Your SlideShare is downloading. ×
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Строителство Градът

1,615

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,615
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Брой 17 (700), 2 - 8 май 2011 г., цена 1.50 лв. www.stroitelstvo.info WWW.MAPEI.COM ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ КОМЕНТАР Едно добро начало Когато темата на този брой беше зами- слена, тя трябваше да осветли новите въз- можности на жилищ- ния пазар – за нови домове за купувачите и за нови проекти за предприемачите. Оказа се, че те не са толкова нови. Спа- дът в цените не е от вчера, а банките за- почнаха оживлението в ипотечното креди- тиране още втората половина на минала- та година. Проектите все още са в леднико- вия период. Оттогава досега промените не са тол- кова много: цените продължават да на- маляват, но все така с малко, оборотите при новите кредити са стабилни, но ръстът им е слаб, купувачите искат, но се притес- няват да купуват. И все пак проме- ни има. За последни- те шест месеца кръ- гът на предприема- чите, които минават на страната на оп- Жилищата: тимистите, се раз- расна, както и кръ- гът от банките, кои- В очакване то се включиха в със- тезанието за добрите клиенти. Това не е достатъч- но основание да се на първа пролет говори за възстановя- ване. Но погледнато от ъгъла на последни- те две и половина го- дини, си е едно добро начало.17 стр. 14 стр. 26 17 > Oxford Economics: Бумерангът ниски Строителство 2020: Китай, САЩ и цени 9 771310 983000 Офертите за лот 2 на Индия са първите три магистрала „Марица“ стр. 30 удариха дъното Пловдив си поставя амбициозни цели: на дъмпинга 30 хиляди санирани жилища
 • 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 2 - 8 май 2011 г.СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.infoДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА ОБЩИНИЗа 4 години са констатирани нарушения при Връзката на летище Стара „Софийска вода” пусна фонтаните пред НДКобществени поръчки за 3 млрд. лв. Загора с магистрала „Тракия“ да стане национален обект С писмо до министъра на регио- налното развитие и благоустрой- ството Росен Плевнелиев област- ният управител на Стара Загора Йордан Николов иска обектът „Ле- тище Стара Загора“ – АМ „Тракия“ от км 236+323 до км 241+482.80“ да бъде обявен за национален обект, който представлява уши-В между 70 и 85 процента от провежданите обществени рение и реконструкция на път I-5 На 21 април „Софийска вода” пуска водната алея в парка с чети-поръчки, проверени от Сметната палата, има открити на- Русе – Велико Търново – о.п. Ста- ри каскадни съоръжения и фонтана в централния подлез. Дру-рушения, като най-често това е свързано с опит за мани- ра Загора - граница Гърция“. „Път жеството работи в партньорство със Столичната община и до-пулиране на самата поръчка, съобщи председателят на I-5 (Е-85) е една от най-важните път- принася за привлекателния облик на града, като изпълнява ос-Сметната палата проф. Валери Димитров. През послед- ни връзки, пресичащи България в новната си дейност, свързана с осигуряването на водоснабди-ните 4 години Агенцията за държавна финансова инспек- направление север-юг и е част от телни и канализационни услуги за София, се казва в съобщениеция (АДФИ) е проверила 5500 процедури за обществени Трансевропейския транспортен ко- на компанията. През 2006 г. „Софийска вода“ прие да извършипоръчки на стойност 5 млрд. лева и в над 60 процента от ридор №9 Хелзинки - Санкт Петер- ремонта и да възроди останалите без стопанин повече от дваде-случаите са констатирани административни нарушения. бург - Москва/Псков - Киев - Буку- сет години фонтани на НДК. Оттогава дружеството е поело тях-Директорът на агенцията Теменужка Петкова обясни, че рещ - Русе - Димитровград – Алек- ната поддръжка. Грижата за внасящите атмосфера и настрое-все по-често финансовите инспектори констатират нару- сандруполис“, се посочва в писмо- ние фонтани включва тяхното почистване и системни проверкишения, свързани с ограничаващи някои от кандидатите ус- то, разпространено от областната веднъж месечно на заземителните инсталации на електрически-ловия или условия, които дават предимства на други. администрация на Стара Загора. те системи и съоръжения.БРАНШБългарската асоциация за изолации в строителството ще работи за подобряване Български старт на кампанията на ООН „Десетилетие нана нормативната уредба действия за безопасност по пътищата 2011-2020”Подобряване на Пет основни решения взеха участниците в кръгла маса на теманормативната база в „Одитите по републиканската пътна мрежа – важен фактор за безо-строителството и стриктен пасността на движението”. Да се изготвят:контрол по спазването • насоки за приложение на Директивата за пътна безопасност съ-й за постигане на по- гласно чл.8 на документа;високо качество. Това са • допълнения към нормите за проектиране на пътища в часттаедни от основните цели на „Пътна безопасност“;Българската асоциация за • указания за проектиране на безопасна пътна инфраструктура;изолации в строителството, • да се използва капацитетът на инструктори по одит на пътна без-която утвърди програма за опасност, които са сертифицирани от правоимащи европейски2011 г. на общо събраниена 28 април. БАИС ще структури;положи усилия в посока • да се предложат участници в работната група на МРРБ за подго-защита на интересите на товка на наредба, която следва от Закона за пътищата.своите членове, които произвеждат, търгуват и прилагат висококачествени изолационни Решенията са в изпълнение на кампанията на ООН „Десетилетиематериали и системи и вече работи по механизъм, на базата на който ще се изготвя становище на действия за безопасност по пътищата 2011-2020” на ООН, ко-„Препоръчва се от БАИС”. Предстои да бъдат преразгледани критериите за присъждане на ято стартира на 11 май. Мотото й е „Заедно ние можем да спасимЗнака за качество, разработване на система за вътрешен контрол, която ще бъде в основата живота на милиони хора”. Кръглата маса се проведе на 28 април вна нов документ - Харта за качество, информира председателят на асоциацията Борис Радулов. УАСГ и е инициирана и организирана от Българска браншова асоци-Сред предстоящите акценти са обучения по Наредба 2 за проектиране, изпълнение, контрол ация „Пътна безопасност“. Инж. Веселин Давидов, съветник на ми-и приемане на хидроизолации, постигане на единомислие с МРРБ по внесения проект на нистъра на регионалното развитие и благоустройството, поздравиуказания за проектиране, изпълнение, контрол, приемане и експлоатация на подови настилкии покрития, съвместна работа с Камарата на строителите в България, и с Камарата на участниците и се включи в тяхната кауза. Следващата тема зя кръглаинженерите в инвестиционното проектиране - за квалификационни курсове по проектиране на маса е: „Магистрала „Тракия“ - първата завършена магистрала в Бъл-строителни изолации като отделна част на инвестиционните проекти, които да завършват с гария - еталон за пътна безопасност, и първата българска магистралаиздаване на документи за правоспособност. с европейско и световно качество за безопасна инфраструктура”. Издава: Балпекс ООДУправител: Редакционен екип: Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Николай Тодоров - главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bgМария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bgДеян Тодоров - програмен директор, 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bgЦентралeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Абонамент: 02/ 46 15 349, факс 02/ 46 15 173, e-mail: abonament@economedia.bg10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Банкова сметка Балпекс ООД:Регионални офиси: Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20, BIC UBBSBGSFПловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър ПетровВарна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД,Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
 • 3. Строителство Градът, 2 - 8 май 2011 г. sg.stroitelstvo.info 3ИНФРАСТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИИРестарт на процедурата за консултант за Дунав мост Близки ценови Наемите на първокласни офиси в София са сред най-3 Силистра - Кълъраш оферти за ниските в ЕвропаНа 15 април изтече рехабилитацията на Пазарът на офис площи през първото тримесечие на 2011срокът за подаване 26 км в Търговищко г. беше благоприятен за наемателите, сочи анализ на Fortonна документи за учас- International. Повечето от сключените през тези месеци сдел-тие в малка общест- На 26 април в Агенция ки бяха резултат от решението за релокация на няколко ком-вена поръчка за из- „Пътна инфраструкту- пании. Предлагането на нови офис площи Клас А продължавабор на консултант за: ра“ бяха отворени цено- да нараства. Обемът на всички завършени офис площи в Со-„Изготвяне на доку- вите оферти за опреде- фия достигна 1 354 000 кв.м, след като нови 40 000 кв.м изля-ментация за възлага- ляне на изпълнител на зоха на пазара през първото тримесечие на 2011 г. Наемнитене на обществена по- рехабилитацията на път- нива на първокласни офис площи отбелязват понижение с 2%ръчка за разработва- ни отсечки в област Тър- спрямо предходното тримесечие и 7.7% на годишна база. Ни-не на прединвести- говище с обща дължи- вата на доходност от първокласни имоти в столицата оставатционни проучвания с на 26.567 км. Участъци- непроменени – около 10%. „Наемите в София са далеч по-ат-технико-икономическа те попадат в лот 21 от рактивни от тези в останалата част от Европа“, коментира Вла-обосновка за проекта втората фаза на пътна- дислав Кайзеров, мениджър „Офис площи“ във Forton.за изграждане на нов та схема на оператив-мост на река Дунав на програма „Регионал- Бизнес сгради за поне 3.5 млрд. евро се продават впри Силистра - Кълъ- но развитие“. Тръжнатараш“. От възложите- централноевропейските пазари комисия отвори офер-ля - Министерството тите (без ДДС) на петна транспорта, инфор- участника: „Пътища имационните технологии и съобщенията, информираха, че до-кументи са подадени само от един участник. По тази причина мостове“ ЕООД, Варнатранспортното ведомство ще повтори процедурата, като този – 10 577 659 лв.; „Пътнипът ще изпрати покани за оферти до три фирми. Мостът на р. строежи – Велико Тър-Дунав при Силистра - Кълъраш е част от Дунавската страте- ново“ АД, Велико Търно-гия, комплексно проектно направление №1. Там той фигурира во - 10 230 471 лв.; „Хид-като модернизация на инфраструктурата по Трансевропейски рострой“ АД, гр. Варнатранспортен коридор №7. Негови компоненти са: Изграждане – 10 493 429 лв.; Сдру-на мост над река Дунав при Силистра - Кълъраш (Дунав мост жение „БЕРКО – ПЪТИ-3) и Изграждане и рехабилитация на довеждаща инфраструк- ЩА“ - 10 752 704 лв.;тура до Дунав мост 3, промяна на трасето и експлоатационни- Сдружение „ПЪТ-ПОНС-те възможности на съществуващата жп линия, промяна в габа- СТРОЙ ЛОТ 21“ – 10ритите и товароносимостта на път I-7. 163 668 лв. Бизнес сгради за над 3.5 млрд. евро се предлагат за продаж- ба в основните пазари от Централна Европа, обяви глобалната консултантска фирма за имоти Cushman&Wakefield. РастежътБургаският кмет разпореди Гръцката „Терна“ даде най-ниска цена за спрямо предходните три месеца е бил незначителен. Изслед-мерки за намаляване на строителството на два тунела в Сърбия вани са пазарите на Полша, Чехия, Словакия и Унгария. Пора-задръстванията при пътен вно са били предприемачите, които са търсели изход от инвес-възел Юг тициите си, и инвеститори, които са препродавали активи. Вто- рата група обаче се опитва да се възползва от подобрението вИзграждането на пътен възел сектора и по-големия интерес от купувачи, довел до по-високиЮг при кръстовището Бургас - цени, главно заради намалението на нивата на доходност. Сег-Средец - Созопол напредва, по- ментът на търговските недвижими имоти е генерирал почтиради което е намалена пропуск- половината от обема на предлагането със стойност 1.7 млрд.ливостта на трасето от „Меден евро. C&W са засекли предлагане на поне четири търговскирудник“ към Бургас и се обра- центъра с единична цена над 200 млн. евро.зуват големи задръствания. По-ради това кметът на Бургас Ди- ТРЕНДмитър Николов е разпоредилда бъдат взети мерки за подо- Несигурната икономическа среда и финансовитебряване на движението при път- затруднения все още са основни проблеми зания възел. Фирмата изпълнител строителния отрасъл„Хидрострой“ е поела ангажи-мент сутрин между 7.00 и 9.00 Гръцката фирма „Терна“ е дала най-ниската оферта от През април 2011 г. съставният показател „бизнес климат вчаса, когато трафикът е най-на- 12 компании, участвали в търг за изграждане на два ту- строителството“ се понижава с 3.3 пункта, съобщават от На-товарен, да осигури максимална нела на околовръстния път на Димитровград по път- ционалния статистически институт. Това се дължи главно напропускливост за излизане от ния Коридор 10 с обща дължина 1.7 км. Гръцката компа- увеличения песимизъм на строителните предприемачи за на-„Меден рудник“. През остана- ния е предложила цена 3.83 млрд. динара (около 38.24 стоящото бизнес състояние на предприятията. По мнение налата част на деня това ще става ммлн. евро), съобщи директорът на „Коридор Сърбия“ стопанските ръководители има намаление на строителнатасамо по едното платно. Служи- Михайло Мишич. Строителните работи трябва да запо- дейност в сравнение с предходния месец. По-резервирани втели на Пътна полиция ще упра- чнат през юни, а срокът за изграждането на тунелите е сравнение с месец по-рано, макар и оптимистични, са и очак-вляват сутрин ръчно светофар- 24 месеца. Най-висока цена за изпълнение на проекта е ванията за следващите три месеца. Осигуреността на произ-ната уредба при кръстовището, предложила група, съставена от австрийската компания водството с поръчки през април се запазва и се оценява на 5.3за да реагират незабавно при „Порр Технобау унд Умвелт“ и сръбската „Енергопроект месеца. Същевременно обаче очакванията на мениджъритеобразуването на задръстване в нискоградня“. Нейната оферта е за 11.15 млрд. динара относно новите поръчки през следващите шест месеца лекокоято и да било посока. (около 111.32 млн. евро). се подобряват. www.stroitelstvo.info
 • 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 2 - 8 май 2011 г.TEMA Пазарът на жилища: на ръба на оптимизма Строителните предприемачи се надяват на по-добро бъдеще, но рисковете се запазватЖ илищното строителство е съществена част от всяка икономика. Рядко толкова, колкото в България, където значителна част от растежа на брут- ния вътрешен продукт допреди кризата се крепеше на покупки на имоти от чужденци и на инвестициите. Липсата на други широко възприети ал- тернативи за спестяване насочи голяма част от печалбите в икономикатакъм най-познатото – домът. Погледнат от тази стра-на, спадът на цените, койтопоследва, не е толкова дра-матичен. Дори днес жилищ-ните имоти номинално стру-ват поне толкова, колкото З абавянето на спада на цените в последни- те месеци, намаляването на строителство- то и сигналите за съживяване на жилищнотов началото на 2007 г., кога- кредитиране подсказват, че слизането надолуто започна късната фаза на може да е близо до края сибума, последвала влизанетона България в Европейскиясъюз. Забавянето на спада имв последните месеци, нама- зисните равнища. От около Покупките така или иначе неляването на строителство- година банките „подгряват” са спирали, а последните ме-то и сигналите за съживява- потреблението в сектора, но сеци са по-окуражаващи. Из-не на жилищното кредити- с ограничени резултати, поне пълнителният директор на предварително определен бю- тут вече беше отчел подобенране подсказват, че слизане- за момента. „Адрес недвижими имоти” джет”, казаха от „Райфайзен спад при препродажбите нато надолу може да е близо до Докато икономиката се ко- Георги Павлов казва, че тър- имоти”, част от Райфайзен- съществуващи апартаменти.края си. лебае дали възстановяването сенето през последната го- банк (България). Последни- Според института на нацио- За растежа има и извест- ще продължи да е „с мъка”, дина е силно активизирано, ят им индекс показа продъл- нално ниво цените са потъ-ни основания като ръста или темповете му ще нарас- дори това все още да не се е жаващи намаления на цените нали с 2.3% на тримесечна ина брутния вътрешен про- нат по-уверено, безработица- отразило в броя сделки. в трите най-големи пазара – 5.6% на годишна основа. 23дукт, инфлацията или уве- та остава на сравнително ви- Купувачите категорично София, Пловдив и Варна. областни центъра са отчелиличаването на София с поч- соко ниво, растежът на за- отделят много повече време, За това може да има и се- намаления на цените, а самоти един Бургас за периода от платите – също. Това подко- за да оглеждат имотите и да зонни причини: последни- пет – повишения.2001 насам, в който жилищ- пава увереността на потреби- договарят подробно условия- те месеци на зимата традици-ните цени в града нараснаха телите. Домакинствата са по- та по сделките. Времето рабо- онно са слаби за продажбите, Насрещен вятърсъс 136%. вишили с почти 2.5 милиарда ти в тяхна полза – в послед- още повече когато продажби- На действителното възста- лева парите си по банкови де- ните три тримесечия и цени- те като цяло са далеч от това, новяване на този пазар всеБез излишен оптимизъм позити, намалявайки потреб- те, и нивата на лихвите са на- с което продавачите бяха още въздействат определени Но и очакванията за въз- лението и инвестициите си и малявали. свикнали. Освен това послед- рискове. Един от тях е състо-становяване не бива да бъдат осигурявайки си финансови „Движението на средни- ните месеци от годината бяха янието на икономиката. Аконадценявани. Дори вечните буфери срещу евентуални за- те пазарни цени на жилища- необичайно силни, което се безработицата остане на ви-оптимисти в този отрасъл – труднения. та през последното тримесе- видя в силното активизира- соки нива, потреблениетопрофесионалните предпри- Ясно е, че в тази среда тър- чие затвърди тенденцията на не на жилищното кредитира- също ще се задържи ниско иемачи и посредниците, каз- сенето на имоти е ниско и качествена промяна на про- не през ноември и декември по веригата ще бъде бариерават, че е малко вероятно це- това влияе и на резултатите даваните имоти на пазара – (на стр. 6). за ръст на покупките на жи-ните или обемите на строи- на компаниите, и на перспек- купувачите очакват да по- Данните не бяха изненад- лища.телството и продажбите ско- тивите за започване на нови лучат възможно най-добро- ващи и защото Национал- Нарастващата инфлация,ро да се върнат до предкри- проекти. Но то не е нулево. то предложение в рамките на ният статистически инсти- която се движи от повише-www.balpex.bg
 • 5. Строителство Градът, 2 - 8 май 2011 г. sg.stroitelstvo.info 5 ТЕМА Предприемачи и банки отварят пазара на изложението България: пазари 2011 BalPEx П ървото изложение за жилищни имоти BalPEx, откакто кри- зата връхлетя пазара, за- почва в търговския цен- тър The Mall на бул. „Цари- градско шосе” в София на 12 май, знак за увереност- та на предприемачите, че са готови да предложат по- привлекателни условия за клиентите. И инвестицион- ните проекти, и развитие- то на банковото кредити- ране рязко забавиха ход, след като продажбите на- маляха от втората полови- на на 2008 г. Сигналите за стабилизация от минала- та година насам ги окура- жиха да възобновят пред- лагането и инвеститори- те в основните жилищни и ваканционни комплекси в София, големите градове и курортите пак полагат уси- лия да активизират клиен- тите. Повече от 50 проекта във всички ценови катего- рии ще бъдат представени на BalPEx в продължение на седмица в контекста на стабилизация на пазарите и на високия, и на средния клас имоти. Всички те са завършени с разрешение Източник: НСИ за ползване от компании с дълга история на пазара. Предприемачи изразяват готовност да отговорят на изискванията на клиентите за управление и поддръж- ПРИРАСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО ка на собствеността, да Благоевград +3158 Пловдив -6428 предложат довършителни работи и гъвкави условия Бургас +4911 Русе -14844 на плащане. Повече от по- Варна +17597 София - град +178512 ловината от десетте воде- щи банки по пазарен дял Велико Търново +1300 Стара Загора +7057 в ипотечното кредитиране Плевен -15869 Шумен -6657 ще присъстват на изложе-нието в цените на горивата и повече предлагането. Гори- ния на цените и обемите на мине и време, преди започна- нието. Институциите, кои-храните, ще подейства в ня- вата например имат немалък търговията от началото на тите проекти да се рестарти- то са отпуснали над 60% отколко посоки: ще намали по- дял в себестойността на стро- 2009 г., най-вероятно е към рат и предлагането да се уве- жилищните заеми в Бъл-купателната сила на нискодо- ителството. края си. Ако горните факто- личи отново. гария, искат да дадат знакходните групи от население- Инфлацията може да нати- ри продължат да подкопават Без значение в коя посо- на потенциалните купува-то, но ще направи инвести- сне нагоре лихвите, тъй като цените, това ще бъде колко- ка ще поеме секторът, въз-цията в жилищен имот по- ще оскъпи финансирането. то лоша новина за компании- можността, която купувачи- чи, че финансирането вечепривлекателна, тъй като тя Засега междубанковата кон- те в сектора, толкова и за по- те имат да се възползват ед- е по-достъпно. Това се под-се смята за сигурно убежище куренция работи в обратната требителите. Тръгнат ли те новременно от по-ниски- крепя и от официалнитеза парите. Предприемачите, посока, но не е сигурно колко нагоре, това едва ли ще ста- те цени, големия избор и по- данни на БНБ, според кои-които строят в момента, ще ще продължи тя. не бързо и вероятно ще бъде благоприятното отношениеимат по-високи разходи и ще Стабилизацията, продъл- съпроводено от подобре- на банките, едва ли ще про- то средните лихви гравити-са по-малко конкурентоспо- жила вече няколко тримесе- ни условия за кредитиране и дължава вечно. рат около 8% в последнитесобни. Това ще намали още чия след силните съкраще- по-високо потребление. Ще Деян ТОДОРОВ шест месеца. www.balpex.bg
