Die Laaste Profesie

376 views

Published on

Die Laaste Profesie is ook ‘n soektog na wie die uitverkore volk was, en nou is. En ook wat dit behels.

Lees verder by http://fraga.co.za/store/products/die-laaste-profesie/

Indien ‘n mens ‘n Bybel oopslaan, word dit onmiddelik in twee gedeel. Daar is ‘n Ou Testament, en ‘n Nuwe Testament. Word die woord Testament in die Bybel dieselfde gebruik as in ‘n woordeboek, waar dit beteken dat daar ‘n nalatenskap is. ? Is dit die verhaal van die Ou Erfporsie, en die Nuwe Erfporsie en dui dit dan ook aan wat met die kinders van God gaan gebeur na die aanvang van die erfporsie?

Is daar ‘n profesie wat die oorgang van die Ou Testament na die Nuwe Testament aankondig, en die Ou Testament finaal as oud en verby, verklaar?

So ‘n profesie sal die belangrikste profesie van die Bybel wees, wat God se raadsplan aandui, omdat dit dan ook God se voornemens met die oorgang van die Oue na die Nuwe sal aandui. Daar is honderde profesieë in die Ou Testament wat na Jesus heenwys, en wat in die Nuwe Testament bewaarheid word.

Is die belangrikste een tussen hulle?

Daar is verder ook ‘n paradoks in een van die profete se profesieë, wat daartoe lei dat Christene in die jaar 2006 uitgesluit is van ‘n nuwe verbond wat God met die mensdom aankondig, en dat slegs heidene by die nuwe verbond van God ingesluit is.

Dit klop nie. Indien ‘n Christenvolk, enige tyd na die koms van Christus dit sou lees beteken dit dat God hulle uitsluit van Sy Nuwe Verbond. Waarom sou dit wees?

Die soektog na die Laaste Profesie, ondersoek dan verskeie Bybels, vir hierdie verlore profesie vir volkere. Daar is ‘n soektog in van die oudste Bybels ter wêreld, waaronder die 1541 Bybel in Nederlands, waarvan die uitgewer op die brandstapel verbrand is; die 1662 Latynse Katolieke Bybel, en dan die 1763 Nederlandse Katolieke Bybel. Daarna word verskeie nuwer Afrikaanse, Nederlandse, en Duitse Bybels ondersoek.

Eerstens word daar gevind dat die eerste 1933 Bybel in Afrikaans, dieselfde vertaalfoute bevat, wat alreeds in 1541 voorgekom het, en dat die betrokke bybel dalk nie uit die grondtale vertaal is soos wat die uitgewers beweer het nie.

Wat verder uit die soektog na die Laaste Profesie blyk, is dat een van die belangrike profete, se belangrikste profesie vir volkere; wat die oorgang van die Ou Testament na die Nuwe Testament, aankondig, , verlore geraak het deur verkeerde vertalings.

Vandag word die profesie heeltemal verkeerd vertaal wêreldwyd.

Vir die eerste keer dui die korrek vertaalde profesie aan dat God, in Sy Nuwe Verbond met die mensdom, menige volkere gaan insluit in hierdie Nuwe Verbond. Dit beteken daar is verskeie uitverkore volke van God, wat erfgename is van die genadegawes wat in die verbond ingesluit is.

Die profesie is dan ook die aankondiging van die einde van die Ou Testament, en die einde van die eerste verbond van God met Israel.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
376
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
123
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Die Laaste Profesie

