Εισαγωγή σε ένα Εργαλείο
Διαχείρισης Ηλεκτρονικών
Αποθετηρίων
Μελέτη περίπτωσης
μιας Κοινότητας Χρηστών &
Διασφάλιση Ποιότ...
Δομή
• Ορισμός μεταδεδομένων & ψηφιακών
αποθετηρίων - ΕΓΙΝΕ
• Παρουσίαση ενός εργαλείου διαχείρισης
ψηφιακών εκπαιδευτικών...
Παρουσίαση ενός εργαλείου
διαχείρισης ψηφιακών
εκπαιδευτικών αποθετηρίων
CONFOLIO
Στόχος του Εργαλείου
• Διευκόλυνση της πρόσβασης, αποθήκευσης και
οργάνωσης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού σε
θέματα Βιολογ...
http://oe.confolio.org
Κεντρική σελίδα
username
password
Είσοδος στο εργαλείο
Υπάρχουσες συλλογές
Δημιουργία φακέλου
Επεξεργασία φακέλου
Επεξεργασία φακέλου
«Ανέβασμα» αρχείου
c:biodiversity.pdf
Παράδειγμα
c:biodiversity.pdf
text
Παράδειγμα
text
c:biodiversity.pdf
application
Παράδειγμα
Biodiversity
c:biodiversity.pdf
text
application
Παράδειγμα
Biodiversity is the variation of life forms within a given ecosystem, biome, or for the entire Earth.
Biodiversity is ofte...
c:biodiversity.pdf
text
application
Biodiversity
Biodiversity is the variation of life forms within a given ecosystem, bio...
Υποχρεωτικά πεδία
Τίτλος
Γλώσσα (ες)
Περιγραφή
Περιορισμοί στη χρήση
Λέξεις κλειδιά
Δομή
Κόστος
«Ανέβασμα» υπερσυνδέσμου
Παρουσίαση μελέτης περίπτωσης
χρήσης του εργαλείου από μια
κοινότητα χρηστών
Εισαγωγή
• Μελετήθηκε η χρήση του εργαλείου που
παρουσιάστηκε, σε δύο άξονες:
– Στην «αντίληψη» των ειδικών που χρησιμοποι...
Πείραμα πρώτο
Αξιολόγηση των στοιχείων
μεταδεδομένων που
χρησιμοποιούνται στο Confolio
Γενικές πληροφορίες
• Συμμετέχοντες: 20
–Ειδικοί στη Βιολογική Γεωργία,
Πληροφορική, Εκπαίδευση
• Ημερομηνία: Ιανούαριος 2...
Ερωτηματολόγιο
Είναι αυτό το στοιχείο εύκολο στην
κατανόηση;
Easy to understand
33%
42%
21%
4%
0%
Very Easy Fairly Easy Mediocre
Fairly D...
• Ευκολονόητα στοιχεία:
– General.Keyword
– Technical.Format
– Technical.Size
• Δυσνόητα στοιχεία:
– Classification.Taxon
...
Είναι αυτό το στοιχείο χρήσιμο;
Useful for your content
14%
41%
33%
12% 0%
Very Useful Fairly Useful Indifferent
Fairly Us...
• Περισσότερο χρήσιμα:
– General.Identifier
– General.Description
– Technical.Format
• Λιγότερο χρήσιμα:
– Classification....
Είναι οι τιμές που μπορούν να πάρουν
οι κατάλληλες;
Clear Values
9%
50%
37%
4%
0%
Very Clear Fairly Clear Mediocre Fairly ...
• Ξεκάθαρες και κατάλληλες τιμές:
– General.Description
– Rights.Cost
– Format.Size
• Λιγότερο ξεκάθαρες ή/και κατάλληλες:...
Χαρακτηρισμός των στοιχείων
Status Mandatory Recommended Optional
Pre-
evaluation
19 26 12
Post-
evaluation
25 21 11
% +31...
Πείραμα δεύτερο
Αξιολόγηση των δεδομένων χρήσης του
εργαλείου κατά την διαδικασία
περιγραφής των ψηφιακών
εκπαιδευτικών πη...
