sg.stroitelstvo.info

                        Брой 27 (663), 12 - 18 юли 2010 г.         ...
2      sg.stroitelstvo.info                                             ...
Строителство Градът, 12 - 18 юли 2010 г.                                         ...
4   sg.stroitelstvo.info                                             Строи...
Строителство Градът, 12 - 18 юли 2010 г.                                         ...
ИНФРАСТРУКТУРА
6   sg.stroitelstvo.info                                        ...
Строителство Градът, 12 - 18 юли 2010 г.                                         ...
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Строителство Градът

1,990 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,990
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Строителство Градът

 1. 1. sg.stroitelstvo.info Брой 27 (663), 12 - 18 юли 2010 г. Цена 1.50 лв. Фотограф Мария Съботинова Тунел с дължина 800 м ще свърже метростанция 13 с метростанция 19, които се намират съответно на кръстовището на бул. „Андрей Сахаров“ и ул. „Ерусалим“ и на бул. „Ца- риградско шосе” при „Интер експо център”. Официален старт на съоръжението беше даден миналата седмица. Тунелът ще бъде готов през август 2011 г. Още на стр. 7 Генерален план препоръчва промяна в транспортното управление Представеният документ подготвя българската администрация за следващия програмен период „Аеком“ представи раз- най-сериозните проблеми, структура за автомобилен лага модернизация и кон- на програма „Транспорт“, избора на нови проекти и работения от фирмата общ които са идентифицира- и жп транспорт. солидиране на черномор- на вариантите за финан- ще бъдат изисквани при генерален план за транс- ни по време на разработ- • Структурна промя- ските и дунавските прис- сиране на всеки проект от финансиране от Европей- порта на България. „Фей- ването на общия генера- на в управлението, адми- танища със засилени ин- общия генерален план за ския съюз. 27 бър Монсел“, преименува- лен план, е лошото физи- нистрацията, законодател- вестиции в съоръжения- транспорта на България, За да бъде изпълнен на в „Аеком“, беше избра- ческо състояние на транс- ството и финансирането в та за интермодален транс- цялостна програма, показ- този генерален план, тряб- 27 > на от транспортното ми- портната инфраструктура министерствата на транс- фер. ваща етапите на проекти- ва да се определи звено, нистерство за изпълнител в страната. порта и регионалното раз- Част от генералния план ране, развитие, строител- което да събира данни за на мастерплана и трябва- В препоръките са пред- витие и държавните аген- би трябвало да бъде стра- ство и начало на експлоа- наблюдението по него. ше да го представи през видени ции. тегия за поддръжка на ин- тацията за всеки вариант Милена ВАСИЛЕВА 9 771310 983000 есента на 2009 г. Според • 6 млрд. евро инвести- • Модернизация на сис- фраструктурата, която да от генералния план. Дейвид Понтефракт, про- ции в нова или подобре- темите за управление и се състои от четири основ- Наблюдението и оцен- джект мениджър, един от на стратегическа инфра- контрол на мрежите, за да ни елемента: преглед на ката на генералния план се подобрят оперативна- сегашната ситуация за фи- ще определят кои проекти та ефективност и безопас- нансиране и изпълнение се представят слабо, за да ност. на програмата от проекти, се предприемат корекции • В документа се пред- които са вече в оператив- в тях. Те ще подпомогнат
 2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 12 - 18 юли 2010 г. СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.info ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА Белград не се отказва България и Русия подписват МОСВ спря проект от проекта „Белене“ за „Южен поток“ на 16 юли за вятърен парк край Сливен Сръбското правителство ще реши до края на „Пътната карта“ за реализацията на Министерството на околната среда и водите отмени тази година дали ще се включи в изграждане- проекта „Южен поток“ на територията решение на Районната инспекция по околна среда в то на втората българска атомна централа край на България ще бъде подписана от ру- Стара Загора, с което се одобряваше изграждането на Белене. Това съобщи сръбският енергиен ми- ското и българското правителство на ветропарк от 41 ветрогенератора в близост до с. Бяла нистър Петър Шкундрич, цитиран от Seenews. 