Your SlideShare is downloading. ×
Строителство Градът
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Строителство Градът

2,106
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,106
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. 9771310983000>45 4545 Брой 45 (680), 29 ноември - 5 декември 2010 г., цена 1.50 лв. www.stroitelstvo.info Жилищен пазар 2010:Жилищен пазар 2010: Ръст назаемРъст назаем ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ КОМЕНТАР Също като ско- ростно влакче в лу- напарка пазарът на жилища литна наго- ре и се спусна стрем- главо надолу. Логи- ката на влакчето на- подобява тази на бизнес цикъла, така че няма да е чудно, ако сега пазарът се готви за нова засил- ка - колкото по-дъл- га, толкова по-нави- соко ще отиде секто- рът следващия път. Дали това ще е за не- гово добро? Ако има нещо хубаво в тази фаза от икономиче- ското развитие, то е, че се чуват гласо- ве, които се надяват това да не стане. Бу- мът помогна за из- гражданетонамного сгради и на по-добри жилища, но стесни строителството само до големите градове и само до тази част от купувачите, които имат средни или по- високи доходи. А ако кризата не помогне за избистрянето на идеи как основите на пазара да бъдат раз- ширени, е много ве- роятно той пак да се развива като досега - горе-долу. Горе-долу стр. 19 Левон Хампарцумян, главен изпълнителен директор наУникредит Булбанк: Инфраструктурното развитие създава нови възможности за бизнес стр. 20 Три в едно Пловдив предлага интегриран подход за преструктуриране на промишлени райони, градски център и периферни жилищни райони стр. 22 БИФ: Актуално състояние на пътнитe проекти в България и региона Проектът за кръстовището на две нива „Сахаров“ - „Ляпчев“ готов до месец ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ стр. 25 Министърът по управлението на еврофондоветеТомислав Дончев: Опитваме се да направим перфектна система за следващия програмен период
 • 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г. СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.info Издава:Градът Медиа Груп,част от Икономедиа Управител: инж. Венета Кръстева e-mail:vkrasteva@thecitymedia.bg Централeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 10;850 47 15;факс:02/ 958 8558, e-mail:office@thecitymedia.bg Регионални офиси: Пловдив: тел.032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail:str_office@press.bg Варна: тел.052/63 22 52, 0897/846279, e-mail:varna@thecitymedia.bg Плевен: тел.064/800 474, e-mail:pleven@thecitymedia.bg Редакционен екип: Бисера Станева - главен редактор, 0897/846 281, bstaneva@thecitymedia.bg МиленаЧервенова - зам.главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg НиколайТодоров - зам.главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg ДеянТодоров - редактор, 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Теодора Иванова - редактор, 0896 662 714, tivanova@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър Петров Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55;850 47 10;850 47 15;факс:02/ 958 8558 Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg ТаняТрифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bg Абонамент:02/ 93 76 349, факс 02/ 93 76 173 e-mail:abonament@economedia.bg Банкова сметка Икономедиа АД: „Банка ОББ“ АД, BG93 UBBS 8002 1036 7722 20, BIC UBBSBGSF Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД, София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900 ОБЩИНИ ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ КОМПАНИИ Управлението на еврофондовете за пътища да се концентрира в регионалното министерство Управлението на средствата за строителство на магистра- ли и първи клас пътища да се премести от транспортното към регионалното министерство. Това предложи на заседа- ние на парламентарната Комисия по контрол на еврофондо- вете миналата седмица депутатът Меглена Плугчиева. Сред- ствата са над 1 млрд. евро. На въпрос на “Строителство Гра- дът“ за мотивите за подобно решение Меглена Плугчиева от- говори така: „Мотивите ми са основно два. Първият е ниската степен на усвояване на европарите по оперативна програма „Транспорт“ - под 5%, която се управлява от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и в която се включват и железопътни, и пътни, и водни проек- ти. Заедно с това е видимо доброто управление на средствата по оперативна програма „Регионално развитие“, по която до края на годината ще има договорирани 50-60% от средствата в програмата. Вторият ми мотив е във факта, че пътната аген- ция, която е бенефициент и на средствата за пътища по ОП “Транспорт“, е на подчинение на регионалното министерство, но евросредствата по програмата се управляват от транспорт- ното ведомство. Това сложно кръстосване на отговорности дава възможност всяка институция да се извинява с другата.“ Бургас започва проекта за интегриран градски транспорт Зам.-министърът на регионално- то развитие и блатоустройството Лиляна Павлова и кметът на Бур- гас Димитър Николов подписаха договора за финансиране на про- екта, спечелен по ОП „Регионал- но развитие“. Размерът на без- възмездната финансова помощ е 67 млн. евро, които ще бъдат из- ползвани за нови автобуси, бър- зи линии и маршрути и нови авто- бусни терминали. Предвижда се изграждане на буферни паркинги в периферията на Бургас, където хората ще могат да паркират ко- лите си и да използват удобната бърза връзка на градския транс- порт. Предвижда се и изграждане на модерни пешеходни надлези на рисковите кръстовища и учас- тъци в града. 13 общини получиха покани да представят проекти за регионални депа Министерството на околната среда и водите покани об- щините Бяла (Русе), Варна, Велико Тър- ново, Габрово, До- брич, Самоков, Ни- копол, Луковит, Па- нагюрище, Плевен, Разлог, Стара Заго- ра и Ямбол да пред- ставят проекти за изграждане на системи за управле- ние на отпадъците в тези региони на обща стойност 220 млн. лв. Основните дейности, в които ще може да се ин- вестира със средства по ОП “Околна среда”, са свърза- ни с изграждането на първи клетки от депата, претовар- ни станции, съоръжения за сепариране, компостиране и рециклиране, а също така и осигуряване на техническа- та инфраструктура към тези обекти. Тринайсетте общи- ни трябва да представят проектите си в МОСВ за одо- брение до 31 август 2011 г. Благоевград определи фирмата, която ще събира боклука и ще почиства улиците „Биострой“ ЕООД – Благо- евград, ще извършва дей- ностите по сметосъбира- не, сметоизвозване и де- пониране на битови отпа- дъци, поддържане чисто- тата на уличната мрежа и терени, предназначени за обществено ползване в нормални и зимни условия, експлоатация на депо за битови отпадъци и депо за строителни отпадъци, поддържане на зелените площи и снегопочистване на територията на общи- на Благоевград в следва- щите 5 години. В конкурса участва и ДЗЗД „Титан Бла- гоевград“, гр. София. „Би- острой“ е предложила по- добри цени за основните дейности сметопочиства- не, сметоизвозване и под- държане на депото за би- тови отпадъци. По-добри са цените на ДЗЗД „Титан Благоевград“ за дейности- те измиване и почистване на нерегламентирани сме- тища. Със 160 хил. лв. Силистра възстановява стара улична комуникация Със 100 метра се удължава ул. „Сан Стефано“ в района на Бизнес инкубатора в Си- листра. Това на практика е въз- становяване на стара комуника- ция по искане на потенциален ин- веститор, съгла- сувано с жела- нието на живее- щите в квартала, съобщиха от об- щинската дирекция по устройство на територията. Инвестицията е за сметка на общината. Изпълнител на обекта е фирма „Благстрой“. Архитектурната документация за два столични квартала вече е в електронен регистър Електронният регистър на архитектурната документация на направле- ние „Архитектура и градоустройство“ в Столичната община е изгра- ден в рамките на проект по ОП „Административен капацитет“. Новата информационна система ще облекчи достъпа на гражданите и бизне- са до необходимата документация за кварталите „Лозенец“ и „Лагера“ и ще подобри административното обслужване. Вече за всеки строи- телен обект в София ще бъдат поддържани четири вида идентифика- ции: кадастрална идентификация – по актуален и стар кадастър, регу- лационна – по действаща и стара регулация, по административен ад- рес – нов и стар, както и идентификация по описание в папките на ар- хитектурния архив. Промени в съвета на директорите на „Софийска вода“ На 9 ноември продажбата на дяловете на „Юнайтед Ютилитис“ и Европейската банка за възстановяване и развитие в „Софийска вода“ АД беше финализирана, с което „Веолия вода“ C.А. стана новият мажоритарен ак- ционер в дружеството. След проведената среща на ак- ционерите миналата седмица беше избран нов съвет на директорите. Представителите на „Юнайтед Юти- литис“ и ЕБВР в съвета бяха заместени от представите- лите на „Веолия вода“ Етиен Пети, Гиорги Палко, Бруно Рош и Ференц Сюдж. Те притежават дългогодишен опит във ВиК сектора в цяла Европа и заемат ръководни пост- ове в компании от семейството на „Веолия вода“. Гиор- ги Палко става председател на съвета на директорите и главен изпълнителен директор на „Софийска вода“ АД. Съветът на директорите освободи Грегъри Ендемано и упълномощи Иван Иванов да поеме управлението на „Софийска вода“ АД. „Сименс“ и „Еко Танк Инженеринг“ с награди на представителството на Бавария в България Посланикът на Германия в България Матиас Хьопфнер и д-р Митко Василев, главен управител на Германо-българ- ската индустриално-търговска камара, връчиха официал- но наградата на представителството на Бавария в Бъл- гария за 2010 г. Наградата се връчва за четвърта годи- на на фирми със значителен принос в развитието на дву- странните икономически отношения. Наградата беше връчена в две категории: отличие за баварско предпри- ятие с успешно развита дейност в България, присъденo на фирма „Сименс“ ЕООД, и отличие за българско пред- приятие с добри икономически контакти с Бавария, при- съденo на фирма „Еко Танк Инженеринг“.
 • 3. 3sg.stroitelstvo.infoСтроителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г. www.stroitelstvo.info ИНФРАСТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИИ Седем фирми са кандидати за консултант на пътния възел Бургас - Средец - Созопол На 23 ноември бяха отворе- ни офертите за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Консул- тантска услуга във връзка със строителството на обект „Лот 25 - „Пътен възел „Бургас – Средец – Созопол“ на път I-9 с път II-79 при км 241+600 на път I-9 Бургас – Малко Търно- во“. Оферти са подали: „Де- омид“ ЕООД, Варна; „Трафи- кконсулт-БГ“ ЕООД, Варна; „Трансконсулт БГ“ ООД, Со- фия; „Ен Ар Консулт“ ООД, Хасково; „Пътинвестинже- неринг“ АД, София; „Рутекс“ ООД, София; ДЗЗД „КДВ Кон- султ“ с партньори „Контро- линвест“ ЕООД, Пловдив; „Д-Консулт“ ООД, Пловдив; „Васстрой консулт“ ООД, Бур- гас. Пътният възел е в лот 25 от програмата „Транзитни пъ- тища V“. За изпълнител на проекта бе избрана „Хидро- строй“ АД. 99.5% завършек на пречиствателната станция на Стара Загора Градската пречиствател- на станция в Стара Загора е готова на 99.50 на сто и ще бъде пусната в екс- плоатация до края на го- дината. Това съобщи инж. Татяна Манчева, ръково- дител отдел „Канализация и пречистване“ във ВиК – Стара Загора, по време на конференция, посвете- на на третирането на от- падни води, която се про- веде на 19 ноември по по- вод Световния ден на то- алетната. По думите й пу- скът се е забавил заради изграждането на когене- ратор, който ще използ- ва отделяния биогаз за производство на електро- енергия. Стойността на строежа в момента, след няколко допълнения към договора с изпълнителя, е 14 226 818 евро, съоб- щи Манчева. Най-опасното кръстовище в София е кръговото на Четвърти километър На това кръгово стават сред- но по 700 пътни инцидента годишно, се посочва в гене- ралния план за движението на София, разработен от кон- султанта “Мотт Макдоналд”. Компанията предлага там да се сложи светофар, да се обо- соби бус лента, а през кръга на кръстовището да се изгра- дят пешеходна и велосипедна алея. Общината ще има въз- можност да преустрои след- ващата година това кръстови- ще, каза зам.-кметът по транс- порта Любомир Христов. По думите му преди пускането на новата многофункционална спортна зала предстои да се направи нова транспортна ин- фраструктура с оглед на очак- ваното натоварено движение. До края на 2011 г. завършват носещата конструкция на Дунав мост 2 Към края на ноември са изпълнени около 55 на сто от обема на строителните работи по проекта за мост над река Дунав при Видин и Калафат. До момента е изградена и функционира производствената база за бетон, сглобяеми сегменти за връхната конструкция, обработване на армировка и др. Изграж- дането на носещата конструкция на моста е в напреднала фаза. Изпълнени са основите и почти всички стълбове между двата бряга. Планира се носещата конструкция да бъде завършена до края на 2011 г. Инвестиците в България са намалели с 50% за година България продължава да е привлекателна за инвеститорите с добрата си данъчна сре- да, стабилната макроикономическа рамка - нисък държавен дефицит и дълг - само 13% от БВП и едно от челните места в Европейския съюз, подготвената работна ръка, удобно местоположение. Поради кризата обаче за 2010 г. страната регистрира с 50% по-малко инвестиции. Това съобщи по време на Българския икономически форум Борислав Стефа- нов, изп. директор на Българската агенция за инвестиции. За чуждите инвеститори от Ки- тай и САЩ цяла Европа е един регион и разпознаваемостта на България е много малка. Апартхотел в необароков стил отвори врати в София Разположен в района на бул. „България” от страна- та на кв. „Мотописта”, той съдържа 38 апартамента, две студиа, бутици и офи- си и 50 подземни парко- места, разположени на 10 000 кв.м разгъната застро- ена площ. Инвестиция на „Аспекти плюс”, „Резиден- ция Анастасия” ще бъде алтернатива на традици- онните хотели в столица- та, предлагайки повече жи- лищна площ на гостите си на цена, по-ниска от тази на хотелска стая. Освен това ще допълни алтерна- тивите за уикенд туристи- те, които идват със семей- ствата си. Богатата листа със закуски, обслужване по стаите, атрактивен лоби бар, зала-ресторант, биз- нес център, библиотека, консиерж, трансфер, коли под наем ще гарантират пълноценното обслужване на клиентите му. България е в топ 20 в плановете за експанзия на големите вериги Почти една пета (19%) от международните търговски вериги планират разширяване в България през 2011 г. Така страната ни се нарежда на 14-о място сред 20-те топ пазара в плановете за експанзия на 212 ком- пании - лидери в търговията, които са били анкетирани през лятото на годината от консултантската компания CB Richard Ellis. През миналата година само 16% от запитаните търговци са имали планове да отворят магазини у нас през тази година. Западна Европа остава приоритет за веригите, но много от тях планират увеличение на мрежата си в разви- ващите се пазари, които формират над половината от държавите в топ 20. The Mall се състезава за най-добър търговски център в Европа The Mall в София е сред финалистите в един от най-престижните меж- дународни конкурси за търговски центрове - наградите на Междуна- родния съвет на търговските центрове (International Council of Shopping Centrers, ICSC). Единствен в България с водещ проектант българска фир- ма, центърът се състезава в категорията на големите молове с брут- на отдаваема площ от 45 хиляди до 80 хил. кв.м. Автор на проекта е архитектурното бюро „Планинг“ на арх. Илиан Илиев. Инвеститори в The Mall са гръцкият фонд Assos Capital и търговската група Carrefour Marinopoulos. The Mall се състезава в категорията си с проекти на едни от най-големите европейски строители на молове - холандската Multi Development („Галери център“, Дрезден, Германия, и „Саутгейт“, Бат, Ан- глия) и португалската Sonae Siera (Loop5, Вайтерщат, Германия). Три компании със сертификат клас А за инвеститор влагат 65.4 млн. лв. в нови мощности Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков връчи три сертификата клас А по Закона за насърчаване на инвестици- ите. Проектът на „Нови енергии“ ООД за изграждане на две малки ВЕЦ – Гара Елисейна и Ребърково, е на стойност 27.4 млн. лв. „Сентилион“ ООД е сертифициран за проекта си „Високотехнологично производ- ство на медицинска електроника“ на стойност 16.5 млн. лв. Пловдивска- та компания „Юпитер 05“ получава сертификат за проект „Завод за го- рещо поцинковане на метални изделия“ на стойност 21.5 млн. лв.
