BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 1 }
------------------------------------------ ¥ -----------------...
BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 2 }
------------------------------------------ ¥ -----------------...
BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 3 }
------------------------------------------ ¥ -----------------...
BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 4 }
------------------------------------------ ¥ -----------------...
BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 5 }
------------------------------------------ ¥ -----------------...
BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 6 }
------------------------------------------ ¥ -----------------...
BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 7 }
------------------------------------------ ¥ -----------------...
BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 8 }
------------------------------------------ ¥ -----------------...
BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 9 }
------------------------------------------ ¥ -----------------...
BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 10 }
------------------------------------------ ¥ ----------------...
BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 11 }
------------------------------------------ ¥ ----------------...
BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 12 }
------------------------------------------ ¥ ----------------...
BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 13 }
------------------------------------------ ¥ ----------------...
BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 14 }
------------------------------------------ ¥ ----------------...
BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 15 }
------------------------------------------ ¥ ----------------...
BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 16 }
------------------------------------------ ¥ ----------------...
BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 17 }
------------------------------------------ ¥ ----------------...
BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 18 }
------------------------------------------ ¥ ----------------...
BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 19 }
------------------------------------------ ¥ ----------------...
BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 20 }
------------------------------------------ ¥ ----------------...
BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 21 }
------------------------------------------ ¥ ----------------...
BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 22 }
------------------------------------------ ¥ ----------------...
BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 23 }
------------------------------------------ ¥ ----------------...
BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 24 }
------------------------------------------ ¥ ----------------...
BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 25 }
------------------------------------------ ¥ ----------------...
BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 26 }
------------------------------------------ ¥ ----------------...
BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 27 }
------------------------------------------ ¥ ----------------...
BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 28 }
------------------------------------------ ¥ ----------------...
BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 29 }
------------------------------------------ ¥ ----------------...
BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 30 }
------------------------------------------ ¥ ----------------...
BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 31 }
------------------------------------------ ¥ ----------------...
BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 32 }
------------------------------------------ ¥ ----------------...
BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 33 }
------------------------------------------ ¥ ----------------...
BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 34 }
------------------------------------------ ¥ ----------------...
BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 35 }
------------------------------------------ ¥ ----------------...
BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 36 }
------------------------------------------ ¥ ----------------...
BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 37 }
------------------------------------------ ¥ ----------------...
BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 38 }
------------------------------------------ ¥ ----------------...
BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 39 }
------------------------------------------ ¥ ----------------...
BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 40 }
------------------------------------------ ¥ ----------------...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Bi quyet truyen lua - quach tuan khanh

617

Published on

Bi quyet truyen lua - quach tuan khanh

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
617
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
72
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bi quyet truyen lua - quach tuan khanh

 1. 1. BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 1 } ------------------------------------------ ¥ ------------------------------------------- QuachTuanKhanh.net facebook.com/DienGiaQuachTuanKhanh
 2. 2. BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 2 } ------------------------------------------ ¥ ------------------------------------------- QuachTuanKhanh.net facebook.com/DienGiaQuachTuanKhanh EBOOK Bí Quy t Truy n L a T Nh ng Di n Gi N i Ti ng Th Gi i D ch và Biên t p: QUÁCH TU N KHANH
 3. 3. BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 3 } ------------------------------------------ ¥ ------------------------------------------- QuachTuanKhanh.net facebook.com/DienGiaQuachTuanKhanh M c L c L i M u {4} Chương 1: ZIG ZIGLAR DI N GI LÊN TINH TH N KỲ C U {5} Chương 2: WAYNE DYER CHI N TH NG CÙNG WAYNE DYER {9} Chương 3: NORMAN VINCENT PEALE TƯ DUY TÍCH C C CÙNG NORMAN VINCENT PEALE {15} Chương 4: DENIS WAITLEY GIEO H T GI NG VĨ I CÙNG DENIS WAITLEY {26} Chương 5: TOM HOPKINS T O NG L C CÙNG TOM HOPKINS {33} L i K t {40}
 4. 4. BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 4 } ------------------------------------------ ¥ ------------------------------------------- QuachTuanKhanh.net facebook.com/DienGiaQuachTuanKhanh L i M u S có nh ng lúc b n rơi vào tình tr ng ê, nh t chí, chán n n, mu n buông xuôi… S có lúc nh ng ngư i thân, b n bè, nhân viên c a b n xu ng tinh th n, rơi vào tiêu c c… S có lúc môi trư ng xung quanh b n toàn nh ng i u khi n b n ph i chùn chân, b c bách, mu n v t h t m i th , mu n rút lui tháo ch y… Trong nh ng trư ng h p như th , i u b n c n là “L A”. Nói cách khác, b n c n tìm l i ngu n ng l c và l y l i s c m nh tinh th n cho b n thân, và cũng c n truy n ng n l a y sang cho ngư i khác n a. Trong m i vai trò i cũng v y, b n luôn c n bi t GI L A & TRUY N L A. Là m t giám c, cách nào nhân viên làm vi c hăng say cho b n? Là m t lãnh o, cách nào i ngũ d n thân trên con ư ng b n v ch ra? Là m t th lĩnh, cách nào m i ngư i ng h và i theo b n? Là m t ngư i trình bày hay nói trư c công chúng, cách nào m i ngư i l ng nghe, có c m h ng và làm theo i u b n mong mu n? Là cha m , cách nào b n thôi thúc con cái s ng h t mình và theo u i n cùng nh ng ư c mơ c a chúng? Ch ng có cách nào khác là b n ph i truy n c m h ng, t o ng l c hay lên tinh th n cho h b i b n không th làm thay, s ng thay cho h ư c. ó là nh ng ki u g i khác nhau c a m t ng t ư c nh c n r t nhi u trong th i i ngày nay: lên tinh th n (motivate). Di n gi Quách Tu n Khanh Download các ebook khác t i: http://QuachTuanKhanh.net Tham d tư v n tr c tuy n t i http://facebook.com/DienGiaQuachTuanKhanh
 5. 5. BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 5 } ------------------------------------------ ¥ ------------------------------------------- QuachTuanKhanh.net facebook.com/DienGiaQuachTuanKhanh H i: Ông cho r ng thái quy t nh thành công, tuy nhiên ông cũng nh n m nh n t m quan tr ng c a vi c cân b ng thái tích c c v i kh năng th c hi n ư c mơ. Có ví d nào minh h a cho quan i m này không? Zig Ziglar: Khi tôi h c l p 7, tôi i ánh quy n anh. Tôi r t t tin vì tôi t ng có nhi u thành tích trong môn u ki m. i th nh cân hơn và tôi ch bi t là tôi s h g c c u ta. Nhưng tôi l i không bi t r ng c y y ã t p luy n trong i tuy n 2 năm nay r i. Ch trong 3 giây, c u ã ánh m t cú b t ng vào mũi tôi t phía trái. Hai giây sau, c u ta ra òn l n n a. Chính c m giác au n ó mà tôi ã quy t nh t p trung th i gian cho môn quy n anh. Hu n luy n viên b t u d y tôi nh ng nguyên t c cơ b n. Sau ó kho ng 3, 4 tu n, tôi th ng các i th trong i. i u áng nói ây là l n u khi tham gia môn quy n anh, tôi có thái r t tích c c, l c quan, nhi t tình và có ng cơ rõ ràng. Khi có thêm k năng, s nh hư ng c a tôi ngày càng tăng cao. Không có chuy n thi u thái hay thi u k năng mà b n t ư c m c tiêu. B n ph i có c hai i u ó m i thành công. H i: Ngoài thái và k năng, công th c ti n n thành công c a ông còn nh ng y u t nào khác. Ông có th phát bi u m t nh nghĩa rõ ràng v thành công? Zig Ziglar: Nhi u ngư i sai l m trong vi c ng nh t thành công v i ti n. V i tôi, thành công có nghĩa là có ư c m t s th mà ti n mua ư c và t t c nh ng Zig Ziglar ã giúp hàng tri u ngư i nh n ra kh năng và hư ng n thành công. ã hơn 30 năm qua, chuyên gia t o ng l c xu t chúng này gây n tư ng m nh m n khán gi trên kh p th gi i v i nh ng hi u bi t gi n ơn mà sâu s c. Nh ng quy n sách c a ông ã ư c d ch sang 32 ngôn ng và h u h t nh ng ngư i M u bi t n danh ti ng c a ông. --CHƯƠNG 1-- ZIG ZIGLAR DI N GI LÊN TINH TH N KỲ C U
 6. 6. BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 6 } ------------------------------------------ ¥ ------------------------------------------- QuachTuanKhanh.net facebook.com/DienGiaQuachTuanKhanh th mà ti n không th mua ư c. Tôi thích nh ng th ti n có th mua ư c, nhưng tôi yêu nh ng th ti n không th mua ư c. V i tôi, ti n không ph i là th quan tr ng nh t. Nó giúp tôi mua m t căn nhà, nhưng nó không giúp tôi mua m t t m. Nó giúp tôi mua m t ngư i khách, nhưng không giúp tôi mua m t ngư i b n. Y u t th 2 làm nên thành công là gi i quy t nh ng v n v th ch t và tinh th n c a b n. N u tôi ki m ư c hàng tri u ôla nhưng l i h y ho i s c kh e, hay b bê gia ình, ó không ph i là s thành công. H i: Ông nói v i khán gi r ng s hài hòa v th ch t s làm tăng năng lư ng c a h , giúp h c i thi n cu c s ng. Ông có nh ng tr i nghi m nào v i u này không? Zig Ziglar: Cách ây 25 năm, tôi quy t nh luy n t p t o s hài hòa v th ch t. Tôi ăn u ng m t cách h p lý và t p th d c u n. Tôi i b 5-7 l n m t tu n, hít t 20 phút. Gi ây tu i 70, tôi có th làm vi c lâu hơn lúc tôi 45 tu i. Năng su t công vi c c a tôi cao hơn và tôi vui hơn. Như v y, năng lư ng c a tôi tràn y hơn cách ây 25 năm. Hơn bao gi h t, gi ây tôi r t nhi t tình v i vi c t p th d c và ăn kiêng vì tôi có quá nhi u k ho ch. có th th c hi n ư c chúng, tôi ph i t ư c nh ng m c tiêu liên quan n s c kh e c a tôi trư c. H i: Nhi u ngư i cho r ng vi c lên tinh th n không có tác d ng lâu dài. Anh nghĩ sao? Zig Ziglar: Tôi ng ý nó không lâu dài và cũng không ph i là vi c t m r a. Nhưng n u b n t m m i ngày b n s c m th y r t d ch u. Trong nh ng bu i h i ngh chuyên , tôi gi i thích r ng n u b n dành 15 phút m i ngày nghe m t cu n băng, m t cái ĩa hay m t quy n sách tích c c, i u ó có th làm cu c i b n khác i. G n ây, m t nghiên c u ư c ti n hành b i trư ng i h c Stanford cho th y có n 95% s ngư i tin vào quan i m c a tôi. H bi t h c n có nh ng m c tiêu, thái úng, nh ng k năng thích h p và c n có ngu n ng l c thúc y. H i: G n ây, ông và gia ình ã ch u kh ng ho ng d d i khi con gái ông, Suzy, qua i sau cu c chi n kh c li t v i căn b nh ph i. Vi c ch p nh n th m k ch và ch u ng nh ng r i lo n khác thư ng ã cho ông nh ng tr i nghi m m i v ni m tin và quan i m tích c c v cu c s ng. Ông ã chia s trong quy n Confessions of a Grieving Christian? Zig Ziglar: Không ch trong quy n sách y mà trong nhi u bài báo khác, tôi cũng chia s nh ng suy nghĩ và c m xúc c a mình khi tôi nh t i con gái. G n ây, Dallas có tuy t, v con tôi khóc nhi u vì nh Suzy. Con bé r t mê tuy t. N u nhìn th y bông tuy t, nó s khiêu vũ trên tuy t. Không có gì so sánh ư c v i n i
 7. 7. BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 7 } ------------------------------------------ ¥ ------------------------------------------- QuachTuanKhanh.net facebook.com/DienGiaQuachTuanKhanh au m t con. Tôi mu n chia s v i hy v ng giúp m i ngư i vư t kh i nh ng au kh mà chúng ta ang ch u ng. Quy n sách khuy n khích m i ngư i ng ph nh n n i au, hãy c nư c m t rơi, nhưng hãy bi t hư ng n ni m vui và bi t r ng Chúa ang i u khi n nó. H i: Ông có th chia s nh ng bí quy t l p m c tiêu hi u qu ? Zig Ziglar: Tôi áp d ng 6 bư c sau thi t l p m c tiêu Cân b ng các m c tiêu. Vi t ra m i th b n mu n tr thành, mu n làm và mu n s h u. Suy nghĩ kho ng 2 ngày, sau ó vi t c nh m i m c tiêu ã li t kê 1 câu th hi n lý do t i sao b n mu n như th . N u b n không th vi t trong 1 câu, nghĩa là m c tiêu ó không ph i là m c tiêu th c t . Hãy g ch b nó i. ây là cách gi m nh ng m c tiêu không chính áng c a b n. i u này r t quan tr ng vì b n không th có ngay m i th b n mu n. 1. ánh giá danh sách m c tiêu. Hãy lư t qua danh sách và t h i: “N u tôi t ư c t t c nh ng i u này, tôi có h nh phúc, kh e m nh, giàu có, an toàn, nhi u b n, m i quan h gia ình khăng khít, s bình yên trong tâm h n, cu c s ng cân b ng không?” N u b n tr l i không, hãy g ch b m c tiêu ó trong danh sách. 2. Chia thành 3 lo i. Hãy phân chia danh sách thành nh ng m c tiêu ng n h n có th t n trong vòng 1 tháng hay ít hơn, nh ng m c tiêu trung h n có th t trong vòng 1 năm, và m c tiêu dài h n có th t trên 1 năm. Bây gi hãy xem l i danh sách m b o s cân i gi a 3 ph n. Lo i b nh ng m c tiêu trong nh ng ph n th a. 3. t 5 câu h i quan tr ng. i v i m i m c tiêu trên danh sách, hãy t h i: (1) “ ó có th t s là m c tiêu c a tôi không?” B n mu n chi c xe ó vì b n th t s c n nó hay vì ngư i hàng xóm có? Nh ng m c tiêu này dành th a mãn nhu c u c a b n, vì th ó là câu h i quan tr ng. (2) “V m t o c, nó có úng n và công b ng v i nh ng ngư i liên quan?” N u b n mu n 1 kh u súng săn nhưng con gái b n c n m t cái vòng xuy n, b n không th có c 2 th . (3) “Vi c t ư c m c tiêu này y tôi ti n g n hay xa hơn m c tiêu chính trong i?” Chuy n trư t tuy t cu i tu n nghe có v h p d n, nhưng n u b n có cơ h i phá v k l c bán hàng, khi ó b n nên xem xét ưu tiên m c tiêu dài h n thay vì ni m vui ng n h n là trư t tuy t. (4) “Tôi có th qu n lý c m xúc ti n n m c tiêu này?” Chúng ta quy t nh d a trên c m xúc. Vì th b n c n công nh n t m quan tr ng c a c m xúc ngang b ng v i lý trí. (5) “V i k ho ch hành ng này, tôi có th nhìn th y chính mình t ư c m c tiêu trong th c t không?” B n c n t tin hình dung ra chính mình lúc t ư c m c tiêu. Vi c t 5 câu h i này giúp gi m s lư ng m c tiêu b n s n sàng cho bư c k ti p.
