Your SlideShare is downloading. ×
Twitter för journalister
Twitter för journalister
Twitter för journalister
Twitter för journalister
Twitter för journalister
Twitter för journalister
Twitter för journalister
Twitter för journalister
Twitter för journalister
Twitter för journalister
Twitter för journalister
Twitter för journalister
Twitter för journalister
Twitter för journalister
Twitter för journalister
Twitter för journalister
Twitter för journalister
Twitter för journalister
Twitter för journalister
Twitter för journalister
Twitter för journalister
Twitter för journalister
Twitter för journalister
Twitter för journalister
Twitter för journalister
Twitter för journalister
Twitter för journalister
Twitter för journalister
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Twitter för journalister

757

Published on

Introduktion till Twitter för journalister. …

Introduktion till Twitter för journalister.
Av Niklas Fagerström

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
757
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • En introduktion till Twitter förjournalister. Av NiklasFagerströmi februari 2011.
 • Twitter harhunnits I fem år,ochhar nu närmare 200 miljoneranvändare. Detärmerändubbeltsåmångaanvändaresomförettår sedan. Oklarthurmångaavdemsomfinnsi Finland, men detärfråganomminstflerahundratusenpersoner.Man kanfölja med vadvissapersonerskriverellerdiskussionenomvissaämnen, såsomdemonstrationernaiEgypten.
 • Varförska man alltsåbry sig om Twitter? Tjänstenkan till exempelhjälpa en attgörarapporteringenännuenklare.I samband med storynomskottlossningen mot den amerikanskakongressledamoten Gabrielle Giffordsi Arizona ijanuarisåträddet.ex. en klasskamrat till gärningsmannenframpå Twitter. Detvar sedan möjligtattintervjuahenne via Twitter. Alternativtkunde man ha kommitöverensomattträffasför en radio- ochellertv-intervju.
 • Ochhärärexempelpånågra tweets somvisaratt man kanfåredapåalltmöjligtsomhar med breaking news attgöra via Twitter – man måsteförståsbarakommaihågattdubbelkollainformationenochutvärderahurpålitligakällornaär.
 • Attsynaspå TwittergerbådeSvenskaYleochossreportrarstörresynlighetochmöjlighetattbyggauppettpositivtvarumärke.Infooftatillsammans med kommentarer.
 • …dethärkanocksåkombineras med andrasökord,så man kan se t.ex. vadHelsingforsarnaskriveromNokiasframtid.
 • Detfinnsolikaexternatjänstersomkananvändadatanfrån Twitter. En avdemheterStreamd.in. Den låter dig t.ex. se vemsomtwittrarpåspecifikaställen. Detfungerarändåbaraom de twittrar via en smarttelefonoch de harvaltattdela med sig sin GPS-position, men detharblivitvanligarepåsistone.
 • I samband med registreringen så kommer Twitter också att be dig ladda upp ett foto på dig själv. Det ska man se till att göra – många tar nämligen inte profiler utan egen bild på allvar.
 • Många som först testar Twitter tycker att servicen verkar tråkig.Men Twitter kan vara givande – det gäller bara att hitta intressanta personer att följa. De sållar sedan fram intressant material som man kan dra nytta av.Då man själv deltar i diskussionen kan man också få hjälp och tips vid behov. Du kan börja med att hitta personer du känner från tidigare och folk som har att göra med ditt bevakningsområde eller dina intressen.
 • När man harregistrerat sig ochloggat in, så ser hemsidanutungefärsåhär. Här ser man också de tweets som folk man följer med harskrivit, ikronologiskordning.
 • Du kanklickapåenskildameddelandenförattfåuppmerinfo,då visas t.ex. fler tweets från den personenoch du kanciteraellersvarapåettmeddelande.