16 юли. Това заяви сред завръщането и природен парк „Сините камъни“, без извършване на По думите му Сърбия запазва интереса си към си от София първият вицепремиер на оценка за въздействие върху околната среда и оценка централата и е възможно да финансира част Руската федерация Виктор Зубков, ци- за съвместимост. Един от най-големите пропуски на от- от проекта. Повод за изказванията на Шкун- тиран от ИТАР-ТАСС. Всички въпроси мененото решение е неотчитането на процеса по ре- дрич е приключилата му визита в Китай. По вече ще се решават по „пътната кар- интродукция на белоглав лешояд, в рамките на който време на срещата сръбският премиер е обсъ- та“, която ние предложихме, каза Зуб- вече са положени значими международни усилия и са дил с китайското правителство възможностите ков. Той допълни, че подписването на инвестирани много средства, обявиха от организацията за финансиране в българската „Белене“. документа ще се състои в България. „За да остане природа в България“. ОБЩИНИ Столичната община ще тегли кредит за Намериха се средства за ремонта на къщата-музей на Собствениците в Ченгене поставяне на 500 спирки на градския Чудомир в Казанлък скеле започнаха доброволно транспорт Областният управител на Стара Загора е осигурил средства за къща- да премахват постройките си та-музей „Чудомир“ от резерва за непредвидени и неотложни разхо- След като възможностите за об- ди. С писмо до министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов жалване се изчерпаха, собствени- Йордан Николов е потвърдил необходимостта да бъдат осигурени ците на незаконни строежи в мест- 115 716 лв. за възстановяване на къщата-музей в Казанлък. Писмото ността Ченгене скеле започнаха е в отговор на запитване от страна на вицепремиера за уточняване поетапното доброволно изпъл- на приоритетите за финансиране от резерва за непредвидени и неот- нение на издадените заповеди за ложни разходи за овладяване на последиците от бедствия. премахване. Вече са премахнати 6 Община Бургас строи безплатен паркинг в „Меден рудник“ масивни двуетажни вили с огради, барбекюта и прилежаща инфра- Безплатен обществен паркинг с 40 места ще бъде построен в бур- структура. Дирекцията за нацио- гаския квартал „Меден рудник“. Той ще се намира под хипермаркет нален строителен контрол е изда- „Била“, до бл. 117, като в непосредствена близост до него ще бъде ла 225 заповеди за премахване на изграден нов тротоар за пешеходци с широчина 2.5 метра, а приле- незаконни строежи на територия- жащата му улица ще бъде цялостно преасфалтирана. Обектът се фи- та на рибарското селище, което е нансира от община Бургас и е на стойност около 60 000 лв. Очаква върху терен, част от Държавния се строителните дейности да приключат в рамките на един месец. горски фонд. Пловдивският кмет нареди премахване на 99 антени на мобилните оператори Съоръженията попадат в зоната от 300 метра от болници, детски и учебни заведения, библиотеки, която бе забранена с решение на общинския съвет. Заповедта на кмета на Пловдив ще бъде об- жалвана пред съда, съобщиха от „Мобилтел“. Според мобилния оператор решението на на мест- ния парламент противоречи на Столичната община ще тегли кредит от 10 действащите законови разпоред- млн. лв. за изграждането на 500 спирки на би в България и не се основава градския транспорт, съобщи председателят на никакви научни и технологич- на Столичния общински съвет Андрей Ива- ни доводи. Премахването на ан- нов. Общината има намерение да изгради тените ще затрудни работата на спирките заедно с павилионите до тях, като мобилните мрежи в града и сто- след това обяви конкурс за отдаването им тици хиляди граждани, фирми и под наем. Наемателите ще бъдат избрани с институции в Пловдив ще оста- конкурс и от тях ще се изисква да продават нат без комуникации, казаха от основно вестници и списания. „Мобилтел“ Издава: Градът Медиа Груп, част от Икономедиа Управител: Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558 инж. Венета Кръстева Николай Тодоров - зам. главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Деян Тодоров, 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Маргарита Лозанова (02/958 88 55), 0898/613 133, mlozanova@thecitymedia.bg Зорница Вълчева - 0898/61 31 35, zvalcheva@thecitymedia.bg Централeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Наталия Димитрова - 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Таня Трифонова - 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bg Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Регионални офиси: Абонамент: 02/ 93 76 349, факс 02/ 93 76 173 e-mail: abonament@economedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Пловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Банкова сметка Икономедиа АД: Варна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG93 UBBS 8002 1036 7722 20, BIC UBBSBGSF Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър Петров Редакционен екип: Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД, Бисера Станева - главен редактор, 0897/846 281, bstaneva@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
