Строителство Градът

1,825 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,825
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Строителство Градът

  1. 1. Брой 7 (690), 21 - 27 февруари 2011 г., цена 1.50 лв. www.stroitelstvo.info ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ КОМЕНТАР Висок залог В природата на чо- века е да не дооценя- ва това, което има, и да цени високо това, което няма. Бълга- рия има дълги и ши- роки плажове със си- тен пясък, спокойно и топло море, много слънчеви дни и срав- нително умерени лет- ни горещини. И дълги планински склонове с достатъчно сняг и из- градена инфраструк- тура. Да не забравяме - и най-много минерал- ни извори в цяла Ев- ропа. Преди пет годи- ни на мода беше бри- танският инвеститор, който купуваше имо- ти в България на ки- лограм само защото са евтини и страната щеше да влезе в Евро- пейския съюз и да ги препродаде с печалба. Преди пет години на горното богатство се гледаше като на нещо, от което бликат пари като от петролен кла- денец благодарение на новите курортни и Защо руските купувачи доминират на жилищни комплекси. От четири години пазара на имоти насам България е в ЕС, а от три - на мода е ру- Гостоприемната България ският купувач. Той се интересува от цената, но иска и прекарва ва- канцията си на Черно- морието. Руските ту- ристи растат експло- стр. 20 стр. 24 зивно последните го- Научна конференция в УАСГ констатира: дини, а британските Най-накрая сделка намаляват, въпреки че Един голям язовир за Europa Capital потвърди, че придобива „Ритейл парк си купиха имоти. Те ни показват и че последните 20 години Пловдив”, и разчупи леда на инвестиционния пазар за трябва да ценим това,7 имоти в България което имаме, вместо да го продаваме, когато07 > стр. 28 цените са ниски. Пред- Агенцията за енергийна ефективност: приемачите, които са лицето на този сектор Прилагането на ЕСКО модела ще ускори от недвижимите имо-9 771310 983000 ти, се опитват да отго- обновяването на публичния сграден ворят на техните из- фонд исквания. Дали обаче останалите ще ги пос- С предложените мерки и стимули в новата стратегия за ледват? Да се надява- енергийна ефективност България има потенциал да постигне ме, защото залогът е 25% спестявания в крайното енергийно потребление висок.
  2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 21 - 27 февруари 2011 г.СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.infoДЪРЖАВНА ПОЛИТИКАДо 2014 г. България ще получи над 126 млн. евро от Европейското Железниците получиха Световната банка подготвя новаикономическо пространство първата част от заема от стратегия за партньорство с Световната банка България до 2015 г. Държавата вече е отпуснала първите 140 млн. лв. за „Българ- ски държавни железници“ ЕАД от заема на Световната банка, чийто общ размер за превозва- ча е до 460 млн. лв. Сумата е но- тифицирана и към момента това е ангажиментът на държава- та към превозвача, който тя ще връща на банката, съобщи зам.- Новата стратегия ще бъде дискутирана министърът на транспорта и съ- от борда на изпълнителните общенията Камен Кичев. Парите директори на Световната банка презВ рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо ще бъдат под формата на капи- май тази година. Целта е Българияпространство и Норвежкия финансов механизъм България ще получи финансова талов трансфер към дружество- да се възползва максимално отподкрепа в размер на 126.6 млн. евро за периода 2009 - 2014 г. Средствата то и са предназначени за ре- съществуващото европейскоще бъдат отпуснати от страните донори Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. монтни дейности и връщане на финансиране, като подкрепата отМинистърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев и неговият заемите на превозвача, включи- банката е под формата на нов видекип през миналата седмица проведоха втори кръг от преговорите за новия телно и към Национална компа- техническа и аналитична помощ и самопрограмен период на двата финансови механизма. Тема на срещата бяха ния “Железопътна инфраструк- допълващо финансиране при нужда.