Your SlideShare is downloading. ×
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Строителство Градът

2,058

Published on

Published in: Entertainment & Humor
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,058
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. sg.stroitelstvo.info Брой 23 (659), 14 - 20 юни 2010 г. Цена 1.50 лв. „Супер Бургас“ и останалите приоритетни проекти на общината бяха показани на конференцията BalREc – Бургас, миналата седмица Фотограф Мария Съботинова Добавят обекти към оперативна програма „Транспорт“ Ще се реализират най-напредналите и качествени проекти, потвърди Комитетът за наблюдение Добавят се нови проек- по нея средства. По пър- стойност 380 млн. евро. ки множеството сигнали евро. Над 2 млрд. евро е ли заявки над прогнозна- ти по всички оси на опе- вата ос за жп проекти са Към приоритетна ос три - от Европейската комисия бюджетът на най-голяма- та цена, другите съмнения ративна програма „Транс- потвърдени плановете за интермодалност - са вклю- и мерките от страна на уп- та европейска оперативна са за корупция и конфликт порт“. Правилото ще бъде финансиране на неизпъл- чени отсечки от столично- равляващия орган - ми- програма за периода 2007 на интереси, елиминира- - реализиране на най-на- нените по ИСПА части по то метро - от „Обеля“ до нистерството на транс- - 2013 г. До края на годи- ните участници са подали 23 предналите и най-качест- линията Пловдив - Сви- пътен възел „Надежда“ порта, липсва реакция от ната се очакват строител- оплаквания до Брюксел. вено подготвените от ин- ленград. По второто път- и от „Младост 1“ до бул. двата големи бенефици- ните търгове за магистра- Оферти подадоха 8 фирми 23 > дикативния и алтернатив- но направление е добаве- „Цариградско шосе“. До- ента - Агенция „Пътна ин- ла „Марица“ и за система- и консорциуми. ния списъци, но в рамките на магистралата София - бавени са и няколко водни фраструктура“ и Нацио- та за управление на кораб- на една ос и предвидените Калотина с индикативна проекта по четвъртото на- нална компания „Железо- ния трафик VTMIS. Още по темата правление. пътна инфраструктура“, Междувременно ста- на www.stroitelstvo.info 9 771310 983000 Това съобщиха от пре- подчертава съобщение от на ясно, че тръжната про- софиса на оперативна про- заседанието. цедура за модернизация грама „Транспорт“, след Досега одобрените на жп линията Пловдив - като на 7 и 8 юни 2010 г. проекти по ОП „Транс- Бургас най-вероятно ще в София се проведе осмо- порт“ са 40 за около 30% бъде прекратена. Три- то заседание на Комите- от нейния заложен обем, те фирми, допуснати до та за наблюдение. Въпре- те са на стойност 594 млн. ценови оферти, са пода-
 • 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 14 - 20 юни 2010 г. СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.info ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА Борисов: Отказваме се от Над 8 млн. лв. са приходите от концесии на морски плажове за Национална схема за „Бургас – Александруполис“ и 2009 г. зелени инвестиции се замразяваме „Белене“ регламентира в Закона за България се отказва от участие в про- околната среда екта „Бургас - Александруполис“, съ- Парламентът прие оконча- общи премиерът Бойко Борисов след телно на второ четене про- среща с посланиците от ЕС. Сред аргу- мени в Закона за опазване ментите за отказа е, че населението на на околната среда. Измене- региона не одобрява проекта, трасето нията регламентират нацио- преминава през защитени местности и нална схема за зелени инвес- няма гаранции за скорошно изплаща- тиции, която цели подпома- не. България замразява и строежа на гане на екологични проекти. АЕЦ „Белене“, защото няма ясен план С тях се очертават структу- кога ще се върнат парите, каза пре- рата и основните принципи миерът. Министърът на икономиката за работа на схемата, които Трайчо Трайков бе крайно изненадан Приходите от концесионни плащания по 71 договора за концесии на мор- ще гарантират прехвърляне- от изказването на премиера си. „Не ски плажове за миналата година са 8 333 584 лв. Внесените суми до края на то на предписани емисионни мога да повярвам, че го е казал“, реа- 2009 г. са 8 077 868 лв., а останалите 255 716 лв. – плащания, лихви и неус- единици между държавите гира той, като бе категоричен, че пра- тойки, са преведени до 15 март тази година, сочи годишният доклад на ко- съгласно правилата на Про- вителството няма решение за замразя- мисиите за контрол по предоставените концесии за морски плажове, който токола от Киото и тяхното ване на АЕЦ „Белене“. министрите разгледаха на последното си заседание. т.нар. позеленяване. ОБЩИНИ ИНФРАСТРУКТУРА Отвориха парка на Военната академия Проверяват ремонта „Актор“ потвърди, че няма да наема на магистрала подизпълнители за лот 3 на магистрала „Тракия“ „Хемус“, АПИ е Лот 3 на автомагистрала „Тракия“ ще се строи без по- готова да търси друг дизпълнители, с всекидневен контрол за качеството. изпълнител Това обяви Николаос Хаджитеодосиу, представител на гръцката фирма „Актор“, която е победител в търга за Ако „Автомагистра- строителството на участъка от Нова Загора до Ямбол. ли - Черно море“ АД, Не искаме да използваме подизпълнители, за да нямаме Шумен, спре ремонт- ограничения в надзора на техническия персонал, имаме ните работи, Агенция система за всекидневно контролиране на качеството и „Пътна инфраструк- на производителността на труда. Когато се работи с пер- тура“ ще възложи ре- сонал, нает от самото дружество, се работи много по-до- монта на друг изпъл- бре, добави Хаджитеодосиу. нител. Това заявиха Парк „Военна академия „Г. С. Раковски“ заедно с езерото е от АПИ по повод ин- създаден през 1906 г. по идея на тогавашния началник на формациите, че фир- Дават старт за изграждането на речна военното училище генерал Вичо Диков. Проектът е на ав- мата възнамерява да спре ремонта. При от- информационна система в българския участък на стрийския архитект Фридрих Грюнангер, който е автор на едни от най-красивите сгради в София. Изграден е в т.нар. каз за изпълнение на Дунава английски стил с характерните прави осови линии, като в ремонтните дейности него има разнообразни дървесни видове. За граждани се от- ще бъде задържана Официален старт на проекта „Създаване на речна ин- варят 70 дка паркова територия, като намерението на общи- банковата гаранция формационна система в българския участък на река Ду- ната е до края на 2011 г. да се отвори и частта от парка, коя- на фирмата за авансо- нав” (БУЛРИС) – първа фаза дават в Русе министърът на то е свързана с Военно-историческия музей. во плащане на стой- транспорта информационните технологии и съобщения- ност 340 хил. лв., обя- та Александър Цветков заедно със заместник-министър ви АПИ. Експерти на Ивайло Московски на 14 юни. Изграждането се финан- Габрово с награда за най-много екологични проекти агенцията и на „Ав- сира по оперативна програма „Транспорт” и трябва да томагистрали – Чер- бъде завършено през 2011 г. Проектът БУЛРИС е вклю- Община Габрово е отличена от Регионалната инспекция по но море“ ще направят чен в приоритетна ос IV на ОП „Транспорт” – „Подобря- околната среда и водите - Велико Търново, за най-много спе- проверка на извърше- ване на условията за корабоплаване по морските и въ- челени проекти по оперативна програма „Околна среда“ в ните за минал период трешните водни пътища” и ще бъде осъществен в три областта на екологията. Призовете се връчват всяка година строително-ремонт- фази в рамките на програмния период до края на 2013 г. по случай Световния ден на околната среда 5 юни. Габрово е ни дейности, за които Бенефициент е ДП „Пристанищна инфраструктура”. Ин- на първо място сред всички общини в Северната централна фирмата има претен- дикативният бюджет на БУЛРИС е около 30 млн. лева, а част на страната, уточниха от местната администрация. ции за заплащане. на първа фаза – 15 млн. лева. Издава: Градът Медиа Груп, част от Икономедиа Управител: Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558 инж. Венета Кръстева Николай Тодоров - зам. главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Деян Тодоров, 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Маргарита Лозанова (02/958 88 55), 0898/613 133, mlozanova@thecitymedia.bg Зорница Вълчева - 0898/61 31 35, zvalcheva@thecitymedia.bg Централeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Наталия Димитрова - 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Таня Трифонова - 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bg Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Регионални офиси: Абонамент: 02/ 93 76 349, факс 02/ 93 76 173 e-mail: abonament@economedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Пловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Банкова сметка Икономедиа АД: Варна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG93 UBBS 8002 1036 7722 20, BIC UBBSBGSF Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър Петров Редакционен екип: Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД, Бисера Станева - главен редактор, 0897/846 281, bstaneva@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
 • 3. Строителство Градът, 14 - 20 юни 2010 г. sg.stroitelstvo.info 3 BALREC ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ Първият регионален BalREc в Бургас протече при огромен интерес Подготвя се проект за насърчаване на чуждите инвестиции в България Българската агенция за инвестиции ще публикува до седмица първите обществени поръчки, с които започва голям проект по програма „Конкурентоспо- собност“ за повишаване на познанията в чужбина за България и насърчаване на чуждите инвестиции, съобщи на икономически форум изпълнителният директор на агенцията Борислав Стефанов. Проек- тът е на стойност над 20 млн. лв. и е за три години, като ще бъде направена маркетингова стратегия за секторите, които имат потенциал за привличане на чуждестранни инвестиции. Подобряват градската среда в два квартала на Троян по „Регионално развитие“ Общата стойност на проекта „Интегриран проект за подобряване на градската среда на град Троян“ е 4 721 691 лева. Цел на проектното предложение е превръщане на два от най-големите жилищни ком- Бургас има готовност да реализира серия от ин- развитие и благоустройството и управляващия ор- плекси в Троян - „Лъгът“ и „Младост“, в атрактивно вестиционни проекти със собствено, европейско и ган на oперативна програма „Регионално развитие”, място за живот и осигуряване на благоприятна ар- частно финансиране, които ще подкрепят икономи- областният управител, кметът на града, браншовите хитектурна среда за интегрирането на хората с ув- ческия растеж и ще подобрят качеството на живот организации в строителния бранш показаха, че дори реждания. Предвиждат се три нови детски площад- чрез запазване и развитие на околната среда, като в период на икономическа криза правилно планира- ки, зелени площи и рехабилитация на седем улици. така ще поставят града на пътя на устойчивото раз- ното градоустройствено развитие може да бъде си- витие. Това показа първата регионална конферен- лен стимул за обновяване и разнообразяване на из- ция BalREc, която се проведе в морския град в сря- точниците на доходи и на икономически растеж. Община Севлиево залесява 90 дка да. Eксперти от Министерството на регионалното Още на стр. 4, 10, 12, 14, 16, 23, 24 неземеделски земи ИНВЕСТИЦИИ Общината кандидатства с проекта „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ по Програмата Създава се индустриална зона край Божурище 3.5 млн. лв. инвестира плевенска за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., под- фирма в изграждане на завод за крепена от Европейския фонд за развитие на сел- ските райони. Общият размер на отпуснатата без- пожароизвестителна техника възмездна финансова помощ е 58 144 лв. Ще бъ- Кметът на Плевен Найден Зелено- дат засадени 28 000 фиданки чер бор и 400 топо- горски и единият от управителите на ли. Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца. фирма „Унипос“, Атанас Димитров, Предстоят процедури по Закона за обществените прерязаха лентата на новата произ- поръчки за възлагане на предвидените дейности. водствена и административна сграда. Заводът е с площ от 5500 кв.м. Ком- панията е оборудвала лаборатория Благоевград ще кандидатства за европари за функционално изпитване на про- с проект за енергийна ефективност на Правителството даде съгласието си в капитала на „Нацио- дуктите при тестови пожари, цех за нална компания индустриални зони“ ЕАД да бъдат апортира- полимерно покритие и три нови кон- училища и детски градини ни четири държавни терена с обща площ близо 1914 дека- вейрни линии за монтаж на електрон- ра, намиращи се един до друг в землището на село Гурмазо- Общинският съвет даде съгласие за кандидатства- ни изделия. Дневно капацитетът на не по схемата „Подкрепа за прилагане на мерки за во. Терените ще послужат за изграждането на индустриална производството в новата фабрика е зона, която притежава изключителен потенциал за развитие. енергийна ефективност в общинска образователна 2200 периферни устройства и 100 по- инфраструктура в градските агломерации“ по опе- Имотите се предоставят от Министерството на отбраната. жароизвестителни централи. ративна програма „Регионално развитие“. Община Благоевград ще кандидатства за безвъзмездна фи- СВЯТ нансова помощ за внедряване на мерки за енергий- на ефективност на сградите на 8 училища и 4 дет- Започна отдаването Кула в Абу Даби с рекорд на „Гинес“ за най-голям наклон ски градини. Общината ще осигури 15% от финан- под наем на жилища в Многофункционални- сирането. най-високата сграда в ят проект Capital Gate, който се строи в Абу света Даби, е наклонен под Хасковско дружество спечели европроект за ъгъл 18 градуса – близо 9.7 млн. лв. за облагородяване на паркове в През изминалата седми- пет пъти повече от зна- ца арабските брокери на менитата кула в Пиза, града недвижими имоти пусна- чийто наклон е 4 граду- ха под наем първите 60 са. Освен в книгата на Ценовата оферта на гражданското дружество „Ха- апартамента в най-висока- рекордите 160-метро- сково 2010“ е 7.763 млн. лева без ДДС. Проектът та сграда в света – небос- вата сграда е включе- „Подобряване на парковата среда и пешеходни търгачът „Бурж Халифа“ в на и в документална по- зони за достъпна архитектурна среда в Хасково“, Дубай. Годишният наем на редица на научнопопу- спечелен от общината, е на стойност 9.722 млн. студио започва от 40 000 лярния канал National лева и ще бъде осъществен с финансовата подкре- долара. Едностайно жили- Geographic, озаглавена па на ОП „Регионално развитие“. С реализацията ще струва между 50 000 и „Мегаструктури“. До 12- на проекта ще бъдат възстановени ключови зони 70 000 долара, а двустайни- ия етаж подовите плочи за обществен отдих - Градската градина, парк „Кена- те започват от 80 000 дола- се издигат вертикално, на“, централният фонтан, монументът „Света Бого- ра. Годишно за комунални след което започват да родица“, ще се модернизират озеленени площи и услуги наемателите трябва се изместват в рамките детски площадки, ще се ремонтират тротоарни на- да плащат по около 155 до- на 300-1400 милиметра, стилки по основни булеварди. Това е първият голям лара за всеки квадратен ме- което придава наклона проект, изпълняван от община Хасково с финанси- тър от жилището. на сградата. ране от ЕС.
