Die Afrikaner: 1 - 7 Maart 2013

1,129 views
987 views

Published on

Die voorsitter van die HNP, mnr Peet Joubert, het op 28 Februarie ’n klag van crimen injuria en haatspraak teen Lulu Xingwana, ANC-minister, gelê oor haar uitspraak dat jong Afrikanermans in die Calvinistiese geloof opgevoed is en glo dat hulle vrouens en kinders besit en daarom hulle lewens kan neem omdat dit hulle besit is.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,129
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
155
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Die Afrikaner: 1 - 7 Maart 2013

  1. 1. Diehttp://www.hnp.org.za/afrikaner Tel: (012) 335-8523 1 - 7 Maart 2013 Jaargang 44 Nr. 2053 PRYS R6-00 HNP lê klag MAJUBA 2013 van haatspraakDie voorsitter van die HNP, mnr Peet Joubert, het op 28 Februarie ’n klagvan crimen injuria en haatspraak teen Lulu Xingwana, ANC-minister, gelêoor haar uitspraak dat jong Afrikanermans in die Calvinistiese geloofopgevoed is en glo dat hulle vrouens en kinders besit en daarom hullelewens kan neem omdat dit hulle besit is. Die HNP het in ‘n persverklaring gesê die Party het “met afsku kennisgeneem van dié uitlating van die ANC-minister. Hierdie is n direkte aanvalop die lewensbeskouing en wese van die Afrikanervolk. Dit is bewys daar-van dat sy geen kennis of begrip het van die Calvinisme as lewenswyse ofvan die Calvinistiese geloof nie. Die Calvinisme is juis die teenoorgesteldevan wat Xingwana sê, nl liefde vir die naaste en die gehoorsaming van dieChristelike opdrag van leef en laat leef. “Die Calvinisme is te alle tye regverdig. Dit duld geen onreg nie. Dit erken Twee jong Afrikanertjies laat die Vierkleur wapper terwyl mnr. Andries Breytenbach ‘ndie verskeidenheid in die Goddelike Skepping (ook die volke verskeiden- toespraak by die pas afgelope Majuba-herdenking gehou het. (Lees ook berig op bl. 12).heid) en gun juis daarom ander om hulleself te kan wees. Die uitlating vanXingwana bots lynreg met die beginsels van die Calvinisme. Dit is gemik “As ’n Afrikaner-man wat opgevoed is in die beskerming van sy waardigheid"; asook met art. 16teen die blanke mans van Suid-Afrika. Dit is ongegrond, rassisties en haat- Calvinisme, ervaar ek haar uitlatings as n ernstige (2) (c) wat bepaal dat uitsprake wat haat gebaseerdraend. skending van my eer en waardigheid. Dit is strydig op ras, etnisiteit, geslag of godsdiens weerspieël, ‘n Klagte van crimen in juria en haatspraak is by die Wonderboompoort met art. 10 van die Grondwet wat bepaal dat nie toelaatbaar is nie,” het mnr. Joubert gesê.polisiestasie gelê. "elkeen geregtig is op die respektering en Uitlatings is vol haat en wanbegripDie Boere-Afrikaner Volksraad het in ‘n mediaverklaring by agterna is nie vir ons oortuigend en aanvaarbaar nie. begeerte om daaruit te tree en oor sy eie politieke lotgevallemonde van die voorsitter, mnr. Andries Breytenbach, soos “Misdaadstatistiek in Suid-Afrika loënstraf die minister se te beskik, plaaslik en internasionaal bekend gemaak. Diévolg gereageer op die ANC se minister Lulu Xingwana, se uitlatings en maak n ontkenning daarvan oorbodig. proses gaan voort.uitlatings oor die Australiese beeldradiokanaal ABC, waar sy “Dié lasterlike uitlating toon egter die staatsminister se haat “Aangesien Xingwana en haar kamerade ons volk se karak-beweer het dat: teen, en wanbegrip van die Boere-Afrikanervolk se karakter en ter en lewensbeskouing so haatlik vind, waarom gee haar rege- “Young Afrikaner men are brought up in the Calvinist reli- beskouinge; voorts onderstreep dit die feit dat die bevolking ring nie uitvoering