Die Afrikaner: 5 -18 April 2013

1,643 views

Published on

‘n Brief is namens die Boere-Afrikaner Volksraad by die Internasionale Menseregtekomitee in Genève ingedien, waarin die organisasie in kennis gestel is dat die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie (SMRK) aangekla word, en ook kennis gekry het dat die ANC-regime aangekla gaan word.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,643
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
737
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Die Afrikaner: 5 -18 April 2013

  1. 1. Diehttp://www.hnp.org.za/afrikaner Tel: (012) 335-8523 5 - 18 April 2013 Jaargang 44 Nr. 2057 PRYS R6-00 Aanklag in Genève gelê Volksraad óók na Den Haag ‘n Brief is namens die Boere-Afrikaner Dié brief is deur ‘n lid van Volks- Volksraad by die Internasionale Mense- raad, mnr. Henk van de Graaf, inge- regtekomitee in Genève ingedien, dien. Dit volg nadat ‘n klag vroeër by waarin die organisasie in kennis ge- die SMRK ingedien is oor die mis- stel is dat die Suid-Afrikaanse Mense- kenning van die Boere-Afrikanervolk regtekommissie (SMRK) aangekla se reg op selfbeskikking. word, en ook kennis gekry het dat die Hy het ook op uitnodiging die Volks- ANC-regime aangekla gaan word. raad se vryheidseis by UNPO (Orga- Die Volksraad het by herhaling in nisasie vir Onverteenwoordige Volke skrywes en van verhoë benadruk dat en Mense) in Den Haag ingedien. Hy internasionale ooreenkomste vereis is hartlik ontvang en het sy besoek dat indien die pad gestap is met plaas- aldaar as baie suksesvol beskryf. like remedies, ‘n beroep daarna op die Mnr. Van de Graaf was ook vroeër internasionale gemeenskap gedoen by die Internasionale Strafhof in Den HNP hulle ook daartoe gevoeg het. die on-dersoek van die klagte en het sal word. Die SMRK het etlike maan- Haag, waar hy die Volksraad gevoeg Tydens die pas afgelope besoek kon hom inge-lig oor die vordering daarmee. de lank gesloer om daadwerklik te het tot die volksmoordklagte teen die mnr. Van de Graaf nie die beampte, mnr. Tydens die besoek het mnr. Van de reageer. Trouens, ‘n onderneming dat ANC-regime en van sy ampsdaers. Mark P Dillon, wat die betrokke klag Graaf ook by verskeie politici en organ- ‘n verslag omtrent die klag beskik- Die Verkenners het aanvanklik dié klag hanteer, te siene kry nie, maar het ‘n isasies aangedoen. Opvolgbesoeke is baar is, het uiteindelik geblyk onwaar in 2011 ingedien, waarna ander lang same-spreking met ‘n navorser gevo- ook afgelê om bande wat tydens vorige te wees. organisasies soos onder meer die er. Laas-genoemde is ook gemoeid met be-soeke gesmee is, te verstewig. Verskyningsdatums van Regime lewer blankes uit Die Afrikaner Lesers moet asseblief daarop let dat die koerantTot dusver vanjaar (met die ter perse as die moordenaars van mnr. David Oos-Kaap weens die vakansiedae en ander probleme vir diegaan van die hierdie koerantuitgawe) Hall van Potchefstroom is skokkend. 12. Hettie Phillips – Cradock volgende uitgawes tweeweekliks gaan verskyn.is reeds sowat 45 blankes deur swartes Hierdie twee swartes is deur mnr. Hall 13. Lorraine Shepheard – Port Elizabeth Daar was dus nie ‘n koerant vanvermoor. se weduwee uitgeken, maar haar ge- 14. Robbie Malan – Jeffreysbaai 22 tot 28 Maart 2013 nie. Aanstigtende uitsprake deur persone tuienis is nie as genoegsame bewys 15. Suzie Willemse – Port Elizabeth Die vorige koerant dra die datum van 22 Maartsoos Jacob Zuma ten opsigte van die aanvaar nie. tot 4 April 2013 en hierdie koerant dra die“skuld” omtrent “apartheid” wat die Die ligte strawwe wat opgelê word, Natal datum van 5 tot 18 April 2013. Daar was dus nieblaam altyd op die blankes plaas vir is hoegenaamd nie in ooreenstemming 16. Chad Harris – Estcourt ‘n koerant van 22 tot 28 Maart 2013 nie.alles waarmee die ANC/SAKP-regime met die wrede koelbloedigheid van 17. Rodney Bradley – Durban Die redaksie vra verskoning vir die ongerief watmisluk, dra daartoe by dat die blankes die moordenaars nie. Rodney Malatjie 18. Robin Bothma – Uvongo dit aan lesers kan veroorsaak. Ons vertroupermanent die teikengroep in die en ‘n makker het mev. Saar Holtz- 19. Sarel Pretorius – Kloof dat u sal verstaan en ons vertrou dat die koeranteskalerende volksmoord deur swartes hausen van die Nelspruit-omgewing 20. Brett Williams – Durban verder op ‘n gereelde basis u van dieis. keelaf gesny, maar hy het 12 jaar 21. Karel Potgieter – Pinetown ware feite oor die gebeurtenisse in ons land en Verskeie opposisiepartye het hulle agter tronkstraf vir die moord en 6 jaar vir wêreldwyd sal voorsien.Trevor Manuel geskaar dat die ANC inbraak gekry. Hy was glo 16 jaar oud Vrystaatnie meer die skuld op apartheid kan tydens die moord, en sy makker is 22. Ernest van Rooyen – Parysplaas nie. Volgens hulle moet die eenvoudig net nooit aangekeer nie. 23. Annetjie Van Rooyen – Parysverlede nie die blaam kry nie, maar ‘n Lys (nie volledig nie) word ver- 24. Gordon Bazzard – Bloemfonteindaar moet eerder gefokus word op die volgens gegee van die mense wat tot 25. Gordon Adam – Bethuliverbetering van die land se funk- dusver vanjaar vermoor is. Let wel, dit 26. Lorraine Adam – Bethulisionering. Volgens die SAKP-woord- sluit moorde in stede, dorpe asook op 27. Jannie du Plessis – Villiersvoerder, Jeremy Cronin, is Manuel uit hoewes en plase in. 28. Carmen van der Westhuizen –konteks aangehaal. Noord-Transvaal Welkom Die ineenstorting van die staat blyk 1. Donovan Marais – Phalaborwa 29. Laurens de Wet – Bloemfonteinegter duidelik uit die uitsprake dat 30. Zelda van Rooyen – Welkom“meriete” nie die oorweging moetwees wanneer regters aangewys word Oos-Transvaalnie. Opmerkings soos hierdie dra nie 2. Rudolph van Heerden – Belfast Sentraal-Transvaal 3. Elna van Heerden – Belfast 31. Fiona Finniss – Verwoerdburg PANEELKLOPPERS / PANELBEATINGveel by om vertroue te wek nie, en iseerder gemik daarop om te dien as ‘n 32. Pieter Kellerman – Randburg Wes-Transvaal 33. Manfred Schmidt – Kemptonpark MAJOR STRUCTURAL REPAIRERlamsakkige verskoning vir die uitslui-ting van blanke regters. 4. Johan Stighlingh – Ventersdorp 34. Nick Basson – Vereeniging 5. Eric Labuschagne – Rustenburg 35. Andries Becker – Muldersdrift 24 UUR-INSLEEPDIENS Die regstelsel is besig om al hoe 6. Quintin Brits – Rustenburg 36. Derek Cornelius – Roodepoort 014-596 6727meer in duie te stort en sorg dat blan-kes al hoe meer uitgelewer word aan 7. David Barclay – Wolmaransstad 37. Eddie Fouché – Bapsfontein 38. Shaun Lipshitz - Bedfordview IN BESIGHEIDonbevoegdheid, chaos, asook ‘vreemde’ Wes-Kaaphofbeslissings, dossiere, bewyse en 39. Johan Kemp – Randburg VIR 30 JAAR 8. John Commins – Kaapstadaanklagte wat net van hofrolle af ver- 40. Gert van Wyk – Bapsfontein 9. Dawnsy Mieny – Kaapstad FABRIEKS GOEDGEKEURDE HERSTELLERdwyn. 41. Paul Schulze – Muldersdrift 10. Waldemar Strauss – Danabaai Dawesstraat 94, Rustenburg, 0300 Tel.: 014-596 6727 Die vryspreking in ‘n rondgaande hof 42. Francois Potgieter – Boschkop 11. Anton Bidlingmaier – Strand johan@prontortb.co.za www.prontortb.co.zavan die twee swartes wat uitgeken is
  2. 2. 2 DIE AFRIKANER, 5 - 18 April 2013 Die Posbus 1888, PRETORIA. 0001 bir ha Sc http://www.hnp.org.za/afrikaner/ Die kleur van jou vel maak ‘n verskilHoe het ons dit nie die afgelope weke weer opnuut on-dervind dat as ‘n persoon met ‘n wit vel vermoor word,selfs wreed vermoor word, dan dra dit nie soveel gewigas wanneer dit ‘n gekleurde persoon is nie. Dit is nou as die maatstaf wat geneem word, diebohaai is wat daarvan in die media gemaak word. Asdit iemand soos die anderskleurige tienerdogter vanBredasdorp is, dan kan al die koerante en televisieka-nale net nie genoeg te kere gaan oor hoe vreeslik dit isen hoe hartverskeurend dit vir die naasbestaandes isen moet wees nie. Maar as dit die blanke egpaar is watnaby Parys in die Vrystaat vermoor is, dan haal dit niedie voorblaaie nie. Die beriggie word op die binne-blaaie van koerante weggesteek en dit haal glad nieeers die nuusuitsendings van die radio en beeldradionie. Wanneer dit ‘n swart taksie-bestuurder is (al is hy uitMosambiek) dan haal dit die voorblaaie en sal dit som-mer vir ‘n paar dae op die plakkate en op die voor-blaaie uitbasuin word en sal ‘n voormalige minister van Afrika-beleid is sonder koersdie ANC-regime selfs ‘n brief in ‘n Afrikaanse dagbladin Afrikaans daaroor skryf en in hierdie geval nogal Die ramspoedige verloop van die meer ingewikkeld wanneer dit in ver- die nasionale belange van die Re-inklim teen die swak gehalte