първа родителска среща

10,911 views
10,563 views

Published on

Published in: Education

първа родителска среща

 1. 1. Родителска среща 16.09.2010 г. <ul><li>Дневен ред: </li></ul><ul><li>Запознаване с правилника за вътрешния ред в училище. </li></ul><ul><li>Избор на родителски актив. </li></ul><ul><li>Представяне на учебния план за първи клас. </li></ul><ul><li>Запознаване с учебниците, тетрадките и помагалата. </li></ul><ul><li>Организационни въпроси. </li></ul>
 2. 2. Книжка за родители на първолаци Автор: Мариана Ташкевич – руска психоложка
 3. 18. Учебен план <ul><li>Български език – общо 7 часа </li></ul><ul><li>БЕ – 2 часа седмично </li></ul><ul><li>Формиране на комуникативно речеви умения – 1,5 часа </li></ul><ul><li>Възприемане и осмисляне на литературно произведение – 3 часа </li></ul><ul><li>Извънкласно четене – 0,5 часа </li></ul><ul><li>Начално ограмотяване – етапи </li></ul><ul><li>Подготвителен етап – 3 седмици </li></ul><ul><li>Основен етап – 22 седмици </li></ul><ul><li>Езиково обучение – 6 седмици </li></ul>
 4. 19. Учебен план <ul><li>Математика – 4 часа седмично </li></ul><ul><li>Роден край – 1 час седмично </li></ul><ul><li>Изобразително изкуство – 2 часа седмично </li></ul><ul><li>Музика – 2 часа седмично </li></ul><ul><li>Домашен бит и техника – 1 час седмично </li></ul><ul><li>Физическо възпитание и спорт – 2 часа + </li></ul><ul><li>1 час Модул </li></ul><ul><li>ЗИП – БЕЛ – 2 часа седмично </li></ul><ul><li>ЗИП – Математика – 1 час седмично </li></ul><ul><li>Час на класа – 2 часа / Приемен ден – всеки последен вторник от месеца – 18 часа </li></ul>
 5. 20. Учебници, тетрадки и помагала <ul><li>Български език – Буквар, Читанка, Учебни тетрадки, тетрадки с тесни и широки редове (два броя); </li></ul><ul><li>ЗИП – БЕЛ – Помагало; </li></ul><ul><li>Математика – Учебник, Учебни тетрадки, тетрадки с големи квадратчета (два броя); </li></ul><ul><li>ЗИП – Математика - Помагало; </li></ul><ul><li>Роден край – Учебник, Учебна тетрадка; </li></ul><ul><li>Музика, Изобр. изкуство, Домашен бит и техника </li></ul>
 6. 21. Български език - безплатни
 7. 22. Български език - платени <ul><li>БЕЛ – помагало </li></ul><ul><li>ЗИП – БЕЛ </li></ul><ul><li>помагала </li></ul>
 8. 23. Математика - безплатни
 9. 24. Математика - платени <ul><li>Сборник </li></ul><ul><li>ЗИП – Математика </li></ul><ul><li>помагало </li></ul>
 10. 25. Седмично разписание <ul><li>Учебна програма </li></ul><ul><li>8.00 – 8.35 </li></ul><ul><li>20 мин. междучасие – безплатна закуска </li></ul><ul><li>2. 8.55 – 9.30 </li></ul><ul><li>20 мин. междучасие </li></ul><ul><li>3. 9.50 – 10.25 </li></ul><ul><li>4. 10.40 – 11.15 </li></ul><ul><li>5. 11.30 – 12.05 </li></ul>
 11. 26. Ваканции, учебни срокове, неучебни дни <ul><li>I срок – 15.09.2010г.-31.01.2011г. </li></ul><ul><li>II срок – 01.02.2011г.-31.05.2011г. </li></ul><ul><li>Ваканции: </li></ul><ul><li>За 1ви клас-28.10.2010г.- 01.11.2010г. </li></ul><ul><li>Коледна – 24.12.2010г.- 02.01.2011г. </li></ul><ul><li>Срочна – 29.01.2011г.- 31.01.2011г. </li></ul><ul><li>Пролетна -30.03.2011г.- 10.04.2011г. </li></ul><ul><li>Последен учебен ден – 23 май </li></ul>