 • 4. ИНФРАСТРУКТУРА 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 14 - 20 юни 2010 г. Важни комуникационно-транспортни съоръжения и възли за община Бургас П Инж. Чанка КОРАЛСКА, началник-отдел „Строителство”, община Бургас рез град Бургас и неговите квартали преминават основни артерии от републиканската и междуна- родната пътна мрежа. Това създава значителни за- труднения в трафика. Основни транспортно-кому- никационни проблеми са: • Цялото транзитно движение преминава през територията на града и натоварва и без това вече претовареното дви- жение. • Това води до увеличаване на вредните емисии във възду- ха и до опасност за здравето и живота на хората. • Транспортни коридори от международно значение и пър- вокласни национални пътища разсичат градския органи- зъм, което затруднява нормалното функциониране на те- риториите на отделните структурни единици. • Разрастване на летище Бургас - пътникопотокът, премина- ващ от и до летището, ще се увеличи неколкократно, нови логистични бази и значителен товарооборот. • Дисперсната градска структура на Бургас и отдалеченост- та на някои квартали създават значителни затруднения Ч анка Коралска е началник на отдел „Строителство“ в дирекция „Строителство“ на при обвързването им с пътната мрежа. община Бургас. Предишният й опит в общинската администрация като директор на дирекция ТСУС на община Карнобат е изключително ценен от гледна точка на под- • В територията съществуват голям брой индустриални жп готовката й за работа по проекти. Участвала е като координатор на един проект по Про- коловози, обслужващи промишлените зони. Наличието на грама ФАР, а като ръководител е приключила успешно реализацията на два проекта: жп линии налага ограничители върху съседните територии единият по САПАРД, а другият „Реконструкция на път BGS 2063 с. Венец – с. Крумово и има значение за предвижданията относно тяхното бъде- градище, община Карнобат“ - финансиран по ОП „Регионално развитие 2007-2013“. що развитие.
 • 5. Строителство Градът, 14 - 20 юни 2010 г. sg.stroitelstvo.info 5 ИНФРАСТРУКТУРА Основни проекти, свързани с изграждане и подобряване на бизнес инфраструктурата чрез развитие на транспортната мрежа в община Бургас, са: ПЪТЕН ВЪЗЕЛ БУРГАС–ЮГ НА ПЪТ I-9 С ПЪТ II-79 ПРИ КМ 241+600 НА ПЪТ I-9 БУРГАС – МАЛКО ТЪРНОВО Първокласният път I-9 (Е-87) Дуранкулак – Варна – Подписан e споразумителен протокол за съвместно Бургас при км 493+550. Бургас - Малко Търново e основен транспортен носи- финансиране между Национална агенция “Пътна ин- Пътният възел представлява част от проекта “Въз- тел паралелно на черноморското крайбрежие. Пътният фраструктура” и община Бургас. можни технически решения за строителство на обхо- възел осъществява връзка с път II-79 Бургас - Средец ден път на град Бургас и връзката му с направленията покрай кв. „Меден рудник”. Има влязло в сила разрешение за строеж: на АМ “Тракия” и АМ “Черно море”. В момента там е организирано светофарно регули- лот 1 – части “Пътна”, “Конструктивна – естакада Пътният възел е част от цялостното решение на об- рано кръстовище, което затруднява трафика. по пътна връзка Варна – Созопол и подпорни стени”, ходен път и същевременно ще осигури възможност за “Ландшафтно оформяне” (възложител е Национална по-добро обслужване на имотите, граничещи с главния Проектна готовност: агенция “Пътна инфраструктура”, гр. София.) път. Има разработен инвестиционен проект за подобря- лот 2 – реконструкция на техническа инфраструкту- Към проекта е изготвен парцеларен план за осигуря- ване пропускателната способност на кръстовището и ра (възложител е община Бургас). ване сервитута на съоръжението. гарантиране безопасността на движение на моторните Реализирането на проекта ще доведе до: След одобряване на проекта ще се проведат отчуж- превозни средства. - Намаляване на транспортните задръжки дителни производства на засегнатите имоти или проце- Проектът предвижда изграждане на пътен възел тип - Намаляване на вредните газове от автомобилите. дури по чл. 16 от ЗУТ за тези от тях, за които има ПУП “кръг” на две нива на мястото на сега съществуващото Приблизителната строителна стойност на обект в процедура. светофарно регулирано кръстовище. “Пътен възел Бургас – Средец – Созопол” лот 1 е 17 Основното направление Бургас – Созопол и обра- милиона лева. Реализирането на проекта ще доведе до: тно ще е на горното ниво. Предвидена е естакада, пред- Пътен възел на път I-6 София – Бургас при км - Създаване на възможност за по-бърза комуника- ставляваща 18-отворно мостово съоръжение с обща 493+550 ция и по-добра организация на движението. дължина 450 метра, с подпорни стени в края на път- Територията между гр. Бургас и кв. Банево и кв. Ве- - Неговата реализация ще улесни пътникопотока, ните връзки. За моторните превозни средства в посока трен е част от градската територия. преминаващ от и до летище Бургас. кв. „Победа“ – „Меден рудник“ и обратно е предвиде- По инициатива на бизнеса и след проведена работна Изграждането на пътния възел е заложено в ОУП. но кръгово движение на долно ниво. На долно ниво са среща с община Бургас е възложено изготвяне на ин- Неговата реализация е от изключителна важност за осигурени пътни връзки за всички останали посоки. вестиционен проект за пътен възел на път I-6 София – гр. Бургас. НАДЛЕЗ “ВЛАДИМИР ПАВЛОВ” ГР. БУРГАС НА ПЪТ I –9 /Е-87/ БУРГАС - СОЗОПОЛ - МАЛКО ТЪРНОВО Надлезът се намира в урбанизираната - изграждането на усилваща пътна пло- територия на гр. Бургас. ча По него преминава трасето на републи- - частично рехабилитиране на главните кански и международен път I-9 (Е-87) гра- греди от предварително напрегнат стома- ница Румъния – Варна – Бургас – Малко нобетон Търново – граница Турция. - рехабилитация или усилване на ригели- Построен е през 1976 г. и до този момент те на стълбовете не е извършван основен ремонт или реха- - частична рехабилитация на устоите и билитация. свързаните с тях крила През 2000 г. вследствие авария на път- - ремонтни работи по пътните принад- ната плоча община Бургас е извършила ре- лежности. монтно-възстановителни работи на пътна- Общината разполага с технически ин- та плоча в повредения участък. вестиционен проект за рехабилитация на През 2005 г. нова авария на пътната пло- надлеза. ча на надлеза налага бърза намеса и извърш- Изготвена е оценка на съответствието ване на неотложни ремонтни дейности, фи- със съществените изисквания към стро- нансирани със средства от МРРБ. ежите по реда на чл. 142, ал. 6 т. 2 от ЗУТ. Проектна готовност: Издадено е разрешение за строеж. Изготвена е цялостна техническа екс- За строителството ще са необходими пертиза със следните изводи: около 7 милиона лева, които ще бъдат оси- - необходимост от цялостно рехабилити- гурени от Националната агенция „Пътна ране на пътното платно инфраструктура” към Министерството на - ревизиране на отводнителната система регионалното развитие и благоустройство- на съоръжението то. ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА УЛ. ”ЯНКО КОМИТОВ” ДО УЛ. ”СТРУГА” ОТ О.Т. 1394 О.Т. 213 О.Т. 219 ДО О.Т. 232 ПО ПЛАНА НА ПЗ ”СЕВЕР“ Реализацията на проекта има за цел: - четириклонно кръстовище при о.т. 230 , кое- Реализирането на проекта ще доведе до: Да се осигури безопасността на движение на то ще обслужва напречната улица вдясно от плув- Намаляване на транспортните задръжки МПС, като се изгради улица “Янко Комитов” в учас- ния комплекс Създаване на възможност за по-бърза комуника- тъка от кръстовище с ул. “Лазар Маджаров” до ул. - триклонно кръстовище с ул. “Струга” - предвиж- ция и по-добра организация на движението “Струга” в югоизточна посока. да допълнителни ленти за ляво и дясно завиващите Намаляване на вредните газове от автомобилите. Да облекчи натоварването на кръговото кръсто- автомобили от ул. ”Струга”. Приблизителната строителна стойност на обекта вище на бул. ”Стефан Стамболов” – ул. “Никола Пе- Изграждане на улично осветление на директното е 4 милиона лева. тков”. трасе на ул. “Янко Комитов” и пътните кръстови- Да се намали транспортното разстояние между ща. Реализацията на тези проекти ще допринесе в голя- жк “Славейков” и централната градска част. Озеленяване и ландшафтно оформяне, така че да ма степен за постигането на целите на община Бур- Проектът предвижда: се създаде благоприятно естетическо въздействие и гас за: В ситуационно отношение: габарит на улицата - да се постигне отделяне на пешеходното от автомо- - създаване на реални условия и предпоставки за 23 м, от които две платна по 7.0 м, тротоар 4 м вля- билното движение и с внесената дървесно-храстова привличане на местни и чужди инвестиции во и 5 м вдясно. растителност да се постигне подобряване на микро- - осигуряване на привлекателна бизнес среда на Надлез с дължина 16 м при км 0+563.61 над съ- климатичната обстановка в обхвата на пътната на- територията на общината ществуващата жп линия. стилка и тротоарите чрез намаляване на слънцена- - осигуряване на възможност за изграждане на гряването през горещите летни дни, за намаляване конкурентна и диверсифицирана икономика Три пътни кръстовища: силата на вятъра и намаляване разпространението - осигуряване на благоприятна жизнена среда - триклонно кръстовище с ул. “Лазар Маджаров” на шума и емисиите на изгорели газове от МПС. чрез съхранение на природата.