 8. 8. BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 8 } ------------------------------------------ ¥ ------------------------------------------- QuachTuanKhanh.net facebook.com/DienGiaQuachTuanKhanh 4. Ti n hành ki m tra m c tiêu. Vi t nh ng m c tiêu m t l n n a, và xem xét nh ng l i ích nào b n có khi t ư c m c tiêu. Ti p n, hãy t h i nh ng tr ng i nào ngăn c n bư c i c a b n. V i nh ng tr ng i này, b n c n làm gì. Xác nh ngư i, nhóm, hay t ch c b n c n làm vi c chung t n m c tiêu ó. N u c n, hãy vi t ra k ho ch hành ng c th , t bư c 1 n 100. 5. Xác nh th i gian. Nhi u ngư i xác nh th i gian th c hi n mà không xem xét tình hu ng. Vì th , b n nên thi t l p th i gian th c t cho vi c t n m c tiêu này, tính n c nh ng y u t b n quy t nh bư c 5. Nh ng m c tiêu l n nên ngoài t m v i nhưng không ngoài t m nhìn. i u ó mang tính quy t nh b i vì nh ng m c tiêu dài h n giúp b n vư t qua s th t b i nh ng m c tiêu ng n h n và vi c m t n m c tiêu xa giúp b n kh c ph c nh ng tr ng i g n. M c tiêu ph i ư c th c hi n hàng ngày b i nó cho b n c m giác thành công su t con ư ng b n ang i. Tôi cho r ng cu i ngày b n c n nh l i, vi t ra nh ng gì b n t ư c ngày hôm ó. B n s ng n ch n ư c ý nghĩ tiêu c c và ch t l i m t bi u d n b n tr c ti p i n thành công.
 9. 9. BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 9 } ------------------------------------------ ¥ ------------------------------------------- QuachTuanKhanh.net facebook.com/DienGiaQuachTuanKhanh H i: Ông có t xem mình là m t ngư i bán hàng gi i không? Wayne Dyer: Có ch . Tôi ư c xem là m t trong nh ng ngư i bán hàng ng u trong lĩnh v c xu t b n. M i ngư i nói tôi là m t nhà bán sách xu t s c. Tuy nhiên, tôi chưa bao gi n l c bán b t c th gì trong i, ngay c bây gi , nhưng tôi bi t tôi là m t ngư i bán hàng xu t s c. H i: Ông ã làm gì tr thành m t ngư i bán hàng xu t s c? Wayne Dyer: Tôi có ư c s thanh th n tâm h n. Tôi không tin cách y s n ph m n khách hàng. Tôi nghĩ tôi là m t ngư i bán hàng gi i b i khi tôi lên tivi hay radio, tôi ch bán chính b n thân mình. Tôi nói theo nghĩa thông thư ng. Tôi nói v i mong mu n tr thành m t ngư i mà ngư i khác mu n nghe và bi t nhi u hơn n a. Và k t qu là m i ngư i ra ngoài và i mua sách c a tôi bi t nh ng th tôi làm. H i: Ông nói vi c bán hàng ư c th c hi n m t cách không ý th c. Thông i p ti m th c nào ông ã truy n t? Ông là m t hi n tư ng trong th p niên 1970 v i cu n “Your Erroneous Zones” bán ư c 35 tri u b n (ch ng sau Kinh thánh vào th i kỳ ó). Ngoài ra, Wayne Dyer còn có hơn 30 cu n sách, là khách m i trên các chương trình Oprah, The Tonight Show và Ellen. ư c coi là cha c a lĩnh v c lên tinh th n, năm 2009, Wayne Dyer tham gia The Shift, b phim nhanh chóng tr thành s n ph m ư c săn ón nh t trong lĩnh v c t hoàn thi n và phát tri n con ngư i. --CHƯƠNG 2-- WAYNE DYER CHI N TH NG CÙNG WAYNE DYER
 10. 10. BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 10 } ------------------------------------------ ¥ ------------------------------------------- QuachTuanKhanh.net facebook.com/DienGiaQuachTuanKhanh Wayne Dyer: ơn gi n là b n bán chính b n thân mình. B n tin b n là ai và nh ng gì b n làm. Tôi tin vào khái ni m “gương m u”. B n ph i làm gương b t c th gì b n ngh ngư i khác. H i: Vì th , trong vi c buôn bán, s n ph m u tiên ông ph i quan tâm là chính ông? Wayne Dyer: úng. N u b n là m t ngư i th t s tin vào chính mình và kh năng t n ư c mơ c a b n, thì ngư i khác s mu n bi t nhi u hơn v b n. H i: Dư ng như ông ang mô t v uy tín. Wayne Dyer: Vâng, tôi nghĩ v nó như m t s nhi t tình i v i cu c s ng. Trong vi c bán hàng, i u ó có nghĩa là b n giao ti p v i ngư i khác vì b n th t s quan tâm h , vì h là chính h ch không ph i là nh ng ngư i mua s n ph m c a b n. H i: Ông có th nói v i chúng tôi v thương v u tiên c a ông và cách ông ng d ng k thu t này? Wayne Dyer: Tôi nghĩ l n bán hàng l n nh t c a tôi là quy n “Your Erroneous Zones”. Khi tôi g p phó t ng biên t p c a m t nhà xu t b n nói v vi c bán b n th o c a tôi, tôi nh n th y anh ã tr i nghi m nhi u th t b i trong i. Anh bu n v i u ó. Tôi ng i trong văn phòng c a anh ta su t 4 gi ng h và chúng tôi th o lu n v quy n sách su t c bu i trưa. Chúng tôi nói v khó khăn mà c hai ph i i m t trong cu c s ng. Tôi nói v i anh y xu t phát t s quan tâm n anh. Tôi bày t t t c khát khao có ư c quy n sách xu t b n. Tôi ch làm nh ng gì tôi nghĩ lúc ó, tin vào s mách b o c a b n năng. Ngày hôm sau, anh y g i và báo cho tôi bi t là h s p xu t b n sách c a tôi. Tình yêu con ngư i, kh năng ti p c n ngư i khác là k thu t bán hàng t t nh t trên th gi i. H i: Theo ông, tính cách then ch t c a m t ngư i bán hàng hi u qu là gì? Wayne Dyer: Tôi nghĩ u tiên và trư c nh t là tích c c, bi t t ánh giá b n thân và t tr ng. Khi b n không có nh ng i u ó, m i th khác u không có ý nghĩa gì. Thêm vào ó, b n nên có kh năng giao ti p, s hăng hái, hào h ng, m m d o, hài hư c, bi t mình là ai và mình ang bán cho ai. H i: Nh ng bí quy t nào thúc y m i quan h c a ông v i khách hàng? Wayne Dyer: Là nghĩ n nh ng gì h c n và nh ng gì tôi có th cung c p. ng th i, chuy n m i quan tâm c a b n t khó khăn sang gi i pháp. Suy nghĩ theo hư ng gi i quy t xu t phát t s quan tâm và tình yêu. B n ph i nhìn th y nh ng th thông qua con m t c a ngư i khác. B n nên h t tâm trí vào vi c giúp ngư i khác cho dù h không quan tr ng i v i nhu c u c a b n.
 11. 11. BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 11 } ------------------------------------------ ¥ ------------------------------------------- QuachTuanKhanh.net facebook.com/DienGiaQuachTuanKhanh H i: Còn v i nh ng khách hàng khó tính? Ông c m th y rào c n nào l n nh t? Wayne Dyer: Thành th t mà nói tôi tin h không khác gì chúng ta. i v i tôi, không có rào c n, ch có th thách. H i: Ông nghĩ chư ng ng i nào mà ngư i bán hàng thư ng t t trên ư ng i c a mình nh t? Wayne Dyer: N i s th t b i. H i: Ý ông là gì? Wayne Dyer: Nói cách khác, h nói v i chính mình: “N u tôi bán ư c hàng, tôi r t vui. N u tôi không bán ư c hàng, tôi s không vui”. K t qu là khi không có l i nhu n, ti n b c khó ki m ư c, h th t v ng. H i: Ông ã t ng tr i nghi m n i s th t b i khi ông vi t m t quy n sách hay xu t hi n trên ài truy n hình qu c gia chưa? Wayne Dyer: Chưa. Tôi h c ư c m t i u r t quan tr ng. Khi tôi vi t, tôi vi t cho chính tôi. Tôi không nghĩ chính mình s th t b i d a trên nh ng gì ngư i khác nghĩ v tôi. ó ch là m t cơ h i h c và ch ng t r ng tôi có th làm i u gì ó. Khi tôi di n thuy t, trư c h t tôi ph i làm v a lòng chính b n thân tôi. Tôi tin r ng nh ng gì tôi làm và tôi có ư c s th a mãn t vi c hoàn thành công vi c ó. H i: Ông có quan tâm n nh ng ph n h i tích c c? Wayne Dyer: Tôi thích nghe ph n h i tích c c t nh ng ngư i khác. Tôi thích có ư c doanh thu t t. Nh ng i u này qu là nh ng i u tuy t v i. Tôi mu n chúng, nh ng tôi không c n chúng. Tr trêu thay, b n s thành công trong vi c bán hàng n u b n không c n bán. ó là bí kíp. Vì th , n u tôi không bán ư c m t quy n sách nào, tôi v n th y n. H i: Dư ng như ông không nghĩ vi c c g ng t ư c v trí s m t trong lĩnh v c kinh doanh là m t ý tư ng t t? Wayne Dyer: Tôi nghĩ r ng nó là khái ni m b nh ho n. Tôi c c kỳ ph n i câu nói n i ti ng c a Vince Lombardi: “Th ng cu c là i u duy nh t”. H i: T i sao? Wayne Dyer: Trư c h t, không ph i lúc nào b n cũng có th th ng. Lombardi bi t i u ó. Anh là ngư i t o ng l c n i ti ng không ph i vì anh nh n m nh vào s chi n th ng, mà là vì anh ta bi t cách yêu c u ngư i khác. Chính Lombardi
 12. 12. BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 12 } ------------------------------------------ ¥ ------------------------------------------- QuachTuanKhanh.net facebook.com/DienGiaQuachTuanKhanh cũng không ph i luôn luôn th ng cu c. Anh ta ph i u ng s a trong 10 năm cu i i vì nh ng ung nh t. Anh b béo phì và ch t r t tr . N u b n nói v i chính mình r ng th ng cu c là i u duy nh t, ho c n u b n nh nghĩa th ng cu c là ph i ánh b i ngư i khác, b n s tr thành k b i tr n. B n không th lúc nào cũng th ng. Th m chí ngày c Muhammad Ali, ngư i vĩ i nh t, th nh tho ng cũng b i tr n! H i: Vì th , trong vi c bán hàng, ông có doanh thu l n không ph i vì t p trung vào s chi n th ng mà vì… Wayne Dyer: Khi b n ph thu c vào vi c c nh tranh th ng, b n ang bu c ngư i khác ch u trách nhi m v cu c i mình. N u b n t b vi c quá qu n lý i s ng xúc c m c a mình, b n bu c ph i ch u ng. B ng cách nhìn t v trí c a mình, b n s k t thúc vi c th t b i, b n s tìm th y bí quy t trư ng thành, t trau d i và h nh phúc. H i: Theo ông, ta nên t p trung vào i u gì khi nhìn l i chính mình? Wayne Dyer: Trong vi c bán hàng, s t p trung tinh th n th hi n vi c t n hư ng nh ng gì b n ang làm, c m th y th a mãn v i u ó. H i: Trong quy n “Gifts from Eykis”, ông vi t r ng nên ng ng l ng nghe th gi i bên ngoài và b t u chú ý nh ng âm thanh bên trong con ngư i b n. Wayne Dyer: úng th . H i: Ông h c l ng nghe nh ng ph n h i bên trong như th nào? Wayne Dyer: Th c t p, làm. Không có cách nào khác. H i: Trong sách, ông có nói “Cái u là thuy n trư ng d n d t con thuy n có tên g i là thân th ”. B ng cách nào m i ngư i có ư c ch c danh thuy n trư ng? Wayne Dyer: Cách duy nh t có ư c “gi y phép” là b t u th c hành i u m i m . H i: Ông nói nghe r t d , như th con ư ng n g n ti m th c gi ng như g i i n tho i mà không ph i m t ti n. Wayne Dyer: Th m chí nó còn d hơn vì b n không c n m t chi c i n tho i. H i: Hãy nói v vi c ông chu n b m t cu c di n thuy t quan tr ng. Trư c ngày ó, ông có th c gi c gi a khuya vì g p m t cơn ác m ng không? Wayne Dyer: B n là ngư i ã mơ nên b n ch u trách nhi m v gi c mơ c a b n. B n có th t t p luy n mơ hay không mơ v b t c i u gì b n mu n.