програмните области околна среда, енергетика, здравеопазване, културно тура”, уточни той. Със средства- Българската икономика се възстановяванаследство, правосъдие и вътрешни работи, подкрепа на неправителствения та ще бъде закупено оборудва- от кризата и съществуват положителнисектор, партньорство с норвежки институции, както и финансовото нето за пълната механизация на перспективи пред страната даразпределение и схемата за управление в рамките на меморандумите за железния път, каза генералният постигне разумен, устойчив растеж,разбирателство. Чуждестранната делегация бе водена от Стайнар Хаген, зам. директор на НКЖИ Милчо Лам- включващ всички социални групи,генерален директор на Министерството на външните работи на Норвегия, брев. По думите му тези пари са заяви директорът на Световната банкакойто бе придружен от посланика на Норвегия Тове Скарстейн и представители изключително важни за компа- за Централна Европа и балтийскитена офиса на финансовия механизъм на ЕИП. Окончателното финализиране на нията, защото от тях зависи оп- страни Питър Харолд на среща спреговорите ще бъде през април. тимизацията на състава. премиера Бойко Борисов.ОБЩИНИ БЪЛГАРИЯБългарско-румънски проект София скоростно готви проекти за управление на 8 минерални извора Две нови магистърскивъвежда нови модели на През следващите 25 години специалности въвежда УАСГпартньорство в развитието на Столичната община ще управлява и стопанисва минералните извори През учебната 2011/2012 г. Универси-трансграничния регион в „Овча купел“, при Централна тетът за архитектура, строителство минерална баня, в с. Панчарево, и геодезия ще приеме 944 студентиКметът на община Русе инж. Божидар в с. Железница, кв. „Свобода“, в бакалавърската и в магистърскатаЙотов подписа в Калъраш договор кв. „Лозенец“, кв. „Надежда“ и степен - редовно и задочно обучение,за реализация на проекта „Еврореги-он Русе - Гюргево оперативни реше- кв. „Баталова воденица“. Това като 30% от местата са за завърши-ния – мастерпланинг за интегрирано няма да повлияе на безплатното ли професионалните гимназии по ар-управление на възможностите за раз- ползване на водата за пиене, хитектура и строителство. Заместник-витие“. Проектът ще се реализира на заяви столичният кмет Йорданка ректорът по учебната част Красимиртериторията на двете общини. Пред- Фандъкова. По думите й има идея две от находищата освен за СПА центрове да Петров уточни, че изпитната сесиявижда се създаването на мастерплан бъдат използвани за отопление на съседните сгради: изворът при Централната за кандидат-студентите е само една иза регион Русе - Гюргево, разработва- минерална баня би могъл да отоплява сградите на направление „Архитектура и няма предварителни изпити. По тра-не на общи проекти за развитие, как- градоустройство“, на Министерския съвет, на социалното министерство, както и на диция изпитът по математика, бало-то и създаване и разпространяване Народното събрание на пл. „Независимост“. Реализацията на този проект ще е още образуващ за всички специалности,на инвестиционен профил на региона. през тази година, заяви главният архитект на София Петър Диков. Находището винаги е на 13 юли. Не се предвиждатОбщата стойност на проекта е поч- в кв. „Лозенец“ пък ще захранва с минерална вода басейна „Спартак“. Изворът нови бакалавърски специалности, ноти 950 хил. евро от Европейския фонд „Баталова воденица“ ще има ново сондиране и ще захранва плажа, който ще бъде ще има две магистърски - „Управле-за регионално развитие и държавния изграден след реконструкцията в парка „Възраждане“. Общината разработва и ние на европейски инфраструктурнибюджет. проект за извора край кв. „Челопечене“. проекти“ и „Кадастър“. Издава: Балпекс ООДУправител: Редакционен екип: Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Бисера Станева - главен редактор, 0897/846 281, bstaneva@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bgМария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Николай Тодоров - зам. главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bgДеян Тодоров - програмен директор , 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bgЦентралeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Абонамент: 02/ 46 15 349, факс 02/ 46 15 173, e-mail: abonament@economedia.bg10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Банкова сметка Балпекс ООД:Регионални офиси: Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20, BIC UBBSBGSFПловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър ПетровВарна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД,Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
