Plan nieuw-kortrijk-web
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Plan nieuw-kortrijk-web

on

 • 2,329 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,329
Views on SlideShare
1,272
Embed Views
1,057

Actions

Likes
0
Downloads
8
Comments
0

2 Embeds 1,057

http://www.nieuwsblad.be 911
http://m.nieuwsblad.be 146

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Plan nieuw-kortrijk-web Plan nieuw-kortrijk-web Document Transcript

 • planNIEUWKORTRIJK
 • plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK Kortrijk is op dit ogenblik waarschijnlijk dé muziekstad van Vlaanderen Evelien Martens, 1 van de meer dan 75.000 unieke mensen van bij ons heel wat unieke individuen, initiatieven, gezelschappen, Kortrijk, leerde in Gent haar man kennen. Ze werkte in Leuven winkels. We moeten hen meer koesteren. Kortrijk telt veel talent maar woont nu in Kortrijk, in de Goedendaglaan, met haar 2 kin- maar we pakken er te weinig mee uit. Een voorbeeld. Kortrijk is op deren. Ze werkt in Howest. Ze houdt van onze stad: ‘Kortrijk heeft dit ogenblik waarschijnlijk dé muziekstad van Vlaanderen. Alleen, de allure van een grootstad maar ook de charme van een dorp’. wat doen we ermee? Wie buiten Kortrijk weet dat? Daarmee zegt Evelien wat het nieuwe Kortrijk moet worden. Er is Verrassend staat niet gelijk aan elitair. Kortrijk is geen wereld- al een weg afgelegd, zeker. Kortrijk is niet meer de wegkwijnende stad. We moeten Parijs of Londen niet willen zijn. Stadsfestival stad van 15 jaar geleden. De sfeer komt terug maar de uitdagin- Sinksen, een gezellige kerstmarkt, zomerconcerten, veel terrassen, gen blijven groot, zeer groot. de Kortrijkse revue, de Spatjes, het volkse Kortrijk, ook dat is Kort- rijk. We koesteren ‘de charme van een dorp’ maar omarmen het Kortrijk moet durven groeien. Met nieuwe inwoners, studenten, grootse van een regiostad. Van hoger onderwijs tot een fijn klein jonge gezinnen, bedrijven, initiatieven. Groeien met zin voor experi- kleuterklasje in je buurt. Van ontmoetingsplekken in alle deelge- ment. Jos Verbist van theatergezelschap Antigone zegt het treffend meenten en het centrum tot een prachtige Schouwburg. Van in het mooie boek ‘Vissen in de Leie’: ‘Kortrijk mag maar bruisen tot kleine speelpleinen tot een super coole Warande en skate & blade een bepaald uur.’ De kern van die groei en dat experiment zijn de & bike. Kortrijk heeft al deze troeven. jongeren en de jonge gezinnen. Zij vormen de toekomst van onze stad. Zij hebben recht op een leefbaar en gezellig nest. Met veel Kortrijk moet durven kiezen voor zijn wortels: de bakermat plaats en groen voor de kinderen. Met veel aandacht voor veilig- van het ondernemerschap. Bedrijven, gedreven en bekwame heid, ook fietsveiligheid, en netheid. Met veel ruimte voor durven, werknemers, hoger onderwijs en universiteit, Interieur, ze vormen experimenteren, en af en toe eens mislukken. Ook dat hoort er bij. het hart van de creatieve maakbedrijven. We bouwen onze regio om tot de vallei van de creatie, the Valley of Creation. We geven Kortrijk moet durven verrassen en origineel zijn. Dat is ‘de al- onze bedrijven ruimte om duurzaam te groeien en trekken nieu- lure van een grootstad’. Bij ons moet je het verschil merken. Er zijn we bedrijven aan.2 3
 • plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJKKortrijk moet een stad zijn van en voor alle mensen van Kortrijk kiest voor sterke straten, buurten en wijken. Zij vor- Meer zelfs, we willen dit duidelijker maken aan jonge gezinnen dieKortrijk. Ondanks het beeld dat vele mensen hebben van onze men de basis van een sterke stad. Het bestuur moet opnieuw op zoek zijn naar een betaalbare stek. Maar we moeten ook oogstad en regio (wel eens het ‘Texas van Vlaanderen’ genoemd) is de aandacht hebben voor de essentie, voor zaken waar mensen wel hebben voor de problemen die er zijn. Ons woonpatrimonium isarmoede de voorbije jaren onrustwekkend en vaak onzichtbaar wakker van liggen. Daarom hechten we veel belang aan wijk-, sterk verouderd en lang niet iedereen is in staat om een degelijkegestegen. Nu al 1 op 7 Kortrijkse kinderen wordt in armoede ge- straat- en buurtcomités. Daar waar ze nog niet bestaan, geven we en gezonde woning te kopen of te huren. Daarom zetten we in opboren. De kloof tussen Belgen en nieuwe Belgen (mensen met stimulansen om er op te richten. De actie Kortrijk Spreekt en een nieuw doelgericht stelsel van woonpremies die duurzaam-een verschillende culturele achtergrond) is en blijft groot. De Iedereen Spreekt - waarvan de resultaten mee aan de basis lig- heid en comfort nastreven. Voor bepaalde groepen is ‘gemiddeldwerkloosheid is in vergelijking met die van andere West-Vlaamse gen van ons Plan Nieuw Kortrijk - is daarvan een mooi bewijs. We betaalbaar’ vaak ‘nauwelijks betaalbaar’. Daarom zetten we in opsteden Brugge en Roeselare te hoog. Daar moeten we, meer dan blijven de comités de komende 6 jaar betrekken bij ons bestuur. bijkomende sociale woningen en hebben we aandacht voor di-ooit, iets aan doen. Responsabiliseren van alle burgers gaat hand in hand met het verse woontypologieën. idee van een duurzame stad. Mede-eigenaars van netste straat ofWe kiezen voor een schepen die expliciet bevoegd is voor armoe- van meer veiligheid in je buurt, zijn mogelijke voorbeelden. Samen met de regio gaat Kortrijk voor een streekverhaaldebestrijding. We reiken de hand naar alle nieuwe Belgen en wil- want een gemeenschappelijk streekvisie is nodig. Over veiligheid,len hen mee krijgen in het nieuwe Kortrijk. Rechten en plichten Kortrijk is de meest betaalbare woonstad van de Vlaamse cen- tewerkstelling, onderwijs, vrije tijd, duurzaamheid. Nieuwe vor-vormen de kern van ons beleid. We kiezen voor een actieve wel- trumsteden. Dat bleek uit een recente studie die midden febru- men van interbestuurlijk samenwerken op regionaal vlak wordenvaartsstad die alle mensen sterker maakt. Met activering en deel- ari werd gepubliceerd. Een mooi huis in het centrum van de stad in samenspraak met de collega-gemeenten en de provincie beke-name op elk vlak. Een job is de kortste weg uit de armoede, een is hier gemiddeld genomen redelijk betaalbaar. Deelnemen aan ken en uitgeprobeerd.stad is pas rijk als niemand arm is. sport en cultuur evenzeer. Parkeren ook. We willen dat zo houden. Een Europa van (grote) steden is veel meer dan een Europa van lan- den. Kortrijk heeft met Rijsel een buurstad die groter is dan Brussel maar veel Kortrijkzanen beseffen dat amper. Daar moet de Euro- metropool een antwoord op vinden. Met zichtbare maatregelenKortrijk moet een stad zijn van en voor moeten we de harten en geesten van de mensen winnen. Door dealle mensen van Kortrijk aanpak van grenscriminaliteit en het uittekenen van een gezamen- lijke toekomst. De Euregio heeft nood aan een herkenningspunt. In samenwerking met steden Menen, Doornik en vele actoren lijkt de grensovergang Rekkem-Ferrain ons daartoe een geschikte plek. De stadscoalitie wil een stadsbestuur dat transparent en so- ber is. Dat betekent een kleiner bestuur dat goedkoper is zonder een euro belastingverhoging voor de mensen en bedrijven van Kortrijk. Zo zijn we de eerste stad die consumentenzaken als be- voegdheid heeft en informeren en verenigen we onze inwoners en ondernemers. We brengen ten slotte de stadsdiensten dichter bij de mensen. Met de komst van sociale media en nieuwe technologie is veel mogelijk om mensen samen te brengen. De stadsdiensten en het stadsteam zijn er voor de mensen en niet omgekeerd.4 5
 • plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK 10 engagementen voor de mensen van Kortrijk6 7
 • 1plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK Kortrijk Spreekt/Iedereen Spreekt nier te bekijken en desnoods bij te sturen willen we een stedelijke ombudsman/vrouw aanstellen, binnen het bestaande kader van Een stad die luistert en dialogeert Het nieuwe stadsbestuur heeft de bevolking van alle wijken in de stadsmedewerkers. Die staat onafhankelijk van de politiek en de deelgemeenten en de binnenstad nauw betrokken bij het schrijven administratie, bekijkt of de relaties tussen bestuur en inwoners van voorliggend Plan Nieuw Kortrijk. Elke wijk werd uitgenodigd correct verlopen en zoekt samen met de stad naar oplossingen om drie prioriteiten aan te geven (zie vanaf pagina 65). Daarbij werd daar waar het fout loopt of beter kan. De stadscoalitie wil Kortrijk teruggeven aan alle Kortrijkzanen. Daarom gaat ervoor gekozen om fundamentele inspraak vanuit de bevolking te ze rechtstreeks in dialoog met de 75.000 inwoners. We werken het bestuurs- organiseren. Ook werden bijzondere inspanningen gedaan om Kindergemeenteraad akkoord uit op basis van gesprekken met de inwoners, wijk per wijk. Op die mensen die zelden een stem krijgen, te horen. Senioren, jongeren, mensen met een beperking, mensen in armoede. Kinderen en jongeren verantwoordelijkheid geven en warm ma- manier leggen we samen met de inwoners de prioriteiten vast van de stad ken voor de politiek . Dat willen we bereiken door de installatie en haar zeven deelgemeenten. De buurt bestuurt. Op die manier willen we een antwoord bieden op het gevoel dat van een gemeenteraad voor en door kinderen. Tijdens die zittin- men politici enkel hoort of ziet voor de verkiezingen. gen komen zaken aan bod die kinderen na aan het hart liggen: sport, milieu, verkeer, school, jeugdbeweging... Daarbij maken Kortrijk Spreekt en Iedereen Spreekt is geen eenmalig initiatief. we gebruik van aangepaste en ludieke methodes, zodat partici- Het is integendeel de start van een volwaardige samenwerking in patie voor de kinderen leuk wordt en blijft. Er is aandacht voor de periode 2013-2018 die we vastleggen in een participatiechar- het uitleggen van beslissingen uit de kindergemeenteraad aan de ter. Daarbij gebruiken we innovatieve methodes zoals ‘Budget andere kinderen van diverse scholen. Hiervoor worden alle voor- Games’ om op wijk- en buurtniveau te bepalen welke prioriteiten bereidingen en verslagen van de bijeenkomsten bijgehouden op nu echt uitgevoerd worden, wetende dat de middelen beperkt een blog. Ook een kinderfuif kan elk jaar mee het draagvlak voor zijn. Bewoners zien in dat niet alles kan, en moeten compromissen de kindergemeenteraad vergroten. Door de installatie van de kin- sluiten. Dit verhoogt de betrokkenheid. dergemeenteraad krijgen de kinderen mee inspraak in het beleid van de gemeente en leren ze overleggen, vergaderen en spreken Eén van de uitdagingen is om binnen de wijk- en gebiedswer- voor een groep. king niet alleen de bestaande comités te ondersteunen maar ook actief te werken aan nieuwe comités in de buurten waar de Gemeenteraad on-the-move & live stream mensen niet georganiseerd zijn. De stadscoalitie vindt directe democratie uiterst belangrijk. Daar- Werken met een participatiecharter om is ze voorstander om het stadhuis naar de mensen te brengen en niet omgekeerd. Kortrijk zal de gemeenteraden live streamen Om inspraak en participatie op een doortastende wijze te onder- via het internet. steunen wil het stadsbestuur werken met een participatiecharter. De adviesorganen met hun uitgewerkte adviezen, de vaste en De deelgemeenten zijn een vol- structurele deelname van inwoners, buurtcomités en het mid- waardig deel van de stad. Daar- denveld geven vorm aan dit participatiecharter. om is beslist om de maandelijk- € 5.951.580 se gemeenteraad soms ook in is het bedrag dat we Ombudsman/vrouw de deelgemeenten te houden. de komende 6 jaar Gemeenteraad-on-the-move. zullen besteden aan Inwoners hebben soms de overtuiging of de indruk dat ze niet Elke deelgemeente zal aan bod dit engagement correct behandeld worden. Om dat op een onafhankelijke ma- komen.8 9
 • 2 plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK We zorgen voor nieuwe parken en groene verbindingen om buurten te versterken Een stad die verjongt en vergroent Jongeren koesteren De stadscoalitie wil dat iedereen thuis is in Kortrijk. We maken de stad aantrekkelijker met meer groen en we gaan voor een verjon- We willen jongeren koesteren, niet wegjagen. In plaats van jon- gingskuur. Jonge gezinnen vormen mee de toekomst van Kortrijk. geren te beschouwen als overlast, geven we jongeren ruimte om elkaar te ontmoeten. Er komt een nieuw ontmoetingscentrum op We zorgen ook voor nieuwe parken en groene verbindingen. We maat van de Kortrijkse jongeren. Jeugdlokalen worden functio- hebben de ambitie om van Kortrijk een klimaatstad te maken. neel en duurzaam ingericht. De stad brengt jeugdverenigingen samen voor groepsaankopen energie en bouwmaterialen en helpt zo om de factuur te drukken. De realisatie van een middel- grote fuifzaal is voor de stadscoalitie een topprioriteit. De stad bevordert veilig uitgaan én veilig thuiskomen. Jongerencultuur moet kunnen groeien van onderuit. De stad on- dersteunt jeugdverenigingen en kent impulssubsidies toe aan wie op een positieve manier durft experimenteren. Er komen gedoog- zones voor graffiti. Graffiti op ongepaste plaatsen wordt aangepakt. De stad neemt de Jeugdraad ernstig. Samen met die raad reali- Meer natuur, meer bos seren we een beleid van en voor jongeren. Jongerenorganisaties die werken voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren Kortrijk heeft te weinig groen en open ruimte en behoort tot de worden ondersteund bij de uitbouw van hun werking. bosarmste regio’s van Vlaanderen. De stadscoalitie legt zich hier vo o r niet bij neer en investeert in oude en nieuwe groenzones. Zo b van eeeld vergroten we de leefbaarheid voor iedereen en trekken we meer proje en ct Een nieuwe Jeugdherberg jonge gezinnen aan. We doen er alles aan om de schaarse natuur te behouden, groene zones met elkaar te verbinden en uit te brei- Op de site van het Groeningeheem aan de Passionistenlaan den. Er komt één plan van aanpak voor het beheer van de Leieval- bouwen we een nieuwe jeugdherberg met een capaciteit lei en de verschillende beekvalleien in het buitengebied en één tussen 118 en 133 bedden. Het gebouw telt 5 bouwlagen. plan om het groen in de stad en deelgemeentes te versterken. Het gelijkvloers beschikt over een bar en enkele polyvalente zaaltjes. De conciërgewoning bevindt zich boven de keu- De meeste bossen zijn in privaat bezit, we bekijken hoe we deze € 84.570.816 ken. Er wordt ook een sportzaal gebouwd in een latere fase waarna de bestaande jeugdherberg wordt gesloopt. Naast natuurgebieden duurzaam kunnen beheren en openstellen voor het publiek. We versterken bestaande boskernen door bijkomen- is het bedrag dat we de komende 6 jaar Toerisme Vlaanderen, die later ook eigenaar wordt van het de percelen te beplanten. Het initiatief van het geboortebos zet- zullen besteden aan gebouw, subsidiëren ook de Provincie en de 2 hogescholen ten we verder: een boom voor ieder kind dat wordt geboren en in dit engagement uit Kortrijk (Howest en Katho-Vives) mee dit project. Kortrijk woont. Het Stadsgroen Marionetten krijgt verder vorm, met Hoeve te Couckx en de Libel als volwaardig trefpunt en een10 11
 • plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK Kortrijk ondersteunt en stimuleert (nieuwe) opleidingen en kennis- en expertisecentra die belangrijk zijn voor de economische ontwikkeling van de streekspeelbos voor de jeugd. We behouden en ontwikkelen trage we- jeugd en sport samen om het sociale weefsel te versterken. Wegen. Dat is niet alleen een goede zaak voor de natuur maar ook pakken concentraties aan en streven naar een schoolbevolkingvoor fietsers en wandelaars. Er wordt niet geraakt aan de natuur- die de stadsbevolking weerspiegelt.structuur ten zuiden van de E17: het Kennedybos en het open vo o r bgebied Triloy in Aalbeke blijven intact. van eeeld proje en ct Een nieuw Hoog KortrijkKortrijk Onderwijsstad Hoog Kortrijk is het speerpunt voor belangrijke onderwijs-Het basis- en secundair onderwijs in de stad telt bijna 20.000 spelers, bedrijven, het ziekenhuis AZ Groeninge, XPO als spilleerlingen, het hoger en universitair onderwijs meer dan 9.000 voor grote beurzen en vele bezoekers. De stad wil deze kernstudenten. Het deeltijds kunstenonderwijs heeft meer dan 3.000 van bedrijvigheid en dynamiek versterken en ondersteunen.leerlingen en jaarlijks volgen duizenden volwassenen één of an- De President Kennedylaan wordt over haar hele lengtedere vorm van cursus, opleiding of vorming. Kortom, onze stad tot de rotonde Beneluxlaan heringericht. Een bijkomendeheeft duidelijk een onderwijsfunctie. verbinding tussen de President Kennedylaan en de af- rit van de E17 wordt aangelegd, in het verlengde van deDe stad wil dan ook de verdere uitbouw van het onderwijs onder- Munkendoornstraat. Met de herinrichting van de Presi-steunen en een rol gericht op alle onderwijsvormen, niveaus en dent Kennedylaan komen er vrij liggende, dus veilige ennetten. Bijzondere aandacht gaat naar kwaliteit, gelijke onder- mooie fietspaden, doorstromingsmogelijkheden voor hetwijskansen, innovatieve en creatieve initiatieven en levenslang openbaar vervoer en het versterken van de groenstructuur.leren. We stemmen af op de maatschappelijke en economische De werken zullen gerealiseerd zijn einde 2016.ontwikkeling van stad en regio. Gebundelde parkeervoorzieningen zullen de individuele parkeernoden invullen. Expressbusverbindingen zullen deDe stadscoalitie zet in op de brede school. Een School dus met as Hoog Kortrijk en station-centrum versterken. Het oudeeen hoofdletter, waar kinderen en jongeren, zich veilig en ge- vlasmuseum wordt omgebouwd tot een faculty club voorïnspireerd voelen om op alle terreinen hun competenties op te Katho-Vives en Kulak.bouwen. De brede school brengt zo onderwijs, welzijn, cultuur,12 13
 • plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK vo o r b van eeeld proje en 8 (ver)nieuw(d)e scholen ct joen euro komt een nieuwbouw voor de 2e graadschool met een speelplaats en fietsenberging. De gebouwen voor de 3e graad- De volgende zes jaar wordt bijna 100 miljoen euro geïnves- school TSO-BSO worden gerenoveerd met aanpalend 2 nieuwe teerd in het onderwijs van de stad Kortrijk. Het scholenpro- vleugels die de feestzaal verbinden met de bestaande. De wer- gramma “Scholen van morgen “ komt tot stand met publiek ken starten einde 2014 en alles wordt afgewerkt begin 2016. private samenwerking. 8 scholen zullen grondig worden ver- Leielandscholen, Campus Sint-Theresia, Stella-Maris en Sint- nieuwd. Uiterlijk 2017 wordt de laatste school afgewerkt. Niklaas Kortrijk, gelegen in de Burgemeester Nolfstraat en Be- heerstraat. Dankzij een investering van 18,5 miljoen euro komt KTA Heule & BS Kransvijver. Dankzij een investering van 7,75 een geprofileerde school voor personenzorg voor 1e tot en met miljoen euro worden de bestaande gebouwen vervangen 6e leerjaar achteraan de huidige site van het Sint-Niklaasinstituut door een nieuwbouw waarbij plaats is voor werkplaatsen voor met toegang aan de kant van de Beheerstraat. De werken starten de studierichtingen zoals bouw, metaalbewerking, elektrici- begin 2016 en alles wordt afgewerkt einde 2017. teit, auto, grafische, schilderen en decoratie . De werken star- Guldensporencollege (vroeger de Pleinschool), gelegen ten einde 2014 en alles wordt afgewerkt begin 2016. aan het Plein 14. Dankzij een investering van 5,3 miljoen Leielandscholen. Campus Sint-Niklaas Kortrijk, gelegen in wordt het huidige internaat volledig gerenoveerd aan de de Senator Coolestraat. Dankzij een investering van 18,5 mil- voormalige kloostervleugel. Daarnaast komt er een nieuw- joen euro komt een nieuw gebouw dat plaats geeft aan goed bouw refter. De werken starten midden 2014 en alles wordt uitgeruste praktijklokalen, met hyper moderne keukens, afgewerkt einde 2015. restaurants, een bar, een demonstratiekeuken met aula, een Guldensporencollege (vroeger Sint-Amandscollege), gele- wijndegustatielokaal, een sportzaal en ondergrondse parkeer- gen Kollegestraat 8. Dankzij een investering van 2,1 miljoen garages voor het personeel en bezoekers. De werken starten euro komt er een nieuwbouw en renovatie voor de kleuter- midden 2014 en alles wordt afgewerkt einde 2015. school met aanleg van een speelplaats. De werken starten mid- SSBuO Ter Bruyninge, gelegen in Marke. Dankzij een inves- den 2014 en alles wordt afgewerkt in het lopende jaar 2015. Voor het basis- en secundair onderwijs wordt een flankerend on- Groen overal in de stad tering van 5 miljoen euro vervangt men de bestaande oude CVO volwassenenonderwijs, Kortrijk-Weide. Dankzij een in- derwijsbeleid gevoerd gericht op gelijke onderwijskansen voor paviljoenen (dateren nog uit de jaren ’60) met een nieuwbouw vestering van 11,4 miljoen komt er een nieuwbouw voor de iedereen. Er gaat specifieke aandacht naar kansengroepen om De stadscoalitie wil ook de verstedelijkte kernen een groenere met plaats voor een turnzaal en een overdekte speelplaats. De centra volwasssenenonderwijs op de site Kortrijk Weide. Er schoolachterstand en ongekwalificeerde uitstroom te voorkomen aanblik geven. Via parken en kleinere groenelementen brengen werken starten einde 2014 en alles wordt afgewerkt einde 2015. komt een hoogbouw die eyecatcher en visitekaartje wordt en om voldoende doorstroom naar het hoger onderwijs of de ar- we de natuur in de stad. We grijpen alle kansen om groen- en Guldensporencollege (vroeger Sint-Amandscollege), gelegen voor levenslang leren in de stad Kortrijk. De werken starten beidsmarkt te realiseren. parkzones op te waarderen, aan te leggen of te openen, met als aan de Diksmuidekaai 6. Dankzij een investering van 24,9 mil- einde 2014 en alles wordt afgewerkt in het lopende jaar 2016. kers op de taart een nieuw stadspark op Kortrijk Weide. De buffer We pakken het spijbelen aan, werken taalachterstand weg als voor- tussen de wijk Venning en de Ring (Den Hert) wordt integraal ont- waarde voor betere slaagkansen. wikkeld als groengebied. Ook Bissegem krijgt een gemeentepark.We ondersteunen studentenactiviteiten, realiseren een fuifzaal en stad, zijn goed voor de horeca en helpen bij de sociale controle. Om de vrije schoolkeuze te garanderen, iedereen kans te geven We organiseren jaarlijks de Dag van het Park, telkens op een an-werken mee aan een beter openbaar vervoer. We ondersteunen Volwassenenonderwijs is erg belangrijk. We hebben aandacht voor om op aanvaardbare afstand een school te vinden en om een dere locatie. We brengen de Kortrijkse parken tot leven door heten stimuleren (nieuwe) opleidingen en kennis- en expertisecentra taalonderwijs (Nederlands voor anderstaligen), voor het dichten spreidingsbeleid te voeren, moeten capaciteitsproblemen samen aanbieden van voorzieningen zoals speelinfrastructuur of draad-die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de streek. We steunen van de digitale kloof en voor opleiding en vorming voor de invul- met de scholen aangepakt worden. Een centrale aanmeldings- loos internet en het stimuleren van activiteiten zoals publiekemaximaal Howest, Katho en Kulak en stimuleren hen om vooral te ling van knelpuntberoepen (in zorg en horeca, bijvoorbeeld). In procedure en een digitaal aanmeldingssysteem zijn daarbij goede barbecues. Het Begijnhofpark wordt een festival- en muziekpark.investeren in de binnenstad. Op deze manier trekken we de stu- het deeltijdse kunstenonderwijs willen we de infrastructuur verbe- instrumenten. Hiermee trekken we jongeren en andere inwoners aan in plaatsdenten naar het centrum want studenten brengen leven in de teren om zo kwalitatief, bereikbaarheid en laagdrempelig te zijn. van ze weg te jagen.14 15
 • plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK vo o r b van eeeld proje en De stad geeft het goede voorbeeld door in te zetten op duurzame van onze ecologische doelstellingen moet een gezamenlijke in- ct Nieuwe groene pleinen, werking. Stadsgebouwen en sociale woningen worden op een spanning worden. De bevolking kan bijdragen door het nemen parken, lanen en bossen duurzame wijze gerenoveerd. De stadsdiensten beperken het ener- van energiebesparende maatregelen in huis, het onderhouden gie- en waterverbruik. Dienstreizen gebeuren zoveel mogelijk op van vierkante metertuinen, het delen van auto’s en fietsen. De In de binnenstad bevinden zich mooie groene ruimtes een ecologisch verantwoorde manier. We realiseren een volwaar- stad ondersteunt burgers met maatregelen als het aanbieden (Begijnhofpark, Plein, Groeningelaan,…) maar ze zijn ge- dige ecowijk met passiefwoningen, decentrale energievoorzie- van energiescans of het begeleiden en subsidiëren van duurzaam ïsoleerd en daardoor minder doorleefd in het straatbeeld. ning, autodelen, gezamenlijk groen. We gaan voor groene energie, (ver)bouwen. Met doordachte ingrepen op de grote pleinen van de stad maken een plan op voor de inplanting van nieuwe windmolens (Stationsplein, Conservatoriumplein, Casinoplein, Schouw- en geven inwoners de mogelijkheid om financieel te participeren. We maken werk van een luchtkwaliteitsplan waarbij we CO2 en burgplein, Vlasmarkt, Overbekeplein, Grote Markt, Hout- Een lokale voedselstrategie moet ertoe leiden dat zoveel mogelijk fijnstofvervuiling meten met mobiele of vaste meetpunten (bv. markt,…) brengen we groene gezelligheid binnen in het voedsel plaatselijk wordt geteeld, in samenwerking met lokale boe- op de ledwall op de Grote Markt), dit in samenwerking met de centrum. Als we de centrumpleinen beplanten of tussenzo- ren en dankzij initiatieven zoals volkstuintjes of een stadsboerderij. Vlaamse Milieumaatschappij. nes vergroenen, zullen we de stad op deze wijze met elkaar verbinden. De heraanleg van de Groeningepoort tussen Met evenementen zoals een Klimaatweek of Donderdag Veggie- Dierenwelzijn het Plein en het standbeeld van de Maagd van Vlaanderen dag maken we de Kortrijkzanen bewust van de klimaatproblema- is hiervan een voorbeeld. We vernieuwen de wandelpaden tiek en de vele manieren om hiertegen te strijden. Het behalen De stadscoalitie verliest ook de dieren niet uit het oog en voert en de groenaanplanting. Dit gebeurt ook voor de omge- opnieuw een actief beleid van dierenwelzijn. De katten- en dui- ving Onze-Lieve-Vrouwekerk en de Begijnhofstraat, het vo o r b venpopulaties worden op een diervriendelijke manier onder con- van eeeld historische Kortrijk. Het landschapsbureau Wirtz noemt dit Een nieuwe groene long op Kortrijk-Weide proje en trole gehouden. We bekijken of er nieuwe hondendweides nodig ct de groene gordel die het stadsbeeld sterk zal verbeteren. zijn maar dulden geen poep op de stoep. Desnoods leggen we Op Kortrijk-Weide komt een nieuw stadspark van 2,5 hectare hier een GAS-boete op. De heraanleg van de Houtmarkt zal gebeuren samen met vlakbij de Leie, en dit samen met een aantal andere gebou- de private partner Sint-Vincentius. Er komt een onder- wen. Voor de jeugd plant de stadscoalitie een fuifzaal, metWe vergroenen de Kortrijkse pleinen en straten, ook in het win- grondse parking samen met het bouwproject van Sint- respect voor de buurtbewoners. Nog dit jaar zal het nieuwekelwandelgebied. We nemen initiatieven om een groene stads- Vincentius (op de site van de vroegere Sint-Niklaaskliniek). jongerenontmoetingscentrum (deel van de loods) zijn deu-gordel of boulevard te realiseren. De stadscoalitie heeft opnieuw Door het aanplanten van bomen en belangrijke groenpar- ren openen. We maken werk van een nieuw stadszwembadmeer aandacht voor het groen in de wijken van het centrum en tijen, het werken met natuurlijke materialen en de inbreng met binnen- en eventueel buitenfaciliteiten.de deelgemeentes. Kortrijk moet opnieuw een bebloemde stad van waterelementen geven we een natuurlijk karakter aanvan niveau worden. We moedigen de verschillende initiatieven in het plein. Met de realisatie van dit project versterken we Een vernieuwd volwassenonderwijs wordt - met haar nieuwstad en deelgemeentes aan en voeren een actief bebloemingsbe- de groene verbinding met het aanpalende Begijnhofpark. gebouw - een echte eyecatcher en zal deze site tot eenleid. Iedereen die wil bijdragen aan een groenere stad wordt be- Ook het winkel- en wandelgebied wordt aantrekkelijker plek voor leren en ontmoeten omdopen. De vroegere goe-trokken. Zo onderzoeken we het idee om ronde punten te laten gemaakt. De Lange Brugstraat, wordt in dezelfde, gekende derenkoer wordt heraangelegd. Ongeveer de helft wordtadopteren door tuinaannemers. stijl heraangelegd. Deze werken gebeuren gelijktijdig met een voetgangersdomein dat aansluit bij het centrum voor de realisatie van de nieuwe Houtmarkt. volwassenenonderwijs, de loods en de fuifzaal. De andereKortrijk Klimaatstad helft wordt aangelegd als randparking voor ongeveer 340 wagens. De parking kan ook gebruikt worden als evene-Kortrijk kan mee het verschil maken in de strijd tegen klimaatsver- bij het Burgemeestersconvenant, een Europese beweging. Hier- mentenplein. Het wordt zo ingericht dat het kan gebruiktandering en samen met de bevolking werk maken van een lagere mee engageren we ons om tegen 2020 de Europese doelstelling worden voor allerlei activiteiten, bv. een circusvoorstellingecologische voetafdruk. De stadscoalitie heeft de ambitie om van een vermindering van de CO2 uitstoot met 20 procent niet en openluchtoptredens.Kortrijk om te vormen tot een echte klimaatstad en wil aansluiten alleen te halen maar zelfs te overtreffen.16 17
 • 3 plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK Kortrijk, ondernemersvriendelijke stad bij uitstek Voor de (middel)grote ondernemingen maken we werk van een vernieuwd, integraal “industrieel beleid” met reële aandacht voor Een stad die onderneemt en deelt ‘In Kortrijk hebben ze iets meer’, zei Eric Van Zele, topman van Barco, de problematiek waarmee zij worden geconfronteerd. We zorgen manager van het jaar. Onze ambitie bestaat er in om van Kortrijk binnen de middelen van de stad voor correcte en volledige infor- de meest ondernemersvriendelijke stad van de regio te maken. matie, stipte en proactieve communicatie, opvolging en begelei- ding van dossiers. Ons industrieel beleid is gebaseerd op drie hoek- Kortrijk is het hart van werkend West-Vlaanderen. Na de K in Kortrijk is het Kortrijk moet durven de regionale motor van de creatieve maak- stenen. De economische dimensie omvat initiatieven gericht op nu tijd voor de O in Kortrijk, de O van ondernemende mensen. Kortrijk economie zijn. Basis hiervoor is een stevig industrieel weefsel het versterken van de productiviteit en competitiviteit van lokale moet de kern zijn van de creatieve en duurzame maakeconomie van Vlaan- met als troeven de vele sterke familiegebonden KMO’s, maar ook ondernemers. Hiertoe treedt de stad op als facilitator en optima- belangrijke internationale spelers als Vandewiele en Barco. Derge- liseert zij omgevingsfactoren zoals tewerkstelling, mobiliteit en deren. Dit zit in het DNA van de vele bedrijven die nu al actief in onze regio. lijke succesvolle ankerbedrijven helpen ons om bewuste keuzes inplanting. Binnen de sociale pijler ontwikkelen we partnerships De stadscoalitie vereenvoudigt vergunningen en creëert ruimte voor wie te maken inzake onderzoek en ontwikkeling. met diverse actoren op de lokale en regionale arbeidsmarkt om de onderneemt en werkt. Zo zorgen we voor welvaart, welvaart waarmee we werkgelegenheid te stimuleren. Gezamenlijke initiatieven binnen mensen die het moeilijk hebben sterker maken. Een welvarende stad als De stadscoalitie wil ook meedenken met de ondernemingen, sy- de Eurometropool zijn daar een voorbeeld van. Ten derde vestigen nergiën ontwikkelen en win-winsituaties realiseren. We luisteren we volop de aandacht op onderwijs en innovatie en ondersteu- Kortrijk hanteert een nultolerantie tegen armoede. Armoedebestrijding naar ondernemers en handelaars, nemen hun suggesties ern- nen we coördinatiestructuren voor de ontwikkeling van transfor- wordt een volwaardig beleidsdomein. stig én betrekken ze bij de uitvoering van het beleid. We creëren matie- en innovatiestrategieën zoals de Week van het Ontwerp. Om ruimte, letterlijk en figuurlijk, voor bedrijven met een duidelijke innovatieve bedrijven aan te trekken en te behouden in de Kort- toegevoegde waarde. De stad heeft daarbij een duidelijke mis- rijkse regio, zullen we hen actief betrekken bij het beleid. We starten sie: het creëren van de voorwaarden om bedrijven te motiveren partnerships met onderwijsinstellingen om competentieontwik- zich eerder in Kortrijk dan elders te willen vestigen. Ook binnen de keling in nieuwe technologieën te stimuleren. eigen diensten werken we zo efficiënt als mogelijk om de lokale economie in de stad te stimuleren. De nadeelcompensatie (tussenkomsten naar aanleiding van openbare werken) wordt verbeterd. We herbekijken de huidige Bij het nemen van economische initiatieven kiest de stadscoalitie aanpak en reglementering en passen aan waar nodig. bij voorkeur voor samenwerking met private partners. Een gezon- de verdeling van de lasten en lusten is hierin essentieel. Openbare aanbestedingen gebeuren steeds vanuit een maximale transpa- rantie en objectiviteit. Aandacht gaat hierbij naar deelname van en mededinging door de lokale ondernemer. We vergeten ook niet de luchthaven Kortrijk-Wevelgem als troef voor de ontwikkeling en bereikbaarheid van onze streek. We werken aan een uniek ondernemersloket met een enkel € 116.455.068 aanspreekpunt en een klantbeheerder voor de ondernemers. is het bedrag dat we Klantbeheerders (accountmanagers) volgen alle dossiers op de komende 6 jaar over de diverse diensten heen. Doorgedreven transparantie, zullen besteden aan dit engagement maximale vereenvoudiging en snelheid van beslissing zijn daar- bij aan de orde.18 19
 • plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJKKortrijk, winkelstad invoeren van braderieën, winkelavonden, koopzondagen en het Nieuwe ruimte voor ondernemers herbekijken van de looplijnen kunnen hiertoe bijdragen. We orga-De stadscoalitie wil dat Kortrijk opnieuw een succesvolle, trendy niseren elke 1e zondag van de maand een koopzondag. Dit alles Bedrijven krijgen voldoende ruimte om zich te ontwikkelen. Dewinkelstad wordt. Prioritair is het terugdringen van de commerciële laten we samensporen met evenementen in de stad (bloemen- stadscoalitie gaat voor een efficiënte benutting van de schaarseleegstand in het winkel- en wandelgebied van de binnenstad. Bij- markt, brocantemarkt, …). bestaande bedrijventerreinen en kiest voor duurzame ontwik-voorbeeld door mensen tijdelijk te laten wonen in leegstaande pan- keling van brownfields. Leegstand door veranderingen in hetden tegen een zeer lage prijs of  door eigenaars van leegstaande pan- De Kortrijkse cadeaubon krijgt onze volledige steun. economische landschap wordt aangepakt door herbestemming.den in contact te brengen met startende ondernemers. Door deze Grotere oppervlaktes kunnen in kleinere entiteiten worden opge-panden te bewonen of te exploiteren wordt het pand aantrekkelijker Kortrijk houdt van horeca deeld of herbestemd worden tot ambachtelijke zones.op de markt en zal het sneller verkocht of verhuurd raken. De stadgeeft deze eigenaars van de panden vrijstelling van leegstandstaks en Het belang van horeca voor de beleving van de stad, de lokale vo o r b van eeeldondersteunt het geheel met diverse incentives. economie, de tewerkstelling en de toeristische aantrekkings- proje en ct kracht van de stad spreekt voor zich. Horeca doet de stad bruisen. Vernieuwde bedrijventerreinenEen proactief en geïntegreerd winkelbeleid werkt kernversterkend,ook in onze deelgemeenten. De stadscoalitie wenst hiervoor een In overleg met de hotels, restaurants en cafés maakt de stad met In de nijverheidszones die ontwikkeld en (quasi) vollediggoed plan te ontwikkelen samen met de handelaars. Platformen medewerking van het handelsdistrict en andere betrokkenen een ingevuld zijn, kunnen nog wat interne verschuivingenzoals het handels- en horecaoverleg worden heropgestart. We on- horecabeleidsplan op. Een horecamanager wordt het unieke gebeuren. Deze verschuivingen kunnen zowel van toe-dersteunen de verdere ontwikkeling van het handelsdistrict (BID) in aanspreekpunt. De bewegwijzering wordt geoptimaliseerd, het passing zijn op uitgestrekte zones (bv. Kortrijk-Noord)het centrum en beogen financiële transparantie en aanvaardbare terrassenreglement verbeterd. als op historisch gegroeide kleinere zones (bv. site Walle/heffingen. We streven naar een evenwichtige samenstelling van het Stock&Courtens of site Lijnwaadstraat/MEWAF). We ont-handelsdistrict met uitgesproken regionale vertegenwoordiging. Nachtvergunningen en nodeloze paperassen worden af- wikkelen een beleidskader om reconversie van onder an- gebouwd en vervangen door een individueel contract dat elke dere ‘verlaten’ nijverheidszones op een professionele wijzeTewerkstelling in de binnenstad is erg belangrijk om effectief horeca-uitbater afsluit met stad en politie. In ruil voor een correct te begeleiden en waar nodig impulsen te geven.mensen aan te trekken. Daarom willen we dienstverlenende be- gedrag van de uitbater vermindert de stad papierlast en taksen.drijven aantrekken, behouden en versterken. Samenwerking met De zones die volledig ingericht zijn en op dit ogenblik in-diverse actoren is hierin essentieel. We overleggen met partners gevuld worden, zijn bijvoorbeeld Evolis, de Doenaerstraat,zoals het Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK), het han- Beneluxpark en de Doomanstraat. Deze zijn gericht op-delsdistrict, Unizo en Voka. hoogwaardige (inter)nationale bedrijven met een innova- tief karakter en een hoge toegevoegde waarde (=Evolis) ofEen gezond evenwicht tussen kleine- en middelgrote winkelop- op lokale bedrijvigheid (=Doenaertstraat).pervlaktes en winkelcentra is essentieel. We volgen de evolutiehiervan strikt op. Uitbreidingsgebieden aan de rand van de stad De geplande zones voor economische ontwikkelingen dekunnen worden aangelegd voor een complementair aanbod aan komende jaren zijn bijvoorbeeld de Torkonjestraat, uitbrei-dat van de binnenstad. Met de komst van K in Kortrijk hebben ding Kortrijk-Noord, de Manpadstraat (=EMDEKA), Littoral/we opnieuw een echte winkelstad. Toch moeten we waakzaam Kapel Ter Bede en Kruiskouter. Naast aangelegde en be-zijn en gerichte initiatieven aanmoedigen om de leegstand en stemde zones voor nijverheid zijn er ook een aantal op sta-verloedering in het winkel- en wandelgebied aan te pakken. Het pel staande uitbreidingen, herinvullingen,… van bestaande bedrijfslocaties waar de komende 6 jaar belangrijke moge- lijkheden worden onderzocht (Barco, Bockor, Van De Wiele).20 21
 • plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK Power to the people: het OCMW van onderstand naar empowerment Het OCMW van Kortrijk is de voorbije decennia uitgegroeid tot een performante organisatie met een breed scala aan sociale activitei- ten. Maar nog meer dan de stad wordt het OCMW geconfronteerd met veranderingen in de samenleving: een ouder wordende bevol- king, een toenemende armoede en kindarmoede in de stad (14,4 procent kindarmoede in 2011, een verdubbeling in enkele jaren tijd!), een grotere immigratie uit een toenemend aantal landen. Krachten worden gebundeld: Deze fenomenen en de financiële context, samen met de ambi- de samenwerking met bewoners, buurtinitiatieven en sociaal-artistieke tie om nieuw beleid te voeren, noopt het OCMW tot een strenge partners wordt versterkt bewaking van de geldstromen. Het draagvlak voor solidariteit is immers groter als men weet dat het OCMW op een verantwoordeNieuwe bedrijventerreinen worden uiterst efficiënt gepland en wijze met de middelen omspringt. Daarom zal verder gekekenontwikkeld. We houden rekening met rationeel energie- en wa- worden naar de financiële resultaten van de verzorgingsinstel-terverbruik, ontsluiting en bereikbaarheid via weg- en waterwe- lingen en voeren we een strak personeelsbeleid. Het beleid rondgen en het openbaar vervoer. We stemmen terreinontwikkeling leefloon en tegemoetkomingen zal sterker gekoppeld worden bevinden, sterker te maken. Op de arbeidsmarkt, in de sociale om- betaalbare en gezonde voeding wordt aangeboden zonder inmaximaal af op het omliggend ruimtegebruik en leggen vooraf aan activering en integratie, met respect voor het wettelijke kader. gang, als consument, als mediagebruiker (via mediawijsheid). Wie concurrentie te gaan met het marktaanbod. Dit sociaal restaurantvast welk soort bedrijven we willen aantrekken. Op verlaten loca- sterker wordt, is immers minder (uitkerings)afhankelijk. Daarom werkt samen met de horecasector in het kader van opleiding totties te midden van bewoonde percelen kan de site eerder ontwik- Stad en OCMW gaan samen voor één lokaal sociaal beleid. wil het OCMW verder investeren in hoogkwalitatieve opvang van knelpuntberoep.keld worden tot nieuwe woongelegenheden, aan de rand is een Tegelijk zal onderzocht worden hoe door samenwerking tussen zorgbehoevenden en senioren, in trajecten om mensen aan hetindustriële invulling geschikt. of integratie van (ondersteunende) diensten bepaalde efficiën- werk te helpen of om het Nederlands te leren, in activiteiten die Een totaalplan Armoedebestrijding tiewinsten kunnen behaald worden. Het OCMW en de stad zijn de solidariteit en de verbondenheid tussen mensen vergroot.Kortrijk, een Actieve Welvaartsstad daarbij gelijkwaardige partners, ook intense samenwerking met De schepen van Sociale Zaken krijgt de opdracht om een Bestrij- andere actoren (bijvoorbeeld tussen OCMW’s in regio of provin- We vormen de verschillende plaatselijke initiatieven om tot wijk- dingsplan Armoede uit te werken. Dit plan is gericht op alle be-Kortrijk heeft de ambitie om een Actieve Welvaartsstad te zijn. cie) kan de efficiëntie verhogen. teams die geïntegreerd werken aan welzijn in een afgebakend ge- trokkenen, wordt samen met hen gemaakt en situeert zich in alleEen welvarende stad die bereid is die welvaart te delen en so- bied. We analyseren onze locaties (dienstencentra en buurthuizen) beleidsdomeinen.ciale bescherming te bieden op basis van rechtvaardigheid en Het OCMW werkt de volgende jaren verder aan de restauratie en en hun bereik en bekijken de mogelijkheden tot nauwere samen-verantwoordelijkheid. Een stad die mensen activeert en zelf actief herbestemming van zijn historisch patromonium en ontwikkelt in werking met sociaal-artistieke werkingen. We vormen de bestaande Bij het opstellen van dit plan wordt uitgegaan van volgend prin-op zoek gaat naar creatieve oplossingen voor de noden in een samenwerking met de stad het Masterplan Buda. Een ontsluiting centra deels om naar wijkcentra. We behouden niet al onze locaties. cipe: wat is het positieve resultaat voor mensen in of met risico opveranderende samenleving. We willen daarbij niet dirigeren maar van de kloostersite met verborgen tuin is daar- armoede? Elke maatregel zal hierop gebaseerd zijn. Dat wil zeg-regisseren. We geven mensen en instellingen verantwoordelijk- bij één van de aandachtspunten. We onderzoeken, samen met alle betrokken partners, inzonder- gen dat we niet investeren in tussenniveaus maar zoveel mogelijkheid en moedigen hen aan om met de stad te bouwen aan een heid de huisartsen, de oprichting van een wijkgezondheids- de beschikbare middelen inzetten in acties die het verschil ma- centrum dat zich richt tot alle lagen van de bevolking en waar ken voor mensen in of met risico op armoede. Daarbij willen POWERsamenhangend lokaal sociaal beleid. De gemeenschappelijke lijn in alle ac- ties is empowerment, of nog, power mensen terecht kunnen voor gezondheidspreventie, consultaties, we mensen sterker maken door empowerment. to the people. Het komt er immers TO THE verpleging, enz. We sluiten hiervoor aan bij het recente initiatief Aan alle schepenen wordt gevraagd om voorstellen te doen die armoe- op aan om mensen, in de verschil- lende situaties waarin ze zich kunnen PEOPLE van de provincie en de aanzetten in Brugge en Oostende. Verder onderzoeken we de oprichting van een sociaal restaurant waar de kunnen bestrijden. Armoedeorganisaties en relevante instellingen (CAW, scholen, …) worden betrokken bij het opstellen van het plan.22 23
