• Save
Die Afrikaner: 5 -18 April 2013
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Die Afrikaner: 5 -18 April 2013

on

 • 1,468 views

‘n Brief is namens die Boere-Afrikaner Volksraad by die Internasionale Menseregtekomitee in Genève ingedien, waarin die organisasie in kennis gestel is dat die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie ...

‘n Brief is namens die Boere-Afrikaner Volksraad by die Internasionale Menseregtekomitee in Genève ingedien, waarin die organisasie in kennis gestel is dat die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie (SMRK) aangekla word, en ook kennis gekry het dat die ANC-regime aangekla gaan word.

Statistics

Views

Total Views
1,468
Views on SlideShare
744
Embed Views
724

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 724

http://www.neo-genocide.com 723
http://translate.googleusercontent.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Die Afrikaner: 5 -18 April 2013 Die Afrikaner: 5 -18 April 2013 Document Transcript

 • Diehttp://www.hnp.org.za/afrikaner Tel: (012) 335-8523 5 - 18 April 2013 Jaargang 44 Nr. 2057 PRYS R6-00 Aanklag in Genève gelê Volksraad óók na Den Haag ‘n Brief is namens die Boere-Afrikaner Dié brief is deur ‘n lid van Volks- Volksraad by die Internasionale Mense- raad, mnr. Henk van de Graaf, inge- regtekomitee in Genève ingedien, dien. Dit volg nadat ‘n klag vroeër by waarin die organisasie in kennis ge- die SMRK ingedien is oor die mis- stel is dat die Suid-Afrikaanse Mense- kenning van die Boere-Afrikanervolk regtekommissie (SMRK) aangekla se reg op selfbeskikking. word, en ook kennis gekry het dat die Hy het ook op uitnodiging die Volks- ANC-regime aangekla gaan word. raad se vryheidseis by UNPO (Orga- Die Volksraad het by herhaling in nisasie vir Onverteenwoordige Volke skrywes en van verhoë benadruk dat en Mense) in Den Haag ingedien. Hy internasionale ooreenkomste vereis is hartlik ontvang en het sy besoek dat indien die pad gestap is met plaas- aldaar as baie suksesvol beskryf. like remedies, ‘n beroep daarna op die Mnr. Van de Graaf was ook vroeër internasionale gemeenskap gedoen by die Internasionale Strafhof in Den HNP hulle ook daartoe gevoeg het. die on-dersoek van die klagte en het sal word. Die SMRK het etlike maan- Haag, waar hy die Volksraad gevoeg Tydens die pas afgelope besoek kon hom inge-lig oor die vordering daarmee. de lank gesloer om daadwerklik te het tot die volksmoordklagte teen die mnr. Van de Graaf nie die beampte, mnr. Tydens die besoek het mnr. Van de reageer. Trouens, ‘n onderneming dat ANC-regime en van sy ampsdaers. Mark P Dillon, wat die betrokke klag Graaf ook by verskeie politici en organ- ‘n verslag omtrent die klag beskik- Die Verkenners het aanvanklik dié klag hanteer, te siene kry nie, maar het ‘n isasies aangedoen. Opvolgbesoeke is baar is, het uiteindelik geblyk onwaar in 2011 ingedien, waarna ander lang same-spreking met ‘n navorser gevo- ook afgelê om bande wat tydens vorige te wees. organisasies soos onder meer die er. Laas-genoemde is ook gemoeid met be-soeke gesmee is, te verstewig. Verskyningsdatums van Regime lewer blankes uit Die Afrikaner Lesers moet asseblief daarop let dat die koerantTot dusver vanjaar (met die ter perse as die moordenaars van mnr. David Oos-Kaap weens die vakansiedae en ander probleme vir diegaan van die hierdie koerantuitgawe) Hall van Potchefstroom is skokkend. 12. Hettie Phillips – Cradock volgende uitgawes tweeweekliks gaan verskyn.is reeds sowat 45 blankes deur swartes Hierdie twee swartes is deur mnr. Hall 13. Lorraine Shepheard – Port Elizabeth Daar was dus nie ‘n koerant vanvermoor. se weduwee uitgeken, maar haar ge- 14. Robbie Malan – Jeffreysbaai 22 tot 28 Maart 2013 nie. Aanstigtende uitsprake deur persone tuienis is nie as genoegsame bewys 15. Suzie Willemse – Port Elizabeth Die vorige koerant dra die datum van 22 Maartsoos Jacob Zuma ten opsigte van die aanvaar nie. tot 4 April 2013 en hierdie koerant dra die“skuld” omtrent “apartheid” wat die Die ligte strawwe wat opgelê word, Natal datum van 5 tot 18 April 2013. Daar was dus nieblaam altyd op die blankes plaas vir is hoegenaamd nie in ooreenstemming 16. Chad Harris – Estcourt ‘n koerant van 22 tot 28 Maart 2013 nie.alles waarmee die ANC/SAKP-regime met die wrede koelbloedigheid van 17. Rodney Bradley – Durban Die redaksie vra verskoning vir die ongerief watmisluk, dra daartoe by dat die blankes die moordenaars nie. Rodney Malatjie 18. Robin Bothma – Uvongo dit aan lesers kan veroorsaak. Ons vertroupermanent die teikengroep in die en ‘n makker het mev. Saar Holtz- 19. Sarel Pretorius – Kloof dat u sal verstaan en ons vertrou dat die koeranteskalerende volksmoord deur swartes hausen van die Nelspruit-omgewing 20. Brett Williams – Durban verder op ‘n gereelde basis u van dieis. keelaf gesny, maar hy het 12 jaar 21. Karel Potgieter – Pinetown ware feite oor die gebeurtenisse in ons land en Verskeie opposisiepartye het hulle agter tronkstraf vir die moord en 6 jaar vir wêreldwyd sal voorsien.Trevor Manuel geskaar dat die ANC inbraak gekry. Hy was glo 16 jaar oud Vrystaatnie meer die skuld op apartheid kan tydens die moord, en sy makker is 22. Ernest van Rooyen – Parysplaas nie. Volgens hulle moet die eenvoudig net nooit aangekeer nie. 23. Annetjie Van Rooyen – Parysverlede nie die blaam kry nie, maar ‘n Lys (nie volledig nie) word ver- 24. Gordon Bazzard – Bloemfonteindaar moet eerder gefokus word op die volgens gegee van die mense wat tot 25. Gordon Adam – Bethuliverbetering van die land se funk- dusver vanjaar vermoor is. Let wel, dit 26. Lorraine Adam – Bethulisionering. Volgens die SAKP-woord- sluit moorde in stede, dorpe asook op 27. Jannie du Plessis – Villiersvoerder, Jeremy Cronin, is Manuel uit hoewes en plase in. 28. Carmen van der Westhuizen –konteks aangehaal. Noord-Transvaal Welkom Die ineenstorting van die staat blyk 1. Donovan Marais – Phalaborwa 29. Laurens de Wet – Bloemfonteinegter duidelik uit die uitsprake dat 30. Zelda van Rooyen – Welkom“meriete” nie die oorweging moetwees wanneer regters aangewys word Oos-Transvaalnie. Opmerkings soos hierdie dra nie 2. Rudolph van Heerden – Belfast Sentraal-Transvaal 3. Elna van Heerden – Belfast 31. Fiona Finniss – Verwoerdburg PANEELKLOPPERS / PANELBEATINGveel by om vertroue te wek nie, en iseerder gemik daarop om te dien as ‘n 32. Pieter Kellerman – Randburg Wes-Transvaal 33. Manfred Schmidt – Kemptonpark MAJOR STRUCTURAL REPAIRERlamsakkige verskoning vir die uitslui-ting van blanke regters. 4. Johan Stighlingh – Ventersdorp 34. Nick Basson – Vereeniging 5. Eric Labuschagne – Rustenburg 35. Andries Becker – Muldersdrift 24 UUR-INSLEEPDIENS Die regstelsel is besig om al hoe 6. Quintin Brits – Rustenburg 36. Derek Cornelius – Roodepoort 014-596 6727meer in duie te stort en sorg dat blan-kes al hoe meer uitgelewer word aan 7. David Barclay – Wolmaransstad 37. Eddie Fouché – Bapsfontein 38. Shaun Lipshitz - Bedfordview IN BESIGHEIDonbevoegdheid, chaos, asook ‘vreemde’ Wes-Kaaphofbeslissings, dossiere, bewyse en 39. Johan Kemp – Randburg VIR 30 JAAR 8. John Commins – Kaapstadaanklagte wat net van hofrolle af ver- 40. Gert van Wyk – Bapsfontein 9. Dawnsy Mieny – Kaapstad FABRIEKS GOEDGEKEURDE HERSTELLERdwyn. 41. Paul Schulze – Muldersdrift 10. Waldemar Strauss – Danabaai Dawesstraat 94, Rustenburg, 0300 Tel.: 014-596 6727 Die vryspreking in ‘n rondgaande hof 42. Francois Potgieter – Boschkop 11. Anton Bidlingmaier – Strand johan@prontortb.co.za www.prontortb.co.zavan die twee swartes wat uitgeken is
 • 2 DIE AFRIKANER, 5 - 18 April 2013 Die Posbus 1888, PRETORIA. 0001 bir ha Sc http://www.hnp.org.za/afrikaner/ Die kleur van jou vel maak ‘n verskilHoe het ons dit nie die afgelope weke weer opnuut on-dervind dat as ‘n persoon met ‘n wit vel vermoor word,selfs wreed vermoor word, dan dra dit nie soveel gewigas wanneer dit ‘n gekleurde persoon is nie. Dit is nou as die maatstaf wat geneem word, diebohaai is wat daarvan in die media gemaak word. Asdit iemand soos die anderskleurige tienerdogter vanBredasdorp is, dan kan al die koerante en televisieka-nale net nie genoeg te kere gaan oor hoe vreeslik dit isen hoe hartverskeurend dit vir die naasbestaandes isen moet wees nie. Maar as dit die blanke egpaar is watnaby Parys in die Vrystaat vermoor is, dan haal dit niedie voorblaaie nie. Die beriggie word op die binne-blaaie van koerante weggesteek en dit haal glad nieeers die nuusuitsendings van die radio en beeldradionie. Wanneer dit ‘n swart taksie-bestuurder is (al is hy uitMosambiek) dan haal dit die voorblaaie en sal dit som-mer vir ‘n paar dae op die plakkate en op die voor-blaaie uitbasuin word en sal ‘n voormalige minister van Afrika-beleid is sonder koersdie ANC-regime selfs ‘n brief in ‘n Afrikaanse dagbladin Afrikaans daaroor skryf en in hierdie geval nogal Die ramspoedige verloop van die meer ingewikkeld wanneer dit in ver- die nasionale belange van die Re-inklim teen die swak gehalte polisiemanne wat die oor- ANC-bewind se militêre avontuur in band gebring word met die situasie publiek nie. Dit het ander oogmer- die Sentraal-Afrikaanse Republiek in die Demokratiese Republiek van ke, wat al meer klink na die oppor-ledene agter ‘n vangwa aangesleep het sodat die per- (SAR) het ‘n hele katnes oopge- die Kongo. In 2010 is oliekonses- tunistiese uitbuiting van konflikge-soon later in aanhouding gesterf het. krap. Uit verskeie oorde word Suid- sies toegeken aan twee maatskap- biede om wankelende regerings te Dit laat ‘n mens ook weer dink aan ‘n swart Steve Afrika se betrokkenheid in konflik- py, Caprikat en Foxhelp, wat be- steun, regerings met wie daar wins-Biko wat na bewering deur die destydse blanke poli- gebiede nou skerp onder die soek- hoort aan president Zuma se neef, gewende saketransaksies gesluitsiemanne in aanhouding so aangerand is dat hy aan lig geplaas en word daar opnuut ge- Khulubusi Zuma. Die olieblokke wat kan word.sy beserings omgekom het. Dit het daartoe gelei dat hy kyk na die rol wat maatskappye ontgin kan word, grens aan die Al- Dat hierdie avonture nou in die ge-‘n “struggle”-held geword het en dat die HF Verwoerd- daarin speel – maatskappye wat op bertmeer in die ooste van die DRK. sig van die ANC begin ontplof, be-hospitaal nou die Steve Biko-hospitaal heet en dat die een of ander wyse met ANC- Nou word berig dat Suid-Afrika mil- hoort geen verrassing te wees nie.Voortrekkerweg nou ook die Steve Bikolaan genoem leiers verbind word. itêr voorberei vir gesamentlike ope- Dit gaan Suid-Afrika se aansien inword. Ons moet aanneem dat die ANC- rasies in die ooste van die Demo- die internasionale wêreld verder ‘n Mens wonder net of daar dalk in die toekoms een bewind in Afrika op dieselfde manier kratiese Republiek van die Kongo – skade berokken, en dit sal beteken sal optree as binnelands, naamlik saam met magte uit Mosambiek, dat die onstabiliteit van Afrika ookvan die strate in Daveyton, ‘n swart woonbuurt naby om die tafel te dek vir die bevoor- Malawi en Tanzanië. Anders as die op Suid-Afrika geprojekteer word.Benoni, waar die swart Mosambieker na sy dood ge- deling en verryking van hul politieke operasie in die SAR word hierdie Boonop kos dit ons land se belast-sleep is, na hierdie taksiebestuurder genoem gaan elite. Met die bevordering van die optrede deur die Verenigde Nasies ingbetalers ’n fortuin en word geldword nie. demokrasie in Afrika het dit werklik gesteun, en dit is veral gerig teen wat aan binnelandse ontwikkeling Sou die media en die base agter die media dan met niks te doen nie. bestee moes word, verkwis om aandonkerbrille kyk na sekere gebeurtenisse en dan weer Die argument dat Suid-Afrikaanse die ANC ’n soort status as die po-met vergrootglase na ander gebeurtenisse? Want hoe soldate dringend in die SAR ontplooi lisieman van Afrika te probeer gee.verklaar ons dit dat die wrede moorde op blankes in ‘n is om stabiliteit te bevorder, is sui- PERSPEKTIEF Die skreiende aspek van die saakbaie groot mate verswyg word en selfs somtyds geïg- wer propaganda. Die aanwending is egter die verslegtende misdaadsi-noreer word, terwyl daar soveel aandag gegee word van troepe het immers te doen met tuasie in Suid-Afrika self. Terwyl geldaan elke moord op ‘n nieblanke. Het dit dalk iets daar- ’n magstryd, en dit was een wat aan militêre en semi-militêre opera-mee te doen dat die verdagtes in die geval van blank- president Bouzizè van die SAR deur sies in Afrika spandeer word, verval loshan-de verloor het, ten spyte van sekere gebiede in ons land heelte-es wat vermoor word, byna altyd swartes is, terwyl die Suid-Afrika se hulp. Meinhard Peters mal in wanorde. Die moorde en roof-moordenaars en verdagtes van anderskleuriges Die onthullings oor finansiële be- togte in die Muldersdrif-gebied isgewoonlik ook swartes is? lange van sekere ANC-leiers in dié een voorbeeld. Daar word Suid-Afri- ‘n Mens wil byna nie die afleiding maak nie, maar die gebied sal toeneem, namate die kaanse burgers weerloos gelaat ingedagte kom tog by mens op dat die vermoording van Verbonde aan die Instituut vir motiewe van die regering se betrok- ’n situasie wat eintlik vra vir drin-blankes maar “reg” sou wees. Dit kan maar gebeur, kenheid ontbloot word. Daar was Kultuur en Geskiedenis gende sekuriteitsoptrede deur diewant ons is ‘n verpestelike volk wat eintlik nie reg het reeds ’n ooreenkoms tussen Mbeki regering.om te leef nie en veral nie hier in Suid-Afrika waar ons en Bouzizè in 2007, en verskeie on- Ons weermag is reeds betrokke inindringers van buite is wat nog in die verlede op ‘n on- derhandelinge tussen ’n adviseur die M23-rebellegroep wat blykbaar die Krugerwildtuin om daar orde teregmatige wyse hierdie land sou bekom het deur dit van Bouzizè, Didier Pereira, en Suid- taamlik sterk is. probeer herstel wat wildstropery be-van die regmatige eienaars, naamlik die swartes, te Afrikaanse maatskappye wat ten Die ANC-bewind se militêre avon- tref. Die oopstel van die grense nagesteel het. Is dit nie maar ‘n manier van die ANC-regi- nouste met die ANC geassosieer ture is hoogs onreëlmatig en uiters Mosambiek lê aan die wortel van word. opportunisties. Watter nasionale be- die saak. Baie meer sal gedoen moetme en die liberale buitewêreld, die internasionale Die voormalige Umkhonto weSizwe lange word bedreig dat dit enigsins word om renosterstropery werklikwêreld wat die ANC al die jare ondersteun het in hulle leier, Joshua Nxumalo, se maat- militêre betrokkenheid sou regverdig? uit te wis.“struggle” om hier aan bewind te kom, om hulleself te skappy, Serengeti Defence Techno- In die Suid-Afrikaanse Weermag se Ons landsgrense is in die alge-regverdig nie? logies, was betrokke by verdedi- betrokkenheid in Suidwes-Afrika en meen onbewaak, wat dit moontlik Dan verwonder mens jou ook nie as Jacob Zuma sê gingskontrakte met die SAR. Nxu- Angola vanaf 1975, was daar ’n dui- maak vir duisende vreemdelinge omdat verkragters behoort soos in Tjaka se tyd met ‘n malo se ander maatskappy, Seren- delike bedreiging. Terroristebendes, Suid-Afrika jaarliks binne te dring enassegaai deurboor word, want mense het nie meer geti Group Holdings, het betrokke ondersteun deur vreemde moond- om hulle in plakkersdorpe te vestig.respek vir vrouens nie en kinders en jongmense het geraak by die SAR-maatskappy, hede soos die Sowjetunie, Oos-Duits- In hoeveel gevalle lees ons nie vanook nie meer respek vir ouer mense nie. ‘n Mens won- Inala, wat ten doel het om beheer te land en Kuba het al vanaf Augustus plaasaanvallers wat uit Zimbabweder net of Zuma homself ook in gedagte gehad het toe verkry oor diamanthandel in die 1966 aanvalle binne Suid-Afrika se kom nie? In hoeveel gevalle vlughy van verkragters gepraat het? SAR. Die ANC se Chancellor House grondgebied uitgevoer. Na die re- aanvallers nie terug na die plakkers- Trust het byvoorbeeld 15% aandele wolusionêre bewindsveranderinge dorpe, waar daar nie adresse of Is dit nie hoog tyd dat ons hierdie onhoudbare si- in Serengeti Group Holdings. in Mosambiek en Angola het daar ’n beheer oor die inwoners is nie.tuasie omkeer en sorg dat ons die HNP voluit steun Verder word vrae gevra oor die militêre opbou plaasgevind wat dui- Daar is werklik groter prioriteite asmet al ons kragte en met alle middele sodat ons ons- Suid-Afrikaanse maatskappy, Dig Oil, delik teen die Republiek van Suid- om wankelende diktators elders inself weer kan regeer soos wat ons glo dat God wil hê wat regeringskontrakte bekom het Afrika gerig was. Suid-Afrika was Afrika in stand te probeer hou, endat ‘n land regeer moet word volgens sy Woord en vol- vir olie-prospektering in die SAR, dus ten volle geregverdig, selfs in daar is groter prioriteite vir ’n rege-gens die beginsels daarin vervat nie? Dit is wat ons asook oor EliteSA (‘n sekuriteits- terme van die volkereg, om homself ring as om sy sakevennote se be-begeer dat ons ons opnuut tot die HERE onse God sal maatskappy) wat blykbaar in dié te verdedig. sigheid te bevorder met behulp vanbekeer en Hom sal dien soos wat Hy dit wil. Al manier land se diamante en goud belang- Die ANC se militêre optrede in Afri- die nasionale weermag. Ongelukkigwaarop ons dit sal regkry, is om die Boere-Afrikaner- stel. ka (soos in die Sudan, Rwanda, die kan van ’n korrupte regering niks an-volksraad te steun in sy eis om vryheid vir ons volk. Die verwarrende prentjie wat ron- DRK en die SAR) kan nie gereg- ders verwag word as korrupte poli- dom die SAR ontstaan, word nog verdig word vanuit die oogpunt van tiek nie.