 • 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 2 - 8 май 2011 г.ТЕМА Жилищното финансиране: Между желания и реалности Банките биха искали да отпускат повече кредити, но трябва да положат още усилия, за да спечелят клиентите Казват, че страхът и Лихвите: България и Източна Европа Новият жилищен кредит: обеми и лихви ралчността движат паза- 10,00% обеми нов бизнес в милиони лева 7,98% 160 10,00%рите. Тогава кредитни- 7,49%ят бизнес на банките все 8,00% 140 9,50%още е подвластен повече 6,00% 4,52% 3,90% 120 9,00% 3,71% 3,80% 100 8,50%на първата емоция. Въ- 4,00%преки желанието им да 80 8,00% 2,00%финансират това все още 60 7,50% 0,00%важи и за заемите за по- 40 7,00% Унгария Латвия България Литва Полша** Чехия*купка на дом. 20 6,50% Тяхната дейност пона- 0 6,00%чало е особена – инсти- IV V VI VII VIII IX X XI XII I II IIIтуциите работят с чуж- Средни лихви по новоотпуснати жилищни кредитиди пари, но ако загубят, в евро, март 2011 г. 2010 2011първо се изпарява ка-питалът на акционери- Източник: Централните банки по месеците им. На теория мно- *В местна валута Левови Еврови Средна лихва в лева Средна лихва в еврозинството от вложители- **Данните са към февруарите в тях не могат да из- на лошите заеми. Ново- да натисне надолу лихви- Например достъпът им срочни заеми, и слаби-горят заради изричнатадържавна гаранция вър- то финансиране за добри клиенти дава по малко и те. Но само за тези, ко- ито могат да си го поз- до финансиране може да е ограничен било за- те инвестиции, толкова и заради предпазливост- 97.1 млн. леваху вземанията им до оп- от двете: кредитите ряд- волят. ради принадлежността та на институциите, ко- е размерът на сред-ределена сума. Банковите ко се влошават в първите От една страна, ниво- им към конкретна бан- ито още не са разпусна- номесечното жи-мениджъри обаче могат месеци след отпускането, то на лошите кредити е кова група, изложена на ли и нелихвените усло- лищно кредитиранеда изгубят работата си а портфейлът и приходи- показател, че финансово- рискове като кризата на вия за кредитиране (като в първото тримесе-както заради лоши ин- те от него се увеличават. то положение на креди- страните от перифери- коефициенти на обезпе-вестиции, така и заради Жилищните кредити тополучателите не е до- ята на еврозоната, било ченост на кредита с акти- чие на 2011. Суматанеудовлетворителни ре- имат още няколко при- бро. Това е знак за висок заради абсорбирането на ви, съотношение между е сходна с миналого-зултати. В банковата сис- влекателни характерис- риск за банките, оттам за загубите от лоши креди- месечен доход и вноски- дишнататема в България има по тики: имат по-висок еди- натиск за увеличаване на ти. Това задържа лихви- те или стриктните кри-много и от двете. Това е ничен размер на сделката лихвите по заемите като те високи. терии за оценка на кре-достатъчно, за да подхра- от потребителските на- компенсация за трупа- Банките, които могат дитоспособността и нани страха й. пример, тоест осигуря- щите се загуби. да си позволят да ги сва- обезпеченията). Данни, изнесени нас- ват солиден растеж; имат От друга, между от- лят, от своя страна не са Жилищните заеми секоро от главния иконо-мист на Уникредит Бул- стимулирани да го на- правят, защото са по- задържат по още една причина – потребите- 7.77% стигна средната Ббанк Кристофор Павлов, конкурентоспособни лите, които избягват го-показаха, че възвращае- анковата конкуренция задържа при намирането и фи- лямата задлъжнялост лихва по новоот-мостта на собствения ка- лихвите на най-ниските им нива нансирането на клиенти- веднъж заради сигур- пуснати жилищнипитал в системата е пад- те с високо качество – со- ността си, втори път за-нала до 6.3% през 2010 от лятото на 2008 насам и в началото лидни приходи, солидно ради високите лихви. А кредити през февру-г., след като се е колеба- на тази година собствено участие в сдел- тези, които имат налич- ари. Това е най-ниско-ела около 20-те на сто ките и солидни обезпе- ни пари в момента, е по- то ниво от лятотопрез 2007 и 2008. Основ- чения. Няма логика да се вероятно да погасят съ- на 2008 насам. Презната причина се нарича по-ниско рисково тегло делните банки има раз- лишат от възможност- ществуващ заем, откол- март тя се повишикласифицирани креди- заради наличието на ма- лики. Има такива, кои- та да спечелят от тях в кото да финансират новати. Загубите от невърна- териални обезпечения; то са готови и финанси- момент, в който конку- покупка.ти заеми и разходите за намаляват концентраци- рат както граждани, така ренцията е поотпуснала В своята съвкупност втората половина на ми-провизии - сумите, пред- ята на риска за разлика и фирми, както потре- хватката. тези фактори все още не налата година. За да по-варително заделяни за от заемите, обезпечени с бителски, така и жилищ- Това може да е една от действат особено благо- добрят резултатите си, вобезпечаване на бъдещи фирмени имоти. ни покупки или дори ин- причините, поради ко- приятно на жилищния края на миналата годиназагуби - скочиха в син- Не на последно мяс- вестиционни проекти. ито пазарът още не се е пазар. Но подобрение банките значително по-хрон с увеличаването на то високото ниво на ка- Но има и такива, които отворил по-нашироко – има: купувачите имат вишиха финансиране-кредитите, по които има питализация на система- не могат да го направят лихвите от порядъка на по-широк достъп до фи- то на жилищни покупки.забавяне в плащанията та (капиталовата адек- на приемлива цена в мо- около 8% за заеми в евро нансиране, тъй като мо- Последните два месеца наили се е наложило пре- ватност е 40% над изис- мента. Това, че институ- в България още са висо- гат да изберат да канди- 2010 г. са били най-силнидоговаряне, за да се из- кванията, ликвидност- циите имат капиталова за този бизнес от цялатабегне просрочие. В края та също е висока, а БНБ възглавница, съвсем не година, а конкуренциятана 2010 г. нивото на кла-сифицираните като ри-скови вземания достиг-на малко над 21 на сто от като регулатор има до- пълнителни лостове, ако се наложи облекчаване на напрежението) значи, значи, че тя е равномер- но разпределена, още по- вече ако те се разглеждат заедно с международни- Д обри новини за жилищния пазар има, но е по-вероятно да е необ- ходимо още време, преди да се усети задържа лихвите на най- ниските им нива от лято- то на 2008 г. насам и в на- чалото на тази година.целия портфейл на сис- че те не са използвали те компании, към които За разлика от потре-темата. в достатъчна степен ка- принадлежат. ефектът от тях бителските жилищните Мениджърите на ин- пацитета си да кредити- Резултатът е, че има заеми продължиха да на-ституциите са изправени рат. Това подкопава пе- банки, които кредитират растват и миналата го-пред труден избор: да се чалбите - все пак банки- постоянно, задържат и ки, дори да са намалели датстват повече институ- дина, макар и със заба-фокусират върху разре- те трябва да плащат цена разширяват пазарния си в последната година под ции, отколкото преди. Не вящ се темп, тоест те всешаването на проблемите дори и за собствения ка- дял, особено в ипотечно- въздействието на растя- е изключено, ако пове- още са важен приоритети управлението на рис- питал. то финансиране, и дру- щата конкуренция. А ре- че банки се включат ак- за системата. Добри но-ковете или да изберат да Всичко, казано дотук, ги, при които той нама- алният растеж на кре- тивно в действителното вини за жилищния пазар„израснат” над подвод- работи в полза на разши- лява. Сред причините за дита е ограничен колко- отпускане на заеми, след има, но е по-вероятно даните камъни, като прос- ряването на кредита, ко- втората група може да е то и заради ниското до- като влязоха в рекламни- е необходимо още време,то разширят портфейли- ето е полезно и за здраве- нуждата от високи при- верие на потребителите, те кампании, това да на- преди да се усети ефек-те си, което автоматич- то на системата, и за ико- ходи, за да платят цена- които избягват да се ан- тисне и лихвите по-на- тът от тях.но ще свие надолу дела номиката, защото може та за ликвидността си. гажират с големи дълго- долу. Това вече стана във Деян ТОДОРОВ
 • 7. Строителство Градът, 2 - 8 май 2011 г. sg.stroitelstvo.info 7 ТЕМА Паскуале Джамбои, директор „Банкиране на дребно” на Уникредит Булбанк: Клиентите още не купуват, но оставам оптимист П Господин Джамбои, за аскуале Джамбои пое че да се конкурираме на по- сектора на строител- позицията директор широк фронт по отношение ството и недвижимите на лихвите, както и да нама- имоти централни теми „Банкиране на дреб- лим времето за положителен са корпоративното, но” на Уникредит Булбанк, отговор. проектното и жилищ- най-голямата банка в Бъл- ното кредитиране. Как- гария, част от европейската Как мислите, че ще се ви са вашите цели в по- финансова група UniCredit, променят лихвите в следната област? следващите 12 месеца?- Позицията ни е силна – от Любомир Пунчев, кой- - Ще се стабилизират. Тряб-втори сме с около 17% дял то от своя страна стана от- ва да имаме предвид и кон-от 9 милиарда лева общ па- говорник за продажбите на куренцията между банкитезар на жилищни кредити. УниКредит в ЦИЕ в „Банки- у нас, която може да натиснеОсвен да запазим и дори да ране на дребно”. Джамбои още повече нивата, дори акоувеличим дела си целите ми е заемал различни пози- тенденцията в Европа е завключват допълнително по- повишение.добрение на продуктите, ус- ции в банката в Италия католугите и рисковия профил част от екипа за банкира- Има ли възможност зана банката. Важно е да оси- не на дребно и е ръководил смекчаване на критери-гурим бърз отговор на кли- първата италианска банка, ите за кредитиране?ентите. Другата важна услу- специализирана в жилищ- - Те ще стават по-сурови ига е сигурността, която да- в по-голяма степен обусло-ваме чрез услугата „креди- ното финансиране. Бил е вени от достъпността, тоесттен сертификат” – това е на- президент на Европейската способността на клиента дашият официален ангажи- ипотечна федерация. покрива вноските си, коятомент, че като одобрим един се оценява чрез съотноше-клиент за кредит, той може нието между вноска и месе-в рамките на шест месеца да чен доход.си търси апартамент, да знаеточно колко може да полу- Значи ли това, че съот-чи като кредит от банката и от новите кредити попадат първичния ресурс (лихви по ношението на задълже-да се сигурен, че ще го по- във възрастовата група меж- депозити). Още нещо, което нията към дохода щелучи в момента, когато му ду 25 и 35 години. Ако без- понякога пропускаме, е ин- бъде по-важно от съот-трябва. работицата е по-висока от флацията. Към тези факто- ношението между заем средното в младото поколе- ри се добавя и цена за риска, и оценката на имота? Каква ще бъде страте- ние, това влияе отрицател- определяна чрез пазара на - И двете ще имат значение, Д гията ви за запазване но на увереността на млади- кредитни суапове за съот- но що се отнася до клиен- на пазарния дял – про- ори ако цени- те. А ние сме склонни да фи- ветните страни. (Нивото на та, месечните вноски ще са дължаващ растеж или те на жилищата нансираме преимуществено застрахователната премия на първо място. Важно ще намаляване на риска в покупката на първо жилище срещу фалит на държавата да обясним на клиента, че портфейла? някъде са паднали или поне това, в което жи- – финансов инструмент, из- трябва да се има предвид ве-- Ръст. През 2009 г. има- и сега е моментът вее съответното семейство. ползван за оценка на макро- роятността и вноската да на-хме 15.9% дял, сега - 17 на за постигане на до- рисковете пред платежоспо- расне. Все пак това не е чаксто. Бих искал да изпрева- Как се е променил балан- собността на съответния па- такъв проблем в България,рим малко пазара и тази го- бра сделка, купува- сът между стойност зар - бел. ред.) колкото в страни с по-ни-дина без да бъдем агресив-ни. Защо ще растем? Защото чите все още казват, на имотите и размер на кредита в покупките на Сравненията понякога са пресилени, защото разлики- ски номинални лихви лихви като Германия, Италия и др.необслужваните ни креди- че биха искали да го жилища в последните те с другите страни може дати са наполовина от средно-то за пазара. В това отноше- направят, но се при- години? - Съотношението намаля- изглеждат големи в номина- лен размер, но има и разли- Какви са перспективите пред българския пазар?ние сме в зоната на комфор- тесняват за бъде- ва. Една причина за това е ки в нивото на развитие на - В България 96% от хора-та. Вероятно годината като щето намалението на стойности- икономиките. Ако се погле- та са собственици (или съ-цяло ще бъде преходна, но те на имотите спрямо преди днат реалните лихви (след собственици) на имоти присветлината в края на туне- кризата. През 2007-2008 г. инфлация и други фактори), 68% в Европа. Ако гледа-ла се вижда през 2012. Кли- 50% от финансирането ни е се вижда, че нивата са съ- ме статистиката, ще прие-ентите още са от външна- било при съотношение кре- относими. Икономиката на мем, че няма място за ръстта страна на витрината об- дит към стойност между 70 балтийските страни е свър- на ипотечния пазар. Товаразно казано. Не вярвам, че и 90%. Сега делът на креди- зана с Швеция или Норве- не е вярно. България е стра-тази година ще помогнем за тите при такива съотноше- гия, не цяла Европа, и лих- на, в която начинът на жи-значителен ръст. ния е около 25 на сто. вите отразяват тези връзки. вот ще се променя с течение Цената на риска в България на времето. Нуждите от жи- Защо?- Домакинствата увелича-ват депозитите си в банко-вата система, знак, че пред- В иждаме сигна- ли на стабили- зиране на цените на Лихвите по жилищни- те кредити все още са на сравнително високо ниво в регионален план. не е толкова ниска, защото 15% от жилищните заеми са лоши или преструктурира- ни. Това не е ниско ниво и лища също ще се променят, например от наем към по- купка или от един имот към друг, по-голям или в по-до-почитат да спестяват, вместода инвестират или потребя- имотите, внимание Дори в Литва и Латвия те са почти наполовина то трябва да се включи в це- ната. бра среда. Това ще бъде кис- лородът за този пазар, тъйват, или да използват спес- на клиентите по от- на българските. Защо? Когато говорим за лихвата, като първичният пазар щетяванията за покриване на ношение на поно- - Нещо, което понякога за- трябва да имаме предвид, че задвижи и вторичния, а ко-текущите си разходи. Дори бравяме, е, че лихвата се оп- тя е доход за банките, но от гато това стане, странатаако цените на жилищата са симостта на внос- ределя от свободния пазар другата страна стоят разхо- ще спечели като растеж нападнали и сега е моментът ките и увеличаване чрез предлагане и търсене, ди за финансиране, опера- брутния вътрешен продукт.за добра сделка, те все още конкуренция, нуждите на тивни разходи, цена за риска Аз съм оптимист за следва-казват, че биха искали да го на собственото им икономиката и др. факто- и цена на капитала. Рабо- щите пет години.направят, но се притесняват участие в сделките ри. След това идват между- тим здраво и за да намалим Интервюто взеза бъдещето. Половината банковият пазар и цената на оперативните разходи, така Деян ТОДОРОВ
 • 8. 8 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 2 - 8 май 2011 г.ТЕМА Търговията с жилища Колебания около точката на равновесие Възстановяването е започнало, но все още е в начална фазаГеорги ПАВЛОВ* ли. Бавното понижава- лизат на пазара по-ско- не на нивата на безра- ро защото са принуде- Средни цени на кв.м по градове ботица също до извест- ни, а не поради своето (в евро, към първо тримесечие на годината) на степен ги плаши. собствено желание. По- ведението на играчите Цените: от стрес към на пазара е една от при- стабилност чините той все още да Намаление през пър- не е в равновесие, което вото тримесечие на го- поражда известна неси- дината действително гурност в ценовите рав- имаше, но не може да нища. се каже, че то е драс- По всяка вероят- тично. Ценовите нива ност спадовете, макар отбелязват сравнително и леки, няма да спрат плавно движение и ма- до първото тримесечие Възстановяването на кар през първите месе- на 2011 година. Отно-пазара не е еднократен ци на годината статис- сително ниски ще се за-акт, а продължителен тиката да отчита спад, държат нивата на лук-процес, за който спо- все пак се наблюдават созните жилища, а па-койно можем да кажем, известни повишения нелните апартаментиче вече е започнал. Но при някои конкретни вероятно дори ще про-все още е в началната имоти. дължат да падат.му фаза. Тези вариации в ни- Преговорите за от- Едно от доказател- вата на жилищата оба- стъпки към моментаствата е, че броят на че трудно биха мог- играят ключова ролясделките е нараснал, ли да доведат до натиск за сделките. Макар сегамакар на този етап да върху цените на насто- продавачите да не сане сме свидетели на ящия и бъдещия пазар. така отстъпчиви, как- На фокус: големите градовебум. Същевременно Напротив, цените на то преди година напри-търсенето за последна- най-масовите жилища мер, в процеса на пре- Пазарът на жилища в София е най-стабилен – покупателната способност ната година е силно акти- ще бъдат сравнително говори често настъп- софиянци е значително по-добра в сравнение с тази на хората, живеещи ввизирано. Проблемът стабилни. ва моментът, в който останалите големи градове. През последното тримесечие спадът на ниватае, че това, което търсят Известната неси- те решават да се съгла- тук е незначителен, а броят на сделките е осезаемо по-голям.купувачите, все още не гурност, която все още сят с условията на ку-се предлага така масо- Оптимизъм характеризира и пазара във Варна. Жилищните имоти в морска-во на пазара, или поне та столица са на цени, близки до тези в София, а купувачи, които проявяватне на очакваните от тяхцени. Това е и една отосновните причини завсе още плахото покач-ване на обемите сделки. В ариациите в цените на жилищата обаче трудно биха могли да до- ведат до натиск върху цените на на- интерес, безспорно не липсват. В Пловдив и Бургас наблюдаваме с лек спад, но има немалко отделни сдел- ки за имоти, чиито цени са скочили спрямо нивата от края на 2010 г. През първото три- стоящия и бъдещия пазар. Напротив,месечие на тази годи- цените на най-масовите жилища ще Русе и Стара Загора са част от градовете, в които дори се наблюдава из-на много от купувачите бъдат сравнително стабилни вестно покачване в рамките на няколко процента. Активността на купува-финансираха с ипоте- чите е в благоприятни граници.чен кредит над 80% отстойността на сделка-та си, което е безспорен оказва влияние на паза- пувача. Причината е, друга сделки. Много от зара ще дойде и възста- ми. Въпреки това ста-знак, че връщането на ра в момента, се дължи че купувачите са по-до- играчите ще могат да новяването на работа- билизиране можем даактивността на банки- на факта, че участни- бре запознати с пазара купят или продадат по- та по много нови стро- очакваме преди всич-те ще играе по-благо- ците все още не са се и по-уверени в прего- изгодно, отколкото са ежи. Пазарът постепен- ко от хората на сред-приятна роля в бъдеще. приспособили напъл- ворите, докато прода- си мислели, а други ще но ще се възроди и ще на възраст със стабил-Покупката на жилище но към новите условия, вачите стигат до сделка срещнат повече от оч- предлага нови, вярвам, ни доходи, които не из-обаче остава сериозен особено продавачите. само ако в самото на- акваните затруднения. по-добри условия за питват притеснения, дафинансов ангажимент Те все още не могат да чало са предложили из- Това ще бъде година на всички страни. прибегнат до ипотеченза повечето средноста- намерят баланса, кой- годни условия или впо- преход, в която надежд- Изключително ва- кредит. Те ще бъдат ос-тистически потребите- то да ги устройва, и из- следствие са отстъпи- ността на прогнози- жно е стабилизиране- новният катализатор ли от оферираната си те е поставена под сил- то на два ключови фак- на възстановяването на *Георги Павлов е изпълнителен директор на „Адрес цена. но съмнение. Основни- тора – съотношението пазара, тъй като чувст-недвижими имоти”, част от AG Capital, водеща бъл- ят риск е непредвиди- цена - качество и тър- ват най-голяма финан-гарска компания за услуги, свързани с недвижима соб- Година на преход мостта. сене-предлагане. Ако сова сигурност. С огледственост. Има опит в областите недвижими имоти, Краткосрочната ни Нестихващ ентусиазъм те намерят своето ус- на това, че премества-промишленост, лизинг, управленско консултиране, прогноза е свързана с В периода 2012 – тойчиво решение, дъл- нето на по-добро мес-финансов анализ и планиране. Бил е директор „Разви- продължаващо възста- 2014 г. се очаква паза- госрочната прогноза тоположение и в по-тие“ на „Стара планина холд“ АД и на машиностро- новяване. Тъй като оба- рът най-сетне да наме- може да бъде единстве- качествено жилище еителното предприятие „Спартак“ АД, председател че пазарът през 2011 г. ри дългоочаквания ба- но оптимистична. ключов мотив за по-на съвета на директорите на „Лизингова компания“ все още няма да бъде ланс. Въпреки времен- Все пак кризата даде купка, можем да кажем,АД и изпълнителен директор на „Инком“ АД. През продиктуван от устой- ното прекъсване на възможност на мно- че ентусиазъм за сдел-ноември 2006 г. Павлов става изпълнителен директор чиви правила и факто- строителството за не- го млади хора и пенси- ки не липсва и спокой-на AG Capital. Преди това е бил член на съвета на ди- ри, ще станем свиде- достиг едва ли ще мо- онери да сключат сдел- но можем да бъдем оп-ректорите и директор „Стратегическо управление и тели на множество ко- жем да говорим. С края ки, които допреди 2-3 тимисти за развитиетобизнес развитие“. ренно различни една от на стагнацията на па- години бяха немисли- на пазара.
