Строителство Градът
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Строителство Градът

on

 • 1,932 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,932
Views on SlideShare
1,932
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
10
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Строителство Градът Строителство Градът Document Transcript

  • Брой 7 (690), 21 - 27 февруари 2011 г., цена 1.50 лв. www.stroitelstvo.info ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ КОМЕНТАР Висок залог В природата на чо- века е да не дооценя- ва това, което има, и да цени високо това, което няма. Бълга- рия има дълги и ши- роки плажове със си- тен пясък, спокойно и топло море, много слънчеви дни и срав- нително умерени лет- ни горещини. И дълги планински склонове с достатъчно сняг и из- градена инфраструк- тура. Да не забравяме - и най-много минерал- ни извори в цяла Ев- ропа. Преди пет годи- ни на мода беше бри- танският инвеститор, който купуваше имо- ти в България на ки- лограм само защото са евтини и страната щеше да влезе в Евро- пейския съюз и да ги препродаде с печалба. Преди пет години на горното богатство се гледаше като на нещо, от което бликат пари като от петролен кла- денец благодарение на новите курортни и Защо руските купувачи доминират на жилищни комплекси. От четири години пазара на имоти насам България е в ЕС, а от три - на мода е ру- Гостоприемната България ският купувач. Той се интересува от цената, но иска и прекарва ва- канцията си на Черно- морието. Руските ту- ристи растат експло- стр. 20 стр. 24 зивно последните го- Научна конференция в УАСГ констатира: дини, а британските Най-накрая сделка намаляват, въпреки че Един голям язовир за Europa Capital потвърди, че придобива „Ритейл парк си купиха имоти. Те ни показват и че последните 20 години Пловдив”, и разчупи леда на инвестиционния пазар за трябва да ценим това,7 имоти в България което имаме, вместо да го продаваме, когато07 > стр. 28 цените са ниски. Пред- Агенцията за енергийна ефективност: приемачите, които са лицето на този сектор Прилагането на ЕСКО модела ще ускори от недвижимите имо-9 771310 983000 ти, се опитват да отго- обновяването на публичния сграден ворят на техните из- фонд исквания. Дали обаче останалите ще ги пос- С предложените мерки и стимули в новата стратегия за ледват? Да се надява- енергийна ефективност България има потенциал да постигне ме, защото залогът е 25% спестявания в крайното енергийно потребление висок.
  • 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 21 - 27 февруари 2011 г.СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.infoДЪРЖАВНА ПОЛИТИКАДо 2014 г. България ще получи над 126 млн. евро от Европейското Железниците получиха Световната банка подготвя новаикономическо пространство първата част от заема от стратегия за партньорство с Световната банка България до 2015 г. Държавата вече е отпуснала първите 140 млн. лв. за „Българ- ски държавни железници“ ЕАД от заема на Световната банка, чийто общ размер за превозва- ча е до 460 млн. лв. Сумата е но- тифицирана и към момента това е ангажиментът на държава- та към превозвача, който тя ще връща на банката, съобщи зам.- Новата стратегия ще бъде дискутирана министърът на транспорта и съ- от борда на изпълнителните общенията Камен Кичев. Парите директори на Световната банка презВ рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо ще бъдат под формата на капи- май тази година. Целта е Българияпространство и Норвежкия финансов механизъм България ще получи финансова талов трансфер към дружество- да се възползва максимално отподкрепа в размер на 126.6 млн. евро за периода 2009 - 2014 г. Средствата то и са предназначени за ре- съществуващото европейскоще бъдат отпуснати от страните донори Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. монтни дейности и връщане на финансиране, като подкрепата отМинистърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев и неговият заемите на превозвача, включи- банката е под формата на нов видекип през миналата седмица проведоха втори кръг от преговорите за новия телно и към Национална компа- техническа и аналитична помощ и самопрограмен период на двата финансови механизма. Тема на срещата бяха ния “Железопътна инфраструк- допълващо финансиране при нужда.програмните области околна среда, енергетика, здравеопазване, културно тура”, уточни той. Със средства- Българската икономика се възстановяванаследство, правосъдие и вътрешни работи, подкрепа на неправителствения та ще бъде закупено оборудва- от кризата и съществуват положителнисектор, партньорство с норвежки институции, както и финансовото нето за пълната механизация на перспективи пред страната даразпределение и схемата за управление в рамките на меморандумите за железния път, каза генералният постигне разумен, устойчив растеж,разбирателство. Чуждестранната делегация бе водена от Стайнар Хаген, зам. директор на НКЖИ Милчо Лам- включващ всички социални групи,генерален директор на Министерството на външните работи на Норвегия, брев. По думите му тези пари са заяви директорът на Световната банкакойто бе придружен от посланика на Норвегия Тове Скарстейн и представители изключително важни за компа- за Централна Европа и балтийскитена офиса на финансовия механизъм на ЕИП. Окончателното финализиране на нията, защото от тях зависи оп- страни Питър Харолд на среща спреговорите ще бъде през април. тимизацията на състава. премиера Бойко Борисов.ОБЩИНИ БЪЛГАРИЯБългарско-румънски проект София скоростно готви проекти за управление на 8 минерални извора Две нови магистърскивъвежда нови модели на През следващите 25 години специалности въвежда УАСГпартньорство в развитието на Столичната община ще управлява и стопанисва минералните извори През учебната 2011/2012 г. Универси-трансграничния регион в „Овча купел“, при Централна тетът за архитектура, строителство минерална баня, в с. Панчарево, и геодезия ще приеме 944 студентиКметът на община Русе инж. Божидар в с. Железница, кв. „Свобода“, в бакалавърската и в магистърскатаЙотов подписа в Калъраш договор кв. „Лозенец“, кв. „Надежда“ и степен - редовно и задочно обучение,за реализация на проекта „Еврореги-он Русе - Гюргево оперативни реше- кв. „Баталова воденица“. Това като 30% от местата са за завърши-ния – мастерпланинг за интегрирано няма да повлияе на безплатното ли професионалните гимназии по ар-управление на възможностите за раз- ползване на водата за пиене, хитектура и строителство. Заместник-витие“. Проектът ще се реализира на заяви столичният кмет Йорданка ректорът по учебната част Красимиртериторията на двете общини. Пред- Фандъкова. По думите й има идея две от находищата освен за СПА центрове да Петров уточни, че изпитната сесиявижда се създаването на мастерплан бъдат използвани за отопление на съседните сгради: изворът при Централната за кандидат-студентите е само една иза регион Русе - Гюргево, разработва- минерална баня би могъл да отоплява сградите на направление „Архитектура и няма предварителни изпити. По тра-не на общи проекти за развитие, как- градоустройство“, на Министерския съвет, на социалното министерство, както и на диция изпитът по математика, бало-то и създаване и разпространяване Народното събрание на пл. „Независимост“. Реализацията на този проект ще е още образуващ за всички специалности,на инвестиционен профил на региона. през тази година, заяви главният архитект на София Петър Диков. Находището винаги е на 13 юли. Не се предвиждатОбщата стойност на проекта е поч- в кв. „Лозенец“ пък ще захранва с минерална вода басейна „Спартак“. Изворът нови бакалавърски специалности, ноти 950 хил. евро от Европейския фонд „Баталова воденица“ ще има ново сондиране и ще захранва плажа, който ще бъде ще има две магистърски - „Управле-за регионално развитие и държавния изграден след реконструкцията в парка „Възраждане“. Общината разработва и ние на европейски инфраструктурнибюджет. проект за извора край кв. „Челопечене“. проекти“ и „Кадастър“. Издава: Балпекс ООДУправител: Редакционен екип: Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Бисера Станева - главен редактор, 0897/846 281, bstaneva@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bgМария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Николай Тодоров - зам. главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bgДеян Тодоров - програмен директор , 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bgЦентралeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Абонамент: 02/ 46 15 349, факс 02/ 46 15 173, e-mail: abonament@economedia.bg10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Банкова сметка Балпекс ООД:Регионални офиси: Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20, BIC UBBSBGSFПловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър ПетровВарна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД,Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
  • Строителство Градът, 21 - 27 февруари 2011 г. sg.stroitelstvo.info 3ИНФРАСТРУКТУРА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТС месец по-рано е приключен петият етап от лот 4 на До месец стартира проект Сапарева баня планира геотермална централа смагистрала „Тракия“ за енергийна ефективност в финансиране от Световната банка осем плевенски училищаСледващият, шести, етап от изграждането на обекта ще бъдеприключен по график до 5 юли тази година. Това стана ясно До месец ще стартират про-на работна среща в Областно пътно управление – Ямбол, ор- цедури за избор на изпълните-ганизирана за обсъждане на напредъка по изпълнението на ли за реализация на дейности-проекта и текущите проблеми по него. Председателят на път- те по проекта на община Пле-ната агенция Божидар Йотов заяви, че ще бъде безкомпроми- вен „Оптимизиране на част отсен по отношение оказването на контрол по спазването на ка- общинската образователна ин-лендарния график и качественото изпълнение на проекта. фраструктура за привеждането й в съответствие с наложените стандарти и изисквания“. В сгра-Осем компании кандидатстват за супервизия на пътя дите на училищата: Единство, Св. Климент Охридски, Сто-Силистра – Шумен ян Заимов, Иван Вазов, Ана-Пътят Силистра – Шумен е включен в лот 5 на програмата стасия Димитрова, Отец Паис- Нов сондаж за минерална вода планира да прави община- ий, МГ Гео Милев и Гимназия- та в Сапарева баня. Сондажът е необходим, за да се реали-„Транзитни пътища V“. Проектът обхваща два пътни участъ- та с преподаване на чужди ези- зира проектът за геотермална централа, който съществу-ка с обща дължина 106.767 км. Документи подадоха: „Трафик ци, ще бъде направена изола- ва от 2005 г., съобщи кметът на общината Сашо Иванов.консулт БГ“ ЕООД; ДЗЗД „Инфрапроект – Божу-дар“, (обеди- ция на фасади, стени и покриви, Строителството ще се осъществи поетапно с финансова-нение между „Инфрапроект-консулт“ ЕООД и ЕТ „Божу-дар“); ще бъде извършена подмяна на та помощ на Световната банка, уточни Иванов. Проектът„Трансконсулт БГ“ ООД; „Рутекс“ ООД; „Пътинвест инжене- абонатни станции, радиатори и предвижда да се въведе модерна технология, която да ох-ринг“ АД; Обединение „Група СЖС – СНИК“ – в групата са осветителни тела. Проектът е на лажда водата до 40 градуса и да не позволява допир с въз-СЖС – България, СЖС – Чехословашка република и СНИК обща стойност над 4.1 млн. лв., духа. В началото на февруари община Сапарева баня по-ЕООД; Обединение Т 7/ИНЖконсулт, (включва „Т 7 консулт“ 85% от които (3.5 млн. лв.) са лучи право да ползва за 25-годишен период свободния ре-ЕООД и „ИНЖконсулт – проект“ ООД), „Пътконсулт 2000“ осигурени чрез оперативна про- сурс от минералната вода. Местните власти ще разполагатЕООД (в споразумение с „Консулт 64“ ООД). грама „Регионално развитие“. с 9.7 л/сек. от дебита на извора.ИМОТИ СВЯТ ТРЕНДПочти две трети от Europa Capital Китай и Колумбия планират железопътен конкурент на Над 2% е растежътпразните офиси в купува „Ритейл парк Панамския канал на икономиката заСофия са само в 20 Пловдив“ за 20 млн. последните 3 месецасгради евро на 2010 г.София дължи позицията си Компанията за инвести- През четвъртото триме-на един от първенците по ции в имоти Europa Capital сечие на 2010 г. има рас-незаети офис площи сред официално потвърди, че теж от 1.7 на сто спря-европейските столици най- има споразумение за при- мо предходното триме-вече на 20 сгради, завър- добиването на търгов- сечие на годината и 2.1шени в последните някол- ския комплекс „Ритейл на сто спрямо същотоко години, според консул- парк Пловдив“ за 20 млн.тантската фирма за имоти евро. Обекът е собстве- тримесечие на предход-Colliers International. Според ност на Landmark Property ната година. Това сочипроучването й 25.4% от на- Management S.A., реги- статистиката на НСИ на Китай води преговори с Колумбия за изграждане на жп линия междулични 1.318 млн. кв.м въве- стрирана в Люксембург база сезонно изгладени Атлантическия и Тихия океан, която да конкурира Панамския канал.дени в експлоатация пло- компания, наследила част Властите в Богота се надяват този проект да ускори прокарването на данни на БВП през чет-щи са пустеели в началото от недвижимите имоти в договора за свободна търговия между Боливия и САЩ в Американ- въртото тримесечие нана тази година. Но 63% от България, притежавани ския конгрес, пише вестник „Файненшъл таймс“, като се позовава на 2010 г. Според експрес-почти 335 хил. кв.м празни по-рано от Тор Бьорголф- колумбийския президент Хуан Мануел Сантос. Дългият 220 киломе- ните оценки на НСИ запомещения са били във въ- сон, Altima Partners и бри- тра „сух канал“ би трябвало да се простира от тихоокеанския бряг до четвъртото тримесечиепросните 20 сгради. В тази танския инвеститор Хе- нов град край Картахена на Атлантика, където вносни китайски ком- на 2010 г. БВП в номи-извадка средният процент нри Гуин-Джоунс. Мага- поненти ще се сглобяват в готови продукти и те ще се реекспорти- нално изражение достигана незаетост е бил 85, а зините в комплекса, раз- рат в двете Америки. По обратния път към Китай ще се движат суро- до 19 924 млн. лева. Те-във всички останали - едва положен на бул. „Менде- вини от Колумбия, предимно въглища. кущият обем на БВП за11.5%. Стойностите в диа- леев“, са разпределени 2010 г. възлиза на 70 568пазона между високите ед- между 11 наемателя, като млн. лева. Реализиранатаноцифрени и ниските дву- още от първия му рабо- Албания ще строи 31 км магистрала със 750 млн. долара добавена стойност презцифрени проценти обикно- тен ден заетостта е сто-вено се приемат за знак за процентова. Най-големи- Правителството на Албания е избрало банка от Абу Даби, както и ку- четвъртото тримесечиеравновесие между търсе- ят клиент е австрийската вейтски фонд за финансиране на пътна артерия, която ще свързва на 2010 г. е 17 000 млн.не и предлагане. В същото верига строителни хипер- столицата Тирана с югоизточните райони на страната, съобщава ал- лв., като най-голям дял ввреме тези 20 сгради със- маркети bauMax, а дру- банският в. „Шкип“. Автомагистралата, която ще свързва Тирана с Ел- общата добавена стой-тавляват около 19% от на- гите са в различни секто- басан, ще бъде дълга 31.7 км с един тунел от 4.2 км. По данни на фи- ност се формира от сек-личностите, което значи, ри – от обувки и мода до нансовото министерство на страната арабските финансово-кредитни тора на услугите - 66.8че или наемателите не ги детски стоки, хранителен институции ще финансират проекта с 400 млн. долара, а албанското на сто, следван от индус-харесват, или не са готови супермаркет, ресторант и правителство възнамерява да осигури допълнително заем в размер триалния сектор - 28.9да платят цената за тях. магазин за обзавеждане. на 350 млн. долара за финализиране на проекта. на сто. www.stroitelstvo.info
  • 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 21 - 27 февруари 2011 г.ТЕМА Фотограф Асен Тонев С какво България спечели BalPEx представя българския руския купувач на втори дом пазар на „Домэкспо“ BalPEx, организа- тор на водещото Пет причини страната да запази позицията си на една от водещите българско изложе- дестинации за придобиване на чуждестранни имоти ние за имоти и кон- ференцията BalREc, Когато пристъпваме платени рекламни спе- век. И всичко това е още ропейските субсидии рат мястото си в страна- ще представи пазаракъм важно решение като циалисти работят за това преди руснаците да дой- правителството реали- та с най-много открити на жилища в Бълга-това да се установим на да ни убедят, че си стру- дат като туристи. зира програмата си за 6 минерални извори в Ев-едно място, винаги взе- ва да похарчим някой и милиарда евро инвести- ропа. рия на изложениетомаме предвид много друг или пък няколко де- 2. Произведено в Евро- ции в транспортната ин- „Домэкспо“, което сефактори – сигурно ли е, сетки хиляди долара по- пейския съюз фраструктура в следва- 4. Цени на промоция провежда в Москвачисто ли е, ще имаме ли вече, за да получим ха- Присъединяването й щите десет години, ра- И всичко това ста- от 24 до 27 февруари.работа или достатъчно рактеристиките, които към Европейския съюз дикално ще се подобри ва, преди тя да е откри- Посетителите на екс-бизнес, можем ли да от- изброих по-горе. служи като гаранция за достъпът. Още със за- та за големия бизнес. Це-глеждаме децата си в без- Преситени от извест- стабилността на право- вършването на магис- ните все още са най-ни- пото ще бъдат запоз-опасна среда, дори какво ни места, марки и пос- вата и политическата трала „Тракия” Южно- ски в Европейския съюз, нати с изложениятамислят приятелите и ко- лания, понякога може да система, включително че то Черноморие ще раз- а съотношението цена- „BalPEx Нов дом“ илегите ни. Тези съобра- забравим, че решението правото на собственост полага с четири между- качество успешно кон- „BalPEx Втори дом“,жения не ни напускат и ни е отдавна известно. е добре защитено. Очак- народни летища в радиус курира популярни ту- които се провеждаткогато вземаме решение България е в тази по- ва се скоро да получи и от четири часа път с ав- ристически страни из-да намерим втория или зиция на руския пазар. възможността за сравни- томобил. вън него. съответно през май итретия си дом – по-бли- Какви са причините? телно безпрепятствено Те ще гарантират юли в The Mall в Со-зо или по-далеч от жи- придвижване в шенген- и достатъчно бързите 5. Европейска Флорида фия и Grand Mall въвлището ни, понякога и в 1. Манталитет, език, кул- ските страни, от което връзки към всичко това, Развитието на тури- Варна, както с проек-друга страна. А ако не я тура и история могат да се възползват и което ви очаква във въ- зма (ръст над 11% на ту- ти в българските лет-познаваме, това опреде- Назад във времето собствениците на имоти, трешността на страна- ристите, дошли за ва-лено усложнява решени- можем да стигнем още граждани на страни из- та – десетки запазени ве- канцията през кризисна- ни, зимни и СПА ку-ето, нали? до общия ни славянски вън ЕС, които имат пра- ковни православни ма- та 2010 г.) ще й осигури рорти чрез специал- Всичко това покач- произход и православни- во да пребивават по-дъл- настири, градове със за- много по-висока позна- ното издание „Indexва цените на най-извест- те корени, от които про- го време в страната. пазен средновековен об- ваемост в следващите го- Элитная Недвижи-ните места – Ривиерата изтича сходството меж- лик като Велико Търно- дини, а навлизането на мость Болгарии“, ко-е мястото с най-скъпото ду двата езика, та до ос- 3. На една ръка разсто- во или от Възраждане- нискотарифните превоз-жилище в света. За дру- вобождението от турско яние то – като Пловдив, СПА вачи ще увеличи още пъ- ето ще бъде разпрос-гите дестинации високо- робство преди повече от Ако с помощта на ев- курорти, които нами- туванията. транено на събити- ето. Цени на луксозни градски имоти Цени на ваканционни жилища среден и висок клас „Домэкспо“ ще се състои в изложбе- ната зала „Гостиный двор“, за да предста- ви пред московска- та публика възмож- ности за покупки на жилища в руската столица и региони и в чужбина. Послед- ното му издание ми- Източник: propertyindex.bg налата есен е при- Източник: propertyindex.bg Данните са за напълно завършени имоти в комплекси с инфраструкту- влякло 12 хиляди по- Данните са за напълно завършени имоти в най-желаните местополо- ра, предлагащи и допълнителни услуги, на първа линия или в курорти с сетители и 185 компа- жения в съответния град - център и престижни райони контролиран достъп, голф селища и др. нии изложители.