 • DIE AFRIKANER, 5- 18 April 2013 3 Louis van der Schyff op Vryheid Oorlog-oorlog vir Afrikaners moet opstaan vir hul vryheid! kleptokrate gespeel“Die politieke organisasie Dundee besoek. Die aand is Mnr Van der Schyff het sy die Afrikaner dwarsdeur dieen die politieke leier wat ’n vergadering op Vryheid ge- waardering uitgespreek vir geskiedenis in elke oorloghulle stryd voer op die be- hou waartydens die stryd- die manier waarop die sanger ’n minderheid was, is korrekginsels van Afrikanernasio- raad van Vryheid herorga- en akteur, Steve Hofmeyr, in die sin dat ons in getallenalisme, is werd om vertrou niseer is. die aanwesiges by TLU SA ’n minderheid was. Maar ’nte word. Dit is slegs op Mnr Joubert het aan Die Afri- se Goliat van Gat-fees op 30 volk kan nooit ’n minder-daardie beginselbasis waar kaner gesê die besoek was in Maart in Pretoria opgevorder heid wees nie. Daarom het diedie Afrikanervolk versamel alle opsigte geslaagd. Die ma- het tot verset teen die ANC. Afrikaner met God se ge-kan word en vanuit daardie nier waarop hy en die sekre- Dit is korrek dat mnr Hof- nade by Bloedrivier en teenbeginsels wat die stryd ge- taris by die inividuele be- meyr gesê het die Afrikaner die Britse oormag oorwin.stry moet word om as volk soeke ontvang is, getuig van lo- sal oorleef omdat dit in ons Ons kon oorwin omdat onsweer ons vryheid in ons va- jaliteit en toegewyde steun aan are is. as volk die oormag aange-derland te herwin.” die HNP. Toe mnr Hofmeyr egter die pak en oorwin het”, het mnr Dit was die boodskap van Die vaste vertroue en die politieke leiers en politieke Van der Schyff gesê.die hoofsekretaris van die HNP, positiewe manier waarop die partye aangeval het dat hulle “Dit is goed om Afrikanersmnr Louis van der Schyff, boodskap by die vergade- nie die volk verenig nie, het in beweging te bring teentydens ’n vergadering op Vry- ring ontvang is, is ’n bewys hy ook die HNP aangeval. die ANC. Daarvoor is ons aanheid in Noord-Natal op 3 April. dat die HNP in Natal steeds Mnr Van der Schyff het gesê Steve ons dank verskuldig. Mnr Van der Schyff en die die moed en die wil het om hy glo ook die Afrikaner sal Dit is egter net so belangrikvoorsitter van die HNP, mnr Afrikaners te motiveer en op oorleef. Meer nog - hy glo om by die Afrikanervolk diePeet Joubert, het saam met te vorder tot die vryheidstryd. die Afrikaner sal oorwin. Hy gees en die wil tot vryheid Die ontplooiing van sowat 1 000 Suid-Afrikaansemnr Kosie Erasmus, voor- Hierin speel die man aan die het gesê dit wat mnr Hof- wakker te maak. Hierdie vry- soldate in die sogenaamde Demokratiese Republiekmalige voorsitter van die HNP, stuur, mnr Kosie Erasmus, ’n meyr sê in ons are vloei, dit heidsgees moet groei sodat van die Kongo (DRK) word gedoen om ANC/SAKP-enkele persone op Vryheid en sterk leidende rol. is nasionalisme - Afrikaner- die media en nasionaliste in die familiebelange in olie aldaar te beskerm. nasionalisme. Daardie nasio- Westerse wêreld kan kennis nalisme is gekoppel aan ras. neem van ’n volk wat nie net Vroeër is berig dat die soldate deel van ‘n JUANS Die Afrikaner is ’n Witman. “As mnr Hofmeyr sê die wil oorleef nie, maar weer sal oorwin om vry te wees in sy Verenigde Nasies taakmag vorm om teen die M23-rebelle te veg in die oostelike deel van die DRK, waar ‘n burgeroorlog nogmaals uitgebreek het. PIK EN GRAAF; BREKERS EN BOUERS; politieke leiers kry nie die volk vaderland.” WIEL EN TANG; BOOR EN PLAK; Volgens kenners word die rebelle deur bymekaar nie, dan moet hy Reëlings word reeds getref KAS EN STOEL; BANK EN HUIS die SA-Weermag onderskat. Kommer is ook besef die eenheid kan vir opvolgbesoeke deur mnre ook uitgespreek oor die swak leierskap ONS DOEN TUINE, KLEIN BOUWERK, slegs op die beginsel van Afri- Joubert en Van der Schyff in in die SANW. KOOP EN VERKOOP GOEDKOOP MOTORS, kanernasionalisme geskied. ander dele van Natal vroeg MAAK GOED REG, KOOP EN VERKOOP MEUBELS, “Hofmeyr se standpunt dat in Mei. Op sterkte hiervan lyk dit asof die VERBREED GRONDGEBIED vernederende fiasko van die Sentraal Afrikaanse EK DOEN GRAAG WERK VIR MY Republiek (SAR) herhaal gaan word. Die VOLKSGENOTE TEEN REGVERDIGE PRYSE. BRUWER media berig dat die ANC/SAKP-kleptokrate mineraalbelange in die SAR het. Die SANW is TANS TE KOOP: KAJUITBOOT MET 65 MERCURY OP SLEEPWA - ONGEREGISTREERD R15 000 MENLOPARK intussen gevra om uit dié land te onttrek. Vrae oor die ‘grondwetlikheid’ van Jacob Zuma se AUSTIN OF ENGLAND 1953 model Oogkundiges R25 000 optrede en die ware rede vir die stuur van troepe ONGEREGISTREERD Charlesstraat 496, Pretoria soontoe word in dieselfde trant as die SKYGO 200 MOTORFIETS wapenskandaal, Nkandla en GEREGISTREERD R5 000 Tel. (012) 346 1038 vele ander ‘finansiële belange’ hanteer. ALLES WORD VOETSTOOTS VERKOOP Tot u diens vir KONTAK MY GERUS - JUAN JOUBERT - OF LOS Nog ‘n paar miljard rand gaan in die niet Brille, Kontaklense sonbrille en Kunsoë verdwyn met die DRK-poging, terwyl ANC/SAKP- ‘N BOODSKAP BY 048 - 881 5262 048 - 881 3483 (KANTOORURE) (NA URE) LW: Ons doen kleurvoorkeur ontledings kleptokrate van verhoë af die massas opstook POSBUS 447; KOLLEGEWEG 10; CRADOCK - op die “INTUITIVE COLORIMETER” om persone met en tot rassehaat teen blankes aanstig. OOS-KAAP; 5880 disleksie en leerprobleme te help. Boeretaal nr. 4 Daar’s nie ’n manier nie... Ons beleef vandag ’n moontlik; ek kan dit nie inpas nie; ons weier om dit bruike van die woord, tipe. Daar bestaan egter ver- hele reeks nuwe probleme in Afrikaans, onder die te aanvaar; ek kan nie insien hoe dit gedoen kan skeie maniere om dieselfde gedagte uit te druk wan- druk van Engels in die media, in skole, oor die inter- word nie; niemand sal dit ooit kan doen nie; dit sal neer ons wil sê dié tipe van ding, sonder dat dit na net, op rekenaars, en selfs op universiteit. Ons kan nooit gebeur nie; ek sal dit nooit regkry nie; dit is ’n cliché hoef te klink. Ons kan liewer praat van: hier- byna skryf: Daar’s nie ’n manier hoe Afrikaans sui- regtig te veel gevra; dit is geheel en al onaanvaar- wer gaan bly met al dié invloede nie. Die uitdrukking baar. die soort ding; hierdie soort verskynsel; hierdie klas daar’s nie ’n manier nie is juis ’n voorbeeld van dié Iemand sê onlangs in ’n onderhoud oor ’n vreemde van produkte; sulke items; sulke gebeure; soortge- groeiende taalprobleem. Afrikaners gebruik dit graag gereg: ”Daar’s nie ’n manier dat mens dit kan eet lyke gebruike; dergelike verskynsels of ook derge- in navolging van die Engelse uitdrukking, there’s no nie.” Sy kon liewer sê: Mens sal dit nooit inkry nie!; like dinge. way. ek sal dit nooit kan eet nie!; óf niemand kan dit eet Miskien sou mense redeneer dat dit nie so ver- nie. Jy kan ook gewoonweg sê: ek sal dit nie regkry Woordeskat. Ons kan die volgende woorde gerus keerd is nie. Ons kan immers sê: Daar is werklik nie om so-iets te eet nie. ’n manier waarop ek hierdie probleem kan oplos nie. beter leer ken en hulle meer gebruik: ’n skel geluid; Maar dan gebruik ons tog ’n volsin, en met die kor- Om ’n projek uit te rol. Dit klink so maklik om ’n om op staande voet te besluit;’n manjifieke verto- rekte grammatika. Die wyse waarop daar’s nie ’n produk, ’n program of ’n projek uit te rol. Dit is beter ning;’n puik prestasie; walglike gedrag; geroese- manier nie gebruik word, neig om ’n populêre cliché Afrikaans om te sê: ’n projek in werking te stel, ’n moes; volksheiligdom; triestige weer; geestesbesit; te word, een wat die Engelse vorm slaafs navolg. produk te loods, ’n program aan te kondig of ’n pro- bedevaart; onaardse geluid; ’n ergerlike gewoonte; By nadere ontleding besef jy dat daar dikwels ’n gram daar te stel. Mens kan ook ’n program of ’n bepaalde emosie bykom. Die uitdrukking bevat ’n veldtog ontplooi, of projekte van stapel laat loop. Dit ’n dwase beleid; krotwyk; titseltjie; tjankbalie; sper- sterk ontkenning, ’n weiering, ’n verontwaardigde af- is beter om ’n beleid toe te pas, as om dit uit te rol. streep. wysing, of die suggestie van iets wat onmoontlik kan Ons kan ook ’n projek implementeer. ________________________________________ gebeur. Die uitspreek van sulke emosies gaan ook Hierdie rubriek word behartig deur die GHA. Ons gepaard met gebare, gesigsuitdrukkings of lyftaal. Dié tipe ding. Verwysings na dié tipe ding kom stel veral belang in lesers se ervaring van taalprob- Dit is juis dié emosionele aspek wat die leidrade ver- taamlik algemeen voor. Dit laat mens dink dat dit skaf om alternatiewe uitdrukkings daarvoor te vind. ingeburger is in die volksmond. Taalkenners soos leme, beskouings oor Afrikaans, navrae in verband Dink gerus aan alternatiewe uitdrukkings soos die HJJM van der Merwe aanvaar egter die tipe asook met woorde, en nuttige mededelings. Skryf gerus volgende: Dit kan nie gebeur nie; dit lyk vir my on- die tipe van. Die HAT verduidelik verskillende ge- aan boeretaal@afrikaans.org.za View slide
 • 4 DIE AFRIKANER, 5 - 18 April 2013Jansen is reg oor Mandela ... Die Afrikaner deurgaans wanneer daar na jou kommentare verwys is, geskryf het van Ma(r)x du Preez?Die uitlating van prof Jonathan Jansen van Bloemfontein,soos hy die media aangehaal is, dat hy wens Nelson Man-dela wil nou sterf, het ‘n groot herrie veroorsaak. Die aanslag teen Jansen is van so ‘n aard dat dit eintlik Sarel Rugby en weer rugby Hierdie keer het Sarel maar die foon opgetel en sy vrienddie vraag vra: hoe kan enige mens die kommunis wat deurdie media tot ’n godheid verhef is, so verneder? Sarel stem nie graag met Jansen saam nie. Jansen is ookmaar in die kamp wat nie sal ophou om teen apartheid en Super Isak gebel. Sjoe, ou Isak, het Sarel gesê. Wat ’n slagting was dit nie toe daardie Tukkies in hulle hoogste rat kom. Die arme Maties (wat die hele seisoen nie ‘n enkele wedstryd verloorteen Afrikanernasionalisme te veg nie. Maar sy uitlating het nie) het geen raad gehad nie. Die vyf punt wat hulleoor dié kommunis is nie so vergesog nie. SE POLITIEKE DINGE gekry het, het hulle gevlei. Natuurlik word Mandela gereeld in die hospitaal opge- Dit laat Sarel dink aan die kommentator wat lank geledeneem om sy lewe te verleng. Bog met die verklarings van gesê het die verloorspan was gelukkig om die nul punte teroetine-ondersoeke. En wanneer hy hospitaal toe gaan, is denke, versoening en nederigheid. kry wat op die telbord staan.dit wêreldnuus. En dan word al die propaganda wat oor Sarel sidder as hy lees waaraan ons jongmense in hierdie “Ja, dit was mooi rugby,” sê ou Isak. “Maar het jy opgeletdekades reeds gemaak is oor die dag wanneer hy sterf, land blootgestel word. Verbeel jou. Mandela en Luthuli. dat daardie kommentaror nie een keer homself oor die perdweer herhaal. Pas op vir die nag van die lang messe! Die groot skade is natuurlik dat indien daar blanke en getel het met die uitsonderlike goeie spel van die swartOnthou wat het Siener gesê van die emmer bloed wat omval! Afrikaner-jongmense teenwoordig was, hulle hierdie mis- spelers nie? Nie eers oor Blommetjie nie. Wat sou die rede En so word Mandela steeds gebruik om die Witman in leide propaganda van die professor sal glo. Is daardie jong- wees vir hierdie ommeswaai?” wou Isak weet.Suid-Afrika te inhibeer deur die vrees vir dáárdie nag mense se ouers in staat om die propaganda om te keer? Of Sarel weet nie. Wat Sarel egter steeds stom slaan, is dielewend te hou. is hulle ook beïnvloed met die liberale propaganda wat met feit dat die kommenators op die veld net in die taal van die Sarel is oortuig daarvan dat daar niks sal gebeur wanneer John Vorster se oorgawe-politiek in 1966 begin het en al- veroweraar praat. Dit is ’n wedstryd tussen die twee groot-Mandela doodgaan nie. Hy sal net weer oor die ganse gaande spoed opgetel het tot met die finale oorgawe in ste Afrikaanse universiteite (of is dit?) wat in Suid-Afrikawêreld gehuldig word as die grootste wonder wat ooit die 1994 waarna die kommunistiese propagandakraan vol haat uitsaai vir ’n hoofsaaklik Afrikaanse kykerspubliek. Enaardbodem bewandel het. Maar sy dood sal ook aan Sarel op die Afrikaners oopgedraa is? daar word net Ingels gepraat. Ag nee, sies man!en mense wat die waarheid ken, die geleentheid gee om Sarel wil vir die jong (en ou) Afrikaners sê: Staan vas byweer te skryf en te praat oor Mandela die kommunis wat ons eie Afrikaner volkshelde waarvan daar so baie is. Toe Maggie sterfdie hoof-instrument was om die Witman in Suid-Afrika uit Staan vas by die geloof van ‘n Paul Kruger, die durf van ‘nte delg. Christiaan de Wet, die helder denke van Hendrik Frensch Die afsterwe van die Ystervrou van Brittanje, Margaret Jansen is reg. Laat Mandela hospitaal toe gaan en sterf Verwoerd, die nederigheid van Albert Hertzog en die ver- Thatcher, laat Srael toe dink aan die staaltjie wat destydssoos dit die Almagtige God behaag. Laat ons as Afrikaners siendheid van Jaap Marais. vertel is toe sy nog die eerste minister van die Ingelse was.en Blankes onbevrees voortgaan om te veg vir die herstel Daar word vertel van ’n bekende swart vrou wat toe hoogvan ons vryheid in ons vaderland. Ignoreer die vrees wat As die wiel ook vir joernaliste draai in die politiek in Suid-Afrika opgetree het. Sy was opdie kommuniste so onverpoosd op ons aflaai met vals pro- besoek aan Brittanje en het ’n glansryke onthaal deurpaganda oor dié kommunis wat FW de Klerk op die Dit is nogal ironies dat Max du Preez die media waarsku Maggie bygewoon.Afrikanervolk losgelaat het. om nie gebruik te word in politieke smeerveldtogte nie. In die loop van die aand maak sy toe moeite om by Du Preez sê as oud-koerantman kry hy seer wanneer hy Maggie uit te kom om haarself te kan voorstel. In Ingels...maar hy praat twak oor leierskap sien hoe verslaggewers hulle laat gebruik om politici se vra sy toe vir Maggie of sy die Ystervrou van Brittanje is. vuil gevegte vir hulle te veg. “Sommige mense noem my so,” was Maggie se antwoord.Jansen se ware kleure het natuurlik na vore gekom toe hy Ja, Max. Sarel dink nou nie dat jy die een is om werklik “I am the Iron lady of South Africa,” het die ANC-poli-die leerlinge in Bloemfontein toegespreek het oor leierskap. oor hierdie onderwerp jou uit te spreek nie. Jy het as koe- tikus gespog, waarop Maggie gereageer het: “And for Hy sê toe Mandela, Mohandas Gandhi, Martin Luther rantman bekendheid verwerf juis omdat jy die mondstuk whom do you iron?”King jr en Albert Luthuli is rolmodelle van leierskap. Hulle was wat die politiek van die Nasionale Party (salige ge- Sarel het nie geweet dat die Ingelse ook so ‘n sin virhet die eienskappe wat leiers nodig het soos durf, helder dagtenis) so verbete na links gedruk het. Onthou jy nog dat humor het nie. Woord en Wêreld Sing weer ‘n slag!Ons volk het opgehou sing! Want daar is teen mekaar skreeuende gedreun van staan en veral volksvryheid is ook deelniks meer om oor te sing nie, sê baie allerlei lawaaigoed! En let op: só ‘n skare daarvan. Dit is ‘n Bybelse gegewe – leesvolksgenote. Ons verlede word verguis, jeugdige – en ouerige – mense swaai en maar weer ‘n keer in u Bybel die Boekons hede opgemors en ons toekoms is draai en gil en juig met glaserige oë en van die Psalms deur. Voortdurend wordduister. Dit is die soort van taal wat jy hoor verslapte spiere... Maar sing? Dit is daar die volk se nood, sy hoop, sy vreug-as jy met ons mense praat. hoogstens ‘n aantal aanbiddingskrete de en sy vrees uitgesing, En voortdurend Gelukkig is daar nog ‘n klompie Bitter- van ‘n duiwelbesetene, van ‘n trop we- word die volk opgeroep om moed te skepeinders wat op ons byeenkomste nog wel sens onder massa-hipnose. vir die stryd. “Want met U loop ek ‘n ben-sing. Dalk nog “Die Stem” se