ANIS2013_Social Innovation Led by Technology_Theerasit Amornsaensuk

395 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
395
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • สวัสดีครับ ผม ธีรสิทธิ์ อมรแสนสุข จาก กรีนเนท ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนและธุรกิจเพื่อสังคมที่ทำงานด้านการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ และช่วยเกษตรกรในการจัดจำหน่ายผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์ ปัจจุบันเราเป็นผู้ส่งออกข้าวอินทรีย์รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
 • วันนี้ผมจะชวนท่านทั้งหลายมาขายกาแฟครับ แต่กาแฟที่จะขายนี้ไม่ใช่กาแฟธรรมดา แต่เป็นกาแฟพิเศษ ที่เรียกว่า กาแฟอินทรีย์รักษาป่า
 • ความต้องการกาแฟมีมากมาย แต่มีเพียงไม่ถึง 50 ประเทศในโลกนี้ที่สามารถปลูกกาแฟได้ และยิ่งกาแฟคุณภาพยิ่งมีจำกัด มีไม่ถึง 10 % ของกาแฟทั้งหมด โดยเฉพาะกาแฟอินทรีย์จากป่า
 • เป็นที่ทราบดีว่าพื้นที่ป่าในประเทศไทยถูกทำลายไปกว่าครึ่งที่เคยมี และต้นเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากการเกษตร ซ้ำร้ายไปกว่านั้นนอกจากการบุกรุกทำลาย การใช้สารเคมีในการเกษตรก็ทำให้เกิดการปนเปื้อนสารเคมีในพื้นที่ต้นน้ำ เกิดการทำลายล้างเผ่าพันธุ์สิ่งมีชีวิตอื่นๆในพื้นที่นั้นๆ
 • การจะแก้ปัญหา คือ การเอาคนออกจากป่าหรือ??? ในบางพื้นที่ชาวบ้านก็อาศัยในป่านั้นๆมานับร้อยปี
 • มีพืชตัวหนึ่งที่เป็นคำตอบ คือ กาแฟ ต้องการร่มเงาสูง การปลูกกาแฟไม่ต้องไปตัดไม้เปิดพื้นที่รับแสง ในขณะเดียวกันกาแฟใต้ร่มไม้จะมีอายุยืนนับร้อยปี ในขณะที่การปลูกกาแฟกลางแจ้ง ต้นกาแฟจะเริ่มโทรมตั้งแตอายุ 5 ปี การปลูกกาแฟในป่าสามารถทำในระบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีใดๆในการปลูก และผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ กลิ่น และรสชาติที่ดีกว่ากาแฟเคมี เพราะกาแฟที่ปลูกในป่ามีธาตุอาหารธรรมชาติหลากหลายกว่า และสุกช้ากว่าทำให้มีเวลาสะสมอาหารนานกว่าและประการสำคัญ คือ กาแฟเป็นพืชที่ผลผลิตขายได้ราคา
  contains far more antioxidants and other useful traits than traditional coffee.
  coffee trees live longer in that habitat and that the habitat is maintained to the advantage of the coffee trees
  more natural flavor due to the non chemical based process of growing and producing them.
 • ป่าต้นน้ำแม่ลาว แม่น้ำสายสำคัญแห่งหนึ่ง ของจ.เชียงราย และปัจจุบันได้ขยายไป 7 หมู่บ้านในพื้นที่ป่าต้นน้ำแม่ลาว ทั้งเป็นต้นแบบของงานพัฒนาที่ขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ เช่น ดอยช้าง วาวี ดอยอินทนนท์ ปาย และน่าน
 • เพื่อที่จะให้ได้กาแฟพิเศษ กรีนเนทเอสอีได้วางแผนกลยุทธ โดยบูรณาการปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์กาแฟพิเศษทุกปัจจัย และเป็นที่มาของกาแฟอินทรีย์รักษาป่าคุณภาพดีเลิศของกาแฟอินทรีย์ไทย
 • คัดเลือก สายพันธุ์ดี
 • คัดเลือกพื้รที่ส่งเสริมที่มีดินภูเขาไฟ ซึ่งมีธาตุอาหารอุดมเป็นที่ต้องการของกาแฟ
 • เลือกพื้นที่ปลูกเหนือระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 900 เมตรขึ้นไป
 • ปลูกในป่า ใต้ร่มไม้ ซึ่งกาแฟจะสุกช้ามีเวลาสะสมอาหารนานกว่า และในป่ามีธาตุอาหารหลากหลายกว่ากาแฟกลางแจ้งที่ใช้ปุ๋ยเคมี
 • เก็บด้วยมือ และเก็บเฉพาะผลสุก
 • แปรรูปภายใน 24 ชม.หลังเก็บเกี่ยว
 • แปรรูปในระบบเปียก ที่ให้รสชาติ Clean cup
 • แปรรูปด้วยเครื่องจักรทันสมัย ที่ไม่ทำลายคุณภาพ กลิ่น และรสชาติของเมล็ดกาฟ
 • คั่วด้วยบุคลากรที่ผ่านการอบรมและฝึกงานยาวนานจากสหรัฐอเมริกา
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานกาแฟอินทรีย์
 • กาแฟที่มีซื้อขายในราคาที่เป็นธรรมต่อเกษตรกร
 • เรามีทั้งสารกาแฟ และกาแฟคั่ว
 • มีผลให้กาแฟอินทรีย์รักษาป่ามีรสชาติที่ดีเลิศ ซึ่งผ่านการทดสอบรสชาติทั้งจากสหรัฐอเมริกา และอิตาลีว่า มีกลิ่นผลไม้ หวาน Balanceกลมกล่อม Clean cup สะอาดและมี Body ลงตัว
 • นีคือการพัฒนาที่ยั่งยืน คนกับป่าเกื้อกูลกัน
 • 1. มูลค่าการฟื้นฟูป่าจากพื้นที่การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ 9,000 ไร่ มีมูลค่า 1,350 ล้านบาท ต่อปี
  2. มูลค่าป่าที่ไม่ถูกบุกรุกทาลายเพิ่ม 600 ไร่ต่อปี คิดเป็นมูลค่า 90 ล้านบาท ต่อปี
 • เกษตรกรมีรายได้เพิ่มจากการขายผลกาแฟ 40 ล้านใน 10 ปี
  กลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพิ่มจากการขายผลกาแฟ 80 ล้านใน 10 ปี
  และเกิดการจ้างงานในชุมชนไม่ต่ำกว่า 50 ล้านใน 10 ปี
  ทั้งนี้ไม่รวมถึงการที่เกษตรกรสามารถเก็บกินของป่าเมื่อป่าฟื้นตัว
 • ครับ หากท่านสนใจ สามารถติดต่อได้ตามชื่อที่อยู่ที่ฉายอยู่ครับ
 • ANIS2013_Social Innovation Led by Technology_Theerasit Amornsaensuk