 • 9. Строителство Градът, 2 - 8 май 2011 г. sg.stroitelstvo.info 9 ТЕМА Удобен дом Комплексите от затворен тип още са на мода, но продавачите трябва да преодолеят предразсъдъка, че са скъпи Най-важните характеристики за купувачите в жилищни комплекси от затворен тип 0% 5% 10% 15% 20% Сигурност Чистота и поддръжка на общите части Зелени площи и алеи Наличие на паркинг Детска площадка Социална среда Басейн, фитнес, сауна Детска градина и занималня Градски транспорт Достъп до главни пътни артерии Панорамна гледка към Витоша Наличие на търговски обекти Престиж Без отговорБасейн, джакузи, СПА центрове: затворените комплекси изкушаваха купувачите със % от далите съответния отговор. В проучването са взели участие близо 200 души. Над 90% сасъоръжения, които малко хора можеха да си позволят да имат в собствения си дом заявили, че биха купили жилище в комплекс отпреди това. Проучването на Colliers (графиката) обаче показва, че не това е най-ва- затворен тип Източник:жната им характеристика за купувачите и това кара предприемачите да преосмис- Colliers Interna onalлят целесъобразността на част от инвестициите си Фотограф Мария Съботинова Подобно на мол или и единични изключения не. Но впоследствие те са са на парцела в крайнитеофис тауър понятието в градове като Пловдив били приспособени, за цени на имотите. В дру- 20-30%затворен жилищен ком- и Варна. Те споделят ня- да отговорят по по-под- ги обаче ниското стро- С толкова са намале-плекс зае мястото си в колко общи характерис- ходящ начин на по-ши- ителство, малката ин-българския речник, къ- тики като привлекателно рока група от потенци- тензивност и големите ни цените в единич-дето попълни празни- местоположение, качест- ални купувачи, включи- общи части като алеи, ни проекти за затво-ната за оградените, ох- вено строителство, удо- телно като цена. новопостроени улици рени жилищни ком-ранявани и добре под- бен достъп, зелени пло- „Допреди извест- и зелени площи слагат плекси от началотодържани групи от бло- щи, функционални раз- но време съществува- праг, под който продаж-кове с апартаменти или пределения на помеще- ше предположението, че ните стойности вече не на кризата. Но в про-къщи. И подобно на но- нията, достатъчно пар- тези комплекси са скъ- са икономически обо- ектите с най-висо-вите думи за търговски коместа, професионал- пи и хората не могат да сновани. Във втория ки продажби те не сацентър или администра- на поддръжка на имота, си ги позволят. Реалнос- случай предприемачите пипанитивна сграда словосъ- добра инфраструктура и тта е малко по-различна, имат и възможността да Татяна Емиловачетанието беше беляза- удобство на района. Го- тъй като има различни изграждат проектите нано от представата за ви- леми проекти бяха шум- цени в широк диапазон фази и в съответствие с а някои дори задържа-соки цени, съответства- но рекламирани и са из- – от 850 до 1900 евро на темповете на продажби, ха съзнателно жилищатащи на характеристики вестни отдавна: „Рези- кв.м”, казва Татяна Еми- като така отбиват атаки- с най-добри изложения, 3 до 4 хилядикато озеленени дворо- деншъл парк София”, лова, мениджър „Жи- те върху цените. В стро- разпределения и пло- Толкова е размерътве, плувни басейни или „Есте” в кв. „Изток” или лищни имоти” в консул- ителството на един или щи, за да не преотстъпят на наличноститефитнес центрове на раз- „Витоша тюлип” в Кръ- тантската фирма Colliers няколко големи блока печалбите си на спеку-положение единстве- стова вада, между Юж- International. с апартаменти разделя- ланти, купуващи един- в жилищни компле-но на жителите им. Но ния парк и околовръст- Според изследване на нето на проекта на по- ствено с целта да правят кси от затворен типднес може да се окаже, ното шосе. Colliers на софийския малки фази е по-трудно пари от препродажби. с над 50 обособениче дори мнозинството Повечето подобни ин- пазар в момента стоят осъществимо, оттам и „Но има и такива, кои- имота в Софияот този тип имоти да е вестиции бяха замисле- между три хиляди и че- напрежението е по-голя- то изобщо не промени-между средните и много ни в годините на бума, тири хиляди жилищни мо, тъй като предприе- ха ценовата си полити-високите цени, опреде- за да отговорят на нара- единици, най-вече апар- мачите трябва да прода- ка”, коментира тя. Това елени проекти вече не сачак толкова далеч от ма- стващите претенции на позабогателия български таменти, измежду които в някои проекти се по- ват, за да връщат финан- сирането за строежа. задържало като цяло це- ните и спадът средно е 850 евро насовия пазар. Заради размера си и потребител. На практи- ка се появиха на пазара с явяват редови или дори еднофамилни къщи. „На Татяна Емилова каз- ва, че е имало случаи на бил по-малък, отколкото в масовия пазар, където кв.м Това е минималнатаконцентрацията на го- разрешения за ползване фона на общото пред- намаление на офертните конкуренцията е далечлям брой работещи в за първите си етапи чак лагане това е нисък про- цени с до 20-30% от пър- по-голяма. цена за апартаментБългария чужденци и когато продажбите вече цент”, казва Емилова. воначално поисканите, Понеже са били насо- в проект, предлагащна заможни българи Со- страдаха от кризата. Раз- при това без да се смята чени към клиенти, ко- охрана, общественифия се превърна в ес- витието на много от тях Цени за всеки разликата между пред- ито са относително за-тествения център за раз- беше задържано или за- Разнообразието им лагане на зелено и завър- можни, Емилова казва, пространства и до-витието на този паза- ради слабия интерес от също е голямо, а оттам шеното строителство. че продажбите не са спи- пълнителни услугирен сегмент, чийто ана- купувачите, или заради – и цените. По-плътно- Предприемачите преди рали изцяло в нито един като професионаленлог в провинцията са ва- проблеми около осигу- то застрояване на някои увеличаваха цените с на- момент. мениджмънтканционните комплекси ряването на финансира- от тях намалява прино- предването на строежа, На стр. 11
 • 10. 10 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 2 - 8 май 2011 г.ТЕМА Георги Ранчев, управител на „Линднер Имобилиен Мениджмънт” EOOД: Няма качествено предлагане и ние се възползваме Г еорги Ранчев е управи- А Господин Ранчев, какви сигнали излъчва жилищ- тел на „Линднер Имо- ко гледаме на- ният пазар в момента? билиен Мениджмънт“ ционалните- Сезонността е характер- ЕООД и „Резиденшъл паркна за търговията с жилища. сметки, виждаме София“ ЕООД от есента наЗатова на този етап не мо- 2007 г., а изпълнителен ди- растеж в няколкожем да направим категори- тримесечия. Но зачен извод. Годината много ректор на „Резиденшълнапомня на миналата – на- Парк София Фасилити Ме- хората той още не ечало, белязано от слаба ак-тивност, но с нарастващ ин- ниджмънт“ ЕАД от лятото факт, за да се вър- на 2009 г. Тези дружества нат на пазара, и тотензитет. Има повече сделки развиват и предоставят ус-в нивата между 30 и 40 хил. луги за най-големия жили- не само за имоти, аевро. В нашия пазар, на по-висок клас имоти, вижда- щен проект в София, чия- изобщо да се въз-ме по-висока ликвидност и то реализация продължа- станови потребле-увеличаване на броя на по- ва и към момента. Ранчевкупките със значително соб- нието на автомоби- се присъединява към гру-ствено финансиране. пата „Линднер” през 2005 г. ли, техника и какво- Купувачът днес човек с след дългогодишна карие- то и да било друго пари в брой ли е? ра във водеща консултант-- И да, и не. Но се увелича- ска фирма и участва актив- тат от кризата. Това само по други инвеститори се само-ва делът на тези купувачи. но в сделката за продажба- себе си е фактор за увели- финансира. Внимателно сле-От отчетите на банките се чаване на времето за избор дим паричните си потоци ивижда, че депозитната маса та на „Бизнес парк София”. преди покупка. Има голямо извършваме допълнителнирасте. Българинът опреде- Завършил е висшето си об- количество масов продукт инвестиции съобразно въз-лено спестява и в определен разование в УНСС, катедра с изключително спорно ка- можностите, които имаме, имомент тези спестявания сематериализират в покупки.Все пак с агресивната мар-кетингова кампания на частот банките се активизират „Финанси“ през 1995 г. Спе- циализирал е в Университе- та в Оксфорд и „Удроу Уил- сън Център“ във Вашинг- чество и малък брой проек- ти на високо ниво, които ус- пяват да поддържат цени- те си. приходите, които очакваме от конкретни сделки. Ако погледнем отвъд 2011, какво сочат прог- В иждам разви- тие в много по- малки по обем ии хора, които се осланят на тон, САЩ. Може ли да се каже, че нозите ви? размер проекти, ко-банково финансиране. стратегията ви в мо- - Приоритет тази година е ито ще разчитат на Какво правите в „Линд- мента по-скоро се ос- новава на сигурността, да довършим първата фаза на проекта и да преминем ограничено креди- нер Имобилиен Ме- отколкото на поемане- към разработването на кон- тиране ниджмънт” ЕООД, за да то на риск? цепцията за втората. Това посрещнете това разви- - И при започването на про- ще бъдат нов вид редови тие на пазара? Какви са екта, и при изграждането къщи и по-малки по размер последствията върху ос- на всеки един етап от него еднофамилни къщи, за кои- новния ви проект – „Ре- сме се простирали според то има търсене в момента. зиденшъл парк София”? възможностите си. Групата Интересите ни в България- Проектът се развива по- Lindner за разлика от много са изключително дългосроч-стоянно. Довършваме частиот първата му фаза в тър- Комплексътговската зона. Очакваме до спечели награ- да в миналого-края на лятото да въведем в дишния конкурсексплоатация спортния ком- „Сграда на го-плекс и детската градина, с дината“, при-които ще осигурим пълния знание за кон-набор от услуги. Приключ- цепцията, в ко-ваме и няколко жилищни ято предпри-сгради, замразени към края емачът е на-на миналата година. В крат- блегнал на ка-косрочен план ще довър- чеството нашим започнатото, като под- общественитедържаме високите стандар- пространствати на материали и услуги. и инфраструк-Това съществено ни разли- турата - основ- ни дефицити вчава от широкия пазар с го- новото строи-лямата маса от клиенти, ко- телство в по-ито очакват ниски цени и следните ня-получават доста компромис- колко годинино качество. Все пак купувачите не са в позицията отпреди няколко години, когато трябваше да бързат със сделките, преди цените да са се повишили.- Така е, но виждаме недос-тиг на добри имоти в резул-
 • 11. Строителство Градът, 2 - 8 май 2011 г. sg.stroitelstvo.info 11 ТЕМАни – първо по отношение Завършенана втора фаза, а след това и част от пър- вата фаза натретата. Към момента в из- „Резиденшълграждането на комплекса парк София“. Вса вложени над 70 милиона инфраструк-евро и ще продължаваме да турата и сгра-инвестираме. дите на новияИмаме и втори проект в квартал в по-района на Лозен и Гер- лите на Вито-ман, който ще бъде разли- ша вече са вло-чен продукт от „Резиден- жени над 70шъл парк София”. Жилищ- милиона евро.ният пазар следва положи- Георги Ран-телна посока за нас предвид чев казва, чеограниченото предлагане на в следващите години ще бъдекачествени имоти от инвес- все по-труд-титори с добра репутация и но да се започ-опит. Това ни дава предим- ват проектиството да предложим нов с този мащаб,продукт. Така че оптими- поне не и беззмът не ме напуска. финансова- та подкрепа на Колко е дълбока ниша- банките та, която разработва- те?- Естествено този пазар сиима граници, но мисля, бъде ли жизнеспособен? строителни предприе- ито финансират и прода- телните предприемачи.че сме намерили верен ба- - Би било трудно. Ако из- мачи, които работят ват обект по обект. Те са съ-ланс между цена и качест- ключим инвеститори със с големи обеми? Дали ществена част от сектора и Рекламните им кампа-во. Предвид демографските собствено финансиране, местните, с по-тради- движеща сила за ниския и нии не успяват ли дапромени все повече компле- пред всички останали мно- ционен бизнес модел, ос- средния сегмент. Вероятно и предизвикат осезаемаксите от затворен тип или не всички са изцяло в свет- разлика от страната вдруг вид контролирана сре- лата част на икономиката. потреблението в жи-да ще бъдат в центъра навниманието на хората с надсредните доходи. Освен товаСофия продължава да рас-те. Все повече хора имат до- В се повече хора имат доходи на средно- европейско ниво. Тази група клиенти ще продължи да търси качествена среда на жи- Ще видим доуплътняване там, където е възможно, из- ползване на места, където има изградена инфраструк- тура, с минимални разхо- лищния сектор? - Това е основният проблем на пазара. От една страна, има значителна по обем лик- видност, налични пари в бан-ходи на средноевропейско вот за себе си и своите деца ди за изграждане и рекон- ките, но от друга – довериетониво. Тази група клиенти струкция на улици или ка- или усещането за момента заще продължи да търси ка- нализация. сделка още не е налице. Акочествена среда на живот за го сериозно стои и въпро- новаващ се на реализи- Съществена предпоставка гледаме националните смет-себе си и своите деца. Към сът с банковото кредитира- рането на малки инди- за стартиране на по-мащаб- ки, виждаме растеж в някол-момента много малко мес- не. По-скоро виждам раз- видуални сгради, имат ни инвестиции би било връ- ко тримесечия. Но за хора-та предлагат условията, кои- витие в много по-малки по предимство? щането на проектното фи- та той още не е факт, за дато отговарят на изисквани- обем и размер проекти, кои- - Ще мине известен пери- нансиране. В момента бан- се върнат на пазара, и то неята им. то ще разчитат на ограниче- од от време, преди да видим ките са изключително фоку- само за имоти, а изобщо да се но кредитиране. и завръщането на междуна- сирани върху отпускането възстанови потреблението на Ако днес трябва да за- родните компании с апетит на ипотечни кредити, но за автомобили, техника и как- почнете проект с по- Това значи ли, че паза- за по-мащабни инвестиции. разлика от преди се грижат вото и да било друго. добни инвестиции в ин- рът вече не е интере- Но има значителен брой само за едната част от паза- Интервюто взе фраструктура, той ще сен за международните малки и средни фирми, ко- ра и не кредитират строи- Деян ТОДОРОВ Удобен...От стр. 9 на „Линднер имобилиен го от тях или имат собст- тяна Емилова казва: „За- лизира, какво ще търси е различно.” Но понеже За продължителен пе- мениджмънт” - друже- вен бизнес, или са във белязвам все повече ин- клиентът.” строителството в прес-риод от време между ството, което реализира висшия мениджмънт на веститори с такива про- тижни квартали в мо-края на 2008 и средата проекта. международни или бъл- екти да се обръщат към Екстрите: не повече, а мента е ограничено, пре-на 2010 г. броят им е бил Емилова вижда в по- гарски компании, казва нас и да преразглеждат колкото трябва обладава оптимизиране-сравнително нисък, след следните месеци промя- Емилова. плановете си, за да ги на- Преди конкуренция- то на този тип жилищникоето се е повишил. на в поведението на ку- Продължителният пе- годят към новата пазар- та между предриемачи- сгради. пувачите, които в кри- риод на ниски продажби на действителност. Ако те беше на ниво кой ще Обикновено големиНе първи, а по-добър дом зата са отлагали реше- предложи нещо пове- по обем и предполагащи „Още от лятото на ми- нията си, докато в по- че на клиентите си. Днес значителни инвестиции Оналата година наблюда- следните месеци са били кризата би трябвало да в инфраструктура, днесваме успокояване на кли- по-склонни да подпис- сновният фактор, който движи ги е накарала да се фоку- тези проекти не са тол-ентите и те започнаха да ват договори. Според нея този пазар в момента, е нужда- сират върху оптимизи- кова интересни за пред-купуват жилища. Основ- това означава, че пробле- та, тоест хората купуват, когато имат рането и на предлагани- приемачите. Но в страна,ният фактор, който дви- мът не е в платежоспо- те услуги като плувни ба- в която над 90% от хора-жи този пазар в момен- собността или кредитос- нужда от дом. Изключително важно сейни, които товарят ме- та имат собствени домо-та, е нуждата, тоест хора-та купуват, когато имат пособността на този па- зарен сегмент, колкото в при избора им е, че искат да подо- сечните сметки за под- дръжка, плащани на база ве, подобрението на ус- ловията на живот ще бъ-нужда от дом. Изключи- сигурността по отноше- брят начина си на живот и социална- апартамент или брой жи- дат главен стимул за по-телно важно при избо- ние на бизнеса и доходи- та си среда веещи. Но Татяна Еми- купките в бъдеще. Ранора им е, че искат да по- те им. Освен това мно- лова казва, че се наблю- или късно те пак ще за-добрят начина си на жи- го от тях се възползват дават и двата типа по- почнат да предлагат ком-вот и социалната си сре- от гъвкавата схема да на- ведение. „На една мно- плексите, които компен-да”, коментира още Татя- емат имотите, след ко- все пак допринесе за за- преди се строеше по-ле- го добра локация и при сират недостатъците нана Емилова. ето наемите да се прис- бавяне на темповете на комислено, сега вече все- проект, който има сми- днешната градска среда За почти всички купу- паднат от цената, прила- реализиране на същест- ки много добре обмис- съл, тези екстри са необ- като безопасност или до-вачи в „Резиденшъл парк гана от някои предпри- вуващите проекти, ко- ля това ли е продуктът ходими. За проект, кой- бре поддържани общест-София” може да се каже, емачи. За тези купувачи ито заради мащаба си и концепцията, от как- то е ориентиран по-ско- вени пространства, зеле-че не купуват първото си по-голямо значение имат обикновено се разделят во има нужда пазарът, и ро към средното ниво, те ни площи и детски пло-жилище, потвърждава и промените в икономиче- на етапи. Нови също все спрямо времето, в което са излишни, защото тър- щадки.Георги Ранчев, управител ската среда, защото мно- още не се започват. Та- този продукт ще се реа- сенето в такива райони Деян ТОДОРОВ