  • Строителство Градът, 21 - 27 февруари 2011 г. sg.stroitelstvo.info 5 ТЕМА Поне един на двайсет руски туристи би купил имот в България Ако ваканциите им са барометър за бъдещето на пазара на ваканционни жилища, проектите от среден и висок клас, зимните и СПА курортите тепърва ще разгърнат своя потенциал Слънце, море и плаж– за повечето хора това Любомире най-важното за отпус-ката и руснаците не пра- Панковски,вят изключение. Оттам туроператор:нататък изборът е меж-ду новото и екзотичнотоили познатото и сигур-ното. Тези, които изби-рат България, предпочи-тат второто, категоричене туроператорът и хоте-лиер Любомир Панков-ски, управител на аген-цията „Алма тур”. „В голямата си частруските туристи повта-рят почивките си в Бъл-гария. Имаме между 30и 40% средногодишнаповтаряемост на посе-щенията само от тури- 3 50-400 хи- ляди посе- щения на рускистите”, казва той. граждани не са Думите му отреж- Фотограф Цветелина Николаева никак малко.дат на България мястотопо-скоро на традицион- държавите, които имат казва Любомир Панков- ографията е другата по- ти, така и имоти в голе- Те са съпоста-на, отколкото на модер- много по-голям ресурс ски. „Преминали са ета- сока на растежа. „Успеш- мите градове. Това като вими с данни-на дестинация за руския под формата на плажна па, когато беше доста- но продаваме летния ту- цяло е добре и за Бълга- те на дестина-турист. ивица и нови хотели и тъчно да им покажем ризъм в Новосибирск, рия, защото няма кон- Това е добра нови- конкурентни цени. плаж, море и слънце, за Ростов на Дон, Екатери- центрация на огромен ции като Тунисна за пазара на ваканци-онни имоти: в крайна „350-400 хиляди по- сещения на руски граж- да дойдат.” Това е шанс за разши- нинбург, Самара, Казан. От всички тях има чар- обем продажби в Бан- ско и Слънчев бряг и от- или Кипър.Ма-сметка кой купува соб- дани не са никак мал- ряването на видовете ту- търни полети и посре- съствие на другите ре- кар че руснаци-ственост на места, за ко- ко, коментира туропера- ризъм и услуги, от кои- щаме гости. Много са и гиони”, казва Любомир те имат пред-ито не знае почти нищо, торът. Те са съпостави- то българските хотели- районите, в които иска- Панковски.посещавал е инцидент- ми с данните на дестина- ери и туроператори вече ме да пробием - и Перм, Предприемачи и бро- почитания къмно и познава единстве- ции като Тунис или Ки- се стремят да се въз- и Брянск”, разказва уп- кери отчитат, че все още летния тури-но пътеката от хотела до пър, от които имаме по- ползват. „Макар че имат равителят на „Алма тур”. интересът към моретоплажа или маршрутите голям дял. По-малко сме предпочитания към лет- България може да не може да прелее към зъм, има и зна-на организираните екс- от Гърция, но сме бли- ния туризъм, има и зна- спечели и от вълнения- курортите във вътреш- чително търсе-курзии. зо до Испания. Вярно, чително търсене за зим- та в Северна Африка, от ността на страната. Пан- „Между 5 и 10% от далеч сме от числата за ната ваканция. Руснаци- които вероятно тази го- ковски смята, че с посте- не за зимнататуристите, които посе- Турция и Египет, където те са едни от най-добри- дина ще пострадат дес- пенното утвърждаване ваканциящават България, идват има огромно съсредото- те клиенти в СПА цен- тинации като Тунис и на тези дестинации товада гледат имоти”, казва чаване на руски туристи. тровете и СПА курор- Египет. Панковски смя- ще се промени. „За про-Панковски. Той предпо- Но това са и дестинации, тите”, коментира Пан- та, че интересът на голе- дажби на имоти е нужнолага, че тези, които и ку- които не бихме могли ковски. мите туристически кон- време: да се опознае про-пуват, в много по-голя- физически да настигнем. Това е аргументът му церни в Египет ще по- дуктът, да стане ясна не-ма степен се връщат към Нямаме такъв капацитет да очаква стабилен и по- могне за възстановява- говата стойност.”страната всяка година. и като природа, и като следователен растеж в нето на пътуванията за Според инвестито-Така че ваканционните продукт.” рамките на ниските дву- разлика от Тунис, кой- ри и брокери за поне че-жилища не са само имо- Какви са причини- цифрени проценти на то е по-малък пазар и тири от всеки пет чуж-ти за продажба на чуж- те? Отговорът на Пан- година, „пряко сили до от който по-лесно могат дестранни купувачи наденците, а и начин ту- ковски: „Предлагаме ста- 20 на сто”. да се лишат. „В някаква имоти в България май-ристическият сектор да билност в качеството на степен това е шанс, кой- чиният език е руски. Акоси осигури критична обслужване, без да пре- А по-сериозен пробив? то може да бъде използ- се съди по броя на тури-маса от верни на Бълга- тендираме, че сме от из- Туроператорът смята, ван”, казва той. стите, няма изгледи тазирия клиенти, които от- ключително високото че летвата вече е вдигна- За да се материализи- ситуация да се променигоре на това ще я рекла- ниво. При всички по- та високо, но пък доба- рат всички възможности скоро.мират пред приятели и ложения стабилно под- вя, че Русия е голяма и обаче, се иска се „и вре- Деян ТОДОРОВпознати. държаме добро съотно- предлага много възмож- ме, и усилия от страна и При това те са жела- шение между цена и ка- ности. Зимните чартъри на бизнеса, но и на дър- Посещения на руски туристи в Българияните клиенти. Любомир чество. Със сигурност не все още тръгват основно жавата, която е призванаПанковски казва, че тър- сме екзотичната дести- от Москва и Санкт Пе- да прави национална ре-сенето на почивки сред нация.” тербург. Продажбите на клама”.руснаците е от три звез- другите видове туризъм Според него разноо-ди нагоре. Пазар с потенциал са в детската си фаза на бразието в търсенето на Руснаците проявяват развитие на този пазар: различните видове ус-Силен старт интерес към все повече „Едностранчивото раз- луги е отразено и в по- С 350-400 хиляди ва- видове туризъм и услу- витие... в последните 15 купките на недвижи-канции на година Бъл- ги. „Алма тур” продава и години не може да бъде ми имоти. „Това търсе-гария е сред добре пози- зимни почивки. „Русна- преодоляно за две годи- не е много разнообразноционираните туристиче- ците определено са дос- ни развитие на СПА ту- и обхваща най-различ-ски дестинации в Русия, та добре и интелигентно ризма например”. ни продукти и услуги -изоставайки най-вече от информирани туристи”, Разширяването на ге- както ваканционни имо- Източник: НСИ
  • 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 21 - 27 февруари 2011 г.ТЕМА Рейтинг на гостоприемството: България за всички, Швейцария - за избрани*М еждународната агенция за недвижими имоти Gordon Rock напра- ви рейтинг на гостоприемството на държавите към руските купу- вачи. Този рейтинг отразява съвкупност от юридически, соци- ални и икономически фактори, влияещи на живота зад граница, пише в разпространено до медите прессъобщение.БЪЛГАРИЯ – ЕДНОЗ- те 2008 и 2009 г. са донесли промяна, ния дава възможност за получава- ЧЕХИЯ – РЕСТРИКТИ- като руските купувачи дори са стана- не на „розова” тримесечна виза. Съ-НАЧЕН ЛИДЕР ли лидери на кипърския пазар. 2010 г. ществува и възможност за получа- ВЕН РЕЖИМ КЪМ Дълъг срок на визите, които сепредоставят на руските граждани в обаче е върнала на пазара англичани- те, които отново са основните купу- ване на жителство при покупка над 250 хил. евро и създаването на поне ЧУЖДЕСТРАННИТЕслучай на покупка на имот – 3 годи- вачи в Кипър. пет работни места. Плюс за „госто- КУПУВАЧИни, висока транспортна достъпност приемството” на Германия са и спо-– 14 ежедневни полета, тясна култур- койните и сравнително ниски цени Цените на жилищата в Чехия сана идентичност с Русия и ниски цени ЧЕРНА ГОРА - СЛАБА на имотите, както и добрата транс- по-ниски от тези в Кипър и Испа-на имотите. Това са основните фак-тори, по които според съставители- ТРАНСПОРТНА портна достъпност. В същото вре- ме обаче културните различия с Ру- ния, но по-високи от в България и Германия.те на рейтинга България няма равна ДОСТЪПНОСТ сия са огромни и могат да направят Заедно с това културните разли-сред останалите държави, към които престоя не много приятен. Негатив- чия, които руснаците срещат, са го-руснаците проявяват интерес. Според Влизането в Черна гора за срок от на роля играе и отсъствието на ста- леми и заедно с жестокото законо-данни на консулството на Руската фе- 30 дни не изисква виза, няма законо- тут на Германия на туристическа дателство правят придобиването надерация във Варна имоти в България дателни ограничения пред чуждес- дестинация. собственост затруднено. В Чехияпритежават над 300 хил. руски граж- транните купувачи да придобиват чуждестранните физически лица ня-дани. Официалната статистика пък имоти (дори земя). Както и в Бълга- мат право да купуват земя, както исочи, че всяка пета виза, която се из- рия, така и тук културни различия ТУРЦИЯ – ПАЗАРЪТ всякаква недвижима собственост,дава за България, е свързана с въпро-си относно придобиване или използ- липсват, цените на имотите са дос- тъпни. Съществен недостатък обаче е ТЪНЕ В ЛЕКА МЪГЛА ако тя е разположена върху земедел- ска земя или в горски райони. Пора-ване на вече придобит имот. слабата транспортна достъпност. Главният недостатък на Турция са ди тази причина и чешките банки на Съществува и Асоциация на руски- съществените културни различия. практика не дават ипотечни кредитите собственици на български имоти. Отделно от това пазарът на имоти на граждани на Русия. ИСПАНИЯ - ВИСОКИ все още не се е „завъртял” на пълниКИПЪР – КУЛТУРНИТЕ ЦЕНИ И КУЛТУРНИ обороти за руските купувачи. Освен това този пазар е далеч от опреде- ФРАНЦИЯ – ЕВТИНИРАЗЛИЧИЯ ИМАТ РАЗЛИЧИЯ лението за прозрачност. Съмнения КРЕДИТИ И СКЪПИ има и за качеството на имотите. ОтЗНАЧЕНИЕ Придобиването на недвижим имот друга страна, плюсовете са достъпна ИМОТИ в Испания дава възможност за по- цена и доста либерално законодател- За разлика от много други мес- лучаване на шангенска виза със срок ство, регламентиращо придобиване- Минусите на Франция – скъпита в Кипър покупката на имот може от 6 месеца. Това заедно с добрата то на собственост от страна на чуж- имоти, огромни културни разли-да донесе жителство. Разбира се, има транспортна достъпност са безспор- дестранни граждани - покупката на чия и ограничение на визити, не мо-ограничение – цената на имота тряб- ни плюсове за страната, но те не са жилища дава право на жителство от гат да бъдат компенсирани от факта,ва да е над 300 хил. евро. Колкото и достатъчни, за да я подредят в чел- 1 до 5 години. че държавата е с най-висока достъп-привлекателно да звучи това обаче, ната тройка. Влияние върху класи- ност, сравнено с останалите, към ко-слабата транспортна достъпност, как- рането на Испания на четвърто мяс- ито руските граждани проявяват ин-то и големите културни различия и то оказват високите цени на имотите ИТАЛИЯ – ЛЕСНОДОС- терес. Не подпомага класирането ипо-високите цени на имотите в срав-нение с България оставят Кипър на и съществените културни различия, които държавата има с Русия. ТЪПНА, НО СКЪПА фактът, че ипотечният пазар е един от най-евтините и достъпни в Евро-второ място в рейтинга. При покупка на имот в Италия па. Роля оказва и малкият дял, кой- може да се получи виза за 180 дни.то заема пазарът на имоти в Кипър. ГЕРМАНИЯ - УМЕРЕ- Цените на имотите са високи, а раз- ГЪРЦИЯ – ЗАТЕГНАТДори и в най-добрите предкризис- НИ ЦЕНИ, НО ЗЕЕ ликата в културните ценности – го-ни години чуждестранните граждани, ляма. Така независимо от добра- ВИЗОВ РЕЖИМпридобили собственост, са не пове- КУЛТУРНА ПРОПАСТ та транспортна достъпност Ита-че от 2000 на година, като руските не лия заема седмо място в рейтинга на Придобиването на имот в Гърцияпопадат в челните бройки. Кризисни- Покупката на имот в Герма- Gordon Rock. на практика не дава никакви префе-
  • Строителство Градът, 21 - 27 февруари 2011 г. sg.stroitelstvo.info 7 ТЕМА РЕЙТИНГ НА ТЪРСЕНЕТО* България 25% Испания 13% Турция 11% Черна гора 7% Кипър 5% Италия 4% Гърция 3% Германия 3% Чехия 2% Египет 2% други 25% * според най-често из- бираната дестинация в сайта www.1-property.ruренции за получаване на виза. Най-доброто, на което може да се надя- СРЕДНА ЦЕНА НА СДЕЛКИ Сва руснакът, придобил собственост, ЧУЖДЕСТРАННИ ИМОТИе облекчен режим при получаване Между 10 и 12 млрд. долара 2008 175 000 еврообикновена виза за 90 дни престойв рамките на година. Това не е един- е общата годишна сума, която руските граждани наливат на 2009 220 000 евроствената пречка – цените на имоти- международните пазари на недвижими имоти 2010 285 085 евроте са високи, темпераментът на гър-ците е различен от този на русна- Източник: „Миэль DPM“ците.ВЕЛИКОБРИТАНИЯ -РЕСТРИКТИВНОЗАКОНОДАТЕЛСТВО Рестриктивно законодателство поотношение на емигрантите, което недава право на престой в страната вслучай на придобиване на собстве-ност – с това се характеризира Ве-ликобритания. Освен това за никогоне е тайна високата цена на имоти-те на Острова. Културните различиямежду Великобритания и Русия напрактика наподобяват на пропаст.На фона на всичко това единствени-ят плюс на страната е добрата транс-портна достъпност.ШВЕЙЦАРИЯ - ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕ-ТРУДНО И СКЪПО НИЕ НА ПОКУПКИТЕ От всички европейски страни Италия 35%Швейцария е „обладана” от най- България 15%жестокото законодателство, регла- САШ 12%ментиращо покупката на собстве- Чехия 9%ност от чуждестранни граждани.Негативна роля играят и съществе- Испания 8%ните културни различия, прекомер- Германия 7%но високите цени на жилищата и на Великобритания 5%живота. Черна гора 1,5% други 7,5% * Под това заглавие Gordon Rockразпространи информацията на из- Източник: „Миэль DPM“готвения от нея „Рейтинг на госто-приемството“
  • 8 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 21 - 27 февруари 2011 г.ТЕМА Иван Горанов, по-висока цена, за да получат по-ви- Анкета: соко качество на живот. управляващ Основният проблем обаче е не партньор в Home Предприемачите: това, а достъпът, тъй като за for You: него трябва да имаме подкрепа- та на държавата и общините. Това не трябва да е така. Когато ста- купуват се природа, ва дума за голям инвеститор, той трябва да получи помощ от дър- жавата и общината. За да получа- среда и услуга ва данъци, общината трябва не само да иска, а и да дава. Необходи- ма е по-голяма самостоятелност на местната власт, за да може да се дава по-голям приоритет на тези проекти. 1 Над 80%. Тяхното значение е го- лямо и защото са са добри и 5 Последните няколко години се радвахме на много голям инте- рес поради факта, че обектът има платежоспособни клиенти. завършена първа фаза и тази го- дина предстои пускането в експло-Р усия е основният пазар за българските ва- канционни имоти в момента, категорични сапредприемачите, до които „Строителство Гра- 2 Обединяващ фактор за всич- ки е, че те се чувстват като у дома си. Като цени също Бълга- атация и на втората. Макар че за руския пазар е важно обектите да са завършени, нарушихме прави- рия е доста атрактивна за тях. Ва- лото и направихме доста продаж-дът“ се допита. На второ място, руският купу- Трябва да жно е че на тези добри цени пред- би още във фазата на строител- лагаме качествени туристически ството. Успяхме поради това, чевач покрива цялата палитра от предлагането - развиваме услуги. имаме добро име и няколко офисаот най-евтините, отдалечени от плажната иви- Членството ни в ЕС е допълни- в Русия.ца, до изключителните имоти. Това, което купу- средата, но телна мотивация: България става врата към Европа за руснаците и През лятото на 2010 г. имахме около 20% увеличение на цените,ват в България обаче, не са квадратни метри, а да пазим приемането ни в Шенген ще въз- действа още по-благоприятно на което за нас въпреки кризата е до- бър показател, че за качествени-качество на живот. Затова усилията им са на- природата пазара. Това, че България е политически те проекти има пазар и по време на криза.сочени в посоката да им осигурят предпостав- и икономически стабилна, също е Местоположение, добра локация,ките за него: среда, запазена природа и услуги в наша полза, тъй като това оси- добра инфраструктура, голямс високо качество. гурява защита на инвестициите. спектър от услуги на добра цена е Важно е всички тези фактори да формулата за успеха. се запазят в бъдеще, защото ин- Но е важно и бизнесът да върви вестиционен климат се изграж- ръка за ръка с държавата. От една да трудно и с години, но може да страна, трябва да имаме държав-1 бъде лесно влошен. на политика относно сектора не- Какъв е делът на руските купувачи във ва- движими имоти, защото този от- шите продажби? 3 Основен ориентир е близостта до летището и инфраструкту- рата до конкретния обект, които расъл заедно с туризма са едни от малкото, които вкарват чужди ин- вестиции в икономиката ни. Зато- предопределят продължителнос- ва трябва да се толерират, да се тта на пътуването. превърнат в приоритети и да бъ-2 По какъв начин подхожда руският купувач към България? Цената или качеството е во- дещият мотив, или пък близостта и относи- Един от основните мотиви за из- бор е броят на услугите, които предлага съответният комплекс. Колкото повече са, толкова по- дат доразвивани. Искат се още повече усилия и на местно равнище. Общините, ко- ито са туристически центрове, предпочитан е. Също така е важно трябва да имат по-особен статут телната политическа, правна и финансова е да е близо до морето да е сред като субсидии от държавния бю- стабилност? природата, както и да може да се джет. Не може всеки инвеститор използва целогодишно. Търсят се да се оправя сам на парче. Те най- комплекси, които са добре охраня- малкото трябва да получат ясна вани, озеленени, които предлагат рамка за публично-частно парт- допълнителни възможности за по- ньорство с инвеститорите. Кме-3 Какъв е подходът към конкретния продукт и главните мотиви за предпочитанието към един или друг регион или един или друг чивката като спацентър, които имат минерални извори. Разбира се, има клиенти, които търсят имоти в диапазона от 20 товете трябва да имат правната сигурност и механизми за дейст- вие. Заради липсата на такъв ре- гламент сега пропускаме възмож- до 40 хил. евро. Те се насочват към ности да подобрим инфраструк- проект? Слънчев бряг и Свети Влас. Тези, ко- турата в тези региони и работим ито търсят високо качество, се неефективно. ориентират на юг от Бургас - Со- България е ценена както от руски- зопол, Аркутино, Лозенец и др., или те, така и от всички други турис- към района на Варна – Св. Св. Кон- ти основно заради нейната приро-4 С какви мерки предприемачите преодоля- ват успешно някои от предизвикателствата в средата на българските курорти като не- стантин и Елена и Каварна. Руски- ят пазар е голям и дава възмож- ност за всеки проект да намери реализация. да. Именно това трябва да разбе- рат инвеститорите - че успешни- те проекти вървят заедно със за- пазването на природните богат- За ниския ценови клас водещото ства и че екотуризмът и екологич- достатъчно и недостатъчно качествени об- е цената и тези купувачи търсят ното стопанство са новите пече- ществени пространства, услуги или базова според бюджета. ливши сектори. Навсякъде може да се направят бетонни градове, инфраструктура? 4 Решаваме тези въпроси са- мостоятелно, разчитайки на собствените си сили. Без това не има ги и в Испания, и в Кипър, голе- ми хотели в Турция, но никъде няма място, което така да съчетава можем да продаваме, тъй като за- планина с море така, както това5 обикалящата среда е важна за все е на някои места по нашето Чер- Какви са приблизителните изменения в це- повече от купувачите, до които номорие. Затова е необходим кон- ните и обемите на продажбите във вашите бихме искали да достигнем. Те ку- трол на новите проекти. Курор- пуват не квадратни метри, а част тите, които са екологични, зелени, проекти в последните пет години? от средата. Готови са да платят енергоспестяващи, ще успяват.
