Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this document? Why not share!

Строителство Градът

on

 • 2,536 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,536
Views on SlideShare
2,536
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
10
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Строителство Градът Строителство Градът Document Transcript

 • Брой 45 (680), 29 ноември - 5 декември 2010 г., цена 1.50 лв. www.stroitelstvo.info ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ КОМЕНТАР Жилищен пазар 2010: Горе-долу Също като ско- ростно влакче в лу- напарка пазарът на Ръст назаем жилища литна наго- ре и се спусна стрем- главо надолу. Логи- ката на влакчето на- подобява тази на бизнес цикъла, така че няма да е чудно, ако сега пазарът се готви за нова засил- ка - колкото по-дъл- га, толкова по-нави- соко ще отиде секто- рът следващия път. Дали това ще е за не- гово добро? Ако има нещо хубаво в тази фаза от икономиче- ското развитие, то е, че се чуват гласо- ве, които се надяват това да не стане. Бу- мът помогна за из- граждането на много сгради и на по-добри жилища, но стесни строителството само до големите градове и само до тази част от купувачите, които имат средни или по- високи доходи. А ако кризата не помогне за избистрянето на идеи как основите на пазара да бъдат раз- ширени, е много ве- роятно той пак да се развива като досега - горе-долу. стр. 19 стр. 20 Левон Хампарцумян, главен Три в едно изпълнителен директор на Уникредит Пловдив предлага интегриран подход за преструктуриране на промишлени Булбанк: райони, градски център и периферни жилищни райони Инфраструктурното стр. 2245 БИФ: Актуално състояние на пътнитe проекти в България и региона развитие създава нови 45 > възможности за бизнес Проектът за кръстовището на две нива „Сахаров“ - „Ляпчев“ готов до месец 9 771310 983000 стр. 25 Министърът по управлението на еврофондовете Томислав Дончев: Опитваме се да направим перфектна система за следващия програмен период
 • 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г.СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.infoЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕУправлението на еврофондовете за пътища да се Бургас започва проекта за 13 общини получиха покани да представятконцентрира в регионалното министерство интегриран градски транспорт проекти за регионални депаУправлението на средствата за строителство на магистра- Зам.-министърът на регионално- Министерството нали и първи клас пътища да се премести от транспортното то развитие и блатоустройството околната среда икъм регионалното министерство. Това предложи на заседа- Лиляна Павлова и кметът на Бур- водите покани об-ние на парламентарната Комисия по контрол на еврофондо- гас Димитър Николов подписаха щините Бяла (Русе),вете миналата седмица депутатът Меглена Плугчиева. Сред- договора за финансиране на про- Варна, Велико Тър-ствата са над 1 млрд. евро. На въпрос на “Строителство Гра- екта, спечелен по ОП „Регионал- ново, Габрово, До-дът“ за мотивите за подобно решение Меглена Плугчиева от- но развитие“. Размерът на без- брич, Самоков, Ни-говори така: „Мотивите ми са основно два. Първият е ниската възмездната финансова помощ е копол, Луковит, Па-степен на усвояване на европарите по оперативна програма 67 млн. евро, които ще бъдат из- нагюрище, Плевен,„Транспорт“ - под 5%, която се управлява от Министерството ползвани за нови автобуси, бър- Разлог, Стара Заго-на транспорта, информационните технологии и съобщенията зи линии и маршрути и нови авто- ра и Ямбол да пред-и в която се включват и железопътни, и пътни, и водни проек- бусни терминали. Предвижда се ставят проекти за изграждане на системи за управле-ти. Заедно с това е видимо доброто управление на средствата изграждане на буферни паркинги ние на отпадъците в тези региони на обща стойност 220по оперативна програма „Регионално развитие“, по която до в периферията на Бургас, където млн. лв. Основните дейности, в които ще може да се ин-края на годината ще има договорирани 50-60% от средствата хората ще могат да паркират ко- вестира със средства по ОП “Околна среда”, са свърза-в програмата. Вторият ми мотив е във факта, че пътната аген- лите си и да използват удобната ни с изграждането на първи клетки от депата, претовар-ция, която е бенефициент и на средствата за пътища по ОП бърза връзка на градския транс- ни станции, съоръжения за сепариране, компостиране и“Транспорт“, е на подчинение на регионалното министерство, порт. Предвижда се и изграждане рециклиране, а също така и осигуряване на техническа-но евросредствата по програмата се управляват от транспорт- на модерни пешеходни надлези та инфраструктура към тези обекти. Тринайсетте общи-ното ведомство. Това сложно кръстосване на отговорности на рисковите кръстовища и учас- ни трябва да представят проектите си в МОСВ за одо-дава възможност всяка институция да се извинява с другата.“ тъци в града. брение до 31 август 2011 г.ОБЩИНИ КОМПАНИИБлагоевград определи Със 160 хил. лв. Силистра възстановява стара улична Промени в съвета на директорите на „Софийскафирмата, която ще комуникация вода“събира боклука и ще Със 100 метра На 9 ноември продажбата на дяловете на „Юнайтедпочиства улиците се удължава ул. Ютилитис“ и Европейската банка за възстановяване и „Сан Стефано“ в развитие в „Софийска вода“ АД беше финализирана, с„Биострой“ ЕООД – Благо- района на Бизнес което „Веолия вода“ C.А. стана новият мажоритарен ак-евград, ще извършва дей- инкубатора в Си- ционер в дружеството. След проведената среща на ак-ностите по сметосъбира- листра. Това на ционерите миналата седмица беше избран нов съветне, сметоизвозване и де- практика е въз- на директорите. Представителите на „Юнайтед Юти-пониране на битови отпа- становяване на литис“ и ЕБВР в съвета бяха заместени от представите-дъци, поддържане чисто- стара комуника- лите на „Веолия вода“ Етиен Пети, Гиорги Палко, Брунотата на уличната мрежа и ция по искане на Рош и Ференц Сюдж. Те притежават дългогодишен опиттерени, предназначени за потенциален ин- във ВиК сектора в цяла Европа и заемат ръководни пост-обществено ползване в веститор, съгла- ове в компании от семейството на „Веолия вода“. Гиор-нормални и зимни условия, сувано с жела- ги Палко става председател на съвета на директорите иексплоатация на депо за нието на живее- главен изпълнителен директор на „Софийска вода“ АД.битови отпадъци и депо щите в квартала, Съветът на директорите освободи Грегъри Ендемано иза строителни отпадъци, съобщиха от об- упълномощи Иван Иванов да поеме управлението наподдържане на зелените щинската дирекция по устройство на територията. Инвестицията е за „Софийска вода“ АД.площи и снегопочистване сметка на общината. Изпълнител на обекта е фирма „Благстрой“.на територията на общи-на Благоевград в следва- „Сименс“ и „Еко Танк Инженеринг“ с награди нащите 5 години. В конкурса Архитектурната документация за два столични квартала вече представителството на Бавария в Българияучаства и ДЗЗД „Титан Бла- е в електронен регистъргоевград“, гр. София. „Би- Посланикът на Германия в България Матиас Хьопфнер иострой“ е предложила по- Електронният регистър на архитектурната документация на направле- д-р Митко Василев, главен управител на Германо-българ-добри цени за основните ние „Архитектура и градоустройство“ в Столичната община е изгра- ската индустриално-търговска камара, връчиха официал-дейности сметопочиства- ден в рамките на проект по ОП „Административен капацитет“. Новата но наградата на представителството на Бавария в Бъл-не, сметоизвозване и под- информационна система ще облекчи достъпа на гражданите и бизне- гария за 2010 г. Наградата се връчва за четвърта годи-държане на депото за би- са до необходимата документация за кварталите „Лозенец“ и „Лагера“ на на фирми със значителен принос в развитието на дву-тови отпадъци. По-добри и ще подобри административното обслужване. Вече за всеки строи- странните икономически отношения. Наградата бешеса цените на ДЗЗД „Титан телен обект в София ще бъдат поддържани четири вида идентифика- връчена в две категории: отличие за баварско предпри-Благоевград“ за дейности- ции: кадастрална идентификация – по актуален и стар кадастър, регу- ятие с успешно развита дейност в България, присъденoте измиване и почистване лационна – по действаща и стара регулация, по административен ад- на фирма „Сименс“ ЕООД, и отличие за българско пред-на нерегламентирани сме- рес – нов и стар, както и идентификация по описание в папките на ар- приятие с добри икономически контакти с Бавария, при-тища. хитектурния архив. съденo на фирма „Еко Танк Инженеринг“. Издава: Градът Медиа Груп, част от ИкономедиаУправител: Редакционен екип: Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558инж. Венета Кръстева Бисера Станева - главен редактор, 0897/846 281, bstaneva@thecitymedia.bg Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bge-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Николай Тодоров - зам. главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg Деян Тодоров - редактор, 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bgЦентралeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Теодора Иванова - редактор, 0896 662 714, tivanova@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Абонамент: 02/ 93 76 349, факс 02/ 93 76 173 e-mail: abonament@economedia.bgРегионални офиси: Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Банкова сметка Икономедиа АД: Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG93 UBBS 8002 1036 7722 20, BIC UBBSBGSFПловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър ПетровВарна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД,Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
 • Строителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г. sg.stroitelstvo.info 3ИНФРАСТРУКТУРАСедем фирми са Най-опасното кръстовище в София е кръговото на Четвърти километър 99.5% завършек накандидати за консултант На това кръгово стават сред- пречиствателнатана пътния възел Бургас - но по 700 пътни инцидента станция на СтараСредец - Созопол годишно, се посочва в гене- Загора ралния план за движениетоНа 23 ноември бяха отворе- на София, разработен от кон- Градската пречиствател-ни офертите за определяне султанта “Мотт Макдоналд”. на станция в Стара Загорана изпълнител на обществена Компанията предлага там да е готова на 99.50 на стопоръчка с предмет: „Консул- се сложи светофар, да се обо- и ще бъде пусната в екс-тантска услуга във връзка със соби бус лента, а през кръга плоатация до края на го-строителството на обект „Лот на кръстовището да се изгра- дината. Това съобщи инж.25 - „Пътен възел „Бургас – дят пешеходна и велосипедна Татяна Манчева, ръково-Средец – Созопол“ на път I-9 алея. Общината ще има въз- дител отдел „Канализацияс път II-79 при км 241+600 на можност да преустрои след- и пречистване“ във ВиКпът I-9 Бургас – Малко Търно- ващата година това кръстови- – Стара Загора, по времево“. Оферти са подали: „Де- ще, каза зам.-кметът по транс- на конференция, посвете-омид“ ЕООД, Варна; „Трафи- порта Любомир Христов. По на на третирането на от-кконсулт-БГ“ ЕООД, Варна; думите му преди пускането на падни води, която се про-„Трансконсулт БГ“ ООД, Со- новата многофункционална веде на 19 ноември по по-фия; „Ен Ар Консулт“ ООД, спортна зала предстои да се вод Световния ден на то-Хасково; „Пътинвестинже- направи нова транспортна ин- алетната. По думите й пу-неринг“ АД, София; „Рутекс“ фраструктура с оглед на очак- скът се е забавил зарадиООД, София; ДЗЗД „КДВ Кон- ваното натоварено движение. изграждането на когене-султ“ с партньори „Контро- ратор, който ще използ-линвест“ ЕООД, Пловдив; ва отделяния биогаз за„Д-Консулт“ ООД, Пловдив; До края на 2011 г. завършват носещата конструкция на Дунав мост 2 производство на електро-„Васстрой консулт“ ООД, Бур- енергия. Стойността нагас. Пътният възел е в лот 25 Към края на ноември са изпълнени около 55 на сто от обема на строителните работи по проекта за строежа в момента, следот програмата „Транзитни пъ- мост над река Дунав при Видин и Калафат. До момента е изградена и функционира производствената няколко допълнения къмтища V“. За изпълнител на база за бетон, сглобяеми сегменти за връхната конструкция, обработване на армировка и др. Изграж- договора с изпълнителя,проекта бе избрана „Хидро- дането на носещата конструкция на моста е в напреднала фаза. Изпълнени са основите и почти всички е 14 226 818 евро, съоб-строй“ АД. стълбове между двата бряга. Планира се носещата конструкция да бъде завършена до края на 2011 г. щи Манчева.ИНВЕСТИЦИИАпартхотел в необароков стил отвори врати в София България е в топ 20 в плановете за експанзия на големите веригиРазположен в района на Почти една пета (19%) от международните търговски вериги планиратбул. „България” от страна- разширяване в България през 2011 г. Така страната ни се нарежда ната на кв. „Мотописта”, той 14-о място сред 20-те топ пазара в плановете за експанзия на 212 ком-съдържа 38 апартамента, пании - лидери в търговията, които са били анкетирани през лятото надве студиа, бутици и офи- годината от консултантската компания CB Richard Ellis. През миналатаси и 50 подземни парко- година само 16% от запитаните търговци са имали планове да отворятместа, разположени на 10 магазини у нас през тази година. Западна Европа остава приоритет за000 кв.м разгъната застро- веригите, но много от тях планират увеличение на мрежата си в разви-ена площ. Инвестиция на ващите се пазари, които формират над половината от държавите в топ„Аспекти плюс”, „Резиден- 20.ция Анастасия” ще бъдеалтернатива на традици-онните хотели в столица- The Mall се състезава за най-добър търговски център в Европата, предлагайки повече жи-лищна площ на гостите си The Mall в София е сред финалистите в един от най-престижните меж-на цена, по-ниска от тази дународни конкурси за търговски центрове - наградите на Междуна-на хотелска стая. Освен родния съвет на търговските центрове (International Council of Shoppingтова ще допълни алтерна- Centrers, ICSC). Единствен в България с водещ проектант българска фир-тивите за уикенд туристи- ма, центърът се състезава в категорията на големите молове с брут-те, които идват със семей- на отдаваема площ от 45 хиляди до 80 хил. кв.м. Автор на проекта ествата си. Богатата листа архитектурното бюро „Планинг“ на арх. Илиан Илиев. Инвеститори всъс закуски, обслужване The Mall са гръцкият фонд Assos Capital и търговската група Carrefourпо стаите, атрактивен лоби Marinopoulos. The Mall се състезава в категорията си с проекти на еднибар, зала-ресторант, биз- от най-големите европейски строители на молове - холандската Multiнес център, библиотека, Development („Галери център“, Дрезден, Германия, и „Саутгейт“, Бат, Ан-консиерж, трансфер, коли глия) и португалската Sonae Siera (Loop5, Вайтерщат, Германия).под наем ще гарантиратпълноценното обслужванена клиентите му. Три компании със сертификат клас А за инвеститор влагат 65.4 млн. лв. в нови мощностиИнвестиците в България са намалели с 50% за година Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо ТрайковБългария продължава да е привлекателна за инвеститорите с добрата си данъчна сре- връчи три сертификата клас А по Закона за насърчаване на инвестици-да, стабилната макроикономическа рамка - нисък държавен дефицит и дълг - само 13% ите. Проектът на „Нови енергии“ ООД за изграждане на две малки ВЕЦот БВП и едно от челните места в Европейския съюз, подготвената работна ръка, удобно – Гара Елисейна и Ребърково, е на стойност 27.4 млн. лв. „Сентилион“местоположение. Поради кризата обаче за 2010 г. страната регистрира с 50% по-малко ООД е сертифициран за проекта си „Високотехнологично производ-инвестиции. Това съобщи по време на Българския икономически форум Борислав Стефа- ство на медицинска електроника“ на стойност 16.5 млн. лв. Пловдивска-нов, изп. директор на Българската агенция за инвестиции. За чуждите инвеститори от Ки- та компания „Юпитер 05“ получава сертификат за проект „Завод за го-тай и САЩ цяла Европа е един регион и разпознаваемостта на България е много малка. рещо поцинковане на метални изделия“ на стойност 21.5 млн. лв. www.stroitelstvo.info
 • 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г.TEMA Търговията с жилища: От срив към плавно слизане Спускането на пазара лял 3%, докато мненията, Цените Изменение на цените на жилищата нана жилища след бума или че търсенето започва да сее към края си, или е на път съживява, се трупат, а бан- годишна основа (индекс на „Райфайзенда направи пауза. Около ките развръзват кесиите имоти“)това мнение се обединяват си за нови кредити.брокери на имоти, пред- Това все още не означа-приемачи и банки, а ста- ва възстановяване - цени-тистическите данни го по- те са с почти една трета по-твърждават. ниски от върховото ниво По данни на Национал- преди две години по дан-ния статистически инсти- ни на НСИ. Предприема-тут годишното намаление чи признават, че продаж-на пазарните стойности на бите им са по-добри, от-съществуващите жилища колкото са били миналата,се е забавило от 9.7 във вто- но все още са далеч от пи-рото на 6% в третото три- ковите 2007 и първата по-месечие на годината. Спа- ловина на 2008 г. Данни- Източници: НСИ идът на тримесечна база в те за слабия ръст на новия „Райфайзен имоти“летните месеци е бил 1.2%, банков кредит тази година зен имоти“, дъщерно дру- Варна - 11.7 на сто. нето наистина се активи- пазара не очакват да се за-с 40 базисни пункта повече също говорят в тази посо- жество на Райфайзенбанк При тези условия не е зира с подкрепата на бан- върти нов цикъл от пови-от второто тримесечие, но ка. (България), показва, че в чудно, че строителството ките, наличностите бър- шения. Но всички поневсе още е оставал нисък. Нещо повече - по-ши- София цените са били 13% рязко се съкращава в ця- зо ще започнат да изчез- се надяват, че 2009 и 2010В последните четири три- рокият индекс на консул- надолу в последната годи- лата страна. Но това значи ват. Предвид слабостта на ще са най-лошите години,месечия той не е надхвър- тантската фирма „Райфай- на, в Пловдив - 9.2%, а във и още нещо - че ако търсе- икономиката играчите на поне в тази криза. Разрешенията за строеж намаляват, започнатите сгради растат Разрешителните за ят на реално започнатите Според самите строители Започнато ново жилищно строителство, РЗП, кв.м, 2010 г.строеж на жилищни сгра- жилища в строеж точно жилищният секторди продължават да нама- като застроената им площ изнася най-тежко кризаталяват и през третото три- се увеличава с 5.4%, но След като на 30 септем-месечие - с 9.0%, на жили- пък броят на започнатите ври изтече срокът по про-щата в тях - с 13.4%, и на сгради е намалял с 3.6%, цедурата „Годишно пот-застроената им площ - с което означава повече по- върждаване“, от Централ-12.8%. В сравнение с тре- малки жилища. Тенденци- ния професионален регис-тото тримесечие на 2009 ята е трето тримесечие по- тър на строителите са от-г. издадените разрешител- дред, показва стартирало- паднали 1100 фирми, но сани за строеж на нови жи- то в началото на година- регистрирани нови 400.лищни сгради са по-малко та ново тримесечното из- Според председателя нас 26.5%, а жилищата в тях следване на започнатото Камарата на строителите в- с 34.6%. строителство на жилища с България Светослав Глосов При сравнението на разрешение за строеж. продължава процесът наразгънатата площ спадът През третото тримесе- „изчистване“ от конюнк-при жилищните сгради е чие на 2010 г. е започнал турните фирми, създаденис 34.2%, при администра- строежът на 757 жилищ- през 2006 - 2008 г. по вре- Разрешителни за строеж на жилища по тримесечия, РЗП, кв.мтивните - с 35.7%, а при ни сгради с 2260 жилища мето на бума на жилищно-другите сгради - с 4.5%. в тях и с 269 794 кв.м обща то строителство. Почти 2/3 В абсолютни стойности застроена площ, на 29 ад- от отпадналите фирми саместните администрации министративни сгради с от София и са се занимава-са издали разрешителни 18 144 кв.м и на 514 други ли точно с жилищно стро-за строеж на 1311 жилищ- сгради с 260 975 кв.м. ителство.ни сгради с 3405 жилища в Най-голям е броят на Инвестициите от част-тях и с 443 743 кв.м разгъ- новите сгради във Варна ни лица са незначител-ната застроена площ, на 56 - 95 жилищни и 36 дру- ни, средства за капиталноадминистративни сгради с ги сгради, София - 89 жи- строителство в бюджетите35 108 кв.м и на 1213 други лищни и 19 други сгради, на държавата и общинитесгради с 589 953 кв.м. Стара Загора - 50 жилищ- няма. Това показват данните ни, 7 административни и Очаква се спадът в обе-от редовното тримесечно 29 други сгради. ма на строителството тазиизследване на НСИ. Жилищното строител- година да е с 20% спрямо По градове най-голям ство винаги е било функ- миналата на фона на 68 наброй разрешителни за ция на фактори като об- сто за 2009 г. спрямо 2008 г.строеж на нови жилищни щата икономическа ко- Въпреки нерадостна- Започнато ново строителство, РЗП, кв.м, 2010 г.сгради са издадени в Со- нюнктура, кредитиране- та картина предвид при-фия - 180, следват Плов- то на банките за предпри- знаците за икономическодив - 128, София - 124, Ва- емачи и домакинства, бо- оживление увеличаване-рна - 120, и Бургас - 101. гатството и спестявания- то на усвояването на евро- Най-много жилища са та на населението. Появи- пейските средства и подо-получили разрешение за лите се признаци за подо- бряващото се банково кре-строеж в София - 617, Ва- брение в икономиката са в дитиране, както и порадирна - 597, Благоевград - резултат от ръста на брут- масовия характер на жи-371, Бургас - 308, и Плов- ния вътрешен продукт от лищния сектор и традици-див - 295. 0.3% през третото три- онно големия му относи- Намаляващите в мо- месечие на 2010 г. спрямо телен дял в строителство-мента разрешения за стро- второто и растеж от 0.2% то - около половината отеж ще означават утре по- на годишна база. В абсо- разгънатата площ на всич-малко стартове на строи- лютно изражение за Q3 ки разрешения за строеж,телство на жилищни сгра- БВП достига 19.562 млрд. през втората половина нади. лв., а текущият обем за годината експертите очак- За момента обаче първите девет месеца на ват минимално оживле- 2010 г. възлиза на 50.803 ние на жилищното строи-с 24.8% нараства бро- млрд. лв. телство.
 • Строителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г. sg.stroitelstvo.info 5 ТЕМА На крачка сме от ръст в търсенето на жилища Банките са готови да бъдат партньори с предприемачите и с купувачите и съвместно да търсят варианти и схеми, при които и трите страни да имат някаква изгодаДамян МЕДАРОВ, ките се насочи към кре- ват готовността на бан- мер на жилищните ипо- Цената на ликвидността за банкитеначалник управление дитирането. ковия сектор за положи- течни кредити. Не на по- Цената на ликвидността за банките„Маркетинг и продажби” Цел на банките през телни промени при на- следно място един се- 7,00в Банка ДСК 2010 г. е запазване на по- срещни признаци за по- риозен показател е на- в левове (ЛЕОНИА) 6,00 стигнатата ликвидност добряване на икономи- растването на ипотеч- в евро (EONIA) Източник: БНБ и постепенно намалява- ческата среда. ния портфейл за година 5,00 не на цената на финан- – 387 милиона лева, или 4,00 совия ресурс, съответно Банките имат своите 4.7%. Жилищният кре- 3,00 по-ефективното му из- проблеми и те са: дит нараства два пъти ползване за съживяване •увеличените разходи за по-бързо от общия кре- 2,00 на кредитирането. Фо- управление на качест- дитен портфейл в банко- 1,00 кусът е върху ипотечни- вото на портфейла вата система – 2.47%. %- те кредити – следствие •свиването на лихвения от по-малък риск и по- спред За съжаление имаме и 2007 2008 2009 2010 големия потенциал на •все още неблагоприят- индикации за задържа- имотния пазар. ните макроикономиче- не на ръстовете. Годишен процент на разходите по Годишен процент на разходите Използваните инстру- ски очаквания. Първата е, че все още менти от банките са по- Поради това банките няма сериозно активи- по жилищни кредити жилищни кредити Цел на банките през степенното излизане от са въздържат от пълно зиране на пазара на имо- 122009 г. бе постигане и за- промоциите по депози-премахване на въведени- ти. Сделките са изклю- Източник: БНБдържане на оптимални ти и намаляване на де- те кредити рестрикции. чително концентрирани 11нива на ликвидност в ус- позитните лихви, как- Интересът към ипо- в София. 50% от сделки-ловията на бързо настъ- то и активно предлага- течните кредити е силно те, финансирани от Бан- 10пил дефицит на финан- не и силна маркетингова зависим от имотния па- ка ДСК, като обем са в 9сов ресурс. подкрепа на ипотечните зар, който по наше виж- град София. Това е 40% в лева кредити. дане все още не е акти- от броя им. Във Варна те 8Банковият пазар през През 2001 г. банкови- визиран. Затова инте- са 10%, в Пловдив – 6%, в евро2009 г. ят пазар в сектор „Дома- ресът на банките се на- Стара Загора – под 4, и 7беше фокусиран изця- кинства” е най-активен сочва към по-платежо- Бургас – под 4%. % 2007 2008 2009 2010ло върху привличане- при жилищните и ипо- способни клиенти, кои- Средната пазарнато на депозити. Основна течните кредити. то имат финансови въз- стойност на имотите,характеристика на този можности за покупка които са закупени с кре- Депозитната война Депозитната войнапазар бе особено голя- Пазарни индикации за на по-стойностни имо- дитиране от Банка ДСК, Обеми и лихви по нови депозити на Обеми и лихви по нови депозити на домакинствата със срокмото внимание, отделе- активизиране на ипо- ти. Това може да се обяс- е 87 хиляди лева. (Банка домакинствата със година до една година до една срокно на ликвидността. В течното кредитиране са: ни с продължаването на ДСК като пазарен лидер 3000 % Обеми новусловията на дефицит •активните действия на предпазливата полити- държи 28% от пазара на 8,5 бизнес в еврона ресурс основен из- банките като промоции, ка за поемане на креди- жилищни ипотечни кре- 2500 Източник: БНБ (лява скала)точник на средства стана намаления на лихве- тен риск и с интереса на дити и е с най-широко 2000 7 Обеми новместният клиентски па- ни проценти, намаления клиентите към качестве- покритие на клоновата бизнес в левове млн. лв 1500 (лява скала)зар. Наблюдавахме ряз- на такси и подобрения ни имоти със съществе- си мрежа, така че данни- 5,5 Средна лихва поко покачване на лихве- на условията за креди- но намаление на цената. те са представителни.) 1000 левови депозитините нива с продължа- тиране Друг индикатор за за- 4 500 (дясна скала)ваща ескалация до сеп- •това, че по-малките Пазарът на жилищни държане на ръстовете е, Средна лихва по 0 2,5тември, агресивно цено- банки също насочват ипотечни кредити през че клиентските групи с еврови депозитиобразуване по депози- усилията си в този сек- 2010 г. показва положи- по-ниски доходи се въз- 2007 2008 2009 2010 (дясна скала)тите и драстично свива- тор телно развитие държат от покупка нане на кредитирането по- •лихвите по новоот- Първият признак е, имоти, съответно фи- Нови ии предоговорени кредити - Нови предоговорени кредити -ради увеличения риск и пуснати ипотечни кре- че средната лихва по жи- нансиране от банки, по-по-високата цена на ре- дити намаляват и при- лищните кредити в евро ради несигурност за за- средномесеченобем средномесечен обемсурса. ближават нивата отпре- – кредитите с най-висок пазването на доходите 350 295 Източник: БНБ ди кризата дял – оферирана от де- им в бъдеще. Клиенти- 300 264През 2010 г. картината е •наблюдаваме агресив- сетте най-големи бан- те, които имат възмож- 250малко по-различна ни маркетингови кам- ки в сектора, е намаляла ност да закупят имот, в 200 Банковият пазар про- пании за ипотечни кре- с 1.09 процентни пунк- това число с финансира- 150 96 103дължава да е силно кон- дити от всички водещи та за годината до края на не от банка, все още из- 100курентен, но ликвидни- банки. септември – от 9.02 на чакват подходящия мо- 50те затруднения са овла- 7.93%. Средният месечен мент и условия за сключ- 0дени и акцентът в поли- Политиката за риск на обем на новите жилищ- ване на изгодна сделка –тиката на банките пада банките ни ипотечни кредити се както за цената на имо- 2007 2008 2009 2010върху съживяването на Банките все още са е увеличил от 96 мили- та, така и като условия за Жилищните кредити в лева и в евро средно на месецкредитирането. предпазливи в полити- она лева на 103 милиона кредит. през януари-септември в млн. лева В развитието на паза- ката си на управление на лева за периода януари – По наша преценкара през 2010 г. можем да риска, но се наблюдават септември 2010 спрямо увеличаването на търсе- схеми, при които и три-отбележим обръщане- отделни действия в по- 2009 г. (Той трябва да сето на възходящия тренд сока облекчаване на ус- анализира по-внимател- нето е на крачка от реа- лизация, ако и остана- те страни да имат някак- ва изгода. 87 000 лв.на лихвените проценти ловията за отпускане на но, тъй като в тези суми лите участници на па- А при достатъчна лик- е средната пазарнапо депозитите. Наблю- заеми. Те се изразяват са включени и предого- зара на имоти пред- видност и с намаляване стойност на жилища-даваме колебания в це- в увеличение на макси- ворените кредити.) приемат необходимите на цените на привлече-ните им, които произти- малните размери на кре- Средната ефектив- действия за предоставя- ния ресурс може би ско- та, които са закупе-чат от затрудненията на дитите, максималните на лихва също е намаля- не на изгодни ценови ус- ро ще станете свидетелибанки с гръцки капитал им срокове, процента на ла с 0.9 процентни пунк- ловия в партньорство с и на намаляване на це- ни с кредитиране отсъс съществен пазарен финансиране на сделки- та за една година – от 9.3 банковия сектор. Банки- ните при финансиране- Банка ДСКдял на българския пазар. те и възрастовите грани- на 8.4% към септември те са отворени и готови то.Продължава негативно- ци. Тези действия наред 2010 г. да бъдат партньори как-то влияние на влошена- с намалението на цените В последните месеци то с предприемачи, така Текстът е въз основа на изявлението на Дамянта икономическа среда, водят до по-улеснен дос- наблюдаваме и леко по- и с купувачи, и съвмест- Медаров на конференцията „BalREc - Общи усилияно вниманието на бан- тъп до кредити и показ- качване на средния раз- но да търсят варианти и за устойчиво развитие“, на 12 ноември
 • 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г.TEMA Ян Дюмонтей, началник дирекция „Банкиране на дребно” в Societe Generale Експресбанк: Днес повече клиенти имат достъп до покупката на жилище Я Господин Дюмонтей, ви- н Дюмонтей е началник дяхме общ спад на жилищ- дирекция „Банкира- ния пазар, съчетан с лип- не на дребно” в Societe сата на финансиране на лихвите, с които купува- Generale Експресбанк. Една чите бяха свикнали преди от по-малките институции в три години. Сега банките България като дял в ипотеч- са по-активни в жилищ- ното кредитиране, банката ния сектор. Какви са при- се позиционира в предлага- чините?- Никога не сме спирали отпус- нето на гъвкави решения закането на заеми. Няма и бан- купувачите на жилища.кова политика да се предлагатпо-малко, това е въпрос на па-зар, също и на трудова заетост.Трудовата заетост е по-нисказаради кризата в последнитемесеци и това пречи на клиен-тите да изтеглят кредит или даго върнат и това се отразява нанашата активност.Но виждаме увеличение наикономическата активност ивследствие на това се разши-рява групата на потребители-те, които биха могли да поис-кат кредит. Важно е, че цените в банковия сектор. Поради ред банките повлияе на паза- - То вкарва пари в системата,(на имотите) намаляха също причини цената й беше много ра и задвижи търсенето? което в крайна сметка ще по-както и лихвите. Комбинация- висока, а когато се дават висо- - Зимата не е идеалното време, влияе положително на всич-та на тези два фактора позво- ки лихви по депозитите, това тъй като има забавяне в стро- ко. Когато решиш да сменишли на повече от клиентите да повлиява и кредитирането. Но ителството и други сектори. В дома си, често причината е, чеполучат достъп до жилищния това приключи. Нивата на лих- Societe Generale Експресбанк знаеш, че можеш да продадешпазар. вите по депозитите намаляха и нямаме стратегия, основана стария си имот на добра цена. това има добро въздействие, на спиране и стартиране на от- Дори сега в главните ни кло- Доколко това е действи- може би не за хората с високи пускането на заеми. Предпо- нове в София има случаи, при телност? Виждаме, че депозити, но за икономиката, читаме да имаме уместно по- които сме близо до сделка, но банките са агресивни при тъй като можем да предложим ведение и предпазлив подход, продавачът се отказва, може предлагането, но статис- по-ниски лихви. който ни позволява винаги да би защото има очаквания да тиката за новоотпусна- Все пак за цените това също имаме една и съща политика – продаде и на по-висока цена. тите средно на месец жи- бе добре, защото пазарът на- да се грижим за добрите кли- лищни заеми за деветме- расна твърде бързо - не видях енти, да ги следваме, да бъдем Стабилизираха ли се це- сечието показва ръст от увеличение на заплатите в съ- партньори. ните на база пазарните едва около 7%, а обемите щия порядък в последните го- Имаме по-големи очаквания оценки за нови кредити са много далеч под тези от дини, а когато разликата е го- за втората половина на 2011 г. във вашия портфейл? 2007-2008 г.- Първо, ефектът от по-агре-сивния подход на банките неидва незабавно. Не може все- П азарът нарасна твърде бързо - не видях увеличение на ляма, пазарът има нужда от ко- рекция. Сега тенденцията е по- реалистична. Но безработицата ще е ключов показател. Ако хората не наме- рят работа, това ще повлияе икономиката. - Необходим е по-сериозен анализ, защото трябва да взе- маме предвид местоположе- нието на всяка сделка. Общатаки да намери имот за седмица заплатите в същия Високата цена на ликвид- Паралелно с това е важно да се тенденция е за стабилизация,или за месец. Това е голяма ин- ността подтикна много избегне голям период на ин- но имаме и влиянието на пад-вестиция, една от най-важните порядък в последните спестяване и банките сега флация, защото тя също има налите лихви. Така че е въз-в живота на човек. Второ, дори години, а когато раз- седят върху много пари в голямо въздействие върху по- можно да виждаме чисто ме-да виждаме отскок в бизнес ак- ликата е голяма, паза- брой. Дори средната лихва треблението. ханична реакция.тивността, хората си спомнят по ипотеки в левове падна Важно е също, че хората, кои-предходните месеци, кризата рът има нужда от ко- за момент под тази в евро, то вече имат апартамент или Каква е вашата прогно-може да е била болезнена за ня- рекция. Сега тенден- което е прецедент. къща, могат да поискат да ги за за жилищния пазар закои от тях и в крайна сметка се - Някои банки имат голяма заменят с по-голям или по-до- следващата година? Щестрахуват да направят толкова цията е по-реалистич- ликвидност, но все пак в сис- бър имот. Това ще има силен продължи ли растежътголяма крачка. Тъй като зна- на темата има повече кредити, от- домино ефект за целия пазар. при жилищните креди-ем, че то е важен въпрос, взе- колкото депозити. Банки при- ти?хме решение скоро да предло- бягват и до депозити от чуж- Освен макроикономиче- - Много сме амбицирани и ре-жим защита от безработица- бина, за да инвестират. Този ските условия има ли дру- шихме да бъдем силен играчта под формата на застраховка, фактор наистина има по-сла- ги фактори, влияят на на този пазар в следващата го-която ще е най-добрата на па- бо влияние в последните месе- възстановяването? дина. Не искаме да бъдем най-зара като цена. ци и затова банковият сектор - Демографските: хората нами- големите, но искаме да бъдем реши да бъде толкова активен рат повече работа и мигрират най-добрите. Кои са основните движе- на ипотечния пазар, който ос- към големите градове. В Со- За нас е много важно да не гу- щи сили за новия кредит сега? И удариха ли цени- те дъното или е възможно М ного сме амбици- рани и решихме да бъдем силен играч вен това е с много ниско ниво на риска в сравнение с потре- бителските заеми. Когато хора- фия строителството на метро- линии и станции, на нови пъ- тища и дори молове влияе пря- бим способността си да кре- дитираме клиентите. Създадо- хме и пътеводител за жилищ- още приспособяване? та инвестират в апартаменти, ко на организацията на града и ния кредит – не само за наши-- Първо, очевидно намаление- на този пазар в след- това е важно за тях, имат нуж- променя характеристиките на те продукти, за да помогнемто на цените има положително ващата година. Не ис- да да се чувстват сигурни и по- отделни местоположения. на клиента да вземе правилно-въздействие. Намалението на лагат повече усилия да си вър- то решение за евентуално най-лихвите също, тъй като кли- каме да бъдем най-го- нат заемите. Дали разширяването на голямата инвестиция в живо-ентите автоматично могат да лемите, но искаме да жилищното кредитиране та му.си позволят по-големи заеми. бъдем най-добрите Колко време ще мине, до- ще доведе до повече про- Интервюто взеВажен въпрос е ликвидността като новата позиция на ектно финансиране? Деян ТОДОРОВ
 • Строителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г. sg.stroitelstvo.info 7 ТЕМА Пазар 2010: По-добре, но недостатъчноБ анкерите казват, че са готови да креди- тират, но какво ми- слят предприема- чите? Отговоритена Георги Ранчев, управителна „Линднер имобилиен ме-ниджмънт“, инвеститор в „Ре-зиденшъл парк София“, сре-щу бизнес парка в столичниякв. „Младост“, и на Шимонбен Хамо, управител на „АФИЮръп България“, инвеститорв жилищните комплекси „Ви-тоша тюлип“ в кв. „Кръсто-ва вада“ и „Лагера тюлип“ в Георги Ранчев, управител на Residential Park Sofia Шимон бен Хамо, управител на „АФИ Юръп България“кв. „Лагера“, дадени на кон-ференцията „BalREc - Общиусилия за устойчиво разви- ВИЖДАТ ЛИ СТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ ПЪРВИ ПРИЗНАЦИ НАтие“, на 12 ноември. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЗА ЖИЛИЩНИЯ ПАЗАР? - Има раздвижване вследствие на корекцията в очакванията на - В България сме от пет години и в последните две финализи- инвеститорите и на купувачите. Скъсява се периодът за сключва- рахме първите си жилищни сгради. Опитваме се да се фокуси- не на сделка, много по-бързо се вземат решения, за което помага раме върху проекти с много високо качество и цялостна инфра- П азарът в София се подобрява спрямо миналата година, но и наличието на финансиране на разумни лихви. От една страна, купувачите са много по-склонни да плащат по- висока цена за по-висококачествени продукти. Културата им се структура, при това на разумни цени. Миналата година приклю- чихме първия си обект в София, който спечели „Сграда на година- та 2009” за жилищен комплекс. повишава и те правят сериозна разлика между имотите, които им Напоследък виждаме много по-добра среда, отколкото през продажбите все още се предлагат. Уравнението вече не е евро по квадратни метри рав- 2009 г. Продаваме много по-добре, но това още не е достатъчно, са ниски, тъй като но на цена. Сериозно се изследва и се проверява всеки имот, вклю- далеч е от това, което може да се очаква от един добър проект. чително какви продукти са използвани при изграждането му. Мисля, че една от основните причини е достъпът до средства. търсенето остава От друга страна, инвеститорите коригираха собствените си оч- Хората, които купуват сега, се опитват да придобият апартамент, ограничено до купува- аквания и са много по-гъвкави при сключване на сделка: при це- за да удовлетворят собствената си нужда, и им трябват поне 70% чите с по-високи от нообразуването, времето и условията за финансиране. от стойността на сделката като заем. Банките намаляват лихвите и Приветствам активното връщане на банките на пазара, тъй искат да дават заеми много повече от миналата година, но са далеч средните доходи като те през 2009 г. липсваха. от очакванията на клиентите. Когато се направят изчисленията, Има няколко причини за раздвижването. Първо, на жилищ- ефективното оскъпяване на заема е 9-10%, а това е много. Дори да ния пазар отлагането на решението не може да продължава до искат да придобиват нови апартаменти, когато видят, че в дълго- безкрай. Хората живеят днес, днес децата са малки и имат нуж- срочен план ще се сблъскат с толкова високи лихви, хората пред- да от среда, в която да растат. По-смело предприемат тази стъп- почитат да изчакат. ка. Разбира се, това е по-скоро вярно за тези със средни и висо- Намалихме цените до най-ниското ниво, до което можем. За- ки доходи. това бихме искали да видим още намаления на лихвите по кре- Бих искал да излезем извън умерения оптимизъм. Към момен- дитите, защото това е основен фактор в решението за покупка на та ние сме два пъти оборота от миналата година, а със сделките апартамент. на поточната линия очаквам до нова година да утроим обема на Също виждаме много по-високо търсене и продаваме три пъти продажбите в „Резиденшъл парк София”, което означава, че има колкото преди. Много по-добре сме, отколкото през 2009, особено търсене на определени нива, на определени продукти и с опреде- от средата на годината насам. Но все още има място за подобре- лено качество. ние в дългосрочен план. Б анките пак са ак- тивни участници на пазара, но това все КАК КРИЗАТА СЕ ОТРАЗИ ВЪРХУ СЪОТНОШЕНИЕТО ЦЕНА - КАЧЕСТВО? още не води до значи- - В една от последните сделки след приключването на търгов- - Хората са чувствителни към качеството. Те проверяват и се ските преговори получих по една папка със снимки на детай- опитват да намерят най-доброто. Ние се опитваме да посрещнем телно подобрение в ли, на които клиентът искаше да обърнем внимание, преди да това търсене и да достигнем високо качество в нашия проект във търсенето преминем към нотариалното изповядване. Изобщо не е изне- всички аспекти. Ангажирали сме един от най-добрите изпълни- нада купувачът да си извади рулетката, да мери светли височи- тели – „Планекс”, стремим се към най-добрия дизайн, реализи- ни, дали площообразуването не е сбъркано, да пита за процен- раме инфраструктурата и осигуряваме всички съоръжения на та общи части. Пазарът е много по-информиран и клиентите са обекта, за да осигурим колкото се може по-високо качество. Ако много по-подготвени. Те влизат в много детайли за това какво имаме ръст на продажбите спрямо миналата година, той се дъл- има зад фасадата. жи точно на това. СЕГМЕНТАЦИЯ ИЛИ ПОЛЯРИЗАЦИЯ ВИЖДАМЕ НА ПАЗАРА? - Има много сериозно разслояване между хората с по-ниски - Един от основните проблеми е нивото на търсенето на жили- доходи и хората със средни и високи доходи. Това, което дава на- ща. AFI Europe е международна компания, активна в много страни дежда, е, че хората с високи и средни доходи поради по-висока- в региона. Румъния например миналата година създаде законода- та си финансова култура и задържането на вземане на решение телство, стимулиращо покупката на първи дом. Правителството В ниманието към ка- чеството е много по-високо и клиенти- за придобиване на определен тип имот скоро ще станат много активни. Разслоението води до стремеж за обособяване на тези групи от хора в среда с по-високо качество. Те тепърва ще стават по-мал- гарантира кредита за основно жилище и намали данък добавена стойност от 24% към днешна дата до 5% за първа покупка до су- мата от 88 хиляди евро. Това започна да подпомага пазара на жи- лища, хората се върнаха на пазара и търсенето започна да расте. те са готови да пла- ко толерантни към социални, организационни или инфраструк- Инвеститорите сме направили много, за да задвижим пазара. турни проблеми в градовете и в общините, в които живеят. Има подобрение, но то е бавно и правителството може да помогне тят повече, без да Това не означава, че ще се втурнат към затворените компле- да се засили заедно с банките. правят компромис с кси, а че ще търсят правилното място, където да живеят и от- Има място за още подобрение и занапред. И най-важното е него глеждат децата си. Това, разбира се, включва и високо качество това да се случи за проекти с високо качество, които сега са на раз- на услугите. умни цени.
 • 8 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г.TEMA В Централна и Източна Европа: Строителният бум не е решил жилищните проблеми Страните от региона трябва да се справят с едно общо предизвикателство - как да разширят пазара към по-нискодоходните групи. Австрийски изследователски институт предлага едно възможно решение От Талин до Пра- ране на инвестиционно слабена икономика. Бу- цените се основава на не- Схемата за изграждане нага и до София жители- финансиране. Резултатът мът от последните годи- ясни принципи, а от дру-те на страните в преход трябва да е модел, бли- ни облагодетелства мал- га - недостатъчното стро- достъпни домове H!FACT:от Централна и Източна зък до австрийския, при ки групи от населението, ителство на жилища за основни принципиЕвропа преживяха бум който специални търгов- и то основно в проспери- млади домакинства и за Целеви групина жилищните пазари, ски дружества - жилищ- ращите региони. От една хората, които мигрираткойто обаче не им е до- ни асоциации, осигуря- страна, покачването на към големите градове, Бенефициентите от достъпните наемни жилища трябва данесъл голям напредък в ват жилища на достъ- са домакинствата от по-ниските и средните групи по при-развитието на жилищ- пен наем за широк кръг Структура на H!FACT ходи. Въпреки това достъпните жилища могат да се пред-ния фонд. от населението, така че лагат и на групи с по-добри финансови възможности. До- финансирането Това констатира про- да осигурят баланс сре- макинствата с най-ниски приходи и уязвимите семействаучване на базирания във щу пазарната циклич- също могат да бъдат облагодетелствани от създаването наВиена Институт за недви- ност, застрашаваща с ре- ОСНОВЕН ЗАЕМ Ипотечен кредит от капита- достъпни жилища, но те ще се нуждаят и от допълнителнижими имоти, строител- дуването на потребител- ловия пазар средства. Интегрирането на тези групи е част от социална-ство и жилища (IIBW). ски бумове, последвани та политика на Европейския съюз. Дори на върха на жи- от кризи. Нисколихвен заем, напри-лищното строителство ПОДЧИНЕН ДЪЛГ мер от DIHG*през 2007 г. завършване- Основни предизвикател- Управление и поддръжкато на нови домове е оста- ства Предвид недостатъчната поддръжка на жилищния фонд НИСКОЛИХВЕН Държавна субсидия катонало далеч от средноев- Жилищни пазарни схемата H!FACT за финансиране предвижда месечни так-ропейските нива, осигу- цени на западни нива ЗАЕМ ИЛИ БЕЗВЪЗ- компенсация за услуга от общ икономически интерес си за оперативен бюджет за всяка сграда, включително заряването с имоти е било при много по-ниски МЕЗДНА ПОМОЩ жилищна администрация, разходи за поддръжка на общи-под това в Западна Ев- приходи на потребите- Собствен капитал от акцио-ропа, а структурата на лите (под 250 евро на ме- СОБСТВЕН КАПИ- нерите или наемателите плюс те части на сградите, канализация, спестявания за резерв ТАЛ И КРЪСТОСА- подпомагане от по-високия до- и други от порядъка на 0.50 евро/кв.м използваема площ.пазарите е подклажда- сец за страни като Бълга-ла неравновесието, тъй рия, Украйна и Албания). НО СУБСИДИРАНЕ ход от бизнес площите, на- пример магазини в жилищни-като социалните групи Като резултат средните и Субсидии ЗЕМЯ И ИНФРА- те сгради Необходимо е да се осигурят субсидии, които могат да сесъс средни и по-ниски от долните по приходи гру-средните нива на доходи- пи от населението са из- СТРУКТУРА ОТ ОБ- Безвъзмездно, на концесия използват във вид на заеми, които да покриват 30–40% отте на практика не са има- правени пред сериозни ЩИНИТЕ или на ниска цена стойността на строителството.ли възможност да придо- жилищни проблеми. *DIHG – Холандска фондация за международни гаранции за жилищнобият жилище. Наличностите от жи- строителство, организация на холандските жилищни асоциации, която Сътрудничество с общините Проучването, изгот- лища намаляват при подпомага изграждането на достъпни жилища в развиващите се пазари Финансирането на H!FACT изисква сътрудничество с об-вено от директора на ин- липса на инструменти за щините. Земята и инфраструктурата трябва да се осигуря-ститута проф. Волфганг жилищно управление и ват безвъзмездно, като концесия или на по-ниска цена. ВАман и публикувано в поддръжка (голяма част Жилища на хиляда души замяна общините трябва да играят основна роля при раз-тримесечния журнал на от жилищата са панелни 600Международния съюз за с експлоатационен срок, пределението на жилищата. В сравнение със страните отжилищно финансира- който в повечето слу- 500 Западна Европа държавите в преход показват много по-не (International Union of чаи е изтекъл), след като 400 високо икономическо неравновесие между недоразвититеHousing Finance), марки- приватизацията е пре- 300 райони и зоните на силен икономически интерес.ра няколко основни про- кратила практиката да се 200блема и предлага реше- поддържат общите части Кръстосано субсидиранение - изработването на на сградите. 100 Източниците на кръстосано субсидиране трябва да бъдатмодел за публично-част- Жилищното строи- 0 разпределени, например от по-богатите региони или от об-ни партньорства, в които телство е недостатъчно Албания Чехия Унгария Румъния Словакия Словения България ЕС-27 Черна гора Полша Украйна ществени сгради към достъпни жилища под наем.държавата и общините за средните и долните пода участват с предоставя- приходи групи от населе-не на активи и гаранти- нието и в районите с от- Международни финансови институции Финансирането на H!FACT предвижда международни из- СРЕДНИ ПАЗАРНИ ЦЕНИ НА ЖИЛИЩАТА точници на средства. Най-полезни са ипотечните заеми от Жилищен фонд в Централна и жилищни фондове. 2008-2009 Г. (ЕВРО НА КВ.М) Източна Европа (данни към 2007 г.) Средата на 2008 г. Началото на 2009 г. Финансиране от капиталовия пазарБратислава 1 500-2 500 500-2 500 Финансирането на капиталовия пазар е насочено към оси- гуряване на средства за периода на строителството илиБудапеща 1 400-1 800 1 000-1 200 за стратегически дългосрочни инвестиции за жилища под наем. Достъпните наемни жилища могат да бъдат развитиБукурещ 1 500 900-1 100 като важен сектор на пазара на недвижимо имущество и сКиев 1 500-2 500 900-1 500 това могат да се привлекат инвестиции от страни като Ав- стрия или Швейцария.Любляна 800Подгорица 1 300-2 600 1 000-2 400 Разпределение на жилищата Разпределението на жилищата трябва да следва прозрач-Прага 2 800 ни процедури. Подобно на инвеститорите в жилищнотоСофия 750-1 200 700-1 100 строителство, които са обвързани с ограничения в печал- Източник: IIBW бите, наемателите ще бъдат ограничени с възможносттаТирана 800 700 да осребряват публични субсидии. Препродаването на дос- тъпни жилища ще бъде разрешено при регулирани цени заВаршава 2 500 2 200 определен период от време, например 10 години. Преотда- Източник: IIBW, статистически офиси, брокери на имоти ването на наемни достъпни жилища ще бъде забранено.
 • Строителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г. sg.stroitelstvo.info 9 ТЕМАзначително са увреди- Структурирано финанси- Модели за осигуряване на достъпен жилищен фондли трудовата мобилност ране за публично-частнина населението. „Основ- партньорства в жилищ- Австрия фонд по данни към 2005 г.). В общи линии делът им в ново-но предизвикателство ното строителство Федералното правителство то строителство отговаря на дела им в жилищния фонд.към настоящия момент е решението, което из- осигурява земя за строител- В допълнение действа и отделна система за жилищни ко-е да се осигури прозрач- следването предлага. ство, безвъзмездна помощ, оперативи, които държат още около 700 хил. жилища.ност на пазара на недви- Според него законода- държавни заеми или данъч-жими имоти и да се уста- телството за поощрява- ни облекчения за инвести- Полшановят схеми за публич- не и регламентиране на циите, а общините страте- През 1997 г. Полша въвеждано-частни партньорства, публично-частните парт- гически насърчават строи- програма за строителствоточрез които да се увеличи ньорства е една от стра- телството на жилища с таван на цените им и на печал- на наемни жилища, насоче-предлагането на пазара“, тегиите за зараждането бите на жилищните асоциации (търговски дружества) и на към общините. Около 100твърди проф. Аман. на нов бизнес сектор за общинските жилищни компании, които ги строят и дават хиляди жилища са постро- Предлагането на жи- създаване на достъпни под наем. Този сектор съставлява около 22% (865 хиляди ени досега. Програмата селища под наем е малко. (предимно наемни) жи- единици) от жилищния фонд в Австрия. администрира от държавна-Според изследователи- лища. То трябва да вър- та BGK Bank, а финансирането се състои от дългосроч-те мнението, че хората в ви ръка за ръка със съз- Франция ни заеми със субсидирани лихви (3.5%), а строителство-страните от Централна даването финансови мо- Социалният наемен сектор то се реализира от жилищни асоциации, притежавани оти Източна Европа пред- дели, които позволяват във Франция получава суб- общините, и кооперативи. Апартаментите са насочени по-почитат да притежават, определяне на достъп- сидии за строителството на скоро към групата със средни доходи, отколкото към нис-вместо да са под наем, в ни наеми, без да пречат нови жилища, покупките или кодоходната. Но голямата им зависимост от държавнияповечето случаи се дъл- на пазарните принципи. реконструкциите на същест- бюджет представлява проблем.жи на липсата на дос- Комбинирането на две- вуващи, но не и субсидии затъпни домове. Затова на- те стратегии цели да се оперативните си разходи. Чехияемните жилища тряб- изградят достъпни жи- Финансират се главно чрез непазарни заеми с помощта От 1995 до 2003 г. дейст-ва да съществуват като лища като пазарен про- на държавата и местните власти, които могат и да поемат ва система за строителство-възможност на жилищ- дукт. гаранции по кредитите. то на „квазинаемни” общин-ните пазари, особено за Комбинираното дос- ски жилища, субсидирана смладите домакинства и тъпно жилищно финан- Холандия една четвърт до една третаза хората, които сменят сиране в Австрия напри- Страната е лидер в Европа от средните разходи за стро-местожителството си. мер се счита за ниско- в осигуряването на жилища ителство. Програмата позво- Все повече от страните рисков модел на струк- чрез жилищни асоциации. В лява на бъдещите наематели да направят публично-част-в преход въвеждат зако- турирано финансира- повечето случаи те са фон- ни партньорства с общината и предприемач, подсигуре-нодателство, но страдат не. На базата на този мо- дации без истински собстве- ни с държавна субсидия. Останалите разходи се покри-от слабости на изпълни- дел са дефинирани прин- ник, оперират на търговски ват от предварителни плащания от бъдещите наемателителната власт. Законода- ципите за финансира- принципи, но реинвестират и обезпечен кредит за строителството. Въпреки че отку-телството, засягащо на- не на достъпни жилища всичките си печалби в жилища. Имат роля и в осигурява- пуването им се разрешава едва 20 години след завърш-емните жилища, социал- в икономиките в преход нето на качеството на живот в кварталите. Много са гъв- ването, делът в кооперацията може да бъде ликвидиранните жилища, поддръж- (H!FACT финансиране): кави и могат да купуват и продават имоти на пазара. В моментално, което реално означава, че наемателите саката и свързаните теми, е Проф. Аман пресмята последното десетилетие наличностите им са стабилни на собственици. Програмата помага за увеличаване на стро-неадекватно в много слу- като достъпно жилище ниво от около 2.4 милиона броя, тъй като продадените и ителството, но е критикувана заради възникването на че-чаи и има остра нужда от на цена от около 2 евро/ разрушените са приблизително равни на новопостроени- рен пазар на наемни договори в общински жилища, зато-ефективни решения, се кв.м месечно за използ- те и закупените. ва като цяло е свита само до социално слаби.казва в проучването. ваема площ. Постига- То акцентира, че фи- нето й е възможно само Швеция Словакиянансовите пазари са ори- чрез подкрепа от пуб- Осигуряването на адекватен Жилищни асоциации и ко-ентирани към инстру- личния сектор. Наемите жилищен фонд е отговор- оперативи получават данъчниментите за покупка на и цените никога не тряб- ност на общините. Повече- облекчения, но те не могат дажилища и заради това ва да се определят от по- то имат собствени независи- бъдат търговски дружества,носят голяма част от от- литически решения, а от ми жилищни компании, кои- предимно са собственост наговорността за насища- разумни финансови схе- то работят без печалба. При- общини и получават държав-нето на този пазарен сег- ми, набляга Аман. тежават и управляват около ни субсидии. Също така иматмент. арх. Рая ТИНЧЕВА 780 хиляди жилища в цялата страна (18% от жилищния таван за строителните разходи. Домашен комфорт с енергийноефективните прозорци GENEO С наближаването на зорците вкъщи, за да ста- подходящото решение. GENEO, както и много идеи или форми - въз- при затваряне и улеснявазимния сезон със сигур- не по-тихо в стаята и да Иновативните прозор- добрата шумоизолация, можно е да бъдат напра- отварянето на прозорци-ност всеки се замисля как не се чува шумът на улич- ци GENEO, изработени са постигнати чрез отпа- вени различни прозорци те. Благодарение на глад-може да намали разходи- ното движение или раз- от високотехнологичния дането на допълнителна- – стандартни, кръгли или ката си повърхност те сате за отопление. Затова говорите на хората? Про- материал RAU-FIPRO®, та стоманена армировка, триъгълни. По този на- слабо податливи на за-е добре да се знае, че ка- зорците могат да снижат спестяват до 76% от раз- на която разчитат по-ста- чин няма нужда от огра- мърсяване и лесни за по-чеството на прозорци- нивото на шум в помеще- ходите за отопление. Този рите технологии и модели ничения пред архитекта чистване. Така високо-те има огромно значение нията с около 40 децибе- материал, използван до- дограми. или дизайнера, който ра- качествените профилиза уюта и топлината във ла. сега основно в самоле- Дограмата е годна за боти по съответния про- GENEO с първата напъл-всеки дом. Квадратурата Характеристиките са тостроенето и Формула рециклиране и е една от- ект. Прозорците се пред- но армирана прозоречнана дограмата е около 25% много специфични и за- 1, осигурява максимална лична инвестиция за все- лагат и могат да бъдат по- система спомагат не самоот площта на жилището и висят от доста други па- стабилност и защита от ки съвременен човек, за- ръчани в най-различни за намаляване на енер-при монтиране на качест- раметри. Затова преди вятър, както и отлични грижен за понижаване цветове и лакове. Види- гийните разходи, но и завени прозорци темпера- пристъпване към смяна качества по отношение на енергийните разходи мите й части са изключи- повишаване на комфортатурата в дома ще се по- на дограма е препоръчи- на статиката без арми- и опазване на ресурси- телно тесни, което гаран- в дома и премахването навиши с около 4-6 граду- телно да се консултирате ровка. Прозоречната сис- те. Профилите GENEO са тира максимално про- конденза и мухъла.са. Предимствата на мо- със специалист от рено- тема GENEO от REHAU е подходящи и за пасивни никване на светлина и Повече информациядерната дограма са много мирана фирма. След ог- с конструктивна шири- къщи, които стават все слънчеви лъчи в помеще-и това е само едно от тях. лед на място в съответно- на 86 мм и 6-камерна сис- по-предпочитани и раз- нията. Новата геометрия за GENEO може даА само помислете колко то жилище той може да тема. Изключително ви- пространени дори и у нас. на уплътненията спомага намерите на www.пъти сте затваряли про- ви посъветва кое е най- соката топлоизолация на С тях няма неизпълними за намаляване на натиска rehau.bg/geneo.
 • 10 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г.TEMA Атанас Буглов, управител на „Винербергер България“: Трябва ни действаща държавна стратегия за жилищния сектор Масовият пазар обърна гръб на качеството за сметка на цената в кризата А Господин Буглов, каква е танас Буглов постъпва шене още от 2011 г., по-скоро вашата оценка за ситу- във „Винербергер Бъл- имаме сериозна работа, за ко- ацията в България като ято трябват хора, които раз- обезпеченост с качествен гария” през 2005 г. като бират от тази материя, да сед- жилищен фонд? финансов мениджър. През нат и да мислят.- Лесно можем да стигнем до август 2008 г. става финансов Второ, ще бъде много труд-извода, че нямаме нужда нито директор и прокурист на дру- но налагането на каквото иот строителство, нито от по- жеството, а от май 2009 г. – не- да било решение. Това, кое-литика в тази област, ако ана- гов управител. Wienerberger, то държавата и обществотолизираме ситуацията само трябва да започнат най-ско-количествено. Жилищният световният лидер в произ- ро, е дискусията. Ако 2011 ефонд в страната ни има най- водството на керамични тух- фокусирана именно върхувисоката стойност в Евро- ли, инвестира 26 милиона информирането на обществе-па на глава от населението – евро в придобиването и раз- ността и получаването на об-около 471 жилища на хиля- витието на Керамичния за- ратна връзка, може да се ока-да лица към 2002 г. Към 2005 же, че 2015 или 2020 г. нямаг. числото приближава 490 и вод в Луковит, който откри да имаме проблем с действи-според мен с бума в послед- официално през 2008 г. Ком- ето на жилищната стратегия,ните години сме минали 500 панията с централа в Ав- тъй като хората предвари-на хиляда. стрия присъства в 27 страни телно ще знаят каква е идея-Проблемът е, че голяма част с 229 завода в Европа. та. Но днес колко от купува-от него е в малки населени чите смятат разходите за екс-места в провинцията, меж- плоатация и поддържанетодувременно е тотално дегра- на дома си в същата функци-дирал, а самите населени мес- оналност 30 години напред?та са обезселени. Самата ста- Ако има масова информира-тистика не представя корект- ност на хората – и потреби-но актуалната ситуация. Не тели, и бизнес, рано или къс-е сигурно и че всички разру- или близко до нулевото енер- кси и сгради, където цената е но ще имаме обединяване нашени жилища, на чието мяс- гийно потребление. Но еди- 1200-1500 евро на кв.м, и ма- всички пазарни участници.то са изградени нови, са реги- ници са примерите за рабо- совата ситуация, в която дава- Приоритет днес е постигане-стрирани по най-правилния та в тази посока извън прак- ме 700 евро на кв.м за жили- то на този широк консенсус.начин. тиката да се санират панелни ще със спорно качество в новПрез 2006 - 2008 г. бяхме сви- или изобщо стари сгради. квартал без инфраструктура. Може ли да се направидетели и на строителен бум, жилище, което да е ка-от който държавата абдикира Какво може да се напра- Кой проблем трябва да чествено и достъпно отпри инициирането на какви- ви? сложим на първо място? гледна точка на днешна-то и да било дейности по кон- - Държавата може да се ан- - Обновяването и подмяна- та реалност?трола. За всички беше полез- гажира повече. В Австрия се та на жилищния фонд. Дори - Важно е как дефинира-но, че имахме голяма заетост прилага схема за изграждане- в съществуващата стратегия, ме „достъпно”. Не трябва дав строителството и чужди ин- то на достъпни домове като която не се прилага, се при- се ограничаваме само до ин- Гвестиции. Но никой не по- оляма част от ин- публично-частно партньор- знава, че нямаме добре рабо- вестиционните разходи. Въ-мисли, че като се спука бало- ство от времето между Пър- теща и балансирана жилищ- просът не е може ли да се на-нът, ще има недоволни. Сега, веститорите, кои- вата и Втората световна вой- на система. Второ, насища- прави жилище, което струвакогато кризата ни отрезви, е то продават днес, са на насам. Две трети от виен- нето на пазара е под въпрос 400 евро на кв.м, защото туквреме да се замислим. Банки- чани живеят в такива жили- при една реална статистика. може да се спекулира много.те започват да развързват ке- купували имотите си ща – като собственици или Трето, рано или късно тряб- Принципът е следният: дър-сията и е въпрос на време да по време на бума и в под наем. Виена като град ин- ва да реновираме съществу- жавата поема част от тежест-се стимулира по-голямо тър- момента са принуде- вестира около 300 милиона ващия жилищен фонд. Така та на инвестицията - можесене и да започне по-интен- евро годишно в изграждане- че на въпроса трябва ли да се би не ефективно като пари,зивно строителство, но оста- ни да продават скъпо, то на нови плюс саниране- направи сега нещо или не от- но като активи, които можева рискът да се завърти същи- иначе ще загубят то на стари сгради. Съгласно говорът е, че промяната е не- да се инвестират в публично-ят порочен кръг, ако не се взе- едно проучване тя е най-до- обходима. частно партньорство. Голя-мат превантивни мерки. брият град за живеене в Евро- Аз съм убеден, че ако се по- ма част от тези, които прода-Не споделям оптимизма на па и като достъпност, и като могне на хората, които жи- ват днес, са купували имоти-колегите от раздвижването на качество на обитаване. Учас- веят в стари панелни жили- те си по време на бума и в мо-пазара. Напротив, това, което тието на града в такива схеми ща, но не могат да ги заменят мента са принудени да прода-виждаме като развитие през на строителство позволява да по финансови причини, те ще ват скъпо, иначе ще загубят.последните две години – кол- не се създава среда за спекула- направят тази стъпка. Съм- Ако не даваш такъв сериозенкото и да се надяваме скоро да ции с имоти. Защо? Защото, нявам се, че ще има хора, кои- финансов ресурс за закупува-видим обратното – е големи- когато направиш едно жили- то ще се откажат да живеят на не на земята благодарение наят натиск върху цената и ни- ще достъпно, хората могат да топло, хубаво, чисто и подре- участието на публичния сек-ска заинтересуваност към ка-чеството на това, което се ку-пува. Огромен дефект на на-шия пазар е недостатъчна- И строителни фир- ми, и производи- тели на строителни си го позволят лесно, ценово- то равнище пада и спекулан- тите ги няма. През 70-те години на глава от дено място. Все пак кой от изброе- ните от вас дисбаланси тор, в крайния продукт тази цена няма да тежи толкова. И строителни фирми, и произ- водители на строителни мате-та информираност за важни- материали ще бъдат населението там са се падали трябва да бъде атакуван риали ще бъдат щастливи дате аспекти при избора на жи- 25 кв.м жилищна площ, стиг- първо? се ангажират с подобни про-лище, най-вече сред крайните щастливи да се анга- нали са до 38 след края на XX - Енергийната ефективност е екти с по-ниска от нормална-купувачи. жират публично-част- век, а според последното про- на дневен ред и може да се за- та норма на печалба - не самоВторият голям проблем е ни партньорства за учване са 42-44 кв.м. Не всич- почне с нея. Не трябва да ча- заради гарантираната реали-енергийната ефективност. Ев- ки във Виена живеят в жили- каме 2020 г., за да разберем, че зация, а също и заради рено-ропейската директива за енер- достъпни жилища с ща по 150 кв.м, но могат да го Европейската комисия изис- мето си на социално отговор-гийна ефективност в сградите по-ниска от нормална- направят. ква нещо от нас под заплаха ни компании.поставя краен срок 2020 г., за та норма на печалба Какво имаме ние? Имаме от санкции. Интервюто взеда се строят сгради с нулево много качествени компле- Нямаме бърза работа за вър- Деян ТОДОРОВ
 • Строителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г. sg.stroitelstvo.info 11 ТЕМА Във формата на „Г“ Lagera Tulip - миниквартал в сърцето на София Lagera Tulip представлява мо-дерен жилищен комплекс от за-творен тип, който се реализиравърху площ от 16 хил. кв.м в сто-личния квартал „Лагера“. Про-ектът се изпълнява в три фази,които включват общо 542 апар-тамента. Композицията на пър-вата фаза от комплекса, коятовече функционира, е Г-образна исе състои от четири сгради с еди-надесет надземни нива и подзе-мен гараж на две нива. Завършената първа фаза отпроекта Lagera Tuilip включва248 апартамента и студиа, 232паркоместа, търговски площи,детска градина, фитнес и собст-вена градина за живущите. Об- Инвеститор „Афи Юръп България“ ЕООДщaтa разгъната застроена площ Проектант „Артек Дизайн“на проекта е 30 530 кв.м. Концепцията на инвеститора Изпълнител „Планекс Билд“AFI Europe е създаването на ми- За AFI Europeниквартал в сърцето на столица- Aта, чиито жители могат да се на- FI Europe Bulgaria е част от AFI Europe NV, която е водещслаждават на динамичен и съ- инвеститор в страните от Централна и Източна Европа.временен стил на живот в сигур- Към момента AFI Europe NV управлява и реализира про-на и удобна среда. Lagera Tulip екти в Германия, Чехия, Сърбия, Румъния, Латвия, Полша, и Ун-се отличава с много добро мес- ли за довършителната визия на AFI Europe разработи уникалентоположение в широкия център своите апартаменти. Компания- финансов продукт, който е из- гария, като дъщерна компания на AFI Group - компания съсна София и с добра комуника- та предлага по няколко вариан- цяло съобразен с нуждите на ку- 75-годишен опит в изграждането, менажирането и управлени-ционна инфраструктура. та за различните вътрешни еле- пувачите в условията на финан- ето на различни типове имоти. В Европа компания управлява В комплекса се предлагат че- менти в един апартамент - вра- сова криза. Инвеститорът пред- и/или е в процес на строеж на повече от 30 луксозни жилищнитири типа апартаменти – сту- ти, фаянс, паркет, дизайн на лага разсрочено плащане спо- комплекса, търговски и офис проекти, с обща застроена площдиа, апартаменти с по една, две баня и др. Всички тези матери- ред възможностите на клиенти- около 5 млн. квадратни метра, уникални със своя архитекту-и три спални. али са без допълнително запла- те, което им дава възможност да Клиентите имат възможност щане и се включват в цената на се чувстват спокойни, ако не ус- рен дизайн и функционалност. В България компанията реали-да избират измежду различ- апартамента. пеят да вземат кредит за покуп- зира 5 проекта, включително „Бизнес парк Варна“ и напълнони висококачествени материа- В края на миналата година ка на жилище. завършения луксозен жилищен комплекс „Витоша Тюлип“. Да живееш в зона „Киноцентър“ Огледално една на друга и в общ парцел са разположени две еднофамилни резиденции Инвеститор „Примавера I БГ“ ООД Проектант „Ателие Караджов“, арх.Александър Караджов Изпълнител „Геотан Инженеринг“ ООД Оригиналните еднофамил- централна ос, перпендикуляр- са осигурени тераси и кухнен- съвременни материали за из- садите са реплика на ясна-ни жилищни сгради са разпо- на на улицата, и обединява ски бокс със склад. Покривът граждане, като се започне от та функционална структура вложени сред природата във ви- подхода към тях. е плосък с топло- и хидроизо- грубия строеж, зидариите, не- разпределение. Разработен елната зона “Киноцентър” край Сутеренът се състои от лация и вътрешно отводнява- обходимите хидро- и топли- пробив в нивата тип галерияСофия. фитнес център с басейн, са- не. До покривната тераса сти- золации и се стигне до луксоз- при влизане в сградата в бли- Всяка от двете сгради е от- уна, джакузи, складове и др. гат асансьор и стълба. ни облицовки, окачени стък- зост до окачената стъклена фа-делна, самостоятелна резиден- На партера е входното пред- Тъй като теренът е с голям лени фасади с големи площи и сада, който обединява партер-ция и предлага особен лукс и дверие, дневната с трапезари- наклон, влизането с автомо- прозорци за повече ослънчава- ното ниво и нивото на спални-комфорт. Намират се в урегу- ята и кухнята, склад, чаен кът билите е почти на нивото на не. Облицовката на сградата е те и същевременно дава обемлиран поземлен имот, за кой- с прилежащи тераси. На пър- улицата, а басейните и откри- тип вентилируема фасада с не- и пространственост. В интери-то е отредено свободно застро- вия етаж са трите спални, вся- тите тераси са в ниската част обходимата топло- и хидризо- ора са използвани модерни ма-яване. Двете сгради са разпо- ка с отделна баня и тоалетна на имота и излизат на озеле- лация. териали и елементи за довър-ложени огледално спрямо една и гардеробна. На втория етаж нен терен. Използвани са най- Обемите и цветовете по фа- шителни работи.
 • 12 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г.TEMA City park Residence - жилищен парк до парк Като част от комплекс,разположен на ул. „ЦарСимеон” и ул. ”Зограф-ски манастир” в София,е жилищна сграда, със-тояща се от три самосто-ятелни жилищни секциис общи подземни нива. Вблизост до нея се намирапаркът „Света Троица”.Чрез едно просто и изчис-тено решение в City parkResidence е търсен споко-ен облик с характерни еле-менти в ансамбъл на град-ската среда. Интериорътна всяко едно от входни-те фоайета на сградата еидентичен с останалите,но с различно цветово ре- Настилките в общите площи са от гранит и гранито-шение. грес, преградните стени - от цветно стъкло, комбини- Разпределенията на рани с гладки и растерни тавани и парапети от неръж-жилищните етажите отго- даема стоманаваря на нуждите на хора-та, които ще го обитават, Инвеститор „Тивон Пропъртис“ ЕООДа общите площи са све- Проектант „Ателие Серафимов Архитекти“ ООДдени до минимум. Стъл-бищните клетки са с ди- Изпълнител „Главболгарстрой“ректно осветление, като Настилките в общи- онна система.за секция А осветление- те площи са от гранит и При проектирането нато e покривно, чрез осве- гранитогрес, преградни- комплекса са запазени съ-тителна шахта. В югоиз- те стени - от цветно стък- ществуващите дървесниточната част на секция А ло, комбинирани с гладки групи по улиците, катое проектирана рампа, оси- са свързани с подземните зел, складово помещение транство. и растерни тавани и пара- целта на паркоустрой-гуряваща достъп до под- нива, където са и складо- и дневна-столова с кух- В сутерените, които са пети от неръждаема сто- ството е зеленото прос-земни нива на комплекса. вете към тях. ненски бокс. общи за всички секции, са мана. транство да се оформи вЦелият партерен етаж е Жилищните етажи са На последния и подпо- предвидени необходими- Освен отоплителна ин- унисон с комплекса. Из-търговска зона, разполо- над магазините. Типови- кривния етаж апартамен- те паркоместа за живеещи сталация за цялата сграда градената детска площад-жена между входовете на те апартаменти са с една тите са тип мезонет, те са и работещи в комплекса, за магазините на партер- ка е проектирана с местажилищните секции. Ма- или две спални и задъл- просторни и богато реше- както и складовите и тех- ния етаж е разработена и за рекреация и зони за от-газините на първия етаж жителните санитарен въ- ни като функция и прос- нически помещения. климатично-вентилаци- делни възрастови групи. „Градската“ сграда Жилищна сграда Urban в Кърджали залага на идеята за устойчива архитектура В проекта на жилищ- ниво с централно разпо- форма и насочено освет- от топлоизолационна сис- Инвеститор „Та и Ко“ ООДна сграда Urban в Кър- ложено фоайе и две стъл- ление. За настилки на фо- тема финиш силикат-си-джали е търсен „модерно бищни клетки обслужва- айето, етажните площад- ликонова мазилка, естест- Проектант арх.студио „Баухаус“строг” дизайн, постигнат с щи жилищната част. За ки и стълбищните клетки вен камък - комбинация Изпълнител „Та и Ко“ ООДпреплитане на ортогонал- офисната и търговската е използван гранит, а въ- от гранит и варовик.Тазини обеми и студени чис- част от партера е осигу- трешните парапети са из- гледка „прозира” през об- земния гараж. Оборудва- Във вътрешния двор,ти цветове. Разположена в рен самостоятелен достъп. работени изцяло от инокс вивка от ажурна мрежа ни са със системи за сигур- използван за подход къмъглов имот от централната Сградата се състои от 29 по индивидуален проект. използвана в детайла на ност от най-висока катего- офисната част, е изпълне-част на града тя съседства апартамента, шест офиса Върху стените на всички парапетите. Изработена рия. на градина. Заложени сас парка и църквата „Свети и седем търговски обекта. етажни площадки са изри- изцяло от горещо поцин- Подходът към подзем- видове, характерни за ме-Георги Победоносец”. Зе- В сутерена са разположени сувани авторски картини ковани профили и е про- ните гаражи е оборудван кия южен климат на градленината от високата дър- складови помещения и са- от художника Христо Га- ектирана по-поръчка на с автоматизирана инстала- Кърджали. Градината евесна растителност на пар- мостоятелни гаражи. беров. Авторът е предста- инвеститора. Интересен ция за снеготопене. Сгра- оборудвана е с инсталацияка и позлатените кубета на Външно и вътрешно вил стилизирани елемен- елемент е и структурната дата има денонощно ви- за автоматично напояване.църквата се отразяват в осветление – решението е ти и форми от природата. стъклена фасада осветя- деонаблюдение и персо- Инвеститорите в жилищ-прозорците на модерна- подчинено на главната мо- Използваните цветове са в ваща стълбите и фоайето. нална охрана. Предвидено на сграда Urban се надяватта сграда. Сграда Urban се дерна ърбан-идея на про- унисон с концепцията на Асансьорите са простор- е дистанционно отчитане че с проекта са постигналисъстои от сутерен с под- екта. Използвани са ос- проекта. ни, обслужват всички жи- на показанията за потре- идеята за устойчива архи-земни гаражи, партерно ветителни тела с кубична Фасадата е композиция лищни нива, както и под- бената вода. тектура.
 • Строителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г. sg.stroitelstvo.info 13 ТЕМА Комфорт на обитаване в динамична градска среда Провокацията на построиш жилищна сграда на една от най-колоритните софийски търговски улици - „Пиротска“С градата се на- мира на ули- ците “Пирот- ска” и “Цари- бродска” в Со-фия, до възловите бу-леварди ”Тодор Алек-сандров” и ”Констан-тин Величков”. Районътпредлага отлична средаза живеене – в близостса паркове, училища,детски градини, мно-жество магазини и па- Инвеститор „Юропиън Пропъртис - България“ ЕООДзар. Застроената площе 451 кв.м, проектирани Проектант „А-Проект“ ООД, арх. Александър Ди- мов, арх. Зорница Ниноваи изпълнени са 34 апар-тамента, четири офиса Изпълнител „Стройсити“ ООДи пет търговски обек- Авторите са провоки- на плоскости, материали, рото ниво е определено за ли, осигуряват прекрасна основно в строителствотота. Проектът пред- рани от местоположени- текстури и цвят, а резул- офиси със самостоятелен гледка на юг към града и на мостове и язовири.лага избор от функцио- ето на терена, от колори- татът е модерна сграда, вход от северната фаса- към Витоша. Външните ограждащи,нални типове и различ- та на търговската улица, която като че ли винаги е да на сградата. Останали- Конструкцията на сгра- както и вътрешните пре- с изградени във времето била на своето място. те шест етажа са изцяло дата е монолитна стома- градни стени са изпълне-ни големини жилища. традиции, от духа на съ- Общият брой на пар- жилищни. Преобладават нобетонова. Подземни- ни с тухли Wienerberger,На партерното ниво са седните сгради. Решение- коместата, осигурени за двустайни и тристайни те нива на сградата са ре- с висока топлоизолаци-търговските обекти, си- то на задачата е повлияно сградата, е 40. Те са раз- апартаменти с простор- ализирани от водоплътен онна способност и добратуирани по протежени- от динамичния живот на положени на две подзем- ни дневни и с големи те- бетон със сложни укре- звукоизолация. Асансьор-ето на една от най-ожи- града. ни нива с гаражи, достъп- раси. На последното ниво пителни работи на тере- ите са на испанската фир-вените улици в София. Фасадните плоскости ни по рампа от ул. “Ца- са разположени луксозни на и са изолирани от вода ма ORONA. Те обслужват експонират динамика- рибродска”. Партерно- апартаменти с по-голя- със системи Masterseal и и подземните нива. Вра-Осигурени са и офисни та на пространството и я то ниво е търговска зона, ма площ. Самостоятелни- Waterplug, които проме- тите са на фирма Ergon.площи, които да се от- систематизират чрез раз- фронтално ориентирана те покривни тераси, час- нят капилярната структу- Дограмата е петкамернадават под наем. лични по вид и големи- към главната улица, а вто- тично покрити с перго- ра на бетона и се прилагат PVC от Schuco. Силует, който доминира „Каза Рива“ - многофункционална сграда в новия делови център на София 30 паркоместа са обосо- бени към сградата 3 етажа са изградените офис- ни нива 8 нива са жилщните етажи максимален функциона- Инвеститор „Агора-Ин“ ЕООД лен флексибилитет на по- мещенията. Проектант арх. Венцислав Дучев, арх. Елена 30 Сградата е със скелет- Ценова, пр. Иван Пенов апартамента са обо- но-безгредова стоманобе- Изпълнител „Агора-Ин“ ЕООД собени като жилищни тонна конструкция. Сте- ните са от петкамерна HPL (текстолит). Догра- нир. Вътрешната дограма алуминиевите парапети, а гръцка тухла за жилищ- мата е петкамерна, двой- е по италиански дизайн и подовите настилки в оф- ната част и леки преград- ноотваряема на фирма технология, произведени исните нива са от поли- ни стени за офисната. Въ- SCHUCO със стъклопа- в Разлог. Електроинстала- ран гранитогрес. трешната комуникация се кети с К-стъкло. Топло- и циите са в шлаухови тръ- Сградата се отлича- осъществява с един асан- хидроизолациите са на- би по трипроводна схема, ва с чистата си геометрия „Каза Рива“ е много- ул. „Опълченска“, близо сьор и стълбищна клетка. правени с най-добрите апартаментните табла са и пирамидален силует, сфункционална сграда, на- до метростанция). Със- При изпълнението са материали на пазара и от- с дефектнотокова защи- който доминира в улич-мираща се в новия адми- тои се от подземен пар- използвани само висо- говарят на най-строгите та. Асансьорът е електро- ния фронт. Конструкци-нистративно-делови цен- кинг, офисни нива, заема- кокачествени материали. стандарти. Апартаменти- механичен, напълно без- ята е силно изявена чрезтър в района на бул. „То- щи цялата площ на парце- Изпълнена е вентилиру- те са с луксозни блинди- шумен, с плавно прид- свободностоящи колони,дор Александров”, в не- ла, и осем жилищни нива ема фасада от алумини- рани входни врати, внш- вижване и луксозна каби- греди и перголи, допри-посредствена близост до с апартаменти. Офисните ева носеща конструкция, ните панели и заоблените на. Стълбището и етаж- насящи за лесно възпри-главни транспортни ар- нива са решени като open изолация от каменна вата первази на касата са обли- ните площадки са изпъл- емане на носещата струк-терии (бул. „Сливница“ и space с цел да се осигури и фасадна облицовка от цовани с естествен фур- нени от масивен гранит с тура.
 • 14 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г.TEMA В търсене на екологичния баланс Жилищна сграда „Траянови врата“ - малка и бутиковаА вангардност и прецизност на всеки де- тайл. С това се отличава малката бутико- ва жилищна сграда на „Артекс Инжене- ринг“. Намира се в квартал „Стрелбище“, в близост до Южния парк, пазара „ИванВазов“ и бул. „България“. Тази сграда е втори етапот жилищен миникомплекс, който е „заключен”между улиците „Йордан Йовков”, „Деде Агач” и„Траянови врата”. Всички помещения в Фасадните стени са из- ната система е тип „пло- скрито осветление, огле-апартаментите са решени градени от високоеколо- сък, топъл покрив” – над дала и множество акцентитака, че да създават уют, гични керамични тухли стоманобетонната плоча по индивидуален архитек-спокойствие и удобство на Wienerberger. Всички ъгли се полага пароизолация и турен детайл.дома. Всеки етаж е с раз- по фасадата са защитени топлоизолация от 15 см Сградата „Траяновилични апартаменти (дву- със съответните ръбо- и XPS. врата“ е пример за товастайни и тристайни), раз- капкобранни профили. Модерна технология как съвременната архитек-работени така, че да могат Във връзка с концеп- се прилага при изпълне- тура трябва да онагледявада се обединят според же- цията „енергоспестяваща ние на звукоизолация про- философията за общест-ланието на клиента. къща” за повишаване сте- тив ударен шум в подове- вено отговорно жилищно Сградата е девететаж- пента на топлоизолира- те на помещенията, под за- строителство в един неу-на, като на последните два ност на сградата е използ- мазката, чрез направата на държимо разрастващ сеетажа е разположен прос- ван висококачествен EPS т.нар. плаващ под с пола- град и в условията на ос-торен мезонет с големи па- стиропор с дебелина 8 см. гане на високотехнологич- нователно завишаващи сенорамни тераси. На суте- Дограмата е петкамерна на звукоизолационна мем- критерии на клиентите от-рена има единични и двой- немска PVC, остъклена със брана Fonas Tex, след което носно всички аспекти нани гаражи, както и парко- стъклопакет 24 мм с едно се поставя тръбната раз- желания дом. Своя граж-места. На първия етаж са прозрачно стъкло и едно водка на инсталационни- дански ангажимент „Ар-разположени два магазина нискоемисийно К-стъкло те системи. текс“ осъществява чрез ар-с лице към улицата, като и за намаляване на топлин- Всички общи части на хитектура, която цели недвата имат площи и в су- ните загуби през зимата и сградата са с луксозно из- само адекватно присъст- Инвеститор „Артекс Инженеринг“ АДтеренното ниво, достъп- ограничаване преминава- пълнение - настилки и об- вие в средата, а оптимизи- Проектант „Артекс Проект“ ЕООДни посредством вътрешно нето на UV-лъчи и топли- лицовки от естествен ка- рането й като инфраструк-стълбище. ната през лятото. Покрив- мък, окачени тавани със тура и естетика. Изпълнител „Артекс Инженеринг“ АД Пет сгради в Студентското градче Жилищната група се са разположени така, че бегне остъкляването на внимание е отделено и на Инвеститор „Транслог“ АДнамира непосредствено да се избегне взаимното балконите след заемането дизайна на комините, задо УНСС. Водеща идея е им засенчване през всич- на апартаментите, пред- да се избегне задръства- Проектант арх. Дора Костовада остане достатъчно сво- ки части на денонощие- варително са „остъкле- нето на гледката със слу- Изпълнител „Строителна компания Бачо“ ООДбодно общо простран- то, т.е. търсено е макси- ни“ кухненските балко- чайни форми. На три отство. За целта блоковете малното ослънчаване и ни, които най-често би- блоковете са монтирани и текстура е спазен мак- те фасадни плочи следса организирани около самостоятелност на вся- ват преправяни, в апар- слънчеви батерии. симално. За дървените внимателно проучваневътрешна улица, заниже- ка секция. таментите с по два бал- Стремежът матери- акценти и някои от бе- на място в Словения катона спрямо ул. „Димитър За да не претрупат кона. Покривите са пло- алите да са неутрални и лите и сивите фасади са надежден и дълготраенСтефанов“, и сутерени- обемите, липсват втори- ски и озеленени - четири естествени като цветове използвани етернитни- материал.те са решени така, че да те подпокривни етажи и от тях със седуми, единне се копае цялата площна имота и да е възможно не е използвана докрай височината от 4,50 м. На- с тревиста и ниска рас- тителност, като покри- 6139 кв.м 5 блока 68 жилищазасаждането на дървета. шите домакини имат една вите на малките блокове е площта на имота са изградени на макси- общо са разположени вПо този начин се форми- хубава българска черта - са уважително наклоне- мално възможно разсто- секциитерат полувътрешни, уют- да остъкляват терасите ни спрямо юга и гледката яние един от другни общи зони. Блоковете на жилищата. За да се из- към Витоша. Специално
 • Строителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г. sg.stroitelstvo.info 15 ТЕМА На ъгъла до пешеходната „КБВ център“ в Шумен - комбинация от фасадни решенияВ една от пресечките на пешеходния шуменски булевард „Славянски“ е разположен новият „КБВ център“. Макар и разположена в малък парцел, жилищната сграда предлага атрактивно решение и съчетание на площите - апартаменти, магазини и офиси. Разположена на ъгъл, тично с експандиран пе- Керамиката, стъклото ки и настилките са от ка- са осигурени с външно и – с медни проводници исградата е пететажна, нополистирол EPS 5 см и варовикът позволяват чествени фаянс, тера- вътрешно видеонаблюде- мълниеприемник “Пре-като са осигурени отдел- “Булпор” и полимерна изработката на интерес- кота, гранитогрес и ла- ние, инсталация за охра- вектрон” с изпреварва-ни подходи за жилищна- мазилка “Билмат”. По ните завършващи еле- минат. Леките преград- нителни системи, както и що действие. Монтира-та и търговската част. Из- всички тераси има двой- менти - външните пара- ни стени са изпълнени пожарна и пожароизвес- ният пътнически хидра-градена е по монолитен на хидроизолация, то- пети. Външните обшив- по системата на Knauf, тителна инсталации. Из- вличен асансьор е с не-способ. Всички външ- плоизолация с екструди- ки, улуци, водосточни и а витрините са Etem със цяло е изпълнена клима- обходимото съоръжениени и вътрешни зидове са ран пенополистирол и вентилационни тръби са закалени стъкла. Общите тична инсталация, а на за достъп на инвалиди.изпълнени с керамични гранитогрес. Петкамер- изпълнени от пластифи- части са изпълнени отно- кота -3.70 и вентилация. Общата разгъната площтухли “Винербергер”. ната външната дограма с цирана ламарина и са из- во от комбинацията алу- Гръмоотводната инста- на сградата е 1880 кв.м, Топлоизолацията на алуминиева капачка дава работени така, че да са миний и стъкло. Мон- лация изпълнява всички а към нея има и изграденсградата в по-голямата допълнителна сигурност част от цялостната ви- тираната канализацион- съвременни изисквания паркинг с 15 места.си част е изпълнена като на профила. Наклонени- зия. Фасадите са добре на помпа Grufos отвежда“вентилируема фасада” те фасади са алуминиеви осветени и с изтеглени водите. Изградени са ин- Инвеститор „КрасБиВал“ ООДс минерална вата Isover “Еtem Е85” със стъкло- изводи за видеонаблюде- сталациите всички кому- Проектант арх. Милен МънковFDPL 50, еталбонд Еtem и пакети 24 мм закалено и ние. никации, а общите частикерамика Creaton и час- триплекс стъкло. Вътрешните облицов- са озвучени. Обитателите Изпълнител „КрасБиВал“ ООД „Одрин“ в София За лицевата фасада на сградата е използвана немска вентилируема текстолитна облицовка В западната част на Со-фия, в малък квартал -„Зона Б4“, който е в не-посредствена близост сцентралната градска част,строителна фирма „Бо-кал“ изгради още един отсвоите жилищни проекти- сграда „Одрин“. Сграда-та е решена в модерен ар-хитектурен стил с масив-на смесена скелетно-без-гредова стоманобетоно-ва конструкция. На шестетажа е, с разгъната за-строена площ от 4430кв.м, в която има изгра-дени 44 апартамента, га-ражи, паркоместа и мага-зини. Проектът е изграден,следвайки принципите законфорт на обитателите.Общите части са изпъл-нени луксозно по индиви-дуален дизайнерски про- тема за топлоизолация. За то е поставена развод- ване, а и светлата етажнаект. Стените са оформени лицевата фасада на сгра- ка за ОиВ инсталации и височина на апартамен-от камък, а стълбищата дата е използвана немска водопровод. Топлината тите е 2.70 м с цел осигу-са гранитни с алумини- вентилируема текстолит- през зимата и хладината ряване на по-голям ком-еви парапети. Асансьор- на облицовка. Допълни- през лятото се съхраня- форт в жилищата. Добраът е испански, безшумен, телен комфорт и усещна- ват с външната петкамер- визия на общите частис автоматични врати. те за самостоятелно жи- на дограма на REHAU със дават входните врати на фурнир. Вътрешните вра- лътнения и цветово съо- Всички стени са из- лище създава фактът, че в стъклопакет на дограмата жилищата, които са с ме- ти са също от МДФ плос- бразени с индивидуалнияпълнени с австрийски подовите настилки за по- 32 мм и външно зелено и тален скелет с тристранно кости с необходимите уп- избор на всеки клиент.многокамерни керамич- добра шумо- и топлоизо- вътрешно нискоемисион- заключване и втора гор-ни тухли Wienerberger лация между апартамен- но К стъкло. на ключалка за по-висока Инвеститор СД „Бокал-С-Боков и сие“Porotherm, като външ- тите под замазката е по- Изложенията на апра- сигурност и комфорт. Об- Проектант „Проарх-05“ ЕООДните стени и покривната ложен специален изола- таментите са такива, че да лицовани са с 6 мм МДФплоча са покрити със сис- ционен материал, в кой- има максимално ослънча- плоскости и естествен Изпълнител СД „Бокал-С-Боков и сие“
 • 16 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г.TEMA В суперцентъра Жилищна сграда „Лесо“ в Стара Загора е с ключово местоположениеВ централната част на Стара Загора, на ни са висококачествени- югозападния ъгъл на две емблематични те лепила и материали на за града улици – бул. ”Митрополит Мето- фирма Ardex. ди Кусев” и ул. „Васил Левски”, е разпо- Остъклението на стъл- ложена седеметажна жилищна сграда с бището и приземния етаж е изпълнено с фасадниподземни гаражи, магазини и офиси. Освен това алуминиеви профили наси местоположение тя е лесно откриваема и по- Еtem с цвят сахара найтради в непосредствената близост със сграда - па- и стъклопакет с Energyметник на културата от местно значение. Тъй като стъкло. Дограмата на жи-попада в археологическия резерват „Августа Тра- лищните етажи е изпъл- нена с петкамерна ПВЦ наяна – Верея”, преди започването на строителство- Shuco. Приземният етаж ето са извършени археологически разкопки и про- облицован с черен гранит.ектната документация е съгласувана с Национал- Общите части на сграда-ния институт за недвижимо културно наследство. та са изпълнени с гранит- на облицовка и парапет от неръждаема стомана и инокс. В отделни зони са използвани системи за сухо строителство на Knauf. За апартаментите са предвидени блиндира- ни входни врати с естест- вен фурнир и луксозни интериорни врати. Сгра- дата е газифицирана и в Архитектурният про- ната на ул. „Васил Лев- лиди. Обитателите на гор- нея са предвидени всички ект е изработен в духа на ски”. ните етажи могат да се на- видове инсталации, необ- постмодернизма, като е Обособени са два са- сладят на красивата гледка ходими за съвременното потърсено подходящо мостоятелни жилищни към парк „Аязмото”. жилище, видеодомофони вписване в околната среда входа. Апартаментите в Фасадата на сградата и СОТ. Осигурено е и под- и оформяне на цялостен сградата имат различна е изпълнена с топлоизо- гряване на откритата ав- ансамбъл. Подходът за квадратура - от едностай- лационна система от 6 см томобилна рампа за под- подземните гаражи е осъ- ни до петстайни апарта- експандиран пенополис- земните гаражи.Инвеститор „Лесо Инвест“ ООД ществен с рампа от стра- менти, за задоволяване на тирол „Далматина” на Извършено е цялостноПроектант арх. студио „Авангард“, aрх. Банко Банов ната на ул. „Железни вра- различните потребности немската фирма Caparol благоустрояване и озеле- та”, а двата жилищни вхо- на живущите. Осигурена и силиконови мазилки на няване на пространстватаИзпълнител „Лесо Инвест“ ООД да са предвидени от стра- е достъпна среда за инва- същата фирма. Използва- около сградата. На три улици и един булевард „Булевард резидънс“ - между четири пътни артерииБ улевард резидънс. Това е името на де- ни етажа и два етажа под ни от тухлена зидария и Инвеститор „Арко Инвест“ ЕООД равнината от 45 градуса. външни стени от тухле- сететажната многофункционална сгра- Проектант „Модус 313“, арх. Маргарита Козовска Последните са запазено- на зидария. Допълнител- да, построена върху парцел от над 3 хил. то място на ателиетата и но е положена топлоизо- кв.м, заключен между четири улици в Изпълнител „Главболгарстрой“ АД мезонетите. Стълбищната лация на външни стени, широкия център на София - “Мадрид”, от към бул. ”Мадрид” има са откъм ул. ”Люлебургас” клетка достига до послед- минерални цветни мазил-”Марица”, ”Черковна” и ”Люлебургас”. изградени рампи за инва- и съответно са отделени от ното ниво, на което няма ки и керамични облицов- лиди и асансьори, осигу- входовете за магазините и връзка с вторите нива на ки. Предвидена е клима- Височината на сграда- на рампа откъм ул. ”Люле- ряващи достъпа на хора от техните комуникации. ателиетата. От това ниво тизация на апартаменти-та е изцяло съобразена със бургас”. Достъпът за мага- с увреждания до второ- Общият брой на апарта- посредством отвор и мо- те. Поради липсата на ин-застрояването и височи- зините от към подземни- то ниво на магазините. На ментите е 112. Тук също е ряшка стълба се излиза на сталации на „Топлофика-ната в квартала. На пър- те гаражи е посредством партера са и 19 от общо 41 осигурен достъп на хора с плоския покрив. ция“ отоплението е ком-вите две нива са разполо- две стълбища, разположе- магазина, като единият от увреждания както по от- На партера е отделе- бинирано с нафтово ко-жени магазини с подхо- ни на източния фронт, и тях е „Билла“. Останали- ношение на асансьори- но помещението за пор- телно и резервоар, разпо-ди откъм бул. „Мадрид“ и асансьори към едната от те търговски обекти са на те, така и по отношение тиер. Сградата е изпълне- ложени в първия сутерен.ул. „Черковна“. В сутерена тях, отделени от подзем- второто ниво, като между на подходите. Решение- на с монолитна стомано- Магазините са с централ-са развити две нива с пар- ното ниво с две метални двете нива магазини има то е с два входа, разделе- бетонова, безгредова кон- на климатизация и венти-коместа и гаражи, които димогазоуплътнени врати. ескалаторна връзка. Вхо- ни с деформационна фуга. струкция, вътрешни пре- лация. Изградените пар-са достъпни от двупосоч- Откъм ул. “Черковна” и довете за жилищната част Развити са шест жилищ- градни апартаментни сте- коместа са общо 182.
 • Строителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г. sg.stroitelstvo.info 17 ТЕМА „Резиденшъл парк София“ - с мисъл за семейството и хармония с природатаТ ова е вторият мащабен проект на група- та „Линднер“ в България след „Бизнес парк София”. Качественото изпълнение на строителството и архитектурата по про- екта и неговото професионално управле-ние в комбинация с перфектната инфраструктура,богатата зеленина и близост до планината пра-вят комплекса едно привлекателно място за доми работа, гарантиращо сигурност, комфорт и спо-койствие. „Резиденшъл парк Со- за паркиране. Основно-фия”, с aдминистратив- то предимство за живее-но име жк ”София парк”, щите в комплекса, което ие първият по рода си ком- съществено го различаваплекс от затворен тип, ре- от останалата част от сто-ализиран в тези размери лицата, е внимателно об-в България. Разработва- мислената среда и концеп-нето на тези два проекта ция. В комплекса колитевъведе изключително ви- не се паркират по трото-соки стандарти в строи- арите, налице са обшир- това канализация), елек- менти и материали, а на услуги заедно с функци- то естество. В момента сетелния сектор и така име- ни зелени площи, а децата тро и телекомуникацион- използването на цялост- онално разпределените работи по изгражданетото „Линднер“ се превър- могат да играят свободно. на инфраструктура, оп- ни системи (фасадни, по- офисни площи реализи- на софтуер за онлайн ре-на в синоним на модер- Комплексът разполага и с тика и газ, автоматизира- кривни и др.), което е га- рат успешно концепцията гистрация на запитванияни технологии, на смели и модерна детска площадка, на поливна система, пар- ранция за по-добра съв- за “град в града” и правят и постъпили сигнали отуспешни инвестиционни както и с барбекю зона – ково и улично осветление местимост на елементите комплекса уникално мяс- собственици, а не на по-проекти, както и на не- все места, където жите- и ландшафт. и завишено качество на то за живеене. следно място е налице инадмината надеждност. лите могат да релаксират Изпълнението на стро- строителството и експло- отделно обособена интер- в приятна компания, на- ителството се отличава с атацията. Фасилити мениджмънт нет мрежа - форум, къде-Концепцията слаждавайки се на възхи- изполване на високока- Съвместно с професио- то свободно се обсъждат „Резиденшъл парк Со- тителната гледка към Ви- чествени материали като Търговска зона нална ФМ компания дру- ежедневните събития, ор-фия“ осъществява визия- тоша. покривни системи Bramac, През юни 2010 г. с раз- жеството „Резиденшъл ганизирането на търже-та за „град в града”, къде- тухли Wienerberger, гип- решение за ползване се парк София фасилити ства и провеждането нато хората могат да живе- Местоположение, ин- скартон Knauf, дограма сдоби първата част от мениджмът“ АД, в което инициативи на територи-ят, работят, почиват, па- фраструктура и матери- Schuco, както и разноо- търговската зона, пред- жителите също са акци- ята на „Резиденшъл паркзаруват и спортуват на али бразни продукти на фир- видена в концепцията на онери, се грижи за гаран- София“.едно място. Той е създа- Местоположението на мата Lindner. Чрез влага- комплекса. Разположе- ционния мениджмънт на Купувайки жилище вден с цялостна концепция комплекса е стратегиче- нето на завишени коли- на на 3400 кв.м. търгов- инфраструктурните мре- комплекса, клиентите ста-и с мисъл за семейството. ско – в южната част на чества топлоизолацион- ски площи, тя се очерта- жи и сградите, поддръж- ват част от неговата FMКомплексът е разположен София, непосредствено ни материали, в комби- ва като атрактивна дести- ката на чистотата, зелени- система. Това им осигу-на около 200 дка площ и срещу „Бизнес парк Со- нация с обмислено остъ- нация с голям потенциал те площи, спортните съо- рява комфорта да разпо-обединява три вида жи- фия” – утвърдил се като клените фасади и високо- за развитие. Поетапно ще ръжения, поливните сис- лагат напълно със свобод-лищни единици – едно- най-активната бизнес ло- качествени дограми, е по- бъдат въведени в експлоа- теми и охраната на ком- ното си време и да се кон-фамилни къщи с обосо- кация в столицата. стигната висока енергий- тация и жителите на ком- плекса. Живеещите имат центрират върху важнитебени дворни места, редо- Инфраструктурните на ефективност на жи- плекса ще могат да се въз- достъп до 24-часова горе- неща и личния си живот,ви къщи, отново с обосо- решения, изпълнени с ог- лищата. Всяка жилищна ползват от супермаркет, ща линия с цел решаване без да обременяват съз-бен индивидуален двор, и лед на перспективата, а не единица разполага с ин- аптека-дрогерия, банков на всекидневните пробле- нанието си с всекидневниапартаменти. Характер- само като временни, не дивидуален газов котел с клон, химическо чистене, ми независимо от тяхно- битови проблеми.но за него е ниското - до се ограничават в рамки- висок коефициент на по- фризьорски салон, ресто-триетажно - застрояване. те на комплекса, а обхва- лезно действие. Като цяло ранти и кафенета, съоръ- Инвеститор „Резиденшъл парк София“ ЕООДВсяка кооперация разпо- щат цялата околност, като при планирането и стро- жения за спорт и релакс - Проектант „Архибау“ ООД „Платиканова и парт-лага с подземен паркинг, включват: изграждане на ителството е залагано не басейн, фитнес, масажи, ньори“ ООД, „Сити контрол“ ООДа за външните посети- изцяло нова ВиК мрежа просто на сбор от произ- сауна, а също така и дет-тели са обособени места (разделна дъждовна и би- волно комбинирани еле- ска градина. Всички тези Изпълнител „Линднер България“
 • 18 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г.КОМПАНИИ Пламен Андреев и Христо Димитров, „Планекс Холдинг“: Стремим се да гледаме в перспектива Винаги сме изхождали от дългосрочните ни позиции и това, че не сме фирма за еднократна употреба Кои са най-трудните мо- номическият растеж на Бълга- менти за „Планекс“ за рия преди кризата се е дължал тези 20 години, откакто основно на строителството и компанията работи на имотите и че и сега строител- пазара? ството не е мръсна дума, а от-Пл.Ан. Първите пет години расъл в тежка криза.бяха много трудни, но за смет- Хр.Д. Правилният подход ека на това свързани с много държавата да осигури условияемоция и очаквания. Послед- цялата икономика на Бълга-ните две също са много труд- рия да се стабилизира и разви-ни, но за разлика от началото ва. Това ще нормализира про-са свързани с напрежение за цесите и строителството ще себлизкото бъдеще и прилага- повлияе от останалите отраслине на всичко научено и натру- в мащаб, който е необходим ипан опит за справяне със ситу- логично оправдан. Всяка дър-ацията. Всъщност никога не е жавна политика, която води добило лесно – ако има нещо лес- Христо Димитров Пламен Андреев временно поддържане на оп-но на този свят, то сигурно не ределени икономически дей-е за нас. предпоставка за успеха бе да мият аз, чрез работата си съм среда и условия за живот. ности с неикономически сред-Хр.Д. Най-тежки бяха послед- вложим наличния опит, труд и дал изява на самия себе си, на Естествено, че не всичко е ро- ства, в повечето случаи води доните две години – 2009 и 2010. ентусиазъм. знанията си, на уменията, на зово, и ние си имаме пробле- неравновесие. Ако се даде нор-Ограничените инвестиционни професионалните си мечти. ми, но като цяло успяхме да се мативна възможност и не сенамерения, липсата на проек- Какво ви е огорчавало през Отношение бих имал към су- предпазим от тежки удари. създават пречки на строител-ти и като следствие по-слабото годините? бект или обект, който е извън Хр.Д. Разбира се, че кризата ния бизнес, съм убеден, че не-строителство ни накараха да Пл.Ан. Имало е такива мо- мен. А строителството... „Пла- намали инвестиционните ни щата ще дойдат по местата си.съкратим нашата дейност, да менти – загубата на доверие и некс“ са част от моя живот. До- намерения или най-малкотопреструктурираме, да оптими- раздялата с хора, на които сме тук съм стигнал, защото съм ги отложи във времето. Но не Сега, в края на 2010 г., коизираме, за да запазим органи- дали душата си. Няколко пъти уважавал и разчитал на рабо- трябва да забравяме, че криза- са предизвикателствата,зацията. Това за съжаление ни ни обираха офисите и складо- тата си. та всъщност е възможност за за които се подготвяте?принуди да се разделим с част вете и това боли много, когато промяна. През последните две Пл.Ан. Предизвикателства –от служителите ни, които при имаш съвсем малко. Още ми е „Планекс“ е компания с години се постарахме да по- силно казано, ние всеки ден смедруги обстоятелства никога неприятно, като си спомня оп- авторитет в бранша и об- стигнем една добра експлоата- в такова състояние. По-про-не бихме си позволили да из- разнения от крадци офис пре- ществото. Как го пости- ционна пригодност на сгради- стичко казано, ще продължа-губим. Конюнктурата в бран- ди 15- 16 години. гате? те на по-изгодна, оптимална ваме да реформираме и опти-ша наложи изискването „висо- Впоследствие арогантния от- Пл.Ан. Никога не сме лъга- цена, проучихме и започнахме мизираме работата на фирми-ко качество при ниски ставки каз или дълготрайното мотка- ли и винаги сме уважавали от- да използваме нови, енергос- те от холдинга, както и осигу-на труд и допълнителни разхо- не на някои инвеститори, за да срещната страна – от клиента, пестяващи и материалоспестя- ряване на нови поръчки, коетоди“, което естествено направи не ти платят извършеното. За закупил имот, до най-големия ващи технологии, потърсихме означава непрекъснат стремежценообразуването много по- съжаление тази тема продъл- ни инвеститор или партньор, по-гъвкави схеми за продажба за по-добра конкурентоспосо-трудно. Съвместната работата жава да е актуална. в това число колега. Винаги на апартаментите. бност. В другото ни направле-с банковите институции също Неприятно е и когато от сър- сме изхождали от дългосроч- ние – предприемачеството, за-е с повече условности. Така че це даряваш или правиш нещо ните ни позиции и това, че не Много компании от висо- почваме два нови проекта –през последните две години ни за обществото, а завистта и ом- сме фирма за еднократна упо- кото строителство съзря- жилищни сгради във Варна,се наложи да полагаме двойно разата към успелия се оказват треба. Водили сме се от това, че ха спасение в инфраструк- а около средата на следващатаповече усилия за по-ограниче- по-силни. нашият възложител трябва да турните проекти. Реално година също и в София.ни резултати. Хр.Д. Имало е моменти, в кои- получи минимум това, за кое- ли е това? Хр.Д. След 20 години в стро- то съм чувствал огорчение от то сме се договорили. Пл.Ан. Между високото и ни- ителния бизнес бих казал, че За кои случки от първите факта, че след като една орга- Хр.Д. Авторитет се постига с ското строителство има съ- не приемам работата си като години се сещате веднага? низация (в частност нейните отговорност и уважение – към ществени разлики. Добре е все- предизвикателство, в смисъ- Кое беше нещото, което собственици) е направила уси- инвеститорите, към партньо- ки да прави това, което може ла само да реагирам на някак- не можете да забравите? лия да се наложи и задържи на рите, към доставчиците, към най-добре. А който си мисли, ви нови обстоятелствата на па-Пл.Ан. Първото ни „бюро за пазара като добър работодател, служителите. Стремежът на че европарите в инфраструк- зара, на общата икономиче-двама“ направихме го сами то това не се оценява от държа- „Планекс“ е да гледа в перспек- турата ще спасят строителния ска ситуация. „Планекс“ вина-собственоръчно и бяхме осо- вата и обществеността. Твър- тива, доколкото пазарът поз- отрасъл, много се лъже – точ- ги се е стремила да е компания,бено щастливи. А първият дя, че ние винаги сме поемали волява, а дългосрочна визия се но по тези причини. адекватна на бранша, да е под-„удар“ бе купуването на цени пълна отговорност за действи- изгражда не с работа на парче, Хр.Д. Би било несериозно да готвена за новите изискванияна старо желязо на стоманени ята си – както по отношение а с цялостна принципна пози- се заблуждаваме, че една фир- в строителния отрасъл, да е напрофили, които също собстве- на нашите служители, така и ция към работата, към възло- ма, реализирала жилищно, ад- добро технологично ниво, даноръчно редихме, снаждахме за изпълнените от нас обекти, жителите, към екипа, с който министративно или хотелско поддържа обучен персонал…и изпълнихме няколко навеса но невинаги това е било отчи- работим. Аз съм уверен, че това строителство, ще се преструк- Но бих искал да споделя в тозиза амбалаж, „икономическият тано. се забелязва от всички, и то не турира така, че на нужното аспект следното: Предизвика-ефект“ беше страхотен. само в строителния бранш. ниво да строи пътища и магис- телство е компании като на- За всеки обект има нещо, кое- Какво е вашето лично от- трали. шата, които вече са защити-то не се забравя цял живот, за ношение към работата? Кризата удари сериозно ли името си във времето, а тевсяка нова дейност – с амби- Пл.Ан. Може да ви е странно за пазара на имоти. Как тя Според вас какви стъпки в България никак не са малко,циите и очакванията от нея – след 28 години стаж, но мисля, се отрази на вашите ин- трябва да се предприемат да наложат друг тип мислене, асъщо. че в момента обичам най-мно- вестиционни проекти? и на какво ниво, за да бъде именно, че носят отговорностХр.Д. Спомените за начало- го това, което правя - лично аз Пл.Ан. Кризата не ни подмина, подпомогнат секторът? да създават обстоятелствата:то на строителния ни бизнес и фирмите ни. Аз се радвам на но засега се справяме добре, на Пл.Ан. Вече ми е трудно да от- да създават фирмени култу-са много, все още са ярки и завършените обекти (особе- база продажбите, които реали- говоря на този въпрос, защото ри и политики, ценности, до-ми дават удовлетворението, че но на нашите инвестиционни зираме в момента – главно жи- не смятам, че държавата и пра- бри практики, да влияят върхупрез последните 20 години съм проекти), наблюдавайки как не лищни и ваканционни имоти. вителството при всичките про- външната среда, чрез дейност-извървял достатъчно смислен само клиентите ни, а и случай- В тези условия целият ни екип блеми, които има, може да на- та си да повишават стандар-път. Започнахме без почти ни- ните минувачи се спират, гле- разбра колко е важно всичко в прави нещо за отрасъл „Стро- та на живот. Така че ние про-какъв начален капитал, офи- дат и също се радват. За дваде- предприемачеството - правил- ителство“. По-скоро би могла, дължаваме да вървим по пътя,сът ни се помещаваше в една сет години ние и други колеги ната концепция, вниманието но вече е късно. Проблемът по- които сме избрали, и всичкистая, работехме на едно бюро, като нас успяхме в непрекъсна- към всеки детайл, качеството скоро е в слабата ни икономи- наши действия са израз на от-а производството на дограма та надпревара да променим на- на изпълнение, разумният бю- ка и липсата на експортно ори- говорността ни към фирмата.беше „организирано“ в един чина и стандартите на живот джет и премереният риск. От- ентирани производства.фургон. Но тогава и времена- на много хора. давна осъзнахме какво прода- На този етап държавата тряб- Пълния текст четете ната бяха такива. Достатъчната Хр.Д. Това всъщност съм са- ваме – не квадратни метри, а ва поне да си признае, че ико- www.stroitelstvo.info
 • Строителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г. sg.stroitelstvo.info 19 КРЕДИТИРАНЕ Левон Хампарцумян, главен изпълнителен директор на Уникредит Булбанк: Инфраструктурното развитие създава нови възможности за бизнес Добре структурирани проекти с икономически смисъл и по-високо капиталово участие на предприемачите си заслужава да бъдат подкрепени Господин Хампарцумян, или енергийно ефективен, не кирането на дребно, е жи- какво е отношението на го прави на всяка цена успе- лищното кредитиране. банките към бизнеса с не- шен. Един критерий никога не На какво се дължи това? движими имоти в момен- е водещ, но вече е задължите- Ще видим ли ръст и в про- та? Уникредит Булбанк лен елемент. ектното тогава? наскоро подписа договор - Ако има хубави проекти. за кредит на нов търгов- Имате ли приоритетни При жилищното кредитиране ски център в София в мо- индустрии за кредитира- има и един културен фактор, мент, в който други про- не? който го прави по-атрактив- екти изпитват затрудне- - Тези понятия са в минало- но като бизнес. Жилището е ния. Това означава ли, че то. Приоритетите ги поста- център на живота на българи- по-агресивно се борите за вят предприемачите. Админи- на и хората, които си купуват пазарен дял? страциите, банките, регулато- жилища, го правят не със спе-- Не бих могъл да се ангажи- рите ги следват. кулативна цел, а за да живеятрам с целия банков сектор. На- в тях. Това се случва и ни давашата банка имаше спокойно Какви са вашите пред- допълнителна увереност, че неповедение по време на криза- виждания за развитие на правим грешка.та, може би бяхме и малко по- икономическата ситуа-консервативни преди това. ция? Лошите кредити в банко-Агресивни не сме, но сме по- - Трудно излизане от кризата, вите портфейли факторпостоянни на фона на други която вече свършва в Западна ли са задържането на ин-институции, които доста ряз- Европа, като не можем да оч- вестициите в определенко спряха да работят в този акваме да се върнат условия- тип проекти или видовесегмент. Добре структурира- та преди нея в средносрочен имоти?ни проекти, които имат ико- план. Реформите в икономи- - Със сигурност един лош кре-номически смисъл, при по- ката и публичния сектор ще дит означава, че е натрупа-високо капиталово участие на играят ключова роля да създа- на определена история. Не за-предприемачите си заслужава ват благоприятна среда. бравяйте, че лошите кредити вда бъдат подкрепени. тимисти, че в определе- Очаквам спиране на нараства- преобладаващия брой случаиПродължаваме и да подкрепя- ни местоположения или нето на лошите кредити, а дви- са обезпечени. Това, че обезпе-ме устойчиви проекти и да по-магаме за преструктуриранена тези, които не са били пози- Р еформите в иконо- миката и публич- ния сектор ще играят сфери на икономиката има потенциал? - Нали не мислите, че населе- гател на икономиката ще бъ- дат експортно ориентирани- те фирми, като при спокойна чението е поевтиняло, може да означава малка загуба в бъде- ще. Ако проектът е бил добърционирани по устойчив начин. нието на София в един момент конюнктура ще очакваме раз- и просто в момента е в някак-Много по-консервативни сме ключова роля да съз- ще направи колективно само- движване в банкирането на во затруднение, при възста-при финансирането, дофинан- дават благоприятна убийство или нещо подобно? дребно. новяване на пазара може да сесирането и преструктуриране- Докато има икономика и хора, В банковия сектор предстои да възстанови и той. Това са ес-то на всичко, което е свързано среда които искат да работят, да пот- бъдат въведени още по-кон- тествени процеси по време нас недвижимите имоти. ребяват и да живеят в една по- сервативни регулации в резул- икономически затруднения.През 2006 - 2008 г. имахме наредена среда, ще има и раз- тат на кризата. Въпросът е банките да са добребум, който няма да се повтори. витие. Страните от региона като цяло подготвени в добрите години,Сега броят на проектите е по- имат голям потенциал за рас- за да могат да посрещнат тезималък, но те са по-разумни и Кои са тези ниши? Или теж. предизвикателства.са ориентирани много повечекъм устойчивото местно тър-сене, отколкото към някакви П ри жилищното кредитиране има и един културен фак- подходът е индивидуален към всеки проект? - Понякога самият проект ге- Как оценявате обема на кредитите? Виждате ли тенденция за повече разрешаване нахипотези за взривни проценти нерира растеж. Виждате, че с - Обемът на кредитите нара- проблемните случаи?на растеж. тор, който го прави промяната на инфраструкту- - Не. Истинското разрешава- ства много бавно. Тези за стро-Банките в България следват по-атрактивно като рата на градовете се създават ителство бяха нараснали в бу-не ще дойде, когато икономи-успеха, но не го създават. Го- нови възможности за бизнес, в ката започне да расте устой- рните години, а сега се задър-лемите български банки про- бизнес. Жилището е страната – също. Това ще бъде, жат. Но няма никакво значе- чиво, и то със закъснение отдават кредити и въпреки голе- център на живота на което ще движи пазара в близ- ние обемът на кредитирането, може би няколко тримесечия.мия им обем те не поемат голе- българина и хората, ките години. а дали има добри проекти. Ко-Дори може да имаме допълни-ми рискове. От тях не се очак- телно влошаване в следващите гато има добри проекти, се на-ва да действат като фондове за които си купуват жи- А важно ли е дали един мират и кредити. едно-две тримесечия, но товачастни инвестиции, които са лища, го правят не със проект е зелен или еколо- Капиталът днес е малко и е пак е естествено, защото Бъл-много чувствителни и много спекулативна цел, а за гично устойчив? скъп. Преди всички строяха гария влезе по-бавно в криза-по-лесно се изнервят. Банко- - От икономическа гледна точ- та и също така ще излезе по- молове, сега модата е на фото-вият сектор следва търсенето да живеят в тях ка устойчив означава ефекти- волтаичните паркове. бавно.в реалния сектор и наличието вен. Това е необходимо, но не Интервюто взехана добри проекти и устойчи- е достатъчно условие. Фактът, Виждаме, че приоритет Деян ТОДОРОВвото развитие в икономиката. че един проект е екологичен за банките, особено в бан- и Николай ТОДОРОВ К Какво сега мотивира под- редитират ли банките строителство и не- Уникредит Булбанк Левон Хампарцумян раз- крепата, ако преди криза- та това беше постоянни- ят ръст в цените на имо- И стинското разре- шаване на лошите кредити ще дойде, ко- движими имоти? Ако миналата година отговорът беше по-скоро не, през тази той е понякога. Всъщност те не са спирали да говаряхме след участието му в конференци- ята BalREc на 12 ноември, на която каза, че секторът оттук нататък трябва да разчита по- тите?- Сега говорим много повече гато икономиката за- финансират, просто кредитирането за нови вече на местното търсене, отколкото на пари-за бизнес перспективата пред почне да расте устой- проекти от един момент в средата на 2008 г. те на чуждестранните фондове. Той е пред-даден проект от гледна точка се оказа много по-труднодостъпно – и като седател на управителния съвет на банката отна прихода, който той би мо- чиво, и то със закъсне-гъл да генерира устойчиво. ние от може би някол- предварителни изисквания, и като финансо- 2001 г., след като преди това е изпълнителен ви условия, и на практика банковото кранче директор на Агенцията за приватизация и за- Това значи ли, че сте оп- ко тримесечия спря. С главния изпълнителен директор на местник-министър на икономиката.
 • 20 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г.ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ Три в едно Пловдив предлага интегриран подход за преструктуриране на промишлени райони, градски център и периферни жилищни зониП остигане на симбиоза между регионал- София Карлово ПЛОВДИВ ното и устройственото планиране с цел интегриран план за осигуряване на устойчиво развитие на градско възстановяване и развитие Пловдив като водеща община в облас- тта и в Южния централен район за пла- Бургниране е основна задача на бъдещия интегриран с аплан за градско възстановяване и развитие. Гра-дът ще получи до 1 млн. лева от оперативна про-грама „Регионално развитие” за разработванетона стратегическия планов документ, насочен къмтрайното подобряване на икономическото, соци-алното и екологичното състояние на територии снереализиран потенциал. Пазарджик Основа за идентифи- „обитаване” в землищнитецирането на зоните за це- граници, създаване на ак-ленасочено въздействие и тивни вторични градскиподготовката на интегри- центрове, преструктури-ран план за градско въз- ране на производствените Пещерастановяване и развитие зони и съвременна транс-(ИПГВР) с времеви хори- портно-комуникационназонт 2020 г. са новият Общ система.устройствен план на Плов- „Основните принци-див и Общинският план пи, на които залагаме приза развитие 2005 - 2013 г., разработването на проек-съгласувано с изисквани- та за интегрирания план, ЗОНИ ЗАята на Лайпцигската хар- са адекватност, приемстве- ВЪЗДЕЙСТВИЕ зана с преобладаващта за устойчиви европей- ност, динамичност, гъв- социален характер зана за икономическа Смски градове и Деклараци- кавост, публичност и диа- активност оляята от Толедо на минист- логичност”, съобщи ланд. зана за публични нрите, отговарящи за град- арх. Георги Селенски, ди- функции с високо обществена значимостското развитие. През 2007 ректор на дирекция „Ус-г. с утвърждаването на но- тройствено планиране,вия Общ устройствен план общ устройствен план, ар-Пловдив получи изключи- хитектура и благоустрой- •влошаване на услови- възможности за работа, со- решени вътрешни пробле- учвания в Общия устрой-телния шанс през следва- ство и инвестиционни ята на живот в самия град циални контакти, обслуж- ми, свързани с наличие- ствен план са предпостав-щите 25 години да при- проекти” в община Плов- – нисък стандарт, преко- ване, което привлича зна- то на територии в неудо- ка за идентифициране надобие европейска визия, див. Сериозните пробле- мерни разходи на време и чителен контингент „полз- влетворително състояние, набор от градски зони ссъхранявайки своята уни- ми, пред които е изправе- средства за придвижване, ватели” от зоната и прето- с негативни тенденции в потенциал за развитие икална природна и култур- но бъдещото устойчиво откъсване на човека от ес- варва компактния град развитието или с нереали- регенерация. В проект-но-историческа идентич- развитие на Пловдив, са: тествената му среда •липса в качествен и ко- зиран потенциал. Тяхно- ното предложение на об-ност. Важните акценти в •замърсяване на окол- •изпразване от съдър- личествен аспект на соци- то целенасочено развитие щина Пловдив са включе-урбанистичната концеп- ната среда и влошаване жание на прилежащата ална инфраструктура. и възстановяване изисква ни трите типа територии,ция са: разуплътняване на на естествения ландшафт, околоградска зона (т.нар. Наред с „глобалните” именно интегриран под- предвидени в насоките затрадиционния град, усвоя- превръщане на биосфера- урбанистично гравитаци- проблеми в компактния ход. Според ланд. арх. Се- кандидатстване (виж ка-ване на нови територии за та в биотехносфера онно поле) – ограничени град са налице много не- ленски направените про- рето). В проектното предложение на община Пловдив са включени трите типа територии, предвидени в насоките за кандидатстване:Зони с преобладаващ социален характер Зони с потенциал за икономическо развитие Зони на публични функции с висока обществена значимострегенерация на източните и югоизточните територии на ком- промишлените зони „Север” и „Тракия”, с най-големи терен- същинският градски център на Пловдив, включващ главнатапактния град, обхващащи етнически обособени квартали в ра- ни възможности за превръщане в смесени многофункционал- пешеходна зона, АИР „Старинен Пловдив”, кв. „Капана”, рекайон „Източен” и неблагоустроени зони с комплексно застроява- ни зони с приоритетно изграждане на малки и средни предпри- Марица и жп ареала на Централна гара, в които могат да се об-не в жр „Тракия” ятия, високотехнологични бизнес инкубатори, логистични пар- вържат по неповторим начин културен туризъм, бизнес, отдих и кове рекреация. ›Преобладаващ социален характер Обхват В зоната с преобладаващ „Аджисан махала” – в ра- ковите пространства, са- Същите проблеми с на зона социален характер ще се йон „Централен”. ниране на едропанелните благоустрояването имат и с пре- търси комплексно решава- Най-големият жили- жилищни сгради (изола- останалите квартали в ра- обла- не на инфраструктурните, щен район - „Тракия”, да- ции, дограма и т.н.) с цел йон „Източен”, извън ет- даващ жилищните и социалните леч няма проблемите на енергийна ефективност, нически обособения квар- социа- проблеми на най-големия „Източен”, но неговите те- доизграждане на обекти- тал „Столипиново”. Един лен ха- етнически обособен квар- ритории също са в „неудо- те на социалната инфра- от съществените пробле- рактер тал „Столипиново” с меж- влетворително състояние структура, решаване на ми и на двата района, тъй „Тра- кия” ду 45 и 55 хил. население, и с нереализиран потен- проблемите с паркиране- като е разположен меж- както и на другите три по- циал”. Тази констатация то, подобряване на ефек- ду тях, е нереализирани- добни: „Арман махала” и изисква комплексна наме- тивността на обществе- ят парк „Лаута”, за кой- „Шекер махала”, разполо- са по отношение на: благо- ния транспорт, изгражда- то липсва проектна готов- жени в район „Северен”, и устрояване на междубло- не на велоалеи и т.н. ност.
 • Строителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г. sg.stroitelstvo.info 21 ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ›Потенциал за икономическо развитие Към териториите с не- тура е разпръсната хао- не на многофункционалнареализиран потенциал за тично в случайно изграде- зона с подчертана бизнесикономическо развитие ни малки обекти. насоченост и допълнена сспокойно могат да се от- В рамките на зона „Се- обекти от социално значе-несат всички производ- вер” се предлага обособя- ние като образователни иствени зони на града, по- ване на подзона „Фили- специализирани центровесочи ланд. арх. Селенски. пово”, обхващаща целия от районно значение, раз-Основна причина за тях- жп ареал на гара Филипо- витие на „буферна” и „се-ното западане освен ико- во с прилежащите терито- кторна” логистика, създа-номическия срив са не- рии. Явява се базова спир- ване на зелени коридори иконтролираните реститу- ка на бъдещия Sbann със осигуряване на пешеход-ционни и приватизацион- „Северна тангента”, съ- на и велодостъпност до ра-ни процеси, довели до раз- ществена част от „вътреш- ботните места.дробяване на производ- ния магистрален ринг” на Производствена зонаствените терени, хаотич- Пловдив, проектиране- „Тракия” заема площ отно настаняване на несъв- то и изграждането на кой- 308.25 ха и на нейната те-местими дейности, изха- то също би следвало да ритория са функциониратбяване и разрушаване на бъде част от интегрирания около 135 фирми, а броятматериални активи (теж- Обхват на зона с потенциал за икономическо развитие - Производствена зона ”Север” план на подзоната, комен- на заетите надхвърля 5600ка и ненужна инфраструк- В настоящия момент рно. Територията, заклю- ни инвеститори, са: 130.57 тира Селенски. Заема сре- души. Наличните свобод-тура, сграден фонд и т.н.). производствена зона „Се- чена между ул. „Димитър ха свободни незастроени и дищно положение между ни незастроени и застрое-Липсата на устройствена вер” се развива територи- Стамболов”, „Победа” и 26.92 ха застроени, но не- три обособени в различ- ни, но нефункциониращиготовност, на „меки мер- ално не в посока усвоява- бул. „Дунав”, бързо се пре- функциониращи. Усвоява- ни места производстве- терени, близостта до лети-ки” спрямо потенциални- не на свободните и неиз- структурира и сменя исто- нето на свободните терени ни зони – зона „Север” с ще Пловдив и жилищенте инвеститори и не на по- ползвани площи в нея. Тя рически установения про- и непрекъснатото обно- продължението й от обек- район „Тракия”, добро-следно място териториал- се разраства по посока из- мишлен характер (млечна вление на съществуващия ти двустранно на „Карлов- то състояние на сграднияната „ампутация” на об- вън селищната територия промишленост, консервна сграден фонд е свързано ско шосе” и двете много- фонд като цяло в зоната,щината е причина за въз- на град Пловдив, на вход- промишленост и хлебоза- с постоянното развитие функционални производ- липсата на замърсяващиникването на нови иконо- но-изходните пътни ар- вод) в бизнес и делово об- на инженерната и пътна- ствено-логистични зони производства са добра ос-мически зони извън ней- терии Голямоконарско, служване и се превръща та инфраструктура. В зо- „Марица-запад” и „Мари- нова, която да отговори наните граници. Резултатът Карловско, Пазарджишко в лице на новата смесена ната липсват каквито и да ца-изток” (община Мари- нуждите на града от зона– унищожаване на приро- шосе и по-слабо по Бре- многофункционална зона било елементи на зелената ца). С интегрираното въз- за бърз икономически рас-ден ресурс – земята, и из- зовско шосе, които се за- „Север”. Терените, на ко- система и спорта, липсва и действие върху територи- теж и изграждането на ви-оставени съществуващи строяват плътно, стихий- ито може да се привличат обособен „бизнес център”, ята на жп ареала ще може сокотехнологични произ-производствени терени. но и изключително бу- в перспектива потенциал- а социалната инфраструк- да се постигне изгражда- водства и паркове. ›Публични функции трален – ул. ”Ал. Батен- Безспорно като тери- Обхват на ал играе ролята и на вто-тории на публични функ- берг” – Понеделник па- зона на пуб- ри „разделител” на град-ции с висока обществе- зар” лични функ- ската територия по съ-на значимост следва да обхваща най-активно на- ции с висока щия начин, както и река-се определи съществува- товарената част от град- обществена та. Премостването му сещият градски център на ския център – неговото значимост – осъществява на три мес-град Пловдив. В него са „ядро”. пл. ”Центра- та - Коматевският възел,разположени основните Функционалното й лен”, ул. „Ал. Бенонният мост и надлез Батемберг”,обществени активности развитие и състояние е Понеделник „Родопи”. Това е и обхва-– главната улица, стари- сложно, защото тук попа- пазар тът на тази подзона в ли-ят град, „Капана”, важни дат археологически, исто- неарен аспект. В дълбо-обекти на културно-ис- рически и културни обек- чина тя обхваща тангира-торическото наследство – ти от световно и нацио- щите територии: на северФорумът на Филипопол, нално значение, обреме- - бул. ”Хр. Ботев”, на юг -Одеонът, Античен стади- нени с неприсъщи функ- т.нар. „Южна тангента”,он, Античен театър и др. ции. Натрупани са нере- на запад - подлез „Мо-В тази зона са по-важни- шени транспортни и еко- дър-Царевец”, на изток -те обществени, култур- логични проблеми, за- възел „Родопи”.ни, административни, де- труднено обитаване и не- За Централната жплови, търговски и други възможност да се разгър- гара след проведен наци-обекти от градско и над- не пълноценна туристи- онален конкурс има из-градско значение. Град- ческа и културна дейност. готвен идеен проект, как-ският център е обърнал Функциите на обитаване, то и подробно геодезиче-гръб на река Марица, ко- транспорт, отдих и об- метници. Все още е със ред доминацията на про- градско развитие по по- ско заснемане. В одобре-ято категорично не из- служване се преплитат. С съхранен характер и об- блемите в подзоната са речието с използване на ния ОУП и ПС-КТС напълнява функциите си интегрираното въздейст- лик, макар и обезобразен дефинирани три учас- инвестиционен интерес град Пловдив в тази те-на градообразуващ фак- вие върху зоната ще се от транспортната инва- тъка: „Марица-запад”, за решаване на икономи- ритория се предвижда се-тор и следва да се отнесе постигне разтоварване на зия и несвойствени дей- „Марица-център” и „Ма- чески, социални и еколо- риозна комуникацион-към „териториите в неу- сегашния градски център ности - работилници, ма- рица-изток”. Те обхва- гични проблеми на намеса – с прокарва-довлетворително състоя- от някои административ- газини за строителни ма- щат територията от двете •включване за целого- нето на Южната танген-ние и с нереализиран по- но-делови функции, изя- териали и др., в т.ч. и ня- страни на река Марица, в дишно денонощно полз- та и подземно премина-тенциал”. вяване и развитие на зона колко нови сгради, „из- градските регулационни ване възможностите на ване на бул. ”Руски” – под Преплитането на раз- за туристическа индус- пъкващи” със съмнител- граници. С интегрирания Международния панаир Централна гара и свърз-нообразни функции в трия, по-добра организа- ни качества, коменти- план ще се постигне: за социална полза на гра- ването му с бул. ”Македо-„голямата” зона на град- ция на транспортния дос- ра Селенски. Може да се - запазване и доразви- да ния”. Ново решение след-ския център, наличие- тъп, обогатяване на еле- каже, че изготвянето на тие на спортен комплекс •изграждане на парк ва да намери и Бетонни-то на археологически и ментите на озеленяване- ИПГВР ще има „спаси- „Пловдив” с пълноценна „Източен” ят мост, който освен дру-архитектурни културни то като неразделна част телен характер” за тази реализация на спортните •създаване на условия гите проблеми е и преч-ценности и природни за- от възприятието на кул- уникална градска суб- съоръжения за спазване на изисквани- ка за движението на жпбележителности, предо- турно-историческото на- станция. - добро функционал- ята към защитената зона съставите по паневро-пределя разделянето й на следство и др. но зониране на централ- по „Натура 2000”. пейските жп коридори 4„подзони”, всяка със своя Подзона – „Река Марица” ната градска част, с раз- и 10. В подзоната е и ста-специфика и проблеми, Подзона „Кв. ”Капана” Реката е един от основ- товарване на стария град- Подзона „Централна жп дион „Т. Диев”, налице е икоито следва да намерят Кварталът е групов па- ните градообразуващи ски център от функции, гара” възможност за създаванесвоето решение. метник на културата, на- фактори и основно на- за които няма терито- Освен че е важен транс- на парк – източно от бул. ситен и с много индиви- правление на агломера- риални възможности, и портно-разпределителен ”Македония”.Подзона „Площад Цен- дуални архитектурни па- ционните връзки. Спо- насочване на бъдещото възел, със своя жп аре- Светла ДОБРЕВА
 • ИНФРАСТРУКТУРА22 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г. Български инвестиционен форум: Актуално състояние на пътнитe проекти в България и региона Проектът за кръстовището на две нива „Сахаров“ - „Ляпчев“ готов до месец Столична община го определи като един от двата най-важни проекта за следващата година До 20 декември ще бъде строителната конструкциязавършен проектът на на пътния мост. Тъй катокръстовището на две нива съоръжението се строи вмежду булевардите „Ан- жилищен район, сериозендрей Сахаров“ и „Андрей акцент при разработване-Ляпчев“ в район „Мла- то на вариантите е отделендост“. Проектант е „Виа на естетическата страна наПлан“ ЕООД, строител е моста и неговите елемен-„Трейс груп“ АД. Търгът за ти. Проектантите доба-инженеринг е спечелен от вят още, че на територия-консорциума между двете та на „Младост“ и „Дърве-фирми преди година, дого- ница“ има множество мо-ворът с възложителя - Сто- дерни сгради. За да свър-личната община, е подпи- ши работата, за която сесан през септември. изгражда, съоръжението По време на панела „Ак- трябва да осигури светълтуално състояние и перс- габарит под конструкци-пективи на пътни проек- ята на моста от 4.5 метра,ти в България и региона“ казват проектантите. Кон-на Българския икономи- фигурацията на нивеле-чески форум Георги Тодо- тата да позволява макси-ров, директор на дирек- мална конструктивна ви-ция „Транспортна инфра- сочина от 15 м. Проектан-структура“ в Столична- тите е трябвало да се съо- Вариант 3 Вта община, определи като бразят с широчината на ариант 3 представлява рамково решение на хоризонтална реакция върху средните фундамен-най-важни за реализация кръстовището, предопре-през 2011 г. кръстовища- делена от съществуващата мостовата конструкция. Основната рамка е ти. Според проектантите недостатък на вариантата „Сахаров“ - „Ляпчев“ регулация и изискването постигната чрез ригел, следващ формата на е по-сложната геометрия на стоманените стълбо-(с бюджет 9 млн. лева) и към съоръжението стъл- нивелетата на пътя и две V-образни колони. Връх- ве. Но вариант 3 според тях има три основни пре-„Драган Цанков“ - „П.К. бовете да попадат под път- ната многоотворна непрекъсната греда (ригел от имущества. При него се постига по-добра корави-Яворов“ (с бюджет 21 млн. ното плътно. рамката) е с отвори между 15 и 30 метра. При из- на на главните носачи. Съоръжението е красиво,лева). Отворите на моста са вършения статически анализ се доказа доброто естетско, смятат проектантите. При него има въз- Трасето на сега същест- съответно 20, 40, 20 ме-вуващия бул. „Андрей Са- тра. Проектантите също статическо и динамично поведение на конструк- можност за бърз обектов монтаж. Затова проек-харов“ в „Младост 1“ и така следва да се съобра- цията, както и намалената в сравнение с вариант 2 тантите смятат вариант 3 за най-подходящ.продължението на ул. „Св. зят с технологичните въз-Киприян“ в „Младост 2“ можности и традициите анти само на главните но- Вариант 1ще се свържат, като пре- за производство на стома- сачи на моста. Тсичането с бул. „Андрей нени конструкции в Бъл- Общата стойност на ози вариант представлява гредово решение на връхната конструкция.Ляпчев“ ще става чрез че- гария. проектирането и строи- Долното строене е разработено чрез два стълба и два устоя. Връхнататириклонно кръстовище Общото за трите разра- телството е 8.857 млн. лв. с конструкция е решена като триотворна непрекъсната греда с отвори 20,на ниво терен, а директ- ботени варианта е решени- ДДС. Одобрен е подробни- 40, 20 метра. Долното строене е от конзолни стълбове, запънати във фунда-ното направление по бул. ето на пътната конструк- ят устройствен план, след ментите. Поради необходимостта от конструктивен габарит от 2.5 м за глав-„Андрей Сахаров“ ще се ция чрез ортотропна пло- дебат в експертния съветосъществява чрез преми- ча, оребрена с вертикални на Столичната община е ната греда предложеното решение е такова, че пътят е долу, а гредата е раз-наване на второ ниво над ребра. Пътното платно е с избран вариант 3 на про- вита над пътната конструкция. При това положение служебните тротоари сабул. „Андрей Ляпчев“. За две ленти по 4 м и два тро- екта, за който вече се под- изнесени извън гредите. При извършения статически анализ се оказва, чецелта се предвижда из- тоара по 75 см. Второсте- готвят работни проекти. В при този вариант се получава сериозна деформативност на средния (голям)граждане на мостово съо- пенните греди за конструк- проекта също така влиза и отвор. В този вариант проектантите намират три недостатъка: големия габа-ръжение. То именно свърз- цията са предвидени през 2 път с дължина 750 м, наре-ва двете части на „Мла- м, а участъкът извън глав- чен пробив. рит на главния носач, индустриалното излъчване на мостовото съоръжение,дост“ и цели да отклони ните носачи е с променли- Според строителите има което според тях не подхожда на района на строителство, и относително по-трафика от „Цариградско ва височина. опасност за завършването голямата деформативност на гредовата система. Сред добрите страни ос-шосе“ преди бул. „Алек- Според Даниела Пенева, на отчуждителните проце- новно е опростеното долно строене и още по-опростеното фундиране.сандър Малинов“. управител на „Виа План“ дури, защото малко парче Проектантите разра- ЕООД, предложените ва- терен в зоната на моста себотват три варианта на рианти всъщност са вари- оказва частен имот. Вариант 2 Т ози вариант представлява арково решение на мостовата конструкция с Още за софийските съоръжения път горе. Предвидени са една средна арка и две крайни полуарки. АркитеС поред програма на Столичната община в периода 2011 - 2013, представе- са стъпили върху два средни фундамента и два крайни устоя. Върху ар- на по време на инфраструктурния панел на Българския инвестиционен ките са предвидени вертикални стоманени колони за опори на горното строе- форум, ще бъдат реализирани следните съоръжения: не. Връхната конструкция е многоотворна непрекъсната греда с отвори меж-• Нов надлез по ул. „Адам Мицкевич“ при Бакърена фабрика ду 10 и 20 метра. При извършения статически анализ се доказа доброто стати-• Транспортен възел „Надежда“, състоящ се от 18 съоръжения ческо и динамично поведение на конструкцията, но се проявява и характер-• Надлези по бул. „Цариградско шосе“, състоящи се от 5 съоръжения ният за арковите мостове така наречен разпор (хоризонтална реакция във• Мост по бул. „Драган Цанков“ над ул. „Тинтява“ фундаментите). Проектантите са на мнение, че е възможно фундирането да• Надлези по бул. „Владимир Вазов“ и бул. „Ботевградско шосе“ бъде затруднено. Те смятат също така, че основната система има сравнително• Мостове на вътрешноквартални улици, съоръжения по бул. „Кл. Охридски“. сложна геометрия. Тези две неща те определят като недостатък.
 • Строителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г. sg.stroitelstvo.info 23 ИНФРАСТРУКТУРА Български инвестиционен форум: Актуално състояние на пътнитe проекти в България и региона Обявяват търг за магистрала „Марица“ до края на ноември Процедурата за 8-те километра на магистрала „Хемус“ остава за януари 2011 г. До края на ноември се главният архитект на Со- на връзката с републикан-очаква да бъде обявен тър- фия Петър Диков, който ската пътна мрежа акцент Проектгът за магистрала „Мари-е и инициатор на най-ва- той постави върху Около- „Калотина - София“ца“ от километър 5 до ки- жния за свързване на три- връстното на София, чи-лометър 72. Изпълните- те магистрали – “Люлин”, ято южна и западна дъгалят следва да бъде избран “Тракия” и “Хемус”, път. да бъдат завършени прездо края на май 2011 г., а Той се състои от две части 2012-2013 г. Той специал-строителството на аутоба- на Западната дъга на Око- но отбеляза, че габаритътна да стартира през август. ловръстното (общо 7 км), на основното платно е двеТова каза Божидар Йотов,Северната скоростна тан- платна с по 3 ленти за дви-председател на Агенция гента (16 км) и две части жение по 3.50 м с раздели-„Пътна инфраструктура“, на пътя София – Калоти- телна ивица между тях отв панела „Актуално състо- на (общо 49 км). 3 м. Разделителните иви-яние на пътнитe проекти Щом “Люлин” бъде за- ци между локалите и ос-в България и региона“ повършена в средата на новното платно са от повреме на Българския ико-следващата година, най- 3 м. По цялата дължинаномически форум от 24- спешно е да бъде изграде- на участъка са предвиде-25 ноември в София. на отсечката от Западната ни обособени джобове за Агенция „Пътна ин- дъга на Софийския около- спирки на масовия град-фраструктура” ще стар- връстен път, която започ- ски транспорт, свързанитира тръжните процеду- ва от магистрала “Люлин” помежду си с подлези ири за строителство на лот и стига до река Какач (при пасарелки.1 на магистрала “Струма”бул. “Сливница”). ЗатоваДолна Диканя – Дупница търгът за строителство ев началото на януари 2011 предвиден за март 2011 г.,г., а за лот 4 Сандански - а завършването на обектаГКПП Кулата - към края да стане до края на 2012 г.на януари 2011 г. Втората част от фаза 1, Избор на изпълни- в която попада лот 1.2 -тел се очаква за лот 1 през частта от западната дъгаюли 2011 г., а началото на на Околовръстното отстроителството – през ав- река Какач до Северна-густ. За лот 4 договорът с та скоростна тангента, сеизпълнителя се очаква даочаква да има техническибъде сключен през август- проект до май 2011 г.септември 2011 г., а стро- Предстои актуализацияителството да започне дона съществуващия про-края на септември 2011 г. ект от Калотина до км 32 За изграждането на на пътя към София, кой-лот 3 (през Кресненско- то е за четирилентово тра-то дефиле) пътната аген-се, а следва да стане магис-ция смята, че най-добрата трала. Търг за техническиформа е инженеринг. Лот проект на втората част3 на магистрала „Струма”от трасето от км 32 до кмот Благоевград до Сан- 49 при София предстои да бъде обявен. Очаква седански е с дължина 61 км. пътната агенция да избе-Сега за участъка се подгот-вя апликационната форма ре вариант за частта от кмза финансиране на про- 32 до км 49 от три предло- жени. Според арх. Диковекта на лот 3 от „Техниче-ска помощ“ по оператив- най-подходящ е така на-на програма “Транспорт”.реченият червен вариант,Начало на тръжните про- който директно свързвацедури за проектиране е шосето от Калотина съспредвидено за 2011 г. Северната скоростна тан- гента. До края на тази годинасе предвижда да бъде обя- Директорът на дирек-вена тръжната процедура ция “Транспортна инфра-за проектиране на структура” Георги Тодо- ров представи проблемитеКалотина – София на София и бъдещите им Проекта представи решения. От гледна точка ИЗГРАЖДАНЕ НА ЧАСТИ ОТ СОФИЙСКИЯ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТУчастъци за реконструкция от околовръстното Срокбул. “Симеоновско шосе” до бул. ”Ал.Малинов” (в 2012 г.строеж)2. бул. “Ал.Малинов” до възела с бул. “Цариград-ско шосе 2013 г.3. бул. “Бъкстон” до възел с автомагистрала “Лю- 2013 г.лин”4. възел с автомагистрала “Люлин” до северната 2013 г.скоростна тангента
 • 24 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г.ИНФРАСТРУКТУРА Водният проект във Велико Търново: Седем компании наддават за строител, за надзор се състезават дванайсет Седем са кандидати- на обект „Старо военно е предвидена частична ство, каза за „Строител-те за строител и дванай- училище”. Позиция 2 е подмяна на водопроводи ство Градът” инж. Динко Кандидатисет за упражняване на за изграждане на водо- по улиците „Стоян Коле- Кечев, директор направ- За строителство и реконструкциянадзора (виж карето) провод и канализация на даров” - с дължина 148 м, ление „Техническа ин- 1. Консорциум „Понс – Аква ВТ” - „Понсстройинжениринг”по обявените обществе- обект „Пътен възел „Ка- „Славянска” - дължина фраструктура” в общи- и „Аква систъмс”ни поръчки за проекта чица”, ул. „Магистрал- 96 м, „Мармарлийска” - на Велико Търново, кой- 2. „Станилов” ЕООД„Подобряване и разви- на”. Третият лот на по- 199 м. В част „Канализа- то е в състава и на двете 3. ДЗЗД „Хидросистеми” - обединение на „Водстрой 98”,тие на инфраструктурата ръчката е за изгражда- ция” Главен канализаци- комисии и председател- „Интегрирани пътни системи” и „ПС инфрастрактура”за питейни и отпадъчни не на водопровод и кана- онен колектор 1 е пред- ства комисията за избор 4. Консорциум „Валхидро хемус” - „Хидрострой” – Перник,води на територията на лизация на обект „Цен- виден от стъклопластови на надзорната фирма. „Валмекс” – София, и „Автомагистрали Хемус” АДВелико Търново“. Той е трална градска част”. тръби. Към него ще бъ- По близо трийсет па- 5. ”Райкомерс конструкшън”по оперативна програма В позиция 1, част „Во- дат изградени и 28 реви- кетни документации за 6. ДЗЗД „ВиК – ВТ” - „Водоканалстрой” – Бургас, и „ИСА„Околна среда“, съфи- допровод”, мрежата е ре- зионни шахти, по-голя- участие във всяка от обя- 2000” – Софиянансиран е от Европей- шена като отделна зона ма част от които са кас- вените от община Вели- 7. Консорциум „Янтра 2010” – „Пътни строежи – Великоския фонд за регионал- със сключена мрежа с кадни поради високите ко Търново процедури Търново” АД и „Хидрострой” – Варна.но развитие и от Кохези- един главен и девет вто- скорости в колектора. за избор на строител ионния фонд на Европей- ростепенни клона. Пред- И в двете обществени надзор на водния проектЗа строителен надзор и инвеститорски контролската общност. Разме- видено е изместване на поръчки по-голяма те- бяха закупени в обяве- 1. Гражданско дружество „Ника Норм” – обединение нарът на договореното фи- съществуващ транзи- жест от 60% при избо- ните срокове, уточниха „Интерконсулт” ЕООД, Нирас България” ЕООД и „Стройнансиране от оператив- тен водопровод по ули- ра на изпълнител ще има от община Велико Тър-ната програма е 43.560 ца от новата регулация. техническата оценка, це- ново. Офертите се пода-Норм” ООДмлн. лв. Инвестицион- В част „Канализация” е новият критерий ще е с 2. „Пътинвестинженеринг” АД ваха до 22 ноември, катоният проект е изготвен новопроектираната ка- тежест 40%. отварянето им беше през3. ДЗЗД „Стройконтрол – Пловдив инвест”от „Аквапартньор” – Со- нализационна мрежа на Надяваме се до края изминалата седмица - на4. Обединение „Акваинс – Първанов и сие”фия, с ръководител на „Старо военно училище“ на годината да имаме из- 24 ноември по проце- 5. „Трансконсулт – БГ” ООДколектива инж. Веселин с обща дължина 2828 м. брани изпълнители и по дурата за строител и на6. „Агроводинвест” ЕАДПопов. Позиция 2 включва из- двете обществени по- 25 ноември за надзора. 7.„Рафаилов консулт” ЕООД Обществената поръч- граждане на водопро- ръчки, за да можем най- Предвижда се работата 8.„БТ инжениринг” ЕООДка за строител включ- вод и канализация на рано в края на зимата, по проекта да приклю- 9. „Армоконсулт 2000” ООДва три позиции. Първа- обект „Пътен възел „Ка- до март-април следва- 10. Консорциум „Ню Дайрекшън” чи в рамките на 36 месе-та е изграждане на во- чица”, ул. „Магистрал- щата година, да старти- ца през 2013 г. 11. „Консултантска инженерна група” ООДдопровод и канализация на”. В част „Водопровод” раме и самото строител- Силвия ЗЛАТКОВА 12.„Рутекс” ООД.
 • Строителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г. sg.stroitelstvo.info 25 ЕВРОФОНДОВЕ Министърът по управлението на еврофондовете Томислав Дончев: Опитваме се да направим перфектна система за следващия програмен период З Г-н Дончев, кога реално а целия програмен пе- инвестиционните разходи, за трябва да заработи нова- риод 2007 - 2013 г. без планиране на ремонтните ра- та мегаагенция? националното финан- боти. Ако това се съчетае с друг- Това е сценарият, който се об- вид софтуер, би могло да вър-съжда за следващия програмен сиране разполагаме с гру- ши работа и по отношение напериод от 2014 г. За да се слу- ба сума от 20 млрд. лева. Съ- прогнозиране и планиране начат подобни структури, създа- отнесена към чисто бюджет- транспортните потоци. Нямаването им трябва да започне ните разходи, които е има- смисъл да харчим десетки илиотсега. Трябва да избягаме от ла и ще има страната за це- стотици хиляди левове в рам-лошия навик да създаваме на ките на една малка институ-края на ноември някаква ин- лия период, които са не по- ция и да правим ГИС софту-ституция и да разчитаме, че тя малко от 180 - 200 млрд. лв., ер, който обслужва една малкаще започне да работи ефектив- това е не повече от 10%. територия или само една сфе-но от 1 януари следващата го- Тези цифри цитира минис- ра. Един такъв софтуер ставадина. Това няма как да се слу- търът по еврофондовете То- ефективен, когато го заредимчи. Ако искаме да имаме до- мислав Дончев. Той е катего- с цялата налична информациябра система и добри институ- – не само пътната, но и желе-ции, създаването им трябва да ричен, че с тези факти тряб- зопътната инфраструктура, незапочне още отсега. Не говоря ва да разсее илюзията, че с само транспортната, но и елек-само за мегаагенцията за раз- европейски пари можем да рификационната, не само под-витие – един централизиран оправим всичко и че евро- земната инфраструктура, ноорган, представляващ всички- пейските пари не може да в развитите страни съм виж-те оперативни програми, но и е свързана с това като се пода- рим повече за инфраструкту- дал и ГИС дори за защитенитеза междинните звена по места са бензинът в резервоара, те де определен проект, да се сле- ра, каква инфраструктура? Ще дървета. Само обърнете вни-в шестте района за планиране, може да са само добавката в ди статусът на проекта и как- развиваме ли нови социални мание за каква разлика в нива-универсални точки, които да горивото, която подобрява во се случва с него, е следваща услуги или ще инвестираме в та на разсъждение говорим, непомагат и по отношение при- октановото число и позво- стъпка. Разбира се, интегра- администрациите да стават по- коментирам изобщо болници,емането на документите, и по лява на двигателя да рабо- цията между ИСУН и ИСАК добри или пък защо не по-ма- училища, защото по принципотношение на текущия кон- (Интегрираната система за лобройни? Това са въпроси, на здравен и образователен ГИС ти по-добре и по-динамично.трол. администриране и контрол) които отговорите към момен- се приема за почти задължите-Предвиждаме също създа- Томислав Дончев е убеден, – земеделският инструмент е та не са очевидни. В момента се лен елемент при планиране наването на 27 информацион- че България трябва да има една от важните стъпки, но опитваме да скроим добрата, здравни и образователни по-ни центъра във всеки облас- ясни приоритети не само за това, което целим и се надя- перфектната система за след- литики.тен град. За съжаление това се след 2013 г., но и за следва- вам да се случи в рамките на ващия програмен период.случва в средата на програм- щите 2-3 години. Така напри- една година оттук нататък, е За колко време според васния период, а не се беше слу- да въведем реално електронно Как според вас географски- може да бъде създаденачило в началото. В тях ще ра- мер от десет приоритета ние кандидатстване. Чрез ИСУН те информационни систе- националната ГИС плат-ботят двама или трима екс- трябва да изберем четири по-бързо, евтино, по-ясно – ми работят в посока по- форма и колко би струва-перти на пълен работен ден, или пет, смята Дончев. това е финалната ни цел по добро администриране? ло това?ще бъдат заплащани с евро- отношение на ИСУН, а тези - Говорейки за географски ин- - При наличие на мотивиран ипейски пари и няма да тежат 27 центъра да се превърнат в формационни системи, преди концентриран екип, финанси-на съответната администра- едни универсални не само ин- да въвеждаме добри решения рането в случая не е проблем.ция на съответната община. формационни точки, а когато в малки мащаби, ние трябва да Всъщност, ако трябва да бъдаНие ще създадем възможност има каквито и да било съби- свършим голяма и тежка рабо- откровен, за повечето нещав реално време за жива връз- тия, свързани с европейските та, което означава да създадем проблемът не е достъп до фи-ка. Тези хора ще бъдат най- фондове в съответния град, да национална ГИС платформа. нансиране, а е проблем, свър-информираните в държава- може да се ползва от тяхната Имам предвид по отношение зан с мотивацията и мотиви-та, когато става дума за евро- помощ. типове информация и типове ран екип, който знае каквопейските пари. Общините до инфраструктура, които обхва- иска. Това би могло да се случимомента реагират активно и Ще споделите ли нещо по- щат цялата страна, например в рамките на около две годи-аз съм убеден, че още в сре- вече за подготовката на пътища, газопреносни, елек- ни. В никакъв случай не гово-дата на следващата година ще програмите, по които ще тропреносни мрежи – всичко рим за някаква зашеметяващаимаме изградени и функцио- може да се кандидатства това да бъде качено като ин- сума. Големият разход е не ку-ниращи няколко такива ин- през следващия програмен формация в национална ГИС. пуването на софтуера, а зареж-формационни центъра. Тези период, макар и в работен По места в различните инсти- дането му с информация, коя-центрове няма да пишат про- етап? туции има отделни ГИС слое- то я има разпиляна във всичкиектите, но те ще дължат отго- - Към момента на ниво Евро- ве, в отделни платформи, кои- държавни институции. Това евор на всеки зададен въпрос.Ако не могат експертите намясто да отговорят, има слу-жебен канал за връзка – това П 27 редвиждаме също създаването на информацион- пейски съюз тече дебат за бъ- дещето на кохезионната поли- тика и за бюджета за следва- щия програмен период, така то не си говорят по между си. Един ГИС софтуер става ефек- тивен, когато в него е зареде- но голямо количество инфор- въпрос на неголям екип, може би двайсетина – трийсет души, които да започнат събиране- то й. Оттук нататък не може дае информационен офис и в ни центъра във все- че все още не може да се каже мация. Към момента не разпо- си представите какви възмож-рамките на няколко часа ще ки областен град. В какви оперативни програми лагаме с такова нещо и това ни ности има, свързани с контро-се дава информация по поста- ще има оттук нататък и какъв е първият приоритет, говорей- ла и с планирането. Това озна-вени въпроси или отговор на тях ще работят два- ще бъде обемът на средства- ки си за географските инфор- чава, че изключително лесно иконкретен въпрос. На базата ма или трима експер- та, които ще бъдат разпреде- мационни системи. Защо не точно може да става планира-на тази инфраструктура от 27 ляни. Това ще зависи и от бю- българската пътна мрежа, ре- нето на всеки инвестиционенцентъра и един информацио- ти на пълен работен джета на ЕС, и от позициите на публиканската пътна мрежа разход за държавата, свързаннен офис в София – това ще ден. Ние ще създадем България, както и от постиже- да бъде част от една географ- с изграждане на нова инфра-бъде мрежата, над която ще възможност в реално нията, които имаме в рамки- ска информационна система - структура или с ремонта, свър-надграждаме, както и Инфор- те на този програмен период. това ще позволява само с ня- зан с поддържането й. Длъжнимационната система за упра- време за жива връзка. Към момента разговорът, кой- колко движения на мишката сме да направим такава инвес-вление и наблюдение (ИСУН) Тези хора ще бъдат то трябва да водим, е на ниво да се види не само откъде ми- тиция. Това не е част от порт-на средствата от структурните най-информираните приоритети. Ние за какво ис- нава съответният път, а и защо фейла ми, имам предвид катоинструменти на ЕС в Бълга- каме да се отпускат средства в не кога за последно е ремон- министерски отговорности,рия. Това са двете важни неща в държавата, когато следващия програмен период тиран, според гаранционния но ще настоявам тази идея дас оглед централната коорди- става дума за евро- - повече за земеделие, директ- срок, и кога ще има нужда от бъде реализирана.нация и управление. Еволю- пейските пари на помощ за фирмите, повече нов ремонт, дава неимоверни Интервюто взецията на ИСУН оттук нататък за инфраструктура? Ако гово- възможности за планиране на Силвия ЗЛАТКОВА
 • BUILDINGREENУСТОЙЧИВО СТРОИТЕЛСТВО, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ26 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г. Банско и Ихтиман за втори път оглавиха Българската ВЕИ шампионска лигаВ ъв второто издание на Национална- та шампионска лига по прилагане на възобновяема енергия се включиха 11 общини: Хасково, Оряхово, Ихтиман, Че- пеларе, Ардино, Нова Загора, Сливен,Тунджа, Банско, Гоце Делчев и Петрич. От февру-ари 2009 г. България е част от проекта „ВЕИ Шам-пионска лига“, съфинансиран от програма „Ин-телигентна енергия” на Европейската комисия,в който участват още Франция, Германия, Чехия,Полша, Италия и Унгария. Идеята на съревно- зултат на който са при-ванието е да спомогне съединени над 50 абона-за по-лекото адаптира- та - хотели, предприятия,не на общините в бър- частни къщи, както и го-зо развиващата се енер- ляма част от общински- Целта на ВЕИ Шампионската лига е създаване на мрежа от общини, които да си сътрудничат, споделяйки своягийна обстановка и спо- те сгради. За своята целе- опит за развитието на възобновяемите енергийни източнициделяне на опита в опол- насочена политика в об-зотворяване на биомаса- ластта на ВЕИ община мощност 1200 KW и из- Wiscom Systems, а стро- „Натуркрафт” ЕООД за вия разум – ЕЕ и ВЕИ ре-та и слънчевата енергия Банско спечели и второ- пълннени от „Ерато хол- ителството е реализира- фотоволтаичния парк в шения за енергийна не-като средство за постига- то място в Европейска- динг”. но в рамките на 7 месе- с. Блатец (836.7 kWp), от- зависимост, конкурент-не на успешно регионал- та ВЕИ шампионска лига ца пак от „СънСервиз“ крит през май 2010 г. ни цени и излизане отно развитие, заяви Лияна през май. „Нашата цел Слънчева енергия ЕООД. Специална награда кризата”, проведена на 25Аджарова, председател е Банско да се превърне Община Ихтиман за Второ място в соларна- за устойчиво енергийно и 26 ноември в Пловдив.на Асоциацията на бъл- в град на зелената енер- втори път стана победи- та лига заеха община Пе- развитие получи общи- Основният акцент бешегарските енергийни аген- гия”, заяви заместник- тел в категорията „Слън- трич и „Хидроенергийна на Чепеларе. Церемони- поставен върху устойчи-ции (АБЕА). Класиране- кметът Лазар Захов. На чева енергия” с изграде- компания” ООД за фото- ята по награждаване на вото енергийно развитието на общините се осъ- територията на община- ната в с. Пауново първа волтаичен парк „Припе- ВЕИ шампионите се със- на общините, които иматществява на база eнерги- та има изградена ВЕЦ с соларна електроцентра- чене” (1000 kWp), а тре- тоя по време на Шестата решаваща роля за пости-ята, произведена от ВЕИ, обща мощност 7.4 MW и ла в България. Соларни- тото място получиха об- национална конферен- гане на целите 20-20-20разделена на броя на жи- се предвижда реализация ят парк, произвеждащ до щина Сливен и дъщер- ция на АБЕА – „Страте- на ЕС.телите. на инсталация за биогаз. 1250 мегаватчаса годиш- ното дружество на ЕVN гии и политики на здра- Светла ДОБРЕВА Второто място в кате- но, е изпълнен от „Сън-Отоплителна централа гория „Биомаса” зае об- Сервиз“ ЕООД с подкре- КАТЕГОРИЯ „БИОМАСА“на дървесен чипс щина Чепеларе за локал- пата на германската ком- 1. Банско отоплителна централа на дървесен чипс и разширяване на съществува- В категорията “Био- ни отоплителни системи пания IBC Solar AG. Още щата топлопреносна мрежамаса” на първо място от- на дървесна биомаса в 2500 мегаватчаса слънче-ново се класира общи- пет обществени сгради с ва енергия годишно ще 2. Чепеларе локални отоплителни системи на дървесна биомаса в обществени сградина Банско за изградената обща инсталирана мощ- бъдат произвеждани на 3. Ардино изградени инсталации на дървесен чипс в общински сгради10 МВт отоплителна цен- ност 1781 KW, доставе- територията на общи-трала на дървесен чипс и ни от „Ерато холдинг” и на Ихтиман от открития КАТЕГОРИЯ „СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ“разширяване на същест- „Елидо”. На трето място преди седмица нов сола-вуващата топлопреносна се класира община Арди- рен парк за 5 млн. евро. 1. Ихтиман соларна централа в с. Пауновомрежа. Проектът е съв- но за въведените инста- Основни инвеститори в 2. Петрич фотоволтаичен парк „Припечене”местна инициатива с „Бул лации на дървесен чипс в него са китайските фир-Еко Енергия“ ООД, в ре- общински сгради с обща ми Polar Photovoltaics и 3. Сливен фотоволтаичния парк в с. Блатец Енергийна стратегия Екоенергийно образованиеС М поред подготвения проект за Национална стратегия за енергийна одел на европейско професионално обучение за енергийно модернизи- ефективност до 2020 г. 1.5 млрд. лв. са необходими за подобряване ране на стари сгради с цел повишаване на енергийната им ефективност, на енергийните характеристики на сградния фонд и внедряване на включително с прилагане на ВЕИ, разработват съвместно Българскатапасивно отопление и охлаждане, заяви Красимир Найденов от Агенцията търговско-промишлена палата и Европейският институт по труда (ЕИТ). Проек-по енергийна ефективност. Конкретни мерки за постигане на 20% намаля- тът REE - TROFIT се реализира по програма „Интелигентна енергия” на ЕК съв-ване на въглеродните емисии и 16% увеличение дела на ВЕИ в брутното местно с още седем организации от пет европейски държави: Гърция, Дания,енергийно потребление до 2020 г. са заложени и в националния план за Италия, Унгария и Франция, съобщи по време на форума д-р инж. Ирина Терзий-стимулиране на ВЕИ, който в момента е внесен за одобрение в ЕК. Преми- ска от ЕИТ. Целта е до 2013 г. да се разработят методики и да се проведе профе-наването към ВЕИ отопление - биомаса, слънчева и геотермална енергия, сионално обучение на 450 строителни, електро- и ОВК техници в страните парт-има решаващо значение за постигане на нулево ниво на въглеродните ньори в изпълнение на новата европейска Директива за енергийна ефективностемисии, твърдят от АБЕА. Затова те предлагат в Националния план за сти- на сгради, с която се изисква въвеждане на „нулево“ енергийно потребление домулиране на ВЕИ да се формулира 50% дял за ВЕИ отоплението в обща- края на 2020 г., като за административните обекти този срок е 2018 г. Пазарът ната индикативна цел, както и да се въведат стимули за въвеждане на ВЕИ строителство на нови сгради в близко бъдеще ще бъде изместен от услугите заинсталации, особено на биомаса, която съставлява 40 на сто от общия по- обновяване на стари обекти, подчерта инж. Терзийска. Според направеното про-тенциал на възобновяемата енергия в България. Експертите са изчисли- учване над 80 хил. многофамилни сгради със 700 хил. жилища (приблизителноли, че от дървесни отпадъци страната може да добива топлинна енергия в 53,6 млн. кв.м РЗП), обитавани от над 2 млн. души, се нуждаят от сериозно обно-размер на 13.5 тераватчаса годишно. Основните бариери според АБЕА са вяване. Това създава необходимост от база данни на екопродукти и ВЕИ техно-свързани с необходимостта от инвестиционни разходи и липсата на екое- логии, приложими в санирането, както и откриване на нови работни места и съз-нергийно образование. даване на нови т.нар. зелени професии и специалисти от типа “зелени якички”.
 • ПРОЕКТИ 27 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г. „Магнолия гардънс” - нов жилищен комплекс в Пловдив„М агнолия гардънс” е нов жи- Комплексът лищен комплекс от затворен включва шест сек- ции, с 4- и 6-етаж- тип, който се изгражда в пло- но застрояване и вдивския квартал „Христо богато озеленен Смирненски 1”. Избраната ло- вътрешен дворкация в близост с парк „Отдих и култура” осигу-рява постигането на модерен стил на обитаване вспокойна и уютна среда. Комплексът се състои отшест секции – пет, свързани в Г-образна компози-ция, и една свободно стояща. Сградите са проек-тирани с 4 и 6 надземни нива с общо 93 жилищниединици. Предлага се разнообразие от двустайнии тристайни апартаменти, студия, с квадратури от48 до 200 кв.м. Общата разгъната застроена площна комплекса е 9074 кв.м. Инвеститор на „Маг- ветствие с всички съвре-нолия гардънс” е ХЪС менни изисквания: то-ООД – водеща компания плоизолация 9 см, чер-в областта на търговията, вена тухла Wienerberger,производството и про- 5-камерна PVC дограмадажбата на метали и ме- със стъклопакет, луксоз-тални изделия, която от ни хидравлични асансьо-няколко години разшири ри, външни парапети отдейността си в жилищ- ковано желязо.ното предприемачество. За обезпечаване на из-Архитектурната концеп- искванията на обитате-ция на проекта е разра- лите за удобство, чистотаботена от „РТ Консулт” и естетическа поддръж-с водещ архитект Радко ка на комплекса ще бъдеТодоров. Изпълнител на осигурен професионаленстроително-монтажните фасилити мениджмънт,работи на обекта е „Ли- както и 24-часов контролнер” ЕООД. на достъпа и видеонаб- В комплекса е офор- людение. Местоположе-мен богато озеленен въ- нието на комплекса даватрешен двор с кътове за възможност за бърз дос-почивка, детска площад- тъп до ключови пътника и други атрактивни артерии в Пловдив – бул.съоръжения. За по-го- „Пещерско шосе”, бул.лям комфорт на обитате- „6 септември”, близостлите е предвиден ресто- до Mall Plovdiv, Гребниярант, разположен в сек- канал, училища, детскиции 2 и 3, както и два градини, медицински за-магазина. Паркиране- ведения.то е на 100% осигурено Планираният срок зачрез партерни гаражи и завършване на „Магно-открит паркинг, достъ- лия гардънс“ е в начало-път до който е контроли- то на 2012 г.ран с бариера и чип-кар- За закупуването нати. Проектиран е и пар- имот в жилищния ком-кинг за външни посети- плекс фирма ХЪС осигу-тели на ресторанта, ситу- рява собствен лизинг отиран по продължението три до пет години с 30%на югоизточната грани- самоучастие от клиен-ца на имота. та и годишно оскъпява- В изпълнението на не 40 евро на кв.м. Освен„Магнолия гардънс” ин- това се предлага и въз-веститорът ХЪС ООД можност за банково кре-залага на изключител- дитиране от Уникредитна прецизност на строи- Булбанк при преферен-телния процес. Влагани- циални условия.те материали са в съот- Светла ДОБРЕВАИнвеститор ХЪС ООДПроектант „РТ Консулт” ООДИзпълнител „Линер” ЕООДКонсултант „Вини” ЕООДПлощ имот 5024 кв.мЗП 1988 кв.мРЗП 9074 кв.м
 • 28 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г.РЕАЛИЗАЦИИ Международната верига молове Galleria стъпи в Стара Загора Новооткритият търговски център е първият опериращ проект на GTC в България Galleria Stara Zagora е Galleria Stara лекс със 7 киносалона напървият търговско-раз- Zagora е раз- международния операторвлекателен комплекс от положенa в Cinema City, кафенета, за-международен ранг в Ста- един от най- ведения за бързо хранене,ра Загора и региона. Като хубавите и детски кът, парти центърчаст от едноименната ве- леснодостъп- Galleria Ton Bonbon. Су-рига шопинг центрове ни централ- пермаркетът, разположенпроектът е изграден в съ- ни райони на на ниво -2, е на междуна- града и пред-ответствие с най-добри- лага на сво- родната верига Roda, еднате международни практи- ите клиен- от водещите търговскики и съобразно професио- ти 26 000 кв.м марки на „Меркатор груп“налните стандарти на GTC търговска в Югоизточна Европа.Group, която неколкократ- площ Строителството нано е обявявана за инвес- Galleria Stara Zagora стар-титор на годината за Цен- тира през 2008 г. и е пър-трална и Източна Европа. вият опериращ проект наОткритият на 11 ноември GTC в България. Мино-мол в Града на липите оси- ритарни партньори в негогурява работа на около 500 са местните предприемачидуши. Евгени и Спиридон Спи- Комплексът е разполо- рови. От българска стра-жен на 5 минути от цен- на в проектирането участ-тралната пешеходна зона, ват архитектурно студиона кръстовището на бул. „17,5”. Главен изпълни-„Патриарх Евтимий” и ул. тел е старозагорската фир-„Хан Аспарух”. Разгъната- ма „Строител ВД”. Кон-та застроена площ на ком- султант на обекта е „Вереяплекса възлиза на 36 400 ворно за проектите на GTC Оформлението на фасада- ни етажа, две търговски Zagora за пръв път в ре- консулт“ ООД. Следващи-кв.м, от които 26 хил. кв.м по света, с акцент върху та е в съответствие с архи- нива и едно последно ниво гиона стъпват ключови те два проекта от веригатаса търговските площи. Пр- естетика и функционал- тектурната визия, харак- със зона за развлечения. марки като Zara, Bershka, Galleria в страната ни щекоместата са 800. Galleria ност, като в същото вре- терна за веригата Galleria. Клиенти посрещат 35 Stradivarius, Pull&Bear, New отворят врати в морскитеStara Zagora е проектиран ме синтезира богатия опит Сградата разполага с магазина, а до края на го- Yorker, Deichmann и много ни градове Бургас и Варнаот архитектурното студио и ноу-хау на изграждане- подземен паркинг, развит дината те ще се увеличат с други. В зоната за забавле- през 2012 г.The Laguarda. Low, отго- то на търговски центрове. на два и половина сутерен- още 15. Чрез Galleria Stara ния е разположен мултип- Светла ДОБРЕВА Шалом Мор, управляващ директор на GTC за България: В реализацията на проекта вложихме 65 млн. евро Ш Отличава ли се Galleria алом Мор е управля- ропа притежаваме ноу-хау за ведем още нови магазини. Stara Zagora от оста- ващ директор на GTC позициониране на междуна- Какъв е социалният налите шопинг молове за България от ми- родната верига за търговски ефект от реализирането като търговски формат, комплекси Galleria като пред- на Galleria Stara Zagora? разнообразие от търгов- налата година. Има 40 годи- почитана дестинация за па- - Напълно обновихме приле- ски марки, организация ни опит в строителството и е заруване и забавление в голе- жащата инфраструктура, по- на вътрешното прос- бил главен инженер на едни мите градове. След успешно- добрихме уличното движе- транство, комуникации? от най-големите инвеститори то стартиране на Galleria Stara ние и паркирането в района.- Освен че е един модерен в молове в Централна Евро- Zagora във време на рецесия Създадохме бизнес за мест-търговски център с успешен па - Plaza Centers. GTC е един има много наематели с по- ните предприемачи, дос-микс от наематели на меж- малки възможности, които тавчици, обслужващи дру-дународни и местни мар- от най-големите инвеститори желаят да стъпят в междуна- жества, както и множествоки, които предлагат най-но- в молове в България с про- роден тип търговски център строителни работници. Надвите тенденции на достъпни екти още във Варна и Бур- в региона. И ключови наема- 500 са разкритите нови ра-цени, Galleria Stara Zagora е и гас, които предстои да отво- тели, които следват експанзи- ботни места в новооткритиямясто за развлечения, какво- рят в следващите две годи- ята на GTC във всички стра- търговски център и достав-то нямаше до този момент в Какъв е размерът на инвес- ни, винаги са имали доверие в чиците на услуги (маркетинг,града. Мултиплексът с него- ни, и в Русе, чието строител- тицията и доволни ли сте нашите умения и подход и по реклама, охрана, почистваневите седем зали, управлява- ство още не е започнало. от качеството на изпълне- този начин гарантират дъл- и поддръжка и т.н.). За де-ни от Cinema City - най-го- ние на проекта? госрочния успех на всеки нов цата изградихме в съседстволемият кинооператор в Цен- - В реализацията на проек- мол. GTC има дългосрочна нова детска площадка.трална и Източна Европа, та ни в Стара Загора са вло- стратегия при управлениетодетският клуб, детската пло- жени 65 млн. евро. Работихме на търговските центрове и въ- Как е решен комуникаци-щадка, парти центърът, обе- предимно с местни фирми и преки че пазарът е много тру- онният достъп и парки-щават много забавления и мога да кажа, че качеството на ден в момента, ние вярваме в рането?нови преживявания за мла- строителните работи е много нашите проекти и представе- - По споразумение с общи-дите хора. До няколко сед- задоволително. ни марки. на Стара Загора изградихмемици Galleria ще има дам- Нашият опит и ноу-хау не га- ново кръстовище с кръго-ски клуб, който ще привлича Каква е вашата страте- рантират само привличане на во движение между улици- Нсъвременните делови жени гия за успешното нала- повече модни марки на едно те бул. „Патриарх Евтимий“с различни интересни тема- апълно обновихме гане на новия търговски място, а създават по-уютна ат- и „Хан Аспарух“ (при „Реми-тични сесии. А за тези, кои- прилежащата ин- център в условията на за- мосфера за пазаруване и раз- за“), включително ревизи-то се поддържат във форма, фраструктура, подо- силена конкуренция? влечения. Чрез Galleria за пръв рахме организацията на дви-в началото на следващата го- - Благодарение на опита на път в Стара Загора стъпи- жение по улици „Атанас Ко-дина ще бъде открит фитнес брихме уличното дви- GTC в успешно разработва- ха международни марки като жухаров“ и „Радецки“. Такацентър на голяма междуна- жение и паркирането не и управление на търгов- Zara, Bershka, Stradivarius, Pull се създаде улеснен достъп дородна верига с над 1000 кв.м в района ско-развлекателни центро- & Bear, New Yorker, Deichmann, нашите 800 подземни и над-площ. ве в Централна и Източна Ев- Nike, House и сме на път да до- земни паркоместа.
 • Строителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г. sg.stroitelstvo.info 29 РЕАЛИЗАЦИИ „Варна тауърс” – западната порта на града Първата в страната лицензирана хеликоптерна площадка върху сграда вече е фактС 87% наети търговски площи на 25 ноем- ври посрещна първите си посетители но- вият бизнес комплекс „Варна тауърс”. Опитвайки се да избягат от шаблона за търговски център, наложен през послед-ните години, инвеститорите предложиха на вар-ненския пазар първия по рода си комплекс с те-матично зониране, съчетаващ богат търговскимикс със зони за бизнес и забавления. „Варна тауърс“ е про- над 6 декара са разполо-ект, отличаващ се с много жени лазер форс, стрел-неща. Уникален собствен бище, замък за игри, пар-образ, който допълва и ти зони и тематични зали,се вписва в архитектура- танцови зали по чикагскита на Варна. Разположена модел, амфитеатрално те-на входа на града от запад, матично кафе, боулингсградата с впечатляваща зала и зала за тенис наархитектура, височина и маса и много други уни-обем е на път да се пре- кални предложения.върне в един от символи- Във „Варна тауърс“ от-те на Варна. Финалният криха първите си обек- В обособената зона за Инвеститор „Варна тауърс” ООДзавършек на двете кули ти в България сериоз- услуги е реализирана уни- „ВАРНА ТАУЪРС“са първата в България ли- ни брандове от Италия, кална по рода си „алея Проектант „Урбаарх” ЕООД В ЦИФРИцензирана хеликоптер- Турция, Франция и други на занаятите”, каквато зана площадка, изградена страни. Комплексът се от- пръв път се обособява на Изпълнител „Топ Билд” ООД 50 млн. евровърху сграда (върху за- личава с атрактивни ма- територията на подобен тика в комплекса внасят лата връзка между две- инвестицияпадната кула), и първият газини с уникални и кре- търговски обект. В нея се и общите площи, поло- те кули, разположена нав страната и единствен на ативни решения за инте- предлагат комунални и вината от които са офор- 35 м височина, ще функ-Балканите въртящ се рес-торант „Магнито скай” риор. В центъра на съв- местен магазин за дет- битови услуги като обу- щар, ключар и т.н., офис мени като „градски прос- транства” с улици, пло- ционира модерен бизнес център. Администрация- 83 000 кв.м(върху източната кула), ски и спортни стоки е из- на „Български пощи“ и щади, слънчеви атриуми, та на Е.ОН ще се настани обща разгъната площот който се открива не- градена велоалея с реал- център за обслужване на фонтан. За посетителите в сградата в края на март,повторима гледка към це- ни размери, подходяща за клиенти на Е.ОН, един от са осигурени много места когато приключи с реа-лия град. Ресторантът се тестове на предлаганите основните наематели на за отдих и разходки. лизацията на разработе- 60 000 кв.мзавърта на 360 градуса за велосипеди, ролери и дру- офиси в сградата. При от- „Варна тауърс“ предла- ните от тях индивидуал- търговски имежду 40 и 85 мин., в за- ги спортни стоки. Сред криването 72% от наема- га високи стандарти във ни проекти за заеманитевисимост от настройката. брандовете, които за пръв телите посрещнаха посе- всеки детайл: офиси клас от тях площи. В началото обслужващи площиТова, съчетано с красивия път се представят в гра- тителите с отворени ма- А в двете кули на компле- на март ще отвори и цен-интериор и уникалната да, са Piazza Italia, Koton, газини. Останалите се оч- кса, вертикална комуни- търът им за обслужванеатмосфера, го превръща в Jennyfer, „Електроника аква да отворят врати до кация, решена с модерни на клиенти, разположен 23 000 кв.медно от най-атрактивните Densi“, Chipollino с „Макс Коледа, а инвеститори- панорамни асансьори, ес- в зоната за услуги. Само офис площи.заведения във Варна. спорт“, Тата Italia Shoes с те вярват, че до пролетта калатори и травелатори, 10% от офис площите Търговският център магазин от 1000 кв.м и др. всички търговски площи достатъчно на брой пар- все още са свободни, ста-разполага с най-големия вБългария закрит увесели- В комплекса е разположен и първият в града „Мега- ще бъдат наети. В комплекса са обосо- коместа. Сред вече наели- те офис пространства са на ясно при откриване- то. Когато и те бъдат за- 800телен парк, носещ името маркет Roda“. Той е чет- бени и пространства за Е.ОН, заемащ цялата за- ети, общо 2000 души ще паркоместа„Двете кули”. Той е ком- въртият магазин, който провеждане на култур- падна кула и четири ета- работят в офис сградите,пилация от многообраз- словенската верига „Мер- ни и обществени прояви, жа от източната, „Българ- които са потенциални по-на гама атракциони, шко- катор - Б“ ЕООД отваря в надхвърляйки границите ски пощи“, международ- требители на търговската 70 метрали и концептуално обосо- страната през последния на чисто търговския сег- на софтуерна компания част на комплекса. височина на кулитебени сектори. На площ от месец. мент. Допълнителна есте- и голям телеком. В топ- Силвия ЦЕНОВА
 • 30 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г.ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОН- REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTANT SERVICES) СУЛТАНТСКИ УСЛИГИ (CONSULTANT SERVICES) REPUBLIC OF BULGARIA РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ BULGARIA ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА MUNICIPAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECT MUNICIPAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECT КОНУЛТАНТСКИ УСЛУГИ CONSULTING SERVICES CONSULTING SERVICES ПРОЕКТ ID № P099895, ДОГОВОР MIDP-MP-QCBS- 1 Project ID No.: P099895, Contract № MIDP-MP-QCBS- 1 „ИЗГОТВЯНЕ НА РЕГИОНАЛНИ ВиК ГЕНЕРАЛНИ ПЛАНОВЕ ЗА ИЗ- Loan No. 7834 „ Preparation of Regional Water and Waste Water Master Plans for Eastern ТОЧЕН РЕГИОН“ Project ID No. P099895region” Expressions of interest Expressions of interest Правителството на Република България е получило заем от Международ- ната банка за възстановяване и развитие за целите на Проект за развитие The Government of Bulgaria has received a loan from the World Bank for The Government of Bulgaria has received a loan from the World Bank for на общинската инфраструктура и възнамерява да използва част от средства- the purposes of a Municipal Infrastructure Development Project (MIDP) and itthe purposes of a Municipal Infrastructure Development Project and it intends to та за консултантски услуги. intends to apply part of the proceeds of the Loan for consulting services. Един от компонентите на посочения проект включва разработването на One component of the proposed project will provide technical assistanceapply part of the proceeds of the Loan for consulting services. генерални регионални планове за водоснабдяване и канализация за три ре- for preparing and implementing the project activities. гиона, както следва: Западен, Централен и Източен регион. Изискват се кон- One component of the proposed project will elaborate master plans in the султантски услуги за: The Ministry of Regional Development and Public Works now invites eligiblewater sector for three regions as follows: western region, central region and изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и кана- individual consultants to submit their expression of interest for providing aeastern region. Consulting services are required to: лизация. consulting services on „Procurement advisory support”. prepare regional master plans for water supply and wastewater Продължителността на предоставяне на консултантските услуги е при- Consulting services are required for approximately 17 months from the близително 17/седемнадесет месеца/, считано от дата на подписване на до- The main responsibilities of the Individual Consultant include , but are notcommencement date. говора за тяхното извършване. limited to those listed below: Based on Terms of References prepared by the PIU and technical The Ministry of Regional Development and Public Works now invites eligible В тази връзка Министерство на регионалното развитие и благоустрой- consultants, assist in ството кани консултанти, с необходимите качества да заявят своя интерес preparing draft Expressions of Interest (EOI) and in preparing draftconsultants to indicate their interest in providing the services for contract MIDP- за предоставяне на консултантски услуги по договор MIDP-MP-QCBS- 1:”Из-MP-QCBS 1 “Preparation of Regional Water and Waste Water Master Plans for Request for Proposals (RfP) работване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализа-Eastern region”.The Eastern region includes the following municipalities: ция за Източен регион”.Източният регион обхваща следните общини: Advise the PIU in preparing procured contracts and give general Municipalities in Bourgas District: 13 - Bourgas, Aytos, Kameno, Karnobat, Общините в област Бургас: 13 - Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Мал- procurement support;Malko Turnovo, Nessebar, Pomorie, Primorsko, Ruen, Sozopol, Sredets, ко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгур- Assist in tendering, evaluation and contract award, including anySungurlare, Tsarevo ларе, Царево complaints from bidders Municipalities in Varna District: 12 - Varna, Avren, Aksakovo, Beloslav, Общините в област Варна: 12 - Варна, Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Provide General Procurement SupportByala, Vetrino, Vulchi dol, Devnya, Dolni chiflik, Dulgopol, Provadia, Suvorovo Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово The Consultant shall possess the following minimum qualifications: Municipalities in Dobrich District: 8 - Dobrich-city, Balchik, General Toshevo, Общините в област Добрич: 8 - Добрич-град, Балчик, Генерал Тошево, До- a)University degree, preferably in public/business administration, economy, брич, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла engineering or in a similar relevant discipline;Dobrich, Kavarna, Krushari, Tervel, Shabla Общините в област Шумен: 10 - Шумен, Велики Преслав, Венец, Върби- Municipalities in Shoumen District: 10 - Shoumen, Veliki Preslav, Venets, b)5-year experience as Procurement Specialist or Procurement Consultant ца, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, ХитриноVarbitsa, Kaolinovo, Kaspichan, Nikola Kozlevo, Novi pazar, Smyadovo, Hitrino (advisor) on World Bank financed projects (min. 1 large project successfully Общините в област Търговище: 5 - Търговище, Антоново, Омуртаг, Опа-Municipalities in Turgovishte District: 5 - Targovishte, Antonovo, Omurtag, ка, Попово finished – min. value of 25 Million Euro), with in-depth knowledge of the WorldOpaka, Popovo Общините в област Сливен: 4 - Сливен, Котел, Нова Загора, Твърдица Bank’s procurement procedures and guidelines; Municipalities in Sliven District: 4 - Sliven, Kotel, Nova Zagora, Tvarditsa Общините в област Ямбол: 5 - Ямбол, Болярово, Елхово, Стралджа об- c) Excellent interpersonal and communication skills, Municipalities in Yambol District: 5 - Yambol, Bolyarovo, Elhovo, Straldja, щина, Тунджа d) Fluency in English, excellent report writing skills;Toundzha Общините в област Стара Загора: 11 - Стара Загора, Братя Даскалови, е) Full computer (MS Office) and office automation literacy; good training Municipalities in Stara Zagora District: 11 - Stara Zagora, Bratya Daskalovi, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Рад- skills, in order to instruct the PIU staff (and possibly other individuals) on the нево, Чирпан World Bank procurement practices.Gurkovo, Galabovo, Kazanluk, Maglij, Nikolaevo, Opan, Pavel banya, Radnevo,Chirpan f) Relevant experience in Bulgaria ; Заинтересованите консултанти трябва да предоставят информация, по- казваща, че притежават необходимата квалификация за извършване на ус- Interested consultants must provide information indicating that they are лугите: A consultant will be selected in accordance with the procedures set out inqualified to perform the services: the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by • Профил на консултанта - дата и място на регистрация, цялостен опит в • Profile of the consultant – date and place of registration, overall experience областта на техническото задание (описание на подобни задачи, опит при World Bank Borrowers (current edition).in the field of the ToR (description of similar assignments, experience in similar подобни условия), човешки ресурси (общ опит и квалификация на основния The expression of interest shall have the following structure and contentconditions), human resources (general experience and qualifications of the main персонал, годините, които работят в компания), финансов капацитет (годи- and shall be presented in the same sequence as shown below:personnel, number of years working in the company), financial capacity (yearly шен доход за последните три години, годишен доход в областта на техниче- a)Cover Letter, comprising the candidate’s name, address, contact person,income for the past three years, yearly income in the field of the ToR in the past ското задание през последните пет години). telephone, fax and e-mail;five years). • Осигуряване на качество: Кратък преглед на мерките, които консултан- b)Presentation, comprising information of your previous experience as a тът възнамерява да предприеме, за да обезпечи качеството на проекта, чи- procurement specialist or consultant; • Ensuring the quality: A short review of the measures the consultant intends ято значимост ще бъде оценявана. c)curriculum vitae (CV).to take to ensure the quality of the project, whose relevance will be evaluated. • Списък на собствено и наето техническо оборудване и софтуер, необхо- • A list of the owned and rented technical equipment and software, necessary дими за изпълнение на консултантските услуги. Your experience and qualification shall conform to the requirement asfor conducting the procurement. • Опит в подобни проекти и в предоставянето на услуги с подобен пред- specified in the terms of reference. The CV will be evaluated for the qualification • Experience in similar projects and in provision of similar services. A list of мет. Списък на подобни договори, изпълнени през последните пет години с and experience of the candidates in accordance with the following criteria:similar contracts, executed in the past five years with a short description of the кратко описание на техническото задание, включително името на клиента, (i) General Qualifications - 20ToR, including the name of the client, place, deadline, cost, etc. място и срок, цена и т.н (ii) Adequacy for the Project - 60 • Experience in the region. Information on the regional experience in similar • Опит в региона. Информация за регионален опит в подобни проекти. (iii) Language and Relevant Experience - 20projects. Experience in cooperation with local and regional consultants and Опит в сътрудничество с местни и регионални консултанти и изпълнението Total Points:100implementation of similar ToRs in the country or the region. на подобни задания в страната или региона. • Recommendations from previous clients. • Препоръки от предишни клиенти. С цел повишаване на своята квалификация, консултантите могат да се Following the evaluation of the CV’s of individual consultants, the candidate сдружават. Това сдружение може да бъде както под формата на обедине- whose evaluation scores is the highest, will be invited by phone or by email to Consultants may associate to enhance their qualifications. The “association” ние (по смисъла на Закона за задълженията и договорите или Търговския conduct negotiations and to sign a contract.may take the form of a Joint Venture or a sub consultancy. In case of a Joint закон), така и като подизпълнител. В случай на обединение, всички съдруж-Venture (JV), all members of the JV will be evaluated jointly for the purpose of ници, включени в него ще бъдат оценявани общо за целите на кратката лис- If selected, you would assist Ministry of Regional Development and Publicshort listing and shall be jointly and severally liable for the assignment and shall та и ще бъдат солидарно отговорни за изпълнението на консултантските ус- Works (hereinafter referred to as “the Client”) with Procurement advisorysign the contract in case of award is made to that JV group. Interested consultants луги, в случай, че бъде подписан договор с тях. В своето заявление за изра- support. More details on the services are provided in the Terms of Referenceshould clearly indicate the structure of their “association” and the duties of the зяване на интерес заинтересованите консултанти трябва ясно да посочатpartners and sub consultants in their application. Unclear expression of interests структурата на своето сдружение, както и разпределението на отговорно- In case of delay more than 3 days after notification of the selectedin terms of “in association with” and/or “in affiliation with” and etc. may not be стите между неговите членове и подизпълнители. Неясни заявления за из- candidate, the Client has the right to withdraw the invitation. In caseconsidered for short listing. Keeping one expression of interest per firm as разяване на интерес по отношение на изрази като „Заедно с“ и / или „в при- надлежност към“ няма да бъдат разглеждани. По принцип всяка фирма - кон- agreement is not reached for a contract, the negotiations with the individualprinciple, a consultant firm may decide whether it wishes to participate as a sub султант поддържайки едно заявление за изразяване на интерес трябва да consultant will be terminated and new negotiation will be proposed with theconsultant or as an individual consultant or as a partner in a joint venture. Please реши дали иска участва като подконсултант или като индивидуален консул- next ranked candidate.note that a firm shall submit only one EOI in the same selection process either тант или като партньор в обединение. Моля, обърнете внимание, че фирматаindividually as a consultant or as a partner in a joint venture. No firm can be a sub – консултант трябва да представи само едно заявление за изразяване на ин- Please note that the cost of preparing a CV and of negotiating a contract isconsultant while submitting an EOI individually or as a partner of a joint venture терес в рамките на една и съща процедура за подбор- самостоятелно като not reimbursable as a direct cost of the assignment.in the same selection process. A firm, if acting in the capacity of sub consultant in индивидуален консултант или като партньор в обединение. Никоя фирма кон-any consultant or JV, may participate in more than one consultant, but only in the султант, която е подала заявление за изразяване на интерес самостоятелно The following documents can be found on the Web site: http://www.mrrb.capacity of a sub consultant. или като партньор в обединение не може да участва като подизпълнител на government.bg: друга фирма –консултант в един и съща процедура за подбор. Фирма-консул- тант, която участва в качеството на подизпълнител на друга фирма-консул- I.Sample Format of Curriculum Vitae (CV) The consultants will be selected in accordance with the procedures set out тант или обединение на такива, може да участва като подизпълнител и на II.Terms of referencein the World Banks Guidelines: Selection and Employment of Consultants by други фирми - консултанти в рамките на една и съща процедура за подбор,World Bank Borrowers (current edition) through the Qualification and Cost Based но само в това си качество. The deadline for expression of interest is 6 th of December 2010, 15:00Selection method (QCBS). p.m. (Sofia local time) Консултантът ще бъде избран в съответствие с процедурите, посочени в Expressions of interest must be delivered to the address below by the 8th of Указанията на Световната банка: Избор и наемане на консултанти от заемо- Address No. 1. For information:December 2010, 15:00 p.m. (Sofia local time) получатели на Световната банка (последното издание), чрез метод QCBS. Ministry of Regional Development and Public Works Investments Directorate Address No. 1. For information: Заявленията за изразяване на интерес трябва да бъдат подадени на по- Municipality Infrastructure Development Project сочения по-долу адрес до 8-ми декември 2010 г., 15:00 ч. (местно време Со- Ministry of Regional Development and Public Works фия) Attn. Kalina Shopova, Project Coordinator Investments Directorate, Municipality Infrastructure Development Project 17-19, Sv. Sv. Kirill and Metodii Street, Attn. Kalina Shopova, Project Coordinator Адрес № 1 за получаване на информация: 1202 Sofia, Republic of Bulgaria 17-19, Sv. Sv. Kirill and Metodii Street, Дирекция „Инвестиционни дейности”, На вниманието на: Калина Tel: +359 2 9405338, Fax: +359 2 9872517 1202 Sofia, Republic of Bulgaria Шопова,Координатор на проекта. Работно време: 09:30 to 15:00 E-mail: KShopova@mrrb.government.bg Tel: +359 2 9405338, Fax: +359 2 9872517 Адрес № 2 за подаване на заявления Web site: http://www.mrrb.government.bg E-mail: KShopova@mrrb.government.bg, Web site: http://www.mrrb. Министерство на регионалното развитие и благоустройството Working hours: 09:00 to 15:00government.bg Дирекция „Инвестиционни дейности” Working hours: 09:30 to 15:00 ет.5, стая 503, Тел.: +359 2 9405338, Факс: +359 2 9872517 Address No. 2. For submission of documents: Работно време: 09:00 to 17:00 Ministry of Regional Development and Public Works Address No. 2. For submission of Expressions of Interest: Ул.”Св.Св. Кирил и Методий” 17-19 Room 503, fifth floor Ministry of Regional Development and Public Works Република България, гр. София, 1202 17-19, Sv. Sv. Kirill and Metodii Street Room 503, fifth floor17-19, Sv. Sv. Kirill and Metodii Street Тел.: +359 2 9405338, Факс: +359 2 9872517 1202 Sofia, Republic of Bulgaria 1202 Sofia, Republic of Bulgaria E-mail: KShopova@mrrb.government.bg Tel: +359 2 9405338, Fax: +359 2 9872517 Tel: +359 2 9405338, Fax: +359 2 9872517, Working hours: 09:00 to 17:00 Web site: http://www.mrrb.government.bg Working hours: 09:00 to 17:00
 • Строителство Градът, 29 ноември - 5 декември 2010 г. sg.stroitelstvo.info 31 ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST date. country or the region. (CONSULTANT SERVICES) Consultants may associate to enhance their qualifications. The “association” may take the form of a Joint Venture or a sub consultancy. In case of a Joint Venture (JV), all members of the Proposed staff for the present task – list of specialists with appropriate skills including data REPUBLIC OF BULGARIA, MUNICIPAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECT, JV will be evaluated jointly for the purpose of short listing and shall be jointly and severally concerning their qualification, design capacity of the proposed experts under the Bulgarian CONSULTING SERVICES liable for the assignment and shall sign the contract in case of award is made to that JV group. legislation, legal capacity, experience in similar consulting services, years with the firm, etc. Project ID No.: P099895, Contract № MIDP-CS--CQ-1 Interested consultants should clearly indicate the structure of their “association” and the duties Recommendations from previous clients. „Immediate preparation support”, Expressions of interest of the partners and sub consultants in their application. Unclear expression of interests in terms The consultants will be selected in accordance with the procedures set out in the World of “in association with” and/or “in affiliation with” and etc. may not be considered for short listing. Banks Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (Мау, The Government of Bulgaria has received a loan from the World Bank for the purposes of Keeping one expression of interest per firm as principle, a consultant firm may decide whether 2004q Rev. October 1, 2006& May 1, 2010) through the Selection Based on Consultants’ a Municipal Infrastructure Development Project (MIDP) and it intends to apply part of the it wishes to participate as a sub consultant or as an individual consultant or as a partner in a Qualifications (CQ). proceeds of the Loan for consulting services. joint venture. Please note that a firm shall submit only one EOI in the same selection process Expressions of interest must be delivered to the address below by 14th of December 2010, One component of the proposed project will provide technical assistance for preparing and either individually as a consultant or as a partner in a joint venture. No firm can be a sub 15:00 p.m. (Sofia local time). implementing the project activities. consultant while submitting an EOI individually or as a partner of a joint venture in the same The Ministry of Regional Development and Public Works now invites eligible consultants to selection process. A firm, if acting in the capacity of sub consultant in any consultant or JV, may Address No. 1. For information: indicate their interest in providing the services for “Immediate preparation support”. participate in more than one consultant, but only in the capacity of a sub consultant. Ministry of Regional Development and Public Works, Investments Directorate The focus of this immediate support would be to facilitate implementation of the water supply Municipality Infrastructure Development Project, Attn. Kalina Shopova, Project Coordinator dams and the treatment plants. Interested consultants must provide information indicating that they and their key staff are The main responsibilities of the Consultants are: (i) to prepare Detailed Spatial Development qualified to perform the services: 17-19, Sv. Sv. Kirill and Metodii Street, 1202 Sofia, Republic of Bulgaria Plans (DSDP) for construction sites of Luda Yana and Neikovtsi dams and DSDP for Profile of the consultant – date and place of registration, overall experience in the field of the Tel: +359 2 9405338, Fax: +359 2 9872517 Treatment plants for drinking water of Luda Yana and Neikovtsi Dams (ii) to provide project assignment, human resources (general experience and qualifications of the main personnel), E-mail: KShopova@mrrb.government.bg, Web site: http://www.mrrb.government.bg Preparation Support- prepare TORs for a consulting firms to carry out detailed designs financial capacity (yearly income for the past three years) Working hours: 09:00 to 15:00 and construction supervision for construction of Luda Yana and Neikovtsi Dams and for Experience in Similar Projects and Performance of Similar Services, uncl. Experience of the Address No. 2. For submission of Expressions of Interest: the Treatment plants for drinking water of Luda Yana and Neikovtsi dams ; (iii) prepare key staff. List of related contracts completed during the last 5 (five) years – brief description of Ministry of Regional Development and Public Works, Room 503, fifth floor ToRs for the a consulting firms to carry out detailed design and construction supervision for the assignment including name of the Client, place, implementation period and value, etc. 17-19, Sv. Sv. Kirill and Metodii Street, 1202 Sofia, Republic of Bulgaria rehabilitation of Studena Dam, etc. Experience in the region. Information on the regional experience in similar projects. Experience Tel: +359 2 9405338, Fax: +359 2 9872517 Consulting services are required for approximately 9 months from the commencement in cooperation with local and regional consultants and implementation of similar ToRs in the Working hours: 09:00 to 17:00 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на консултантски услиги С цел повишаване на своята квалификация, консултантите могат да се сдружават. Това телно опит на ключовия персонал. Списък на подобни договори, извършени през по- Република Пългария, Проект за развитие на общинската инфраструктура сдружение може да бъде както под формата на обединение (по смисъла на Закона за следните пет години - кратко описание на услугата, включително името на клиента, Конултантски услуги задълженията и договорите или Търговския закон), така и като подизпълнител. В случай място, период на изпълнение и стойност и т.н. ПРОЕКТ ID № P099895, ДОГОВОР MIDP-MP-QCBS- 1 на обединение, всички съдружници, включени в него ще бъдат оценявани общо за це- • Опит в региона. Информация за регионалния опит в подобни проекти. Опит в сътруд- „Незабавна подкрепа” лите на кратката листа и ще бъдат солидарно отговорни за изпълнението на консултант- ничество с местните и регионални консултанти и изпълнение на задания с подобен ските услуги, в случай, че бъде подписан договор с тях. В своето заявление за изразя- предмет в страната или региона. Правителството на Република България е получило заем от Международната банка за ване на интерес заинтересованите консултанти трябва ясно да посочат структурата на • Предложение за персонал за изпълнение на настоящата задача - списък на специ- възстановяване и развитие за целите на Проект за развитие на общинската инфраструк- своето сдружение, както и разпределението на отговорностите между неговите членове алистите с подходящи умения, включително данни за тяхната квалификация, проектен тура и възнамерява да използва част от средствата за консултантски услуги. и подизпълнители. Неясни заявления за изразяване на интерес по отношение на изрази капацитет на предложените експерти, съгласно българското законодателство, правос- Един от компонентите на посочения проект включва осигуряване на техническа помощ като „Заедно с“ и / или „в принадлежност към“ няма да бъдат разглеждани. По принцип пособност, опит в подобни консултантски услуги, години с фирмата и т.н. за подготовка и изпълнение на дейностите по проекта. всяка фирма - консултант поддържайки едно заявление за изразяване на интерес тряб- ва да реши дали иска участва като подконсултант или като индивидуален консултант или • Препоръки от предишни клиенти. В тази връзка Министерство на регионалното развитие и благоустройството кани консул- Консултантът ще бъде избран в съответствие с процедурите, посочени в Указанията на танти, с необходимите качества да заявят своя интерес за предоставяне на консултант- като партньор в обединение. Моля, обърнете внимание, че фирмата – консултант трябва Световна банка: Избор и наемане на консултанти от заемополучатели на Световната ски услуги за „Незабавна подкрепа”. да представи само едно заявление за изразяване на интерес в рамките на една и съща банка (Май 2004г., ревизирано от 1.10.2006 и 1.05.2010г.) чрез процедура за оценка на Целта на тази незабавна помощ е да се улесни изграждането на водоснабдителните процедура за подбор- самостоятелно като индивидуален консултант или като партньор в квалификацията на консултантите. язовири и на пречиствателните станции към тях. обединение. Никоя фирма консултант, която е подала заявление за изразяване на инте- Заявленията за изразяване на интерес трябва да бъдат подадени на посочения по-долу Основните задължения на консултантите са: а) да изработи подробни устройствени пла- рес самостоятелно или като партньор в обединение не може да участва като подизпълни- адрес до 14-ти декември 2010 г., 15:00 ч. (местно време София) нове (ПУП) за строителството на язовирите Луда Яна и Нейковци и на пречиствателни- тел на друга фирма –консултант в един и съща процедура за подбор. Фирма-консултант, Адрес № 1 за получаване на информация: те станции за питейни води към тях; която участва в качеството на подизпълнител на друга фирма-консултант или обединение Дирекция „Инвестиционни дейности”, На вниманието на: Калина Шопова,Координатор на б) да осигури подкрепа при подготовката на проекта –подготовка на техническите зада- на такива, може да участва като подизпълнител и на други фирми - консултанти в рамки- проекта. Работно време: 09:30 to 15:00 ния за консултантски фирми, които ще изготвят работни проекти и за консултантските те на една и съща процедура за подбор, но само в това си качество. Адрес № 2 за подаване на заявления фирми, които ще упражняват супервизия по време на изграждането на язовирите Луда Заинтересованите консултанти трябва да предоставят информация, показваща, че Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Яна и Нейковци и на пречиствателни станции за питейни води към тях; в) да подготви те и техния екип от ключови експерти притежават необходимата квалификация за Дирекция „Инвестиционни дейности” задания за консултантски фирми, които ще изработят работен проект и за консултант- извършване на услугите: ет.5, стая 503, Тел.: +359 2 9405338, Факс: +359 2 9872517 ските фирми, които ще упражняват супервизия по време на рехабилитацията на язо- • Профил на консултанта - дата и място на регистрация, цялостен опит в областта на Работно време: 09:00 to 17:00 вир Студена и др. техническото задание, човешки ресурси (общ опит и квалификация на основния персо- Ул.”Св.Св. Кирил и Методий” 17-19, Република България, гр. София, 1202 Продължителността на предоставяне на консултантските услуги е приблизително 9/де- нал), финансов капацитет (годишен доход за последните три години) Тел.: +359 2 9405338, Факс: +359 2 9872517 вет месеца/, считано от дата на подписване на договора за тяхното извършване. • Опит в подобни проекти и в предоставянето на услуги с подобен предмет, включи- E-mail: KShopova@mrrb.government.bg, Web site: http://www.mrrb.government.bg ОФЕРТИ , ЦЕНИ (без ДДС) В РУБРИКА МАГАЗИН: рекламно каре (пълноцветно): 33 см2 – 70 лв.; 66 см2 – 130 лв.; 102 см2 – 190 лв.; 136 см2 – 250 лв.