sg.stroitelstvo.info

                         Брой 17 (653), 3- 9 май 2010 г.          ...
2      sg.stroitelstvo.info                                             ...
Строителство Градът, 3 - 9 май 2010 г.                                          ...
4  sg.stroitelstvo.info                                            Строителст...
Строителство Градът, 3 - 9 май 2010 г.                                          ...
ИНФРАСТРУКТУРА

              6   sg.stroitelstvo.info                          ...
Строителство Градът, 3 - 9 май 2010 г.                                          ...
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Строителство Градът

2,298 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,298
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Строителство Градът

 1. 1. sg.stroitelstvo.info Брой 17 (653), 3- 9 май 2010 г. Цена 1.50 лв. ПРОЕКТЪТ НА МЕТРОСТАНЦИЯ „СВ. НЕДЕЛЯ“ ЩЕ СЕ СЪОБРАЗИ С АРХЕОЛОГИЯТА Проектът за метростанцията „Света Неделя“ ще бъде преработен, за да може да се изпълни в по-голямата си част подземно, съобщи главният архитект на София Петър Диков. По думите му значителна част от работите ще се изпълнят по миньорски способ. Кметът на София Йорданка Фандъкова посочи, че се очаква в рамките на две години проектът „Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“ да бъде завършен. За финансиране на проекта общината ще кандидатства с проект по оперативна програма „Регионално развитие“ Фотограф Мария Съботинова Дунавската стратегия Още 264 млн. лева за пътища Дунавската стратегия - план за развитието на най-големия, но и един от най-изостаналите ре- гиони в Европа, ще се изпълня- по „Регионално развитие“ ва във всички дунавски страни в периода 2014 - 2020 г. В момен- та документът е един от най-раз- искваните в държавите по поре- чието на реката. Всяка една от Търгове по 15 лота с обща дължина 311 км ще бъдат обявени през септември тях, но и всички обединени тряб- ва да създадат план, който да На 29 април бяха по- ни и третокласни пъти- та на лот 23 Старо Оря- свързани с достъп до ту- тов търговете за стро- начертае стратегическото разви- дписани 15 договора за ща“. Тя е част от операция хово - Долни Чифлик ристическа среда. Сред ителство и строителен тие на Европа. Една от основни- предоставяне на безвъз- 2.1 „Регионална и мест- - Гроздьово - Бозве- тях са Батак - Доспат, надзор ще бъдат обявени 17 те цели на стратегията е иконо- мездна финансова помощ на пътна достъпност“ на лийско (8 110 563 лв.). лотовете край Пампоро- през септември. мическо сближаване на географ- по етап II от рамковото оперативната програма. Най-скъпо ще струва ре- во, Хасково - Минерални Списъка на всички про- 17 > споразумение между уп- Предоставеното финанси- хабилитацията на пътните бани, Бела - Белоградчик. екти може да намерите на ски свързаните чрез р. Дунав се- равляващия орган на опе- ране за отсечките е в раз- участъци Смолян - Михал- Други осигуряват удо- www.stroitelstvo.info лища чрез еврофинансиране. ративна програма „Регио- мер на 264 985 729 лева, ково - Кричим, Пампорово бен път до икономически Миналата седмица за- Интервю с Белин Моллов нално развитие“ и Аген- от тях 225 млн. лева са съ- - Смолян - Стойките и Ру- зони, трети са свързани с вършиха търговете за четете на страници 4-5 9 771310 983000 ция „Пътна инфраструк- финансиране от Европей- дозем Смилян (лот 27). важни трасета като Троян строителство на първи- тура“. Те са за 15-те лота, ския фонд за регионално Най-дълъг е лот 19, в - Кърнаре, Плевен - Ло- те 14 лота от пътната схе- в които попадат 26 отсеч- развитие. Бюджетите на който поподат три отсеч- веч. ма. От 29 април започна- ки с обща дължина 311 км проектите варират от мал- ки около Елена. Най-къс Според председателя ха търговете за строите- от схемата „Подкрепа за ко над 8 млн. лева до мал- е лот 16 Плевен - Ловеч на управителния съвет на лен надзор, те ще продъл- рехабилитация и рекон- ко над 24 млн. лева. (малко над 10 км). Агенция „Пътна инфра- жат до 11 май. струкция на второклас- Най-ниска е цена- Част от проектите са структура“ Божидар Йо- Още по темата на стр. 8
 2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 3 - 9 май 2010 г. СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.info ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА Иво Прокопиев е новият В Созопол е регистрирано първото рибарско пристанище в България Натрупаните отпуски почетен консул на Канада ще се изчистват до в България края на 2011 г. Правителството одобри пред- Старите отпуски ще се из- седателя на Конфедерация- чистват до края на 2011 г. та на работодателите и ин- Това предвиждат проме- дустриалците в България Иво ни в Кодекса на труда и в Прокопиев за почетен консул Закона за държавния слу- на Канада в България. През жител, които правител- ноември 2009 г. Министерски- ството одобри на послед- ят съвет прекрати правомо- ното си заседание. Това е щията на предишния почетен окончателният срок, в кой- консул Левон Хампарцумян в то трябва да бъдат изчис- отговор на вербална нота от тени всички неизползвани посолството на Канада в Буку- отпуски. „Работодателите рещ. Почетният консул рабо- имат година и осем месеца ти на доброволни начала в по- да направят това - напъл- мощ на гражданите на съот- но достатъчен