sg.stroitelstvo.info

                         Брой 15 (651), 19 - 25 април 2010 г.       ...
2      sg.stroitelstvo.info                                             ...
Строителство Градът, 19 - 25 април 2010 г.                                        ...
4    sg.stroitelstvo.info                                               ...
Строителство Градът, 19 - 25 април 2010 г.                                        ...
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Строителство градът

2,141 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,141
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Строителство градът

 1. 1. sg.stroitelstvo.info Брой 15 (651), 19 - 25 април 2010 г. Цена 1.50 лв. СЕЗОНЪТ НА УЛИЧНИТЕ РЕМОНТИ С настъпването на про- летта започна усилено- то извършване на теку- щи ремонти по столични- те улици. В момента еки- пите работят по някол- ко от главните булеварди като „България“, „Хрис- то и Евлоги Георгиеви“, „Васил Левски“, „Цар Бо- рис III“. В общинския бю- джет за тази година дей- ността за рехабилита- ция на пътните настил- ки е обезпечена с общо 27 млн. лева. Паралелно с това Столичната общи- на обяви обществена по- ръчка за избор на изпълни- тел за период от четири години. Избраните фирми ще правят както ремон- та на пътните настил- ки на всички улици, така и на пътните съоръже- ния - мостове, пасарелки и електроинсталация на подлезите. Градът е раз- делен на шест терито- риални зони, като за вся- ка от тях ще отговаря по една фирма Фотограф Мария Съботинова Евродепутати гласуват нови закони за енергийната ефективност на сгради Български теми по време на пленарната сесия от 19 до 22 април Всички сгради, построе- ските депутати ще гласуват мента в сряда, 21 април. Вотът за енергийната ни след края на 2020 г., ще в Страсбург ново законода- На 21 април депутати- трябва да отговарят на ви- телство в областта на енер- те ще обсъдят разходите на ефективност соки стандарти за енергий- гийната ефективност за ЕС през 2008 г. и ще решат • Гласуването в Комисията по индустрия на ЕП ще на ефективност и да бъдат сгради, както и ново офор- дали да одобрят начина, по бъде в понеделник вечер, 19 април, в Страсбург. захранвани до голяма сте- мление на етикета на ЕС който институциите и аген- 15 пен от възобновяеми енер- за енергийна ефективност. циите са управлявали сво- • Дебатът по енергийна ефективност на сградите - гийни източници. Строи- Тези мерки, които са в до- ите бюджети. Комисията четвъртък, 22 април. 15 > телните проекти на пуб- пълнение към законодател- по бюджетен контрол даде личните власти трябва да ството от 2008 г. за клима- препоръки на институци- • Енергийни етикети - без дебат. бъдат пионери в тази об- тичните промени, бяха до- ите и агенциите как да по- • Гласуване за енергийна ефективност на сгради- ласт и да отговарят на тези говорени със съвета през добрят контрола над свои- те - вторник, 20 април. 9 771310 983000 условия две години по-ра- миналата година, но трябва те разходи и предложи да но. Част от финансиране- да бъдат одобрени първо се даде освобождаване от • Енергийни етикети - сряда, 21 април. то на промените ще дойде от Комисията по индустрия отговорност относно из- • Докладчик за енергийна ефективност на сгра- от бюджета на ЕС, съобщи- на европейския парламент пълнението на бюджета на дите: Silvia-Adriana Ticău (С&Д, Румъния). ха от пресцентъра на евро- в понеделник, 19 април, и всички тях. пейския парламент. после гласувани на пленар- Още по темата • Докладчик за енергийни етикети: Anni Podimata На 19 април европей- ното заседание на парла- на www.stroitelstvo.info (С&Д, Гърция).