 • Om du klickarpånamnetpånån person såtas du till den personensprofilsida. Härärt.ex. Jay Rosen, en kändamerikanskjournalistikprofessor. Härstår en kortbeskrivningomvadhanjobbarmed…
 • …ochman kanockså se hurmånga tweets hanharskrivit, hurmångaföljarehanharochhurmångahansjälvföljer.
 • Tillbaks till Home-sidan.Då du villtwittrapåTwitter.comsåskerdetirutanuppe till vänster. Detlönar sig atttänka på vad man skriver och skicka inte för många meddelanden – det mesta är ju fullt synligt för alla...
 • Och du har alltså bara 140 tecken på dig.Det kan vara bra att twittra åtminstone några gånger i veckan – en inaktiv Twitter-profil ger ofta ett sämre intryck än ingen Twitter-profil alls. Det finns inga särskilda regler för vad man förväntas skriva eller hur ofta. Vissa användare skriver mer personliga meddelanden, andra mer professionella meddelanden. I medeltal är kommunikationen ändå mindre privat på Twitter än på Facebook. Det är också vanligt att man nischar sig och mest skriver om några få ämnesområden.Själv brukar jag t.ex. skriva åtminstone en gång per dag, oftast om journalistik.
 • En retweet är då man citerar vad någon annan skrivit. Det markerar mqn med RT, följt av at-symbol och användarnamnet på den person man citerar. Man har en möjlighet att lägga till en egen kommentar före RT. Man kan också rätta stavfel och förkorta citatet.Med hjälp av ordet ”via” visar man att man fått informationen via en viss person (eller flera personer).På sistone har också en annat sätt att citera dykt upp – MT. Används då man gör en stor förändring till det nån har twittrat, t.ex. en innehållslig ändring eller en ändring i betydelse.
 • Nivå 0 - En del nybörjare på Twitter skriver ingenting alls, utan läser bara. Man får ändå ut en hel del mer av Twitter om man själv också deltar i diskussionen.Nivå 1 - Man kan skicka privata meddelanden direkt till en annan användare. För att det ska gå måste personen i fråga ha valt att följa en på Twitter.Nivå 2 – I inställningarna kan man välja att ha ett skyddat användarkonto. Det innebär att man måste godkänna alla som vill följa en innan de tillåts läsa vad man skriver. Jag skulle ändå rekommendera att man undviker att låsa meddelandena till en liten grupp på det här sättet – poängen med Twitter är att ju att dela med sig och att delta i den allmänna diskussionen.
 • Nivå 4 – vanlig tweet.Nivå 5- mångasökerpåämnesord, ellersåkalladehashtagsföratthittarelevantameddelanden. Tecknetfyrkant (#)
 • Dåmeddelandenapå Twitter fårvara max. 140 teckensålönardet sig attanvändaadress-förkortare
 • Förutomattklickapå Follow invid en enskildanvändaresåkan du ocksåväljafölja en helgruppanvändareåtgången via färdigalistor, ellerskapa dig egnalistor. Kanske du villhandplocka folk somskriveromkriseniEgypten. De listor de följer med dykerupppå din profilsida. Meddelandenasomlistanvändarnaskriversynsintepå din Home-sida bland de övrigameddelandenasom folk du följerdirektskriver, utanbarapålistansegensida. Listorkanvaraettlättsättatthittapersoner man villföljaenskilt. Poängen med listorärattdetärlättattbörjaochslutafölja en helgruppmänniskor.
 • Jag skullerekommenderaatt man dådetärmöjligtanvänder Twitter medhjälpavskilda program. Detäroftasnabbareochmeröverskådligt. ProgrammetTweetdeckt.ex. visarflerakolumnersåatt man kanhållakollpåfleraflödensamtidigt. DetfinnsmångautländskamediebolagsomharTweetdeckinstalleratpåsinaarbetsdatorer till journalisternasförfogande. Twitter-applikationerförsmartmobilenfungerarpåliknandesätt – men de gördetdessutomlättattlägga till bilderochvideofiler till meddelandena.
 • Ochom manärriktigt bra påattrapportera via Twitter så vet man aldrigvardetslutar…
 • Transcript