  • Строителство Градът, 21 - 27 февруари 2011 г. sg.stroitelstvo.info 9 ТЕМА Маню Моравенов, чество”. За руския купувач не- ект или регион пред друг се оп- не, изготвяне и защитаване на движимите имоти у нас са по- ределя основно от качеството проекти по програми за финаси- изпълнителен достъпни от тези в Италия, на предлаганите имоти и услу- ране за публична инфраструкту- директор на Испания, Германия или Швейца- ги. От определящо значение е и ра с подкрепата на общинската „Феърплей рия и в същото време по ниво качественото и професионално власт, този процес би бил далеч на комфорт не отстъпват на управление и поддържане на об- по-успешен. пропъртис“ европейските стандарти. Мор- щите части в проекта. АДСИЦ: ските ни курорти са предпочи- тани пред бреговете на Хърва- тия или Черна гора заради пре- Цената по принцип винаги е представлявала водещ мотив при покупката. Тя обаче е обвър- 5 На този въпрос не може да се отговори със средни стойности за всички проекти, красната пясъчна ивица. В наша зана с качеството на предлага- защото кризата се отрази по полза е и сравнението с Турция, ния продукт. В тази връзка под- различен начин на различните Кипър и Египет заради високото ходът на клиентите е базиран региони. Например в проекта ни културно ниво на населението у на определения бюджет в тър- в Банско има значителен спад в нас, добрите темпове на иконо- сене на най-доброто качество за обема на продажбите през по- миката и лоялното отношение тази цена. следните две години и полови- на българите към чужденците – на, но от друга страна именно 1 България е традиционна дес- в случая към руските граждани. 4 Намерили сме различни ре- шения включително и, как- през тези години се засили ин- тересът на руския купувач в тинация за гражданите от Русия и останалите републи- ки. За последните няколко го- 3 При покупка на недвижим имот подходът се опреде- ля главно от целите на клиен- то много други предприемачи, сме изграждали необходимата инфраструктура и обществе- планинските ни и балнеоложки курорти. Ваканционното сели- ще. „Санта Марина” за оследни- дини средният процент руски та: покупка с цел отдих и почив- ни зони с наши средства. Пра- те три години отчита почти граждани варира между – 80% ка през лятото, с цел постоян- вилното развитие и управле- постоянно ниво на продажби- Цената е и 95% . но живеене, с инвестиционна ние на туристическите райо- те, като спадът през 2009 спря- цел или като изгодно и безопас- ни трябва да се извършва съв- мо 2008 е само 5%, а 2010 спря- водещ мотив, но 2 България привлича руските купувачи от една страна с своята правна, политическа и но вложение на средствата по време на финансова криза. От огромно значение при покупки- местно с органите на местна- та власт и представители на големите инвеститори в райо- мо 2009 нивото се запазва. Най- силен е спадът в средната про- дажна цена през 2009 спрямо финансова стабилност, а също те е фактът, че придобивайки на. Това е нещото към което ви- 2008, който е около 20%. Въпре- твърдо така и с близостта си, разглеж- имот в България, руският кли- наги сме се стремили при разви- ки него нивото на цените се за- дана като географско разпо- ент практически е 100% уверен, тието на нашите по-мащабни пазва по-високо от 2006 и пър- обвързана с ложение, традиции, култура и че продавачът спазва всички съ- проекти. Ако големите инвес- титори в туристически райони вата половина на 2007 година. език. Трябва да се отбележи и ществуващи в страната закони. 2010 година средната цена от- качеството доброто съотношение „цена-ка- Предпочитането на един про- имат възможност за инициира- чита ръст спрямо 2009 от 4%. Р уснаците избират много по-дълго и вни- мателно и почти не се правят покупки на зелено, освен на много луксозен имот О т огромно значение е, че руският кли- ент е 100% уверен, че продавачът спазва всички закони Ивета Андреева, началник-отдел ва и нагласата на руските купу- вачи е такава. Те смятат, че за 20 – 30 хил. евро могат да ку- 4 Основните конкуренти на България на пазара на вакан- ционни имоти в средния цено- от 1180 евро на кв.м. през 2007 г. през 2010 г. е на нива сред- но 770 евро. На пазара има и по- „Продажби“ пят тук чудесен имот, който ви сегмент са Турция, Испания, ниски цени в момента, които след това могат да обитават Египет, Черна гора. Предим- се дължат на различни факто- в „Пи Ел Ейч с много нисък бюджет. Присти- ството на България е в това, ри – недобра локация, лош про- инвест“ООД гайки на място и виждайки, че че руснаците имат добри спо- ект, вторичен пазар на имоти продуктът, който им предлага- мени от летните си почивки на и много други. Често обаче се ме, е с много по-добри качества Черноморието преди години, случва в началото руските кли- като проект, пространства, ус- вкусната храна и близкото ге- енти да посочат доста нисък луги и т.н., инвестират повече ографско разположение, близ- бюджет за покупка на имот, а средства. Които те по принцип кия манталитет. Но България сделката да завърши при цена имат, просто за България опре- трябва да работи много вър- по-висока с 30% от първоначал- делят по-ниски бюджети. ху възможностите за социален ната. живот и забавления, туристи- В началото руските купувачи 3 През 2007 и 2008 г. първите руските купувачи търсеха го- леми, луксозни имоти, задължи- чески атракции, инфраструк- турата, градската среда, об- служването не само в самите бяха представители на сред- ната и над средната класа, ко- ито търсеха и искаха да полу- 1 Основната част (около 75%) от нашите руски клиенти са от Москва. Останалите са от: телно на първа линия. През 2009 и 2010 г. се появиха и купува- чи в по-ниския ценови сегмент. комплекси, но обслужването като цяло в магазини, летища, ресторанти и т.н. И това е ва- чат лукс като пространства, квадратури, среда на обитава- не, довършителните работи, Санкт Петербург, Новоросий- Те търсят по-малки ваканцион- жно за привличането не само на пълната гама услуги в компле- ск, Красноярск, Обнинск и др. От ни жилища. Но руският купувач руски клиенти. Защото намръ- ксите. Тази категория руснаци повече от две години „Планекс“ като цяло е по-взискателен - не щеният сервитьор отблъсква и обаче впоследствие се ориен- реализира доста свои имоти само към цената, но и към до- българи, и руснаци, и англичани. тира към други страни в Евро- и на централноевропейския па- пълнителните услуги, обзавеж- па. През последните две години зар основно сред словаци и поля- ци. Те търсят възможности за семейна почивка в по-закътани дането, поддръжката, управле- нието на имота, инфраструк- турата около комплекса и т.н. 5 Пазарът на ваканционни имоти в последните 4 го- дини се промени не само от към България проявяват инте- рес купувачи със средни и под средните доходи. Основните места на Черноморието, къде- Избират много по-дълго и вни- гледна точка на цените, но и купувачи са семейства с малки то могат да пристигнат с кола. мателно и почти не се правят на основните купувачи. През деца и възрастни двойки. Купу- Затова интересът им е насочен покупки на зелено, освен ако не 2007 г. българските имоти все вачи, насочени към апартамен- най-вече към комплексите ни в става дума за много луксозен още бяха интересни на англий- ти с малки квадратури, с по-ни- Руските Обзор и Бяла, където се обособи имот. През миналата година от- ския и ирландския пазар, къде- сък клас на вложените матери- али, на които не им е необходи- и нещо като централноевропей- четохме и друга тенденция: над то апартаментите се прода- купувачи все ски клуб. 60% от руските клиенти тър- ваха дори само по снимка. Поя- ма пълната палитра услуги, ко- ито се предлагат в комплекси- сят градски имоти с една и две виха се и руските клиенти със по-често се 2 Когато започна предлагане- то на ваканционни имоти на спални на цени от 800 до 1000 своите предпочитания и осо- бености. След 2008 г. сделките те. През последните две го- дини има доста по-голям инте- евро. Тази пролет ни предстоят ориентират руския пазар преди години, Бъл- гария се рекламираше като ев- участия в две изложения за не- с ваканционни имоти започна- ха да намаляват и тази тенден- рес от хора над средната въз- раст и пенсионери – те купу- движими имоти в Москва и там към градски тина дестинация, така как- то се рекламираше и на англий- ще преценим дали през 2011 г. ция се запазва и до днес. Сред- ната цена, на която се реализи- ват апартаменти във Варна с цел да се преместят да живеят ще има съществени промени в имоти ския и ирландския пазар. Зато- търсенето на руския пазар. рат сделките, също намалява и за постоянно в България.
  • 10 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 21 - 27 февруари 2011 г.ТЕМА Татяна Рубцова, са знание и разбиране на езика, Анкета: обичаите, транспортната дос- генерален тъпност, познаване на региона, Цените са важни, директор на изложението достъпна цена - икономичният клас е лидер по обем покупки. Слаби страни са организацион- но не повече от „Домэкспо“ ните проблеми - визи, проблеми при покупки на зелено, забавяне на завършването и коректност близостта, към клиентите. 3 Съгласно информациите в пресата сумата е 40 хил. - природата и 100 хил. евро. 4 В ценовата категория на културата България основен конкурент е Черна гора. В последно вре- ме нарасна интересът към Тур- България е в челната 1 За последните две годи- ни България трайно влиза в тройката на най-търсените ция, която също предлага до- бра цена на имотите. Предим- ствата и недостатъците не са дестинации. Според анкетата така важни, става дума по-ско- тройка за на посетителите на 22-ото и ро за вкус. 23-ото издание на изложение- руските то ДОМЭКСПО през февруари и октомври 2010 г. България и 5 Изискванията към качество- то и удобствата на недви-О тносително ниските цени на имо- тите все още са важни, но, оказ- купувачи Италия са на 2 и 3 място след Испания. жимите имоти в чужбина по- стоянно нарастват, тъй като- хората все повече пътуват, за-ва се, далеч не са най-важният фак- 2 България традиционно е най- близката по дух, език, тради- познават се с различни обекти, получават все повече информа-тор за позицията на България на ру- ции и други фактори европей- ска страна за гражданите на ция и съответно подобряват представите си за това, коетоския пазар. Това показват мненията бившия СССР. Силните страни искат да придобият.на професионалисти за недвижимиимоти, които активно посредничатв представянето на страната и про-дажбите на имоти. Б ългария традиционно е най-близката по дух, език, традиции и други фактори евро- пейска страна за гражданите на бившия СССР Ирина Литвинова, чистени територии на много места. Значителна разлика в ръководител сферата на обслужване в срав- „Продажби“ на нение с ЕС. Ниска транспортна достъпност от другите реги-1 Къде е България в предпочитани- „Евробилдинг“ они на Русия. Скъпи самолетни билети и бюрокрация с издава- ята на руските купувачи на имоти не на визи. в чужбина? 3 В момента е до 50 хил. евро, като по-голямата част - в рамките на 25-35 хил.евро.2 4 Например Испания. Там има Кои са силните и слабите й стра- доста по-атрактивни пред- ни? Кои от силните й страни са ложения, това е предимство- най-важни и какви са причините Не идват то, но фактът, че езикът е не- разбираем за руснаците, е не- за това? инвеститори, достатък. а хора, които 1 Засега България си остава номер едно за руските ин- 5 За разлика от британците и скандинавците руснаците не търсят веститори в имоти, но за съ- жаление, c по-малък бюджет. се интересуват толкова от до- ходността, която ще им носят3 Какъв е типичният бюджет на ку- пувача, който избира България? втория си дом 2 Силни страни: Членство в ЕС, което дава една сигур- ност за руските инвеститори, имотите, а купуват за собст- вени нужди, т.е. търсят нещо като „второ място за живее- не“: това са дългосрочни или отлични климатични условия, чести почивки на семействата културните и исторически ко- им или с цел постоянно живее-4 рени, източно-православна ре- не, в случай че нещо се случи в Кои са нейните конкуренти? Кои лигия, сходството на мантали- Русия и, разбира се, с перспек- тети, отсътствието на езико- тива, за да прекарат старини- са техните предимства и недоста- ва бариера, ниски цени в повече- те си. Има една промяна в изис- тъци? то сфери, висока транспорт- на достъпност за европейска- кванията през последната го- дина - руснаците предпочитат та част на Русия. Покупката на райони с по-малка степен на за- имот в страната не дава бъл- строяване и по-богата природа. гарско гражданство, но осигу- А също така все повече русна-5 Какви са изискванията към про- рява тригодишна мултивиза ци се интересуват и от българ- и право на пребиваване от 180 ски имоти, в които могат да дукта? Как са се променили и как дни годишно. развиват малък бизнес - магази- Слаби страни: Неблагоустро- ни, заведения, офиси и ателие- се променят във времето? ени, лошо поддържани и непо- та за услуги.
  • Строителство Градът, 21 - 27 февруари 2011 г. sg.stroitelstvo.info 11 ТЕМА Александр Образцов, те природни дадености - море, планини, балнеология, вкусната и близка за руснаците кухня, ни- 3 Имотният пазар в България има доста широк ценови диа- пазон и започва от 10 хил. евро, съотношението на критерии- те по важност се промени и це- ната започна да играе по-важна съсобственик на ските цени на храната и на сто- което дава възможност за хора роля, отколкото преди кризата, ките за всекидневна употреба. с различни материални възмож- когато най-важните критерии „Виртус“ Слаби страни са визовият ре- ности. В момента средният бю- бяха локация, качество и приле- жим, отсъствието на разви- джет на една сделка е 40-60 хил. жаща инфраструктура. та инфраструктура, съдебна- евро. Кризата много силно удари та система. От гледна точка строителния бранш и някои ком- на руските собственици серио- зен минум е ограничението, ко- ето не позволява на основание 4 По отношение на цената, особено в долния сегмент, в момента България няма кон- пании с грешно финансово пла- ниране попаднаха в сериозно за- труднение и не могат да изпъл- на притежаването на недвижим куренция. Египет с ниските си нят своите ангажименти към имот да се пребивава в Бълга- цени не е на дневен ред пред- кредитори и клиенти. По тази рия шест месеца годишно без вид политическите неуредици, в причина много важен фактор за прекъсване. Турция цените са малко по-висо- вземане на решението за покуп- По отношение на инфраструк- ки и сериозен минус е разликата ка стана сигурността на сдел- 1 По данни на най-големия руски интернет портал за недвижими имоти - prian.ru, в турата - темпът на строител- ство на жилищните здания зна- чително превишава развитието в манталитета и религията. За почивка точно Турция и Египет поради ниските си цени са най- ката. Количеството на сделки- те „на зелено“ рязко намаля и ку- пувачите предпочитат да купу- продължение на няколко години на инфраструктурата, въпреки популярните морски курорти за ват или завършени обекти, или С 40% са вече България е на челна позиция че изменения в тази област има, и остава да се надяваме, че точ- повечето руснаци, но за закупу- пред завършване, или в строеж, от инвеститори - компании с в предпочитанията на руснаци- ване на имот цената не е доми- нараснали те, които искат да придобият но сега вниманието към разви- тието на инфраструктурата ниращ фактор, а по-скоро съче- доказан авторитет и име. В последно време наблюдаваме имот в чужбина. Потвърждение танието на няколко фактора. желаещите на това е и голямото число по- ще бъде по-силно и България ще догони в това отношение свои- В по-високия ценови сегмент увеличаване на числото на рус- наците, които искат да се пре- сетители на наскоро състояло- конкурент е Испания, Хърватия за постоянно то се в Москва изложение „Бъл- гарски дом“. те конкуренти. Не по-малко сложен въпрос е съ- и Кипър. Всяка от тях има свои плюсове и минуси, но факт е, местят в България за постоян- но. Подадените заявки за виза пребиваване в дебната система на страната. че цените на подобни имоти в Д, необходима за получаване на България 2 Силните страни на България значително превишават сла- бите. Те са богатото историче- Не е тайна, че има достатъчно случаи на некоректни продава- чи на недвижими имоти и често тези държави са значително по- високи от България. Така че смело може да се каже, разрешение за постоянно пре- биваване в България, е нарасна- ло с 40%. ско наследство, транспортната купувачът се сблъсква с подобни че в своята ценова ниша Бълга- Това се потвърждава от значи- достъпност, близост на култу- ситуации и се чувства незащи- рия е безспорен лидер. телния ръст на интереса на рус- рите и манталитета, малката тен от закона. наци към имоти в градове с раз- езикова бариера, доброжелател- ност на местното население, прекрасния умерен климат, кра- В резюме мога да кажа - Бълга- рия е красива страна с огромен потенциал и прекрасни перспек- 5 Най-важните критерии са цена, локация, сигурност на сделката и качество на строи- вита инфраструктура - учебни заведения, детски градини, бол- ници, и др. като София, Варна, сивата природа, разнообразни- тиви. телството. В последно време Бургас. Живодар Европа. в най-ниския сегмент - около 20- ти, но най-вече от страна на ка- 30 хил. евро, най-често купува- захстанци и азербайджанци като Йосифов, оперативен 2 Най-важните фактори са кли- матът, страхотните природ- ни дадености, познатите ком- щи в Бяла и обектите западно от Слънчев бряг , но също така не са рядкост клиенти с бюдже- следствие от отлива от пазара на имоти в Дубай, който се сри- на драстично. Турците са вирту- директор на фортни курорти, близките кул- ти 120 - 150 хил. евро. Преди кри- ози в строителството на апар- „Домика“ турни връзки, практическата зата имаше и сделки за къщи на таментни хотели и в тяхното липса на езикова бариера и не на нива 400 - управление. Дори вследствие на последно място цените на ка- 700 хил. евро в луксозните голф кризата цените в южната ни съ- чествени имоти с отлична ло- курорти край Балчик, Каварна и седка остават значително ви- кация. Основни минуси са преза- Разлог. соки със средна стойност око- строяването по Южното Черно- ло 1800 - морие и Банско. Появата на слу- чайни играчи на пазара, често уличавани в съмнителни схеми 4 . Преките конкуренти на Бъл- гария в тази динамична над- превара са Черна гора, Северен 2200 евро/кв.м и. Но ако това не е сериозен негатив, то различна- та религия (с изключение на ня- и ощетяване на клиенти, е друг и Южен Кипър, Чехия (Карлови кои от бившите съветски репу- 1 През последните 6-7 години българските имоти държат лидерство в интереса на руско- недостатък. Законовата рамка е остаряла и има пукнатини, ко- ито позволяват един имот да вари), някои развиващи се час- ти на Северното крайбрежие на Италия. Във високите ценови блики), чуждата култура и език, и прекалено горещият климат в основните месеци на отпуските езичните купувачи в междунаро- бъде продаден на няколко лица нива е Лазурният бряг, големите се отразяват негативно на тър- Руските ден план. В първите години, ко- едновременно, а дори и ипоте- европейски столици като Лон- сенето на имоти от руски граж- гато „Домика“ ООД бе обосо- киран към банка. Този момент е дон, Париж и т.н. Може би най- дани. купувачи бена като независима компания избегнат в Израел и някои дру- близко като интерес е Северен покриват от портфейла на AG Capital, спе- циализирана в обслужването на руски клиенти, техният интерес ги страни, където предварител- ният договор се регистрира от държавен орган и имотът, Кипър, но там политическата об- становка е несигурна, преди ня- колко години имаше случай изго- 5 Търсенето обуслови и се- риозното предлагане на ку- рортни имоти, подходящи за ру- целия бе плах и се изразяваше по-скоро за който се отнася, не може да нените коренни киприоти да съ- ските клиенти. Търси се най-ве- в случайни сделки случили се след бъде предмет на други разпоре- дят англичанин, закупил имота че жилище с една спалня, по-рядко спектър от приятна почивка на морето. В по- дителни сделки и обременения с им от заселени кипърски турци. студио или с две спални с пешехо- следните години търсенето на изключение на такива, разпореде- Близък конкурент е красивата ден достъп до пясъчен плаж или пазара - от имоти коренно се промени в ко- ни от двете страни по договора. Черна гора, която отмени преди до лифтовете в ски курортите. личествен и качествен аспект. няколко години визите за руски Като клиенти руснаците са взис- най-евтините до изключи- От крайбрежието премина и към големите областни градове, зим- ните курорти, а последният хит 3 Най-общо може да се каже, че най-масовото търсене е на апартаменти с една спалня в диа- граждани и направи огромна крач- ка напред в борбата за клиента. Но и тук има своите минуси, пла- кателни към детайлите, качест- вото на довършителните рабо- ти, околната и вътрешната ин- са балнеокурортите Велинград, пазона 45-65 хил. евро. Много чес- жовете са малко и тесни, склоно- фраструктура на обекта. В по- телните Хисар и Сандански. Интересът на руските клиенти е обусловен то клиентите не са напълно на- ясно с пазара и имат нереални оч- вете са стръмни, парцелите за следно време огромното предла- гане и количество информация в строителство - малко, и съот- имоти не само от близките културни и езикови връзки, мекия климат, аквания към цените. Чували са, че се рекламират апартаменти ветно крайната цена на апарта- публичното пространство, ме- диите и интернет порталите ментите е няколко пъти по-висо- красивата природа и познатите в Слънчев бряг за по 20 хил. евро, ка от тази в България – средно създадоха сериозна информира- курорти. В голяма степен той се но при оглед се оказва че рекла- 2-3 хил. евро/кв.м. Няма балнеоло- ност у клиентите. Сега те са по- дължи и на конкурентните цени мираните обекти са на 5-6 км за- гия, а липсват и ски курортите. информирани, по-задълбочено и (и страхотното съотношение падно от курорта. Такива клиен- В последно време скорост набира конкретно познават и се интере- цена-качество-локация), с които ти често преосмислят бюдже- интересът на рускоезични клиен- суват от имотите, както и от превъзхождаме всички страни в та си. Разбира се, има клиенти и ти към турските курортни имо- общата правна рамка.
  • 12 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 21 - 27 февруари 2011 г.ТЕМА Руските медии за руските купувачи на имоти в чужбина: Традиция, имотна мода и непредвидим характер Руснаците обаче често твърде смътно си представят какво точно искат, в как- ви срокове и каква сума им трябваТ радиционно България поддържа тес- ционална кухня и стил През 90-те години на ис- ки на недвижими имо- са на имота са извест- ни връзки с Русия и не е чудно, че зна- на живот, немците ана- панска вълна вървяха ти. Стихийното купу- ни - обектите трябва не- лизират икономическата елитни скъпи вили, ване без предварителна пременно да бъдат на чителна част от гостите и купувачите на целесъобразност, стой- после планинските подготовка и проучва- първа линия, за разлика имоти в страната са руснаци. Руските ността на поддръжката хижи в Алпите, след ко- не на принципа „всич- от много други чужде- граждани се чувстват особено комфорт- на имота и перспектив- ето на мода излязоха ки купуват“, „съседите нци, за които прекале- но да почиват в близка езикова и кул- ността на пазара. А рус- Кипър и Черна гора. и приятелите направиха ната близост до водататурна среда. Това е мнението не само на руските наците - от нерационал- Последните някол- така“ често обаче може е недостатък - морски- ност и емоционални по- ко години всички меч- да има за резултат дом в ят бриз е приятен самомедии и българските брокери на имоти, но и съв- риви. таят за България, която полето. в горещините, а влага-сем официално на българските власти, както зая- На руски канди- е реализирала до 54% от Предпочитанията та може да повлияе от-ви зам.-министърът на икономиката Иво Маринов дат-купувачи в Кипър оборота на руския пазар на руснаците към мес- рицателно на конструк-при старта на специална рекламна кампания на веднъж представили ня- на задгранични покуп- тоположението и кла- цията на къщата. Вили-българския туристически продукт в Русия през колко имота на умеренаминалия септември на международната туристи- цена, а после ги завели ПОСЕЩЕНИЯ НА Руските купувачи са до разкошна вила, за ко- инвестирали 12 млрд. долараческа борса Отдых/LEISURE 2010 в Москва. ято брокерът коменти- РУСКИ ГРАЖДАНИ ра, че е твърде скъпа за В ЧУЖБИНА С ЦЕЛ в имоти в чужбина за 2010 г. П тях - и те купуват точно ТУРИЗЪМ, оради голямото намаление на цените в Ев- нея, разказва генерални- ят директор за чужбина ХИЛ. ДУШИ ропа в сравнение с Москва руснаците все Русия е един от най- тук, са семеен туризъм, на Just Real Consult Ма- по-често купуват недвижими имоти в таки- Държава 2009 г.перспективните турис- зимни спортове, СПА, рина Алексеева. Според ва държави като Черна гора и България. Оцен-тически пазари за Бъл- уелнес и балнеотуризъм, нея европейските купу- България 207 ките са, че за 2010 г. европейските банки са далигария през последни- културни забележител- вачи ще искат да зна- Кипър 155 на руски клиенти средства под формата на ипоте-те години. За миналата ности, екотуризъм, лет- ят точното място, площ ки за 6 млрд. долара, а самите имоти са възлезлигодина България е била ни видове спорт, детски и бюджет на своята по- Черна гора n.a.посетена от близо 390 отдих, гастрономия - купка, няколко пъти ще на 12 млрд. долара по данни на Gordon Rock и на Испания 296 ипотечния брокер Lowell Group. За цялата 2009 г.хил. руски туристи, кое- вина и кулинария. отидат в страната и щето е увеличение от около поживеят малко, за да Германия 363 цените на жилищата в Европа са паднали до 30%,32% спрямо предходна- Руският купувач опре- определят своите пред- Турция 1960 а в Москва - само с 20%. За отбелязване е фактът,та година. делено се различава от почитания. Руснаци- че руснаците, които купуват в чужбина с креди- През последните го- европейския те обаче често твър- Италия 336дини туристически- и се движи много по- де смътно си предста- ти от европейски банки, са облагодетелствани от Чехия 214 значително по-ниски лихви, отколкото от рускитеят сектор в България се вече от спонтанност, ко- вят какво точно искат,разви значително - поя- ето често става причина в какви срокове и каква Франция 200 банки - около 4.5% в сравнение с 9%. За 2009 г.виха се нови направле- за купуване на неудачни сума им трябва. средната сделка на покупки в България е на стой-ния, хотели с висока ка- и неликвидни обекти, Друг определящ фак- Гърция 282 ност 52 хил. евро и в Черна гора - 120 хил. евро, затегория, които предла- пише в коментарна ста- тор е модата. Някоя Великобритания 95 които в Москва не може да се купи подобен класгат услуги на европейско тия сайтът JustReal.ru. държава „запленява“ бо-равнище. Основните ви- Англичаните се дви- гатата руска клиентела и Швейцария 106 имот. Около половината от всички жилища, купе-дове отдих, които при- жат основно от мотиви, се започва голямото ку- Източник: Росстат ни от руснаци в чужбина през 2009 г., са с цел по-вличат руските туристи свързани с климат, на- пуване. чивка, а 25% - с инвестиционни цели.