 • 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г. Разрешителните за строеж на жилищни сгра- ди продължават да нама- ляват и през третото три- месечие - с 9.0%, на жили- щата в тях - с 13.4%, и на застроената им площ - с 12.8%. В сравнение с тре- тото тримесечие на 2009 г. издадените разрешител- ни за строеж на нови жи- лищни сгради са по-малко с 26.5%, а жилищата в тях - с 34.6%. При сравнението на разгънатата площ спадът при жилищните сгради е с 34.2%, при администра- тивните - с 35.7%, а при другите сгради - с 4.5%. В абсолютни стойности местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1311 жилищ- ни сгради с 3405 жилища в тях и с 443 743 кв.м разгъ- натазастроенаплощ,на56 административнисградис 35 108 кв.м и на 1213 други сгради с 589 953 кв.м. Това показват данните от редовното тримесечно изследване на НСИ. По градове най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в Со- фия - 180, следват Плов- див - 128, София - 124, Ва- рна - 120, и Бургас - 101. Най-много жилища са получили разрешение за строеж в София - 617, Ва- рна - 597, Благоевград - 371, Бургас - 308, и Плов- див - 295. Намаляващите в мо- ментаразрешениязастро- еж ще означават утре по- малко стартове на строи- телство на жилищни сгра- ди. За момента обаче с 24.8% нараства бро- ят на реално започнатите жилища в строеж като застроената им площ се увеличава с 5.4%, но пък броят на започнатите сгради е намалял с 3.6%, което означава повече по- малкижилища.Тенденци- ята е трето тримесечие по- дред, показва стартирало- то в началото на година- та ново тримесечното из- следване на започнатото строителство на жилища с разрешение за строеж. През третото тримесе- чие на 2010 г. е започнал строежът на 757 жилищ- ни сгради с 2260 жилища в тях и с 269 794 кв.м обща застроена площ, на 29 ад- министративни сгради с 18 144 кв.м и на 514 други сгради с 260 975 кв.м. Най-голям е броят на новите сгради във Варна - 95 жилищни и 36 дру- ги сгради, София - 89 жи- лищни и 19 други сгради, Стара Загора - 50 жилищ- ни, 7 административни и 29 други сгради. Жилищното строител- ство винаги е било функ- ция на фактори като об- щата икономическа ко- нюнктура, кредитиране- то на банките за предпри- емачи и домакинства, бо- гатството и спестявания- та на населението. Появи- лите се признаци за подо- брение в икономиката са в резултат от ръста на брут- ния вътрешен продукт от 0.3% през третото три- месечие на 2010 г. спрямо второто и растеж от 0.2% на годишна база. В абсо- лютно изражение за Q3 БВП достига 19.562 млрд. лв., а текущият обем за първите девет месеца на 2010 г. възлиза на 50.803 млрд. лв. Според самите строители точно жилищният сектор изнася най-тежко кризата След като на 30 септем- ври изтече срокът по про- цедурата „Годишно пот- върждаване“, от Централ- ния професионален регис- тър на строителите са от- паднали 1100 фирми, но са регистрирани нови 400. Според председателя на Камарата на строителите в БългарияСветославГлосов продължава процесът на „изчистване“ от конюнк- турните фирми, създадени през 2006 - 2008 г. по вре- мето на бума на жилищно- то строителство. Почти 2/3 от отпадналите фирми са от София и са се занимава- ли точно с жилищно стро- ителство. Инвестициите от част- ни лица са незначител- ни, средства за капитално строителство в бюджетите на държавата и общините няма. Очаква се спадът в обе- ма на строителството тази година да е с 20% спрямо миналата на фона на 68 на сто за 2009 г. спрямо 2008 г. Въпреки нерадостна- та картина предвид при- знаците за икономическо оживление увеличаване- то на усвояването на евро- пейските средства и подо- бряващото се банково кре- дитиране, както и поради масовия характер на жи- лищния сектор и традици- онно големия му относи- телен дял в строителство- то - около половината от разгънатата площ на всич- ки разрешения за строеж, през втората половина на годината експертите очак- ват минимално оживле- ние на жилищното строи- телство. TEMA Разрешенията за строеж намаляват, започнатите сгради растат Разрешителни за строеж на жилища по тримесечия, РЗП, кв.м Започнато ново жилищно строителство, РЗП, кв.м, 2010 г. Започнато ново строителство, РЗП, кв.м, 2010 г. Цените Изменение на цените на жилищата на годишна основа (индекс на „Райфайзен имоти“) Спускането на пазара на жилища след бума или е към края си, или е на път да направи пауза. Около това мнение се обединяват брокери на имоти, пред- приемачи и банки, а ста- тистическите данни го по- твърждават. По данни на Национал- ния статистически инсти- тут годишното намаление на пазарните стойности на съществуващите жилища сеезабавилоот9.7въввто- рото на 6% в третото три- месечие на годината. Спа- дът на тримесечна база в летните месеци е бил 1.2%, с 40 базисни пункта повече от второто тримесечие, но все още е оставал нисък. В последните четири три- месечия той не е надхвър- лял 3%, докато мненията, че търсенето започва да се съживява, се трупат, а бан- ките развръзват кесиите си за нови кредити. Това все още не означа- ва възстановяване - цени- тесаспочтиеднатретапо- ниски от върховото ниво преди две години по дан- ни на НСИ. Предприема- чи признават, че продаж- бите им са по-добри, от- колкото са били миналата, но все още са далеч от пи- ковите 2007 и първата по- ловина на 2008 г. Данни- те за слабия ръст на новия банков кредит тази година също говорят в тази посо- ка. Нещо повече - по-ши- рокият индекс на консул- тантската фирма „Райфай- зен имоти“, дъщерно дру- жество на Райфайзенбанк (България), показва, че в София цените са били 13% надолу в последната годи- на, в Пловдив - 9.2%, а във Варна - 11.7 на сто. При тези условия не е чудно, че строителството рязко се съкращава в ця- лата страна. Но това значи и още нещо - че ако търсе- нето наистина се активи- зира с подкрепата на бан- ките, наличностите бър- зо ще започнат да изчез- ват. Предвид слабостта на икономиката играчите на пазара не очакват да се за- върти нов цикъл от пови- шения. Но всички поне се надяват, че 2009 и 2010 ще са най-лошите години, поне в тази криза. Търговията с жилища: От срив към плавно слизане Източници: НСИ и „Райфайзен имоти“
 • 5. 5sg.stroitelstvo.infoСтроителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г. ТЕМА На крачка сме от ръст в търсенето на жилища Банките са готови да бъдат партньори с предприемачите и с купувачите и съвместно да търсят варианти и схеми, при които и трите страни да имат някаква изгода Дамян МЕДАРОВ, началник управление „Маркетинг и продажби” в Банка ДСК Цел на банките през 2009 г. бе постигане и за- държане на оптимални нива на ликвидност в ус- ловията на бързо настъ- пил дефицит на финан- сов ресурс. Банковият пазар през 2009 г. беше фокусиран изця- ло върху привличане- то на депозити. Основна характеристика на този пазар бе особено голя- мото внимание, отделе- но на ликвидността. В условията на дефицит на ресурс основен из- точник на средства стана местният клиентски па- зар. Наблюдавахме ряз- ко покачване на лихве- ните нива с продължа- ваща ескалация до сеп- тември, агресивно цено- образуване по депози- тите и драстично свива- не на кредитирането по- ради увеличения риск и по-високата цена на ре- сурса. През 2010 г. картината е малко по-различна Банковият пазар про- дължава да е силно кон- курентен, но ликвидни- те затруднения са овла- дени и акцентът в поли- тиката на банките пада върху съживяването на кредитирането. В развитието на паза- ра през 2010 г. можем да отбележим обръщане- то на възходящия тренд на лихвените проценти по депозитите. Наблю- даваме колебания в це- ните им, които произти- чат от затрудненията на банки с гръцки капитал със съществен пазарен дял на българския пазар. Продължава негативно- то влияние на влошена- та икономическа среда, но вниманието на бан- ките се насочи към кре- дитирането. Цел на банките през 2010 г. е запазване на по- стигнатата ликвидност и постепенно намалява- не на цената на финан- совия ресурс, съответно по-ефективното му из- ползване за съживяване на кредитирането. Фо- кусът е върху ипотечни- те кредити – следствие от по-малък риск и по- големия потенциал на имотния пазар. Използваните инстру- менти от банките са по- степенното излизане от промоциите по депози- ти и намаляване на де- позитните лихви, как- то и активно предлага- не и силна маркетингова подкрепа на ипотечните кредити. През 2001 г. банкови- ят пазар в сектор „Дома- кинства” е най-активен при жилищните и ипо- течните кредити. Пазарни индикации за активизиране на ипо- течното кредитиране са: •активните действия на банките като промоции, намаления на лихве- ни проценти, намаления на такси и подобрения на условията за креди- тиране •това, че по-малките банки също насочват усилията си в този сек- тор •лихвите по новоот- пуснати ипотечни кре- дити намаляват и при- ближават нивата отпре- ди кризата •наблюдаваме агресив- ни маркетингови кам- пании за ипотечни кре- дити от всички водещи банки. Политиката за риск на банките Банките все още са предпазливи в полити- ката си на управление на риска, но се наблюдават отделни действия в по- сока облекчаване на ус- ловията за отпускане на заеми. Те се изразяват в увеличение на макси- малните размери на кре- дитите, максималните им срокове, процента на финансиране на сделки- те и възрастовите грани- ци. Тези действия наред с намалението на цените водят до по-улеснен дос- тъп до кредити и показ- ват готовността на бан- ковия сектор за положи- телни промени при на- срещни признаци за по- добряване на икономи- ческата среда. Банките имат своите проблеми и те са: •увеличените разходи за управление на качест- вото на портфейла •свиването на лихвения спред •все още неблагоприят- ните макроикономиче- ски очаквания. Поради това банките са въздържат от пълно премахване на въведени- те кредити рестрикции. Интересът към ипо- течните кредити е силно зависим от имотния па- зар, който по наше виж- дане все още не е акти- визиран. Затова инте- ресът на банките се на- сочва към по-платежо- способни клиенти, кои- то имат финансови въз- можности за покупка на по-стойностни имо- ти. Това може да се обяс- ни с продължаването на предпазливата полити- ка за поемане на креди- тен риск и с интереса на клиентите към качестве- ни имоти със съществе- но намаление на цената. Пазарът на жилищни ипотечни кредити през 2010 г. показва положи- телно развитие Първият признак е, че средната лихва по жи- лищните кредити в евро – кредитите с най-висок дял – оферирана от де- сетте най-големи бан- ки в сектора, е намаляла с 1.09 процентни пунк- та за годината до края на септември – от 9.02 на 7.93%. Средният месечен обем на новите жилищ- ни ипотечни кредити се е увеличил от 96 мили- она лева на 103 милиона лева за периода януари – септември 2010 спрямо 2009 г. (Той трябва да се анализира по-внимател- но, тъй като в тези суми са включени и предого- ворените кредити.) Средната ефектив- на лихва също е намаля- ла с 0.9 процентни пунк- та за една година – от 9.3 на 8.4% към септември 2010 г. В последните месеци наблюдаваме и леко по- качване на средния раз- мер на жилищните ипо- течни кредити. Не на по- следно място един се- риозен показател е на- растването на ипотеч- ния портфейл за година – 387 милиона лева, или 4.7%. Жилищният кре- дит нараства два пъти по-бързо от общия кре- дитен портфейл в банко- вата система – 2.47%. За съжаление имаме и индикации за задържа- не на ръстовете. Първата е, че все още няма сериозно активи- зиране на пазара на имо- ти. Сделките са изклю- чително концентрирани в София. 50% от сделки- те, финансирани от Бан- ка ДСК, като обем са в град София. Това е 40% от броя им. Във Варна те са 10%, в Пловдив – 6%, Стара Загора – под 4, и Бургас – под 4%. Средната пазарна стойност на имотите, които са закупени с кре- дитиране от Банка ДСК, е 87 хиляди лева. (Банка ДСК като пазарен лидер държи 28% от пазара на жилищни ипотечни кре- дити и е с най-широко покритие на клоновата си мрежа, така че данни- те са представителни.) Друг индикатор за за- държане на ръстовете е, че клиентските групи с по-ниски доходи се въз- държат от покупка на имоти, съответно фи- нансиране от банки, по- ради несигурност за за- пазването на доходите им в бъдеще. Клиенти- те, които имат възмож- ност да закупят имот, в това число с финансира- не от банка, все още из- чакват подходящия мо- мент и условия за сключ- ване на изгодна сделка – както за цената на имо- та, така и като условия за кредит. По наша преценка увеличаването на търсе- нето е на крачка от реа- лизация, ако и остана- лите участници на па- зара на имоти пред- приемат необходимите действия за предоставя- не на изгодни ценови ус- ловия в партньорство с банковия сектор. Банки- те са отворени и готови да бъдат партньори как- то с предприемачи, така и с купувачи, и съвмест- но да търсят варианти и схеми, при които и три- те страни да имат някак- ва изгода. А при достатъчна лик- видност и с намаляване на цените на привлече- ния ресурс може би ско- ро ще станете свидетели и на намаляване на це- ните при финансиране- то. - 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 2007 2008 2009 2010 % Цената на ликвидността за банките влевове (ЛЕОНИА) вевро (EONIA) Цената на ликвидността за банките 7 8 9 10 11 12 2007 2008 2009 2010% Годишен процент на разходите по жилищни кредити в лева вевро Годишен процент на разходите по жилищни кредити 2,5 4 5,5 7 8,5 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2007 2008 2009 2010 % млн.лв Депозитната война Обеми и лихви понови депозити на домакинствата със срок доедна година Обеминов бизнесв евро (ляваскала) Обеминов бизнесв левове (ляваскала) Средналихвапо левовидепозити (дяснаскала) Средналихвапо евровидепозити (дяснаскала) Депозитната война Обеми и лихви по нови депозити на домакинствата със срок до една година 264 295 96 103 0 50 100 150 200 250 300 350 2007 2008 2009 2010 Нови и предоговореникредити - средномесечен обем Жилищните кредитив леваи в евро средно на месец през януари-септемврив млн. лева Нови и предоговорени кредити - средномесечен обем 87 000 лв. е средната пазарна стойност на жилища- та, които са закупе- ни с кредитиране от Банка ДСК Текстът е въз основа на изявлението на Дамян Медаров на конференцията „BalREc - Общи усилия за устойчиво развитие“, на 12 ноември Източник:БНБИзточник:БНБИзточник:БНБИзточник:БНБ
 • 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г. TEMA Господин Дюмонтей, ви- дяхме общ спад на жилищ- ния пазар, съчетан с лип- сата на финансиране на лихвите, с които купува- чите бяха свикнали преди три години. Сега банките са по-активни в жилищ- ния сектор. Какви са при- чините? - Никога не сме спирали отпус- кането на заеми. Няма и бан- кова политика да се предлагат по-малко, това е въпрос на па- зар, също и на трудова заетост. Трудовата заетост е по-ниска заради кризата в последните месеци и това пречи на клиен- тите да изтеглят кредит или да го върнат и това се отразява на нашата активност. Но виждаме увеличение на икономическата активност и вследствие на това се разши- рява групата на потребители- те, които биха могли да поис- кат кредит. Важно е, че цените (на имотите) намаляха също както и лихвите. Комбинация- та на тези два фактора позво- ли на повече от клиентите да получат достъп до жилищния пазар. Доколко това е действи- телност? Виждаме, че банките са агресивни при предлагането, но статис- тиката за новоотпусна- тите средно на месец жи- лищни заеми за деветме- сечието показва ръст от едва около 7%, а обемите са много далеч под тези от 2007-2008 г. - Първо, ефектът от по-агре- сивния подход на банките не идва незабавно. Не може все- ки да намери имот за седмица или за месец. Това е голяма ин- вестиция, една от най-важните в живота на човек. Второ, дори да виждаме отскок в бизнес ак- тивността, хората си спомнят предходните месеци, кризата може да е била болезнена за ня- кои от тях и в крайна сметка се страхуват да направят толкова голяма крачка. Тъй като зна- ем, че то е важен въпрос, взе- хме решение скоро да предло- жим защита от безработица- та под формата на застраховка, която ще е най-добрата на па- зара като цена. Кои са основните движе- щи сили за новия кредит сега? И удариха ли цени- те дъното или е възможно още приспособяване? - Първо, очевидно намаление- то на цените има положително въздействие. Намалението на лихвите също, тъй като кли- ентите автоматично могат да си позволят по-големи заеми. Важен въпрос е ликвидността Ян Дюмонтей, началник дирекция „Банкиране на дребно” в Societe Generale Експресбанк: Днес повече клиенти имат достъп до покупката на жилище в банковия сектор. Поради ред причини цената й беше много висока, а когато се дават висо- ки лихви по депозитите, това повлиява и кредитирането. Но това приключи. Нивата на лих- вите по депозитите намаляха и това има добро въздействие, може би не за хората с високи депозити, но за икономиката, тъй като можем да предложим по-ниски лихви. Все пак за цените това също бе добре, защото пазарът на- расна твърде бързо - не видях увеличение на заплатите в съ- щия порядък в последните го- дини, а когато разликата е го- ляма, пазарът има нужда от ко- рекция. Сега тенденцията е по- реалистична. Високата цена на ликвид- ността подтикна много спестяване и банките сега седят върху много пари в брой. Дори средната лихва по ипотеки в левове падна за момент под тази в евро, което е прецедент. - Някои банки имат голяма ликвидност, но все пак в сис- темата има повече кредити, от- колкото депозити. Банки при- бягват и до депозити от чуж- бина, за да инвестират. Този фактор наистина има по-сла- бо влияние в последните месе- ци и затова банковият сектор реши да бъде толкова активен на ипотечния пазар, който ос- вен това е с много ниско ниво на риска в сравнение с потре- бителските заеми. Когато хора- та инвестират в апартаменти, това е важно за тях, имат нуж- да да се чувстват сигурни и по- лагат повече усилия да си вър- нат заемите. Колко време ще мине, до- като новата позиция на банките повлияе на паза- ра и задвижи търсенето? - Зимата не е идеалното време, тъй като има забавяне в стро- ителството и други сектори. В Societe Generale Експресбанк нямаме стратегия, основана на спиране и стартиране на от- пускането на заеми. Предпо- читаме да имаме уместно по- ведение и предпазлив подход, който ни позволява винаги да имаме една и съща политика – да се грижим за добрите кли- енти, да ги следваме, да бъдем партньори. Имаме по-големи очаквания за втората половина на 2011 г. Но безработицата ще е ключов показател. Ако хората не наме- рят работа, това ще повлияе икономиката. Паралелно с това е важно да се избегне голям период на ин- флация, защото тя също има голямо въздействие върху по- треблението. Важно е също, че хората, кои- то вече имат апартамент или къща, могат да поискат да ги заменят с по-голям или по-до- бър имот. Това ще има силен домино ефект за целия пазар. Освен макроикономиче- ските условия има ли дру- ги фактори, влияят на възстановяването? - Демографските: хората нами- рат повече работа и мигрират към големите градове. В Со- фия строителството на метро- линии и станции, на нови пъ- тища и дори молове влияе пря- ко на организацията на града и променя характеристиките на отделни местоположения. Дали разширяването на жилищното кредитиране ще доведе до повече про- ектно финансиране? - То вкарва пари в системата, което в крайна сметка ще по- влияе положително на всич- ко. Когато решиш да смениш дома си, често причината е, че знаеш, че можеш да продадеш стария си имот на добра цена. Дори сега в главните ни кло- нове в София има случаи, при които сме близо до сделка, но продавачът се отказва, може би защото има очаквания да продаде и на по-висока цена. Стабилизираха ли се це- ните на база пазарните оценки за нови кредити във вашия портфейл? - Необходим е по-сериозен анализ, защото трябва да взе- маме предвид местоположе- нието на всяка сделка. Общата тенденция е за стабилизация, но имаме и влиянието на пад- налите лихви. Така че е въз- можно да виждаме чисто ме- ханична реакция. Каква е вашата прогно- за за жилищния пазар за следващата година? Ще продължи ли растежът при жилищните креди- ти? - Много сме амбицирани и ре- шихме да бъдем силен играч на този пазар в следващата го- дина. Не искаме да бъдем най- големите, но искаме да бъдем най-добрите. За нас е много важно да не гу- бим способността си да кре- дитираме клиентите. Създадо- хме и пътеводител за жилищ- ния кредит – не само за наши- те продукти, за да помогнем на клиента да вземе правилно- то решение за евентуално най- голямата инвестиция в живо- та му. Интервюто взе Деян ТОДОРОВ Я н Дюмонтей е началник дирекция „Банкира- не на дребно” в Societe Generale Експресбанк. Една от по-малките институции в България като дял в ипотеч- ното кредитиране, банката се позиционира в предлага- нето на гъвкави решения за купувачите на жилища. Пазарът нарасна твърде бързо - не видях увеличение на заплатите в същия порядък в последните години, а когато раз- ликата е голяма, паза- рът има нужда от ко- рекция. Сега тенден- цията е по-реалистич- на Много сме амбици- рани и решихме да бъдем силен играч на този пазар в след- ващата година. Не ис- каме да бъдем най-го- лемите, но искаме да бъдем най-добрите
 • 7. 7sg.stroitelstvo.infoСтроителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г. ТЕМА ПазарътвСофиясе подобрява спрямо миналата година, но продажбите все още са ниски, тъй като търсенето остава ограничено до купува- чите с по-високи от средните доходи Банките пак са ак- тивни участници на пазара, но това все още не води до значи- телно подобрение в търсенето Вниманието към ка- чеството е много по-високо и клиенти- те са готови да пла- тят повече, без да правят компромис с него Пазар 2010: По-добре, но недостатъчно ВИЖДАТ ЛИ СТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ ПЪРВИ ПРИЗНАЦИ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЗА ЖИЛИЩНИЯ ПАЗАР? КАК КРИЗАТА СЕ ОТРАЗИ ВЪРХУ СЪОТНОШЕНИЕТО ЦЕНА - КАЧЕСТВО? СЕГМЕНТАЦИЯ ИЛИ ПОЛЯРИЗАЦИЯ ВИЖДАМЕ НА ПАЗАРА? Георги Ранчев, управител на Residential Park Sofia Шимон бен Хамо, управител на „АФИ Юръп България“ - Има раздвижване вследствие на корекцията в очакванията на инвеститорите и на купувачите. Скъсява се периодът за сключва- не на сделка, много по-бързо се вземат решения, за което помага и наличието на финансиране на разумни лихви. От една страна, купувачите са много по-склонни да плащат по- висока цена за по-висококачествени продукти. Културата им се повишава и те правят сериозна разлика между имотите, които им се предлагат. Уравнението вече не е евро по квадратни метри рав- но на цена. Сериозно се изследва и се проверява всеки имот, вклю- чително какви продукти са използвани при изграждането му. От друга страна, инвеститорите коригираха собствените си оч- аквания и са много по-гъвкави при сключване на сделка: при це- нообразуването, времето и условията за финансиране. Приветствам активното връщане на банките на пазара, тъй като те през 2009 г. липсваха. Има няколко причини за раздвижването. Първо, на жилищ- ния пазар отлагането на решението не може да продължава до безкрай. Хората живеят днес, днес децата са малки и имат нуж- да от среда, в която да растат. По-смело предприемат тази стъп- ка. Разбира се, това е по-скоро вярно за тези със средни и висо- ки доходи. Бих искал да излезем извън умерения оптимизъм. Към момен- та ние сме два пъти оборота от миналата година, а със сделките на поточната линия очаквам до нова година да утроим обема на продажбите в „Резиденшъл парк София”, което означава, че има търсене на определени нива, на определени продукти и с опреде- лено качество. - В България сме от пет години и в последните две финализи- рахме първите си жилищни сгради. Опитваме се да се фокуси- раме върху проекти с много високо качество и цялостна инфра- структура, при това на разумни цени. Миналата година приклю- чихме първия си обект в София, който спечели „Сграда на година- та 2009” за жилищен комплекс. Напоследък виждаме много по-добра среда, отколкото през 2009 г. Продаваме много по-добре, но това още не е достатъчно, далеч е от това, което може да се очаква от един добър проект. Мисля, че една от основните причини е достъпът до средства. Хората, които купуват сега, се опитват да придобият апартамент, за да удовлетворят собствената си нужда, и им трябват поне 70% от стойността на сделката като заем. Банките намаляват лихвите и искат да дават заеми много повече от миналата година, но са далеч от очакванията на клиентите. Когато се направят изчисленията, ефективното оскъпяване на заема е 9-10%, а това е много. Дори да искат да придобиват нови апартаменти, когато видят, че в дълго- срочен план ще се сблъскат с толкова високи лихви, хората пред- почитат да изчакат. Намалихме цените до най-ниското ниво, до което можем. За- това бихме искали да видим още намаления на лихвите по кре- дитите, защото това е основен фактор в решението за покупка на апартамент. Също виждаме много по-високо търсене и продаваме три пъти колкото преди. Много по-добре сме, отколкото през 2009, особено от средата на годината насам. Но все още има място за подобре- ние в дългосрочен план. - В една от последните сделки след приключването на търгов- ските преговори получих по една папка със снимки на детай- ли, на които клиентът искаше да обърнем внимание, преди да преминем към нотариалното изповядване. Изобщо не е изне- нада купувачът да си извади рулетката, да мери светли височи- ни, дали площообразуването не е сбъркано, да пита за процен- та общи части. Пазарът е много по-информиран и клиентите са много по-подготвени. Те влизат в много детайли за това какво има зад фасадата. - Има много сериозно разслояване между хората с по-ниски доходи и хората със средни и високи доходи. Това, което дава на- дежда, е, че хората с високи и средни доходи поради по-висока- та си финансова култура и задържането на вземане на решение за придобиване на определен тип имот скоро ще станат много активни. Разслоението води до стремеж за обособяване на тези групи от хора в среда с по-високо качество. Те тепърва ще стават по-мал- ко толерантни към социални, организационни или инфраструк- турни проблеми в градовете и в общините, в които живеят. Това не означава, че ще се втурнат към затворените компле- кси, а че ще търсят правилното място, където да живеят и от- глеждат децата си. Това, разбира се, включва и високо качество на услугите. - Хората са чувствителни към качеството. Те проверяват и се опитват да намерят най-доброто. Ние се опитваме да посрещнем това търсене и да достигнем високо качество в нашия проект във всички аспекти. Ангажирали сме един от най-добрите изпълни- тели – „Планекс”, стремим се към най-добрия дизайн, реализи- раме инфраструктурата и осигуряваме всички съоръжения на обекта, за да осигурим колкото се може по-високо качество. Ако имаме ръст на продажбите спрямо миналата година, той се дъл- жи точно на това. - Един от основните проблеми е нивото на търсенето на жили- ща. AFI Europe е международна компания, активна в много страни в региона. Румъния например миналата година създаде законода- телство, стимулиращо покупката на първи дом. Правителството гарантира кредита за основно жилище и намали данък добавена стойност от 24% към днешна дата до 5% за първа покупка до су- мата от 88 хиляди евро. Това започна да подпомага пазара на жи- лища, хората се върнаха на пазара и търсенето започна да расте. Инвеститорите сме направили много, за да задвижим пазара. Има подобрение, но то е бавно и правителството може да помогне да се засили заедно с банките. Има място за още подобрение и занапред. И най-важното е това да се случи за проекти с високо качество, които сега са на раз- умни цени. Б анкерите казват, че са готови да креди- тират, но какво ми- слят предприема- чите? Отговорите на Георги Ранчев, управител на „Линднер имобилиен ме- ниджмънт“,инвеститорв„Ре- зиденшъл парк София“, сре- щу бизнес парка в столичния кв. „Младост“, и на Шимон бен Хамо,управител на „АФИ Юръп България“, инвеститор в жилищните комплекси „Ви- тоша тюлип“ в кв. „Кръсто- ва вада“ и „Лагера тюлип“ в кв. „Лагера“, дадени на кон- ференцията „BalREc - Общи усилия за устойчиво разви- тие“, на 12 ноември.