eerste vers en Toegegee: daar is gelukkig nog orga- de storm en met my God spring ek oor ‘nas dit baie goed gaan – die vierde strofe. nisasies soos die F.A.K. wat moedig (of muur”, sing Psalm 18 in ‘n triomfantlikeMaar ek het al opgemerk dat veral die wanhopig?) probeer om met nuwe ritmes, toon.jonger geslag maar swaar kry, veral met waarvan baie by Afrika-stamme geleen “Op u Almag vas vertrouend het onsvers vier! Dan word dit so kop-onderstebo is, nog ou en nuwe liedjies aan te bied om vadere gebou. Gee ook ons die krag, ogesing soos in die kerk en die dominee ‘n te sing as ons as “Afrikane” of “Afrikaan- HERE, om te handhaaf en te hou”, singminder bekende Psalm of Gesang opgee. ses” byeenkom. Maar die siel is daar dik- daardie vierde vers van ons volkslied. DitDie bietjie geluid wat dan nog uit ons wels uit. Egte sang is anders. Dit jaag daar- is darem iets anders as om soos diekongres- of kerkgangers uitkom, slaan die duiwel van netnou (vrees, angs, ver- “Swartwitpense” (vroeër die “Springbok-teen die vloer vas. En dit is soos baie van Ds. LH Stavast raad van jou eie) weg. ke”) met die hand op die hart te vra datons mense voel oor ons bestaan in Martin Luther het eenmaal gesê: “Daarhierdie land: ons is teen die vloer! waar gesing word, kruip die duiwel weg”. “Nkosi” vir Afrika moet seën. Jy kan vir Die lied, die vreugdeslied, die strydlied is of ten kwade. Jy sing die Satan in of jy Maar hy het gepraat van waarlik sing, jouself maar ‘n “Nkosi” kies: dit kan ‘nweg! En ‘n volk wat nie meer so kan sing sing hom uit. Luister maar na wat aan ons soos wat die Bybel ons van sang vertel. voorvadergees wees vir die een en “Allah”nie, is op ‘n afdraande pad. Hy is hard be- jongmense voorgesing word deur die hui- Dit is ‘n opbeurende, lewenslustige en vir iemand anders en vir jou het die naamsig om sy volkwees, sy volksiel te verloor. dige massamedia. Dikwels is dit kakofo- hoopvolle sang, dikwels ‘n dansende tipe. dalk iets te doen met jou ouma se Bybel.In ons sangloosheid sluip die duiwel van nieë van gekerm, geskreeu en ‘n oorver- Nee, hy praat nou nie van kerkgesang en Ons voorgeslag het wel geweet van Wievrees, angs, bekommernis, onbetrokken- dowende gedruis van tromme en die rou dergelike vroomhede nie. Luther het ook hulle gesing het. “Ek wéét in Wie ek gegloheid en selfs verraad in ons binnekamers klanke van saksofone en dergelike raas- sy volksang geken en aangehelp. het, sê Paulus vanuit die tronk vir Timo-en ons volkslewe in. goed. Sang en musiek was in die Reformasie- theus (1: 12). En van en vir Hom sing Baie begin vra: “watter volk praat jy van?” Baie “kunstenaars” sing ook nie meer tyd nie net iets vir kerkhervorming nie. ons.Sang en musiek speel ‘n geweldige rol in nie: hulle “rap”. Dit is dikwels onverstaan- Die Reformasie het gegaan oor die ge- (Vervolg).die hart van mense en volke. Ten goede bare stemgeratel teen die agtergrond van heel van die menselewe. En volksbe- View slide
 • DIE AFRIKANER, 5 - 18 April 2013 5Plaaslike waarneming en kommentaarDie politieke ekonomie van korrupsie Tentakels wyer in blanke bates geslaan Die wetsontwerp oor onteiening is sluit oor die vergoeding wat betaal gebou is. “Maak nie saak hoe min dieDie direkte bemoeienis van Jacob wys word. opnuut op die tafel en gaan die net moet word. Die wetsontwerp ver- regering beoog om die maatreël teZuma in munisipale sake het Op Potchefstroom het Zuma en sy baie wyer span om nie net grond minder die vergoeding wat tans gebruik nie, want wanneer dit eers oponlangs vir die tweede keer binne ‘n ‘opperbevel’ ook ingegryp nadat die nie, maar ook besigheidseiendom- veronderstel is om betaal te word die wetboek is, is daar weinig wat dieredelike kort tydsbestek plaasgevind. DA die burgemeesterskap van die me, mynregte, patente en aandele volgens markverwante vergoeding staatsagentskappe verhinder om die Dié keer het hy en sy ANC-‘top- dorp op ‘n bisarre wyse in die hande vir die ANC-allianse vennote en en aangevul te word deur geld vir metode al hoe meer te gebruik.bestuur’ kort ná ‘n besoek aan die gekry het weens binnegevegte in die kaders in die hande te kry. verliese gely. Dit vermeerder ook die “Die blote risiko hiervan is genoegMbizana munisipaliteit (Kokstad en ANC-dorpsbestuur en bewerings Die magte om die onteiening te kanse dat die staat al hoe meer tot om die eiendomsreg van alle Suid-omgewing in die Oos-Kaap) die van korrupsie teen die ANC-burge- doen, gaan insgelyks aansienlik uit- hierdie drastiese optrede sal oorgaan. Afrikaners omver te werp. Dit salburgemeester, speaker en hoofsweep meester, Maphetle Maphetle. Jacob gebrei word sodat dit staatsdeparte- Volgens Jeffery sal slegs diegene op sy beurt verhinder dat beleggingsaangesê om te bedank. Dit is net Zuma en sy ‘staf’ het gesorg dat Ma- mente en ander staatsentiteite op al met onbeperkte finansiële bronne in en ekonomiese groei plaasvind ensoos die Zuma-besoek ‘n ruk gelede phetle heraangestel word nadat ‘n die regeringsvlakke insluit. ‘n So- die praktyk aandring op ‘n ander hof- dit moeiliker maak om werkloos-aan Potchefstroom ‘n her(be)vestig- hofuitspraak aan die einde van Maart genaamde “onteieningsowerheid” beslissing omtrent die vergoeding heid en armoede te oorkom.”ing van die ANC se oppermag. bevind het dat die DA se prof. An- sal eienaarskap en besit van eien- aangesien die uitgerekte litigasie feit- Kokstad en omstreke se munisipale nette Combrink se burgemeesterskap dom neem voordat enige vergoe- lik geen waarborg vir sukses het nie. Die ANC-regime se grondhervor-probleme verskil nie veel van dié el- ‘onwettig’ was. ding uitbetaal word. Vergoeding sal Sy meen dat die wetsontwerp is stry- mingsplan het tot dusver klaaglik mis-ders in die land nie, naamlik dit is Die ANC-alliansie op Kokstad en net betaal word indien daar met die dig met die nasionale ontwikkelings- luk. Weinig van die ‘grondeisers’ wouverlede jaar onder administrasie ge- Potchefstroom is deur die opperbe- staat oor die bedrag ooreengekom is plan (NOP), waarin die belangrik- uiteindelik regtig grond hê, maar hetplaas nadat die munisipale bestuur- stuur vasgevat en die “politieke eko- of dit deur die howe beslis is. Laas- heid van sekerheid omtrent grond-der geskors is. Laasgenoemde het egter nomie” aangedryf deur korrupsie eerder aanspraak gemaak op geld. Meer genoemde sal druk op die onteiende regte, mynregte en soortegelyke regte as 71 000 eise is uitbetaal en slegsdie steun van die ANC en SAKP (soos ‘n Engelse koerant dit heel ge- eienaar plaas om die vergoeding aan- herken word. “Die NOP is veron-geniet. Die skorsing en ‘n reeks raads- pas beskryf) is weer deeglik in plek. sowat 5 856 het vir restitusie gevra. gebied deur die staat te aanvaar, derstel om die regering se bloudruk ‘n Onlangse studie van die RGNvergaderings is daarna deur ‘n hof Soortgelyke optrede kan verder vo- eerder as om sonder die voordeel omtrent hul beleid te wees en omongeldig verklaar. rentoe verwag word. het getoon dat slegs 167 van ‘n proef- van die eiendom of die waarde voorrang te geniet in beleidskeuses.” groep van 301 in die Wes-Kaap, Die eintlike rede vir die ingryping ’n ‘Algemene’ verkiesing word aan- daarvan in geld te bly, meen ‘n na- Sy het gewaarsku dat die wetsont-is geleë in die woorde van die ANC- staande jaar gehou. Die diepgewortelde Natal en Wes-Transvaal nog aktief vorser van die Suid-Afrikaanse In- werp staatsagentskappe die mag gee boer op die grond wat hulle bekomwoordvoerder in die Oos-Kaap, naam- “politieke ekonomie van korrupsie” stituut vir Rasse-aangeleenthede, om boere, maatskappye en gewonelik dat daar algehele verset teen pro- is al vir meer as 18 jaar ‘n belan- het. Baie van hulle benut ook net ‘n dr. Anthea Jeffery. mense se belangrikste bates ‘weg te baie klein gedeelte van hul grondvinsiale en nasionale leiding op Kok- grike bron van befondsing vir die Ingevolge die nuwe weergawe van neem’, soms is dit hulle enigste ba-stad (was). Nuwe leiers gaan aange- ANC/SAKP en Cosatu. vir landboudoeleindes. die wetsontwerp sal die howe be- tes wat oor dekades met moeite op- Afrikanerliberalisme Liberalisme en die Opvoeding prof. F van der StoepDie vordering wat die liberalisme op bondgenoot van die liberalalisme skerp moet word. Om hierdie rededie gebied van die opvoeding gemaak word in hierdie praktyk ook noukeurig was dit van vroeg af reeds doelgebied In hierdie referaat skryf ‘n opvoedkundige,het gedurende die afgelope eeu is gekies met die oog op ‘n effektiewe vir die liberalisme, en is dit nie alleen prof. dr. F van der Stoep, oor die Liberalismeinderdaad, soos op al die ander lewens- bevryding van die opvoeding in die interessant nie maar ook uiters belan- en die Opvoeding. Ook op hierdie terrein was dieterreine, oorweldigend. Trouens, die liberale sin van die woord. grik om die effek daarvan na te speur liberalisme besig om sy liberale beginsels in te draaard daarvan grens grootliks aan die Alles in ag genome is dit moeilik met die oog op ‘n gesonde en ewe- en is dit noodsaaklik dat ons deeglik daarvanongelooflike wat per slot van sake denkbaar dat die aftakeling van die wigtige evaluering van wat ons te kennis neem want as hierdie beginsels eersbaie daartoe bydra om die gevoel van gevestigde Westers-Christelike kultuur- wagte kan wees in ons plaaslike le- onder die kinders van die volk posgevat het, is ditonrus oor die aangeleentheid as on- besit inderdaad die omvang kon aan- wensopset. moeilik om dit teen te gaanwerklik af te maak, meesal deur die- neem wat mens hedendaags sien, in- Alle opvoeding en onderwys berus wanneer hulle eers volwasse is.gene wat die aktiefste daarvoor propa- dien die liberalisme nie vroeg reeds begryplik op ‘n bepaalde lewensop-ganda maak. Die feit van die saak is ‘n stewige houvas gekry het op die ba- vatting of lewens- en wêreldbeskou- word. Sulke sake sluit in hulle beskouinge oor God, dieegter dat daar geen aspek van die Wes- siese lewensbedrywe van die Westerse ing. Mens moet ten aansien hiervan dagtaak waarmee alle mense besig is, hulle politieke siens-terse kultuur en samelewing oorgebly mens nie. Naas die opvoeding en baie goed verstaan dat alle mense, en wyses, hulle stoflike besittings, die wyse waarop hullehet wat nie grondig daardeur aangetas onderwys, hou hierdie aanslag veral ook alle liberaliste ‘n bepaalde lewens- deelneem aan bepaalde soorte ontspanning en vryetyds-is nie, en wat nie in ons eie tyd in ‘n direk verband met die godsdienstige opvatting daarop nahou. Om in die besteding, hulle eie verwagtinge van die lewe - om maartoenemende mate as teiken vir libe- (besonders die kerklike lewe), die po- opvoedingspraktyk ‘n lewensopvat- enkeles te noem. Geen van hierdie sake is by die opvoe-ralisering gekies word nie. In hierdie litiek, letterkunde, musiek, beeldende ting te ontken, beteken eenvoudig om ding ‘n aangeleentheid van toevalligheid nie, om die een-opsig is die hele opvoedingsbedry- kunste, kommunikasiebedrywighede ‘n basiese feit of hoeksteen van mens- voudige rede dat nie een van hierdie sake op ‘n toevalligewigheid geen uitsondering nie. Die en veral ook die joernalistiek. Wat die like bestaan ter syde te stel. So ‘n ont- wyse in enige mens se lewe funksioneer nie. Die teendeelstaat, kerk, samelewing (wat per slot opvoeding en onderwys betref, ver- kenning sou onder andere impliseer is eerder waar. Elkeen van hierdie genoemde voorbeeldevan sake almal ten nouste by die teenwoordig dit immers die totale van dat ‘n mens by die opvoeding van die spreek in elke mens se bestaan van definitiewe betekenissekwessie van die opvoeding betrek ‘n volk of kultuur se aanvaarde be- jeug in kommunikasie kan tree sonder wat aan hierdie aspekte van die lewe toegeken word. Dieword) is almal teikens vir toenemende skouings wat op ‘n beplande en siste- om betekenis te gee aan die sake en opvoeding van ‘n kind getuig derhalwe van ‘n basies in-liberalisering van die opvoeding. Die matiese wyse by die jong geslag inge- dinge waarmee hulle elke dag omring gesteldheid of standpunt ten opsigte van sulke sake met die gevolg dat die lewensopvatting hom uitspreek oor die waarde en sin daarvan vir sover elke mens afsonderlik HNP-Dagboek maar ook as ‘n lid van ‘n groep of volk by hierdie kwessies betrokke is of betrokke raak. In die opvoeding het die le- wensopvatting inderdaad te doen met kernkwessies van die 2013 lewe. En wat ‘n mens se sienswyse ook mag wees oor die ver- skillende lewenskwessies, beklemtoon dit slegs die feit dat ‘n mens inderdaad aan die hand van sodanige sienswyses Pretoria-Oos Strydraad HNP Hercules Potchefstroom funksioneer, en dat dit onmoontlik is om by hierdie lewens- HNP Inligtingsvergadering kwessies verby te leef. Daarom pas dit begryplik diegene Pannekoekdag HNP Inligtingsvergadering wat die vastigheid van ons lewensopvatting onder ons op- 20 April 2013 16 April 2013 voeding wil uittrek om die bestaan en die betekenis daar- 25 Arpil 2013 van te ontken, of om dit op grond van die aard of inhoud by Willie Marais Frederickstr. 5 daarvan as belaglik, oudmodies, verkramp, agterlik enso- Afrikanersentrum Bailiepark Vuurklipstr. 541 voorts voor te stel. Mens het hier baie duidelik te doen met 8:00 - 12:00 Tyd: 19:00 twee tendense van die liberalistiese kommentaar oor hier- Die Wilgers Vir meer inligting die belangrike aangeleentheid. Deur die bestaansreg van Tyd: 19:00 Vir meer inligting skakel: ons lewensopvatting te ontken, ontken hulle immers ons Vir meer inligting skakel: skakel: mnr. Pieter Smits 072 203 1935 eie reg op ‘n menswaardige opvoedingspraktyk in die lig (012) 8-7 0434 mnr. J van den Berg of mnr. Johannes van den Berg van ons eie interpretasie van ons lewensomstandighede. 012 335 8523 012 335 8523 072 229 2148 Gelyktydig ontken hulle ook die geldigheid van ons ge- skiedenis waarin sodanige lewensuitkyk gewortel is, ons Spreker: mnr. Pieter godsdiens wat die anker daarvan uitmaak en ons tradisies Die spreker is mnr. Louis Oosthuizen en opvoedingsgewoontes wat deur die eeue daarin gevestig Die spreker is mnr. Louis van der Schyff oor: “wanneer mag jy is. Sonder om ons lewensopvatting in ons opvoedingsprak- van der Schyff skiet?” Vervolg op bladsy 6