polisiemanne wat die oor- ANC-bewind se militêre avontuur in band gebring word met die situasie publiek nie. Dit het ander oogmer- die Sentraal-Afrikaanse Republiek in die Demokratiese Republiek van ke, wat al meer klink na die oppor-ledene agter ‘n vangwa aangesleep het sodat die per- (SAR) het ‘n hele katnes oopge- die Kongo. In 2010 is oliekonses- tunistiese uitbuiting van konflikge-soon later in aanhouding gesterf het. krap. Uit verskeie oorde word Suid- sies toegeken aan twee maatskap- biede om wankelende regerings te Dit laat ‘n mens ook weer dink aan ‘n swart Steve Afrika se betrokkenheid in konflik- py, Caprikat en Foxhelp, wat be- steun, regerings met wie daar wins-Biko wat na bewering deur die destydse blanke poli- gebiede nou skerp onder die soek- hoort aan president Zuma se neef, gewende saketransaksies gesluitsiemanne in aanhouding so aangerand is dat hy aan lig geplaas en word daar opnuut ge- Khulubusi Zuma. Die olieblokke wat kan word.sy beserings omgekom het. Dit het daartoe gelei dat hy kyk na die rol wat maatskappye ontgin kan word, grens aan die Al- Dat hierdie avonture nou in die ge-‘n “struggle”-held geword het en dat die HF Verwoerd- daarin speel – maatskappye wat op bertmeer in die ooste van die DRK. sig van die ANC begin ontplof, be-hospitaal nou die Steve Biko-hospitaal heet en dat die een of ander wyse met ANC- Nou word berig dat Suid-Afrika mil- hoort geen verrassing te wees nie.Voortrekkerweg nou ook die Steve Bikolaan genoem leiers verbind word. itêr voorberei vir gesamentlike ope- Dit gaan Suid-Afrika se aansien inword. Ons moet aanneem dat die ANC- rasies in die ooste van die Demo- die internasionale wêreld verder ‘n Mens wonder net of daar dalk in die toekoms een bewind in Afrika op dieselfde manier kratiese Republiek van die Kongo – skade berokken, en dit sal beteken sal optree as binnelands, naamlik saam met magte uit Mosambiek, dat die onstabiliteit van Afrika ookvan die strate in Daveyton, ‘n swart woonbuurt naby om die tafel te dek vir die bevoor- Malawi en Tanzanië. Anders as die op Suid-Afrika geprojekteer word.Benoni, waar die swart Mosambieker na sy dood ge- deling en verryking van hul politieke operasie in die SAR word hierdie Boonop kos dit ons land se belast-sleep is, na hierdie taksiebestuurder genoem gaan elite. Met die bevordering van die optrede deur die Verenigde Nasies ingbetalers ’n fortuin en word geldword nie. demokrasie in Afrika het dit werklik gesteun, en dit is veral gerig teen wat aan binnelandse ontwikkeling Sou die media en die base agter die media dan met niks te doen nie. bestee moes word, verkwis om aandonkerbrille kyk na sekere gebeurtenisse en dan weer Die argument dat Suid-Afrikaanse die ANC ’n soort status as die po-met vergrootglase na ander gebeurtenisse? Want hoe soldate dringend in die SAR ontplooi lisieman van Afrika te probeer gee.verklaar ons dit dat die wrede moorde op blankes in ‘n is om stabiliteit te bevorder, is sui- PERSPEKTIEF Die skreiende aspek van die saakbaie groot mate verswyg word en selfs somtyds geïg- wer propaganda. Die aanwending is egter die verslegtende misdaadsi-noreer word, terwyl daar soveel aandag gegee word van troepe het immers te doen met tuasie in Suid-Afrika self. Terwyl geldaan elke moord op ‘n nieblanke. Het dit dalk iets daar- ’n magstryd, en dit was een wat aan militêre en semi-militêre opera-mee te doen dat die verdagtes in die geval van blank- president Bouzizè van die SAR deur sies in Afrika spandeer word, verval loshan-de verloor het, ten spyte van sekere gebiede in ons land heelte-es wat vermoor word, byna altyd swartes is, terwyl die Suid-Afrika se hulp. Meinhard Peters mal in wanorde. Die moorde en roof-moordenaars en verdagtes van anderskleuriges Die onthullings oor finansiële be- togte in die Muldersdrif-gebied isgewoonlik ook swartes is? lange van sekere ANC-leiers in dié een voorbeeld. Daar word Suid-Afri- ‘n Mens wil byna nie die afleiding maak nie, maar die gebied sal toeneem, namate die kaanse burgers weerloos gelaat ingedagte kom tog by mens op dat die vermoording van Verbonde aan die Instituut vir motiewe van die regering se betrok- ’n situasie wat eintlik vra vir drin-blankes maar “reg” sou wees. Dit kan maar gebeur, kenheid ontbloot word. Daar was Kultuur en Geskiedenis gende sekuriteitsoptrede deur diewant ons is ‘n verpestelike volk wat eintlik nie reg het reeds ’n ooreenkoms tussen Mbeki regering.om te leef nie en veral nie hier in Suid-Afrika waar ons en Bouzizè in 2007, en verskeie on- Ons weermag is reeds betrokke inindringers van buite is wat nog in die verlede op ‘n on- derhandelinge tussen ’n adviseur die M23-rebellegroep wat blykbaar die Krugerwildtuin om daar orde teregmatige wyse hierdie land sou bekom het deur dit van Bouzizè, Didier Pereira, en Suid- taamlik sterk is. probeer herstel wat wildstropery be-van die regmatige eienaars, naamlik die swartes, te Afrikaanse maatskappye wat ten Die ANC-bewind se militêre avon- tref. Die oopstel van die grense nagesteel het. Is dit nie maar ‘n manier van die ANC-regi- nouste met die ANC geassosieer ture is hoogs onreëlmatig en uiters Mosambiek lê aan die wortel van word. opportunisties. Watter nasionale be- die saak. Baie meer sal gedoen moetme en die liberale buitewêreld, die internasionale Die voormalige Umkhonto weSizwe lange word bedreig dat dit enigsins word om renosterstropery werklikwêreld wat die ANC al die jare ondersteun het in hulle leier, Joshua Nxumalo, se maat- militêre betrokkenheid sou regverdig? uit te wis.“struggle” om hier aan bewind te kom, om hulleself te skappy, Serengeti Defence Techno- In die Suid-Afrikaanse Weermag se Ons landsgrense is in die alge-regverdig nie? logies, was betrokke by verdedi- betrokkenheid in Suidwes-Afrika en meen onbewaak, wat dit moontlik Dan verwonder mens jou ook nie as Jacob Zuma sê gingskontrakte met die SAR. Nxu- Angola vanaf 1975, was daar ’n dui- maak vir duisende vreemdelinge omdat verkragters behoort soos in Tjaka se tyd met ‘n malo se ander maatskappy, Seren- delike bedreiging. Terroristebendes, Suid-Afrika jaarliks binne te dring enassegaai deurboor word, want mense het nie meer geti Group Holdings, het betrokke ondersteun deur vreemde moond- om hulle in plakkersdorpe te vestig.respek vir vrouens nie en kinders en jongmense het geraak by die SAR-maatskappy, hede soos die Sowjetunie, Oos-Duits- In hoeveel gevalle lees ons nie vanook nie meer respek vir ouer mense nie. ‘n Mens won- Inala, wat ten doel het om beheer te land en Kuba het al vanaf Augustus plaasaanvallers wat uit Zimbabweder net of Zuma homself ook in gedagte gehad het toe verkry oor diamanthandel in die 1966 aanvalle binne Suid-Afrika se kom nie? In hoeveel gevalle vlughy van verkragters gepraat het? SAR. Die ANC se Chancellor House grondgebied uitgevoer. Na die re- aanvallers nie terug na die plakkers- Trust het byvoorbeeld 15% aandele wolusionêre bewindsveranderinge dorpe, waar daar nie adresse of Is dit nie hoog tyd dat ons hierdie onhoudbare si- in Serengeti Group Holdings. in Mosambiek en Angola het daar ’n beheer oor die inwoners is nie.tuasie omkeer en sorg dat ons die HNP voluit steun Verder word vrae gevra oor die militêre opbou plaasgevind wat dui- Daar is werklik groter prioriteite asmet al ons kragte en met alle middele sodat ons ons- Suid-Afrikaanse maatskappy, Dig Oil, delik teen die Republiek van Suid- om wankelende diktators elders inself weer kan regeer soos wat ons glo dat God wil hê wat regeringskontrakte bekom het Afrika gerig was. Suid-Afrika was Afrika in stand te probeer hou, endat ‘n land regeer moet word volgens sy Woord en vol- vir olie-prospektering in die SAR, dus ten volle geregverdig, selfs in daar is groter prioriteite vir ’n rege-gens die beginsels daarin vervat nie? Dit is wat ons asook oor EliteSA (‘n sekuriteits- terme van die volkereg, om homself ring as om sy sakevennote se be-begeer dat ons ons opnuut tot die HERE onse God sal maatskappy) wat blykbaar in dié te verdedig. sigheid te bevorder met behulp vanbekeer en Hom sal dien soos wat Hy dit wil. Al manier land se diamante en goud belang- Die ANC se militêre optrede in Afri- die nasionale weermag. Ongelukkigwaarop ons dit sal regkry, is om die Boere-Afrikaner- stel. ka (soos in die Sudan, Rwanda, die kan van ’n korrupte regering niks an-volksraad te steun in sy eis om vryheid vir ons volk. Die verwarrende prentjie wat ron- DRK en die SAR) kan nie gereg- ders verwag word as korrupte poli- dom die SAR ontstaan, word nog verdig word vanuit die oogpunt van tiek nie.