aan ons eis om selfbeskikking, en onttrekgion believing that they own a woman, they own a child, van Suid-Afrika uit n veelheid van volke bestaan wat deur hul onwelkome gesag oor ons volk nie? Dan is ons ontslae vanthey own everything and therefore they can take that life diepliggende verskille van mekaar onderskei word en nie op mekaar en die vreugde sal wedersyds ewe groot wees.because they own it.” die lange duur vreedsaam in een staatsverband saamgebind kan “Die alternatief is voortdurende en toenemende haat en “Daar is voldoende bewyse dat Xingwana se uitlating die word nie. struweling in n eenheidsbestel wat uiteindelik noodwendigsentiment wat in ANC-geledere teenoor die Boere-Afrikaner- “Die nasionale Afrikaner na wie Xingwana verwys, is teen uitmekaar moet spat,” het mnr. Breytenbach gesê.volk heers, weerspieël. Haar en die Presidensie se verskoning sy sin aan hierdie politieke bedeling onderwerp en het sy Begroting: belasting is wél hoërDie hele begroting moet geoordeel word Fonds toe moet gaan. Benewens die soge- dus effens kleiner en daarom neem dit ook belastinglas 25,4% gewees het. Ná die so-ten opsigte van vorige jare en dan is dit naamde “sondebelasting” op drank en siga- af van 5,7% na 5,2 as % van die BBP.” genaamde ‘toegewings’ in die huidige be-duidelik dat die regering homself geleidelik rette sal daar ook nog ekstra geld bekom Op ‘n gemiddeld bereken en met inagne- groting gaan dieselfde persoon se belastinglasin ‘n hoek geverf het. “Dit is ‘n halwe word uit heffings onder meer op gloeilam- ming van die feit dat Gordhan op ‘n infla- 24,9% wees.waarheid dat belasting nie verhoog is nie. pe, plastieksakke en voertuigkoolstofdiok- siekoers van sowat 5,8% werk, het mnr. Ja- “Die minister het dus nie die fiskale trekDit is net minder meer, maar dit is steeds siedemissies. cobs die volgende bereken om aan te toon (of eksta belastings wat hy kry weens in-hoër”, sê die bekende ekonoom, mnr. Mnr. Jacobs wys daarop dat die 11,6 sty- dat belastingbetalers wél meer belas word: flasie) uitgeskakel nie,” sê mnr. Jacobs.Adam Jacobs. ging in die belastinginkomste vinniger is as Belastingtoegewings is vir laer inkomste- Nog ‘n belangrike faktor waarop mnr. Ja- Hy verwys na die verwagte (belasting-) die verwagte styging in die inflasiekoers. groepe gemaak, maar op ‘n inkomste van cobs wys, is dat ons nie weet of syfers ge-inkomste in die pas afgelope begrotings- Verder merk hy op dat die minister van fi- R200 000 betaal ‘n persoon in 2012/2013 haal gaan word ten opsigte van die nomi-rede, naamlik R875 378 miljoen. Ná die nansies, Pravin Gordhan, “skynbaar R7 sowat 13,7% belasting. Teen ‘n 6% infla- nale BBP waar daar vir ‘n styging van 9,7%inagneming van persoonlike inkomstebe- miljard se belastingtoegewings maak, maar siekoers en indien die belastingskale die- begroot is nie. Daar is vir ‘n reële groei-lasting, waar daar kwansuis ‘n toegewing dit is maar net ‘n gedeeltelike prysgawe selfde gebly het, sou dieselfde persoon met koers van 2,7% begroot.van R7 miljard gemaak is, én indirekte be- van eksta inkomste weens fiskale trek of ‘n R212 000 inkomste teen ‘n koers van Kredietgraderingsmaatskappye het maarlastings is die verwagte inkomste R872 966 eksta belastings wat hy kry weens inflasie. 