срок“, каза ветната държава, статутът му министърът на труда Тотю е регламентиран във Виенска- Младенов. За да се предо- та конвенция. Работата на по- В България ще има четири рибарски пристанища датстват за общо 16 млн. евро инвестиции. Приста- тврати сегашният проблем четните консули не е толкова – в Созопол, Балчик, Варна и още едно на Южно- нище Созопол ще може да усвои 4 млн. евро, част с натрупване на стотици административна, а предста- то Черноморие, но все още не е уточнено къде ще от тях вероятно ще се използват за обособяване на дни, отпуските ще се полз- вителна. бъде то. Четирите рибарски пристанища ще канди- места за разтоварване и за закрити лодкостоянки. ват по график. Релокацията на 1 млрд. евро европари за ремонт на Българското ОБЩИНИ пътища възможна, но само за обекти от европейските участие в ЕКСПО Законова е пречката пред връщането на абонамента за транспортни коридори и готови технически проекти 2010 остана без паркиране в центъра на София Искането за релокацията на средсва от оперативните програ- финансиране, може В законодателството в момента е записано, че има ограничение за ми за ремонт на пътища среща разбиране от страна на Евро- да се провали престой за паркиране от 30 минути до 3 часа в зоните за кратковре- пейската комисия. Тя обаче поставя няколко важни условия - менно паркиране. От Столичната община са подготвили предложе- обектът да се намира на европейски транспортен коридор, из- Павилионът, с кой- то България ще се ние до транспортната комисия на парламента този текст да отпад- граждането или рехабилитацията му да е базирана на готов не и да бъде заменен с текста, че стопанинът на пътищата определя технически проект, което означава, че парите ще се отпускат представи на светов- времето за престой в зоните за кратковременно паркиране. за основен ремонт на пътища, а не за запълване на дупки и ното изложение ЕКС- процедури, процедури по реда на Закона за обществените по- ПО 2010 в Шанхай, ръчки и акуратно проведена Оценка за въздействие на околна- вече е готов. Българ- С 4.2 млн. лв. ще ремонтират 51 училища и детски та среда. Това каза след официалното си посещение в Брюксел ското участие обаче министърът по управление на средствата от Европейския съюз е застрашено, тъй градини в столицата Томислав Дончев. „Възможна е вътрешна релокация, най-вече като министерство- Около 4.2 млн. лв. ще бъдат отпуснати от Специализирания общин- в оперативна програма „Транспорт”. В този случай един непри- то на икономиката ски приватизационен фонд за ремонта на училища и на детски гра- оритетен или остарял проект може да отпадне и да бъде заме- спря финансирането. дини в София, реши Столичният общински съвет. Със средствата нен с друг”, заяви той. Добрата новина е, че европейските ин- През 2009 г. държа- ще бъдат ремонтирани покривни конструкции, ще се изгражда мъл- ституции подкрепят идеите за намаляване на излишния бюро- вата е отпуснала 1.3 ниезащита, ще се подменят дограми, ще се ремонтират санитарни кратичен товар и облекчаване на процедурите в оперативните млн. лева, а Китай е възли и водопроводни инсталации. програми. дала на България фи- нансова помощ от Търси се не руско, а европейско финансиране за АЕЦ 650 000 долара. Тези Имаме нужда от израелската технология за преработка средства обаче са „Белене“ крайно недостатъч- на отпадъци В момента не търсим руско финансиране, а европейско ни за покриване на Това заяви областният управител на Стара Загора Йордан Николов, съучастие в проекта АЕЦ „Белене“. Това заяви на кръгла наложителните раз- който посети завод за битови отпадъци в Тел Авив. Технологията не маса в парламента на тема АЕЦ „Белене“ заместник-ми- ходи, а държавата е предвижда предварително сепариране и целият процес се обслуж- нистърът на икономиката, енергетиката и туризма Мая спряла останалата ва само от десетина души. След постъпването на отпадъчната маса Христова. Тя потвърди, че на България е била предложе- част от финансира- в завода по механичен път се разделят металите, пластмасите, хар- на финансова помощ от страна на Руската федерация, но нето до общата сума тията и останалите съставки, които се рециклират до гранули за пов- българската страна не я е приела. България няма как да от 4.6 млн. лева, гла- торна употреба. Инвестицията за подобен завод, който обработ- осигури, нито пък финансово да гарантира подобно фи- сувана от Минис- ва 100-150 тона отпадъци на ден е около 20 млн. евро, а ако количе- нансиране от страна на Русия, което налага да се търси терския съвет през ството е около 300 тона, може да стигне до 36 млн. евро, съобщи европейски стратегически инвеститор, каза Христова. 2006 г. Николов. Издава: Градът Медиа Груп, част от Икономедиа Управител: Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558 инж. Венета Кръстева Николай Тодоров - зам. главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Деян Тодоров, 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Маргарита Лозанова (02/958 88 55), 0898/613 133, mlozanova@thecitymedia.bg Зорница Вълчева - 0898/61 31 35, zvalcheva@thecitymedia.bg Централeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Таня Трифонова - 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bg Регионални офиси: Абонамент: 02/ 93 76 349, факс 02/ 93 76 173 e-mail: abonament@economedia.bg Пловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Банкова сметка Икономедиа АД: Варна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG93 UBBS 8002 1036 7722 20, BIC UBBSBGSF Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър Петров Редакционен екип: Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД, Бисера Станева - главен редактор, 0897/846 281, bstaneva@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