 13. 13. BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 13 } ------------------------------------------ ¥ ------------------------------------------- QuachTuanKhanh.net facebook.com/DienGiaQuachTuanKhanh Chúng ta có t t c b ng ch ng ch ng minh i u ó. ó là m t vi c khó, nhưng tôi ã làm i u ó kho ng m t năm. Tôi ghi chép t t c nh ng gi c mơ c a tôi. Tôi bu c chính tôi th c d y m i êm ch bi t nh ng gì tôi ang mơ. H i: Vì th ông nói r ng ông có th s d ng cái u hi u qu hơn b ng vi c h c cách l ng nghe nh ng thông i p c a cơ th ? Wayne Dyer: Khi b n t p trung, b n có th làm b t c th gì. Nó có th thay i nh p âp c a tim, có th lo i b căn b nh c a b n. Ý chí trong m i con ngư i r t khó mô t . Tôi tìm th y nó khi tôi là m t v n ng viên marathon. T ngày 6 tháng 10 năm 1977, tôi không b l m t ngày nào ch y. Ý chí trong m i con ngư i không b t ngu n t s th a hư ng hay b t c quá trình i n hóa h c nào. Nó b t ngu n t s l a ch n vi c chúng ta làm trong i. M i th trong i là m t s l a ch n. Tôi không nghĩ m t s thi u cân b ng hóa h c t o ra cách chúng ta nghĩ. Tôi nghĩ ý nghĩ c a chúng ta th t s có th t o ra s thi u cân b ng v m t hóa h c. H i: Ông nói r ng th m chí có rác quanh mình, nhưng n u mình nghĩ v nh ng i u vui v , nó v n có th là m t th i sô cô la? Wayne Dyer: Có th không c n m t th i sô cô la, nhưng nó v n là m t i u kỳ di u, là m t i u gì ó áng ngư ng m . Tôi h c ư c i u này t vi c cùng nh ng ngư i khuy t t t, t vi c làm b n v i ngư i mù và i c. Nh ng ngư i khuy t t t thư ng nói: “Tôi xem nh ng khi m khuy t c a tôi như món quà”. ó không ph i l i nguy n r a, ó là m t cơ h i. H i: Ông có th cho chúng tôi bi t ông ã th t b i và ã t ng lên như th nào? Wayne Dyer: B n ang nói chuy n v i 1 trong nh ng ngư i th t b i l n nh t mà v n còn s ng sót trên i. Khi cu n Erroneous Zones xu t b n, h b o tôi không có ngân sách qu ng cáo, tôi ã nói: “À, tôi s ra ngoài và t làm.” Khi h b o r ng h không th phân ph i sách, tôi nói: “Tôi s mua m t s quy n và mang chúng theo”. i v i tôi, ó là m t cơ h i hơn là m t chư ng ng i. Ngư i thành công không ch ch m t khi h nh y dù. B n ph i leo lên ó, b n ph i i xuyên qua t t c nh ng rào ch n và tìm ki m cơ h i. H i: Gi s ông n l c h t mình nhưng sách v n không bán ư c, ông m t t t c s ti n mình có. Ông có nghĩ v nh ng i u t t p không? Wayne Dyer: Ch c ch n là có. Khi vi t, tôi không bao gi nghĩ tôi vi t vì ti n. Tôi ã t ng vi t 5 năm và không ki m ư c m t ng nào. Tôi vi t cho chính mình. Tôi c m th y có m t i u gì ó trư c ây chưa ư c nói n.
 14. 14. BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 14 } ------------------------------------------ ¥ ------------------------------------------- QuachTuanKhanh.net facebook.com/DienGiaQuachTuanKhanh H i: Ông không ph i nói theo ki u m t ngư i có 2 tri u ôla trong tài kho n ngân hàng và b o r ng ki m ti n r t d dàng ch ? Wayne Dyer: Tôi ang nói v i v trí c a m t a tr bán gi trong siêu th và m t a tr ánh giày. Tôi luôn có ti n. Tôi l n lên trong m t tr i tr m côi và t ng tr i nghi m c m giác ói khát. Tôi không bao gi có ti n tr c p; tôi chưa bao gi ư c ai cho ti n trong i. Tôi ã t ng giàu có nhưng ch trong m t vài năm. Tôi luôn làm nhi u hơn 1 công vi c, b i tôi không thích ti n tr c p th t nghi p hay l i cho n n kinh t . Tôi bi t tôi ph i i ra ngoài và làm vi c. Không ph i tôi làm m t vi c mà làm m t vi c vào bu i sáng, m t vi c vào bu i trưa và m t vi c khác khi êm v . Tuy nhiên, n trư ng v n là vi c hàng u c a tôi. H i: Ông nh nghĩa th nào v s thành công? Wayne Dyer: S ng theo cách b n ch n, không phi n n b t kỳ ngư i nào. H i: Trong quy n “The Sky’s the Limit”, ông có h a là tr thành m t ngư i “không b ràng bu c”. Ông nói gì v i u này? Wayne Dyer: Tôi bày t b n thân tôi và tôi ch u trách nhi m v t t c nh ng i u ó. Tôi là ví d v m t ngư i xu t thân t gia ình không có ai vào i h c. Chúng tôi nghèo. Ba m tôi chia tay khi tôi tròn 1 tu i; cha k c a tôi là m t b m rư u. Tôi thư ng nói r ng: b n không nên dùng tu i thơ c a mình như 1 l i xin l i cho vi c b n không trư ng thành. Không bao gi là quá mu n có m t tu i thơ h nh phúc. M t ngư i t ng c sách c a tôi ã g i n cho tôi: “Chúng ta có th thay i th gi i n u chúng ta b t u t chính mình.” Tôi dán trư c gương và c nó m i ngày. Tôi cho r ng hãy ch u trách nhi m v chính cu c i c a b n và hãy làm nh ng gì b n có th ”.
 15. 15. BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 15 } ------------------------------------------ ¥ ------------------------------------------- QuachTuanKhanh.net facebook.com/DienGiaQuachTuanKhanh H i: Ông ang bán hàng ph i không? Norman Vincent Peale: úng th . Tôi tôi nghĩ v n ang kinh doanh. Tôi th y ngh bán hàng là m t quá trình thuy t ph c ngư i khác có cùng quan i m v i b n. N u tôi thuy t ph c b n r ng cái này là th b n mu n và b n ng ý, khi ó b n cùng quan i m v i tôi và b n mua nó. Tương t như khi tôi di n thuy t. N u V i cu n sách best-seller “The Power of Positive Thinking” (bán ư c hơn 20 tri u b n qua 41 th ti ng), Norman Vincent Peale ư c coi là cha c a Tư duy tích c c. Năm 1984, v i nh ng óng góp to l n trong lĩnh v c th n h c, ông vinh d ư c T ng th ng Ronald Reagan trao t ng huy chương T do, huy chương cao quý nh t dành cho m t công dân M . Cho n khi m t tu i 95, ông ã truy n c m h ng cho hàng tri u ngư i qua nhi u chương trình như "The Art of Living" trên kênh NBC v i 750.000 khán gi hàng tháng, b phim v cu c i ông “One Man's Way”, và t p chí Guideposts v i hơn 4,5 tri u b n. --CHƯƠNG 3-- NORMAN VINCENT PEALE TƯ DUY TÍCH C C CÙNG NORMAN VINCENT PEALE
 16. 16. BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 16 } ------------------------------------------ ¥ ------------------------------------------- QuachTuanKhanh.net facebook.com/DienGiaQuachTuanKhanh tôi ưa ra m t khái ni m có l i cho b n và b n ch p nh n nó, nghĩa là tôi ã bán nó cho b n, th m chí b n không tr ti n cho tôi. H i: Ông nói nhi u ngư i th t b i trong vi c kinh doanh b i h là n n nhân c a “s xơ c ng v ý nghĩ và thái .” V y nh ng thái nào d n n s thành công trong kinh doanh? Norman Vincent Peale: Ví d , b n n bán cho tôi b o hi m nhân th . B n bi t b n c n bán nhi u b o hi m mua th c ph m và qu n áo cho gia ình. N u n v i thái ó thì trong vô th c b n ã truy n t i r ng tôi ph i mua b o hi m giúp b n, làm i u gì ó cho b n. Tuy nhiên, n u b n tin r ng b n s giúp tôi có ư c s b o tr , s an toàn v tài chính, và nh ng l i ích khác khi làm vi c v i công ty c a b n thì thái tích c c ó r t có th d n n k t qu là tôi ký h p ng b o hi m. H i: Ông ngăn ch n thái tiêu c c c a khách hàng tác ng n s nhi t tình c a mình như th nào? Norman Vincent Peale: Khi b n có m t khách hàng khó tính, i u c n làm là g i n h thi n chí, tình yêu thương, s c m thông và vô tư. Hãy l y thái mang tính khoa h c mà t H i: “T i sao anh ta l i hành ng như th ? Ph i có i u gì ó làm xáo ng tâm h n anh ta mà mình chưa ư c bi t.” H i: Thay vì ư c mu n h khác i ph i không? Norman Vincent Peale: B n không th làm cho h thay i. B n b c l s vui v và d n d t h bư c vào. H i: Vì th , thái c a ông luôn gi tích c c? Norman Vincent Peale: úng th H i: Ông có vi t v s tư ng tư ng tích c c. K thu t này có th s d ng trong vi c bán hàng như th nào? Norman Vincent Peale: Con ngư i thư ng hư ng n nh ng gì mình tư ng tư ng. M t khách hàng có th nói: “Món hàng r t thú v , nhưng tôi không c n bây gi . Tuy nhiên, tôi s lưu ý n nó hơn.” Vi c lưu ý n nó nghĩa là anh ta s gi hình nh món hàng cho cu c mua bán l n sau. “S gieo tr ng” hình nh r t quan tr ng trong kinh doanh. H i: Gi ng như gieo tr ng h t gi ng à? Norman Vincent Peale: úng th . Nh ng h t gi ng s ơm hoa. Trong khi tr ng tr t, b n tư ng tư ng ra nh ng bông hoa. ó là hình nh. Khi b n bán h t
 17. 17. BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 17 } ------------------------------------------ ¥ ------------------------------------------- QuachTuanKhanh.net facebook.com/DienGiaQuachTuanKhanh gi ng nghĩ là b n bán hình nh c a bông hoa trên bao bì. Nh ng hình nh trong kinh doanh giúp b n thành công áng k . H i: Ông có nghĩ r ng nh ng hình nh tư ng tư ng và ý nghĩ nh hư ng n cách c m nh n c a chúng ta? Norman Vincent Peale: B n có th làm chính mình b b nh b i ý nghĩ và có th làm chính mình kh e lên cũng nh vào ý nghĩ. H i: Vì th , n u nghĩ nh ng i u tiêu c c, t o ra nh ng c m xúc tiêu c c s làm ki t qu ngu n năng lư ng c a mình? Norman Vincent Peale: Chính xác. M t c m xúc tiêu c c t o s m t m i, nó l y i năng lư ng và s c s ng c a b n. B n có th nói “ ây là m t ngày tuy t v i. Tôi may m n bán ư c m t s n ph m tuy t v i. Tôi trông i g p nhi u ngư i thú v hôm nay; tôi s có th giúp nh ng ngư i này và h s tr thành b n c a tôi. Tôi trông i h c m t ý tư ng tuy t v i hôm nay.” Nghĩ và nói s t o thêm s nhi t tình và sinh khí cho b n. Tư tư ng c a b n ang m r ng và t t c i u này góp ph n làm b n kh e m nh. H i: M t khác, ông có th b t u v i 100 ph n trăm năng lư ng lúc 9 gi sáng và ch còn l i 30 ph n trăm vào bu i trưa ch vì nh ng suy nghĩ tiêu c c? Norman Vincent Peale: Vâng, b n có th hoàn toàn t bào mòn chính mình b ng nh ng suy nghĩ tiêu c c. H i: M t khác, ý nghĩ tích c c duy trì năng lư ng ban u ph i không? Norman Vincent Peale: N u b n nghĩ m t cách tích c c, y hy v ng, l c quan, thích thú, vui v thì nh ng l i nói c a b n s có tác d ng ch a b nh. N u b n xu ng tinh th n, nghĩa là b n ang làm gi m s c s ng c a mình. Tôi ã t ng nghe m t bác s k v m t ngư i àn ông t sát b ng nh ng suy nghĩ tiêu c c. H i: T i sao m i ngư i không th kháng c l i nh ng suy nghĩ tiêu c c n làm t n thương ngư i khác? ó là vì h không th d ng suy nghĩ tiêu c c l i hay b i vì h không th hình dung ra nh ng suy nghĩ tích c c? Norman Vincent Peale: òi h i ph i có s c m nh tinh th n tr thành ngư i suy nghĩ tích c c. Không d chút nào. Khi m t ngư i ư c sinh ra, h là ngư i suy nghĩ tích c c. Tôi chưa bao gi g p m t a tr tiêu c c, m c dù chúng có th ư c sinh ra trong m t gia ình có cha m là ngư i suy nghĩ tiêu c c. Tuy nhiên, khi l n lên nó có th g p th y cô tiêu c c, hay xung quanh có nh ng ngư i b n tiêu c c. N u m t ngư i mong ư c tr thành ngư i tích c c, h s ph i i m t v i s chuy n bi n hoàn toàn v thái c a mình. Vi c này có th m t nhi u th i gian.