 2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 19 - 25 април 2010 г. СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.info ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА До края на Според френски експерти българският туризъм трябва „да позеленее“ МРРБ ще отдава под наем годината ще шест варненски плажа се пуснат за На заседание в МРРБ е реше- продажба дялове но договори с регионалното ве- от НЕК домство за стопанисване да се сключват за плажовете „Каба- До края на годината кум бисер“, „Панорама“, „Паша икономическото ми- дере“, „Романтика“, „Камчия се- нистерство ще пред- вер“ и „Бяла юг“, съобщи об- ложи за продажба дя- ластният управител на Варна лове от Национална- Данчо Симеонов. Чрез догово- та електрическа ком- ри с областната управа във Ва- пания, обяви минис- рна ще бъдат отдадени 13 пла- търът на икономика- жа. та, енергетиката и ту- ризма Трайчо Трайков, който участва в кръг- Укрепват срутището към ла маса на тема „Бъл- паметник „Създателите на гария: привлекател- на дестинация за ин- българската държава” вестиции“, организи- рана от Американска- Подписването на договор за из- България трябва да залага на зеления тури- налага „да позеленее“. Традиционно тази пълнение между община Шумен та търговска камара. зъм, който означава разумно организирано индустрия съставлява 15% от българския Възможно е да бъдат и холдинг „Пътища” даде старт посещение в защитени райони с цел полз- БВП. Трябва да излезем от масовия евтин на проекта за укрепване на сру- предложени дялове на ване, без да се вреди. Икономическото раз- сегмент и от зимно-летния стереотип, ко- НЕК в „Марица-изток тището по панорамния път към витие и опазването на околната среда вече ментира министърът на икономиката Трай- паметника „Създатели на бъл- 3“ и в „Марица-изток не трябва да си противоречат, заяви при чо Трайков. България има големи ресурси 2“. До края на юни гарската държава“. Холдин- откриването на конференцията „Дестина- и лично съм се убедил в това. Те обаче са гът бе избран за изпълнител на Българският енергиен ция зелен туризъм“ по време на „Зелените почти напълно непознати във Франция за холдинг ще бъде за- строителните работи чрез кон- дни“ в София председателят на Българска- разлика от курортите на Турция, Гърция и курс. При общата стойност на крит, каза още минис- та академия на науките акад. Никола Събо- Македония. Това коментира френският по- тър Трайков. проекта 986 934 лв. строителни- тинов. Дори конвенционалният туризъм се сланик Етиен дьо Понсен. те дейности са за 650 000 лв. ОБЩИНИ Столичната община обяви конкурса за строежа Само една фирма с интерес към преструктурирането на Три фирми са на депото за отпадъци край с. Яна градския транспорт на София кандидати да Депото е част от бъдещия завод за битови отпадъци доставят трамвайни на София. Поръчката е на прогнозна стойност 34 млн. мотриси лв. без ДДС. Депото ще има две клетки, както и пре- чиствателна станция за отпадните води от работата За доставката на до му, както и от тази на завода за отпадъци и инсталаци- 30 мотриси втора ята за компостиране край Долни Богров. Сметището употреба за между- трябва да бъде построено за 14 месеца, като два месе- релсие 1009 мм кан- ца след това трябва да има и Акт 16. дидатстват Ferrostal ООД, „Елия” АД и FWB - Fahrzeugwerk Започна изпълнението на дейностите за Brandenburg. Доку- менти за участие в съфинансиране на общински инвестиционни Документи за участие в конкурса за разработване на план за подо- обществената поръч- проекти във Враца брение на управлението на транспортните дружества на Столична- ка бяха закупили де- та община е подала само консултантската компания „Делойт и Туш”, вет фирми, но шест Общата стойност на проекта възлиза на 323 хил. лв., съобщи съуправителят на Центъра за градска мобилност Нико- от тях не са подали от които 165 хил. лв. са осигурени от община Враца, а лай Костов. Прогнозната стойност на поръчката е 180 хил. лв. Кон- оферти, съобщиха от останалата част от сумата - от Министерството на об- султантът за преструктурирането на градския транспорт трябва да „Столичен електро- разованието и науката, съобщи кметът на общината