  3. 3. Строителство Градът, 21 - 27 февруари 2011 г. sg.stroitelstvo.info 3ИНФРАСТРУКТУРА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТС месец по-рано е приключен петият етап от лот 4 на До месец стартира проект Сапарева баня планира геотермална централа смагистрала „Тракия“ за енергийна ефективност в финансиране от Световната банка осем плевенски училищаСледващият, шести, етап от изграждането на обекта ще бъдеприключен по график до 5 юли тази година. Това стана ясно До месец ще стартират про-на работна среща в Областно пътно управление – Ямбол, ор- цедури за избор на изпълните-ганизирана за обсъждане на напредъка по изпълнението на ли за реализация на дейности-проекта и текущите проблеми по него. Председателят на път- те по проекта на община Пле-ната агенция Божидар Йотов заяви, че ще бъде безкомпроми- вен „Оптимизиране на част отсен по отношение оказването на контрол по спазването на ка- общинската образователна ин-лендарния график и качественото изпълнение на проекта. фраструктура за привеждането й в съответствие с наложените стандарти и изисквания“. В сгра-Осем компании кандидатстват за супервизия на пътя дите на училищата: Единство, Св. Климент Охридски, Сто-Силистра – Шумен ян Заимов, Иван Вазов, Ана-Пътят Силистра – Шумен е включен в лот 5 на програмата стасия Димитрова, Отец Паис- Нов сондаж за минерална вода планира да прави община- ий, МГ Гео Милев и Гимназия- та в Сапарева баня. Сондажът е необходим, за да се реали-„Транзитни пътища V“. Проектът обхваща два пътни участъ- та с преподаване на чужди ези- зира проектът за геотермална централа, който съществу-ка с обща дължина 106.767 км. Документи подадоха: „Трафик ци, ще бъде направена изола- ва от 2005 г., съобщи кметът на общината Сашо Иванов.консулт БГ“ ЕООД; ДЗЗД „Инфрапроект – Божу-дар“, (обеди- ция на фасади, стени и покриви, Строителството ще се осъществи поетапно с финансова-нение между „Инфрапроект-консулт“ ЕООД и ЕТ „Божу-дар“); ще бъде извършена подмяна на та помощ на Световната банка, уточни Иванов. Проектът„Трансконсулт БГ“ ООД; „Рутекс“ ООД; „Пътинвест инжене- абонатни станции, радиатори и предвижда да се въведе модерна технология, която да ох-ринг“ АД; Обединение „Група СЖС – СНИК“ – в групата са осветителни тела. Проектът е на лажда водата до 40 градуса и да не позволява допир с въз-СЖС – България, СЖС – Чехословашка република и СНИК обща стойност над 4.1 млн. лв., духа. В началото на февруари община Сапарева баня по-ЕООД; Обединение Т 7/ИНЖконсулт, (включва „Т 7 консулт“ 85% от които (3.5 млн. лв.) са лучи право да ползва за 25-годишен период свободния ре-ЕООД и „ИНЖконсулт – проект“ ООД), „Пътконсулт 2000“ осигурени чрез оперативна про- сурс от минералната вода. Местните власти ще разполагатЕООД (в споразумение с „Консулт 64“ ООД). грама „Регионално развитие“. с 9.7 л/сек. от дебита на извора.ИМОТИ СВЯТ ТРЕНДПочти две трети от Europa Capital Китай и Колумбия планират железопътен конкурент на Над 2% е растежътпразните офиси в купува „Ритейл парк Панамския канал на икономиката заСофия са само в 20 Пловдив“ за 20 млн. последните 3 месецасгради евро на 2010 г.София дължи позицията си Компанията за инвести- През четвъртото триме-на един от първенците по ции в имоти Europa Capital сечие на 2010 г. има рас-незаети офис площи сред официално потвърди, че теж от 1.7 на сто спря-европейските столици най- има споразумение за при- мо предходното триме-вече на 20 сгради, завър- добиването на търгов- сечие на годината и 2.1шени в последните някол- ския комплекс „Ритейл на сто спрямо същотоко години, според консул- парк Пловдив“ за 20 млн.тантската фирма за имоти евро. Обекът е собстве- тримесечие на предход-Colliers International. Според ност на Landmark Property ната година. Това сочипроучването й 25.4% от на- Management S.A., реги- статистиката на НСИ на Китай води преговори с Колумбия за изграждане на жп линия междулични 1.318 млн. кв.м въве- стрирана в Люксембург база сезонно изгладени Атлантическия и Тихия океан, която да конкурира Панамския канал.