 • 12. 12 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 2 - 8 май 2011 г.ТЕМА Професия предприемач: Трудният пазар сблъска стремежа за намаляване на разходите Умните купувачи имат добри възможностиДокато се надяват третата година на кризата дае последната й, приоритетите на строителнитепредприемачи постепенно се отместват от стаби-лизирането на бизнеса към създаването на кон-курентоспособен продукт. Това означава повечеусилия за намиране на равновесие между цена икачество и за достигане до групата на платежо-способните клиенти. На практика те се изразяватв намаляване на тежестта на разходите и осигу-ряване на допълнителни услуги за повишава-не на привлекателността на проектите. Увелича-ва се натискът върху дела на земята в себестой-ността на сградите, както и върху строителнитематериали и изпълнение.От друга страна, професионалната поддръжка наобщите части като стълбищни площадки, асан-сьори, паркинги или прилежащи зелени площии детски площадки или довършителните рабо-ти стават важен елемент от все повече от проек-тите, за да бъдат заинтригувани клиентите, кои-то искат да получат по-дълготрайна стойност наимотите срещу парите си. Професионализацията Коста Андреев, директор Антония Иванова, търговскина тези услуги е шанс за допълнителни приходи, „Продажби“ във „Флоримонт“: директор, „Прогресс“ АД:които да ангажират служителите, заемали по-ра-но проектните офиси или отделите за продажби Ще се ценообразува на Бавното икономическона фирмите. принципа, че хубавото възстановяване е най-Вестник „Строителство Градът“ зададе следва- струва скъпо, а евтиното не големият риск 1щите три въпроса на няколко от активните жи- си струва парите Прогнозите за раз- 1лищни строители в София, участници на изложе- Цените вече се коле- витието на пазаранието BalPEx от 11 до 18 май в търговския център баят - качествените на недвижими имотиThe Mall на бул. „Цариградско шосе“. и с добра локация имо- през тази година са срав-Ето и техните отговори. ти регистрират поскъпва- нително оптимистич- не, обосновано и от покач- ни. Миналата 2010 г. спа- ващите се цени на мате- дът в цените на имоти- риали и административни те забави темп, забеля- услуги, а изградените без за се стабилизация и мно-1 Каква е оценката ясна визия и с лоша инфра- го по-голяма зрялост на структура сгради имат участниците в търговия- и прогнозата ви за та. Беше отбелязан ръст малък шанс, дори и при па- пазара тази година по дащи цени. Като брой пре- на покупко-продажбите спрямо 2009 г.отношение на търсене и възходството на прода- Очакванията за 2011 г. са ващите пред купуващитепредлагане, активност на е значително. Всеки клиент на „Флоримонт“ е скъп, не- ценовите нива да се запазят стабилни, да отбележимкупувачите и цени? зависимо дали неговите интереси са насочени към заку- по-убедителен ръст на сделките и от края на 2011 г. пуване на апартаменти, индустриални или ваканционни до началото на 2012 г. средните цени на имотите да имоти. преминат в тенденция на нарастване. Добрата новина на пазара е, че има все повече хора с пари От началото на 2011 г. се наблюдава активизация на в наличност и се вглеждат в имотите като вариант да интереса на купувачите, което говори, че всички, кои- защитят стойността им от усилващата се инфлация в то са изчаквали, вече се връщат към пазара и търсят България. добри сделки. Заслуга за това имат и банките, които се активизираха и се фокусират върху подобряване ус- 2 Основни препятствия пред възстановяването са ловията за отпускане на ипотечни кредити.2 Кои са основните ниските доходи, високите изисквания на банките 2 рискове пред към кредитополучателите, несигурната икономиче- Бавното икономическо възстановяване е най-голе- ска среда и увеличаването на лошите ипотечни креди- мият риск пред активизирането на жилищния па- възстановяването на ти. зар. Въпреки че на места се забелязва завръщанежилищния пазар? на бизнес доверието, то все още е крехко. Банките гле- 3 За следващите пет години е много трудно да се дат с недоверие към строителния сектор, което от прогнозира, тъй като периодът е прекалено дълъг. своя страна е пречка за развитие на нови проекти или В следващата година обаче проектите за нови жи- размразяването на стари. лищни сгради трябва да предлагат не само площ за жи- Друг основен риск пред възстановяването на жилищ- веене, но и услуги за обитателите им - освен дадености ния пазар е увеличаващата се безработица. Заетост- като училища, детски градини, комуникации и места за та в краткосрочен план едва ли ще претърпи бързо развлечение така и качествен мениджмънт. Паркиране- увеличаване, което също ще доведе до забавяне разви- тието на пазара на имоти.3 Какви ще бъдат то също е проблем, без решаването на който е трудно да се привличат купувачи. Във „Флоримонт Младост“ го 3 жизнеспособните адресирахме, като изградихме две нива подземни парко- Пазарът на имоти по време на криза ни научи, че жилищни проекти в места. само наличието на проект не стига. Важни вече са Пътят до сградата също е от значение - ако е тесен и правилното местоположение и концепция. Харак-следващите пет години и всяка сутрин има задръствания, ще е проблем. Цени- терно за миналата година бе това, че инфраструкту-като обем, ценова те вероятно ще се подчиняват на принципа „хубавият рата се изтъкваше като основен фактор при избора имот струва скъпо, евтиният не си струва парите“. Но на имот. Кварталите без изградена инфраструктураориентация, съвкупност от по българските стандарти за скъпо и евтино, защото сериозно пострадаха от спад в цените. Тази тенденцияимоти и услуги? чужденци купувачи не се забелязват на хоризонта. ще се запази и през 2011 г., както и занапред. В райони-
 • 13. Строителство Градът, 2 - 8 май 2011 г. sg.stroitelstvo.info 13 ТЕМАкакво ни чака в бъдещес необходимостта от по-високо качество, за да се засилят продажбите.да се възползват от ситуациятате в близост до метрото продажбите са активни. Инж. Никола Гогишков, Росен Станков, управител наДва основни вида проекти ще бъдат реализируеми вблизко бъдеще. Запазват се търсенето и цените при управител на „СД Торин-Тончев“ „Теразид“ ЕООД:суперлуксозните имоти на топ места, а именно жили- ЕООД: Кризата поляризиращата в елитни квартали или къщи в луксозната край-градска част. Другият вид търсени имоти са масови- Цените ще се задържат пазара на строителните. Те са в добре устроени райони, с добър транспор- на настоящитетен достъп, с по-малка квадратура и функционално материалиразпределение и съответно с по-достъпна цена, отго- нива, а обемите наварящи на нуждите и възможностите на масовия по- строителството няма датребител.Съвременният начин на живот и забързаното ежедне- се върнат скоро 1вие все повече налагат и изискват организирано об- Пазарната конюнк-служване както на самите комплекси – техническа под- тура в последнитедръжка, почистване, озеленяване и др., така и на жи- години доведе и дотелите им – организиран достъп до битови услуги, неконтролируемо и ли-например пазаруване, химическо чистене, гледане или шено от здрав разум не-транспортиране на деца до съответните заведения и обосновано поскъпване нат.н. земята в цялата страна. Това явление най-силно се Евгени Василев, управител на наблюдава в София. Имен- „Арко имоти“: но поради тази причина много от предприемачи- Г-н Станков, как се отразява настоящата кризисна Професионалната те като нас не пазаруват ситуация на качеството на влаганите строител- в момента земя, а реали- ни материали на жилищното строителство в Бъл- поддръжка ще става все зират инвестиционните гария? по-важна си дейности върху проекти от предходни години. Вяр- - Противно на много очаквания, икономическата кри-1 В момента се забе- вам, че собствениците на земя, подходяща за строи- за не оказа сериозно влияние върху качеството на лязва раздвижване телни цели, ще бъдат принудени да преосмислят чис- продукцията. Който е произвеждал стоки със заниже- на пазара, има тър- то пазарните механизми и ценовите равнища, на ко- ни изисквания по отношение на суровини и краен про-сене и предлагане, но все ито смятат да търгуват, защото по-голямата част дукт, продължава да го прави. Производителите, ко-още интересите на купу- от тях едва ли имат за цел да развиват тази собстве- ито са инвестирали в изграждането на марка и иматвачи и продавачи рядко се ност. Но смятам, че постепенно пазарът сам ще уре- традиции в производството, продължават да предла-сближават. Отражение гулира процесите. гат качествена продукция. Търсят различни вариантина това виждаме в сил- за оптимизиране на разходите без това да се отразя- 2но намалелия обем сдел- Ситуацията на пазара на жилища в момента е нес- ва на качеството.ки. Купувачите не са тол- табилна, което се дължи на слабата икономическакова активни, тъй като активност изобщо, на липсата на чуждестранни Пазарът остава ли ценови, доколко има оптималнивсе още очакват заниже- инвестиции в бранша и на все по-ниската покупателна решения за осигуряване на стандартно качество?ние на цените, базирайки способност на българските граждани, дължаща се в по-се на изминалите две го- следно време на увеличаването на цената на кредит- - В известна степен пазарът се поляризира. Все ощедини. Тази тенденция вероятно ще се запази и през на- ните продукти. Нормално поскъпването на свободния преобладава търсенето на ценово ориентирани реше-стоящата година. Въпреки това е възможно нагласата паричен ресурс се отрази и на цената на банковите ния. Не липсват обаче и случаи, когато се търси лук-на купувачите да се промени до известна степен вслед- ипотечни продукти, които се прилагат в сектора на созно изпълнение с максимална гаранция, а цената ос-ствие на задържането на нивата на цените на качест- строителството и недвижимите имоти. Съвсем зако- тава на заден план.вени имоти от страна на продавачите. номерно явление в тази връзка беше увеличаването на рестрикциите и на фискалната дисциплина по отноше- Каква е вашата прогноза за развитие на жилищно- ние на оценката на риска, който банките поемат към строителния сектор по отношение на икономичен,2 Има много време до пълното възстановяване на своите клиенти. Така в крайна сметка се стигна до на- среден и луксозен сегмент - какви продукти и мате- жилищния пазар и, разбира се, рискове, които по- маляване на кредитната експанзия, от една страна, и риали ще бъдат необходими, какво е тяхното съот- скоро можем да наречем фактори, влияещи на не- до увеличаване на периода за получаване на тези кре- ношение в момента?говото функциониране - като започнем най-общо от дитни продукти, от друга. - Очакванията ми са, че ниският и средният клас про-цялостното икономическо положение на страната, па- дукти ще продължат да имат постоянно търсене, но 3зара на труда, равнището на доходите на домакинства- Обемите на жилищно строителство, както и це- с по-малки обеми. Високият клас ще има своето раз-та, което пряко се отразява на активността на купу- витие в сегмента на еднофамилните къщи, компле- новите нива отпреди 3-4 години няма да бъдатвачите, и преминем към бавното възстановяване на ксите от затворен тип и луксозни административ-банковия сектор, цените на материалите в строител- достигнати. Поне не и в следващите 10 години. Цените ще запазят настоящите си нива. Вследствие ни сгради.ния сектор и др. на многообразието от продукти, които се предлагат Какви са вашите очаквания за възможностите за3 Обемът на жилищните проекти ще е значително на пазара, това, което наблюдаваме, е, че българинът вече е много зрял купувач. Той стана особено компе- навлизане на нови материали и технологии във ва- по-малък поне през следващите 2 години. По дан- тентен в знанията и сигурен в желанията си. В този шия сектор на работа - последна разработка, от ни на Националния статистически институт раз-решенията за строеж през 2008 г. са 2267 за цялата смисъл забелязваме повишен интерес към качествено- гледна точка на ситуацията на местния пазар, кон-страна и 311 за София, а тези, издадени през 2010, са то строителство, отговарящо на определени изисква- куренцията, достъпа до нови технологии, състоя-съответно 987 за цяла България (от които започнали ния и очаквания, включително местоположение, район нието на икономиката и перспективите й, плате-строителство 611) и 135 за София (от които започна- и заобикаляща го инфраструктура. жоспособността на пазара?ли строителство 28). Трудно е да се даде точна ценова Уютната и естетична среда на живот вече става фак- - Строителният бранш у нас претърпя много бурноориентация на имотите, тъй като тя зависи от много тор, като пред инвеститорите няма никаква алтерна- развитие не само от гледна точка на своите мащаби,други фактори: локация, качество на строителство, тива, освен да се съобразят да постигнат тези стан- но и по отношение на използваните технологии. Ком-инфраструктура, съответно инвестираната сума в дарти, и то с ценови равнища, които клиентът очак- паниите производители, които имат сериозен анга-изграждането на проекта и др. Като цяло ще има пред- ва. В последна сметка големият печеливш е клиентът. жимент към своите клиенти и държат на качество-лагане както на качествени жилища на по-високи цени, А онези предприемачи, които не адаптират вътреш- то, постоянно търсят възможност за подобряванетака и на не толкова качествени на по-ниски. ните си политики и процеси, така че да откликнат на на свойствата на своите продукти. И ако в предиш-Все по-популярна става услугата „управление на соб- това търсене, ще трябва да напуснат пазара. ните години усилията бяха насочени предимно към ме-ствеността“ т.е. цялостна поддръжка на сградата от Успешни в бизнеса ще бъдат онези фирми, които пред- ханизация на производствените процеси с цел свежда-специализирана фирма, което дава много предимства и лагат добро отношение към клиента и включат в пред- не до минимум на възможността от човешка грешка,улеснения за живеещите. Смятам, че в близките 5 годи- ложенията си допълнителни услуги, като например уп- сега се набляга на контрола и лабораторния анализ,на тази услуга ще се развие до голяма степен. равление и поддръжка на собствеността. търсенето на нови, по-добри суровини.