  3. 3. DIE AFRIKANER, 5- 18 April 2013 3 Louis van der Schyff op Vryheid Oorlog-oorlog vir Afrikaners moet opstaan vir hul vryheid! kleptokrate gespeel“Die politieke organisasie Dundee besoek. Die aand is Mnr Van der Schyff het sy die Afrikaner dwarsdeur dieen die politieke leier wat ’n vergadering op Vryheid ge- waardering uitgespreek vir geskiedenis in elke oorloghulle stryd voer op die be- hou waartydens die stryd- die manier waarop die sanger ’n minderheid was, is korrekginsels van Afrikanernasio- raad van Vryheid herorga- en akteur, Steve Hofmeyr, in die sin dat ons in getallenalisme, is werd om vertrou niseer is. die aanwesiges by TLU SA ’n minderheid was. Maar ’nte word. Dit is slegs op Mnr Joubert het aan Die Afri- se Goliat van Gat-fees op 30 volk kan nooit ’n minder-daardie beginselbasis waar kaner gesê die besoek was in Maart in Pretoria opgevorder heid wees nie. Daarom het diedie Afrikanervolk versamel alle opsigte geslaagd. Die ma- het tot verset teen die ANC. Afrikaner met God se ge-kan word en vanuit daardie nier waarop hy en die sekre- Dit is korrek dat mnr Hof- nade by Bloedrivier en teenbeginsels wat die stryd ge- taris by die inividuele be- meyr gesê het die Afrikaner die Britse oormag oorwin.stry moet word om as volk soeke ontvang is, getuig van lo- sal oorleef omdat dit in ons Ons kon oorwin omdat onsweer ons vryheid in ons va- jaliteit en toegewyde steun aan are is. as volk die oormag aange-derland te herwin.” die HNP. Toe mnr Hofmeyr egter die pak en oorwin het”, het mnr Dit was die boodskap van Die vaste vertroue en die politieke leiers en politieke Van der Schyff gesê.die hoofsekretaris van die HNP, positiewe manier waarop die partye aangeval het dat hulle “Dit is goed om Afrikanersmnr Louis van der Schyff, boodskap by die vergade- nie die volk verenig nie, het in beweging te bring teentydens ’n vergadering op Vry- ring ontvang is, is ’n bewys hy ook die HNP aangeval. die ANC. Daarvoor is ons aanheid in Noord-Natal op 3 April. dat die HNP in Natal steeds Mnr Van der Schyff het gesê Steve ons dank verskuldig. Mnr Van der Schyff en die die moed en die wil het om hy glo ook die Afrikaner sal Dit is egter net so belangrikvoorsitter van die HNP, mnr Afrikaners te motiveer en op oorleef. Meer nog - hy glo om by die Afrikanervolk diePeet Joubert, het saam met te vorder tot die vryheidstryd. die Afrikaner sal oorwin. Hy gees en die wil tot vryheid Die ontplooiing van sowat 1 000 Suid-Afrikaansemnr Kosie Erasmus, voor- Hierin speel die man aan die het gesê dit wat mnr Hof- wakker te maak. Hierdie vry- soldate in die sogenaamde Demokratiese Republiekmalige voorsitter van die HNP, stuur, mnr Kosie Erasmus, ’n meyr sê in ons are vloei, dit heidsgees moet groei sodat van die Kongo (DRK) word gedoen om ANC/SAKP-enkele persone op Vryheid en sterk leidende rol. is nasionalisme - Afrikaner- die media en nasionaliste in die familiebelange in olie aldaar te beskerm. nasionalisme. Daardie nasio- Westerse wêreld kan kennis nalisme is gekoppel aan ras. neem van ’n volk wat nie net Vroeër is berig dat die soldate deel van ‘n JUANS Die Afrikaner is ’n Witman. “As mnr Hofmeyr sê die wil oorleef nie, maar weer sal oorwin om vry te wees in sy Verenigde Nasies taakmag vorm om teen die M23-rebelle te veg in die oostelike deel van die DRK, waar ‘n burgeroorlog nogmaals uitgebreek het. PIK EN GRAAF; BREKERS EN BOUERS; politieke leiers kry nie die volk vaderland.” WIEL EN TANG; BOOR EN PLAK; Volgens kenners word die rebelle deur bymekaar nie, dan moet hy Reëlings word reeds getref KAS EN STOEL; BANK EN HUIS die SA-Weermag onderskat. Kommer is ook besef die eenheid kan vir opvolgbesoeke deur mnre ook uitgespreek oor die swak leierskap ONS DOEN TUINE, KLEIN BOUWERK, slegs op die beginsel van Afri- Joubert en Van der Schyff in in die SANW. KOOP EN VERKOOP GOEDKOOP MOTORS, kanernasionalisme geskied. ander dele van Natal vroeg MAAK GOED REG, KOOP EN VERKOOP MEUBELS, “Hofmeyr se standpunt dat in Mei. Op sterkte hiervan lyk dit asof die VERBREED GRONDGEBIED vernederende fiasko van die Sentraal Afrikaanse EK DOEN GRAAG WERK VIR MY Republiek (SAR) herhaal gaan word. Die VOLKSGENOTE TEEN REGVERDIGE PRYSE. BRUWER media berig dat die ANC/SAKP-kleptokrate mineraalbelange in die SAR het. Die SANW is TANS TE KOOP: KAJUITBOOT MET 65 MERCURY OP SLEEPWA - ONGEREGISTREERD R15 000 MENLOPARK intussen gevra om uit dié land te onttrek. Vrae oor die ‘grondwetlikheid’ van Jacob Zuma se AUSTIN OF ENGLAND 1953 model Oogkundiges R25 000 optrede en die ware rede vir die stuur van troepe ONGEREGISTREERD Charlesstraat 496, Pretoria soontoe word in dieselfde trant as die SKYGO 200 MOTORFIETS wapenskandaal, Nkandla en GEREGISTREERD R5 000 Tel. (012) 346 1038 vele ander ‘finansiële belange’ hanteer. ALLES WORD VOETSTOOTS VERKOOP Tot u diens vir KONTAK MY GERUS - JUAN JOUBERT - OF LOS Nog ‘n paar miljard rand gaan in die niet Brille, Kontaklense sonbrille en Kunsoë verdwyn met die DRK-poging, terwyl ANC/SAKP- ‘N BOODSKAP BY 048 - 881 5262 048 - 881 3483 (KANTOORURE) (NA URE) LW: Ons doen kleurvoorkeur ontledings kleptokrate van verhoë af die massas opstook POSBUS 447; KOLLEGEWEG 10; CRADOCK - op die “INTUITIVE COLORIMETER” om persone met en tot rassehaat teen blankes aanstig. OOS-KAAP; 5880 disleksie en leerprobleme te help. Boeretaal nr. 4 Daar’s nie ’n manier nie... Ons beleef vandag ’n moontlik; ek kan dit nie inpas nie; ons weier om dit bruike van die woord, tipe. Daar bestaan egter ver- hele reeks nuwe probleme in Afrikaans, onder die te aanvaar; ek kan nie insien hoe dit gedoen kan skeie maniere om dieselfde gedagte uit te druk wan- druk van Engels in die media, in skole, oor die inter- word nie; niemand sal dit ooit kan doen nie; dit sal neer ons wil sê dié tipe van ding, sonder dat dit na net, op rekenaars, en selfs op universiteit. Ons kan nooit gebeur nie; ek sal dit nooit regkry nie; dit is ’n cliché hoef te klink. Ons kan liewer praat van: hier- byna skryf: Daar’s nie ’n manier hoe Afrikaans sui- regtig te veel gevra; dit is geheel en al onaanvaar- wer gaan bly met al dié invloede nie. Die uitdrukking baar. die soort ding; hierdie soort verskynsel; hierdie klas daar’s nie ’n manier nie is juis ’n voorbeeld van dié Iemand sê onlangs in ’n onderhoud oor ’n vreemde van produkte; sulke items; sulke gebeure; soortge- groeiende taalprobleem. Afrikaners gebruik dit graag gereg: ”Daar’s nie ’n manier dat mens dit kan eet lyke gebruike; dergelike verskynsels of ook derge- in navolging van die Engelse uitdrukking, there’s no nie.” Sy kon liewer sê: Mens sal dit nooit inkry nie!; like dinge. way. ek sal dit nooit kan eet nie!; óf niemand kan dit eet Miskien sou mense redeneer dat dit nie so ver- nie. Jy kan ook gewoonweg sê: ek sal dit nie regkry Woordeskat. Ons kan die volgende woorde gerus keerd is nie. Ons kan immers sê: Daar is werklik nie om so-iets te eet nie. ’n manier waarop ek hierdie probleem kan oplos nie. beter leer ken en hulle meer gebruik: ’n skel geluid; Maar dan gebruik ons tog ’n volsin, en met die kor- Om ’n projek uit te rol. Dit klink so maklik om ’n om op staande voet te besluit;’n manjifieke verto- rekte grammatika. Die