เรียกลูกค้าด้วย isearch เพิ่ม income โดย “Goople” คุณปภาดา อมรนุรัตน์กุล

840 views

Published on

Digital Marketing Summit 2012 โดยคุณปภาดา อมรนุรัตน์กุล

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
840
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
112
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เรียกลูกค้าด้วย isearch เพิ่ม income โดย “Goople” คุณปภาดา อมรนุรัตน์กุล

 1. 1. Search MarketingFeb 1, 2011 By @goople
 2. 2. Search Marketing Search Marketing เครืองมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ต ่ แผนการตลาด Target Group > Searching > Found your Website > Customer
 3. 3. Find Product
 4. 4. simple formula of SEM Search Engine Optimization (SEO) Pay per Click Advertising (PPC) Search Engine Marketing (SEM) SEM = SEO + PPC Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Search_engine_marketing
 5. 5. Search Engine Marketing PPC PPC SEO SEO = Organic - Natural Results / PPC = Paid - Sponsored Results
 6. 6. Truehits.net
 7. 7. search statistic in thailand
 8. 8. search engine world market shareGoogle : 79%e:Baidu : 11%Yahoo : 6%
 9. 9. The best of Google TOP 10 Position in First Page ResultsHighly Competition Area
 10. 10. อยากติด Top ในผลการค้นหาต้องทาไง?!?
 11. 11. การทางานของ Search Engine
 12. 12. Step of Search Engine
 13. 13. Step of Search Engine
 14. 14. Step of Search Engine
 15. 15. Scores of Search Engine
 16. 16. Formula of SEO (Search Engine Optimization) On-page Factor Off-page Factor SEO
 17. 17. Setup to Search Marketing• Target Visitors – Country • Exp : England – Language • Exp : English – Hero Product • Exp : Home, House – Keywords (Important) • Exp : Retirement home
 18. 18. KeywordsJust like you are
 19. 19. Find Keywords• Good Keywords • High Traffic • Low Competition • Specific to your product
 20. 20. Good Keywords
 21. 21. Pay Per Click Management Service
 22. 22. โฆษณาปรากฏครอบคลุมทุกอณูของโลกออนไลน์ เข้าถึงลูกค้าเมื่อ เข้าถึงลูกค้าเมื่อ กาลังค้นคว้า เข้าถึงลูกค้าเมื่อ กาลังค้นหา หรือสนใจ กาลังใช้เครื่องมือ ในสิงหนึงสิงใด ่ ่ ่ หรือโปรแกรม อยู่ ต่างๆ โฆษณาปรากฏบน Google’s โฆษณาปรากฏบน โฆษณาปรากฏบน Search Solutions Google’s Google’s Content Network Web Utilities
 23. 23. Content Network
 24. 24. Content Network
 25. 25. Competitor Search
 26. 26. เปรี ยบเทียบ SEO&PPC Search Engine Optimization: SEM Feature Pay per Click: PPC SEOรูปแบบค่าใช้จ่าย ไม่เสียค่าใช้จายเมือมีคนมาคลิก ่ ่ ทุกครังทีมคนคลิกจะเสียค่าใช้จาย ้ ่ ี ่ระยะเวลาดาเนินการ ใช้เวลา 3-6 เดือนจึงจะเห็นผล เห็นผลทันทีภายในเวลาเพียง 30 นาทีกลุ่มเป้ าหมาย เลือกกลุมเป้าหมายไม่ได้ ่ กาหนดกลุมเป้าหมายพิเศษเฉพาะได้ ่ลักษณะโครงการ ระยะยาว ระยะสัน เช่น โปรโมชันตามฤดูกาล ้ ่ รองรับทุกภาษา ASP, PHP, JSP,ลักษณะเว็บไซต์ HTML จะดีที่สุด Java, CMSการเปลี่ยน Keyword ไม่สามารถเปลียนได้ ่ ปรับเปลียน หรือเพิมเติมได้ตลอดเวลา ่ ่คุณภาพอัตราการเข้าชม อัตราการเข้าชมมีคุณภาพสูงขึน ้ อัตราการเข้าชมมีคุณภาพสูงขึน ้อัตราการเข้าชม เห็นผลทันทีทคาค้นหาติดอันดับ ่ี เห็นผลทันทีภายใน 30 นาที เจ้าหน้าที่ PPC ที่ได้รับการ Qualifiedเจ้าหน้ าที่ในการดาเนิการ เจ้าหน้าที่ SEO Specialist เฉพาะด้าน จาก Google AdWords โดยตรงลักษณะการติดอันดับ ไม่มการประมูลเพือขึนอันดับ ี ่ ้ ต้องประมูลสูกบคูแข่งตลอดเวลา ้ ั ่ความคุ้มค่าในการลงทุน วัดค่า ROI ได้ยาก วัดค่า ROI ได้ง่าย
 27. 27. Facebook Algorithm Search Keywords on Page Like Update Share comment
 28. 28. Twitter Algorithm Search Keywords on Twitter HashTag # Link to website Times
 29. 29. YouTube Algorithm Search Keywords on Video Location Description View Share comment
 30. 30. Thank You Redrank.r2@gmail.com www.Goople-Sem.com www.Goople-AdSense.com @goople

×