 3. 3. Строителство Градът, 12 - 18 юли 2010 г. sg.stroitelstvo.info 3 ИНФРАСТРУКТУРА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ Удължава се срокът за кандидатстване за Столичната община кандидатства за европари за Работодатели рехабилитация на второ- и третокласни пътища ремонт на язовири поискаха двойно За 2010 г. проектни фишове по Схемата за предоставяне на увеличение на безвъзмездна финансова помощ за рехабилитация и рекон- авансовите плащания струкция на второкласни и третокласни пътища ще могат да по оперативните се подават до 30 декември, а за 2011 г. проектните фишове ще се подават до 30 юни 2011. Промяната е във връзка с нанесе- програми ни корекции в Изискванията за кандидатстване по пътната схе- ма на оперативна програма „Регионално развитие“, съфинанси- На среща с министъра по управление на сред- рана от Структурните фондове и Кохезионния фонд, и по про- ствата от ЕС Томислав грама ФАР на Европейския съюз. Mаксималният размер на без- Дончев работодателски- възмездната финансова помощ по един проектен фиш се уве- те организации поиска- личава от 45 млн. лв. на 97.7 млн. лв., съобщи Министерството ха увеличаване на 40% на регионалното развитие и благоустройството в уведомление на авансовите плаща- до бенефициента на средствата Агенция „Пътна инфраструк- ния по проекти, финан- тура“. сирани по оперативни- те програми. Аргумен- тите за това са, че мал- За 90 дни ще бъде изграден новият ро-ла терминал кият размер на аванси- край Драгоман те в момента – най-мно- го 20% по програми- Министърът на транспорта, информационните технологии и те „Конкурентоспосо- съобщенията Александър Цветков направи първа копка на Столичната община е подготвила два проекта на обща стой- бност“ и „Развитие на проекта за изграждането на терминал за комбинирани превози ност 2 млн. лв., с които ще кандидатства по Оперативна про- човешките ресурси“ - (ро-ла) на жп гара Драгоман. Проектът се финансира с близо 6 грама „Регионално развитие“. Това съобщи столичният кмет затруднява изпълнение- млн. лв от Национална компания „Железопътна инфраструкту- Йорданка Фандъкова, след като инспектира почистването на то на проектите. „Прин- ра“. Съоръжението включва три коловоза, два от които ще са коритото на Перловската река в Южния парк. С европарите ципно съм съгласен с свързани двустранно със стрелки и с дължина до 300 м, а тре- ще бъдат финансирани ремонтите на стените на шестте об- увеличаване процента тият ще е разположен върху прилежаща рампа. Подвижният щински язовира „Мърчаево“, „Суходол 2“, „Сеславци“, „Кре- на авансовите плаща- състав, осигурен от БДЖ, ще поема всеки ден превоза на око- миковци“, „Бистрица“ и „Мрамор“, както и корекцията на река ния“, заяви министър ло 700 тежкотоварни автомобила в едната посока. Суходолска. Дончев. ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТИ Индустриални площи се строят малко, Очаква се ръст в търсенето До 19 юли се приемат Кино, театър и концерти а още по-малко се усвояват на офис площи през втората проекти за „Българския ще гостуват на новата половина на 2010 г. Лувър“ лятна сцена в парка на Възходящата тенденция при предлагане- Над 80 конкурсни докумен- НДК то на нови офис площи в София и Варна тации от български и чуж- Лятната сцена, разположена продължи и през първата половина и дестранни участници са по- зад паметника „1300 години ще се запази през останалите месеци до дадени до момента в обя- България“, става част от кул- края на 2010 г., сочи доклад на междуна- вения от Министерството турния календар на столицата родната консултантска компания Colliers на културата конкурс „Про- и ще предлага разнообразна International. Общата площ на усвоените ектиране на съвременен програма от кинопрожекции, през първата половина на годината офи- музеен център по плана театър и концерти. Проектът си в София е 50 300 кв.м. Най-активните на град София“. Появили- бе изпълнен за около месец. компании в търсенето остават основно те се упреци, че проектът телеком, аутсорсинг и IT индустрията. не е съгласуван с Камарата Пазарът на индустриални площи в София оста- на архитектите, са неосно- На „Алея първа“ все пак ва разпънат между вяло предлагане и още по-мал- вателни, тъй като никъде ще се строи ко от него търсене, докато ползвателите се опит- Инвестициите в имоти няма такова законово изис- ват да оптимизират, а не да разрастват бизнеса в Европа забавят темпото кване, отбелязват от МК. МРРБ и подчинената му си, показва анализ на консултантите MBL. Българ- Обявяването на резулта- ДНСК изясниха позиция- ският партньор на глобалната фирма за услуги за Инвестициите в имоти в Европа са на- тите от конкурса ще се из- та си по отношение на казу- недвижими имоти CB Richard Ellis посочи, че дока- раснали с 15% във второто тримесечие върши в присъствието на са с „Алея първа“ – в района то стартиращото строителство е на 12-месечно спрямо периода между януари и март до представители на медиите, може да се строи след укреп- дъно, а завършеното се е свило с 60% през вто- 23 млрд. евро, обяви глобалният консул- като класираните на първи- ване на свлачището, а издаде- рото тримесечие на годишна основа, усвоените тант Jones Lang LaSalle. Растежът им на те три места проекти с тех- ните от общината строител- (намерили краен клиент и с разрешение за полз- годишна база продължава, като във вто- ническа визуализация и оп- ни разрешителни на „Холдинг ване) площи са намалели до една четвърт от обе- рото тримесечие обемът е бил с 80% по- исание ще бъдат предста- Варна“ няма да бъдат отмене- ма от януари - март. висок от съответния период на 2009. вени публично. ни, съобщи Mediapool. Инициатива за възстановяване на музея на Колю Фичето в Дряново Организатори: община Дряново и националният конкурс „Сграда на годината“ Дарител: Камара на строителите в България С пряк ангажимент на: арх. Димитър Кръстев „Виа строй инженеринг“ ООД „Трейс холдинг“ АД „Димас“ АД, Габрово „Главболгарстрой“ АД „Станилов“ ЕАД „Инжпроект“ ООД „Галчев инженеринг“ АД „Старт инженеринг“ ООД „Биад-С“ ООД „Мидия“ ООД „Политрейд Кънстръкшън“ ЕООД Дарителска сметка в Централна кооперативна банка – клон Габрово IBAN: BG12 CECB 9790 3168 119101 За повече информация: www.stroitelstvo.info
