20100910025654 huongdanxetdanhhieuthiduanamhoc2009 2010

273 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
273
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20100910025654 huongdanxetdanhhieuthiduanamhoc2009 2010

 1. 1. TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄTAM TAØI CHÍNH – HAÛI QUAN Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc PHOØNG CT HSSV TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2010 HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH VÀ THỜI GIAN Xét danh hiệu thi đua HSSV và lớp HSSV - Năm học: 2009-2010 Thực hiện quy chế HSSV các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ vào kế hoạch số: 67/KH-HSSV ngày 17 tháng 8 năm 2009 của trường cao đẳng Tài chính –Hải quan về việc tổ chức cho HSSV, các lớp HSSV đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2009-2010, Phòng Công tác Học sinh Sinh viên Hướng dẫn tiêu chí, quy trình và thời gian nộp hồ sơ xét danh hiêu HSSV và lớp HSSV năm học 2009-2010 như sau: I. TIÊU CHÍ XÉT DANH HIỆU THI ĐUA 1. Đối với cá nhân HSSV: - Danh hiệu cá nhân gồm 3 loại: Khá, Giỏi, Xuất sắc. - Tiêu chuẩn xếp loại danh hiệu cá nhân như sau: Đạt danh hiệu HSSV Khá, nếu: + Điểm TBC học tập của từng học kỳ (I & II) từ Khá trở lên (chỉ tính đểm thi kết thúc học phần ở lần thi thứ nhất); + Điểm đánh giá KQRL của từng học kỳ (I & II) từ Khá trở lên; + Chấp hành tốt các nội quy, quy chế của trường; + Đóng học phí, lệ phí KTX (nếu có) đầy đủ và đúng thời hạn quy định; + Không bị xử lý kỷ luật từ mức Khiển trách trở lên. Đạt danh hiệu HSSV Giỏi, nếu: + Điểm trung bình chung học tập của từng học kỳ (I & II) từ Giỏi trở lên (chỉ tính đểm thi kết thúc học phần ở lần thi thứ nhất); + Điểm đánh giá kết quả rèn luyện của từng học kỳ (I & II) từ Tốt trở lên; + Chấp hành tốt các nội quy, quy chế của trường; + Đóng học phí, lệ phí KTX (nếu có) đầy đủ và đúng thời hạn quy định; + Không bị xử lý kỷ luật từ mức Khiển trách trở lên. Đạt danh hiệu HSSV Xuất sắc, nếu: + Điểm trung bình chung học tập của từng học kỳ (I & II) Xuất sắc (chỉ tính đểm thi kết thúc học phần ở lần thi thứ nhất); + Điểm đánh giá kết quả rèn luyện của từng học kỳ (I & II) Xuất sắc; + Chấp hành tốt các nội quy, quy chế của trường; + Đóng học phí, lệ phí KTX (nếu có) đầy đủ và đúng thời hạn quy định;
 2. 2. + Không bị xử lý kỷ luật từ mức Khiển trách trở lên. Điểm xếp loại học tập xác định theo quy định của Quy chế đào tạo của từng trình độ đào tạo, xếploại rèn luyện xác định theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.2. Đối với tập thể lớp HSSV:Danh hiệu tập thể lớp HSSV gồm 2 loại: Lớp HSSV Tiên tiến và lớp HSSV Xuất sắc. Đạt danh hiệu lớp HSSV Tiên tiến, nếu: + Có từ 25% HSSV đạt danh hiệu HSSV Khá trở lên; + Có từ 02 HSSV đạt danh hiệu HSSV Giỏi trở lên; + Không có cá nhân xếp loại học tập và rèn luyện kém; + Không có cá nhân đóng học phí, lệ phí KTX (nếu có) trễ thời hạn quy định; + Không có cá nhân bị xử lý kỷ luật từ mức Khiển trách trở lên. + Phòng học phải sạch sẽ (không rác, không bụi...); + Bảng đen và bàn giáo viên phải lao sạch bụi trước giờ giáo viên lên lớp; + Sinh hoạt lớp đầy đủ; + Tập thể lớp đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, tổ chức nhiều hoạt động thi đua,tích cực hưởng ứng và tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào trong nhà trường. Đạt danh hiệu lớp HSSV Xuất sắc nếu: đạt các danh hiệu của danh hiệu lớp HSSV Tiên tiến và cótừ 10% HSSV đạt danh hiệu HSSV