 • 14. 14 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 2 - 8 май 2011 г.ИНФРАСТРУКТУРА Предстоящи събития - май 2011 г. Семинар „Управление на Бумерангът ниски цени трафика” Офертите за лот 2 на магистрала „Марица“ удариха дънотоОт 4 до 6 май в Орландо, Флорида на дъмпинга(САЩ), ще се проведе семинар по уп-равление на трафика. Организаторе Международната пътна федера-ция (International Road Federation –RIF). Във фокуса са последните световни технологичнинововъведения и мерки за подобряване на моторния ибезмоторен транспорт, икономическите и финансови-те предизвикателства и решенията за справяне със за-дръстванията и трафика.Информация за събитието: http://www.irfnews.org/news-events/event Семинар „Оперативна съвместимост и приложимост наелектронното събиране на пътни такси”От 15 до 17 май в Плано, Тексас (САЩ), Международ-на асоциация за мостове, тунели и магистрали (IBBTA)организира пети семинар от серия, насочени към сис-темите за електронно събиране на пътни такси и гло-би от извършени нарушения. Конференцията поста-вя акцент върху поуките, казусите, бизнес правилата,оперативната съвместимост и бъдещите решения заелектронно таксуване.Информация за събитието: http://www.ibtta.org/events/ Ценовите предложе- на железен път, за което Муратория Чементисти - ния за лот 2 на магис- е необходимо наемане на Чи.Ем.Чи.“, Равена, коя- ЛОТ 2 НА „МАРИЦА“„Мобилност и сигурност по трала „Марица“ поста- виха рекорд в магис- специализирана фирма, мост, поредица от надле- то с подобна оферта (133 129 678 лева без ДДС за 171 500 000 лв.пътищата” - основна тема тралния дъмпинг. Оф- зи и подлези. 31. 4 км, или по 2.18 млн. е най-високата цена.на Intertraffic Истанбул 2011 орми се група от петима На второ място след евро за км) спечели лот 1Amsterdam RAI, един от най-големите изложбени и кон- участника с много ниски българско-австрийско- на „Марица“.гресни центрове в Холандия, организира от 25 до 27 цени, което утвържда- то обединение с цена 127 Пети е „Актор“, Гър- 122 137 000 лв.май в Истанбул изложение с конференция, насочени ва тенденцията от „Тра- 509 638.70 лева, или 1.93 ция, със 134 737 911.83 е най-ниската цена.към към безопасното транспортиране на пътници и кия“ и я превръща в тра- млн. евро за километър лева, или 2.01 млн. евротовари във и между свръхурбанизирани райони и насе- диция. Това поставя под без ДДС, е българско- на км.лени места. Ще бъдат представени последните ново- съмнение качеството на португалското сдруже-сти в областта на обществения транспорт, интели- строителството. Изборът ние „ИСА 2000“- „Лена Политиците 40%гентните транспортни системи, планирането и упра- на типа договор - допро- Инженария“. Получи се ефектът е разликата междувление на трафика, паркинг системи и т.н. Платфор- ектиране и строител- На трето място е на бумеранга. Сниже- най-ниската и най-мата на събитието ще събере над 200 изложителя от ство, дава възможност обединение „Мари- ните котировки забеля-15 страни. високата цена. на фирмите да подменят ца 2“ДЗЗД, съставено от за и министърът на ре-Информация за събитието: http://www.intertraffic.com някои по-скъпи елемен- „Пи Си Ай“ - България, гионалното развитие и ти с по-евтини при бла- и „Конструктор“, Хърва- благоустройството Росен Форум на високо равнище гословията на авторския надзор. тия. Тяхната оферта е за 129.500 млн. лев, или 1.94 Плевнелиев. Той пока- за изненадата на възло- 147 781 133 лв. е средната цена на за платените пътища, млн. евро на км без ДДС. жителя от ниските цени Ниските цени Фирмата е преценила, че и допусна, че комисията участниците без мостове и тунели Най-ниска цена - 122. тази цена, която е с 0.27 може да направи допъл- най-ниската.Европейската асоциация на платените автомобилни 137 млн. лева, даде сдру- млн. евро, или около по- нително проучване запътища, мостове и тунели (ASECAP) организира 39- жение „Марица Хайу- ловин милион лева по- най-ниската оферта, не-ото издание на информационните дни и проучвания. Тоще се проведе на 29 и 31 май в Брюксел, Белгия. „Плате- ей“, съставено от „Път- ностроителна техника“ ниска от цената за кило- метър от лот 2 на „Тра- зависимо че тя не е с 30% по-малка от средната на 18%на инфраструктура за безопасен, интелигентен и чист на „Холдинг пътища“ и кия“, би била изгодна останалите участници. съставлява най-ни-транспорт” е темата на информационните дни. Пър- австрийската „Порр Тех- за нея. Да не забравяме, Тази проверка следва да ската оферта отвият ден на конгреса е посветен на политически сесии с нобау“. При дължина че „Трейс“ в съдружие с стане в срок от една сед- средната на остана-фокус върху концесиите и схемите за публично-частно- на участъка Димитров- „СК 13 Пътстрой“ и во- мица от отварянето на лите участницито партньорство като най-добри инструменти за фи- град - Харманли е 34.2. дещ партньор италиан- офертите на 26 април.нансиране, строителство и експлоатация на безопасна, Тяхната оферта свежда ската „Джи Ес Еф“ вече След сключване на до-чиста и интелигентна транспортна инфраструктура. стойността на киломе- модернизират жп трасе- говорите за „Марица“Вторият ден дава възможност за обмен на добри прак- тър магистрала до 1.83 то Пловдив - Бургас, кое- от общия фонд 209 млн. 140 316 775 лв.тики от над 20 европейски държави. Тези технически млн. евро без ДДС. Дори то отстои на 30-50 км съ- евро, или приблизително е средната цена насесии ще демонстрират възможностите, които пре- и теренът да е дружелю- ответно от лот 1 (Ори- 400 млн. лева, ще оста-доставят платените магистрали в отговор на съвре- бен за строителите, в об- зово - Димитровград) и нат около 150 млн. лева. участниците, акоменните нужди за придвижване. Ще се представи теку- ществената поръчка за лот 2 на „Марица“. Те ще бъдат преведе- сме премахнали най-щото развитие в областта на интелигентните транс- строителство на този Четвърти в класаци- ни на магистрала „Стру- ниската и най-висо-портни системи и технологии за таксуване. лот са включени два път- ята „ниска цена“ е ита- ма“ и от 600 млн. евро ката оферта.Информация за събитието: http://www.asecapdays.com/ ни възела и преместване лианската „Кооператива парите за трудния ауто-www.infrastruktura.bg
 • 15. Строителство Градът, 2 - 8 май 2011 г. sg.stroitelstvo.info 15 ИНФРАСТРУКТУРА Цените на магистрала ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ЗА ЛОТ 2 НА „МАРИЦА“ „Тракия“ Класация от Цени в левове най-ниска към Марж спря- Цена на Участници в търга мо най-ни- км в млн.За сравнение, цените на лот 2, 3 и 4 на аутобана без ДДС най-висока ската в лева евро„Тракия“ и техните изпълнители са следните:• Лот 2 на „Тракия“ беше спечелен от българския 1.“Кооператива Муратория Чементисти - Чи.Ем.Чи“, Раве- 133 056 630 №4 19 919 630 1.99 на, Италия консорциум „Магистрали Трейс“ за 137 868 000 лв. за 31.8 км от Стара Загора до Нова Загора, 171 500 000 - 2.“Терна“, Гърция №10 49 363 000 2.53 най-висока или по 2.2 млн. евро за километър без ДДС.• Лот 3 на „Тракия“ струва на „Актор“ 111.644 3.Консорциум „Рубау - Софстрой“ 147 740 000 №8 25 603 000 2.21 млн. лв. за 35.7 км от Нова Загора до Ямбол, 4.Консорциум „Марица 2“, съставен от „Импреза“, Италия, 146 064 105 №7 23 927 105 2.18 или по 1.6 млн. евро за км без ДДС. „ ГБС- инфраструктурно строителство“, „Пътстрой 92“• Лот 4 на „Тракия“ беше спечелен от обедине- 5.“Актор“, Гърция 134 737 911.83 №5 12 600 911 2.02 ние от девет фирми с водещ партньор „Холдинг 6.“Джей енд Пи - Авакс“, Гърция Не е допуснат - Пътища“, в което влизат още „Галчев инжене- ринг“ и хасковската фирма „АБ“, за 174.7 млн. 7.Сдружение „Салваторе Матарезе“ - инж. Клаудио Сали- 144 144 144 №6 22 007 144 2.15 ни Гранди Лавори“ лв. без ДДС за строителството на пътя Ямбол - Карнобат с дължина 49 км. Средната цена на 8.Консорциум „Марица - СК 13 - Алпине“ 159 777 777 №9 37 640 777 2.38 километър от аутобана ще излезе на държавата 9.Обединение „Марица 2“ ДЗЗД, съставено от „Пи Ес Ай“, 129 500 000 №3 7 363 000 1.94 1.87 млн. евро без ДДС. България, и „Конструктор“, Хърватиябан ще станат близо 680 „Софстрой“. Съотноше- 10.“Мапа Иншаат Ве Тиджарет“, Турция Не е допуснат - - -млн. евро. По същия на- нието между средната 11.ДЗЗД „Ингеар“, в което са „Инжстрой Инженеринг“,чин почти 200 млн. евро на останалите участни- Не е допуснат - - - Варна, „Конструкционес Аранс Асинас“, Испанияот магистрала „Тракия“ ци към най-ниската ценаотидоха за финансиране е 18%, т.е. няма прехвър- 12.“Пицароти“ ИПС - лот 2“ ДЗЗД, съставено от „Пицаро- Не е допуснат - - -на софийското метро. ляне на записаните в за- ти“, Италия, и „Интегрирани пътни системи“, България Апликационната фор- данието 30%. 13.Сдружение „Марица Хайлей“ включва „Пътностроител- 122 137 000 - №1 - 1.83ма на магистрала „Ма- Ако отхвърлим най- на техника“, България, и „Порр Технобау“, Австрия най-нискарица“ се съгласува от ниската и най-високата„Джаспърс“. оферта и намерим сред- 14.“ИСА 2000“ ЕООД - „Лена“, Португалия 127 509 638.70 №2 5 572 638 1.93 Предстои сключване- на цена от останали-то на договора за изпъл- те, ще получим добратанение на лот 1 от аутоба- цена от 140 316 775 лева.на с италианската фирмаот Равена. В търга участваха 14 фирми иОстаналите участници обединения, до отварянебиха могли да се разде- на ценови оферти бяхалят така. Три фирми са допуснати 10.с цени между 144 и 150 Отсечката Димитров-млн. лева. Това са: град - Харманли, съот- • италианското сдру- ветстваща на лот 2 нажение „Салваторе Ма- „Марица“, е с дължинатарезе“ - „Инж. Клаудио 34.22 км от км 36+400 доСалини Гранди Лавори“ км 70+620. Прогнозни-(144 144 144 лева) ят бюджет за отсечката е • консорциум „Мари- 105 млн. евро.ца 2“, съставен от итали- Лот 2 е разделен наанската „Импреза“, ГБС три подучастъка:- инфраструктурно стро- • Димитровград -ителство“ и „Пътстрой Узунджово от км 36+40092“(146 064 105 лева) до км 48+600. В този • испанско-българ- участък се предвижда даският консорциум „Ру- бъде изместена жп ли-бау“ - Софстрой“. нията Русе - Подкова и Консорциумът „Ма- строителството на пътенрица - СК 13 - Алпи- възел „Димитровград“.не“ държи на европей- По проект в този учас-ската цена за Балканите тък трябва да бъдат по-159 777 777 лева, или 2.39 строени и четири пътнимлн. евро за километър. надлеза и шест селско- Най-висока е цена- стопански подлеза.та на гръцката „Терна“, • Узунджово - Поля-която завършва първа- ново от км 48+600 до кмта фаза Крумово - Пър- 60+300. Вторият поду-вомай на жп проекта частък включва изграж-„Пловдив - Свиленград“ дане на два паркинга, че-- 171 500 000 лева, или с тири селскостопански49.363 млн. лева по-висо- подлеза и четири над-ка от най-ниската цена. леза.Така разликата между • Поляново – Харман-най-ниската и най-висо- ли от км 60+300 до кмката цена се равнява на 71+011,31. Към третия40%. Извън най-ниска- подучастък следва да бъ-та оферта средната цена дат изградени пътнитена останалите участни- възли „Симеоновград“ци възлиза на 147 781 и „Харманли“, както и133.9 лева, почти кол- два надлеза, три подлезакото предложението на и мост над река Харман-консорциума „Рубау“ - лийска.
 • 16. 16 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 2 - 8 май 2011 г.ИНФРАСТРУКТУРА Близо 41 млн. лв. европейски пари за „Водпроект“ дребномащабна инфраструктура на 60 години Предстои подписване на договорите с общините бенефициенти С правителствен документ през 1951 г. е създа- дена ВТО „Водпроект“. Дейността на организа- Четиридесет и едно на финансова помощ дол 2“ в кв. „Суходол“, ти се отнасят основно цията обхващала комплексно проучване, проекти-проектни предложе- възлиза на 40 751 043 лв. район „Овча купел“. за корекции на корита, ране и строителство на напоителни и отводни-ния са одобрени за От тях съфинансиране- На 1 793 141 лв. възли- предотвратяване после- телни системи и свързаните с тях помпени стан-предоставяне на без- то от Европейския фонд за проектът на община диците от наводнения, ции, корекции на реки и андигиране, язовири отвъзмездна финансо- за регионално развитие Пловдив за корекция и превенция на риска от величината на „Огоста“.ва помощ по схема е в размер на 85%, или подпорни стени по ле- наводнения, изграждане По време на многогодишната си история про-BG161PO001/1.4-06/2010 34 638 386.55 лв., съфи- вия бряг на река Мари- и укрепване на дребно- ектантският институт е имал за ръководители„Подкрепа за дребнома- нансирането от нацио- ца от км 2+884 до км мащабна инфраструк- изтъкнати български инженери: проф. инж. Йор-щабни мерки за предо- налния бюджет е 10%, 3+434. тура. дан Ганчев, д-р инж. Георги Начков, инж.Петър Го-твратяване на наводне- или 4 075 104.32 лв. За- По компонент 2 „79 В списъка са още об- ранчев, з.д.т. инж. Благой Богданов, инж. Благойния в градските агломе- дължителният собствен общини в обхвата на щините Балчик, Аксако- Узунов, д-р инж. Стойко Здравков, инженеритерации”, приоритетна ос принос на бенефициен- градските агломераци- во, Панагюрище, Попо- Димитър Карагеоргиев, Наню Статев, Борис По-1 „Устойчиво и интег- тите е в размер на 5% и онни ареали” са одобре- во, Бяла Слатина, Долна пов, Димитър Гигов, Димитър Шкипов, Емануилрирано градско разви- възлиза на 2 037 552.15 ни 39 проекта. Сред одо- Митрополия, Карлово, Димитров и др. Сред имената на главните инже-тие”, Oперация 1.4 „По- лева. брените за финансиране Стамболийски, Ай- нери на института заслужава да откроим инже-добряване на физиче- Столичната общи- проекти, които надхвър- тос, Шумен, Сандански, нерите Леко Леков, Димитър Александров, Цанкоската среда и превен- на и община Пловдив са лят стойност от 1 млн. Перник, Асеновград, До- Събчев, Христо Диловски, Добри Ганев и др.ция на риска на опера- одобрени с най-мащаб- лв., са общините Троян, брич, Гоце Делчев, Ям- До края на 1989 г. независимо от нееднократ-тивна програма „Регио- но финансиране по ком- Сливен, Самоков, Враца, бол, Долни Дъбник, ните сливания и разделяния на проектирането инално развитие“. Пред- понент 1 „Общини на Добрич, Монтана, Смо- Габрово, Петрич и Пър- строителството по линия на ИПП „Водпроект“ истои подписване на до- седемте големи града”. лян, Ботевград, Ловеч, вомай. „Водно стопанство“ като цяло са извършени про-говорите за безвъзмезд- Проектът на Столичната Благоевград, Мездра, Подписването на до- учвания и проектиране на напоителни обекти, за-но финансиране с упра- община е на обща стой- Костинброд, Раковски, говорите предстои. Сро- емащи площи над 20 млн. декара. От тях реалновляващия орган на про- ност 1 956 561 лв. за ко- Тунджа, Марица, Каспи- кът на реализация на изградените напоителни системи обхващат пове-грамата. рекция на река Сухо- чан, Куклен, Дупница, проектите е двайсет и че от 10 млн. декара. Основната напоителна тех- Общият размер на долска и ремонтни дей- Поморие. четири месеца. ника в първите години е била чрез браздово и чрезотпуснатата безвъзмезд- ности на язовир „Сухо- Одобрените проек- Силвия ЗЛАТКОВА заливно напояване. Впоследствие се преминава към проектиране на напояване чрез различни дъждо- Община Наименование на одобреното проектно предложение Стойност вални техники и това е обхващало около 45% от ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ПО КОМПОНЕНТ 1 „ОБЩИНИ НА 7-ТЕ ГОЛЕМИ ГРАДА” площите. През последните години „Водопроект“Пловдив Корекция и подпорни стени по левия бряг на река Марица от км 2+ 884 до км 3+ 434 1 793 141.04 лв. вече разработваше и внедряваше проекти чрезСтолична Корекция на река Суходолска и ремонтни дейности на язовир „Суходол 2“, в кв. „Суходол“ 1 956 561 лв. „скъпото“ тогава капково напояване, което об- хващаше около 2% от напояваните площи. ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ПО КОМПОНЕНТ 2 „79 ОБЩИНИ В ОБХВАТА НА ГРАДСКИТЕ АГЛОМЕРАЦИОННИ АРЕАЛИ” Въз основа на проектите на ИПП “Водпроект“Балчик Защита на морския бряг на гр. Балчик от абразия и ерозия 960 872.64 лв. са изградени 2019 язовира, от които 141 попа-Троян Корекция на река Бели Осъм в централната градска част на гр. Троян 1 002 882.89 лв. дат в графата „големи“. Перлите измежду тях саСливен Корекция на река Дюлева, първи етап 1 009 884.97 лв. „Огоста“, „Тича“, „Пясъчник“.Самоков Корекция на река Боклуджа 1 047 331.02 лв. „Водпроект“ има успехи и в чужбина. ПървитеВраца Превенция на риска от наводнения в общината 1 048 654.06 лв. проектанти на института бяха отправени в Ал-Добрич Предотвратяване последиците от наводнения на територията на гр. Добрич 1 052 177.75 лв. бания още през 1957 г. В групата влизаха инжене-Аксаково Изграждане на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения и рискови зони 842 483.38 лв. рите Лиляна Калоянчева, Евгени Деянов, Алексан- дър Кънчев.Монтана Предотвратяване на риска от наводнения чрез реконструкция на бреговете на река Огоста 1 034 576.09 лв. В началото на 60-те години на миналия век раз-Смолян Предотвратяване на риск от наводниния на кв. „Устово”, ж. к. „Прогреси” 1,2 и 3 в гр. Смолян 1 028 159.73 лв. лични проектанти и цели групи се включиха вБотевград Изграждане и реконструкция на брегоукрепващо съоръжение на река Рударка и река Новаченка 1 052 393.69 лв. проучване, проектиране, строителство и експло-Ловеч Предотвратяване на риска от наводнения чрез реконструкция на коритото на река Осъм 1 004 509.72 лв. атация на хидромелиоративни обекти в Сирия.Панагюрище Корекция на река Луда Яна в участъка между пасарелка на км 0+ 960 и мост на км 1+ 223 712 301.41 лв. Най-известните напоителни системи там но-Попово Предотвратяване на наводнения от р. Поповска от км 4+115 до км 6+657 877 708.97 лв. сят следните имена Ашарне, Ел Гааб, Кабур, Ха-Благоевград Корекция на деретата през с. Еленово, Благоевград 1 029 394.24 лв. саке, Балик, някои от които са разположени в по-Бяла Слатина Предотвратяване на наводнения чрез отводнявания на квартали в с. Попица, Бяла Слатина 723 081.56 лв. лупустинна област с високо съдържание на гипс в почвата.Долна Митро- Предпазване от наводнения на с. Крушовене, общ. Д. Митрополия 905 311.74 лв.полия Някои от българските инженери много достой-Карлово Предотвратяване на наводнения от река Тунджа в гр. Калофер, Карлово 944 712.02 лв. но и продължително играха и роля на съветни- ци на сирийската администрация в Дамаск, Хама,Стамболийски Прилагане на мерки за предотвратяване на наводнения за обекти в Стамболийски 931 208.80 лв. Хомс, Алеп, Ракка. В същото време стотици си-Мездра Корекция на р. Боденска бара, гр. Мездра 1 049 708.26 лв. рийски специалисти черпеха от знанията и опи-Костинброд Укрепване и стабилизиране на коритото на р. Блато в чертите на гр. Костинброд 1 018 330.92 лв. та на българските си колеги и се подготвяха за са-Айтос Прочистване, укрепване на корита и разширяване на съществуващи диги на Река без име с три 620 025.93 лв. мостоятелна работа в местните институции. С потока, преминаващи през с. Малка поляна и р. Славеева река, гр. Айтос българско участие се появиха редица язовири и на-Шумен Интервенция върху критична инфраструктура на Шумен 975 041.74 лв. поителни системи в Мароко и Алжир. Достатъч-Сандански Корекция на р. Санданска Бистрица – градски парк Сандански 931 473.04 лв. но е да споменем само името на напоителна сис-Перник Възстановяване на проводимостта на р. Струма и укрепване на бреговете в квартал Бяла вода 941 627.36 лв. тема „Хоуд“, където се напояват 300 хил. декара.Раковски Корекция и разширяване на речното корито на р. Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци 1 003 317.39 лв. В тези страни са добре известни имената на ЛекоТунджа Предотвратяване на наводнения на селата Кукорево и Окоп, общ. Тунджа 1 017 930.05 лв. Леков, Стойчо Стойчев, Христина Никифоро- ва, Александър Кънчев, Михаил Георгиев, АрхангелАсеновград Подобряване на жизнена и работна среда, предприемане на мерки за защита от наводнения 996 011.45 лв. Джерекаров, Александър Бобошевски, Анна Искро-Марица Предотвратяване на наводнения от отливен поток с. Строево, от км +1220.00 до км +1780.00 1 040 054.29 лв. ва, които разработиха много проекти.Каспичан Изграждане на съоръжения срещу наводнения на р. Крива река в границите на гр. Плиска 1 052 505 лв.Куклен Изграждане на съоръжения и реализация на мерки, предотвратяващи наводнения на гр. Куклен 1 051 183.93 лв. Честита годишнина, колеги!Добричка Корекция на дере и охранителен канал в урбанизираната територия на с. Сливенци – първи етап 494 407.18 лв.Дупница Мерки за предотвратяване на наводненията по р. Бистрица в гр. Дупница 1 028 879.45 лв. Инж. Сотир Н. СОТИРОВ, бивш зам. главенГоце Делчев Предотвратяване на наводнения в общ. Г. Делчев от разлива на р. Мусомишка и Туфча 725 284.89 лв. инженер на сектор „Напоителни системи“Ямбол Комплексни мерки за предотвратяване на наводнения в общ. Ямбол 725 284.89 лв.Долни Дъбник Корекция на р. Петърнишка бара в с. Градина 925 173.90 лв. Пълния текст от поздравлението и разказа за „Водпроект“ ще публикуваме след седмица вПоморие Предотвратяване на наводнения на жилищна зона при ул. „Морска” в кв. „Св. Георги“ 1 052 542.06 лв. www. stroitelstvo.infoГаброво Предотвратяване на наводнения по поречието на река Янтра в гр. Габрово 926 564.20 лв. Вестник „Строителство Градът“ подкрепя ини-Петрич Предотвратяване на наводнения на р. Луда Мара в най-южната част от моста на Старата лимо- 847 023.20 лв. циативата на някогашните проектанти от „Во- надена фабрика до границата на урбанизираната територия на гр. Петрич – първи етап дпроект“ за организиране на достойна годишни-Първомай Отстраняване на наноси от коритото на р. Тополовска в регулацията на с. Дълбок извор 1 044 340.61 лв. на на института.