wyse waarop daar’s nie ’n produk, ’n program of ’n projek uit te rol. Dit is beter ning;’n puik prestasie; walglike gedrag; geroese- manier nie gebruik word, neig om ’n populêre cliché Afrikaans om te sê: ’n projek in werking te stel, ’n moes; volksheiligdom; triestige weer; geestesbesit; te word, een wat die Engelse vorm slaafs navolg. produk te loods, ’n program aan te kondig of ’n pro- bedevaart; onaardse geluid; ’n ergerlike gewoonte; By nadere ontleding besef jy dat daar dikwels ’n gram daar te stel. Mens kan ook ’n program of ’n bepaalde emosie bykom. Die uitdrukking bevat ’n veldtog ontplooi, of projekte van stapel laat loop. Dit ’n dwase beleid; krotwyk; titseltjie; tjankbalie; sper- sterk ontkenning, ’n weiering, ’n verontwaardigde af- is beter om ’n beleid toe te pas, as om dit uit te rol. streep. wysing, of die suggestie van iets wat onmoontlik kan Ons kan ook ’n projek implementeer. ________________________________________ gebeur. Die uitspreek van sulke emosies gaan ook Hierdie rubriek word behartig deur die GHA. Ons gepaard met gebare, gesigsuitdrukkings of lyftaal. Dié tipe ding. Verwysings na dié tipe ding kom stel veral belang in lesers se ervaring van taalprob- Dit is juis dié emosionele aspek wat die leidrade ver- taamlik algemeen voor. Dit laat mens dink dat dit skaf om alternatiewe uitdrukkings daarvoor te vind. ingeburger is in die volksmond. Taalkenners soos leme, beskouings oor Afrikaans, navrae in verband Dink gerus aan alternatiewe uitdrukkings soos die HJJM van der Merwe aanvaar egter die tipe asook met woorde, en nuttige mededelings. Skryf gerus volgende: Dit kan nie gebeur nie; dit lyk vir my on- die tipe van. Die HAT verduidelik verskillende ge- aan boeretaal@afrikaans.org.za
  4. 4. 4 DIE AFRIKANER, 5 - 18 April 2013Jansen is reg oor Mandela ... Die Afrikaner deurgaans wanneer daar na jou kommentare verwys is, geskryf het van Ma(r)x du Preez?Die uitlating van prof Jonathan Jansen van Bloemfontein,soos hy die media aangehaal is, dat hy wens Nelson Man-dela wil nou sterf, het ‘n groot herrie veroorsaak. Die aanslag teen Jansen is van so ‘n aard dat dit eintlik Sarel Rugby en weer rugby Hierdie keer het Sarel maar die foon opgetel en sy vrienddie vraag vra: hoe kan enige mens die kommunis wat deurdie media tot ’n godheid verhef is, so verneder? Sarel stem nie graag met Jansen saam nie. Jansen is ookmaar in die kamp wat nie sal ophou om teen apartheid en Super Isak gebel. Sjoe, ou Isak, het Sarel gesê. Wat ’n slagting was dit nie toe daardie Tukkies in hulle hoogste rat kom. Die arme Maties (wat die hele seisoen nie ‘n enkele wedstryd verloorteen Afrikanernasionalisme te veg nie. Maar sy uitlating het nie) het geen raad gehad nie. Die vyf punt wat hulleoor dié kommunis is nie so vergesog nie. SE POLITIEKE DINGE gekry het, het hulle gevlei. Natuurlik word Mandela gereeld in die hospitaal opge- Dit laat Sarel dink aan die kommentator wat lank geledeneem om sy lewe te verleng. Bog met die verklarings van gesê het die verloorspan was gelukkig om die nul punte teroetine-ondersoeke. En wanneer hy hospitaal toe gaan, is denke, versoening en nederigheid. kry wat op die telbord staan.dit wêreldnuus. En dan word al die propaganda wat oor Sarel sidder as hy lees waaraan ons jongmense in hierdie “Ja, dit was mooi rugby,” sê ou Isak. “Maar het jy opgeletdekades reeds gemaak is oor die dag wanneer hy sterf, land blootgestel word. Verbeel jou. Mandela en Luthuli. dat daardie kommentaror nie een keer homself oor die perdweer herhaal. Pas op vir die nag van die lang messe! Die groot skade is natuurlik dat indien daar blanke en getel het met die uitsonderlike goeie spel van die swartOnthou wat het Siener gesê van die emmer bloed wat omval! Afrikaner-jongmense teenwoordig was, hulle hierdie mis- spelers nie? Nie eers oor Blommetjie nie. Wat sou die rede En so word Mandela steeds gebruik om die Witman in leide propaganda van die professor sal glo. Is daardie jong- wees vir hierdie ommeswaai?” wou Isak weet.Suid-Afrika te inhibeer deur die vrees vir dáárdie nag mense se ouers in staat om die propaganda om te keer? Of Sarel weet nie. Wat Sarel egter steeds stom slaan, is dielewend te hou. is hulle ook beïnvloed met die liberale propaganda wat met feit dat die kommenators op die veld net in die taal van die Sarel is oortuig daarvan dat daar niks sal gebeur wanneer John Vorster se oorgawe-politiek in 1966 begin het en al- veroweraar praat. Dit is ’n wedstryd tussen die twee groot-Mandela doodgaan nie. Hy sal net weer oor die ganse gaande spoed opgetel het tot met die finale oorgawe in ste Afrikaanse universiteite (of is dit?) wat in Suid-Afrikawêreld gehuldig word as die grootste wonder wat ooit die 1994 waarna die kommunistiese propagandakraan vol haat uitsaai vir ’n hoofsaaklik Afrikaanse kykerspubliek. Enaardbodem bewandel het. Maar sy dood sal ook aan Sarel op die Afrikaners oopgedraa is? daar word net Ingels gepraat. Ag nee, sies man!en mense wat die waarheid ken, die geleentheid gee om Sarel wil vir die jong (en ou) Afrikaners sê: Staan vas byweer te skryf en te praat oor Mandela die kommunis wat ons eie Afrikaner volkshelde waarvan daar so baie is. Toe Maggie sterfdie hoof-instrument was om die Witman in Suid-Afrika uit Staan vas by die geloof van ‘n Paul Kruger, die durf van ‘nte delg. Christiaan de Wet, die helder denke van Hendrik Frensch Die afsterwe van die Ystervrou van Brittanje, Margaret Jansen is reg. Laat Mandela hospitaal toe gaan en sterf Verwoerd, die nederigheid van Albert Hertzog en die ver- Thatcher, laat Srael toe dink aan die staaltjie wat destydssoos dit die Almagtige God behaag. Laat ons as Afrikaners siendheid van Jaap Marais. vertel is toe sy nog die eerste minister van die Ingelse was.en Blankes onbevrees voortgaan om te veg vir die herstel Daar word vertel van ’n bekende swart vrou wat toe hoogvan ons vryheid in ons vaderland. Ignoreer die vrees wat As die wiel ook vir joernaliste draai in die politiek in Suid-Afrika opgetree het. Sy was opdie kommuniste so onverpoosd op ons aflaai met vals pro- besoek aan Brittanje en het ’n glansryke onthaal deurpaganda oor dié kommunis wat FW de Klerk op die Dit is nogal ironies dat Max du Preez die media waarsku Maggie bygewoon.Afrikanervolk losgelaat het. om nie gebruik te word in politieke smeerveldtogte nie. In die loop van die aand maak sy toe moeite om by Du Preez sê as oud-koerantman kry hy seer wanneer hy Maggie uit te kom om haarself te kan voorstel. In Ingels...maar hy praat twak oor leierskap sien hoe verslaggewers hulle laat gebruik om politici se vra sy toe vir Maggie of sy die Ystervrou van Brittanje is. vuil gevegte vir hulle te veg. “Sommige mense noem my so,” was Maggie se antwoord.Jansen se ware kleure het natuurlik na vore gekom toe hy Ja, Max. Sarel dink nou nie dat jy die een is om werklik “I am the Iron lady of South Africa,” het die ANC-poli-die leerlinge in Bloemfontein toegespreek het oor leierskap. oor hierdie onderwerp jou uit te spreek nie. Jy het as koe- tikus gespog, waarop Maggie gereageer het: “And for Hy sê toe Mandela, Mohandas Gandhi, Martin Luther rantman bekendheid verwerf juis omdat jy die mondstuk