14,2% belas gewees het. Ná die sogenaam- flouerig op die begroting gereageer nadatmiljoen. In die 2012/2013-begroting was Hy het dus geen belastingtoegewings ge- de toegewings wat in die huidige begroting hulle verlede jaar Suid-Afrika se krediet-dié inkomste R782 474 miljoen – wat ‘n maak nie. gemaak is, gaan die persoon met 13,8% gradering verlaag het. Indien die krediet-styging van 11,6% verteenwoordig. “Wat uitgawes betref, styg dit met 9,1% - belas word. gradering verder sou verlaag, beteken dit Dit is veral die indirekte belastings wat ook vinniger as die verwagte inflasiekoers. Op ‘n inkomste van R500 000 per jaar sou dat die koers waarteen buitelandse leningsverbruikers swaar gaan tref, naamlik ‘n Dus sal die staat se aandeel in die ekono- ‘n persoon met 24,6% belas gewees het. bekom word, duurder is. “Markdeelne-verhoging van die brandstofheffing met 23 mie toeneem. Sy tekort in rand daal van Met ‘n effense ‘verhoging’ in inkomste ensent, waarvan 8 sent na die Padongelukke R184 493 miljoen na R182 109 miljoen– indien die skale dieselfde gebly het, sou die Vervolg op bl 12
  2. 2. 2 DIE AFRIKANER, 1 - 7 Maart 2013 Die Posbus 1888, PRETORIA. 0001 http://www.hnp.org.za/afrikaner/ Gebruik van wapensDie oordrewe nuusdekking aan die saak van OscarPistorius, die wêreldbekende atleet, wat na beweringsy vriendin doodgeskiet het, het opnuut die fokus opgeweld in Suid-Afrika geplaas en daarmee saam na-tuurlik op wapenbesit. Dat daar eienaardighede is in die staat se ondersoeken hulle voorbereiding van Pistorius se borgtogaansoek,maak dit moeilik om sommer so uit die vuis ’n uitspraakte waag oor die meriete van die saak. Aangesien die reg van die standpunt uitgaan dat ie-mand onskuldig is tot hy skuldig bewys is, gaan onsook van daardie standpunt uit, wat beteken dat Pis-torius se weergawe, tot dit anders bewys word, as dieenigste weergawe aanvaar word. Sy verweer kom daarop neer dat hy onder die indrukwas dat daar iemand in die badkamer was, en dat hysterk vermoed het dat dit ’n inbreker was. Die vreesdaarvoor het hom na sy wapen laat gryp, wat gewoonlikonder sy kopkussing lê, en hy het in paniek begin skiet. As hierdie weergawe vergelyk word met die algeme-ne gevoel in die land, wat geteister word deur misdaadomdat die regering daar niks aan kan of wil doen nie,is sy optrede dalk nie heeltemal so buitensporig en Skielike kommer oor moraliteitonaanvaarbaar nie. Hoeveel mense voel bedreig deur die misdaad? DieMinister van Polisie kan dalk wil beweer dat gewelds- As meningvormers (soos skrywers, verloor, word miljoene bestee aan ’n Dit is tyd om te vra: Hoe het dit inmisdade aan die afneem is, maar wie sal hom glo as akademici, predikante en joerna- weelderige paleiskompleks vir die ons Afrikanerkerke gebeur? Waardie misdaadstatistiek so sporadies vrygestel word? liste) tog ons politieke leiers so fyn president, koop burgemeesters bui- kom dit vandaan? Hoe het die kerkHoe akkuraat is daardie statistiek in elk geval as in ag dopgehou het as wat sporthelde dop- tensporig luukse ampsmotors… sta- in die eeu van sekularisasie op diegeneem word dat baie mense nie meer lus het om mis- gehou word, kon ons geskiedenis kings gaan steeds meer met moeds- liberalisme geantwoord? Hoe hetdade aan te meld nie? dalk anders gelyk het. Opspraak- willige geweld gepaard.” die kerk met die politiek en die we- Daar is ‘n persepsie onder die publiek, wat onder- wekkende gebeure waarby figure Scholtz verbind nie die moraliteits- tenskap en die moderne mens om-steun word deur talle gevalle voorbeelde, waar die polisie soos Hansie Cronje en Oscar krisis met ons eie politieke geskie- gegaan? Professor Hofmeyr noemnie moeite doen om uit te kom na ‘n moontlike mis- Pistorius betrokke was, laat van ons denis nie. Hy wys daarop dat dié ’n reeks faktore, soos die huma-daadtoneel nie. Hulle stel eers belang om uit te kom as voorste manne skielik regop sit oor verskynsel wyd op die aardbol