  • Строителство Градът, 21 - 27 февруари 2011 г. sg.stroitelstvo.info 13 ТЕМА Кой купува Ч!ужди туристи в България в България? • Семейни двойки между 40-60 г. • Млади семейства между 25-35 г. с деца • Заможни и проспе- риращи хора Източник: GreenLife Б рокери- те често се сблъскват с от- каза на руски купувачи да ку- пят имот на първи етаж по- ради уличния шум и мръсо- тия от спомени- те за родните мръсни и шум- ни градове Източник: НСИте на първа линия често Брокерите често се емач да преработва про- България - добро място под слънцетоса и опасни - има много сблъскват с отказа на екта специално за ру- Сслучаи на малки и голе- руски купувачи да ку- ския клиент - със спал- ред европейските държави България се отличава с благоприятните сими обири. пят имот на първи етаж ни от 16 кв.м, бани от 5 условия за купуване на жилище или търговски имоти - страната е част Като цяло предпо- поради уличния шум и кв.м, дрешник, килери от Европейския съюз, икономиката се развива, стандартът на живот сечитанията на руските мръсотия от спомени- за вино, перално, пор-граждани често са про- те за родните мръсни и тиер, двор от 1.3 хекта- повишава всеки ден, данъкът върху доходите е най-ниският в ЕС - 10%, а це-тиворечиви - от една шумни градове. В Бер- ра с парк, басейн и тенис ните на имотите са едни от най-изгодните в Европа.страна, искат имот на лин обаче след измива- корт. На практика дори Страната е известна със своите курорти до морето и в планините. Клима-първа линия, от друга, нето автомобилът ос- и клиентите, които тър-отлична гледка, което се тава чист цяла седми- сят евтини имоти по 140 тичните условия са едни от най-добрите в Европа - зима практически няма,открива само от по-ви- ца, кварталите са зеле- хил. евро, искат да жи- климатът е мек, има море и планина, въздухът е чист и лечебен в съчетаниесоко място. Искат да се ни, уютни, тихи и затова веят като в елитно се- с минерални води, природата се отличава с богатство и разнообразие. За-къпят в топла и чиста местните жители пред- лище.вода, каквото рядко се почитат помещения на Руските купувачи това и имоти в България често придобиват тези, които обичат да си почиватслучва да е морето - но партер, особено с малки често предявяват висо- в тази страна и да прекарат почивката си в собствено жилище, без да тър-не обичат басейни. тераси. ки изисквания не само сят апартаменти или къщи под наем. А през останалото време имотът може У много от руснаци- Същите са предразсъ- към нови проекти, кое-те все още има страст дъците към мансарди- то е по-разбираемо, но да се отдава под наем срещу стабилен доход.към класическия стил - те - според славянските и към старинни здания България беше приета в Европейския съюз, икономиката се развива, стан-с колони, мрамор и па- представи тези обекти - например търсят пар- дартът на живот се увеличава всеки ден. Цените на имотите си остават средрадни стълби. Факт е, са неликвидни, докато в кинг във Венеция, къде-че най-впечатляващи- Европа те имат ориги- то автомобилното дви- най-евтините, а сделките не са свързани с усложнения - апартаменти, вилите имоти в жилищните нални големи прозорци, жение е забранено, или и търговски обекти се продават свободно на физически лица, включител-комплекси - най-голе- които осигуряват много настояват за асансьор вмите апартаменти, пен- светлина. сгради от 15-18 век. но и на чужденци.тхаузите, дизайнерските Най-големите недора- Подобни констатации изобилстват в рекламите на български имоти в руски-апартаменти, се купуват Претенциите към раз- зумения възникват при те имоти.от руснаци. пределенията и плани- покупката на старин- Непознаването на рането също са по-спе- ни имоти и различни Изборът на имоти е много разнообразен - градски апартамент или къща наюридическите аспекти в циални. допълнителни измене- брега на морето с възможности за разсрочено плащане „на зелено“. Вто-съчетание с пристрасти- Вследствие на споме- ния. Парите не решават ричният пазар се състои главно от апартаменти в 4-5-етажни сгради с ня-ето към разкоша чес- ните от съветските па- всичко - във Франциято води към куриозни нелни хрушчовки никой и Италия срещу никак- колко входа, такива са и новите жилища, които често се предлагат напълнонедоразумения. Ирина не иска и да чуе за ти- ви суми няма да може да завършени „до ключ“.Жарова-Райт, президент пово жилище. Напри- бъде узаконен надстро-на инвестиционата гру- мер руснаците не купу- ен етаж без предвари-па Sesegar, разказва, че ват стандартни жили- телно съгласуване с оп- РУСИЯ: ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ. ЦЕЛ - ТУРИЗЪМведнъж руски купувач ща за англичани в Лима- ределените ведомства, Година 2004 2005 2006 2007 2008 2009купува в Австрия дво- сол и Пафос със спални при положение че за да-рец с цел да получи не по 9 кв.м и малки бани дена сграда дори цветът Брой 90949 121231 148266 173101 207540 207381само имуществото, но и с вани. Затова се нала- на фасадата и оградите Източник: Росстатстатуса на граф. га компанията предпри- са фиксирани.
  • 14 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 21 - 27 февруари 2011 г.ТЕМА Тренд: Русия очаква икономически ръст от 5% през 2011 г. Реалните доходи са нараснали със 7% през миналата година Русия бързо премина през Момент отетапа на кризата и навлезе в изгражда-този на възстановяването, под- нето на ме-крепена от повишаващите се гакомпле-цени на природните ресурси и кса Мос-бързия растеж на другите голе- ква Ситими развиващи се икономики и на брега напричинения от него глад за су- река Мос-ровини. ква, част от който беше Очакванията са за увелича- замразенване на ръста на брутния въ- по време натрешен продукт от 4% на 5% кризатапрез 2011 г. През 2010 г. реал-ните доходи са нараснали със7%, което е добро условие запо-нататъшно положителноразвитие. Това не означава, чекризата е преодоляна, но най-лошото от рецесията е отмина-ло, коментира главният иконо-мист на Deutsche Bank за РусияЯрослав Лисоволик. В дългосрочен аспект очак-ванията са за връщане до ни-вото до 2013 г. с ръст на инвес-тициите в дълготрайни мате-риални активи. Най-голям по-тенциал за растеж се очерта-ва да имат недвижимите имо-ти. Според Лисоволик основ-на роля за събитията през го- и диаманти. сектор ще разчита на десетго- пективи. Ако те останат на на- щата инфлация,дината ще играе и приемане- За периода 1999 г. до 2008 г. дишната програма за преобо- стоящите нива и продължат да понижаването на риска в бан-то на страната в Световната страната преживя рудване за 22 трлн. рубли, ко- растат бюджетните приходи, ковия сектор и по-малкия оттърговска организация, което ето ще доведе до ръст на воен- администрацията ще има два очаквания бюджетен дефицитще отвори икономиката за ин- значителен ръст на БВП от ната индустрия. Със средно 4% основни сценария - положите- за предходната година.вестиции, ще насърчи износа, 6.8% годишно, ще нарастват потреблението и лен - да се фокусира върху на- Въпреки последните сла-ще подкрепи руската рубла за който се срина през 2009 г. Ин- финансовият сектор. маляване на бюджетния дефи- бости спрямо еврото и дола-сметка на нарастващите инвес- флацията е била най-ниската Енергетиката ще продъл- цит и да очаква някакво подо- ра перспективите пред руска-тиционни потоци. за последните 12 години през жи да доминира прогнозите за брение, и отрицателен - да уве- та валута остават добри. Със Русия е световният водещ април 2010 г. - 6%, на фона на развитие на руската икономи- личи социалните плащания силните цени на петрола, перс-износител на газ с най-големи 8.3% през 2009 г. и 13.6% през ка с възможности за отбрани- като подготовка за изборите. пективи за увеличаване на по-световни запаси на газ и въгли- 2008 г. Целта на руското пра- телния и космическия сектор През миналата година меж- ложителното търговско салдоща и вторият износител на пе- вителство е намаляване на бю- и дори за събуждане на спя- дународната рейтингова аген- и нарастване на инвестицион-трол. Експортът на нефт, при- джетния дефицит до 3% до щата биотехнологична индус- ция Fitch Ratings повиши своя- ните интереси поради положи-роден газ, метали и дървесина 2012 г. от 5.9% дефицит през трия. Основен проблем ще ос- та оценка и прогноза за разви- телните изгледи за растеж из-съставят над 80% от износа, а 2009 г. тане повишаването на конку- тието на страната от „отрица- гледите са добри. Те ще бъдатдържавният бюджет се форми- Прогнозите са за възстано- рентоспособността на пред- телна“ на „стабилна“ на осно- подкрепени и от редица плани-ра на 50% от приходи от нефт вяване след спада в селското приятията. вата на повишаването на цени- рани приватизационни сделкии газ. Русия има и огромни ре- стопанство след сушата през През 2011 г. цените на нефта те на петрола, възстановяване- през следващите няколко го-зерви от минерални резерви 2010 г. и ръст на жилищния и правителствените реакции то на нетните парични потоци дини.като платина, никел, алуми- сектор, където повечето про- на неговата динамика ще оп- на частния сектор и икономи- Световната икономиканий, желязна руда, мед, желязо екти бяха замразени. Военният ределят икономическите перс- ческата активност, намалява- встъпи във фаза на възстано- „Достъпно и комфортно жилище за руските граждани“ кв.м жилища се очаква да бъдат в строеж, които средата на 2010 г. Само 14% от новите жилища саЕдин от приоритетите на правителството на ще нараснат до 20 млн. кв.м до 2012 г., което е око- били купени с ипотечен заем, процентът е 26% приДмитрий Медведев е осигуряване на еднофамил- ло 30% от цялото жилищно строителство в стра- новите, предимно луксозни жилища. Повечето им-ни къщи за жителите на панелните апартаменти. ната. отни сделки се правят в брой и се изплащат напъл-Това е целта на програмата „Достъпно и комфорт- Програмата предвижда държавна поддръжка на но в щатски долари.но жилище за всички руски граждани“. Над 77% от системата за рефинансиране на ипотечните креди- През миналата година премиерът Владимир Путин142 млн. руснаци живеят в панелни апартаменти. ти и развиване на пазара на ипотечни ценни кни- обяви, че ще намали лихвите по ипотечнтие заемиПодобно на други държави в преход строител- жа, което ще позволи увеличаване на обема на и първоначалните вноски за покупка на жилище.ството рязко спада в края на 90-те години. Пове- ипотечното кредитиране и намаляване на лихви- За първи път през 2006 г. бяха въведени правилачето руски банки спряха ипотечното кредитиране те по кредитите. в подкрепа на издаване на ценни книжа с ипоте-по време на кризата, докато други драматично по- Втори приоритет е поддръжка за младите семей- чно финансиране, които за първи път даваха въз-вишиха лихвените нива. Повечето руснаци живеят ства, трети - намаляване на административните можност банките да рефинансират такива креди-във все по-остаряващи съветски блокове особено процедури за строителство на еднофамилен дом ти. В момента държавата е обещала да осигури фи-извън главните градове. и предоставяне на кредити, четвърти приоритет е нансова подкрепа на стойност 8.3 млрд. долара наЗа реализация на проекта правителството е купи- увеличаване на социалните жилища. търговските банки за улесняване на жилищнотоло 10 млн. декара земя. През 2011 г. поне 14 млн. Обемът на жилищните кредити намаля с 6.5% до кредитиране.
  • Строителство Градът, 21 - 27 февруари 2011 г. sg.stroitelstvo.info 15 ТЕМА Цена на жилища към БВП на глава ЖИЛИЩНА ПЛОЩ В ЕВРО- ментите на вторичния пазар са Въпреки намаляването на от населението ПЕЙСКИТЕ СТОЛИЦИ, поевтинели с 4.78%. цените през последните три- ЕВРО ЗА КВ. М Само преди две години ру- месечия съотношението меж- ският жилищен пазар беше в ду цена на кв.м и БВП на гла- Монако 44 300 период на пазарен бум. От 2000 ва в Русия е все още едно от Великобритания 17 300 до 2007 г. цените на вторичния най-високите в света, което по Русия 13 692 пазар нараснаха с 436%, дока- принцип е тревожен сигнал. Франция 11 861 то на първичния ръстът беше В средата на 2010 г. средна- 362%. Поради глобалната кри- та цена на нов елитен имот в Швейцария 8 868 за цените започнаха да нама- Москва е 19 475 долара за кв.м Люксембург 6 269 ляват в края на 2008 г. и да па- според изследването на Knight Гърция 6 229 дат през второто тримесечие Frank, а цената на вторичния Финландия 6 095 на 2009 г. Средната стойност на пазар е 24 730 долара за кв.м. Ирландия 5 391 препродажбата на апартамент Търсенето остава сравни- намаля с 6.37% до 1736 долара телно слабо. Чуждите инвес- Италия 5 305 за кв.м през 2009 г., а на нови- титори все още нямат желание Испания 5 211 те жилища намаля с 9.12% до да влизат на местния пазар на Швеция 4 552 1566 долара за кв.м. жилища. Имиджът на страна- След като през 2009 г. Русия та по отношение на привлича- Холандия 4 496 преживя най-сериозната ре- нето на чуждестранни инвес- Дания 4 291 цесия за 15 години със спад на тиции остава доста негативен, Австрия 4 158 БВП от 7.9%, в момента иконо- коментира Никита Ярушников Чехия 3 763 миката се възстановява бързо от Wermuth Asset Management, Словения 3 640 с ръст на БВП около 4% с оч- според когото „недвижи- аквания този тренд да повлияе мост“ и „Русия“ звучат еднакво Полша 3 546 имотния пазар. стряскащо за инвеститорите. Германия 2 936 По изследване на Jones Lang Португалия 2 900 Средните лихви по жилищни LaSalle обемът на имотната Черна гора 2 889 заеми са паднали търговия се очаква да е нарас- до 13.9% и 11.1% съответно за нал с 60% за миналата година Словакия 2 822 кредити в рубли и долари към благодарение на възстановя- Украйна 2 807 средата на 2010 г., а централна- ването на цените на петрола и Румъния 2 526 та банка не е променила своя нарастването на макроиконо- Латвия 2 408 базов процент до средата на го- мическата стабилност. Все пак дината след 14 последователни Русия остава извън планове- Турция 2 386 месеца на намаляване на лих- те на повечето международни Сърбия 2 354 вите. играчи. Хърватия 2 217 През последните четири го- Транзакциите в Русия се Кипър 2 140 дини е налице изненадваща плащат и котират в долари, Унгария 1 506 промяна - вторичният пазар се което често става причина за оказва по-скъп от новите апар- промяна на стойностите по- България 1 346 таменти. Например през 2009 ради движението на рублата Македония 1 058 г. луксозни апартаменти на спрямо долара, което се е случ- Молдова 1 020 вторичния пазар се оценяват вало по време на различни ета- на средно 2893 долара за кв.м, пи, а очакванията на МВФ савяване, пише в доклада „Перс- мия приток на капитали в ико- икономики до голяма степен което е повече от 2154 долара за повишаването на стойност-пективи за развитие на светов- номиките на развиващите се са обвързани с руската. за кв.м на първичния пазар. та на рублата между 6 и 12 ме-ната икономика за 2011 г.“ на държави, високите цени на су- От 2000 до 2007 г. цените на сеца.Световната банка, а ровините, безработицата в раз- Руските жилища - по-евтини руския вторичен пазар нарас- Руските наеми на първо- витите държави. въпреки изхода от кризата наха с 436%, а на първичния - с класни жилища вече се стаби-и развитите, и развиващите се Според експертите в раз- Жилищните цени в Русия 362%. Централният федерален лизират. В средата на 2010 г.държави са се върнали на ни- виващите се държави има не- продължават да падат въпреки окръг, който включва Москва, средният наем за елитен апар-вото преди кризата. съразмерни излишъци ресур- икономическото възстановява- регистрира най-високия ръст тамент от 80 до 150 кв.м е 6615 Очакванията за БВП в све- си, вложени в отделни сектори не. Цените на апартаменти на на вторичния жилищен пазар долара, което е почти същототовен мащаб са за 3.3% за 2011 на икономиката, и по-точно в вторичния пазар са намалели с от 2000 до 2007 г. с 589%, пър- като година преди това, въпре-г. и 3.6% за 2012 г. строителството, докато в други 2.63% през третото тримесечие вичният нарасна с 345% за съ- ки че през това време обемът Развиващите се държави ще сектори има липса на адекват- на 2010 г., а новите апартамен- щия период. В Северозападния на имоти на пазара е нараснализпреварят индустриалните ни капиталовложения. Изход ти са с 1.63% по-евтини. федерален окръг, който включ- с 12.6%.икономики съответно с 6% го- от това решение е преструкту- Москва традиционно се ва Санкт Петербург, цените През 2009 г. брутната на-дишно на фона на 2.8%. Тем- риране на икономиката, увели- представя най-добре и дик- на жлищата са нараснали най- емна доходност в московски-повете на икономическото раз- чаване на дела на натрупване тува тренда. Апартаменти- малко за същия период - 338% те луксозни квартали е самовитие на Китай ще бъдат най- и завършване на процесите на те в столицата са по-високи с за вторичния и 293% за пър- 3.41% при средно понижениевисоки - над 8.7%. Друг рекор- консолидация на финансовата 1.52%, въпреки че реално това вичния пазар. На първичния от 1.62%, докато в Санкт Пе-дьор ще бъде Индия с над 8% система. е -4.15% предвид инфлацията. пазар цените са нараснали зна- тербург доходността е 6.9%,очакван ръст. За Русия Световната банка Според доклад на Knight Frank чително в Уралския федерален което също е с 1.57% по-малко. Сред основните проблеми в очаква ръст на БВП от 4.2% за става дума за номинален ръст окръг с 593%, Сибирския ФО Москва е между най-скъпи-световен мащаб докладът отбе- 2011 г. и 4% за 2012 г. Това ще от 8.5% на средните цени на - 507%, и Далекоизточния ФО те градове в света за чужденци,лязва високия ръст на държав- се отрази и на всички околни първокласни имоти в Москва - с 400%, което се обяснява до а наемите се плащат в евро илиния дълг в редица европейски страни от Организацията на на годишна база. голяма степен с нарасналия до- долари месечно или на триме-държави, изключително голе- независимите държави, чиито В Санкт Петербург апарта- бив на петрол в тези райони. сечна база. РЪСТ НА БВП В РУСИЯ РУСИЯ - МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПРОГНОЗИГодина БВП, трлн. руб- Ръст, % Жилища, Ръст, % 2008 2009 2010 2011 ли млн. кв. м Население, млн. 141.9 141.8 141.8f 141.2f2003 13,24 7,3 36,5 8 БВП, млрд. долара 1604.1 1231.5 1430.7 f 1684.4f2004 17,5 7,2 41 12,3 БВП на глава, долара 11301 8682 10093f 11929f2005 21,63 6,4 43,6 6,3 Годишен ръст на БВП 5.6 -7.9 4.1f 4.3f2006 26,9 7,4 50,6 16,1 Индекс на индустриалното производство, % годишно 2.7 -10.7 14.0f 6.5f2007 33,11 8,1 61,2 20,9 Бюджетен баланс, % от БВП 1,8 4.3 -5.0f -4.5f Потребителски цени, % годишно 13.3 8.8 7.5f 8.5f2008 41,26 5,6 64,1 4,7 Внос, млрд. долара 291.9 191.8 226.3f 276.1f2009 39,16 -7,9 59,8 -6,7 Износ, млрд. долара 471.6 303.4 364.1f 426.0f2010f 44,81 4,5 35 -41,5 Търговски баланс, млрд. долара 179.7 111.6 137.7f 149.8f Източник: Росстат f - прогноза. Източник: Росстат