  1. 1. Die Laaste Profesie Pieter Oosthuizen
  2. 2. Die Laaste Profesie is ook ‘n soektog na wie die uitverkore volk was, en nou is. En ook watdit behels.Indien ‘n mens ‘n Bybel oopslaan, word dit onmiddelik in twee gedeel. Daar is ‘n OuTestament, en ‘n Nuwe Testament. Word die woord Testament in die Bybel dieselfdegebruik as in ‘n woordeboek, waar dit beteken dat daar ‘n nalatenskap is. ? Is dit dieverhaal van die Ou Erfporsie, en die Nuwe Erfporsie en dui dit dan ook aan wat met diekinders van God gaan gebeur na die aanvang van die erfporsie ?Is daar ‘n profesie wat die oorgang van die Ou Testament na die Nuwe Testamentaankondig, en die Ou Testament finaal as oud en verby, verklaar ?So ‘n profesie sal die belangrikste profesie van die Bybel wees, wat God se raadsplanaandui, omdat dit dan ook God se voornemens met die oorgang van die Oue na die Nuwesal aandui. Daar is honderde profesieë in die Ou Testament wat na Jesus heenwys, en watin die Nuwe Testament bewaarheid word.Is die belangrikste een tussen hulle ?Daar is verder ook ‘n paradoks in een van die profete se profesieë, wat daartoe lei datChristene in die jaar 2006 uitgesluit is van ‘n nuwe verbond wat God met die mensdomaankondig, en dat slegs heidene by die nuwe verbond van God ingesluit is.Dit klop nie. Indien ‘n Christenvolk, enige tyd na die koms van Christus dit sou leesbeteken dit dat God hulle uitsluit van Sy Nuwe Verbond. Waarom sou dit wees ?
  3. 3. Die soektog na die Laaste Profesie, ondersoek dan verskeie Bybels, vir hierdie verloreprofesie vir volkere. Daar is ‘n soektog in van die oudste Bybels ter wêreld, waaronder die1541 Bybel in Nederlands, waarvan die uitgewer op die brandstapel verbrand is; die 1662Latynse Katolieke Bybel, en dan die 1763 Nederlandse Katolieke Bybel. Daarna wordverskeie nuwer Afrikaanse, Nederlandse, en Duitse Bybels ondersoek.Eerstens word daar gevind dat die eerste 1933 Bybel in Afrikaans, dieselfde vertaalfoutebevat, wat alreeds in 1541 voorgekom het, en dat die betrokke bybel dalk nie uit diegrondtale vertaal is soos wat die uitgewers beweer het nie.Wat verder uit die soektog na die Laaste Profesie blyk, is dat een van die belangrikeprofete, se belangrikste profesie vir volkere; wat die oorgang van die Ou Testament nadie Nuwe Testament, aankondig, , verlore geraak het deur verkeerde vertalings.Vandag word die profesie heeltemal verkeerd vertaal wêreldwyd.Vir die eerste keer dui die korrek vertaalde profesie aan dat God, in Sy Nuwe Verbond metdie mensdom, menige volkere gaan insluit in hierdie Nuwe Verbond. Dit beteken daar isverskeie uitverkore volke van God, wat erfgename is van die genadegawes wat in dieverbond ingesluit is.Die profesie is dan ook die aankondiging van die einde van die Ou Testament, en die eindevan die eerste verbond van God met Israel.
  4. 4. Die profesie kondig dan terselftertyd ook die Nuwe Testament, en die Nuwe Verbond vanGod met verskeie volkere aan, waardeur verskeie volkere dan ook in die Nuwe Verbondingesluit word.Die korrekte profesie was nog nooit in enige taal korrek weergegee nie, behalwe inHebreeus, Latyns, en Engels.Vir die eerste keer kan die profesie nou korrek vir al die tale ter wêreld aangebied word.Hierdie profesie gee dan ook uiteindelik aan menigte volkere die versekering dat indienhulle aan Jesus Christus glo, hulle een van die uitverkore volke is, en sodoende ookeienaarskap kan vat van die genadegawes wat God aan uitverkore volke toesê.Die profesie dui dan ook finaal daarop dat die voorhangsel tussen God en volkere finaalgeskeur het, en dat daar nie meer menslike tussengangers tussen God en volkere nodig isnie.
  5. 5. Die Nederlandse Bybel van 1541.“Da Bibel Algheheele Ouden de Nyeuwe Testamet - met groter neerdrichheyt na deLatijniche text gheco rigeert. .”Hierdie Bybel is uitgegee met die toestemming van Keiser Karel V. Die Bybel is uit Latynsvertaal. Die Bybel dateer uit die dae van Luther, Kalvyn, en die Franse Hugenote. Dit is ook
  6. 6. van die eerste Bybels wat deur die Hervormers vir die Protestantse gelowiges beskikbaargestel was.Die Bybel dateer verder uit die tyd van struwelings tussen die Katolieke Kerk en dieProtestantisme, is ook uitgegee in die tyd wat mense nog op die brandstapels verbrandwas .Die skeppingsverhaal in die 1541 Bybel, waar die Pous van die Katolieke Kerk, as Goduitgebeeld word :
  7. 7. Insetsel in die 1541 Bybel.

×