 • 8. 8 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г. TEMA От Талин до Пра- га и до София жители- те на страните в преход от Централна и Източна Европа преживяха бум на жилищните пазари, който обаче не им е до- несъл голям напредък в развитието на жилищ- ния фонд. Това констатира про- учване на базирания във ВиенаИнститутзанедви- жими имоти, строител- ство и жилища (IIBW). Дори на върха на жи- лищното строителство през 2007 г. завършване- то на нови домове е оста- нало далеч от средноев- ропейските нива, осигу- ряването с имоти е било под това в Западна Ев- ропа, а структурата на пазарите е подклажда- ла неравновесието, тъй като социалните групи със средни и по-ниски от средните нива на доходи- те на практика не са има- ли възможност да придо- бият жилище. Проучването, изгот- вено от директора на ин- ститута проф. Волфганг Аман и публикувано в тримесечния журнал на Международния съюз за жилищно финансира- не (International Union of Housing Finance), марки- ра няколко основни про- блема и предлага реше- ние - изработването на модел за публично-част- ни партньорства, в които държавата и общините да участват с предоставя- не на активи и гаранти- ране на инвестиционно финансиране. Резултатът трябва да е модел, бли- зък до австрийския, при който специални търгов- ски дружества - жилищ- ни асоциации, осигуря- ват жилища на достъ- пен наем за широк кръг от населението, така че да осигурят баланс сре- щу пазарната циклич- ност, застрашаваща с ре- дуването на потребител- ски бумове, последвани от кризи. Основни предизвикател- ства Жилищни пазарни цени на западни нива при много по-ниски приходи на потребите- лите (под 250 евро на ме- сец за страни като Бълга- рия, Украйна и Албания). Като резултат средните и долните по приходи гру- пи от населението са из- правени пред сериозни жилищни проблеми. Наличностите от жи- лища намаляват при липса на инструменти за жилищно управление и поддръжка (голяма част от жилищата са панелни с експлоатационен срок, който в повечето слу- чаи е изтекъл), след като приватизацията е пре- кратила практиката да се поддържат общите части на сградите. Жилищното строи- телство е недостатъчно за средните и долните по приходи групи от населе- нието и в районите с от- слабена икономика. Бу- мът от последните годи- ни облагодетелства мал- ки групи от населението, и то основно в проспери- ращите региони. От една страна, покачването на цените се основава на не- ясни принципи, а от дру- га - недостатъчното стро- ителство на жилища за млади домакинства и за хората, които мигрират към големите градове, В Централна и Източна Европа: Строителният бум не е решил жилищните проблеми Страните от региона трябва да се справят с едно общо предизвикателство - как да разширят пазара към по-нискодоходните групи. Австрийски изследователски институт предлага едно възможно решение Целеви групи Бенефициентите от достъпните наемни жилища трябва да са домакинствата от по-ниските и средните групи по при- ходи. Въпреки това достъпните жилища могат да се пред- лагат и на групи с по-добри финансови възможности. До- макинствата с най-ниски приходи и уязвимите семейства също могат да бъдат облагодетелствани от създаването на достъпни жилища, но те ще се нуждаят и от допълнителни средства. Интегрирането на тези групи е част от социална- та политика на Европейския съюз. Управление и поддръжка Предвид недостатъчната поддръжка на жилищния фонд схемата H!FACT за финансиране предвижда месечни так- си за оперативен бюджет за всяка сграда, включително за жилищна администрация, разходи за поддръжка на общи- те части на сградите, канализация, спестявания за резерв и други от порядъка на 0.50 евро/кв.м използваема площ. Субсидии Необходимо е да се осигурят субсидии, които могат да се използват във вид на заеми, които да покриват 30–40% от стойността на строителството. Сътрудничество с общините Финансирането на H!FACT изисква сътрудничество с об- щините. Земята и инфраструктурата трябва да се осигуря- ват безвъзмездно, като концесия или на по-ниска цена. В замяна общините трябва да играят основна роля при раз- пределението на жилищата. В сравнение със страните от Западна Европа държавите в преход показват много по- високо икономическо неравновесие между недоразвитите райони и зоните на силен икономически интерес. Кръстосано субсидиране Източниците на кръстосано субсидиране трябва да бъдат разпределени, например от по-богатите региони или от об- ществени сгради към достъпни жилища под наем. Международни финансови институции Финансирането на H!FACT предвижда международни из- точници на средства. Най-полезни са ипотечните заеми от жилищни фондове. Финансиране от капиталовия пазар Финансирането на капиталовия пазар е насочено към оси- гуряване на средства за периода на строителството или за стратегически дългосрочни инвестиции за жилища под наем. Достъпните наемни жилища могат да бъдат развити като важен сектор на пазара на недвижимо имущество и с това могат да се привлекат инвестиции от страни като Ав- стрия или Швейцария. Разпределение на жилищата Разпределението на жилищата трябва да следва прозрач- ни процедури. Подобно на инвеститорите в жилищното строителство, които са обвързани с ограничения в печал- бите, наемателите ще бъдат ограничени с възможността да осребряват публични субсидии.Препродаването на дос- тъпни жилища ще бъде разрешено при регулирани цени за определен период от време, например 10 години. Преотда- ването на наемни достъпни жилища ще бъде забранено. СРЕДНИ ПАЗАРНИ ЦЕНИ НА ЖИЛИЩАТА 2008-2009 Г. (ЕВРО НА КВ.М) Средата на 2008 г. Началото на 2009 г. Братислава 1 500-2 500 500-2 500 Будапеща 1 400-1 800 1 000-1 200 Букурещ 1 500 900-1 100 Киев 1 500-2 500 900-1 500 Любляна 800 Подгорица 1 300-2 600 1 000-2 400 Прага 2 800 София 750-1 200 700-1 100 Тирана 800 700 Варшава 2 500 2 200 Източник: IIBW, статистически офиси, брокери на имоти Схемата за изграждане на достъпни домове H!FACT: основни принципи Източник:IIBW Албания България Чехия Унгария Чернагора Полша Румъния Словакия Словения Украйна ЕС-27 0 100 200 300 400 500 600 Жилища на хиляда души Жилищен фонд в Централна и Източна Европа (данни към 2007 г.) ОСНОВЕН ЗАЕМ ПОДЧИНЕН ДЪЛГ НИСКОЛИХВЕН ЗАЕМ ИЛИ БЕЗВЪЗ- МЕЗДНА ПОМОЩ СОБСТВЕН КАПИ- ТАЛ И КРЪСТОСА- НО СУБСИДИРАНЕ ЗЕМЯ И ИНФРА- СТРУКТУРА ОТ ОБ- ЩИНИТЕ Ипотечен кредит от капита- ловия пазар Нисколихвен заем, напри- мер от DIHG* Държавна субсидия като компенсация за услуга от общ икономически интерес Собственкапиталотакцио- неритеилинаемателитеплюс подпомаганеотпо-високиядо- ходотбизнесплощите,на- примермагазинивжилищни- тесгради Безвъзмездно, на концесия или на ниска цена *DIHG – Холандска фондация за международни гаранции за жилищно строителство,организация на холандските жилищни асоциации,която подпомага изграждането на достъпни жилища в развиващите се пазари Структура на H!FACT финансирането
 • 9. 9sg.stroitelstvo.infoСтроителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г. С наближаването на зимния сезон със сигур- ност всеки се замисля как може да намали разходи- те за отопление. Затова е добре да се знае, че ка- чеството на прозорци- те има огромно значение за уюта и топлината във всеки дом. Квадратурата на дограмата е около 25% от площта на жилището и при монтиране на качест- вени прозорци темпера- турата в дома ще се по- виши с около 4-6 граду- са. Предимствата на мо- дерната дограма са много и това е само едно от тях. А само помислете колко пъти сте затваряли про- зорците вкъщи, за да ста- не по-тихо в стаята и да не се чува шумът на улич- ното движение или раз- говорите на хората? Про- зорците могат да снижат нивото на шум в помеще- нията с около 40 децибе- ла. Характеристиките са много специфични и за- висят от доста други па- раметри. Затова преди пристъпване към смяна на дограма е препоръчи- телно да се консултирате със специалист от рено- мирана фирма. След ог- лед на място в съответно- то жилище той може да ви посъветва кое е най- подходящото решение. Иновативните прозор- ци GENEO, изработени от високотехнологичния материал RAU-FIPRO®, спестяват до 76% от раз- ходите за отопление. Този материал, използван до- сега основно в самоле- тостроенето и Формула 1, осигурява максимална стабилност и защита от вятър, както и отлични качества по отношение на статиката без арми- ровка. Прозоречната сис- тема GENEO от REHAU е с конструктивна шири- на 86 мм и 6-камерна сис- тема. Изключително ви- соката топлоизолация на GENEO, както и много добрата шумоизолация, са постигнати чрез отпа- дането на допълнителна- та стоманена армировка, на която разчитат по-ста- рите технологии и модели дограми. Дограмата е годна за рециклиране и е една от- лична инвестиция за все- ки съвременен човек, за- грижен за понижаване на енергийните разходи и опазване на ресурси- те. Профилите GENEO са подходящи и за пасивни къщи, които стават все по-предпочитани и раз- пространени дори и у нас. С тях няма неизпълними идеи или форми - въз- можно е да бъдат напра- вени различни прозорци – стандартни, кръгли или триъгълни. По този на- чин няма нужда от огра- ничения пред архитекта или дизайнера, който ра- боти по съответния про- ект. Прозорците се пред- лагат и могат да бъдат по- ръчани в най-различни цветове и лакове. Види- мите й части са изключи- телно тесни, което гаран- тира максимално про- никване на светлина и слънчеви лъчи в помеще- нията. Новата геометрия на уплътненията спомага за намаляване на натиска при затваряне и улеснява отварянето на прозорци- те. Благодарение на глад- ката си повърхност те са слабо податливи на за- мърсяване и лесни за по- чистване. Така високо- качествените профили GENEO с първата напъл- но армирана прозоречна система спомагат не само за намаляване на енер- гийните разходи, но и за повишаване на комфорта в дома и премахването на конденза и мухъла. Домашен комфорт с енергийноефективните прозорци GENEO Повече информация за GENEO може да намерите на www. rehau.bg/geneo. ТЕМА Модели за осигуряване на достъпен жилищен фонд Австрия Федералното правителство осигурява земя за строител- ство, безвъзмездна помощ, държавни заеми или данъч- ни облекчения за инвести- циите, а общините страте- гически насърчават строи- телството на жилища с таван на цените им и на печал- бите на жилищните асоциации (търговски дружества) и общинските жилищни компании, които ги строят и дават под наем. Този сектор съставлява около 22% (865 хиляди единици) от жилищния фонд в Австрия. Франция Социалният наемен сектор във Франция получава суб- сидии за строителството на нови жилища, покупките или реконструкциите на същест- вуващи, но не и субсидии за оперативните си разходи. Финансират се главно чрез непазарни заеми с помощта на държавата и местните власти, които могат и да поемат гаранции по кредитите. Холандия Страната е лидер в Европа в осигуряването на жилища чрез жилищни асоциации. В повечето случаи те са фон- дации без истински собстве- ник, оперират на търговски принципи, но реинвестират всичките си печалби в жилища. Имат роля и в осигурява- нето на качеството на живот в кварталите. Много са гъв- кави и могат да купуват и продават имоти на пазара. В последното десетилетие наличностите им са стабилни на ниво от около 2.4 милиона броя, тъй като продадените и разрушените са приблизително равни на новопостроени- те и закупените. Швеция Осигуряването на адекватен жилищен фонд е отговор- ност на общините. Повече- то имат собствени независи- ми жилищни компании, кои- то работят без печалба. При- тежават и управляват около 780 хиляди жилища в цялата страна (18% от жилищния фонд по данни към 2005 г.). В общи линии делът им в ново- то строителство отговаря на дела им в жилищния фонд. В допълнение действа и отделна система за жилищни ко- оперативи, които държат още около 700 хил. жилища. Полша През 1997 г. Полша въвежда програма за строителството на наемни жилища, насоче- на към общините. Около 100 хиляди жилища са постро- ени досега. Програмата се администрира от държавна- та BGK Bank, а финансирането се състои от дългосроч- ни заеми със субсидирани лихви (3.5%), а строителство- то се реализира от жилищни асоциации, притежавани от общините, и кооперативи. Апартаментите са насочени по- скоро към групата със средни доходи, отколкото към нис- кодоходната. Но голямата им зависимост от държавния бюджет представлява проблем. Чехия От 1995 до 2003 г. дейст- ва система за строителство- то на „квазинаемни” общин- ски жилища, субсидирана с една четвърт до една трета от средните разходи за стро- ителство. Програмата позво- лява на бъдещите наематели да направят публично-част- ни партньорства с общината и предприемач, подсигуре- ни с държавна субсидия. Останалите разходи се покри- ват от предварителни плащания от бъдещите наематели и обезпечен кредит за строителството. Въпреки че отку- пуването им се разрешава едва 20 години след завърш- ването, делът в кооперацията може да бъде ликвидиран моментално, което реално означава, че наемателите са собственици. Програмата помага за увеличаване на стро- ителството, но е критикувана заради възникването на че- рен пазар на наемни договори в общински жилища, зато- ва като цяло е свита само до социално слаби. Словакия Жилищни асоциации и ко- оперативи получават данъчни облекчения, но те не могат да бъдат търговски дружества, предимно са собственост на общини и получават държав- ни субсидии. Също така имат таван за строителните разходи. значително са увреди- ли трудовата мобилност на населението. „Основ- но предизвикателство към настоящия момент е да се осигури прозрач- ност на пазара на недви- жими имоти и да се уста- новят схеми за публич- но-частни партньорства, чрез които да се увеличи предлагането на пазара“, твърди проф. Аман. Предлагането на жи- лища под наем е малко. Според изследователи- те мнението, че хората в страните от Централна и Източна Европа пред- почитат да притежават, вместо да са под наем, в повечето случаи се дъл- жи на липсата на дос- тъпни домове. Затова на- емните жилища тряб- ва да съществуват като възможност на жилищ- ните пазари, особено за младите домакинства и за хората, които сменят местожителството си. Все повече от страните в преход въвеждат зако- нодателство, но страдат от слабости на изпълни- телната власт. Законода- телството, засягащо на- емните жилища, социал- ните жилища, поддръж- ката и свързаните теми, е неадекватно в много слу- чаи и има остра нужда от ефективни решения, се казва в проучването. То акцентира, че фи- нансовите пазари са ори- ентирани към инстру- ментите за покупка на жилища и заради това носят голяма част от от- говорността за насища- нето на този пазарен сег- мент. Структурирано финанси- ране за публично-частни партньорства в жилищ- ното строителство е решението, което из- следването предлага. Според него законода- телството за поощрява- не и регламентиране на публично-частните парт- ньорства е една от стра- тегиите за зараждането на нов бизнес сектор за създаване на достъпни (предимно наемни) жи- лища. То трябва да вър- ви ръка за ръка със съз- даването финансови мо- дели, които позволяват определяне на достъп- ни наеми, без да пречат на пазарните принципи. Комбинирането на две- те стратегии цели да се изградят достъпни жи- лища като пазарен про- дукт. Комбинираното дос- тъпно жилищно финан- сиране в Австрия напри- мер се счита за ниско- рисков модел на струк- турирано финансира- не. На базата на този мо- дел са дефинирани прин- ципите за финансира- не на достъпни жилища в икономиките в преход (H!FACT финансиране): Проф. Аман пресмята като достъпно жилище на цена от около 2 евро/ кв.м месечно за използ- ваема площ. Постига- нето й е възможно само чрез подкрепа от пуб- личния сектор. Наемите и цените никога не тряб- ва да се определят от по- литически решения, а от разумни финансови схе- ми, набляга Аман. арх. Рая ТИНЧЕВА
 • 10. 10 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г. TEMA Атанас Буглов, управител на „Винербергер България“: Трябва ни действаща държавна стратегия за жилищния сектор Масовият пазар обърна гръб на качеството за сметка на цената в кризата Господин Буглов, каква е вашата оценка за ситу- ацията в България като обезпеченост с качествен жилищен фонд? - Лесно можем да стигнем до извода, че нямаме нужда нито от строителство, нито от по- литика в тази област, ако ана- лизираме ситуацията само количествено. Жилищният фонд в страната ни има най- високата стойност в Евро- па на глава от населението – около 471 жилища на хиля- да лица към 2002 г. Към 2005 г. числото приближава 490 и според мен с бума в послед- ните години сме минали 500 на хиляда. Проблемът е, че голяма част от него е в малки населени места в провинцията, меж- дувременно е тотално дегра- дирал, а самите населени мес- та са обезселени. Самата ста- тистика не представя корект- но актуалната ситуация. Не е сигурно и че всички разру- шени жилища, на чието мяс- то са изградени нови, са реги- стрирани по най-правилния начин. През 2006 - 2008 г. бяхме сви- детели и на строителен бум, от който държавата абдикира при инициирането на какви- то и да било дейности по кон- трола. За всички беше полез- но, че имахме голяма заетост в строителството и чужди ин- вестиции. Но никой не по- мисли, че като се спука бало- нът, ще има недоволни. Сега, когато кризата ни отрезви, е време да се замислим. Банки- те започват да развързват ке- сията и е въпрос на време да се стимулира по-голямо тър- сене и да започне по-интен- зивно строителство, но оста- ва рискът да се завърти същи- ят порочен кръг, ако не се взе- мат превантивни мерки. Не споделям оптимизма на колегите от раздвижването на пазара. Напротив, това, което виждаме като развитие през последните две години – кол- кото и да се надяваме скоро да видим обратното – е големи- ят натиск върху цената и ни- ска заинтересуваност към ка- чеството на това, което се ку- пува. Огромен дефект на на- шия пазар е недостатъчна- та информираност за важни- те аспекти при избора на жи- лище, най-вече сред крайните купувачи. Вторият голям проблем е енергийната ефективност. Ев- ропейскатадирективазаенер- гийна ефективност в сградите поставя краен срок 2020 г., за да се строят сгради с нулево или близко до нулевото енер- гийно потребление. Но еди- ници са примерите за рабо- та в тази посока извън прак- тиката да се санират панелни или изобщо стари сгради. Какво може да се напра- ви? - Държавата може да се ан- гажира повече. В Австрия се прилага схема за изграждане- то на достъпни домове като публично-частно партньор- ство от времето между Пър- вата и Втората световна вой- на насам. Две трети от виен- чани живеят в такива жили- ща – като собственици или под наем. Виена като град ин- вестира около 300 милиона евро годишно в изграждане- то на нови плюс саниране- то на стари сгради. Съгласно едно проучване тя е най-до- брият град за живеене в Евро- па и като достъпност, и като качество на обитаване. Учас- тието на града в такива схеми на строителство позволява да не се създава среда за спекула- ции с имоти. Защо? Защото, когато направиш едно жили- ще достъпно, хората могат да си го позволят лесно, ценово- то равнище пада и спекулан- тите ги няма. През 70-те години на глава от населението там са се падали 25 кв.м жилищна площ, стиг- нали са до 38 след края на XX век, а според последното про- учване са 42-44 кв.м. Не всич- ки във Виена живеят в жили- ща по 150 кв.м, но могат да го направят. Какво имаме ние? Имаме много качествени компле- кси и сгради, където цената е 1200-1500 евро на кв.м, и ма- совата ситуация, в която дава- ме 700 евро на кв.м за жили- ще със спорно качество в нов квартал без инфраструктура. Кой проблем трябва да сложим на първо място? - Обновяването и подмяна- та на жилищния фонд. Дори в съществуващата стратегия, която не се прилага, се при- знава, че нямаме добре рабо- теща и балансирана жилищ- на система. Второ, насища- нето на пазара е под въпрос при една реална статистика. Трето, рано или късно тряб- ва да реновираме съществу- ващия жилищен фонд. Така че на въпроса трябва ли да се направи сега нещо или не от- говорът е, че промяната е не- обходима. Аз съм убеден, че ако се по- могне на хората, които жи- веят в стари панелни жили- ща, но не могат да ги заменят по финансови причини, те ще направят тази стъпка. Съм- нявам се, че ще има хора, кои- то ще се откажат да живеят на топло, хубаво, чисто и подре- дено място. Все пак кой от изброе- ните от вас дисбаланси трябва да бъде атакуван първо? - Енергийната ефективност е на дневен ред и може да се за- почне с нея. Не трябва да ча- каме 2020 г., за да разберем, че Европейската комисия изис- ква нещо от нас под заплаха от санкции. Нямаме бърза работа за вър- шене още от 2011 г., по-скоро имаме сериозна работа, за ко- ято трябват хора, които раз- бират от тази материя, да сед- нат и да мислят. Второ, ще бъде много труд- но налагането на каквото и да било решение. Това, кое- то държавата и обществото трябва да започнат най-ско- ро, е дискусията. Ако 2011 е фокусирана именно върху информирането на обществе- ността и получаването на об- ратна връзка, може да се ока- же, че 2015 или 2020 г. няма да имаме проблем с действи- ето на жилищната стратегия, тъй като хората предвари- телно ще знаят каква е идея- та. Но днес колко от купува- чите смятат разходите за екс- плоатация и поддържането на дома си в същата функци- оналност 30 години напред? Ако има масова информира- ност на хората – и потреби- тели, и бизнес, рано или къс- но ще имаме обединяване на всички пазарни участници. Приоритет днес е постигане- то на този широк консенсус. Може ли да се направи жилище, което да е ка- чествено и достъпно от гледна точка на днешна- та реалност? - Важно е как дефинира- ме „достъпно”. Не трябва да се ограничаваме само до ин- вестиционните разходи. Въ- просът не е може ли да се на- прави жилище, което струва 400 евро на кв.м, защото тук може да се спекулира много. Принципът е следният: дър- жавата поема част от тежест- та на инвестицията - може би не ефективно като пари, но като активи, които може да се инвестират в публично- частно партньорство. Голя- ма част от тези, които прода- ват днес, са купували имоти- те си по време на бума и в мо- мента са принудени да прода- ват скъпо, иначе ще загубят. Ако не даваш такъв сериозен финансов ресурс за закупува- не на земята благодарение на участието на публичния сек- тор, в крайния продукт тази цена няма да тежи толкова. И строителни фирми, и произ- водители на строителни мате- риали ще бъдат щастливи да се ангажират с подобни про- екти с по-ниска от нормална- та норма на печалба - не само заради гарантираната реали- зация, а също и заради рено- мето си на социално отговор- ни компании. Интервюто взе Деян ТОДОРОВ А танас Буглов постъпва във „Винербергер Бъл- гария” през 2005 г. като финансов мениджър. През август 2008 г.става финансов директор и прокурист на дру- жеството,аотмай2009г.–не- гов управител. Wienerberger, световният лидер в произ- водството на керамични тух- ли, инвестира 26 милиона евро в придобиването и раз- витието на Керамичния за- вод в Луковит, който откри официално през 2008 г. Ком- панията с централа в Ав- стрия присъства в 27 страни с 229 завода в Европа. Голяма част от ин- веститорите, кои- то продават днес, са купували имотите си по време на бума и в момента са принуде- ни да продават скъпо, иначе ще загубят Истроителни фир- ми, и производи- тели на строителни материали ще бъдат щастливи да се анга- жират публично-част- ни партньорства за достъпни жилища с по-ниска от нормална- та норма на печалба