 18. 18. BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 18 } ------------------------------------------ ¥ ------------------------------------------- QuachTuanKhanh.net facebook.com/DienGiaQuachTuanKhanh H i: i m kh i u t n s thay i tích c c là gì? Norman Vincent Peale: À, s nh n th c r ng b n không úng và b n ph i thay i s là i m kh i u. H i: Vi c nh n th c s là bư c u tiên. V y bư c th hai là gì? Norman Vincent Peale: S cam k t hình thành nh ng suy nghĩ tích c c. B n có th phát tri n b t kỳ thói quen tinh th n nào n u b n ư c thuy t ph c r ng nó s ưa b n i n thành công trong cu c s ng. Khi ó b n cam k t v i chính mình s g n li n v i nó và không bao gi t b . H i: Bà Peale ã vi t trong quy n The Adventure of Being a Wife, r ng: “Tôi nghĩ Peale vi t v suy nghĩ tích c c b i ông ã quá hi u v suy nghĩ tiêu c c.” Norman Vincent Peale: úng. Bà y r t hi u tôi. S th t tôi là m t ngư i suy nghĩ tiêu c c, i u t i t nh t mà b n có th hình dung. Tôi ít tin tư ng vào b n thân mình và nghĩ r ng tôi là ngư i th t b i. i u này kéo dài cho n khi m t ngư i th y b o tôi có th l a ch n suy nghĩ tích c c, ng ng suy nghĩ tiêu c c và s l a ch n này s quy t nh tương lai c a tôi. H i: Ông v n còn suy nghĩ tiêu c c? Norman Vincent Peale: Ch c ch n là tôi có nh ng suy nghĩ tiêu c c. H i: Ông có th cho m t ví d ? Norman Vincent Peale: Vâng, hôm qua là Ch nh t, tôi ph i n nhà th di n thuy t. Khi v ch ng tôi n ch xe, ngư i làm nói r ng: “Thưa ông, xe c a ông ã ch t máy.” Tôi bư c vào trong và th t s là nó không kh i ng. Vì th , chúng tôi ph i i taxi. Bu i sáng hôm ó, v tôi h i: “Chúng ta s làm gì? Chúng ta ph i ra ngo i thành vào ngày mai nhưng chi c xe v n không n máy.” Tôi nói: “Anh không bi t chúng ta s làm gì. Không có m t ngư i th máy nào trong ga-ra c và n u mình g i th máy bên ngoài thì n tu n sau anh ta m i t i.” Nhưng v tôi ã nói r ng: “Hãy tin chúng ta s s a ư c xe hôm nay” và cô y úng. Ngư i th ã n và s a nó. Th t tuy t vì có m t ngư i v bi t suy nghĩ tích c c. H i: B ng cách nào ông có th làm tăng m c nh n bi t nh ng ý nghĩ tiêu c c khi chúng t n công vào tư tư ng? Norman Vincent Peale: Tôi hi u r ng tôi là th m phán t i cao c a b t kỳ ý nghĩ nào mu n xâm nh p vào u óc tôi. Hãy nh câu châm ngôn: “B n không th b t ư c chú chim ang bay trên u nhưng b n có th gi chúng trong tâm tư ng
 19. 19. BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 19 } ------------------------------------------ ¥ ------------------------------------------- QuachTuanKhanh.net facebook.com/DienGiaQuachTuanKhanh c a b n.” N u m t ý nghĩ tiêu c c n trong u, hãy làm th m phán toàn quy n quy t nh nuôi dư ng nó hay ném nó ra ngoài. B ng cách th c hành suy nghĩ tích c c, tôi ã phát tri n kh năng tr c xu t ý nghĩ tiêu c c i nhanh chóng. Lúc v tôi nói chúng tôi s s a ư c xe vào hôm nay, tôi ng tình và t b nh ng ý nghĩ tiêu c c. H i: Dư ng như ông ch xu t hai l a ch n, ho c tiêu c c, ho c tích c c. V y suy nghĩ nào là th c t ? Norman Vincent Peale: V n ch , h u h t nh ng gì m i ngư i nghĩ là th c t thì l i tiêu c c. Hãy xem cách nh ng t báo vi t v hi n th c. H u h t chúng là tiêu c c. B n không tìm th y nhi u ngư i suy nghĩ tích c c trên báo b i vì tin t c c a h xu t phát t chu n m c c a h . H ch vi t v nh ng i u x u ã x y ra. H i: Ông t ng nói v 2 y u t thông thư ng d n n th t b i – tính ì và không có m c ích. B ng cách nào gi i quy t ư c nh ng v n này? Norman Vincent Peale: Tính ì là m t i u khó. M t t khác d hi u hơn là lư i bi ng. ó là m t thói quen phát tri n trong m t con ngư i thi u nhi t tình và có thái bi quan. M t khi b n quen hành ng, b n s t o ra nhi u ý nghĩ tích c c tr c xu t tính ì. Hành ng t o nên ng cơ. Hành ng là li u thu c h u hi u nh t mà tôi bi t. H i: Còn không có m c ích? Norman Vincent Peale: N u b n mu n tránh th t b i, b n ph i phát tri n m c tiêu rõ ràng, c th , y nhi t tâm v i u mà b n mu n t n. G n ây, tôi có trò chuy n v i ông John Johnson, ngư i xu t b n t p chí Ebony. Ngày xưa, ông y r t nghèo và kh i s quy n t p chí v i 600 ô la mư n c a ngư i bà. Ông ã quy t nh tr thành m t nhà xu t b n sách và thi t l p nh ng m c tiêu nh có th t ư c, t ng m c tiêu m t. Gi ây, ông không ch có Ebony, mà còn nh ng có nh ng t p chí khác. Nh ng m c tiêu nh là i m kh i u t ư c m c tiêu l n. Ông y có th nhìn th y nó. Ông y ã tư ng tư ng ra nó. H i: Còn nh ng khó khăn ông g p ph i trên ư ng ti n n m c tiêu thì sao? Norman Vincent Peale: M i khó khăn là m t cơ h i. Ngư i duy nh t không g p khó khăn nào mà tôi bi t ang n m trong nghĩa a. B n càng g p khó khăn, b n càng giàu s c s ng. M i v n u ch a ng nh ng m m móng c a gi i pháp. Tôi thư ng nói, khi Chúa mu n cho b n i u gì có giá tr l n nh t, Chúa s b c nó trong m t v b c th t ph c t p và t nó trên m t ĩa b c ưa cho b n. Chúa r t tinh t và khéo léo. Ngài chôn v t này tr ng tâm c a v n l n và hóc
 20. 20. BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 20 } ------------------------------------------ ¥ ------------------------------------------- QuachTuanKhanh.net facebook.com/DienGiaQuachTuanKhanh búa. Ngài ch c h n s vui bi t bao khi quan sát b n tách v n tra t ng ph n và tìm th y trái tim c a nó, cái mà Kinh Thánh g i là “giá tr quý báu”. Nh ng ngư i thành công vang d i trong i mà tôi bi t u làm ư c i u này. H i: Trong quy n “The Power of Positive Thinking”, ông c p n m t nghiên c u r ng 75 ph n trăm ngư i ư c kh o sát cho r ng v n khó khăn nh t c a h là s thi u t tin. Ông nghĩ n th i i m này, con s ó v n úng ch ? Norman Vincent Peale:Vâng, có quá nhi u ngư i không t tin. H không tin vào chính mình. H i: V ông có nói trong sách r ng ông ã t ng thi u t tin. Ông vư t qua nó như th nào? Norman Vincent Peale: Tôi không kh c ph c ư c i u ó. Tôi v n luôn t h i tôi có th thành công trong bu i di n gi ng này không. Nhưng tôi cũng thư ng t h i: “Anh có bi t v ch này không?” Và tôi t tr l i: “Có ch , tôi nghiên c u v nó.”, “M i ngư i trong khán phòng s nghe tôi nói. H nghĩ r ng tôi bi t i u gì ó có l i cho h .” Tôi b t u c ng c lòng t tin vì s tin c y c a ngư i nghe i v i tôi. Tôi c u nguy n và t nh c mình: “Hãy quên chính b n thân i, quên tên mình i, hãy i ra ngoài, yêu thương m i ngư i và giúp h .” H i: Tương t như trong kinh doanh. Ông có th nói: “Hãy quên b n thân i và nói v nhu c u c a khách hàng.” Norman Vincent Peale: úng. Bư c n giúp khách hàng. Tôi nghĩ cu c i là m t tr n chi n t lúc sinh ra cho n khi m t i. M t trong nh ng i th b n ph i i m t là chính mình. H i: Chi n th ng chính mình dư ng như là m c tiêu? Norman Vincent Peale: ó là m c tiêu s 1 cho dù b n ph i m t n 90 năm l p chi n công. Khi i quân th c u thi u t tin n g n, b n ph i ti p t c ánh u i chúng, h g c chúng và ti n bư c. Ch có duy nh t m t lo i s c m nh trí tu h g c n i s hãi là s tin tư ng. H i: B ng cách nào ông ch ng l i stress? Norman Vincent Peale: Stress b t ngu n t s căng th ng, b i r i, lo l ng. B n có th làm tâm h n mình tĩnh l ng l i b ng cách t ni m tin sâu s c vào Chúa, con ngư i, vào b n thân và vào s c m nh c a tình yêu.