 • 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 14 - 20 юни 2010 г. ИНФРАСТРУКТУРА Дванайсет се борят за супервизия на лот 3 на магистрала „Тракия“ Седем от оферентите участваха и в надпреварата за предишната отсечка на аутобана И нфраструктурните търгове привличат Сред кандидатите е Първа копка все повече вниманието на строители и обединение „Национал- на лот 3 в на- консултанти. Поредното потвърждение ни транспортни оси“, кое- чалото на ав- то обжалва избора на кон- густ обеща за това са отворените в началото на ми- султант за лот 2 на магис- председате- налата седмица оферти в търга за супер- трала „Тракия“, но в среда- лят на Аген- визия на лот 3 на магистрала „Тракия“. За раз- та на май Комисията за за- ция „Пътна ин- щита на конкуренцията от- фраструкту- лика от предишния търг - този за лот 2, когато ра“ Божидар оферти подадоха осем консорциуми и сдруже- хвърли жалбата. Йотов Опитни български фир- ния, сега броят на участниците е с 50% по-голям. ми като „Пътинвест инже- И както при повечето от досега проведените тър- неринг“ и „Рутекс“ участ- гове, повечето от участниците са същите като при ват сами, други са в кон- предишната отсечка. сорциуми с български и чужди участници. Чужди- Кандидатите в търга за нова, главен юрисконсулт те фирми са чешката „Ин- супервизия на лот 3 на ав- в Агенция „Пътна инфра- фрам“, френската „Ежис“, томагистрала „Тракия“ са структура“. която закупи преди вре- 12 български и чужди кон- Консултантската услу- ме „Сеторут“, испанските несъответствие на изпъл- офертите. кона за устройство на тери- сорциуми и обединения. га е за допълнително про- „Ептиса“ и „Проинтек“ и нените от строителя рабо- Поръчката включва из- торията на автомагистра- Техническите оферти бяха ектиране и строителство- гръцката АДО, която вече ти, само обединение „Про- готвяне на комплексен до- ли, пътища или улици с га- отворени на 7 юни от се- то на магистрала “Тракия”, е от доста години в Бълга- интек – Рафаилов консулт” клад - оценка на съответ- барит не по-малък от Г 9. демчленна междуведом- лот 3 Нова Загора – Ям- рия на различни обекти. предлага 15%. Този пара- ствието на инвестиционния Според изискванията ствена комисия с предсе- бол (от км 241+900 до км Всички участници пред- метър участва във форми- проект със съществените ръководител на екипа тряб- дател Благородна Йорда- 277+597). лагат 10% неустойка при ране на крайната оценка на изисквания към строежи- ва да бъде строителен ин- те в частта на допълнител- женер - магистър по път- ното проектиране, строите- но строителство, със стаж лен надзор, отчитане хода не по-малък от десет го- на изпълнение на догово- дини. Критериите за оцен- ра с изпълнителя и извър- ка са цената с тежест 60% шените СМР, съставяне на и санкция, предложена от окончателен доклад за въ- участник, с тежест 40%. веждане на строежа в екс- Оферти се получаваха до плоатация, изготвяне на 4 юни. Финансирането е технически паспорт. Про- по оперативна програма гнозната стойност беше 2.5 „Транспорт“. млн. лева при срок на из- На 27 май беше подпи- пълнение 27 месеца. Гаран- сан договорът за строите- цията за участие е 20 000 лен надзор на изграждане- лева. то на лот 2 от магистрала Минималните изисква- „Тракия“ с „Пътинвестин- ния включваха приходи от женеринг“. Комисията има договори като консултант в 15-дневен срок за разглеж- областта на строителство- дане и оценка на офертите, то за 2007, 2008 и 2009 г. не след което ще бъдат отво- по-малко от 3 330 000 лева рени и ценовите предложе- без ДДС, поне един дого- ния. вор като консултант по За- Николай ТОДОРОВ КАНДИДАТИТЕ Участник Членове „Трафик консулт БГ“ ЕООД, Обединение „Национални „Рубикон инженеринг“ транспортни оси” – Варна ЕООД „Пътинвест инженеринг” - АД – София „Рутекс“ ООД – София - „Инфрам“ АД - Прага, „Тран- Обединение „Инфрам – сгео“ ООД, „Гама менидж- Трансгео – Гама” – София мънт“ АД Сдружение „Тракия” – Со- „Три Ес“ ООД, „Път консулт“ фия ЕООД „Ежис – България” - София „Ежис рут сеторут“ - Фран- ция, „Ежис България“ ЕАД „Мот Макдоналд“ - Велико- „ММЛ – ТК” ДЗЗД – София британия, „Трансконсулт БГ“ ООД „План инвест – Пловдивин- „План инвест“ ООД, „Плов- вест – Лот 3” ДЗЗД дивинвест“ АД ЕРTISA „Ептиса Сервисиос де ин- жениериа“, „ПС консулт“ Обединение „Проинтек – „Проинтек“ - Испания, „Ра- Рафаилов консулт” – София фаилов консулт“ ЕООД „Т7 консулт“ ЕООД, „Сник“ Обединение „Т7/СИНК” - Шумен Обединение „АДО АД – „АДО“ АД - Гърция, „Супер- Супервайзер” ЕООД вайзер“ ЕООД
 • 7. Строителство Градът, 14 - 20 юни 2010 г. sg.stroitelstvo.info 7 ИНФРАСТРУКТУРА В сезона на пътните търгове: Тринайсет нови и стари наддават за строителството на лот 4 на аутобана Компании от Азербайджан и Словения продължават да пробват пазара В търга за лот 4 на ма- стойност 247 000 000 лева на испанските строителни строй инфраструктурно та на пътища и улични ре- ни обекти, част от които в гистрала „Тракия“ оферти при срок на изпълнение фирми, може би най-голя- строителство“, „Автома- монти. страните от Северна Аф- подадоха 13 кандидата. Те 28 месеца. Гаранцията за мата в провинция Каталу- гистрали Черно море“ - „Холдинг Пътища“ се рика и Саудитска Арабия. бяха отворени на 8 юни от участие е 1 540 000 лева. ния, с централен офис в Шумен, „Пътстрой 92“ и представя със сдружение Словенската строител- комисия с председател Де- В търга за лот 2 от Ста- Жирона, близо до Барсе- „ИСА 2000“. „Тракия IV“ от общо де- на компания „Приморие“ сислава Стефанова, дирек- ра Загора до Нова Заго- лона. Компанията е от ня- За разлика от турска- вет български компании, наддава с унгарската „Ев- тор на дирекция „Общест- ра участниците бяха 8, колко години в България та „Доуш“, която след две повечето от които от хол- роасфалт“. Според фир- вени поръчки и ПЧП“ в а за лот 3 от Нова Заго- и има дългосрочни пла- отстранявания за техниче- динга, плюс „Галчев инже- мения сайт „Приморие“ е агенция „Пътища“ в при- ра до Ямбол - 11. Финан- нове да участва в разноо- ски несъответствия сега неринг груп“ и „АБ“ - Ха- изпълнила над 60 км ма- съствието на зам.-минис- сирането е по оперативна бразни пътни търгове. За не участва, след отстра- сково. гистрали през последните тър Георги Прегьов, офи- програма „Транспорт“ със магистралните лотове на- няването в търга за лот 2 Италианската БТП - пет години и има 60-годи- циални лица, представите- средства от Кохезионния правихме много задълбо- гръцката „Терна“ продъл- „Балдасини Тоньоци Пон- шен опит. Групата включ- ли на оферентите и медии. фонд на ЕС. чени проучвания и дава- жава да оферира в тандем тело Конструциони Дже- ва шест основни друже- Резултатите от прегледа ме минимална, но реална с пловдивската „Сиенит“. нерали“ участва за пър- ства с повече от 3000 ра- на техническите оферти се Кандидатите цена. Ще следим с интерес След като за лот 3 се ви път в български пътен ботници и специалисти. очакват до 45 дни, следва- Сред участниците са как ще се реализира лот 3 сдружи с хърватската търг, българският парт- „Евроасфалт“ е унгарска щата стъпка е отварянето изпълнителите на лот 2 и например, където бяхме „Конструктор“, сега „Бал- ньор е „Агромах“ - Бла- специализирана компания на цените. Според пред- лот 3 обединението „АМ на четвърто място с тол- канстрой“ играе с най-го- гоевград. БТП е създаде- с опит в работата с асфал- седателя на управителния Трейс“ и гръцката „Ак- кова по-малка оферта, при лямата македонска път- на след обединение и при- тови продукти. съвет на Агенция „Пътна тор“. Сред чуждите канди- положение че разликите в ностроителна фирма добиване на няколко стро- След „Азеркорпу“ в инфраструктура“ Божи- дати са добре познатите в цените на основните суро- „Гранит“, която има ма- ителни фирми, създадени търга за лот 3 отново има дар Йотов плановете са страната „Щрабаг“ и „Ал- вини и труда в България лък опит по обекти в Бъл- около 1948 г. и съставили азербайджанец - „Азвирт“. строителството да започ- пине“ - Австрия. не са толкова големи, ко- гария. името на фирмата. Ней- Това е най-голямата път- не през септември. Бяха След търга за лот 3 една ментираха представители Сдружението „АБД- ното седалище е във Фло- ностроителна фирма в закупени 37 комплекта до- от най-големите испански на испанското дружество. СКИ - Тракия Лот 4“ ренция, счетоводният от- страната, участвала в стро- кументи до 27 май, офер- пътностроителни компа- „Главболгарстрой“ кан- включва хърватската чет посочва над 2 млрд. еж на пет летища в страна- ти се подаваха до 7 юни. нии - „Коструционес Ру- дидатства с консорци- „Конструктор Инжене- евро поръчки към края на та. Сред референциите на Лот 4 с дължина 47.7 бау“, отново си партнира ум „Български автома- ринг“ и българската „Ас- 2008 г. при повече от 1300 фирмата са дадени обекти км - от км 276+200 до км с „Пътстрой“ - Стара За- гистрали - Кабиле“, кой- фалт Бетон София“ ЕООД заети лица и портфолио от само в бившата съветска 325+280 е с прогнозна гора. „Рубау“ е в топ 10 то включва „Главболгар- с опит в реконструкция- инфраструктурни и сград- република. Технически данни Участници в търга по ред Членове на консорциум/обединение на подаване • три големи съоръжения - пътен възел „II-53 Сливен – Ямбол“, пътен възел „II-7 Завой – Веселиново“ на км 290+510,10, пътен възел „III-795 Карнобат - 1. „Щрабаг“ - Австрия Драганци“ на км 324+900 2. Обединение „Терна - Сиенит - лот 4“ „Терна“ - Гърция, „Сиенит“ ООД - Пловдив • три моста - над р. Тунджа при км 286+080, над р. Мараш при км 302+271,80 и „Главболгарстрой инфраструктурно строителство“, 3. Консорциум „Български автомаги- „Автомагистрали Черно море“ - Шумен, „Интегрира- над р. Мочурица при км 304+845 страли - Кабиле“ ни пътни системи“ АД, „Пътстрой 92“ и „ИСА 2000“ • пет пресичания на пътища с подлези и надлези 4. Консорциум „Приморие - Евроас- „Приморие“ - Словения, „Евроасфалт“ - Унгария фалт“ - пресичане с жп линията София – Бургас при км 286+378,70 5. „Актор“ - Гърция • изместване на преносен газопровод при км 280+500 и пресичания при км 6. „Азвирт“ - Азербайджан 305+512 от преносими газопроводи за Турция 7. „Алпине бау“ - Австрия Търговете за другите лотове вече „Трейс груп холд“, „Пи Ес Ай“, „СК 13 Пътстрой“ АД, са история 8. „Автомагистрали Трейс“ ДЗЗД „Пътно строителство“ - Добрич, и „Виастройинже- неринг“ Л от 2 от Стара Загора до Нова За- мисията за защита на конкуренцията „Конструционес Рубау“ - Испания, „Пътстрой“ - Ст. гора с дължина 31.8 км се из- отхвърли жалба срещу процедурата. 9. „Конструционес Рубау - Пътстрой“ Загора пълнява от обединение „Магис- За лот 3 от Нова Загора до Ямбол с 10. Сдружение „Балканстрой - Гранит“ „Балканстрой“ АД, „Гранит“ - Македония трали Трейс“ с цена от 137.8 млн. лв. дължина 36 км изпълнител е гръцка- с ДДС, или 2.2 евро за километър, и та „Актор“ с цена от 111.6 млн. лв. без „Холдинг Пътища“, „Пътностроителна техника“ ЕАД, „Видапътстрой“ ЕАД, „Пътинженеринг М“ ЕАД - срок 24 месеца. В обединението вли- ДДС, или 1.9 млн. евро, и срок 25 ме- 11. „Тракия IV“ ДЗЗД Монтана, „Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД - Търгови- зат „Трейс Груп“, дъщерното друже- сеца. Очаква се подписване на до- ще, „Бургас пътстрой“ АД, „Мостстрой“ АД, „АБ“ - ство „Пи Ес Ай“, „СК 13 холдинг“, „Ви- говора до края на юли и начало на Хасково, „Галчев инженеринг груп“ астрой инженеринг“ и „Пътно строи- строителството през август. На 7 юни 12. Сдружение „АБСКИ - Тракия лот 4“ „КонструкторСофия“ ЕООД- Хърватия - „АБС-Ас- инженеринг“ телство“ - Добрич. Реалната работа за- бяха отворени техническите оферти в фалт Бетон - почна на 8 юни, надзорник е „Пътин- търга за супервизия, очаква се дата- 13. Сдружение „БТП - Агромах“ „Балдасини Тоньоци Понтело Коструциони Джене- вест инженеринг“ АД, след като Ко- та за ценовите предложения. рали“ - Италия - „Агромах“ ЕООД - Благоевград Лот от АМ „Тракия“ Лот 2 Лот 3 Лот 4 Дължина 31.8 км 35.7 км 47.7 км Срок на изпълнение 24 месеца 25 месеца 28 месеца Срок на подаване на офертите 4.03.2010 г. 26.04.2010 г. 7.06.2010 г. Начало на строителството 3.05.2010 г. август* септември* Брой участници 8 11 13 Цена 137.8 млн. лв. с ДДС (2.2 евро за километър) 111.6 млн. лв. без ДДС (1.9 млн. евро/км) - Изпълнител АМ Трейс Актор - *прогноза