Γενικές πληροφορίες
• Συμμετέχοντες: 30
–Ειδικοί στη Βιολογική Γεωργία,
Πληροφορική, Εκπαίδευση
• Ημερομηνία: Ιαν 2009 – Μ...
Αποτελέσματα
• Στοιχείο: Λέξεις κλειδιά
Πλήθος % % συνόλου
Από 1 ως 3 296 48,4 26,8
Από 4 ως 6 197 32,2 17,8
Από 7 ως 9 97...
Πλήθος % % συνόλου
1 ή 2 237 52,1 21,4
3 ή 4 99 21,8 9
5 ή 6 46 10,1 4,2
Περισσότερα από 6 73 16 6,6
ΣΥΝΟΛΟ 455 100% 41,2%...
Πλήθος % %
συνόλου
1 ή 2 385 68,1 34,8
3 ή 4 143 25,3 12,9
5 ή 6 37 6,6 3,3
ΣΥΝΟΛΟ 565 100% 51%
Αποτελέσματα
• Στοιχείο: Ρ...
Υποχρεωτικά στοιχεία
• Δεν χρησιμοποιήθηκαν όλα στον βαθμό που έπρεπε
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Resource...
Προτεινόμενα στοιχεία
• Ακόμα χειρότερη εικόνα
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
Resources
Keyword
Learning ...
Συμπεράσματα
• Διαφορετική άποψη για τα στοιχεία στο
χαρτί, διαφορετική στην οθόνη…
• Με την χρήση αυτή των μεταδεδομένων,...
Διασφάλιση Ποιότητας
Μεταδεδομένων
Ανάγκη
• Ενός μηχανισμού που θα ενίσχυε την
ποιότητα των μεταδεδομένων που οι εταίροι
του project ανέβαζαν στο Confolio
• ...
Διαδικασία
• Παρουσίαση κοινών λαθών σε μεταδεδομένα
και συζήτηση
• Ορισμός μιας ομάδας ειδικών που θα
αξιολογούσαν τα μετ...
BCE
• Τι λάθη παρατηρούμε εδώ;;;
BMUKK / BMLFUW
EULS
EULS
MOGERT
USAMVB-FA
• CERCETĂRI PRIVIND CARACTERISTICILE BIOLOGICE,
MORFOLOGICE ŞI CALITATEA RECOLTEI LA SPECIA
FAGOPYRUM ESCULENTUM...
USAMVB-FA
Κύρια προβλήματα
• Λάθος τρόπος εισαγωγής των λέξεων κλειδιά
– Πως εισάγουμε πολλαπλά keywords;
• Όροι οντολογίας
– Πρέπει...
Αξιολόγηση μεταδεδομένων
Πληροφορίες για τους ειδικούς
• 21 ειδικοί που θα αξιολογήσουν
• 125 εγγραφές μεταδεδομένων (105 ολοκληρώθηκαν)
• 5 εγγραφ...
Τρόπος ανάθεσης
Αποτελέσματα
Αποτελέσματα
Με μια ματιά
• Πληρότητα  4,2
• Ακρίβεια  4,3
• Συνέπεια με τα επιλεχθέντα μεταδεδομένα  4,4
• Αντικειμενικότητα  4,6
...
Συμπεράσματα
• Γενικά, οι εγγραφές των μεταδεδομένων
είχαν υψηλό σκορ
– Από 82% μέχρι 92%
• Ωστόσο, 29 από τα 105 (30%) απ...
Αποτέλεσμα
• Όλα τα ακατάλληλα, επέστρεψαν στους
ιδιοκτήτες τους για αναθεώρηση
• Συντάχθηκε έγγραφο με «Καλές και κακές
π...
Ανακεφαλαίωση
• Όσο καλά κι αν σχεδιάσεις ένα εργαλείο,
αυτό από μόνο του, δεν εγγυάται την
επιτυχία
• Σπάνια οι άνθρωποι ...
Εργαστήριο
Πρακτική εξάσκηση στην παροχή
μεταδεδομένων
Για ψηφιακές εκπαιδευτικές πηγές
Οδηγίες
• Αναζητήστε μέσω Google έναν εκπαιδευτικό
πόρο αναφορικά με τη Βιολογική Γεωργία
– Ιστότοπο, παρουσίαση, άρθρο, έ...