whom do you iron?”King jr en Albert Luthuli is rolmodelle van leierskap. Hulle was wat die politiek van die Nasionale Party (salige ge- Sarel het nie geweet dat die Ingelse ook so ‘n sin virhet die eienskappe wat leiers nodig het soos durf, helder dagtenis) so verbete na links gedruk het. Onthou jy nog dat humor het nie. Woord en Wêreld Sing weer ‘n slag!Ons volk het opgehou sing! Want daar is teen mekaar skreeuende gedreun van staan en veral volksvryheid is ook deelniks meer om oor te sing nie, sê baie allerlei lawaaigoed! En let op: só ‘n skare daarvan. Dit is ‘n Bybelse gegewe – leesvolksgenote. Ons verlede word verguis, jeugdige – en ouerige – mense swaai en maar weer ‘n keer in u Bybel die Boekons hede opgemors en ons toekoms is draai en gil en juig met glaserige oë en van die Psalms deur. Voortdurend wordduister. Dit is die soort van taal wat jy hoor verslapte spiere... Maar sing? Dit is daar die volk se nood, sy hoop, sy vreug-as jy met ons mense praat. hoogstens ‘n aantal aanbiddingskrete de en sy vrees uitgesing, En voortdurend Gelukkig is daar nog ‘n klompie Bitter- van ‘n duiwelbesetene, van ‘n trop we- word die volk opgeroep om moed te skepeinders wat op ons byeenkomste nog wel sens onder massa-hipnose. vir die stryd. “Want met U loop ek ‘n ben-sing. Dalk nog “Die Stem” se eerste vers en Toegegee: daar is gelukkig nog orga- de storm en met my God spring ek oor ‘nas dit baie goed gaan – die vierde strofe. nisasies soos die F.A.K. wat moedig (of muur”, sing Psalm 18 in ‘n triomfantlikeMaar ek het al opgemerk dat veral die wanhopig?) probeer om met nuwe ritmes, toon.jonger geslag maar swaar kry, veral met waarvan baie by Afrika-stamme geleen “Op u Almag vas vertrouend het onsvers vier! Dan word dit so kop-onderstebo is, nog ou en nuwe liedjies aan te bied om vadere gebou. Gee ook ons die krag, ogesing soos in die kerk en die dominee ‘n te sing as ons as “Afrikane” of “Afrikaan- HERE, om te handhaaf en te hou”, singminder bekende Psalm of Gesang opgee. ses” byeenkom. Maar die siel is daar dik- daardie vierde vers van ons volkslied. DitDie bietjie geluid wat dan nog uit ons wels uit. Egte sang is anders. Dit jaag daar- is darem iets anders as om soos diekongres- of kerkgangers uitkom, slaan die duiwel van netnou (vrees, angs, ver- “Swartwitpense” (vroeër die “Springbok-teen die vloer vas. En dit is soos baie van Ds. LH Stavast raad van jou eie) weg. ke”) met die hand op die hart te vra datons mense voel oor ons bestaan in Martin Luther het eenmaal gesê: “Daarhierdie land: ons is teen die vloer! waar gesing word, kruip die duiwel weg”. “Nkosi” vir Afrika moet seën. Jy kan vir Die lied, die vreugdeslied, die strydlied is of ten kwade. Jy sing die Satan in of jy Maar hy het gepraat van waarlik sing, jouself maar ‘n “Nkosi” kies: dit kan ‘nweg! En ‘n volk wat nie meer so kan sing sing hom uit. Luister maar na wat aan ons soos wat die Bybel ons van sang vertel. voorvadergees wees vir die een en “Allah”nie, is op ‘n afdraande pad. Hy is hard be- jongmense voorgesing word deur die hui- Dit is ‘n opbeurende, lewenslustige en vir iemand anders en vir jou het die naamsig om sy volkwees, sy volksiel te verloor. dige massamedia. Dikwels is dit kakofo- hoopvolle sang, dikwels ‘n dansende tipe. dalk iets te doen met jou ouma se Bybel.In ons sangloosheid sluip die duiwel van nieë van gekerm, geskreeu en ‘n oorver- Nee, hy praat nou nie van kerkgesang en Ons voorgeslag het wel geweet van Wievrees, angs, bekommernis, onbetrokken- dowende gedruis van tromme en die rou dergelike vroomhede nie. Luther het ook hulle gesing het. “Ek wéét in Wie ek gegloheid en selfs verraad in ons binnekamers klanke van saksofone en dergelike raas- sy volksang geken en aangehelp. het, sê Paulus vanuit die tronk vir Timo-en ons volkslewe in. goed. Sang en musiek was in die Reformasie- theus (1: 12). En van en vir Hom sing Baie begin vra: “watter volk praat jy van?” Baie “kunstenaars” sing ook nie meer tyd nie net iets vir kerkhervorming nie. ons.Sang en musiek speel ‘n geweldige rol in nie: hulle “rap”. Dit is dikwels onverstaan- Die Reformasie het gegaan oor die ge- (Vervolg).die hart van mense en volke. Ten goede bare stemgeratel teen die agtergrond van heel van die menselewe. En volksbe-
  5. 5. DIE AFRIKANER, 5 - 18 April 2013 5Plaaslike waarneming en kommentaarDie politieke ekonomie van korrupsie Tentakels wyer in blanke bates geslaan Die wetsontwerp oor onteiening is sluit oor die vergoeding wat betaal gebou is. “Maak nie saak hoe min dieDie direkte bemoeienis van Jacob wys word. opnuut op die tafel en gaan die net moet word. Die wetsontwerp ver- regering beoog om die maatreël teZuma in munisipale sake het Op Potchefstroom het Zuma en sy baie wyer span om nie net grond minder die vergoeding wat tans gebruik nie, want wanneer dit eers oponlangs vir die tweede keer binne ‘n ‘opperbevel’ ook ingegryp nadat die nie, maar ook besigheidseiendom- veronderstel is om betaal te word die wetboek is, is daar weinig wat dieredelike kort tydsbestek plaasgevind. DA die burgemeesterskap van die me, mynregte, patente en aandele volgens markverwante vergoeding staatsagentskappe verhinder om die Dié keer het hy en sy ANC-‘top- dorp op ‘n bisarre wyse in die hande vir die ANC-allianse vennote en en aangevul te word deur geld vir metode al hoe meer te gebruik.bestuur’ kort ná ‘n besoek aan die gekry het weens binnegevegte in die kaders in die hande te kry. verliese gely. Dit vermeerder ook die “Die blote risiko hiervan is genoegMbizana munisipaliteit (Kokstad en ANC-dorpsbestuur en bewerings Die magte om die onteiening te kanse dat die staat al hoe meer tot om die eiendomsreg van alle Suid-omgewing in die Oos-Kaap) die van korrupsie teen die ANC-burge- doen, gaan insgelyks aansienlik uit- hierdie drastiese optrede sal oorgaan. Afrikaners omver te werp. Dit salburgemeester, speaker en hoofsweep meester, Maphetle Maphetle. Jacob gebrei word sodat dit staatsdeparte- Volgens Jeffery sal slegs diegene op sy beurt verhinder dat beleggingsaangesê om te bedank. Dit is net Zuma en sy ‘staf’ het gesorg dat Ma- mente en ander staatsentiteite op al met onbeperkte finansiële bronne in en ekonomiese groei plaasvind ensoos die Zuma-besoek ‘n ruk gelede phetle heraangestel word nadat ‘n die regeringsvlakke insluit. ‘n So- die praktyk aandring op ‘n ander hof- dit moeiliker maak om werkloos-aan Potchefstroom ‘n her(be)vestig- hofuitspraak aan die einde van Maart genaamde “onteieningsowerheid” beslissing omtrent die vergoeding heid en armoede te oorkom.”ing van die ANC se oppermag. bevind het dat die DA se prof. An- sal eienaarskap en besit van eien- aangesien die uitgerekte litigasie feit- Kokstad en omstreke se munisipale nette Combrink se burgemeesterskap dom neem voordat enige vergoe- lik geen waarborg vir sukses het nie. Die ANC-regime se grondhervor-probleme verskil nie veel van dié el- ‘onwettig’ was. ding uitbetaal word. Vergoeding sal Sy meen dat die wetsontwerp is stry- mingsplan het tot dusver klaaglik mis-ders in die land nie, naamlik dit is Die ANC-alliansie op Kokstad en net betaal word indien daar met die dig met die nasionale ontwikkelings- luk. Weinig