B1. xac dinh de tai nghien cuu

6,746
-1

Published on

Published in: Education, Sports
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
6,746
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
56
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

B1. xac dinh de tai nghien cuu

 1. 1. B. C ÁCH TIẾN HÀNH NCKHSP ƯD B1. Xác định đề tài nghiên cứu B2. Lựa chọn thiết kế nghiên cứu B3. Thu thập dữ liệu nghiên cứu B4. Phân tích dữ liệu B5. Báo cáo đề tài nghiên cứu
 2. 2. B1. Xác định đề tài NCKHSPƯD bằng cách nào? <ul><li>Tìm hiểu hi ện trạng – tìm hiểu nguyên nhân </li></ul><ul><li>Đưa ra các giải pháp thay thế </li></ul><ul><li>Xác định vấn đề nghiên cứu </li></ul><ul><li>Xây dựng giả thuyết nghiên cứu </li></ul>
 3. 3. <ul><li>1. Tìm hiểu hiện trạng (suy ngẫm về tình hình hiện tại) . </li></ul><ul><li>Nhìn lại các vấn đề trong dạy học trên lớp. </li></ul><ul><li>Vấn đề thường được GV đưa ra: </li></ul><ul><li>+ Vì sao nội dung này không thu hút học sinh tham gia? </li></ul><ul><li>+ Vì sao kết quả học tập của học sinh sụt giảm khi học nội dung này? </li></ul><ul><li>+ Phương pháp này có nâng cao kết quả học tập của học sinh hay không? </li></ul><ul><li>+ Có cách nào tốt hơn để thay đổi nhận thức của cha mẹ học sinh về giáo dục trong nhà trường không? </li></ul>
 4. 4. - GV bắt đầu tập trung vào vấn đề cụ thể để tiến hành NCKHSPƯD: + X ác định các nguyên nhân gây ra thực trạng + Chọn một nguyên nhân muốn tác động
 5. 5. 2. Đưa ra các giải pháp thay thế Có thể tìm giải pháp thay thế từ nhiều nguồn khác nhau : + Các giải pháp đã được triển khai thành công tại nơi khác. + Điều chỉnh từ các mô hình khác. + Các giải pháp được đề cập trong các tài liệu đã được công bố. + Các giải pháp do chính giáo viên nghĩ ra. (Trong quá trình tìm các giải pháp thay thế, giáo viên cần đọc nhiều bài nghiên cứu giáo dục bàn về các vấn đề tương tự)
 6. 6. 3. Xác định vấn đề nghiên cứu Một đề t ài NCKHSPƯD thường có từ 1 đến 3 vấn đề nghiên cứu được viết dưới dạng câu hỏi.
 7. 7. Ví dụ về xác định vấn đề nghiên cứu Đ ề t ài N âng cao h ứng thú và kết quả học tập của học sinh lớp 5 thông qua việc sử dụng hình ảnh và vật thật khi d ạy từ ngữ. Vấn đề nghiên cứu 1.Việc sử dụng hình ảnh và vật thật trong dạy từ ngữ có làm tăng h ứng thú học tập của học sinh lớp 5 không? 2.Việc sử dụng hình ảnh và vật thật trong dạy từ ngữ có làm tăng kết quả học tập của học sinh lớp 5 không?
 8. 8. <ul><li>Mỗi NCKHSPƯD khởi đầu bằng một vấn đề và phải là một vấn đề có thể nghiên cứu được. Vì vậy, vấn đề cần: </li></ul><ul><li>1. Không đưa ra đánh giá về giá trị </li></ul><ul><li>2. Có thể kiểm chứng bằng dữ liệu </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Các ví dụ sau sẽ đưa ra các vấn đề nghiên cứu có và không có đánh giá về giá trị. </li></ul>
 10. 10. Ví dụ 2 Các bài tập làm thêm trong môn Số học có làm tăng kết quả học tập của học sinh dân tộc thiểu số không? Phân tích CÓ thể nghiên cứu được vì từ “CÓ L ÀM TĂNG ”: trung tính (kh ông có nhận định về giá trị) . Ví dụ 1 Cách dạy Số học nào là tốt nhất đối với học sinh dân tộc thiểu số? Phân tích Vấn đề KHÔNG nghiên cứu được vì từ “tốt nhất” : nhận định về giá trị
 11. 11. Một khía cạnh quan trọng khác của vấn đề nghiên cứu là khả năng kiểm chứng bằng dữ liệu. + Suy nghĩ xem cần thu thập loại dữ liệu nào? + Tính khả thi của việc thu thập những dữ liệu đó?
 12. 12. Vấn đề nghiên cứu 1. Việc sử dụng hình ảnh và vật thật trong dạy từ ngữ có làm tăng h ứng thú học từ ngữ của học sinh lớp 5 không? 2. Việc sử dụng hình ảnh và vật thật trong dạy từ ngữ có làm tăng kết quả học từ ngữ của học sinh l ớp 5 không? Dữ liệu sẽ được thu thập 1. Bảng điều tra h ứng thú h ọc tập của học sinh 2. Kết quả các bài kiểm tra trên lớp của học sinh (phần từ ngữ)
