чек ба төлбөрийн ордер

6,856 views
6,514 views

Published on

Багшийн өгсөн материал

2 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
6,856
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
221
Comments
2
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

чек ба төлбөрийн ордер

 1. 1. Төлбөрийн хэрэгсэл<br />О. Бат-Эрдэнэ<br />FIN121<br />БАНК САНХҮҮГИЙН ҮНДЭС<br />
 2. 2. Чек<br />Чек гэдэг нь:<br />Анхний шаардлагаар тодорхой хэмжээний мөнгийг төлөхийг шаардсан нөхцөлт бус бичгэн захиалга юм.<br />Чек бичхэд оролцогч талууд:<br />Чек бичигч:<br />Чекийн төлбөр төлөх үүрэг гүйцэтгэгч<br />Чек хүлээн авагч:<br />Төлбөр нэхэмжлэгч<br />
 3. 3. Чек<br />Чекийг шилжүүлэх аргаар нь:<br />Энгийн чек<br />Нэрийн чек<br />
 4. 4. Чек<br />Чекийг гаргагчаар нь:<br />Хувийн чек<br />Банкаар үйлчлүүлэгч хувь хүн болон байгууллага өөрийн банкиндаа чек гаргах хүсэлт тавьж хувьдаа чек нээлгэхийг<br />Банкны чек<br />Банкаар баталгаажигдаж, бичигдсэн<br />
 5. 5. Чек<br />Чекийг төлбөр хийх байдлаар нь:<br />Бэлэн мөнгөний чек:<br />Бэлэн мөнгөөр төлбөр тооцоо хийгддэг бөгөөд чек эзэмшигч зөвшөөрвөл дансаар хийгдэж болно.<br />Тооцооны чек:<br />Зөвхөн дансны тооцоогоор төлбөр тооцоо хийх боломжтой<br />
 6. 6. Чек<br />Чек нь дараах шаардлагыг хангасан байх ёстой:<br />Төлбөр хийх боломжтой нь батлагдсан<br />Чекэнд зурах гарын үсэг тамга тэмдгийг зохих ёсоор нь баталгаажуулсан<br />Чек цуцлагдахгүй гэдэг нь баталгаажсан<br />Хэрэв зээлийн хөрөнгөөр нээж байгаа бол зээл олгосон тухай зээлийн ажилтаны тэмдэглэл байх<br />
 7. 7. Чек<br />Гарын үсгийн хэлбэр:<br />Хувь хүний гарын үсэг<br />Хуулбар гарын үсэг<br />Тамга эсвэл гарын үсэгний хуулбартай тэмдэг<br />
 8. 8. Чек<br />Хувийн чек:<br />Харилцагчийн дансыг нээж, өөрийн чекээр хангаж буй банк<br />Он/сар/өдөр<br />…………………… DOLLARS<br />GOLOMT BANK <br />Мөнгөн дүн тоогоор<br />DATE________<br />Pay<br />To the <br />order of …………………………………………| $ <br />Мөнгийг хүлээн авагч тал<br />………………………………………………………DOLLARS<br />FOR (MEMO)……………………….. …………………………./AUTORIZED SIGNATURE/<br />178603 083:::132: 02860:::0012<br />Тайлбар (гүйлгээний утга)<br />
 9. 9. Чек<br />
 10. 10. Чек<br />
 11. 11. Чек<br />Банкны чек:<br />…………………… DOLLARS<br />GOLOMT BANK <br />DATE_28 August 2009_<br />Pay<br />To the <br />order of ……………………IFE…………………| Tg<br />10,000<br />..…Ten thousand ……Tugriks<br />FOR (MEMO)…Donation….. …………………………./AUTORIZED OFFICER/<br />178603 083:::132: 02860:::0012<br />
 12. 12. Чек<br />
 13. 13. Чек<br />
 14. 14. Чек<br />
 15. 15. Төлбөрийн ордер<br />Төлбөрийн ордер гэдэг нь:<br />Банк бус санхүүгийн байгууллагуудаас гаргасан чектэй төстэй санхүүгийн хэрэгсэл юм.<br />Төлбөрийн ордерийг дотор нь:<br />Хувийн<br />Банкны бус санхүүгийн байгууллагын<br />
 16. 16. Векселийн тооцоо<br />Вексель гэдэг нь:<br />Тодорхой хэмжээний мөнгийг тогтоосон хугацаанд төлөхийг баталж бичсэн хууль ёсны өрийн бичиг.<br />Вексель бичигч<br />Вексель эзэмшигч<br />Вексель шилжүүлэгч <br />
 17. 17. Векселийн тооцоо<br />Вексель гэдэг нь:<br />Тодорхой хэмжээний мөнгийг тодорхой хугацаанд ямар нэгэн нєхцєл болзолгvйгээр vл маргалдах журмаар вексель эзэмшигчид тєлєхийг харилцан тохиролцож баталсан тєлбєрийн баримтыг хэлнэ.<br />Вексель бичигч<br />Вексель эзэмшигч<br />Вексель шилжүүлэгч<br />