 3. 3. Строителство Градът, 3 - 9 май 2010 г. sg.stroitelstvo.info 3 ИНФРАСТРУКТУРА След 2 години ще има Одобриха два инфраструктурни магистрала София - Ниш проекта от област Плевен Магистралата София - Ниш ще бъде Два проекта на областна администрация Плевен открита на 1 май 2012 г., съобщи пре- от републиканската пътна инфраструктура са одо- миерът Бойко Борисов след офици- брени за финансиране. Това стана ясно, след като алното си посещение в Република съвместният направляващ комитет на Програмата Сърбия, където имаше среща с ми- за трансгранично сътрудничество Румъния - Бъл- нистър-председателя Мирко Цветко- гария 2007 - 2013 г. одобри преди дни списъка с вич. По думите на Борисов българ- проектите допуснати за финансиране, внесени с ската част от проекта не би трябвало междинен срок април 2009 г. Двата проекта от об- да струва повече от 70-80 млн. евро, ласт Плевен са на приблизителна стойност 8 500 като за построяването на отсечката 000 евро. Тези пари ще бъдат отпуснати за реха- може да се вземе заем или средства- билитация на път III 3402 Славяново – Пордим и та да се гарантират от бюджета. Пре- рехабилитация на път III 3004 Тръстеник – Орехо- миерът обясни, че сръбската стра- вица. Бенефициентите са Агенция „Пътна инфра- на вече е осигурила финансиране за структура“ и окръжен съвет Олт, с който от 2006 частта от магистралата, която трябва година областната администрация поддържа тра- да построи. диционно добри отношения. ИНВЕСТИЦИИ „Феърплей пропъртис“ Очакват се повече сделки на офис пазара през втората половина на 2010 г. Инвестициите АДСИЦ отчита 40% Експертите на Colliers International очакват нивата на наемите при офисните площи в Бълга- в бизнес имоти ръст в приходите от рия да се стабилизират. Това сочи проучване на международната консултантска компания, в Европа което разглежда 15-те най-големи завършени офис проекта („Топ 15“) в столицата към края продажби за първото на март 2010 г. Спадът при офертните наемни цени през първите три месеца на 2010 г. е продължават да тримесечие 1.1 евро/кв.м, като той следва тенденцията към обща стабилизация на наемите в перифери- растат ята на столицата през втората половина на 2009 г. През първото тримесечие За първото тримесечие дружеството е реализира- на годината средният ло 102 хил. лв. нетна печал- Кубинците вече ще могат да строят собствени жилища обем на инвестициите в ба. Приходите от дейност- бизнес имоти в Европа та му са 5.616 млн. лв. От Законодателният акт, който разрешава нововъведението, бе подписан от президента на се е увеличил с 12% - от тях 86%, или 4.849 млн. лв., Куба Раул Кастро през миналата година. Властите на страната се решиха на тази стъпка, 15.4 милиарда евро до се формират от отчетени- след като стана очевидно, че държавното строителство е неспособно да удовлетвори нуж- 17.2 милиарда. Този по- те продажби на 27 апарта- дите на гражданите. В момента в Куба не достигат 600 000 жилища, като държавата си е по- казател расте второ по- мента, което представлява ставила за цел да построи 50 000 жилища вместо планираните по-рано 150 000. редно тримесечие, от- ръст от 40% спрямо пър- белязва консултантска- вото тримесечие на 2009 та агенция DTZ. Сред г. През първите три месе- IKEA иска да строи в Подмосковието най-големия мол в Европа най-големите пазари ца на годината „Феърплей Шведската компания възнамерява да построи в Подмосковието търговския комплекс „Мега анализаторите открояв- пропъртис“ АДСИЦ склю- 4“, съобщи министърът по външноикономическите връзки в областното правителство Тиг- ат Германия, където ин- чи нови договори за про- ран Караханов. Средно в такъв проект се инвестират 1 милиард долара. IKEA е получила вестициите са се увели- дажба на 19 апартамента парцел с площ 500 декара в Митишчински район. Строителството ще започне през следва- чили с 32% в сравнение с обща стойност без ДДС щата година, в момента се подготвя проектната документация. От IKEA не коментират ин- с четвъртото тримесе- 3.364 млн. лв. вестицията. Миналата година компанията обяви, че прекратява инвестициите си в Русия. чие на миналата година. ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ Нови плащания за 15.7 млн. лв. ЕК удължи периода на допустимост за разходите по Програмата за селските райони по 6 проекта на МОСВ по ИСПА Нови 127 проекти на обща стойност 15.7 млн. лв. бяха оторизирани за Европейската комисия дава възможност да бъде удължен периодът на допустимост плащане по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. на разходите за проектите по програма ИСПА, одобрени за финансиране след 1 яну- Плащанията са по следните мерки: „Основни услуги за населението и ари 2004 г. Става въпрос за 6 проекта – 4 инфраструктурни за подобряване управле- икономиката в селските райони“, „Обновяване и развитие на населени- нието на водите в София, Сливен и Кюстендил и проектът за изграждане на сероо- те места“, „Създаване на стопанства на млади фермери“, „Подпомага- чистващи инсталации в ТЕЦ „Марица-изток 2“, както и два проекта за техническа по- не на полу-пазарни стопанства“ и „Модернизиране на земеделските сто- мощ за подготовка на проекти в сектор води и отпадъци за бъдещо финансиране от панства“. ОПОС. Общата стойност на финансовите им меморандуми е 205 милиона евро. ОБРАЗОВАНИЕ ПРОЕКТИ Български студенти ще получават и френска диплома В бургаския Български студенти от УАСГ вече ще могат да учат от половин до една годи- комплекс „Зорница“ отвори на във Франция и да получат френска и българска диплома. Същото ще мо- врати нов спортен център гат да направят и техни френски колеги. Филип Куртие, директор на основа- ния преди 260 години френски политехнически университет Екол де Понз- Кметът на Бургас Димитър Николов в не- е-Шосе, и ректорът на Университета за строителство, архитектура и геоде- деля откри новия спортен комплекс „Из- зия Добрин Денев подписаха договор за сътрудничество на 27 април. И до- грев“. На територията на спортния ком- сега имахме обмен на студенти по програмата „Еразъм“ - трима французи са плекс има 3 футболни площадки, 3 тенис учили по 6 месеца при доц. Григор Михайлов в Хидротехническия факултет корта, игрище за баскетбол и волейбол, на УАСГ, един от тях после спечели национална награда за професионален закрита площадка за тенис на маса, ком- стаж във Франция. Седем български студенти са пребивавали в Париж, ин- бинирана детска площадка, фитнес на формира доц. Иван Павлов от УАСГ. Изключително сме доволни от висока- открито, игрище за петанка, обслужва- та подготовка на българите и качеството на обучението в УАСГ и затова ние ща сграда със зали за бокс и други спор- самите предложихме двойното дипломиране, коментира Мари Камарота, тове. Със съдействието на спортен клуб зам.-директор по международното сътрудничество на престижното френ- „Бургас“ по всички игрища се проведоха ско висше училище. демонстрации и приятелски срещи.
 4. 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 3 - 9 май 2010 г. ИНТЕРВЮ Арх. Белин Моллов, съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството Без технически обосновани проекти ще останем само наблюдатели на това, което ще се случи по Арх. Моллов, в края на потенциала, което визира те- и плавателни съдове. Друга- април във Виена и Бра- мите за социално-икономи- та важна тема беше преми- Дунавската стратегия тислава се проведе пър- ческото развитие, включи- наването през реката, като вата международна телно туризма, човешките този проблем върви с про- конференция за Дунав- ресурси, административния блемите на пристанищата, ската стратегия. Какъв капацитет. Бяха представе- на фериботите, на превенци- беше нейният акцент и ни възможните за реализи- ята на риска. Бяха предста- на какъв етап е страте- ране на проекти, които пред- вени различни гледни точ- гията към момента? ставляват интерес не само за ки, включително и от стра- - Срещата във Виена и Бра- страните, които ги предста- на на транспортните екс- тислава беше една от поре- вят, но и от другите участни- перти и еколозите. Духът на дицата срещи, които са общо ци. За мен беше много инте- дискусията обаче беше мно- пет, организирани от Евро- ресно да видя презентацията го ясно ориентиран към об- пейската комисия и страните, на проекта Via Donau – това щото мнение, че „не реката участващи в разработване- е практически Паневропей- трябва да бъде удобна за ко- то на Дунавската стратегия. ският коридор №7, самата рабите, а обратното - кора- Това всъщност беше третото река Дунав. На този проект е бите трябва да бъдат удобни събиране след тези в Улм и посветена дейността на спе- за реката”. С други думи, ва- Будапеща, които се проведо- циална австрийска агенция, жен компонент е устойчиво- ха през януари и февруари, която прави проучванията то развитие. Специална пре- когато се постави рамката на и прогнозите за развитието. зентация и дискусия имаше и Дунавската стратегия на ви- Интересно беше да се чуят за развитието на коридор 10. А рх. Моллов е завършил архитектура във ВИАС - Со- соко политическо ниво. Раз- техните виждания за бъде- В една от панелните секции, фия. От 1971 до 1990 г. работи в Генералния план на говорите сега имаха прак- щето развитие, за приори- посветена на темата „Мо- София, от 1991 г. до 1995 г. е съветник в Столичния тически характер, съобразя- тетите и интересите на раз- билност”, беше представена общински съвет, от 1992 г. е в администрацията на вайки се с вече утвърдената личните страни. Логично ос- грандиозна идея за проект рамка. Обсъдиха се конкрет- новен акцент при тях е раз- Т.Т.Т. - трансконтинентален Министерството на регионалното развитие и бла- ни действия в трите основни витието на навигацията, за- транспортен терминал в сър- гоустройството, през 2001-2002 г. е заместник-ми- стълба на Дунавската стра- щото, за да се осъществява цето на Европа, намиращ се нистър, след това е бил съветник и отново замест- тегия – свързаност, околна свързаност, по Дунав трябва на територията между Бър- ник-министър. От 2006 г. досега е отново съветник. среда и т.нар. отключване на да могат да се движат кораби но, Братислава и Виена.