 • 11. 11sg.stroitelstvo.infoСтроителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г. ТЕМА Lagera Tulip представлява мо- дерен жилищен комплекс от за- творен тип, който се реализира върхуплощот16хил.кв.мвсто- личния квартал „Лагера“. Про- ектът се изпълнява в три фази, които включват общо 542 апар- тамента. Композицията на пър- вата фаза от комплекса, която вече функционира, е Г-образна и се състои от четири сгради с еди- надесет надземни нива и подзе- мен гараж на две нива. Завършената първа фаза от проекта Lagera Tuilip включва 248 апартамента и студиа, 232 паркоместа, търговски площи, детска градина, фитнес и собст- вена градина за живущите. Об- щaтa разгъната застроена площ на проекта е 30 530 кв.м. Концепцията на инвеститора AFI Europe е създаването на ми- никвартал в сърцето на столица- та, чиито жители могат да се на- слаждават на динамичен и съ- временен стил на живот в сигур- на и удобна среда. Lagera Tulip се отличава с много добро мес- тоположение в широкия център на София и с добра комуника- ционна инфраструктура. В комплекса се предлагат че- тири типа апартаменти – сту- диа, апартаменти с по една, две и три спални. Клиентите имат възможност да избират измежду различ- ни висококачествени материа- ли за довършителната визия на своите апартаменти. Компания- та предлага по няколко вариан- та за различните вътрешни еле- менти в един апартамент - вра- ти, фаянс, паркет, дизайн на баня и др. Всички тези матери- али са без допълнително запла- щане и се включват в цената на апартамента. В края на миналата година AFI Europe разработи уникален финансов продукт, който е из- цяло съобразен с нуждите на ку- пувачите в условията на финан- сова криза. Инвеститорът пред- лага разсрочено плащане спо- ред възможностите на клиенти- те, което им дава възможност да се чувстват спокойни, ако не ус- пеят да вземат кредит за покуп- ка на жилище. Във формата на „Г“ Lagera Tulip - миниквартал в сърцето на София За AFI Europe A FI Europe Bulgaria е част от AFI Europe NV, която е водещ инвеститор в страните от Централна и Източна Европа. Към момента AFI Europe NV управлява и реализира про- екти в Германия,Чехия,Сърбия,Румъния,Латвия,Полша,иУн- гария, като дъщерна компания на AFI Group - компания със 75-годишен опит в изграждането, менажирането и управлени- ето на различни типове имоти. В Европа компания управлява и/или е в процес на строеж на повече от 30 луксозни жилищни комплекса, търговски и офис проекти, с обща застроена площ около 5 млн. квадратни метра, уникални със своя архитекту- рен дизайн и функционалност. В България компанията реали- зира 5 проекта, включително „Бизнес парк Варна“ и напълно завършения луксозен жилищен комплекс „ВитошаТюлип“. Инвеститор „Афи Юръп България“ ЕООД Проектант „Артек Дизайн“ Изпълнител „Планекс Билд“ Инвеститор „Примавера I БГ“ ООД Проектант „Ателие Караджов“, арх.Александър Караджов Изпълнител „Геотан Инженеринг“ ООД Оригиналните еднофамил- ни жилищни сгради са разпо- ложени сред природата във ви- лната зона “Киноцентър” край София. Всяка от двете сгради е от- делна, самостоятелна резиден- ция и предлага особен лукс и комфорт. Намират се в урегу- лиран поземлен имот, за кой- то е отредено свободно застро- яване. Двете сгради са разпо- ложени огледално спрямо една централна ос, перпендикуляр- на на улицата, и обединява подхода към тях. Сутеренът се състои от фитнес център с басейн, са- уна, джакузи, складове и др. На партера е входното пред- дверие, дневната с трапезари- ята и кухнята, склад, чаен кът с прилежащи тераси. На пър- вия етаж са трите спални, вся- ка с отделна баня и тоалетна и гардеробна. На втория етаж са осигурени тераси и кухнен- ски бокс със склад. Покривът е плосък с топло- и хидроизо- лация и вътрешно отводнява- не. До покривната тераса сти- гат асансьор и стълба. Тъй като теренът е с голям наклон, влизането с автомо- билите е почти на нивото на улицата, а басейните и откри- тите тераси са в ниската част на имота и излизат на озеле- нен терен. Използвани са най- съвременни материали за из- граждане, като се започне от грубия строеж, зидариите, не- обходимите хидро- и топли- золации и се стигне до луксоз- ни облицовки, окачени стък- лени фасади с големи площи и прозорци за повече ослънчава- не. Облицовката на сградата е тип вентилируема фасада с не- обходимата топло- и хидризо- лация. Обемите и цветовете по фа- садите са реплика на ясна- та функционална структура в разпределение. Разработен е пробив в нивата тип галерия при влизане в сградата в бли- зост до окачената стъклена фа- сада, който обединява партер- ното ниво и нивото на спални- те и същевременно дава обем и пространственост. В интери- ора са използвани модерни ма- териали и елементи за довър- шителни работи. Да живееш в зона „Киноцентър“ Огледално една на друга и в общ парцел са разположени две еднофамилни резиденции
 • 12. 12 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г. TEMA Като част от комплекс, разположен на ул. „Цар Симеон” и ул. ”Зограф- ски манастир” в София, е жилищна сграда, със- тояща се от три самосто- ятелни жилищни секции с общи подземни нива. В близост до нея се намира паркът „Света Троица”. Чрез едно просто и изчис- тено решение в City park Residence е търсен споко- ен облик с характерни еле- менти в ансамбъл на град- ската среда. Интериорът на всяко едно от входни- те фоайета на сградата е идентичен с останалите, но с различно цветово ре- шение. Разпределенията на жилищнитеетажитеотго- варя на нуждите на хора- та, които ще го обитават, а общите площи са све- дени до минимум. Стъл- бищните клетки са с ди- ректно осветление, като за секция А осветление- то e покривно, чрез осве- тителна шахта. В югоиз- точната част на секция А е проектирана рампа, оси- гуряваща достъп до под- земни нива на комплекса. Целият партерен етаж е търговска зона, разполо- жена между входовете на жилищните секции. Ма- газините на първия етаж са свързани с подземните нива, където са и складо- вете към тях. Жилищните етажи са над магазините. Типови- те апартаменти са с една или две спални и задъл- жителните санитарен въ- зел, складово помещение и дневна-столова с кух- ненски бокс. На последния и подпо- кривния етаж апартамен- тите са тип мезонет, те са просторни и богато реше- ни като функция и прос- транство. В сутерените, които са общи за всички секции, са предвидени необходими- те паркоместа за живеещи и работещи в комплекса, както и складовите и тех- нически помещения. Настилките в общи- те площи са от гранит и гранитогрес, преградни- те стени - от цветно стък- ло, комбинирани с гладки и растерни тавани и пара- пети от неръждаема сто- мана. Освен отоплителна ин- сталация за цялата сграда за магазините на партер- ния етаж е разработена и климатично-вентилаци- онна система. При проектирането на комплекса са запазени съ- ществуващите дървесни групи по улиците, като целта на паркоустрой- ството е зеленото прос- транство да се оформи в унисон с комплекса. Из- градената детска площад- ка е проектирана с места за рекреация и зони за от- делни възрастови групи. City park Residence - жилищен парк до парк Инвеститор „Тивон Пропъртис“ ЕООД Проектант „Ателие Серафимов Архитекти“ ООД Изпълнител „Главболгарстрой“ Настилките в общите площи са от гранит и гранито- грес, преградните стени - от цветно стъкло, комбини- рани с гладки и растерни тавани и парапети от неръж- даема стомана В проекта на жилищ- на сграда Urban в Кър- джали е търсен „модерно строг” дизайн, постигнат с преплитане на ортогонал- ни обеми и студени чис- ти цветове. Разположена в ъглов имот от централната част на града тя съседства с парка и църквата „Свети Георги Победоносец”. Зе- ленината от високата дър- весна растителност на пар- ка и позлатените кубета на църквата се отразяват в прозорците на модерна- та сграда. Сграда Urban се състои от сутерен с под- земни гаражи, партерно ниво с централно разпо- ложено фоайе и две стъл- бищни клетки обслужва- щи жилищната част. За офисната и търговската част от партера е осигу- рен самостоятелен достъп. Сградата се състои от 29 апартамента, шест офиса и седем търговски обекта. В сутерена са разположени складови помещения и са- мостоятелни гаражи. Външно и вътрешно осветление – решението е подчинено на главната мо- дерна ърбан-идея на про- екта. Използвани са ос- ветителни тела с кубична форма и насочено освет- ление. За настилки на фо- айето, етажните площад- ки и стълбищните клетки е използван гранит, а въ- трешните парапети са из- работени изцяло от инокс по индивидуален проект. Върху стените на всички етажни площадки са изри- сувани авторски картини от художника Христо Га- беров. Авторът е предста- вил стилизирани елемен- ти и форми от природата. Използваните цветове са в унисон с концепцията на проекта. Фасадата е композиция от топлоизолационна сис- тема финиш силикат-си- ликонова мазилка, естест- вен камък - комбинация от гранит и варовик.Тази гледка „прозира” през об- вивка от ажурна мрежа използвана в детайла на парапетите. Изработена изцяло от горещо поцин- ковани профили и е про- ектирана по-поръчка на инвеститора. Интересен елемент е и структурната стъклена фасада осветя- ваща стълбите и фоайето. Асансьорите са простор- ни, обслужват всички жи- лищни нива, както и под- земния гараж. Оборудва- ни са със системи за сигур- ност от най-висока катего- рия. Подходът към подзем- ните гаражи е оборудван с автоматизирана инстала- ция за снеготопене. Сгра- дата има денонощно ви- деонаблюдение и персо- нална охрана. Предвидено е дистанционно отчитане на показанията за потре- бената вода. Във вътрешния двор, използван за подход към офисната част, е изпълне- на градина. Заложени са видове, характерни за ме- кия южен климат на град Кърджали. Градината е оборудвана е с инсталация заавтоматичнонапояване. Инвеститорите в жилищ- на сграда Urban се надяват че с проекта са постигнали идеята за устойчива архи- тектура. „Градската“ сграда Жилищна сграда Urban в Кърджали залага на идеята за устойчива архитектура Инвеститор „Та и Ко“ ООД Проектант арх.студио „Баухаус“ Изпълнител „Та и Ко“ ООД
 • 13. 13sg.stroitelstvo.infoСтроителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г. „Каза Рива“ е много- функционална сграда, на- мираща се в новия адми- нистративно-делови цен- тър в района на бул. „То- дор Александров”, в не- посредствена близост до главни транспортни ар- терии (бул. „Сливница“ и ул. „Опълченска“, близо до метростанция). Със- тои се от подземен пар- кинг, офисни нива, заема- щи цялата площ на парце- ла, и осем жилищни нива с апартаменти. Офисните нива са решени като open space с цел да се осигури максимален функциона- лен флексибилитет на по- мещенията. Сградата е със скелет- но-безгредова стоманобе- тонна конструкция. Сте- ните са от петкамерна гръцка тухла за жилищ- ната част и леки преград- ни стени за офисната. Въ- трешната комуникация се осъществява с един асан- сьор и стълбищна клетка. При изпълнението са използвани само висо- кокачествени материали. Изпълнена е вентилиру- ема фасада от алумини- ева носеща конструкция, изолация от каменна вата и фасадна облицовка от HPL (текстолит). Догра- мата е петкамерна, двой- ноотваряема на фирма SCHUCO със стъклопа- кети с К-стъкло. Топло- и хидроизолациите са на- правени с най-добрите материали на пазара и от- говарят на най-строгите стандарти. Апартаменти- те са с луксозни блинди- рани входни врати, внш- ните панели и заоблените первази на касата са обли- цовани с естествен фур- нир. Вътрешната дограма е по италиански дизайн и технология, произведени в Разлог. Електроинстала- циите са в шлаухови тръ- би по трипроводна схема, апартаментните табла са с дефектнотокова защи- та. Асансьорът е електро- механичен, напълно без- шумен, с плавно прид- вижване и луксозна каби- на. Стълбището и етаж- ните площадки са изпъл- нени от масивен гранит с алуминиевите парапети, а подовите настилки в оф- исните нива са от поли- ран гранитогрес. Сградата се отлича- ва с чистата си геометрия и пирамидален силует, с който доминира в улич- ния фронт. Конструкци- ята е силно изявена чрез свободностоящи колони, греди и перголи, допри- насящи за лесно възпри- емане на носещата струк- тура. ТЕМА Авторите са провоки- рани от местоположени- ето на терена, от колори- та на търговската улица, с изградени във времето традиции, от духа на съ- седните сгради. Решение- то на задачата е повлияно от динамичния живот на града. Фасадните плоскости експонират динамика- та на пространството и я систематизират чрез раз- лични по вид и големи- на плоскости, материали, текстури и цвят, а резул- татът е модерна сграда, която като че ли винаги е била на своето място. Общият брой на пар- коместата, осигурени за сградата, е 40. Те са раз- положени на две подзем- ни нива с гаражи, достъп- ни по рампа от ул. “Ца- рибродска”. Партерно- то ниво е търговска зона, фронтално ориентирана към главната улица, а вто- рото ниво е определено за офиси със самостоятелен вход от северната фаса- да на сградата. Останали- те шест етажа са изцяло жилищни. Преобладават двустайни и тристайни апартаменти с простор- ни дневни и с големи те- раси. На последното ниво са разположени луксозни апартаменти с по-голя- ма площ. Самостоятелни- те покривни тераси, час- тично покрити с перго- ли, осигуряват прекрасна гледка на юг към града и към Витоша. Конструкциятанасгра- дата е монолитна стома- нобетонова. Подземни- те нива на сградата са ре- ализирани от водоплътен бетон със сложни укре- пителни работи на тере- на и са изолирани от вода със системи Masterseal и Waterplug, които проме- нят капилярната структу- ра на бетона и се прилагат основно в строителството на мостове и язовири. Външните ограждащи, както и вътрешните пре- градни стени са изпълне- ни с тухли Wienerberger, с висока топлоизолаци- онна способност и добра звукоизолация. Асансьор- ите са на испанската фир- ма ORONA. Те обслужват и подземните нива. Вра- тите са на фирма Ergon. Дограмата е петкамерна PVC от Schuco. Комфорт на обитаване в динамична градска среда Провокацията на построиш жилищна сграда на една от най-колоритните софийски търговски улици - „Пиротска“ „Каза Рива“ - многофункционална сграда в новия делови център на София С градата се на- мира на ули- ците “Пирот- ска” и “Цари- бродска” в Со- фия, до възловите бу- леварди ”Тодор Алек- сандров” и ”Констан- тин Величков”. Районът предлагаотличнасреда за живеене – в близост са паркове, училища, детски градини, мно- жество магазини и па- зар. Застроената площ е 451 кв.м, проектирани и изпълнени са 34 апар- тамента, четири офиса и пет търговски обек- та. Проектът пред- лага избор от функцио- нални типове и различ- ни големини жилища. На партерното ниво са търговските обекти, си- туирани по протежени- ето на една от най-ожи- вените улици в София. Осигурени са и офисни площи, които да се от- дават под наем. Инвеститор „Юропиън Пропъртис - България“ ЕООД Проектант „А-Проект“ ООД, арх. Александър Ди- мов, арх. Зорница Нинова Изпълнител „Стройсити“ ООД Инвеститор „Агора-Ин“ ЕООД Проектант арх. Венцислав Дучев, арх. Елена Ценова, пр. Иван Пенов Изпълнител „Агора-Ин“ ЕООД Силует, който доминира 30 паркоместа са обосо- бени към сградата 3етажа са изградените офис- ни нива 8 нива са жилщните етажи 30 апартамента са обо- собени като жилищни
 • 14. 14 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г. Жилищната група се намира непосредствено до УНСС. Водеща идея е да остане достатъчно сво- бодно общо простран- ство. За целта блоковете са организирани около вътрешна улица, заниже- на спрямо ул. „Димитър Стефанов“, и сутерени- те са решени така, че да не се копае цялата площ на имота и да е възможно засаждането на дървета. По този начин се форми- рат полувътрешни, уют- ни общи зони. Блоковете са разположени така, че да се избегне взаимното им засенчване през всич- ки части на денонощие- то, т.е. търсено е макси- малното ослънчаване и самостоятелност на вся- ка секция. За да не претрупат обемите, липсват втори- те подпокривни етажи и не е използвана докрай височината от 4,50 м. На- шитедомакинииматедна хубава българска черта - да остъкляват терасите на жилищата. За да се из- бегне остъкляването на балконите след заемането на апартаментите, пред- варително са „остъкле- ни“ кухненските балко- ни, които най-често би- ват преправяни, в апар- таментите с по два бал- кона. Покривите са пло- ски и озеленени - четири от тях със седуми, един с тревиста и ниска рас- тителност, като покри- вите на малките блокове са уважително наклоне- ни спрямо юга и гледката към Витоша. Специално внимание е отделено и на дизайна на комините, за да се избегне задръства- нето на гледката със слу- чайни форми. На три от блоковете са монтирани слънчеви батерии. Стремежът матери- алите да са неутрални и естествени като цветове и текстура е спазен мак- симално. За дървените акценти и някои от бе- лите и сивите фасади са използвани етернитни- те фасадни плочи след внимателно проучване на място в Словения като надежден и дълготраен материал. Всички помещения в апартаментите са решени така, че да създават уют, спокойствие и удобство на дома. Всеки етаж е с раз- лични апартаменти (дву- стайни и тристайни), раз- работени така, че да могат да се обединят според же- ланието на клиента. Сградата е девететаж- на, като на последните два етажа е разположен прос- торен мезонет с големи па- норамни тераси. На суте- ренаимаединичниидвой- ни гаражи, както и парко- места. На първия етаж са разположени два магазина с лице към улицата, като и двата имат площи и в су- теренното ниво, достъп- ни посредством вътрешно стълбище. Фасадните стени са из- градени от високоеколо- гични керамични тухли Wienerberger. Всички ъгли по фасадата са защитени със съответните ръбо- и капкобранни профили. Във връзка с концеп- цията „енергоспестяваща къща” за повишаване сте- пента на топлоизолира- ност на сградата е използ- ван висококачествен EPS стиропор с дебелина 8 см. Дограмата е петкамерна немска PVC, остъклена със стъклопакет 24 мм с едно прозрачно стъкло и едно нискоемисийно К-стъкло за намаляване на топлин- ните загуби през зимата и ограничаване преминава- нето на UV-лъчи и топли- ната през лятото. Покрив- ната система е тип „пло- сък, топъл покрив” – над стоманобетонната плоча се полага пароизолация и топлоизолация от 15 см XPS. Модерна технология се прилага при изпълне- ние на звукоизолация про- тив ударен шум в подове- те на помещенията, под за- мазката, чрез направата на т.нар. плаващ под с пола- гане на високотехнологич- на звукоизолационна мем- брана Fonas Tex, след което се поставя тръбната раз- водка на инсталационни- те системи. Всички общи части на сградата са с луксозно из- пълнение - настилки и об- лицовки от естествен ка- мък, окачени тавани със скрито осветление, огле- дала и множество акценти по индивидуален архитек- турен детайл. Сградата „Траянови врата“ е пример за това как съвременната архитек- тура трябва да онагледява философията за общест- вено отговорно жилищно строителство в един неу- държимо разрастващ се град и в условията на ос- нователно завишаващи се критерии на клиентите от- носно всички аспекти на желания дом. Своя граж- дански ангажимент „Ар- текс“ осъществява чрез ар- хитектура, която цели не само адекватно присъст- вие в средата, а оптимизи- рането й като инфраструк- тура и естетика. TEMA В търсене на екологичния баланс Жилищна сграда „Траянови врата“ - малка и бутикова А вангардност и прецизност на всеки де- тайл. С това се отличава малката бутико- ва жилищна сграда на „Артекс Инжене- ринг“. Намира се в квартал „Стрелбище“, в близост до Южния парк, пазара „Иван Вазов“ и бул.„България“.Тази сграда е втори етап от жилищен миникомплекс, който е „заключен” между улиците „Йордан Йовков”, „Деде Агач” и „Траянови врата”. Инвеститор „Артекс Инженеринг“ АД Проектант „Артекс Проект“ ЕООД Изпълнител „Артекс Инженеринг“ АД Инвеститор „Транслог“ АД Проектант арх. Дора Костова Изпълнител „Строителна компания Бачо“ ООД Пет сгради в Студентското градче 6139 кв.м е площта на имота 5 блока са изградени на макси- мално възможно разсто- яние един от друг 68жилища общо са разположени в секциите