Giỏi trở lên; có từ 02 HSSV đạt danh hiệu HSSV Xuất sắc trở lên.II. QUY TRÌNH VÀ THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠBước 1. BCS lớp nhận mẫu báo cáo thành tích cá nhân tại địa chỉ tchq.edu.vn ->sinh viên -> thông báo.Bước 2. Từng cá nhân HSSV đã đăng ký danh hiệu thi đua vào đầu năm học 2009-2010 tự đánh giá cácthành tích cá nhân đã đạt được một cách khách quan và trung thực. (theo mẫu đính kèm dưới đây) từ ngày13/9/2010 đến ngày 17/9/2010Bước 3. Nộp bảng tự đánh giá thành tích cho lớp trưởng từ ngày 20/9/2010 đến ngày 24/9/2010.Bước 4. Lớp trưởng tổng hợp danh sách đề nghị xét danh hiệu thi đua năm học 2009-2010 của lớp (theomẫu đính kèm) từ ngày 27/9/2010 đến ngày 01/10/2010.Bước 5. Giáo viên chủ nhiệm tổ chức họp lớp (có ghi biên bản-có mẫu kèm theo) thông qua danh sách đềnghị xét danh hiệu thi đua từ ngày 04/10/2010 đến ngày 08/10/2010.Bước 6. Lớp trưởng nộp danh sách tổng hợp đề nghị xét danh hiệu thi đua năm học 2009-2010 kèm theocác bảng báo cáo thành tích cá nhân và biên bản họp bình xét cho T. Vương (P.CT HSSV-P.10) từ ngày11/10/2010 đến ngày 15/10/2010Bước 7. Phòng Công tác HSSV tổng họp, báo cáo trước Hội đồng xét thi đua khen thưởng của trường.Bước 8. Dự kiến công bố kết quả vào ngày 30/10/2010 trên trang web của trường tại địa chỉw.w.w.tchq.ed.vn ->sinh viên->khen thưởng-kỷ luật và tại bảng tin của trường.Bước 9. Giải đáp khiếu nại trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày công bố kết qua. Sau thời hạn trên mọi khiếunại sẽ không được giải quyết
 3. 3. Yêu cầu: Lớp trưởng thông báo và nhắc nhở các bạn trong lớp thực đầy đủ thủ tục và nộp hồ sơ về phòng công tác HSSV đúng thời gian quy định. Mọi sự chậm trễ phòng công tác HSSV không giải quyết./ Riêng đối với những lớp của đăng ký danh hiệu tập thể lớp: Lớp trưởng lập bảng báo cáo thành tíchcủa lớp theo mẫu đính kèm và nộp về phòng CT HSSV cùng với danh sách tổng hợp đề nghị xét danh hiệu thiđua của lớp. PHÒNG CÔNG TÁC HSSV
 4. 4. TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH-HẢI QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG CÔNG TÁC HS-SV Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN Về việc xét danh hiệu thi đua năm học 2009-2010Họ và tên:…………………………… Nam hay Nữ: ………Mã số HSSV: ……………….Ngày tháng năm sinh:……………….. Nơi sinh: …………………………………………...Dân tộc:………………………………Tôn giáo:……………………………………………Chi đoàn (Lớp):………………………Khóa học:………….Ngành học:…………………...Địa chỉ: Nội trú (Ngoại trú):………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Điện thoại: (NR, DĐ):………………………………………………………………………Email:……………………………………………………………………………………….Thành tích cá nhân đạt được trong năm học 2009-2010 như sau:St Nội dung các tiêu chí Kết quả Ghi chút1 Điểm TBC học tập học kỳ I2 Điểm TBC học tập học kỳ II3 Điểm đánh kết quả rèn luyện học kỳ I
 5. 5. 4 Điểm đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II5 Việc chấp hành nội quy, quy chế Ghi: Tốt hoặc Khá6 Nộp học phí (lệ phí KTX) Ghi: Đầy đủ hoặc Trễ hạn7 Kỷ luật Ghi: Không hoặc có DANH HIỆU ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM HỌC: (Khá, Giỏi, Xuất sắc): …………………Em xin cam đoan những lời khai trên là trung thực, nếu sai em hoàn toàn chịu trách niệm trướcnhà trường và chịu mọi hình thức xử lý kỷ luật của nhà trường./. TP.Hồ Chí Minh, ngày ………tháng ……năm 2010 HỌC SINH-SINH VIÊN (Ký và ghi rõ họ và tên)TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH-HẢI QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG CÔNG TÁC HS-SV Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ LỚP ………………….. Về việc xét danh hiệu thi đua năm học 2009-2010Tập thể Chi đoàn (Lớp):……………Khóa học:………….Ngành học:…………………...Thành tích tập thể lớp ………đạt được trong năm học 2009-2010 như sau:1) Danh hiệu tập thể lớp HSSV Tiến TiếnSt Nội dung các tiêu chí Kết quả Ghi chút1 Có 25% HSSV đạt danh hiệu HSSV Ghi: Đạt hoặc Khá trở lên Không vào cột kết quả2 Có 02 HSSV đạt danh hiệu HSSV Giỏi trở lên3 Không có cá nhân xếp loại học tập và rèn luyện kém4 Không có cá nhân HSSV đóng học phí, lệ phí KTX trễ hạn5 Không có cá nhân bị xử lý kỷ luật6 Phòng học luôn sạch sẽ7 Bảng đen và bàn giáo viên phải lao sạch bụi trước giờ vào lớp8 Sinh hoạt lớp đầy đủ
 6. 6. 9 Tập thể lớp đoàn kết, tích cực hưởng và tham gia đầy đủ các phong trào của trường2) Danh hiệu tập thể lớp HSSV Xuất SắcSt Nội dung các tiêu chí Kết quả Ghi chút1 Có 25% HSSV đạt danh hiệu HSSV Ghi: Đạt hoặc Khá trở lên Không vào cột kết quả2 Có 10% HSSV đạt danh hiệu HSSV Giỏi trở lên3 Có 2 HSSV đạt dan hiệu HSSV Xuất sắc trở lên4 Không có cá nhân xếp loại học tập và rèn luyện kém5 Không có cá nhân HSSV đóng học phí, lệ phí KTX trễ hạn6 Không có cá nhân bị xử lý kỷ luật7 Phòng học luôn sạch sẽ8 Bảng đen và bàn giáo viên phải lao sạch bụi trước giờ vào lớp9 Sinh hoạt lớp đầy đủ10 Tập thể lớp đoàn kết, tích cực hưởng và tham gia đầy đủ các phong trào của trườngEm xin đại diện cho tập thể lớp…………cam đoan những lời khai trên là trung thực, nếu sai emhoàn toàn chịu trách niệm trước nhà trường và chịu mọi hình thức xử lý kỷ luật của nhà trường./. TP.Hồ Chí Minh, ngày ………tháng ……năm 2010GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP TRƯỞNG (Ký và ghi rõ họ và tên) (Ký và ghi rõ họ và tên)
 7. 7. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP LỚP ………….. Về việc xét danh hiệu thi đua năm học 2009-20101. Thời gian: vào lúc ………giờ………phút, ngày………….tháng … năm………..2. Địa điểm:……………………….3.Thành phần gồm: GVCN:………………………………………………………… Thư ký:………………………………………………………... Lớp trưởng:…………………………………………………….. Bí thư:…………………………………………………………. Sĩ số lớp:…………Số có mặt:…………Số vắng mặt:………4. Diễn biến cuộc họp:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 8. 8. ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… 5. Kết luận: 5.1.Tập thể lớp thống nhất ………% thông qua danh sách đề nghị nhà trường xét danh hiệu thi đua năm học cho………..HSSV. Trong đó: - Danh hiệu Khá:…………….HSSV - Danh hiệu Giỏi:……………HSSV - Danh hiệu Xuất sắc:……….HSSV 5.2. Tập thể lớp thống nhất ………..% đề nghị nhà trường xét danh hiệu thi đua năm học 2009-2010 cho lớp HSSV (Tiến Tiến, Xuất sắc):…………. Cuộc họp kết thúc vào lúc …….giờ………phút cùng ngày./. GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM THƯ KÝ (Ký và ghi rõ họ và tên) (Ký và ghi rõ họ và tên) TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH-HẢI QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG CÔNG TÁC HS-SV Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢNG TỔNG HỌP DANH SÁCH LỚP ……………………… Về việc xét danh hiệu thi đua năm học 2009-2010 Danh hiệu đề nghị xét GhiStt Mã HSSV Họ và tên Ngày Nơi sinh thi đua chú sinh KHÁ GIỎI XUẤT SẮC
 9. 9. Tổng cộng danh sách có: ……………. HSSV. Trong đó: Danh hiệu Khá: ………………..HSSV Danh hiệu Giỏi: ……………….HSSV Danh hiệu Xuất sắc:……………HSSV TP.Hồ Chí Minh, ngày………. tháng…….năm……. GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP TRƯỞNG (Ký và ghi rõ họ và tên) (Ký và ghi rõ họ và tên)

×