 5. 5. Строителство Градът, 3 - 9 май 2010 г. sg.stroitelstvo.info 5 ИНТЕРВЮ Това е идея, свързана с раз- витието на дунавското прос- транство, пораждаща проти- воречиви реакции от стра- то сме обобщили приорите- тите и възможните програ- ми за реализация. Тя съдър- жа 250 проекта, предложени Б ългария има наци- онална позиция за Дунавската страте- потенциал и туризма (Първа българска държава) – Север- но Черноморие. Това са част от идеите, които можем да ризма, на историческото на- следство. Става въпрос за идентифициране на дадена проблемна територия, която на на експертите икономи- от заинтересуваните страни. гия, придружена от 20 реализираме чрез Дунавска- притежава голям потенциал. сти, урбанисти и еколози, Сега сме в процес на опреде- та стратегия, в чийто обхват Защото смисълът на интегри- но изключително интерес- ляне на няколко - например комплексни програми, попада цялата страна. рания план е в това не само на от гледна точка на подхо- пет национални комплексни чрез които сме обоб- да се реши даден проблем, но да, перспективното мисле- програми, или нека да ги на- щили приоритетите Каква е проектната го- и да се „отключи” наличният не и великолепното сътруд- речем пет комплексни интег- товност на България по и неизползван досега потен- ничество между заинтересо- рирани макропроекта. Еди- и възможните програ- отношение на Дунавска- циал, който може да стимули- ваните страни. Чехите пред- ният от тях се отнася до бъл- ми за реализация та стратегия? ра развитието и да носи въз- ставиха проект за свързване гарския участък от транспор- - Давайки нашите предложе- вращаемост на инвестициите на реките Одер и Елба чрез тен коридор №7. Тук си по- ния, ще трябва да обосновем и обществена полза. канали, който в съчетание с ставяме въпросите „какво и проектната им готовност. В момента се работи върху проекта Т.Т.Т. създава пред- искаме да направим по отно- Имаме много работа в тази самото задание, което ще об- поставки за генерални про- шение на навигацията, свър- насока. Богати сме на идеи хване не само седемте голе- мени в цялостната устрой- заността, превенцията на ри- – малко са ни готовите про- ми града, но и всичките 36 ствена и икономическа струк- ска, развитието на транс- екти. Това е проблем, който града, които са в агломераци- тура на макрорегиона. Чухме портната и довеждащата ин- трябва да се реши с участи- онните ареали. Това е обхва- идеи за развитиета на „Синя- фраструктура, отключването ето на всички заинтересува- тът на схемата. При оценката та лента на Европа” - канала на потенциала, на туризма и ни страни. Трябва да се оси- трябва да се види кои от тези Рейн - Майн - Дунав, за ев- околната среда…”. По същия гури ресурс за това. Без тех- градове имат съвременни ус- ропейското дунавско приста- начин разглеждаме и коридор нически обосновани проекти тройствени планове, къде нище Констанца и много дру- №10, от който например мно- ще останем само наблюдате- трябва да се актуализират ги. Г-жа Меглена Плугчие- го е заинтересувана и Съ- ли на това, което ще се случи или да се направят нови. Ще ва представи проекта „Зелен брия. В скоро време ще при- по Дунавската стратегия. се формулират критерии за Дунав”, който намира широ- ключи строежът на автомаги- определяне на зони за град- ка подкрепа от страна на еко- страла „Марица” и ще бъде Ще имат ли шанс проек- ско възстановяване и разви- логичните организациии на осъществена връзката Со- тите на по-малките об- тие, на базата на които сами- всички стани от Дунавското фия - Свиленград - Истанб- щини и отговарят ли те те общински ръководства ще пространство. ул. Ако добавим в програма- на целите на стратеги- разработят плановете си. Не- та към Дунавската стратегия ята? обходимо е да се развиват те- Какви ще бъдат следва- изграждането на магистрала- - Обърнали сме внимание риториите, които имат про- щите стъпки? та София - Калотина - Ниш, на всички проекти. Проекти- блеми, а и потенциал и тряб- - След две седмици предстои Европа ще има един функци- те на по-малките общини са ва да се създаде конкурентос- поредната, четвърта конфе- ониращ транспортен кори- компоненти и могат да на- пособност, да се отключи по- ренция в Русе, чийто акцент дор по направление югоиз- мерят своето място в Дунав- тенциалът на базата на зна- ще бъде сътрудничеството ток. Ще се отключи потенци- ската стратегия. Така напри- нието, иновациите и социал- между страните и различните алът за изграждане на Север- мер, ако говорим за енергий- ната справедливост. Това са нива на управление – наци- ната тангента на София, ще на ефективност, има десети- елементите на интегрирания онално, регионално, местно, се свържат в агломерацията на проекта за вятърни гене- план, който трябва да се ре- участие на гражданското об- на българската столица евро- ратори по поречието на река- ализира във времето, използ- Д щество, ролята на неправи- пейските коридори 10, 4 и 8, та, а в стратегията те ще бъ- вайки наличните ресурси на телствания сектор и на биз- което ще стимулира нови въз- авайки нашите дат обединени в един проект дадена