 • 6 DIE AFRIKANER, 5 - 18 April Maart 2013 Afrikanerliberalisme Liberalisme en die Opvoeding prof. F van der Stoep waterlote van die moderne Westerse op- by die jongmense. Mens merk dieselfde besef word nie, is dat alle mense seVervolg vanaf bladsy 5 voeding is na hulle oordeel alles blyke van strategie van die linkse en verwante bewe- lewensveiligheid in die letterlike en fi-tyk te beklemtoon, kan ons eenvoudig nie ‘n normale en onbelemmerde groei. En gings in Europa gedurende die sestigerjare guurlike sin van die woord afhanklik is vanas Afrikaners verder bestaan nie omdat ons alles wat hierbuite val, word geag as indok- wat soveel opwellings op die univer- die feit dat hulle bereid is om gesag teidentiteit onlosmaaklik daaraan gekoppel trinasie van die ergste graad waardeur die siteitsvlak veroorsaak het. Al die sogenaam- gehoorsaam. Iemand wat nie in staat is omis. Indien ons sou afsien van ons lewensop- mens sy vryheid van keuse ontneem word. de studenterewolusies en wat daarmee gesag te gehoorsaam nie kan ook nie gesagvatting in ons opvoedingsprogramm sou Om hierdie redes is die opvoeding reeds saamgegaan het, beskou ons vandag as ge- voer nie.ons daarmee te kenne gee dat ons bereid is vir meer as ‘n eeu en vandag nog een van skiedenis. Mens moet egter goed besef dat Om ‘n kind op te voed tot vryheid is ‘nom ‘n ander identiteit as die een waarvoor die belangrikste doelgebiede van die libe- die uitwerking nie daar opgehou het nie. In geregverdigde opvoedingsideaal. Maarons tradisioneel bekend is, te aanvaar. Dit ralisme met die oog op die heroriëntering Wes-Europa is daar ongetwyfeld ‘n geslag hierdie vryheid beteken nie ‘n ongebonde,verhinder egter nie die liberale denke om ‘n van die Westerse mens in die verwagting leiers opgevoed met ‘n totaal nuwe lewens- dit wil sê bandelose vryheid nie. Vryheid iseie lewensuitkyk, hoe gemasker en gesluier dat daarmee, soos ons inderdaad vandag uitkyk wat waarskynlik eers binne die vol- slegs ter sprake waar daar ook verant-ookal, aan ons voor te hou nie. Die etikette waarneem, ‘n nuwe era sal aanbreek. Mens gende tien jaar in beleid en besluite sal toon woordelikheid geëis word. Om ‘n voor-daarvan het sy oorspronge in die interna- kan dit goed begryp indien enkele alge- waartoe hulle gevorm en beïnvloed is. Om beeld te neem: ‘n Trein is nie meer vry omsionale politiek, godsdiensbedrywighede, meen bekende kenmerke van die opvoe- hierdie redes fokus die liberalisme op die te beweeg as hy van die spoor afloop nie.kultuurprodukte en dergelike meer. En op ding net oorsigtelik onder die oë geneem opvoeding en onderwys as sodanig, en hou Sy vryheid is as’t ware spoorgebonde.grond hiervan word die Afrikaner voorge- word. Opvoeding is as sodanig ‘n toekoms- hy sy aanslae vol totdat hy in een of ander Wanneer ‘n kind in die gesagslose gemeen-stel as die uitnemende rassis, onderdrukker, makende aangeleentheid. Mens voed immers opsig sukses behaal het. skap die spoor byster raak, boet hy sy vry-uitbuiter, verkrampte - om ‘n paar van die altyd op om ‘n bepaalde, definitiewe beeld Vir sover die liberale opvoeding in ons eie heid in omdat hy buite die grense van aan-belangrikstes te noem. Op hierdie basis van die mens na vore te roep. Hierdie stel- tyd aan ons geopenbaar is, blyk hy duidelik vaarde menslike gedragswyses leef. Vir dieword sy hele betrokkenheid by opvoeding ling geld net sowel vir die tradisionele op- een te wees van vrywel onvoorwaardelike opvoeding impliseer vryheid ‘n gebonden-en onderwys, ook binne die veelvolkige op- voedingsopvattings van ons eie lewensbe- vryheid en derhalwe ook een van ‘n amper heid aan die gesag van definitiewe waar-set, as verkramp en onaanvaarbaar aange- skouing as vir die liberalis. Die liberalisme algehele afwesigheid van opvoedingsge- des. In die Skrif word hierdie saak so ge-wys en as sodanig teenstrydig met die mo- voed op tot ‘n bepaalde, definitiewe sin vir sag. Na die liberale denke is gesag ‘n ker- durig beklemtoon dat mens dit as een vanderne leefstyl. Die implikasie is dat die die godsdiens, sosiale verantwoordelikheid, ‘n ker waarin veral die Christelike styl die die sentrale temas daarvan sou kon noem.Afrikaner as opvoeder nie by magte is om beeld van medemenslikheid, pligsvervul- menslike gees al vir eeue opgesluit het. Die Hoe sou ‘n kind wat in die branding vanby die stofbedekte tendense van sy geskie- ling - om ‘n paar van die belangrikste doel- afwesigheid van gesag moet die onbelem- die moderne lewe staan sonder die gesagdenis verby te beweeg nie en dat hy hom in stellings te noem. merde ontplooiing van die mens se moont- van ‘n opvoeder, opvoedingsmaatreëls, op-die opvoeding met sy lewensopvatting be- Om hierdie rede word daar besef hoe be- likhede waarborg. In die gewone gang van voedingsgrense en -kodes vir sy gedragsig hou ten einde ‘n nuwe bedeling, die langrik dit is om vorm te gee aan ‘n geslag sake sentreer die gesag van die opvoeding werklik kon leer leef? Nog meer: Hoe sousogenaamde nuwe klaslose, gelykbereg- jongmense wat binne ‘n dekade of twee die in die persoon van die opvoeder, sy dit ouer so ‘n kind in ‘n veilige lewensruimte be-tigde gemeenskap af te weer. leierskap moet oorneem by diegene wat op of onderwyser. Die gedagte wat in die li- weeg sonder die beskermende uitwerking Alles in ag genome is die kwessie van die die oomblik die lewenstoneel in alle op- berale beskouing opgeneem is, kom daarop van sodanige maatreëls? Gesag is ‘n abso-eie lewensopvatting van kardinale belang sigte en op alle terreine beheer en bestuur. neer dat ouers, onderwysers, predikante en lute essensiële aspek van die veiligheids-vir die opvoeding omdat dit direk uitspel Om die koers en die aard van ‘n volk of die dergelike nie in die eerste plek geroepe kwessies vir ‘n kind. Dit stel ‘n grens waar-wat toelaatbaar is vir die opvoedingsprak- kultuur se opvoeding te wysig, beteken is om paal en perk te stel nie, maar om ge- binne hy sonder gevaar van beskadigingtyk en wat nie. As sodanig verskaf dit die gewoonweg om direk in te gryp op die dag leenthede te skep en hulle vernuf aan te kan beweeg. Om ‘n kind hierdie aanspraakgrense waarbinne die opvoeder kan beweeg van môre. So gesien, kan mens goed ver- wend om die kind se sogenaamde ontwik- op ‘n veilige leefruimte en –oppervlakte tewanneer hy doelbewus besig is met sy kind staan dat ‘n liberale wending in die opvoe- keling so natuurlik as moontlik te laat ontneem, beteken tog wesenlik om jou pligof met die kinders waarvoor hy verant- dingskoers en - ideale die opvoedingsprak- plaasvind. Indien die opvoeder gunstige as opvoeder teenoor hom te verwaarloos.woordelik is, soos in die geval van ‘n on- tyk en alles wat daarmee saamhang, nood- voorwaardes en ‘n goeie klimaat kan skep Jy lewer hom uit aan lewensomstandighedederwyser. Binne hierdie raamwerk is die wendig ‘n koerswysiging in die onmidde- vir die spontaneïteit van ‘n kind, is die waarvan hy nog geen kennis of ervaring hetlewensopvatting sy rigsnoer wat paal en like toekoms vir die Afrikaner tot gevolg goeie gevolge vir die opvoeding vanself- nie, en plaas hom in situasies wat hy nieperk stel betreffende sy eie en sy kinders of sal hê. Die omvang van die wysiging sal sprekend. kan hanteer of hulle betekenisse kan inter-leerlinge se gedrag: Hulle pligte, voorregte, afhang van die mate van ingryping. Indien Wat vir die opvoeder geld, geld begryplik preteer nie. Kortweg: Na die wese van dieverantwoordelikhede, keuses oordele, voor- die bestaande en erkende lewenspatrone in ook vir die waardes en norme wat daarmee saak ontneem jy hom die voorreg van ‘nkeure, ensovoorts. Kortweg: Alles wat be- ons eie land die slagoffer sou word van die saamhang en wat, kragtens die gesag wat opvoeding deur hom uit te lewer aan sy eiehoort te wees en wat mag, maar ook alles liberale idee beteken dit eenvoudig dat die hulle uitoefen, die natuurlike gang van die kinderlikheid.wat nie behoort te wees nie en wat nie mag opvoeding van die geslag wat die omwen- opvoeding strem. Aangeleenthede soos ‘n Indien mens dit alles in ag neem, hoef jynie. Laasgenoemde funksie van die lewens- telinge teweegbring reeds slagoffer was van vaste sedelikheid, onkreukbare eerlikheid, nie te dink dat hierdie beskouinge in dieopvatting pas begryplik nie in by die strate- die beskouinge wat die gevestigde en aan- wetsgehoorsaamheid (in sowel die gods- liberale opvoeding van die hedendaagsegie wat so algemeen eie is aan die prose- vaarde styl ongeldig verklaar het. dienstige as die juridiese sin van die woord), samelewing nie reeds die toekomstige be-dures van onbegrensde en onbeperkte ont- Hierdie gevaar het hom reeds in die Anglo- wellewendheid, onselfsugtigheid en al die staan van die Westerse kultuur in ‘n grootplooiing van menslike moonlikheid. Amerikaanse lande en ook op die vasteland ander waardes en norme wat onwegdink- mate ontbeen het nie. Die onrus onder die ‘n Kind is in die liberalistiese sin van die van Europa in ‘n groot mate gevestig en die baar deel is van ons Christelik-Nasionale Wes-Europese jeug van die sestiger- en be-woord van nature in staat tot die goeie en uitkoms daarvan is duidelik te bespeur in opvattings, is almal aangeleenthede wat die gin sewentigerjare was nie ‘n toevalligebehoorlike, en die opvoeding moet slegs hulle arbeidsverhoudinge, kerklike lewe, individu sy vryheid ontneem en hom onder- aangeleentheid nie. Almal wat dit meege-die geleentheid skep vir die sogenaamde jeugpraktyke, buitelandse politiek, morele werp aan ingryping en dissipline wat hom maak het, weet dat dit ‘n sorgvuldige be-ontwikkelingsproses in hierdie opsig. Die kodes en algemene leefstyl. Buite die op- as persoon verneder. Sy waardigheid as plande aksie was om die idees van ‘n nuweverwagtinge wat van ‘n kind gekoester kan voeding om is dit vrywel onmoontlik om so kind is bo hierdie eise verhewe. era, ‘n nuwe maatskappy, ‘n nuwe soortword, is derhalwe sonder grense. Om hier- ‘n verandering teweeg te bring. Die ge- Om eise van hierdie aard te stel, kom in staat te propageer en dit met geweld onderdie rede is die stel van paal en perk in die loofwaardigheid van gevestigde opvattings die opvoe-ding tog eintlik op selfverloën- die aandag te bring dat die gevestigde in-opvoedingspraktyk ‘n aangeleentheid van word immers nie sommerso eensklaps om- ing neer. Om hierdie rede moet dit in die stellings (“establishment”) afgeleef en uit-onderdrukking van die kind se wil en moont- gekeer en tersyde gestel nie. Om ‘n liberale opvoeding geweer word in die lig van die gedien is. Gevolglik moet dit plek maak virlikhede wat per slot van sake nie deur ‘n verandering teweeg te bring, moet mens liberalistiese beskouing dat die mens self die nuwe liberale era waar sulke ondingebepaalde opvoedingsvoorkeur afgedwing eintlik voor begin. Dit wil sê by die jong die maatstaf van alle dinge is. Daarom is dit soos wet en orde, outoriteit en leefkodes,of in enige opsig gedoog mag word nie. Die geslag ten einde hulle te oortuig van die reg dat elke kind sy eie gedragskodes be- moraal en sedelike norme nie meer bestaanopvoeder mag nie buig en snoei aan die onwaardige en eenvoudige van ‘n bestaan- paal en is dit ontoelaatbaar dat sy opvoe- nie. Dat al hierdie aangeleenthede letterlikjong boompie nie, omdat die boompie daar- de en ‘n gevestigde orde wat bestempel ders hulle beskouinge oor sake op hom af- die been of skelet van ons eie samelewingdeur geskend word. Om vorm te gee aan ‘n word as die “establishment”. Die saak word druk en hom beïnvloed om daaraan waarde uitmaak, veroordeel dit nie alleen nie, maarjong lewe beteken vir die liberalis om jou moontlik die beste geïllustreer in die te heg en dit te gehoorsaam. So byvoor- maak dit tot teikengebied van alles en almalaan die waardigheid van ‘n kind te vergryp. radikale verandering in kleremodes wat ge- beeld is dit ongeoorloof om ‘n kind die wat hulle geroepe voel om hierdie aspek‘n Opvoeding wat nie ingeperk word deur durende die afgelope twee dekades van tyd belydenis van die geloof in die kerk van sy van die Suid-Afrikaanse leefwyse af te ta-die enge en skawende skoen van ‘n eiesoor- tot tyd gevestig is. Geen van die mode- herkoms te laat aflê, omdat dit hom van die kel en nou eenmaal finaal tot niet te maak.tige lewensopvatting nie, kan deur die vrye ontwerpers rig hulle in die eerste plek wat vryheid beroof om self later te besluit aan Indien hulle hierin kan slaag, sal samelew-geleentheid wat dit bied die wasdom van ‘n die klerestyl betref op die gevestigde of watter kerkgenootskap hy wil behoort in- ing, kerk en staat saam met die opvoedingkind waarborg. Daarom moet die Christe- ouer geslag nie. Hulle is immers nie so dien hy sin daarin het. In die laaste geval, ondergaan om die eenvoudige rede dat daarlike, die volkseie van die Afrikaner se le- maklik beïnvloedbaar nie, en per slot van moet hy ook vry wees om te besluit dat hy binne ‘n dekade ‘n geslag sal opstaan virwensuitkyk uit die opvoedingspraktyk en sake behoort die toekoms nie aan hulle nie. glad nie aan ‘n kerk wil behoort nie.opvoedingsbeleid verwyder word. Al die ‘n Ommekeer word baie makliker gevestig Wat in ‘n beskouing soos hierdie egter nie Vervolg op bl. 7
 • DIE AFRIKANER, 5 - 18 April 2013 7 Afrikanerliberalisme Liberalisme en die Opvoeding prof. F van der Stoepwie die bestaande orde net so onaanvaar- daar geen wins of vooruitsig in die beeld bepaalde uitsig op die reg op ‘n eie iden- teken dan om hom tot die hoogste sfeer vanbaar sal wees as wat in ons Westerse stam- wat die Westerse wêreld in hierdie opsig titeit waarop elke burger van daardie land menslike bestaan te voer. Die tekens hier-lande die geval is. Om die spoor van die aan ons voorhou nie. Dit is minstens nie aanspraak kan maak. Derhalwe is dit nie van is in die sosiopolitiese bewegings opgesags- en klaslose gemeenskap na te snuf- nugter of realisties om so ‘n voorbeeld na vreemd nie dat die kwessie van definitiewe die vasteland Europa baie duidelik. So isfel, is vir baie ‘n aanloklike en verleidelike te loop nie, afgesien van die duidelike identiteitsverwerwing, ‘n trots op die eie die voordele van die EEG dieselfde vir aluitweg uit wat gesien word as ons belan- gevare wat daarin skuil vir die vastigheid identiteit en alles wat dit beteken ‘n basiese sy lede, afgesien van die bydrae wat hullegrikste interne probleme, omdat dit oën- wat ons toekoms van ons eis. doelstelling van alle regskape opvoeding maak tot die goeie gang van sake. ‘n Euro-skynlik ‘n oplossing mag bied vir so baie In samehang hiermee moet ons ook ont- is. Dit geld in’n besondere mate vir ‘n land pese parlement word nou in die lewe ge-van hierdie sake wat plaaslik en in ander hou dat opvoeding ‘n aangeleentheid is van soos Rusland omdat dit skering en inslag roep om die nietigheid van die nasionalebehoudende samelewings ervaar word. Die identiteitsverwerwing. By die opvoeding vorm van sy opvoeding tot ideologiese daad- belange van die Europese volke op te ruimslagysters wat oral langs hierdie pad vir die van ‘n kind en jeugdige word hy siste- kragtigheid. ‘n Opvoeding waarin hierdie en die liberale ideaal van eenvormigheid enopvoeders gestel word, getuig immers van maties gelei tot die verwerkliking van sy belangrike saak afwesig is, is geen opvoe- eendersheid te realiseer. Tot hierdie gevoel’n vasberadenheid om ‘n moderne so- eie selfstandigheid en verantwoordelikheid ding nie omdat ‘n mens dit eenvoudig nie van die nutteloosheid van ‘n eie identiteitgenaamde verligtheid, wat oral ter wêreld teenoor alles en almal wat hom omring. as sodanig sou kon identifiseer nie. moet die moderne en toekomstige Wes-so aanvaarbaar is, ook hier te lande te vestig. Om verantwoordelikheid vir ‘n eie leefstyl Mens is binne hierdie raamwerk ten volle Europese kind opgevoed word. Om in ons tyd nou ‘n opvoeding te pro- op te neem, beteken egter onder andere om daarvan bewus dat die moderne tendens Interessant genoeg geld dieselfde doelstel-pageer wat aan die liberalistiese vereistes bewus te word van ‘n eie identiteit in ver- wat identiteit betref die van die liberale in- ling by implikasie in die onderhandelingevoldoen, sou beteken dat ons bereid moet skillende opsigte. Mens dink in hierdie ge- ternasionalisme is. In die opvoeding is dit wat op alle gebiede met die R.S.A. gevoerwees om basies met die algemene trant van val maar aan aangeleenthede soos die bely- gerig op die verwerwing van ‘n internasio- word. In Suidwes-Afrika woon daar niesulke opvattings in te stem en aan die ver- denis van ‘n eie geloof, die beoefening van nale of wêreldburgerskap wat hom verbind volke of groepe met n eie identiteit nie,,eistes wat gestel word te konformeer. ‘n ‘n eie beroep, die stigting van ‘n eie gesin, tot ‘n eendragtige poging om alle iden- daar woon slegs mense.. In die R.S.A. selfVereenselwiging met die liberalisme is die geboorte van ‘n eie kind, die verwer- titeite gelyk te stel in die soeke na almal se behoort die eie identiteit van groepe enimmers ‘n voorwaarde vir ‘n aanvaarbare wing van ‘n eie adres. By elkeen van hier- voordeel. Dit impliseer vanself ‘n vernie- volke geen oorweging van watter