  • 1. Twitter
  • 2.
   • En populärmikro- bloggtjänstochettsocialtnätverkiett.
   • 3. Användarnaskrivermeddelanden (tweets) på max. 140 tecken.Detkallas “atttwittra”.
   • 4. De allraflestameddelandenaskickasheltöppetsåattallakanläsadem.
   www.twitter.com
  • 5. 200 miljoneranvändare (jan. 2011)
   110 miljoner tweets per dag.
   Följ med specifikapersonerellerdiskussioner.
  • 6. So what?
   Twitter underlättarrapporteringenförossjournalister. Man kant.ex. hittajuttuidéer, intervjupersoner,bakgrundsinfoochkollafakta.
  • 7.
  • 8. …flerorsakerattvarapå Twitter:
   Tusentalsfinländarekonsumerarsinanyheter via Twitter. Attverkadärgerstörresynlighet.
   Bliinformeradomsådant du ärintresserad av.
   Direkt feedback på de program/inslag du gör.
   Nätverka med källor. Diskutera med/fråga folk somärintresseradeavspecifikaämnen.
  • 9.
   • På Twitter kan man också se vad folk twittrarompåvissaområden, såsomHelsingfors.Skrivdånear:helsinkiisökrutan.
  • Tweets påkartan… http://streamd.in
  • 10. Hurkommer man igång?
   Man registrerar sig påwww.twitter.com
  • 11. Sedan… Hittaintressantapersonerattfölja.
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17. I fältetskriver man ettmeddelandepå
   upp till 140 tecken, alltså en tweet.
   Meddelandetpublicerasdå man tryckerpåTweet–knappen.
   Dådykerdetupppå den egnaprofilsidanoch
   på Home-sidanhosallaensföljare.
  • 18.
  • 19. Hur man kancitera/hänvisa/rätta
   RT – retweet (citat):
   Any confirmation? RT @monasosh: Unconfirmed reports that thugs are being mobilized to attack people @ parliament. Hope it is only rumors #Jan25
   via - formuleraomochhänvisa:
   There are unconfirmed reports that thugs are being mobilized to attack people at the Egyptian parliament. #Jan25 /via @monasosh
   MT – modified tweet (ändratcitat):
   MT @monasosh: Unconfirmed reports that thugs are being mobilized to protect people @ parliament. #Jan25
  • 20. Väljhurhögljudd du villvara…
   Nivå 0 – skriv ingenting
   Nivå 1 – privatmeddelande (message/DM)
   Nivå 2 – skyddat användarkonto
   Nivå 3 – svara på en tweet
   Börja en tweet med att skriva @-tecknet, följt av mottagarens användarnamn. Då dyker tweeten upp i flödet ”Mentions” hos mottagaren, där det är svårare att missa. Inga andra personer ser tweeten i sina flöden. Det är ändå inte hemligt – syns i din profil.
  • 21. …väljhurhögljudd du villvara
   Nivå 4 – vanlig tweet
   Syns direkt hos de som följer dig och på din profilsida.
   Nivå 5 – inkludera en såkallad hashtag (= ett ämnesord), med tecknet # före i din tweet.
   Skriv t.ex. ”Demonstrationerna i #Egypten fortsätter i dag för sjuttonde dagen i följd.”
   Många tv-program, konferenser med mera har egna hashtag. Hjälper till att samla diskussionen.
  • 22. Internetadress-förkortare
   Lägggärna till en länkiditt Twitter-meddelande, men förkortalänkenförst. Detgårlättt.ex. påadressen http://j.mp
   http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=Helsinki,+Finland&aq=0&sll=37.0625,-95.677068&sspn=50.823846,110.390625&ie=UTF8&hq=&hnear=Helsinki,+Finland&ll=60.169866,24.938278&spn=0.003933,0.013475&t=h&z=17
   Ärlika med: http://j.mp/fEZ7Xl
  • 23. Följ en gruppanvändare via en lista
   • Detfinnsfärdigalistorpåanvändaresomskrivert.ex. ommiljö-frågorelleromkriseniEgypten. Listorhittaspåandra Twitter-användaresprofilsidorochpålistorious.com.
   • 24. Du kanocksåskapaegnalistor.
  • Flersättattanvända Twitter
   I ettskiltdataprogramsåsomTweetdeck. Kan laddasned gratis påtweetdeck.com.
   Särskildaapplikationerpåmobilen, t.ex. “Twitter for iPhone”.

  ×