Tips
• Προσπαθήστε να βρείτε ένα πόρο που να σας
παρέχει αρκετές πληροφορίες ώστε να τον
περιγράψετε πλήρως
• Δώστε τα μετ...
Αξιολόγηση
• Μετά από μια πρώτη επαφή με τα
μεταδεδομένα, αξιολογείστε τις διαστάσεις
που βλέπετε στο χαρτί μπροστά σας
• ...
Αξιολόγηση των μεταδεδομένων
Οδηγίες
• Μπείτε στο λογαριασμό σας στο Confolio και
ανοίξτε τα μεταδεδομένα που δώσατε
• Ανοίξτε και την πηγή που περιγρά...
Οδηγίες
• Εξετάστε προσεκτικά την πηγή και
αξιολογείστε τα μεταδεδομένα που βλέπετε
στη οθόνη, χρησιμοποιώντας τη φόρμα
• ...
Συζήτηση
Σκέψεις για την ποιότητα
των μεταδεδομένων
Ερώτηση 1
• Μεταδεδομένα & Confolio: Σχόλια για…
…την διεπαφή χρήστη
…τον αριθμό των στοιχείων που ζητούνται
…τις τιμές πο...
Ερώτηση 2
• Ποιότητα μεταδεδομένων: Σχόλια για…
…το βαθμό που αυτή επηρεάζει την Πύλη
…τρόπους βελτίωσης;
…αναμενόμενη ποι...
Repositories - Metadata - Quality Assessment (Greek)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Repositories - Metadata - Quality Assessment (Greek)

611 views
526 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
611
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Repositories - Metadata - Quality Assessment (Greek)

 1. 1. Εισαγωγή σε ένα Εργαλείο Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Αποθετηρίων Μελέτη περίπτωσης μιας Κοινότητας Χρηστών & Διασφάλιση Ποιότητας Μεταδεδομένων
 2. 2. Δομή • Ορισμός μεταδεδομένων & ψηφιακών αποθετηρίων - ΕΓΙΝΕ • Παρουσίαση ενός εργαλείου διαχείρισης ψηφιακών εκπαιδευτικών αποθετηρίων • Παρουσίαση μελέτης περίπτωσης χρήσης του εργαλείου από μια κοινότητα χρηστών • Τρόποι διασφάλισης ποιότητας των μεταδεδόμένων
 3. 3. Παρουσίαση ενός εργαλείου διαχείρισης ψηφιακών εκπαιδευτικών αποθετηρίων
 4. 4. CONFOLIO
 5. 5. Στόχος του Εργαλείου • Διευκόλυνση της πρόσβασης, αποθήκευσης και οργάνωσης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού σε θέματα Βιολογικής Γεωργίας και Αγροοικολογίας • Παροχή e-Portfolios για ειδικούς του κλάδου και για κοινότητες χρηστών • Υποστήριξη της διαδικασίας «δημοσίευσης» υλικού στην πύλη του Organic.Edunet
 6. 6. http://oe.confolio.org Κεντρική σελίδα
 7. 7. username password Είσοδος στο εργαλείο
 8. 8. Υπάρχουσες συλλογές
 9. 9. Δημιουργία φακέλου
 10. 10. Επεξεργασία φακέλου
 11. 11. Επεξεργασία φακέλου
 12. 12. «Ανέβασμα» αρχείου
 13. 13. c:biodiversity.pdf Παράδειγμα
 14. 14. c:biodiversity.pdf text Παράδειγμα
 15. 15. text c:biodiversity.pdf application Παράδειγμα
 16. 16. Biodiversity c:biodiversity.pdf text application Παράδειγμα
 17. 17. Biodiversity is the variation of life forms within a given ecosystem, biome, or for the entire Earth. Biodiversity is often used as a measure of the health of biological systems. c:biodiversity.pdf application text Biodiversity Παράδειγμα
