Php sec

4,940 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,940
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,647
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Php sec

 1. 1.   Zásady bezpečného programovania v PHP Zabezpečenie LAMP konfigurácie Ing. Pavol Lupták, CISSP, CEH nethemba@nethemba.com          www.nethemba.com      www.nethemba.com      
 2. 2. Kontrola vstupu ● nutnosť kontrolovať všetky vstupné parametre   (nielen bezprostredne zadané užívateľom, aj  User­Agent, http referer apod), použiť whitelist  ● ochrana voči SQL injection addslashes(),  stripslashes(), mysql_real_escape_string(),  XSS útokom htmlspecialchars()  ● nepoužívať strip_tags() (neodstraňuje atribúty,    jedine ak chceme čisto plaintextový výstup)        www.nethemba.com
 3. 3. PHPIDS ● použiť PHPIDS na všetky užívateľské vstupy ● jednoduchá integrácia do aplikácie ● „váhovanie“ užívateľského vstupu (numerical  impact rating) – možnosť sa rozhodnúť, čo so  vstupom ďalej spraviť – len zalogovať,  zablokovať žiadosť, notifikovať admina..          www.nethemba.com
 4. 4. Globálne premenné ● PHP nedeklaruje premenné, len definuje – táto  vlastnosť môže byť zneužitá útočníkom ● nepoužívať globálne premenné  (register_globals = off ) ● vstupné dáta používať z $_GET, $_POST,  $_REQUEST, $_COOKIES ...          www.nethemba.com
 5. 5. magic_quotes_gpc ● „escapuje“ uvodzovky v „queries“ ● veľmi málo účinný bezpečnostný workaround: ● programátori sa implicitne spoliehajú na  ošetrenie vstupov PHP  ● dá sa ľahko obísť ak útočník použije napríklad  hexadecimálnu reprezentáciu a úvodzovky    úplne vynechá (0x61646D696E = 'root')        www.nethemba.com
 6. 6. PHP Safe Mode ● vypína použitie nebezpečných funkcií  (system(), exec(), popen()) ● definuje adresár spustiteľných súborov  (safe_mode_exec_dir) ● definuje strom povolených súborov  (open_base_dir) ● vypína nebezpečné funkcie/triedy    (disable_functions, disable_classes)        www.nethemba.com
 7. 7. Prepared SQL statements ● SQL queries vznikajú „lepením“, vstupy nie sú  veľakrát poriadne ošetrené ● je potrebné použiť PHP5 mysqli „prepared  statements“ mysqli_stmt_prepare() /  mysqli_stmt_bind_param() /  mysqli_stmt_bind_result()  ●   defacto odpadne hrozba SQL injection útokov        www.nethemba.com
 8. 8. MySQL5 stored procedúry ● Použiť MySQL5 Stored procedúry ● možnosť „n­tier“ aplikácie – lepšia separácia  dátovej vrstvy od aplikačnej ● útočník pri kompromitovaní aplikácie nezíska  fyzický prístup k tabuľkám, ale len k  definovaným stored procedúram          www.nethemba.com
 9. 9. Klasické bezpečnostné problémy I. ● validácia formulárov len cez JavaScript (nie na  serveri!) ● prenos/modifikácia dát v HIDDEN fieldoch  formulárov (nikdy neveriť užívateľskému  vstupu!) ● staré verzie PHP zdrojových kódov, DB    dumpov, patchov na produkčných serveroch        www.nethemba.com
 10. 10. Klasické bezpečnostné problémy II. ● všetky citlivé dáta by mali byť mimo webrootu ● zapnutá http basic autentizácia (možnosť  rýchleho útoku hrubou silou – použiť digest,  resp. klientské certifikáty)          www.nethemba.com
 11. 11. Logovanie ● nevyhnutné, aby bola dodržaná „accountability“ ● logovať krátko a prehľadne  ● dátum, čas, IP adresa, miesto v kódu, typ  hlášky ● logy offline uchovávať, príp. na write­once  médium, digitálne podpisovať ● pozor na log injection !          www.nethemba.com
 12. 12. Ako zabezpečiť LAMP systém I. ● Apache chroot (buď libapache2­mod­chroot,  resp. SecChrootDir z balíčka mod_security) ● Separácia pomocou virtualizačných  prostriedkov (XEN, VMWare) ● Úpravy zo strany aplikácie: prístup k MySQL  musí byť cez TCP, nie Unixové sockety, pošta  musí byť posielaná cez SMTP (napr. Pear Mail)    nie cez mail(), ktorý volá /usr/sbin/sendmail        www.nethemba.com
 13. 13. Ako zabezpečiť LAMP systém II. ● Použiť WAF (Web Application Firewall) – veľmi  robustný opensource WAF je mod_security ● dokáže zablokovať 70­90% všetkých útokov na  vstupy aplikácie (XSS, SQL/LDAP injection, ..) ● Úpravy zo strany aplikácie: žiadne, ak  aplikácia nepoužíva na vstupoch špeciálne  metaznaky, veľké, ak používa zvrhlé vstupy:­)           www.nethemba.com
 14. 14. Ako zabezpečiť LAMP systém III. ● zapnúť PHP Safe mode, znemožniť  vykonávanie nebezpečných funkcií (system(),  exec(), popen(), phpinfo(), ..) ● vypnúť URL fopen, register_globals, zapnúť  quotovania queries (magic_quotes_gpc),  definovať open_basedir, safe_mod_exec_dir,  safe_mod_include_dir ● Úpravy zo strany aplikácie: relatívne veľké          www.nethemba.com
 15. 15. Ako zabezpečiť LAMP systém IV. ● Použiť PHP Suhosin / Core GRASP ● Engine / Runtime / Session ochrana ● Filtrovacie / logovacie možnosti   ● účinna ochrana voči SQL injection útokom,  experimentálna heuristická detekcia ● Úpravy zo strany aplikácie: malé (nutné    otestovať)        www.nethemba.com
 16. 16. Ako zabezpečiť LAMP systém V. ● použiť suPHP ● umožňuje púšťať PHP skripty s oprávneniami  ich vlastníka, možnosť chrootu ● lepšia segregácia virtualhostov – útočník, keď  kompromituje jeden web nezíska automaticky  prístup k ďalšiemu ●   Úpravy zo strany aplikácie: minimálne        www.nethemba.com
 17. 17. Ako zabezpečiť LAMP systém VI. ● nasadiť NSA SELinux (Secure­Enhanced) ● implementácia MAC použitím LSM nad  Linuxovým jadrom využívajúca princíp „least  privilege“ ● MAC = DTE + RBAC + MLS ● Úpravy zo strany aplikácie: relatívne malé,  ladenie politiky je ale náročné, nutnosť    detailného testovania        www.nethemba.com
 18. 18. Ideálny stav bezpečnosti aplikácie ● ošetrovania všetkých vstupov, 3  layer  rd architektúra aplikácie (stored procedúry) +  prepared statements + PHPIDS + Apache  chroot + mod_security WAF + PHP Safe mode  + PHP Safe settings + PHP Suhosin + Core  GRASP + suPHP + detailné logovanie + NSA  SELinux so zapnutým RBAC/DTE/MLS          www.nethemba.com
 19. 19.   Vďaka za pozornosť          www.nethemba.com

×