Oλα τα παιδιά έχουν συναισθήματα

427 views
335 views

Published on

Συναισθηματικη Νοημοσυνη

Published in: Education

Oλα τα παιδιά έχουν συναισθήματα

  1. 1. Όλα τα παιδιά ζχουν ςυναιςκιματα Όλα τα παιδιά ζχουν ςυναιςκιματα! Δεν πρζπει να πλθγώνουμε κανζναν γιατί νιώκει άςχθμα.
  2. 2. ΢υναιςκιματα • Κάποια παιδιά είναι ευαίςκθτα και το παραμικρό κα μποροφςε να τα πλθγώςει! • Όπωσ δεν ςασ αρζςει να ςασ πλθγώνουν δεν αρζςει και ςτουσ άλλουσ.
  3. 3. ΢υναιςκιματα
  4. 4. ΢υναιςκιματα • Όταν νιώκεισ μοναξιά γιατί δεν ζχεισ φίλουσ άκου αυτό το ποίθμα για τθν αλθκινι φιλία. • Φίλθ είναι αυτι που ςε βοθκάει, • Φίλθ είναι αυτι που δεν ςε παρατάει, • Φίλθ είναι αυτι που ςε νοιάηεται, • Φίλθ είναι αυτι που ςε αγαπάει! • Σίποτα δεν είναι πιο ςθμαντικό από τθν φιλία όταν ζχεισ φίλουσ να ςε ςκζπτονται δεν κα νοιώςεισ ποτζ μοναξιά.
  5. 5. ΢υναιςκιματα
  6. 6. ΢υναιςκιματα
  7. 7. ΢υναιςκιματα
  8. 8. ΢υναιςκιματα • Όλα τα παιδιά ζχουν ςυναιςκιματα. ΑΓΑΠΗ,ΧΑΡΑ,΢ΣΕΝΑΧΟΡΙΑ,ΛΤΠΗ,ΕΤΣΤΧΙΑ, ΕΤΧΑΡΙ΢ΣΙ΢Η,ΑΗΔΙΑ,ΦΟΒΟ΢,ΘΤΜΟ΢,ΝΣΡΟΠΗ, ΓΚΡΙΝΙΑ,ΑΠΟΛΑΤ΢Η,΢ΤΜΠΑΘΙΑ,ΑΝΣΤΠΑΘΕΙΑ, ΢ΤΝΧΙ΢Η,ΣΡΟΜΟ΢,ΠΟΝΟ΢,ΚΟΤΡΑ΢Η, ΑΠΟΓΟΗΣΕΤ΢Η.
  9. 9. Όλα τα παιδιά ζχουν ςυναιςκιματα Από τθν Δζςποινα Γ’1 Σρίτθ 11 Μαρτίου 2014

×