 4. 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 12 - 18 юли 2010 г. ИНТЕРВЮ Мария Неделчева, евродепутат ЕНП, координатор на България в Европейския парламент по отношение на Дунавската стратегия: Целта е Западен и Източен Дунав да изравнят икономическия си ресурс и потенциал М ария Неделчева е завършва бакалавърска степен “Бъл- Г-жо Неделчева, на 15 юли тации доведоха до нашия де- то от страна на Европейска- гарска и френска филология” (Пловдив) и магистрату- в Брюксел предстои сре- виз „Отключване на потенци- та комисия, така и от всички- ра “Сравнителна политика, международни отношения” ща, на която България ще ала”. По време на форумите и те страни, пападащи в обхва- представи своята пози- дискусиите направихме равно- та на стратегията, е от ключо- в Бордо (Франция). Асистент-професор в Института по ция за Дунавската стра- сметка, че притежаваме потен- во значение. Към момента го- политически науки в Бордо. Има двойна докторантура тегия. Какви са вашите циал, но той е или забравен, ляма активност има от страна по политически науки в Института по политически нау- очаквания? или неглижиран, т.е. не му е на Германия, Австрия и Ун- ки в Бордо и в Свободния брюкселски университет. Те- - Конференцията, която ор- обръщано достатъчно внима- гария, които се оформят като мата на докторската й дисертация е „Перспективите на ганизираме, е ключова, защо- ние. Искаме да го заявим ясно звеното на Дунавската страте- европейската интеграция и тяхното влияние върху пар- то отбелязва края на един етап пред Европейската комисия и гия в Централна Европа. Дру- и началото на нов – финалът да покажем какви са приорите- гото са държавите, намиращи тийната политическа система в България, Румъния и Че- на първата част от публични- тите на страната, за да ни даде се в т.нар. Долен Дунав – Сър- хия“. Мария Неделчева е експерт по политическите пар- те консултации, лансирани от тя най-правилните насоки как- бия, България и Румъния, като тии и анализ на режимите в Европа и света, европейско Европейската комисия с учас- ви ще бъдат следващите стъп- идеята е комуникацията меж- и национално законодателство и конституционно пра- тието на всяка от държавите, ки. Освен това България ще ду тези две тройки да се подо- во. Неделчева е с опит в международни проекти и про- попадащи в Дунавския реги- има възможност, представяй- бри. он. С изслушването през тази ки своята позиция, да прецени грами, свързани с европейските структурни фондове. седмица стартират истински- много ясно още на този етап Какви ще бъдат следва- Има мнoгoбройни публикации и участия в международ- те преговори, чиято цел е да до каква степен се вместваме щите стъпки? ни семинари и конференции. Председател на МГЕРБ. До се представи финалният доку- в Дунавскатата статегия и ако - Следват двустранните пре- 2008г. - директор „Проекти и връзки с обществеността“ мент пред Европейската коми- съществуват разминавания, говори между Европейска- в Института за икономическа политика (София). Прите- сия с конкретните проекти и ще разполагаме с достатъчно та комисия и всяка от стра- жава опит в изготвянето и реализирането на междуна- начинът на тяхното финанси- време и в срок от шест месе- ните, като целта е до края на ране. Беше важно да отбеле- ца да реагираме. Моето мне- годината да бъде оформен и родни проекти и доклади по актуални европейски въ- жим присъствието на Бълга- ние е, че чисто стратегически представен крайният страте- проси.На изборите на 7 юни 2009 г. е избрана за евроде- рия като свързващо звено и, диалогът между участници- гически документ, който ос- путат от листата на парламентарна партия ГЕРБ. от друга страна, тези консул- те в тази среща, които са как- вен проектите ще съдържа и