  • 16 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 21 - 27 февруари 2011 г.ТЕМА Позиционирайте се сега, за да уловите пазарната промяна Ако иска да се възползва от възстановяването на покупките на имоти, България ще трябва да инвестира повече в маркетинг опитат да привлекат ту- титора. Първо трябва цени, така че в това от- разбират с руския кли- ризма и инвестициите веднъж, след като гло- балната икономика за- почне да се възражда от кризата. да сме способни поне да се конкурираме по смислен начин на паза- ра. Ако нямате изгледи за успех, не започвайте, ношение тя е бюджетна и откривателска дести- нация. Националните вест- ници, предлагащи ту- ент. Трябва да се знае, че всеки инвеститор, който има бюджет, също така има избор заради този бюджет. Така че осигу- П редимство на страната е, че все още е Всички тези възмож- няма да спечелите, за- ризъм и почивки, нямат ряването на възвраща- „свежа в умове- ности изискват предва- щото инвеститорът днес раздели за България, емост на инвестиции- те на хората” рително планиране, гру- има цялото знание на така че, дори да търсиш, те трябва да се опреде- пово усилие и, разбира разположение. Трябва няма да можеш да я от- ли ясно. се, много интелигент- да сте абсолютно ясни криеш като дестинация. Целта на инвести- но насочен маркетинг за с вашата инвестицион- В по-голямата си част тя циите също трябва да публиките, които тепър- на оферта и тя трябва да е на показ на този пазар е ясна, а прогнозите заДейвид ХОЛАНДС* ва се появяват. Въпро- отговори на всички въ- благодарение на част- ръст на цените – на ре- Основното, кое-то всеки инвеститорще търси в следващитепет години, е това, ко- сът е България има ли способността да разбере от какво има нужда и да бъде поведена в правил- ната, а не в погрешната проси, преди още ку- пувачът да е погледнал към нея. Така че успеш- ният начин да се пози- ционирате е първо да ни строителни предпри- емачи, които се опит- ват да продават имоти и стъпват на нов подход – да използват туризма ални препродажби, а не на бъдещите прогнози на някоя агенция по ин- тернет. Позиционирането на Т рябва да разберем, че на този па-ето може да докаже, че посока. разберете какъв продукт като средство. България на руския па- зар има многоще бъде „модерно” и в имате и кой е вероят- Преди около три го- зар е добро, защото тя е конкуренция,следващите десет. Товае развитие в жертва на Посланията, които тряб- ва да бъдат промоти- но да го използва; къде е разположен, с какво ка- дини британската пуб- лика откри България, близка страна, сигурна за много от купувачите така че тряб-неблагоприятния спад рани, чество и концепция е. не получи много в за- и за нискобюджетните ва да откриемв покупките на имоти. трябва да изложат тези Веднъж позициони- мяна и реши да се пре- руски инвеститори. Но какво прави тя,Така че проектите, кои- три елемента по честен рани спрямо конкурен- мине нататък. Така че много сериозни инвес-то са привлекателни за начин и трябва да пока- цията, само трябва да „Най-добре пазената титори от Русия вече са какво предлагаинтелигентните инвес- жат на инвеститорите копирате вече успешно тайна в Европа”, как- инвестирали дълги го- и каква възвра-титори, ще бъдат пър- стойността, която те ще приложените маркетин- то тя беше позициони- дини по целия свят, такавите, които ще привле- спечелят. гови стратегии. Може- рана... все още е тайна. че това не е нещо ново, щаемост можекат отново интереса, ко- За по-големи инвес- те да достигнете до тях с Това, което трябва да се ново е само за България. реалистично дагато пазарът реши да се титори и такива от биз- едно натискане на буто- случи в следващите три В същото време смя-обърне. нес сектора България на на компютъра. Няма до пет години, е наисти- там, че възможности- създаде за ин- има няколко очевид- магически формули, са- на тази истинска тайна те за инвестиции в бъл- веститораКои са главните три ни предимства. От ико- моосновни принципи и да се разкрие, а истин- гарски имоти са пока-предимства на Бълга- номическа перспекти- ако не ги познавате, сте ската стойност на стра- зани по сходен начинрия ва тя е стабилна страна, извън играта. ната – да се реализира. както на британския Според мен основно- с ниски данъци и ниво Centre Parks, Camp Това отнема време, из- или скандинавския па-то е, че тя имаше къс- на бюрокрация, което Europe, Disneyworld и исква честност, качест- зар. Има множество не-мета да бъде една от по- позволява проектите да Kinder Hotels са приме- во и истинско разбира- опитни фирми, коитоследните страни, кои-то бяха изложени на па-зарния бум на недвижи-мите имоти в Европа.Подобно на много пре- се реализират в разум- ни срокове за разлика от много други държави. Това са три големи предимства за инвести- ри за успешни концеп- ции. Те са били в биз- неса много години, уло- вили са разместванията в пазара и са планира- не на нуждите на посе- тителя и неговите оч- аквания. Ако България не знае това и няма бю- джета да отправи това се опитват да се справят с нов пазар и с бюдже- ти, които имат нужда от още една или две нули в края. Н ай-добре позициони- раните концеп-ди нея попадна в същия циите, а инвестиции- ни, преди търсенето да послание и не може да В България трябва да ции са улови-капан на свръхзастро- те са тези, които движат се е променило. Всички предложи истински пре- разберем как сме пози- ли размества-яване и подценяване на икономиката към прос- тези примери предла- живявания на посети- ционирани в сравне- нията в пазаратърсенето за този брой перитет в бъдеще. гат най-високо качество, телите, тя никога няма ние с останалите евро-имоти, които се постро- Към горното може да разбират изискванията да се появи във Велико- пейски пазари, да разбе- и са планирани,иха. Оттук е предимствотова, че все още е „свежа добавим недокосната- та от човешка ръка при- на международната кли- ентела и имат продукт, британия в количество- то и качеството, необхо- рем, че трябва да инвес- тираме още много ми- преди търсене-в умовете на хората”. Тя родна красота на стра- който те кара да искаш димо за разумно равни- лиони евро в маркетин- то да се е про-стана последната жерт-ва и следователно, ако ната за индивидуал- ния инвеститор. От тази все повече и повече от него, и затова имаш же- ще на туристическите пътувания. га на правилните мес- та, с правилния продукт менилосме умни, можем да из- гледна точка има много лание да се върнеш. Те Всяка година конку- и в правилния момент.бегнем риска да попадне предимства, които мо- не зависят от един къс ренцията става все по- Всичко, което виждамсред забравените. гат да бъдат предложени сезон, от който да спе- силна. Дори британски- засега и в предвидимо- Второто й предим- на правилните публики. челят максимално на ка- ят туристически борд то бъдеще, е точно об-ство е, че завършени- квато и да било цена. пласира основна част ратното. Нте имоти са само на 2, 3 Успешният път към от бюджета си в убеж-или 4 години, а не на 8, позиционирането на жи- Позицията на България даването на британци- Дейвид Холандс* е съ- ай-добре9 или 10, както е в ня- лищен или ваканционен на британския пазар те да остават у дома и да дружник в SimpliBulgaria, пазенатакои по-стари дестина- проект е много ограничена, а не ходят в чужбина... А компания на британ- тайна в Евро-ции. България има шан- е първо да разбираме в туризма много малко това е наистина голям ски и български инвес-са най-малкото да се по- целения пазар. Трябва офиси на туроператор- бюджет. титори, която изграж- па”, както Бъл-яви на пазара с имоти,които все още не се раз- да разберем, че на този пазар има много конку- ски марки я предлагат като дестинация. Има Моето разбиране е, че да ваканционното сели- ще „Геша вю” край едно- гария бешепадат. ренция, така че трябва все повече малки опе- руският пазар има нуж- именното село, близо до позиционирана Третата й възмож- да открием какво пра- ратори в области като да от индивидуален Дряново, в опит да про- на британскияност е шансът да има ви тя, какво предла- селския туризъм, кои- подход мотира почивките, во-своя маркетинг план по- га и каква възвращае- то я предлагат като вто- към руския инвеститор, дени от мотиви като пазар... все ощедобно на много други мост може реалистич- ри или трети избор чес- а агентите трябва да мо- екологичен и здравосло- е тайнастрани, които ще се но да създаде за инвес- то поради по-ниските й гат да говорят и да се вен начин на живот
  • Строителство Градът, 21 - 27 февруари 2011 г. sg.stroitelstvo.info 17ИНФРАСТРУКТУРА Дузина фирми подадоха оферти за лот 1 от автомагистрала „Марица” Изборът ще стане известен до 52 дниМ инистъ- Чи ди Равена”, Италия. Нещо познато рът на Компанията се появи По традиция гръц- регио- в България в търга за ките фирми участват нално- железопътната отсечка без партньори. (Изклю- то раз- Септември - Пловдив, чение направи „Актор“витие и благоустрой- офертите за която бяха в жп търга за Пловдивството Росен Плевне- отворени. - Септември.) В тозилиев заедно с членовете Новост е, че „Пи търг са познатите „Тер-на управителния съвет Си Ай“ от „Трейсгруп на“ и „Актор“, а но-на Агенция “Пътна ин- холд“ този път играе с вата е „Джей Енд Пифраструктура” Божи- хърватската „Конструк- Авакс С.А.” По тради-дар Йотов и инж. Ла- тор“, която участва и в ция “Щрабаг” продъл-зар Лазаров даде старт търговете за магистра- жава да участва в тър-на процедурата по от- ла „Тракия“. гове за българските пъ-варянето на подадени- Участието на бъл- тища. Същото се отна-те оферти за лот 1 на гарската „СК -13“ с ав- ся и за турската „Мапамагистрала „Марица“ стрийската „Алпине“ Иншаат Ве Тиджарет”,Оризово - Димитров- също е нова конфигу- която строи магистралаград. Дванадесет фир- рация. „Люлин“.ми и консорциуми по- „ГБС инфраструкту- 12.30 часа , 18 февруари 2011 г. Отваряне на офертите за изпълнител на лот 1 нададоха документи за ра“ по аналогия на жп Срокове и параметри „Марица“изпълнител на допъл- търговете избира и за Очаква се до края на ителството на лот 1 На 1 март ще бъдат Свиленград на магис-нително проектиране и пътищата италиански месец март работна- на „Марица“. В търга отворени тръжните до- трала „Марица“, а на 10строителството на от- партньор. та комисия да вземе ре- участваха 12 фирми и сиета за консултант на март - за изпълнителясечката от км 5+000 до Италианското сдру- шение за избор на из- обединения. лот 2 Димитровград - на аутобана.км 36+400. жение „Салваторе Ма- пълнител на отсечка- От закупилите до- терезе АД и инж. Клау- та. В срока от общо 55кументацията за лот дио Салини Гранди ли- дни за технически и це-1 деветнайсет българ- вори АД“ е дебютант нови оферти комисия-ски, шестнайсет чужди на българската пътна та ще отвори и ценови-фирми и девет консор- сцена. те предложения.циума оферти за учас- Италианската „Пи- Дължината на учас-тие подадоха дванайсет цароти“ също е дебю- тъка от Оризово до Ди-кандидата. тант в българските път- митровград е 31.4 км, ни търгове. Първото й а индикативната муНещо ново участие е в железница- стойност е 104 млн Новост са повече- та Пловдив - Септем- евро. Срокът за изграж-то италиански фирми. ври. дането на участъка е 25Също както в търга за Още една гръцка месеца от сключванетожелезницата Пловдив - фирма се появи на бъл- на договора.Септември. гарския пътен пазар - На 11 февруари бяха Нов участник за път- „Джей Енд Пи Авакс отворени офертите заните търгове е „Чи Ем С.А.”. консултант по стро- Участниците• „Чи Ем Чи ди Равена”, Италия• „Терна” АД , Гърция• Консорциум „Марица-1” („Ипрезе“ АД, Италия, ГБС инфраструктура, ИСА 2000, Пътстрой - 92)• „Актор АСД”, Гърция• „Джей Енд Пи Авакс С.А.”, Гърция• Обединение „Марица-1” („Пи Ес Ай“, Стара Загора, и „Конструктор инженеринг”, Сплит, Хърватия)• Сдружение „Марица-Алпине-СК-13” („Алпине Бау“, ГМБХ, СК-13 Пътстрой АД)• Консорциум „Щрабаг България-Марица 1” („Щрабаг“ АГ, Австрия, и „Щрабаг“ ЕАД, България)• „Мапа Иншаат Ве Тиджарет”, Турция• Сдружение „Салваторе Матерезе АД и инж. Клаудио Салини Гранди ливори АД” („Салваторе Матерезе Ес Пи Ай“, Бари, Италия и „Инж. Клаудио Салиин Гранди ливори“, Рим, Италия)• Консорциум „Рубау-Софстрой” (“Конструксионес Рубау”, Хирон, Ис- пания, и “Софстрой” АД, България)• „Пицароти ИПС-Лот 1” ДЗЗД („Импреза Пизерота и сие“, Парма, Ита- лия, и „Интегрирани пътни системи“, България).
  • 18 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 21 - 27 февруари 2011 г.ИНФРАСТРУКТУРА „Стратегическа инфраструктура България 2011. Приоритети 2020” Европейската администрация и българските приоритети Присъединителният договор на България към та от съседния район да заживеят по-добре, все- ТEN-T мрежаЕвропейския съюз е обширно четиво. В него е ки да има работа и да стига до нея с бърз общест- • Апликационните форми - препъникамък засъхранено всичко за инфраструктурата: това, ко- вен транспорт. В три поредни публикации в парт- българската пътна администрация, график заето имаме, и това, което искаме. Там са приложе- ньорство с Николина Николова, съветник на ми- апликационните формини и картите с включените в Трансевропейска- нистъра по регионалното развитие и благоустрой- • Компанията „Стратегическа инфраструктура“та транспортна мрежа (TEN-T) проекти. Но Бъл- ството Росен Плевнелиев, ще представим раздви- - разумното решение, изход и спасениегария се развива и предлага на Европа да опознае жването по три важни теми за пътния сектор с Базовата инфраструктура е темата на конфе-обновяващата се държава, в която хората мислят общ наслов „Европейската администрация за бъл- ренцията „Стратегическа инфраструктура Бъл-за страната си като за част от континента и от ко- гарските приоритети“. гария 2011. Приоритети 2020”, организирана отхезионната му политика. Затова искат да подобрят Подтемите са: вестник „Строителство Градът” и вестник „Капи-базовата си инфраструктура, да помагат на хора- • Нови проекти в разширената и централната тал” на 29 март. Николина Николова, съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството: Предлагаме и нови три пътни отсечки за разширената TEN-T мрежа Отстояваме „Хемус“, „Рила“ и Русе - Шумен Н Г-жо Николова, как про- иколина Николова е на 31 години. За- Ние участваме активно и тече неформалната сре- имаме възможност да наблю- ща на министрите на вършила е право в УНСС и следдиплом- даваме процеса на разшире- транспорта на 8 февруа- на квалификация по мениджмънт. В Ин- ната ТЕN-Т мрежа. Не е така ри в Будапеща? ститута по административна реформа в Нант, с централната ТЕN-Т мрежа,Изключително полезна за Франция, а след това и в Маастрихт е завър- която Европейската комисияБългария среща. Транс- шила няколко специализации, свързани с уп- подготвя по свои правила.портните министри обсъ- На неформалната среща ми-диха предстоящата рeвизия равление на структурните инструменти на Ев- нистър Плевнелиев изказана TEN-T (трансевропейска- ропейския съюз. През 2010 г. завършва про- предложението на Българията транспортна мрежа) ре- грамата за развитие на лидерски умения в за влизането на коридор №10гламента и методологията за „Харвард бизнес скул“ (Harvard business в централната ТЕN-Т мрежа.включване на нови проек- school) заедно с редица други специализа- Той е важната и бърза връз-ти в разширената и централ- ции в същото училище. Работила е в българ- ка от Европа към Турция, ми-ната TEN-T мрежи. В рамки- нава се през Сърбия по Ниш -те на форума министър Росен ския парламент към комисията по местно са- Калотина през Свиленград.Плевнелиев проведе важна моуправление и регионална политика. След Искам само да допълня, чесреща със заместник-предсе- завръщането си в България е последовател- идеята да се създаде проекто-дателя на Европейската коми- но в няколко компании, една от които е испан- во дружество за стратегиче-сия и комисар по транспор- ската „Херчеса“, където е генерален директор ски инфраструктурни проек-та Сим Калас. Не само пред ти е именно за изгражданетонего, но и пред всички мини- за България. В регионалното министерство е на много важните магистра-стри Росен Плевнелиев защи- по покана на министър Росен Плевнелиев. ли „Струма“, „Хемус“ и „Чер-ти включването в разшире- но море“. Сега от огромноната трансевропейска транс- - Варна - границата с Румъ- съвместно участие в проце- нистерството на транспор- значение е „Хемус“ и другитепортна мрежа на магистра- ния в посока Констанца са на кандидатстване в ТЕN- та участват активно. Ползата пет проекта да бъдат приети вла „Хемус“, трасето „Рила“ и - Враца - Оряхово Т по трите нови проекта. Но един проект да бъде включен разширената ТЕN-Т мрежа, аскоростния път Русе - Шумен. - Шумен - Силистра. дори и засега да няма обща в разширената ТЕN-Т мрежа след това да търсим за тях ев-Магистрала „Хемус” за нас е Освен магистрала „Хемус”, за кандидатура, България ще е в това, че има шанс да полу- ропейско финансиране. Зна-тотален приоритет. За „Рила“ която с всички сили ще се бо- настоява за включването на чи финансиране от европей- ете, че магистрала „Хемус“ евсе още не е решено дали да рим да бъде включена в ТЕN- трите участъка в разширена- ските фондове. хоризонтално трасе, порадибъде магистрала или четири- T, причините да посочим и та ТЕN-Т мрежа. По-различно е положението което не попада по европей-лентов път. Габаритът на тра- нови проекти са следните: пъ- по отношение на проектите ски коридор, но е много ва-сетата не е от значение за Ев- тят Варна - Констанца има ог- Какви са следващите от централната ТЕN-Т мрежа. жна за процеса на сближа-ропейската комисия. Важни ромно значение за свързва- стъпки за обсъждане и Ако проектът е част от цен- ване, ключов за Европейска-са координатите - изходна и нето на двете съседни държа- одобряване на двете гру- тралната ТЕN-Т мрежа, как- та комисия. „Хемус“ разделякрайна точка, през кои и край ви и на големите им приста- пи проекти? то е ситуацията с магистра- България на две. Липсата накои населени места преми- нища. Другите два проекта Очаква се през юни да има ла „Струма“ (тя е по паневро- първокласен път лишава Се-нава. представляват подходи към окончателен вариант за ре- пейски коридор 4, ос 22 и част верна България, която произ-От досега проведените сре- бъдещите мостове при Си- визирания ТЕN-Т регламент. от проект 7 на ТЕN-Т), тогава вежда 30.4% от брутния въ-щи стана ясно, че нещата по листра - Кълъраш и Оряхово Процедурата е дълга - от Ев- неговото финансиране е си- трешен продукт на страната,отношение на трите предло- - Бекет, включени в Дунавска- ропейската комисия предло- гурно. от връзка с останалите частижени от нас пътни проекта за та стратегия. женията се изпращат на Ев- на България, което я поставяразширената TEN-T мрежа На следващата работна среща ропейския съвет и Европей- Кога окончателно ще бъ- в по-нисша позиция в срав-вървят добре. на 23 и 24 февруари в Брюк- ския парламент. След това съ- дат приети или отхвър- нения с южните части.По време на престоя ни в Бу- сел отново ще мотивираме браните коментари се връщат лени предложените 3+3 Влизането на коридор 10 вдапеща в неофициален раз- трите си нови предложения. в комисията, за да бъдат от- проекта? централната ТЕN-Т също щеговор с директора, който от- Тогава по тях ще се изкажат и разени, и отново - във възхо- Това ще стане през 2012 г. и доведе до изпълнение на це-говаря за ревизията на ТЕN- съседните страни и очакваме дяща линия, одобрени. Про- е добре за проектите, които лите на европейската поли-Т регламента, договорихме сериозен дебат. мените в насоките за ТЕN- ще се борим да бъдат включе- тика от гледна точка на сбли-включването на 3 нови отсеч- Министър Плевнелиев вече Т се подготвят повече от го- ни за реализация през следва- жаване.ки в разширената ТЕN-Т мре- провежда разговори с румън- дина и половина, където на- щия програмен период, 2014 Интервюто взежа: ския си колега по въпроса за шите представители от ми- - 2020 г. Милена ВАСИЛЕВАwww.infrastruktura.bg
  • Строителство Градът, 21 - 27 февруари 2011 г. sg.stroitelstvo.info 19 ИНФРАСТРУКТУРА›Mагистрала „Хемус“ ›Скоростен път I-2 Русе - Шумен пътна артерия на трафик 433 км към коридор 4 и коридор е общата дължина 9 и дистрибутор на тра- на автомагистрала фик към новите фери- ботни връзки по дунав- „Хемус” ския бряг. На базата на новосъздадената инфра- 147 км структура се предпола- га значително нараства- са изградени до мо- не на трафика в участъка мента Ботевград - Велико Тър- ново. Общият брой на населението, което ще се 286 км възползва от подобре- остават за доиз- ната транспортна дос- граждане тъпност чрез магистрала „Хемус“, е 2.9 млн. души. Северна България обхва- 1.25 млрд. ща трите най-бедни ре- гиона на страната, които евро са и едни от най-изоста- налите в икономическо Изграждането на съвременен скоростен път от Русе до Шумен ще даде възможност за подобряване вода - Русе. Ще се подобри свързаността на главните полюси на растеж в североизточната част на страна- е прогнозната стой- развитие на територия- на транспортните комуникации между река Дунав та - Русе и Варна, и на вторичния Шумен. Пътят съз- ност на строител- та на Европейския съюз, и Черно море, респективно между международни- дава условия за развитие на транспортоемки произ- ството с най-нисък БВП на гла- те пристанища Варна и Русе. Ще се създадат благо- водствени дейности по оста Русе - Шумен - Варна, ва от населението, изоли- приятни условия за осъществяване на интермодал- на нови индустриални и бизнес зони и за разширя- Магистрала „Хемус“ рани на юг от Стара пла- ни превози, при които времето за доставка на това- ване на съществуващите. Достъпът до воден транс-има стратегическо зна- нина и на север от река ри от и към Централна Европа с участие на река Ду- порт ще засили чуждия инвеститорски интерес къмчение за развитието на Дунав. В зоната на влия- нав може да се съкрати поне с едно денонощие, като тази част на страната. Проектната дължина на учас-43.7% от територията на ние на автомагистралата се избегне преминаването през канала Черна вода - тъка е 105 км. Прогнозната стойност на проекта еБългария, включваща се произвеждат 30.4% от Констанца и участъците Варна - Констанца и Черна 200 млн. евро.три от районите на ниво брутния вътрешен про-2 – Северозападен, Севе- дукт на България. Ма-рен централен и Северо- гистралата ще способ-източен, и 37.5% от на- ства за по-пълноценно-селението й. Магистра- то и ефективно използ-ла „Хемус” ще подобри ване на потенциала натранспортната достъп- дунавското крайбрежиеност до главните полю- и на северната половинаси на растеж в Северна на черноморското край-България - Варна, Пле- брежие на страната. До-вен, Русе и Велико Тър- изграждането на магис-ново, както и до вторич- трала “Хемус” ще създа-ните полюси на растеж - де допълнителна добаве-Габрово, Добрич, Шумен на стойност за регионитеи Силистра. Дунав мост и условия за динамичен2 при Видин, както и пус- икономически растеж, вкането в експлоатация на това число за засилваненови фериботни връз- на външнотърговскитеки в българския участък връзки и сътрудничест-на река Дунав превръщат вото със съседните стра-„Хемус“ в довеждаща ни и региони.›Скоростен път „Рила” Южният пътен об- рут свързва участъциход на столицата логи- от трансевропейскитечески може да се раз- транспортни коридориглежда като алтернатива 4 и 8 в района на София.на част от коридор №8. Единствените функци-Този участък ще предос- ониращи пътища в товатави югоизточен обхо- направление към мо-ден маршрут на София мента са от втори клас,и стратегическа връз- като осигуряват тран-ка за транзитния тра- зитен маршрут за теж-фик между автомаги- котоварното движениестрали “Струма”, “Тра- от Гърция към София икия” и “Хемус”. Скорос- Източна България. Те сатен път “Рила” е вклю- с големи надлъжни на-чен като проект в ини- клони и с малки радиусициативата за развитие- на хоризонталните кри-то на Южните Балкани. ви, което поражда про-Трасето на пътя преми- блеми за товарните ав-нава по направлението томобили и намаляваот Дупница към магис- скоростта на пътуване-трала “Тракия” с откло- то. През зимния пери-нение към магистрала од поддръжката им е за-“Хемус”. Дължината на труднена. Прогнознатадвете отсечки е 106.9 км, стойност на строител-габарит Г20. Този марш- ството е 420 млн. евро.