предложи нов модел на управление и финансиране, както и нова та- транспорт”. В края на д-р Костадин Шахов. Ремонтните дейности трябва да рифна политика и ценообразуване на картите и билетите. Целта е май ще стане извест- приключат в рамките на един месец, като в договорите да се намалят разходите и да се увеличат приходите на общински- но решението на ко- на фирмите изпълнители са заложени санкции от 2000 те дружества „Столичен електротранспорт”, „Столичен автотранс- мисията за обществе- лв. за всеки ден закъснение. порт”, „Метрополитен”, както и на Центъра за градска мобилност. ната поръчка. Издава: Градът Медиа Груп, част от Икономедиа Управител: Николай Тодоров - зам. главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg инж. Венета Кръстева Гергана Димитрова, 0898/617 160, gdimitrova@thecitymedia.bg Зорница Вълчева - 0898/61 31 35, zvalcheva@thecitymedia.bg e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Деян Тодоров, 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg Маргарита Лозанова (02/958 88 55), 0898/613 133, mlozanova@thecitymedia.bg Таня Трифонова - 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bg Централeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Светла Неделева - административен директор 032/968 030 0897/84 62 75, 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; snedeleva@thecitymedia.bg Регионални офиси: Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Абонамент: 02/ 93 76 349, факс 02/ 93 76 173 e-mail: abonament@economedia.bg Пловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър Петров Банкова сметка Икономедиа АД: Варна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, „Банка ОББ“ АД, BG93 UBBS 8002 1036 7722 20, BIC UBBSBGSF Редакционен екип: Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg Бисера Станева - главен редактор, 0897/846 281, bstaneva@thecitymedia.bg Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558 Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД, Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
 3. 3. Строителство Градът, 19 - 25 април 2010 г. sg.stroitelstvo.info 3 ИНФРАСТРУКТУРА Още около 6.5 млн. лева трябват за Френска фирма довършването на моста над р. Янтра при Бяла дарява на АПИ Въпреки ограничения си бюджет искаме да приорити- високотехнологичен зираме проекта за моста и кръговото движение при софтуер за Бяла, обяви в Русе министърът на регионалното раз- витие Росен Плевнелиев. 6.5 млн. лв. са необходими проверка на за довършване на проекта, уточни той и каза още, мостове че в министерството дават всичко от себе си проек- тът да тръгне през месец май. Това е малка част от Програмният продукт по-голямата идея - „БГ 2020”, където отсечките Русе - ще бъде предоставен Шумен и Русе - Велико Търново ще бъдат направени от френската фирма като експресни пътища, двулентови във всяка една „Фрейсине”. Софту- от посоките, каза още Плевнелиев. За Дунав мост от ерът ще позволи про- българската страна през тази година е предвиден ми- верка на мостове, ана- нимален бюджет. Подготвя се програма за пълна ре- лиз на тяхното със- хабилитация, която ще се случи в следващите години. тояние и според този анализ да бъдат пред- приети мерки за ре- Предвижда се части от пет жп гари да бъдат отдадени на Пренасочват трафика край Перник заради монт и поддръжка. Агенция “Пътна ин- концесия строителството на пътен възел „Даскалово” фраструктура” е из- Части от пет жп гари – София, Пловдив, Варна, Бургас и в кв. „Подуя- Временна организация на движението по направлени- готвила и инвестици- не“, се предвижда да бъдат отдадени на концесия. Концесионирането ето София - Кулата на главния път Е-79 край Перник онен проект за рекон- ще засегне основно приемните здания на гарите, сгради, съоръжения и ще бъде въведена след около месец заради строител- струкция на 64 моста, прилежаща територия с обществено и търговско предназначение. Мо- ството на пътния възел „Даскалово”, който е част от които са в лошо тех- тивът за концесионирането е икономическата целесъобразност от пре- автомагистрала „Люлин”. Товарните автомобили ще ническо състояние, минаване на жп гарите за бъдещо