 • 8. 8 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 14 - 20 юни 2010 г. ЮТИЛИТИС ЧЕЗ изгражда 69 енергийни обекта на територията на Западна България Дружеството ще подобри електроснабдяването в над трийсет населени места О т началото на месеца „ЧЕЗ Разпределе- ласт Плевен годишни- ние България“ започна изграждането на ят инвестиционен план 69 енергийни обекта в западната част на на компанията включ- страната, включени в инвестиционната ва развитие на разпреде- програма на дружеството за тази годи- лителната мрежа средно напрежение и монтаж на на. Инвестициите ще доведат до подобряване на нови трафопостове, под- качеството на електроснабдяването в над трийсет мяна на стари аморти- населени места. Общият бюджет на предвидените зирани трансформатори вложения през годината е в размер на 71 млн. лв. с нови, реконструкция и и е в рамките на одобрения от Държавната коми- модернизация на разпре- делителната мрежа сред- сия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). но напрежение, развитие на мрежа ниско напреже- Проектите, които „ЧЕЗ на управителния съвет и ние и изнасяне на елек- Разпределение България“ главен оперативен дирек- тромерни табла на грани- ще изгражда през тази го- тор на „ЧЕЗ България“ цата на собственост, как- дина, обхващат дейност- Алеш Дамм и допълни, то и присъединяване на ите захранване на но- че този проект е един от нови абонати. вопостроени жилищни най-успешните на друже- „ЧЕЗ Разпределение сгради, подмяна и пола- ството в България. В те- България“ е най-големи- гане на нови кабели сред- лефонния център работят ят доставчик на услугата но и ниско напрежение, 71 квалифицирани специ- „Електроснабдяване“ в рециклиране и изнасяне алисти, които ежемесеч- България, като обслужва на електротабла на гра- но отговарят на 60 хил. около 3.3 млн. души, кое- ницата на собствеността, обаждания на клиети. то е повече от една трета възстановяване и рекон- Два важни проекта от населението на стра- струкция на мрежи ниско за територията на Пле- ната. ЧЕЗ е и най-голе- напрежение, реконструк- вен стартира преди дни мият инвеститор в този ция, ремонт и изгражда- „ЧЕЗ Разпределение Бъл- сектор. За петте години не на трафопостове, при- гария“, в които ще бъ- на българския енергиен съединяване на нови по- дат инвестирани 231 хил. пазар „ЧЕЗ груп“ е ин- требители. лв. Вложенията ще дове- вестирала повече от 400 Сред по-мащабните дат до повишаване на си- млн. лв. в подобряване на обекти на територията на гурността и подобряване електроразпределител- Западна България са ре- качеството на електроза- ната инфраструктура на конструкция на въздушна хранването в града. Пър- Западна България и об- мрежа ниско напрежение вият проект е на стой- служване на клиентите. и изнасяне на електриче- ност 81 хил. лв. и пред- Стремежът на друже- ски табла на границата ставлява подмяна на стар ството е да подобри ус- на собствеността при с. кабел, полаган през 1980 лугите, предоставяни на Яна, Челопечене и Вра- г., с нов 20 kV от под- крайния потребител – ца, както и подмяна на станция „Плевен 1” до качествено снабдяване Обектът в Промишлена зона 1, гр. Плевен, ще приключи за около месец. Трасето е с електрическа енергия, кабели ниско напрежение възлова станция „Домо- с дължина почти 1.5 км от подстанция „Плевен 1” до възлова станция „Домостро- между улиците „Цар Са- строителен”. Трасето е ителен” поддръжка на електро- муил“, „Неофит Рилски“ с дължина почти 1.5 км. разпределителната мре- и „Княз Борис I“ в София За полагането му ще бъ- Вторият проект е на ние. Изпълнител на обек- ции на „ЧЕЗ Разпределе- жа, отстраняване на ава- и др. (виж таблицата). дат изкопани 607 куб. ме- стойност 150 хил. лв. и та е фирма „Електро М” ние България“ за област рии, нови присъединява- Плевен е много важен тра земна маса. Изпълни- включва изграждането на ЕООД, гр. Гоце Делчев. Плевен през тази година ния и др. За да се постиг- град за нас, защото една тел е „Енергостроймон- нов бетонен трафопост, Инвестицията ще повиши е в размер на над 6 млн. не тази цел, е необходим знакова инвестиция на таж – инженеринг” - Бе- който ще замени стар ме- качеството и сигурността лв. За сравнение, през инвестиционен ресурс в стойност около 600 хил. лене. Подмяната на кабе- тален трансформаторен на електрозахранването миналата година в облас- размер на около 130 млн. лв. - телефонният цен- ла ще повиши сигурнос- пост, построен и обо- за над 200 домакинства в тта дружеството е напра- лв. за всяка от следващи- тър на ЧЕЗ, се намира тта в електрозахранване- рудван през 1985 г., как- жк „Кайлъка-юг”. вило вложения за 3.9 млн. те три години, сочат раз- именно в Плевен, каза за- то в Промишлена зона 1 то и подмяна на кабели Общият размер на лв. четите на дружеството. местник-председателят на града. средно и ниско напреже- предвидените инвести- За територията на об- Силвия ЗЛАТКОВА Инж. Иван Гюровски, директор, дирекция „Обновяване, Населено място Инвестиция проучване и предоставяне на мрежи” в „ЧЕЗ България“: Реконструкция на въздушна мрежа ниско напрежение и изнасяне на електрически табла с. Яна 400 хил. лв. Инвестициите за Плевенска област Челопечене 300 хил. лв. са за над 6 млн. лв. Дупница 150 хил. лв. Подготовката на инвестицион- в продължение на доста време. с. Драгана 275 хил. лв. ния план, който подлежи на одо- Плановите ни инвестиционни с. Василовци (обл. Монтана) 200 хил. лв. брение от всички участници, но- разходи за Плевенска област за сители на дейности в групата на 2010 г. са в размер на 6.141 млн. кв. Младеново, Лом 170 хил. лв „ЧЕЗ България“, започва в среда- лв. В момента имаме завършени Полагане на кабели средно напрежение та на предходната година. През дейности, подменени съоръже- август планът се одобрява от ния и ремонтирани мрежи за 770 Промишлена зона 1, Гара Яна 350 хил. лв. управителните органи на компа- хил. лв., като в процес на работа Враца 140 хил. лв. нията и следва заявка на матери- са дейности за 1.346 млн. лв. На- Подмяна на кабели ниско напрежение алите за следващата ни инвести- шите очаквания, както и тези ционна година. Режимът на взе- на местната администрация са Между улиците „Цар Самуил“, „Неофит Рилски“ и „Княз Борис I“, София 130 хил. лв. мане на инвестиционните реше- свързани с интерес в областта Полагане на кабели средно и ниско напрежение за захранване на жилищни сгради ния е доста сложен – правила, ме- на бизнес развитието за тери- тодики. Целият този процес е торията на Промишлена зона 1. Вилна зона Горна баня и местност Бояна, София 240 хил. лв.
 • 9. Строителство Градът, 14 - 20 юни 2010 г. sg.stroitelstvo.info 9 ПЪТИЩА Избират консултант за новия пътен възел „Скобелева майка” в Пловдив Въпреки че още миналата година за обекта беше избран изпълнител, строителството се забави заради липса на финансиране и разрешение за строеж До лятото ще стартира първият етап от изгражда- Проектът ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ЮГОИЗТОЧНИЯ ОБХОД Е нето на югоизточния об- РАЗДЕЛЕНО НА ТРИ ЕТАПА: ход на Пловдив (път II- 56 „Пътен възел „Скобе- Първи етап лева майка” – път II-86). нов пътен възел с жп надлез и пътна отсечка (Г 10.50 м) до Строителството включва пресичане с общински път Пловдив – Ягодово (от км 96+900 до нов пътен надлез с дъл- жина 132 м над жп линия- км 98+200) та Пловдив - Бургас, кой- то е част от пътен възел „Скобелева майка” на път Втори етап I-8 Пловдив - Хасково, и участък (Г 10.50 м) от общински път Пловдив - Ягодово до пътна отсечка с дължи- пресичане с път II-86 Пловдив - Асеновград (от км 98+200 до км на около 1400 м. Проек- тант на обекта е „Пътпро- 102+884,08) с изграждане на кръгово кръстовище на едно ниво; ект” – филиал Пловдив, а главен изпълнител е „Пъ- тища Пловдив” АД. Дого- Трети етап ворът за строителство на бъдещо удвояване (Г 20 м) на целия югоизточен обход - от първия етап на стойност 8 п.в. “Скобелева майка” до пресичане с път II-86 “Пловдив – 713 369 лв. с ДДС е склю- Асеновград”. чен с Агенция „Пътна ин- фраструктура” на 6 август 2009 г., но поради липса нически паспорт на стро- на осигурено финансира- ежа съгласно Наредба не и разрешение за стро- №5/28.12.2006 г. и упраж- еж изпълнението му се няване на строителен над- забави с година. В таз- зор по време на отстраня- годишния държавен бю- ване на проявени скрити джет за обекта са заложе- дефекти през гаранцион- ни 4 млн. лв., обяви неот- ните срокове. Срокът на давна областният управи- изпълнение е 18 месеца. В тел на Пловдив инж. Иван Тотев. Община Пловдив тазгодиш- също ще участва във фи- ния държавен нансирането на новия пъ- бюджет за обек- тен възел „Скобелева май- ка”, като предвидените 2.5 та са заложени 4 млн. лв. се чакат от дър- млн. лв. Пловдив жавната компенсация за също ще участва депониране на столичния боклук. във финансиране- В началото на юни то, като предви- Агенция „Пътна инфра- дените 2.5 млн. структура” - Областно пътно управление - Плов- лв. се чакат от див, обяви открита про- държавната ком- цедура за избор на кон- султант на първия етап от пенсация за де- югоизточния обход. Пред- пониране на сто- метът на обществената личния боклук поръчка включва извърш- ване на строителен над- От кандидатите се из- зор, контрол по БЗ и на исква да имат реализира- строителните продукти и ни приходи от сходни до- отчитане хода на изпълне- говори за последните 3 ние на договора с изпъл- години не по-малко от 100 нителя и на извършените хил. лв. и внедрена систе- строително монтажни ра- ма за управление на ка- боти, съставяне на окон- чеството, сертифицира- чателен доклад за въвеж- на по международен стан- дане на строежа в експло- дарт за качество. атация; изготвяне на тех- Светла ДОБРЕВА СРОКОВЕ В ТЪРГА Срок за получаване на докумен- 28.06.2010 г., 16 ч. тация за участие Срок за подаване на оферти 05.07.2010 г., 16 ч. 06.07.2010 г., 14 ч., сграда Отваряне на оферти на ОПУ - Пловдив Гаранция за участие 1000 лв. Гаранция за изпълнение на до- 5% от общата договорена говора стойност без ДДС