  1. 1. โครงการกาแฟอิน ทรีย ์ร ัก ษาป่า Organic Coffee for Sustainable Forest Conservation Green Net SE, Earth Net Foundation
  2. 2. Green Net other helping hand to heal the w Green Net Cooperative Earth Net Foundation Green Net SE
  3. 3. Mission Expand organic farming and fair trade Promote sustainable community development
  4. 4. The specialty Not every country Not only organic, but also forest
  5. 5. Deforestation
  6. 6. ???
  7. 7. Organic Forest Coffee is ……the Solution • • • • Shade grown Organic Quality Premium Price
  8. 8. Reforestation & Agroforestry Grow Organic Coffee, Plant Shade Trees to Revitalize the Mae Lao Forest Forest Watershed A critical upland watershed for Chiang Rai
  9. 9. Chiangrai Chiangra i Chiangmai Bangkok Maehongsorn Chiangmai Project site พื้น ที่
  10. 10. ป่า เมีย งขุน ่ ปั๋ง Khun Pang ต้น น้า แม่ล าว เวีย งป่า เป้า เชีย งราย Wiang Pa Pao,บ้Chiang Rai า นป่า แม่ห าง Mae Haang แงะ ห้ว ยมะเกลี้ย ง (ปางไคร้) Baan Huay Kai ห้ว ยทราย Huay Sai ห้ว ยนำ้า กืน Huay Nam Kuen ปางมะกาด Paang Ma ป่า เมี่ย ง Kad แม่ส าย Mae Sai บ้าน ปางอั้น ห้ว ยคุณ พระ Huay Khun Pra ขุน ลาว Khun Lao บ้า นทุ่ง ยาว แม่ข ะ จาน บ้า นสัน มะ นะ บ้า นทห้ว ย ชมพู เช ม่ – ห ีย ง ใ 18 เช นน เลข 1 ถ มาย ห อุท ยานแห่ง ชาติข ุน แจ า ีย ง ร ย
  11. 11. Specialty Coffee Organic forest coffee
  12. 12. Select The Best Coffee Varieties
  13. 13. Volcanic Soil
  14. 14. High Altitude 900 – 1,600 m. asl. rictly hard bean
  15. 15. hade-grown / Forest Co C
  16. 16. Hand-picked / only
  17. 17. Processed within 24 h
  18. 18. Wet processin
  19. 19. Processing machinery that does not damage the beans
  20. 20. S kille d Quality Roas te r Trained in Portland, Or, & Seattle, Wa
  21. 21. Organic Certified ACT Accredited IFOAM International Standard
  22. 22. The products : 1) SHB Organic Green Bean Coffee 2) SHB Organic Roasted Coffee
  23. 23. Coffee Characteristics : • Berry-like Aroma • Balanced Flavor • Clean Cup • Medium & beautiful body
  24. 24. Production Forecast
  25. 25. Sustainable Development When the forest survives, man can survive. I am proud of the development path of Green Net SE, this is sustainability. Boontha Langkeak, former village head
  26. 26. Social Impacts  Value of forest rehabilitation* equal ∼ US$ 30 M per year.  Value of growing organic coffee plants that obstruct deforestation* equal ∼ US$ 2 M per year.
  27. 27. Social Impacts  Organic Coffee Farmers earn more money from their cherries up to ∼ US$ 3 / 10 year  Organic Coffee Farmers’ Group earns more money from their parchment equal min. ∼ US$ 3 / 10 year 
  28. 28. Green Net SE received 2012 Social Enterprise Award from Thai Social Enterprise Office
  29. 29. Investment needs 700k working capital for coffee purchase 150k capacity
  30. 30. Best choice = Sustainable ‘s best Green Net SE Organic Forest Coffee
  31. 31. Theerasit Amornseansuk Green Net SE 176 Intraporn Rd., Phlubphla, WangthongLang, Bangkok 10310 Tel: 66 2 933 7536 Fax: 66 2 933 6508 Email: theerasit@greennet.or.th Thank you

  ×