стопанисване от субекти от частния бъдат пренасочени през Радомир, а леките коли и ав- с който ще кандидат- сектор, тъй като те разполагат с по-големи възможности от държавно- тобуси по направлението Кулата - София ще премина- ства за финансиране то предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“. ват по отбивен маршрут през кв. „Църква”. от Световната банка. ГРАДОУСТРОЙСТВО ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ Общественото обсъждане на новия ОУП До 21 юни общините кандидатстват с проекти за енергийна на Бургас преминава при огромен интерес ефективност на училища Пред стотици граждани, институции и организа- До 21 юни общините в ции проектантите от „Гео щрих” представиха про- страната могат да канди- екта на новия общ устройствен план на града. До датстват с проекти за по- 16 април всички заинтересувани лица имат въз- добряване на енергийна- можност да подадат своите възражения и жалби та ефективност на сгра- в деловодството на община Бургас. Екипът на „Гео дите на училищата и дет- щрих” и представители на общината ще ги разгле- ските градини. Това съ- дат и ще излязат със становище по всяка една от общи във Варна замест- тях. В скоро време се очаква екологичната оценка ник-министърът на регио- на проекта, която е в напреднал етап, както и за- налното развитие Лиляна вършване на инженерните части - ВиК, далекосъ- Павлова, която предста- общения и енергоразпределителни схеми. ви схемата за енергийна ефективност в общинска- Софийският техноцентър ще е на терен на БАН та образователна инфра- структура пред членове на администрации от Североизточния район за плани- ране. Общият бюджет на схемата по оперативна програма „Регионално разви- тие” е 105 млн. лв. Седемте големи общини в страната могат да кандидатстват с проекти до 10 млн. лв. Средните общини могат да разчитат на финансиране до 5 млн. лв., а 178-те селски общини могат да получат до 1 млн. лв. 25 фирми подадоха Шумен очаква покана да внесе проекти оферти по проект по „Околна среда” за пречиствателна за социална станция инфраструктура на В следващите две седмици община Шумен Благоевград ще бъде поканена да внесе проекти за око- ло 24 млн. лв. за комплексно доизграждане на Проектът „Ремонт, рекон- градската пречиствателна станция за отпад- струкция и модернизация ни води. Това съобщи зам.-кметът на община- на съществуващата со- та Иван Йонков след среща на осемте кметове циална инфраструктура на общини, които ползват регионалното депо, Подготвят интегриран проект за изграждане на технопарк в София. Той на територията на общи- със заместник-министъра на околната среда ще бъде разработен по утвърден проект за технопарк в Дортмунд (на на Благоевград” обхваща Евдокия Манева на 9 април. По този начин ми- снимката), Германия, който е реализиран с европейско финансиране. пет социални институции. нистерството се ангажира да търси допълни- Предвижда се първата фаза от проекта да бъде изграждане на техно- Проектът е по Оператив- телни средства, за да може пречиствателна- център на терен на Българската академия на науките в производствена на програма „Регионално та станция да бъде доизградена с химическото зона „Искър–юг”, район Искър. Общата стойност на тази част от про- развитие”. Общата стой- стъпало и да бъде включен колекторът от кв. екта ще е между 8 и 10 млн. евро. Като следваща фаза на инициатива- ност на строително-ре- „Дивдядово”, който с една канална помпена та се планира разрастване на проекта, обхващайки и други територии. монтните дейности, които станция да прехвърля отпадните води от „Див- Възможност за развитие се коментира и в района на комбината „Кре- ще бъдат възложени, не дядово” в градската пречиствателна станция. миковци”. Създадена е работна група, които до края на тази година ще може да надвишава 2 858 Шумен е една от най-добре подготвените об- подготви проекта за кандидатстване по оперативна програма „Конку- 787 лв. без ДДС. Кандида- щини с проекти по ОП „Околна среда” и това рентоспособност”. Бенефициент ще бъде Столичната община съвмест- тите трябва да бъдат кла- дава основание да бъде поканена, каза Евдо- но с БАН. сирани до 30 април. кия Манева.