 18. 18. c:biodiversity.pdf text application Biodiversity Biodiversity is the variation of life forms within a given ecosystem, biome, or for the entire Earth. Biodiversity is often used as a measure of the health of biological systems. Παράδειγμα
 19. 19. Υποχρεωτικά πεδία
 20. 20. Τίτλος
 21. 21. Γλώσσα (ες)
 22. 22. Περιγραφή
 23. 23. Περιορισμοί στη χρήση
 24. 24. Λέξεις κλειδιά
 25. 25. Δομή
 26. 26. Κόστος
 27. 27. «Ανέβασμα» υπερσυνδέσμου
 28. 28. Παρουσίαση μελέτης περίπτωσης χρήσης του εργαλείου από μια κοινότητα χρηστών
 29. 29. Εισαγωγή • Μελετήθηκε η χρήση του εργαλείου που παρουσιάστηκε, σε δύο άξονες: – Στην «αντίληψη» των ειδικών που χρησιμοποιούν το εργαλείο σχετικά με τη χρήση των μεταδεδομένων με ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο – Στην «αλληλεπίδραση» τους με το εργαλείο σε πραγματικές συνθήκες μέσα από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που ακολούθησε το πρώτο πείραμα
 30. 30. Πείραμα πρώτο Αξιολόγηση των στοιχείων μεταδεδομένων που χρησιμοποιούνται στο Confolio
 31. 31. Γενικές πληροφορίες • Συμμετέχοντες: 20 –Ειδικοί στη Βιολογική Γεωργία, Πληροφορική, Εκπαίδευση • Ημερομηνία: Ιανούαριος 2009 • Εργαλείο: Ερωτηματολόγιο –Κλίμακες πέντε σημείων και μια ερώτηση πολλαπλής επιλογής με τρείς πιθανές επιλογές
 32. 32. Ερωτηματολόγιο
 33. 33. Είναι αυτό το στοιχείο εύκολο στην κατανόηση; Easy to understand 33% 42% 21% 4% 0% Very Easy Fairly Easy Mediocre Fairly Difficult Very Difficult
 34. 34. • Ευκολονόητα στοιχεία: – General.Keyword – Technical.Format – Technical.Size • Δυσνόητα στοιχεία: – Classification.Taxon – Relation.Resource – Educational.Semantic Density Είναι αυτό το στοιχείο εύκολο στην κατανόηση;
 35. 35. Είναι αυτό το στοιχείο χρήσιμο; Useful for your content 14% 41% 33% 12% 0% Very Useful Fairly Useful Indifferent Fairly Useless Completely Useless
 36. 36. • Περισσότερο χρήσιμα: – General.Identifier – General.Description – Technical.Format • Λιγότερο χρήσιμα: – Classification.Taxon – Annotation.Entity – Annotation.Date Είναι αυτό το στοιχείο χρήσιμο;
 37. 37. Είναι οι τιμές που μπορούν να πάρουν οι κατάλληλες; Clear Values 9% 50% 37% 4% 0% Very Clear Fairly Clear Mediocre Fairly Confusing Very Confusing
 38. 38. • Ξεκάθαρες και κατάλληλες τιμές: – General.Description – Rights.Cost – Format.Size • Λιγότερο ξεκάθαρες ή/και κατάλληλες: – Classification.Taxon – Classification.Purpose – General.Identifier Είναι οι τιμές που μπορούν να πάρουν οι κατάλληλες;
 39. 39. Χαρακτηρισμός των στοιχείων Status Mandatory Recommended Optional Pre- evaluation 19 26 12 Post- evaluation 25 21 11 % +31% -19% -8,3%
 40. 40. Πείραμα δεύτερο Αξιολόγηση των δεδομένων χρήσης του εργαλείου κατά την διαδικασία περιγραφής των ψηφιακών εκπαιδευτικών πηγών