  • 20 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 21 - 27 февруари 2011 г.ИНФРАСТРУКТУРА Научна конференция в УАСГ констатира: Един голям язовир за последните 20 години Нямаме визия и пари за изграждане на хидротехнически обекти, все още имаме кадри и ноу-хау Язовирите в България черта ръководителят наса наследство от миналия катедра „Хидротехника”век, част от новия е само при УАСГ, председател нахидровъзел „Цанков ка- Българския националенмък“, който не е приуми- комитет по големите язо-ца или плувен басейн, а вири и координатор напостижение на инженер- конференцията доц. д-рната мисъл и строител- инж. Димитър Тошевния гений. Много труд- Най-голям брой голе-но ще бъде подготвяни- ми язовири у нас са из-те в момента стратегии градени през шейсеттеи програми, каквито и в години на миналия век -миналото е имало мно- 95 язовирни стени (44%),гократно, да помогнат за което съвпада със светов-решаване на проблемите ните тенденции по товав сектора. Истината е, че време. В моментаняма финансиране, а по-страшно е, че поне за мо- начело в света по броймента няма визия за раз- на изградени язовири евитие на хидроенергий- Китай - 26 278ните съоръжения и язо- САЩ - 9265, Индия -вири в България. Ще на- 4636, Испания - 1267, и „Цанков камък“ е единственият язовир, който е проектиран и изграден в България в периода 1990 – 2010 г. Нама-стъпи ли време на реално Корея - 1205 язовирни лението на валежите след 1981 г. е в границите на 12 - 16%, а намалението на оттока на реките се изменя от 20развитие след периодите стени. В световен мащаб до 40%. Глобалното затопляне е факт, който не може и не трябва да се пренебрегва, предупреждава доц. Стефан Модев в своя доклад за актуализираната оценка на оразмерителните високи вълни за яз. „Цанков камък“на минала слава и удар- строителството на язови-но изграждане на язови- ри намалява, като причи- телство са 66 язовирни дяване, напояване и дру- ването и голяма често- питейни води за Мадан ири през 60-те години на ната е значителното из- стени, в Индия - над 40 ги нужди, влошен КПД та на пускане и спиране. Рудозем - 16.5 млн. евро,XX век, замразяването на черпване на икономиче- нови язовира. В Турция на системите и др., стана При това положение тази „Нейковци“ с ПСПВ завсякакво язовирно стро- ската целесъобразност при изградени 172 голе- ясно от презентацията на роля се изпълнява от на- Трявна - 11.1 млн. евро,ителство в края на мина- поради това, че в голя- ми язовира в строител- инж. Николай Любенов миращите се в експлоата- „Луда Яна“ и ПСПВ залия и разграбването на ма степен речните систе- ство са 26 язовирни сте- от Националната елек- ция ВЕЦ. Панагюрище - 19.4 млн.напоителните системи за ми са вече застроени. На- ни. Актуален пример е трическа компания. През изминалата годи- евро, както и рехабили-няколко милиарда лева в пример Швейцария, къ- изграждането на двойно Сега около 20% от на са приключили и ра- тация на стената на язо-началото на XXI век, се дето е изградена най-ви- дъговата язовирна сте- производството на елек- ботите по разширение- вир „Студена“ - 1.5 млн.питаха водните специа- соката бетонна язовир- на „Деринер” в Североиз- троенергия в света се па- то на ВЕЦ “Студен кладе- евро.листи по време на науч- на стена „Гранд Диксанс” точна Турция с височина дат на хидроенергията. нец” с инсталация на до- Град Пловдив се водо-ната конференция „Язо- (284 м), има 167 големи на стената 249 м и ВЕЦ с България се задължава до пълнителен пети хидро- снабдява от кладенци ввирното строителство в язовира в експлоатация мощност 670 MW. 2020 г. да удвои от 8% на агрегат, като общата терасата на река Мари-България - настояще и и е застроила 86.6% от 16% добива на електрое- мощност на ВЕЦ “Сту- ца. Водоснабдяването еперспективи“. технически възможния Средното годишно произ- нергия от възобновяеми ден кладенец” достигна изцяло помпажно, а ка- Подготвени кадри за- енергиен потенциал. водство на електроенер- енергийни източници - 85 MW. чествата на водите и тем-сега все още има, съгла- Поради липсата на гия от ВЕЦ намаля водна, вятърна, слънчева Докладите предста- пературата им през лято-сиха се преподаватели, достатъчно реализи- през последните 15 го- и геотермална енергия. виха то не са задоволителни.проектанти и инженери ран капацитет за разли- дини и рядко надхвър- В структурата на елек- Тези предпоставки са на-от строителството. Те са ка от индустриализира- ля 3200-3400 GWh, което троенергийната система миналото и неясното на- ложили търсенето на ал-създавани в продълже- ните нации развиващи- се дължи на отклоняване обаче липсват типични стояще на каскада „Гор- тернативен вариант зание на години на всички те се страни имат по-го- на водни маси от изгра- подвърхови мощности: с на Арда“ водоснабдяване на гра-български обекти - над леми възможности. В Ки- дените хидроенергийни голяма маневреност, ши- - тристъпална схема – 172 да с водоизточник в се-2000 язовирни стени, от тай в процес на строи- комплекси за водоснаб- рок диапазон на натовар- MW, 440 GWh/г., започ- верните склонове на Ро-които 216 големи язови- нала 2000 г. и спряла през допите, съобщава докла-ра по класификацията на Основни въпроси пред Основни 2002 г., с изтекли сроко- дът на доц. д-р инж. Б.Международната коми- ве на разрешителни, кон- Цанков – УАСГ, и инж. Н.сия по големите язовири, хидротехниката в България хидроенергийни цесия и ОВОС. В момен- Милошев относно въз-повече от 100 водни цен- Как и с какви приоритети да развиваме водната и обекти до 2020 та проектът се ползва с можностите за използва-трали в България, чети- енергийната инфраструктура? • Каскада “Горна правителствена подкре- не на каскада „Доспат -ри ПАВЕЦ, сред която е Как да се адаптираме към климатичните изменения па, стратегически инвес- Въча“ за водоснабдяваненай-голямата на Балка- Арда” титор е EVN, а параме- на Пловдив.ните ПАВЕЦ „Чаира”, хи- и произтичащите от тях промени в хидроложките • Язовир и тунел трите се очаква да бъдат Научните разработкидравлични тунели и де- условия (режим на оттока, наводнения и др.)? “Яденица” уточнени. разглеждат още проектаривационни канали над Какво трябва да бъде мястото на хидроенергетика- • Хидровъзел “Цан- Инж. Пламен Ники- за укрепване на брегове-750 км. Факт е и специал- та сред другите възобновяеми енергийни източни- ков камък” - изграден форов, експерт от МРРБ те на реката в района наната немскоезична учеб- ци (слънчева, вятърна, геотермална енергия)? и председател на НТС по Кърджали – т.нар. воднона програма в Хидротех- • Прехвърляне на водно дело, презентира огледало, състоянието наническия факултет на Как да увеличим производството на върхова енер- води от река Места особеностите на проекта незавършените язовириУАСГ съвместно с Техни- гия за поддържане на устойчив честотен режим на • Хидровъзел “Нико- за развитие на общинска- в България, управление-ческия университет - Ви- енергийната система? пол - Турну Мъгуре- та инфраструктура с фи- то на водите на поречия сена, част от чиито възпи- Как да използваме водните ресурси на трансгра- ле” и “Силистра - Къ- нансиране от Световна- изградени хидротехниче-таници например ведна- ничните реки Места, Струма, Арда, Марица и др.? лъраш” та банка. Неговият трети ски съоръжения, експло-га започнаха работа към компонент включва до- атационното състояниеизпълнителя на „Цан- Кога България ще има възможност да се включи в • Каскада “Елешница” вършване на трите язо- на язовирите, стопанис-ков камък“ австрийска- Паневропейски коридор №7, като започне изграж- • Малки ВЕЦ на Ис- вира „Пловдивци“ с пре- вани от министерствотота „Алпине“. Това под- дане на хидровъзли на р. Дунав? кър, Струма и Марица чиствателна станция за на земеделието и от НЕК.
  • Строителство Градът, 21 - 27 февруари 2011 г. sg.stroitelstvo.info 21 ИНФРАСТРУКТУРА›„Цанков камък“ - ›България има неизползван потенциалтретото стъпало за малки ВЕЦот каскада Хидрокомплексът “Никопол - Турну Мъгуреле“ е с по-добри параметри от „Силистра - Кълъраш”„Доспат - Въча“ По мнението на екс- инж. Стойно Венков от целесъобразно да се про- Няма завършен в срок и бюджет хидротехнически обект пертите значителна част от неусвоения хидрое- нергиен потенциал на България може да бъде оползотворен с изграж- „Енергопроект хидрое- нергетика“ АД. При ПАВЕЦ “Чаи- ра” е необходимо да бъде увеличена продължител- П о Струма могат да бъдат изграде- дължи изграждането на язовир „Яденица”, за- ключава инж. Николай Наумов от „Станилов” ЕООД в своя доклад, Първата част от кон- нията обикновено са в дането на малки ВЕЦ. ността за работа в гене- ни нисконапор- още повече че са изпъл-ференцията от общо 18 рамките на 30%, в на- Най-добри възможности раторен режим и да бъде ни централи с нени строителни рабо-доклада, подготвени от шия случай са по-висо- съществуват по река Ис- увеличен обемът на до- годишно про- ти по обекта за около 6.5преподаватели от УАСГ ки основно поради нео- кър, където могат да бъ- лния изравнител на цен- млн. евро.и експерти от практи- чакваните геоложки ус- дат изградени 711 GWh, тралата, като за целта се изводство 238 Наличието на „тро-ката, беше посветена натехническите особено- ловия. Те са наложили - за стената: допълни- и по Струма - нискона- порни централи с го- предвижда да бъде из- граден язовир “Яденица” GWh мави” електропроизвод- ствени мощности (ос-сти и опита от единстве- телни изкопи в десния дишно производство 238 на котата на яз. “Чаира”, новно КЕЦ и АЕЦ) вния в последно време бряг в 12 м дълбочина, GWh. свързан с последния със лния изравнител. структурата на електро-построен голям хидро- третиране на тектонски Безспорно с по-добри съединителна напорна С оглед наличието на енергийната система ивъзел „Цанков камък“ - зони и допълнителни технико-икономически деривация - така образу- ПАВЕЦ „Чаира” със сво- перспективите за разви-опитът от изграждане- количества бетон, а за параметри е хидроком- ваната система от скаче- ята инсталирана мощ- тие на ВяЕЦ предопреде-то му, първо завиряване долината на река Гашня: плексът “Никопол - Тур- ни съдове ще позволи да ност от 864 мВт и съ- лят големите ВЕЦ в стра-и пускане в експлоата- промяна в типа и техно- ну Мъгуреле“ и неговото се прехвърлят гравитач- ществуващата възмож- ната като неин основенция, вероятностен ана- логията за тампониране изграждане трябва да за- но води от единия в дру- ност за увеличаване на настоящ и бъдещ „ба-лиз на сеизмичния риск на дъното и откосите. почне първо в сравнение гия изравнител, което по нейната роля в енергий- лансьор”, коментира вна язовира, актуализи- Към причините за за- с хидровъзел „Силистра същество означава уве- ния баланс на система- своя доклад инж. Митьорана оценка на оразме- бавянето и оскъпяване- - Кълъраш”, заключава личаване на обема на до- та се налага изводът, че е Христозов от ЕСО ЕАД.рителните високи води то на проекта бяха из-на язовира, контролно- тъкнати подписанотоизмервателна система на споразумение за раненязовирната стена. старт, което значи неза- Язовирът е завър- вършени отчуждения нашен в края на миналата земи, липса на електро-година. Той е разполо- снабдяване и водоснаб-жен в средното течение дяване на строителнитена река Въча в участъка площадки, липса на ин-след ВЕЦ “Девин” и пре- фраструктура и подход-ди яз. “Въча”. Той е с дъ- ни пътища и др.гова куполна язовирна Реализацията настена с обща височина обекта става на база на130 м, общ завирен обем Протокола от Киото130 млн. куб.м, инстали- след подписване на ме-рана мощност във ВЕЦ морандум за сътрудни- О скъпяването е заради незавър- шени отчуждения на земи, лип- са на електроснабдяване и водоснаб- дяване на строителните площадки, липса на инфраструктура и подходни пътища и др.80 MW, средногодиш- чество между Австрия ино енергийно производ- България. Инвеститорство 185 GWh и е част е Националната елек-от хидроенергийната трическа компания прикаскада “Доспат - Въча” сключен договор с ав-- проектирана и реали- стрийски консорциумзирана като пет основ- от Andritz - проектант,ни енергийни стъпала с доставчик, производи-обща инсталирана мощ- тел и главен монтажникност 485 MW. Каскада- на електромеханичнота е с една от най-слож- оборудване, ALPINE -ните хидравлични схеми главен изпълнител нау нас на територия от строителните работи,2083 кв. км. POYRY ENERGY - гла- Както е известно от вен проектант, SWECOсветовната практика, Group – “Енергопро-няма завършен в срок ект – Хидроенергети-и бюджет хидротехни- ка” АД, София – техни-чески обект, коментира чески проект и съпроек-Данаил Тафров от Бъл- тант за работните черте-гарската хидроенергий- жи на обекта, от чийтона асоциация по повод състав е излъчен проек-завършването на „Цан- тантският екип на мес-ков камък“. Поскъпва- тостроежа.
  • 22 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 21 - 27 февруари 2011 г.РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ Габрово обяви концесия за няколко бази в резервата Боженци Обектите ще бъдат напълно ремонтирани, реставрирани и адаптирани като обществено обслужващи сгради А Община Габрово обща площ 1038 кв.м. за консервация, рес- рхитектурно-ис-обяви концесия за ня- Къща „Баба Ана“, таврация и адаптация торически ре-колко свои бази в ар- или така наречената на сградите - недвижи-хитектурно–историче- къща „Ана Русинова“, ми културни ценнос- зерват Божен-ския резерват Боженци. също обявена за недви- ти, след съгласуване по ци е разположен наРешението за открива- жима културна ценност, реда на Закона за кул- площ от 20-25 ха и от-не на процедура за пре- състояща се от маси- турното наследство, стои на 17 км от Габро-доставяне на концесия с вен приземен етаж със като рискът от осъ- во. Селището е обяве-предмет хотелиерски и застроена площ 71.40 ществяването на тезиресторантьорски услу- кв.м, паянтов етаж с дейности тежи върху но за архитектурно-ги в обекти – публична пристройка на един концесионера. Четири- исторически резер-общинска собственост етаж, разположени в те обекта ще бъдат на- ват през 1964 г. с ре-в пакет, бе взето на за- имот с обща площ 354 пълно ремонтирани, шение на министер-седание на общинския кв.м, е вторият конце- реставрирани и адапти- ството на културата,съвет в края на мина- сионен обект. Почив- рани като обществено когато са били и пър-лата година. Срокът на база (Къща №5), или обслужващи сгради заза получаване на до- популярна като къща ресторантьорски и хо- вите обявявания закументацията за учас- „Иванца Бончева“, и телиерски услуги. една част от сгради-тие в процедурата е 7 „Боженско ханче“, из- Участниците трябва те, приключили презмарт. Офертите ще се вестно още като хан- да имат опит през по- 1973 г. с обявяванетоподават 35 календарни че „Старата община“, са следните пет календар- на всички паметници.дни след изпращане на останалите два обекта, ни години в областта наобявлението в Държа- включени в пакета за хотелиерската и ресто- В миналото Боженцивен вестник, а отваря- концесия. рантьорската дейност е било село на дюл-нето им – 45 календар- Почивната база е или дейности, идентич- гери и търговци. Тукни дни след изпращане на два етажа и сутерен ни или сходни с такива, всички сгради са па-на обявлението, счита- със застроена площ от допринасящи за подо- метници на културатано от 3 февруари. 109.20 кв.м с допълни- бряване обслужването с местно и ансамбло- В пакета са включе- телна масивна сграда на на населението.ни общо четири обек- един етаж, разположе- Срокът за проектира- во значение. Споредта - недвижими кул- ни в урегулиран позем- не и извършване на ре- експерти Боженци етурни ценности, на те- лен имот с площ 3930 монтно-възстановител- най-запазеният архи-риторията на архите- кв.м. „Боженското хан- ните и адаптационни тектурно-историческиктурно–историческия че“ е недвижима кул- дейности и опитът в ор- резерват. Тук най-ста-резерват, сред които турна ценност, едное- ганизацията на хотел-Къща на композито- тажна сграда, частично ски и ресторантьорски рата запазена къща ерите, така наречената на маза, с площ 90 кв.м, услуги и квалифициран от средата на XIX веккъща „Гана Кадиева“, с обслужващи поме- състав ще са с най-го- - Джелеповата къща,обявена за недвижима щения, находящи се в ляма относителна те- която е минала презкултурна ценност. Тя е имот с площ 200 кв.м. жест при оценката, като реконструкция.на два етажа, частично Към основния пред- за всеки от тези показа-със сутерен със застро- мет на концесията се тели тя ще е 30 на сто. предложение, което ще по програми, включ- опасност и сигурност,ена площ от 87.40 кв.м включва извършването Срокът за проекти- е с относителна тежест ващо разходи по про- екологична програма си стопански постройки, на частични строител- ране и извършване на 20 на сто, ще включва грами - социална про- относителна тежест 10представляващи сгра- ни и монтажни работи, ремонтно-възстано- най-малко инвестици- грама, план за преход- на сто. С относителнада на един етаж, със су- необходими за частич- вителните и адаптаци- онна програма с разче- ния период, програма тежест 20 на сто ще сетерен и навес с площ на рехабилитация и ре- онни дейности според тена инвестиция в на- за оперативна дейност оценява предложение за51.60 кв.м, с още ня- монт на обекта на кон- обявлението не трябва правления с относител- и поддръжка, органи- еднократно концесион-колко по-малки сгради, цесията, свързани с тех- да е по-дълъг от 24 ме- на тежест 10 на сто, ин- зационно-управленски но плащане.находящи се в имот с ническите изисквания сеца. Инвестиционното вестиционни разходи план, програма за без- Силвия ЗЛАТКОВА
  • Строителство Градът, 21 - 27 февруари 2011 г. sg.stroitelstvo.info 23 АРХИТЕКТУРА Дейвид Чипърфийлд със златния медал на RIBA Кралският институт на британските архитекти отличи известния проектант за изключителен принос и за „Нойес музеум“ в Берлин Изключително за ва да бъде готов презпрактиката на Дейвид 2012 г.Чипърфийлд е тради- Работата на Чипър-ционният подход, кон- фийлд се основава натрастиращ с лъскавите философски подход,иконични сгради, ста- който води до създаваненали така популярни на сгради със собственапрез последните годи- индивидуалност, нераз-ни, и способен да създа- ривно свързани с конте-ва собствен образ. Това кста и функцията. Под-е характерно за британ- ходът към проектиране-ския архитект, който то се основава на уни-получи златния медал калността на всеки про-на Кралския институт ект и всеки клиент в за-на британските архите- висимост от функцията,кти RIBA, връчването независимо дали ставана отличията беше на 9 дума за сграда, магазинфевруари. или дизайн на мебел. През 2009 г. е завър- Проектът за „Но-шен обновеният „Нойес йес музеум“ в Берлин емузеум“ на Музейния в партньорство с Джу-остров в германската лиан Харап. Чипърфий- Лондон, Берлин, Мила- Журито е впечатлено от възраждането на музейния комплекс в сърцето на Му-столица след 12 години лд е спечелил над 50 на- но и Шанхай. Сред спе- зейния остров в Берлин с възстановяване на историческите структури и свърз-упорит труд по възста- ционални и междуна- челените отличия са на- ването им с околната среда, пише в мотивите на наградата.новяване на разрушена- родни отличия за архи- гради на Американскията от войната структу- тектура, включително архитектурен инсти-ра и на уникалните ин- другата награда на RIBA тут AIA, на Германскиятериори. - Stirling Prize 2007, за съюз на архитектите и През същата година Музея на модерната ли- много други.са завършени други ин- тература в Марбах ам Бюрото работи втересни обекти на Чи- Некар в Германия. международен мащабпърфийлд като Съдеб- Дейвид Чипърфийлд по културни, жилищниния комплекс в Барсе- е роден през 1953 и търговски проекти,лона - един от най-голе- г. в Лондон. Учи в като предлага пълниямите строителни обекти Kingston School of Art и набор от проектантскив Европа, или „Расмусон Architectural Association, услуги за архитектур-център“, част от Исто- след завършването си но проектиране и въ-рическия музей в Анкъ- работи при Дъглас Сти- трешен дизайн. Порт-ридж, Аляска. През съ- вън, Ричард Роджърс и фолиото включва музеищата година бюрото по- Норман Фостър. Съз- и галерии, библиоте-лучава поръчка за лук- дава своята практи- ки, апартаменти, част-созния петзвезден Hotel ка David Chipperfield ни домове, хотели, офи-Cafе Royal на лондон- Architects през 1984 г., си, градоустройстве-ската улица „Риджънт в момента има над 180 ни планове и търговскистрийт“, който тряб- проектанти в офисите в обекти. ЕТЕМ на BAU 2011: единствената българска компания със собствен щанд на най-голямото строително изложение ETEM Building пейски, но и в световен бяха 3 тотема-мостри. ми – Е85, Е45, Е70, кактоSystems участва за втори мащаб”, коментира д-р Чрез тях ETEM се опита и най-новата PVC систе-път на най-значимото Рейнхард Пфайфер, из- да покаже своето виж- ма - Q72.европейско строително пълнителен директор на дане за Града на бъде- На част от щан-изложение – BAU 2011. Messe Munchen. щето – високите сгра- да беше представен и То се проведе от 17 Участието на изложе- ди, жилищата, в които etalbond като част отдо 22 януари в Мюнхен, ние от такива мащаби всички искаме да живе- Elval Color. Затова иГермания. Организато- цели да покаже ЕТЕМ ем, и продуктите, с ко- присъствието на щандарите отчитат рекорд в като глобален доставчик ито трябва да бъдат из- беше мултинационалнопосещаемостта на тазго- на архитектурни систе- пълнени. Тотемите са – представители на ком-дишното събитие – по- ми и дълготраен бизнес метафора на модерни- панията имаше от Гър-вече от 238 000 посети- партньор на инвести- те фасади според ЕТЕМ. ция, Украйна, Румъниятели от 150 държави. тори, архитекти и кли- По този начин компани- и Сърбия.Значително се е увели- енти. ята изтъкна и с какво е С участието си начил броят на посетите- Щандът на компа- уникална спрямо всички BAU 2011 ЕТЕМ показалите извън Европа – Ин- нията бе разположен други фирми – възмож- новия си имидж на мо-дия, Япония, САЩ, Ка- на площ 99 кв.м – 3 ността да достави реше- дерна, глобална компа-нада и ОАЕ. “Това под- пъти повече в сравне- ния за цялата сграда. ния, която е в съзвучие счертава позицията на ние с участието ни през Бяха представени и мотото на изложениетоBAU като водещо изло- 2009 г. най-новите разработки „Продава, за да променяжение не само в евро- Основният акцент в архитектурните систе- към по-добро”.