 • 10. 10 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 14 - 20 юни 2010 г. РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ Приоритети за развитие на област Бургас Константин ГРЕБЕНАРОВ, областен управител на област Бургас К онстантин Гребенаров •довършване на разширени- на подготовката на формуляра е завършил е Англий- ето на пътя Бургас - Слънчев за кандидатстване бряг •Един от приоритетните за ската езикова гимна- Осигурени са средства по България проекти е „Удвоява- зия в Бургас и висше обра- ОП “Транспорт” за: нето и електрификацията на зование във ВМИ – София, и •Изграждането на магистра- железопътната линия Карно- Академията на МВР в Симе- ли “Тракия” и “Черно море”. бат – Синдел” оново. Има специализации в Проектът за доизграждане на Този 123-километров учас- Школата на НАТО в Канада и автомагистрала „Тракия” беше тък свързва един от най-на- одобрен за изпълнение по ОПТ товарените европейски транс- по международни икономи- с решение на Комитета за на- портни коридори №8 (Варна чески отношения в София. блюдение от 9 юни 2009 г. Ос- – Бургас – Пловдив – София – Гребенаров е работил в Ми- тават за изграждане 115.18 км Тирана – Дуръс – Бриндизи) с нистерството на съобщени- от Стара Загора до Карнобат, коридора „Трасека“, осъщест- ята и в Националната служ- разделени на три участъка вяващ връзката между Евро- •Подобряване на условията па и Азия (между Черно и Ад- ба за сигурност, където е за корабоплаване по морските риатическо море) и е свързва- бил началник на направле- и вътрешноводни пътища чрез що звено между 2-ра и 8-а ма- ние „Защита на класифици- проект „Изграждане на систе- гистрални железопътни линии раната информация“. Участ- ма за управление на морския от системата на железопътна- вал е в разбиването на круп- трафик (VTMIS) – фаза 3”. та инфраструктура на РБълга- ни канали за пране на пари и Планира се проектът да стар- рия. Той е и най-близката же- тира до края на 2010 г. лезопътна връзка между голе- незаконен трафик на цигари. мите морски пристанища Ва- Бил е общински съветник от Развитие на железопътната рна и Бургас. ГЕРБ в Созопол и председа- инфраструктура по трансев- тел на местната партийна ор- ропейските и основните наци- Проект за изграждане и кон- ганизация. онални транспортни оси чрез цесиониране на терминали на проекти: пристанище Бургас Местните и регионални- лен, образователен и културен Ключови проекти за разви- •Рехабилитация на желе- •Терминал 1 с източен въл- те власти трябва добре да по- център със запазено природно тие и модернизация на транс- зопътната инфраструктура в нолом - за генерални и течни знават ресурсите, с които раз- и историческо наследство. Ин- портната инфраструктура в об- участъци от жп линията Плов- товари. Той ще разполага с 4 полагат, за да ги запазят и из- тегрираното и устойчиво раз- ласт Бургас са: див – Бургас - общата дължина корабни места с обща дължина ползват ефективно и целенасо- витие на областта се реализи- •детелината Бургас - Средец на трасето е 292 км. Тръжната 750 м. Годишният му капацитет чено като стимул за икономи- ра с изпълнение на общински – Созопол за около 20 млн. лв. процедура е открита на 13 но- ще бъде 1 млн. тона горива, хи- ческо развитие и повишаване планове и програми за разви- •нов пътен възел Бургас ември 2009 г. Общата стойност микали и генерални товари благосъстоянието на хората. тие и интегрирани планове за - Север, т.нар. околовръстен на проекта е 366.45 млн. лв., •Терминал 2 - за насипни то- Това е подход, който се опит- градско възстановяване. пръстен на Бургас, който да от които 64% са безвъзмезд- вари. Предназначен е за кора- ваме да използваме в момента поема транзитния поток от Со- на финансова помощ от Кохе- би с дедуейт до 120 000 тона, в процеса на актуализацията на Приоритети за развитие фия и да го разделя в посока зионния фонд на Европейския максимална дължина до 270 м областната стратегия за разви- Изграждане на нова и мо- Юг - Созопол и посока Север съюз и 36% са от национал- и максимално газене до 15.5 м. тие на област Бургас дернизация на съществуваща- - Поморие и Несебър ния бюджет. От декември 2009 Терминалът ще разполага общо Главната ни цел е да пре- та инфраструктура за създава- •реконструкцията на надлез г. се оказва допълнителна екс- с 6 корабни места с обща дъл- върнем област Бургас във во- не на условия за устойчив ико- „Владимир Павлов” – за около пертна помощ от JASPERS, ко- жина 1580 м. След окончател- дещ туристически, индустриа- номически растеж и заетост. 7 млн. лв. ято съдейства за приключване ното му изграждане годишният
 • 11. Строителство Градът, 14 - 20 юни 2010 г. sg.stroitelstvo.info 11 РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ му капацитет ще бъде ческа помощ за изготвяне около 6 млн. тона камен- на инвестиционни проекти ни въглища, руда и гене- за модернизация и проек- рални товари тиране на ПСОВ проекти •Терминал 3 - ро-ро и на общини Поморие, Сре- фериботен терминал. Об- дец, Малко Търново, Бур- щата дължина на кораб- гас, Несебър на стойност ните места ще бъде 380 5.728 млн. лв. метра. След окончателно- •4 договора по проек- то му завършване годиш- ти за подобряване и раз- ният капацитет на терми- витие на инфраструктура- нала ще е 1 300 000 тона та за питейни и отпадъчни •Терминал 4 - контей- води на общини Примор- нерен терминал. Ще раз- ско, Руен, Бургас, на стой- полага с две корабни мес- ност 81.286 млн. лв. та с обща дължина 450 •Други възможности метра. Максималният му за подобряване на еколо- годишен капацитет ще гичната инфраструктура в бъде 150 000 TEU област Бургас има по ОП “Регионално развитие” и Проект “Разширяване на “Програма за развитие на летище Бургас” селските райони” •Концесионерът на ле- тище Бургас – “Фрапорт Развитие на регионална- Туин Стар Еърпорт Ме- та и местната бизнес ин- ниджмънт” АД, планира фраструктура разширяване на летището. Проектът “Супер Бур- По проекта се предвижда гас” e първият в Бълга- разширяване на пътниче- рия интермодален транс- нето на технологичен парк на Карнобат ска собственост, където до края на годината проце- ския терминал, като пър- портен проект. Проек- за алтернативни енергий- •Стартирана процедура ще бъдат разкрити ветро- дурата да приключи. Кон- вата фаза ще започне в тът включва реорганиза- ни източници на стой- за отдаване на концесия на генераторен парк и фото- цесията ще е с продължи- началото на сезон 2010. ция на съществуващите ност 120 млн. лв. в общи- терен - публична общин- волтаичен парк. Очаква се телност до 35 години През първата фаза се пла- пространства в приста- нира построяването на нище Бургас и обединя- всички терминални съо- ва три вида транспорт – ръжения и разширяване- железопътен, автобусен и то главно на периферните морски, и отваряне на гра- зони на терминала. Пло- да към Бургаския залив. щта за първата фаза е из- Стойност на проектиране- числена като 31 000 кв.м то - 5 млн. евро; стойност за 2015 г. и 39 000 кв.м за на инвестицията –70 млн. 2025 г. евро Изграждане и подобря- Енергийни мрежи, подо- ване на екологичната ин- бряване на енергийната фраструктура ефективност и развитие •По ОП “Околна сре- на възобновяеми енер- да” гийни източници - 6 договора за техни- •Проект за изгражда-
 • 12. 12 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 14 - 20 юни 2010 г. РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ Подпомагане на устойчивото интегрирано градско развитие С Снежина СЛАВЧЕВА, заместник главен директор в главна дирекция нежина Славчева има •Градското измерение на по- (в случай че такъв липсва, про- „Програмиране на регионалното развитие“, МРРБ опит в изпълнение на литиката за сближаване на ЕС, ектът трябва да предвижда акту- въплътено в Лайпцигската хар- ализация на общия устройствен договори за строител- та за устойчиви европейски гра- план); ство по ФИДИК, на проекти, дове; •Съответствие с общински финансирани по предприсъ- •Закон за регионалното раз- план за развитие; единителните фондове на Ев- витие; •Обосновка на избора на зона ропейския съюз – ФАР и СА- •За периода 2014 - 2020 г. и сравняване на възможните ва- ПАРД, както и по програми чрез оперативна програма “Ре- рианти; гионално развитие” се предвиж- •Обосновка на потенциала за на общността. Квалифицира- да да бъдат финансирани само развитие на зоната, което ще до- на е в управление и участие такива проекти за градско раз- веде до значително положител- в програми на Европейския витие, които са включени в ин- но въздействие върху развитие- съюз и управление на чо- тегриран план за устойчиво то на целия град. вешките ресурси. Има специ- градско развитие. Съвместната европейска Общият финансов ресурс по инициатива за устойчиви ин- ализации и обучителни семи- схемата „Подкрепа за интегри- вестиции в градските райони нари в няколко страни, свър- рани планове за градско възста- (JESSICA) си поставя за цел зани с управление и изпълне- новяване и развитие“ е 45.4 млн. създаване на инструменти за ние на проекти, финансирани лева, което е насочено към всич- финансов инженеринг, инвести- от фондовете на ЕС, проце- ки 36 града – центрове на агло- ращи в публично-частни парт- дури и правила на Структур- мерационни ареали. Тя ще об- ньорства или други градски про- хване три зони: екти чрез предоставяне на заеми, ните фондове и Кохезионния •с преобладаващ социален дялово участие и банкови гаран- фонд на ЕС, прилагане на ин- характер; ции. В момента се очаква рати- тегрирания подход в град- •с потенциал за икономиче- фикация на финансово спора- ското развитие, обновяване и ско развитие; зумение с Европейската инвес- регенерация на градовете. •за възстановяване на град- тиционна банка за създаване на ски център. холдингов фонд, което е на обща Обявените процедури за пре- на безвъзмездна финансова по- ното подобряване на икономи- стойност 64.5 млн. лева и е с пе- доставяне на безвъзмездна фи- мощ: канализация, улици, град- ческото, социалното и екологич- По предстоящата схема се риод на изпълнение 2010 – 2013 нансова помощ по приоритетна ски транспорт. ното състояние на дадена град- предвиждат два компонента: г. Инвестициите са разпределе- ос 1 „Устойчиво и интегрирано ска територия чрез интеграция •I компонент: изготвяне на ни за 7-те големи града: София – градско развитие” на оператив- Необходимост от прилагане на на всички дейности в плана по интегрирани планове на градско 25.8 млн. лева, и Пловдив, Ста- на програма „Регионално разви- хоризонталните политики на такъв начин, че взаимовръзка- възстановяване и развитие за ра Загора, Бургас, Варна, Русе, тие” към 31 май са 14 на обща Европейския съюз: та между отделните елементи да 7-те големи града с максимален Плевен - 38.7 млн. лева. стойност 991 млн. лева. Дого- •Социално включване и не- има такава синергия, че цялост- праг на помощта 1 млн. лв. ворените средства са 430.7 млн. дискриминация; ното въздействие на плана да •II компонент: изготвяне на Основни критерии за избор на лв., а извършените плащания са •Равенство на половете; превишава сбора от въздейст- планове за останалите 29 сред- проекти по JESSICA: 42.8 млн. лева. •Енергийна ефективност и вието на отделните му съставни ноголеми градове – центрове на •Да съответстват на избира- Възможностите за подпома- опазване на околната среда. части, ако те бъдат осъществе- градски агломерации, с макси- емите дейности по приоритетна гане на устойчивото и интегри- ни поотделно. Те са средносро- мален праг на помощта 500 хил. ос 1 на оперативната програма; рано градско развитие по ос 1 Осигуряване на устойчивост на чен документ за периода 2011 лв. •Да са от обществена значи- “Устойчиво и интегрирано град- резултатите от проекта: - 2020 г. и включват аналитич- мост и да предполагат общест- ско развитие”, разполагаща с •Залагане на средства в бю- на част, SWOT анализ, страте- Подпомагане подготовката на вен достъп до направената ин- общ ресурс от 1680 млн. лева, са джета на бенефициента за под- гия за развитие на конкретна- интегрирани планове за устой- вестиция; разпределени по операции – со- държане на обновената инфра- та зона, инвестиционните мерки чиво градско развитие: •Да са насочени към генери- циална инфраструктура (757.5 структура; под формата на пакет от проек- •Избор на зони – отговор- ране на приходи с оглед връща- млн. лева), жилищна политика •Подробно разписване на ти, план за управление и изпъл- ност на общината; не на вложения от JESSICA фи- (78.2 млн. лева), подобряване дейностите; нение, мерки за информиране и •Критерии за одобряване на нансов ресурс; на физическата среда и превен- •Адекватно планиране на об- публичност. зона от страна на управляващия •Да съответстват на дейст- ция на риска (433.3 млн. лева) ществените поръчки. орган; ващ общ устройствен план/под- и устойчиви системи за градски Целта на интегрираните пла- Изискване за интегрираните •Съответствие с актуален робен устройствен план и об- транспорт (411 млн. лева) нове за градско развитие е трай- планове: общ устройствен план на града щински план за развитие. Изисквания към проектите за устойчиво и интегрирано град- ско развитие: •Приоритетизиране на инвес- тициите; •Избор на обекти на интер- венция, които имат значителен положителен ефект върху ус- тойчивото развитие на градска- О бщият финансов ресурс по схема- та „Подкрепа за ин- та територия; •Съответствие на проектите тегрирани планове с местни и регионални стратеги- за градско възстано- чески и планови документи и ус- тройствени схеми; вяване и развитие“ е •Регионален план за разви- 45.4 млн. лева тие, областна стратегия за раз- витие, общински план за разви- тие, общ устройствен план; •Интегрирано планиране на инвестициите съобразно пред- стоящите схеми за предоставяне