 21. 21. BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 21 } ------------------------------------------ ¥ ------------------------------------------- QuachTuanKhanh.net facebook.com/DienGiaQuachTuanKhanh H i: N u r i b ni m tin ó, ông s không có kh năng ch ng l i nh ng tác ng ngăn c n s trư ng thành c a ông? Norman Vincent Peale: Dĩ nhiên, tôi có kh năng. i v i tôi, m t ngư i suy nghĩ tích c c là ngư i nhìn th y m i khó khăn nhưng h không ch u thua trư c chúng vì h bi t r ng h có kh năng hi u, phân tích, phán oán và ưa ra quy t nh úng. Trên h t, h bi t cách vư t qua gi m thi u nh ng khó khăn. Nói tóm l i, h là ngư i nhìn th y th c t v n nhưng không bao gi s hãi trư c khó khăn. H i: Theo ông, thành công là gì? Norman Vincent Peale: Theo tôi, ngư i thành công là m t ngư i hoàn toàn ch u trách nhi m v chính b n thân h . ó là m t ngư i nhìn th y cu c s ng như m t cơ h i tuy t v i, m t ngư i có th làm vi c h t kh năng v i m t thái tích c c. i u ó cũng có nghĩa là cho dù m t công vi c có ki m ư c nhi u ti n hay không, nhưng khi b n thích, b n v n ch n nó. Khi ó, b n là ngư i thành công. H i: Như v y, i v i ông, thành công có nghĩa là làm vi c mà ông thích. Norman Vincent Peale: Chính xác. i v i tôi, nó có nghĩa là vi t sách, qu n lý và di n thuy t… H i: Ông mu n ngư i khác nh v ông như th nào? Norman Vincent Peale: Tôi mu n ngư i khác nh v tôi như m t ngư i giúp h tr thành ngư i thành công. H i: Ông nh nghĩ th nào v ng cơ? Norman Vincent Peale: Là kích thích hành ng nh m t n m c tiêu. ó là thúc y ngư i khác theo u i s nghi p c a h . H i: Ai ã t o ng l c cho ông lúc m i vào ngh ? Norman Vincent Peale: Khi tôi còn nh , tôi hay m c c l m. Tôi cũng có m t chút m c c m t ti. Tôi y r y nh ng nghi ng . Nhưng m tôi là ngư i ã t o cho tôi m t ng l c to l n. Bà nói m t cách qu quy t r ng tôi ph i ánh giá cao hơn v chính b n thân mình như m t ngư i con c a Chúa v y. Bà b o tôi r ng tôi có th làm nh ng gì tôi mu n n u tôi bi t tôi mu n gì và n u tôi tin vào b n thân tôi và tin vào Chúa. Tôi n m câu nói: “Con có th th ng n u con nghĩ con th ng.” H i: Khi ông thoát kh i s nh hư ng c a ba m , có ngư i nào khác truy n ng l c cho ông không?
 22. 22. BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 22 } ------------------------------------------ ¥ ------------------------------------------- QuachTuanKhanh.net facebook.com/DienGiaQuachTuanKhanh Norman Vincent Peale: Tôi quy t nh tr thành m t nhà báo. Tôi làm vi c cho t Ohio Morning Republication, bây gi ư c g i là Findlay Carrier. T ng biên t p kiêm ch t báo ó, ông Heminger có m t ngư i con trai tên Lowell. B y gi , hai ngư i ó b o r ng tôi có th vi t n u tôi tin tôi có th và n u tôi t p trung vào nh ng câu chuy n g n li n v i cu c s ng c a nh ng ngư i khác. H i: Nghe có v như m t l i khuyên chân thành trong kinh doanh. Norman Vincent Peale: T t nhiên là th . Tôi n hai ngư i àn ông ó l i khuyên. H i: Ông làm vi c âu sau ó? Norman Vincent Peale: Th i gian sau tôi làm vi c cho t Detroit Journal. Tôi làm vi c dư i m t biên t p viên tên Grove Patterson, m t trong nh ng ngư i gi i nh t th i ó. M t ngày n , tôi vào g p ông y và h i: “Ông Patterson, ông kh e không?” Ông ta áp ngay: “Tôi r t tuy t!” Sau ó, ông nói: “N u tôi không ph i như th thì tôi s không nói v i anh câu ó. Tôi quy t nh tôi s tr nên tuy t v i.” Ông y nói ti p: “Anh cũng nên như v y vì anh có tính hay do d , tôi mu n nhìn th y anh kh c ph c i u ó.” H i: Như v y, ông y cũng quan tâm n vi c y ông thoát kh i s t nghi ng b n thân mình? Norman Vincent Peale: Chính xác là th . Ông y b o tôi: “Anh có th tr thành nhà báo n u anh nghĩ anh có th .” Và sau ó, ông phân cho tôi nh ng công vi c khá là khó ch ng minh lý thuy t c a ông. Ông giúp tôi xây d ng l i s t quý tr ng b n thân, và ông cũng d y tôi c cách vi t. H i: Tư tư ng ông h c ư c t m và nh ng ngư i th y trong ngành báo tương t nhau: anh có th th ng n u anh nghĩ mình th ng. Norman Vincent Peale: ó là m t tư tư ng l n, trong b t kỳ tình hu ng nào nó cũng úng. H i: Tôi còn nh khi tòa so n báo c a ông b cháy, ông ã m t h t d li u c a ngư i t mua báo Guideposts. Norman Vincent Peale: úng v y, ng n l a ã thiêu cháy t t c 20 ngàn thông tin c gi ăng ký. Lúc ó tôi nghĩ là m t th m h a. Nhưng nó ã tr thành m t i u h u ích và tích c c vì Lowell Thomas ã thông báo trên ài t t c nh ng gì ã x y ra. Anh y k v Guideposts cùng nh ng thông i p t o ng l c và truy n c m h ng c a nó. Sau ó, anh ngh b t kỳ ai quan tâm n t báo hãy vi t thư cho chúng tôi. K t qu là chúng tôi có ư c g p ôi lư ng c gi nh vào v th m h a.
 23. 23. BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 23 } ------------------------------------------ ¥ ------------------------------------------- QuachTuanKhanh.net facebook.com/DienGiaQuachTuanKhanh H i: Có ph i ông có cái tính hay do d t h i tr cho n khi ông vư t qua ư c m t tr ng i nào ó? Ông qu n lý nó như th nào? Norman Vincent Peale: Tôi v n qu n lý nó nhưng n u tôi ng sau cánh gà và ch ư c gi i thi u n khán giá thì tôi v n có nh ng cơn au nhói xuyên qua ngư i. Tôi nói v i Chúa: “Hãy giúp con quên i b n thân con và bư c ra ngoài, giúp khán gi c a con. Con bi t Ngài s làm i u ó.” Sau ó, tôi ra ngoài, b t u nói và tôi s m l y l i cân b ng. Tôi không nghĩ mình hoàn toàn nh r ư c c m giác t ti nhưng mi n sao mình có th i u khi n ư c chúng, như th là th a áng r i. H i: Gi ng như là ông m mình trong công vi c, không có th i gian hay năng lư ng suy nghĩ v b n thân và s e ng i c a mình n a? Norman Vincent Peale: úng là th . Tôi nh m t di n viên Hollywood ã k cho tôi nghe v c m giác t ti c a anh. Anh ã vư t qua nh ng c m giác này b ng tình yêu thương khán gi . Anh ã g i i nh ng rung c m c a tình yêu n khán gi và khi anh làm i u ó, kh năng di n xu t c a anh như th ư c nâng cao hơn. H i: Anh y có ch ông nh ng cách c th không? Norman Vincent Peale: Anh y nói: “Khi anh s p nói v i khán gi , hãy g i i nh ng ý nghĩ v tình yêu và lòng thi n chí.” Tôi r t n tư ng v i i u ó và tôi chưa bao gi ng trên sân kh u mà không làm i u ó. Tôi c bao quát khán gi b ng nh ng ý nghĩ c a tình yêu. H i: L i khuyên nào ông dành cho ngư i qu n lý kinh doanh có nhi m v t o ng l c cho ngư i khác? Norman Vincent Peale: Trư c tiên, h ph i có ng cơ. i u quan tr ng là tin vào nh ng gì h ang làm, không ph i là ng u nhiên mà b ng c trái tim và lòng nhi t tình. M t ngư i qu n lý ph i suy nghĩ, ng và mơ v công vi c h ang làm. Anh ta ph i tin vào ti m năng c a ngư i khác. Tôi nghĩ r ng i u quan tr ng nh t trong t o ng l c chính là lòng nhi t tình và ni m tin vào ngư i th c hi n. Ngư i qu n lý nên nói r ng: “ i u ó có th th c hi n và b n có th làm chúng.” H i: Như v y, nh ng trông i tích c c t ngư i khác có s c m nh c c kỳ to l n? Norman Vincent Peale: úng. V tôi là m t ví d hoàn h o cho nh ng i u b n v a nói. Bà y ã t o m t s c m nh tích c c thúc y tôi. Bà y r t b n r n v i vi c qu n lý t i báo Guideposts và t ch c The Foundation for Christian Living. Bà hư ng d n cho 600 ngư i làm vi c trong 2 t ch c này. Nhưng h u như bà y luôn luôn i v i tôi n nh ng bu i nói chuy n. Bà y mu n th hi n r ng bà trông i tôi di n thuy t m t trình cao. N u tôi không làm ư c, bà y góp ý m t
 24. 24. BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 24 } ------------------------------------------ ¥ ------------------------------------------- QuachTuanKhanh.net facebook.com/DienGiaQuachTuanKhanh cách r t tích c c, i khái như: “Em nghĩ i m này anh có th lu n gi i v n nhanh hơn m t chút.” H i: Ý ông là thay vì b o ông c n t n m c nào ó, bà y s d ng nh ng c m t tích c c như “nhanh hơn m t chút”? Norman Vincent Peale: úng th , và nó giúp tôi bi t bà y ã i xu ng hàng gh khán gi và tin là tôi có th th c hi n t t công vi c. H i: Nh ng k thu t nào ngư i bán hàng có th s d ng t thúc y h ? Norman Vincent Peale: Ngư i bán hàng thư ng ơn c. C m giác ơn c có th hút h t ng l c c a h . Tôi nghĩ h có th duy trì ng cơ b ng cách c sách l p y nh ng ý nghĩ tích c c, cùng ăn, cùng ng v i chúng, và t p nói nh ng i u tích c c. Ví d như “Sáng hôm nay, tôi c m th y r t t t. Tôi s có m t ngày m i th t tuy t.” Sau ó, ngư i bán hàng có th nh n ngư i mà h g p ngày hôm y và nói: “Hôm nay, tôi s giúp ông Jones”, “Tôi s làm i u gì ó cho ông Smith.” N u ngư i bán hàng tin vào tôn giáo, có th nói: “Thưa Chúa, Ngài s bên con c ngày hôm nay và Ngài s giúp con bây gi ” H i: Và sau ó… Norman Vincent Peale: Sau ó i ra ngoài và ti p t c công vi c! Trư c kia, tôi bi t m t ngư i àn ông thành t tên là Judson Sayre. Anh y thư ng b t u ngày m i v i câu nói: “Hãy nghĩ v m t ngày t t lành, tin vào ngày t t lành, và t o ra m t ngày t t lành” H i: Hình như v i ông, nh ng l i t kh ng nh và nh ng l i nói tích c c giúp thoát kh i tr ng thái bi quan, chán n n? Norman Vincent Peale: Nh ng l i nói tích c c là m t hình th c t cài t trí não hi u qu mà tôi ư c bi t. Nhưng n u b n nói “Ư c gì tôi c m th y khá hơn” thì l i là l i nói không tích c c. N u b n nói: “Tôi c m th y hôm nay r t t t và tôi c m ơn Chúa v i u ó. Tôi s có m t ngày tuy t v i”, thì ti m th c c a b n s nghe nh ng l i nói này và ph n ng l i b ng phương th c tích c c. Tôi ã làm i u này n 10 ngàn l n và tôi không th s ng n u thi u nó. H i: Nh ng l i nói tích c c này có gi ng v i vi c qu n lý các tác ng lên c m xúc c a mình không? Norman Vincent Peale: Hoàn toàn úng. L i kh ng nh là s xác nh n v s c m nh và quy n l c c h u trong b n. Lúc n , tôi n ăn t i t i nhà m t ngư i b n khá thành t trong lĩnh v c kinh doanh cao su. Anh y cho tôi xem giá sách trong phòng ng c a nh. ó là m t thư vi n v i b sưu t p sách kh ng l v các lo i sách truy n c m h ng tôi ã t ng xem. Anh b o tôi: t t c nh ng quy n sách ó u n m trong u c a anh và nh nh ng quy n sách này anh m i có th xây d ng ư c cơ s kinh doanh to l n c a mình. Anh m i 60 nhà lãnh o kinh
 25. 25. BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 25 } ------------------------------------------ ¥ ------------------------------------------- QuachTuanKhanh.net facebook.com/DienGiaQuachTuanKhanh doanh chuyên nghi p hàng u n d bu i t i. T t c b n h u nói cho tôi bi t anh là m t ngư i àn ông t t và có bi t bao ngư i kính tr ng anh, ư c truy n c m h ng t anh. Anh y ã có t t c i u ó nh vào nh ng quy n sách d y v thái tích c c. H i: Nói tóm l i, n u ta h c ư c cách qu n lý thái , ta s thành công ph i không? Norman Vincent Peale: úng th , thái quan tr ng nh t. Thái sai trái thì khư c t , thái úng n thì phát huy.