  • 24 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 21 - 27 февруари 2011 г.ИМОТИ&ИНВЕСТИЦИИ Най-накрая сделка Europa Capital потвърди, че придобива „Ритейл парк Пловдив”, и разчупи леда на инвестиционния пазар за имоти в България Компанията за инвес-тиции в имоти Europa 26 790 кв.мCapital разчупи леда на отдаваема площбългарския пазар за ин-вестиции в имоти, следкато официално потвър-ди, че има споразуме-ние за придобиванетона търговския комплекс„Ритейл парк Пловдив”за 20 милиона евро. Обекът беше соб-ственост на LandmarkProperty Management 11S.A., регистрирана в наемателяЛюксембург компания,наследила част от недви-жимите имоти в Бълга-рия, притежавани по-ра-но от Тор Бьорголфсон,инвестиционната фирмаAltima Partners и британ-ския предприемач ХенриГуин-Джоунс. Последни-ят е вписан като управи- 4.5 млн. левател в дъщерното друже- прогнозираниство „Лендмарк Бълга- приходи от наем зария ритейл парк” ЕООД, Това е първият истински търговски парк в България. За разлика от моловете при тази концепция обикновено земята е по-евтина, паркирането е надземно, а отделният магазин има значително по-голям среден размер. 2009 г., последната,както и бившият мени- Тяхната сила е в цената на продуктите и възможността веригите да изложат максимума от асортимента сиджър на компанията Ри- за която имачард Макдоналд. Смяна- проектът има сравнител- те в Landmark Property кателните за инвести- обекти в София, Варна и финансов отчетта на собствеността не е но нискорисков профил. Management S.A. – Ри- торите, защото голяма Стара Загора, сега упра-отразена в страницата на Приходите от наеми за чард Макдоналд, ще ос- част от дохода им идва влявани от Българо-аме-търговския регистър в 2009 са били над 4 мили- тане миноритарен акци- от компании, чиито про- риканския инвестицио-интернет. она лева, а прогнозата за онер. Той го потвърди дажби би трябвало да нен фонд. Сумата е малко по-ни- 2010 е била за 4.5 мили- пред „Строителство Гра- страдат по-малко в кри- „Доволни сме, че оси-ска от балансовата стой- она. Обикновено дого- дът“, без да уточнява раз- зата – продукти в сред- гурихме първия си активност на имотите на дру- ворите за наем включват мера на дела си, и добави, ния до средно ниския це- в България, който пред-жеството според послед- последващи увеличения че доходността по сдел- нови клас и хранителни ставлява качествена ин-ния му наличен отчет (за от евентуално повишава- ката е около 10%. Чис- стоки. Интерес към та- вестиция със силен спи-2009 г.), които се състоятот магазини в комплекс с не на наемите в синхрон с инфлацията. лото не беше посочено в съобщението от лон- кива активи бяха изра- зили и гръцки фондо- сък от наематели”, каза Тим Норман, председа- 4.266 млн. леваобщ паркинг, разположе- Вестник „Капи- донската инвестиционна ве – собственикът на The тел на борда на Europa е размерът на нетнияни на бул. „Менделеев” в тал”, който пръв съоб- фирма. Mall, а по непотвърдена Emerging Europe Fund, за паричен поток отГрада на тепетата. щи за сделката, писа в Според консултан- официално информация чиято сметка е направена оперативна дейност Те са разпределени броя си от 5 февруари, ти по имоти обекти като Bluehouse е потенциал- инвестицията. през 2009 г.между 11 наемателя, като че един от съдружници- този са сред най-привле- ният купувач на сходни Деян ТОДОРОВоще от първия му рабо-тен ден заетостта е сто- Малко история „Рпроцентова. Най-големи- итейл парк Пловдив” беше част от акти-ят му клиент е австрий-ската верига строителни вите, които българската компания за не-хипермаркети bauMax, движими имоти „Алфа дивелопмънтс”а другите са в различ- искаше да купи в началото на 2008 г. Сделки-ни сектори – от обувки те за няколко от общо над 20 имота така и не саи мода до детски стоки, били финализирани. Справка в търговския и им-хранителен супермаркет, отния регистър показва, че Landmark Propertyресторант и магазин заобзавеждане. Management, продавач по сделката, е собственик Наемната площ е 26 на капитала на още две търговски дружества в790 кв.м, на практика България. Чрез тях държи „Лендмарк център Ва-равна с отдаваемата, тъй рна” (клас А офис в центъра на морската столи-като сградите са ниское- ца, на мястото на историческата бивша военнатажни и не се губят пло-щи в стълбищни клет- болница) и „София бизнес център” (сградата, из-ки, общи алеи и паркинг вестна като „Хюндай център” на столичното око-етажи, характерни за мо- ловръстно шосе). Всички сгради от първоначал-ловете например. ния портфейл на „Лендмарк” се управляват от Тъй като голяма част „Алфа пропърти мениджмънт”, част от групата наот площите са отдадени „Алфа финанс холдинг”, включително тези, ко-на международни компа-нии като bauMax, „Пи- ито не са били трансферирани към компанията.кадили” или Deichmann, bauMax е най-големият наемател в комплекса. Разгънатата застроена площ на Засега АПМ остава мениджър и на „Ритейл паркможе да се приеме, че магазина е почти половината от общата Пловдив”, съобщиха от Europa Capital.
  • Строителство Градът, 21 - 27 февруари 2011 г. sg.stroitelstvo.info 25 ИНВЕСТИЦИИ ТЕЦ „Марица-изток 2” инвестира 59.8 млн. лв. в рехабилитацията на блок 8С месец по-ра- наха на 2 юли минала- вият генератор е с 270.6 но от пред- та година с подмяната MVA и е с широк диапа- видения на ротор - ниско наля- зон на работа по реак- срок при- гане, реконструкция на тивна мощност. ключи ре- ротор - високо наляга- Модернизацията нахабилитацията на блок не, и премахване на Бау- турбината e ангажимент8 в най-голямата рено- мановата степен на тур- на японската фирмавирана топлоелектри- бината. Монтирани са „Тошиба”, „Риск инже-ческа централа в Бълга- нови цифрови релей- неринг” подмени стариярия „ТЕЦ Марица-изток ни защити, произведе- генератор с нов, а реха-2” ЕАД. С извършената ни в Швейцария. Стара- билитацията по котел 12модернизация се пови- та възбудителна систе- е изпълнена от „Енер-ши мощността на енер- ма на генератора е под- горемонт” - Гълъбово, игоблока до 230 MW и менена със съвременна др. фирми. Всички ос-се увеличи животът на статична, също швей- танали ремонтни дей-ободрудването с 25 го- царско производство. ности са дело на персо-дини, съобщиха от дру- Паралелно с това е из- нала на „ТЕЦ Марица-жеството. Общата стой- вършена и рехабили- изток 2” ЕАД.ност на инвестицията е тация на котел 12. Тя е На 26 януари завър-59.8 млн. лв. свързана основно с под- шиха гаранционни- Модернизация- мяна на нагревни по- те изпитания, след кое-та е част от мащабния върхности с изтекъл ре- то блок 8 бе предаден запроект за рехабилита- сурс, както и с възста- управление на Централ-ция на блокове от 1 до новяване на всички из- ното диспечерско упра-4, изграждане на серо- носени възли и учас- вление. Рехабилитира-очистващи инстала- международно сътруд- „ТЕЦ Марица-изток 2” 4, а през октомври 2010 тъци от системата на ният енергоблок рабо-ции (СОИ) на блокове ничество чрез държавно ЕАД завърши успешно г. със 7 месеца предсроч- котлоагрегата. Старият ти със сероочистващата1 и 2, 3 и 4 и повишава- гарантиран заем със 191 рехабилитацията и из- но приключи модерни- генератор е подменен с си инсталация съглас-не мощността на бло- млн. евро и Булбанк – 35 граждането на сероо- зацията на блок 6. нов, по-мощен, произ- но националното и ев-кове 6 и 8, финансиран млн. евро. чистващите инсталации Ремонтните дейности веден от Електросила” ропейското законода-от Японската банка за През юни 2009 г. на енергоблокове от 1 до по енергоблок 8 започ- – Санкт Петербург. Но- телство. Ток от слънцето - произведено Три мита, които Лаборатория в Обнова YTONG опроверга недвусмислено Първата фотоволтаична централа за 17 февруари, Модерен театър, София Плевенска и Ловешка област произвежда вената радиация в по- зелена електроенергия мещението, а след това и в блокчета YTONG. В Първата фотоволта- изграден собствен тра- Обнова трябва да про- блокчетата измерителни- те уреди отчетоха ради-ична централа за Пле- фопост, кабелна линия извежда между 120 и 130 ация, по-ниска отколко-венска и Ловешка област до електрoпровод 20 kV. хил. kWh. то естествения фон в по-започна да произвеж- Две години след стар- Фотоволтаична- мещението и в пъти по-да зелена електроенер- та на инвестиционния та централа в Обнова ниска от нормите в Бъл-гия. Тя се намира в село ни проект и шест месеца е първата в България с гария.Обнова на територия- след началото на строи- този вид фотоволтаичнита на община Левски. На телните работи на 3 фев- модули с антирефлексно Мит 3: YTONG се нуждаелмястото на изоставено руари мина приемателна стъкло, което значител- от допълнителна топлоизо-дворно място с площ 2.7 комисия, с което обек- но увеличава ефектив- лациядка в близост до мест- тът официално е въве- ността, обясняват още Йенс Тирфелдер, уп- временните продукти. равител „Продажби и Факт: Беше проведенното училище сега е из- ден в експлоатация, спо- от „Солар инженеринг сравнителен експериментградена фотоволтаична- делиха пред „Строител- проект”. маркетинг”на „Ксела Мит 1: YTONG поемал вода България“ и инж. Бой- Факт: Клетъчният бе- с клетъчен бетон и високта централа с мощност ство Градът” управите- Фирмата има необхо- клас керамични тухли.96 kW. лите на „Солар инжене- димата квалификация ко Пенев, продуктов ме- тон YTONG поема мно- ниджър, демонстрира- го по-бавно вода от всич- Специалисти от „Хекса- Инвеститор е плевен- ринг проект” инж. Нина за изграждане и на дру- гон билд“ проследиха оп- ха техническите харак- ки масово използваниската фирма „Солар ин- Дечкова и инж. Петко ги фотоволтаични цен- теристики на строител- строителни материали. ита с термокамера и до-женеринг проект”. Про- Цаков, които са с дълго- трали. Интересът към ния матерлиал YTONG. За около 20 мин. блокче казаха отличната топло-ектът е на „СТС Солар” годишен квалификаци- подобни инвестиции е Експерти от лаборато- бе поставено във вода за- изолационна способност.– Габрово. Изпълнител онен опит, придобит в голям, но всичко опи- риите „Диал” и „Хекса- едно със стандартна ке-по строителната част е Германия. ра до финансиране, каз- гон” проведоха опити за рамична тухла. Експе- Приложение на клетъчния„Стройконсулт” - Пле- Фотоволтаичните мо- ват още инвеститорите. качествата на клетъчния риментът недвусмисле- бетонвен, а технологичната дули са доставени имен- Средната цена на инвес- бетон, произвеждан от но показа, че въпреки YTONG е подходящ зае дело на инвеститора. но оттам, производство тицията е 3 евро за 1 kW. КСЕЛА България. С най- порьозната си структура, всякакви сгради. Пора-Консултант по време на са на германската фир- Допреди година–две це- съвременна техника пред YTONG поглъща видимо ди изключително добра-строителството е „Лаза- ма „ЦентроCолар”. Ин- ната беше един път и по- водещи медии бяха оп- по-малко влага от класи- та си топлоизолация серови 2002”. верторите и комуника- ловина в повече. Тенден- ровергани някои митове ческата тухла. прилага както завъншни, Бетоновите площад- ционното оборудване са цията е към падане на и съмнения за матриала. така и за преградни сте-ки са изградени върху световният лидер в про- цените поради усъвър- Иновациите понякога Мит 2: YTONG бил радиоак- ни. Поради своята леко-630 кв.м, като върху тях изводството на инверто- шенстване на технологи- срещат отпор в инерци- тивен та, лесна обработваемосте вдигната метална кон- ри SМА. ята и производството на онното мислене на стро- Факт: Специалисти и точни размери е неза-струкция и са монтира- Според направения по-мощни модули, кате- ители и потребители, ко- от лаборатория „Диал“ - меним при ремонти и са-ни фотоволтаичните мо- слънчево–енергиен одит горични са експертите. ито трудно приемат съ- Бухово измериха естест- ниране на жилища.дули. Към централата е годишно централата в Силвия ЗЛАТКОВА
  • 26 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 21 - 27 февруари 2011 г.ПРОЕКТИ Четири етажа под земята Строителството на многоетажния подземен паркинг в центъра на Бургас започнаБ лизо четири години след подписване- то на конце- сионния до-говор между общинаБургас и „Глобал техно-ладжи къмпани” за пло-щад „Св. св. Кирил иМетодий“ с цел изграж-дането на подземен пар-кинг под него същин-ската работа по обек-та започна. В началотона месеца бе даден стартна проекта, който, следкато бъде изпълнен, щеосигури близо 400 пар-коместа под земята вцентъра на черномор-ския град. Самото стро-ителство на съоръжени-ето ще отнеме 15 месе-ца. Време, което при до-бри климатични усло-вия може да бъде скъсе-но. Инвестицията ще еоколо 15 млн. лева. Фи- Инвеститор „Глобал техноладжи къмпани” ЕАД Застроена площ 4000 кв.мнансирането на обек- Проектант Проектантско ателие „Акцент“ РЗП 16 000 кв.мта е осигурено чрез бан-ков заем. Изпълнител Консорциум „Понс холдинг“ и „Понсинженеринг“ Дълбочина 18 м Три ще са основни- Изпълнител на укрепването „Бауер България” Капацитет 400 автомобилате нива за паркиране.Четвъртото ниво ще иг- ния. На първото ниво та „Св. св. Кирил и Ме- записано, че той е вали- собственост на общин- като през пролетта дос-рае ролята на подлез. В има предвидени поме- тодий“ и едноименното ден до септември 2037 ския съветник Ваклин тигнаха своята кулми-него ще са комуника- щения за охрана, за са- училище, които са и па- г. Концесионерът тряб- Стойновски, който го- нация. Тогава догово-циите. Изкопните ра- нитарни възли. Тук има метници на културата, ва да изгради със свои дина по-късно я про- рът бе на крачка от раз-боти по изграждането обособен и информа- те ще бъдат укрепени средства подземен пар- даде заедно с ангажи- трогване заради забаве-на паркинга ще се из- ционен център, както и с пилоти, като за това кинг, включително ин- мента, произтичащ от ни концесионни плаща-вършват на дълбочина технически и машинни е наета фирма „Бауер фраструктурата и при- сключения концесионен ния от страна на фир-от около 18 м. Пешеход- помещения, и зала ви- България“. В случай че надлежностите, обслуж- договор. мата концесионер. Кме-ният достъп до отделни- доенаблюдение. се появят пукнатини по ващи експлоатацията, Идейният проект за тът Димитър Николовте нива ще се осъщест- Проектът е разделен сградите, нужните ре- съобразно одобрен про- паркинга е от 15 юни дори входира докладнавява както чрез стъб- на три етапа - премест- монтни дейности по тях ект. Ангажимент на дру- 2007 г. През следващите записка до общинскиялищна клетка, така и с ване на съществуващите ще бъдат извършени за жеството е и оформяне- години между община- съвет с искане концеси-асансьор. Освен места за комуникации, укрепва- сметка на фирмата - из- то на надземното пло- та и фирмата концеси- ята да бъде прекратена.паркиране на подземни- не на терена и изграж- пълнител на обекта. щадно пространство. онер прелитаха взаим- Това обаче не се случи,те нива са осигурени и дане и съоръжението. Концесионният дого- Когато спечели кон- ни обвинения в неспаз- тъй като от „Глобал тех-площи, предназначени За да се гарантира вор е от април 2007 г. В цесията за площада, ване на ангажименти. ноладжи къмпани” всеза автомивки, складови целостта на близкосто- раздел концесии на сай- фирма “Глобал техно- Споровете продължиха пак преведоха договоре-и технически помеще- ящите сгради – църква- та на община Бургас е ладжи къмпани” беше и през миналата година, ната сума.
  • Строителство Градът, 21 - 27 февруари 2011 г. sg.stroitelstvo.info 27 ПРОЕКТИ „Ларго център” – името говори Нова офис сграда с търговски площи строят до историческия музей в Сливен На сливенското ларго тивен съд и регионал- като в нея има проекти- открито на част от пеше- Обект Largo Center, Офис сграда с търговска– пешеходна зона, тери- ния исторически музей, рани и търговска част и ходния булевард. част, Сливентория, наситена с исто- офис сградата се възпри- заведения. Общата площ Офис частта разполага Възложител “Ларго център” ЕООДрически сгради, паметни- ема като своеобразен ар- е 2998 кв.м, от които тър- с 19 офиса, разпределени Проектант „Архлайн - Николов“ ООДци на културата, от ня- хитектурен мост между говската част за отдава- на четири нива, с гледка Изпълнител “Монолит“колко месеца тече стро- минало и настояще, ди- не под наем е около 1030 към ларгото на Сливен вежът на нова офис сгра- намичен преход във вре- кв.м. административното ядро сика и отчитат админи- дат изпълнени с настилкада. Проектът логично е мето и пространствено- На приземния и пър- на града. стративния характер на от естествен камък, обли-наречен „Ларго център” то измерение на обек- вия етаж са разположе- Новопроектираната основната функция на цовки с естествени фур-и е инвестиция на еднои- тите на градската среда, ни различни по големи- сграда запазва свободен сградата”, разказват про- нири и декоративни ма-менното дружество. Мес- казват проектантите арх. на магазини, част от тях партерен подход между ектантите. При изпълне- зилки. Сградата ще бъдетоположението на сгра- Станислав Николов и се развиват и на двете ларгото на града и улица нието на интериорите се съоръжена с високотех-дата е ключово и опреде- арх. Асен Василев от „Ар- нива посредством самос- ”П. Славейков“. предвижда използване- нологични инсталации,ля нейния архитектурен хлайн - Николов“. тоятелна вътрешна стъл- „Интериорните ре- то на висококачествени системи и съоръжения,облик. Разположена меж- Сградата е предназна- ба. Предвидено е изнася- шения запазват диало- и дълготрайни материа- гарантиращи сигурностду стария администра- чена основно за офиси, не на места за сядане на га между модерно и кла- ли. Помещенията ще бъ- и безопасност.