 • 15. 15sg.stroitelstvo.infoСтроителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г. ТЕМА Разположена на ъгъл, сградата е пететажна, като са осигурени отдел- ни подходи за жилищна- та и търговската част. Из- градена е по монолитен способ. Всички външ- ни и вътрешни зидове са изпълнени с керамични тухли “Винербергер”. Топлоизолацията на сградата в по-голямата си част е изпълнена като “вентилируема фасада” с минерална вата Isover FDPL 50, еталбонд Еtem и керамика Creaton и час- тично с експандиран пе- нополистирол EPS 5 см “Булпор” и полимерна мазилка “Билмат”. По всички тераси има двой- на хидроизолация, то- плоизолация с екструди- ран пенополистирол и гранитогрес. Петкамер- ната външната дограма с алуминиева капачка дава допълнителна сигурност на профила. Наклонени- те фасади са алуминиеви “Еtem Е85” със стъкло- пакети 24 мм закалено и триплекс стъкло. Керамиката, стъклото и варовикът позволяват изработката на интерес- ните завършващи еле- менти - външните пара- пети. Външните обшив- ки, улуци, водосточни и вентилационни тръби са изпълнени от пластифи- цирана ламарина и са из- работени така, че да са част от цялостната ви- зия. Фасадите са добре осветени и с изтеглени изводи за видеонаблюде- ние. Вътрешните облицов- ки и настилките са от ка- чествени фаянс, тера- кота, гранитогрес и ла- минат. Леките преград- ни стени са изпълнени по системата на Knauf, а витрините са Etem със закалени стъкла. Общите части са изпълнени отно- во от комбинацията алу- миний и стъкло. Мон- тираната канализацион- на помпа Grufos отвежда водите. Изградени са ин- сталациите всички кому- никации, а общите части са озвучени. Обитателите са осигурени с външно и вътрешно видеонаблюде- ние, инсталация за охра- нителни системи, както и пожарна и пожароизвес- тителна инсталации. Из- цяло е изпълнена клима- тична инсталация, а на кота -3.70 и вентилация. Гръмоотводната инста- лация изпълнява всички съвременни изисквания – с медни проводници и мълниеприемник “Пре- вектрон” с изпреварва- що действие. Монтира- ният пътнически хидра- вличен асансьор е с не- обходимото съоръжение за достъп на инвалиди. Общата разгъната площ на сградата е 1880 кв.м, а към нея има и изграден паркинг с 15 места. На ъгъла до пешеходната „КБВ център“ в Шумен - комбинация от фасадни решения За лицевата фасада на сградата е използвана немска вентилируема текстолитна облицовка В една от пресечките на пешеходния шуменски булевард „Славянски“ е разположен новият „КБВ център“. Макар и разположена в малък парцел, жилищната сграда предлага атрактивно решение и съчетание на площите - апартаменти, магазини и офиси. Инвеститор „КрасБиВал“ ООД Проектант арх. Милен Мънков Изпълнител „КрасБиВал“ ООД Инвеститор СД „Бокал-С-Боков и сие“ Проектант „Проарх-05“ ЕООД Изпълнител СД „Бокал-С-Боков и сие“ В западната част на Со- фия, в малък квартал - „Зона Б4“, който е в не- посредствена близост с централната градска част, строителна фирма „Бо- кал“ изгради още един от своите жилищни проекти - сграда „Одрин“. Сграда- та е решена в модерен ар- хитектурен стил с масив- на смесена скелетно-без- гредова стоманобетоно- ва конструкция. На шест етажа е, с разгъната за- строена площ от 4430 кв.м, в която има изгра- дени 44 апартамента, га- ражи, паркоместа и мага- зини. Проектът е изграден, следвайки принципите за конфорт на обитателите. Общите части са изпъл- нени луксозно по индиви- дуален дизайнерски про- ект. Стените са оформени от камък, а стълбищата са гранитни с алумини- еви парапети. Асансьор- ът е испански, безшумен, с автоматични врати. Всички стени са из- пълнени с австрийски многокамерни керамич- ни тухли Wienerberger Porotherm, като външ- ните стени и покривната плоча са покрити със сис- тема за топлоизолация. За лицевата фасада на сгра- дата е използвана немска вентилируема текстолит- на облицовка. Допълни- телен комфорт и усещна- те за самостоятелно жи- лище създава фактът, че в подовите настилки за по- добра шумо- и топлоизо- лация между апартамен- тите под замазката е по- ложен специален изола- ционен материал, в кой- то е поставена развод- ка за ОиВ инсталации и водопровод. Топлината през зимата и хладината през лятото се съхраня- ват с външната петкамер- на дограма на REHAU със стъклопакет на дограмата 32 мм и външно зелено и вътрешно нискоемисион- но К стъкло. Изложенията на апра- таментите са такива, че да има максимално ослънча- ване, а и светлата етажна височина на апартамен- тите е 2.70 м с цел осигу- ряване на по-голям ком- форт в жилищата. Добра визия на общите части дават входните врати на жилищата, които са с ме- тален скелет с тристранно заключване и втора гор- на ключалка за по-висока сигурност и комфорт. Об- лицовани са с 6 мм МДФ плоскости и естествен фурнир. Вътрешните вра- ти са също от МДФ плос- кости с необходимите уп- лътнения и цветово съо- бразени с индивидуалния избор на всеки клиент. „Одрин“ в София
 • 16. 16 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г. TEMA Архитектурният про- ект е изработен в духа на постмодернизма, като е потърсено подходящо вписване в околната среда и оформяне на цялостен ансамбъл. Подходът за подземните гаражи е осъ- ществен с рампа от стра- ната на ул. „Железни вра- та”, а двата жилищни вхо- да са предвидени от стра- ната на ул. „Васил Лев- ски”. Обособени са два са- мостоятелни жилищни входа. Апартаментите в сградата имат различна квадратура - от едностай- ни до петстайни апарта- менти, за задоволяване на различните потребности на живущите. Осигурена е достъпна среда за инва- лиди. Обитателите на гор- ните етажи могат да се на- сладят на красивата гледка към парк „Аязмото”. Фасадата на сградата е изпълнена с топлоизо- лационна система от 6 см експандиран пенополис- тирол „Далматина” на немската фирма Caparol и силиконови мазилки на същата фирма. Използва- ни са висококачествени- те лепила и материали на фирма Ardex. Остъклението на стъл- бището и приземния етаж е изпълнено с фасадни алуминиеви профили на Еtem с цвят сахара найт и стъклопакет с Energy стъкло. Дограмата на жи- лищните етажи е изпъл- нена с петкамерна ПВЦ на Shuco. Приземният етаж е облицован с черен гранит. Общите части на сграда- та са изпълнени с гранит- на облицовка и парапет от неръждаема стомана и инокс. В отделни зони са използвани системи за сухо строителство на Knauf. За апартаментите са предвидени блиндира- ни входни врати с естест- вен фурнир и луксозни интериорни врати. Сгра- дата е газифицирана и в нея са предвидени всички видове инсталации, необ- ходими за съвременното жилище, видеодомофони и СОТ. Осигурено е и под- гряване на откритата ав- томобилна рампа за под- земните гаражи. Извършено е цялостно благоустрояване и озеле- няване на пространствата около сградата. В суперцентъра Жилищна сграда „Лесо“ в Стара Загора е с ключово местоположение В централната част на Стара Загора, на югозападния ъгъл на две емблематични за града улици – бул. ”Митрополит Мето- ди Кусев” и ул. „Васил Левски”, е разпо- ложена седеметажна жилищна сграда с подземни гаражи, магазини и офиси. Освен това си местоположение тя е лесно откриваема и по- ради в непосредствената близост със сграда - па- метник на културата от местно значение.Тъй като попада в археологическия резерват „АвгустаТра- яна – Верея”,преди започването на строителство- то са извършени археологически разкопки и про- ектната документация е съгласувана с Национал- ния институт за недвижимо културно наследство. Инвеститор „Лесо Инвест“ ООД Проектант арх. студио „Авангард“, aрх. Банко Банов Изпълнител „Лесо Инвест“ ООД Височината на сграда- та е изцяло съобразена със застрояването и височи- ната в квартала. На пър- вите две нива са разполо- жени магазини с подхо- ди откъм бул. „Мадрид“ и ул. „Черковна“. В сутерена са развити две нива с пар- коместа и гаражи, които са достъпни от двупосоч- на рампа откъм ул. ”Люле- бургас”. Достъпът за мага- зините от към подземни- те гаражи е посредством две стълбища, разположе- ни на източния фронт, и асансьори към едната от тях, отделени от подзем- ното ниво с две метални димогазоуплътнени врати. Откъм ул. “Черковна” и от към бул. ”Мадрид” има изградени рампи за инва- лиди и асансьори, осигу- ряващи достъпа на хора с увреждания до второ- то ниво на магазините. На партера са и 19 от общо 41 магазина, като единият от тях е „Билла“. Останали- те търговски обекти са на второто ниво, като между двете нива магазини има ескалаторна връзка. Вхо- довете за жилищната част са откъм ул. ”Люлебургас” и съответно са отделени от входовете за магазините и от техните комуникации. Общият брой на апарта- ментите е 112. Тук също е осигурен достъп на хора с увреждания както по от- ношение на асансьори- те, така и по отношение на подходите. Решение- то е с два входа, разделе- ни с деформационна фуга. Развити са шест жилищ- ни етажа и два етажа под равнината от 45 градуса. Последните са запазено- то място на ателиетата и мезонетите. Стълбищната клетка достига до послед- ното ниво, на което няма връзка с вторите нива на ателиетата. От това ниво посредством отвор и мо- ряшка стълба се излиза на плоския покрив. На партера е отделе- но помещението за пор- тиер. Сградата е изпълне- на с монолитна стомано- бетонова, безгредова кон- струкция, вътрешни пре- градни апартаментни сте- ни от тухлена зидария и външни стени от тухле- на зидария. Допълнител- но е положена топлоизо- лация на външни стени, минерални цветни мазил- ки и керамични облицов- ки. Предвидена е клима- тизация на апартаменти- те. Поради липсата на ин- сталации на „Топлофика- ция“ отоплението е ком- бинирано с нафтово ко- телно и резервоар, разпо- ложени в първия сутерен. Магазините са с централ- на климатизация и венти- лация. Изградените пар- коместа са общо 182. На три улици и един булевард „Булевард резидънс“ - между четири пътни артерии Б улевард резидънс. Това е името на де- сететажната многофункционална сгра- да, построена върху парцел от над 3 хил. кв.м, заключен между четири улици в широкия център на София - “Мадрид”, ”Марица”, ”Черковна” и ”Люлебургас”. Инвеститор „Арко Инвест“ ЕООД Проектант „Модус 313“, арх. Маргарита Козовска Изпълнител „Главболгарстрой“ АД
 • 17. 17sg.stroitelstvo.infoСтроителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г. ТЕМА „Резиденшъл парк Со- фия”, с aдминистратив- но име жк ”София парк”, е първият по рода си ком- плекс от затворен тип, ре- ализиран в тези размери в България. Разработва- нето на тези два проекта въведе изключително ви- соки стандарти в строи- телния сектор и така име- то „Линднер“ се превър- на в синоним на модер- ни технологии, на смели и успешни инвестиционни проекти, както и на не- надмината надеждност. Концепцията „Резиденшъл парк Со- фия“ осъществява визия- та за „град в града”, къде- то хората могат да живе- ят, работят, почиват, па- заруват и спортуват на едно място. Той е създа- ден с цялостна концепция и с мисъл за семейството. Комплексът е разположен на около 200 дка площ и обединява три вида жи- лищни единици – едно- фамилни къщи с обосо- бени дворни места, редо- ви къщи, отново с обосо- бен индивидуален двор, и апартаменти. Характер- но за него е ниското - до триетажно - застрояване. Всяка кооперация разпо- лага с подземен паркинг, а за външните посети- тели са обособени места за паркиране. Основно- то предимство за живее- щите в комплекса, което и съществено го различава от останалата част от сто- лицата, е внимателно об- мисленатасредаиконцеп- ция. В комплекса колите не се паркират по трото- арите, налице са обшир- ни зелени площи, а децата могат да играят свободно. Комплексът разполага и с модерна детска площадка, както и с барбекю зона – все места, където жите- лите могат да релаксират в приятна компания, на- слаждавайки се на възхи- тителната гледка към Ви- тоша. Местоположение, ин- фраструктура и матери- али Местоположението на комплекса е стратегиче- ско – в южната част на София, непосредствено срещу „Бизнес парк Со- фия” – утвърдил се като най-активната бизнес ло- кация в столицата. Инфраструктурните решения, изпълнени с ог- лед на перспективата, а не само като временни, не се ограничават в рамки- те на комплекса, а обхва- щат цялата околност, като включват: изграждане на изцяло нова ВиК мрежа (разделна дъждовна и би- това канализация), елек- тро и телекомуникацион- на инфраструктура, оп- тика и газ, автоматизира- на поливна система, пар- ково и улично осветление и ландшафт. Изпълнението на стро- ителството се отличава с изполване на високока- чествени материали като покривнисистемиBramac, тухли Wienerberger, гип- скартон Knauf, дограма Schuco, както и разноо- бразни продукти на фир- мата Lindner. Чрез влага- нето на завишени коли- чества топлоизолацион- ни материали, в комби- нация с обмислено остъ- клените фасади и високо- качествени дограми, е по- стигната висока енергий- на ефективност на жи- лищата. Всяка жилищна единица разполага с ин- дивидуален газов котел с висок коефициент на по- лезно действие. Като цяло при планирането и стро- ителството е залагано не просто на сбор от произ- волно комбинирани еле- менти и материали, а на използването на цялост- ни системи (фасадни, по- кривни и др.), което е га- ранция за по-добра съв- местимост на елементите и завишено качество на строителството и експло- атацията. Търговска зона През юни 2010 г. с раз- решение за ползване се сдоби първата част от търговската зона, пред- видена в концепцията на комплекса. Разположе- на на 3400 кв.м. търгов- ски площи, тя се очерта- ва като атрактивна дести- нация с голям потенциал за развитие. Поетапно ще бъдат въведени в експлоа- тация и жителите на ком- плекса ще могат да се въз- ползват от супермаркет, аптека-дрогерия, банков клон, химическо чистене, фризьорски салон, ресто- ранти и кафенета, съоръ- жения за спорт и релакс - басейн, фитнес, масажи, сауна, а също така и дет- ска градина. Всички тези услуги заедно с функци- онално разпределените офисни площи реализи- рат успешно концепцията за “град в града” и правят комплекса уникално мяс- то за живеене. Фасилити мениджмънт Съвместноспрофесио- нална ФМ компания дру- жеството „Резиденшъл парк София фасилити мениджмът“ АД, в което жителите също са акци- онери, се грижи за гаран- ционния мениджмънт на инфраструктурните мре- жи и сградите, поддръж- ката на чистотата, зелени- те площи, спортните съо- ръжения, поливните сис- теми и охраната на ком- плекса. Живеещите имат достъп до 24-часова горе- ща линия с цел решаване на всекидневните пробле- ми независимо от тяхно- то естество. В момента се работи по изграждането на софтуер за онлайн ре- гистрация на запитвания и постъпили сигнали от собственици, а не на по- следно място е налице и отделно обособена интер- нет мрежа - форум, къде- то свободно се обсъждат ежедневните събития, ор- ганизирането на търже- ства и провеждането на инициативи на територи- ята на „Резиденшъл парк София“. Купувайки жилище в комплекса, клиентите ста- ват част от неговата FM система. Това им осигу- рява комфорта да разпо- лагат напълно със свобод- ното си време и да се кон- центрират върху важните неща и личния си живот, без да обременяват съз- нанието си с всекидневни битови проблеми. „Резиденшъл парк София“ - с мисъл за семейството и хармония с природата Т ова е вторият мащабен проект на група- та „Линднер“ в България след „Бизнес парк София”. Качественото изпълнение на строителството и архитектурата по про- екта и неговото професионално управле- ние в комбинация с перфектната инфраструктура, богатата зеленина и близост до планината пра- вят комплекса едно привлекателно място за дом и работа, гарантиращо сигурност, комфорт и спо- койствие. Инвеститор „Резиденшъл парк София“ ЕООД Проектант „Архибау“ ООД „Платиканова и парт- ньори“ ООД, „Сити контрол“ ООД Изпълнител „Линднер България“
 • 18. 18 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г. Кои са най-трудните мо- менти за „Планекс“ за тези 20 години, откакто компанията работи на пазара? Пл.Ан. Първите пет години бяха много трудни, но за смет- ка на това свързани с много емоция и очаквания. Послед- ните две също са много труд- ни, но за разлика от началото са свързани с напрежение за близкото бъдеще и прилага- не на всичко научено и натру- пан опит за справяне със ситу- ацията. Всъщност никога не е било лесно – ако има нещо лес- но на този свят, то сигурно не е за нас. Хр.Д. Най-тежки бяха послед- ните две години – 2009 и 2010. Ограничените инвестиционни намерения, липсата на проек- ти и като следствие по-слабото строителство ни накараха да съкратим нашата дейност, да преструктурираме, да оптими- зираме, за да запазим органи- зацията. Това за съжаление ни принуди да се разделим с част от служителите ни, които при други обстоятелства никога не бихме си позволили да из- губим. Конюнктурата в бран- ша наложи изискването „висо- ко качество при ниски ставки на труд и допълнителни разхо- ди“, което естествено направи ценообразуването много по- трудно. Съвместната работата с банковите институции също е с повече условности. Така че през последните две години ни се наложи да полагаме двойно повече усилия за по-ограниче- ни резултати. За кои случки от първите години се сещате веднага? Кое беше нещото, което не можете да забравите? Пл.Ан. Първото ни „бюро за двама“ направихме го сами собственоръчно и бяхме осо- бено щастливи. А първият „удар“ бе купуването на цени на старо желязо на стоманени профили, които също собстве- норъчно редихме, снаждахме и изпълнихме няколко навеса за амбалаж, „икономическият ефект“ беше страхотен. За всеки обект има нещо, кое- то не се забравя цял живот, за всяка нова дейност – с амби- циите и очакванията от нея – също. Хр.Д. Спомените за начало- то на строителния ни бизнес са много, все още са ярки и ми дават удовлетворението, че през последните 20 години съм извървял достатъчно смислен път. Започнахме без почти ни- какъв начален капитал, офи- сът ни се помещаваше в една стая, работехме на едно бюро, а производството на дограма беше „организирано“ в един фургон. Но тогава и времена- та бяха такива. Достатъчната предпоставка за успеха бе да вложим наличния опит, труд и ентусиазъм. Какво ви е огорчавало през годините? Пл.Ан. Имало е такива мо- менти – загубата на доверие и раздялата с хора, на които сме дали душата си. Няколко пъти ни обираха офисите и складо- вете и това боли много, когато имаш съвсем малко. Още ми е неприятно, като си спомня оп- разнения от крадци офис пре- ди 15- 16 години. Впоследствие арогантния от- каз или дълготрайното мотка- не на някои инвеститори, за да не ти платят извършеното. За съжаление тази тема продъл- жава да е актуална. Неприятно е и когато от сър- це даряваш или правиш нещо за обществото, а завистта и ом- разата към успелия се оказват по-силни. Хр.Д. Имало е моменти, в кои- то съм чувствал огорчение от факта, че след като една орга- низация (в частност нейните собственици) е направила уси- лия да се наложи и задържи на пазара като добър работодател, то това не се оценява от държа- вата и обществеността. Твър- дя, че ние винаги сме поемали пълна отговорност за действи- ята си – както по отношение на нашите служители, така и за изпълнените от нас обекти, но невинаги това е било отчи- тано. Какво е вашето лично от- ношение към работата? Пл.Ан. Може да ви е странно за след 28 години стаж, но мисля, че в момента обичам най-мно- го това, което правя - лично аз и фирмите ни. Аз се радвам на завършените обекти (особе- но на нашите инвестиционни проекти), наблюдавайки как не само клиентите ни, а и случай- ните минувачи се спират, гле- дат и също се радват. За дваде- сет години ние и други колеги като нас успяхме в непрекъсна- та надпревара да променим на- чина и стандартите на живот на много хора. Хр.Д. Това всъщност съм са- мият аз, чрез работата си съм дал изява на самия себе си, на знанията си, на уменията, на професионалните си мечти. Отношение бих имал към су- бект или обект, който е извън мен. А строителството... „Пла- некс“ са част от моя живот. До- тук съм стигнал, защото съм уважавал и разчитал на рабо- тата си. „Планекс“ е компания с авторитет в бранша и об- ществото. Как го пости- гате? Пл.Ан. Никога не сме лъга- ли и винаги сме уважавали от- срещната страна – от клиента, закупил имот, до най-големия ни инвеститор или партньор, в това число колега. Винаги сме изхождали от дългосроч- ните ни позиции и това, че не сме фирма за еднократна упо- треба. Водили сме се от това, че нашият възложител трябва да получи минимум това, за кое- то сме се договорили. Хр.Д. Авторитет се постига с отговорност и уважение – към инвеститорите, към партньо- рите, към доставчиците, към служителите. Стремежът на „Планекс“ е да гледа в перспек- тива, доколкото пазарът поз- волява, а дългосрочна визия се изгражда не с работа на парче, а с цялостна принципна пози- ция към работата, към възло- жителите, към екипа, с който работим.