 26. 26. BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 26 } ------------------------------------------ ¥ ------------------------------------------- QuachTuanKhanh.net facebook.com/DienGiaQuachTuanKhanh H i: Ông ã nghiên c u hình m u thành công c a nh ng ngư i thành t nh t trên th gi i. Ba tính cách n i b t nh t mà h chia s là gì? Denis Waitley: Th nh t là lòng t tr ng cao, c m nh n ư c giá tr c a b n thân. Th hai là nh n th c r ng mình có trách nhi m l a ch n s ph n c a chính mình. Ngư i thành công nh t, giàu có nh t tôi t ng g p s d ng c quy n ó l a ch n. S c m nh c a s ch n l a s ph n cho phép h ch u trách nhi m v cu c i mình. c i m th 3 là kh năng hình dung sáng t o bi n ư c mơ thành nh ng m c ích c th . H i: Theo ông, th nào là ngư i thành công? Denis Waitley là m t trong nh ng tác gi , di n gi , chuyên gia tư v n n i ti ng nh t M . Ông thành công l n v i chương trình ghi âm “The Psychology of Winning”, Audio CD v Phát tri n con ngư i bán ch y nh t m i th i i. Ngoài ra, gia tài s c a Denis Waitley còn có hơn 10 tri u b n ghi âm ư c bán qua 14 th ti ng, 16 cu n sách v i nh ng best-seller như “Seeds of Greatness,” “Being the Best,” “The Winner’s Edge,” “The Joy of Working,” and “Empires of the Mind.” Ti n sĩ Waitley t ng là Ch t ch y ban Tâm lý thu c H i ng y h c Olympic M , ch t ch H i ng Giáo d c M và là Di n gi hay nh t v Sale và Ti p th do Hi p h i di n gi Toastmaster bình ch n. --CHƯƠNG 4-- DENIS WAITLEY GIEO H T GI NG VĨ I CÙNG DENIS WAITLEY
 27. 27. BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 27 } ------------------------------------------ ¥ ------------------------------------------- QuachTuanKhanh.net facebook.com/DienGiaQuachTuanKhanh Denis Waitley: M t ngư i thành công, theo quan i m c a tôi, là m t ngư i theo u i liên t c thành qu mu n t n, t thi t l p m c tiêu có l i cho mình và c ngư i khác. H i: Trong khi chu n b thông tin cho cu c ph ng v n này, tôi tìm th y có hơn 220 u sách c p n ch thành công và ch có 16 u sách nói v th t b i. Ông có nghĩ r ng có m t s nh n m nh quá m c vào v n thành công? Denis Waitley: Quan i m thành công b hi u sai lâu quá r i. Tôi th y nhi u ngư i bán hàng có thu nh p n hàng sáu s nghĩ r ng h ã thành công. H nghĩ thành công là t n m t m c tài chính nào ó hay t n m t v trí nào ó. Khi t ư c r i, h th a mãn. H có quan i m sai vì không nh n ra r ng thành công là m t quá trình trau d i liên t c. H i: Năm 1976, hai nhà nghiên c u, Thomas Tutko và William Burns ã xu t b n quy n sách v i t a Winning Is Everything and Other American Myths. H vi t: “S th t thành công gi ng như u ng nư c mu i; nó s không bao gi làm d u i cơn khát c a b n. ó là lòng tham không áy. Không bao gi có chi n th ng, không bao gi có nh ng danh hi u quán quân hay k l c. N u chúng ta th ng nghĩa là chúng ta ã ch u ng m t cơn khát ngày càng kinh kh ng hơn.” Denis Waitley: ó là s th t. Ki u thành công c a ngư i M là v ích b ng b t c giá nào, th o n hơn là liêm chính. H i: Ông ang nói nh ng ngư i có khuynh hư ng b ám nh b i thành công? Denis Waitley: Chính xác. Tôi nghĩ th thao là lĩnh v c th hi n rõ nh t s thư ng ph t ch n v i ngư i chi n th ng, nhưng v n có nh ng ngo i l áng k . Ví d , trong cu c ph ng v n v i 5 ngư i th ng cu c trong cu c thi mư i môn Olympic trư c ây M , tôi th y m c tiêu c a h là tr thành ngư i gi i nh t mà h có th , không c n gi i nh t th gi i. Nh ng v n ng viên này ã tìm th y s tho mãn trong vi c nh n ra ti m năng c a h . H i: Nh ng huy chương vàng c a h là s th a mãn bên trong, không ph i bên ngoài? Denis Waitley: Chính xác. Bí quy t là so sánh chính b n v i tiêu chu n mà b n t ra. B n so sánh chính mình v i nh ng thành tích b n ã t ư c, không ph i so sánh v i thành tích c a ngư i khác. H i: Theo ông, th nào là ngư i chi n b i?
 28. 28. BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 28 } ------------------------------------------ ¥ ------------------------------------------- QuachTuanKhanh.net facebook.com/DienGiaQuachTuanKhanh Denis Waitley: Ngư i chi n b i là ngư i có nhi u cơ h i h c h i, nhưng h không c g ng. G n ây, tôi c ư c m t th ng kê r ng ch có 10 ph n trăm ngư i M mua và c sách. i u ó có nghĩa là 90 ph n trăm còn l i ch n cách không t n d ng nh ng cơ h i l n có s n v i m i ngư i. Thư vi n c a chúng ta ch a thông tin m i ngư i tr thành chuyên gia trong b t kỳ lĩnh v c nào. H i: Ông có c m th y ngư i bán hàng ngày nay không c sách nhi u? Denis Waitley: V i tôi, ngư i ch n l a không c sách là ngư i thua cu c nhi u hơn ngư i mù ch . Tôi không ngh b n làm m t trí th c bán hàng; tôi ch cho r ng n u mu n phát tri n, b n ch c ch n c n thêm v n t . H i: Cho dù là n bán hàng hay nam bán hàng, i u ó cũng không có gì khác bi t ph i không? Denis Waitley: Không có s khác bi t. S th t, có nhi u thu n l i c hai. Ph n có khi u trong lĩnh v c giao ti p b ng l i. H có th th u hi u nh ng d u hi u phi ngôn ng và th hi n s c m thông i v i nhu c u c a khách hàng t t hơn. Tuy nhiên, xã h i cũng t o i u ki n tích c c cho nam gi i tin r ng th gi i là c a anh ta, và anh ta ư c d y là ph i m o hi m t ư c m c tiêu. Ph n ư c d y là tìm ki m s an toàn. Tôi nghĩ ph n c n hư ng n s m o hi m t o ra s an toàn và nam gi i c n h c cách l ng nghe nhi u hơn trư c khi m o hi m. H i: Ông ã nghiên c u v tính cách c a nhi u ngư i thành công. M t cách khách quan, b ng cách nào chúng ta có th bi t ư c cách th c và lý do h chi n th ng? Denis Waitley: Tôi không nghĩ chúng ta có th khái quát thành m t công th c nhưng chúng ta có th nghiên c u cách vư t qua nh ng tr ng i trên con ư ng c a h . Tôi nghiên c u cách i ng c a phi hành gia, v n ng viên th thao, ngư i thành công trong kinh doanh và nh n th y h có i m chung áng ng c nhiên. H i: tôi nh c l i câu h i nhé. Ví d trong l ch s , nư c th ng tr n ư c vi t sách s và do ó l ch s tr thành huy n tho i c a ngư i chi n th ng. Tương t như th , nh ng ngư i th ng cu c s nói v chi n công c a h trong nh ng cu c ph ng v n. Nh ng ngư i th ng cu c là ngư i ư c ph ng v n nhi u nh t t nư c này. Ông có nghĩ r ng h cho chúng ta m t cái nhìn khách quan? ó là m t khoa h c mang tính khách quan hay m t khoa h c mang tính t bi n? Denis Waitley: ó là khoa h c mang tính t bi n. Nhưng thay vì so sánh nh ng k thu t t ư c thành công c a h , chúng ta c n so sánh nh ng m u thành
 29. 29. BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 29 } ------------------------------------------ ¥ ------------------------------------------- QuachTuanKhanh.net facebook.com/DienGiaQuachTuanKhanh t u h t ư c và xem nh ng m u này trùng nhau như th nào. Chúng ta cũng c n xem l i ý nghĩ và nh ng hành ng c a h trong su t kho ng th i gian t nh t trong cu c i. khía c nh cá nhân, tôi h c ư c nh ng bài h c t th t b i nhi u hơn t thành công. H i: Ông có cho r ng s c m nh c a ngư i chi n th ng thư ng ph thu c vào cách h qu n lý s th t v ng, chán n n? Denis Waitley: Chính xác. Khi tôi nghiên c u nh ng khó khăn mà nh ng ngư i thành công như Anwar Sadat, Abraham Lincoln, Walt Disney, Thomas A. Edison, và Golda Meir ã i m t, tôi h c ư c nhi u hơn b ng cách phân tích nh ng l i nói và quy t nh h ã th c hi n. Khi ngư i chi n th ng ng trên b c, h có khuynh hư ng t ánh bóng nh ng i u giúp ư c mơ c a h thành hi n th c. H i: T i sao? Denis Waitley: ó là m t khuynh hư ng c a con ngư i, t ánh bóng khó khăn và ch nh nh ng th t b i l n. Nhi u nhà kinh doanh t p trung ánh bóng và b sót nh ng cơ h i th t s . H i: Chúng ta có th trư ng thành hơn qua vi c h c t nh ng th t b i c a chính mình như th nào? Denis Waitley: M t cá nhân tích c c nhìn th t b i như m t s lùi bư c t m th i. Hoàn c nh khó khăn tr thành bàn p. M t a tr có m t ôi giày trư t băng m i trong ngày l Giáng sinh. C u bé i ra sân băng và ngã ch ng g ng. Ngư i m h i: “Sao con không b ôi giày ra?” C u nói: “M , con không ph i mang ôi giày th t b i, con mang chúng h c h i. Nh ng gì con làm là ti p t c rèn luy n cho n khi con bi t cách làm úng.” H i: Chúng ta không t nguy n phát tri n b ng cách tìm ki m gi i pháp vì nó v t v ? Denis Waitley: úng, 80 ph n trăm nh n th y s khó nh c như s b t l i hay không th ch p nh n ư c và ch có 20 ph n trăm nh n th y chúng như m t kinh nghi m h c h i. H i: Ông có th cho ví d v nh ng ngư i xem au n như kinh nghi m h c h i? Denis Waitley: À, trong kỳ Olympic năm 1980, tôi làm vi c v i 8 v n ng viên chèo thuy n c a Úc. H ã có s co th t cơ b p g n ích n. Hu n luy n viên b o khi h chèo t 60 nh p n 64 nh p trong 1 phút, s au n g n như không th ch u ng ư c. Tuy nhiên, b ng cách xem n i au là b n, h ã k t