 13. 13. 4. Xây dựng giả thuyết nghiên cứu <ul><li>Giả thuyết nghiên cứu là một câu trả lời giả định cho vấn đề nghiên cứu và sẽ được kiểm chứng bằng dữ liệu. </li></ul>
 14. 14. Ví dụ về x ây dựng giả thuyết NC Vấn đề nghiên cứu 1. Việc sử dụng hình ảnh và vật thật trong dạy từ ngữ có làm tăng h ứng thú học từ ngữ của học sinh lớp 5 không? 2. Việc sử dụng hình ảnh và vật thật trong dạy từ ngữ có làm tăng kết quả học từ ngữ của học sinh lớp 5 không? Giả thuyết 1. Có, việc sử dụng hình ảnh và vật thật trong dạy từ ngữ sẽ làm tăng h ứng thú học tập của học sinh. 2. Có, việc sử dụng hình ảnh và vật thật trong dạy từ ngữ sẽ làm tăng kết quả học từ ngữ của học sinh .
 15. 15. <ul><li>Có hai dạng giả thuyết nghiên cứu chính: </li></ul>Giả thuyết không có nghĩa (Ho) Dự đoán hoạt động thực nghiệm sẽ không man g lại hiệu quả. Giả thuyết phân biệt (Ha) Dự đoán hoạt động thực nghiệm sẽ mang l ại hiệu quả.
 16. 16. Có sự khác biệt giữa các nhóm Một nhóm có kết quả tốt hơn nhóm kia Không có sự khác biệt giữa các nhóm Vấn đề nghiên cứu Giả thuyết không có nghĩa (Ho) Giả thuyết có nghĩa ( Ha: H1, H2, H3,..) Không định hướng Có định hướng
 17. 17. Giả thuyết có nghĩa (Ha): có thể có hoặc không có định hướng. Giả thuyết có định hướng sẽ dự đoán định hướng của kết quả, giả thuyết không định hướng chỉ dự đoán có sự thay đổi. Ví dụ sau sẽ minh họa cho điều này. Giả thuyết có định hướng Có, làm tăng kết quả học từ ngữ của học sinh Giả thuyết kh ông định hướng Có, nó s ẽ làm thay đổi h ứng thú học tập của học sinh
 18. 18. Một số lưu ý khi áp dụng <ul><li>B1. Xác định đề tài nghiên cứu: </li></ul><ul><li>Tìm hiểu thực trạng: căn cứ vào các vấn đề nổi cộm trong thực tế GD ở địa phương, khó khăn, hạn chế trong D&H, QLGD; Tìm nguyên nhân, chọn 1 nguyên nhân để tác động </li></ul><ul><li>Tìm giải pháp thay thế: nên tham khảo các kinh nghiệm, tài liệu có nội dung liên quan </li></ul><ul><li>Dự kiến tên đề tài, xác định vấn đề NC, xây dựng giả thuyết NC (VD trong tài liệu) </li></ul><ul><li>(Sử dụng sơ đồ tư duy để tìm hiểu thực trạng, nguyên ngân, giải pháp thay thế, dự kiến tên đề tài, xác định vấn đề NC, xây dựng giả thuyết NC) </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Bài tập 1 </li></ul><ul><li>Sử dụng sơ đồ tư duy để xác định đề tài nghiên cứu: </li></ul><ul><ul><li>Tìm hiểu hiện trạng, tìm, chọn nguyên nhân </li></ul></ul><ul><ul><li>Đưa ra giải pháp thay thế - dự kiến tên đề tài </li></ul></ul><ul><ul><li>Xác định vấn đề NC </li></ul></ul><ul><ul><li>Xây dựng giả thuyết NC (giả thuyết có định hướng Ha và giả thuyết không định hướng Ho) </li></ul></ul>
 20. 20. H­íng dÉn sö dông s¬ ®å t­ duy
 21. 21. Ví dụ về sơ đồ tư duy <ul><li>Tìm và chọn nguyên nhân </li></ul>HS học kém môn Toán (HS lớp 2) Chương trình nặng PPDH chưa phát huy tính tích cực của HS Phụ huynh chưa quan tâm Đồ dùng, điều kiện lớp học chưa đáp ứng Lớp học đông Hiện trạng Chọn nguyên nhân
 22. 22. Một số PPDH tích cực áp dụng trong môn Toán Học thông qua trò chơi Thực hành, luyện tập Nêu, giải quyết vấn đề Giải thích minh họa Học theo nhóm Tìm giải pháp tác động
 23. 23. <ul><li>Hiện trạng: HS học kém môn Toán (HS lớp 2) </li></ul><ul><li>Chọn nguyên nhân: PPDH chưa phù hợp </li></ul><ul><li>Biện pháp tác động : sử dụng PP trò chơi trong dạy học môn Toán lớp 2 (trường …) </li></ul><ul><li>Tên đề tài : Sử dụng PP trò chơi trong dạy học môn Toán làm tăng kết quả học tập môn Toán của HS lớp 2 (trường…) hoặc Nâng cao kết quả học tập môn Toán thông qua sử dụng PP trò chơi trong dạy học Toán (HS lớp 2 trường…) </li></ul><ul><li>Vấn đề NC : Sử dụng PP trò chơi trong dạy học môn Toán có làm tăng kết quả học tập môn Toán cho HS lớp 2 không? </li></ul><ul><li>Giả thuyết : Có, sử dụng PP trò chơi trong dạy học môn Toán có làm tăng kết quả học tập môn Toán cho HS lớp 2 </li></ul>
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×