Ma tr n SWOT – công c liên k t các y u t bên trong và bên ngoài                   O: CƠ H I       ...
-  Quy ñ nh phát lu t  -  Hàng rào thương m i qu c t ch t ch  Ma tr n SWOT t o m i liên quan gi a 4 y u t này.  Ma tr...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Qth chuong3

127

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
127
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Qth chuong3"

 1. 1. Ma tr n SWOT – công c liên k t các y u t bên trong và bên ngoài O: CƠ H I T: NGUY CƠ S: ðI M M NH Các chi n lư c S-O Các chi n lư c S-T W: ðI M Y U Các chi n lư c W-O Các chi n lư c W-Tð nh nghĩa S&W: nghiên c u các ñi u ki n bên trong c a doanh nghi p trên cơ s so sánh v i các ñ i th c nh tranh ñ tìm ra ñi m m nh và ñi m y u c a mình so v i các ñ i th khác O&T: phân tích và kh o sát môi trư ng bên ngoài c hai c p ñ vĩ mô và vi mô ñ xác ñ nh các cơ h i mà chúng ta c n khai thác cũng như nh ng nguy cơ có th ph i ñ i m tS: g m các ngu n l c và kh năng có th s d ng chúng ñ phát tri n thành l i th c nh tranh,bao g m: - Phát minh, sáng ch , c i ti n k thu t, ña d ng hóa s n ph m - Nhãn hi u có tên tu i - Kh năng ti p c n d dàng các ngu n tài nguyên v i tr lư ng và ch t lư ng caoW: vi c không có các ñi m m nh ñư c coi là ñi m y u, c th : - Nhãn hi u ít ngư i bi t ñ n - B khách hàng cho r ng là có ti ng x u - Cơ c u v n hành ñòi h i chi phí cao - Ít kh năng ti p c n các ngu n tài nguyên có tr lư ng và ch t lư ng caoO: vi c phân tích môi trư ng bên ngoài có th hé m nh ng cơ h i m i ñ t o ra l i nhu n vàphát tri n, bao g m: - Nhu c u khách hàng chưa ñư c ñáp ng ñ y ñ - S xu t hi n công ngh m i - Quy ñ nh l ng l o - S xóa b các rào c n thương m i qu c tT: nh ng thay ñ i c a môi trư ng bên ngoài có th t o ra nguy cơ ñ i v i doanh nghi p - Th hi u khách hàng chuy n t s n ph m c a công ty này sang s n ph m c a công ty khác - Xu t hi n s n ph m thay th
 2. 2. - Quy ñ nh phát lu t - Hàng rào thương m i qu c t ch t ch Ma tr n SWOT t o m i liên quan gi a 4 y u t này. Ma tr n SWOT giúp cho nhà qu n tr xác ñ nh m c tiêu chi n lư c m t cách khoa h c, nh m khai thác cơ h i, né tránh nguy c trên cơ s phát huy m t m nh và kh c ph c ñi m y u cơTi n trình phân tích ma tr n SWOT - Bư c 1: Xác ñ nh S, W, O, T ch y u nh t mà doanh nghi p s ñ i m t (t 5 ñ n 7) - Bư c 2: ðưa ra s k t h p gi a các y u t (S-O, S-T, W-O, W-T) o S-O: C n s d ng m t m nh nào ñ khai thác cơ h i o S-T: C n s d ng m t m nh nào ñ né tránh các m i nguy cơ o W-O: C n vư t qua nh ng ñi m y u nào ñ khai thác cơ h i o W-T: C n vư t qua nh ng ñi m y u nào ñ né tránh nguy cơ - Bư c 3: Phân nhóm và l a ch n chi n lư c (ch y u ch n trong ISO o Theo ñ a bàn o Theo khách hàng o Theo s n ph mVí d : Phân tích ma tr n SWOT c a doanh nghi p kinh doanh vi n thông

×