дени в експлоатация пло- компания, наследила част Властите в Богота се надяват този проект да ускори прокарването на данни на БВП през чет-щи са пустеели в началото от недвижимите имоти в договора за свободна търговия между Боливия и САЩ в Американ- въртото тримесечие нана тази година. Но 63% от България, притежавани ския конгрес, пише вестник „Файненшъл таймс“, като се позовава на 2010 г. Според експрес-почти 335 хил. кв.м празни по-рано от Тор Бьорголф- колумбийския президент Хуан Мануел Сантос. Дългият 220 киломе- ните оценки на НСИ запомещения са били във въ- сон, Altima Partners и бри- тра „сух канал“ би трябвало да се простира от тихоокеанския бряг до четвъртото тримесечиепросните 20 сгради. В тази танския инвеститор Хе- нов град край Картахена на Атлантика, където вносни китайски ком- на 2010 г. БВП в номи-извадка средният процент нри Гуин-Джоунс. Мага- поненти ще се сглобяват в готови продукти и те ще се реекспорти- нално изражение достигана незаетост е бил 85, а зините в комплекса, раз- рат в двете Америки. По обратния път към Китай ще се движат суро- до 19 924 млн. лева. Те-във всички останали - едва положен на бул. „Менде- вини от Колумбия, предимно въглища. кущият обем на БВП за11.5%. Стойностите в диа- леев“, са разпределени 2010 г. възлиза на 70 568пазона между високите ед- между 11 наемателя, като млн. лева. Реализиранатаноцифрени и ниските дву- още от първия му рабо- Албания ще строи 31 км магистрала със 750 млн. долара добавена стойност презцифрени проценти обикно- тен ден заетостта е сто-вено се приемат за знак за процентова. Най-големи- Правителството на Албания е избрало банка от Абу Даби, както и ку- четвъртото тримесечиеравновесие между търсе- ят клиент е австрийската вейтски фонд за финансиране на пътна артерия, която ще свързва на 2010 г. е 17 000 млн.не и предлагане. В същото верига строителни хипер- столицата Тирана с югоизточните райони на страната, съобщава ал- лв., като най-голям дял ввреме тези 20 сгради със- маркети bauMax, а дру- банският в. „Шкип“. Автомагистралата, която ще свързва Тирана с Ел- общата добавена стой-тавляват около 19% от на- гите са в различни секто- басан, ще бъде дълга 31.7 км с един тунел от 4.2 км. По данни на фи- ност се формира от сек-личностите, което значи, ри – от обувки и мода до нансовото министерство на страната арабските финансово-кредитни тора на услугите - 66.8че или наемателите не ги детски стоки, хранителен институции ще финансират проекта с 400 млн. долара, а албанското на сто, следван от индус-харесват, или не са готови супермаркет, ресторант и правителство възнамерява да осигури допълнително заем в размер триалния сектор - 28.9да платят цената за тях. магазин за обзавеждане. на 350 млн. долара за финализиране на проекта. на сто. www.stroitelstvo.info
  4. 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 21 - 27 февруари 2011 г.ТЕМА Фотограф Асен Тонев С какво България спечели BalPEx представя българския руския купувач на втори дом пазар на „Домэкспо“ BalPEx, организа- тор на водещото Пет причини страната да запази позицията си на една от водещите българско изложе- дестинации за придобиване на чуждестранни имоти ние за имоти и кон- ференцията BalREc, Когато пристъпваме платени рекламни спе- век. И всичко това е още ропейските субсидии рат мястото си в страна- ще представи пазаракъм важно решение като циалисти работят за това преди руснаците да дой- правителството реали- та с най-много открити на жилища в Бълга-това да се установим на да ни убедят, че си стру- дат като туристи. зира програмата си за 6 минерални извори в Ев-едно място, винаги взе- ва да похарчим някой и милиарда евро инвести- ропа. рия на изложениетомаме предвид много друг или пък няколко де- 2. Произведено в Евро- ции в транспортната ин- „Домэкспо“, което сефактори – сигурно ли е, сетки хиляди долара по- пейския съюз фраструктура в следва- 4. Цени на промоция провежда в Москвачисто ли е, ще имаме ли вече, за да получим ха- Присъединяването й щите десет години, ра- И всичко това ста- от 24 до 27 февруари.