 5. 5. Строителство Градът, 12 - 18 юли 2010 г. sg.stroitelstvo.info 5 ИНТЕРВЮ правилата, по които тази стра- тегия ще работи. Дунавската стратегия трябва да бъде при- ета по време на унгарското З а Дунавската стра- тегия е предвиден мониторинг, което е Втората специфика е, че чрез него получаваме една комуни- кация на вертикално и хори- зонтално ниво. На вертикал- България си взе своите поу- ки. Така например по време на първите разговори спонтанно търсехме партньорство с Ру- ключово значение е ние да на- правим анализ на досегашните оператвни програми, на сред- ствата, които са усвоени, и на председателство на Европей- една много добра прак- но между различните инсти- мъния и Сърбия, но в течение средствата, които могат да бъ- ския съюз. Важно е и нейното туции от Европейската коми- на месеците видяхме, че наши дат пренасочвани. Можем да практическо приложение, за- тика сия, до националното прави- естествени партньори са и Ав- отбележим, че освен вътреш- щото всички сме заинтересу- телство, общината и неправи- стрия, и Унгария, което е из- ните фондове за финансира- вани тя да не остане само един телствената организация, а на цяло в духа на стратегията. не Дунавската стратегия дава документ, съдържащ хубави и хоризонтално между страни и шанс да се използват и фон- добри намерения, които да ня- региони. Само чрез интегри- Вие застъпвате тезата, довете, свързани с политика- мат практическо приложение. ран подход, когато се намери че инфраструктурата е та на разширяване, от които в Идеята за Дунавската страте- разумен подход между кому- най-важният компонент момента се възползва Сърбия. гия е инициирана по модела на никацията, хоризонталните и на стратегията за Бълга- Но на първо място ни е необ- стратегията за Балтийския ре- вертикалните партньори, ко- рия, от тази гледна точ- ходим един много внимателен гион, но смятам, че не тряб- гато се намери общото между ка кои са конкретните анализ и да идентифицираме ва да се ръководим изцяло от всички аспекти, смятаме, че проекти в тази сфера? ясно приоритета, че целта не е него, защото той си има своя- имаме много по-големи шан- - Инфраструктурата и транс- отново тези средства да бъдат та специфика. Идеята е по вре- сове тя да се реализириа. портните коридори в Бълга- пренасочени, а да имаме ясен ме на самото изпълнение на рия притежават качеството да отчет и представа какво ще се стратегията тя да бъде откри- Каква е нашата проект- предизвикват верижна реак- случва. Новината, която пред- та, т.е. когато се види, че из- на готовност и същест- ция за по-нататъшно развитие стои да излезе през следващи- пълнението на дадени проекти вуват ли съвместни про- както в социално-икономи- те месеци, е, че за Дунавска- не върви, няма смисъл да бъ- екти с Румъния и Сърбия, чески аспект, така и по отно- та стратегия е предвиден мо- дат харчени и отделяни сред- тъй като по време на пре- шение на човешките ресурси. ниторинг, което е една много ства за тях, т.е. във всеки мо- дишните срещи някои от Ако имаме хубави пътища, ще добра практика. мент проект, който не се впис- страните представиха успеем да накараме туристите ва в сроковете, ще бъде изваж- общи проекти? да дойдат и т.н. Това се отнася Освен Дунавската стра- дан от Дунавската стратегия и - Тук е моментът за отбеле- и до самото речно плаване, ко- тегия кои са другите ви проект, който е нов и е моби- жим, че ние наистина имаме ето е свързано с опазването на приоритети като евроде- лизирал потенциал, притежава 250 проекта, което е окура- околната среда. Всички знаем, путат? ясна визия какво и как ще се жаващо, но трябва да бъдем че в горната част на реката се - Аз имам няколко основни случва и докаже, че разпола- и откровени, че те са на идей- пътува по един начин - спо- приоритета и веднага след Ду- га с административен, финан- но ниво. Европейската коми- койно от една столица до дру- навската стратегия идва бъ- сов и човешки ресурс, ще бъде сия ясно заяви, че ще финан- га, но в момента в който иска- дещето на земеделието и ре- включван в документа, което е сира на първо време проекти- ме да пътуваме от Будапеща формата на общата селскосто- изключително окуражаващо. те, разполагащи с финансова до България, ни посрещат за- панска политика. Много е ва- По този начин и ние имаме готовност и административна мърсените води. жно за България през следва- шанс да се включим във всеки инфраструктура. А ние зна- щия програмен период да от- етап. Това са част от пробле- ем, че в страната ни има още На какъв принцип ще ста- воюваме позициите си, които мите на Структурните фондо- над какво да работи. Факт е, ва финансирането на все- са ключови по два основни въ- ве в момента. че имаме своите партньорски ки от одобрените проек- проса – изравняването на суб- проекти и аз призовавам от са- ти? сидиите между новите и ста- Интегрираният подход мото начало да не се концен- - Дунавската стратегия тряб- рите страни членки и запазва- е от ключово значение за трираме само върху Румъния ваше на отговаря на три не-та нето на директните плащания. проектите, които ще бъ- и Сърбия, защото те са част от – не на нови иституции, не на Другата важна тема е свърза- дат одобрени и включени Трансграничното сътрудни- нови регламенти и не на нов на с Шенген и Шенгенската в Дунавската стратегия. чество, а идеята на Европей- финансов механизъм. Това информационна система, бор- Какво на практика озна- ската комисия е Дунавската всъщнос е едно голямо „да”, бата с корупцията и организи- чава това? стратегия да не възпроизвеж- защото няма да има отделен раната престъпност, като на - На първо място, самата да трансграничното сътрудни- финансов ресурс, но всички 13 юли ще бъде първото пред- стратегия е идентифицирала