van die ‘grondeisers’ wouverlede jaar onder administrasie ge- Potchefstroom is deur die opperbe- staat oor die bedrag ooreengekom is plan (NOP), waarin die belangrik- uiteindelik regtig grond hê, maar hetplaas nadat die munisipale bestuur- stuur vasgevat en die “politieke eko- of dit deur die howe beslis is. Laas- heid van sekerheid omtrent grond-der geskors is. Laasgenoemde het egter nomie” aangedryf deur korrupsie eerder aanspraak gemaak op geld. Meer genoemde sal druk op die onteiende regte, mynregte en soortegelyke regte as 71 000 eise is uitbetaal en slegsdie steun van die ANC en SAKP (soos ‘n Engelse koerant dit heel ge- eienaar plaas om die vergoeding aan- herken word. “Die NOP is veron-geniet. Die skorsing en ‘n reeks raads- pas beskryf) is weer deeglik in plek. sowat 5 856 het vir restitusie gevra. gebied deur die staat te aanvaar, derstel om die regering se bloudruk ‘n Onlangse studie van die RGNvergaderings is daarna deur ‘n hof Soortgelyke optrede kan verder vo- eerder as om sonder die voordeel omtrent hul beleid te wees en omongeldig verklaar. rentoe verwag word. het getoon dat slegs 167 van ‘n proef- van die eiendom of die waarde voorrang te geniet in beleidskeuses.” groep van 301 in die Wes-Kaap, Die eintlike rede vir die ingryping ’n ‘Algemene’ verkiesing word aan- daarvan in geld te bly, meen ‘n na- Sy het gewaarsku dat die wetsont-is geleë in die woorde van die ANC- staande jaar gehou. Die diepgewortelde Natal en Wes-Transvaal nog aktief vorser van die Suid-Afrikaanse In- werp staatsagentskappe die mag gee boer op die grond wat hulle bekomwoordvoerder in die Oos-Kaap, naam- “politieke ekonomie van korrupsie” stituut vir Rasse-aangeleenthede, om boere, maatskappye en gewonelik dat daar algehele verset teen pro- is al vir meer as 18 jaar ‘n belan- het. Baie van hulle benut ook net ‘n dr. Anthea Jeffery. mense se belangrikste bates ‘weg te baie klein gedeelte van hul grondvinsiale en nasionale leiding op Kok- grike bron van befondsing vir die Ingevolge die nuwe weergawe van neem’, soms is dit hulle enigste ba-stad (was). Nuwe leiers gaan aange- ANC/SAKP en Cosatu. vir landboudoeleindes. die wetsontwerp sal die howe be- tes wat oor dekades met moeite op- Afrikanerliberalisme Liberalisme en die Opvoeding prof. F van der StoepDie vordering wat die liberalisme op bondgenoot van die liberalalisme skerp moet word. Om hierdie rededie gebied van die opvoeding gemaak word in hierdie praktyk ook noukeurig was dit van vroeg af reeds doelgebied In hierdie referaat skryf ‘n opvoedkundige,het gedurende die afgelope eeu is gekies met die oog op ‘n effektiewe vir die liberalisme, en is dit nie alleen prof. dr. F van der Stoep, oor die Liberalismeinderdaad, soos op al die ander lewens- bevryding van die opvoeding in die interessant nie maar ook uiters belan- en die Opvoeding. Ook op hierdie terrein was dieterreine, oorweldigend. Trouens, die liberale sin van die woord. grik om die effek daarvan na te speur liberalisme besig om sy liberale beginsels in te draaard daarvan grens grootliks aan die Alles in ag genome is dit moeilik met die oog op ‘n gesonde en ewe- en is dit noodsaaklik dat ons deeglik daarvanongelooflike wat per slot van sake denkbaar dat die aftakeling van die wigtige evaluering van wat ons te kennis neem want as hierdie beginsels eersbaie daartoe bydra om die gevoel van gevestigde Westers-Christelike kultuur- wagte kan wees in ons plaaslike le- onder die kinders van die volk posgevat het, is ditonrus oor die aangeleentheid as on- besit inderdaad die omvang kon aan- wensopset. moeilik om dit teen te gaanwerklik af te maak, meesal deur die- neem wat mens hedendaags sien, in- Alle opvoeding en onderwys berus wanneer hulle eers volwasse is.gene wat die aktiefste daarvoor propa- dien die liberalisme nie vroeg reeds begryplik op ‘n bepaalde lewensop-ganda maak. Die feit van die saak is ‘n stewige houvas gekry het op die ba- vatting of lewens- en wêreldbeskou- word. Sulke sake sluit in hulle beskouinge oor God, dieegter dat daar geen aspek van die Wes- siese lewensbedrywe van die Westerse ing. Mens moet ten aansien hiervan dagtaak waarmee alle mense besig is, hulle politieke siens-terse kultuur en samelewing oorgebly mens nie. Naas die opvoeding en baie goed verstaan dat alle mense, en wyses, hulle stoflike besittings, die wyse waarop hullehet wat nie grondig daardeur aangetas onderwys, hou hierdie aanslag veral ook alle liberaliste ‘n bepaalde lewens- deelneem aan bepaalde soorte ontspanning en vryetyds-is nie, en wat nie in ons eie tyd in ‘n direk verband met die godsdienstige opvatting daarop nahou. Om in die besteding, hulle eie verwagtinge van die lewe - om maartoenemende mate as teiken vir libe- (besonders die kerklike lewe), die po- opvoedingspraktyk ‘n lewensopvat- enkeles te noem. Geen van hierdie sake is by die opvoe-ralisering gekies word nie. In hierdie litiek, letterkunde, musiek, beeldende ting te ontken, beteken eenvoudig om ding ‘n aangeleentheid van toevalligheid nie, om die een-opsig is die hele opvoedingsbedry- kunste, kommunikasiebedrywighede ‘n basiese feit of hoeksteen van mens- voudige rede dat nie een van hierdie sake op ‘n toevalligewigheid geen uitsondering nie. Die en veral ook die joernalistiek. Wat die like bestaan ter syde te stel. So ‘n ont- wyse in enige mens se lewe funksioneer nie. Die teendeelstaat, kerk, samelewing (wat per slot opvoeding en onderwys betref, ver- kenning sou onder andere impliseer is eerder waar. Elkeen van hierdie genoemde voorbeeldevan sake almal ten nouste by die teenwoordig dit immers die totale van dat ‘n mens by die opvoeding van die spreek in elke mens se bestaan van definitiewe betekenissekwessie van die opvoeding betrek ‘n volk of kultuur se aanvaarde be- jeug in kommunikasie kan tree sonder wat aan hierdie aspekte van die lewe toegeken word. Dieword) is almal teikens vir toenemende skouings wat op ‘n beplande en siste- om betekenis te gee aan die sake en opvoeding van ‘n kind getuig derhalwe van ‘n basies in-liberalisering van die opvoeding. Die matiese wyse by die jong geslag inge- dinge waarmee hulle elke dag omring gesteldheid of standpunt ten opsigte van sulke sake met die gevolg dat die lewensopvatting hom uitspreek oor die waarde en sin daarvan vir sover elke mens afsonderlik HNP-Dagboek maar ook as ‘n lid van ‘n groep of volk by hierdie kwessies betrokke is of betrokke raak. In die opvoeding het die le- wensopvatting inderdaad te doen met kernkwessies van die 2013 lewe. En wat ‘n mens se sienswyse ook mag wees oor die ver- skillende lewenskwessies, beklemtoon dit slegs die feit dat ‘n mens inderdaad aan die hand van sodanige sienswyses Pretoria-Oos Strydraad HNP Hercules Potchefstroom funksioneer, en dat dit onmoontlik is om by hierdie lewens- HNP Inligtingsvergadering kwessies verby te leef. Daarom pas dit begryplik diegene Pannekoekdag HNP Inligtingsvergadering wat die vastigheid van ons lewensopvatting onder ons op- 20 April 2013 16 April 2013 voeding wil uittrek om die bestaan en die betekenis daar- 25 Arpil 2013 van te ontken, of om dit op grond van die aard of inhoud by Willie Marais Frederickstr. 