 • 13. Строителство Градът, 14 - 20 юни 2010 г. sg.stroitelstvo.info 13 РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ Структурните фондове с обновен сайт Порталът www.eufunds. Най-тревожно е състоянието на bg е добре познат най-ве- че с това, че предоставя ин- оперативна програма „Транспорт“ „О формация по управление- перативна програма „Транс- бъде до три месеца, като този срок към то на структурните фондо- порт” е основната ми трево- момента е много по-голям, уточни още ве. Той съществува от 2005 га, защото е много по-раз- министър Дончев. Той допълни, че се г., но вече е с напълно нова визия и много полезни но- лична както поради различния тип очаква становище от Министерството вовъведения. проекти, но и конкретните бенефици- на финансите относно предложението Интернет страницата енти – Агенция „Пътна инфраструк- за увеличение на авансовите плаща- всъщност замества досе- тура” и Национална компания „Же- ния по проектите с европейско финан- гашния сайт за структур- лезопътна инфраструктура”. Има- сиране до 35-40%, което ще бъде само ните фондове на Европей- ския съюз, поддържан от ме проблеми с проектната готовност за инвестиционни проекти на бенефи- Министерството на финан- и с капацитета на двете агенции”, циенти, които са публични институции. сите. Има обновен дизайн каза министър Томислав Дончев. „След промените в постановление и съдържание и значител- Той допълни, че най-добри резулта- 121 на Министерския съвет индика- но подобрена функционал- ти към момента показват оперативни- тивните годишни работни програми „С ност, като целта е да бъде лесно достъпен и макси- лед промените в постановление те програми „Регионално развитие” и ще бъдат публикувани най-късно до мално удобен за навигация. 121 на Министерския съвет инди- „Околна среда”, а по „Конкурентоспо- 30 ноември предходната година. Те Промените са разработени кативните годишни работни програми собност” е необходимо увеличаване няма да съдържат информация само в рамките на проект, съфи- на скоростта на разплащанията и на- за схемите, които ще бъдат отваряни нансиран от Европейския ще бъдат публикувани най-късно до 30 маляване на бюрократичния товар. през следващата година, а ще има по- фонд за регионално разви- ноември предходната година.“ До няколко седмици трябва да бъде детайлна информация, свързана с до- тие чрез оперативна про- грама „Техническа помощ”. Томислав Дончев, министър по управление регламентиран максималният срок за пустимостта на разходите”, допълни Основната цел, която ще на средствата от Европейския съюз верификация на разходите, който ще той. бъде преследвана, е да се направи процесът на усвоя- дината тя да води към нов ще може да провери състо- нов инструмент, който ще месеца ще провежда срещи ните дни ще се провежда ване фондовете по-прозра- модул, който ще гаранти- янието на конкретни проек- ни подпомогне при предос- с граждани, желаещи да об- извън столицата. Първата чен. За целта е публикува- ра достъп до Информаци- ти - какви средства са из- тавяне на бенефициенти- съдят с него предложения- среща ще бъде на 6 юли, но на графика, показваща ме- онната система за управле- платени, кой е изпълните- те на подробна и навремен- та или коментарите си по условието е те да се орга- сечно какво е изпълнение- ние и наблюдение на сред- лят, на какъв етап е и т.н., на информация”, заяви ми- управлението на евросред- низират след предварител- то по оперативните програ- ствата от структурните ин- което няма аналог в друга нистърът по управление на ствата или конкретни казу- ни записване, което ще ста- ми - колко са договорени- струменти на Европейския страна членка. средствата от Европейския си при изпълнението на от- ва до два дни преди датата те и разплатените средства. съюз (ИСУН). Това озна- „След стартирането на съюз Томислав Дончев. делните оперативни про- на провеждането им. Амбицията е до края на го- чава, че всеки, който иска, портала ние ще имаме един Той каза, че два пъти в грами. Единият от прием- Маргарита ЛОЗАНОВА
 • 14. 14 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 14 - 20 юни 2010 г. РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ Община Бургас с два проекта за интегрирано градско планиране Руска БОЯДЖИЕВА, директор дирекция “Евроинтеграция”, община Бургас Р уска Бяджиева е рабо- Обновяване и разширяване на автобусното депо тила за структурите на Изграждане на BRT коридор с маркирани и сегрегирани автобусни ленти Американския и Бъл- Централна автобусна спирка, свързваща маршрута на BRT с централната част на гарския Червен кръст, участ- града; Автобусен терминал в близост до жп и морска гара вайки в редица обучения и Обновяване и разширяване на автобусен терминал в к-с „Меден рудник” проекти. От 2008 г. като гла- Компоненти на устойчивата мобилност: вен експерт в община Бур- Изграждане на пешеходни мостове на 4 ключови места в града гас разработва новия транс- Изграждане на единна система велосипедни алеи портен план на града и про- Интелигентна система за управление на трафика Светофарна уредба с приоритет за автобусите на градския транспорт екта за подобряване и раз- Интегрирана електронна билетна система витие на културната му ин- Система за информиране на пътниците в реално време фраструктура. Освен с опи- Система за видеонаблюдение та си в работата по проекти Единен център за контрол и управление на трафика Бояджиева има добри уме- Очаквани резултати и ефекти ния като обучител, участвай- Общественият транспорт на Бургас да бъде: Достъпен - Оптимизирана мрежа от автобусни линии ки в няколко успешно реали- Природосъобразен - Нови атрактивни автобуси зирани проекта на Червения Разпознаваем - Унифициран вид на обществения транспорт кръст, сдружение „Равнове- Високоскоростен - Намаляване на времето на пътуване сие“, Американската агенция Популярен - Маркетинг на обществения транспорт за международно развитие, Удобен - Интегрирана електронна билетна система (по зони) Подобряване на информацията за пътниците Програмата ФАР предимно Проектът “Интегриран градски транспорт на Бургас” – „Супер Бургас“ е пряко със социална насоченост. свързан с проекта за изграждане на зона за обществен достъп „Супер Бургас”. ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА БУРГАС” ПРОЕКТ “БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМИ ПРОСТРАНСТВА В ПОДКРЕ- Подготовката на проекта се осъществява с финансовата подкрепа на финансов ме- ПА НА СОЦИАЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ОБ- ханизъм JASPERS; чрез техническа помощ от консултантски екип на ARUP И ROM ЩИНА БУРГАС” Transport. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” Предимства на предпочитаният вариант - бърз автобусен транспорт ВRT: 2007 – 2013, операция 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на ри- висока скорост на придвижване и атрактивност; ска” екологично чист транспорт при използване на метанови автобуси и дизелови авто- Цели на проекта: буси EURO 5; Осигуряване на подходяща, привлекателна и достъпна инфраструктура в централ- висока степен на гъвкавост при изпълнение и управление – не са необходими ма- ната градска част на Бургас, осигуряваща възможности за пълноценен социален и кул- щабни инвестиции в специализирана инфраструктура; турен живот на населението на града. осъществяването на BRT коридор е възможност за реализация на градска железни- Изграждане на балансирана система от обществени пространства, достъпни за ца в бъдеще; всички групи от населението Варианти Развиване на вътрешния потенциал на градската среда за разработване на устойчи- Вариант “Минимум“ ви стратегии за справяне с голямата концентрация на екологични, социални и пробле- Обновяване на автобусния парк; ми, свързани с градската мобилност. Приоритетни автобусни ленти (BRT) - основен вариант Компоненти на проекта: Обновяване на автобусния парк; Пешеходна зона ул. „Александровска” от пл. „Царица Йоанна” до пл. „Тройката”, Автобусни ленти и автобуси с приоритет; ул. „Св. Св. Кирил и Методий” Централна автобусна спирка. Ул. „Генерал Гурко” и ул. „Адам Мицкевич” Вариант BRT ПЛЮС Реконструкция на спортна площадка в жк „Република” BRT основен - плюс: Дом „Надежда“, УПИ II Автобусен терминал до морска и жп гара; Приморски пак – нова част Автобусен виадукт над пристанищния терминал; Декоративна стена „Стената на приказките” и водното огледало в приморски парк Съоръжения за удобно паркиране и придвижване. Пространството, заключено между бул. „Иван Вазов”, ул. „Хан Крум” и ул. „Цар Трамвайна мрежа - Трамвайна линия в посока север-юг Петър” Компоненти на системата BRT: Проектът е пряко свързан с общата концепция за реновацията на ул. „Александров- Обновяване на автобусния парк – 28 дизелови и 39 метанови автобуса ска” и ул. „Богориди”. И нтегрираното планиране е съвместно пла- ране на настоящите и бъдещите потребности; подход при планирането и изпълнението на стра- ниране, което се основава на участието на •стимулира дългосрочния ангажимент и прием- тегии за разрешаване на секторни проблеми. Раз- всички заинтересувани страни и има за цел ственост; работените проекти никога не са само екологични да обследва всички икономически, социални и •представлява основа за подобряване и над- или само социални, или само инфраструктурни. екологични разходи и ползи, за да определи най- граждане на управленския капацитет; Интегрираното планиране в градския контекст – подходящото решение и възможен план за дейст- •гарантира демократичност на планирането и оси- устойчивост на финансирането вие. гуряване на обществена подкрепа; Класическата ситуация е осигуряване на финан- Интегрираното градско планиране разглежда гра- •стои в основата на устойчивото териториално сов ресурс в рамките на изпълнението на проекта довете като сложни системи и в единство на еко- развитие. и за конкретно планираните дейности, без дълго- логични, икономически, социални, културни, уп- Интегрираното планиране в градския контекст – срочен ангажименти. равленски и инфраструктурни аспекти. устойчивост на решенията При интегрираното планиране осигуряването на Интегрираното планиране в градския контекст Класическият подход дефинира решения в секто- финансов ресурс е дългосрочен ангажимент и •позволява разделянето на сложната градска рен план и предлага ефективни решения, съобра- проектното финансиране е само елемент от него. система на отделни компоненти и тяхното директ- зени с конкретни проблеми – транспорт, социална Разчита се на успешна комбинация от подходящи но адресиране; изолация, околна среда и др. финансови инструменти в развитие и се постига •предлага инструменти за реална оценка и разби- Интегрираното планиране прилага холистичен синергия на ресурсите и отговорностите.