aard ookbeeld in die moderne wêreld. So ‘n aan- die sake is daar sprake van ‘n eie identiteit tiging van die eie. Hierdie doelstelling van te geniet nie. Omdat die liberalisme dievaarbaarheid sou ongetwyfeld baie voorde- wat saamloop of volledig word in die iden- die liberalisme veronderstel dus die af- wêreldburgerskap as die uitweg propageerle inhou. Tegelyk sou ons egter ons eie on- titeit van ‘n bepaalde groep of volk, ‘n sweer van ‘n eie burgerskap minstens in die wat almal in vrede en voorspoed sal laatdergang beplan en bewerkstellig - ‘n strate- bepaalde kerk ‘n staatshuishouding, ‘n eie opsig dat die internasionale of wêreld bur- saamwoon. Dit spreek daarom vanself datgie wat tog algemeen bekend aan die basis land en ‘n eie lojaliteit.Die gemeenskaplike gerskap ‘n hoër, edeler opvoedingsdoel ver- n vernietiging van die identiteitsbewussynlê van die liberalistiese werkswyse. Ons besef van identiteit van byvoorbeeld ‘n eenwoordig as die eie. In die internasionale tot opvoedingsideaal verklaar word tenbestaande onaanvaarbaarheid is die beste Afrikaner, Amerikaner of Rus het sy oor- sfeer is almal immers eenders, dit wil sê is einde die nuwe tydvak van eendersheid tebewys van ons besliste andersheid. Die sprong in die identiteitsbewussyn van die die een mens soos die ander, en kom die kan bewerkstellig. Om hierdie rede mag diewese van ons andersheid is op die oomblik enkeling. meervoudigheid van byvoorbeeld ‘n Duit- Afrikaneronderwyser nie in sy opvoedinggesetel in ‘n opvoedingsfilosofie betref- Of die moderne wêreld hierdie tendens se, Engelse, Ierse en Japanse leefwyse nie n bewussyn van Afrikaneridentiteit na-fende gesin, skool, kerk en staat wat die ge- van die lewensorde wil erken of nie, dit in die gedrang nie. Derhalwe hoef ‘n mens streef nie, aangesien dit sal neerkom opsagslose grootword van ons kinders ver- word bevestig in die tale wat die volkere nie met die eiesoortigheid van die eie be- indoktrinasie.werp as die uitwasse van ‘n siek beenlose praat, die sportsoorte wat hulle beoefen, die staan rekening te hou nie. As mens dit sou Die feit dat die liberalisme die uitkoms isWesterse lewensopvatting wat in Europa en staatsvorm wat hulle verkies en dergelike bereik deur die opvoeding, beteken dit dat van n volgehoue indoktrinasieveldtog, geedie V.S.A. reeds die beeld toon van afge- meer. Om die feit van die onderskeie iden- alle onderlinge verskille saamvloei tot een, nog nie aan die Afrikaneropvoeder die regleefdheid. So ‘n afgeleefde styl is nie eie titeite van mense en volke te ontken bete- harmonieuse menslike leefwyse waar die om n Afrikanerkind van sy Afrikanerskapaan ware opvoeding nie omdat laasge- ken eenvoudig om die werklikheid te ont- kleinlikheid wat saamgaan met die bewust- bewus te maak nie. Ook mag n univer-noemde ‘n aangeleentheid is van krag en ken. Die Amerikaanse slagspreuk van heid van ‘n nasionale identiteit nie meer ‘n siteitskampus hom nie met die Afrikaner-jeug. Vir ‘n jong land soos die R.S.A., in ‘n “Education for democracy” verkondig nie rol speel nie. saak identifiseer nie - so iets rym nie metontwakende jong kontinent soos Afrika, is alleen ‘n lewensopvatting nie, maar ook ‘n Om jou kind wêreldburger op te voed be- Vervolg op bladsy 11 D Posie Afrik Ons lesers skryf Prebus ane 0001 ria1888 r to info@hnp.org.zaSwak politieke besluite dit nou vir my gaan, is die viering van Groot Trek 175 en sake Volksraadslede van die Boere-Afrikanervolksraad het ‘n uit- wat baie aktueel daarby betrokke is. gebreide toer deur Europa onderneem van waar ons bemoedi-Die dood van die dertien Suid-Afrikaanse soldate in die Sen- Daar is ‘n hele paar organisasies wat nie by hierdie vieringe gende steun ontvang het. Skielik, ‘n paar maande later daartraal Afrikaanse Republiek het weer die kollig geplaas op die betrokke mag wees nie: naamlik: Radio Pretoria, Afriforum, trek Afriforum na Nederland, sogenaamd om hulp te vra datvraag waarom dit gebeur het. Solidariteit, Vryheidsfront +, Voortrekker jeugbeweging en ons taal beskerm moet word. Ek het gehoor dat een van Antwoorde sal mettertyd gegee word oor die redes vir hulle die ATKV. Daar mag nog meer wees. Ek sal verduidelik: die Nederland se ministers daarop geantwoord het dat ‘n Zoeloe,dood: of dit swak stellings was wat verdedig moes word, of eerste vier: RP, Afriforum, Solidariteit, Vryheidsfront + doen ‘n Afrikaner ensovoorts vir hom dieselfde is, en dat hy geenhulle genoegsame vuurkrag gehad het of hulle behoorlik goeie werk onder ons mense, maar het hulleself verwyder van verskil tussen hulle sal tref nie. Dan is daar nog van die drieopgelei was en of die gebrek aan lugsteun die rede was. ons vryheidstryd deurdat hulle ons beskou as ‘n minderheids- organisasies se leiers, soos dit wil voorkom, wat hand om die Wat ons wel weet, is dat dit die gevolg is van swak politieke groep, wat ons beslis nie is nie, maar ‘n volk in eie reg soos lyf met die dodelike Afrikaner vyand, naamlik Beeld sit en virbesluite. Die hoof van die weermag, met sy onderafdelings ons deur die Allerhoogste en Enige God geskape is. Verder wil hulle rubrieke skrywe.van die leër, vloot, lugmag en mediese korps is politieke hulle ons onderwerp aan die stelsel sodat ons onderhorig sal Sover my kennis strek verwelkom die ATKV en die Voor-aanstellings. Selfs die besluit om soldate na die Sentraal Afri- bly aan swart oorheersing. Verder moet ons deur hofsake ons trekkerbeweging anderskleuriges en volksvreemdes in hullekaanse Republiek te stuur, was ’n politieke besluit. regte probeer verseker. Vir hoe lank en vir hoeveel geslagte? midde. Die vraag is hoe kan hierdie twee organisasies die Die effektiwiteit van die aanstellings kan gemeet word aan Die Voortrekkers en ons Afrikaners as hulle nageslag soek Groot Trek herdenk? Ons voorouers het juis getrek omdatdie resultate van hulle bestuur. Die lugmag se nuwe vliegtuie vryheid en onafhanklikheid! Hoe kan dié organisasies die rasvermenging op hulle afgedwing is, swartes hulle vermoor,kan nie onderhou word nie. Daar is nie vlieëniers om die vlieg- Groot Trek herdenk? Dit vloek mos teen die waarheid! Soos berowe en verniel het, deur die Britse owerheid onderdruk entuie te beman nie. Die vloot se duikbote en fregatte kan nie ons hooggeagte mnr. Jaap Marais sou sê. verdruk is, juis oor die leuens van die swartes en sendelinge.gebruik word nie. Ons lees gereeld in welke haglike toestand Radio Pretoria saai baie graag uit wat bogenoemde organi- Moet ons ook nou gedwing word om swartes deel van ons kul-die leër is. Selfs die medies dienste het geweldig agteruit sasies te sê het, selfs wat die DA sê, maar swyg meestal in 9 tuur te maak? Is dit hoe hierdie mense dit wil hê?gegaan. tale oor wat óns mense sê. Vroeër het ons gehoor van PWV, Ons vra antwoorde van hierdie organisasies. Ons is nie be- Die bestuur van die land stort daagliks op alle terreine in Oos-Transvaal, Noord-Transvaal ensovoorts soos dit altyd reid tot samewerking wat hulle van ons eis nie! Ons is nie ‘nduie. Dit alles gebeur weens die swak politieke bestuur van was. Nou hoor ons van Mamparralanga, Ga Teng ensovoorts. minderheidsgroep nie! Ons is ‘n volk in eie reg! Ons God-die land. Nou skop hulle nog teen die naamsverandering van Pretoria. gegewe reg! So laat hulle dit hoor en weet ons sal nie deel van Die Afrikaner moet uit hierdie toestand kom deur op te staan Hoekom? Dit vloek teen die waarheid! hierdie bestel word nie!en saam te staan om sy vryheid in sy vaderland te verkry. Die VVK en 22 ander Afrikanerorganisasies het op 5 April 2011 ‘n klag by die Wêreldhof teen die SA regering as Pieter Bezuidenhout beskuldigde nr 1 en die ANC as beskuldigde nr 2 ingedien RAYTON Hardus Nel weens volksmoord op ons volk. Radio Pretoria het nog hierdie PRETORIA (Hierdie brief is gedateer 18- Februarie 2013, maar het die aksie gesteun. Waar was Afriforum, Solidariteit en Vryheids- redaksie eers laat in Maart 2013 bereik. Die brief is effens front+ ? Ek sien nou in ons koerant dat laasgenoemde metAfrikanervolk is nie ‘n minderheidsgroep nie verkort. Red.) volksvreemdes wil saamwerk in verkiesings teen die ANC.Die briefskrywer is sedert 1969 ‘n lid van die HNP. Waaroor Dit wil sê binne die stelsel! Waar staan die ander twee?
 • 8 DIE AFRIKANER, 5 -18 April 2013 Terreur teen die Afrikaner Geleentheidskoste: die ekonomiese torpedo misluk se verliese in alle opsigte word lukte operasie is uiteindelik die skep nare se beursies beland as ‘salarisse’. die geleentheidskoste genoem. van nog ‘n groter groep armlastige indi- Met ander woorde hoe groter die ver- Kom ons gebruik ‘n voorbeeld. Ver- vidue. morsing hoe groter die melk van blan- onderstel ‘n land ontwikkel sy eie ruim- Dis is oor verkeerde opsies wat uitge- kes se beursies, wat as salarisse aan- tetuig en ruimte-industrie teen ‘n koste voer is dat Addington Hospitaal in Dur- gewend kan word deur die korrupte van R999 miljard. Hulle vervaardig ‘n ban geen dokter aan diens gehad toe kleptokrate in beheer van die land. ruimtetuig teen ‘n koste van R4 miljard. twee erg beseerde blanke mans daar Die ideologiese ekonomiese torpedo Hulle moet die ruimtetuig lanseer en vir aangekom het vir behandeling na ‘n wat ons land verwoes, werk elke dag in ‘n paar dae in die ruimte hou. As belo- motorongeluk nie. Die twee mans is op op my en jou lewens, en is stelselmatig ning sal menige land by hulle ruimte- pad na ‘n ander hospitaal oorlede. Die besig om ‘n verwoeste land te skep, wat tuie koop ter waarde van R10 000 mil- geleentheidskoste vir die besluit om geen selfs met ‘n onmiddellike en verantwoor- jard. Nou is daar ‘n paar geskikte en dokter aan diens te hê in die ongevalle delike vervanging van die regering nie gekwalifiseerde kandidate vir die pos afdeling van Addington Hospitaal nie, oor sewentig jaar van nou af weer gaan as ruimtevaarder. Daar is verskeie er- is die lyke van twee jong Afrikaner- funksioneer op die vlak waar ons in vare toetsvlieëniers onder die kandida- mans en gebroke gesinne. Ook is daar 1994 was nie. te. Daar is egter een minder bekwame twee broodwinners dood wat nog kon Die geleentheidskoste om blanke me- kandidaat afkomstig uit ‘n polities-kor- geleef het. dici die land uit te dryf, is daarvoor ver- rekte kultuurgroep. Dit is oor verkeerde opsies dat geboue antwoordelik dat n strook van 60 km in Die liberale ruimte-agentskap wil egter in Eloffstraat in Johannesburg nou al in Australië, alle operasies net in Afrikaans hul broederskap met Afrika bevestig en hul kelders meer as agt groot water- uitgevoer word. Vir Australië is dit na- stel ‘n ‘minder bekwame’ ruimtevaar- pompe vir 24 uur per dag moet laat tuurlik ‘n geleentheidswins. der uit die Sentraal Afrikaanse Repu- loop om water wat uit ondergrondse Die geleentheidskoste vir my en jou isPieter Oosthuizen bliek aan. Die lansering asook die enke- myne opstoot, uit te pomp. Die geleent- die feit dat twee jong blanke Afrikaner- le dae in die ruimte verloop vlot. Met heidskoste vir die besluit om die onder- mans dood is by Addington HospitaalSedert die voorsitter van die Suid-Afri- die terugkeer aarde toe raak die ruim- grondse water uit te pomp wat uit myn- wat nog kon geleef het. Dit is volgenskaanse Kommuniste Party, Bill An- tevaarder egter paniekerig en benader gemaakte mere besig is om na die op- paramedici op die toneel. So as diedrews, in 1928 teruggekeer het van ‘n die aarde met ‘n te groot invalshoek. pervlak te styg, is ‘n tikkende tydbom. staat nie die verkeerde besluite ge-konferensie van die internasionale Die ruimtuig bons weg van die aarde Dit nie net besig is om die fondasies neem het rakende regstellende aksie-kommunisme, die Komintern, was hy en verdwyn in die ruimte. Die hele ruim- van Johannesburg se geboue weg te programme by hospitale en ook die resgewapen met ‘n geheime ideologiese tevaartprojek is ‘n mislukking, want hul vreet nie, maar skep ook besoedelde van die land nie het ons nog doktersekonomiese wapen, wat ons maar kort- voortbestaan het afgehang van die in- kelderverdiepings van geboue. gehad wat ‘n diens aan die gemeen-weg EG1SA kan noem. In leketaal be- komste wat hulle uit toekomstige kon- Hierdie besoedelde kelderverdiepings skap van Suid Afrika kon lewer.teken dit die ekonomiese ideologie van trakte sou verdien. kan die teelaarde word van die meesgeleentheidskoste, wat in Suid Afrika wan- In die geval is die verlies nie net die verwoestende kieme denkbaar. Baieaangewend of in die dampkring van ruimtetuig van R4 miljard nie. Die ge- van hierdie besoedelde geboue be-ekonome, doodgeswyg moes word. leentheidskoste is R999 + 4+ 10 000 + hoort aan of word gebruik deur klein- x miljard, omdat die verkeerde besluit uit- handelaars en kettinggroepe by wie jy ’n Seminaar, “‘n Lyn in die sand”, Hierdie ideologiese ekonomiese tor- kan regoor die landpedo werk ongesiens in elke onderne- gevoer is in die projek. Die x is die ver- en ek daagliks ons kos aankoop. Die deurming, klein of groot, staat of privaatsek- lore inkomste van verlore verkope van geleentheidskoste van die verwaarlo- belangstellendestor. En sy vernietigingskrag is onopsig- tegnologie wat tydens die projek ontwik- sing van die mynwater, is die opoffe- vir hultelik, aanhoudend en permanent. Dit is kel is. ring van die gesondheid van ‘n hele be- gemeenskap gereël word.‘n ekonomiese wapen en torpedo, wan- Geleentheidskoste is dus die totale kos- volking. te daaraan verbonde om een besluit uit Dit is oor verkeerde opsies wat deur Vir navrae en besprekingsneer verkeerde of nie-volhoubare be- kontak die kantoorleidsbesluite in enige onderneming ge- te voer ten koste van ‘n ander besluit. die Johannesburgse munisipaliteit uit- Dit sluit dus langtermyn verskuilde kos- gevoer is dat sypaadjies in Yeoville en op dieimplementeer word. internet per vonkpos: Daar is ‘n ekonomiese torpedo aan te en verliese in. straatligte in Eloffstraat omval omdat pieter@neo-genocide.comdie werk wat besig is om Suid Afrika as Netso is regstellende aksie ‘n geleent- die grond deur rotte uitgekalwe is. Die of skakel die kantoor by:land te kelder. En die torpedo is die heidskoste wat so enorm en omvang- besluit om nie aandag te skenk aan die 082 848 0943ekonomiese geleentheidskostes verbon- ryk is dat dit besig is om die land te kel- rotteplaag in stede nie, lei daartoe dat der, en in die meeste gevalle onherstel- die geleentheidskoste verbonde aan hier- Pieter Oosthuizen isde daaraan om riskante en nie-winsge- n strateeg enwende ekonomiese beleidsrigtings te im- bare skade te berokken. Dit vind plaas die nalatigheid, die vernietiging van die nagraads opgelei aanplementeer ten koste van ander opsies omdat kandidate aangestel word wat gesondheid van die bevolking van die die destydse Randse Afrikaansemet ‘n hoër opbrengs. nie die werk kan doen waarvoor hulle land is. Wat is die gesondheid van 50 Universiteit onder Kortom beteken dit dat daar gewoon- aangestel is nie. Om die rede is bykans miljoen burgers werd? Beslis nie net generaal H de V du Toit. 93% van verlede jaar se belastinggeld die koste om ‘n lamppaal te vervang Hy is nagraads gekwalifiseerlik keuses bestaan tussen verskillende nie volgens voorskrifte aangewend nie. wat omgeval het nie. in Nasionale Strategie asookekonomiese beleidsrigtings of sakebe- in die Ekonomiese enleidsrigtings wat toegepas word. Daar Dit het die ouditeur-generaal die stel- Dit is verkeerde of geen besluite wat ling laat maak dat die hele staatsdiens landwyd deur die staat toegepas, of ook Bestuurswetenskappe.is keuses tussen verskillende grondstow-we, arbeidsmag, projekte, inderwaar- moet teruggaan skool toe. nie toegepas was nie, wat nou veroor- Sy boek: Die Huidige Volksmoordheid oor enige denkbare inset wat in ‘n Dit is oor presies hierdie verkeerde op- saak dat bykans 72 % van ons drink- van sies wat uitgevoer word deur die staat water verlore gaan in gebarste pype, Afrikanersproduksieproses of ekonomiese beleid verklaar in detailter sprake is. Daar is byvoorbeeld keu- wat die regering se geleentheidskoste ondergrondse lekkasies, stukkende vir al hul werksaamhede so enorm maak krane en barbarisme in plakkerskampe die onderliggendeses tussen verskaffers, produkhouers ideologieë waten vragmotors wat aangekoop moet en uiteintlik die ondergang van Suid- wat geen kraan toedraai nie. aanleiding geeword vir die verspreiding van die pro- Afrika beteken. Verkeerde opsies lei Die geleentheidskoste vir blankes weens tot diedukte. daartoe dat soldate van die weermag hierdie wanbestuur is dat blankes moet volksmoord Die ekonomiese koste van ‘n projek onlangs in die Sentraal Afrikaanse betaal vir 72% van die land se drinkwa- van Afrikaners. Republiek doodgeskiet is. Die geleent- ter wat verdwyn, terwyl die swart woon- Dit is beskikbaar by:word nie net bepaal deur die werklike www.neo-genocide.comuitgawes wat aangegaan word deur heidskoste hier is ‘n klomp dooie Suid- buurte se munisipale rekenings byvoor- Afrikaanse soldate en ‘n magdom ge- baat as ‘slegte skuld’ deur die munisi- of kan bestel word by:een opsie bo ‘n ander te kies nie, maar bostaande e-posadressluit ook die verliese in wat gepaard broke families en ook verlore brood- paliteite hanteer word. Hoe meer watergaan met produk- of projekmislukkings. winners. Die geleentheidskoste wat vermors word hoe meer geld vorderSelfs ekonomiese beleidsrigings wat gepaard gegaan het met die hele mis- die munisipaliteite in wat dan in ampte-
