ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม

1,583 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,583
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,068
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม

 1. 1. โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมหนึ่ง ที่จัด อยู่ในชุด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel มีชื่อเสียง ในด้าน การคานวณเกี่ยวกับตัวเลข และการทาบัญชี ต่าง ๆ การทางานของโปรแกรม ใช้ตารางตามแนวนอน (rows) และ แนวตั้ง (columns) เป็นหลัก ซึ่งเราเรียกโปรแกรมในลักษณะ นี้ว่าเป็น Spread Sheet
 2. 2. ไฟล์ของ Excel เปรียบเสมือนหนังสือ 1 เล่ม ที่ประกอบไป ด้วยหน้า หลาย ๆ หน้า ไฟล์ของ Excel เรียกว่าเป็นสมุดงาน (Workbook) และในแต่ละหน้า เรียกว่า แผ่นงาน (Worksheet) ใน แต่ละแผ่นงาน จะแบ่งออกเป็นตาราง ซึ่งประกอบไปด้วย ช่อง ตาราง จานวนมาก ซึ่งเรียกว่า เซลล์ (Cell) เซลล์คือส่วนตัดกันของแถวและคอลัมน์ ใน แผ่นงาน หนึ่ง ๆ ของ Excel 2010 จะมีแถวทั้งหมด 1,048,576 แถว และ จะมี คอลัมน์ทั้งหมด จานวน 16,384 คอลัมน์
 3. 3. โดยเรียงชื่อตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ A จนถึง Z และ ต่อด้วย AA จนถึง AZ, BA จนถึง BZ ไปจนถึง XFD และในสมุดงาน หนึ่ง ๆ จะมีแผ่นงานได้จานวนมาก ขึ้นอยู่กับหน่วยความจาที่มีอยูใน ่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ในแต่ละช่องตาราง หรือ Cell จะบรรจุข้อมูลต่าง ๆ เราพิมพ์ ข้อมูลลงในช่องตาราง แต่ละช่อง เช่น พิมพ์ข้อความ พิมพ์ตัวเลข
 4. 4. 1. สร้างและแสดงรายงานของข้อมูล ตัวอักษร และตัวเลข โดยมี ความสามารถในการจัดรูปแบบให้สวยงามน่าอ่าน 2. อานวยความสะดวกในด้านการคานวณต่าง ๆ 3. สร้างแผนภูมิ (Chart) ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ในการแสดงและ การเปรียบเทียบข้อมูลได้หลายรูปแบบ 4. มีระบบข้อความช่วยเหลือ (Help) ที่จะคอยช่วยให้คาแนะนา ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทางานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 5. มีความสามารถในการค้นหาและแทนที่ข้อมูล
 5. 5. 6. มีความสามารถในการจัดเรียงลาดับข้อมูล โดยเรียงแบบตามลาดับ จาก A ไป Z หรือจาก 1 ไป 100 และเรียงย้อนกลับจาก Z ไปหา A หรือจาก 100 ไปหา 1 7. มีความสามารถในการจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล ซึ่งเป็นกลุ่มของ ข้อมูลข่าวสารที่ถูกรวบรวมเข้าไว้ด้วยกันในตารางที่อยู่ใน Worksheet ลักษณะของการเก็บข้อมูลเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลมน โปรแกรมตารางงานจะเก็บข้อมูลในรูปแบบของตาราง โดยแต่ละแถว ของรายการจะเป็นระเบียนหรือเรคอร์ด (Record) และคอลัมน์จะ เป็นฟิลด์ (Field)
 6. 6. หน้าจอของ MS Excel 2010 หน้าจอของ Excel 2010 มีส่วนประกอบหลักที่ควรรู้จัก ดังนี้
 7. 7. การป้อนข้อมูลลงเซลล์ นำเคอร์เซอร์ ไปที่ cell A1 แล้วคลิก 1 ครั้ง
 8. 8. พิมพ์ชื่อ ตัวเองลงใน ช่องที่1 การปรับความกว้างของคอลัมน์
 9. 9. การปรับความสูงของแถว การลบคอลัมน์และแถว
 10. 10. การแทรกคอลัมน์ และแถว
 11. 11. การใช้ Keyboard shortcut ที่ควรทราบ
 12. 12. Ctrl + S การบันทึก Ctrl + Z การย้อนกลับ
 13. 13. 1.โปรแกรม Microsoft Excel 2010 หมายถึง และเหมาะ สาหรับการใช้งานประเภทใด 2.ขั้นตอนการเรียกใช้งานโปรแกรมตารางการทางาน มี อะไรบ้าง 3.แถบชื่อเรื่อง หมายถึง 4.แถบเมนู หมายถึง 5.แถบเครื่องมือ หมายถึง

×