  • 28 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 21 - 27 февруари 2011 г.BUILDINGREEN Агенцията за енергийна ефективност: Прилагането на ЕСКО модела ще ускори обновяването на публичния сграден фонд С предложените мерки и стимули в новата стратегия за енергийна ефективност България има потенциал да постигне 25% спестявания в крайното енергийно потреблениеТ екущо инвестираните средства в мерки за енергийно спестяване в сгради – публична собственост, и в промишлеността са 3-4 пъти по-мал- ко от необходимите. При тези темпо- ве на инвестиране ще са ни необхо-дими повече от 20 години за достигане на сред-ноевропейските нива. „С предложените мерки истимули в новата стратегия за енергийна ефек-тивност България има потенциал да постигне25% спестявания в крайното енергийно потреб-ление, т.е. над два пъти увеличение спрямо оп-ределената ни индикативна цел от 9% до 2016г.”, съобщи Красимир Найденов, главен дирек-тор „Информация и контрол” в Агенцията поенергийна ефективност (АЕЕ), по време на пър-вия от шестте информационни семинара, кой-то се проведе в Пловдив с кметове, общински иобластни специалисти и представители на биз-неса от Южен централен район. В следващите де- промишлени системи с тивни услуги)”, комен- Какво включва дейността на ЕСКОсет години с прилагане годишно потребление тира Лидия Костова, компаниите:на високо рентабилни над 3000 MWh/г. главен експерт в АЕЕ,мерки в индустрията, В обществения сгра- Тя посочи, че за тери-транспорта, домакин- ден фонд, където има торията на Южен цен- • доставка на енергия, включително заплащане разходите за горивоствата, услугите и сел- регистрирани 6450 сгра- трален район са нали-ското стопанство могат ди (18.3 млн. кв.м), спе- це 128 сгради общинска • експлоатация, ремонт и поддръжка на сградните инсталациида бъдат спестени 1380 цифичната инвестиция собственост, подходящиktoe енергия, за които са на 1 кв.м е 65 лв., или за сключване на ЕСКО • осигуряване на резервни части по гаранционния договорнеобходими 7.186 млрд. 0.75 лв. за 1 kWh спесте- договори. За извършва-лв. инвестиции. Това оз- на енергия. не на тяхната енергий- • осигуряване на финансирането за реконструкция на съоръжения и инста-начава, че извън текущо Тези средства засе- на рехабилитация са не- лацииинвестираните средства га трудно се осигуряват обходими 36 млн. лв.,всеки българин тряб- от техните собствени- при което ще се постиг- • консултантски и инженерни услуги, вкл. предпроектни проучвания, про-ва да влага годишно от ци и ползватели - дър- не годишна икономия ектиране, контрол на реализацията и др.50 до 100 лева в мерки жавните институции и на енергия от 7.5 млн.за енергийно спестява- най-вече общините, ко- лв. и спестени парнико- • изграждане на съоръжения „до ключ”, вкл. инженерни услуги, доставка,не. По изчисления на ито разчитат главно на ви емисии от порядъка надзор на строителството и пускане в експлоатация.АЕЕ общият размер на европейските фондо- на 23.8 kt/год.достъпните финансови ве и изгодни кредит- ЕСКО компаниитесредства е 11.9 млрд. лв. ни линии от ЕБВР, фонд влагат собствени сред-От тях 4.8 млрд. лв. мо- „Енергийна ефектив- ства за покриване нагат да бъдат осигурени ност”. „В условията на всички разходи за реа- ЕСКО компаниите прилагат:от доходи и спестявания недостигащ финансов лизиране на даден про-на българските граж- ресурс за енергийно са- ект, като възвръщат на- • финансов механизъм, основан на принципа капиталовите разходи по про-дани, 4.4 млрд. лв. по ниране най-подходяща- правената инвестиция с екта да се изплащат от икономиите, постигнати чрез неголиния на оперативни- та алтернатива за общи- известна печалба отте програми, фондове ните се явяват догово- достигнатата икономия ЕСКО компаниите осигуряват:и кредитни линии и 2.7 рите с гарантиран ре- в периода, определенмлрд. лв. от задълже- зултат, въз основа на ко- като срок на откупува- • на свои разноски енергийни услуги и инвестиции при гарантирано равни-ните по Закона за енер- ито може да се осигури не. За общината катогийна ефективност лица цялостно или частично възложител остава ще на спестени енергийни разходи, възвръщащи инвестицията заедно с– търговци на енергия, финансиране на проек- единствено задължени- известна печалба;собственици на сгради ти „до ключ” от т.нар. ето да осигури средствас разгъната застроена ЕСКО компании (пред- за годишни енергийни • финансирането на услугата не само чрез собствени средства, а и чрез при-площ над 1000 кв.м и на приятия за енергоефек- разходи, равни на влечени средства и финансиране от трета страна.www.buildingreen.bg
  • Строителство Градът, 21 - 27 февруари 2011 г. sg.stroitelstvo.info 29 BUILDINGREEN Условия за финансиране на ЕСКО договори в сгради Нови лица в управителния съвет на BGBC държавна и/или общинска Промени в структу- собственост: рата на управителния съвет на Българския съ-• Предвидените за изпълнение дейности и мерки вет за устойчиво раз- по енергийна ефективност да гарантират пос- витие бяха гласувани и тигането на енергийни спестявания и издаване приети на общото съ- на сертификат за енергийна ефективност, съот- брание на съвета, което ветстващ най-малко на изискванията за катего- състоя на 17 февруари в заседателната зала на рия Б. „Булгарконсулт А&И”.• Пакетът от мерки да бъде изпълнен с материа- Така към управителния ли, съответстващи на Закона за техническите съвет се присъедини- изисквания на продуктите. ха Атанас Гаров (изпъл-• Договорираният срок за откупуване на инвес- нителен директор на тицията да не е по-дълъг от 10 години. Colliers International),• Не подлежат на финансиране включените в Ингрид Янкер (упра- вител на „Кнауф Бълга- предмета на договора с гарантиран резултат рия” ЕООД), арх. Белин възстановителни и/или съпътстващи дейности, Моллов (бивш зам.-ми- гарантиращи експлоатационната годност на нистър и съветник в та комисия, комисия- вет за устойчиво разви- ведат в сътрудничество мерките за повишаване на енергийната ефек- Министерството на ре- та по допускане и про- тие беше одобрена фир- с Гьоте институт - Бъл- тивност. гионалното развитие и веждане на изпити, как- ма „СЕТИ Одиторинг” гария, УАСГ и Техниче- благоустройството) и то и изменения в устава ООД, а за контрольор ския университет – Со- Румен Люцканов, съ- на сдружението. Гласу- на каса членовете под- фия. Участниците ще се Последователност на дружник в адвокатско- вано бе освобождаване крепиха кандидатурата запознаят с методиката извършваната комплексна то дружество „Добрин, от отговорност на из- на Атанас Гаров. за оценка на устойчиви Кинкин и Люцканов”. пълнителното бюро и В срок от една седми- сгради според най-из- услуга Бяха приети едино- управителния съвет на ца BGBC ще обяви про- вестните сертификаци-• Обследване за енергийна ефективност на обек- душно структурата и сдружението за пери- грамата за обучителни- онни програми, както и съставът на техническа- ода 2009–2010 г. За оди- те семинари до месец използването им в про- та та и сертификационна- тор на Българския съ- юни, които ще се про- цеса на проектирането.• Анализни проучвания на потенциала за спестя- ване• Подбор на мерки за повишаване на енергийна- та ефективност• Работен проект на определените технико-ико- номически мерки• Финансиране на проекта• Изпълнение на строително монтажни работи• Мониторниг през целия гаранционен период/ срок на откупуване на инвестицията правените преди от АЕЕ.внедряването на енерго- Правно основаниеефективните мерки. за сключване на дого- ЕСКО компанията вори с гарантиран ре-може да реализира услу- зултат дават разпоред-гата не само чрез собст- бите на чл. 48 и чл. 49вени инвестиции, а и от Закона за енергийначрез привлечени сред- ефективност и Наред-ства от финансови ин- ба №РД-16-347 от 2 ап-ституции, като целият рил 2009 г. за условия-финансов, технически та и реда за определянеи търговски риск е за размера и изплащане нанейна сметка. Обичай- планираните средстваната практика е EСКО по договори с гаранти-фирмите да се явят на ран резултат, водещитърг за един проект и до енергийни спестява-след това да се обърнат ния в сгради - държав-към банка за осигуря- на и/или общинска соб-ване на финансиране- ственост. АЕЕ има кон-то му. Чрез подписва- тролиращи функциине на договор за поде- - участва в разглежда-лени спестявания бан- нето и одобряването наката предоставя кре- средства за изпълнениедит на ЕСКО фирмата, на договори с гаран-който се връща от по- тиран резултат в сгра-стигнатите икономии. ди общинска собстве-Този бизнес механизъм ност, изпраща мотиви-е много подходящ и рано предложение допри обновяване на мно- Министерството на фи-гофамилните жилищ- нансите и удостоверява,ни сгради, чиито соб- че за съответната сградаственици не разполагат няма издаден сертифи-с достатъчно средства и кат в резултат на изпъл-компетентност за енер- нени дейности по другигийна рехабилитация, програми.подчертаха експертите Светла ДОБРЕВА
  • 30 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 21 - 27 февруари 2011 г.ТРЕНД УниКредит Булбанк: Износът ще води икономиката напред Строителството и недвижимите имоти ще бъдат сред изоставащите секториИ зносът, на който в голяма степен се фермерство. Проблем за Дял на износа в произведената продукция в % дължи възстановяването на иконо- бранша е трудният дос- миката, ще остане секторът с основен тъп до външно финан- принос за растежа, прогнозира иконо- сиране, дължащ се на мическият отдел на банковата група традиционно ниската привлекателност на сек- „УниКредит“ за България. Браншове- тора за финансовите ин-те, на които залагат да постигнат най-високи тем- ституции. Това може дапове на растеж, са производството на хартия и доведе до по-нисък отхартиени продукти, химични и фармацевтични потенциалния ръст в ре-продукти, основни метали и метални изделия, колтите въпреки силния ръст в крайните ценикакто и производството на машини и електрон- през 2010 г.ни продукти. За сметка на експортноориентира-ните сектори тези, които зависят от вътрешното Пътища на скоростпотребление, вероятно ще се представят по-сла- Инвестициите в ин-бо по подобие на 2010 г. фраструктура, управля- вани от правителствотоОТЛИЧНИЦИ един от най-добре пред- и финансирани основно Източник: „УниКредит“ ставящите се. Като един чрез европейските фон- Дял в общия износ по сектори в %Растеж на хартия от най-големите износи- дове, също вероятно ще Ръстът в производ- тели традиционно този бъдат основни двигате-ството на хартия и свър- отрасъл остана сравни- ли на растежа. Измеж-заните продукти през телно устойчив по вре- ду най-приоритетните2010 г. е бил продикту- ме на кризата, като ба- проекти са тези за важ-ван от силно цикличния лансира по-ниското по- ни магистрали и пъти-характер на търсенето требление с навлизане ща, както и подземнияти благоприятни ценови на нови пазари и увели- градски транспорт в сто-нива. Според икономи- чен капацитет в продук- лицата. Други като во-стите на групата секто- цията с по-висока до- дните проекти и такиварът остава с добри въз- бавена стойност. Като по управление на отпа-можности за по-нататъ- причина за намаляване- дъците също вероятношен растеж, като потен- то на производството на ще доведат до по-голя-циалът за използване- черни метали се посочва ма активност. В допъл-то на местни суровини затварянето на основни нение, има първоначал-е значителен. Предпос- мощности вследствие на ни знаци, че проекти затавка за развитие на сек- финансови трудности и инвестиции в оборудва- Източник: „УниКредит“тора е и фактът, че вно- кризата в сектора на не- не за здравеопазването, Динамика във финансовото състояние и задлъжнялосттасът на хартия и хартие- движимите имоти, но в подкрепяни отново отни продукти в момента същото време цветните фондове на Европейския на домакинстватанадвишава износа, кое- метали се представят по- съюз, може да започнатто може да бъде проме- добре и компенсираха да се осъществяват.нено в бъдеще, заради спада. Инвестиции в по- Общата финансованиските разходи за про- добряване на дейността, рамка по финансиране-изводство в страната. по-ниско замърсяване и то по програми на Евро- модерни мощности, за- пейския съюз за периодаУспешни формули местващи остарели про- 2007-2013 е 9.4 милиарда Химическата и фар- изводства и технологии, евро, като необходимиятмацевтичната промиш- вероятно ще доведат до принос на държавата еленост, които традици- по-нататъшно подобря- до 2 милиарда евро. Въ-онно имат силни пози- ване на профила на този преки това само под 11%ции в износа на страна- сектор. са били платени по раз-та, също са сред секто- лични проекти досега,рите с най-добра перс- Семената на растежа като възможностите ос-пектива за развитие, се Положителни са тават в значителна сте-посочва в анализа. Фак- очакванията и за разви- пен неизползвани, отчи-тор с благоприятно вли- тието на сектора на сел- тат анализаторите. Източник: „УниКредит“яние върху развитие- ското стопанство, кое-то на тези индустрии е то може да бъде подкре- ИЗОСТАВАЩИ Проекти за производство на електричество отниското им ниво на за- пено от благоприятни възобновяеми източници, обявени в периода 2008 - 2010длъжнялост спрямо дру- динамики в баланса на Празни пазарски кош-ги сектори. Ръстът при търсенето и предлага- ницихимическата и фарма- нето в бъдеще. Като во- Очакванията на екс-цевтичната промишле- дещ двигател на растежа пертите са за ниски ниваност ще бъде подсилен се посочва зърнопроиз- на потребителското тър-и от новите планира- водството благодарение сене, поддържани от ус-ни инвестиции. От дру- на добрите ценови нива, тойчиво високи нива нага страна, държавно ре- продиктувани от недос- безработица, нисък ръстгулираните цени на газа, татъчното предлагане, и в доходите и значителникойто е основен източ- значителното финанси- нива на задлъжнялост,ник на енергия, влоша- ране по програмите на което би се отразило нават профила на секто- Европейския съюз. сектори като търговиятарите. Но, от друга страна, на едро и дребно. животновъдството стра- При някои сегменти,Heavy Metal да поради липсата на като търговските цен- Секторът на мета- възможности за финан- трове например, ще селите също е определен сиране и бавното разви- наблюдава свръхпред-от икономистите като тие на едрото и модерно лагане, докато други Източник: „УниКредит“
  • Строителство Градът, 21 - 27 февруари 2011 г. sg.stroitelstvo.info 31 ТРЕНД Индекс на регистрираните сделки Обявени големи инфраструктурни проекти Индекс на разрешителните за строеж по продажби на имоти от началото на 2009 в милиони евро на жилищни сгради Източник: „УниКредит“ Източник: „УниКредит“ Източник: „УниКредит“като търговските вери- привлекателните за пре- говския, и хотелския сег- СТАБИЛНИ циите в мрежата за пре- който може да бъде под-ги, предлагащи проду- ки чуждестранни инвес- мент в последните ня- нос и доставка на елек- новен (до този моменткти с по-ниски ценови тиции). От друга страна, колко години надмина Високо напрежение тричество остават под без необходимите про-нива, ще запазят потен- съживяващата се между- значително търсенето, Измежду сектори- необходимите нива по- учвания за целесъобраз-циала си. народна търговия може което потенциално би те със стабилна перс- ради ниската норма на ност и без осигурено Наблюденията на да продължи да стиму- могло да доведе до ни- пектива производство- възвращаемост на ком- финансиране).икономистите от „Уни- лира търговията на едро. ски нива на активност в то на електричество е паниите, управляващи Правителството из-Кредит“ сочат, че тър- Циментиране средносрочен план. Ви- традиционно важно за мрежата. пълнява и субсидиранаговията на дребно оста- Строителството и соката задлъжнялост, правителството. Секто- Правителството има програма за стимулира-ва значително фрагмен- дейностите, свързани с натрупана в много кра- рът остава нелиберали- амбициите да оста- не на производството натирана и прогнозите са недвижимите имоти с тък период, не е благо- зиран в достатъчна сте- не най-важният играч в енергия от възобновя-за продължаване на кон- изключение на инфра- приятна за секторите, а пен (правителството оп- производството на елек- еми източници, базира-солидацията, водена от структурните проек- незаетите площи са зна- ределя цените), без кон- троенергия, потвърдено на на поставените цели вплановете за експанзия ти, вероятно ще останат чителни и продължават куренция между край- от значителния по раз- рамките на Европейскияна големите търговски сред най-слабо предста- да се натрупват поради ните доставчици и с во- мер спрямо брутния въ- съюз, което вероятно щевериги и навлизането вящите се сектори. Зна- продължаващото при- деща роля на държава- трешен продукт на стра- доведе до по-нататъшнона нови играчи (секто- чителното предлагане в ключване на вече започ- та в производството. В ната проект за ядрена нарастване на цената зарът досега е един от най- жилищния, офис, тър- нати проекти. същото време инвести- електрическа централа, крайния потребител. Общият растеж: 2.8% е добре, но недостатъчно „АЛФА ЕЪРПОРТ СЪРВИСИЗ” ЕООД, гр.София 1540, бул.”Брюксел” №1, тел +359 (2) 9373334, факс 359 (2) 978 4073К ато резултат от разнопосочното развитие на Покана за участие в търг за избор на главен изпълнител на строеж: експортноориентираните и насочените към вътрешното търсене сектори икономиката „Производствено-административна сграда, складове и паркинг”на страната ще отчете солиден, но под потенци- Фирма „АЛФА ЕЪРПОРТ СЪРВИСИЗ” ЕООД, в качеството си на възложител, отправя настоящата покана за участие в частен търг за избор на главен изпълнител при следните условия:ала ръст от 2.8% на БВП през тази година, посоч-ват икономистите на „УниКредит“. Според тях го- 1. Предмет на поръчката: Строителство на нова сграда с име на проекта „Производствено-административна сграда, складове, комплексно об-лямото предизвикателство за българската иконо- служване и паркинги в УПИ IV-255, кв.9 – СПЗ „Слатина-север”, София.мика остава нейната структурна трансформация, 2. Място за изпълнение на поръчката:така че да се постигне усилване на конкурентните Проектът ще бъде разположен върху урегулиран поземлен имот собственост на инвеститора - УПИ IV-255, кв. 9 –предимства и експортния потенциал за сметка на СПЗ”Слатина-север”, София, като общата площ на терена е в размер на 4000 кв.м.секторите, насочени към вътрешното търсене. 3. Кратко описание на проекта: Проектът се състои от основна сграда и пункт за пропуск и охрана. Основната сграда се предвижда да бъде на две нива. Конструкцията на сградaта е стоманобетонна безгредова. Външните ограждащи стени са от композитни метални изолационни панели закрепени върху вторична метална конструкция. Вътрешните преградни стени са от хладилни па- нели или гипсокартон. Общата разгъната площ на основната сграда и пункта за охрана е 2541 кв.м. 4.Изисквания за опит, квалификация и финансова стаблиност на оферентите: а) оферентът е с основен предмет на дейност строително-монтажни работи и има среден годишен оборот от основ- ната дейност (определен на базата на фактури за текущите и завършени работи) през последните пет години в размер не Общото събрание на КИИП по-малък от 9 (девет) милиона лева ще се проведе на 27.03.2011 г. (неделя) в) има успешен опит като главен изпълнител в осъществяването на поне три проекта по характер, сложност и обща в салона на НАФТИЗ „Кръстьо Сарафов“ разгъната площ не по-малка от настоящия проект, през последните пет години; гр. София, ул. „ Г. С. Раковски ” 108А с) има успешен опит като главен изпълнител в осъществяването на поне един проект за последните три години, из- при следния дневен ред: пълнен по подобна строителна технология включваща: стоманобетонна конструкция, външни и вътрешни стени от из- олационни панели, подови покрития от саморазливна епоксидна настилка, хладилни камери от изолацонни панели. регистрация на делегатите – от 8:00 до 8:30 часа d) разполага със собствени ресурси – персонал, строителна механизация и съоръжения, складова база, достатъчни да провеждане на събранието – от 8:30 до 16:00 часа осигурят не по-малко от 50 на сто от целия обем на поръчката 1. Отчет за дейността на Управителния съвет на e) разполага с подходящ квалифициран персонал за ръководство на строежа КИИП за 2010 г. - докладва инж. Ст. Кинарев f) Оферентът трябва да докаже, че притежава или има в наличност ликвидни активи, необременени реални акти- ви, кредитни линии и всички други финансови средства, обезпечаващи финансово изпълнението на строителството на 2. Представяне на годишен финансов отчет за 2010 г. обекта до завършването му, в размер не по-малък от 500 000 (петстотин хиляди) лева за всеки тримесечен период от на- - докладва инж. Ст. Кинарев чалото на строителството, без да се вземат предвид вложените от Оферента средства по други договори. 3. Отчет за дейността на Контролния съвет за 2010 г. g) Оферентът трябва да представи одитирани баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричния поток - докладва инж. М. Йорданов за последните пет години, които да потвърждават финансовата стабилност и печалби на Оферента 4. Отчет за дейността на Комисията по дисципли- 5. Място и краен срок за подаване на офертите: нарно производство за 2010 г. - докладва инж. Д. Пе- Краен срок не по-късно от 12.00 часа на 04.04.2011 г. включително. Оферти след указания срок не се приемат. нева Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител, лично или чрез куриерска служба в 5. Избор на Комисия по дисциплинарно производ- офиса на фирма „АЛФА ЕЪРПОРТ СЪРВИСИЗ” ЕООД, гр.София 1540, бул.”Брюксел” №1 ство - води инж. Ст. Кинарев 6. Разноски по изготвяне на офертите: 6. Приемане на отчета за дейността на Управителния Всеки участник поема всички рязноски по изготвяне на офертата си. Възложителят не заплаща тези разходи. съвет на КИИП за 2010 г., отчета за дейността на Кон- 7. Срок на валидност на офертите: тролния съвет и отчета за дейността на Комисията по не по-малко от 60 дни (шестдесет дни) след крайния срок за представяне на офертите дисциплинарно производство - води инж. Ст. Кинарев 8. Вид и размер на гаранцията за участие в търга: банкова гаранция в размер на 50 000 (петдесет хиляди/ лева. 7. Приемане годишния финансов отчет за 2010 г. - 9. Място и начин за получаване на тръжна документация: води инж. Ст. Кинарев Тръжните документи могат да бъдат заявени в офиса на фирма „АЛФА ЕЪРПОРТ СЪРВИСИЗ” ЕООД, гр.София 8. Определяна на членския внос за 2012 г. - води инж. 1540, бул.”Брюксел” №1, всеки работен ден от 10:00ч. до 15:00 ч., след заплащане на цената за документацията в брой, в Ст. Кинарев касата на Възложителя. 9. Приемане на бюджет за 2011 г. - докладва инж. Ст. Тръжните документи ще могат да бъдат получени не по-късно от следващия работен ден след получване на заявката. Кинарев Цена на тръжната документация: 600 /шестстотин/ лева с ДДС 10. Разни 10. Допълнителна информация и разяснения: Запитвания и разяснения относно търга могат да бъдат отправяни по електронна поща на адрес: alpha.tender@mail.bg