 • DIE AFRIKANER, 5 - 18 April 2013 9 EKONOMIE EN TEGNOLOGIE Adam Jacobs Ekonomiese oorsig: April 2013 Plaaslike verwikkelinge SamevattingInligting verstrek deur die SA gesien dié syfer in die loop van Internasionaal is ekonomiese toestande gelei- egter nog nie sigbare tekens van verbeteringReserwebank rakende ekono- 2012 verswak het, wil dit voor- delik besig om te verbeter (dit is nie op dié blad nie, alhoewel die sentiment ook beter neig soos mies/finansiёle toestande vir kom asof dit die nul perk in die weergegee nie). Dit is veral in die VSA waar blyk uit stygings van aandeelpryse.2012 is kortliks die volgende: laaste kwartaal bereik het. Dit hierdie neiging al hoe sterker na vore tree. Plaaslik is die Reserwebank se Kwartaalver- verklaar dan ook waarom die Gegewe die grootte van die VSA ekonomie, kan slag oor ekonomies/finansiёle gebeure wat han- Vir die jaar 2012, het die lopende rekening tekort so skerp verwag word dat dié positiewe neiging met ge- del oor toestande tot die einde van 2012, vry-reёle BBB met 4,1% toege- toeneem, aangesien bruto spa- volglike sterker binnelandse aanvraag in die gestel. Hieraan sal aandag gegee word asookneem, (4,3% in 2011), met die re min bruto vaste investering VSA, ook na ander lande, via verhoogde uit- aan sekere neigings wat in die eerste kwartaalreёle BBP wat met 2,5% ge- per definisie gelyk is aan die voer na die VSA, sal oorspoel. Dit word onder- van vanjaar waargeneem is. Die BRICS beraadstyg het, (3,1%), en die reёle saldo op lopende rekening. Aan- steun deur ‘n groeikoers in Sjina wat relatief het myns insiens nog niks opgelewer waaroorbruto nasionale inkomste, (BNI), gesien verwag word dat spare stewig bly. Ook is daar beter groeivooruitsigte daar reeds nou al groot opgewondenheid kanwat met 2,0%, (3,5% in 2011), vanjaar verder kan daal, terwyl in Japan na die onlangse swakker neiging van wees nie.verbeter het. Finale vraag het daar voornemens deur die ower- die jen. In die Eurogebied en die VK is daarmet 4,0% gestyg teenoor 4,8% hede is om kapitaalbesteding dendbetalings wat gemaak moet reёle na-belaste inkomste van Maart met net 0,4%. Hulpbron-die vorige jaar. Die patroon wat te verhoog, kan die tekort op word. Waaruit word hierdie netto indiwidue gekoppel aan steeds aandele se pryse het gemid-besig is om te ontvou, is duide- lopende rekening in 2013 ver- rente- en diwidendbetalings hoё skuldvlakke van vele. deld met 6,7% gedaal. Die ny-lik: binnelandse vraag styg vin- der styg. Dit is nie verrassend egter betaal? Die handelsre- Die inflasiekoers, (VPI), het werheidsindeks het met 2,7%niger as die BBP, en die BBP nie aangesien dit deels die ge- kening is nou ook in ‘n tekort versnel. Dit het van ‘n koers- en die finansiёle indeks metstyg vinniger as die BNI. volg mag wees van die J-kur- waaruit voorheen betalings toename van 5,5% in Januarie 2,1% onderskeidelik verbeter. Die rede waarom die BBP, ook we effek – na ‘n verswakking gedoen is. Dit beteken bloot tot 5,9% in Februarie toege- Die gemiddelde prys/verdiens-in nominale terme, stadiger van die wisselkoers verswak dat meer geleen moet word en/ neem. Dit word gevoed deur te verhouding beloop teen ein-styg as die BBB, is omdat uit- die lopende eers voordat dit ver- of nog meer finansiёle bates die verswakking van die wis- de Maart 16,5 teenoor 12,7 ‘nvoer swak vaar terwyl invoer beter. verkoop moet word om dié be- selkoers. Die effektiewe wis- jaar gelede. Die gemiddeldeteen ‘n bogemiddelde koers styg. Dit laat die land uitgelewer talings te kan maak. Andersins selkoers, dit wil sê die gemid- p/v-verhouding van die afge-In 2012 het volume uitvoer met aan die netto invloei van bui- moet daar op reserwes inge- deld teen al die geldeenhede, lope 10 jaar, is 14,1. Tans is0,1% verbeter, (5,9% in 2011), telandse fondse om die gaping teer word. Vir my lyk dit egter het in kw1: 2013 met 4% ver- die p/v-verhouding van dieterwyl invoer met 6,3%, (9,7%), te vul. Soos blyk uit die tabel al te veel na ‘n soort van ‘n swak en is tans 15,2% laer as S&P-500-aandele in die VSAtoegeneem het. rakende spare, was daar in 2012 piramiede skema wat hier aan ‘n jaar tevore. 14,2, in Europa die van die top Die verklaring waarom die ‘n netto verkryging van buite- die ontstaan is. Waar gaan dit Die tekort op die handelsba- 600 aandele 12,6 en dié vannasionale inkomste op sy beurt landse fondse ten bedrae van eindig of hoe kan dit beëin- lans het van R25,5 miljard in die MSCI Asia Pacific-indeksstadiger styg as die BBP, is 6,3% van die BBP. Die vraag dig word? Daar is net een ma- Januarie tot R9,5 miljard in 14,9. Die plaaslike beurs lykomdat netto faktor betalings, is: wat is die karakter van die nier: daar sal ‘n voldoende groot Februarie verklein. Dit is egter dus aan die duur kant teenoor(vergoeding van arbeid en ka- fondse wat verkry is? oorskot op die handelsreke- steeds ‘n groot tekort en 27% die gemiddeld van die afge-pitaal), aan die buiteland skerp ‘n Volgende tabel wat in die ning moet ontstaan. Dit bete- groter as in Februarie laas jaar. lope 10 jaar, die situasie ‘n jaarstyg. Dit het verlede jaar R70 oorspronklike teks ingesluit is, ken dat die land in die toekoms Op hierdie vroeё stadium wil gelede en gemeet teenoormiljard beloop. Dit verteenwoor- het te doen met die samestel- meer sal moet uitvoer en min- dit voorkom asof die tekort op buitelandse beurse. Verder toondig hoofsaaklik netto rente- en ling van die betalingbalans (weens der invoer. ‘n Aansienlike toe- lopende rekening, seisoenaal die afgeleide gemiddelde wins-diwidendbetalings aan buite- ‘n gebrek aan spasie kon dit nie name in produktiwiteit kan hier- aangepas en teen ‘n jaarkoers syfers tans dalings teenoor dielanders wat van R51,2 miljard op dié blad weergegee word nie). toe meehelp. Gesien egter die bereken, in kw1: 2013 meer as posisie ‘n jaar gelede. In Feb-in 2010 tot R64,9 miljard in Soos blyk, was daar die vorige vlaag van stakings en elektrisi- R200 miljard kan beloop. ruarie was die daling 6,6% en2011 en R68,4 miljard in 2012 vier jaar ‘n jaarlikse oorskot op teitstekorte wat voorkom, lyk Soos reeds vermeld, het aan- in Maart 10,0%.toegeneem het. die totale betalingsbalans. Die dit nie moontlik nie al sou daar deelpryse op internasionale Kapitaalmarkrentekoerse het Weens die feit dat besteding lopende rekening het egter deur- ook ‘n verbetering in groeikoer- beurse in kw1: 2012 beteke- die afgelope maand effens ge-vinniger styg as die nasionale gaans tekorte getoon wat die se internasionaal voorkom. Al nisvolle stygings getoon. Plaas- styg. Dit is ‘n neiging wat ookinkomste, vergroot die tekort afgelope drie jaar merkbaar wat dus oorbly, is om binne- lik het die algehele indeks met in die VSA ingetree het.op die lopende rekening van vergroot het. Daarby het die han- landse verbruiksbesteding vir slegs 1,6% verbeter en indie betalingsbalans. Die tekort delsbalans, die verskil tussen tyd en wyl in te kort - veral ookop die lopende rekening het netto goedere in- en uitvoer, tot weens die feit dat infrastruk-van R75 miljard in 2010, tot 2011 ‘n oorskot getoon, maar tuurbesteding nou ‘n absoluteR98,8 miljard in 2011 en in 2012 ook in ‘n tekort omge- prioriteit geword het. As dit nie ABRIE SPIESR197,6 miljard in 2012 gestyg. swaai. Groot netto invloeie van gebeur nie, sal die wisselkoersAs ’n persentasie van die BBP fondse op die finansiёle reke- EIENDOMSAGENTSKAP van die rand waarskynlik ver-het dit verlede jaar 6,3% bedra ning is wel bekom wat die te- SHELLY BEACH, ST. MICHAELS, UVONGO, der verswak.teenoor 3,4% in 2011. kort op die lopende rekening ge- MANABA, MARGATE Werk mens verder deur hier- finansier het. Maar watter tipe ka- Konsultante vir: Kontak ons Die eerste kwartaal van vanjaardie inligting, dan blyk dit dat die pitaalinvloei is bekom? Soos • Vakansieverblyf (Reg van toegang voorbehou) vir gratis dui op ‘n sywaartse verloop • Eiendomsverkope (Danny - 082 8084221)land se spaarsyfer deurgaans blyk uit die syfers was dit hoof- kleur- van die ekonomie. Die fabrieks- • Kompleksbestuurverswak. ‘n Tabel in die oorspronk- saaklik netto portefeulje kapi- brosjure wese vertoon effens beter en • Boudienste/Boutekenaarslike teks wat gegewens hieroor taal invloeie. In 2012 was daar • Tuindienste/Plaagbeheer dit mag die gevolg wees vansedert die sestiger jare aandui, ‘n netto invloei van kapitaal op die meer realistiese waarde Posbus 385, Shelly Beach, 4265is nie hier weergegee nie. Vir die pos “ander” kapitaal ten Tel: (03931) 51345/55 Faks: (03931) 51356 van die wisselkoers. Elektrisi-2012 het die bruto spaarsyfer, bedrae van R106,1 miljard wat teitsverkope bly egter swak,uitgedruk as ‘n persentasie van 65,3% van netto kapitaalinvloei wat aandui dat daar nie eintlikdie nominale BBP, slegs 13,1% verteenwoordig het. Hierdie laas-beloop waarvan 12,8% vir die genoemde syfer bestaan hoof- ‘n versnelling in ekonomiese aktiwiteite is nie. Mynboupro- Oranje Sakekamerinstandhouding van bates, saaklik uit handelsfinansiering Eie Ekonomie Eerste duksie mag ook effens beter(waardevermindering of ver- en korttermyn leningsfondse. PRETORIA neig na die groot ontwrigtingsbruik van vaste kapitaal), ge- Die feit dat dit hoofsaaklik netto in die laaste kwartaal vanoormerk is. Die netto beskik- portefeulje kapitaal en lenings verlede jaar. Hierteenoor wil dit SLUIT AAN:baarheid van binnelandse spaar- is wat die kapitaalinvloei uit- egter voorkom asof verbruiks- Tel: 012 333 5513 / 0850fondse vir nuwe investering, be- maak, verklaar ook die toena- besteding swakker gaan vertoonloop dus slegs 0,3%. Aan- me in die netto rente- en diwi- E-pos: oranje@corporatecorner.co.za weens ‘n laer toename in die
 • 10 DIE AFRIKANER, 5 - 18 April 2013 AFRIKANER Bydraes vir hierdie rubriek is baie welkom. Ook briewe wat handel oor enige onderwerp wat die vrou na aan die hart lê. VROUEFORUM U kan skryf aan: afrikaner@hnp.org.za; Vroueforum, Posbus 1888, Pretoria, 0001 onder redaksie van Anita Morkel Goedkoper skoonmaakplanneIn die kombuis: n Koekie kanfer in die laai waar die messe- maak is en laat hard word.Afdroogdoeke wat in n flou styseloplos- goed gebêre word, sal keer dat dit aanslaan.sing gedoop is, sal nie rafeltjies op glase Spieëls sal werklik skoonlaat agterbly nie. Plaas n spons of lap wat in ammoniak ge- en blink word as dit met n doop is, oornag in die oond om vet te ver- flou tee-oplossing afgevryfNuwe afdroogdoeke moet in koue water wyder. word.waarin n halwe pakkie Engelse sout opge-los is, geweek word. Dit verwyder die pap In die sitkamer As die tandepasta skielik opuit die materiaal en maak doeke sag en ab- Om vergeelde ivoor-klaviernote weer mooi is, kan tande geborsel wordsorberend. Om kombuisvadoeke goed te wit te kry, vryf dit met watte wat met alko- met n mengsel van sout enbleik, kook dit saam met suurlemoenskille hol deurweek is. bakpoeier. Oulike kortpadwenke vir gordynein water. maak die lewe baie makliker. Gebruik n mengsel van tafelsout en suur- lemoensap om kopergoed wat swart ge- Huishoudelike wenke, saamgestel deur Danie Smuts.n Asblik sal langer higiënies bly as dieboom met n bietjie kalk en ammoniak brand is, weer blink te kry. Spoel met lou water af.bestrooi word. Plaas n paar motballetjies in Wenke vir groter brandstofdoeltreffendheid:die asblik voordat jy n sakkie daarin sit. Rottangmeubels sal weer splinternuut lykDit sal alle reuke verwyder. Brandstofpryse het die afgelope tyd die verbruik nie. as dit met soutwater afgevee word. Moet hoogte ingeskiet en wenke om meer kilo- Vermy dit om die voertuig onnodig lank teDie hare van n besem kan weer styf ge- nooit seep gebruik nie. meters uit jou brandstoftenk te haal, is baie laat luier; dit vermors brandstof. As die ver-maak word deur die besem in n oplossing Rooiwynvlekke op n mat kan met sodawa- welkom. keer tot stilstand kom, sluit die enjin af tervan n eetlepel sout en 4 dele water te plaas. ter behandel word. wyl jy wag.n Nuwe besem sal langer hou as die hare in Vermy harde versnelling en ’n stop-ry-styl, Moenie met die vensters wyd oop ry nie,n mengsel van een deel roulynolie en twee Voeg twee eetlepels brandspiritus by die want dan suig jou voertuig behoorlik brand- veral teen hoë spoed, want dit verhoog ’ndele paraffien geweek word. uitspoelwater wanneer jy gordyne was. Dit stof. voertuig se windweerstand en sodoende die maak die gordyne styf sonder stylsel. Voeg Ry stadiger. Hoë spoed verhoog brand- brandstofverbruik.n Goedkoop opwasmiddel kan gemaak word asyn by die uitspoelwater van gordyne. Dit stofverbruik en CO2-uitlate. Teen 110km/h Gebruik die lugreëlaar oordeelkundig. Ofdeur die goedkoopste skottelgoedwasmid- sal verhinder dat stof maklik aan gordyne verbruik ’n voertuig tot 25% meer brand- dit ’n meganiese of ’n elektriese een is, ditdel te koop en n paar eetlepels asyn by die vaskleef. stof as teen 90km/h. verhoog brandstofverbruik met tot 10%.opwaswater te voeg. Die asyn werk vet- Ry in die hoogste rat moontlik, maar son- Maar teen snelhede van meer as 80km/h isterigheid teen en maak die skottelgoed In die badkamer: der dat die enjin swaarkry. Om teen 60km/h dit beter om die lugreëlaar te gebruik as omglansend skoon. n Natuurlike lugverfrisser is n lemoen of in derde rat te ry is nie so doeltreffend as met die vensters oop te ry. suurlemoen waarin naeltjies gedruk is. Dit om dit in vierde rat te doen nie. Moenie onnodige goed saamry nie. HoeVee teevlekke met fyn tafelsout van teekop- gee n heerlike geur af en hou boonop vlieëpies af. Skakel op die korrekte oomblik na ’n hoër swaarder die voertuig hoe meer brandstof is weg. Gebruik dit in die huis of op die patio. rat oor: Teen 2 500r/min. vir petrolenjins en nodig.Die skoonmaak van die yskas en vrieskas Krane blink baie mooi as dit met n halwe teen 2 000r/min. vir Maak vol wanneer die tenk half is om tekan n probleem wees. Vee die vrieskas of aartappel gevryf word. Om geel vlekke uit dieselenjins. keer dat te veel brandstof verdamp.vrieshokkie met gliserien uit ná die vol- n bad te verwyder moet n halwe suurle- Handhaaf die snelheid Maak vroegoggend vol wanneer die grond-gende skoonmaak. Volgende keer sal die ys moen met sout bestrooi oor die vlekke ge- eerder as om dán vin- temperatuur nog laag is. Vulstasies se tenkssommer maklik afkom. vryf word. niger dán stadiger te ry. is ondergronds en hoe kouer die grond hoe Benut die snelheidsbe- hoër is die brandstof se digtheid.n Halwe aartappel in die broodblik sal die Bêre oorskietseep en smelt. Voeg 50 ml heerfunksie op lang reise. Maak seker die wielsporing is korrek.brood langer vars hou. suurlemoensap en 100 ml gliserien vir elke Werk vooraf die roete na Maak seker die bande is tot die korrekteAs die bleikmiddel op is, kan koeksoda en 500 g seep by. Meng deeglik en voeg n jou bestemming uit en drukking gepomp. Dit verminder nie netasyn in water gemeng word. paar druppels reukwater by vir n lekker neem die kortste een so- brandstofverbruik nie, maar verleng hul ge- reuk. Giet in vormpies wat vooraf natge- dat jy nie ompad ry en onnodig brandstof bruik en verbeter hantering.Rooibosteekoek 5 ml vanieljegeursel Roer suurlemoensap by. Skink in glase en 5 ml sout vul met vonkelsuurlemoensap. 