5 daarvan as belaglik, oudmodies, verkramp, agterlik enso- Afrikanersentrum Bailiepark Vuurklipstr. 541 voorts voor te stel. Mens het hier baie duidelik te doen met 8:00 - 12:00 Tyd: 19:00 twee tendense van die liberalistiese kommentaar oor hier- Die Wilgers Vir meer inligting die belangrike aangeleentheid. Deur die bestaansreg van Tyd: 19:00 Vir meer inligting skakel: ons lewensopvatting te ontken, ontken hulle immers ons Vir meer inligting skakel: skakel: mnr. Pieter Smits 072 203 1935 eie reg op ‘n menswaardige opvoedingspraktyk in die lig (012) 8-7 0434 mnr. J van den Berg of mnr. Johannes van den Berg van ons eie interpretasie van ons lewensomstandighede. 012 335 8523 012 335 8523 072 229 2148 Gelyktydig ontken hulle ook die geldigheid van ons ge- skiedenis waarin sodanige lewensuitkyk gewortel is, ons Spreker: mnr. Pieter godsdiens wat die anker daarvan uitmaak en ons tradisies Die spreker is mnr. Louis Oosthuizen en opvoedingsgewoontes wat deur die eeue daarin gevestig Die spreker is mnr. Louis van der Schyff oor: “wanneer mag jy is. Sonder om ons lewensopvatting in ons opvoedingsprak- van der Schyff skiet?” Vervolg op bladsy 6
  6. 6. 6 DIE AFRIKANER, 5 - 18 April Maart 2013 Afrikanerliberalisme Liberalisme en die Opvoeding prof. F van der Stoep waterlote van die moderne Westerse op- by die jongmense. Mens merk dieselfde besef word nie, is dat alle mense seVervolg vanaf bladsy 5 voeding is na hulle oordeel alles blyke van strategie van die linkse en verwante bewe- lewensveiligheid in die letterlike en fi-tyk te beklemtoon, kan ons eenvoudig nie ‘n normale en onbelemmerde groei. En gings in Europa gedurende die sestigerjare guurlike sin van die woord afhanklik is vanas Afrikaners verder bestaan nie omdat ons alles wat hierbuite val, word geag as indok- wat soveel opwellings op die univer- die feit dat hulle bereid is om gesag teidentiteit onlosmaaklik daaraan gekoppel trinasie van die ergste graad waardeur die siteitsvlak veroorsaak het. Al die sogenaam- gehoorsaam. Iemand wat nie in staat is omis. Indien ons sou afsien van ons lewensop- mens sy vryheid van keuse ontneem word. de studenterewolusies en wat daarmee gesag te gehoorsaam nie kan ook nie gesagvatting in ons opvoedingsprogramm sou Om hierdie redes is die opvoeding reeds saamgegaan het, beskou ons vandag as ge- voer nie.ons daarmee te kenne gee dat ons bereid is vir meer as ‘n eeu en vandag nog een van skiedenis. Mens moet egter goed besef dat Om ‘n kind op te voed tot vryheid is ‘nom ‘n ander identiteit as die een waarvoor die belangrikste doelgebiede van die libe- die uitwerking nie daar opgehou het nie. In geregverdigde opvoedingsideaal. Maarons tradisioneel bekend is, te aanvaar. Dit ralisme met die oog op die heroriëntering Wes-Europa is daar ongetwyfeld ‘n geslag hierdie vryheid beteken nie ‘n ongebonde,verhinder egter nie die liberale denke om ‘n van die Westerse mens in die verwagting leiers opgevoed met ‘n totaal nuwe lewens- dit wil sê bandelose vryheid nie. Vryheid iseie lewensuitkyk, hoe gemasker en gesluier dat daarmee, soos ons inderdaad vandag uitkyk wat waarskynlik eers binne die vol- slegs ter sprake waar daar ook verant-ookal, aan ons voor te hou nie. Die etikette waarneem, ‘n nuwe era sal aanbreek. Mens gende tien jaar in beleid en besluite sal toon woordelikheid geëis word. Om ‘n voor-daarvan het sy oorspronge in die interna- kan dit goed begryp indien enkele alge- waartoe hulle gevorm en beïnvloed is. Om beeld te neem: ‘n Trein is nie meer vry omsionale politiek, godsdiensbedrywighede, meen bekende kenmerke van die opvoe- hierdie redes fokus die liberalisme op die te beweeg as hy van die spoor afloop nie.kultuurprodukte en dergelike meer. En op ding net oorsigtelik onder die oë geneem opvoeding en onderwys as sodanig, en hou Sy vryheid is as’t ware spoorgebonde.grond hiervan word die Afrikaner voorge- word. Opvoeding is as sodanig ‘n toekoms- hy sy aanslae vol totdat hy in een of ander Wanneer ‘n kind in die gesagslose gemeen-stel as die uitnemende rassis, onderdrukker, makende aangeleentheid. Mens voed immers opsig sukses behaal het. skap die spoor byster raak, boet hy sy vry-uitbuiter, verkrampte - om ‘n paar van die altyd op om ‘n bepaalde, definitiewe beeld Vir sover die liberale opvoeding in ons eie heid in omdat hy buite die grense van aan-belangrikstes te noem. Op hierdie basis van die mens na vore te roep. Hierdie stel- tyd aan ons geopenbaar is, blyk hy duidelik vaarde menslike gedragswyses leef. Vir dieword sy hele betrokkenheid by opvoeding ling geld net sowel vir die tradisionele op- een te wees van vrywel onvoorwaardelike opvoeding impliseer vryheid ‘n gebonden-en onderwys, ook binne die veelvolkige op- voedingsopvattings van ons eie lewensbe- vryheid en derhalwe ook een van ‘n amper heid aan die gesag van definitiewe waar-set, as verkramp en onaanvaarbaar aange- skouing as vir die liberalis. Die liberalisme algehele afwesigheid van opvoedingsge- des. In die Skrif word hierdie saak so ge-wys en as sodanig teenstrydig met die mo- voed op tot ‘n bepaalde, definitiewe sin vir sag. Na die liberale denke is gesag ‘n ker- durig beklemtoon dat mens dit as een vanderne leefstyl. Die implikasie is dat die die godsdiens, sosiale verantwoordelikheid, ‘n ker waarin veral die Christelike styl die die sentrale temas daarvan sou kon noem.Afrikaner as opvoeder nie by magte is om beeld van medemenslikheid, pligsvervul- menslike gees al vir eeue opgesluit het. Die Hoe sou ‘n kind wat in die branding vanby die stofbedekte tendense van sy geskie- ling - om ‘n paar van die belangrikste doel- afwesigheid van gesag moet die onbelem- die moderne lewe staan sonder die gesagdenis verby te beweeg nie en dat hy hom in stellings te noem. merde ontplooiing van die mens se moont- van ‘n opvoeder, opvoedingsmaatreëls, op-die opvoeding met sy lewensopvatting be- Om hierdie rede word daar besef hoe be- likhede waarborg. In die gewone gang van voedingsgrense en -kodes vir sy gedragsig hou ten einde ‘n nuwe bedeling, die langrik dit is om vorm te gee aan ‘n geslag sake sentreer die gesag van die opvoeding werklik kon leer leef? Nog meer: Hoe sousogenaamde nuwe klaslose, gelykbereg- jongmense wat binne ‘n dekade of twee die in die persoon van die opvoeder, sy dit ouer so ‘n kind in ‘n veilige lewensruimte be-tigde gemeenskap af te weer. leierskap moet oorneem by diegene wat op of onderwyser. Die gedagte wat in die li- weeg sonder die beskermende uitwerking Alles in ag genome is die kwessie van die die oomblik die lewenstoneel in alle op- berale beskouing opgeneem is, kom daarop van sodanige maatreëls? Gesag is ‘n abso-eie lewensopvatting van kardinale belang sigte en op alle terreine beheer en bestuur. neer dat ouers, onderwysers, predikante en lute essensiële aspek van die veiligheids-vir die opvoeding omdat dit direk uitspel Om die koers en die aard van ‘n volk of die dergelike nie in die eerste plek geroepe kwessies vir ‘n kind. Dit stel ‘n grens waar-wat toelaatbaar is vir die opvoedingsprak- kultuur se opvoeding te wysig, beteken is om paal en perk te stel nie, maar om ge- binne hy sonder gevaar van beskadigingtyk en wat nie. As sodanig verskaf dit die gewoonweg om