 12. 27. Ваканции, учебни срокове, неучебни дни <ul><li>Неучебни дни: </li></ul><ul><li>22 септември – Ден на независимостта </li></ul><ul><li>1 ноември – Ден на Народните будители </li></ul><ul><li>3 март – Национален празник </li></ul><ul><li>25 април - Великден </li></ul><ul><li>6 май – Ден на българската армия </li></ul><ul><li>11 май – Празник на училището </li></ul><ul><li>24/25май – Ден на славянската писменост култура </li></ul><ul><li>17.05.2011г.- ДЗИ по БЕЛ; 19.05.2011г.- Втори ДЗИ </li></ul><ul><li>15 октомври и 25 март – спортни празници </li></ul>
 13. 28. Необходими средства <ul><li>Помагала: </li></ul><ul><li>Тренировъчни упражнения по БЕЛ – 2,50 лв. </li></ul><ul><li>Сборник по Математика – 2,50 лв. </li></ul><ul><li>ЗИП – БЕЛ – 2 броя по 3,60 = 7,20 лв. </li></ul><ul><li>ЗИП – Математика – 6,00 лв. </li></ul><ul><li>Безопасност на движението по пътищата – 2,25 лв </li></ul><ul><li>Тестове по БДП – 4 броя по 0,15 = 0,60 лв. </li></ul><ul><li>Застраховка – Общинска банка – 1,40 лв. </li></ul><ul><li>Топки, часовник, закачалки, коркова дъска – 1 бр. </li></ul><ul><li>Дневна охрана - ? Униформа – по желание </li></ul><ul><li>Технически средства </li></ul>
 14. 29. Необходимо за първокласника <ul><li>10 броя тетрадки – тесни и широки редове </li></ul><ul><li>10 броя тетрадки – големи квадрати </li></ul><ul><li>Чертожни инструменти </li></ul><ul><li>Химикали </li></ul><ul><li>Моливи – обикновен и цветни, острилка </li></ul><ul><li>Гума </li></ul><ul><li>Фулмастери </li></ul><ul><li>За Изобразително изкуство – Блок №4 , акварелни бои, пастели </li></ul><ul><li>За Домашен бит и техника – гланцово блокче, ножица, лепило,дъска и макетно ножче , п пластелин </li></ul><ul><li>За Физическо възпитание и спорт – спортен екип (тениска, анцунг, маратонки или платненки) </li></ul><ul><li>Сини и червени квадратчета - 3 / 3 см </li></ul><ul><li>Тефтерче за връзка учител - ученик </li></ul>
 15. 30. Допълнителни дейности <ul><li>Работа в компютърния кабинет </li></ul><ul><li>Работа по програмата “Един компютър – много мишки </li></ul><ul><li>Създаване на Интернет сайт на класа </li></ul><ul><li>Проектно – ориентирано </li></ul><ul><li>обучение </li></ul>
 16. 31. Постижения и награди <ul><li>Участия на Европейския и Международния форум за “Учители-новатори” в Бразилия и Германия – 2009 и 2010 година </li></ul><ul><li>Трета награда на национален конкурс за електронни образователни продукти – 2010 година </li></ul><ul><li>Участие в национална конференция “Училището – желана територия на ученика” и класиране на трето място – 2010 година </li></ul><ul><li>Сайт на класа – www. vijte-aklas.hit.bg </li></ul>
 17. 37. Програма Microsoft Mischief <ul><li>Предимства на обучението чрез информационни технологии: </li></ul><ul><li>активно участие </li></ul><ul><li>на децата; </li></ul><ul><li>бърза обратна </li></ul><ul><li>информация; </li></ul><ul><li>увлекателно; </li></ul><ul><li>пълноценно </li></ul><ul><li>обучение в интерактивна среда. </li></ul>
 18. 40. За снимки и контакти: [email_address] Организационни въпроси

×