работа или достатъчно рактеристиките, които към Европейския съюз дикално ще се подобри ва, преди тя да е откри- Посетителите на екс-бизнес, можем ли да от- изброих по-горе. служи като гаранция за достъпът. Още със за- та за големия бизнес. Це-глеждаме децата си в без- Преситени от извест- стабилността на право- вършването на магис- ните все още са най-ни- пото ще бъдат запоз-опасна среда, дори какво ни места, марки и пос- вата и политическата трала „Тракия” Южно- ски в Европейския съюз, нати с изложениятамислят приятелите и ко- лания, понякога може да система, включително че то Черноморие ще раз- а съотношението цена- „BalPEx Нов дом“ илегите ни. Тези съобра- забравим, че решението правото на собственост полага с четири между- качество успешно кон- „BalPEx Втори дом“,жения не ни напускат и ни е отдавна известно. е добре защитено. Очак- народни летища в радиус курира популярни ту- които се провеждаткогато вземаме решение България е в тази по- ва се скоро да получи и от четири часа път с ав- ристически страни из-да намерим втория или зиция на руския пазар. възможността за сравни- томобил. вън него. съответно през май итретия си дом – по-бли- Какви са причините? телно безпрепятствено Те ще гарантират юли в The Mall в Со-зо или по-далеч от жи- придвижване в шенген- и достатъчно бързите 5. Европейска Флорида фия и Grand Mall въвлището ни, понякога и в 1. Манталитет, език, кул- ските страни, от което връзки към всичко това, Развитието на тури- Варна, както с проек-друга страна. А ако не я тура и история могат да се възползват и което ви очаква във въ- зма (ръст над 11% на ту- ти в българските лет-познаваме, това опреде- Назад във времето собствениците на имоти, трешността на страна- ристите, дошли за ва-лено усложнява решени- можем да стигнем още граждани на страни из- та – десетки запазени ве- канцията през кризисна- ни, зимни и СПА ку-ето, нали? до общия ни славянски вън ЕС, които имат пра- ковни православни ма- та 2010 г.) ще й осигури рорти чрез специал- Всичко това покач- произход и православни- во да пребивават по-дъл- настири, градове със за- много по-висока позна- ното издание „Indexва цените на най-извест- те корени, от които про- го време в страната. пазен средновековен об- ваемост в следващите го- Элитная Недвижи-ните места – Ривиерата изтича сходството меж- лик като Велико Търно- дини, а навлизането на мость Болгарии“, ко-е мястото с най-скъпото ду двата езика, та до ос- 3. На една ръка разсто- во или от Възраждане- нискотарифните превоз-жилище в света. За дру- вобождението от турско яние то – като Пловдив, СПА вачи ще увеличи още пъ- ето ще бъде разпрос-гите дестинации високо- робство преди повече от Ако с помощта на ев- курорти, които нами- туванията. транено на събити- ето. Цени на луксозни градски имоти Цени на ваканционни жилища среден и висок клас „Домэкспо“ ще се състои в изложбе- ната зала „Гостиный двор“, за да предста- ви пред московска- та публика възмож- ности за покупки на жилища в руската столица и региони и в чужбина. Послед- ното му издание ми- Източник: propertyindex.bg налата есен е при- Източник: propertyindex.bg Данните са за напълно завършени имоти в комплекси с инфраструкту- влякло 12 хиляди по- Данните са за напълно завършени имоти в най-желаните местополо- ра, предлагащи и допълнителни услуги, на първа линия или в курорти с сетители и 185 компа- жения в съответния град - център и престижни райони контролиран достъп, голф селища и др. нии изложители.
  5. 5. Строителство Градът, 21 - 27 февруари 2011 г. sg.stroitelstvo.info 5 ТЕМА Поне един на двайсет руски туристи би купил имот в България Ако ваканциите им са барометър за бъдещето на пазара на ваканционни жилища, проектите от среден и висок клас, зимните и СПА курортите тепърва ще разгърнат своя потенциал Слънце, море и плаж– за повечето хора това Любомире най-важното за отпус-ката и руснаците не пра- Панковски,вят изключение. Оттам туроператор:нататък изборът е меж-ду новото и екзотичнотоили познатото и сигур-ното. Тези, които изби-рат България, предпочи-тат второто, категоричене туроператорът и хоте-лиер Любомир Панков-ски, управител на аген-цията „Алма тур”. „В голямата си частруските туристи повта-рят почивките си в Бъл-гария. Имаме между 30и 40% средногодишнаповтаряемост на посе-щенията само от тури- 3 50-400 хи- ляди посе- щения на рускистите”, казва той. граждани не са Думите му отреж- Фотограф Цветелина Николаева никак малко.