direk in te gryp op die dag leenthede te skep en hulle vernuf aan te kan beweeg. Om ‘n kind hierdie aanspraakgrense waarbinne die opvoeder kan beweeg van môre. So gesien, kan mens goed ver- wend om die kind se sogenaamde ontwik- op ‘n veilige leefruimte en –oppervlakte tewanneer hy doelbewus besig is met sy kind staan dat ‘n liberale wending in die opvoe- keling so natuurlik as moontlik te laat ontneem, beteken tog wesenlik om jou pligof met die kinders waarvoor hy verant- dingskoers en - ideale die opvoedingsprak- plaasvind. Indien die opvoeder gunstige as opvoeder teenoor hom te verwaarloos.woordelik is, soos in die geval van ‘n on- tyk en alles wat daarmee saamhang, nood- voorwaardes en ‘n goeie klimaat kan skep Jy lewer hom uit aan lewensomstandighedederwyser. Binne hierdie raamwerk is die wendig ‘n koerswysiging in die onmidde- vir die spontaneïteit van ‘n kind, is die waarvan hy nog geen kennis of ervaring hetlewensopvatting sy rigsnoer wat paal en like toekoms vir die Afrikaner tot gevolg goeie gevolge vir die opvoeding vanself- nie, en plaas hom in situasies wat hy nieperk stel betreffende sy eie en sy kinders of sal hê. Die omvang van die wysiging sal sprekend. kan hanteer of hulle betekenisse kan inter-leerlinge se gedrag: Hulle pligte, voorregte, afhang van die mate van ingryping. Indien Wat vir die opvoeder geld, geld begryplik preteer nie. Kortweg: Na die wese van dieverantwoordelikhede, keuses oordele, voor- die bestaande en erkende lewenspatrone in ook vir die waardes en norme wat daarmee saak ontneem jy hom die voorreg van ‘nkeure, ensovoorts. Kortweg: Alles wat be- ons eie land die slagoffer sou word van die saamhang en wat, kragtens die gesag wat opvoeding deur hom uit te lewer aan sy eiehoort te wees en wat mag, maar ook alles liberale idee beteken dit eenvoudig dat die hulle uitoefen, die natuurlike gang van die kinderlikheid.wat nie behoort te wees nie en wat nie mag opvoeding van die geslag wat die omwen- opvoeding strem. Aangeleenthede soos ‘n Indien mens dit alles in ag neem, hoef jynie. Laasgenoemde funksie van die lewens- telinge teweegbring reeds slagoffer was van vaste sedelikheid, onkreukbare eerlikheid, nie te dink dat hierdie beskouinge in dieopvatting pas begryplik nie in by die strate- die beskouinge wat die gevestigde en aan- wetsgehoorsaamheid (in sowel die gods- liberale opvoeding van die hedendaagsegie wat so algemeen eie is aan die prose- vaarde styl ongeldig verklaar het. dienstige as die juridiese sin van die woord), samelewing nie reeds die toekomstige be-dures van onbegrensde en onbeperkte ont- Hierdie gevaar het hom reeds in die Anglo- wellewendheid, onselfsugtigheid en al die staan van die Westerse kultuur in ‘n grootplooiing van menslike moonlikheid. Amerikaanse lande en ook op die vasteland ander waardes en norme wat onwegdink- mate ontbeen het nie. Die onrus onder die ‘n Kind is in die liberalistiese sin van die van Europa in ‘n groot mate gevestig en die baar deel is van ons Christelik-Nasionale Wes-Europese jeug van die sestiger- en be-woord van nature in staat tot die goeie en uitkoms daarvan is duidelik te bespeur in opvattings, is almal aangeleenthede wat die gin sewentigerjare was nie ‘n toevalligebehoorlike, en die opvoeding moet slegs hulle arbeidsverhoudinge, kerklike lewe, individu sy vryheid ontneem en hom onder- aangeleentheid nie. Almal wat dit meege-die geleentheid skep vir die sogenaamde jeugpraktyke, buitelandse politiek, morele werp aan ingryping en dissipline wat hom maak het, weet dat dit ‘n sorgvuldige be-ontwikkelingsproses in hierdie opsig. Die kodes en algemene leefstyl. Buite die op- as persoon verneder. Sy waardigheid as plande aksie was om die idees van ‘n nuweverwagtinge wat van ‘n kind gekoester kan voeding om is dit vrywel onmoontlik om so kind is bo hierdie eise verhewe. era, ‘n nuwe maatskappy, ‘n nuwe soortword, is derhalwe sonder grense. Om hier- ‘n verandering teweeg te bring. Die ge- Om eise van hierdie aard te stel, kom in staat te propageer en dit met geweld onderdie rede is die stel van paal en perk in die loofwaardigheid van gevestigde opvattings die opvoe-ding tog eintlik op selfverloën- die aandag te bring dat die gevestigde in-opvoedingspraktyk ‘n aangeleentheid van word immers nie sommerso eensklaps om- ing neer. Om hierdie rede moet dit in die stellings (“establishment”) afgeleef en uit-onderdrukking van die kind se wil en moont- gekeer en tersyde gestel nie. Om ‘n liberale opvoeding geweer word in die lig van die gedien is. Gevolglik moet dit plek maak virlikhede wat per slot van sake nie deur ‘n verandering teweeg te bring, moet mens liberalistiese beskouing dat die mens self die nuwe liberale era waar sulke ondingebepaalde opvoedingsvoorkeur afgedwing eintlik voor begin. Dit wil sê by die jong die maatstaf van alle dinge is. Daarom is dit soos wet en orde, outoriteit en leefkodes,of in enige opsig gedoog mag word nie. Die geslag ten einde hulle te oortuig van die reg dat elke kind sy eie gedragskodes be- moraal en sedelike norme nie meer bestaanopvoeder mag nie buig en snoei aan die onwaardige en eenvoudige van ‘n bestaan- paal en is dit ontoelaatbaar dat sy opvoe- nie. Dat al hierdie aangeleenthede letterlikjong boompie nie, omdat die boompie daar- de en ‘n gevestigde orde wat bestempel ders hulle beskouinge oor sake op hom af- die been of skelet van ons eie samelewingdeur geskend word. Om vorm te gee aan ‘n word as die “establishment”. Die saak word druk en hom beïnvloed om daaraan waarde uitmaak, veroordeel dit nie alleen nie, maarjong lewe beteken vir die liberalis om jou moontlik die beste geïllustreer in die te heg en dit te gehoorsaam. So byvoor- maak dit tot teikengebied van alles en almalaan die waardigheid van ‘n kind te vergryp. radikale verandering in kleremodes wat ge- beeld is dit ongeoorloof om ‘n kind die wat hulle geroepe voel om hierdie aspek‘n Opvoeding wat nie ingeperk word deur durende die afgelope twee dekades van tyd belydenis van die geloof in die kerk van sy van die Suid-Afrikaanse leefwyse af te ta-die enge en skawende skoen van ‘n eiesoor- tot tyd gevestig is. Geen van die mode- herkoms te laat aflê, omdat dit hom van die kel en nou eenmaal finaal tot niet te maak.tige lewensopvatting nie, kan deur die vrye ontwerpers rig hulle in die eerste plek wat vryheid beroof om self later te besluit aan Indien hulle hierin kan slaag, sal samelew-geleentheid wat dit bied die wasdom van ‘n die klerestyl betref op die gevestigde of watter kerkgenootskap hy wil behoort in- ing, kerk en staat saam met die opvoedingkind waarborg. Daarom moet die Christe- ouer geslag nie. Hulle is immers nie so dien hy sin daarin het. In die laaste geval, ondergaan om die eenvoudige rede dat daarlike, die volkseie van die Afrikaner se le- maklik beïnvloedbaar nie, en per slot van moet hy ook vry wees om te besluit dat hy binne ‘n dekade ‘n geslag sal opstaan virwensuitkyk uit die opvoedingspraktyk en sake behoort die toekoms nie aan hulle nie. glad nie aan ‘n kerk wil behoort nie.opvoedingsbeleid verwyder word. Al die ‘n Ommekeer word baie makliker gevestig Wat in ‘n beskouing soos hierdie egter nie Vervolg op bl. 7

×