 4. 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 19 - 25 април 2010 г. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО Стратегията за водния сектор е приоритет за 2010 В ход е процедура за избор на изпълнител за нейното изготвяне Изработването на На- Собствеността е раз- ционална стратегия за уп- пръсната между отделни равление и развитие на во- публични и държавни ин- дния сектор е сред приори- ституции и няколко частни, тетите на правителството плановете за управление за настоящата година. Към не са синхронизирани, кое- момента е в ход процедура то предполага, че ще тряб- за избор на изпълнител за ва да се започне с обстойни нейното изготвяне, а необ- анализи на ситуацията, на ходимостта от ясна визия базата на които ще се из- за развитие на водния сек- работят конкретните моде- тор е до известна степен ли за управление на целия закъсняла. воден сектор. Става въпрос за офор- Те трябва да бъдат при- мяне на основополагащ дружени от финансова обо- документ, в който да бъ- сновка на всеки от предло- дат заложени принципите жените модели. Основната за открита и предсказуема задача на тази стратегия ще политика за управление на бъде да се идентифицират водите, тяхното рационал- в дългосрочен план прио- но използване, разпределе- ритетите и детайлно да се ние, както и за възстановя- обследва необходимостта ване на качеството на при- от вода за нуждите на насе- родния ресурс. В стратеги- лението и за развитието на ята задължително трябва икономиката, като се взе- да бъдат отразени ангажи- мат под внимание проме- ментите на страната ни към ните в климата. Европейския съюз по от- Направеното до момен- ношение на водоснабдява- та от страна на Министер- Сред приоритетите на 2010 г. е оформяне на цялостна и дългосрочна стратегия за развитие водния сектор. нето, канализацията и пре- ството на околната среда и Необходим е основополагащ документ, в който да бъдат заложени принципите на дългосрочна политика за уп- равление на водите в България Фотограф Мария Съботинова чистването на водите. водите съвместно с Минис- По предварителни дан- терството на регионалното ации на общините, разде- Сред тях е приемане на уп- ции като контрол, монито- тегията предстои. Тя ще е ни необходимият финан- развитие и благоустрой- лени на регионален прин- равление на басейнов прин- ринг, разработване на пла- придружена от обществе- сов ресурс за подобряване ството е привличане на об- цип, и възможността те да цип на всички съоръжения, нове за управление на реч- ни обсъждания, промяна в на водния сектор у нас е в щините в управлението и сключват договори с ВиК сред които са язовирите, ните басейни и контрола нормативната уредба и със размер на 12 млрд. евро, а развитието на ВиК отрасъ- оператори. речните басейни, ВиК мре- върху тяхното изпълнение. сигурност ще се превърне средствата, с които разпо- ла. Тази стъпка е свързана Преди старта на реал- жата и съоръженията. Съ- Засега обаче възможности- в обект на сериозни дебати лагаме по линия на опера- с промяна на собственост- ната работа по стратегията ществува възможност ба- те са на етап предложения, както в парламента, така и тивна програма „Околна та на активите в публич- за водния сектор се диску- сейновите дирекции да си защото работата по цялост- извън него. среда”, са 1.2 млрд. евро. на, учредяване на асоци- тират много алтернативи. запазят основните функ- ното разработване на стра- Маргарита ЛОЗАНОВА Собствеността е разпиляна Нона Караджова, министър на околната среда и водите: Я зовирите са собственост на няколко организа- Възможно е създаване на четири регионални ции – част от големите язовири са в активите на ВиК дружества, част от язовирите са в активите водни компании на „Язовири и каскади”- търговско дружество към Ми- При