три оси – свързаност с транс- порт и енергетика, околна сре- да и социално-икономически И деята е проект, който не се впис- ва в сроковете, да чество. Целта е между другата част – Австрия и Германия, и България и Румъния да си съ- трудничат и взаимодействат, а неусвоени средства от Струк- турните и Кохезионния фондо- ве могат да бъдат пренасочва- ни към тези региони. В среда- ставяне на България пред ко- мисията ЛИБЕ (Комисия по граждански свободи, право- съдие и вътрешни работи). Ра- потенциал, като тук попадат бъде изваждан от Ду- не да останем разделени, как- та на всеки един бюджетен пе- венството на половете и пра- туризмът, административни- то сме в момента по отноше- риод на Европейския съюз се вата на жените също е много ят капацитет, обменът на зна- навската стратегия, ние на социално-икономиче- прави ревизия и когато някои важна тема, а така също и ев- ния, т.е. интегрираният подход и проект, който е нов ското развитие. Целта е имен- от страните членки не са се ропейската гражданска ини- се опитва да накара всички- и е мобилизирал по- но между тези два района – справили с част от усвояване- циатива и правото на гражда- те тези аспекти да си взаимо- Западен и Източен, на Дунав- то на средствата, те отиват при ните да участват при вземане- действат и да се намери общо- тенциал и притежа- ския регион да има изравнява- най-добрите членове. Този път то на решения в Европейския то между тях. На първо време ва ясна визия, да бъде не на стандарта на живот, на Европейската комисия ни дава съюз. това е най-важното – той обе- включван икономическия ресурс и по- шанс средствата да си останат Интервюто взе динява тези основни аспекти. тенциал. В това отношение при нас, което означава, че от Маргарита ЛОЗАНОВА
 6. 6. ИНФРАСТРУКТУРА 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 12 - 18 юли 2010 г. Замразиха „Транзитни пътища V“ заради липса на съфинансиране От началото на годината са издадени 32 разрешения за строеж, една четвърт от тях са по стопираната програма Лотове с проведени тръжни процедури, които няма да се строят през 2010 г. Лот 4 – Участък от път II-73 Шумен – Карнобат с дължина 90.470 км Лот 5 – Участъци от път I-7 Силистра – Шумен с обща дължина 105.887 км Лот 8А пътно кръстовище с път I-6 - Ямбол, 32.714 км с изпълнител консорциум “Страбаг 08” Лот 12 – Участъци от път I-4 Велико Търново - п.к. Лясковец, Ястребино - Омуртаг, Пролаз - Търговище, Търговище - Белокопитово и рек. на пътен възел, Ко- ритна - Севлиево с обща дължина 62.812 км Лот 14 между Асеновград - Прогред - Пампорово - Смолян е с изпълнител сдружение “Родопи II-86”. Дъл- жината му е 48.606 км Лот 17 – Участъци от път II-16 Мездра - Ребърково – Елисейна, Елисейна – Своге, Своге - Нови Искър с Южната дъга на Околовръстното беше открита на 6 юни. Други 2 км от южния обход се предвиждаше да вля- обща дължина 81.940 км; зат в „Транзитни пътища V“, сега те се насочиха към ОП „Регионално развитие“ Фотограф Георги Кожухаров Лот 18 – Участъци от път II-13 и II-81 Борован – От началото на година- те проекти, които ще бъ- Трите лота, Кнежа, Петрохански проход, обход Берковица, „Йон- та досега Министерство- дат замразени, възлиза на чеви ханове“ - Благово с обща дължина 54,274 км; то на регионалното раз- над 290.3 млн. лева. От които ще бъдат завършени витие и благоустройство- тях държавното финанси- В лот 22 А Юндола - Якоруда - Разлог (54 км ) и Лот 9 - Път II-64 Баня - АМ „Тракия” с обща дължи- Разлог - Гоце Делчев - Садово (36 км) с изпълнител то е издало 32 разреше- ране е 133 млн. лева. Раз- ния за строеж. Те са глав- платени за строителство на 39.727 км (Договор за строителство: 09.06.2008 г., “Роудс 2009” и обще дължината 109.824 км но за пътна инфраструк- средства възлизат на 43.9 срок: 18 месеца) тура, газопреносна мре- млн. лева, от тях държав- Лот 22 Б е за Ветрен дол - Септември (4.4 км), Лот 10 - Път I-6 Калофер - Казанлък и Казанлък Звъничево - Ветрен дол - Велинград - Юндола (54.3 жа, енергийни проекти и ното съфинансиране е за телекомуникации. С раз- над 20.1 млн. лева. обходен път, III-5601 Шипка - Шейново - Дунавци и I-5 км) пътан възел Церово - Виноградец - Карабунар - решение за ползване от До края на 2010 г. няма Шипка - с.Шипка - с обща дължина 58 км (Договор за вход на Септември (25 км) с обща дължина 78.731 км този период са и седем да стартират десет лота, строителство: 27.02.2009 г., срок: 24 месеца) и изпълнител е сдружение “Лена - Гуалчев”. лота от програмата „Тран- за които има избран из- зитни пътища V“. Програ- пълнител на строител- Лот 11 - Път I-6 Мъглиж - Гурково - Сливен с мата за съжаление замира ството, има или предстои обща дължина 67.739 км (Договор за строителство: поради липса на допълва- избор на строителен над- 09.06.2008 г., срок: 18 месеца) що финансиране. зор, а строителството им В „Транзитни пътища не е започнало. Общата 5” са включени 27 лота. им дължина е 717.41 км. Строящи се лотове, От тях осем бяха опреде- Стойността им е 356.39 ляни от пътната агенция млн. лева, от тях държав- Лотове без стартирали временно замразени като текущи, т.