voor- nistiese benadering wat dikwels diedaar ‘n lyk lê: hetsy die lyk van die slagoffer van mis- die verval van die samelewing se kom, soos in Spanje en Italië. Tog oorhand neem, maar dit is allesdaad, of die lyk van die misdadiger, wat suksesvol af-geweer is deur iemand wat paraat is om misdaad te morele norme, maar dit word selde kom hy tot dié gevolgtrekking: “Die sake wat binne die historiese kon-beveg. verbind aan historiese gebeure en redes is kompleks, maar die agter- teks van Suid-Afrika beskou sal As daar geen sekerheid is wat die motiewe is van ‘n die lewensbeskoulike verskuiwing uitgang van godsdiens en die groei moet word.onbekende persoon aan die ander kant van ‘n toe deur wat daar in die geledere van die Hofmeyr waag dit om minstensnie, as daardie persoon nog nie gesien is nie en dit dus Afrikanervolk ingetree het. een saak duidelik te formuleer: “Dieonbekend is of dié dalk met ‘n AK47-geweer, gesteel- Dana Snyman (bekende skrywer) kern van die glybaan-probleem isde polisiewapen of dergeliks bewapen is nie, kan diesenuwees sodanig begin knaag dat ‘n persoon wat sê byvoorbeeld: “Hierdie land is deurweek met geweld. Ek kyk na PERSPEKTIEF dat die NG Kerk plek-plek verleer het om ’n eietydse Skrifgetroue enbedreig voel, inderdaad kan oorgaan tot aksie, soos myself in die spieël en probeer dink belydenisgetroue karakter te hand-wat Pistorius volgens sy eie weergawe gesê het. of daar ’n tyd was wat dit nie só was haaf. Natuurlik moet die kerk oor- Of dit inderdaad nodig was om soveel skote te skiet,is ‘n ander saak. Moontlik kon hy die perke van nood- nie.” Hy soek dan die kiem van ge- deur loop van omgee liefde, maar die uit- weld in gedrag waaraan hy as kind reik na armes durf nie ’n opper-weer oorskry het, maar dit laat ons oor aan die hof om Meinhard Peters vlakkige humanisme word nie.”daaroor te besluit. onderwerp was of aangeleer het. Die vraag is wat doen die gemiddelde man deesdae? Sou hy ooit so ver kon kom om te Professor Nelus Niemandt, mo-Die reg staan daarby dat hy die toets van die gemid- skryf: “Hierdie land is deurweek met Verbonde aan die Instituut vir derator van die algemene sinodedelde man neem as dit by beoordeling van sekere liberalisme”? En sou hy die kiem van die NG Kerk, skryf verledegebeure kom. Die vraag kan gevra word of die howe van geweld gaan soek in die alge- Kultuur en Geskiedenis week: “Dit is asof al die krisisse, pynwerklik nog in voeling is met die gevoel van die gemid- mene normloosheid van ons en droefheid van ons land te veeldelde man? Het omstandighede in die land nie soda- samelewing? Sou hy die ineenstort- word en net in ’n klaaglied vasge-nig geword dat die gemiddelde man se siening en ing van strukture van gesag en dis- van ’n siellose markgedrewe ideolo- vang kan word. Wat staan ons teoptrede sodanig verander het nie, dat hofuitsprake van sipline in ons samelewing ook kon gie en aanbidding van geld en ma- doene? Hoe op aarde is dit moont-so onlangs as vyf jaar gelede, nie meer dieselfde resul- sien as oorsaak van die geweld? teriële goedere het sekerlik iets lik dat ’n land met so baie Christenetaat sou oplewer as die gemiddelde man se optrede Professor Wilhelm Jordaan kom daarmee te doen.” so kan lyk? Waarheen is Suid-Afrikagetoets moet word nie? Dit vereis dus dat die howe weer sal moet besin oor nader aan die saak wanneer hy ver- Die belangrike debatspunt moet op pad?”daardie toets. wys na die “vlugtigheid” van die mo- dan tog wees: hoe het dit gebeur dat Vyf en veertig jaar gelede is Afri- ‘n Tweede aspek wat ter sprake is, is die kwessie van derne mens se lewe. Die