Азсъмуверен,четова се забелязва от всички, и то не само в строителния бранш. Кризата удари сериозно пазара на имоти. Как тя се отрази на вашите ин- вестиционни проекти? Пл.Ан. Кризата не ни подмина, но засега се справяме добре, на база продажбите, които реали- зираме в момента – главно жи- лищни и ваканционни имоти. В тези условия целият ни екип разбра колко е важно всичко в предприемачеството - правил- ната концепция, вниманието към всеки детайл, качеството на изпълнение, разумният бю- джет и премереният риск. От- давна осъзнахме какво прода- ваме – не квадратни метри, а среда и условия за живот. Естествено, че не всичко е ро- зово, и ние си имаме пробле- ми, но като цяло успяхме да се предпазим от тежки удари. Хр.Д. Разбира се, че кризата намали инвестиционните ни намерения или най-малкото ги отложи във времето. Но не трябва да забравяме, че криза- та всъщност е възможност за промяна. През последните две години се постарахме да по- стигнем една добра експлоата- ционна пригодност на сгради- те на по-изгодна, оптимална цена, проучихме и започнахме да използваме нови, енергос- пестяващи и материалоспестя- ващи технологии, потърсихме по-гъвкави схеми за продажба на апартаментите. Много компании от висо- кото строителство съзря- ха спасение в инфраструк- турните проекти. Реално ли е това? Пл.Ан. Между високото и ни- ското строителство има съ- ществени разлики. Добре е все- ки да прави това, което може най-добре. А който си мисли, че европарите в инфраструк- турата ще спасят строителния отрасъл, много се лъже – точ- но по тези причини. Хр.Д. Би било несериозно да се заблуждаваме, че една фир- ма, реализирала жилищно, ад- министративно или хотелско строителство, ще се преструк- турира така, че на нужното ниво да строи пътища и магис- трали. Според вас какви стъпки трябва да се предприемат и на какво ниво, за да бъде подпомогнат секторът? Пл.Ан. Вече ми е трудно да от- говоря на този въпрос, защото не смятам, че държавата и пра- вителствотопривсичкитепро- блеми, които има, може да на- прави нещо за отрасъл „Стро- ителство“. По-скоро би могла, но вече е късно. Проблемът по- скоро е в слабата ни икономи- ка и липсата на експортно ори- ентирани производства. На този етап държавата тряб- ва поне да си признае, че ико- номическият растеж на Бълга- рия преди кризата се е дължал основно на строителството и имотите и че и сега строител- ството не е мръсна дума, а от- расъл в тежка криза. Хр.Д. Правилният подход е държавата да осигури условия цялата икономика на Бълга- рия да се стабилизира и разви- ва. Това ще нормализира про- цесите и строителството ще се повлияе от останалите отрасли в мащаб, който е необходим и логично оправдан. Всяка дър- жавна политика, която води до временно поддържане на оп- ределени икономически дей- ности с неикономически сред- ства, в повечето случаи води до неравновесие. Ако се даде нор- мативна възможност и не се създават пречки на строител- ния бизнес, съм убеден, че не- щата ще дойдат по местата си. Сега, в края на 2010 г., кои са предизвикателствата, за които се подготвяте? Пл.Ан. Предизвикателства – силноказано,ниевсекиденсме в такова състояние. По-про- стичко казано, ще продължа- ваме да реформираме и опти- мизираме работата на фирми- те от холдинга, както и осигу- ряване на нови поръчки, което означава непрекъснат стремеж за по-добра конкурентоспосо- бност. В другото ни направле- ние – предприемачеството, за- почваме два нови проекта – жилищни сгради във Варна, а около средата на следващата година също и в София. Хр.Д. След 20 години в стро- ителния бизнес бих казал, че не приемам работата си като предизвикателство, в смисъ- ла само да реагирам на някак- ви нови обстоятелствата на па- зара, на общата икономиче- ска ситуация. „Планекс“ вина- ги се е стремила да е компания, адекватна на бранша, да е под- готвена за новите изисквания в строителния отрасъл, да е на добро технологично ниво, да поддържа обучен персонал… Но бих искал да споделя в този аспект следното: Предизвика- телство е компании като на- шата, които вече са защити- ли името си във времето, а те в България никак не са малко, да наложат друг тип мислене, а именно, че носят отговорност да създават обстоятелствата: да създават фирмени култу- ри и политики, ценности, до- бри практики, да влияят върху външната среда, чрез дейност- та си да повишават стандар- та на живот. Така че ние про- дължаваме да вървим по пътя, които сме избрали, и всички наши действия са израз на от- говорността ни към фирмата. КОМПАНИИ Пламен Андреев и Христо Димитров, „Планекс Холдинг“: Стремим се да гледаме в перспектива Винаги сме изхождали от дългосрочните ни позиции и това, че не сме фирма за еднократна употреба Пламен АндреевХристо Димитров Пълния текст четете на www.stroitelstvo.info
 • 19. 19sg.stroitelstvo.infoСтроителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г. КРЕДИТИРАНЕ Господин Хампарцумян, какво е отношението на банките към бизнеса с не- движими имоти в момен- та? Уникредит Булбанк наскоро подписа договор за кредит на нов търгов- ски център в София в мо- мент, в който други про- екти изпитват затрудне- ния. Това означава ли, че по-агресивно се борите за пазарен дял? - Не бих могъл да се ангажи- рам с целия банков сектор. На- шата банка имаше спокойно поведение по време на криза- та, може би бяхме и малко по- консервативни преди това. Агресивни не сме, но сме по- постоянни на фона на други институции, които доста ряз- ко спряха да работят в този сегмент. Добре структурира- ни проекти, които имат ико- номически смисъл, при по- високо капиталово участие на предприемачите си заслужава да бъдат подкрепени. Продължаваме и да подкрепя- ме устойчиви проекти и да по- магаме за преструктуриране на тези, които не са били пози- циониранипоустойчивначин. Много по-консервативни сме при финансирането, дофинан- сирането и преструктуриране- то на всичко, което е свързано с недвижимите имоти. През 2006 - 2008 г. имахме бум, който няма да се повтори. Сега броят на проектите е по- малък, но те са по-разумни и са ориентирани много повече към устойчивото местно тър- сене, отколкото към някакви хипотези за взривни проценти на растеж. Банките в България следват успеха, но не го създават. Го- лемите български банки про- дават кредити и въпреки голе- мия им обем те не поемат голе- ми рискове. От тях не се очак- ва да действат като фондове за частни инвестиции, които са много чувствителни и много по-лесно се изнервят. Банко- вият сектор следва търсенето в реалния сектор и наличието на добри проекти и устойчи- вото развитие в икономиката. Какво сега мотивира под- крепата, ако преди криза- та това беше постоянни- ят ръст в цените на имо- тите? - Сега говорим много повече за бизнес перспективата пред даден проект от гледна точка на прихода, който той би мо- гъл да генерира устойчиво. Това значи ли, че сте оп- Левон Хампарцумян, главен изпълнителен директор на Уникредит Булбанк: Инфраструктурното развитие създава нови възможности за бизнес Добре структурирани проекти с икономически смисъл и по-високо капиталово участие на предприемачите си заслужава да бъдат подкрепени Реформите в иконо- миката и публич- ния сектор ще играят ключова роля да съз- дават благоприятна среда При жилищното кредитиране има и един културен фак- тор, който го прави по-атрактивно като бизнес. Жилището е център на живота на българина и хората, които си купуват жи- лища, го правят не със спекулативна цел, а за да живеят в тях Истинското разре- шаване на лошите кредити ще дойде, ко- гато икономиката за- почне да расте устой- чиво, и то със закъсне- ние от може би някол- ко тримесечия тимисти, че в определе- ни местоположения или сфери на икономиката има потенциал? - Нали не мислите, че населе- нието на София в един момент ще направи колективно само- убийство или нещо подобно? Докато има икономика и хора, които искат да работят, да пот- ребяват и да живеят в една по- наредена среда, ще има и раз- витие. Кои са тези ниши? Или подходът е индивидуален към всеки проект? - Понякога самият проект ге- нерира растеж. Виждате, че с промяната на инфраструкту- рата на градовете се създават нови възможности за бизнес, в страната – също. Това ще бъде, което ще движи пазара в близ- ките години. А важно ли е дали един проект е зелен или еколо- гично устойчив? - От икономическа гледна точ- ка устойчив означава ефекти- вен. Това е необходимо, но не е достатъчно условие. Фактът, че един проект е екологичен или енергийно ефективен, не го прави на всяка цена успе- шен. Един критерий никога не е водещ, но вече е задължите- лен елемент. Имате ли приоритетни индустрии за кредитира- не? - Тези понятия са в минало- то. Приоритетите ги поста- вят предприемачите. Админи- страциите, банките, регулато- рите ги следват. Какви са вашите пред- виждания за развитие на икономическата ситуа- ция? - Трудно излизане от кризата, която вече свършва в Западна Европа, като не можем да оч- акваме да се върнат условия- та преди нея в средносрочен план. Реформите в икономи- ката и публичния сектор ще играят ключова роля да създа- ват благоприятна среда. Очаквам спиране на нараства- нето на лошите кредити, а дви- гател на икономиката ще бъ- дат експортно ориентирани- те фирми, като при спокойна конюнктура ще очакваме раз- движване в банкирането на дребно. В банковия сектор предстои да бъдат въведени още по-кон- сервативни регулации в резул- тат на кризата. Страните от региона като цяло имат голям потенциал за рас- теж. Как оценявате обема на кредитите? - Обемът на кредитите нара- ства много бавно. Тези за стро- ителство бяха нараснали в бу- рните години, а сега се задър- жат. Но няма никакво значе- ние обемът на кредитирането, а дали има добри проекти. Ко- гато има добри проекти, се на- мират и кредити. Капиталът днес е малко и е скъп. Преди всички строяха молове, сега модата е на фото- волтаичните паркове. Виждаме, че приоритет за банките, особено в бан- кирането на дребно, е жи- лищното кредитиране. На какво се дължи това? Ще видим ли ръст и в про- ектното тогава? - Ако има хубави проекти. При жилищното кредитиране има и един културен фактор, който го прави по-атрактив- но като бизнес. Жилището е център на живота на българи- на и хората, които си купуват жилища, го правят не със спе- кулативна цел, а за да живеят в тях. Това се случва и ни дава допълнителна увереност, че не правим грешка. Лошите кредити в банко- вите портфейли фактор ли са задържането на ин- вестициите в определен тип проекти или видове имоти? - Със сигурност един лош кре- дит означава, че е натрупа- на определена история. Не за- бравяйте, че лошите кредити в преобладаващия брой случаи са обезпечени. Това, че обезпе- чението е поевтиняло, може да означава малка загуба в бъде- ще. Ако проектът е бил добър и просто в момента е в някак- во затруднение, при възста- новяване на пазара може да се възстанови и той. Това са ес- тествени процеси по време на икономически затруднения. Въпросът е банките да са добре подготвени в добрите години, за да могат да посрещнат тези предизвикателства. Виждате ли тенденция за повече разрешаване на проблемните случаи? - Не. Истинското разрешава- не ще дойде, когато икономи- ката започне да расте устой- чиво, и то със закъснение от може би няколко тримесечия. Дори може да имаме допълни- телно влошаване в следващите едно-две тримесечия, но това пак е естествено, защото Бъл- гария влезе по-бавно в криза- та и също така ще излезе по- бавно. Интервюто взеха Деян ТОДОРОВ и Николай ТОДОРОВ К редитират ли банките строителство и не- движими имоти? Ако миналата година отговорът беше по-скоро не, през тази той е понякога.Всъщност те не са спирали да финансират, просто кредитирането за нови проекти от един момент в средата на 2008 г. се оказа много по-труднодостъпно – и като предварителни изисквания, и като финансо- ви условия, и на практика банковото кранче спря. С главния изпълнителен директор на Уникредит Булбанк Левон Хампарцумян раз- говаряхме след участието му в конференци- ята BalREc на 12 ноември, на която каза, че секторът оттук нататък трябва да разчита по- вече на местното търсене, отколкото на пари- те на чуждестранните фондове. Той е пред- седател на управителния съвет на банката от 2001 г., след като преди това е изпълнителен директор на Агенцията за приватизация и за- местник-министър на икономиката.
 • 20. 20 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г. ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ Основа за идентифи- цирането на зоните за це- ленасочено въздействие и подготовката на интегри- ран план за градско въз- становяване и развитие (ИПГВР) с времеви хори- зонт 2020 г. са новият Общ устройствен план на Плов- див и Общинският план за развитие 2005 - 2013 г., съгласувано с изисквани- ята на Лайпцигската хар- та за устойчиви европей- ски градове и Деклараци- ята от Толедо на минист- рите, отговарящи за град- ското развитие. През 2007 г. с утвърждаването на но- вияОбщустройственплан Пловдив получи изключи- телния шанс през следва- щите 25 години да при- добие европейска визия, съхранявайки своята уни- кална природна и култур- но-историческа идентич- ност. Важните акценти в урбанистичната концеп- ция са: разуплътняване на традиционния град, усвоя- ване на нови територии за „обитаване” в землищните граници, създаване на ак- тивни вторични градски центрове, преструктури- ране на производствените зони и съвременна транс- портно-комуникационна система. „Основните принци- пи, на които залагаме при разработването на проек- та за интегрирания план, са адекватност, приемстве- ност, динамичност, гъв- кавост, публичност и диа- логичност”, съобщи ланд. арх. Георги Селенски, ди- ректор на дирекция „Ус- тройствено планиране, общ устройствен план, ар- хитектура и благоустрой- ство и инвестиционни проекти” в община Плов- див. Сериозните пробле- ми, пред които е изправе- но бъдещото устойчиво развитие на Пловдив, са: •замърсяване на окол- ната среда и влошаване на естествения ландшафт, превръщане на биосфера- та в биотехносфера •влошаване на услови- ята на живот в самия град – нисък стандарт, преко- мерни разходи на време и средства за придвижване, откъсване на човека от ес- тествената му среда •изпразване от съдър- жание на прилежащата околоградска зона (т.нар. урбанистично гравитаци- онно поле) – ограничени възможностизаработа,со- циални контакти, обслуж- ване, което привлича зна- чителен контингент „полз- ватели” от зоната и прето- варва компактния град •липса в качествен и ко- личествен аспект на соци- ална инфраструктура. Наред с „глобалните” проблеми в компактния град са налице много не- решени вътрешни пробле- ми, свързани с наличие- то на територии в неудо- влетворително състояние, с негативни тенденции в развитието или с нереали- зиран потенциал. Тяхно- то целенасочено развитие и възстановяване изисква именно интегриран под- ход. Според ланд. арх. Се- ленски направените про- учвания в Общия устрой- ствен план са предпостав- ка за идентифициране на набор от градски зони с потенциал за развитие и регенерация. В проект- ното предложение на об- щина Пловдив са включе- ни трите типа територии, предвидени в насоките за кандидатстване (виж ка- рето). Три в едно Пловдив предлага интегриран подход за преструктуриране на промишлени райони, градски център и периферни жилищни зони П остигане на симбиоза между регионал- ното и устройственото планиране с цел осигуряване на устойчиво развитие на Пловдив като водеща община в облас- тта и в Южния централен район за пла- ниране е основна задача на бъдещия интегриран план за градско възстановяване и развитие. Гра- дът ще получи до 1 млн. лева от оперативна про- грама „Регионално развитие” за разработването на стратегическия планов документ, насочен към трайното подобряване на икономическото, соци- алното и екологичното състояние на територии с нереализиран потенциал. Зони с преобладаващ социален характер регенерация на източните и югоизточните територии на ком- пактния град, обхващащи етнически обособени квартали в ра- йон „Източен”и неблагоустроени зони с комплексно застроява- не в жр „Тракия” Зони с потенциал за икономическо развитие промишлените зони „Север”и „Тракия”, с най-големи терен- ни възможности за превръщане в смесени многофункционал- ни зони с приоритетно изграждане на малки и средни предпри- ятия, високотехнологични бизнес инкубатори, логистични пар- кове Зони на публични функции с висока обществена значимост същинският градски център на Пловдив, включващ главната пешеходна зона, АИР „Старинен Пловдив”, кв.„Капана”, река Марица и жп ареала на Централна гара, в които могат да се об- вържат по неповторим начин културен туризъм, бизнес, отдих и рекреация. В проектното предложение на община Пловдив са включени трите типа територии, предвидени в насоките за кандидатстване: ›Преобладаващ социален характер Взонатаспреобладаващ социален характер ще се търсикомплекснорешава- не на инфраструктурните, жилищните и социалните проблеми на най-големия етнически обособен квар- тал „Столипиново” с меж- ду 45 и 55 хил. население, както и на другите три по- добни: „Арман махала” и „Шекер махала”, разполо- жени в район „Северен”, и „Аджисан махала” – в ра- йон „Централен”. Най-големият жили- щен район - „Тракия”, да- леч няма проблемите на „Източен”, но неговите те- ритории също са в „неудо- влетворително състояние и с нереализиран потен- циал”. Тази констатация изисква комплексна наме- са по отношение на: благо- устрояване на междубло- ковите пространства, са- ниране на едропанелните жилищни сгради (изола- ции, дограма и т.н.) с цел енергийна ефективност, доизграждане на обекти- те на социалната инфра- структура, решаване на проблемите с паркиране- то, подобряване на ефек- тивността на обществе- ния транспорт, изгражда- не на велоалеи и т.н. Същите проблеми с благоустрояването имат и останалите квартали в ра- йон „Източен”, извън ет- нически обособения квар- тал „Столипиново”. Един от съществените пробле- ми и на двата района, тъй като е разположен меж- ду тях, е нереализирани- ят парк „Лаута”, за кой- то липсва проектна готов- ност. Обхват на зона с пре- обла- даващ социа- лен ха- рактер „Тра- кия” ПЛОВДИВ интегриран план за градско възстановяване и развитие Карлово Бургас София Пазарджик Пещера ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ зана с преобладаващ социален характер зана за икономическа активност зана за публични функции с високо обществена значимост Смолян