 • 17. Строителство Градът, 2 - 8 май 2011 г. sg.stroitelstvo.info 17 ИНФРАСТРУКТУРА Инж. Стефан Чайков, председател на УС на Българска браншова камара „Пътища“: Предприемаме действия за членство в Европейската пътна федерация И Инж. Чайков, кои пътищата и др. нж.Стефан Георгиев Чайков за- са първите три за- Какви са възмож- вършва УАСГ през 1992 г., спе- дачи, които си по- Как ще коментира- ностите Българска ставя управителни- те тръжните про- браншова камара циалност „Транспортно строи- ят съвет на Българ- цедури, какво след- „Пътища“ да ста- телство“. Професионалното му разви- ска браншова кама- ва да се приеме, за не член на Европей- тие е само в частния бизнес - от 1992 г. ра „Пътища“? да няма дъмпингови ската пътна фе- до 1997 г. е строителен предприемач,Българска браншова ка- цени? дерация (European от 1997 г. до 2001 г. ръководи обектимара „Пътища“ след- Не бихме коментира- Road Federation ), нава да работи за диалога ли тръжните процеду- Международната от хидроенергийното строителство,с държавните институ- ри, те са резултат на оп- пътна федерация през 2001 г. се връща към пътнияции и членовете на ка- ределени администра- (International Road бранш, от 2003 г. е изпълнителен ди-марата и за укрепване на тивни процедури и па- Federation), а също и ректор на „Пътперфект“ АД, а от 2007авторитета на инженер- зарна конюнктура към на Асоциацията заната професия. В този момента на провежда- европейски транс- г. - на „Пътперфект груп холдинг“ АД.смисъл първите три нето им. В интензивен порт (Association for Фирмите от групата са специализира-най-важни задачи са: диалог с Агенция „Път- European Transport)? ни в областта на ремонтите и поддър-• Укрепване доверие- на инфраструктура“ и - Управителният съвет жането на пътната инфраструктура, сто на фирмите членове Министерството на ре- ще предприеме нужнитев дейността на камарата гионалното развитие и стъпки за членство в Ев- акцент върху иновационни техноло-и организационното й благоустройството съв- ропейската пътна феде- гии: тънкослойни асфалтови покри-стабилизиране местно с Камарата на рация (ERF). тия, шумозащитни екрани и др.• Интензифициране на строителите в Бълга-диалога с държавните рия ще предложим про-институции - Минис- мени, които да премах-терството на регионал- нат натрупания негати-ното развитие и благо- вен опит.устройството, Агенция„Пътна инфраструкту- Какви промени сара“ необходими, за да• Участие с експертно бъдат внедрени вмнение в одитния про- строителствотоцес, касаещ технически- на пътища нови ма-те характеристики на териали и техноло-пътната мрежа в стра- гии?ната. Нови материали и тех- нологии се прилагат Какво е необходи- доста успешно и понас- мо, за да се работи в тоящем. Принципно по-голям синхрон с внедряването става след Агенция „Пътна ин- сертифицирането по съ- фраструктура“ ? ответната процедура наНай-важното е открит материалите и изготвя-и систематичен диалог нето и съгласуването нас управителния съвет техническа специфика-на Агенция „Пътна ин- ция за съответна техно-фраструктура“, вклю- логия. Усилията трябвачително с предоставяне да бъдат съсредоточенина експертни мнения по при проектанта и възло-всички наболели про- жителя.блеми. На какъв период отКои закони следва да бъ- време се коригиратдат „ремонтирани“? техническите спе-Ние нямаме право на цификации?законодателна инициа- Техническите специфи-тива, но ще представим кации се променят посвои становища по клю- преценка на държавни-човите за нашия бранш те институции и те оп-закони – Закона за об- ределят периода на об-ществените поръчки, новяването им. В по-Закона за устройство на следните години това сетериторията, Закона за прави почти ежегодно.Н а 7 април Българска браншова камара „Пътища“ избра новото си ръководство. В отчетния доклад беше отбелязана недостатъчно активната дейностна камарата, трудностите, през които минава секторът,липсата на браншови закон. В изказванията отновобяха поставени проблемите за избора на изпълнителипри сегашните правила за доминиращия критерий най-ниски цени, за необходимостта от непрекъснати кон-такти с пътната агенция. По тези проблеми зададохмевъпроси на новия председател на пътната камара инж.Стефан Чайков. Представяме ви неговите отговори.
 • 18. 18 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 2 - 8 май 2011 г.РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ Кметовете не искат да платят сметката за туристическите райони Отказът им застрашава реформата в сектораУ правителният съвет на Националното сдру- жение на общините се обяви против „цен- трализираното управление на процеситев туризма“: идеите за създаване на държавнопредприятие и на организации за управление натуристическите райони.Това стана ясно по време на традиционната Го-дишна среща на кметовете по проблемите натуризма в рамките на международното туристи-ческо изложение „Културен туризъм 2011“ въвВелико Търново. Новият проектозакон за тури-зма бе публикуван за обществено обсъжданедни преди това. Кметът на Велико туристически райони.Търново д-р Румен Ра- Управителният съ-шев връчи на замест- вет на сдружението на-ник-министъра на ико- стоява предвиденитеномиката, енергетиката регламенти да отпад-и туризма Иво Мари- нат. Ако законодателятнов декларация с въз- се вслуша, това можераженията по новия да подкопаепроектозакон. От националното опитите на държаватасдружение се противо- да въведе нов подходпоставят срещу въвеж- в предлагането и най-дането на подобни бю- вече маркетинга на ту- Идеята на реформата е да се окрупни туристическият продукт на основата на териториален принцип и порократични структу- ристическия продукт. сходство, така че да се постигне по-голям мащаб при достигането до потенциалните пазари. Кметоветери, тъй като това спо- Предложенията се обаче държат общинските съвети да са тези, които да вземат решения за какво и колко пари да се отпускат.ред тях противоречи на основават на идея- Те приеха позицията си преди дни във Велико Търново Фотограф Надежда Чипевапазарно-партньорския та за специализация самостоятелност на об-подход в икономиката. на определени райо- щините, основен прин-Управителният съвет ни със сходни географ- цип на европейска-е на мнение, че липс- ски и туристически да- та харта за местно са-ват аргументи за целе- дености и на консоли- моуправление, устано-съобразността и резул- дирането на реклама- вен с оглед гарантира-татността на новите ад- та им на международ- не правото на местни-министративни струк- ните пазари с целта да те общности да регули-тури, чиито функции рат и управляват мест-на места се дублират с ните въпроси в интересправомощията и отго- на населението. Тозиворностите на местна- принцип е последова-та власт. Предвидените рег-ламентации на орга-низации и дейности на К метовете са твърдо про- тив да отделят телно провеждан досе- га в българското зако- нодателство. Органът, който е оправомощентези структури будят 30% от постъ- да определя размера нарезерви по отноше- местните данъци и тях-ние на въпроса доколко пленията си от ното разходване, е об- местна дейност и пред- страната, в чужбина на ектозакон за туризмаместните особености и туристически щинският съвет. ставлява задължите- туристическите обекти предложиха кметове,нуждата за развитието От УС на НСОРБ лен елемент от провеж- и др., казват още кме- преди да тръгнат съ-на туристическия сек- такси за органи- смятат, че даната от общинския товете. гласувателните проце-тор ще бъдат почита- зациите, които съвет политика за из- Те държат сдружава- дури по него. Сдруже-ни в достатъчна степен общините са изправени граждане и развитие на нето в сектора да оста- нието поиска и да имав хода на дейността им, ще управляват пред поредния опит за общината. Дейността не доброволно и осно- свои представители вкатегорични са кмето- туристическия административно цен- се финансира от постъ- вано на взаимен инте- работната група, коятовете в общата си пози- сектор. Според трализиране на мест- пления от собствения рес. Ускоряване на дис- подготвя закона.ция. Те се съмняват, че ния ресурс за общината местен ту- кусията по новия про- Силвия ЗЛАТКОВАчрез разписаните про- тях това е стъп- в противовес на пра- ристически данък, кой-цедури и правила за ра- ка назад за фи- вителствената страте- то се разходва за про- Позиция Сбота ще позволят да се гия за децентрализация веждане на меропри- поред сдружението предложенията пред-реагира навременно и нансовата са- и програма за нейното ятия по приета от об- ставляват по същество изземване на зако-адекватно на местните мостоятелност изпълнение. Немисли- щинския съвет програ- ноустановената компетентност на общин-потребности. мо според тях е местен ма за развитие и попу- Второто конкретно на общините общински приход да ляризиране на местния ските съвети по управление на собствените об-възражение е свърза- бъде насочван за фи- туризъм, изграждане и щински приходи, като по този начин се наруша-но срещу централизи- нансиране на държавно поддържане на инфра- ват грубо разпоредбите на европейската хартарането на 30% от мест- предприятие и на осо- структурата, за инфор- за местно самоуправление, конституцията, ре-ния туристически да- заемат по-забележимо бени юридически лица мационни туристиче-нък и въвеждането на място. – организации за упра- ски центрове и органи- дица специални закони – Законът за общин-задължително членство Кметът на Велико вление на туристиче- зацията за информа- ските бюджети, Законът за местното самоупра-на общините в органи- Търново д-р Рашев се ски райони. Развитието ционно обслужване на вление и местната администрация, Законът зазация за управление на позова на финансовата на туризма е типична туристите, реклама в местните данъци и такси и др.
 • 19. Строителство Градът, 2 - 8 май 2011 г. sg.stroitelstvo.info 19 РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ Подземната инфраструктура в Добрич ще се управлява чрез ГИС Добрич е първата българска община с интегрирано управление на подземния кадастър Община град Добрич ньори по него са експло- Разработената географ- - ВиК, Е.оН, ЧТК и „Ал- актуализиране на ново- та на град Добрич и дей-е първата българска об- атационни дружества - ска информационна сис- кател Лусент България“ изградената система от ностите по поддръж-щина с разработена Гео- Е.оН АД, Добрич, ВиК тема дава възможност ЕООД, ще постигне син- обучени за целта 30 екс- ката на регулационниграфска информацион- ЕООД, Добрич, „Алкател да се извеждат справки, хрон в действията при перти от общинската ад- и застроителни плано-на система (ГИС) на под- Лусент България“ ЕООД скици и да се извършват управление на територи- министрация и експло- ве. Внедрената центра-земните проводи и съ- и „Черноморска техноло- анализи, подпомагащи ята. Проектът ще позво- атационните дружества. лизирана геобаза данниоръжения към тях. Тя е гична компания“ АД. вземането на правилни ли и разширяване обема Община Добрич плани- ще поддържа интегри-и единствената община, Географската инфор- управленски решения и на електронните услуги, ра да надгради и разши- рано необходимата ин-която ще може вече ин- мационна система на об- ри обхвата на ГИС с раз- формация за кадастъратегрирано да управлява щина Добрич е базира- работването на интегри- и устройството на тери- Гводоснабдителната, ка- на на реални данни, по- ран модул за устройство торията.нализационната, елек- лучени чрез геодезично еографската информационна сис- на територията - ТСУ, с Предвижда се и въз-троразпределителна- заснемане на територия- тема на община Добрич е базирана което ще се постигат ня- можност за ползване ната, телекомуникационна та на целия град с площ колко цели. На първо системата онлайн от по-и газопреносната мре- 1401 хектара, включваща на реални данни, получени чрез геоде- място се улеснява под- требителите.жа на територията на це- две промишлени зони - зично заснемане на територията на це- държането и актуализи- През ноември мина-лия град. „Север“ и „Запад“, както лия град с площ 1401 хектара, включ- рането на данни за ка- лата година община До- Географската инфор- и 16 жилищни района. дастъра и устройството брич по случай светов-мационна система е раз- Заснети са над 250 броя ваща две промишлени зони - „Север“ на територията. Разши- ния „ГИС ден 2010“ беработена по проект„План „Бъдеще“ - подо- точки от работната гео- дезическа основа и 1100 и „Запад“, както и 16 жилищни района ряването на ГИС на под- земни проводи и съо- удостоена с приз „Из- граждане на корпора-бряване на капацитета км подземни проводи и ръжения към тях по от- тивна общинска ГИС зана човешките ресурси в съоръжения, включващи ношение обслужване на интегрирано управлениеобщина град Добрич за водопроводна, канали- предоставянето на ин- предоставяни на гражда- дейностите по ТСУ ще на инженерната инфра-по-добро градско упра- зационна, слаботокова, формация на граждани и ните, и по-конкретно на допринесе за автомати- структура“ за приноса йвление, планиране и раз- силнотокова и газопро- инвеститори. Ще се пре- услугите, свързани с ка- зиране на дейностите по в разработване и прила-витие“. Проектът е на водна мрежа, улично ос- крати и порочната прак- дастъра. Устойчивост- създаване, поддръжка и гане на ГИС в местнатастойност 302 000 евро и ветление и тролейбусна тика да се копае без не- та на проекта ще се га- експлоатация на цифро- администрация.се изпълнява с финан- мрежа. Данните са диги- обходимата информация рантира с поддържане и вия модел на територия- Силвия ЦЕНОВАсовата подкрепа на Ис- тализирани и обработе- за наличната подземналандия, Лихтенщайн и ни с цел изработване на инфраструктура.Норвегия чрез Финан- специализирана кадас- В резултат на про-совия механизъм на Ев- трална карта и регистри екта община Добрич вропейското икономиче- на подземни проводи партньорство с експло-ско пространство. Парт- и съоръжения към тях. атационните дружества Над 10 големи инвестиционни проекта подобряват качеството на живот в София Над 10 големи проек- организация на движе- по предоставяне на раз-та в столицата ще се ре- нието на територията на решения и учредяванеализират, за да подобрят София. По този начин на права за изгражданекачеството на живот на се залага възможност на зарядна инфраструк-София. Това каза кме- за безплатно паркиране тура.тът Йорданка Фандъко- на електромобили. Ам- Миналата година бева при откриването на бициите са да бъдат за- открита първата в Бъл-конференцията „Smart менени част от конвен- гария инсталация заCity – модел на устойчи- ционалните автобуси от преработка на смети-во местно развитие” ми- градския транспорт с щен газ, която е на те-налата седмица. електромобили. риторията на София. От Столичната община Продължава изпъл- енергийна и екологич-подготвя нова програ- нението на меморанду- на гледна точка произ-ма за качеството на ат- ма между Столичната водството на електро- имосферния въздух по община и „ЧЕЗ Бълга- топлоенергия от смети-замърсители, за които е рия“ ЕАД за въвеждане щен газ е единствениятконстатирано превиша- на електромобили в Со- възобновяем енергиенване на пределно допус- фия, който беше подпи- източник.тимите норми - фини сан през зимата на 2010 През 2012 г. метротопрахови частици. Про- г. „ЧЕЗ България“ ЕАД в София ще поеме 38%грамата обединява всич- ще създаде условия за от транспорта в града, ски източници и тяхното облекчаване на проце- което трафикът ще на-въздействие. Това стана дури за предоставяне на малее с 25 на сто, катоясно от изказването на мощност, транзитен ка- с реализирането на ос-Петър Трайков, дирек- пацитет и точки за при- новната част от първиятор на дирекция „Упра- съединяване, каза Иван- и втория лъч на метро-вление на отпадъците“ в ка Диловска, изпълни- то се постига намалениеСтоличната община. телен директор на Ин- на парниковите газо- Общината подкрепя ститута за енергиен ме- ве със 70.5 хил. тона го-и идеята за въвеждане ниджмънт. Столична- дишно и намаление нана електромобили, като та община ще облекчи нивото на шума в градапроменя Наредбата за и ускори процедурите с 15-20%.