moderne godsdiens in Suid-Afrika agteruit kaners wat sulke vrae vra, beskul-vuurwapens. ‘n Sondagkoerant het op sy webtuiste die mens is op tydelike dinge ingestel: gegaan het? Hoe het dit gekom dat dig van verkramptheid, van oor-vraag gevra wat mense met hulle vuurwapens doen. roem en rykdom en invloed. Hy stel geld en goedere aanbid word, en drewe konserwatisme, van die on-Tien persent van die mense het gesê hulle slaap met dit so: “Baie mense – nie almal nie, waarom is ’n siellose markgedrewe nodige vasklou aan tradisie en be-hulle vuurwapen onder hulle kussing, want hulle kan maar die massamens wel – voel nie ideologie nou die kenmerk van men- ginsels. Sulke sprekers is uit pers-nie anders nie. ‘n Verdere 17% het gesê dat hulle meer ’n eie waarde nie. Daar is dik- se se lewensbeskouing? en regeringskringe uitgetrap as doem-wapen wel nie onder die kussing lê nie, maar wel binne wels nie ’n ryk binnewêreld wat be- Professor Hoffie Hofmeyr van die profete, wagters op Sionsmure, se-bereik is. 27% van die mense het gesê hulle wapen is tekenis aan hulle bestaan gee nie. NG Kerk skryf in ’n brief aan die debewakers, isolasie-predikers en“veilig in die kluis”, en 46% besit geen wapen nie! In ’n sin is hulle slagoffers van die pers: “Selde in die onlangse verlede dies meer. Dit beteken dat slegs 27% van die mense effektief pa- soort wêreld waarin ons leef.” het die glybaan-alarms so skerp af- Dat ernstige kommer uitgespreekraat is teen die misdaad in die land. Jou wapen kandalk “veilig in die kluis” wees, maar dit beteken jy is Hierdie veralgemeende beskouing gegaan ook vir die NG Kerk soos word oor die situasie in Suid-Afrika,dadelik onveilig. Mense sonder ‘n wapen is natuurlik is belangrik – maar die vraag is tog: tans…”. Hy wys op die skerp daling is baie nodig, maar die samehangtotaal weerloos. hoe het hierdie wêreld ontstaan? in die getal lidmate, en skryf dit toe tussen waardes, godsdiens, politiek Die ANC het dus tot ‘n groot mate daarin geslaag om Wie het dit geskep? Watter idees aan ’n inherent ernstig siek liggaam en geskiedenis word nie behoorlikmense te ontwapen. het die wêreld van vandag beroof – soos met ons samelewing. onder die soeklig geplaas nie. Inderdaad kan tragedies met wapens plaasvind, soos van sy sin en betekenis? Prof. Hofmeyr sê van die kerk se Kommer en ontsteltenis alleen salwil blyk uit die Pistorius-geval. Maar dis die uitsonde- Dr. Leopold Scholtz verklaar: “Diep integriteit en geloofwaardigheid het ons nie op die regte pad bring nie.ring. Die reël is dat misdadigers in die stof byt as men- kommer is die laaste paar dae en min oorgebly. “Die NG Kerk het in Afrikaners sal die moderne libera-se gewapen is met ‘n gelisensieerde wapen, en weet weke uitgespreek oor die tanende vele opsigte ’n dissiplinelose kerk lisme dieper moet ontleed. Natuurlikhoe en wanneer om dit te gebruik. moraliteit in Suid-Afrika. Die een geword. Ons wil so graag alles vir is ons deel van gebeure in die wê- Ons moet ons nie laat ontwapen na ‘n enkele voor- korrupsieskandaal na die ander almal wees, dat ons later niks vir reld daarbuite, maar hoe het onsval van ‘n Oscar Pistorius nie. Ons moet ons wettig word oopgevlek; terwyl die infra- niemand word nie. Haas enigeen slagoffers geword van idees watbewapen, en ons wettig laat oplei om die wapen tegebruik, sodat ons wettig onsself kan verdedig teen die struktuur plek-plek ineenstort en kan maar soos ’n wafferse Malema ons ryk erfenis van kulturele waar-onwettiges wat ons van lewe en eiendom wil beroof! miljoene arm Suid-Afrikaners moed sê of doen wat hy wil.” des uitmekaar ruk?