е. в изпъл- ното финансиране е 163.3 нение. Това са лотовете 3, млн. лв. процедури, които няма да Лот 3 - Път III-554 Нова Загора - Симеоновград с 6, 9, 10, 11, 19, 20 и 23А. Лотовете, за които не обща дължина 45.938 км (Договор за строителство: Към старите „текущи са стартирали тръжни започнат и през 2010 г. 29.07.2008 г., срок: 24 месеца) проекти“ обаче се е при- процедури за избор на из- Лот 1 - Път I-5 Велико Търново - Дебелец, рехаби- Лот 6 - Път II-79 Елхово – Бургас (Договор за строи- бавил един - лот 21, с пълнител и няма да стар- литация на Дунав мост с обща дължина 3.55 км; обща дължина 72.902 км. тират до края на 2010 г. са телство: 02.12.2008 г., срок: 24 месеца) Това е единственият про- шест (виж каре „Лотове Лот 2 - Път II-55 Гурково - Нова Загора плюс обход- Лот 19 - Път II-21 Русе - Силистра с обща дължи- ект от стартиралите през без...“). ни пътища с обща дължина 35.50 км; юли 2009 г., който се е Замразява се и проек- на 93.074 км (Договор за строителство: 02.04.2009 г.; промъкнал сред текущи- тът на Световната банка. Лот 7 – Път II-53 Ямбол - Средец с обща дължина срок: 18 месеца) те, но пък и за него фи- Общо километрите по 64.141 км; нансиране не остава (виж „Транзитни пътища V“ и Лот 20 - Път II-71 Силистра – Добрич с обща дъл- каре „Строящи се лото- „Проект за рехабилитация Лот 15 – Участъци от път II-86 Пловдив - Асе- жина 74.023 км (Договор за строителство: 26.02.2009 ве“). на пътната инфраструкту- новград + п.к с път I-8, и път III-804 (п.к. с път I-8/E-80) г., срок: 24 месеца) По информация от път- ра“ (Световна банка), ко- Поповица - Асеновград с обща дължина 30.674; ната агенция се оказва, че ито ще бъдат отложени до Лот 21 - Участък от път I-9 и път III-901 Дуранкулак само три лота - 9, 10 и 11, осигуряване на финансов Лот 16 – Участъци от път I-8 п.в. Мухово - Пловдив - Каварна, Шабла - Тюленово - Каварна с обща дъл- могат да бъдат завърше- ресурс, са 1823. и София - п.в. Мухово с дължина 131.100 км; жина 72.902 км ни. Те са с обща дължина Милена ВАСИЛЕВА 166.21 км. Лот 24 – Участъци от път III-822 Самоков - Живко- Лот 23А - Път II-62 Кюстендил обходен път - Дуп- Общата стойност на Още по темата четете на во - Ихтиман и път IV-8223 Живково /Ихтиман/ - Ве- ница (Договор за строителство: 02.12.2008 г., срок: 24 договорите от текущи- www.stroitelstvo.info ринско - п.в. (АМ „Тракия“) с дължина 36 км. месеца)
 7. 7. Строителство Градът, 12 - 18 юли 2010 г. sg.stroitelstvo.info 7 ГРАДСКА ЖЕЛЕЗНИЦА Строят 800 м метротунел в „Младост“ При изграждането се оформят три комуникационни етажа – два тунела на различни нива и съществуващият булевард ”Александър Малинов” Стартира строител- ЗА ТУНЕЛА ството на пробива на ту- нела от софийското ме- Инвеститор „Метрополитен“ ЕАД. тро под бул. „Александър Главен проектант на ту- доц. д-р Виктор Ташев Малинов“ в „Младост 1“. нела Тунелът е последният обединение „Метро Мла- участък от продължение- Главен изпълнител на ме- дост“ (“Адвал“ АД, „Стройин- то на първи метродиаме- троучастъка жект“ АД, Пи Ес Ай АД, тър. Той свързва метро- „Трейс – София“ ЕАД) станция 13 в „Младост 1“ Брой на тунелните тръби 2 (кръстовище на бул. „Ан- дрей Сахаров” и ул. „Йе- Дължина на всяка тръба 400 м русалим”) с метростан- Сечение 35 кв.м ция 19 (бул. „Цариградско Дълбочина на тунела 10-12 м шосе”, при „Експо цен- тър“). Предвидено е из- Режим на работа денонощен граждане на два еднопът- Срок на завършване на ни метротунела, отклоне- август 2011 г. тунела ние в посока „Бизнес парк Срок на завършване на София“, свързващи гале- целия участък в „Младост“ 2012 г. рии, отводняващи шахти. от първи метродиаметър Всяка от тунелните тръби е с дължина по 400 метра припомни, че участъкът е отклонението към ”Биз- като постепенно средната „Цариградско шосе” из- трудности при изгражда- и сечение 35 кв.м. в “Младост“, част от кой- нес парк София”. При тръба, водеща към бизнес исква много голяма пре- нето на тунела, потвърди Подземното изгражда- то е и тунелът, ще бъде това изпълнение се офор- парка, минава над десния цизност при построява- инж. Валентин Трашлиев, не на метроучастъка ще включен за финансиране мят три комуникационни еднопътен тунел в посока нето на тунелите. (Още за изпълнителен директор на се осъществи по така на- по оперативна програма етажа – два тунела на раз- бул. „Цариградско шосе”. проекта в сп. „Индекс пъ- фирмите в „Евро алианс“, речения нов австрийски „Транспорт”. лични нива и съществува- Твърде малката дълбочи- тища“). сред които е и „Адвал“. тунелен метод. Министъ- Според проектанта доц. щият булевард ”Алексан- на и невъзможността от Сложната геология и Предвижда се тунелът рът на транспорта Алек- д-р Виктор Ташев от осо- дър Малинов”. Трите тръ- увеличаване нивелетата непрекъснатият трафик да бъде завършен до ав- сандър Цветков, който бена важност и сложност би тръгват на едно ниво, на тунела в посока бул. създават допълнителни густ 2011 г. Валентин