 41. 41. Γενικές πληροφορίες • Συμμετέχοντες: 30 –Ειδικοί στη Βιολογική Γεωργία, Πληροφορική, Εκπαίδευση • Ημερομηνία: Ιαν 2009 – Μαρ 2009 • Εργαλείο: Ανάλυση αρχείων χρήσης (log files)
 42. 42. Αποτελέσματα • Στοιχείο: Λέξεις κλειδιά Πλήθος % % συνόλου Από 1 ως 3 296 48,4 26,8 Από 4 ως 6 197 32,2 17,8 Από 7 ως 9 97 15,9 8,8 Περισσότερα από 9 21 3,5 1,9 ΣΥΝΟΛΟ 611 100% 55%
 43. 43. Πλήθος % % συνόλου 1 ή 2 237 52,1 21,4 3 ή 4 99 21,8 9 5 ή 6 46 10,1 4,2 Περισσότερα από 6 73 16 6,6 ΣΥΝΟΛΟ 455 100% 41,2% Αποτελέσματα • Στοιχείο: Οντολογία
 44. 44. Πλήθος % % συνόλου 1 ή 2 385 68,1 34,8 3 ή 4 143 25,3 12,9 5 ή 6 37 6,6 3,3 ΣΥΝΟΛΟ 565 100% 51% Αποτελέσματα • Στοιχείο: Ρόλος τελικού χρήστη
 45. 45. Υποχρεωτικά στοιχεία • Δεν χρησιμοποιήθηκαν όλα στον βαθμό που έπρεπε 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Resources Title Description Language Copyright and Other Restrictions Rights Cost
 46. 46. Προτεινόμενα στοιχεία • Ακόμα χειρότερη εικόνα 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% Resources Keyword Learning Resource Type Intended End User Role Contribute Role Contribute Date TaxonPathTaxonId Contribute Entity Context Structure Rights Description Typical Age Range
 47. 47. Συμπεράσματα • Διαφορετική άποψη για τα στοιχεία στο χαρτί, διαφορετική στην οθόνη… • Με την χρήση αυτή των μεταδεδομένων, πολλοί από τους τρόπους αναζήτησης στην πύλη του Organic.Edunet δεν θα δούλευαν όπως αναμενόταν • Μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην σχεδίαση και στην τελική υλοποίηση
 48. 48. Διασφάλιση Ποιότητας Μεταδεδομένων
 49. 49. Ανάγκη • Ενός μηχανισμού που θα ενίσχυε την ποιότητα των μεταδεδομένων που οι εταίροι του project ανέβαζαν στο Confolio • Ανάπτυξης μιας κοινής αντίληψης γύρω από την διαδικασία περιγραφής των ψηφιακών εκπαιδευτικών πηγών με μεταδεδομένα
 50. 50. Διαδικασία • Παρουσίαση κοινών λαθών σε μεταδεδομένα και συζήτηση • Ορισμός μιας ομάδας ειδικών που θα αξιολογούσαν τα μεταδεδομένα • Επιλογή ενός τυχαίου δείγματος μεταδεδομένων προς αξιολόγηση • Αξιολόγηση και αναθεώρηση μεταδεδομένων
 51. 51. BCE • Τι λάθη παρατηρούμε εδώ;;;
 52. 52. BMUKK / BMLFUW
 53. 53. EULS
 54. 54. EULS
 55. 55. MOGERT
 56. 56. USAMVB-FA • CERCETĂRI PRIVIND CARACTERISTICILE BIOLOGICE, MORFOLOGICE ŞI CALITATEA RECOLTEI LA SPECIA FAGOPYRUM ESCULENTUM MOENCH. ÎN CONDIŢIILE DIN PARTEA CENTRALĂ A CÂMPIEI ROMÂNE • Δεν είναι λίγο μεγάλο για τίτλος;;;
 57. 57. USAMVB-FA
 58. 58. Κύρια προβλήματα • Λάθος τρόπος εισαγωγής των λέξεων κλειδιά – Πως εισάγουμε πολλαπλά keywords; • Όροι οντολογίας – Πρέπει να δίνουμε περισσότερους ανά πόρο • Πνευματικά δικαιώματα – Χρήση των Creative commons
 59. 59. Αξιολόγηση μεταδεδομένων
 60. 60. Πληροφορίες για τους ειδικούς • 21 ειδικοί που θα αξιολογήσουν • 125 εγγραφές μεταδεδομένων (105 ολοκληρώθηκαν) • 5 εγγραφές ανά ειδικό • Τυχαία δειγματοληψία εγγραφών που όμως βασίστηκε στο μέγεθος των συλλογών με ψηφιακό υλικό που είχαν στο project