  3. 3. DIE AFRIKANER, 1 - 7 Maart 2013 3Die groot leuen oor grondbesitDie jaar 2013 sal in die geskiedenis die geskiedenis wat vir meer as 360 die geskiedenis van grondbesit uit-afgaan as die jaar van die groot leuen jaar per vertelling oorgedra is op te geklaar word. Dit sal gedoen kan wordoor die geskiedenis van grondbesit in teken. Daarteenoor beskik die wêreld indien daar deur middel van navorsingSuid-Afrika het mnr. Louis Meintjes, oor ‘n in tyd opgetekende geskiedenis wat opgeteken was in onder andere diepresident van TLU SA, gesê na aanlei- wat die toets van geloofwaardigheid Hansards en in argiewe soos wat prof.ding van Nkwinti se bekendmaking deurstaan het. Hierdie oorvertelde ge- Louis Changuion in sy boek, Omstredevan die syfers van grondbesit deur die skiedenis sal herskryf en oorskryf word Land dit gedoen het, gebruik gemaakstaat. tot dit die ANC pas het mnr. Meintjes word en nie ‘n mite te skep oor wat Volgens die syfers wat nagevors is gesê. Met die 100 jarige herdenking mens graag sou wou gehad het nie.deur ‘n groep onafhanklike demogra- van die Wet op Naturelle Grondbesit Die omvangryke werk van prof. Chan-we vir die Ontwikkelingsbank wat van 1913 vanjaar, gaan die ANC ‘n guion spreek juis die geskiedenis vanreeds in 2001 voltooi is, het dit toe emosionele opwelling met ‘n klomp grond aan; vasgelê uit brondokumentereeds uitgewys dat die staat 25% van verdraaiings en leuens veroorsaak wat wat dit ‘n redelik betroubare bron moetdie grond besit. Nkwinti beweer dat in niemand se beste belang is nie. maak.die staat 22% besit. Dit sal in Suid-Afrika se beste belang Nkwinti stel ook nou persone aan om wees indien die eerlike waarheid oor Slagordes word rondom grond opgestelGugile Nkwinti wil mense aanstel om wettige eienaars van die grond en van Liga tydens die stakings op De Doorns.360 jaar se verbale geskiedenis aan te Suid Afrika is, maar dit is so ‘n groot Wat besig is om hier te gebeur is datteken. Dit is sy idee en sy planne. struikelblok, dat die ANC-regime se die verdraaiings rondom die geskiede-Watter dooies gaan geraadpleeg word kaders dit nie kan of wil glo, of wil in- nis soos dit blyk uit Mbeki se ‘Turningin die verband? ternaliseer nie. Points in History”, die verdraaide Grond- Doktor Phillip du Toit se boek, Die Groot Suid Afri- Waarom hy dit wil doen, laat nie veel Wat wel duidelik is, is dat die ANC-kamp onteieningswet, en nou ‘Nkwinti se kaanse Grondskandaal (2004) wys duidelik hoedataan die verbeelding oor nie. Daar is al- besig is om hulle kaders en slagordes Verdraaiings’ wat maar net blote in- meer as 5 000 blankes se plase al aan die swart massasreeds geskiedenis aangeteken deur we- op te stel rondom die finale aan-slag strumente is waarmee die ongeletterde gegee was, en hoedat nie EEN van hierdie meer as 5 000tenskaplikes wat 360 jaar gelede nie teen die wettige eiendomsbesit; asook massas gemobiliseer gaan word om Afri- plase enigsins boer nie, of enige landbouprodukte lewernet ’n skryftaal bemeester het nie, maar die wettige grondbesit van blankes in kaners en ander blankes se eiendom en nie. Al hierdie plase is gestroop van enige metaal ofal die wetenskappe wat ons vandag Suid Afrika. grond geweldadig en onwettig te an- koper en aan die skrootwerwe vir ‘n appel en ‘n eiken. Jacob Zuma het reeds in Januarie in ‘n nekseer. verkoop. Die waarheid en realiteit van grond is toespraak duidelik aangedui dat 2013 Die massas moet net dink dat hulle ‘n Poging om nog ‘grond te nasionaliseer’ is eintlikso ‘n onontbeerlike werklikheid dat dit die jaar is waarin die ANC hulle revo- ‘reg’ en ‘regmatig’ optree, sodat hulle maar net ‘n kwalik verdoeselde poging om nog vir ‘nontken wil word, misken of selfs as lusionêre terreur doelwitte rakende hul geweld kan deurvoer. “Nkwinti se tydjie strooptogte te kan uitvoer om alles wat op so ‘nniksbeduidend afgemaak word. Die grond en nasionalisering van eiendom Verdraaiings’ gaan as blote revolusio- plaas is van die hand te sit, waarna daar op