територия. неса в разработването и при- можности и предостави дру- предложения, ще и в рамките на програмата за лагането на Дунавската стра- ги огромни предимства –ще трябва да обосновем коридор №7. Всички тряб- Този месец предстои сре- тегия. В началото на юни ще изградим връзка с цялост- ва да се съобразим с жела- ща, организирана от се проведе заключителната ния потенциал на столица- и проектната им го- нието на общините да реали- „Болкан Асист”, на коя- конференция в Констанца. та и агломерацията, включи- товност зират своите идеи, същевре- то ще се обсъжда тема- След това през лятото пред- телно от гледна точка на ту- менно общините трябва да се та за регенерацията. стои да бъде формулирана ризма в София, Банкя, Вито- кооперират, да работят заед- - Срещата ще бъде с по- самата стратегия на базата на ша и Боровец, а ще реализи- но в рамките на дунавското практическа насоченост и ще всичките минали дискусии и раме и идеята за развитие на сдружение на общините, за се развие в конкретен план конференции. Приемането на културния туризъм в района да отстоят своите интереси и за действие. Поканили сме стратегията от европейските Ще се осмисли връзката на постигнат реализация на на- представители на общини- институции ще стане през пе- юг по магистралите „Люлин” истина важни и приоритетни те, на които ще предложим риода септември - декември и „Струма” към Солун и Бяло проекти. Например в Румъ- механизъм – карта за иден- 2010. Очаква се „Стратегия море. Друг подобен интегри- ния и Унгария са възприели тифициране на подобни пла- на Европейския съюз за раз- ран проект е развитието на тази стратегия като нацио- нове и територии, които мо- витието на Дунавското прос- коридор №9, който може да нална кауза и работят усиле- гат да бъдат подходящи за транство” да бъде приета от бъде обвързан с реконструк- но върху нея. Нашият подход регенерация. Става въпрос Европейския съвет през 2011 ция и обновяване на моста в трябва да е същият, защото за описание на градски ус- г. по време на унгарското Русе, изграждането на пътя сега се очертава бъдещето до тройствени зони, за отдих, за председателство. Тя ще бъде до Велико Търново, възмож- 2020 г., а и след нея. Реката е обитаване, за смесени град- придружена с програма, ко- ното включване на тунела жизненоважна ос за интегри- ски центрове, за индустри- ято ще включва множество под Шипка, т.е. цялостната рането на Изтока към Запа- ални зони или за военни те- проекти. Тези проекти ще бъ- концепция за връзката от Бу- да, а това става с конкретни рени, за увредени територии дат финансирани през пери- курещ до балканския кори- проекти и инициативи, които или за територии с туристи- ода 2014 – 2020. Дунавска- дор №8 – практически връз- се допълват и носят ползи за чески потенциал. Целта е да та стратегия сама по себе си ката с автомагистрала „Тра- всички на европейско, наци- се види къде има такива те- очертава цели, приоритети и кия”. Единият аспект на този онално, регионално и местно рени, какъв е техният потен- мерки, но към нея има план проект са всичките логистич- ниво. циал. Ще се направи оценка за действие, който ще форму- ни центрове по неговото про- на това какво е необходимо лира и определи конкретни- дължение, а другият е разви- По оперативна програма да се предприеме, включи- те проекти, които ще трябва тие на един от най-богатите „Регионално развитие” телно и разработване на под- да бъдат подкрепени от всич- балкански туристически ко- предстои схема за изра- робни устройствени планове, ки страни, участващи в раз- ридори - Брашов – Синая – ботване на интегрирани които да послужат за разра- работването на Дунавската Букурещ – Русе - Ивановски- планове за градско въз- ботване на потенциални про- стратегия, но и съгласувани те скални църкви - търнов- становяване и развитие. екти. Искаме да популяризи- и одобрени от 27-те страни - ската Света гора – Дряново - Каква е нейната цел? раме значението на регене- П членки на общността. Трявна - Габрово и т.н. до Ка- - Един интегриран план за рацията като подход в град- занлъшката гробница. роектите на по- развитие трябва да съдържа ското възстановяване и раз- Кои са проектите, за чи- Другата невероятна възмож- малките общини спектър от възможни интер- витие, принципите, критерии ято реализация ще на- ност е връзката между Русе са компоненти и мо- венции в областта на град- и добрите практики, с които стоява България? и Варна, Силистра и Шу- ското развитие - на култура- през последните 20 – 30 го- - България има национална мен, където има важни кому- гат да намерят сво- та, на обитаването, на адми- дини много от страните в Ев- позиция за Дунавската стра- никационни връзки към ин- ето място в Дунав- нистрацията, на отдиха, на ропа могат да се гордеят. тегия, придружена от 20 ком- дустриални центрове за раз- ската стратегия производствените зони, на Интервюто взе плексни програми, чрез кои- витие, съчетани с културния индустриалните зони, на ту- Маргарита ЛОЗАНОВА