 • 15. Строителство Градът, 14 - 20 юни 2010 г. sg.stroitelstvo.info 15 РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ Малките общини ще вземат мерки срещу наводнения Предстои прием на проектни предложения по „Регионално развитие“ „Н а територията на цялата страна проливните дъждове и придошли- те реки заливат промишлени и жи- лищни сгради, пътища. Евакуира- ни са десетки семейства.” Няколко дни несекващ дъжд са напълно достатъчни и по- добни истории се превръщат в горчива действи- телност, а последиците понякога са непоправими с години. Това е неоспорим факт, както и този, че голяма част от природните бедствия са непред- видими. Въпреки че природни- предложения. те бедствия не могат да Схемата цели огранича- се манипулират, могат, ване и максимално предо- а и е необходимо, да бъ- твратяване на рисковете и дат вземани предварител- щетите за живота на насе- ни мерки, който биха мог- лението в т.нар. малки об- Последиците от наводненията могат да бъдат ограничени чрез инвестиции в дребномащабни мерки, които в ли да ограничат послед- щини чрез изграждането и рамките на предстоящата схема по оперативна програма „Регионално развитие“ са в общ размер на 32.2 млн. лева Фотограф Анелия Николова ствията и чрез които мо- укрепването на дребнома- жем да си спестим голя- щабни инфраструктурни което да доказва това съ- те места. за отделните проекти е 1 телността на проектите е ма част от пораженията, съоръжения за предотвра- ответствие. Максималният размер млн. лева, а минималната - 24 месеца. на които станахме свиде- тяване на наводнения да Друго условие е инфра- на безвъзмездната помощ 200 хил. лева. Продължи- Маргарита ЛОЗАНОВА тели през 2005 и 2006 го- намалят неблагоприятни- структурните съоръже- дина по време на големите те последици за човешко- ния, които ще се изграж- летни наводнения. Шанс то здраве и околната сре- дат и ще бъдат включени за това представлява но- да, а така също да бъдат в проектите, да се изпъл- вата схема по регионал- почистени речните корита няват на терени, които са ната оперативна програ- в селищата. държавна или общинска ма „Подкрепа за дребно- Условие по схемата е собственост и в строител- мащабни мерки за предо- всяко проектно предложе- ните граници на населени- С твратяване на наводнения ние да бъде в съответствие в 178 малки общини”, за с Плана за управление на хемата цели която управляващият ор- речните басейни, разра- ограничаване ган ще събира мнения и ботен съгласно Рамкова- и максимално пре- коментари до 18 юни от- та директива за водите в носно публикувания про- Европейския съюз. Освен дотвратяване на ект на Насоките за канди- това е задължение всеки рисковете и ще- датстване. Това означава, бенефициент да предоста- тите за живота че след този срок ще бъде ви становище от съответ- обявен и срокът, в който ната Басейнова дирекция на населението ще се приемат проектните за управление на водите, Предложените проекти трябва да: • Подобряват възможностите за развитие на съответната територия • Подобряват качеството на живот, жизнена и работна среда • Да са съвместими с плановете за управление на речните басейни и поста- вените в тях екологични цели за постигане на добро състояние на водите и свързаните с тях екосистеми. Допустими дейности за финансиране: 1. Изграждане, реконструкция и ре- селени места от наводнения, монт на инфраструктура за предо- предизвикани от повърхностни води твратяване на наводнения в населе- •Крайбрежни стени по речните брегове ните места на 178-те малки общини: и др. •Почистване на речното корито 2. Изграждане, реконструкция и ре- •Разширяване на речното корито монт на малки по обем преливници, •Разширяване на съществуващи диги ретензионни обеми, бентове, водоеми •Корекции на реки и дерета и др., които са част от инфраструктура •Защитни диги по речните брегове за защита от наводнения на населе- •Охранителни канали за защита на на- ните места от 178-те малки общини. Общ размер Съфинансиране от Европейския Финансиране от Финансов принос на схемата фонд за „Регионално развитие“ бюджета (10%) на кандидатите (5%) 32.2 млн. лв. 27.3 млн. лв. 3.2 млн. лв. 1.6 млн. лв.
 • 16. ГРАДОУСТРОЙСТВО 16 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 14 - 20 юни 2010 г. Арх. Веселина Илиева, главен архитект на община Бургас: Бургас има огромен потенциал за развитие, който досега не е използван П Арх. Илиева, по какъв на- реди да стане главен Каква е политиката и чин общият устройствен архитект на община дейността на общината план гарантира реализи- Бургас, арх. Веселина за развитие на спорта, рането на потенциала на културата, опазването град Бургас? Илиева е била началник-от- и създаването на нови - Една от основните задачи дел „Устройство на терито- зелени площи? на устройствения план е да се рията, кадастър и регула- - Наш основен приоритет е създадат възможности за из- ция (УТКР)“, главен експерт спортът и осигуряването на готвяне на интегрирани пла- и главен специалист по те- възможност за ежедневен нове и за устойчиво развитие спорт и отдих на всички жи- на града с много възможности риториално селищно ус- тели на град Бургас, както и за бизнеса. Отчели сме всич- тройство (ТСУ), председател за развитие на спорт на по- ки предложения и проучвания на Архитектурно-художест- високо ниво. Вече старти- на потенциала и възможност- вения съвет на общината. рахме с няколко такива ком- ите за развитие на общината, Последователно е работила плекса, като естествено това като сме влезли повече в де- като проектант-конструктор е свързано с много сериозни тайл конкретно за град Бур- инвестиции. Наскоро откри- гас. Целта ни е планът да оси- в Института по корабострое- тият плувен комплекс „Фло- гури възможност за урбани- не, в община Созопол и в Те- ра“ предоставя условия за зиране на нови територии с риториалната проектантска населението и за спортните нови функции, които да да- организация в Бургас. Има клубове. Проведеният неот- дат възможност за реализи- образователна степен архи- давна младежки пленер за- ране на нови дейности, съо- сегна една много сериозна бразени със съвременния на- тект магистър от ВИАС в Со- тема за образованието, тъй чин на живот. Самите инвес- фия. като реално няма единен об- тиционни инициативи изпре- разователен център в града. вариха плановата обезпече- Получиха се много хубави ност и това, което виждаме идеи, за които засега не ус- на територията на общината пяхме да намерим финанси- и конкретно в града, донякъде ране, надявам се това да ста- ни насочи в посока на мисле- не следващата година. не какви територии трябва да бизнес, така че да стимулира- ва, че са били усвоявани из- бъдат планирани. Интересите ме местните производители. ключително атрактивни те- Дълго време стадионът на българския и чуждестран- В момента сме в процедура с рени около морето за индус- в комплекс „Лазур“ беше ния бизнес са приоритетите, държавно предприятие „Ин- трия. Самите собственици еталон, какво да очаква- на които трябва да се стъпи. дустриални зони“ за съвмест- изпревариха устройствения ме за стадион „Черномо- Основният интерес на бизне- на дейност по реализация на план и осъзнаха нуждата от рец“, който е другият са е насочен към иноватив- проекта. Част от инфраструк- преструктуриране на терито- голям обект в града? ни чисти производства с нови турата се изгражда по програ- риите и придобиване на нови - Целта на акционерното дру- технологии, концентрирани ма ФАР – локално платно с функции и сами започнаха да жество, в което участва и об- на малки територии, компакт- основни подходи към зоната. търсят други терени за разви- щина Бургас, е това да стане ни, които осигуряват много Първо ще инвестираме в ин- ване на производствена дей- емблематичен център с нов работни места, без да разхи- фраструктура до всеки уре- ност, като освободят атрак- стадион, многофункционал- щават територия и ресурси. гулиран поземлен имот, тъй тивната зона за дейности, ко- на зала, бизнес център, тре- До голяма степен това нало- като това прави имотите при- ито ще носят добра възвраща- нировъчни зали и игрища, жи идеята за преструктури- влекателни за бизнеса. емост и на самите тях. Затова така че да се осигури ком- ране на промишлените зони и насочихме усилията си в тази плексна услуга и възможност концентриране на промишле- Как си представяте посока, територията между за провеждане на междуна- ните територии в по-малки развитието на туризма централна градска част и ком- родни състезания, което от урегулирани поземлени имо- като градоустройстве- плекс „Меден рудник” е мно- своя страна ще донесе при- ти, даващи възможност за ор- на политика с оглед на го подходяща за развитие на ходи не само за акционер- ганизиране на производства- това, че досега Бургас е бизнес център, който да пое- ното дружество, но и за це- та при нови условия. бил по-скоро индустриа- ме част от обслужването, кое- лия град, а и немалко работ- лен град? то в момента е концентрирано ни места. „Черноморец аре- Как сте решили инфра- - Досегашната политика на на много малка територия без на“ е грандиозен проект, кой- структурното обезпеча- национално ниво е била така- комуникация. то изисква голяма инвести- ване на тези нови про- ция. Осигуряването на сред- мишлени зони? ствата най-вероятно ще ста- - Планът осигурява обезпе- За новия общ устройствен план не на етапи, така че реали- ченост с инфраструктура на на града зирането на предвиждания- П всички нови територии. Като та също ще стане поетапно. първа стъпка община Бургас роектът за нов общ устройствен план на град Бургас е Нашето желание е стартът да предприе инициатива за съз- изготвен след сериозно проучване на даденостите на бъде спортният център, за да даване на индустриална зона града, очакванията на бизнеса и обществеността. След задоволим тази нужда, и след Бургас върху общинска тери- провеждане на обществените обсъждания на устройстве- това да дойдат съпътстващи- тория от 270 дка, разположена ния план проектът се довършва от проектантите и се очаква те дейности. Проектът е ре- в съществуваща промишлена скоро да бъде приет и да влезе в сила. Новият план ще доне- зултат от публично-частно зона, която към момента е ус- партньорство, като община- воена от езерото и не се полз- се на града нова промишлена зона, обособени места за кон- та участва с терена, а финан- ва. Искаме да привлечем ин- центрация на обслужването, зони за отдих и спорт и по-до- сирането е от частния инвес- тереса на дребния и средния бра транспортна схема. титор.
 • 17. Строителство Градът, 14 - 20 юни 2010 г. sg.stroitelstvo.info 17 ИНТЕРВЮ СУПЕР БУРГАС „Супер Бургас“ е първият интермодален транспортен проект в България. Той включва реорганизирането на съществуващите пространства в пристанище Бургас и обединяването на три вида транспорт – железопъ- тен, автобусен и морски, както и отварянето на центъра на града към морето. Проектът е във фаза подго- товка за преговори за финансиране и изпълнение. В момента се изготвя прединвестиционното проучване, ко- ето ще бъде готово до два месеца Смятате ли, че в рортни дейности и разви- за провеждане на конфе- ране като многофунк- Бургас има потенци- тие на СПА туризъм. Ба- ренции и конгреси, като ционална, през парка на ал за адекватно на- нево и Ветрен разполагат тези намерения намират комплекс „Славейков“, товарване на едно със сериозен рекреаци- отражение и в проекта комплекс „Лазур“, зона толкова голямо съо- онен потенциал и също „Черноморец арена“. Атанасовска коса, дава ръжение, или разчи- е предвидено развитие в възможност за връзка с тате и на спортния тази посока от устрой- Как ще се отразят квартал Сарафово и ле- туризъм? ствения план. Минерал- всички тези нови тище Бургас. В задание- - Ние разчитаме на вся- ните извори и чистият функции на транс- то за общия устройствен какъв вид туризъм. Мор- въздух в този район да- портната схема на план беше поставено из- ският туризъм в чис- ват възможност там да се Бургас, предвидили искване да се потърси тия си вид не е доста- развива туризъм на ви- ли сте нейното по- възможност за създава- тъчно атрактивен за гра- соко ниво. Предвиждаме добряване? не на трасе за железница да, като процент засяга да се доразвият, възста- - В момента работим за- до комплекс „Меден руд- много малка част от те- новят и обновят същест- едно с екипа, който е спе- ник“, защото на практика риторията на града. Ос- вуващите туристически челил от Министерство- това е един стохиляден новно като зони за мор- обекти и съоръжения и то на транспорта поръч- град, който в момента се ски туризъм са Краймо- да се изградят нови ку- ката за реконструкция на обслужва само и един- рие и Сарафово. Наше- рортни зони. Освен това жп транспорта на наша- ствено с автомобилен и то желание е да развием този район разполага със та територия. Искаме на тролейбусен транспорт. балнеотуризъм, за което сериозен археологичен първо време съществу- Разбира се, имаме про- разполагаме с много бо- потенциал. Всичко това ващата жп линия до По- блеми с „Натура 2000“, гат ресурс, имайки пред- дава възможност в райо- морие да ни бъде пре- тъй като трасетата тряб- вид наличието на солни- на на Минерални бани да доставена за ползване от ва да бъдат съобразе- ците, Атанасовско езе- съчетаем различни видо- държавата за градска же- ни със защитените зони. ро, находището на лечеб- ве туризъм. Смятаме, че лезница, защото това е, Към момента проучвани- на кал и луга. Общият ус- разполагаме с много се- от една страна, много ат- ята по проекта JASPERS тройствен план предвиж- риозен потенциал, кой- рактивно, а от друга стра- доказват, че натоварва- да максималното оползо- то ни дава възможност на, ще разтовари мно- нето на територията все творяване на тези ресур- да развием туризъм във го автомобилния трафик още не дава достатъчно си, като преди две годи- всичките му сфери ком- и натоварването на ули- добра обосновка за инве- ни беше разработен така бинирано, като не на по- ците на града. Това тра- стиране в такава желез- нареченият проект „Ата- следно място искаме да се е резервирано за таки- ница, но ние сме длъжни насовска коса“, който об- развием възможности за ва нужди, а не се използ- да резервираме трасета хваща територия север- изграждане на бизнес ту- ва към момента, въпреки с оглед на динамичното но от Приморски парк в ризъм. За съжаление до- че се явява много бърза развитие на териториите посока Солници. Там на сега не е използвана въз- връзка от гара Владимир около „Меден рудник“ и територия от 100 дка са можността за изграждане Павлов през промишле- Твърдица. обособени урегулирани на експо център в Бургас ната зона, която е пред- Интервюто взе поземлени имоти за ку- и зони за бизнес срещи, видена за престуктури- арх. Рая ТИНЧЕВА ЧЕРНОМОРЕЦ АРЕНА Възможност- та за изграж- дане на експо център в Бур- гас и зони за бизнес срещи, за провежда- не на конфе- ренции и кон- греси намират отражение и в проекта „Чер- номорец аре- на“.