всички положения Министер- жат ежедневно системите. Ста- нистерството на икономиката, енергетиката и туризма. ството на околната среда и води- ва въпрос за съоръженията извън те ще си запази функциите, сред населените места и как да бъде уп- Освен това съществува Държавна агенция за хидро- които са плановете за управление равлявана тази държавна собстве- мелиорации, която е в рамките на Министерството на на речните басейни, за мониторин- ност и инфраструктура“, каза земеделието и храните. Паралелно съществуват и об- га на водите, за докладване пред Нона Караджова. щински язовири. Дигите извън населените меса са гри- Европейската комисия. Това каза Предложението за обособяване на след представяне на водната стра- четири ВиК компании, които да бъ- жа на Министерството на земеделието и храните и са в тегия по време на годишната кон- дат изцяло публични институции, активите на „Напоителни системи”, контролират се от ференция „Управление и развитие има за цел да се разпределят по Изпълнителна агенция „Хидромелиорации”, а в рамки- на стратегическа инфраструкту- прозрачен начин средствата, за- те на населените места са грижа на кметовете. За про- ра“ министърът на околната сре- щото в момента липсва яснота да и водите Нона Караджова. какво се случва в язовирните кас- водимостта на речните корита в рамките на населените кади и в напоителните системи. Тя допълни, че управлението на места се грижат общините, а извън тях - областните уп- собствеността със сигурност „Целта е през следващия програ- равители. Сондажите, които са съоръжения за използ- няма да е функция на държавна ин- мен период ние да ползваме сред- ване на подземните води за водоснабдяване и канали- ституция, но, от друга страна, ля политиката, кое е приоритет ства от европейските фондове зация, са в активите на ВиК дружествата. Магистрал- няма да бъде и в ръцете на част- и кой ще извършва самите дей- за тези съоръжения, като вие зна- ни фирми. ности. Възможно е създаването ете, че това е възможно, ако фи- ните водопроводи за питейно-битово водоснабдяване „Конкретните отговори не са на четири регионални водни ком- нансовият ресурс се управлява от са също публична държавна собственост, а където об- ясни на този етап, но със сигур- пании, които ще бъдат със специ- публична институция или публич- служват една община, са общинска собственост. Магис- ност публичната-държавна соб- ален статут и създадени по сила- но предприятие“, смята екоминис- тралните водопроводи за напояване са в активите на ственост (на системите и съоръ- та на закон, но те няма да бъдат търът. женията – големите язовири, на- търговски дружества. Те ще упра- Тя допълни, че източникът на фи- търговско дружество „Напоителни системи”. ВиК мре- поителните системи, магистрал- вляват целия процес и биха могли нансиране на тези публични компа- жите в населените места в момента се трансформират ните водопроводи, дигите и др.) да избират оператори за ежеднев- нии не е само един. Ще бъдат из- в собственост на ВиК дружествата, в голяма степен - в ще остане публична собственост на поддръжка на тези съоръжения, ползвани потребителските такси, собственост на общините според последните промени и няма да се приватизира“, допъл- да избират строители на нова ин- в които се включват екологични- ни още Караджова. фраструктура. Защото към мо- те и ресурсните такси, европей- в закона от средата на миналата година и създаването Най-трудният въпрос е как да се мента ВиК операторите в общи- ските фондове, а така също и за- на асоциации. Минералните води са отредени за упра- финансира секторът, откъде ще ните събират таксите, правят еми от международни финансови вление на басейновите дирекции. идват парите и кой ще опреде- донякъде инвестиции и поддър- институции.