дат на България мястотопо-скоро на традицион- държавите, които имат казва Любомир Панков- ографията е другата по- ти, така и имоти в голе- Те са съпоста-на, отколкото на модер- много по-голям ресурс ски. „Преминали са ета- сока на растежа. „Успеш- мите градове. Това като вими с данни-на дестинация за руския под формата на плажна па, когато беше доста- но продаваме летния ту- цяло е добре и за Бълга- те на дестина-турист. ивица и нови хотели и тъчно да им покажем ризъм в Новосибирск, рия, защото няма кон- Това е добра нови- конкурентни цени. плаж, море и слънце, за Ростов на Дон, Екатери- центрация на огромен ции като Тунисна за пазара на ваканци-онни имоти: в крайна „350-400 хиляди по- сещения на руски граж- да дойдат.” Това е шанс за разши- нинбург, Самара, Казан. От всички тях има чар- обем продажби в Бан- ско и Слънчев бряг и от- или Кипър.Ма-сметка кой купува соб- дани не са никак мал- ряването на видовете ту- търни полети и посре- съствие на другите ре- кар че руснаци-ственост на места, за ко- ко, коментира туропера- ризъм и услуги, от кои- щаме гости. Много са и гиони”, казва Любомир те имат пред-ито не знае почти нищо, торът. Те са съпостави- то българските хотели- районите, в които иска- Панковски.посещавал е инцидент- ми с данните на дестина- ери и туроператори вече ме да пробием - и Перм, Предприемачи и бро- почитания къмно и познава единстве- ции като Тунис или Ки- се стремят да се въз- и Брянск”, разказва уп- кери отчитат, че все още летния тури-но пътеката от хотела до пър, от които имаме по- ползват. „Макар че имат равителят на „Алма тур”. интересът към моретоплажа или маршрутите голям дял. По-малко сме предпочитания към лет- България може да не може да прелее към зъм, има и зна-на организираните екс- от Гърция, но сме бли- ния туризъм, има и зна- спечели и от вълнения- курортите във вътреш- чително търсе-курзии. зо до Испания. Вярно, чително търсене за зим- та в Северна Африка, от ността на страната. Пан- „Между 5 и 10% от далеч сме от числата за ната ваканция. Руснаци- които вероятно тази го- ковски смята, че с посте- не за зимнататуристите, които посе- Турция и Египет, където те са едни от най-добри- дина ще пострадат дес- пенното утвърждаване ваканциящават България, идват има огромно съсредото- те клиенти в СПА цен- тинации като Тунис и на тези дестинации товада гледат имоти”, казва чаване на руски туристи. тровете и СПА курор- Египет. Панковски смя- ще се промени. „За про-Панковски. Той предпо- Но това са и дестинации, тите”, коментира Пан- та, че интересът на голе- дажби на имоти е нужнолага, че тези, които и ку- които не бихме могли ковски. мите туристически кон- време: да се опознае про-пуват, в много по-голя- физически да настигнем. Това е аргументът му церни в Египет ще по- дуктът, да стане ясна не-ма степен се връщат към Нямаме такъв капацитет да очаква стабилен и по- могне за възстановява- говата стойност.”страната всяка година. и като природа, и като следователен растеж в нето на пътуванията за Според инвестито-Така че ваканционните продукт.” рамките на ниските дву- разлика от Тунис, кой- ри и брокери за поне че-жилища не са само имо- Какви са причини- цифрени проценти на то е по-малък пазар и тири от всеки пет чуж-ти за продажба на чуж- те? Отговорът на Пан- година, „пряко сили до от който по-лесно могат дестранни купувачи наденците, а и начин ту- ковски: „Предлагаме ста- 20 на сто”. да се лишат. „В някаква имоти в България май-ристическият сектор да билност в качеството на степен това е шанс, кой- чиният език е руски. Акоси осигури критична обслужване, без да пре- А по-сериозен пробив? то може да бъде използ- се съди по броя на тури-маса от верни на Бълга- тендираме, че сме от из- Туроператорът смята, ван”, казва той. стите, няма изгледи тазирия клиенти, които от- ключително високото че летвата вече е вдигна- За да се материализи- ситуация да се променигоре на това ще я рекла- ниво. При всички по- та високо, но пък доба- рат всички възможности скоро.