 61. 61. Τρόπος ανάθεσης
 62. 62. Αποτελέσματα
 63. 63. Αποτελέσματα
 64. 64. Με μια ματιά • Πληρότητα  4,2 • Ακρίβεια  4,3 • Συνέπεια με τα επιλεχθέντα μεταδεδομένα  4,4 • Αντικειμενικότητα  4,6 • Καταλληλότητα  4,1 • Επίπεδο γλώσσας (αγγλικά)  4,6 • Συνολικό σκορ  4,2
 65. 65. Συμπεράσματα • Γενικά, οι εγγραφές των μεταδεδομένων είχαν υψηλό σκορ – Από 82% μέχρι 92% • Ωστόσο, 29 από τα 105 (30%) απορρίφθηκαν σαν «ακατάλληλα» για την πύλη του Organic.Edunet – Αναφορικά με το επίπεδο των μεταδεδομένων
 66. 66. Αποτέλεσμα • Όλα τα ακατάλληλα, επέστρεψαν στους ιδιοκτήτες τους για αναθεώρηση • Συντάχθηκε έγγραφο με «Καλές και κακές πρακτικές για μεταδεδομένα» το οποίο στάλθηκε σε όλους τους εταίρους • Ένας άνθρωπος ασχολήθηκε με το ψάξιμο και άλλων resources με προβλήματα, τα οποία στάλθηκαν και εκείνα για αναθεώρηση
 67. 67. Ανακεφαλαίωση • Όσο καλά κι αν σχεδιάσεις ένα εργαλείο, αυτό από μόνο του, δεν εγγυάται την επιτυχία • Σπάνια οι άνθρωποι κάνουν αυτό που λένε • Η διαδικασία περιγραφής των ψηφιακών εκπαιδευτικών πηγών με μεταδεδομένα, είναι διαδικασία εν πολλοίς χειρονακτική…
 68. 68. Εργαστήριο
 69. 69. Πρακτική εξάσκηση στην παροχή μεταδεδομένων Για ψηφιακές εκπαιδευτικές πηγές
 70. 70. Οδηγίες • Αναζητήστε μέσω Google έναν εκπαιδευτικό πόρο αναφορικά με τη Βιολογική Γεωργία – Ιστότοπο, παρουσίαση, άρθρο, έρευνα, κλπ • Μπείτε στο http://confolio.vm.grnet.gr • Προσπαθήστε να τον ανεβάσετε και περιγράψετε με μεταδεδομένα
 71. 71. Tips • Προσπαθήστε να βρείτε ένα πόρο που να σας παρέχει αρκετές πληροφορίες ώστε να τον περιγράψετε πλήρως • Δώστε τα μεταδεδομένα για τα οποία είστε σίγουροι 100% • Χρόνος: 15 λεπτά
 72. 72. Αξιολόγηση • Μετά από μια πρώτη επαφή με τα μεταδεδομένα, αξιολογείστε τις διαστάσεις που βλέπετε στο χαρτί μπροστά σας • Χρόνος: 15 λεπτά
 73. 73. Αξιολόγηση των μεταδεδομένων
 74. 74. Οδηγίες • Μπείτε στο λογαριασμό σας στο Confolio και ανοίξτε τα μεταδεδομένα που δώσατε • Ανοίξτε και την πηγή που περιγράψατε • Σηκωθείτε και καθίστε στον υπολογιστή του εκ δεξιών διπλανού σας
 75. 75. Οδηγίες • Εξετάστε προσεκτικά την πηγή και αξιολογείστε τα μεταδεδομένα που βλέπετε στη οθόνη, χρησιμοποιώντας τη φόρμα • Χρόνος: 15 λεπτά
 76. 76. Συζήτηση Σκέψεις για την ποιότητα των μεταδεδομένων
 77. 77. Ερώτηση 1 • Μεταδεδομένα & Confolio: Σχόλια για… …την διεπαφή χρήστη …τον αριθμό των στοιχείων που ζητούνται …τις τιμές που μπορούν να πάρουν …την ευκολία κατανόησης τους Άλλες παρατηρήσεις; 10 λεπτά
 78. 78. Ερώτηση 2 • Ποιότητα μεταδεδομένων: Σχόλια για… …το βαθμό που αυτή επηρεάζει την Πύλη …τρόπους βελτίωσης; …αναμενόμενη ποιότητα και πραγματική; …τη σχέση ποιότητας και Confolio Άλλες παρατηρήσεις; 10 λεπτά

×