Paper niclas hedman

190 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
190
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Paper niclas hedman

  1. 1. Paper av Niclas HedmanInledningNätkulturer. Det finns många sätt att välja hur man vill tolka detta begrepp. Jag har på den härkursen tittat på nätkulturer ur flera olika perspektiv:Rent pedagogiskt - Hur kan man använda internet och dess sociala interaktivitet till att skapa ettstörre och mer kvalitativt lärande.Kulturerna i sig - Hur man beter sig, vad man gör, vem som gör det och varför.Internet som informationskälla - Vad det är för information som sprids, hur man kan ta del av den,vem det är som sprider den, vilken trovärdighet och vilket värde information kan ha.Internet som en marknadsplats - Hur man kan marknadsföra sig själv eller en produkt, hitta nya vägaratt nå ut till större kundgrupper.Nätkulturer är en kurs där vi som studenter har fått chansen att introduceras till ett sätt att reflekterakring dessa perspektiv.Pedagogiskt”Learning by teaching”Jag intervjuade IT-pedagogen Andreas till uppgiften ”Ungas medievanor” och han gav sin syn på hurhan tänkte kring lärande. Han förklarade att det är viktigt att möta eleverna där de befinner sig ochatt som pedagog vara flexibel och våga hitta nya vägar att nå ut. Har man arbetat som lärare i mångaår så har man vant sig att lära ut på ett visst sätt, kanske med mentaliteten att ”det har alltid funkatförut så varför ändra på det”. Man kanske inte använt så mycket IT i utbildningen tidigare och kännersig osäker på hur det fungerar och väljer då den trygga vägen.Jag håller med Andreas när han säger att det är viktigt att möta eleverna på deras arenor. Därför attdagens elever inte är som gårdagens och morgondagens elever kommer inte att vara som dagens.Även om det betyder att man som lärare måste ändra inställning, skaffa sig nya kunskaper och nyarutiner. Jag tror att man som lärare kan vinna mycket på att ha inställningen att ”lära sig genom attlära ut” för då befinner man sig alltid där eleverna är.Jag lärt mig är att ”dagens unga” ser på internet som en ren källa till kunskap. Det är viktigt att intemotarbeta det utan att istället få barnen att lära sig använda internet på ett så bra sätt som möjligtgenom att lära dem hur man kritiskt granskar information och trovärdigheten hos källor.Kulturerna”Människan har ett behov av att få tillhöra och att få uttrycka sig”Min inställning innan kursen var att ”dagens unga” spenderar alldeles för mycket tid framför datornoch jag hade en fördom om att det gjorde dem dumma och lata. Det är en inställning jag har ändratefter att jag fått ta del av mina kursares reflektioner och läst artiklar kring ungas nätkulturer. Jag har
  2. 2. börjat reflektera kring det mer aktivt och ser det från andra synvinklar. Jag kan se det positiva somfinns där och vad det kan ge i framtiden. Det är viktigt för mig, för föräldrar och för pedagoger attinse att det inte är två världar längre där den ena är IRL (i verkligheten) och den andra är digital. Detfinns bara en värld men sätten att kommunicera har blivit fler.Jag tror att de som är unga idag kommer att bli bättre på att uttrycka sig i skrift, bättre på attuttrycka vad de vill ha och bli mer kvalitetsmedvetna. De kommer att ifrågasätta den verklighet debefinner sig i och ha förmågan att förändra sin situation och inte finna sig i att ”saker är som de är”.De kommer inte att vara rädda för förändring utan har en grundinställning att saker och ting skaförändras. De kommer även att ha lätt för att nätverka och knyta kontakter.Genom att jag, tillsammans med mina kursare, har analyserat hur ”dagens unga” beter sig på nätetkan jag i min professionella yrkesroll vinna mycket. Jag kan skapa en profil över vilka det är som omfem - tio år är mina medarbetare eller vilka mina blivande kunder är om jag startar ett egenverksamhet.Internet som informationskälla”Böcker är något mamma och pappa använde förr i tiden”I dagens uppkopplade värld