мират пред приятели и ложения стабилно под- вя, че Русия е голяма и обаче, се иска се „и вре- Деян ТОДОРОВпознати. държаме добро съотно- предлага много възмож- ме, и усилия от страна и При това те са жела- шение между цена и ка- ности. Зимните чартъри на бизнеса, но и на дър- Посещения на руски туристи в Българияните клиенти. Любомир чество. Със сигурност не все още тръгват основно жавата, която е призванаПанковски казва, че тър- сме екзотичната дести- от Москва и Санкт Пе- да прави национална ре-сенето на почивки сред нация.” тербург. Продажбите на клама”.руснаците е от три звез- другите видове туризъм Според него разноо-ди нагоре. Пазар с потенциал са в детската си фаза на бразието в търсенето на Руснаците проявяват развитие на този пазар: различните видове ус-Силен старт интерес към все повече „Едностранчивото раз- луги е отразено и в по- С 350-400 хиляди ва- видове туризъм и услу- витие... в последните 15 купките на недвижи-канции на година Бъл- ги. „Алма тур” продава и години не може да бъде ми имоти. „Това търсе-гария е сред добре пози- зимни почивки. „Русна- преодоляно за две годи- не е много разнообразноционираните туристиче- ците определено са дос- ни развитие на СПА ту- и обхваща най-различ-ски дестинации в Русия, та добре и интелигентно ризма например”. ни продукти и услуги -изоставайки най-вече от информирани туристи”, Разширяването на ге- както ваканционни имо- Източник: НСИ
  6. 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 21 - 27 февруари 2011 г.ТЕМА Рейтинг на гостоприемството: България за всички, Швейцария - за избрани*М еждународната агенция за недвижими имоти Gordon Rock напра- ви рейтинг на гостоприемството на държавите към руските купу- вачи. Този рейтинг отразява съвкупност от юридически, соци- ални и икономически фактори, влияещи на живота зад граница, пише в разпространено до медите прессъобщение.БЪЛГАРИЯ – ЕДНОЗ- те 2008 и 2009 г. са донесли промяна, ния дава възможност за получава- ЧЕХИЯ – РЕСТРИКТИ- като руските купувачи дори са стана- не на „розова” тримесечна виза. Съ-НАЧЕН ЛИДЕР ли лидери на кипърския пазар. 2010 г. ществува и възможност за получа- ВЕН РЕЖИМ КЪМ Дълъг срок на визите, които сепредоставят на руските граждани в обаче е върнала на пазара англичани- те, които отново са основните купу- ване на жителство при покупка над 250 хил. евро и създаването на поне ЧУЖДЕСТРАННИТЕслучай на покупка на имот – 3 годи- вачи в Кипър. пет работни места. Плюс за „госто- КУПУВАЧИни, висока транспортна достъпност приемството” на Германия са и спо-– 14 ежедневни полета, тясна култур- койните и сравнително ниски цени Цените на жилищата в Чехия сана идентичност с Русия и ниски цени ЧЕРНА ГОРА - СЛАБА на имотите, както и добрата транс- по-ниски от тези в Кипър и Испа-на имотите. Това са основните фак-тори, по които според съставители- ТРАНСПОРТНА портна достъпност. В същото вре- ме обаче културните различия с Ру- ния, но по-високи от в България и Германия.те на рейтинга България няма равна ДОСТЪПНОСТ сия са огромни и могат да направят Заедно с това културните разли-сред останалите държави, към които престоя не много приятен. Негатив- чия, които руснаците срещат, са го-руснаците проявяват интерес. Според Влизането в Черна гора за срок от на роля играе и отсъствието на ста- леми и заедно с жестокото законо-данни на консулството на Руската фе- 30 дни не изисква виза, няма законо- тут на Германия на туристическа дателство правят придобиването надерация във Варна имоти в България дателни ограничения пред чуждес- дестинация. собственост затруднено. В Чехияпритежават над 300 хил. руски граж- транните купувачи да придобиват чуждестранните физически лица ня-дани. Официалната статистика пък имоти (дори земя). Както и в Бълга- мат право да купуват земя, както исочи, че всяка пета виза, която се из- рия, така и тук културни различия ТУРЦИЯ – ПАЗАРЪТ всякаква недвижима собственост,дава за България, е свързана с въпро-си относно придобиване или използ- липсват, цените на имотите са дос- тъпни. Съществен недостатък обаче е ТЪНЕ В ЛЕКА МЪГЛА ако тя е разположена върху земедел- ска земя или в горски райони. Пора-ване на вече придобит имот. слабата транспортна достъпност. Главният недостатък на Турция са ди тази причина и чешките банки на Съществува и Асоциация на руски- съществените културни различия. практика не дават ипотечни кредитите собственици на български имоти. Отделно от това пазарът на имоти на граждани на Русия. ИСПАНИЯ - ВИСОКИ все още не се е „завъртял” на пълниКИПЪР – КУЛТУРНИТЕ ЦЕНИ И КУЛТУРНИ обороти за руските купувачи. Освен това този пазар е далеч от опреде- ФРАНЦИЯ – ЕВТИНИРАЗЛИЧИЯ ИМАТ РАЗЛИЧИЯ лението за прозрачност. Съмнения КРЕДИТИ И СКЪПИ има и за качеството на имотите. ОтЗНАЧЕНИЕ Придобиването на недвижим имот друга страна, плюсовете са достъпна ИМОТИ в Испания дава възможност за по- цена и доста либерално законодател- За разлика от много други мес- лучаване на шангенска виза със срок ство, регламентиращо придобиване- Минусите на Франция – скъпита в Кипър покупката на имот може от 6 месеца. Това заедно с добрата то на собственост от страна на чуж- имоти, огромни културни разли-да донесе жителство. Разбира се, има транспортна достъпност са безспор- дестранни граждани - покупката на чия и ограничение на визити, не мо-ограничение – цената на имота тряб- ни плюсове за страната, но те не са жилища дава право на жителство от гат да бъдат компенсирани от факта,ва да е над 300 хил. евро. Колкото и достатъчни, за да я подредят в чел- 1 до 5 години. че държавата е с най-висока достъп-привлекателно да звучи това обаче, ната тройка. Влияние върху класи- ност, сравнено с останалите, към ко-слабата транспортна достъпност, как- рането на Испания на четвърто мяс- ито руските граждани проявяват ин-то и големите културни различия и то оказват високите цени на имотите ИТАЛИЯ – ЛЕСНОДОС- терес. Не подпомага класирането ипо-високите цени на имотите в срав-нение с България оставят Кипър на и съществените културни различия, които държавата има с Русия. ТЪПНА, НО СКЪПА фактът, че ипотечният пазар е един от най-евтините и достъпни в Евро-второ място в рейтинга. При покупка на имот в Италия па. Роля оказва и малкият дял, кой- може да се получи виза за 180 дни.то заема пазарът на имоти в Кипър. ГЕРМАНИЯ - УМЕРЕ- Цените на имотите са високи, а раз- ГЪРЦИЯ – ЗАТЕГНАТДори и в най-добрите предкризис- НИ ЦЕНИ, НО ЗЕЕ ликата в културните ценности – го-ни години чуждестранните граждани, ляма. Така независимо от добра- ВИЗОВ РЕЖИМпридобили собственост, са не пове- КУЛТУРНА ПРОПАСТ та транспортна достъпност Ита-че от 2000 на година, като руските не лия заема седмо място в рейтинга на Придобиването на имот в Гърцияпопадат в челните бройки. Кризисни- Покупката на имот в Герма- Gordon Rock. на практика не дава никакви префе-
  7. 7. Строителство Градът, 21 - 27 февруари 2011 г. sg.stroitelstvo.info 7 ТЕМА РЕЙТИНГ НА ТЪРСЕНЕТО* България 25% Испания 13% Турция 11% Черна гора 7% Кипър 5% Италия 4% Гърция 3% Германия 3% Чехия 2% Египет 2% други 25% * според най-често из- бираната дестинация в сайта www.1-property.ruренции за получаване на виза. Най-доброто, на което може да се надя- СРЕДНА ЦЕНА НА СДЕЛКИ Сва руснакът, придобил собственост, ЧУЖДЕСТРАННИ ИМОТИе облекчен режим при получаване Между 10 и 12 млрд. долара 2008 175 000 еврообикновена виза за 90 дни престойв рамките на година. Това не е един- е общата годишна сума, която руските граждани наливат на 2009 220 000 евроствената пречка – цените на имоти- международните пазари на недвижими имоти 2010 285 085 евроте са високи, темпераментът на гър-ците е различен от този на русна- Източник: „Миэль DPM“ците.ВЕЛИКОБРИТАНИЯ -РЕСТРИКТИВНОЗАКОНОДАТЕЛСТВО Рестриктивно законодателство поотношение на емигрантите, което недава право на престой в страната вслучай на придобиване на собстве-ност – с това се характеризира Ве-ликобритания. Освен това за никогоне е тайна високата цена на имоти-те на Острова. Културните различиямежду Великобритания и Русия напрактика наподобяват на пропаст.На фона на всичко това единствени-ят плюс на страната е добрата транс-портна достъпност.ШВЕЙЦАРИЯ - ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕ-ТРУДНО И СКЪПО НИЕ НА ПОКУПКИТЕ От всички европейски страни Италия 35%Швейцария е „обладана” от най- България 15%жестокото законодателство, регла- САШ 12%ментиращо покупката на собстве- Чехия 9%ност от чуждестранни граждани.Негативна роля играят и съществе- Испания 8%ните културни различия, прекомер- Германия 7%но високите цени на жилищата и на Великобритания 5%живота. Черна гора 1,5% други 7,5% * Под това заглавие Gordon Rockразпространи информацията на из- Източник: „Миэль DPM“готвения от нея „Рейтинг на госто-приемството“

×