 • 18. 18 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 14 - 20 юни 2010 г. ГРАДОУСТРОЙСТВО В непосредствена бли- ема средно трима души 442.8 хa за 5-те общини. тиево - Оризари - Зла- зост до ядрото се запаз- на едно жилище. Предло- Съгласно осреднените ев- ти трап - с. Брестовица), ЕТАПИ НА РАЗРАБОТКАТА ва ролята на сателитните/ жени са площни разши- ропейски нормативи тези с което се прави връз- буферни селища с ясно рения на населените мес- територии могат да оси- ка с бъдещия интермода- Първи етап изявени и добре разви- та (223.2 ха) с прогнозни- гурят 30 000 работни мес- лен терминал на жп гара Анализ на състоянието, прогнози по сектори ти транспортни връзки и те увеличения на населе- та. Тодор Каблешков край с. и стратегически насоки за развитие на обслужващи функции. В нието и необходимия жи- Злати трап. тази група попадат села- лищен фонд за петте об- Транспортна - Изграждане на обход- петте общини, приет на 14 декември 2009 та Златитрап, Крумово, щини. инфраструктура но трасе на пътя, отвеж- г. от Областния съвет по устройство на Оризари, Ягодово, Вой- Съгласно новия ОУП На територията на пе- дащ транзитните потоци територията, председателстван от инж. Иван водиново, Желязно, Ро- 2007 г. на Пловдив но- тте общини се намират посока север-юг от Кар- Тотев, областен управител на Пловдив област гош, Скутаре и Царацо- вопредвидените терени изключително важни тра- ловско шосе (II-64) към во, някои от които се раз- за обитаване са 861.9 ха. сета на европейски транс- Асеновградско шосе (II- виват като квартали на Направените обаче де- портни коридори и на на- 86), започващо от север- Пловдив и са в обхвата на тайлни анализи на РУС ционалната пътна, въз- ната част на с. Граф Иг- 10-15-минутния изохрон. показват, че за постигане духоплавателна и жп ин- натиево – с. Крислово – Втори етап На второ йерархич- на европейски стандарт фраструктура. Устройствена концепция за развитие на терито- с. Калековец до възела на но равнище в настоящ- от 40 кв.м/обитател са не-Основните предложе- АМ „Тракия” и включва- рията на РУС с прогнозен хоризонт 2027 г. и пакет ия момент съществуват обходими 202 ха (при 30ния за доразвитие на път- не в Югоизточния обхо- от графични и текстови документи, включител- два обособени общински жилища/ха при 4-етаж- но-уличната мрежа в РУС ден път на Пловдив. центъра - градовете Кук- но застрояване+ 5% ре- са: но екологична оценка и оценка за съвместимост- - Изграждане на пано- лен и Садово, разположе- зерв). Изводът на про- - Създаване на рокад- та с предмета и целите на опазване на защите- рамно трасе, свързващо ни съответно в югоизточ- ектантския екип е, че са но трасе на АМ ”Тракия”, селата в Родопската яка. ните зони ната и източната част на преоразмерени територи-свързващо населените - Продължение на път територията. Те запазват алните разширения за жи- места в община Марица III-8006 на север от Садо- своето място и значение лищно строителство, за (селата Костиево - Бен- во, с нов мост над р. Ма- в йерархичната система от обслужващи центрове, което е необходима акту- ализация на ОУП. ковски - Строево - Труд - Крислово - Калековец). рица и свързването му с един от възлите на АМ Трети етап а с оглед на по-равномер- - Продължение на ро- Финални документи, Програма за приложение на РУС „Тракия“ във връзка с из- ното покриване на тери- Система „Труд” кадното трасе в община граждане на земеделска и препоръки за създаване на методологична рамка торията на това равнище Съгласно демограф- Марица на юг към общи- борса в с. Моминско, об- за изготвяне на районни устройствени схеми се добавя и с. Труд с на- ския сценарий на РУС за на Родопи - (селата Кос- щина Садово. селение 3870 души, кой- „Регулирано/стимулирано то да играе ролята на об- развитие” е приета хипо- Основни приоритети в развитието на териториалната щински център и да об- тезата населението на те- общност служва община Марица, риторията на петте общи- с перспективно населе- ни да се увеличи с 51 627 • Ефективно, балансирано и репродуктивно използване на природните и производствените ресурси ние по прогнозни разчети души, а трудовите ресур- на групата общини. от около 41 000 души. си с 36 441 души в про- • Ограничаване използването на висококатегорийни земеделски земи в общините от Пловдивското С цел постигане на по- гнозния период 2027 г. голяма равнопоставеност На територията на гру- поле (Марица и Садово, както и част от Родопи) за нуждите на промишлеността и складовото стопан- и достъп до услуги към пата общини в индустри- ство чрез насочване на инвеститорския интерес посредством инфраструктурно осигуряване на тери- тези центрове от II ниво алните им зони са оси- тории със слабопродуктивни земи в общините Куклен и част от Родопи. са предложени и няколко гурени терени от 1765.9 • Прилагане на интегрирани устройствени и агротехнически решения за рекултивация и използване опорни центъра, разпо- ха за развитие на про- на замърсените територии (отглеждане на технически култури и др.). ложени по-периферно – мишлени производства и • Запазване на неувредените природни ресурси в Куклен и Родопи и целенасоченото им използване с. Радиново и с. Маноле в 380.9 ха за складови дей- община Марица, с. Попо- ности. Около половината за висококатегорийно обитаване, отдих и туризъм. вица и с. Катуница в об- от тях са разположени в • Интегриране на поземлени ресурси за изграждане на междуобщински депа за ТБО. щина Садово, и с. Първе- гр. Пловдив. Детайлните • Създаване на териториално-устройствени условия за формиране на йерархически обвързана цен- нец и с. Марково в общи- проучвания показват, че трова система (от комплексни и специализирани обслужващи центрове) на територията на петте об- на Родопи. около 30% от тях са неза- щини. строени терени (380.8 ха) Система „Обитаване” и застроени от нефункци- • Разкриване на устройствения потенциал на територията на РУС за обособяване на нови зони с висок От направеното интег- ониращи предприятия – комфорт на обитаване извън вече съществуващите такива в Родопската яка. рирано оценяване 27 се- 68.2 ха. Това е непривле- • Създаване на устройствени предпоставки за интегриране на културно-историческото наследство на лища от общо 59, включе- кателно за нови инвести- Пловдив с тематични туристически маршрути (винени, религиозни, природно-екологични и др.) в съ- ни в селищната мрежа на тори поради амортизира- седните общини. петте общини, имат реа- ната техническа инфра- • Подобряване на пространствената организация на елементите на спорта: зимни спортове на терито- лен потенциал за разши- структура, висока цена ряване на система “Оби- на строителните терени рията на общините Куклен и Родопи, конен спорт – на територията на община Марица и др. таване” през следващи- и многобройни собстве- • По-пълноценно използване на потенциала и ресурсите на лесопарк “Родопи” и отчитане на устрой- те 20 години. Саниране- ници на отделни имоти. ствените решения на ОУП на община Куклен за ски зона “Бяла черква” с предлагани нови ски писти то и обновяването на на- В резултат се засили тър- с обща дължина 10 км и лифтова линия от с. Марково до курорт „Бяла черква” с междинни станции личния жилищен фонд е сенето на свободни неза- на х. Здравец и евентуално отклонение до гр. Куклен. свързано със сравнител- строени терени извън на- но малки инфраструктур- селените места, но в бли- • Дислоциране на изследователските центрове, свързани с развитието на селското стопанство, разпо- ни инвестиции и съхра- зост до гр. Пловдив. Този ложени на територията на Пловдив, в съответствие със съществуващата инфраструктура за отглеж- нение на ценни неусвое- процес най-силно се про- дане на експериментални култури и сортове. ни територии. Като инди- явява в южните части на • Предвиждане на паралелни (рокадни) пътища, алтернативни на АМ ”Тракия” в териториалния обхват катор за оценка на потен- община Марица, покрай на РУС. циалните възможности на АМ “Тракия”. • Изграждане на тангенциални пътни отсечки за извеждане на транзитното движение от гр. Пловдив селищните структури за Концепцията за РУС, уплътняване са използ- съобразявайки се с ев- на територията на РУС. вани етажността на жи- ропейските нормативи, • Развитие на летищната инфраструктура и концентриране на логистичната интермодална дейност за лищните сгради и средна- предлага пестеливо уве- групата общини в РУС. та гъстота на население- личение на съществува- • Разкриване на възможностите за създаване на интегрирана транспортна инфраструктура и превоз- то, като за „брой обита- щите производствени те- ни системи (МОПТ) за функциониране на структурата от населени места като обвързан транспортен тели на жилище” се при- рени в размер на общо комплекс. • Осигуряване на необходимите върхови товари в новоизгражданите производствени зони в общи- ПРЕДЛОЖЕНИ ПЛОЩНИ РАЗШИРЕНИЯ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА (ПО ОБЩИНИ) ните Марица, Куклен и Родопи и в лесопарк “Родопи” (за нови туристически локализации и селищни образувания) и определяне на местата за нови елподстанции и далекопроводи 110 кV. Родопи 50.1 ха, 4000 души, 1330 жилища • Разширяване на газификационната мрежа в обхвата на РУС. Марица 121.6 ха, 9300 души, 3100 жилища • Изграждане на система от нови водохващания и водоеми във вилните зони на общини Куклен и Ро- Куклен 14.7 ха, 1000 души, 334 жилища допи. Садово 36.8 ха, 2600 души, 866 жилища • Използване на възможностите на каскада “Въча”. • Разширяване на канализационните мрежи в населените места в обхвата на РУС и определяне на мес- Пловдив 202 ха, 34 751 души, 5495 жилища тата за изграждане на междуселищни пречиствателни съоръжения.
 • 19. 18 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 14 - 20 юни 2010 г. ГРАДОУСТРОЙСТВО Готова е устройствената концепция за ареал Пловдив С приeмането на Районната схема ще се създаде планова основа за финансиране на проекти с надобщинско значение П илотната Районна устройствена схема, която се изработва за общи- ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА ните Пловдив, Родопи, Марица, Куклен и Садово, създава нов про- Площ по КВС- % от общата Население към ектен път за регионално сътрудничество и реализация на съвмест- Общини Жители/ха 2009 г. в ха площ 31.12. 2008 г. ни инвестиционни и инфраструктурни проекти. Главна цел на доку- Родопи 52396,7 40.0 32527 0.62 мента е: Създаване на устройствени условия за постигане на цели- те на икономическото и социалното развитие, опазване на околната среда и Марица 34260.1 26.2 31512 0.92 равенство в условията за обитаване, труд и отдих на населението. Куклен 14715,6 11.3 6546 0.44 Садово 19286,2 14.7 15902 0.82 Пловдив 10191,0 7.8 347600 34.09 Създаването на Район- Териториална структу- тории за сметка на земе- ната устройствена схе- ра на агломерационния делските земи и главно на Общо: 130849,4 100.0 434087 3.31 ма (РУС) ще допринесе ареал обработваемите на Тра- ващите граници като бъ- за подобряване на инвес- Общата площ на тери- кийска низина. Общо зе- дещ резерв на развитие, ПРОЕКТНИ ПРЕДВИЖДАНИЯ ЗА РАЗШИРЕ- тиционната среда и по- торията на петте общини меделските територии са който предполага насоч- НИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ТЕРЕНИ ефективно усвояване на в РУС е 130 956.8 ха по се намалили с 2741.5 ха. ване на площните разши- (ПО ОБЩИНИ) средства от европейските данни на НСИ от 2000 г., Урбанизираните терито- рения след изграждане на Родопи 86.4 ха главно около КЦМ и летище Крумово фондове през следващия а по обработката на КВС- рии са увеличени спрямо комуникационна и техни- програмен период на Ев- 2009 г. -130 849.5 ха. Раз- 2000 г. с 2165.7 ха, като ческа инфраструктурна 210.5 ха около Индустриална зона Радиново, Марица ропейския съюз. ликата се дължи на неот- най-голямото увеличе- мрежа. Труд и Скутаре-Рогош Разработеният от про- разени имоти в предоста- ние е в населените места Куклен 101.5 ха в района на КЦМ ектантския екип етап II вените кадастралните кар- – 1491.0 ха, следвани от Пространствено развитие доразвива представените ти, поясниха от „Ситип- териториите за производ- Възприетият о&