 • 21. 21sg.stroitelstvo.infoСтроителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г. ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ Безспорно като тери- тории на публични функ- ции с висока обществе- на значимост следва да се определи съществува- щият градски център на град Пловдив. В него са разположени основните обществени активности – главната улица, стари- ят град, „Капана”, важни обекти на културно-ис- торическото наследство – Форумът на Филипопол, Одеонът, Античен стади- он, Античен театър и др. В тази зона са по-важни- те обществени, култур- ни, административни, де- лови, търговски и други обекти от градско и над- градско значение. Град- ският център е обърнал гръб на река Марица, ко- ято категорично не из- пълнява функциите си на градообразуващ фак- тор и следва да се отнесе към „териториите в неу- довлетворително състоя- ние и с нереализиран по- тенциал”. Преплитането на раз- нообразни функции в „голямата” зона на град- ския център, наличие- то на археологически и архитектурни културни ценности и природни за- бележителности, предо- пределя разделянето й на „подзони”, всяка със своя специфика и проблеми, които следва да намерят своето решение. Подзона „Площад Цен- трален – ул. ”Ал. Батен- берг” – Понеделник па- зар” обхваща най-активно на- товарената част от град- ския център – неговото „ядро”. Функционалното й развитие и състояние е сложно, защото тук попа- дат археологически, исто- рически и културни обек- ти от световно и нацио- нално значение, обреме- нени с неприсъщи функ- ции. Натрупани са нере- шени транспортни и еко- логични проблеми, за- труднено обитаване и не- възможност да се разгър- не пълноценна туристи- ческа и културна дейност. Функциите на обитаване, транспорт, отдих и об- служване се преплитат. С интегрираното въздейст- вие върху зоната ще се постигне разтоварване на сегашния градски център от някои административ- но-делови функции, изя- вяване и развитие на зона за туристическа индус- трия, по-добра организа- ция на транспортния дос- тъп, обогатяване на еле- ментите на озеленяване- то като неразделна част от възприятието на кул- турно-историческото на- следство и др. Подзона „Кв. ”Капана” Кварталът е групов па- метник на културата, на- ситен и с много индиви- дуални архитектурни па- метници. Все още е със съхранен характер и об- лик, макар и обезобразен от транспортната инва- зия и несвойствени дей- ности - работилници, ма- газини за строителни ма- териали и др., в т.ч. и ня- колко нови сгради, „из- пъкващи” със съмнител- ни качества, коменти- ра Селенски. Може да се каже, че изготвянето на ИПГВР ще има „спаси- телен характер” за тази уникална градска суб- станция. Подзона – „Река Марица” Реката е един от основ- ните градообразуващи фактори и основно на- правление на агломера- ционните връзки. Спо- ред доминацията на про- блемите в подзоната са дефинирани три учас- тъка: „Марица-запад”, „Марица-център” и „Ма- рица-изток”. Те обхва- щат територията от двете страни на река Марица, в градските регулационни граници. С интегрирания план ще се постигне: - запазване и доразви- тие на спортен комплекс „Пловдив” с пълноценна реализация на спортните съоръжения - добро функционал- но зониране на централ- ната градска част, с раз- товарване на стария град- ски център от функции, за които няма терито- риални възможности, и насочване на бъдещото градско развитие по по- речието с използване на инвестиционен интерес за решаване на икономи- чески, социални и еколо- гични проблеми •включване за целого- дишно денонощно полз- ване възможностите на Международния панаир за социална полза на гра- да •изграждане на парк „Източен” •създаване на условия за спазване на изисквани- ята към защитената зона по „Натура 2000”. Подзона „Централна жп гара” Освенчееважентранс- портно-разпределителен възел, със своя жп аре- ал играе ролята и на вто- ри „разделител” на град- ската територия по съ- щия начин, както и река- та. Премостването му се осъществява на три мес- та - Коматевският възел, Бенонният мост и надлез „Родопи”. Това е и обхва- тът на тази подзона в ли- неарен аспект. В дълбо- чина тя обхваща тангира- щите територии: на север - бул. ”Хр. Ботев”, на юг - т.нар. „Южна тангента”, на запад - подлез „Мо- дър-Царевец”, на изток - възел „Родопи”. За Централната жп гара след проведен наци- онален конкурс има из- готвен идеен проект, как- то и подробно геодезиче- ско заснемане. В одобре- ния ОУП и ПС-КТС на град Пловдив в тази те- ритория се предвижда се- риозна комуникацион- на намеса – с прокарва- нето на Южната танген- та и подземно премина- ване на бул. ”Руски” – под Централна гара и свърз- ването му с бул. ”Македо- ния”. Ново решение след- ва да намери и Бетонни- ят мост, който освен дру- гите проблеми е и преч- ка за движението на жп съставите по паневро- пейските жп коридори 4 и 10. В подзоната е и ста- дион „Т. Диев”, налице е и възможност за създаване на парк – източно от бул. ”Македония”. Светла ДОБРЕВА ›Публични функции Към териториите с не- реализиран потенциал за икономическо развитие спокойно могат да се от- несат всички производ- ствени зони на града, по- сочи ланд. арх. Селенски. Основна причина за тях- ното западане освен ико- номическия срив са не- контролираните реститу- ционни и приватизацион- ни процеси, довели до раз- дробяване на производ- ствените терени, хаотич- но настаняване на несъв- местими дейности, изха- бяване и разрушаване на материални активи (теж- ка и ненужна инфраструк- тура, сграден фонд и т.н.). Липсата на устройствена готовност, на „меки мер- ки” спрямо потенциални- те инвеститори и не на по- следно място териториал- ната „ампутация” на об- щината е причина за въз- никването на нови иконо- мически зони извън ней- ните граници. Резултатът – унищожаване на приро- ден ресурс – земята, и из- оставени съществуващи производствени терени. В настоящия момент производствена зона „Се- вер” се развива територи- ално не в посока усвоява- не на свободните и неиз- ползвани площи в нея. Тя се разраства по посока из- вън селищната територия на град Пловдив, на вход- но-изходните пътни ар- терии Голямоконарско, Карловско, Пазарджишко шосе и по-слабо по Бре- зовско шосе, които се за- строяват плътно, стихий- но и изключително бу- рно. Територията, заклю- чена между ул. „Димитър Стамболов”, „Победа” и бул. „Дунав”, бързо се пре- структурира и сменя исто- рически установения про- мишлен характер (млечна промишленост, консервна промишленост и хлебоза- вод) в бизнес и делово об- служване и се превръща в лице на новата смесена многофункционална зона „Север”. Терените, на ко- ито може да се привличат в перспектива потенциал- ни инвеститори, са: 130.57 ха свободни незастроени и 26.92 ха застроени, но не- функциониращи.Усвоява- нето на свободните терени и непрекъснатото обно- вление на съществуващия сграден фонд е свързано с постоянното развитие на инженерната и пътна- та инфраструктура. В зо- ната липсват каквито и да било елементи на зелената система и спорта, липсва и обособен „бизнес център”, а социалната инфраструк- тура е разпръсната хао- тично в случайно изграде- ни малки обекти. В рамките на зона „Се- вер” се предлага обособя- ване на подзона „Фили- пово”, обхващаща целия жп ареал на гара Филипо- во с прилежащите терито- рии. Явява се базова спир- ка на бъдещия Sbann със „Северна тангента”, съ- ществена част от „вътреш- ния магистрален ринг” на Пловдив, проектиране- то и изграждането на кой- то също би следвало да бъде част от интегрирания план на подзоната, комен- тира Селенски. Заема сре- дищно положение между три обособени в различ- ни места производстве- ни зони – зона „Север” с продължението й от обек- ти двустранно на „Карлов- ско шосе” и двете много- функционални производ- ствено-логистични зони „Марица-запад” и „Мари- ца-изток” (община Мари- ца). С интегрираното въз- действие върху територи- ята на жп ареала ще може да се постигне изгражда- не на многофункционална зона с подчертана бизнес насоченост и допълнена с обекти от социално значе- ние като образователни и специализирани центрове от районно значение, раз- витие на „буферна” и „се- кторна” логистика, създа- ване на зелени коридори и осигуряване на пешеход- на и велодостъпност до ра- ботните места. Производствена зона „Тракия” заема площ от 308.25 ха и на нейната те- ритория са функционират около 135 фирми, а броят на заетите надхвърля 5600 души. Наличните свобод- ни незастроени и застрое- ни, но нефункциониращи терени, близостта до лети- ще Пловдив и жилищен район „Тракия”, добро- то състояние на сградния фонд като цяло в зоната, липсата на замърсяващи производства са добра ос- нова, която да отговори на нуждите на града от зона за бърз икономически рас- теж и изграждането на ви- сокотехнологични произ- водства и паркове. ›Потенциал за икономическо развитие Обхват на зона на пуб- лични функ- ции с висока обществена значимост – пл. ”Центра- лен”, ул. „Ал. Батемберг”, Понеделник пазар Обхват на зона с потенциал за икономическо развитие - Производствена зона ”Север”
 • 22. 22 Строителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г.sg.stroitelstvo.info ИНФРАСТРУКТУРА Български инвестиционен форум: Актуално състояние на пътнитe проекти в България и региона Проектът за кръстовището на две нива „Сахаров“ - „Ляпчев“ готов до месец Столична община го определи като един от двата най-важни проекта за следващата година До 20 декември ще бъде завършен проектът на кръстовището на две нива между булевардите „Ан- дрей Сахаров“ и „Андрей Ляпчев“ в район „Мла- дост“. Проектант е „Виа План“ ЕООД, строител е „Трейс груп“ АД. Търгът за инженеринг е спечелен от консорциума между двете фирмипредигодина,дого- ворът с възложителя - Сто- личната община, е подпи- сан през септември. По време на панела „Ак- туално състояние и перс- пективи на пътни проек- ти в България и региона“ на Българския икономи- чески форум Георги Тодо- ров, директор на дирек- ция „Транспортна инфра- структура“ в Столична- та община, определи като най-важни за реализация през 2011 г. кръстовища- та „Сахаров“ - „Ляпчев“ (с бюджет 9 млн. лева) и „Драган Цанков“ - „П.К. Яворов“ (с бюджет 21 млн. лева). Трасето на сега същест- вуващия бул. „Андрей Са- харов“ в „Младост 1“ и продължението на ул. „Св. Киприян“ в „Младост 2“ ще се свържат, като пре- сичането с бул. „Андрей Ляпчев“ ще става чрез че- тириклонно кръстовище на ниво терен, а директ- ното направление по бул. „Андрей Сахаров“ ще се осъществява чрез преми- наване на второ ниво над бул. „Андрей Ляпчев“. За целта се предвижда из- граждане на мостово съо- ръжение.Тоименносвърз- ва двете части на „Мла- дост“ и цели да отклони трафика от „Цариградско шосе“ преди бул. „Алек- сандър Малинов“. Проектантите разра- ботват три варианта на строителната конструкция на пътния мост. Тъй като съоръжението се строи в жилищен район, сериозен акцент при разработване- то на вариантите е отделен на естетическата страна на моста и неговите елемен- ти. Проектантите доба- вят още, че на територия- та на „Младост“ и „Дърве- ница“ има множество мо- дерни сгради. За да свър- ши работата, за която се изгражда, съоръжението трябва да осигури светъл габарит под конструкци- ята на моста от 4.5 метра, казват проектантите. Кон- фигурацията на нивеле- тата да позволява макси- мална конструктивна ви- сочина от 15 м. Проектан- тите е трябвало да се съо- бразят с широчината на кръстовището, предопре- делена от съществуващата регулация и изискването към съоръжението стъл- бовете да попадат под път- ното плътно. Отворите на моста са съответно 20, 40, 20 ме- тра. Проектантите също така следва да се съобра- зят с технологичните въз- можности и традициите за производство на стома- нени конструкции в Бъл- гария. Общото за трите разра- ботенивариантаерешени- ето на пътната конструк- ция чрез ортотропна пло- ча, оребрена с вертикални ребра. Пътното платно е с две ленти по 4 м и два тро- тоара по 75 см. Второсте- пенните греди за конструк- циятасапредвиденипрез2 м, а участъкът извън глав- ните носачи е с променли- ва височина. СпоредДаниелаПенева, управител на „Виа План“ ЕООД, предложените ва- рианти всъщност са вари- анти само на главните но- сачи на моста. Общата стойност на проектирането и строи- телството е 8.857 млн. лв. с ДДС. Одобрен е подробни- ят устройствен план, след дебат в експертния съвет на Столичната община е избран вариант 3 на про- екта, за който вече се под- готвят работни проекти. В проекта също така влиза и път с дължина 750 м, наре- чен пробив. Споредстроителитеима опасност за завършването на отчуждителните проце- дури, защото малко парче терен в зоната на моста се оказва частен имот. В ариант 3 представлява рамково решение на мостовата конструкция. Основната рамка е постигната чрез ригел, следващ формата на нивелетата на пътя и две V-образни колони. Връх- ната многоотворна непрекъсната греда (ригел от рамката) е с отвори между 15 и 30 метра. При из- вършения статически анализ се доказа доброто статическо и динамично поведение на конструк- цията,както и намалената в сравнение с вариант 2 хоризонтална реакция върху средните фундамен- ти. Според проектантите недостатък на варианта е по-сложната геометрия на стоманените стълбо- ве. Но вариант 3 според тях има три основни пре- имущества. При него се постига по-добра корави- на на главните носачи. Съоръжението е красиво, естетско, смятат проектантите. При него има въз- можност за бърз обектов монтаж. Затова проек- тантите смятат вариант 3 за най-подходящ. Вариант 3 Вариант 1 Т ози вариант представлява гредово решение на връхната конструкция. Долното строене е разработено чрез два стълба и два устоя. Връхната конструкция е решена като триотворна непрекъсната греда с отвори 20, 40, 20 метра. Долното строене е от конзолни стълбове, запънати във фунда- ментите. Поради необходимостта от конструктивен габарит от 2.5 м за глав- ната греда предложеното решение е такова, че пътят е долу, а гредата е раз- вита над пътната конструкция. При това положение служебните тротоари са изнесени извън гредите. При извършения статически анализ се оказва, че при този вариант се получава сериозна деформативност на средния (голям) отвор. В този вариант проектантите намират три недостатъка: големия габа- рит на главния носач, индустриалното излъчване на мостовото съоръжение, което според тях не подхожда на района на строителство, и относително по- голямата деформативност на гредовата система. Сред добрите страни ос- новно е опростеното долно строене и още по-опростеното фундиране. Вариант 2 Т ози вариант представлява арково решение на мостовата конструкция с път горе. Предвидени са една средна арка и две крайни полуарки. Арките са стъпили върху два средни фундамента и два крайни устоя. Върху ар- ките са предвидени вертикални стоманени колони за опори на горното строе- не. Връхната конструкция е многоотворна непрекъсната греда с отвори меж- ду 10 и 20 метра.При извършения статически анализ се доказа доброто стати- ческо и динамично поведение на конструкцията, но се проявява и характер- ният за арковите мостове така наречен разпор (хоризонтална реакция във фундаментите). Проектантите са на мнение, че е възможно фундирането да бъде затруднено.Те смятат също така, че основната система има сравнително сложна геометрия.Тези две неща те определят като недостатък. Още за софийските съоръжения С поред програма на Столичната община в периода 2011 - 2013, представе- на по време на инфраструктурния панел на Българския инвестиционен форум, ще бъдат реализирани следните съоръжения: • Нов надлез по ул. „Адам Мицкевич“ при Бакърена фабрика • Транспортен възел „Надежда“, състоящ се от 18 съоръжения • Надлези по бул. „Цариградско шосе“, състоящи се от 5 съоръжения • Мост по бул. „Драган Цанков“ над ул. „Тинтява“ • Надлези по бул. „Владимир Вазов“ и бул. „Ботевградско шосе“ • Мостове на вътрешноквартални улици, съоръжения по бул. „Кл. Охридски“.
 • 23. 23sg.stroitelstvo.infoСтроителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г. ИНФРАСТРУКТУРА Български инвестиционен форум: Актуално състояние на пътнитe проекти в България и региона Обявяват търг за магистрала „Марица“ до края на ноември Процедурата за 8-те километра на магистрала „Хемус“ остава за януари 2011 г. До края на ноември се очаквадабъдеобявентър- гът за магистрала „Мари- ца“ от километър 5 до ки- лометър 72. Изпълните- лят следва да бъде избран до края на май 2011 г., а строителството на аутоба- на да стартира през август. Това каза Божидар Йотов, председател на Агенция „Пътна инфраструктура“, в панела „Актуално състо- яние на пътнитe проекти в България и региона“ по време на Българския ико- номически форум от 24- 25 ноември в София. Агенция „Пътна ин- фраструктура” ще стар- тира тръжните процеду- ри за строителство на лот 1 на магистрала “Струма” Долна Диканя – Дупница в началото на януари 2011 г., а за лот 4 Сандански - ГКПП Кулата - към края на януари 2011 г. Избор на изпълни- тел се очаква за лот 1 през юли 2011 г., а началото на строителството – през ав- густ. За лот 4 договорът с изпълнителя се очаква да бъде сключен през август- септември 2011 г., а стро- ителството да започне до края на септември 2011 г. За изграждането на лот 3 (през Кресненско- то дефиле) пътната аген- ция смята, че най-добрата форма е инженеринг. Лот 3 на магистрала „Струма” от Благоевград до Сан- дански е с дължина 61 км. Сегазаучастъкасеподгот- вя апликационната форма за финансиране на про- екта на лот 3 от „Техниче- ска помощ“ по оператив- на програма “Транспорт”. Начало на тръжните про- цедури за проектиране е предвидено за 2011 г. До края на тази година се предвижда да бъде обя- вена тръжната процедура за проектиране на Калотина – София Проекта представи главният архитект на Со- фия Петър Диков, който е и инициатор на най-ва- жния за свързване на три- те магистрали – “Люлин”, “Тракия” и “Хемус”, път. Той се състои от две части на Западната дъга на Око- ловръстното (общо 7 км), Северната скоростна тан- гента (16 км) и две части на пътя София – Калоти- на (общо 49 км). Щом “Люлин” бъде за- вършена в средата на следващата година, най- спешно е да бъде изграде- на отсечката от Западната дъга на Софийския около- връстен път, която започ- ва от магистрала “Люлин” и стига до река Какач (при бул. “Сливница”). Затова търгът за строителство е предвиден за март 2011 г., а завършването на обекта да стане до края на 2012 г. Втората част от фаза 1, в която попада лот 1.2 - частта от западната дъга на Околовръстното от река Какач до Северна- та скоростна тангента, се очаква да има технически проект до май 2011 г. Предстои актуализация на съществуващия про- ект от Калотина до км 32 на пътя към София, кой- то е за четирилентово тра- се, а следва да стане магис- трала. Търг за технически проект на втората част от трасето от км 32 до км 49 при София предстои да бъде обявен. Очаква се пътната агенция да избе- ре вариант за частта от км 32 до км 49 от три предло- жени. Според арх. Диков най-подходящ е така на- реченият червен вариант, който директно свързва шосето от Калотина със Северната скоростна тан- гента. Директорът на дирек- ция “Транспортна инфра- структура” Георги Тодо- ров представи проблемите на София и бъдещите им решения. От гледна точка на връзката с републикан- ската пътна мрежа акцент той постави върху Около- връстното на София, чи- ято южна и западна дъга да бъдат завършени през 2012-2013 г. Той специал- но отбеляза, че габаритът на основното платно е две платна с по 3 ленти за дви- жение по 3.50 м с раздели- телна ивица между тях от 3 м. Разделителните иви- ци между локалите и ос- новното платно са от по 3 м. По цялата дължина на участъка са предвиде- ни обособени джобове за спирки на масовия град- ски транспорт, свързани помежду си с подлези и пасарелки. ИЗГРАЖДАНЕ НА ЧАСТИ ОТ СОФИЙСКИЯ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ Участъци за реконструкция от околовръстното Срок бул.“Симеоновско шосе” до бул. ”Ал.Малинов” (в строеж) 2012 г. 2. бул.“Ал.Малинов” до възела с бул.“Цариград- ско шосе 2013 г. 3. бул.“Бъкстон” до възел с автомагистрала “Лю- лин” 2013 г. 4. възел с автомагистрала “Люлин” до северната скоростна тангента 2013 г. ПроектПроект „Калотина - София“„Калотина - София“
 • 24. 24 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г. ИНФРАСТРУКТУРА Водният проект във Велико Търново: Седем компании наддават за строител, за надзор се състезават дванайсет Седем са кандидати- те за строител и дванай- сет за упражняване на надзора (виж карето) по обявените обществе- ни поръчки за проекта „Подобряване и разви- тие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Велико Търново“. Той е по оперативна програма „Околна среда“, съфи- нансиран е от Европей- ския фонд за регионал- но развитие и от Кохези- онния фонд на Европей- ската общност. Разме- рът на договореното фи- нансиране от оператив- ната програма е 43.560 млн. лв. Инвестицион- ният проект е изготвен от „Аквапартньор” – Со- фия, с ръководител на колектива инж. Веселин Попов. Обществената поръч- ка за строител включ- ва три позиции. Първа- та е изграждане на во- допровод и канализация на обект „Старо военно училище”. Позиция 2 е за изграждане на водо- провод и канализация на обект „Пътен възел „Ка- чица”, ул. „Магистрал- на”. Третият лот на по- ръчката е за изгражда- не на водопровод и кана- лизация на обект „Цен- трална градска част”. В позиция 1, част „Во- допровод”, мрежата е ре- шена като отделна зона със сключена мрежа с един главен и девет вто- ростепенни клона. Пред- видено е изместване на съществуващ транзи- тен водопровод по ули- ца от новата регулация. В част „Канализация” е новопроектираната ка- нализационна мрежа на „Старо военно училище“ с обща дължина 2828 м. Позиция 2 включва из- граждане на водопро- вод и канализация на обект „Пътен възел „Ка- чица”, ул. „Магистрал- на”. В част „Водопровод” е предвидена частична подмяна на водопроводи по улиците „Стоян Коле- даров” - с дължина 148 м, „Славянска” - дължина 96 м, „Мармарлийска” - 199 м. В част „Канализа- ция” Главен канализаци- онен колектор 1 е пред- виден от стъклопластови тръби. Към него ще бъ- дат изградени и 28 реви- зионни шахти, по-голя- ма част от които са кас- кадни поради високите скорости в колектора. И в двете обществени поръчки по-голяма те- жест от 60% при избо- ра на изпълнител ще има техническата оценка, це- новият критерий ще е с тежест 40%. Надяваме се до края на годината да имаме из- брани изпълнители и по двете обществени по- ръчки, за да можем най- рано в края на зимата, до март-април следва- щата година, да старти- раме и самото строител- ство, каза за „Строител- ство Градът” инж. Динко Кечев, директор направ- ление „Техническа ин- фраструктура” в общи- на Велико Търново, кой- то е в състава и на двете комисии и председател- ства комисията за избор на надзорната фирма. По близо трийсет па- кетни документации за участие във всяка от обя- вените от община Вели- ко Търново процедури за избор на строител и надзор на водния проект бяха закупени в обяве- ните срокове, уточниха от община Велико Тър- ново. Офертите се пода- ваха до 22 ноември, като отварянето им беше през изминалата седмица - на 24 ноември по проце- дурата за строител и на 25 ноември за надзора. Предвижда се работата по проекта да приклю- чи в рамките на 36 месе- ца през 2013 г. Силвия ЗЛАТКОВА Кандидати За строителство и реконструкция 1. Консорциум „Понс – Аква ВТ” - „Понсстройинжениринг” и „Аква систъмс” 2. „Станилов” ЕООД 3. ДЗЗД „Хидросистеми” - обединение на „Водстрой 98”, „Интегрирани пътни системи” и „ПС инфрастрактура” 4.Консорциум „Валхидро хемус” - „Хидрострой” – Перник, „Валмекс” – София, и „Автомагистрали Хемус” АД 5. ”Райкомерс конструкшън” 6. ДЗЗД „ВиК – ВТ” - „Водоканалстрой” – Бургас, и „ИСА 2000” – София 7. Консорциум „Янтра 2010” – „Пътни строежи – Велико Търново” АД и „Хидрострой” – Варна. За строителен надзор и инвеститорски контрол 1. Гражданско дружество „Ника Норм” – обединение на „Интерконсулт” ЕООД, Нирас България” ЕООД и „Строй Норм” ООД 2. „Пътинвестинженеринг” АД 3. ДЗЗД „Стройконтрол – Пловдив инвест” 4. Обединение „Акваинс – Първанов и сие” 5. „Трансконсулт – БГ” ООД 6. „Агроводинвест” ЕАД 7.„Рафаилов консулт” ЕООД 8.„БТ инжениринг” ЕООД 9. „Армоконсулт 2000” ООД 10. Консорциум „Ню Дайрекшън” 11. „Консултантска инженерна група” ООД 12.„Рутекс” ООД.