 5. 5. Строителство Градът, 19 - 25 април 2010 г. sg.stroitelstvo.info 5 ИНТЕРВЮ Проф. Румен Арсов, председател на Българската асоциация по водите: Предлагаме създаването на единен орган за управление на водите П Проф. Арсов, какво е ста- роф. д.н. инж. Румен ни територии, в рамките на ко- новището на Българска- Арсов е преподавател ито асоциациите да оперират. та асоциация по водите в Хидротехническия Тази процедура вече е извър- по законодателството шена с Решение № РД-02-14- във ВиК сектора? факултет на УАСГ. Има док- 2234 от 22 декември 2009 г. на Нашето становище по този торантура в областта на пре- министъра на МРРБ, което е въпрос предоставихме през чистването на отпадъчни публикувано в Държавен вест- октомври миналата година на води в периода 1973 – 1976 ник, бр. 7 от тази година. Спо- Министерството на околната г., специализация в Техниче- ред този официален документ среда и водите. Малко по-къс- са обособени 51 територии. но по искане на Комисията по ски университет в Делфт, Хо- регионално развитие към НС ландия през 1981, специали- Как оценявате темпове- предоставихме и концепция за зация в Международен цен- те на работа на админи- неотложни действия във ВиК тър по хидрология „Дино страцията? сектора. Оттогава то е качено Тонини” към Университета ВиК дружествата трябва да на сайта на Българската асо- в Падуа, Италия, в областта опишат активите си до сеп- циация по водите и е достъпно тември. Първоначалният срок за обществото. на компютърните анализи беше 31 март, но той се оказа Мнението на асоциацията е, че за управление на качество- недостатъчен - някои от акти- не е правилно в Закона за во- то на водите. През май 2000 вите имат неуредена докумен- дите да бъде включен един от г. защитава втора дисерта- тация, което пречи за тяхно- отрасловите инфраструктур- ция на техническите науки. то прехвърляне. След това об- ни закони, какъвто е Законът щините трябва да впишат тази за ВиК. Първоначално идеята Професор е от септември собственост в своите регистри беше да се направят отрасло- 2001 г. От 8 април е предсе- вители на държавата (35%) и то (МРРБ) и подведомствени- до края на годината. В също- ви закони за отделните водни дател на Българската асоци- на общините (65%). Те трябва те му общини, а тези по прех- то време сроковете за създава- инфраструктури и първият от ация по водите. да организират процедурите върлянето на собствеността не на генералните планове из- тях, който бе завършен, беше по трансфера на инфраструк- – също от МРРБ и общините тичат до юни 2011 г., а за фи- законът за ВиК. Подготвяха се турните активи на ВиК друже- чрез съдебната система по на- нансовото им обезпечаване - и закони за хидромелиорации- ствата към общините, след ко- длежен ред подобно на извър- до юни 2012 г. В тези сроко- те, хидроенергетиката и някои ето да организират избора на шените от държавата проце- ве асоциациите по ВиК трябва други. По политически причи- ВиК оператори и изготвянето дури по приватизирането на да осигурят изпълнението на ни обаче беше решено един от отрасловите закони – този за ВиК, да влезе в един рамков П редлагаме чрез Закона за ВиК да бъде учредена Дър- на генералните планове за раз- витие на ВиК инфраструктура- та, които са основа за нейното държавни предприятия. Тези действия и отношения, както и някои други въпроси, свърза- тези задачи. Както бе отбелязано, срокът за изграждане на канализаци- закон, какъвто е Законът за изграждане. След това пред- ни с управлението на ВиК ин- онни мрежи и пречиствател- водите. Това е еклектика, коя- жавна комисия за во- стои съставянето на финансо- фраструктурата, трябва да бъ- ни станции за отпадъчни води то според нас не допринася за дно регулиране, като вите планове за осъществява- дат регламентирани в проекто- за селища с над 10 хил. екви- по-доброто управление на во- не на тази дейност. Срокове- закона за ВиК чрез съответни валентни жители изтича в края дите. се регламентира не- те за изготвянето на генерал- изменения и допълнения, кое- на тази година, докато стра- Този подход беше наложен, обходимият образо- ните планове и на финансови- то е задача на ресорното ми- ната ни ще бъде готова за ле- за да се реагира бързо в отго- вателен ценз и профе- те планове са съответно юни нистерство – МРРБ. гитимно усвояване на евро- вор на забележките от страна 2011 г. и юни 2012 г. От друга Освен