12,5 ml Worcester-sousDis ’n heerlike klam koek en veral lekker Verhit oond tot 180 ºC. Spuit ’n ringkoek- (Lewer genoeg vir 6 glase) 140 g botter of margarien (150 ml)by middagkoffie. Smelt 100g (diabetiese) pan van 24 cm deursnee met kleefwerende 125 ml tamatiesouswitsjokolade saam met 100 ml gewone kossproei. Gooi die warm tee oor die sul- Potpourrisous 10 ml suikerjogurt. Vervang dan die bolaag hiermee. tanas en laat staan tot benodig. Room mar- 750 ml rooibostee 3 ml varsgemaalde peper garien en suikerplaasvervanger tot liggeel. 1 knoffelhuisie Metode125 ml sterk rooibostee, gekook met 1 ka- Klits eiers een vir een by. Sif koekmeel, 1 groot ui, geskil en gekap Voeg al die bestanddele bymekaar, meng enneelstokkie volkoringmeel, bakpoeier, sout en kaneel 5 ml mosterd kook stadig vir 45 minute. Laat afkoel en in125 ml sultanas saam. Roer die meel- en teemengsel beur- 12,5 ml vars, gemengde kruie (tiemie, mar- yskas staan. Gebruik sous om vleis of vis50 g laevet-margarien telings by die margarienmengsel tot ’n sag- jolein, pietersielie) mee te bedruip tydens die gaarmaakproses.180 ml suikerplaasvervanger te beslag vorm. Roer die karringmelk, appel- 25 ml asyn3 eiers sous en suurlemoenskil by. Skep beslag in140 g (250 ml) koekmeel voorbereide pan. Bak vir 40 minute tot gaar. Gebruik rooibostee in geregte140 g (250 ml) volkoringmeel (nutty Gooi die warm stroop bo-oor die koek. Die mineraalinhoud van rooibos verhoog die n oondbak en gooi die rooibostee oor. Druipwheat) Stroop voedingswaarde van enige dis. deurlopend lepels vol rooibos oor die appels10 ml bakpoeier Kook tee saam met die suurlemoensap en terwyl dit bak.knippie sout Maak heerlike ystee deur koue rooibos met suikerplaasvervanger. Kook ongeveer 32 ml kaneel suiker en suurlemoensap te meng of meng Week droëvrugte oornag in rooibostee. Geen minute.50 ml karringmelk dit met jou gunsteling vrugtesap. suiker is dan nodig wanneer dit gekook word Bolaag75 ml appelsous nie. Meng al die bestanddele en skep oor die Maak jou eie kruietee deur vars kruie enskil van 1 suurlemoen afgekoelde koek. speserye, soos kaneel, gemmer en sitroen- Gebruik rooibostee as n basis in marinadesSous gras, saam met rooibosteeblare in n pot te vir vleis en hoender aangesien dit n na-300 ml sterk rooibostee, gekook met 1 ka- Rooibosskommel kook. tuurlike sagmaakmiddel is.neelstokkie 500 ml sterk koue rooibostee45 ml suurlemoensap 600 ml vanieljeroomys Vervang melk of water met rooibostee in Vervang die vloeistof in bredies met rooi-125 ml suikerplaasvervanger 20 ml suurlemoensap sekere resepte. bostee. Dit gee geur en versag die vleis.Bolaag 340 ml vonkelsuurlemoensap Berei n watertandlekker en gesonde nage-250 ml laevet-maaskaas reg vir jou familie deur appels in rooibostee Voeg rooibostee by souse vir ekstra geur en Metode verdun vleisaftrekselblokkies daarmee.suikerplaasvervanger na smaak Meng tee en roomys en meng baie goed. pleks van water te bak. Plaas die appels in
 • DIE AFRIKANER, 5 - 18 April 2013 11 Afrikanerliberalisme Die Liberalisme en die Opvoeding nale opset Zoeloe-, Xhosa of Lesothonasio- Vervolg vanaf bladsy 7 nalisme in die kiem smoor. Nasionalisme is Geklassifiseerde Posbus 1888, Pretoria. 0001 die hierbo gestelde liberaliseringsdoelsstel- die motto van Afrika. Dit verteenwoordig die advertensies Tel. (012) 335-8523 Faks. (012) 335-8518 lings nie. Die Afrikanervolk sou slegs tot die hele beweging van die ontwaking van Afrika. TARIEWE: internasionale kliek van arbeidsorganisasies, Waarom sou dit sinvol wees om as n Afri- • Geklassifiseerd: R2,45 per woord • Vertoon (Nuusbladsye): Kontak asb. kantoor kommunikasie, energiebeheer en -beplanning, kaland die nasionalisme en gevoel vir n eie • Boedelkennisgewings: R95,00 per plasing. BTW ingesluit by genoemde tariewe. sportbeheer ensovoorts hertoegelaat word as identiteit onder ons eie mense te verpletter hy sou wegdoen met alle vorme van nasion- net omdat die liberalisme ons kop op n VAKANSIE & Kopiëring van DVD alisme en identiteitsbewussyn. skinkbord vra. AKKOMMODASIE Die vraag is egter: Watter heil sou n opvoe- Al die vooraf gestelde eise van die sogenaam- 8mm films, Beta/VHS-bande & Adverteer in ding langs so n spoor vir Suid-Afrika en die de liberale opvoeding moet noodwendig daar- BLOEMFONTEIN fotoskyfies na DVD, asook plate & Die Afrikaner en Afrikanerkind inhou? Watter soort geleen- toe lei dat die substansie van ons opvoeding musiek-kasette na CD. Oornagwoonstel. ondersteun u eie theid sou sy opvoeders vir hom skep om aan vervang word met n nuwe slagspreuk, die Ruim, luukse oornagwoonstel Skakel 011 447 2186 sy eie heil mee te werk? Verlies van identiteit aanvaarbaarheid waarvan in twyfel getrek met eg Suid-Afrikaanse gasvryheid. mense. op grond van n linksom-opvoeding is op- word, naamlik, opvoeding tot verandering. BOEKE sigtelik nie n aangeleentheid van heil nie Veilige parkering. Hierdie opvoeding tot verandering word dikwels Dawie du Plessis maar van onheil. Opvoeding tot nugterheid Kleur TV. Skakel Liza by: op twee wyses geïnterpreteer. Die eerste uit- Boekhandelaar Skoon en netjies. en realisme binne die veelvolkige Suider- leg gaan om n verandering ter wille van die Ek koop en verkoop versamelstukke - (012) 335 8523 Afrikaanse opset verplig nie die opvoeder tot verandering self. Die kern van hierdie stand- Stil en rustige atmosfeer pryslys en soeklys op aanvraag beskikbaar. Tel 051 522 6035 Posbus 129, of e-pos: n nietig verklaring van eie identiteitsverwer- punt is dat die bestaande orde wat in die Orania, wing as opvoeddingsdoel nie. Nog minder opvoeding aanvaar word sonder verdere oor- Sel 082 726 9959 8752 advstr@hnp.org.za sal die tersydestelling daarvan in ons nasio- Vervolg op bladsy 12 082 495 7378 15:30 Musiek / Promosiegesprekke Laatmiddag: 16:00 – 20:00 14:05 Musiek nie Posbus 14935 Tel: (012) 543 0120 16:00 Nuusopsomming 15:00 Nuus 20:35 Musiek Sinoville Faks: (012) 567 7394 Laatmiddag: 16:00 – 20:00 16:05 Allegaartjie 15:05 Musiek 21:00 Uit ons Boeremusiek skatkis 0129 www.radiopretoria.co.za 16:00 Nuusopsomming 16:30 Musiek / Verkeersverslae / 15:30 Musiek / Promosiegesprekke aangebied deur Louwrens Aucamp 16:05 Allegaartjie Promosiegesprekke en Danie Labuschagne Maandag: 20:15 Uit die Hoed aangebied deur 18:55 Huisgodsdiens 16:30 Musiek / Verkeersverslae / 17:00 Nuus / Volledige weer Laatmiddag: 16:00 – 20:00 21:45 Musiek Marianne Roos 19:00 Kort Nuus Promosiegesprekke 17:10 Saktyd 5-6 16:00 Nuusopsomming 22:00 Nuus / Weervoorspelling Deurnag: 00:00 – 05:00 21:15 Musiek 19:05 Boekvoorlesing 17:00 Nuus / Volledige weer 18:00 Nuusopsomming 16:05 Allegaartjie 22:10 Liefdesliedjies00:00 Andantino (H) opgestel en 21:30 Die Stem en die Melodie 19:15 Dis Country tyd 17:10 Saktyd 5-6 18:05 Musiek 16:30 Musiek / Verkeersverslae / 23:00 Nuusaangebied deur Faan Rabie opgestel deur Carel Nagel 19:45 Beskerm Jou Eie aangebied 18:00 Nuusopsomming 18:55 Huisgodsdiens Promosiegesprekke 23:05 Musiek opgestel deur00:45 Musiek 22:00 Nuus / Weervoorspelling deur T.L.U. 18:05 Musiek 19:00 Kort Nuus 17:00 Nuus / Volledige weer Omroeper01:00 Nuus (H) 22:15 Hiervan Hou Ek aangebied 18:55 Huisgodsdiens 19:05 Boekvoorlesing 17:10 Saktyd 5-6 23:50 Laataand uit die Woord01:15 Regslui vir Afrikaans (H) deur Henk Joubert en Pieter Aand: 20:00 – 24:00 19:00 Kort nuus 19:15 Musiek/Program 18:00 Nuusopsomming 23:55 Volksliedereaangebied deur Matthys Krogh Rischmuller 19:05 Boekvoorlesing 19:45 Musiek 18:05 Musiek02:00 Musiek 23:00 Nuusopsomming 20:00 Nuus om Agt / Nuuskommentaar 19:15 Ek Wil Weet aangebied deur 18:55 Huisgodsdiens Sondag:02:30 Boekvoorlesing (H) 23:05 Musiek opgestel deur Henk 20:15 Net Medies (H) aangebied Faan Rabie Aand: 20:00 – 24:00 19:00 Kort Nuus03:00 Joernaaltyd (H) aangebied Joubert deur Marianne Roos 20:00 Nuus om Agt / 19:05 Boekvoorlesing Deurnag: 00:00 – 05:00deur Alet Erasmus 23:50 Laataand uit die Woord 21:15 Musiek Aand: 20:00 – 24:00 Nuuskommentaar 19:30 Na Buite aangebied deur 00:00 Wat U Wil Hoor (H) aangebied04:00 Skoffelklanke (H) aangebied 23:55 Volksliedere 21:30 Hengel Parade aangebied deur 20:00 Nuus om Agt / 20:15 Op Soek Na / Musiek en Liriek James Kemp deur Tienie Mansdeur Nico van Rensburg Dr Kriek van der Merwe Nuuskommentaar 21:00 Fokus op / Kultuvaria aange- 01:00 Nuus & Weer (H)04:30 Musiek Dinsdag: 22:00 Nuus / Weervoorspelling 20:15 Bel en Bestel o.l.v. JDM bied deur Flip Buys / Theuns de Wet Aand: 20:00 – 24:00 01:10 Sabbatstonde (H) 22:15 Eggo aangebied deur Sarina Collective Media 21:30 Klassieke keur opgestel deur 20:00 Nuus om Agt / Nuuskommentaar 01:30 Maak My U Weë Bekend (H) Vroegoggend: 05:00 – 06:00 Deurnag: 00:00 – 05:00 Johnson 21:00 In die ou Waenhuis Karen Zeelie 20:05 Musiek 02:00 Serenade (h) aangebied deur04:57 Voëlgeluide 00:00 Top Tien (H) aangebied deur 23:00 Nuusopsomming 21:30 Musiek / Program 22:00 Nuus / Weervoorspelling 20:15 Skoffelklanke aangebied deur Tienie Mans05:00 Volksliedere Henk Joubert 23:05 Musiek 22:00 Nuus / Weervoorspelling 22:15 Top Tien aangebied deur Nico van Rensburg 02:30 Goue Gunstelinge (H) opgestel05:05 Wakkerwordwysies 00:45 Musiek 23:50 Laataand uit die Woord 22:15 Dis My Musiek Henk Joubert 21:00 Radioleesklub / Boekerubriek deur Karen Zeelie05:30 Landboukorrels aangebied 01:00 Nuus, Weer, Nuuskommentaar (H) 23:55 Volksliedere 23:00 Nuusopsomming 23:00 Nuusopsomming 22:00 Nuus / Weervoorspelling 03:15 Uit My Platerak (H) aangebieddeur Zahn Visser 01:10 Volksmikrofoon (H) 23:05 Musiek 23:05 Musiek 22:15 Musiek / Program deur Martin deur Heinrich Marnitz05:55 Vroegoggend uit die woord 02:00 Klassieke Keur (H) Woensdag: 23:50 Laataand uit die Woord 23:50 Laataand uit die Woord Jansen 04:00 Tot Sy Eer (H) 02:30 Boekvoorlesing (H) 23:55 Volksliedere 23:55 Volksliedere 23:00 Nuusopsomming 04:30 Musiek Oggend: 06:00 – 09:00 03:00 Joernaaltyd (H) aangebied Deurnag: 00:00 – 05:00 23:05 Musiek 04:45 Tienie se musiek (H) aange-06:00 Nuusopsomming / deur Marianne Roos 00:00 Dis Countrytyd (H) opgestel Donderdag: Vrydag: 23:50 Laataand uit die Woord bied deur Tienie MansWoordgedagte / Klankkoerant 04:00 Dis My Musiek (H) aangebied deur Karien Marnewick 23:55 Volksliedere 05:30Rondom Die Orrel En Sy06:05 Weervoorspelling / Koerante deur Henk Joubert 00:30 Musiek Deurnag: 00:00 – 05:00 Deurnag: 00:00 – 05:00 Meesters (H) aangebied deur Jan06:15 Klankkoerant / 04:45 Musiek 01:00 Nuus, Weer, Nuuskommentaar (H) 00:00 Nuut op die Rak (H) 00:00 Onthou U Nog? (H) aange- Saterdag: ZielmanVerkeersverslag/ 01:15 Volksmikrofoon (H) aangebied deur Karen Zeelie bied deur Cyrus Smith06:30 Nuus Vroegoggend: 05:00 – 06:00 02:00 In die ou Waenhuis (H) 00:30 Musiek 00:30 Musiek Deurnag: 00:00 – 05:00 Oggend: 06:00 – 12:0006:40 Finansiële Verslag aangebied 04:57 Voëlgeluide 02:30 Boekvoorlesing (H) 01:00 Nuus, Weer, Nuuskommentaar (H) 01:00 Nuus, Weer, Nuuskommentaar (H) 00:00 Hiervan Hou Ek aangebied 05:57 Voëlgeluidedeur Willem Smit (Dinamika Makelaars) 05:00 Volksliedere 03:00 Joernaaltyd (H) aangebied 01:10 Volksmikrofoon (H) 01:10 Volksmikrofoon (H) aangebied deur Henk Joubert en Pieter Rischmuller 06:00 Dagopening - Vroegoggend uit06:45 Klankkoerant /Verkeersverslag 05:05 Wakkerwordwysies deur Marianne Roos 02:00 Beskerm Jou Eie (H) aange- deur James Kemp 00:45 Musiek die Woord07:00 Nuusopsomming / 05:30 Landboukorrels aangebied deur 04:00 Fokus op / Kultuvaria (H) bied deur T.L.U. 02:00 Eggo (H) aangebied deur 01:00 Nuus, Weer, 06:05 MusiekReisigersweerverslag / Zahn Visser aangebied deur Flip Buys / Theuns 02:15 Musiek Hors Prinsloo Nuuskommentaar (H) 06:30 WeervoorspellingNuuskommentaar 05:55 Vroegoggend uit die woord de Wet 02:30 Boekvoorlesing 02:30 Boekvoorlesing (H) 01:10 Volksmikrofoon (H) aangebied 07:00 Sabbatstonde07:10 Klankkoerant/ Verkeersverslae 04:30 Musiek 03:00 Joernaal (H) aangebied deur 03:00 Motorrubriek (H) aangebied deur James Kemp 07:30 Musiek07:30 Nuus Oggend 06:00 – 09:00 Marianne Roos deur Henry Dearlove 02:00 Stem en Melodie (H) aange- 08:00 Nuus07:45 Sportnuus / Verkeersverslag/ 06:00 Nuusopsomming/ Woordgedagte Vroegoggend: 05:00 – 06:00 04:00 Personeelkeuse (H) 03:30 Musiek bied deur Carel Nagel 08:05 KerkaktueelWees paraat / Klankkoerant 04:57 Voëlgeluide 04:45 Musiek 04:00 Dieredinge (H) aangebied 02:30 Hiervan en Daarvan (H) 08:15 Sondagkeur opgestel deur08:00 Nuusopsomming 06:05 Weervoorspelling / Koerante 05:00 Volksliedere Vroegoggend: 05:00 – 06:00 deur Karen Zeelie aangebied deur Pierre de Wet Hors Prinsloo08:05 Inbelprogram 06:15 Klankkoerant / Verkeersverslag 05:05 Wakkerwordwysies 04:57 Voëlgeluide 04:30 Musiek 03:00 Hengelrubriek (H) aangebied 08:45 Wydingstyd08:30 Reik ‘n hand (Volkshulp 2000) 06:30 Nuus 05:30 Landboukorrels aangebied 05:00 Volksliedere deur Kriek v.d. Merwe 09:00 Oggenderediens08:45 Musiek / Promosiegesprekke / 06:40 Finansiële Verslag aangebied deur Zahn Visser 05:05 Wakkerwordwysies Vroegoggend: 05:00 – 06:00 03:30 Musiek 09:45 Tot Sy Eer opgestel deurInbelprogramme deur Willem Smit (Dinamika Makelaars 05:55 Vroegoggend uit die woord 05:30 Landboukorrels aangebied 04:57 Voëlgeluide 04:15 Uit die Hoed (H) aangebied Omroeper 06:45 Klankkoerant/ Verkeersverslag deur Zahn Visser 05:00 Volksliedere deur Marianne Roos 10:15 Ons eie keuse aangebied deur Kontreikuier met Karen: 09:00-12:00 07:00Nuusopsomming/ Reisigers- Oggend: 06:00 – 09:00 05:55 Vroegoggend uit die woord 05:05 Wakkerwordwysies 05:30 Uit Ons Boeremusiek Skatkis (H) Francois en Lucille (Musiek: Jan09:00 Kort Nuus weerverslag/ Nuuskommentaar 06:00 Nuusopsomming / Oggend: 06:00 – 09:00 05:30 Landboukorrels aangebied Swanepoel -April)09:05 Kontreidagboek 07:10 Klankkoerant / Verkeersverslae Woordgedagte / Klankkoerant 06:00 Nuusopsomming / deur Zahn Visser Oggend: 06:00 – 12:00 11:00 Nuus09:30 Dieresoek hoekie (Werkstitel) 07:30 Nuus 06:05 Weervoorspelling / Koerante Woordgedagte / Klankkoerant 05:55 Vroegoggend uit die woord 05:57 Voëlgeluide 11:15 Andantino aangebied deur09:55 Loof die Here 07:45 Verkeersverslag 06:15 Klankkoerant /Verkeersverslag 06:05 Weervoorspelling / Koerante 06:00 Dagopening - Vroegoggend Faan Rabie10:00 Oggendoordenking 08:00 Nuusopsomming 06:30 Nuus 06:15 Klankkoerant /Verkeersverslag Oggend: 06:00 – 09:00 uit die Woord10:15 Gelukwense / Versoeke 08:05 Inbelprogram 06:40 Finansiële Verslag aangebied 06:30 Nuus 06:00 Nuusopsomming / 06:05 Wakkerwordwysies Middag: 12:00 – 17:0011:00 Nuus 08:30 Promosiegesprek deur Willem Smit (Dinamika Makelaars) 06:40 Finansiële Verslag aangebied Woordgedagte / Klankkoerant 06:45 Skaterdag se dinge aangebied 12:00 Goue Gunstelinge opgestel11:15 Boekvoorlesing (h) 08:45 Musiek / Promosiegesprekke/ 06:45 Klankkoerant /Verkeersverslag deur Willem Smit (Dinamika Makelaars) 06:05 Weervoorspelling / Koerante deur Omroeper deur Karen Zeelie11:30 Nuut op die rak Inbelprogramme 07:00 Nuusopsomming / Reisigers- 06:45 Klankkoerant Verkeersverslag 06:15 Klankkoerant /Verkeersverslag 07:45 Weervoorspelling / Musiek 12:45 Musiek weerverslag / Nuuskommentaar 07:00 Nuusopsomming / Reisigers- 06:30 Nuus 08:00 Nuus 13:00 Nuus Joernaaltyd met Marianne Roos: Kontreikuier met Karen: 09:00 – 12:00 07:10 Klankkoerant /Verkeersverslae weerverslag / Nuuskommentaar 06:40 Finansiële Verslag aangebied 08:15 Rooikaart aangebied deur 13:10 Andre se Keuse aangebied 12:00-13:00 09:00 Kort Nuus 07:30 Nuus 07:10 Klankkoerant /Verkeersverslae deur Willem Smit (Dinamika Makelaars) Heinrich Marnitz deur Andre Liebenberg12:00 Nuusopsomming 09:05 Kontreidagboek 07:45 Verkeersverslag 07:30 Nuus 06:45 Klankkoerant /Verkeersverslag 08:45 In en om die huis aangebied 14:30 Middagmelodieë aangebied12:05 Joernaaltyd aangebied deur 09:30 Musiek 08:00 Nuusopsomming 07:45 Verkeersverslag / Damverslag 07:00 Nuusopsomming / Reisigers- deur Heinrich Marnitz deur Betsie SteynMarianne Roos 09:55 Loof die Here 08:05 Inbelprogram 08:00 Nuusopsomming weerverslag / Nuuskommentaar 09:15 Musiek 15:00 Vullermusiek: Subtitel… 10:00 Oggendoordenking 08:30 Reik ‘n hand (Volkhulp 2000) 08:05 Inbelprogram 07:10 Klankkoerant / Verkeersverslae 09:30 Musiek / Crisis on Call 15:15 Uit My Platerak aangebied Middag: 13:00 – 16:00 10:15 Gelukwense / Versoeke 08:45 Musiek / Promosiegesprekke / 08:30 Promosiegesprek 07:30 Nuus 10:00 Oggendoordenking deur Heinrich Marnitz13:00 Nuus / Reisigersweerverslag / 11:00 Nuus Inbelprogramme 08:45 Musiek / Promosiepraatjies / 07:45 Sportnuus / Verkeersverslag 10:15 Musiek 16:00 Kuiertyd opgestel deur BetsieNuuskommentaar 11:15 Boekvoorlesing Inbelprogramme 08:00 Nuusopsomming 11:00 Nuus en Weervoorspelling Steyn13:10 Volksmikrofoon 11:30 Rondom die kunste Kontreikuier met Karen: 09:00 – 12:00 Kontreikuier met Karen: 09:00 – 12:00 08:05 Inbelprogram 11:15 Musiek / Bel en Bestel14:00 Nuusopsomming 09:00 Kort Nuus 09:00 Kort Nuus 08:30 Reik ‘n hand (Volkhulp 2000) Aand: 17:00 – 24:0014:05 Musiek Joernaaltyd met Marianne Roos: 09:05 Kontreidagboek 09:05 Kontreidagboek 08:45 Musiek / Promosiepraatjies / Middag: 12:00 – 18:00 17:00 Maak My U Weë Bekend15:00 Nuus 12:00-13:00 09:30 Musiek 09:30 Musiek Inbelprogramme 12:00 Musiek opgestel deur aangebied deur Prof Schalk Botha15:05 Musiek 12:00 Nuusopsomming 09:55 Loof die Here 09:55 Loof die Here Omroeper 17:30 Wat U Wil Hoor aangebied15:30 Musiek / Promosiegesprekke 12:05 Joernaaltyd aangebied deur 10:00 Oggendoordenking 10:00 Oggendoordenking Kontreikuier met Karen: 09:00 – 12:00 12:30 Musiek opgestel deur Belinda deur Tienie Mans Marianne Roos 10:15 Gelukwense / Versoeke 10:15 Gelukwense / Versoeke 09:00 Kort Nuus Pieterson en Liana van Zyl 18:30 Musikale Tussenspel opgestel Laatmiddag: 16:00 – 20:00 11:00 Nuus 11:00 Nuus 09:05 Kontreidagboek 13:00 Nuus / Reënvalverslag deur Betsie Steyn16:00 Nuusopsomming Middag: 13:00 – 16:00 11:15 Boekvoorlesing 11:15 Boekvoorlesing 09:30 Musiek 13:15 Motorrubriek aangebied deur 18:40 Sing Nuwe Lof opgestel deur16:05 Allegaartjie 13:00 Nuus / Reisigersweerverslag 11:30 Promosiegesprek (Crisis on call) 11:30 Gekroon tot Diens aangebied 09:55 Loof die Here Henry Dearlove Betsie Steyn16:30 Musiek / Verkeersverslae / Nuuskommentaar deur Karen Zeelie 10:00 Oggendoordenking 13:45 Musiek 19:00 AanderediensPromosiegesprekke 13:10 Volksmikrofoon Joernaaltyd met Marianne Roos: Joernaaltyd met Marianne Roos: 10:15 Gelukwense / Versoeke 14:00 Musiek / Inbel 19:30 Rondom Die Orrel En Sy Mees-17:00 Nuus / Volledige weer 14:00 Nuusopsomming 12:00-13:00 12:00-13:00 11:00 Nuus 15:00 Kos en Kook (nog in beplan- ters aangebied deur Jan Zielman17:10 Saktyd 5-6 14:05 Musiek 12:00 Nuusopsomming 12:00 Nuusopsomming 11:15 Boekvoorlesing ning) 20:00 Nuus Om Agt18:00 Nuusopsomming 15:00 Nuus 12:05 Joernaaltyd/Regspraak 12:05 Net Medies aangebied deur 11:30 Onthou U nog opgestel deur 15:30 Saterdagsport / Musiek 20:05 Verkorte Weervoorspelling18:05 Musiek 15:05 Musiek / Promosiegesprekke aangebied deur Marianne Roos Marianne Roos Cyrus Smith 16:00 Na Buite (H) 20:10 Serenade aangebied deur18:55 Huisgodsdiens 15:30 Musiek / Promosiegesprekke 17:00 Saterdagsport / Musiek Tienie Mans19:00 Kort Nuus Middag: 13:00 – 16:00 Middag: 13:00 – 16:00 Joernaaltyd: 12:00-13:00 20:35 Ek Wil Weet (Herhaling)19:05 Boekvoorlesing Laatmiddag: 16:00 – 20:00 13:00 Nuus / Nuuskommentaar / 13:00 Nuus / Nuuskommentaar / 12:00 Nuusopsomming Aand: 18:00 – 24:00 aangebied deur Faan Rabie19:15 Hiervan en daarvan aange- 16:00 Nuusopsomming Reisigersweerverslag Reisigersweerverslag 12:05 Kuierkombuis aangebied deur 18:00 Saterdagsport / Musiek 21:15 Omroeperskeuse / Tienie Sebied deur Pierre de Wet 16:05 Allegaartjie 13:10 Volksmikrofoon 13:10 Volksmikrofoon Alet Erasmus 18:55 Huisgodsdiens Musiek19:45 Dit Is Radio Pretoria aange- 16:30 Musiek / Verkeersverslae / 14:00 Nuusopsomming 14:00 Nuusopsomming 19:10 Musiek opgestel deur 22:00 Wat Sê Die Musiek aangebiedbied deur Willie Spies Promosiegesprekke 14:05 Musiek 14:05 Musiek Middag: 13:00 – 16:00 Omroeper deur Bets Botha Steenekamp 17:00 Nuus / Volledige weer 14:30 Solo Sewe Parade aangebied 15:00 Nuus 13:00 Nuus / Nuuskommentaar / 19:30Solo Sewe Parade (Herhaling) 23:15 Die Volmaakte Instrument Aand: 20:00 – 24:00 17:10 Saktyd 5-6 deur Heinrich Marnitz 15:05 Musiek Reisigersweerverslag aangebied deur Heinrich Marnitz aangebied deur Lucille Ackerman20:00 Nuus om Agt / 18:00 Nuusopsomming 15:00 Nuus 15:30 Musiek / Promosiegesprekke 13:10 Volksmikrofoon 20:00 Nuus 23:50 Laataand uit die WoordNuuskommentaar 18:05 Musiek 15:05 Musiek 14:00 Nuusopsomming 20:05 Musiek as daar geen sport is 23:55 Volksliedere
 • 12 DIE AFRIKANER, 5 - 18 April 2013 Stigtingsdag op 6 April gevier Parool aan Derby-Lewis geweier Parool is weer eens op me- Lewis ‘n kandidaat vir ‘n Afri- sadisme om die witman te diese gronde aan Clive Der- kaanse party was, hom meer wys dat hulle nou baas is. by-Lewis geweier want hy is skuldig maak as Schaik wat Dit laat ‘n mens dink aan glo nie so siek dat dit parool saam met Jacob Zuma ge- Rudolf Hess, Duitse politieke vir hom kan regverdig nie. knoei het. gevangene wat tot sy dood Dit is in skrille kontras met By ‘n vorige aansoek om pa- deur die Geallieerde magte die mediese parool wat aan rool deur Derby-Lewis het aangehou is om daardeur te Schabir Schaik toegestaan is die destydse minister van beklemtoon dat die Duitsers nadat hy net oor die twee jaar Korrektiewe Dienste, Ngcon- die Tweede Wêreldoorlog in die tronk was en toe was de Balfour self ingegryp om verloor het. So moet Derby- hy so “siek” dat hy kon gaan dit te verhoed en bygevoeg gholf speel en boonop ‘n joer- dat Derby-Lewis kan wat Lewis in die tronk bly om te nalis ‘n klap kon gegee het. hom aangaan “hel toe gaan” wys dat die ANC die “oor- Derby-Lewis is nou al byna waarop Derby-Lewis gesê winning” by KODESA, Kempton 20 jaar in die tronk vir die feit het dat hy hom net eers agter Park en by die verkiesings dat dit sy vuurwapen was die tralies moet uitlaat sodat daarna behaal het en dat die waarmee Janus Walus vir hy na daardie plek kan gaan. witman “verloor” het of eint- Chris Hani doodgeskiet het. Hierdie optrede van die ANC- lik deur witmense verraai is. Dit lyk of die feit dat Derby- regime se kant is egter blote Op Saterdag, 6 April 2013 presies 361 jaar nadat Jan van Riebeeck voet aan wal gesit het in Tafelbaai het die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans (GHA), die Afrikaner Kultuurbond (AKB) en die Pro-Afrikaanse Aksiegroep (PRAAG) ‘n byeenkoms by die Voortrekkermonument gehou om die gebeurtenis te herdenk. Die verhoog was in die vorm van ‘n skip en nadat mnr. André Alkema, voorsitter Ons bedien ons van die GHA, (links op foto) die toeskouers verwelkom het, het het hy hulle kliënte in Afrikaans. voorgestel aan Jan en Maria van Riebeeck (regs) wat uit die verre verlede kom besoek aflê het. Afrikanerliberalisme Liberalisme en die Opvoeding prof. F van der StoepVervolg vanaf bladsy 11 ing uit die hande van die opvoeder geneem en Die aard van die verandering wat beoog gedoen sal word op grond van gevestigde oorgeplaas in die hande van die leerling of word, is in n neutedop een van n sogenaamde vooroordele nie. Hiermee sal dan n opvoe-weging van merietes afgebreek moet word. student, wat begryplik (en soos in Wes-Euro- progressiewe verligtheid. Die bestaande dingsklimaat geskep word wat alle vorme vanDie hele ellende en verwarring van die twin- pa bewys is) nie weet wat om daarmee te doen bedeling word voorgestel as n verkrampte wrywing op die vlak van veral die onderwystigste-eeuse samelewing word toegeskryf aan nie. Die feit dat hy dit deur opstand, rewolusie konserwatisme wat wel seker sy doel gedien sal uitskakel en n gespreksplatvorm sal skepn opvoeding wat daartoe lei dat mense kon- en selfs geweld verwerf het, laat hom voel dat het in n tydvak toe dit ter sake was, maar waar almal eenders is. Gelykmaking word hier-formeer, dit wil sê n opvoeding waarin ge- hy aanspraak kan maak op die gesagsposisie. ongeluk-kig sy geldigheid verloor het vir die mee aangebied as n voorwaarde vir gelyk-poog word om n leefstyl te bevestig wat tra- Hy is dan minstens in staat om sy eie toekoms nuwe era wat nou aktueel is. waardigheid met die uitsluitlike doel om diedisioneel Westers-Christelik is. So n opvoe- te bepaal, sonder om te weet wat sy doelstel- Die implikasie hiervan vir die opvoedings- verlede uit te wis in n nuwe toekoms.ding, so word beweer, het slegs gelei tot die lings is of behoort te wees. Die praktyk het praktyk is hoofsaaklik daarin geleë dat te ken- Niemand sou binne die raamwerk van mo-instandhouding van sulke opvoedingsdwaas- ook getoon dat daar geen besef is van watter ne gegee word dat die eise van die tyd die derne omstandighede die moontlikheid en diehede soos ouerlike, kerklike en staatsgesag verantwoordelikheid met hierdie nuwe vry- doelstellings en rigting van die opvoeding wenslikheid van n nuwe politieke bedeling,wat veral saamgevat word in die doelstellings heid gepaard gaan nie, wie hierdie “nuwe ont- ontgroei het. Derhalwe moet daar n wending ekonomiese hiërargie of n gewysigde opvoe-wat ons met ons skole in die besonder en met wikkeling” moet finansier nie of hoe die ewe- kom in hierdie praktyk om vir die veranderde dingspraktyk wou ontken nie. Die opvoedings-ons openbare opvoedingstelsel in die alge- wig tussen die nuwe en die oue bewerkstellig samelewing se behoeftes voorsiening te maak. bedeling soos dit hier te lande bekend is, hetmeen het. Onderdrukking, uitbuiting eensy- moet word nie. Afgesien van die verplasing van die geves- historiese en ander oorspronge wat nie sonderdigheid vooroordele, ongelykheid, verarming Die enigste uitkoms van n verandering ter tigde waardes en tradisies, moet die nuwe op- meer tersyde gestel kan word nie. Dit is nie rea-en die dergelike sou dan die produkte van wille van n verandering is dat een of ander voeding baie meer komprehensief of allesom- listies om te dink dat mens dit met n penne-hierdie opvoedingspraktyk wees. Oor die hele drukgroep met politieke oogmerke die be- vattend wees in die sin dat een stelsel vir alle streep tot niet kan maak nie. Die opvoe-linie lê hierdie saak aan die wortel van alle wind aan n skool, universiteit of kollege oor- variasies en groepe wat betrokke is, voorsie- dingsaansprake wat hedendaags in die Wes-Suid-Afrikaanse politiese, ekonomiese, sosia- neem en die nuutverowerde verandering ge- ning moet maak. terse wêreld gepropageer word en wat in nle en ander probleme. Derhalwe moet n ver- bruik om hulle eie oogmerke te verwesenlik Die uitgangspunt in hierdie geval is naasten- groot mate die skering en inslag van die libe-andering aangebring word sonder om die me- en hulle eie politieke ideologie te vestig. Hier- by soos volg: Alle handhawing van kulturele of ralisme in hom dra, is in baie opsigte vir enigerietes van die verandering te oorweeg en son- mee word die groot meerderheid van n skool groepsgebonde beskouinge is n uitgediende persoon wat dit erns maak met die opvoeding,der om werklik aandag te gee aan wat in die of universiteitsbevolking daadwerklik aan n visie. Aangesien almal in alle opsigte eenders onaanvaarbaar.plek daarvan gestel moet word. klein minderheid ondergeskik gemaak onder is, kan almal slegs binne een sisteem tot hulle Die gevolge van sodanige opvoeding is in ons Die chaos wat die afbreking van die heer- die voorwendsel dat die betrokke inrigting reg kom. Die andersheid waarvan daar nog eie tyd reeds te duidelik op alle vlakke van diesende opvoedings-orde opvolg, pas die libe- nou gedemokratiseer is, en dat n nuwe tydvak altyd sprake was in alle samelewings is kun- samelewing geopenbaar. Niemand kan be-ralisme in die sin dat dit geleentheid skep om in die bevryding van al die mense wat daarby smatig gekweek deur die tradisionele opvoed- weer dat hy nie in een of ander opsig reedsdie nuwe vryheid van veral die na-oorlogse betrokke is, bereik is. ingsopvattings. Opvoeders, besonders ouers, daarmee bekend is nie, tensy hy weier omwêreld te vestig in n sogenaamde nuwe so- Die tweede interpretasie van die beginsel onderwysers en predikante, moet derhalwe raak te sien wat werklik aan die gang is. Insiale orde. Hierdie nuwe orde is dan een van van verandering is effens anders beklemtoon. opgeskerp word om die enigheid van die die lugleegte van n liberalistiese opvoeding iswerklike openheid in die sin van ongebonden- In die uitleg daarvan word nie gekonsentreer bestaande orde af te skud en om te skakel tot daar vir geeneen van die differensiasies in dieheid wat ook moet uitloop op n skoolleerplan op die afbreek van die bestaande orde in die n allesinsluitende eenheid waarin die veel- Suid-Afrikaanse samelewing enige heil geleëwat grootliks daarop neerkom dat die leerling direkte sin van die woord nie, maar word heid en alles wat dit impliseer so gou as moont- nie. Om wat ons eie opvoedingspraktyke virof student self besluit waaroor die onderrig en aangedring op n progressiewe verandering lik kan verdwyn. Alles wat hiermee verlore alle bevolkingsgroepe betref met hierdie vuurdie verwante skool of universiteitsbedrywig- om die bestaande onhoudbaarhede uit te gaan, word gereken as wins vir die nuwe sa- te probeer speel, beteken net om n situasie tehede moet gaan. So moet hulle ook bepaal skakel. Hierdie standpunt is meer algemeen in melewing omdat dit plek maak vir n nuwe skep waarin almal hulle vingers kan verbrand.wat die aard van die eksaminering moet be- opvoe-dingskringe op te merk, en omdat dit opvoedingsbedeling waarin niemand tekorthels, wat die standaarde is waaraan voldoen baie meer subtiel is, is dit nie alleen gevaarlikermoet word, ensovoorts. nie, maar ook moeiliker om te identifiseer. Hiermee word die inisiatief vir die opvoed- Afrikaanse webtuistes Neem Kennis HNP: www.hnp.org.za TLU SA: www.tlu.co.za Die Afrikaner vereenselwig hom nie noodwendig met die menings wat gasskrywers uitspreek Volksraad Verkiesing Kommissie: www.vvk.co.za in artikels en rubrieke wat in die koerant verskyn nie. Afrikanervolksraad: www.volksraad.co.za