Трашлиев, изпълнителен директор на дружествата в икономическата група „Евро алианс“: Очакваме с интерес проектите в железопътното и хидро строителството В Г-н Трашлиев, преди алентин Трашлиев е кал да обърна внимание, включили в намере- години с радост спо- роден на 30.08.1947 че всички язовири в Бъл- нията си за тази и менавахте работата г. Завършил е Тех- гария подлежат на задъл- следващата година? си по мюнхенското жително саниране и/или - Следващите години ние метро, сега строите ническия университет в генерални ремонти, тъй сме ангажирани с някол- софийското. Има ли Дрезден, Германия, през като последните 25-30 го- ко дългосрочни проекта, разлика в организа- 1974 г., специалност „Ар- дини е правена само коз- а именно три железопът- цията на процеса, за- хитектура и строител- метика и без да преувели- ни тунела в Германия, два плащането и техно- но инженерство“. Рабо- чавам, голяма част от тях тунела в Испания (ауто- логиите? би трябвало да бъдат бра- бан), два тунела в Гърция - Ние изграждаме туне- тил като проектант в „Со- кувани. Така че там неща- (аутобан). Освен това сме ли и това ни носи удо- фпроект“ – Ателиета за та трябва да започнат вед- един от основните строи- влетворение, независимо изграждане на центъра нага. тели на софийския метро- дали обектът е в Мюнхен, на София, главен архи- Колкото до „Цанков ка- политен, като изпълнява- Кьолн, Бохум, Мадрид тект на Софийски окръг, мък”, искам да внеса едно ме три договора, в това или София, където сме главен директор в Ми- уточнение – ние не рабо- число и четири тунела. работили. тим на „Цанков камък” и Строим и обслужващ ту- Във всяка страна има раз- нистерството на регио- високите подпочвени мък“, кандидатства- бяхме отстранени поради нел в мина Челопеч с дъл- лика в организацията. В налното развитие и бла- води в много случаи из- хте за язовирен про- факта, че не се вписахме жина 1 200 м и подземно Германия, където има най- гоустройството. От 1990 искват консолидиране на ект в МРРБ, който в различни схеми, извест- претоварище. Участваме големи традиции, работа- г. е строителен предпри- почвата по трасетата, ин- беше стопиран зара- ни вече на общественост- във всички обявени тър- та е най-добре организи- емач. Мажоритарен акци- жекционни мероприятия, ди липса на финанси- та. Искам да допълня, че гове, които са от нашата рана, в Испания също е фундиране. Освен това ране. Каква тенден- за да си получим парите специализация. В Герма- добре. Има разлика на- онер в „Евро алианс ин- на много места, особено ция виждате в стро- за извършената от нас ра- ния на 1 септември започ- пример в Гърция, където женеринг“ АД. Изпълни- през централната част, не ителството на голе- бота, се наложи да водим ваме нов проект - желе- стандартите са различни. телен директор на друже- би било удачно да се пре- ми хидротехнически дела в София и в Цюрих зопътен тунел с дължина За наша радост в послед- ствата в икономическата минава по друг начин ос- съоръжения? срещу възложителя „Ал- около 5000 метра, и пре- ните години значително група „Евро алианс“. вен тунелен. Вероятно - По отношение на хидро- пине Бау“, които спече- говаряме за друг обект – е подобрена организаци- методът следва да бъде техническото строител- лихме, но за нас „Цанков тунел с дължина 1400 м ята на работата в софий- зависимо от това новоавстрийски, тъй като ство се чуват разговори камък” остана единстве- от същата железопътна ското метро. Технологии- привърженик ли сте тунелите са къси и с про- за неговото съживяване, ният проект през послед- линия. те, които се прилагат при на този тип градска менлива геометрия. Може което не е лошо. ните години, от който реа- Очакваме с интерес раз- изграждане на метро, се железница? би трябва едновременно Известно е, че дружество- лизирахме финансова за- витието на проектите в спазват без компромиси. - В нашата икономиче- с това да се изграждат и то „Стройинжект”, част губа, тъй като оборудва- железопътното строител- Колкото до заплащане- ска група „Евро алианс“ подземни паркинги, къде- от „Евро алианс“, е най- нето, което закупихме за ство в България, както и то, то е в съответствие на е обхваната пълната гама то ние сме специализира- старото и най-авторитет- този обект, не можа да се тези в хидротехническото стандартите на всяка дър- специално ниско строи- ни. ното българско предпри- достигне желаната въз- строителство. жава. телство с изключение на ятие в областта на хи- вращаемост поради из- Интервюто взе пътното и железопътното. Хидротехническото дротехническото, в част- пълнен малък обем рабо- Милена ВАСИЛЕВА При изграждането Така че ние ще участваме строителство по- ност язовирното строи- та от договорения. на „леко метро“ има в търговете за т.нар. леко степенно си възвръща телство, познато освен в Пълното интервю че- малко работа за фир- метро. позициите. Вие рабо- България и в много стра- Какви обекти за тете в списание „Ин- ми като вашата. Не- Геологията на София и тите на „Цанков ка- ни от третия свят. Бих ис- строителство сте декс пътища“

×