finns det inte plats för papper. Högstadieeleverna gör anteckningar påsin bärbara dator. Lågstadieeleverna använder appar på sina iPads för att lära sig räkna och läsa. Villman lära sig något finns det där, ett knapptryck ifrån. Allt är så mycket mer lättillgängligt. Hitta enadress, ett telefonnummer, ett årtal eller hur amerikansk politik fungerar, kan man utan problemgöra med mobilen vart man än befinner sig i världen (nästan).En positiv sak med det är att människor blir mer analyserande av trovärdighet. Man kollar upp faktadirekt och köper inte allt som sägs. Det skapar en självständighet hos individen och man lär sigreflektera.En annan positiv sak med en mer lättillgänglig information är att fler människor har tillgång till den.Det gör att människor kan bli mer upplysta ur ett globalt perspektiv.En nackdel kan vara att det kan skapa en prestationsångest och en stress i att veta och kunnasamtidigt som det gör människor mer bekväma när vi inte behöver anstränga oss att söka svar utanfår det serverat. Det kan skapa en illusion av att vi har mer kunskaper och kompetenser än viegentligen har. Ett uppvaknande som sker t ex när man fått sin första anställning och inser att manmåste kunna mer än att googla.Jag tror som jag skrivit tidigare att det är viktigt att man lär sig att kritiskt granska trovärdigheten iinformationen och inte ta allt som står för sanning. Det kräver mer av oss som individer idag när vikan få information från så många källor än på den tiden då vi läste DN och kände oss trygga itidningens åsikter som aldrig behövde ifrågasättas.
  3. 3. Internet som marknadsplats”Youtube-fenomen”Internet är som den där rättvisa gympaläraren man hade i mellanstadiet, alla får vara med. Alla får taplats. Alla får chansen att uttrycka sig, t ex via en blogg eller Youtube eller Facebook.Den digitala åldern sätter information i ett nytt perspektiv. Information får helt plötsligt ett annatvärde. När man pratar om produkter så kan det numera lika självklart vara en produkt som innehållerinformation (Google) som en produkt som innehåller en fysisk vara.Jag som till största delen växte upp innan internet och dataspel måste verkligen kämpa för att få ihopalla intryck som dagens unga naturligt lärt sig att ta emot och sålla. I och med att jag har det intressetjag har och studerar systemvetenskap tycker jag att det är viktigt att jag lär mig tänka på ett nytt sätt.Internet är möjligheter. Man kan nå ut till så många människor, det finns så många nya vägar attmarknadsföra sig på, och det finns så många nya behov man kan skapa som människor inte vet attdem har än (iPad). Säga vad man vill om Isabella Löwengrip (Blondinbella) men hon har fattat grejen.Personlig utvecklingDen här kursen hade ytterligare en dimension, personlig utveckling. På det sättet att man fickchansen att träna på att presentera sig, uttrycka sig och marknadsföra sig på ett modernt sätt.För mig som varken har talets gåva eller är van att använda digitala medier såsom Adobe Connecteller Skype för att uttrycka mig har det både varit en utmaning och väldigt lärorikt trots de fåträningstillfällena. Medan vissa bara kan prata på utan problem krävs det för mig struktur ochplanering för att jag ska kunna uttrycka mig som jag vill. Men framförallt är det att faktiskt göra detsom varit mest utvecklande.Förutom det är lärdomen om hur dagens unga kommer vara framtiden den mest värdefulla insiktenför mig personligen på hela kursen.SlutsatsJag hade gärna sett att den här kursen ändrar sitt format lite och kanske till och med delas upp i tvåkurser, en pedagogisk del och en marknadsföringsdel. Då får man en chans att mer ingåendefokusera på det ena eller det andra. Nu blir det lite för ytligt och jag tycker att det är svårt att kommain i rätt ”tänk”. Ska jag fokusera på pedagogiken eller ska jag fokusera på att försöka marknadsföramig eller min ”produkt”. Den/de borde även vara lite större (på helfart) och mer omfattande för attskapa ett större avtryck.Niclas Hedman

×