 30. 30. BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 30 } ------------------------------------------ ¥ ------------------------------------------- QuachTuanKhanh.net facebook.com/DienGiaQuachTuanKhanh thúc cu c ua mà không có s co th t cơ và h ã th hi n màn trình di n y ý nghĩa. Tư tư ng c a h ư c thúc y b i nh ng mong i tích c c, và nh ng mong i y ã gi t ch t n i au. Như v y chúng ta có th hi u r ng au n là m t kinh nghi m trư ng thành. N i au báo cho ta bi t cơ b p ang làm vi c và r ng ta ang làm h t mình, có nghĩa là ta ang trên ư ng i n chi n th ng. Chúng ta khám phá ra m t i u thú v là cái u s ngăn ch n n i au mi n là ta có m t s trông i tích c c. H i: Trong quy n The Seeds of Greatness, ông cho r ng nh ng ngư i ư c g i là chuyên gia t o ng l c thuy t gi ng quá nhi u v thái mà không nh n m nh kh năng. N u ông có nh ng ư c mơ l n, có s ch u ng n i au n cao , nhưng thi u tài năng, li u ông có thành công? Denis Waitley: T i sao ta l i trông i l n lao nh ng ngư i mà ta không bi t tài năng th t s c a h ? Tôi tr l i ng n g n r ng chúng ta có nh ng bài tr c nghi m c th ánh giá nh ng năng khi u cơ b n. H i: Trong quy n The Winner’s Edge ông nói r ng: “Tôi ã không nh n th y tôi chính là ngư i qu n lý cu c i mình cho n năm 35 tu i.” Denis Waitley: úng th . H i: Ông gi i thích i u ó như th nào? Denis Waitley: Tôi th t b i quá nhi u cho n năm 35 tu i. H i: Ông th t b i v i u gì? Denis Waitley: Tôi tr thành m t phi công gi i trong quân i, nhưng tôi không bao gi tr thành m t phi hành gia như tôi mong mu n. i v i tôi, ó là m t th t b i. Tôi có th lái máy bay, nhưng tôi không lái ư c phi thuy n. Sau khi làm kinh doanh, tôi ki m ư c thu nh p, nhưng không bao gi tôi s h u ư c ti n. Tôi có 2 th t b i trong công vi c. Tôi ư c b trí trách nghi m nh l i ngh c a ba tôi trong H c vi n H i quân. Tôi suy nghĩ m t cách duy lý, m t hoa tiêu trong h i quân có th làm gì ngoài vi c bay cho m t hãng hàng không? H i: Ông nghĩ r ng cơ h i c a mình b gi i h n? Denis Waitley: Vâng. Sau ó tôi nh n ra r ng tôi chưa bao gi bi t chút gì v ti n. Tôi bi t nhi u v kh u l nh, vì th tôi t ư c nh ng ch c v cao. Nhưng tôi b t u th y chính mình tr ng r ng. M i ngư i b o tôi: “Denis, anh là m t trong nh ng ngư i có năng khi u, tài năng, sáng t o, tuy t v i nh t mà chúng tôi t ng g p. Chúng tôi r t ti c là anh không th chuy n sang lĩnh v c tài chính hay t n s thành công b n v ng khác.” Năm 35 tu i, có l tôi n m i m t n cùng c a th t b i. Tôi i du l ch su t. Tôi không có cu c s ng gia ình m m. Tôi th t s tin
 31. 31. BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 31 } ------------------------------------------ ¥ ------------------------------------------- QuachTuanKhanh.net facebook.com/DienGiaQuachTuanKhanh r ng mình sinh ra là th t b i. Tôi gi ng như cha tôi, vì ông y chưa bao gi t o ra ti n. Khi i d o trên bi n, m t ngư i b n ã nói r ng anh y cũng tr i nghi m gi ng như th . Anh nh n ra r ng anh có ư c mơ tr thành ngư i giàu có. Anh b t u nghĩ như ngư i thành công và quanh nh ng ngư i thành công. Và sau ó, quy n sách c a anh tr thành best-seller c a t p chí New York Times. Tên anh là Spencer Johnson, ng tác gi c a quy n The One-Minute Manager. H i: Vì th ông n bãi bi n, t h i li u nh ng ư c mơ c a ông có thành hi n th c không? Denis Waitley: Nh ng ư c mơ c a tôi vi n vông. Vi c tr thành m t phi hành gia là i u không th c t . Tôi nh n th y nh ng ư c mơ không th t ư c này d n n th t b i l n n a. H i: Ông làm gì thoát kh i th t b i này? Denis Waitley: Tôi chán ng y vòng l n qu n này. Tôi b t u tìm ki m ch n n p dư i bóng nh ng ngư i thành công. Tôi m t m i ch y theo s th t b i. i u u tiên tôi làm là tìm m t m c sư m nh m . Tôi c n nh ng l i khuyên c a m t ngư i cha. Ông y nói bay là m t i u ki n thu n l i, m u thành công dành cho tôi. Ông ã cho tôi s yên lòng và s c m nh tinh th n ngay lúc tôi c n nh t. i u th hai tôi làm là b t u i n bu i di n thuy t ư c t ch c b i nh ng ngư i thành t nói v s c m nh, s c kh e và thành công. Tôi ang nghiên c u m u thành công c a h . Khi m i th m c t nh t, tôi b t u vi t The Psychology of Winning. H i: Như v y, i m th p nh t c a cu c i, ông ã sáng t o tác ph m l n nh t ánh vào th trư ng băng ĩa. Chương trình c a ông ư c xu t b n như th nào? Denis Waitley: Sau khi hoàn thành tác ph m The Psychology of Winning, tôi m t 500 ôla cu i cùng bay n Chicago. Lúc ó, tôi ang thuy t gi ng trong nhà th v i phí t i a là 50 ôla cho m t bài gi ng. M t ngư i tin tư ng tôi ã g i n m t cu n băng thu âm trong nhà th . Anh y b o r ng anh thích gi ng nói c a tôi và nghĩ tôi có nhi u ý tư ng hay. Anh nói r ng n u tôi Chicago, tôi s g p Lloyd Conant, ngư i c ng s c a anh. Tôi ã bay sang g p Lloyd Conant. Anh giúp tôi s a b n th o u tiên và t o cơ h i thâu âm The Psychology of Winning. i u này ã giúp tôi t vô danh ti n n m t bư c thành công nh t nh. H i: Gi ây ông ã t ư c thành công, ông có c m th y quá thành công có th làm hư h ng chúng ta? Denis Waitley: Chính xác. N u b n ư c ám ông ch p nh n, có ư c ti n, s tho i mái v v t ch t, và nói ó là thành công nghĩa là b n ã sai l m.
 32. 32. BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 32 } ------------------------------------------ ¥ ------------------------------------------- QuachTuanKhanh.net facebook.com/DienGiaQuachTuanKhanh H i: Nh ng d u hi u nguy hi m c a s thành công có ph i là khi ông bi t r ng ông không i u khi n s thành công mà thành công ang i u khi n ông? Denis Waitley: Có nhi u d u hi u ch báo. M t là ám nh n n i lúc nào cũng nói v nh ng thành t u c a chính mình. Th hai là b t c khi nào m i ngư i nói v i b n v nh ng gì h làm ư c, b n cũng mu n hơn h . Th ba là ám nh v nh ng ph n thư ng v t ch t th hi n ch luôn mong mu n có ư c nhi u hơn n a. H i: N u kh o sát cu c hành trình i n thành công, có th nói r ng trư c khi t o d u n trong i, chúng ta c n qu n lý nh ng th t v ng c a chúng ta. Denis Waitley: Tôi th t s tin vào i u ó. Chúng ta ph i nhìn th y nh ng th t b i như nh ng kinh nghi m lành m nh. Chúng ta ph i thay th t “m t ngày nào ó” v i nh ng m c tiêu mà chúng ta th t s có th n m b t m i ngày. Chúng ta ph i ng ng ánh cư c h nh phúc và thành công. Gieo tr ng h t gi ng ch c kh e nghĩa là u tư tài năng b m sinh c a b n vào vi c theo u i nh ng m c tiêu th c t . Không ph i h t gi ng nào ư c gieo tr ng u n hoa, vì th b n c n nhìn nh ng th t b i như h c l y nh ng kinh nghi m. Nhưng thư ng th c nh ng bông hoa trong vư n, b n ph i nh i c d i, có nghĩa là b n ph i nh n th c và t b nh ng gi c mơ không th c. H i: Và n u không làm th ? Denis Waitley: Nh ng h t gi ng ch c kh e c a b n s không bao gi có cơ h i n hoa.
 33. 33. BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 33 } ------------------------------------------ ¥ ------------------------------------------- QuachTuanKhanh.net facebook.com/DienGiaQuachTuanKhanh H i: Theo anh, th nào là ng cơ thúc y? Tom Hopkins: V i tôi, ng cơ thúc y là kh năng con ngư i t ư c nh ng m c tiêu c a mình. H i: i v i t t c m i ngư i, vi c t o ng l c u gi ng nhau? Tom Hopkins: Không. ng cơ thúc y khác nhau i v i t ng lo i ngư i khác nhau. M t s ngư i có th t t o ng cơ. H có kh năng t thúc y mình th c hi n nh ng gì không thích nhưng giúp t n nh ng m c tiêu mong mu n. Tuy nhiên, có nh ng ngư i c n m t ai ó ng i xu ng bên h , xem l i nh ng m c tiêu và thành t u h t ư c, ca ng i và công nh n thúc y h ti n xa hơn. Bên c nh ó, cũng có m t s ngư i nh t nh không mu n thay i. V i h , ng cơ tr thành nh hư ng tiêu c c. H i: Ý anh là gì? Tom Hopkins ư c coi là b c th y v k năng và ngh thu t bán hàng. Nh ng bu i di n thuy t, h i th o y năng lư ng c a ông ã thu hút hơn 3 tri u ngư i t kh p nơi trên th gi i như ài Loan, M , Canada, Australia, New Zealand, Singapore, Malaysia, và Philippines. Ông là tác gi c a cu n “How to Master the Art of Selling” ã bán ư c hơn 1,3 tri u b n trên toàn th gi i. Nh ng chương trình hu n luy n c a Tom Hopkins là tài c a vô s các bài vi t trên các t báo danh ti ng như: US News và World Report, The New York Times, The Los Angeles Times, People, Entrepreneur và The Washington Post. --CHƯƠNG 5- TOM HOPKINS T O NG L C CÙNG TOM HOPKINS
 34. 34. BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 34 } ------------------------------------------ ¥ ------------------------------------------- QuachTuanKhanh.net facebook.com/DienGiaQuachTuanKhanh Tom Hopkins: B n không th thay i m t ngư i không mu n thay i. B n ch có th tác ng n ngư i s n sàng thay i. N u b n c g ng thay i ai ó mà h không mu n, h s kháng c l i, t o ra ph n tác d ng. H s s d ng năng lư ng c a mình theo cách tiêu c c. Tuy nhiên, tôi cũng th y nhi u ngư i ph i t ư c m c nào ó trong i ch ng t b n thân. H i: Theo anh, h ph i ch ng t i u gì? Tom Hopkins: H có m t khát v ng d d i ch ng t v i ngư i khác hay v i chính mình, hay t ư c i u gì ó h không làm ư c trư c ây. H có m t nhu c u b m sinh phát tri n kh i gi i h n hi n t i c a mình. H i: Ai ã t o ng cơ cho anh khi anh m i vào ngh ? Tom Hopkins: C hai, chính b n thân tôi và cha tôi. Ông y mu n tôi tr thành m t lu t sư n i ti ng. Tôi ch còn 90 ngày n a là t t nghi p nhưng tôi t b . Cha tôi r t th t v ng nhưng ông nói v i tôi: “Cha luôn yêu thương con th m chí khi con không t ư c b t c i u gì.” H i: Anh c m th y th nào? Tom Hopkins: V i tôi, ó là m t ng cơ l n và tôi nói v i chính mình: “Tôi s ch ng t r ng tôi có th thành công.” H i: Anh t ư c m c tiêu ó như th nào? Tom Hopkins: Tôi bư c vào ngành xây d ng, và m c dù tôi ã ki m ư c ti n lương khá cao lúc m i 17 tu i nhưng tôi v n không th a mãn. Khi ư c 18 tu i, tôi quy t nh kinh doanh. Th m chí lúc ó tôi g p khó khăn. H i: ng cơ nào ã thúc y anh lúc ó? Tom Hopkins: Tôi ch mu n th ng. N u có tham gia b t kỳ cu c thi nào thì vi c t ư c chi c cúp v n có ý nghĩa v i tôi hơn là ti n. Và sau ó, cu c i tôi thu ho ch hàng lo t nh ng chi n công. H i: th i i m nào m t bư c ti n l n ã n v i anh? Tom Hopkins: Năm 1968, tôi t ra m c tiêu bán ư c nhà nhi u hơn nh ng ngư i khác. Khi t ư c m c tiêu, tôi b t u nghĩ v vi c qu n lý. H i: Cha anh ã s d ng k thu t nào thúc y anh khi anh còn nh ? Tom Hopkins: Cũng như nhi u b c ph huynh khác, ông nói r ng n u tôi không có b ng c p, tôi không có ư c b t c th gì. Ông là m t ngư i c u toàn.