 6. 6. ИНФРАСТРУКТУРА 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 3 - 9 май 2010 г. Изненадите в търга за лот 3 на магистрала “Тракия” Техническите оферти бяха отворени на 27 април, за ценовите се предвижда 27 май Две изненади предложи пания, като например “Ал- търгът за лот 3 на магис- пине”, нещо като реверанс трала “Тракия”. Първата е към Европейския съюз. свързана със спечелилия На журналистите беше втория лот на аутобана от подхвърлена версията за Стара Загора до Нова За- технически проблем. Ни- гора и изградил първия - кой не повярва, а може и от Чирпан до Стара Заго- да е истина – и пораснала- ра. та “Трейс” може да сгре- ши. “Трейс холд груп” и парт- При всички случаи това ньори не участва в търга беше безплатна рекламна за лот 3 кампания за “Трейс груп В деня на отваряне на холд”. тръжната документация Втората изненада е за “Тракия” в столичен вестник се появи инфор- участието в търга за лот мация, че “Трейс” няма 3 на азербайджанската да участва в състезание- “Азеркорпу” то за лот 3 и телевизиите “Азеркорпу” строи подхванаха темата „Защо нефтопровода Баку – Тби- “Трейс” не подаде офер- лиси – Джейхан. Това я та за лот 3 на магистрала прави много любопитна “Тракия”. След като дру- за държава като България. жеството беше отхвърле- Създадена е през 1968 г. но от участие в жп тър- от тогавашното Минис- га за Пловдив – Бургас, терство на транспорта а в поредицата интервю- на СССР като “Мостоот- та на изпълнителният ди- ряд – 100”. В този период ректор на компанията все предприятието натрупва Кирил Дойчинов (правият вляво), председател на комисията, и представителят на регионалното министер- казваше, че “Трейс” ще голям опит във високото и ство Пламен Конов (правият вдясно) отварят кашона с тръжните документи на турската „Доуш“ участва в търга за лот 3, инфраструктурното стро- Фотограф Мария Съботинова съмненията се увеличи- ителство. След привати- гизстан, Молдова, Русия, те оферти. ха. Погледите на журна- зацията през 2001 г. ком- Таджикистан, Туркменис- Този път гръцката “Тер- Участници в търга за лот 3 листите се обърнаха към панията става акционерно тан, Украйна и Узбекис- на” участва с партньор – банковите гаранции и фи- дружество. ОАО “Азер- тан.) През 2009 г. компа- пловдивската “Сиенит”. • “Доуш” ЕООД, Турция нансовото състояние на корпу” е единствената нията завършва най-висо- Гръцката “Актор”, ав- “Трейс”. Тази наречена от многопрофилна компания кия мост в Азербайджан, стрийската “Щрабаг”, тур- • “Азеркорпу”АД, Баку, Азербайджан Росен Плевнелиев изпи- в Азербайджан. Специ- при чието изграждане е ската “Доуш” и австрий- лена оферта вероятно за- ализирана е в строител- използван предварително ската “Алпине” продължа- • “Актор”, Гърция труднява компанията, коя- ство на мостове, пътища, напрегнат железобетон, ват да играят соло. то строи метрото, участва тунели, хидротехнически като височината на опори- Нов участник е испан- • “Щрабаг”, Австрия във всички 14 пътни тър- и мелиоративни съоръже- те е 34 м. Мостът е над ре- ската “Рубау”, която е гове на оперативна про- ния, обекти на енергети- ката Товузчай, в проекта стъпила в Бургас преди • Обединение “Терна” – „Сиенит”, Гърция – България грама “Регионално раз- ката, пристанища, големи се включва и обходът на година и половина. В тър- витие” и на 3 май започ- проекти от нефтената ин- град Товуз. га участва с “Пътстрой”, • Консорциум “Български автомагистрали – лот 3”, ва строителството на лот дустрия. За компанията За съжаление при пре- Стара Загора. съставено от „ГБС - Инфарструктурно строител- 2 на автомагистрала „Тра- работят и два завода – за гледа на тръжното досие Неизвестни участници кия“. Банковите гаранции бетонни и железобетонни се оказа, че сред доку- до този момент на българ- ство“, „Пътстрой 92“, „ИСА-2000“, „Интегрирани се дават срещу активи, а конструкции, за производ- ментите на „Азеркорпу“ ската строителна сцена са пътни системи“, София, „Автомагистрали Черно те може би са стигнали до ство на метални конструк- има документ с незаверен германските “Кемна бау море“, Шумен своя лимит. Така първата ции и изделия и строител- превод, липсва опис, има Андрее” и “ГП Феркеерс икономическа хипотеза е, на лаборатория. и някои други пропуски. веке бау”, които играят с • “Алпине бау” Гмбх че фирмата е достигнала Според референции- Дали да бъде дисквалифи- българската ХСС. тавана си. Ако иска да има те на фирмата от интер- цирана фирмата е въпрос “ГБС Инфраструктур- • Консорциум “Рубау” – “Пътстрой”, Испания – Бъл- повече, трябва да увели- нет страницата на компа- на решение на комисия- но строителство” е част от чи активите си. Засега тя нията www.azerkorpu.com та, което тя ще вземе на консорциум “Български гария не поглъща фирми, а пар- “Азеркорпу” осъщест- закрито заседание, обяс- автомагистрали – лот 3”. тнира. вява проекти с финанси- ни председателят й Кирил Хърватската „Кон- • Сдружение “Тракия III”, съставено от “Холдинг Пъ- Втората хипотеза за ране от Световната бан- Дойчинов. структор“ си партнира с тища”, “Галчев инженеринг груп”, АБ АД, Хасково, промяната на решение- ка и Европейската банка В документацията на „Балканстрой“. “Мостстрой”, “Пътностроителна