 • 4 plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJKDit plan bevat onder meer volgende elementen: het actief op- De sociale economie werkt in afspraak met de reguliere economie.sporen van armoede en eenzaamheid, een armoedetoets voor Een stedelijk overlegplatform brengt de verschillende actoren samen Een stad die veilig en proper isrelevante maatregelen, het gebruiken van een eenvoudige en en maakt afspraken. Aan de andere kant verwachten we dan ook vanheldere taal, het wegwijs maken in toelagen en specifieke rege- reguliere ondernemingen dat ze zich open stellen voor deze instroomlingen (school- en energietoelagen, derde betalersregeling, …), en mogelijkheden creëren voor de tewerkstelling van kansengroepen.investeren in verbetering van buurten en wijken, een recht op hetlaagste tarief bij dienstverlening van stad en OCMW, betaalbare Noord-Zuid, Kortrijk for Life Veiligheid is vanaf dag één absolute topprioriteit van de stadscoalitie. Weenergie voor iedereen, meer betaalbare en gezonde woningen gaan voor een duurzame totaalaanpak met aandacht voor sterke wijken en(sociale huisvesting + private huurmarkt), vrije tijd, cultuur en De stadscoalitie wil de grenzen overstijgen. We delen welvaart en een lik-op-stuk beleid voor hardleerse overtreders. Veiligheid en vuiligheidsport voor iedereen, werk op maat, het onderzoek naar wijkge- ervaringen met het Zuiden. In de komende zes jaar zetten we in zijn elkaars tegenpolen. Daarom extra zorg voor de netheid en beter onder-zondheidscentra (gezondheidspreventie en consultatie via derde op een kwalitatieve uitbouw van de stedelijke ontwikkelingssa-betalersregeling), de inzameling en verdeling van voedsel, de menwerking. We houden onze reputatie van Fair Trade gemeente houd van de publieke ruimten.promotie van gezonde voeding (biostadsboerderij, sociale krui- hoog en organiseren een duurzaam aankoopbeleid binnen de stad.denier), consumentenbescherming op maat van betrokkenen,onderzoek naar medicijnenbank, de steun aan sociaalartistieke In Kortrijk zelf ondersteunen we de Noord-Zuidwerking (3e en 4einitiatieven als middel tot empowerment. pijler) en hebben we oor voor de voorstellen van de Noord-Zui- draad. We maken Kortrijkzanen bewust van de Noord-Zuid pro-Sociale economie: mensen gaan voor op structuren blematiek en organiseren ‘Kortrijk for Life’ acties ten voordele van een concreet project in het Zuiden. Via een verstandig en ge-De stad neemt veel initiatieven in sociale economie. De stadscoa- richt subsidiebeleid geven we impulsen aan initiatieven zoals hetlitie is overtuigd van het belang van sociale economie en wil hier organiseren van voordrachten, het postgraduaat Ontwikkelings-ambitieus in zijn. Tegelijk is een grondige doorlichting nodig samenwerking (Katho en Howest).om eindelijk gevolg te geven aan de bevindingen van het HIVA-onderzoek over de sector in Kortrijk en de regio. In die studie van Voorwaarde is wel dat deze2005 werden een aantal pijnpunten blootgelegd. Welke rol neemt initiatieven een voldoendede stad op zich? Hoe gezond zijn de ondernemingen in de sector? breed draagvlak hebben enWat zijn de doelstellingen en worden ze ook waargemaakt? Hoe een duidelijke meerwaardebeperken we de structuren? Hoe vergroten we de transparantie? (blijven) bieden voor hetDe aanbevelingen werden nadien echter niet of nauwelijks uitge- stedelijk Noord-Zuidbeleid.voerd. Om belangenvermenging te vermijden zal de bevoegde De stedenband met Cebuschepen niet zetelen in de bestuursorganen van de begunstigde City wordt hieraan getoetst.ondernemingen. Uitwisseling kan fysiek maar ook virtueel, via het internetOpvallende nieuwe initiatieven zoals Stal13 – trash design - en (sociale) media. Onrecht-moeten aangemoedigd worden omdat ze Kortrijk interessantmaken. Ook in het kader van gezonde voeding, ecologie en duur- streeks dragen we bij aan betere leefomstandighe- € 188.666.531 is het bedrag dat wezaamheid moet gedacht worden aan nieuwe, levensvatbare pro- den in het Zuiden door het de komende 6 jaarjecten. We ondersteunen de lokale diensteneconomie met focus opzetten van klimaatacties zullen besteden aanop een aanbod dat de private markt aanvult en zich richt op con- hier bij ons. dit engagementcrete dienstverlening voor de Kortrijkzaan.24 25
 • plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJKEen veilige centrumstad We kiezen voor een politieteam dat (nog) klantgerichter werkt, luik. Problematische wijken en buurten krijgen een verhoogdeVolgens de recentste Stadsmonitor voelt bijna een op twee men- met de modernste technieken en met minder papier. Er komt een waakzaamheid. De VOS-actie (Veilige Omgeving Station) issen van Kortrijk zich soms onveilig. Sommige buurten worden nieuw, sober en functioneel politiegebouw in samenspraak hiervan een concreet voorbeeld. Zerotoleratie wordt afgeroe-’s avonds gewoon gemeden. We moeten het roer omgooien. met de politie zodat de 3 ver uit elkaar liggende politiekantoren pen waar en wanneer nodig.Streng(er) maar rechtvaardig(er). Met meer aandacht voor pre- verdwijnen. De politie blijft met lokale antenne(s) zichtbaar aan-ventie en repressie. wezig in de stad, in het bijzonder in kwetsbare buurten. In het stadscentrum worden op criminaliteits- en overlastgevoe- lige locaties bijkomende veiligheidscamera’s geplaatst (metOm de veiligheid in onze stad te garanderen, moeten de drie We maken werk van een nieuw veiligheidsplan voor onze politie- bijzondere zorg voor het respecteren van de persoonlijke levens-schakels in de veiligheidsketen beter samenwerken: politie, jus- zone. De klemtonen liggen op een doortastende aanpak van de sfeer). De stationsbuurt wordt nog dit jaar aangepakt.titie en stad. Twaalf jaar na de inwerkingtreding van onze politie- stadscriminaliteit (meer in het bijzonder de fenomenen drug-zone (Politiezone Vlas omvat 3 gemeenten: Kortrijk, Kuurne, Len- handel, diefstallen met geweld en woninginbraken) en verkeers- Op invalswegen in de randgemeenten worden op strategischedelede) is het tijd voor hervormingen. veiligheid. We hebben oog voor fenomenen als intrafamiliaal ge- plaatsen vaste en mobiele camera’s met nummerplaather- weld en drugs. Hiervoor wordt een integrale aanpak uitgewerkt, kenning voorzien. Op deze wijze bestrijden we niet alleen deDaarom verbinden we conclusies aan de audit (doorlichting) die van preventie over politioneel tot strafrechtelijk optreden. We lokale misdaad maar ook de regionale grenscriminaliteit. Samenrecent werd doorgevoerd. We zullen, waar nodig, het korps reor- hebben bijzondere aandacht voor de strijd tegen discriminatie op met de gouverneur van West-Vlaanderen, de burgemeesters enganiseren met de focus op het verhogen van het operationele basis van geloofs- of levensbeschouwelijke overtuiging, etniciteit, de politiechefs van de regio en met de Franse overheden maken(meer en daadkrachtig blauw op straat) en de dienstbaarheid seksuele geaardheid en gender. Er worden acties opgezet tegen we werk van een intelligent cameraschild dat onze burgers be-(respectvolle, aanspreekbare en behulpzame agenten). Het Flex- racisme, geweld tegen holebi’s of discriminatie en (verbaal) ge- schermt tegen Franse criminelen.team (een speciaal anti-criminaliteitsteam dat met ondersteuning weld tegen vrouwen.van de hondenbrigade straatcriminelen opspoort en arresteert) Dankzij het Akkoord van Doornik dat op 18 maart 2013 werdwordt versterkt. De diensten veiligheidspreventie van stad en politie worden sa- vernieuwd, zal er onder meer met gemengde politiepatrouilles mengevoegd zodat we de stadswachten (gemeenschapswach- doortastender worden opgetreden tegen alle vormen van grens-We willen een politiekorps met minder ‘generaals’ achter het bu- ten), gebiedswerkers en wijkagenten beter laten samenwerken in criminaliteit.reau en meer ‘soldaten’ op straat. De huidige structuur telt immers gebiedsteams.teveel leidinggevenden op administratieve functies en te weinig Meer dan 70% van de geïdentificeerde illegalen in onze stad isagenten op het terrein. We slanken de top gevoelig af en verster- De taken van de wijkagent worden opgewaardeerd. Zij zijn de We maken werk van een nieuw strategisch veiligheids- en preven- gekend in de politionele databanken. Tot nu leggen zij de bevelenken de basis, met absolute voorrang voor blauw op straat. De po- ogen en het aanspreekpunt van elke burger op buurtniveau. Elke tieplan en zetten in op concrete onveiligheidsfenomenen en -ge- om ons grondgebied te verlaten ongestoord naast zich neer. Inlitie past zich aan aan de nieuwe stad: de diversiteit in het korps burger krijgt het gsm-nummer van zijn/haar wijkagent. De wijk- voelens. Zo wordt onder meer in overleg met ouders en scholen samenspraak met de federale diensten bevoegd voor asiel en mi-krijgt bijzondere aandacht. Het is onaanvaardbaar dat er tussen agent organiseert op regelmatige tijdstippen een buurtvergade- een actieplan spijbelen en pesten opgezet. Spijbelen is een be- gratie bouwen wij een streng opsporings- en verwijderingsbeleidhet blauw op straat geen enkele nieuwe Belg actief is. De volgen- ring die de bewoners mee inspraak geeft in het bepalen van de langrijk maatschappelijk probleem want het ondergraaft kansen uit voor criminele illegalen, dit zijn illegalen die zware criminelede jaren wordt hier in overleg met de federale overheid meer lo- veiligheidsprioriteiten in de wijk. van jongeren. Daarom wil de stad hier een actieve aanpak uitwer- feiten hebben gepleegd.kaal gerecruteerd om voldoende mensen uit Kortrijk in het korps ken. Het spijbelgedrag van jongeren wordt beter opgevolgd. Weaanwezig te hebben. Onze stadwachten worden gerichter ingezet. Zo zullen ze onder ontwikkelen hierbij efficiënte acties waarbij zowel de scholen, de ‘Horen, zien en melden’, wordt een Kortrijks devies. We maken werk meer kosteloos eerstelijnsveiligheidsadvies geven aan burgers ouders als de minderjarigen betrokken worden. van een goed Winkel-Informatie-Netwerk (WIN) voor handelaars.Onze huidige politiechef gaat tijdens deze bestuursperiode met die kiezen voor inbraakbeveiliging. Stadswachten zijn bovenal de We overtuigen meer handelaars om hieraan deel te nemen. We on-pensioen. Voor de keuze van zijn opvolg(st)er wordt een profiel schakel tussen stad en burger. We moedigen de mensen van Kort- Met de werkgroep RESA (REspectvol SAmenleven) houden we dernemen actie voor het intensief begeleiden van wijken of wijkde-op maat uitgeschreven. Vast staat dat we iemand zoeken met uit- rijk aan om hun stadswachten aan te spreken en hen suggesties de vinger aan de pols. Alle signalen omtrent onveiligheid en len waar gemotiveerde burgers zich, samen met de politie, willengesproken competenties in het aansturen van mensen en in het voor een veiliger en gezellig Kortrijk over te maken. overlast worden in deze werkgroep behandeld. Daarna zetten engageren in het opstarten van een Buurt-Informatie-Netwerkaanscherpen van de operationele werking. we een actieplan op met zowel een preventief als repressief (BIN). Uiteraard gebeurt alles met respect voor de wetgeving.26 27
 • plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJKJustitie is vanzelfsprekend een buitengewoon belangrijke partner. We gaan verstandig om met GAS-boetes (gemeentelijke admi-De politie mag nog zo haar best doen, als de daders niet worden nistratieve sancties-boetes). GAS-boetes zijn nuttig bij het bestrij-vervolgd en bestraft, dan is de veiligheid niet gegarandeerd. Er den van overlastfenomenen als sluikstorten en winkeldiefstallen.moet een einde komen aan de straffeloosheid. Ook al zijn de Ze zorgen voor een lik-op-stuk beleid. Hondenpoep, kauwgumstedelijke middelen daartoe beperkt, toch moeten we alles in het op trottoirs en sigarettenpeuken zorgen voor veel ergernis. Hierwerk stellen om goed samen te werken met politie en parket. Net moet tegen opgetreden worden. We maken gebruik van de nieu-daarom investeren we in een intensief overleg en concrete actie we wetgeving omtrent GAS die in de maak is.met de procureur des konings en de korpschef. We passen echter voor het geven van nutteloze GAS-boetes,Het parket van het arrondissement Kortrijk maakt ook werk van bv. voor het eten van een broodje op de trappen van een kerksnelrecht zodat de tijd tussen het plegen van een crimineel feit of omwille van gegooi met sneeuwballen. De lijst met mogelijkeen de veroordeling zo kort mogelijk is. Op die manier wordt crimi- GAS-boetes wordt bij aanpassing doorgesproken met verschil-neel gedrag sterk ontraden. Samen met het Justitiehuis zetten we lende instanties.verder in op herstelbemiddeling, waarbij de dader onder profes-sionele begeleiding geconfronteerd wordt met het slachtoffer. In We geven de bemiddelingsprocedure alle kansen. Er komt eende procedure van herstelbemiddeling komen slachtoffer en da- meet- en opvolgsysteem voor de GAS-boetes naar analogie metder overeen welke straf het meest gepast is. Een verkeersveilige centrumstad Een propere stad is een veilige stad het meldpunt 1777.Het is zonder meer duidelijk dat de klassieke aanpak van crimina- Verkeersveiligheid is één van de topprioriteiten van de stadsco- We brengen alle vuile hoeken en andere knelpunten in kaart.liteit en overlast waarbij de politie zo goed als alleen het hoofd alitie. Elk verkeersslachtoffer is er één teveel. De stadscoalitie is De laatste jaren is het pover gesteld met het groenonderhoud,biedt aan deze problemen, niet langer volstaat om succesvol te er zich van bewust dat het aantal ongevallen en risico’s voor de ondanks het harde werk van het stadspersoneel. De stadscoali-zijn. Maximale samenwerking en het aanpakken van de oorzaken slachtoffers recht evenredig zijn met de verkeerssnelheid. Laks- tie wil hier meer aandacht aan besteden en wenst de ploegenworden de sleutels. De stad neemt een centrale rol op in de be- heid is onaanvaardbaar. De verkeerscowboys moeten eruit. voor het groenonderhoud te versterken. Ook de inzet van socialestrijding van onveiligheid door samen te werken met alle interne economiebedrijven, leerwerknemers of samenwerking met deen externe partners die een impact (kunnen) hebben. De burge- Snelheidsremmende maatregelen en andere veiligheidsingrepen privésector zijn hierbij mogelijke pistes. We optimaliseren de ope-meester regisseert dit teamwork en stelt een binnen de bestaande gebeuren op basis van objectieve metingen. Er wordt onderzocht ningsuren van de containerparken en houden de toegang gratis.groep van stadsmedewerkers een veiligheidscoördinator aan. waar de normen kunnen worden verstrengd en de snelheid ver- Er zal minstens één containerpark open zijn tijdens de week.Hij of zij bundelt alle krachten, stimuleert wisselwerking en lan- der kan worden verlaagd. Er komen maatregelen om de snel- Het wijkcomposteren wordt uitgebreid. We voorzien voldoendeceert nieuwe initiatieven. Zo ontstaat een brede maar centraal ge- heidsbeperkingen (ook in de zones 30) effectief te handhaven. (slimme) vuilnisbakken en zetten afvalacties op met verenigingen.stuurde aanpak door het betrekken van iedereen die invloed kan Er komt extra aandacht voor verkeerseducatie. Er komen meer We bekijken of we de bestaande hondenweides kunnen uitbrei-uitoefenen op het beheersen van leefbaarheidsproblemen (stad, alcohol- en drugscontroles in het verkeer, ook overdag. den en beter onderhouden en laten niet na om nieuwe geschiktelokale en federale politie, parket, ocmw, hulpverleningssector, so- locaties te zoeken. Tot slot wijzen we elke Kortrijkzaan en bezoe-ciale huisvestingsmaatschappijen, bijzondere inspectiediensten). Een brandveilige centrumstad ker ook op zijn verantwoordelijkheid. Zo maken we van Kortrijk de netste stad van Vlaanderen.Bel-, nachtwinkels en gelijkaardige zaken worden streng en De brandweer Kortrijk en de zone Fluvia nemen het voortouw insystematisch gecontroleerd op de naleving van de wetgeving. de hervorming van de civiele veiligheid. Competente medewer-Nieuwe zaken worden onderworpen aan een overlasttoets. kers, beroeps en vrijwilligers, helpen de burger snel en adequaat binnen een netwerk van posten, zowel preventief als voor drin-Het safe party label en de safe party straat - die fuiven en straten gende interventies. Door schaalvergroting en rationalisatie wor-veilig houden - worden uitgebreid waar mogelijk. den middelen efficiënter aangewend.28 29
 • 5 plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK Wonen Kwaliteit en betaalbaarheid Een stad die betaalbaar is De stad staat voor belangrijke keuzes op het vlak van wonen. De Ons woonbeleid heeft twee evidente doelstellingen: kwaliteit en komende twee jaar zijn allesbepalend. Die keuzes moeten dus betaalbaarheid. De kwaliteit van onze bestaande woningen en snel gemaakt worden. De verwachting is dat er in de stad elk jaar buurten moet beter. Renovaties die de veiligheid, het basiscom- 120 nieuwe gezinnen bij komen. Uit de prognoses blijkt dat die fort en de energiezuinigheid bevorderen, verdienen ondersteu- Kortrijk moet betaalbaar blijven voor al zijn inwoners. Daarom kiest de groei duurt tot ongeveer 2022. Daarna is er stagnatie. Gezinnen ning met gerichte premies. We bekijken ook in hoeverre we een stadscoalitie voor betaalbaar wonen met een ambitieus stelsel van woon- worden bovendien kleiner en zijn gemiddeld ook ouder dan in extra stimulans kunnen geven voor renovaties die op vlak van premies. We geven wijken een nieuw gezicht. Betaalbare dienstverlening is het verleden. duurzaamheid toekomstgericht vérder gaan dan de geldende mi- nimumnormen. Het wonen moet bovendien betaalbaar blijven of een prioriteit. Iedereen moet kunnen deelnemen aan sport, cultuur en het Kortrijk heeft nog voldoende woongebied om de voorziene groei worden voor zo veel mogelijk mensen. stadsleven. op te vangen. Dat is goed nieuws. Een aandachtspunt evenwel: veel ruimte kan leiden tot overaanbod. Dat kan leegstand ver- Nu de stad de Vlaamse doel- oorzaken, een reële bedreiging voor het hart van de stad omdat stellingen inzake sociale wo- daar de meeste oudere en minder kwaliteitsvolle woningen staan. ningen heeft gehaald, kan € 19.949.958 Daar ligt de grootste uitdaging voor het woonbeleid in de komen- de legislatuur. zich een nieuw woonver- haal ontwikkelen, maar nog is het bedrag dat we de komende 6 jaar steeds met de focus - meer zullen besteden aan Het stadsbestuur wil een sterk woonbeleid voeren dat vertrekt dan ooit - op betaalbaarheid dit engagement vanuit die objectieve feiten. Tegelijk wil de stad méér groeien dan en kwaliteit van wonen. We de prognoses aangeven. Een ambitieuze stad is een stad met toe- blijven de lat hoog leggen. komst. Met elk paar ‘sterke schouders’ dat de stad bijkomend kan We brengen in kaart hoe- aantrekken, vergroot ze de toekomstkansen voor burgers die er veel bewoonbare sociale vandaag niet in slagen om een goede en betaalbare woning te woningen er zijn of hoeveel vinden. sociale woningen er aan re- novatie toe zijn. Kortrijk is geen eiland Het beluikenplan - een on- derdeel van het stadsver- Kortrijk is geen eiland. Wie geen betaalbare woning vindt in onze stad, kunnen we verliezen aan gemeenten rondom ons. Omdat elk vo o r b van eeeld gezin bijdraagt tot het sociaal en budgettair gezond houden van proje en ct de stad – en omdat dat voor elke stad of gemeente zo is – is er con- Een nieuwe en frisse Zwevegemsestraat currentie tussen gemeentebesturen. We zijn daar niet blind voor en moeten dat probleem durven benoemen. Daarom stuurt onze stad Een aantal cruciale panden in de Zwevegemsestraat en de aan op een structureel regionaal overleg over de woonmarkt zo- Slachthuisstraat worden onteigend. De verwaarloosde on- dat er goede afspraken gemaakt kunnen worden over bijvoorbeeld bebouwde binnenzone (tussen het Sint-Janshof, Veemarkt- het aanbod van sociale huur- en koopwoningen. beluik en Groeningebeluik) wordt in nauw overleg met de De komende jaren wachten 15 hectare gebouwen en ruimtes bewoners heraangelegd tot open publiek groen. Het karak- (ziekenhuizen,...) op een nieuwe bestemming. We vullen dit op ter van de Zwevegemsestraat wordt opgewaardeerd. een duurzame manier in.30 31
 • plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK vo o r b van eeeld proje en ct Een nieuw Overleie Overleie is altijd iets bijzonders geweest voor Kortrijk. De laat- Er wordt een studie opgemaakt om de toekomstmogelijkheden ste jaren is deze buurt helaas verloederd en heeft haar uitstra- van de verschillende beluiken, een typische bebouwing op Over- ling verloren. Het is tijd voor vernieuwing. leie, te onderzoeken. Deze beluiken omvormen tot kwalitatieve leefomgeving vereist een aantal structurele ingrepen. We spelen in op een aantal ontwikkelingen die in de directe omgeving van Overleie zullen plaatsvinden: de vernieuwde De vroegere Euroshop aan de Noordstraat wordt ingericht als Leie en de vernieuwde scholencampus van het Guldensporen- nieuwe museumsite. Het voormalige verzendhuis van The college. We bouwen Overleie om tot een moderne en aan- Linen Thread Company krijgt een extra dakverdieping. Het trekkelijke woonbuurt. architectenbureau NOA, dat vroeger reeds de verbouwing We houden rekening met het eigen karakter van de wijk en van het nieuwe stadhuis realiseerde, staat garant voor het waarderen het bestaand woningpatrimonium op via bouwblok- mooie ontwerp met haar unieke, gouden dakverdieping. Deze renovatie, slimme premies en het versterken van de handelsacti- “gouden” dakverdieping verwijst naar de Golden River. Voor viteiten. Het nieuwe handelscomite Leie Noord krijgt alle steun. de inrichting van het museum wordt samengewerkt met het gespecialiseerd bureau Madoc. Dit museum zal innoverend In overleg met de bewoners krijgt het Sint-Amandsplein en hedendaags zijn. Ze zal volop alle troeven van multimedia een opfrisbeurt. Parkeerplaatsen worden herschikt en er uitspelen om veel volk naar Kortrijk te halen. Het museum zal wordt nieuw straatmeubilair - met speeltoestellen - geplaatst. onder andere gaan over de typische manier van ondernemen De Overleiestraat, de centrale handelsas van Overleie, vormt van onze streek. In het gebouw komt een museumcafé en het ontbrekende deel van de Noord-Zuid-as. De straat wordt voor het museum een plein met terrasjes en picknickruimte. heraangelegd, zoals de Leiestraat, waarbij de ruimte voor de voetgangers wordt verbreed. Er komt evenwichtige ruimte Er komt ook plaats voor een Kunstenhal met ruimte voor he- voor auto’s en voetgangers. Om de hinder te beperken, wor- dendaagse en moderne kunsttentoonstellingen. De opening den de werken tegelijk uitgevoerd met het afsluiten van de van het museum wordt gepland voor de zomer 2014. straat voor de werken aan de Budabrug.nieuwingsproject Overleie Morgen - zal de charme behouden We pakken huisjesmelkers resoluut aan. Veel centrumste-en de woonkwaliteit verbeteren van de “partjes”. Het Amsterdam- den kennen het fenomeen van eengezinswoningen die illegaalspoortje wordt deels herbouwd, deels gerenoveerd. In de andere worden opgedeeld in studio’s of kamers. De huurders lopen danbeluiken wordt de leefkwaliteit verbeterd zonder te raken aan de dikwijls het risico in onveilige en ongezonde omstandigheden teidentiteit. moeten wonen. We treden in eerste instantie preventief op door eigenaars te ontraden zich te wagen aan dergelijke praktijken.Kortrijk moet de volgende jaren sterker inzetten op een divers Daarnaast pakken we bestaande, onvergunde opdelingen via po-woonaanbod. Er moet meer werk worden gemaakt van wonin- litionele interventies en consequente hersteltrajecten streng aan.gen voor mensen met een beperking. Stedenbouwkundige misdrijven die samengaan met inbreuken op de woningkwaliteit krijgen prioriteit.32 33
 • plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJKBouwen en kopen makkelijker maken het te renoveren of te vervangen door een nieuwe kwaliteitsvolle leeg en bij veel andere is er een gebrek aan modern comfort of Kwaliteitsvolle woning in aantrekkelijke buurten woning. De grond zelf blijft nog een tijdje eigendom van de stad duurzame uitrusting (sanitair, dubbel glas, isolatie…) Kortrijk wilDe stad wil het bouwen en kopen van een woning makkelijker waardoor de investering voor het gezin bij aanvang zo’n 50.000 het sociaal huuraanbod op peil houden en wil het bovendien Door de publieke ruimte aantrekkelijker en groener te maken sti-maken. Budgetwonen wordt meer dan ooit de spil van ons woon- euro goedkoper wordt. Dat is zowat het bedrag dat een gezin ge- makkelijker maken voor kandidaat-huurders om een geschikte muleert de stad haar inwoners om blijvend te investeren in hunbeleid. Een budgetwoning is een woning die gemiddeld iets middeld moet investeren bovenop de banklening. Veel gezinnen woning te vinden. Samen met het de sociale huisvestingssector woning. We maken van de strijd tegen leegstand en verkrottingkleiner en daardoor betaalbaarder is, zonder dat er wordt inge- hebben die middelen in het begin van hun wooncarrière niet, maar ontwikkelt de stad de centrale wachtlijst voor sociale huurwo- een prioriteit.boet op kwaliteit. Kortrijk wil veel meer van dat soort woningen. In kunnen zo bij de aankoop van een woning geholpen worden. ningen. Dit als eerste stap in de omvorming van de verschillendeoverleg met de bouwsector, de architecten en een aantal andere huisvestingsmaatschappijen tot één krachtige organisatie. De stad zal strategisch en systematisch investeren in elk stads-belangrijke spelers wordt hiervoor het kader verfijnd. Daarnaast Zo creëren we diverse positieve effecten tegelijk: we bestrijden deel om er een kwalitatieve omgeving te maken. Een deel vanwil Kortrijk inzetten op diversiteit in woontypologieën om een leegstand en verkrotting, we vergroten de kwaliteit van huizen en In publieke projecten wil de stad dat minstens één op vier wo- de middelen hiervoor zijn afkomstig van de stad zelf. Voor eenaangenaam en visueel rijk palet aan diverse woongelegenheden buurten en, vooral, we geven meer gezinnen de kans om een be- ningen een sociale woning wordt. Hierbij gaat de voorkeur naar ander deel wordt ook hier een beroep gedaan op de ‘win-win bij-te blijven houden. taalbare kwaliteitsvolle woning te realiseren in het hart van de stad. sociale huurwoningen omdat daar het meest nood aan is. De stad drage’ afkomstig van private ontwikkelaars. Die vervangt ook hier Na een aantal jaar krijgen de gezinnen dan de kans om de grond versterkt de werking van het sociaal verhuurkantoor De Poort. de sociale last die we in private projecten volledig afschaffen. DeIn de vorige legislatuur werd door het SOK een aantal stadskavels te kopen. Met die inkomsten koopt de stad weer een ander ver- Een deel van de eerder vermelde ‘win-win bijdrage’ wordt geïn- stad gebruikt de win-win bijdrage om – in overleg met de buurtaangeboden aan jonge gezinnen. Oude, verkrotte panden maak- krot pand en wordt de cirkel rond gemaakt. Een volgende slechte vesteerd in het sociaal verhuurkantoor dat daardoor méér en kwa- – zelf te investeren in het stadsdeel waar de private ontwikkelingten op die manier plaats voor nieuwe kwaliteitsvolle woningen woning verdwijnt, een volgende buurt leeft op en een ander ge- litatief betere sociale huurwoningen kan aanbieden. Ook hiermee gepland is.die op hun beurt de buurt beter leefbaar maakten. De stad wil zin krijgt het kans om een goedkope woning te bouwen. bestrijden we actief leegstand en verkrotting.verder gaan op die weg, maar wil dat in de toekomst op een struc- Op die manier wint iedereen. De investeerder kan een groterturele manier gaan doen. Om het grondfonds op te starten voeren we de ‘win-win bij- Om de druk op de sociale huursector te verlichten, ondersteunt aantal (budget)woningen bouwen, het stadsdeel wordt aantrek- drage’ in. Die bijdrage wordt geleverd door private ontwikkelaars de stad de private huurmarkt. Zoals op veel andere plaatsen in kelijker waardoor de investering nog beter rendeert en de om-Daarvoor wil Kortrijk een rollend grondfonds oprichten. Via het en staat in verhouding tot de omvang van hun bouwproject. We Vlaanderen, zouden eigenaars graag hun (tweede) woning verhu- liggende wijken profiteren mee van de aantrekkelijker publiekeSOK worden daarmee leegstaande of verkrotte panden aange- compenseren dit door het afschaffen van de sociale lasten in die ren maar zien ze op tegen de lasten die daarbij komen kijken. De ruimte en voorzieningen. De stad onderhandelt met de Vlaamsekocht. Het pand wordt doorverkocht aan een gezin dat bereid is private projecten. Op die manier komen we tot een faire verdeling stad wil het voor die groep eigenaars makkelijker maken om hun overheid om via het Stedenfonds bijkomende middelen aan te van kosten en baten die met bouwprojecten gepaard gaan. Tege- woning op de huurmarkt aan te bieden. trekken die dit model verder kunnen versterken. lijk moedigen we hierdoor private investeringen aan en vergroten we het aandeel budgetwoningen in de stad. De stad zet hiermee Uiteraard moeten de aangeboden woningen dan wel voldoende Een goeie ‘look’ van de stad en straat is belangrijk en verhoogt de de stedelijke beleidslijn sociaal en bescheiden wonen van 2009 kwalitatief zijn. We zetten verhuurders aan tot het renoveren van tevredenheid over en het respect voor wijken en buurten, zeker verder en versterkt die bovendien op een fundamentele en struc- panden die er minder goed aan toe zijn. Kortrijk overweegt hier- deze die het nu wat moeilijk hebben. We bekijken hoe we bewo- turele wijze. voor de mogelijke oprichting van een stedelijk verhuurbedrijf ners van die wijken kunnen stimuleren gevels op te frissen en voe- dat een aantal lasten van de verhuurder overneemt. Het stads- ren het principe van de straatadoptie in. Straatadoptie past in ons Het huuraanbod verbeteren en vergroten bestuur start hiervoor het overleg op met de huur- en vastgoed- verhaal van rechten en plichten. Bewoners van een straat worden sector. gesensibiliseerd dat het onderhouden van ’hun’ straat of wijk, ook Alleen de koopmarkt versterken, is niet voldoende. Niet iedereen werkelijk een deel van ‘hun’ verantwoordelijkheid is. Als iedereen kan of wil een eigen woning bouwen of kopen. Daarom wil de zorgt dat de straat of wijk er proper bij ligt, komen we al een heel stad het kwalitatief huuraanbod in Kortrijk vergroten en tegelijk eind. Vele handen maken licht werk. de huurmarkt toegankelijker maken. Een gezonde, betaalbare en kwalitatieve huurmarkt bestaat onder ander uit sociale huurwoningen. De stad heeft een groot aandeel sociale huurwoningen maar een te groot aantal daarvan staat34 35
 • 6 plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK Kindvriendelijke stad Kinderopvang: regisseren en garanderen Een stad die houdt van de kinderen We geven kinderen alle ruimte om te spelen en te ontdekken. We Een stad die mensen wil activeren, draagt er zorg voor dat er een voorzien voldoende en kwaliteitsvolle speelruimte in de stad en in voldoende aanbod betaalbare en toegankelijke kinderopvang is. het groen: van speelstraten tot een speelbos. Initiatieven zoals de Kortrijk zoekt naar de meest efficiënte, haalbare, betaalbare en en alle opa’s en oma’s Pretmobiel (mobiele speelpleinwerking), de Warande, Spinrag en de Kinderboerderij willen we behouden en versterken. duurzame manier om kinderopvang in onze stad te organiseren in het centrum en de deelgemeentes. We houden rekening met de spreiding van initiatieven, het aantal kinderen in buurten en Kortrijk kan maar groeien als we ruimte geven aan onze kinderen. Daarom Kinderen krijgen inspraak bij de aanleg van speelvoorzieningen gebieden en we zorgen dat gezinnen in kwetsbare situaties meer en kunnen hun stem laten horen via een kindergemeenteraad aan bod komen. maakt de stadscoalitie Kortrijk kindvriendelijker met meer speelpleintjes en of kinderwijkparlement. Binnen een straal van 500 meter van de een betere kinderopvang. Ook de groeiende groep van opa’s en oma’s krijgt woonplaats van elke gezinswijk moet er een speelzone te vinden vo o r b van eeeld veel ruimte: mensen langer zelfstandig laten wonen, meer ontspanning op zijn. Nu zijn er een 60-tal. Het speelweefselplan van Marke is een proje en ct maat en kansen om in groep en vereniging mee te werken aan een sterke stad. goed voorbeeld. Dit moet uitgebreid worden voor alle deelge- Nieuwe en veilige schoolomgevingen meenten. Tegelijk vergeten we de kwaliteit van speelruimte niet. Het speelplein De Warande zet de toon. Het project “veilige schoolomgeving” voorziet een vast jaar- lijks budget om infrastructuurwerken (met aanleg fietspa- Brede en gemengde scholen den) te betalen en in het nodige onderhoud te voorzien. € 7.957.296 De Stadscoalitie steunt volop het concept van de brede school Hierbij wordt een overeenkomst gesloten met de school waarbij de school zich ertoe verbindt veiligheidsmaatrege- is het bedrag dat we en wenst dit te versterken. De brede school is een onmisbaar in- len te treffen (bv. het voorzien van een fietspool met vrijwil- de komende 6 jaar zullen besteden aan strument geworden om het sociale weefsel lokaal te versterken. ligers). Schoolomgevingen die deze scholenovereenkomst dit engagement Leerlingen, gezinnen en inwoners van buurten ontmoeten elkaar ondertekenen, krijgen voorrang bij de uitwerking van het zowel in schools of buitenschools verband. Onderwijzend perso- project “veilige schoolomgeving” van de stad. De komende neel detecteert in eerste lijn problemen (armoede, gezondheid, jaren zal dit project worden verder gezet. deelname, …) wat helpt bij het opzetten van resultaatgericht so- ciaal beleid. Een belangrijk voorbeeld is de Pottelberg. Langs deze site zijn 3 belangrijke scholen gesitueerd: het MPI Pottelberg, de De problematiek van witte en zwarte scholen nemen we heel Damiaanschool en het Koninklijk Atheneum. serieus. De stadscoalitie zal dan ook laten onderzoeken op welke manier we deze concentratiescholen kunnen aanpakken. Vanaf 1 september 2013 komt er een nieuwe basisschool in deze buurt. Daarom zal de Burgemeester Felix de Bethune­ We maximaliseren de kleuterparticipatie: alle 3-jarigen op regel- laan heraangelegd zal worden en mee in het project “veilige matige basis naar de kleuterschool. schoolomgeving” worden opgenomen. Er zal gezocht wor- den naar een goed evenwicht tussen het vlotte doorgaande verkeer (de Pottelberg is een gewestweg) en het woonka- rakter van deze wijken. Belangrijke aandacht gaat uiteraard naar een veilige en leefbare schoolomgeving en ruimte voor de zwakke weggebruikers.36 37
 • plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJKAls stad moeten we in de eerste plaats regisseren en coördineren, We investeren in en ondersteunen onze ouderen, een zeer diverseonder meer door het bestaande overleg (De Koepel) te verbreden groep met diverse noden en mogelijkheden. Via de uitbouw vanmet alle initiatieven. Dit doen we door het meldpunt verder te woonzorgzones en de werking van de lokale dienstencentra bouwenontwikkelen als loket om zo vraag en aanbod op elkaar af te stem- we verder aan de ondersteuning van de thuiswonende ouderen.men. Op deze manier zorgen we ervoor dat de wachtlijsten ver-dwijnen. Zelf organiseren van kinderopvang gebeurt in de mate In onze woonzorgcentra leven hoofdzakelijk hoogbejaarden metdat de particuliere sector of bovenlokale overheid geen initiatief een gemiddelde leeftijd van 85 jaar. Maar ook mensen met eennemen waardoor activering, toegankelijkheid of betaalbaarheid minder hoog zorgprofiel of mensen met een laag inkomen doenin het gedrang komen. Kortrijk wil het project van de Opvoe- uit sociale noodzaak een beroep op onze diensten. Ook morgendingswinkel grondig evalueren. proberen we de noodzakelijke zorg en ondersteuning te bieden tegen een redelijke prijs.Aandacht voor senioren Samen met het middenveld organiseren we ‘tuppercare’ avonden.Het aantal senioren neemt toe. Velen zijn nog heel actief, bijvoor- Senioren leggen aan andere senioren de dienstverlening uit vanbeeld als vrijwilliger, anderen hebben nood aan zorg. We zorgen stad en OCMW, op een laagdrempelige manier. We helpen senio-ervoor dat senioren zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. ren ook bij allerlei praktische en zorgvragen: van elektriciteitsfac-Dit kan bijvoorbeeld door het invoeren van een aanpassingspre- turen tot het zoeken van een geschikte woning.mie of het stimuleren van generatiewoningen. We erkennen hunvrijwilligerswerk en signaalfunctie. De strijd tegen eenzaamheid wordt opgevoerd, ook door oude- ren maximaal te doen deelnemen aan het leven in de stad.38 39
 • 7 plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK vo o r b van eeeld proje en Een nieuw Station ct Een stad die beweegt, durft en verandert Met meer dan 10000 reizigers (en dit aantal groeit nog steeds) op een weekdag is het station van Kortrijk een cruciale plek. Het station ligt vlak bij het stadscentrum en vormt een be- Kortrijk moet een verkeersveilige plek zijn met meer ruimte voor fietsers en langrijk verbindingspunt tussen het centrum en Hoog-Kor- voetgangers. We geven pleinen terug aan de mensen en we investeren in trijk. Mits de nodige ingrepen wordt de stationsomgeving de ondergrondse parkings. De stad en de deelgemeenten moeten voor jong en motor van een nieuwe stedelijke dynamiek. Er ligt een plan klaar om de stationsomgeving om te vormen tot een leven- oud beter bereikbaar zijn. Dat betekent een openbaar vervoer afgestemd op dige en aangename omgeving. Het station zal vlot bereikbaar de noden van inwoners en bezoekers. De stadsontwikkeling gaat verder. We zijn en een knooppunt worden van openbaar vervoer, omge- maken keuzes die ambitieus, maar haalbaar en betaalbaar zijn. Zo geven we de ven door een aantrekkelijk openbaar domein met veel groen. Leie terug aan de mensen met verlaagde Leieboorden en waterplezier. Prioriteit gaat naar het realiseren van een grote onder- grondse parkeergarage met 1000 tot 1200 parkeerplaat- sen. Deze parking biedt ook plaats aan een fietsstalling voor 2300 fietsen. Om de bereikbaarheid van de parking € 70.254.888 en het vlotte verkeer op de binnenstadsring te verzekeren komt er onder de kluifrotonde een tunnel. Bovengronds is het bedrag dat we ontstaat zo ruimte voor een vlotte verkeersluwe verbin- de komende 6 jaar zullen besteden aan Iedereen in beweging ding tussen het station en de nieuwe ontwikkelingen op dit engagement Kortrijk Weide voor voetgangers en fietsers. In een tweede De stadscoalitie maakt werk van een nieuwe, ambitieuze mo- fase (na 2018) wordt het station verbouwd tot een toegan- biliteits- en parkeervisie. Kortrijk moet van een autovriendelijke kelijk en open gebouw dat de twee stadsdelen verbindt. stad gewoon een vriendelijke stad worden voor iedereen die er woont, werkt, winkelt en wandelt. We maken werk van een verbinding van het station met Hoog Kortrijk. Hierbij denken we in de eerste plaats aan Het parkeerbedrijf Parko wordt omgevormd tot een bedrijf dat een expressbusdienst in eigen bedding. Op lange termijn naast parkeren nu ook werk maakt van een fietsbeleid, in samen- kan hier een tram worden gerealiseerd mits voldoende fi- werking met specifieke organisaties. nanciering vanuit Vlaanderen. Hoog Kortrijk wordt opge- bouwd tot een hub voor openbaar vervoer. Fietsen is de beste manier om je door de stad te verplaatsen en Kortrijk heeft alles om de fietsstad van morgen te worden. De Stadscoalitie wil een volwaardig fietsbeleid ontwikkelen en het commodatie aan: er komt een systeem van deel- en leenfietsen, fietsgebruik actief promoten. We gaan voor de aanleg van extra in straten met rijwoningen zoeken we naar goede oplossingen om vrij liggende fietspaden op stedelijk grondgebied, die aansluiten fietsen te stallen. We stimuleren het gebruik van elektrische fietsen op een veilig netwerk van fietspaden op gewone wegen. We on- door het uitreiken van een premie bij de aanschaf van zo’n fiets bij derzoeken waar we fietsstraten kunnen invoeren, straten waar de Kortrijkse winkeliers. We geven ruimte aan de zwakke weggebrui- fietser de hoofdgebruiker is en niet de auto. De stad biedt fietsac- ker en organiseren jaarlijks een autoloze zondag.40 41
 • plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK vo o r Vlot bereikbaar geparkeerde auto’s weg van de Kortrijkse pleinen en langs de his- b van eeeld proje en torische Leieboorden. Ons uitgangspunt is ‘groen bovengronds, De fiets in het nieuwe Kortrijk ct We willen de bereikbaarheid van de binnenstad en de deel- auto’s ondergronds’. Zo komen er vijf nieuwe ondergrondse par- gemeenten verbeteren en nemen maatregelen om nutteloos kings, goed voor samen 2000 plaatsen. Hiermee is de volledige Op het grondgebied van Kortrijk zijn al goede fietsverbin- (zoek-)verkeer te voorkomen. Een nieuw verkeersmodel en een binnenstad op wandelafstand van 300 meter bereikbaar. dingen van oost naar west. Nu zal er worden gewerkt aan bewegwijzeringsstudie leggen hiervoor de basis. We vertrekken veilige en vlotte fietspaden op de noord-zuidas, tussen de hierbij niet alleen vanuit de auto maar houden ook rekening met Om shoppers toch bovengronds parkeergelegenheid te bieden, verschillende wijken en deelgemeenten. Er zal ook slim fietsen, openbaar vervoer en het leefmilieu. komt er een ‘Shop & Go’-zone in de Doorniksestraat tussen de worden geïnvesteerd in de ontbrekende stukjes tussen be- Vlasmarkt en de Grote Markt. Dat is een primeur voor België. Er staande fietspaden (zoals aan IJzerpoort in Marke), in veili- De stad zoekt naar oplossingen om de verschillende ontwikkelin- komen parkeersensoren in de grond die vaststellen hoe lang je er ger kruispunten voor fietsers (zoals in de Hugo Verriestlaan) gen op Hoog Kortrijk volwaardig te ontsluiten en beter te verbin- parkeert. In de ‘Shop & Go’-zone kan je bovengronds een half uur en in de verbetering van fietspaden op drukke verkeerswe- den met de binnenstad. Er moeten veilige en comfortabele fiets- gratis parkeren. Het project zal regelmatig worden geëvalueerd gen (zoals de Doornikserijksweg en de Meensesteenweg). verbindingen komen met het stadscentrum, met een aanbod van en op termijn worden uitgebreid, ook naar de deelgemeenten. Dat moet het fietsnetwerk in totaal met meer dan 20 km leenfietsen. We willen zoveel mogelijk studenten per fiets naar de De stadscoalitie bouwt verder op het PIEK-project (aanvoer van uitbreiden. Zo zal je kunnen fietsen van de binnenstad naar campussen zien rijden. In samenwerking met enkele grote werk- handelswaar in de dagrand en lossen en laden met geluidsarme de Heulebeekvallei (open gebied aan Preetjes Molen) en het gevers en De Lijn zoeken we naar vormen van collectief vervoer toestellen) en wil er meer handelaars bij betrekken speeldomein De Warande. Dat wordt in fasen uitgevoerd. met een hoge frequentie (express shuttle-dienst) tussen het Het wonen in de stad versterken we met bewonersfaciliteiten. Om het Het wordt een verbinding van het Plein, over de fietsbrug station en Hoog Kortrijk. werken in de binnenstad te bevorderen, wordt gezocht naar goed- achter de Broeltorens, over de Collegebrug, de campus van kope parkeermogelijkheid voor werknemers die niet de kans hebben het Guldensporencollege, het Astridpark, de terreinen van Verkeersveilig met de fiets of het openbaar vervoer naar hun werk te komen. Stade en verder op het vrijgehouden tracé van de N50c naar de Heulebeek. De timing van bepaalde onderdelen is nog De stadscoalitie streeft ernaar om het aantal dodelijke verkeers- Verbeteren van trottoirs, straten, water en licht afhankelijk van een overeenkomst met de eigenaars. slachtoffers op het grondgebied van Kortrijk tot nul te herleiden. Het aantal ongevallen en risico’s voor de slachtoffers is recht even- Kortrijk worstelt met een achterstand wat de (her)aanleg van trot- Op de hele N43, van het kruispunt Pottelberg-Condédreef redig met de verkeerssnelheid. Het meten van die snelheid en de toirs en straten betreft, de vele meldingen geven nochtans aan tot Aalbeke, komen er nieuwe fietspaden, onder meer voor verkeersdrukte is een belangrijke opdracht voor de stadsdiensten. dat dit een belangrijk aandachtspunt is voor onze inwoners. Mel- de honderden scholieren die in de verschillende scholen Snelheidsremmende maatregelen en andere veiligheidsingrepen op dat traject school lopen wordt dat een hele verbetering. In overleg met De Lijn en de NMBS sturen we het openbaar ver- gebeuren op basis van objectieve gegevens. Er wordt onderzocht Aansluitend wordt de schoolomgeving op Sint-Anna en voer in stad en streek bij, zodat het aanbod meer tegemoet komt waar de normen kunnen worden verstrengd en de snelheid nog de Don Boscolaan heraangelegd. Op de assen Bellegem- aan de vraag. Er wordt onderzocht of de bestaande, historisch ge- kan worden verlaagd. Met steun van het Vlaamse Gewest worden sestraat-Rollegemsestraat en Aalbeeksestraat-Bergstraat groeide lijnen nog voldoen aan een behoefte en of nieuwe lijnen nog niet heringerichte schoolomgevingen aangepakt. Het zwaar worden de fietspaden geoptimaliseerd. Op de vernieuwde niet kunnen resulteren in een groter gebruik van het openbaar vervoer wordt zoveel mogelijk uit de bebouwde kommen geweerd. President Kennedylaan komen vrijliggende fietspaden. vervoer in Kortrijk. We bekijken of circulaire verbindingen in de binnenstad en tussen de deelgemeenten kans op succes kunnen Goedkoop parkeren en vijf nieuwe hebben en of voertuigen beter afgestemd kunnen worden op de (ondergrondse) parkings dingen van beschadigde trottoirs en wegdekken worden zo snel stedelijke omgeving. Er komt een grondige evaluatie van het be- mogelijk afgehandeld. Bij heraanleg, onderhoud en herstel van staande aanbod van taxi’s. Het taxibeleid wordt bijgestuurd. De De parkeertarieven in Kortrijk behoren tot de goedkoopste van straten kiest de stad voor slijtagebestendige technieken. stad stimuleert systemen van autodelen. De Stadscoalitie zoekt alle centrumsteden en dat houden we zo. De tarieven worden naar oplossingen op maat voor het vervoer van bijzondere wel bijgestuurd en de extra inkomsten worden geïnvesteerd in De stad volgt de Europese richtlijn om tegen 2027 alle afvalwater doelgroepen zoals senioren en uitgaande jongeren. betere faciliteiten voor auto’s én fietsers. We halen zoveel mogelijk naar een zuiveringsstation te leiden, apart van het regenwater.42 43
 • plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJKVan noodzakelijke rioleringswerken wordt zoveel mogelijk ge- We geven de Leie terug aan de mensenbruik gemaakt om straten en pleinen bovengronds te verfraaien.Binnen de woonpremies voorzien we een tegemoetkoming voor De Leie is de rode draad van de stad. De levensader. De Stadsco-het waterdicht maken van kelders, toegespitst op de straten waar alitie zal volop initiatieven ondersteunen die de Leie haar econo-de stad verbeteringswerken aan de riolering heeft uitgevoerd. mische, commerciële en ontspannende functie terug geeft. Een watertaxi tussen Kortrijk en Menen zou kunnen dienen als eenDe stad maakt werk van de verdere uitvoering van het Lichtplan, ecologisch en modern vervoersmiddel, zowel recreatief (voor toe-dat alle mogelijke energiebesparende maatregelen omvat. Zo risten) als voor het woon-werk verkeer.vermijden we energieverspilling via de openbare verlichting. In Ook zal de stad laten onderzoeken op welke manier de Leie nogde binnenstad willen we een openbaar toilet op wandelafstand. meer kan dienen als bevoorradingsweg voor retail- en industriebe-We kiezen voor sobere, gebruiksvriendelijke installaties. drijven. De nieuwe Leie met de Kortrijkse Graslei In de omgeving van de sites Eandis en De Kien wordt geïnves- teerd in 200 nieuwe woningen en appartementen. Hier komt Nu het stof van de Leiewerken stilaan gaat liggen en Kortrijk een nieuwe ondergrondse parking die zowel parkeerruimte zal zijn rivier terug kan omarmen, wordt duidelijk welke kwali- bieden voor de bewoners als voor bezoekers. Tussen de nieuwe teiten de vernieuwde leieboorden aan de stad toevoegen. Er gebouwen komen kleine groenzones en pleintjes. Zo creëren zijn de 6 kilometer vernieuwde kades waar fietsers en wan- we een aangename woonomgeving en ontstaat een nieuwe delaars gretig gebruik van maken. De nieuwe groenzones zachte groene verbinding tussen de Leie en het Astridpark. waar jong en oud graag vertoeven en de nieuwe bruggen die De omgeving van de Broeltorens is één van de mooiste en beide oevers op een mooie wijze verbinden. historische plekken van de stad. Deze plek is de symboolplek en het visitekaartje van Kortrijk. De plek is ook strategisch ge- Oevers waarlangs enorme ontwikkelingsmogelijkheden zijn. legen in het economische stadshart van Kortrijk. Maar er is In totaal gaat het om 23 hectare bebouwbare oppervlakte, nog veel meer mogelijk. Vandaag is de afstand tussen de straat wat gigantisch is. en het water te groot door de hoge kaaien en de volle afslui- tingsmuur. Door een nieuw en ingrijpend project willen we het We ontwikkelen samen met private partners liefst 12 bepa- water opnieuw in contact brengen met de historische omge- lende sites langs de Leieboorden : ving van de Broeltorens. Blekerij - Weide - Doornstraat - Havenkaai - Vlasmuseum De Franse landschapsarchitect Michel Desvigne werkte sa- - Eilandtip - De Kien - Heilig Hart - Diksmuidekaai - Gul- men met de studiebureaus JPLX en Arcadis aan een concept densporencollege - Broelparking - Minister Liebaertlaan met als doel: echt contact met het water. Het voorstel is om de kaaimuren te verlagen (zoals het geslaagde voorbeeld, De Leiewerken worden gefinaliseerd met de afwerking van de Graslei te Gent) en het niveau van het plein geleidelijk te de kaaien . De Budabrug wordt afgewerkt tegen september doen dalen tot een halve meter boven het water. Door dit aan 2014. Daarna maken we werk van de laatste brug, de Reep- weerszijden te doen ontstaat één plein, waartussen de Leie brug die de tip van het Buda-eiland verbindt met de site De stroomt. Deze werken voeren we uit na de opening van de Kien. Hiervoor wordt goed overleg gepleegd met Waterwe- Budabrug en het voorzien van een ondergrondse parking in gen en Zeekanaal en de private partners . de buurt. Op termijn kan hier een watertaxi halt houden.44 45
 • 8 plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK De eerste stad met consumentenbeleid Een stad die verenigt en verbindt Kortrijk is de eerste stad in het land met een bevoegdheid con- sumentenzaken. Dat is een bewuste keuze van de stadscoalitie. Een stad en een OCMW kunnen maar beperkt de inkomsten van de inwoners beïnvloeden maar kunnen betekenisvol helpen bij We verenigen onze inwoners en lokale ondernemers om sterker te staan op het beperken van de uitgaven. Een stad heeft de autoriteit en de alle mogelijke markten. We maken van diversiteit een kracht. Elke Kortrijkzaan geloofwaardigheid bij de bevolking om hier te mobiliseren. Er is is uniek, heeft talent en hoort erbij. Rechten en plichten zijn er voor iedereen. ook genoeg kritische massa - de 30.000 gezinnen! – om samen het verschil te maken. Elke wijk, elke buurt, elke deelgemeente van onze stad is even belangrijk. Diversiteit is een kracht We willen consumenten informeren en beschermen door hen op een vlotte manier aan juiste, objectieve informatie te helpen over De stadscoalitie zet in op “inclusie”, we willen alle groepen uit de de mogelijkheden en rechten van consumenten (facturen, con- samenleving betrekken op basis van gelijkwaardige rechten en tracten, aanbiedingen, inzicht van zaken waar men recht op heeft plichten. Dit geldt voor nieuwe Belgen, kansarmen maar even- € 22.359.588 van lokaal tot bovenlokaal). De stad verenigt consumenten voor groepsaankopen rond een breed gamma aan basisvoorzieningen, eens voor de mensen met een fysieke of mentale beperking. is het bedrag dat we de komende 6 jaar de organisatie van de aankopen zelf wordt uitbesteed. Voorbeel- We gaan de strijd aan met elke vorm van discriminatie, of het nu zullen besteden aan den zijn energie en energiezuinig wonen, tankkaarten, internet-, gaat om racisme, uitsluiting van personen met een handicap, met dit engagement telefoon- en TV-verbindingen. Voor specifieke doelgroepen kan een andere seksuele geaardheid of andere discriminatiegronden. de stad groepsaankopen (laten) organiseren in het kader van ar- De stad Kortrijk staat slechts op de elfde plaats van de tolerantie- moedebestrijding, bijvoorbeeld voor sportmateriaal, lesmateriaal, index (Stadsmonitor), dit kan en moet beter. gezonde voeding, … De stadscoalitie zal initiatieven nemen om de diversiteit te ver- Een professionele dienst consumentenbescherming, die vorm sterken in de samenstelling van de eigen organisaties. Zo moet de krijgt binnen het bestaande personeelsbestand van de stad, leidt samenstelling van de bevolking weerspiegeld worden in de alles in goede banen. Deze dienst is actief in Kortrijk én deelge- stadsadministratie of bij de politie. meenten en wordt aangevuld met een sterke vrijwilligerswerking. We doen een beroep op de expertise van consumentenorgani- Het woord ‘allochtoon’ schrappen we uit ons taalgebruik en ver- saties, onder meer door het door het afsluiten van een lokaal sa- vangen we door termen als ‘nieuwe Belgen’, ‘nieuwe Vlamingen’, menwerkingsakkoord met Test Aankoop. ‘nieuwe Kortrijkzanen’ of ‘inwoners met een verschillende cultu- rele achtergrond. De stad streeft ernaar om ook de nieuwe Belgen in Kortrijk kansen te bieden om volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijke leven en bevordert de (interculturele) dialoog. We leven in respect, samen met elkaar. De stad onderzoekt ook de mogelijkheid van de inplanting van een ontmoetingsplaats voor andere religies. Dit in samenspraak met de verschillende partners.46 47
 • 9 plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJKIedereen is dus welkom in Kortrijk. Het engagement van nieuwe Een toegankelijke wereld begint bij onszelfKortrijkzanen om zich te integreren in onze stad spreekt voor zich. Een stad met veel goesting en ambianceTaal is hierin cruciaal. Onze stadsdiensten maken gebruik van De adviesraad personen met een handicap en de stedelijke wel-het Nederlands bij contact met de burgers. Nieuwkomers die de zijnsdienst van de stad Kortrijk startten onlangs met een bevragingtaal nog onvoldoende beheersen laten zich zo nodig vergezellen over de toegankelijkheid in de stad en deelgemeenten. Op basis vanof nemen een tolk onder de arm. deze bevraging en het memorandum van de betrokken organisa- ties wordt een concreet actieplan uitgewerkt om zoveel als mogelijk Kortrijk bulkt van talent. Dat moeten we vermenigvuldigen. De stadscoalitie wilDe stad stimuleert integratie door te verwijzen naar de diverse de knelpunten aan te pakken. Personen met een handicap ervaren in van Kortrijk een swingende muziek- en evenementenstad maken met ruimteaanbieders van inburgeringsprojecten en taallessen Neder- onze stad de mobiliteit als groot struikelblok. Daarom investeren om te feesten en te beleven, altijd met respect voor de inwoners.lands. Succesvolle inburgeraars worden in de bloemetjes gezet we in toegankelijk openbaar vervoer voor personen met een handi-door het stadsbestuur. cap. We zorgen ervoor dat de publieke gebouwen en functies en het trage weggebruik aangepast zijn voor mensen met een handicap enDe stad pakt illegaal verblijf op doortastende wijze aan. Ook wordt doen inspanningen voor de gegarandeerde aanwezigheid in het ste-er adequaat opgetreden bij vermoeden van schijnhuwelijk of delijke personeelskader. Bij projecten voor de publieke ruimte (open--partnership. bare werken, mobiliteit, groen en milieu…) wordt van bij de start re- kening gehouden met de inbreng van de adviesraad personen met een handicap. De diensten nodigen iemand uit van de adviesraad of de stedelijke ambtenaar. De GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) rekent op de inbreng van de adviesraad. Het is ook belangrijk om de andersvalide mensen echt deel te laten nemen aan het sociaal en cultureel leven (bijvoorbeeld feestelijkheden, culturele en sportieve evenementen). We zoeken naar verbeteringen, bij elke manifestatie die de stad organiseert. Vrijwilligers zijn de ambassadeurs van onze stad Een andere toepassing van activering zit in het vrijwilligerswerk. Heel veel mensen zijn bereid om de handen uit de mouwen te steken om de stad, de inwoners en de bezoekers ten dienste te zijn. Denken we maar aan zorgnetwerken, buurtgericht vrijwilli- gerswerk, Buren voor Buren. Daar moeten we dankbaar op inspelen en vrijwilligers inzetten in nieuwe projecten. Ze zijn de ambassadeurs van onze stad. We coachen ze in hun opdracht met een aangepaste vorming. Dit is een eerste blijk van erkenning. Maar we moeten hen vooral ook € 153.101.820 is het bedrag dat we betrekken bij de voorbereiding van besluitvorming. Vrijwilligers zijn de komende 6 jaar levende antennes van wat gebeurt in een samenleving. Ze hebben zullen besteden aan ervaring en kunnen daarom nuttig adviseren bij nieuw beleid. dit engagement48 49
 • plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJKMuziekstadKortrijk is op dit ogenblik waarschijnlijk dé muziekstad van Vlaan-deren met groepen als Goose, Balthazar, Zucchine Drive, SX,Amenra, met nieuwkomers als The Lumbers, Stab, Druzhnik, Nouk,N-Trek, Compact Disc Dummies, met initiatieven als De Kreun,Track, Tacticz, Orchestre International du Vetex en Quindo. Alleen,wat doen we ermee? Dagelijks komen we wel één van deze na-men tegen in kranten, magazines, radio en televisie met steevastde woorden ‘De groep uit Kortrijk…’ Deze artiesten fungeren alsambassadeurs voor de stad. We moeten dit veel beter promotenen uitspelen. Kortrijk, muziekstad, moet een van de speerpunten dia, licht en video, grafisch, auteursrechten, studio’s…). We moe-van Nieuw Kortrijk worden. ten een goed klimaat creëren voor deze tak van ondernemers en soortgelijke bedrijven aantrekken om hun activiteiten in deze re-Muziek kan op termijn significante economische en culturele waar- gio - en in onze stad in het bijzonder - verder te ontwikkelen. Doorde gaan betekenen voor een stad en voor een regio. We zijn van het centraliseren van deze bedrijven kan door kruisbestuiving opmening dat bij het bundelen van verschillende muzikale en crea- een overkoepelend platform nieuwe vormen binnen de muziek-tieve krachten we zo de sector in en rond Kortrijk meer en beter industrie verder worden ontwikkeld. We onderzoeken op welkekunnen omkaderen. De unieke ligging van Kortrijk met in de nabij- locatie deze centralisatie best kan plaatsvinden.heid Rijsel, Londen en Parijs is hierbij een niet onbelangrijke troef. Kortrijk, evenementenstadVlaanderen kent zeer veel bedrijven waarbij de activiteiten zich Kortrijk, hippe stad De Stadsschouwburg voorziet in een breder programma voor ie-situeren in de muziek- en entertainmentindustrie (bv. festivals, po- We hebben de ambitie om Kortrijk opnieuw te doen bruisen. dereen dat ook inspeelt op de noden van jonge gezinnen. Kaatje Door middel van vele grote en kleine initiatieven willen we terug Een hippe stad met veel ambiance en goesting, dat is de ambitie en co moeten er te bewonderen zijn. We willen ook programme- ambiance brengen. van de stadscoalitie. We kiezen voor een geïntegreerd vrijetijds- ren in de namiddag voor wie dit liever heeft. In de stad komen er aanbod voor iedereen, met voldoende aandacht voor de Vlaamse opnieuw zomerconcerten, “Kortrijk bij nacht” ook tijdens de week. De bestaande vzw FIK (Feest In Kortrijk) wordt omgevormd tot cultuur en identiteit in Europa. En in de winter komt een echte kerstmarkt. Kortrijk zal leven. Zo een nieuwe vzw. Deze nieuwe, uitgebreide structuur zal echt die- organiseren we op de luchthaven van Wevelgem een vliegshow nen als dé evenementenorganisator van de stad. Op deze manier We zetten verder in op een groot, divers en kwalitatief aanbod en en in Groot-Kortrijk een rally. zal de stad optimaal kunnen profiteren van schaalgrootte en ex- bieden tezelfdertijd oplossingen voor de versnippering en beperkte pertise. In het verleden was de organisatie en financiering te ver- participatie. Degelijke informatie en communicatie is hierin cruciaal. Kortrijk, toeristische uitvalsbasis snipperd en niet meer werkbaar. Daarnaast stroomlijnen we de dienstverlening waarbij bijzondere aandacht gaat naar subsidiëring en zaalbeheer. We maken werk Geen bruisende stad zonder toerisme. De troeven die de stad in Als stad zullen we uiteraard zelf vele zaken initiëren maar we doen van een digitaal evenementen- en verenigingsloket om ge- huis heeft, wil de stadscoalitie verzilveren, zowel in Vlaanderen als ook een oproep aan de vele verenigingen, horeca, jeugdgroe- paste ondersteuning te bieden. Uit in Kortrijk wordt het unieke daarbuiten. Door een goede samenwerking tussen alle diensten pen,… of gewoon eenmalige initiatieven om dingen in beweging aanspreekpunt voor de Kortrijkzaan. De stadscoalitie neemt sa- wordt Kortrijk ook toeristisch opnieuw op de kaart gezet. te zetten. We zullen - waar mogelijk - graag helpen en ondersteu- men met alle partners het evenementenaanbod onder de loop Communicatie en marketing is hierin essentieel. We verkopen Kort- nen. Zo wil de stad in de vele parken publieke barbecues ter en roept een degelijk kalendermanagement in het leven. Sinksen rijk door de nodige stappen te doen naar de pers en andere media, beschikking stellen. De Kortrijkzanen kunnen die dan - mits goede wordt een écht 4-daags stadsfestival, experimenteren met kunst door allerhande formules te ontwikkelen maar vooral door bereik- afspraken naar netheid en veiligheid - gebruiken. in de openbare ruimte moet kunnen. baar te zijn. We positioneren Kortrijk als toeristische uitvalsbasis niet50 51
 • plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJKenkel historisch maar vooral als een hippe, creatieve, innovatieve en Kortrijk, culturele verademingondernemende stad die wil uitgroeien tot een trendy mini-city-break-bestemming voor dag- en verblijftoeristen, complementair De stadscoalitie maakt werk van een meerkleurenboek waarbijaan de verdere groei op het vlak van de meeting industrie. we alle actieterreinen bepalen en concrete doelstellingen formu- leren. Hierbij houden we rekening met diverse belangengroepen,We brengen de dienst toerisme terug naar het hart van de stad, bevragingen en adviezen. Geen goed cultuurbeleid zonder vol-met een goede bewegwijzering. doende inspraak en overlegmomenten. We willen maximale on- dersteuning van het bestaande cultuuraanbod en ondersteunenWe gaan voor consolidatie, onderhoud en verbreding van het be- de Cultuurraad die het culturele landschap, de amateurkunstenstaande toeristisch product en zetten in op lokaal ondernemer- en het socio-cultureel verenigingsleven bijeenbrengt.schap en professionalisering. We besteden meer aandacht aanonze sterktes op vlak van natuur, recreatie en jongeren en heb- De vele professionele kunst- en cultuuractoren steken de handben oog voor de troeven van de deelgemeentes. Samenwerking uit naar de stad met hun Kunstenplan 2020. We gaan hier graagtussen publieke en private actoren is belangrijk. We informeren op in. Samen aan cultuur doen over de grenzen van sectorenen begeleiden toeristische ondernemers. Ons beleid wordt afge- heen is ons uitgangspunt. Kortrijk heeft alle troeven in handenstemd met dat van andere naburige steden. om een stad te worden waar cultuurvormen, professionelen en amateurs elkaar ontmoeten. We willen linken leggen tussen cul-We besteden bijzondere aandacht aan de herdenking van de tuur, onderwijs, welzijn en economie. We verleggen het accentEerste Wereldoorlog met aandacht voor oorlog en vrede, herin- van grote verhalen en infrastructuur naar sterke, gedragen cul-nering, bewustwording en de Europese gedachte. tuurprogramma’s en -projecten in en buiten het stadscentrum. stad en OCMW. We dragen beter zorg voor onze erfgoedcollecties mers en het onderwijs. Bij de invulling wordt echter ook rekening Belangrijke aandachtspunten zijn een maximale betrokkenheid door het creëren van professionele bewaaromstandigheden en gehouden met het kostenplaatje en verbreding van de participatie. van inwoners van stad en regio en een zo groot mogelijke zicht- zetten onze topstukken in de kijker. Erfgoedbeleving is cruciaal, De Kortrijkzaan moet het Buda-eiland echt in zijn/haar hart dragen baarheid. Cultuureducatie krijgt een centrale plaats. We zetten onze musea zijn dynamisch en hedendaags door te werken met niet in op alles, doen ook niet alles zelf vanuit de stad maar maken wisselende presentaties en door buiten de muren van het mu- De functie van onze centrale stadsbibliotheek verbreedt. Het keuzes (niet meer, maar beter) vanuit een volwaardige samenwer- seum te treden. moet een ontmoetingscentrum tussen mensen en ideeën, een king met alle culturele partners. Er is nood aan een gecoördineerd digitaal informatiecentrum waarbij de klassieke uitleenfunctie en goed gedoseerd evenementenbeleid en een transparant en Overal in onze regio vinden we sporen terug van ons industriële niet uit het oog wordt verloren. eerlijk ondersteuningsbeleid. verleden. Het nieuwe museum op Overleie wordt een modern museum waarbij niet alleen de zuivere vlasteelt aan bod komt We maken werk van een stadsdichter. Er komt meer aandacht Harmonisering van het retributiesysteem in de ontmoetingscen- maar de socio-economische geschiedenis van de hele streek. Dit voor poëzie in het straatbeeld. tra en aanverwanten, verfijning van het reserveringssysteem voor museum wordt een waardige opvolger van het Vlasmuseum en lokalen en infrastructuur en de uitbouw van de dienstverlening een toeristische trekpleister. Er komt een visie en planning op kor- De stadscoalitie wil haar warme relaties met de zustersteden on- naar werking, evenementen en materiaal krijgt de nodige aan- te en lange termijn (10 jaar en meer) waarbij men tijdig evalueert derhouden, ook in het kader van cultuuruitwisseling. dacht. Instroom van jongeren is erg belangrijk. en zich aanpast aan trends, zodat het museum leeft en het aantal bezoekers op peil kan worden gehouden. Met een kunstenhal We bestendigen de ontmoetingscentra en gebiedswerking, roe- Het erfgoed van Kortrijk zetten we in de verf door in te zetten komt er ook ruimte voor tentoonstellingen rond actuele en mo- pen basisgebiedsteams en projectteams in het leven en betrek- op onze historische troeven. Onze rijke stadsgeschiedenis ver- derne kunst. ken de buurtbibliotheken. We schenken aandacht aan de ope- taalt zich in sterke stedelijke (kunst)collecties en een aantrekke- rationele werking van beheercomités en dorpsraden en bieden lijk historisch stadscentrum. We maken werk van één visie en één Het Buda-eiland moet verder worden uitgebouwd tot een expe- kansen voor niet- of anders-georganiseerden. werking rond het roerend, onroerend en immaterieel erfgoed van rimentele zone, in hechte samenwerking met creatieve onderne-52 53
 • 10 plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJKKortrijk sport erkende sportverenigingen en stimuleert sportparticipatie bij kansengroepen. Met Sportplus activeren we levenslange sport- Een stadsbestuur datOnze aandacht richt zich op een gezond, duurzaam en resultaat- participatie door een bewegingsaanbod op maat.gericht sportbeleid. Een planmatig lokaal sportinfrastructuurbe-leid met goed onderhouden en functionele sportaccommodaties Kinderen zijn belangrijk. Bewegingsopvoeding en sportparticipa-in de onmiddellijke omgeving, is wat de stadscoalitie beoogt. We willen een efficiënte uit- tie op en rond de school dienen dan ook gestimuleerd te worden. De samenwerking met de Kortrijkse basisscholen wordt gemaxi- maliseerd in het kader van de driehoek stad-club-school. Gezins- transparant en sober isbating en optimaal gebruik sport en samen sporten van (groot)ouder(s) en kinderen wordt De stadscoalitie springt zuinig om met de middelen en isvan de bestaande sportinfra- bevorderd. We hebben aandacht voor senioren. sober voor zichzelf. Dat betekent een kleiner bestuur datstructuur en realiseren ver- goedkoper is en geen euro belastingverhoging. We bren-antwoorde nieuwe accom- Door een systeem van online reserveren voor sportkampenmodatie. We maken werk van werken we de wachtlijsten weg. gen de stadsdiensten dichter bij de mensen. Met de komsteen masterplan zwembaden van sociale media en nieuwe technologie is veel mogelijken inventariseren de klein- Sport moet nog meer het visitekaartje van de stad worden en om mensen samen te brengen. De stadsdiensten zijn erschalige, laagdrempelige en het hip en bruisend karakter van de stad en haar inwoners in de voor de mensen en niet omgekeerd.buurtgerichte sport- en be- verf zetten. De stad erkent in de sport een ambassadeursfunctieweeginfrastructuur. en instrument van city marketing. We geven aandacht aan de ei- gen sporters en sportorganisaties maar ook aan derden die opWe werken het sportcentrum op de Lange Munte af en pakken het Kortrijks grondgebied sportevenementen willen organiseren.belangrijke dossiers aan zoals de renovatie van de sportcentra, KV Om de actieve en passieve sportbeleving te versterken en te ver-Kortrijk, ondersteuning van de turn- en gevechtssport. We zetten groten investeren we in overlegplatforms die de nodige onder-het Europees project ‘Pro Fit’ verder dat tot in 2015 loopt. steuning kunnen geven om een passend draagvlak te hebben om grotere organisaties en evenementen te kunnen onthalen. € 237.300.816De stadscoalitie gaat voor integrale, wervende en coherente is het bedrag dat wesportpromotie en zal een sport-voor-allen beleid voeren. We We kijken met KV Kortrijk wat de toekomstmogelijkheden (nieuw de komende 6 jaar zullen besteden aancommuniceren breed, gericht en eigentijds. De stad ondersteunt stadion,...) zijn. dit engagement54 55
 • plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJKZuinig en sober taalgebruik, een glimlach, ook bij moeilijke boodschappen. Uit elk raad, een gratis WIFI-plan voor alle Kortrijkse pleinen en parken. ingebruikname van het openbaar domein. De verplaatsingen naar conflict worden lessen gehaald om een volgende te vermijden. Digitale dienstverlening schept nieuwe mogelijkheden voor de het stadhuis bij een verhuis beperken we tot 1 noodzakelijk bezoekDe financiën van de steden en gemeenten staan zwaar onder burger én de stad (efficiëntie): aanvragen van thuis uit, mobiele voor de aanpassing van de chip op de e-ID.druk nu en de komende jaren. De redenen zijn gekend: de finan- We evalueren de openingsuren van de stadsdiensten om die nog dienstverlening of uitbreiding van dienstverlening in deelge- Het digitaal evenementenloket voor sport en cultuur moet hetciële crisis, de demografische evolutie, de stijgende schuldenlast, beter af te stemmen op actieve mensen. De herinrichting van de meenten en wijken, automatisch toekennen van bepaalde rech- mogelijk maken om reservaties, concreet tot en met de stoel ofde stijging van de pensioneringslast. Het stadsbestuur wenst geen benedenverdieping van het administratief stadhuis met nieuwe ten zoals premies. het terrein zelf, vanuit de luie stoel thuis te boeken.belastingverhoging maar wel een financieel zuinig en sober beleid. opstelling van de balies en de organisatie met meer medewer- Vergunningen, bijvoorbeeld binnen de horeca, die kunnen ver-Trouwens, in vergelijking met andere centrumsteden is onze be- kers aan de balie op de piekuren moeten een snellere service Concrete toepassingen hiervan zijn de digitale ondertekening eenvoudigd worden door goede afspraken verminderen delastingdruk reeds vrij hoog. Het kadastraal inkomen per inwoner is garanderen voor wie toch niet digitaal of telefonisch geholpen van documenten, de aanvraag voor en de aflevering van docu- rompslomp en resulteren in een efficiënte samenwerking.laag en het gemiddelde inkomen van de Kortrijkzanen eveneens. kan worden. Nu zijn er op zaterdag wachttijden tot soms 1 uur. menten, de toepassingen met de e-ID. Onze klanten, de burgers, informeren we hierover niet alleen, we gaan ze ook actief aan- De organisatie van de verkiezingen wordt geoptimaliseerd doorDaarom starten we met een noodzakelijk kerntakendebat: wat Geen enkele Kortrijkzaan staat graag lang in de wachtrij. Meer en moedigen om de digitale weg in te slaan. het informeren van de nieuwe kiezer via de website van de stadmoet onze stad eigenlijk wel en vooral niet doen? Creatief en inno- meer mensen verkiezen online de verrichtingen te doen, waar dit Het biometrisch paspoort gaat nog een stap verder en verhoogt én door demonstraties met de stemcomputer voor oudere kie-vatief blijven werken zonder efficiëntie-verlies is hierbij het motto. ook maar mogelijk is. In de bank, in de webshop, via de toepassing ook de veiligheid omdat het fraudebestendig is. In het nieuwe zers. Een verbetering van stemlocaties is nodig. Hierbij kiezen we tax-on-web, bij het maken van een fotoalbum en ja, waarom ook Kortrijk willen wij deze trein niet missen. voor: goed verspreide stadsgebouwen die gemakkelijke bereik-Vanaf 1 januari 2014 starten we met de verplichte boekhoudkun- niet in het digitale stadhuis? baar, vlot toegankelijk zijn, zonder trappen en goed verlicht.dige Beheers- en Beleidscyclus (BBC). De stad gaat grondig na wat Met behulp van de e-ID en een kaartlezer zal de Kortrijkzaan hethaar kerntaken zijn en zorgt voor een financiering die terug ge- Juist daarom breiden we het e-loket uit, verbeteren we het en laten digitale strafregister voortaan thuis kunnen opvragen, bekijken en @llemaal digitaalzond wordt. Die BBC zorgt voor een transparante, coherente en het beter aansluiten op ons intern netwerk. Hierdoor vermijden we opslaan via het Kortrijkse e-loket. Hij of zij kan het ook doorsturenbetrouwbare beleidsrapportering. dubbel werk en verhogen we de snelheid van de interactie. naar de werkgever of andere instanties die hierom vragen. En voor Kortrijk werkt niet alleen in de diepte maar ook in de breedte. Via @ wie nog geen internet heeft, worden klantvriendelijke oplossin- llemaal digitaal willen we opnieuw opleidingen aanbieden in alleEen beter en klantvriendelijker stadhuis Kortrijk transparanter en toegankelijker gen via vlot toegankelijke stadsgebouwen gezocht over het ganse hoeken van de stad. De lessen worden afgestemd op nieuwe be- grondgebied van Kortrijk. hoeften en wensen: sociale media, veiligheid, privacy, consumentenElke stadsmedewerker zal zich bij elke vorm van contact persoon- De stadsdiensten zijn er voor de mensen en op het net, nieuwe (stedelijke) applicaties. We leveren bijzondere in-lijk voorstellen en zich engageren alsof hij de stad Kortrijk zelf is. niet omgekeerd. We brengen de stadsdiensten Veel wettelijk of decretaal vastgelegde procedures hebben lange spanningen voor kansengroepen (cfr. onderzoek Howest en Katho) dichter bij de mensen. Met de komst van soci- maximumtermijnen. Daar durven overheden wel eens gebruik in samenwerking met het OCMW en de bibliotheek. Oude compu-Wanneer de Kortrijkzaan gaat winkelen of op restaurant gaat, of ale media en nieuwe technologie is veel mo- van maken. Dit is niet klantvriendelijk. Daarom keren we dit om en ters en devices bieden we tegen een lage prijs aan kansengroepenwanneer hij of zij de garagist of verzekeraar contacteert, dan telt gelijk om mensen samen te brengen. Proces- denken we voortaan in termen van minimumtermijnen. aan via samenwerking met partners als de Kringloopwinkel.de vriendelijkheid van het onthaal. Het verlaagt de drempel en sen worden vereenvoudigd en gedigitaliseerd, We installeren een volwaardig digitaal loket voor burgerzakenzorgt er voor dat men zich gauw thuis voelt. Dit gevoel willen we voor de stadsdiensten én de burger. zodat de Kortrijkzaan bij hem/haar thuis de nodige documenten Onze gebouwen duurzaam beherenook met de stadsdiensten aanbieden aan diezelfde Kortrijkzaan. kan opvragen, doorsturen of afprinten als het moet. AfsprakenHet inleven in de situatie van de stadhuisbezoeker zal hierbij hel- De stad Kortrijk werkt klantgericht, digitaal met de stadsdiensten maakt men met een online agenda, zoals De stad Kortrijk kiest voor efficiënt en duurzaam gebruik van depen. Het dienstverleningsconcept ‘click, call, face, home’ dat geïnspireerd en experimenteert reeds toepasselijk bij bepaalde huisartsen. werkmiddelen en gebouwen.staat voor en in prioritaire volgorde, digitaal, telefonisch, aan het Bijna 200 stadsgebouwen en meer dan 300 voertuigen en machi-loket of aan huis, wordt vertaald in de taal van de Kortrijkzaan en Een e-loket wordt een volwaardige dienstverlening binnen het Bouwvergunningen gaan we versneld afgeleverd dankzij de zo- nes verbruiken samen voor bijna 3 miljoen euro aan energie. 600in symbolen die men overal terugvindt. Icoontjes geven op de digitale stadhuis. Het digitaal loket wordt uitgebreid met een genaamde ontvoogding van de hogere overheden en de digitale personeelsleden dragen gepaste werkkledij van de stad Kortrijk.website, in drukwerken of in het stadhuis aan hoe men het snelst webcam-loket. Digitale toepassingen dragen bij tot transparantie voorbereiding van documenten en tussenstappen. Investeringen kunnen niet meer los gezien worden van de exploi-geholpen wordt. Wie het stadhuis bezoekt voor zaken die hij mak- en zijn de bouwstenen van onze Open Stad Kortrijk: Open Data We verlenen extra service aan de ziekenhuizen en begrafenison- tatiekost. Onderhoudsvriendelijke materiaalkeuzes, zuinige moto-kelijker of sneller via internet kan doen, wordt daar vriendelijk over (data ter beschikking van scholen, bedrijven, verenigingen om dernemers dankzij de instap in het e-birth en e-death-project. ren, goed geïsoleerde gebouwen, doordachte inrichtingsplanneningelicht. Onze stad Kortrijk verkoopt zichzelf met een charmant eigen applicaties uit te werken), live streaming van de gemeente- We maken werk van 1 digitaal aanspreekpunt in de stad voor de zijn enkele voorbeelden.56 57
 • plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJKNog meer aandacht zal gaan naar het beheersen van de ener- centraal bij elke beleidskeuze die we maken op vlak van facility, ze nodig heeft om met de mensen die ze heeft de eredienst te Niet onbelangrijk is het goede voorbeeld-principe (leading bygiekosten. Dit kan gevolgen hebben op het organiseren van ict, personeel en financiën. De samenwerking zal verder gaan dan verzorgen. In overleg met de stad bereiden we een ruimer ge- example). Daarom zal het stadsbestuur zelf de principes van zui-diensten, om te vermijden dat 2 gebouwen naast elkaar buiten het gezamenlijk opvragen van offertes of onderzoeken om effici- bruik van de gebouwen voor. nig en efficiënt omgaan met stadsmiddelen toepassen. Verplaat-de kantooruren moeten verwarmd worden. Het verminderen ënter samen te werken. Het bundelen van sterke teams waarbij singen, zeker in de warmere maanden, te voet of met de fietsvan het aantal gebouwen en het hergroeperen van diensten in de sterkte en eigenheid van de organisaties het uitgangspunt Gemotiveerde stadsmedewerkers doen is hier een voorbeeld van.nieuwe of gerenoveerde locaties hebben een gunstige invloed vormen resulteert in een verlaging van de exploitatiekost, deop de energiekost, maar ook op vlak van onderhoud. Met dat op- administratieve kosten en de beheerskosten van de organisatie Kortrijk is een aantrekkelijke werkgever met een fris manage- Klantvriendelijkheid 6 jaar lang uitdragen. Hard maar enthousiastzicht wordt de patrimoniumstudie geactualiseerd. Onvoldoende (overheadkosten). ment. Drie sleutelwoorden - willen, kunnen en mogen - bepalen werken. Creatief en oplossingsgericht werken ten dienste van debenutte gebouwen worden in vraag gesteld en eventueel ver- De prioriteiten voor het eerste jaar van de legislatuur liggen op vlak het personeelsbeleid van de stad Kortrijk. Willen staat voor passie burger. Woorden wekken, voorbeelden trekken.kocht. Een gedeelte van de opbrengst kan aangewend worden van de raamcontracten, het contractbeheer, de digitalisering van a en goesting. Kunnen voor competenties en talenten. Mogen voorvoor duurzaamheidinvesteringen, maar het aantal vierkante me- tot z inclusief offerteverwerking en facturatie (Kortrijk als pionier), verantwoordelijkheid en empowerment. Een digitale en slimme stadter stadsgebouwen moet dalen. Een masterplan en visievorming de duurzaamheid en de reductie van CO2 (20% reductie tegenvoor stadsgebouwen met aandacht voor de architectuur van de 2020), de actualisatie van de patrimoniumstudie, een masterplan Als Hein graag zijn job doet omdat hij initiatieven mag nemen Een slimme stad brengt verschillende technologieën en beleidsdo-stadsgebouwen en voor een standaardaanpak bij projecten. Ge- voor de kerkfabrieken en de klantgerichte kostenbesparing. waarover hij trots is of omdat hij mag experimenteren in zijn do- meinen samen: ICT, mobiliteit, energie, gezondheid, transport en mi-restaureerde gebouwen stellen we ter beschikking van stadsdien- mein van communicatie dan zal ook Jonathan en Anne dat zien lieumanagement om een duurzame en innovatieve stad te worden,sten en Kortrijkse organisaties of bedrijven, mits betaling, zodat Bepaalde kerken ombouwen tot nieuwe ruimtes of Mana. Ze zullen er over twitteren. Anderen zullen dat lezen. Ze waar het goed is om te wonen, werken, studeren en ontspannen.de investering in patrimonium van de stad zowel inhoudelijk als zullen onthouden dat hier een boeiende werksfeer hangt en dat de Kortrijk gaat hierbij voluit voor de voortrekkersrol binnen de regio enfinancieel rendeert. De kerkgebouwen zijn een belangrijk deel van ons cultureel erf- stad Kortrijk geen saaie werkgever is. Maar iemand die hier graag geeft daarbij nu al het goede voorbeeld. Zo is er het stadsdepot 102 goed en om dit in stand te houden werken we aan een ruimer zijn werk doet, doet dat ook beter. Dat voelt de klant, de burger,Nauwe samenwerking tussen stad, OCMW, politiezone Vlas staat gebruik van die gebouwen. De kerk moet zich bezinnen over wat de Kortrijkzaan. Die dynamiek willen we via onze medewerkers naar buiten brengen. Om medewerkers te enthousiasmeren, is er natuurlijk meer dan de werksfeer en stimulerende organisatiecul- tuur. Moderne arbeidsvoorwaarden, met extra-legale voordelen flankeren het vernieuwend personeelsbeleid . Een gelijke behande- ling van alle medewerkers staat hierbij centraal. Wederzijds respect tussen werkgever en werknemer maar ook onderling onder werk- nemers is prioriteit. Een stel jonge managers staat open voor de nieuwe stijl van directe communicatie en verhoogde responsabili- sering. Strategisch programmamanagement stuurt en coördineert de grote beleidsprogramma’s en ondersteunt de projectenteams die het plan nieuw Kortrijk samen met de stadscoalitie realiseren. In de komende jaren gaan veel stadsmedewerkers op pensioen. Dit laat toe om taken in vraag te stellen, werk te herverdelen en te besparen. Maar ook om op termijn in te spelen op nieuwe trends, op een nog betere serviceverlening zoals de uitbouw van het di- gitale stadhuis, de begeleiding van mensen die hierbij uit de boot dreigen te vallen. Conform de budgetafspraken vermindert het aantal stadsmedewerkers met 104 mensen op 6 jaar tijd, en dit zonder ontslagen.58 59
 • plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJKdat ondertussen al werd gebouwd met de doelstelling om energie-zuinig te zijn. Bij het verlaten van de werkplaats wordt het uitzet-ten van verwarming en licht gemakkelijk vergeten. Voor Depot 102werd daarom een uniek energy-on-demand-systeem ontworpen.Dit concreet project toont aan dat een stadsbestuur actief duur-zaamheid en innovatie kan stimuleren door het goede voorbeeldte geven. Een weg die we verder gaan bewandelen. 7+1De stad Kortrijk wil als slimme stad voortrekker zijn binnen de re-gio. We werken daarvoor samen met bedrijven. Klantgerichtheiden administratieve vereenvoudiging vormen hiertoe de inspiratie.Binnen het kader van Smart Cities wil Kortrijk zich opwerken vande 8e plaats naar een top 5 van de steden.Meldpunt 1777Het startte bij Rap&Rein en mondde uit in 1777. De partners vande stadscoalitie hebben mee aan de weg getimmerd van wat eenmodern meldpunt moet zijn. Op die weg gaan we verder.We vergemakkelijken de meldingen door nieuwe technolo-gieën en applicaties in te voeren. In het bijzonder lanceren weeen 1777-app voor smartphones. Maar ook de behandeling vaneen klacht, vraag of melding moet transparanter worden voorde inwoners. Het bestuur waakt erover dat de meldingen op een deelgemeentenjuiste, kwaliteitsvolle wijze worden aangepakt. Een samenspel tus-sen het Meldpunt en de uitvoerende diensten is daarbij van cru-ciaal belang om frustraties en ongeloof in dienstverlening bij deafzenders van meldingen te vermijden.Meldingen worden voortaan gevisualiseerd op een kaart van Kort-rijk zodat een zichtbaar ‘patroon’ van meldingen kan leiden tot nieu-we structurele maatregelen in bepaalde wijken of deelgemeenten.60 61
 • plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK de economische belangen met elkaar • Onderzoeken van de mogelijkheid • Evalueren van de Groothandelsmarkt landschappelijke elementen, bomen- verzoend worden om de dinsdagmarkt te voorzien op • Aanpakken van de bijzonder slechte rijen, hagen,... • Voetgangers en fietsers krijgen op het Bissegem Plaats in de plaats van de toestand van straten zoals de Steen- • Toegankelijk maken van de kleiputten plein voorrang op het verkeer Rietputparking straat aan de Rekkemsestraat (deze zijn nu • Afwerking van het ontmoetingscen- • Zwaar verkeer onderzoeken en aanpakken trum De Neerbeek Heule • Het verbeteren van het beheer van • Onderzoeken van de plannen voor de het doortrekkersterrein waarbij de Groene long in Bissegem, onder andere • Heraanleggen van de Heuleplaats in negatieve elementen tot het absolute het inrichten van Neerbeekvallei met overleg met de Heulenaars, de lokale minimum beperkt worden Waterhoennest / Ghellinckzone handelaars en met aandacht voor meer • Aanpakken van de verkeersproblema- • Overleg met Bissegem over de eco- groen en grote terrassen tiek (snelheid en sluikverkeer) nomische activiteiten en meerwaarde • Het overstromingsgevaar aanpakken • Onderzoeken of een boerenmarkt kan voor ons door de Heulebeekvallei om te vormen op Heule Plaats. • Geven van nieuwe impulsen aan han- tot een echte Heulse groene long met Aalbeke • Verder afwerken van OC De Wervel delspanden door straten attractiever te wandel- en fietspaden Marke • Het verbeteren van de Bellegem- maken met verlichting, groen, tapijten • Heraanleggen van het park van Heule• Afwerken van Aalbeke-plaats sestraat met specifieke aandacht bij festiviteiten als een 19e eeuws Engels landschaps- • Voorzien in Shop & Go-zones in het• Dossier LAR : geen transportzone voor fietsen en snelheidsremmende • Aanleggen van shop & go zones voor park. Zorgen voor een aangename centrum om de aantrekkelijkheid en• Rioleringswerken en fietsinfrastructuur maatregelen handelaars ontmoetingsplaats voor gezinnen en bereikbaarheid voor korte bezoeken te Bergstraat en Lauwsestraat uitvoeren • Zorgen voor een veilige schoolomgeving • Bissegemse jeugdbewegingen krijgen senioren, met een kwalitatief speel- verhogen een privaat natuurgebied) met speci- met aandacht voor het probleem van • Ondersteunen en vernieuwen van de nieuwe lokalen plein, ligweide, voorzieningen voor • Onderzoeken van verbeteringsmoge- ale aandacht voor het oversteken ter zwaar verkeer in de Lauwsestraat Septemberkermis • Vernieuwen van de speelpleintjes BBQ’s en gratis internet (wifi) lijkheden van het kasteelpark ‘Blom- hoogte van de Rekkemsestraat• Vernieuwen van de infrastructuur voor • Het aanpakken van het probleem van va- • Nieuwe impulsen geven aan de jaar- • Zorgen voor meer open ruimte door meghem’ met nieuwe speelvoor- • Onderzoeken van de voetgangersbrug het verenigingsleven. Onderzoeken kantieopvang en buitenschoolse opvang markt en andere feestelijkheden in Bis- de Watermolen en Iepersestraat aan te zieningen en het voorzien van een over de Leie : verbindt Marke met om de brandweerkazerne om te • De lamentabele staat van straten onder segem: jonge ondernermers, bewoners laten sluiten op de Warande aangename ontmoetingsplaats voor Wevelgem en het Preshoekbos met het bouwen tot ruimte voor harmonie, de loupe nemen en oplossingen hier- en jeugd hierin betrekken • Voorzien in Shop & Go-zones gezinnen en senioren met voorzienin- Leiebos conservatorium en jeugd voor uitwerken gen voor BBQ’s en gratis internet (wifi) • Ontwikkeling van het binnengebied• Toekomstvisie voor het Oud Gemeen- • Aanleggen van shop & go zones voor • Opvolgen van mogelijke verkoop Kloosterstraat, Markstraat, Markebeke... tehuis uitwerken handelaars depot Leefmilieu met inspraak aan de Markenaren over• Aanleggen van shop & go zones voor • Werk maken van de verkeersveiligheid de inrichting voor jong én oud handelaars Bissegem in Marke: toegankelijke voetpaden• Handelspanden nieuw leven inblazen en veilige oversteekplaatsen over de Kooigem• Vertragen van verkeer dat vanuit Moes- • Zorgen voor meer leefbaarheid en Torkonjestraat aan de Prinse en de Don kroen komt. groen in Bissegem, met voorrang voor Boscolaan • Zorgen voor een oplossing voor het• Veilige oversteekplaats richting Don Bosco voetgangers en fietsers • Uitvoering van het plaatselijk beleids- zwaar verkeer in Kooigem. Onderzoe- • Verkeersknoop oplossen : Voor het voorstel Marke 2010/2020M ken van de herkomst en bestemming Bellegem doorgaand verkeer op de R8 via • Preshoekbos, Groen Lint Zuid of van het zwaar verkeer en vervolgens Bissegem en de verkeerssituatie in stadsgroen Marionetten, Leievallei en bestrijden en bijsturen• Ondersteunen van de troef van Bockor Bissegem zelf moeten de verzuchtin- Leiebos in Wevelgem, worden met el- • Heraanleg van de Hoogplaatsstraat met in Bellegem gen en behoeftes van de burgers en kaar verbonden via trage wegen en via degelijke riolen en voetpaden62 63
 • plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK Kortrijk Spreekt Aalbeke Spreekt Bellegem Spreekt• Betere straatverlichting in de Molen- tjesstraat. Rollegem Sente Bissegem Spreekt Heule Spreekt• Een rustige en leefbare omgeving bie- • Opfrissen van het centrum van • Ondersteunen van de buurtwerking den aan de mensen in de Kazernestraat Rollegem • Ondersteunen van de verdere ontwik- / Koninklijkse straat • Zorgen voor mogelijkheid voor ruimere keling van Sente als extra deelgemeen- Kooigem Spreekt• Het groene pleintje van de Pleintjes- terrassen aan de dorpscafés te van Kortrijk , in samenwerking met feesten behouden. Behouden van de • Onderzoeken om de situatie in de Kuurne en Lendelede groene ruimte die er is, vernieuwen en Aalbeeksestraat, richting het rond- • Herinrichting van het centrum, in Marke Spreekt onderhouden van het skatepark. punt, te verbeteren met aandacht samenspraak met Kuurne en Lende-• Het ernstig nemen van de Kooigem- voor het herinrichten van de straat en lede, met aandacht voor probleem van naren: “De heraanleg van Kooigem- omgeving met snelheidsremmend zwaar verkeer en overdreven snelheid Rollegem Spreekt plaats heeft getoond hoe het moet. maatregelen Geen dure designoplossingen, wel het • Onderzoeken naar mogelijkheden voor behoud van een volksplein” betere busverbindingen tussen Rol- Sente Spreekt• Sneller uitvoeren van wegwerkzaamhe- legem en Aalbeke den op de verbinding met Kortrijk • Het leegstaande schoolgebouw aan-• Openstellen van het Kooigembos, in pakken Iedereen Spreekt samenspraak met private eigenaar en • Paadje aanleggen tussen Sint-Theresia- Agentschap Natuur en Bos en waar school Rollegem en de Sporthal mogelijk uitbreiden • Probleem zebrapaden onderzoeken• Voorzien in betere trottoirs en fiets- • Uitzoeken hoe we de jeugd meer paden plaats kunnen geven.64 65
 • plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK Aalbeke 11 Comité Kwaburgkermis 19 Culturele Werkgroep Bissegem • Graag aanpakken verzakking in de Kwaburgstraat • Creëren van ruimte voor handel, bestrijden van 1 Comité Schorbekestraat • Voldoende steun aan Kwaburgkermis met gratis leegstand, zorgen voor meer leefbaarheid • Controle tonnenmaat toegang voor jong en oud • Realiseren van groene voetgangersas vanaf hetDe afgelopen weken hebben we naar u geluisterd, opdat u Kortrijk zou veranderen. Uw oordeel was genuanceerd, maar • Vraag snelheidsremmende maatregelen • Onveilige situatie Kwaburgstraat/Bellegemplaats station, via dorpsplein, Rietput naar de Leiehelder. Kritisch, maar opbouwend. U had oog voor het vele waardevolle dat we al hebben en gaf aan waar het schort: Kort- 2 Comité Brechtendaele aanpakken • Fietsverkeer in beide richtingen in de Heulsestraatrijk is gezellig, maar niet altijd. Kortrijk is betaalbaar, maar niet voor iedereen. Kortrijk herleeft, maar er blijft nood aan groei • Liefst géén speelplein maken 12 Buurtcomité Sint-Amandsdreef 20 Leiefeestcomité Bissegemen groen, aan verbreding en verjonging. • Vraag snelheidsremmende maatregelen • Graag woonerf Bellepark in eer herstellen • Regelmatiger onderhoud van de voetpaden • Vraag zitbanken (aanpak sluipverkeer) • Zwaar vrachtvervoer uit Driekerkenstraat werenKortom: Kortrijk is goed, maar niet goed genoeg. De opwaartse beweging is ingezet, maar te veel mensen bleven ach- 3 Comité Kobbe-Brumierstraat • Bereikbaarheid Delhaize-Mortagnelaan verbeterenter. De stad gaat vooruit, maar waarheen? • Tegen Lar Zuid • Oplossen geluidshinder A17 Heule • Tegen Windmolens Lar Zuid 13 Unizo BellegemWe bezitten een mooie troef: alles van een grote stad maar dan op wandel- of fietsafstand, én betaalbaar. Bewoners en be- • Meer openbaar groen bij het OC en de parking • Meer parkeerplaatsen in en rond centrum Bellegem 21 Tinnekeswijkzoekers vinden dat comfortabel. Die toegankelijkheid willen we ook met onze evenementen: verbredend, zonder dat ons 4 Comité Doomanstraat • Geen windmolens in Bellegem • Graag snelheidsremmende maatregelen in de wijktalent voor verrassing verwatert. Ons vrijetijdsaanbod: niet gesloten maar uitnodigend, vinnig, pittig, gevat. En solidariteit • Controle naleving snelheidsregime • Meer veiligheid tegen inbraken (privé en handelszaken) • Graag 1x per maand glasophalingmet wie een stad op wandelafstand toch als afstandelijk ervaart: afgesloten van comfort, van elementaire diensten, van • Herstel kapotte wegen 14 Wijkcomité 22 Buurtcomité De Hermanoseen woning naar zijn beurs. In Kortrijk is alles binnen handbereik, maar nog niet voor iedereen. Daar willen we aan • Snelheidsregime in volledige straat op 50km/u Einde Munkendoornstraat • Graag meer groen in wijkwerken. Kansen geven, verantwoordelijkheid vragen. 5/6 OC + Arko • Bescherm het unieke landschap. Geen windmolens • Aanleg van beloofde fietsroutes uit ontwerpplan • Masterplan voor Papeye met speelmogelijkheden • Graag een buurthuis voor FatimaEr kan geen gezelligheid zijn, zonder veiligheid. Dat moet een stevige basis bieden voor een stad als open invitatie, verras-send en vernieuwend. • Aanpak trage wegen en onderhoud wandelpaden Bissegem 23 Buurtcomité Bosfeesten-Mellestraat • Meer parkeergelegenheid in de dorpskern • Stop het volbouwen. Laat nog wat openbare ruimte 15 Unizo Bissegem • Laat de auto’s minder snel rijden in onze straatDe geplande verlaging van de Leieboorden, mag dan ook symbool staan voor wat we beogen: het samenlevingsniveauverhogen door drempels te verlagen. Bellegem • Regelmatiger onderhoud van de voetpaden • Doe iets aan de slechte toestand van de Steenstraat 16 Comité Meensesteenweg 24 Buurtcomité Blauwpoort 7 Chiro Bellegem • Beter aftekenen van de parkeerplaatsen langs de • Beter onderhoud groenzoneDaarom zal Nieuw Kortrijk ook open en transparant zijn. In dit deel vindt u, in alle openheid, de antwoorden van de bijna • Meer controle waar de bezoekers Meensesteenweg (met laad- en losplaatsen) • Meer bomen100 wijkcomités en van tal van georganiseerde bevolkingsgroepen. Elke Kortrijkse wijk werd tussen 15 januari en 15 februari van OC De Wervel parkeren • Regelmatiger onderhoud van het groen en de • Handhaving snelheid2013 uitgenodigd om drie prioriteiten aan te geven en om 10 stadsprojecten te beoordelen. De komende maanden gaan we • Betere lichtinval door de ramen van OC parkeerstroken 25 Buurtcomité Kromme Olmin dialoog met alle comités om te zien wat haalbaar en betaalbaar is. • Te hoge snelheid in de Bellegemsestraat • Verbeteren van oversteekbaarheid van de • Beter onderhoud van de groenzone aub 8 Wijk Katteberg Meensesteenweg • Aanleg van voetpad van Hoge Dreef naar het rondDit zijn de resultaten: • Graag een speelplein voor de kinderen 17 Nieuwjaarscomité Bissegem punt met de Izegemsestraat • Graag een schakelaar voor de verlichting op de • Verplaatsen van de Dinsdagmarkt naar de markt • Busverbinding aan de Hoge Dreef naar Kortrijk kermis achter café De Katte • Een betere indeling van de Rietputparking 26 Nieuwjaarsreceptie Heirweg 9 Bestuur ’t Roopeird 18 Minnekesfeesten • Aanpakken onveilige versmalling ter hoogte van de Zien waar uw • Meer preventie naar aanleiding van inbraken in 2012 • Opname in het strooirouteplan • Kleine maatregelen uitvoeren opdat Bissegem verlost wordt van onnodige verkeersdruk Izegemsestraat • Heraanleg trottoirs comité actief is: • Voetpaden rond pleintje ’t Rode Paard onkruidvrij • Besluiten van het masterplan opnemen in de • Meer parkeergelegenheid voor bewoners in plaats 10 Bestuur De Gebroken Spiegel herinrichting van de N8 van voor de bezoekers van het Ring Shopping Center pagina 72 • Definitieve toewijzing van de berging aan De • Concrete beslissingen omtrent hoogstnodige 27 Straatcomité Peperstraat Gebroken Spiegel en Jeugdtheater Scherven realisatie van de N328 • Graag een Finse piste in het centrum van Heule • Graag de sleutelbewaarders ontlasten • Dringend heraanleg van Heuleplaats66 67
 • plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK • Waar mogelijk: gescheiden fietspaden en • Blijvende ondersteuning van het actief en rijk 41 OC Marke 47 Werkgroep ’t Schrijverke zijn een oud zeer voor Rollegem. Graag snel duidelijke • Aanpak verloederde huizen van ‘Goedkope Woning’ eenrichtingsverkeer verenigingsleven in Heule • Aanpak geluidshinder E403 wijk Nieuwenhove • Graag activatie van het trage wegennetwerk afspraken tussen stad Kortrijk en Moeskroen om tot in de buurt28 Buurtcomité Hoogweide 35 Beheerscomité Molenheem • Iedere woning een voetpad: na 15 jaar nieuwbouw • Opzetten van een wandelnetwerk om de een oplossing te komen 58 Feestcomité Deken Camerlyncklaan • Riolering in omgeving van wijk (Steenstraat- • Verkeersdrempels in de Bozestraat nog steeds geen voetpad maar enkel maar gras schitterende groene gebieden voor alle Kortrijkzanen • Kruispunt aan café Pirroen: er is geen afslagstrook Roeselarestraat) heraanleggen voor betere afwatering • Dringende vraag naar een mobiliteitsplan ten • Alle voetpaden goed onderhouden zodat bekend te maken Sente naar Beekstraat zodat er lange files staan • Heraanleg Heuleplaats gevolge van de aanleg van de nieuwe wijken 65-plussers geen hinder ondervinden • Graag meer projecten als “Energiek Marke” • Geluidsoverlast aan KBC in de Deken Camerlyncklaan • Heraanleg kruispunten R8 met Steenstraat- • Autoverbod Watermolenwal gedurende beperkte 42 Comité Mgr Callewaerstraat 48 Comité Rodenburg 53 Sente Spreekt / dorpsvergadering (bankautomaat), vooral ‘s nachts Mellestraat en Gullegemsestraat periodes (bv. bij begin en einde school) • Er wordt te vaak te snel gereden in de straat. Graag • Aanleg trottoirs waar er ontbreken • Graag na 15 jaar dorpskernvernieuwing met inspraak • Kruispunten met Andre Devaerelaan, Deken29 Bewoners Izegemsestraat 36 Comité Albrecht Rodenbachlaan oplossing. • Opnemen in het strooirouteplan van de Sentenaren Camerlyncklaan en Burgemeester Gillonlaan • Controle op snelheid • Niet te dure containerparken • Opwaardering van de kleiputten. Graag ook meer • Voorzien openbaar vervoer van wijk naar Kortrijk • Zwaar vervoer door de dorpskern beter kanaliseren duidelijker aangeven om ongevallen te vermijden • Maatregelen om de verkeersveiligheid te verhogen • Beter onderhoud groenzone controle door de politie centrum door een beter bewegwijzering naar de grote assen 59 Pradocomité • Meer mogelijkheden om met de jeugdbeweging • Beter onderhoud van de begraafplaats • Burgerzin meer aanwakkeren: een afvalzak hoort men 49 Comité Jeronimus Boschstraat • Nieuwe huizen zijn een vereiste voor de • Graag meer speelmogelijkheden voor de ergens te gaan spelen in de buurt niet op vrijdag, zaterdag of zondag buiten te zetten • Graag rondpunt of verkeerslichten aan het kruispunt leefgemeenschap, inclusief een groen buffer rond Sente kinderen: Omnisportveld, basketring aan de muur,30 Buurtcomité Warande Kooigem 43 Feestcomité Bachten de Route van de Vannestes Molenstraat (N43) speeltoestellen voor alle leeftijden, picknickbank, • Maak van onze straat een echte woonstraat door de • Graag invoeren van een parkeerverbod voor • Graag gepaste verkeersbeperkende en –vertragende Kortrijk schommels,… brug af te sluiten met twee plaatjes 37 Beheerscomité / culturele werkgroep vrachtwagens in de straat zelf. maatregelen in de Sint Anna- en Cannaertstraat • Meer parkeergelegenheid voor bewoners • Verfraaiing afsluiting aan spoorweg: nieuwe palen, • Inzetten op een verkeersveilig Kooigem met • Een kleine steiger maakt de rustplaats langs de Leie • Nog meer aandacht voor (grens)criminaliteit wegens 54 Comitéten • Plaatsen fietstrommels nieuwe draad en streekeigen groen aandacht voor snelheidsremmende maatregelen nog aantrekkelijker en zo kan men een bootje te aard van bewoning dicht bij de R8 en E17 • Uitvoeren van de lang beloofde heraanleg van de 60 Comité Sionwijk • Voltooiing van de voetpaden vooral aan de kant van • Betere busverbindingen van en naar de stad en water laten tussen Lauwe en Kortijk. straten • Oplossing parkeeroverlast VTI de Bozestraat omliggende gemeenten • Doortrekken van het wandelpad langs de Leie tot Rollegem • Aanpakken isolement en armoede in de wijk en • Heraanleg trottoirs31 Bestuur confrérie de Griffoen • Kooigem blijft zijn rustig, groen en landelijk karakter in Kortrijk buurtwerking ondersteunen • Invoeren betalend parkeren met bewonerskaart • Overkapping van Heuleplaats bewaren 44 Comité Nieuwenhove 50 Chiro Tandem • Afvalbeheer in de wijk 61 Buurtcomité Minister • Heule Conzee graag meer financieel ondersteunen • Oplossen geluidshinder E403 • Nieuwe Chirogebouwen ter vervanging van de oude 55 Comité Sint-Denijsestraat Vanden Peereboomlaan • Graag een vluchtweg tijdens evenementen langs de Marke • Controle en beter onderhoud van trottoirs inclusief Chirohemen aan de Beekweg • Liefst meer parkeergelegenheid in onze buurt voor • Slechte afwatering na serieuze regenval ter hoogte Heulebeek om het verkeer een doorgang geven aanleg bij nieuwbouw • Zebrapad of oversteekplaats aan de nieuwe de bewoners van nummers 21, 52-62, 12-14, Dr. Bostoen en32 Burencomité Zeger Van Heulestraat 38 Dokter Vannestestraat • Opnemen in strooirouteplan Chirohemen richting het Tulpenpark • Sluikstorten voorkomen door meer controle en dichtbij rotonde de Bethunelaan • Aanpak wateroverlast Heulebeek • Grondige opknapbeurt voor De Krinkel 45 Flandrinaburen • Liever geen grote kleiput strenger bestraffen • Slechte staat trottoir • Snelheidsbeperking in Zeger Van Heulestraat • Uitkijkpost aan de Watervalstraat Marke • Graag een veilige fietsverbinding tussen Markeplaats 51 Comité Schepenhuis • Het groen in onze straat verdient beter onderhoud • Bussen van en naar stelplaats rijden te snel • Graag speelterrein want er wonen veel jonge • Graag een fiets- en wandelbrugje dat Marke en Rodenburg • Snelheidsremmers in de wijken en parallelle wegen 56 Comité Elzenlaan 62 Buurtcomité Ferdinand gezinnen in de Antoon Van Liedekerkeweg verbindt met Wevelgem • Beter en meer frequent onderhoud van het fietspad van de hoofdbaan (bv. Schepenhuisstraat) • Herasfalteren oudste deel Van Eeckhoutstraat33 Wijk Waterhoek 39 Schoolbestuur vrij onderwijs Marke over de R8 naar het Bruyningepad. • Zebrapad ter hoogte van de tramstatie (Chirolokaal) • Onderhoud trottoirs en aanleg trottoir voor • Herinrichting van de voetpaden (naar het voorbeeld • Minder parkings, wel meer groen • Herstelling van het betonnen wegdek ter hoogte van • Openbaar vervoer in Rodenburg (belbus, bushalte,...) • Graag een snelle oplossing voor het heemprobleem braakliggende stukken van de Ferdinand Van Eeckhoutstraat) • Uitwerken van een parklandschap en/of bos met het Kleuterbos-schooltje (Lieven Bauwensplein 12) 46 Marke 2010/2030 52 Gemeenschapsraad Rollegem • Overlast studentenfuiven! Er wordt gevraagd om hier • De inrit van de Condédreef naar Neder Mosscher speelgelegenheid (met speeltuigen) voor de kinderen • Herstelling van het asfaltpleintje voor het • Garagestraten voor Markt-, Klooster- en • Oplossing tekort parkeerplaatsen rond de kerk in de meer controle op geluidsterkte te doen en liefst te kan beter aangelegd worden en onderhouden. Het • Vraag snelheidsremmende maatregelen Kleuterbos-schooltje Markekerkstraat zijn echt een must week door het creëren van een doorsteek tussen de zorgen voor een aangepaste fuifzaal geheel kan ook veiliger34 Culturele werkgroep Heule 40 Comité Ter Doenaert • Voldoende aandacht voor groen bij de invulling van parking aan de Wiemeersen en het terrein van De 57 Handelscomité Halenplein • Het volledige gedeelte van voetpaden en fietspaden • Project Heerlijke Heulebeek opsplitsen met daarbij • Vervangen bomen in de Lijnzaad-, Boondries- en het binnengebied Kindervriend • Verplaatsen van de glasbol en vervangen van aan het einde van de Neder Mosscher, dat prioriteit aan een fietspad Blauwhuisstraat • Herinrichting van de Markekerkstraat: bredere • Graag oplossing voor de verkeersonveilige situatie in reclamezuil verbinding vormt tussen de Wolvenstraat en de • Mobiliteitsplan voor Heule en Heule-Watermolen • Oplossen van de rattenplaag voetpaden met daaraan gekoppeld een beter de omgeving van het Chiroheem • Halenplein: vastmaken paaltjes om autoverkeer te bocht naar Walle toe is gebruikersonvriendelijk en om de veiligheid te garanderen • Plaatsen van een geluidsscherm langs de R8 parkeerbeleid • Slechte staat van de Candéla- en Tombroekmolenstraat belemmeren en heraanleg plein in slechte staat68 69
 • plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK63 Buurtcomité Burgemeester Pyckestraat braakliggend terrein op de hoek van de Elfde- 74 Belangengroep IJzerkaai • Verkeer rijdt heel snel door straat en door het slechte nummers, van de Vlasbloemstraat. Er wordt te pas essentieel dat dit thema integraal deel uitmaakt van • Meer speelmogelijkheden voor kinderen Julilaan en de Deken Degryselaan (bvb. speelplein) • Aanpak defecte openbare verlichting Budapark wegdek daveren en scheuren alle rijwoningen als en te onpas (‘s nachts, ‘s morgens vroeg, ‘s avonds het project klimaatstad via bv het opzetten van een • Trager rijden • Veiligheid voor de zwakke weggebruikers, fietsers en • Fietsoversteek te hoogte van de Collegebrug in rood zwaar of snel verkeer passeert laat) gestookt. Dit met ernstige rook en geurhinder lokale voedselstrategie • Beter onderhoud voetpaden voetgangers, in beide straten en op de aanpalende markeren • Veiligheid in het algemeen (inbraken, tot gevolg. 91 Comité Vogelzang64 Feestcomité Walle kruispunten • Zebrapad ter hoogte van de Dambrug stuit op nummerplaatherkenning, meer politiepatrouilles) 86 Feestcomité Gustaaf Desmetlaan • De staat van het wegdek in onze straat is erbarmelijk • Meer parkeergelegenheid voor bewoners (nu 69 Comité Stasegemsestraat boordsteen van 17cm opstand 82 Buurtcentrum Achturenhuis • Meer buitenschools opvang (wachtlijsten De Puzzel 92 Comité Hortensialaan ingenomen voor restaurant) • Verkeersveiligheid aanpakken: overdreven snelheid, 75 Comité buurtwerk Lange Munte • Er zouden meer activiteiten en feesten moeten verminderen).  Wel goede formule, alleen te weinig • Het groen in onze wijk beter onderhouden (te hoge • Onderhoud trottoirs zwaar transport, fietsonveilig • Kinderopvang in het sportcentrum de Lange Munte kunnen doorgaan op de Veemarkt en aanpalende plaats voor zoveel kinderen, vooral in vakantie. bomen en uitstekende wortels) • Sluipweg voor verkeer van R8 naar Doornik • Volledige heraanleg wegdek Stasegemsestraat en • Meer ondersteuning voor buurtwerking en straten • Graag snelheidsremmende maatregelen • De staat van de voetpaden is slecht65 Comité Drie Hofsteden zijstraten en verfraaiing straatbeeld verenigingen • Iedereen heeft het recht om te wonen waar hij • Speelplein op het braakliggend terrein op het einde • De voorrangsregels bij de straten die in de 11de • Meer speelmogelijkheden voor kinderen met graag • Financiële en logistieke steun van projecten die • Heraanleg van meer gebruiksvriendelijke wil, maar het onveiligheidsgevoel in en rond de van de E. Tytgatlaan Novemberlaan uitgeven worden zelden nageleefd ook dingen voor meisjes sociale cohesie bevorderen wandelpaden voor voetgangers en rolstoelgebruikers Zwevegemsestraat moet zeer dringend aangepakt 87 Comité Vierkant 93 Serrecomité • Borduren verlagen voor op en af te stappen en voor 70 Comité Budastraat 76 Comité Noordstraat worden • Wekelijkse cultuuur-, kunst-, bloemenmarkt op • Oplossing voor het fijn stof en toenemende rolstoelen • leegstaande handelspanden in Budastraat moeten • Bussen rijden te snel aan zebrapad • Minder snel autoverkeer en vooral meer Sint-Michielsplein geluidshinder van de autostrade in de Plataanlaan/ • Jaarlijks Buren Barbecue behouden aan het zo snel mogelijk ingevuld worden, eventueel • Te hoge verkeersdruk door Blekersstraat die terug parkeerplaatsen die betaalbaar zijn 88 Handelscomité Zwevegemsestraat Elzenlaan en de buurt rond het Mimosazwembad visserslokaal voorlopig met kunst of andere projecten, zoals pop open is 83 Handelsdistrict Kortrijk Centrum • Onteigeningen en wederopbouw in • Vragende partij voor een globaal plan voor de wijk66 Comité ’t Plein up stores,… • Vraag zebrapad met knipperlichten ter hoogte van • Inzetten op leegstand Zwevegemsestraat: meer informatie over de rond mobiliteit met een klemtoon op sluipverkeer, • Een aanpak van de hangouderen die rondhangen • Meer veiligheid in Budastraat. Te donker, verlichting de oude Euroshop • Evalueren en herzien bewegwijzering geplande aanpak en vorderingen de fiets, consequent parkeerbeleid,… aan het kaartershuisje op ‘t Plein reikt niet ver genoeg. Klachten over lichtjes aan 77 Comité Onze Lieve Vrouwstraat • Grotere vuilnisbakken en regelmatige schoonmaak • Meer discipline en blauw in onze straat • Graag een tussenkomst per straatactiviteit van 200 euro • Mobiliteit op en rond Plein aanpakken (instroom noodbrug, die praktisch nooit werken. Meer controle • Draaien eenrichtingsverkeer 84 Comité Den Boulevard • Meer vuilbakken in onze straat om zwerfvuil te zodat de drempel voor iedere inwoner zo laag mogelijk is invalswegen, verkeerslichten, eenrichtingsverkeer van politie, onveilig gevoel bij bewoners • Meer parkeergelegenheid • Meer gezinsactiviteiten/”light”-activiteiten vermijden 94 Comité Kortrijk Oost herbekijken) • Laad- en loszone in Budastraat voor bewoners, • Te hoge snelheid faciliteren in het Astridpark en in den Boulevard 89 Comité Evarist Carpentierlaan • Gaven hun mening over de 10 stadsprojecten • Meer parkeermogelijkheden creëren door een aantal leveranciers en klanten 78 Buurtwerk Venning • Onderhoud van het park (Astridpark en Boulevard) • Wijk rond de Carpentierlaan ontwikkelen in de 95 Comité Paleiswijk specifieke maatregelen 71 Comité Erasmuslaan • Men rijdt beter wat minder snel verbeteren richting van een woonerf • Rechtbank : éénrichtingsverkeer (rond de rechtbank67 Comité Tarweveld • Beter onderhoud van de trottoirs en aanleg trottoir • Groen beter onderhouden • We pleiten voor meer veiligheid in ons park, met • De onveilige kruispunten van de Carpentierlaan met rijden, tegenwijzerzin) • Het veiligheidsgevoel (inbraakpreventie) binnen de voor braakliggende stukken • Meer veiligheid en veiligheidsgevoel behulp van meer politiepatrouilles de Gouden Rivierlaan en de Gouden Rivierlaan en de • Uniforme heraanleg voetpaden in de straten rond wijk verhogen/verbeteren • Graag snelheidsremmende maatregelen en extra 79 Basisschool Sint-Theresia 85 Comité Vlasbloemstraat Antoon Van Dyklaan verdienen ook aandacht de rechtbank • Het verbeteren van de infrastructuur binnen de controles • Oudenaardsesteenweg is heel gevaarlijk voor fietsers • De indruk bestaat dat er in de Moorseelsestraat • Het middenstuk van de Carpentierlaan (tussen Sint- • Duidelijke aanduiding rechtbank en nieuwe wijk, meer bepaald, de “bestaande” fiets- en 72 Natuurtuin Desloovere rond 16 uur veel te snel gereden wordt. Wij vragen dan ook Elooisdreef en Gouden Rivierlaan) elke zondag (van rechtbank (mensen staan naast de rechtbank en voetpaden. Daarbij het beperken van de snelheid in • Vrijwaring van de Vlindertuin op de Venning 80 Unie Der Zorgelozen verkeersremmende maatregelen. Bijkomend moet maart tot en met september) verkeersvrij maken op vragen waar de rechtbank is) de Tarwelaan. En een oversteekplaats (zebrapad) ter • Graag 25% van de Barco-site in de Vredelaan als • Het autoluw maken van de Veldstraat die dient als het zebrapad ter hoogte van parking Euroshop beter zondagmiddag (13u-19u) 96 Handelscomité Kortrijk Zuid-Oost hoogte van Tarweveld/Tarwelaan aanleggen waardevolle groene zone voorzien met bijvoorbeeld vluchtweg dwars door Kortrijk en zeker deftige aangegeven worden. 90 Werkgroep VELT • Openstellen van speelplaats, sportzaal ... van • Een algemeen beter onderhoud & aanplanting van een extra poel, klein moerasgebiedje of een klein bosje controle op snelheid • Sinds de komst van Depot 102 is er een zeer grote • De stad heeft vooral nood aan een dichter weefsel scholen tijdens weekend en vakanties groen binnen de wijk en plaatsen van bladkorven • Hoog tijd dat Goedkope Woning haar leegstaande • Er moet iets gedaan worden aan de onveiligheid in toename van het verkeer in de Vlasbloemstraat. Het van kleinschalig biodivers en eetbaar wijkgroen, mee • Kortrijk Spreekt is waardevol als aanzet. De grootste68 Comité Elfde Julilaan en Deken woningen systematisch aanpakt en verbetert het Raemdonckpark. Drugsproblematiek aanpakken comité dringt aan op het spreiden van het verkeer gecreëerd en gedragen door de bewoners wijk van Kortrijk (Sint-Elisabeth) heeft baat bij een Degryselaan (slechte staat, lage energieprestatie, …) • De stad moet meer ‘poepzakjes’ voor over de verschillende toegangswegen om de • Veilige en vlotte fietsverbindingen dragen bij aan de permanente variant van Kortrijk Spreekt, namelijk • Niet betalende oplossing voor de parkeerproblemen 73 Sint-Amand Spreekt hondeneigenaars verdelen overlast te beperken. leefbaarheid en het leefklimaat van de stad en het Sint-Elisabeth spreekt(of nog beter ZO Spreekt). Dit van de bewoners • Invoeren éénrichtingsverkeer als snelheidsremmer 81 Buurtcomité Patersmotewijk • Al enkele jaren ondervinden heel wat bewoners project “klimaatstad” om de eigenheid van deze wijk recht te doen en echt • Meer en beter onderhoud van het groen in de • Snelheidsremmende maatregelen • Te weinig parkeergelegenheid ‘s avonds en in het ernstige hinder van een economische activiteit • Als werkgroep die begaan is met duurzame lokale te kunnen inspelen op de vele kleine zaken die voor wijk o.a. door een bestemming te geven aan het • Verkeersluwte afdwingen weekend in een loods, gelegen achter de huizen, oneven voedselproductie en consumptie vinden we het de mensen belangrijk zijn. Zoals: post weg, naar het70 71
 • 72 Passionistenlaan • Te hoge snelheid Jan Breydellaan Me lle straa t plan NIEUW KORTRIJK Sentestr aat Groene-Boomgaa rd (Sint-Elisabeth) weinig gedaan at tstra Wouter Schou 53 97 Comité Passionistenlaan Izege m LENDELEDE se s Beiaardstraa t t Me aa e traat str lle na A.Vanwi ld str st Ma ari meersc h ge raa r t ath Vaerne s tr tK wyck aat Sin rha e t Pie ghe traa ter str ofs hth Gem dramatisch weinig voor zo’n stad als Kortrijk Pac e • Veel meer kinderopvang voorzien in Kortrijk, en worden gesteld om de handel in het centrum ho f 23 te promoten (met o.m. het BID), wordt er voor honderden handelaars en zelfstandigen van ZO Ve Izegemsestraat • Terwijl er aanzienlijke middelen ter beschikking centrum. Vlasmuseum weg, naar het centrum,... • Plaatsen fietsentrommels overkant woningen in de SINT-ELOOIS- pu tweg Water Wittes Magers WINKEL traat Aar traat traat dbe inas zi ë ar ns KUURNE t ra rstraat at Kath Mage Melle straat str Groene Sint Izeg Mager straat em Grysperre straat se Gr oe tr stra l es ne at el M straat M ell He es t r ul eb Industrie osstr laan aat Mellestraat t stra a Groene Wit tes Steen traa t straat V la s rootstr 5c n o N39 rdlaa No 28 R8 5 c rsestraat de n Roeselaa Vier Lin N3 N39 95 b Ind Water weide Abeeldreef R8 u toren Hoog N3 stra strie 95 at a Meidoorn Veldolm Esdoorn Izeg e msestraat Vl as m Meelbesdreef Mellestr HEULE ‘t Mezen Stee ol Kongostr en Waterleikens nestje aat ef str nstr Laag re aa t mme s le iken Wate r weide aat g eD Kro lm Kromme r O 25 t La ffiest Hog Olm k Gullegemsestraat He Ko t Lagaeplein eD ‘t Ran Rie raa bee uls ree ke 1 Tegelbakkerspad ek a llest le lestr f Ri Heu Hoge Dreef 2 Kuipersstr ste el Me Heu an ng Liedeker Wa 32 Vlaandere 3 Touwslagerspad Goeth str P er v l aa Heulebeek A.van n nst 98 Comité Voorstraat ast r Zeg 4 Kaarsengietersstr term o Heule Ize keweg Pastoriepl strorie plaats 5 Neringenplein alslaa le nwa ge Stijn l n 6 Tegelbakkersstr eg ms Stre 34 31 u Tou est ir w Peper s traat 26 wsl 3 1 velsl 27 He a gers 6 R8 raat aan d ld 4 5 Kortrijksestraat weg K. Leop o len tr 2 Maria Hemel stra ieterss at ke pa at II-ln Stijn lslaan Tinnen g Desmetplein wa l Warande rstra Winter wijn Streu ve 35 lebe Waterm o Heule Pepe land K.Bouldean lstraat 30 eek 0 a o Koorn Kou leb Heu Schakeldries laan t beek N5 Scho Heu oeck tr aa Alb vijver tas ter Krans s Stoppel Slagling llebr erse Kransvijver Vlaschaard rec iel Hu 21 H aar t tij 33 Iep Waterhoek Ko Lijnw Em I epe rsestraa ht Naj erfs t g weg Dwars bewoners. Het moet leefbaar blijven Bozestraat R ij olk we aads ert tr en str Oo od ap Lijster Konin kel r St-Jobln te el Zom Tinekenslaan g erse gst straat en nest Vog ln Lossc haert Ste arsst es Avon Iep per Vlaschaard stra ba zang ne ba Lente ns dzon ss René Declercqln at GULLEGEM g juf r ur Klei st St-Godelieve Leopo at ort weg c hl str leven Ku fer r derstr Kikker Salaman we Wate 36 Bozestra aan wpo 91 Goud St. E Kapelrie traat Oude Ieperseweg ntierl 24 en Blau Hosp aan Dyckln lo ld III la Oude land r pe te Ev. Ca an 89 an Iep ers Kort e weg rde nV es en Ri rijk Leiaa eer oisd too itaalko vre G. D g gs ht n An nek de Heulemeer s ses l O pe Leiaa esel e Zon 29 n Gui ewen Kromme vier n Disgrac tra uter en ekri Bru n rTinel reef at Zonn Zon rde k an Izegemse stra Zonn laa ga Veld Zuidstraat iersla grac Zon Jaco Meer n at tr do G bo Ed Ieperstu s neln en D. Ten Dis ht e raat rmolens on n nestr Ro terv enst ate b Va cklaa z uw Mol aal Wa Zilverschoon tr W n Dy gen el maatregelen die nog vele sluipwegen toelaten. teri Mor Ru S. erss A. Va Zonn rg Leie nlaan nde U.Dinne lela jst galm Ko courtstr lsstr n kiete van groen. Dit zal het veel aangenamer maken .De str P k vaa rtri WevHerder Par an P. Be l raa Leyn elaa K. E lisab Bessenlaan t Knoc jkse sstr Konin P.Pa benspl Stevi rvae Maerla Berken dreef nessestr r aat st J.van Re naultstr J.De et h str vosstr enne stra Stad an ln eiek ant Essen L ngin st ho nst Burg. Van erla e Dotterb at tstr D.Dumortierlaan st tommestr Ranonkelstr arreerstr ne rd Water Pas dit dan ook consequent toe. geen halfslachtige Vla Leeuwebekstr J.C Naey Bur ezell str Wel bepaalde uren voor lossen en laden en voor de a aat W nestr Moor J.van ntstraat a ardijn De G.G ndeli ng De Leie raat Dappaar J. Vermeesch et Pater gemee wa om gstr loemst sblo K.C in ds pp str Vanderputtepl ster ber r ple Coolsaet plein rsstr De Sm rhof dro Da str e se tra Herde raaf Oud Kwade G po Zand tr 3 em inge Lis Kersela BISSEGEM doddre renstr at Kortrijksg KTA ug Verc 84 Hip • De Voorstraat is een verkeersvrije winkelwandelstraat. H.Roel tr Wik N4 lle voetwe 6 14 19 t Br K. Albertpark ruys 85 D ri e s Pyfferoe nstr Abd O straetes A. Po r stra Mossel sela Ruite BISSEGEM ge vlo 8 str • Voorzie de Voorstraat van zitbanken en vooral aanleg Beukenstr 18 Moorsee t an at e Loo ijkaa r vri 13 at m teaust tr str verl A 19 lsestraat aren i s 1 Hoefbladstraat tes ezel . Vancraey seelses L.Dostr 73 Dahlia eg dw tra Ver r bank estraa De ses t 5 12 15 enkis Moorseelsestraat G 22 es eies rsweg vers itst 2 Burg. J.Nuyttensstr ns R36 ad n Ste tr nw rlijk Gue Gullegemse s 7 M ee erijstr M.esestr 17 e ef ign Vla e te M . Vesvrers Mo Delaetr 9 11 Ivo Va nse re id ekaai ers raa hof t te Dee str kdr 3 Spijkerstraat an d Venn estra en at Diksmu ini 10 1 16 aterstr ere utt at es r in c at Tientjes Steuren Ambachtst 4 Kersouwpad str nw raat nstra Schildersst we ell 2 34 ai nk Sch stra nts 94 estr Koffiehoe Schoo g sest llette Kunst Gh 5 Marentakpad Ijzerka aai Ge Klaproosp kstr em rL medenln K.Ver aat Reko Noordst seg lindestr testr Masurestr 6 P. Bossuytstraat rstr KORTRIJK urg.H S. ste R36 Bis ieb nwate wg Dam Sp Bese Backerde B Tekenaa 76 74 Doornstr 7 Akkerwindestraat Schoo rs ae Vermoteln inn tln sest l raat Juw ldho uwersln 78 Zwing Bud P. en eri Zilverberkenln Pijnappelstr Blek as 8 Egelantierstraat 70 B la voeuw Dierickln Duiveko aan eliers aat rtla P Me Ni Guldenberg jka ai pl at tr traa Burgemee 9 Burg. Thiersstraat Zonnekestraat Rijmsnoers t tr an elaars ver st Vlaskaai jverheidskaai plantsoen stra Gro erss n weDama 10 Waterkerspad K.A tr Kleine kaai t Schae Benoits Ta sst enin kenstr Bissegem Broel eg Vaar straat Bissegem str in Havenkaai Handelskaai Reepkaai wev pijte r 11 Debustraat sestr eg poortje Staseg geka 90 tses r aagple Wulv elw ai strid emse str N8 Veld Gu 12 Goudbloemstraat s Vlasw est Pep Belfaststr Ge n Trak Groeningestr Plein ln tr nn lleg P.de Hoogw 13 Klokjesbloempad eg aat traat n erikst leenser traa tr m Ve westr ens e n t em Kaste esteenw Meersstr t Hout traat an RO36Z Staseg 14 Lisbloemstraat Plei tier aa l s es Meens Vrou Beheerst sest Z. Parstren t WEVELGEM traa J. vavelde Conin c k str 18 Nam ijd Lei est Brouwerijstr 69 ella R36 ster Lambrechtlaan Gro em se Hoeves elstr 19 r olfs L 15 Lavendelpad e markt 95 een ersstr Arte n Heu O.L. Papenstr Blek ste eyd raat enin laa Gulden 98 66 vanGr.Gew 16 Pioenpad g. N Langgstr poo g rt e 87 77 weg Bur t Br en Koenopol at sestraa Grote Bru Jan Vis r Rootputst 17 Doornappelstr lenstra e t we . d I- Vlaa L. va sporenln St.-Janspl J. sers HARELBEKE seln Lang Rijsel Gra g Lam em Oliemo De Lei Bu Markt raa ndern kaa b str 18 Varenstraat eg n af raat em Bisseg ats 15 20 r echrg. oo rst enln Prinses i K pla elw tlaa H. Coestr e n V an 83 geln 19 K. Hespelplein k Marie-Josepl eers n scienc sla in Water Romein t Tra Steoort p are en str str Vredelaan 97 l Do o t Rietpu Se v leliestr Sion a rs raa Stasegemsesteenweg Drie de ln Groen 17 da r Hengel a da ln Ne r ni k no st M.Huysl Veemarkt W oo G n aat Clau erb Mag astr n n ker wijk N8 Go glaa eld sestr laa Conserva Casi n ardstr Z A.Vanln len ede n ande Em. sln oe 16 ee eele laan heod ln MARKE em Wijng a ten T s tr Tuin eg kstr den Ab 81 toriumplein plei Goedendaglaan Zandstr lin g V RIN Sint s -Lat Stations de on i s n Visse Slacht str G 1 Tonnezaadstraat nw huisstr kens RO36 Omaar rten s rska ln plein Passi P. idstr del sestraat stee at ai Hend 2 Hippensstraat s Sint-Ma 82 72 R8 Kongoweg Beukenln Gr. laa Dav Dennen atr Pluimst ra Be n bo A. Servae Spoorweglaan traa ense ing Zwevegem ijs 86 t Ger Vredelaan 3 Slijtersstraat K. Perme Olmenl Guldenspoo Guldens Me eg wandel et ln Edg. Tyt rpad rik De Be rk n Postorie poorpa 80 L. d 4 Vlasvezelstraat tw G.Desm ln Minister Tacklaan n keln gatlaan Gebroe d Dokter Snella Acacialn eB kouter kvoe ln om R36 Wandelweg Guldenspoorpad 61 e n ln 5 Kaardersstraat r ders van IX-l on wilde ertstraa G.Minne G.Vande Woe Tuig t Kruis Ke ebo St-Antoniusstr Raemd un ijn J.B ho str Ronksdre et h f ing 6 Brakelstraat e stijnelaan . Peer huisstr onckpa rk ef aede F.Vandenberghe ew Luipaa str t J. he Zwe Mo Bu eln aeg nweg 7 Bindersstraat Min den sstr 1 n. vege kout wandeling 4 rg. Rijkswach nier relaan El m oud Verh str bakkers Van De Jaege er 8 Repelstraat Bloem i stens V Hove 2 Bremlaan tr Pannestr ten laai Kanonstraat 5 6 sestraa Volksver. Seringlaan Gr.B fde g A eg de er n 9 Wittebloemstraat F. D ande ar rije- estee w Smotes etwe Bev 3 t N seln Note 59 88 V.de Sleerln Pater tr les rdstraat H a e aan Karm elie 8 Vander en r nel laan eB 10 Veltenstraat R.Verm tr dstr 7 St. sevo ste D. Degry F. boomlaan Eikenla Past Doorniksewijk a Kapel T eeks em kse Deprezln P. B 11 Zwingelmolenstraat Julil ethu n Po p u lier e . St Toekomstraat er Bede F. van de Elzaslaan Seba H.Ver Cipreslaan elg Mar 65 ne ec 12 Blauwbloemstraat erc Wil g enlaan 54