 18. 18. Векселийн тооцоо<br />Векселийг агуулгын хувьд:<br />Таваарын вексель:<br />ААН, иргэдийн бичсэн векселийг<br />Мөнгөн хэлбэртэй вексель:<br />Арилжааны банкуудын гаргасан векселийг<br />Векселийг эзэмшигчийн хэлбэрээс нь хамааруулан:<br />Нэрлэсэн вексель:<br />Эзэмшигчийн нэр хаяг тодорхой заасан<br />Нэхэмжлэх вексель:<br />Эзэмшигчийн нэр хаягийг тодорхой заагаагүй (Гарган үзүүлэгч төлнө)<br />
 19. 19. Векселийн тооцоо<br />Векселийг ерөнхийд нь үндсэн хоёр төрөлд ангилдаг:<br />Энгийн вексель: <br />Төлбөр хариуцагч нь тодорхой хэмжээний мөнгийг төлбөр нэхэмжлэгчид төлөхийг батлан бичсэн өрийн бичиг<br />Шилжих вексель:<br />Төлбөр нэхэмжлэгч нь тогтоосон хугацааны дараа тодорхой хэмжээний мөнгийг гуравдагч этгээдэд төлөхийг төлбөр хариуцагчид мэдэгдэж бичсэн бөгөөд төлбөр хариуцагч төлөхийг зөвшөөрсөн өрийн бичиг.<br />
 20. 20. Энгийн вексель<br />Вексель бичигчийн нэр хаяг ____________________________<br />Батлан даах төлбөрийн мөнгөний дүн тоо, үсэг, валютын нэр ________ _________________________________________________________<br />Батлан даасан тухай тэмдэглэл _________________________________<br />20..он…сар...өдөр<br />/Батлан даагчийн гарын үсэг, тамга/_____________________________-д<br />/даалгавраар/<br />/Вексель эзэмшгчийн нэр хаяг/ ____________________________-төгрөгийг /Мөнгөний дүн тоо үсгээр/,/Төлбөр хийгдэх валютын нэр/ энэ векселээр төлөхийг баталж байна.<br />Төлбөр хийгдэх хугацаа ________________ хүү _______________________<br />Төлбөр хариуцагчийн нэр хаяг ______________________________________ <br />Төлбөр хариуцагчийн банкны нэр, хаяг ______________________________<br />Төлбөр гүйцэтгэх дансны дугаар ____________________________________<br />Тамга ………………………………………………………………<br />/Вексель бичигчийн гарын үсэг/<br />
 21. 21. Шилжих вексель<br />Вексель бичигчийн нэр хаяг ____________________________<br />/Батлан даах төлбөрийн мөнгөний …………………………………… …………………………………….…. дүн тоо, үсэг, валютын нэр/<br />20..он…сар...өдөр<br />/Батлан даагчийн гарын үсэг, тамга/……………………….–д /даалгавраар/<br />/Вексель эзэмшгчийн нэр хаяг/ ____________________________-төгрөгийг /Мөнгөний дүн тоо үсгээр/,/Төлбөр хийгдэх валютын нэр/ энэ векселээр төлөхийг мэдэгдэж байна.<br />Төлбөр хийгдэх хугацаа ________________ хүү _______________________<br />Төлбөр хариуцагчийн нэр хаяг...........................................................................<br />Төлбөр хариуцагчийн банкны нэр, хаяг............................................................<br />................................................................................................................................<br />Төлбөр гүйцэтгэх дансны дугаар .......................................................................<br /> Тамга ………………………………………………………………<br />/Вексель бичигчийн гарын үсэг/<br />Векселийн төлбөрийг зөвшөөрсөн .....................................................................<br />/Зөвшөөрөл өгөгчийн нэр хаяг/<br />20..он…сар...өдөр<br />
 22. 22. Шилжих векселийн ар тал<br />Дамжуулах бичилт<br />_______________________<br />_______________________<br />_______________________<br />_______________________<br />

×