това считаме за целесъ- пейските средства далеч след на Брюксел относно пробле- сионална компетент- страна, срокът за усвояване на образно създаването чрез За- като изтече срокът за реализи- мите на страната ни във връз- ност на лицата, назна- средствата от ЕС по оператив- кона за водите на единен ор- ране на тази част от оператив- ка с усвояване на европейски- на програма “Околна среда” ган за управление на водите в ната програма “Околна сре- те средства за развитие на во- чавани за нейни служи- за изграждане на канализаци- България, подпомаган от Цен- да”. Усвояването на средства- дната инфраструктура. Пред- тели онни мрежи и пречиствател- тър за изследвания и разви- та на ЕС по т.нар. техническа вид политическата ситуация ни станции за отпадъчни води тие на ВиК с аналитични и ин- помощ за интегрираното про- по онова време - трипартийно за населени места с над 10 000 формационно-консултантски ектиране на обекти от ВиК ин- правителство с различни инте- еквивалентни жители изтича в функции, обезпечаващ взима- фраструктурата бе прекъсна- реси, беше приет този смесен края на тази година. Налице е нето на адекватни управлен- то още при предишното пра- вариант. явно разминаване в срокове- ски решения относно развити- вителство заради определени П редвидените в по- Поради изтичане на срокове те за усвояване на определе- ето на ВиК сектора. проблеми, посочени от Гене- за усвояване не европейските ните средства от европейските Считаме за необходимо също рална дирекция “Регионална средства новото правителство следните изме- фондове и тези за завършване така чрез Закона за ВиК да политика” към ЕС. С идване беше принудено да продължи нения и допълнения в на подготовката на страната за бъде учредена Държавна ко- на новото правителство про- работата по този вариант на Закона за водите асо- легитимно усвояване на тези мисия за водно регулиране, цесът с основание бе подло- Закона за водите и да се опита средства. като се регламентира необ- жен на ревизия, която обаче се да спаси страната от глоби, ко- циации по ВиК според Според нас има по-пряк на- ходимият образователен ценз проточи твърде дълго. ито произтичат от неизпълне- нас са излишни меж- чин за спазване на срокове- и професионална компетент- Още през 1999 г. бяха изготве- ние на договореностите. те за усвояване на европей- ност на лицата, назначавани за ни и приети Национални про- динни (посреднически) ските средства. Предвидените нейни служители. грами за приоритетно изграж- Какво предлагате? държавни структу- в последните изменения и до- Независимо от изразените от дане на канализационни мре- В последния му вариант Зако- ри с временни функ- пълнения в ЗВ т.нар. асоциа- Българската асоциация по во- жи и пречиствателни станции нът за водите (ЗВ) постановя- ции по ВиК според нас са из- дите становища процедурите за отпадъчни води, които се ва активите на ВиК дружества- ции. Процедурите по лишни междинни (посредни- по изграждането на ВиК ин- спазват само частично, а сега та да бъдат прехвърлени към избора на ВиК опера- чески) държавни структури с фраструктурата продължават с новите законови регламенти общините, защото само общи- тори могат да бъдат временни функции, които из- да се извършват съгласно по- фактически са подложени на ните са легитимни да получа- земват пълномощията на цен- становките в последните изме- актуализиране. С генерални- ват тези средства. В послед- извършени от ресор- трални държавни ведомства нения и допълнения към Зако- те планове се очаква да бъдат ните изменения и допълнения ното Министерство и юридически институции. В на за водите. формулирани приоритетите и към Закона за водите това е на регионалното раз- новата политическа обстанов- За да бъдат създадени асоциа- едва след това да се пристъ- регламентирано да се реализи- ка процедурите по избора на циите по ВиК, бе необходимо пи към проектиране и изграж- ра чрез особени посредниче- витие и благоустрой- ВиК оператори могат да бъдат министърът на регионалното дане на отделните елементи на ски структури - асоциации по ството и подведом- извършени от ресорното Ми- развитие и благоустройство- ВиК инфраструктурата. Така- ВиК, в чиито състав е пред- нистерство на регионалното то да издаде заповед, с която ва е логиката. видено участието на предста- ствените му общини развитие и благоустройство- да се оформят т.нар. обособе- На стр. 6

×