 • 20. 20 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 2 - 8 май 2011 г.БРАНШ Деветото общо събрание на Камарата на архитектите в България: Професионалният кодекс и промените в устава бяха отложениДеветото общо събрание на Камарата на архитектите в България отново не успя да за професионален кодекс, който е в пряка връзка с устава.реши отложените две важни задачи от събранието през 2010 г. А именно приемане на Доста по-спокойно и с единомислие премина обсъждането на текущите задачи по отно-промени в устава на камарата в съответствие със Закона за камарите на архитектите и шение на отчета за изтеклата година и приемане на бюджета за 2011.инженерите в инвестиционното проектиране и Професионалния кодекс. Председателят на КАБ арх. Петко Йовчев започна с оценка на ситуацията в моментаПровелото се на 28 и 29 април във Ваканционен клуб „Ривиера” събрание започна с и все още продължаващата стагнация на пазара. Основните усилия на камарата щепромяна в дневния ред и изтегляне на дебатите относно промените в устава на кама- бъдат насочени в две важни направления, които касаят развитието на архитектурна-рата през първия ден. Причината бе внесените за разглеждане три предложения за та професия.промени в устава на камарата – на управителния съвет на КАБ, на регионална колегия Един от тях е сериозното участие на камарата в промените на Закона за обществените„Нова” и на регионална колегия „София-град”. поръчки, което предстои. Законът, който в момента действа, е много лош и не дава пред-След разгорещен дебат едва в края на деня с гласуване бе избран вариантът на устав, поставки за добро приложение на архитектурната практика, смята арх. Йовчев. Това епредложен от Регионална колегия „София-град”, който според голяма част от присъст- констатирано и на европейско ниво и момента тече сериозна процедура за промянатаващите е по-прост, ясен и кратък, но и в доста суров вид. Според арх. Петко Йовчев, на Директивата за обществени поръчки. Според арх. Йовчев е необходимо да се разра-председател на КАБ, предложеният устав предлага доста радикални промени като боти отделен раздел, който касае проектантските услуги, в който да бъде заложен мо-структура и философия на управление на камарата. Основните промени в предложения дел на конкурсно начало. Системата най-ниска цена – най-кратки срокове работи в ущ-устав са свързани с минималния и максималния брой на регионалните колегии, принци- ърб на възложителя, респективно на обществото.па на създаване на нови регионални колегии, разпределение на гласовете в управител- Второто направление е продължаване на активната работа на камарата за подпомага-ния съвет, въвеждане на мандатност на делегатите, въвеждане на председател на об- не на държавата и общините при усвояване на средствата от европейските фондове сщото събрание и т.н. През продължилите и през втория ден дебати в края на краищата административен капацитет и с проектантски услуги.се стигна до решението избраният вариант на устав да се доработи и отново да се раз- Това е и един от начините за раздвижване на пазара на проектантски услуги, който спо-гледа и евентуално приеме на извънредно събрание, което според решенията на деле- ред масовите коментари все още е стагниран, даже бележи отново спад от началотогатите ще се проведе в София след около два месеца. Тогава ще се разгледа и проектът на годината. арх. Петко Йовчев, председател на Арх. Данчо Данчев, арх. Димитър Стефанов, КАБ: председател на председател на САБ - Варна: РК София-градПрофесията има добро бъдеще Очаквам пазарът да се В криза се забелязва раздвижи Как виждате бъдещето на профе- некоректна конкуренция сията архитект в България? Това че сме застой в - При всички случаи с добри възмож- Бумът на наши и момента, няма да е за- ности. По няколко причини. Все още чужди инвестиции дълго. Очаквам пазарът числото на българските архите- в строителството да се раздвижи и необхо- кти не е стигнало до критичната свърши. Беше извън- димостта от реализа- точка. В европейски мащаб има още редно и необичайно и цията на сгради, ремон- доста неразработени ниши за архи- скоро може би няма ти отново да възник- текти. Повишаване на нивото на да се повтори. Смя- не. Убеден съм, че този образование, на нивото на култура, там, че пазарът ще бум, който преживяхме, особено на младите архитекти, за- се развива с темпо- няма да се върне. Няма- вършили в България и в чужбина, би вете, които бяха пре- ше причина да го иматрябвало да даде нов тласък на бранша. ди бума, което е и ло- и няма и причини да сеИ независимо от кризата в България все още има достатъчно гично. върне. Това беше едно надценяване на възможности-много работи да се строят. Камарата не функционира добре заради пропуски в те на пазара и на територията.В останалите европейски държави не повече от 30% от архите- устава и несъответствията с промените на ЗКА- По отношение на развитието на професията мисля,ктите се занимават с инвестиционно проектиране. Останали- ИИП. Предложихме един много по кратък, по ра- че има нови посоки, в които трябва да се развива, и вте са заели позиции в много други области – като консултантски ботещ устав, който ще ни помогне да усъвършен- голяма степен се изисква адаптация от наша страна.бизнес, представителства на различни материали и технологии, стваме дейността на камарата, за да бъдем по- Очаквам ново отношение към малката форма и де-търговски фирми, интериорни решения, дизайн и т.н. ефективни и полезни на нашите членове. Все пак тайла, тъй като това нещо винаги ни е куцало и всеВ България професията архитект засега се упражнява в доста те- ние сме браншова организация и трябва да защи- повече ще има необходимост от намеса на специа-сен аспект. таваме интересите на нашите членове. Професи- лист в малки и големи ремонти, в саниране на жилищ-Това ми дава основание да мисля, че независимо от всичко бран- ята архитект е свободна професия. В България ре- ни сгради, в естетизация на градската среда. Има ишът ще има развитие. гулациите за навлизане и последващо осъществява- много европейски фондове, които стимулират оп- не на дейност на пазара на услуги в областта на ин- ределени идеи и посоки на човешкото развитие и на Има ли раздвижване на инвестиционният пазар? вестиционното проектиране са едни от най-стро- средата, за които ние прекалено малко знаем и ня-- При всички случаи няма да има такъв връх, какъвто беше. Но със гите в целия ЕС. Крайно време е камарата да взе- маме инструменти за получаване на информация исигурност около 65-70% от обемите биха могли да се постигнат ме отношение по най-важния за членовете въпрос за включването ни в колективи, които работят поотново. – за статуса на архитекта-проектант. За да бъ- тези проблеми. Това е близкото бъдеще за реализа-В момента се наблюдава един вторичен спад, след големия, който деш полезен на обществото, трябва да бъдеш ра- ция на една голяма част от архитектурната гилдия.беше през миналата година. След септември се забеляза леко раз- ботоспособен и това става, когато си добре запла- Мисля, че пазарът продължава да се свива. В нача-движване, но отново настъпи застой. тен. Вместо да проектираш пет обекта, за същи- лото на кризата, все пак продължи работата по го-Индикации за раздвижване има. Основно това, което се възста- те пари можеш да проектираш три, но ще им от- лемите инвестиционни проекти. Имаше една инер-нови частично на пазара на архитектурните услуги, са производ- делиш повече време, а оттам и продуктът ще е ция – сключени договори, поети ангажименти по ин-ствени сгради, големи търговки обекти, градоустройствени раз- по-качествен. В момент на криза се забелязва една вестиционни действия, които наложиха реализация-работки и, разбира се, големи обществени публични сгради, които доста некоректна конкуренция. На пазара се тър- та им. Когато се заговори за излизане от кризата,се финансират чрез Закона за обществените поръчки. сят не тези, които са най-кадърни, а тези, които пазарът отново се раздвижи с помощта на спесте-Почти няма поръчки, свързани с жилищно строителство, поне не предлагат най-ниска цена. Но ниска цена и високо ка- ни пари. Но очакванията не се оправдаха, не излязо-от този тип, който беше преди време. Причината за това, разби- чество са несъвместими понятия. Така че, за да бъ- хме от кризата и сега вече няма никакъв финансовра се, е спряното банково кредитиране на този вид обекти, което дем ефективни пред обществото, трябва да бъ- ресурс.веднага се отрази и на инициативата на предприемачите. дем и съответно възнаградени. В жилищната сфера стагнацията продължава. С нача- Ние не можем да решим този въпрос. Ние сме лото на летния туристически сезон, който се очер-Каква е перспективата пред жилищното строителство? функция от държавната политика, от икономика- тава силен, се очаква някакво раздвижване. Но тър-- Категорично няма да е в същите мащаби. На пазара ще се тър- та. Когато хората са добре, икономиката работи в сенето е за много малки апартаменти, с цени от 20сят жилища с по-високо качество на по-прилични цени. Вероятно една държава, тогава има и търговия, и строител- до 30 хиляди евро. Търсене, което донякъде ще раз-ще се завиши индивидуалният сектор, индивидуалните жилищни ство, и проектиране. Когато спира икономически- движи пазара, но не можем да очакваме някаква ста-сгради. ят живот, това се отразява първо на нас. билизация и развитие.
 • 21. Строителство Градът, 2 - 8 май 2011 г. sg.stroitelstvo.info 21 БРАНШ Архитектурната професия в Европа 2011: Спад с 22% на пазара на архитектурни услуги до 17 млрд. евро Архитектурният па- дължаващата икономи- лища. Офисните сгради доминира в предлагани- и 2010. За практики с на 29%.зар е спаднал с около ческа криза в Европа, с намаляват от 10% на 8% те услуги, дори бележи 1-2 архитекти доходът е За по-големите фир-22% между 2007/2008 най-голям спад в Ирлан- (7% за България), както ръст до 69% за 2010 г., за спаднал с 20%, за средно ми, с 11-30 човека, спа-и 2009/2010 от 22 млрд. дия, Испания и Дания. и индустриалните от 8% България – 65%, ланд- големите спадът е по-ма- дът е от 26% на 15% (заевро на 17 млрд. евро. Това показва проучва- на 6%. Останалите сек- шафтен дизайн - 6%, ин- лък, с 4-7%. За България България 27%).От участващите стра- нето на Архитектурния тори са по-малки и оста- териорен дизайн - 7%, данните сочат годишен Средните часови став-ни най-голям е пазарът съвет на Европа с учас- ват непроменени спря- планиране - 3%, проект доход за практики с 1 ар- ки според резултатитев Германия, следват Ита- тието на почти 10 000 мо 2008 г. мениджмънт - 2%. хитект 18 400 евро, с два- от проучването са нарас-лия, Великобритания и архитекти според ин- По тип клиенти 23% Доходи, пол, възраст ма или 3-5 - 52 000 евро, нали спрямо 2008 за во-Франция. Най-висок е формация, подготвена е делът на обществе- варират много според за 6-10 – 92 000 евро, за дещи архитекти с 6%, заделът на пазара на ар- от арх. Диана Христова, ния сектор за 2008 - 2010 страната, общото е голе- 11-30 – 535 000. архитектите – с 11%, и захитект в Холандия - 100 председател на Комисия- (12% за България), нама- мият дял на архитекти- Средните печал- техници - с 10%. Спада-000 евро. та по международна дей- лели са частните клиенти те, които работят самос- би преди и след данъ- не с около 20% има само Намалението е резул- ност и евроинтеграция в - от 47% на 41% (38% за тоятелно - около поло- ци са спаднали във всич- в Ирландия, Великобри-тат на промяната на сре- Камарата на архитектите България). Предприема- вината са индивидуално ки частни практики не- тания, Словения и Гър-дата, в която работят ар- в България. чите са увеличили своя практикуващи. Повече- зависимо от големината. ция.хитектите, която се е Архитектурният па- дял като възложители на то от останалите архи- За практики от 1-2 души Средните доходи запроменила рязко между зар като разпределе- поръчки на архитекти - текти работят в малки печалбите преди обла- Европа през 2008 г. са2008 и 2010 г. Строител- ние по сгради и секто- 20% за България, както и практики. гане са спаднали от 44% били 34 000 евро, а сеганата продукция е спад- ри се запазва през 2010 акционерните дружества (от оборота за 2008) до – 29 500, т.е. с 13% по-нала с около 7% през г.: 30% индивидуални - 18% за България. Средните годишни дохо- 34% (от оборота през ниски. Мъжете печелят2009 г. и с още 8% през къщи, 14% (28% за Бъл- Проектирането на ди на частните практики 2010); за практики с 3-5 средно с 50% повече от2010 г. в резултат от про- гария) други частни жи- сгради продължава да са спаднали между 2008 човека спадът е от 40% жените. ТОП 5 ДЪРЖАВИНай-много архитектиИталия 145 000Германия 65 000Испания 50 000Най-голям пазар на архитектурни услугиГермания 4.1 млрд. евроИталия 2.7 млрд. евроВеликобритания 2.0 млрд. евроНай-големи средни доходиХоландия 51 000 евроВеликобритания 46 000 евроИрландия и Германия 40 000 евро БЪЛГАРИЯБрой на архитектите 2900Съотношение мъже/жени (като в 50/50Румъния, Словения, Гърция)* 71% работят на пълен работен ден* 33% са свободно практикуващи* 25% на заплата в частни бюра* 9% управляващи партньори* 12% съдружнициРепутация сред обществото според самите архитекти:* зле 22%* неутрално 42%* високо 24%* много високо 7% ПЕРСПЕКТИВИПрогнози за развитие на работното натоварванепрез 2011 г. в Европа:* стабилно 44%* намаляване 32%* увеличаване 24%Предположение за развитие на работното натовар-ване през 2011 г. в България:* без промяна 31%* намаляване 34%* увеличаване 35%
 • 22. 22 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 2 - 8 май 2011 г.ПРОЕКТИ Модерна визия отличава нова офис сграда по ул. „Габровски” във Велико Търново Предвиде- ният подход към сутере- на на сграда- та е от се- вер посред- ством полу- кръгла външ- на рампаЛицето на сградата е разположено на една от основните и най-натоварени пътниартерии в града - ул. „Никола Габровски” 41 Модерна визия, под- Обект Офисна сграда чертана със структурна фасада и богато остък- Проектант МАПП с р-л арх. Диана Тодорова ляване, отличава ново- Инвеститор „ЧЕХ Йосиф Новосад” ООД строяща се офис сгра- да във Велико Търново. Изпълнител за „Приста корект” Лицето на сградата е грубия строеж разположено на една от основните и най-нато- Строителен „Проект консулт Бике” – Велико Търново. надзор варени пътни артерии в града - ул. „Никола ЗП 224 кв.м Габровски” 41, в про- тивоположната си част РЗП 1480 кв.м тя е с гледка към едно- Озеленяване 21.9% именния парк „Никола Габровски”. ки в подземния етаж. ва. Подизпълнители ще Сградата трябва да Главният вход е от из- има за структурната бъде завършена до ток посредством мал- фасада и дограмата, ко- края на годината, ка- ка рампа. Към ул. „Ни- ито ще се изпълняват заха от фирмата ин- кола Габровски” е раз- от великотърновската веститор „ЧЕХ Йосиф положен самостояте- фирма „Алумина елит”, Новосад” ООД. Про- лен вход към партера. и по част ВиК. Отопле- ектът е дело на сто- Предвиденият подход нието и вентилация- личното архитектур- към сутерена е от север та са поверени на „Бул- но студио МАПП с ръ- посредством полукръг- терм” – София, уточ- ководител на колек- ла външна рампа. ниха от фирмата ин- тива арх. Диана Тодо- Комуникационно- веститор. рова, проектанти по то ядро – външен па- Фирма “ЧЕХ” - Ве- част „Архитектурна” норамен асансьор и лико Търново, е създа- арх. Валерия Драмали- стълба, е разположе- дена през май 1990 го- ева и арх. Петър Бубев, но в средата на сграда- дина като наследник на по част „Конструктив- та. Всеки офис е про- стария майстор колба- на” – инж. Дамян Хри- ектиран със самостоя- сар Чеха от Павлике- стов. Изпълнител за телни обслужващи по- ни. Фирмата разпола- грубия строеж е „Прис- мещения. Застроена- га с фабрика за колба- та корект”. Надзорът та площ на сградата е си, собствени кланица, по време на строител- 224 кв.м, разгънатата – животновъдна ферма, ството се изпълнява от 1480 кв.м. Началото на мандра, търговска мре- „Проект консулт Бике” строителството старти- жа от собствени мага- – Велико Търново. ра през есента на мина- зини в Габрово, Дря- Седеметажната сгра- лата година и към мо- ново, Велико Търново, да е свободно стояща, мента сградата е изпъл- Павликени и Соколо- разположена в парцел с нена в груб строеж. во, както и малък семе- площ 425 кв.м. Включ- Предвидено е озе- ен хотел и заведения в ва седемнайсет офи- леняване на терена, а Дряново. са, осем гаражни клет- също така и на покри- Силвия ЗЛАТКОВА
 • 23. Строителство Градът, 2 - 8 май 2011 г. sg.stroitelstvo.info 23 ПРОЕКТИ 1.5 млн. лв. инвестират в първия етап от реконструкцията на пазара в Плевен На два етапа ще се ре- Обект Обособяване на първи етап от акту-ализира планираното от- ализация и развитие на сградата напреди няколко години Универсален покрит пазар, гр. Плевенпреустройство на сгра- Възложител „Тибор” ЕАДдата на Универсалнияпокрит пазар на фир- Проектант „Иво Петров архитекти”ма „Тибор” ЕАД. Първи- ЗП – нивоят етап ще обхване обе- 1558.35 кв.м сутерен (I етап)ма на Хале III, останали-те халета ще се изпълнят ЗП – второ 1466.89 кв.м ниво 9I етап)на следващ етап. Преу-стройството на Хале III РЗП (I етап) 3025.24 кв.ме отделна част от обекта,която може да се изпъл- зация, вентилация и др. Полетата между гредитенява, използва и функ- Проектът за рекон- се третират различно - сционира самостоятелно. струкцията на сградата нови врати, с остъклява- Само в първия етап е на „Иво Петров архи- не, с реклама пред зидо-ще бъдат инвестира- текти” с ръководител на вете или с реклама вър-ни 1 млн. и 250 хил. лв. колектива и проектант ху мрежа.без ДДС. „Тибор” ЕАД по част „Архитектурна” Новият вход от се-има възможност да ин- арх. Иво Петров. В про- вероизток се подчерта-вестира около 150 хил. ектирането по част „Ар- ва, а в същото време по- застроена площ, която те нива – партер и второ кв.м, и на второ ниво -лв. собствени оборотни хитектурна” са участва- кривът на трафопоста ще бъде реконструира- ниво, е 3025 км, от които 1466.89 кв.м.средства, като останалата ли още арх. Ирена Нико- се преработва. Общата на в първия етап на две- на ниво партер - 1558.35 Силвия ЗЛАТКОВАсума от 1 млн. и 100 хил. лова и арх. Христо Бори-лв. да се осигурят чрез сов, а по част „Конструк-инвестиционен кредит, тивна” са работили инж.реши на последното си Мария Топалска и инж.заседание на 28 март об- Таньо Бинев.щинският съвет в Пле- В обособения етапвен. Местният парламент е определено следнотодаде зелена светлина за функционално решение:сключване на договор за III хале – I етаж – про-отпускане на инвестици- мишлени стоки, 2 апте-онния кредит с гратисен ки и фурна; III хале – IIпериод от шест месеца и етаж – промишлени сто-срок на погасяване седем ки в магазини и павили-години. они, кафе и рекреации. За обезпечение на Ще бъде обособенакредита ще се учреди преграда, която разде-ипотека върху 90.705% ля ремонтните дейностиидеални части от сграда- по етап I от останалатата на пазара, собственост работеща част от обек-на дружеството (остана- та. Това ще е временналите 9.295% от идеални- преграда от гипсокар-те части на сградата са тон на лека конструк-собственост на община ция по система Knauf.Плевен). Като довършителни ра- Идеята за преустрой- боти в проекта са пред-ството е в развитие на видени още окачени та-идеята за цялостно об- вани, нови парапети, ин-новяване на сградата. териорно обединяванеИзвършването на преу- на строените в различ-стройството е наложи- но време магазини. Следтелно. В сегашния си вид приключване на всич-сградата е непривлека- ки строителни дейностителна както за клиенти, по този етап е предви-така и за наематели. След дено цялостно интери-преустройството тя ще орно пребоядисване, из-добие модерен вид, ще пълнено със съвремен-бъдат създадени съвре- ни материали и цветове.менни условия за тър- Фасадното решение щеговия, като ще се запази се изпълнява в посочена-основното й предназна- та зона, само за обособе-чение – в обектите да се ния етап.предлагат както стоките, Новото фасадно ре-типични за пазара, така шение предлага съвре-и да се разшири асорти- менна концепция за пре-ментът с липсващи до одоляване на множество-момента стоки и услуги. то проблеми. Проектна-В проекта са предвиде- та концепция се изразявани монтаж на асансьор в затварянето на ъглови-в помощ на труднопо- те зони чрез стоманобе-движните клиенти, ес- това конструкция отпредкалатор, разкриване на и отгоре. Хоризонталнинови входове, допълни- греди дават възможносттелни рампи, подмяна на да се обединят визуалноинсталациите, климати- всички проблемни зони.