 • 25. 25sg.stroitelstvo.infoСтроителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г. ЕВРОФОНДОВЕ Г-н Дончев, кога реално трябва да заработи нова- та мегаагенция? - Това е сценарият, който се об- съжда за следващия програмен период от 2014 г. За да се слу- чат подобни структури, създа- ването им трябва да започне отсега. Трябва да избягаме от лошия навик да създаваме на края на ноември някаква ин- ституция и да разчитаме, че тя ще започне да работи ефектив- но от 1 януари следващата го- дина. Това няма как да се слу- чи. Ако искаме да имаме до- бра система и добри институ- ции, създаването им трябва да започне още отсега. Не говоря само за мегаагенцията за раз- витие – един централизиран орган, представляващ всички- те оперативни програми, но и за междинните звена по места в шестте района за планиране, универсални точки, които да помагат и по отношение при- емането на документите, и по отношение на текущия кон- трол. Предвиждаме също създа- ването на 27 информацион- ни центъра във всеки облас- тен град. За съжаление това се случва в средата на програм- ния период, а не се беше слу- чило в началото. В тях ще ра- ботят двама или трима екс- перти на пълен работен ден, ще бъдат заплащани с евро- пейски пари и няма да тежат на съответната администра- ция на съответната община. Ние ще създадем възможност в реално време за жива връз- ка. Тези хора ще бъдат най- информираните в държава- та, когато става дума за евро- пейските пари. Общините до момента реагират активно и аз съм убеден, че още в сре- дата на следващата година ще имаме изградени и функцио- ниращи няколко такива ин- формационни центъра. Тези центрове няма да пишат про- ектите, но те ще дължат отго- вор на всеки зададен въпрос. Ако не могат експертите на място да отговорят, има слу- жебен канал за връзка – това е информационен офис и в рамките на няколко часа ще се дава информация по поста- вени въпроси или отговор на конкретен въпрос. На базата на тази инфраструктура от 27 центъра и един информацио- нен офис в София – това ще бъде мрежата, над която ще надграждаме, както и Инфор- мационната система за упра- вление и наблюдение (ИСУН) на средствата от структурните инструменти на ЕС в Бълга- рия. Това са двете важни неща с оглед централната коорди- нация и управление. Еволю- цията на ИСУН оттук нататък Министърът по управлението на еврофондовете Томислав Дончев: Опитваме се да направим перфектна система за следващия програмен период е свързана с това като се пода- де определен проект, да се сле- ди статусът на проекта и как- во се случва с него, е следваща стъпка. Разбира се, интегра- цията между ИСУН и ИСАК (Интегрираната система за администриране и контрол) – земеделският инструмент е една от важните стъпки, но това, което целим и се надя- вам да се случи в рамките на една година оттук нататък, е да въведем реално електронно кандидатстване. Чрез ИСУН по-бързо, евтино, по-ясно – това е финалната ни цел по отношение на ИСУН, а тези 27 центъра да се превърнат в едни универсални не само ин- формационни точки, а когато има каквито и да било съби- тия, свързани с европейските фондове в съответния град, да може да се ползва от тяхната помощ. Ще споделите ли нещо по- вече за подготовката на програмите, по които ще може да се кандидатства през следващия програмен период, макар и в работен етап? - Към момента на ниво Евро- пейски съюз тече дебат за бъ- дещето на кохезионната поли- тика и за бюджета за следва- щия програмен период, така че все още не може да се каже какви оперативни програми ще има оттук нататък и какъв ще бъде обемът на средства- та, които ще бъдат разпреде- ляни. Това ще зависи и от бю- джета на ЕС, и от позициите на България, както и от постиже- нията, които имаме в рамки- те на този програмен период. Към момента разговорът, кой- то трябва да водим, е на ниво приоритети. Ние за какво ис- каме да се отпускат средства в следващия програмен период - повече за земеделие, директ- на помощ за фирмите, повече за инфраструктура? Ако гово- рим повече за инфраструкту- ра, каква инфраструктура? Ще развиваме ли нови социални услуги или ще инвестираме в администрациитедаставатпо- добри или пък защо не по-ма- лобройни? Това са въпроси, на които отговорите към момен- та не са очевидни. В момента се опитваме да скроим добрата, перфектната система за след- ващия програмен период. Как според вас географски- те информационни систе- ми работят в посока по- добро администриране? - Говорейки за географски ин- формационни системи, преди да въвеждаме добри решения в малки мащаби, ние трябва да свършим голяма и тежка рабо- та, което означава да създадем национална ГИС платформа. Имам предвид по отношение типове информация и типове инфраструктура, които обхва- щат цялата страна, например пътища, газопреносни, елек- тропреносни мрежи – всичко това да бъде качено като ин- формация в национална ГИС. По места в различните инсти- туции има отделни ГИС слое- ве, в отделни платформи, кои- то не си говорят по между си. Един ГИС софтуер става ефек- тивен, когато в него е зареде- но голямо количество инфор- мация. Към момента не разпо- лагаме с такова нещо и това ни е първият приоритет, говорей- ки си за географските инфор- мационни системи. Защо не българската пътна мрежа, ре- публиканската пътна мрежа да бъде част от една географ- ска информационна система - това ще позволява само с ня- колко движения на мишката да се види не само откъде ми- нава съответният път, а и защо не кога за последно е ремон- тиран, според гаранционния срок, и кога ще има нужда от нов ремонт, дава неимоверни възможности за планиране на инвестиционните разходи, за планиране на ремонтните ра- боти. Ако това се съчетае с друг вид софтуер, би могло да вър- ши работа и по отношение на прогнозиране и планиране на транспортните потоци. Няма смисъл да харчим десетки или стотици хиляди левове в рам- ките на една малка институ- ция и да правим ГИС софту- ер, който обслужва една малка територия или само една сфе- ра. Един такъв софтуер става ефективен, когато го заредим с цялата налична информация – не само пътната, но и желе- зопътната инфраструктура, не само транспортната, но и елек- рификационната, не само под- земната инфраструктура, но в развитите страни съм виж- дал и ГИС дори за защитените дървета. Само обърнете вни- мание за каква разлика в нива- та на разсъждение говорим, не коментирам изобщо болници, училища, защото по принцип здравен и образователен ГИС се приема за почти задължите- лен елемент при планиране на здравни и образователни по- литики. За колко време според вас може да бъде създадена националната ГИС плат- форма и колко би струва- ло това? - При наличие на мотивиран и концентриран екип, финанси- рането в случая не е проблем. Всъщност, ако трябва да бъда откровен, за повечето неща проблемът не е достъп до фи- нансиране, а е проблем, свър- зан с мотивацията и мотиви- ран екип, който знае какво иска. Това би могло да се случи в рамките на около две годи- ни. В никакъв случай не гово- рим за някаква зашеметяваща сума. Големият разход е не ку- пуването на софтуера, а зареж- дането му с информация, коя- то я има разпиляна във всички държавни институции. Това е въпрос на неголям екип, може би двайсетина – трийсет души, които да започнат събиране- то й. Оттук нататък не може да си представите какви възмож- ности има, свързани с контро- ла и с планирането. Това озна- чава, че изключително лесно и точно може да става планира- нето на всеки инвестиционен разход за държавата, свързан с изграждане на нова инфра- структура или с ремонта, свър- зан с поддържането й. Длъжни сме да направим такава инвес- тиция. Това не е част от порт- фейла ми, имам предвид като министерски отговорности, но ще настоявам тази идея да бъде реализирана. Интервюто взе Силвия ЗЛАТКОВА З а целия програмен пе- риод 2007 - 2013 г. без националното финан- сиране разполагаме с гру- ба сума от 20 млрд. лева. Съ- отнесена към чисто бюджет- ните разходи, които е има- ла и ще има страната за це- лия период, които са не по- малко от 180 - 200 млрд. лв., това е не повече от 10%. Тези цифри цитира минис- търът по еврофондовете То- мислав Дончев.Той е катего- ричен, че с тези факти тряб- ва да разсее илюзията, че с европейски пари можем да оправим всичко и че евро- пейските пари не може да са бензинът в резервоара, те може да са само добавката в горивото, която подобрява октановото число и позво- лява на двигателя да рабо- ти по-добре и по-динамично. Томислав Дончев е убеден, че България трябва да има ясни приоритети не само за след 2013 г., но и за следва- щите 2-3 години.Така напри- мер от десет приоритета ние трябва да изберем четири или пет, смята Дончев. Предвиждаме също създаването на 27 информацион- ни центъра във все- ки областен град. В тях ще работят два- ма или трима експер- ти на пълен работен ден. Ние ще създадем възможност в реално време за жива връзка. Тези хора ще бъдат най-информираните в държавата, когато става дума за евро- пейските пари
 • 26. 26 Строителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г.sg.stroitelstvo.info BUILDINGREENУСТОЙЧИВО СТРОИТЕЛСТВО, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ Идеята на съревно- ванието е да спомогне за по-лекото адаптира- не на общините в бър- зо развиващата се енер- гийна обстановка и спо- деляне на опита в опол- зотворяване на биомаса- та и слънчевата енергия като средство за постига- не на успешно регионал- но развитие, заяви Лияна Аджарова, председател на Асоциацията на бъл- гарските енергийни аген- ции (АБЕА). Класиране- то на общините се осъ- ществява на база eнерги- ята, произведена от ВЕИ, разделена на броя на жи- телите. Отоплителна централа на дървесен чипс В категорията “Био- маса” на първо място от- ново се класира общи- на Банско за изградената 10 МВт отоплителна цен- трала на дървесен чипс и разширяване на същест- вуващата топлопреносна мрежа. Проектът е съв- местна инициатива с „Бул Еко Енергия“ ООД, в ре- зултат на който са при- съединени над 50 абона- та - хотели, предприятия, частни къщи, както и го- ляма част от общински- те сгради. За своята целе- насочена политика в об- ластта на ВЕИ община Банско спечели и второ- то място в Европейска- та ВЕИ шампионска лига през май. „Нашата цел е Банско да се превърне в град на зелената енер- гия”, заяви заместник- кметът Лазар Захов. На територията на община- та има изградена ВЕЦ с обща мощност 7.4 MW и се предвижда реализация на инсталация за биогаз. Второто място в кате- гория „Биомаса” зае об- щина Чепеларе за локал- ни отоплителни системи на дървесна биомаса в пет обществени сгради с обща инсталирана мощ- ност 1781 KW, доставе- ни от „Ерато холдинг” и „Елидо”. На трето място се класира община Арди- но за въведените инста- лации на дървесен чипс в общински сгради с обща мощност 1200 KW и из- пълннени от „Ерато хол- динг”. Слънчева енергия Община Ихтиман за втори път стана победи- тел в категорията „Слън- чева енергия” с изграде- ната в с. Пауново първа соларна електроцентра- ла в България. Соларни- ят парк, произвеждащ до 1250 мегаватчаса годиш- но, е изпълнен от „Сън- Сервиз“ ЕООД с подкре- пата на германската ком- пания IBC Solar AG. Още 2500 мегаватчаса слънче- ва енергия годишно ще бъдат произвеждани на територията на общи- на Ихтиман от открития преди седмица нов сола- рен парк за 5 млн. евро. Основни инвеститори в него са китайските фир- ми Polar Photovoltaics и Wiscom Systems, а стро- ителството е реализира- но в рамките на 7 месе- ца пак от „СънСервиз“ ЕООД. Второмястовсоларна- та лига заеха община Пе- трич и „Хидроенергийна компания” ООД за фото- волтаичен парк „Припе- чене” (1000 kWp), а тре- тото място получиха об- щина Сливен и дъщер- ното дружество на ЕVN „Натуркрафт” ЕООД за фотоволтаичния парк в с. Блатец (836.7 kWp), от- крит през май 2010 г. Специална награда за устойчиво енергийно развитие получи общи- на Чепеларе. Церемони- ята по награждаване на ВЕИ шампионите се със- тоя по време на Шестата национална конферен- ция на АБЕА – „Страте- гии и политики на здра- вия разум – ЕЕ и ВЕИ ре- шения за енергийна не- зависимост, конкурент- ни цени и излизане от кризата”, проведена на 25 и 26 ноември в Пловдив. Основният акцент беше поставен върху устойчи- вото енергийно развитие на общините, които имат решаваща роля за пости- гане на целите 20-20-20 на ЕС. Светла ДОБРЕВА Банско и Ихтиман за втори път оглавиха Българската ВЕИ шампионска лига Енергийна стратегия С поред подготвения проект за Национална стратегия за енергийна ефективност до 2020 г. 1.5 млрд. лв. са необходими за подобряване на енергийните характеристики на сградния фонд и внедряване на пасивно отопление и охлаждане, заяви Красимир Найденов от Агенцията по енергийна ефективност. Конкретни мерки за постигане на 20% намаля- ване на въглеродните емисии и 16% увеличение дела на ВЕИ в брутното енергийно потребление до 2020 г. са заложени и в националния план за стимулиране на ВЕИ, който в момента е внесен за одобрение в ЕК. Преми- наването към ВЕИ отопление - биомаса, слънчева и геотермална енергия, има решаващо значение за постигане на нулево ниво на въглеродните емисии, твърдят от АБЕА. Затова те предлагат в Националния план за сти- мулиране на ВЕИ да се формулира 50% дял за ВЕИ отоплението в обща- та индикативна цел, както и да се въведат стимули за въвеждане на ВЕИ инсталации, особено на биомаса, която съставлява 40 на сто от общия по- тенциал на възобновяемата енергия в България. Експертите са изчисли- ли, че от дървесни отпадъци страната може да добива топлинна енергия в размер на 13.5 тераватчаса годишно. Основните бариери според АБЕА са свързани с необходимостта от инвестиционни разходи и липсата на екое- нергийно образование. Екоенергийно образование М одел на европейско професионално обучение за енергийно модернизи- ране на стари сгради с цел повишаване на енергийната им ефективност, включително с прилагане на ВЕИ, разработват съвместно Българската търговско-промишлена палата и Европейският институт по труда (ЕИТ). Проек- тът REE -TROFIT се реализира по програма „Интелигентна енергия” на ЕК съв- местно с още седем организации от пет европейски държави: Гърция, Дания, Италия,Унгария и Франция,съобщи по време на форума д-р инж.ИринаТерзий- ска от ЕИТ. Целта е до 2013 г. да се разработят методики и да се проведе профе- сионално обучение на 450 строителни, електро- и ОВК техници в страните парт- ньори в изпълнение на новата европейска Директива за енергийна ефективност на сгради,с която се изисква въвеждане на „нулево“ енергийно потребление до края на 2020 г., като за административните обекти този срок е 2018 г. Пазарът на строителство на нови сгради в близко бъдеще ще бъде изместен от услугите за обновяване на стари обекти,подчерта инж.Терзийска.Според направеното про- учване над 80 хил. многофамилни сгради със 700 хил. жилища (приблизително 53,6 млн.кв.м РЗП),обитавани от над 2 млн.души,се нуждаят от сериозно обно- вяване.Това създава необходимост от база данни на екопродукти и ВЕИ техно- логии,приложими в санирането,както и откриване на нови работни места и съз- даване на нови т.нар. зелени професии и специалисти от типа“зелени якички”. Целта на ВЕИ Шампионската лига е създаване на мрежа от общини, които да си сътрудничат, споделяйки своя опит за развитието на възобновяемите енергийни източници КАТЕГОРИЯ „БИОМАСА“ 1. Банско отоплителна централа на дървесен чипс и разширяване на съществува- щата топлопреносна мрежа 2.Чепеларе локални отоплителни системи на дървесна биомаса в обществени сгради 3. Ардино изградени инсталации на дървесен чипс в общински сгради КАТЕГОРИЯ „СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ“ 1. Ихтиман соларна централа в с. Пауново 2. Петрич фотоволтаичен парк „Припечене” 3. Сливен фотоволтаичния парк в с. Блатец В ъв второто издание на Национална- та шампионска лига по прилагане на възобновяема енергия се включиха 11 общини: Хасково, Оряхово, Ихтиман, Че- пеларе, Ардино, Нова Загора, Сливен, Тунджа, Банско, Гоце Делчев и Петрич. От февру- ари 2009 г. България е част от проекта „ВЕИ Шам- пионска лига“, съфинансиран от програма „Ин- телигентна енергия” на Европейската комисия, в който участват още Франция, Германия, Чехия, Полша, Италия иУнгария.
 • 27. Инвеститор на „Маг- нолия гардънс” е ХЪС ООД – водеща компания в областта на търговията, производството и про- дажбата на метали и ме- тални изделия, която от няколко години разшири дейността си в жилищ- ното предприемачество. Архитектурната концеп- ция на проекта е разра- ботена от „РТ Консулт” с водещ архитект Радко Тодоров. Изпълнител на строително-монтажните работи на обекта е „Ли- нер” ЕООД. В комплекса е офор- мен богато озеленен въ- трешен двор с кътове за почивка, детска площад- ка и други атрактивни съоръжения. За по-го- лям комфорт на обитате- лите е предвиден ресто- рант, разположен в сек- ции 2 и 3, както и два магазина. Паркиране- то е на 100% осигурено чрез партерни гаражи и открит паркинг, достъ- път до който е контроли- ран с бариера и чип-кар- ти. Проектиран е и пар- кинг за външни посети- тели на ресторанта, ситу- иран по продължението на югоизточната грани- ца на имота. В изпълнението на „Магнолия гардънс” ин- веститорът ХЪС ООД залага на изключител- на прецизност на строи- телния процес. Влагани- те материали са в съот- ветствие с всички съвре- менни изисквания: то- плоизолация 9 см, чер- вена тухла Wienerberger, 5-камерна PVC дограма със стъклопакет, луксоз- ни хидравлични асансьо- ри, външни парапети от ковано желязо. За обезпечаване на из- искванията на обитате- лите за удобство, чистота и естетическа поддръж- ка на комплекса ще бъде осигурен професионален фасилити мениджмънт, както и 24-часов контрол на достъпа и видеонаб- людение. Местоположе- нието на комплекса дава възможност за бърз дос- тъп до ключови пътни артерии в Пловдив – бул. „Пещерско шосе”, бул. „6 септември”, близост до Mall Plovdiv, Гребния канал, училища, детски градини, медицински за- ведения. Планираният срок за завършване на „Магно- лия гардънс“ е в начало- то на 2012 г. За закупуването на имот в жилищния ком- плекс фирC