 35. 35. BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 35 } ------------------------------------------ ¥ ------------------------------------------- QuachTuanKhanh.net facebook.com/DienGiaQuachTuanKhanh H i: Vì th ông y ã dùng áp l c b ng cách cho anh bi t h u qu c a vi c thi u b ng c p? Tom Hopkins: úng. Ngư i truy n ng l c gi i nh t cũng hay dùng n i s m t mát i u gì ó hay s i u không hay x y n kích thích b n. Nhi u ngư i qu n lý gi i s d ng n i s hãi m c thích h p thúc y m i ngư i. H i: Hi n gi có ai hay i u gì ó thúc y anh không? Tom Hopkins: Gi ây tôi c m th y mình có nghĩa v giúp ngư i khác nh n th y m c tiêu c a h . Tôi ư c thúc y b i nh ng th khác như ti n b c, thành tích, s công nh n, an toàn, ch p nh n ngư i khác, tình yêu gia ình, ch p nh n b n thân hay tr thành con ngư i th t c a chính mình và c m th y th a mãn trong cu c s ng. H i: i u gì tư c b ng cơ thúc y m i ngư i? Tom Hopkins: Ngư i b tư c b ng cơ ch u ng nh ng th i lo i như s thi u t tin. Có th h s hãi r ng h không th t ư c m c tiêu, hay có th h l ng nghe nh ng l i nói tiêu c c t ngư i khác. i u này có th nh hư ng n thái và tư tư ng c a h . H i: Như v y s th t b i có th tư c b ng cơ? Tom Hopkins: Vâng. M t s ngư i quá s hãi th t b i n n i h không c g ng n a. H th t b i b i s thi u t tin hay m t i c m giác an toàn. H s không m o hi m và bư c cu i cùng c a tư c b ng cơ là gi m chân t i ch và không có kh năng thay i. H i: i v i nhi u ngư i, m t tr i nghi m y ý nghĩa hay m t anh hùng nào ó cũng là m t y u t thúc y. Có anh hùng nào thúc y anh không? Tom Hopkins: Có. Anh y tên là J.Douglas Edwards. Tôi xem anh là cha c a n n kinh doanh M . Lúc 19 tu i, tôi ã b ra 150 ôla cu i cùng tham d khóa hu n luy n 5 ngày mà anh ang hư ng d n. H i: T i sao anh quy t nh làm i u ó? Tom Hopkins: B n th y ó, tôi th t b i m t cách thê th m khi tôi b t u bán hàng. ó là vì tôi không ư c h c. Gi ây, khóa hu n luy n chuyên sâu 5 ngày c a J.Douglas Edwards ã d y tôi nh ng i u g i là ngh thu t bán hàng. H i: Khóa h c c a Edward ã t o s khác bi t l n trong i anh ph i không?
 36. 36. BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 36 } ------------------------------------------ ¥ ------------------------------------------- QuachTuanKhanh.net facebook.com/DienGiaQuachTuanKhanh Tom Hopkins: Vâng, anh y ã tr thành th n tư ng c a tôi. Tôi th y tôi mu n tr thành m t nhà kinh doanh hàng u và tôi cũng mu n có ư c s tôn tr ng c a anh. nh tr thành m t trong nh ng ng l c l n trong i tôi. H i: Có nh ng ng l c thúc y nào khác trong i anh sau ó không? Tom Hopkins: Sau Edwards, tôi th t s không có th n tư ng nào trong m t th i gian dài. Nhưng tôi c m t s tác gi như Dr. Norman Vincent Peale và Zig Ziglar. Nh ng ngư i này th t s ã làm nh ng i u to l n cho c th gi i. Tôi h c ư c ngh thu t bán hàng và sau khi bán văn phòng b t ng s n, tôi quy t nh i d y. Công vi c ó giúp ngư i khác nh n ra m c tiêu c a h theo cách mà Edward ã giúp tôi. H i: Anh có nh ng l i khuyên nào dành cho nh ng ngư i qu n lý hay ngư i hu n luy n mu n thúc y ngư i khác nh n ra m c tiêu c a mình? Tom Hopkins: Tôi nghĩ bư c quan tr ng nh t là giúp ngư i khác thi t l p m c tiêu c a h . Nh ng m c tiêu này ph i t t hơn nh ng gì ngư i ó ang làm hi n t i. H i: Ngư i qu n lý làm vi c ó như th nào? Tom Hopkins: Ngư i qu n lý nên ng i xu ng v i ngư i bán hàng và t cho h câu h i c th như: “Anh có mu n tôi giúp anh t n m c tiêu không?” và “Hãy v ch ra nh ng m c tiêu làm anh h nh phúc, ví d như lo i xe hơi nào anh th t s mu n có trong năm t i hay 2 năm t i?” Ngư i qu n lý nên vi t i u ó trong thư m c thông tin c a ngư i bán hàng này. H nên làm vi c v i nhau và sau ó phác th o nh ng m c tiêu khác, ví d như ki u nhà ngư i bán hàng này mu n s ng trong vài năm t i… H i: Ngư i qu n lý nên giúp ngư i bán hàng thi t l p bao nhiêu m c tiêu? Tom Hopkins: Tôi nghĩ r ng 5 ho c 6. Sau ó, ngư i bán hàng t cam k t ti n n nh ng m c tiêu c th và có th o lư ng ư c. Ti p n, h i l i l n n a: “Anh có mu n tôi giúp anh t ư c nh ng m c tiêu ó không?” B n ph i ư c s cho phép c a ngư i ó, m t d u hi u r ng anh ta s n sàng nh b n giúp t n nh ng m c tiêu này theo cách c th ví d như ch cho anh ta th y nh ng i u anh ta làm sai và úng, ch cho anh cách tăng hi u qu công vi c. ó là ph n khó nhai. B n hãy ngh r ng: “Anh vui lòng cho phép tôi ng i xu ng bên anh và ưa ra nh ng l i ngh , phê bình và khuyên anh nh ng gì c n làm t n m c tiêu chúng ta v a phát th o?” H i: Như th , m t qu n lý t t hành ng như m t ngư i ch d n, m t ngư i ch p hành k lu t, m t c v n thông thái, và m t ngư i th y?
 37. 37. BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 37 } ------------------------------------------ ¥ ------------------------------------------- QuachTuanKhanh.net facebook.com/DienGiaQuachTuanKhanh Tom Hopkins: ó là cách nhìn c a tôi. Tương t th , m t ngư i qu n lý nên làm m t nghiên c u nh v lý l ch c a ngư i bán hàng. H nên bi t ngư i bán hàng ã làm gì trư c ó và l i s ng c a anh ta như th nào. H u h t m i ngư i không t o ư c m t l i s ng m nh m . N u ngư i nào ó ang lái chi c xe 10 ngàn ôla và nói r ng anh ta mu n lái chi c xe 40 ngàn ôla trong năm t i, vai trò c a ngư i qu n lý là giúp ngư i ó xác nh m c tiêu h p lý và có th t ư c l n n a, th m chí có th t m c tiêu cao hơn trong m t vài năm. M i ngư i ngày m t phát tri n và ó là i u lành m nh. H i: Còn v i nh ng ngư i làm t t hơn mong i c a ngư i qu n lý? Tom Hopkins: i u ó có x y ra, nhưng t l ch là m t ph n ngàn. H u h t nh ng ngư i bán hàng u có nh ng m c tiêu không th c t d n n s chán n n và tư c b ng cơ. H i: Mong ư c vi n vông có th k t thúc b ng nh ng th t b i l n? Tom Hopkins: Vâng. B n ph i có m t k ho ch làm vi c và th i gian hoàn t t, t t nh t là trư c t i. ó là cách b n ánh th c ng cơ và không ph i m t c n a ngày ch v i vi c xác nh nh ng gì b n mu n t n. H i: Có k thu t nào không? Tom Hopkins: ng theo l i mòn. M i ngư i ph i làm khác nh ng l thói hàng ngày. Ví d , không th c d y cùng 1 gi nào ó m i ngày, không lái xe trên cùng m t con ư ng n nơi làm vi c. Thêm vào ó, không t giam hãm chính mình. Nhìn th y nh ng i u m i và th c hi n theo cách th c m i s d n n ý tư ng m i. Ý tư ng m i s d n n chân tr i m i. M r ng chân tr i c a chính mình t ng s d n b n n thành công l n hơn. H i: Anh làm gì t o ng l c cho chính mình? Tom Hopkins: Tôi là m t ngư i có ni m tin mãnh li t r ng tôi ph i s ng v i nh ng gì tôi d y. Tôi làm t t c m i i u mà tôi nói. Thêm n a, khi nói ang làm vi c thì công vi c ph i ư c làm. N u bay t nơi này n nơi khác và m t m i, tôi v n ti n hành như k ho ch. Tôi th y r ng khi ng trư c nh ng ngư i ang ch giúp , tôi ph i trao cho h nh ng gì t t nh t mà tôi có. H i: Anh có nghĩ n nh ng khía c nh tiêu c c c a vi c bán hàng, ví d như s t ch i? Tom Hopkins: B n không th qu n lý s t ch i. ó là quy lu t. Cách duy nh t b n có th qu n lý là thay i thái c a b n trư c t KHÔNG. B n c nghĩ r ng, n u 1 khách hàng tr l i Ư C thì b n có 100 ôla. N u trung bình b n g p 4 ngư i t ch i thì s có m t ngư i ng ý. 1 khách hàng nói KHÔNG, b n ư c
 38. 38. BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 38 } ------------------------------------------ ¥ ------------------------------------------- QuachTuanKhanh.net facebook.com/DienGiaQuachTuanKhanh 25 ô la. Như v y, n u b n g p 4 khách hàng tr l i KHÔNG thì b n ư c 100 ô la, nghĩa là 1 l n Ư C. Thay vì th t v ng m i l n nghe t KHÔNG, b n nói C M ƠN vì 25 ô la và th c hi n cu c trao i v i khách hàng k ti p. H i: Anh còn cách nào khác d y ngư i bán hàng v thái tích c c n a không? Tom Hopkins: Tôi ngh h c viên c a tôi h c thu c lòng nh ng câu i lo i như: “Tôi chưa bao gi xem th t b i như m t th t b i mà ch là m t kinh nghi m h c h i” Ho c “Tôi không bao gi xem th t b i như m t th t b i mà như m t ph n h i tiêu c c c n thay i.” H i: Anh g i nh ng cái này là gì? Tom Hopkins: Tôi g i chúng là “thái i v i th t b i” H i: Còn câu khác không? Tom Hopkins: Còn. “Tôi chưa bao gi xem th t b i như m t th t b i mà là m t cơ h i phát tri n tính khôi hài hay ch như m t ph n c a trò chơi.” Cu i cùng là: “Bán hàng và cu c i, t t c là m t trò chơi l n.” H i: i u gì tư c b ng l c c a anh? Tom Hopkins: Khi m i b t u, tôi bán 4 cái nhà. T t c u th t b i, tôi ch ng còn gì. H i: i u gì x y ra sau ó? Tom Hopkins: Sang năm th hai, thu nh p c a tôi gia tăng và m i th ti n tri n. Tôi thay i chi n lư c. Tôi hu n luy n ngư i khác và b t u nh ng th thách l n hơn. Tôi ã t ư c thành công. H i: T i sao anh làm ư c i u ó? Tom Hopkins: À, tôi r i trư ng i h c, sau ó vi t m t quy n sách mà m i ngư i nghĩ là áng giá, n m trong “top” nh ng quy n sách bán ch y nh t. ó th t s là ng cơ thúc y tôi. Sau ó, tôi ư c m i n nói trư c 150 giáo sư các trư ng i h c v cách t o ng l c cho sinh viên. M t ngư i r i b trư ng i h c n a ch ng nói v vi c t o ng l c cho sinh viên. Tôi ã t ch c bu i h p 3 gi li n v cách giúp sinh viên thoát kh i s m t h ng thú trong h c t p. H v tay hoan hô vang d i khi tôi hoàn t t bài gi ng t i nơi n i b t nh t c a trư ng i h c này. H i: Thư c o thành công c a anh là gì?
 39. 39. BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 39 } ------------------------------------------ ¥ ------------------------------------------- QuachTuanKhanh.net facebook.com/DienGiaQuachTuanKhanh Tom Hopkins: Thư c o c a tôi là ti n n s th a mãn trong 4 lĩnh v c. Th nh t là thành t u v tài chính, d a trên m c tiêu và s t nh n th c v b n thân. Th hai là duy trì c m xúc và kh năng qu n lý c m xúc. Th ba là s hòa h p và kh e m nh v th ch t. Và th 4 là duy trì m i quan h cá nhân. N u có th làm ư c 4 i u này, b n là m t ngư i thành công theo thư c o c a tôi.
 40. 40. BÍ QUY T TRUY N L A T NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I { 40 } ------------------------------------------ ¥ ------------------------------------------- QuachTuanKhanh.net facebook.com/DienGiaQuachTuanKhanh L i K t T t o ng l c và truy n c m h ng cho ngư i khác là nh ng k năng c c kỳ quan tr ng c a m t ngư i thành công. B n c n có tinh th n v ng vàng ng th i ph i truy n nhi t huy t c a mình cho ng i thì m i có th vư t qua nh ng khó khăn. N u b n g p khó khăn khi rèn luy n k năng t t o ng l c và truy n c m h ng cho ngư i khác, các khóa h c Bí Quy t Trình Bày và B c Th y Thuy t Trình c a di n gi Quách Tu n Khanh s giúp b n. Truy c p facebook c a di n gi Quách Tu n Khanh tham d nh ng bu i tư v n tr c ti p v k năng nói trư c công chúng và di n thuy t.

×