 • 24. 24 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 2 - 8 май 2011 г.РЕАЛИЗАЦИИ „Сите жарден“ - зелен като името си Десет сгради оформят нов луксозен жилищен комплекс от затворен тип на „Симеоновско шосе“ в София Първата копка на радват все повече и по- предлагаме и сигурност, „Сите жарден“ е нов луксозен жилищен комплекс от затворен тип в южнитекомплекс „Сите Жар- вече окото на жители- гарантирана от огра- райони на София. Проектът е съвместна инвестиция на СД „Торин-Тончев“ден“ направихме през те в комплекса, разказва да, опасваща граници- ЕООД и „Филто-С“ ООД, проектът е на „Румина АД“ ЕООД.февруари 2007. От една Гергана Тончева от „То- те на целия комплекс, Комплексът върху терен от 17.7 декара е разположен на 150 м от бул. „Си-поляна, обрасла с тръ- рин Тончев“. охранителната системанак и магарешки боди- Направихме пар- с 12 броя видеокамери, меоновско шосе“. Общата разгъната застроена площ е 35 хил. кв.м, от коитоли, създадохме мини терни апартаменти със монтирани така, че да надземно са 26 хил. кв.м, сутеренната част е 9000 кв.м.градче - с магазини, рес- собствени дворчета, ко- осигуряват в контрол- Комплексът се състои от десет отделни сгради, всяка със самостоятелниторант, кафене, детска ито са отделени от об- ния пункт видимост до подземни гаражи. Оформянето е съобразено с изискването за създаване наградина. Желанието ни щите тревни площи всички възлови точки, качествени жилища и зелена паркова среда, постигната с композиционно-беше да създадем място, със собствена ажурна денонощна жива охра- то решение на целия обект, с добре организирана пешеходна алейна мре-което да кореспонди- ограда. Така собствени- на, пропускателен пост жа, зелени площи и дворове към сградите. Разположението на отделнитера с името си - град-гра- кът на такова жилище на вход-изход, който не сгради позволява организиране на вътрешното пространство със зелени-дина. Озеленихме всич- може да изпие първата допуска влизане на не- на и детски кътове.ки възможни свободни си чаша сутрешно кафе познати лица и автомо-площи, засадихме мла- сред зеленина и с поглед били. Жилищните сгради с две надземни нива, два подпокривни етажа и плоскиди дръвчета, които през към склоновете на пла- Освен всичко избро- покриви са издържани са в съвременен градски стил с характерни перго-следващите години ще нина Витоша. ено дотук наша заслуга ли, просторни тераси и прозорци, в единен архитектурен облик. Разгънататаизрастват и избуяват - Помислихме и за де- е и цялата инфраструк- площ на къщите е между 2500 кв.м и 3000 кв.м. Апартаментите варират от 60ликвидамбър, или т.н. цата - направихме дет- тура около комплекса, до 200 кв.м с до три жилища на етаж.амброво дърво, черве- ска площадка насред включително нова ас- В партерните нива са разположени мезонети със самостоятелни дворове инолистни явори, цвет- тревната площ, на коя- фалтов път, който оси- търговски обекти към улицата. Обектите за услуги са ресторант, кафетерия,ни храсти като албиция, то дребосъците да мо- гурява безпрепятствен фризьорски и козметичен салон с фитнес център, масаж и други процеду-кедър, рододендрон, гат да играят, а мама да достъп до комплекса. ри, здравен център с лекарски и зъболекарски кабинет, аптека, супермаркет,магнолия, рози, божу- ги наглежда от терасата За по-малко от 5 го- химическо чистене.ри, туи и други цъфтя- на жилището си, както дини заедно с наши-щи многогодишни рас- едно време. те приятели от „Филто– съвършено нов начин големия град. 1991 г. и инвестира ос-тения. Всички те през Освен уютна и цвет- С“ сме на път да реали- на живот – природосъо- СД „Торин-Тончев“ новно в жилищни сгра-следващите години ще на среда на живот ние зираме нашата мечта за бразен и здравословен в ЕООД е основана през ди в София.
 • 25. Ultracolor Plus Полагане Fase applicativa La fugatura cheпредпазва Фугата, която previene от образуване на мухъл la formazione di muffe във влажна среда. negli ambienti umidi. Висококачествен разтвор с бързоad alte prestazioni per за stuccatura Malta стягане и съхнене la фуги с размери presa ed asciugamento rapido. di fughe, a от 2 до 20 мм. За вътрешно и външно приложение In interno ed in esterno Против ефлоресценция Antiefflorescenze чрез технологията Водоотблъскване DropEffect® Idrorepellente con DropEffect® Antimuffa con мухъл чрез технологията Предпазва от tecnologia BioBlock® BioBlock® Disponibile in 26 colori Предлага се в 26 цвята Classificata CG2, secondo EN 13888 Класифициран като CG2 в съответствие с EN 13888 Our environmentalкъм околната среда Нашата грижа commitment More than 150 Mapei products help project designers and contractors building innovative projects, на проектанти и предприемачи Повече от 150 продукта на MAPEI помагат which are LEED (Leadershipпроекти, сертифицирани по LEED (Ръководство да съçдават новаторски in Energy and Environmental çа енергийноефективен и природосъобраçен проект) в съответствие с Design) certified by the U.S. Green Building Council иçискванията на Американски Съвет çа çелено строителство.
 • 26. 26 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 2 - 8 май 2011 г.ТРЕНД Oxford Economics: Строителство 2020: Китай, САЩ Турция, Виетнам, Нигерия и единствено Полша от европейските държави ще бъдат между Развиващите се па-зари ще съставляват17% от глобалния БВП 8 трлн. дола-до 2020 г., китайски- раят дракон ще се извиси е обемът на строи-над американския орел телството в светакато най-големия стро-ителен пазар още пред2018 г., а индийскиятслон ще излезе напредна фона на забавянето 12.7 трлн. до-на темповете в ЗападнаЕвропа. лара е прогнозата за 2020 До края на 2011 г.световната строителна г.индустрия няма да севъзстанови напълно отглобалното икономиче-ско забавяне, а развива- 70%щите се пазари ще по- е общият прогнозенведат този процес. Това прогнозира из- ръст дотогаваследването с десетго-дишен хоризонт наGlobal ConstructionPerspectives и Oxford През 2012 г. трябва да започне експлоатация дългата 1300 км скоростна линия от Шанхай до Пекин на стой- ност 32 млрд. долара. Китайските мега проекти са един от символите на бързото икономическо развитие на 13.4%Economics. представлява про- страната Глобалният строите-лен пазар се очаква да от 70% за десет години. литична организация чен и дългосрочен рас- Виетнам и Турция ще изведеният в стро-достигне 12.7 трлн. до- Според Адриан Ку- Oxford Economics да- теж на развиващите се бъдат между най-бър- ителния сектор БВПлара до 2020 г., или ръст пър от водещата ана- нните сочат краткосро- пазари. Само за десет зо нарастващите наред от световния БВП години строителство- с пазари като Индия то на тези пазари ще се и Китай. Десетте най- удвои по размер с ръст бързо развиващи се от 110%, за да достиг- не 17.2% от БВП през държави и строителни пазари ще бъдат изцяло 14.6% 2020 г. от развиващи се държа- е очакваният про- Спадът в индустри- ви, а Полша е единстве- цент от БВП през ята от 2007 до 2009 г. ната европейска страна 2020 г. беше епичен - мини- между тях. САЩ ще во- мум 650 млрд. долара в дят развитите държави, развитите държави, ко- които ще се удвоят по ето е повече от цялата строителна продукция размер с ръст от 110%. Инфраструктурни- 128% в Германия и Велико- ят пазар в развиващи- се очаква да нарас- британия, взети заедно, те се пазари ще нара- не пазарът на инфра- или четири пъти обема ства с поразяващите структурното стро- на строителството в Ру- 128% през следващото сия. Основното нама- десетилетие до 2020 г. в ителство в развива- ление беше в Северна сравнение с едва 18% в щите се държави до Америка и Западна Ев- индустриализираните 2020 г. ропа. държави. По строителна про- дукция развиващите се Строителството в САЩ пазари ще изпреварят високоразвитите си съ- се очаква да отстъпи първото място на Ки- 18% седи, а Китай ще ста- тай през 2018 г. Въ- е прогнозата по съ- не най-големият свето- преки кризата с ло- щия показател в раз- вен пазар още през 2018 шите ипотечни креди- витите държави г. с дял от 19%, или 2.4 ти жилищният сектор трлн. долара до 2020 г. ще осигури двуцифрен Според Майк Бетс растеж и американски- от Global Construction ят жилищно-строите- Perspectives Китай и лен пазар се очаква да 40% Индия почувстваха формира 2.1 трлн. до- от глобалното стро- само леки вълнички от лара оборот до 2020 г., ителство е за жили- икономическата кри- като нарастването ще за в своята строител- бъде с 60% в сравнение щата на индустрия, така че с 2010 г. ги очаква забележите- В Канада инфра- лен ръст. структурното строител- Между първите десет ство нараства най-сил- 5.1 трлн. до- строителни пазара през 2020 г. ще бъдат само но и вече съставя 40% от строителните обо- лара развиващи се държави. роти в страната. Секто- ще бъде обемът на С възстановяването рът се очаква да се заба- жилищното строи- на глобалната икономи- ви през следващите пет телство през 2020 г. ка до 2020 г. Нигерия, години.
 • 27. Строителство Градът, 2 - 8 май 2011 г. sg.stroitelstvo.info 27 ТРЕНДи Индия ще са първите тринай-бързо нарастващите строителни пазариКитайският феномена- страната ще бъде вмес- Бразилия. Мексико ще ството на силния ико- Предизвикателство балната рецесия, защо-лен успех то на девето място бъде най-бързо нара- номически растеж, ма- пред Бразилия ще са то вече беше в рецесия.ще създаде строителна на трето място в све- стващата строителна щабната жилищна про- публичните разходи по- Поради намаляванетоиндустрия за 2.5 трлн. та само след Китай и индустрия през следва- грама, световната купа ради големите общест- на населението жили-долара до 2020 г. със САЩ, а по темпове на щите десет години. Оч- по футбол през 2014 г. вени проекти. щата ще бъдат най-сла-световен дял от 19.1%. растеж ще бъде на пър- акванията са за ръст до и олимпиадата в Рио де бият сегмент през след-До 2020 г. само Нигерия во място в света. 2014 г. и намаляващи Жанейро през 2016 г. Какво да очакват дър- ващите десет години,и Индия ще имат по- Според доклада ин- жавите на стара Евро- но нежилищният сек-висок растеж на стро- дийският пазар ще има па? тор има по-добри ре-ителния сектор от Ки- обем от 650 млрд. дола- Френският строите- зултати от Франция, Птай, като въпреки бър- ра, или 5% от светов- лен сектор ще нараства Испания и Италия, взе-зото развитие на Индия ния строителен пазар. о строителна продукция разви- бавно и ще следва Гър- ти заедно. Страната секитайският пазар ще Търсенето за достъп- ващите се пазари ще изпреварят ция, Германия, Вели- очаква да има най-сил-бъде 4 пъти по-голям. ни и качествени жили- високоразвитите си съседи, а Китай кобритания и Испания ният и най-устойчив Основният двигател ща, както и правител- и очакванията са да ос- ръст в Европа и да водище бъде жилищното ствените инвестиции ще стане най-големият световен па- тане на 11-а позиция измежду съседите си,строителство и въпре-ки че в Китай това ще в инфраструктура ще помогнат за засилване зар още през 2018 г. с дял от 19%, или сред първите 15 в света. Френското строител- тъй като излиза по-сил- на от рецесията.бъде най-бавно нара- на сектора, а страната 2.4 трлн. долара до 2020 г. ство е добре поставе- Изследванетостващият сегмент, все ще се превърне в клю- но за възстановяване и Global Constructionпак той ще удвои раз- чов пазар за много от не е пострадало много Perspectives представля-мера си за 10 години. световните строителни по време на кризата, но ва глобална прогноза компании. като цяло обемът зна- за строителния секторИндия ще изпревари по темпове след това. Силната икономика чително ще изостава от в света за десет години,темпове Китай, САЩ, Страните в Южна и Строителните обеми в Мексико ще подсили съседните държави. изработена съвместно сБразилия и Русия Централна Америка в Бразилия, Мексико, и строителството. Германската строи- Oxford Economics, ана-и в периода 2011 - 2014 ще бъдат най-бавни Аржентина и Колумбия За Аржентина очак- телна индустрия се ока- литично бизнес звено,г. ще се отличава с дву- сред възникващите па- ще се увеличават по- ванията са строителна- за единствената в За- създадено през 1981цифрен растеж на жи- зари. Световната купа бавно от другите разви- та продукция да нара- падна Европа, която г. съвместно с Oxfordлищния сегмент. След и олимпийските игри ващи се пазари в света. ства по-бързо от темпа не изпита драматичен University.десет години по обем ще подсилят сектора в Бразилия има предим- на БВП. спад по време на гло- Николай ТОДОРОВ БВП на глава от населението, щ.д. по текущи цени 50000 45000 40000 35000 30000 САЩ 25000 Китай 20000 Индия 15000 10000 5000 0 2007 2008 2009 Източник: ООНПо абсолютни обеми на такъв ключов показател като БВП на глава от населениетоСАЩ са далеч пред Китай и Индия, но по темпове на растеж Китай е на първо място дори във времената на кризата СТРОИТЕЛНИ ИНДЕКСИ ЗА ЕВРОПА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ, БАЗА 2005 Г. Q1-09 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10ЕС 95.3 93.6 91.7 90.4 88.0 92.2 88.9 86.5България 167.8 158.4 146.4 136.7 129.5 124.9 121.8 123.2Германия 106.1 109.4 109.6 108.0 99.1 114.4 113.9 106.6Франция 97.8 97.2 96.2 95.2 93.5 94.1 94.6 90.9Италия 98.9 98.5 94.8 94.8 91.8 93.8 96.0 93.4Австрия 109.9 108.4 107.0 107.2 103.9 104.5 103.4 101.4Полша 155.4 152.1 153.9 151.5 150.3 156.9 162.7 168.2Румъния 186.6 167.3 161.9 156.6 147.3 146.6 135.1 144.3Великобритания 90.2 89.7 91.9 90.3 90.2 96.6 100.3 98.0 Източник: Евростат
 • 28. 28 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 2 - 8 май 2011 г.ИМОТИ&ИНВЕСТИЦИИ Хора на дълга Желанието на дружеството „Феърплей пропъртис” да намали заемите си е знак, че предприемачите не са склонни да мислят за нови инвестиции Какво правят компа- бъде направено също-ниите за имоти, кога- то. Но при положението след продължително че наближава падежътподпомогнато с кредити на главници на стойностразрастване за дълъг пе- около 13.5 милиона евро,риод от време дейността ръководството на ком-им се свива? Намаляват панията се опитва да на-задълженията си. правлява процеса, така Миналата седми- че да не засегне интере-ца общото събрание сите на акционерите си.на „Феърплей пропър- Той добави, че вече е по-тис” реши да предложи дписал споразуменияна инвеститорите, кои- с банки за голяма частто държат облигации за от другите 3.7 милиона Маню Моравенов4 милиона евро на дру- евро, които би искал да акционерите на друже-жеството, да разсрочат разсрочи. ството миналата седми-за период от три години Това не е първият ца. „Нямаме основанияизплащането им, започ- опит на групата, към ко- да смятаме, че ситуация-вайки от това лято, кога- ято принадлежи публич- та ще се промени и тазито е падежът на главни- ното дружество – стро- година.”цата. Причината? Жела- ителния предприемач Дружеството отчетението на мениджмънта „Феърплей интернешъ- загуба от близо 2.9 ми-да намали дълговата те- нъл”. „Това е третата об- лиона лева, след като от- Дружеството предвижда ново строителство само в третия етап на комплексажест върху дейността на лигационна емисия на писа около 3 млн. лв от „Санта Марина” (на снимката), както и на проекта си в Паничищекомпанията, докато се групата „Феърплей ин- стойността на инвес- та. Моравенов добави, че като търговски обект, хиляди. „Източницитефокусира върху основ- тернешънъл”, която се тициите си през 2010 г. полага усилия и за засил- ако има наемател, посо- на финансиране на тезиния си и най-успешен предоговаря. И двете Почти 90% от приходи- ване на продажбите на чи мениджърът. „Не от- инвестиции ще бъдат отпроект – „Санта Мари- предходни бяха предо- те му идват от продажби апартаменти в компле- хвърлям възможност- продажби”, добави из-на”. Цената на разсроч- говорени и погасени ус- на апартаменти и право кса „Свети Иван Рилски” та за продажби и на дру- пълнителният директорването е увеличение с 50 пешно”, каза Мораве- на строеж, а около 10% в Банско и вече има ре- ги парцели, стига да се на дружеството.базисни пункта (0.5 про- нов. - от наеми на търговски зултати: при четири про- появи интерес на цена „Ваканционните имо-центни пункта) на мини- Бурното развитие на обекти и от хотелите му. дадени имота през 2010 в рамките на политика- ти продължават да бъдатмалната лихва по креди- пазара на недвижими г. само от началото на та на дружеството и ко- едни от най-ликвидни-та (тя е плаваща с мини- имоти и интересът към Консервативна страте- тази са договорени още ято има икономически те и да правят сериозенмален праг). сектора позволиха как- гия ше&#