техника”, “Пътин- то на “Трейс” е полити- за възстановяване и раз- “Щрабаг” пък има някои Общият брой на учас- ческа – нещо като ход от витие, работи по програ- малки проблеми с номера- тниците е 11, пет от тях са женеринг”, Монтана, “Бургас – Пътстрой”, “Пътин- страна на икономическите ма TACIS (Technical Aid цията и описа на дейност- отделни компании, оста- женеринг строй”, Търговище, “Хидрострой”, Варна, и политическите играчи. to the Commonwealth of ите. Като цяло други про- налите - обединения. “Видапътстрой” В първия лот спечелиха Independent States, ЕС от- пуски в техническата до- Оттук нататък въпро- “Трейс” и за да не се пре- кри програмата през 1991 кументация на пръв про- сът е български или чуж-• Сдружение “Конструктор – Балканстрой” ДВ ”Тра- върнат в любима фирма, г., за да предложи техни- чит няма. Тя ще бъде огле- дестранен участник ще кия лот 3 – ХСС – КБ – ГП ДЗЗД“, в което се включ- нека сега спечели “Глав- ческа помощ на Армения, дана и проверена от коми- спечели лот 3 на “Тра- болгарстрой”. А защо не и Азербайджан, Беларус, сията до 27 май, когато ще кия”? ват германските “Кемна бау Анрее” Гмбх, ГП ”Фер- някоя чуждестранна ком- Грузия, Казахстан, Кир- бъдат отворени и ценови- Милена ВАСИЛЕВА кеерс веке бау” и българската ХСС
 7. 7. Строителство Градът, 3 - 9 май 2010 г. sg.stroitelstvo.info 7 ЖЕЛЕЗНИЦИ До 7 юни избират изпълнител за жп линията Пловдив - Бургас На 27 април отвориха ценовите оферти само на три фирми и обединения, допуснати след преглед на техническите предложения Само три фирми и обе- 246.506 млн. лева с ДДС. и спирки между тях с при- динения достигнаха да от- За позиция по-ниската близителна разгъната дъл- варяне на ценови оферти цена представи отново “Ле- жина на железния път 120 за рехабилитацията на жп онард Вайс” – “Транспорт- км. линията Пловдив – Бургас. но-строителни войски” – Позиция 3 е за рехаби- За железопътната “Тракия” ГБС” – 215. 778 млн. евро литация на железопътната до 11 февруари оферти по- с ДДС. отсечка Церковски – Кар- дадоха осем фирми и обе- Крайният срок за избора нобат, включително глав- динения, сред които изпъл- на изпълнител е 7 юни. ните коловози в гара Цер- нителят на първата фаза от На отварянето на офер- ковски с приблизителна проекта Пловдив – Сви- тите присъстваха замeст- разгъната дължина на же- ленград в частта до Първо- ник-министърът на транс- лезния път 28 км и подно- май - гръцката “Терна”, из- порта, информационните вяване на железния път в пълнителят на третата част технологии и съобщенията отсечката Карнобат – Бур- от проекта, от Свиленград Ивайло Московски и гене- гас, включително главните до турска-гръцка граница ралният директор на ком- коловози в гарите Карно- - чешката ОХЛ ЖС, сдру- панията инж. Милчо Лам- бат и Бургас и всички гари жение “СМС – Трейс – СК брев. и спирки между тях, с при- 13”, в което участват изпъл- Ценовите предложения близителна разгъната дъл- нителите лот 2 на магистра- оповести председателят на жина на железния път 122 ла “Тракия” “Трейс - СК комисията Джоанна Дими- км. Само трима от осем кандидата продължиха търга за жп линията Пловдив - Бур- 13”. Право да продължат трова – директор на дирек- Милена ВАСИЛЕВА гас. Техните ценови оферти бяха отворени на 27 април Фотограф Мария Съботинова придобиха само консор- ция „Финанси и управле- циумите “Леонард Вайс” – ние на собствеността” на “Транспортно-строителни ДП НКЖИ войски” – ГБС” , българ- Преди подготвянето на ско-италианското “Салчев протокола с решението на – Енергоремонт” и френс- комисията не може да ста- ката ТSO. “Леонард Вайс” не ясно по какви причини – “Транспортно-строител- са отстранени пет от осем- ни войски” – ГБС” и бъл- те участника. гарско-италианското “Сал- Позиция 1 е за рехаби- чев – Енергоремонт” имат литация на железопътна- по равен брой точки на тех- та отсечка Михайлово – ническата оферта за всички Калояновец, включително позиции – по 30. ТSO, коя- главните коловози в гарите то играе само за позиция 1, Михайлово и Калояновец, има 23.3 точки от техниче- и е с приблизителна разгъ- ската оферта. ната дължина на железния За позиция 1 най-ниска път 21 км. цена дава “Леонард Вайс” Позиция 2 е за рехаби- – “Транспортно-строител- литация на железопътни- ни войски” – ГБС” – 49.191 те отсечки Стара Загора – млн. лева с ДДС. Ямбол и Завой – Зимница, За позиция 2 по-ниска е включително главните ко- ценовата оферта на “Сал- ловози в гарите Стара За- чев – Енергоремонт” – гора и Ямбол и всички гари Недопуснати кандидати • “Терна” АД, клон България – играха за позиция 1, 2 и 3 • CLF S.P.A., Италия – за позиция 2 и 3 • ОХЛ ЖС АД, Чехия – за позиция 3 • Swietwlsky, Австрия – позиция 1, 2 и 3 • Сдружение “С.М.С.- Трейс – СК 13”, София – по- зиция 1, 2 и 3 ЦЕНИ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ Участник Позиция 1 Позиция 2 Позиция 3 1.Консорциум 40 992 564 206 730 529 179 815 290 ЛВ-ТСВ-ГБС 2. TSO Chemin du corps de 49 910 000 - - gard Франция – позиция 1 3. Консорци- ум „Салчев – 47 976 178 205 421 320 195 873 620 Енергоремонт”, Италия Цените са в левове без ДДС

×