die grondgedrag is in die sielkunde bekend as ‘n gaan verwesenlik. nêre brandstof van die ongeletterde massas geplak sal word. Dit is trouens wat met die Aurora-myn‘normaliteitsvooroordeel’ tipe van af- Hierdie standpunte en doelwitte is dien in die laaste fase van die ANC se aan die Oos-Rand gebeur het nadat dit in swart besitwyking. bevestig deur Cosatu se Tony Ehren- revolusie wat al in 1928 begin beplan beland het – die myn het ten gronde gegaan en is van Die waarheid is dat Afrikaners die reich asook die Jong Kommuniste- is. alle skrootmetaal gestroop. Byna volle las rus op skouers van enkele miljoene belastingbetalers Die wanbalans tussen die getal Suid-Afrikaners wat belasting betaal en leeue-aandeel van ander belastings dra, soos belasting op die totale bevolking van die land is heelwat groter as wat die Suid- toegevoegde waarde (BTW), maatskappybelasting, invoer- Afrikaanse Inkomstediens (SAID) voorhou, meen Paul Joubert, senior tariewe en die petrolprysheffing. ekonomiese navorser by Solidariteit se navorsingsinstituut. Hy beskou maatskappybelasting byvoorbeeld geensins as Volgens die SAID het die getal geregistreerde individuele belastingbe- ’n belasting op maatskappye nie, maar ’n belasting op die talers in die 2012-’13-belastingjaar tot 13,7 miljoen gestyg. eienaars en werknemers van maatskappye. “Die opbrengs “In werklikheid betaal slegs 3,3 miljoen belastingbetalers 99% van alle van die maatskappy se bedrywighede sou dié individue inkomstebelasting, terwyl 2,3 miljoen 93% betaal en 1,5 miljoen vir 84% toegekom het as dit nie deur maatskappybelasting opge- verantwoordelik is,” sê hy. slurp is nie,” sê hy. Hy meen Suid-Afrikaners wat inkomstebelasting betaal, moet ook die “Verder het die mense wat die meeste inkomstebelasting betaal ook die meeste koopkrag en betaal hulle dus die meeste BTW en ander belastings op produkte en dienste. HNP-Dagboek “Ten spyte daarvan dat 10,3 miljoen mense in die 2011- ’12-belastingjaar vir inkomstebelasting geregistreer was, moes net sowat 4,8 miljoen mense belastingopgawes in- 2013 dien. “Nagenoeg 0,2 miljoen kan onmiddellik van die 4,8 mil- joen afgetrek word omdat hulle nie in die belastingjaar ’n belasbare inkomste gehad het nie. “Verder het sowat 1,3 miljoen net 1% van die totale HNP openbare vergadering inkomstebelasting vir die jaar bygedra. “Dan bly sowat 3,3 miljoen mense oor wat nagenoeg 99% van alle inkomste- belasting betaal het,” sê hy. 7 Maart 2013 “Die volgende miljoen belastingbetalers het saam 5,9% O’Flinn-saal in Le Roux huismuseum van inkomstebelasting bygedra. Wanneer hierdie groep van die totaal afgetrek word, bly 2,3 miljoen belastingbetalers Oudtshoorn oor wat 93% van alle inkomstebelasting betaal het. “Wanneer dié 2,3 miljoen ’n laaste keer verklein word Tyd: 19:00 deur diegene uit te sluit wat tussen R150 000 en R200 000 verdien het, bly 1,5 miljoen mense oor wat 84% van die Vir meer inligting skakel: totale inkomstebelasting bygedra het,” het hy gesê. 044 279 1891 dr. Wassermann 044 272 7374 mnr. Henry van Heerden Wanneer knak die donkie se rug? 082 742 5387 mev. Anna Herbst ‘n Skrale 1,5 miljoen belastingbetalers sorg Die spreker is mnr Andries Breytenbach vir 84% van die totale inkomstebelasting om (Leier van die HNP) 52 miljoen inheemse en tot 10 miljoen uitheemse inwoners te bedien.
  4. 4. 4 DIE AFRIKANER, 1 - 7 Maart 2013 BoeretaalWatter taal praat die Boere? Ons Boere seeerste taal is nie Engels nie. Die Engelse ‘n Modewoordpraat Engels, maar Iere en Walliesers praat Hierdie rubriek word opgestel deur die GHA. Ons stel veral belang in lesers se ervaringdan ook Engels? Iers en Wallies is ou “Cool” vir koel? Die modewoordjie “cool” Die GHA is een van die medewerkers van die Woordeboek vir die Afrikaanse TaalKeltiese tale wat tans herlewe, hoewel hoor ons deesdae gans en al te veel. En ja, (WAT). Op die webblad van die WAT word die volgende gegewens gegee:Engels onder dié twee volke oorheers. dit is nie net die jonger geslag wat ditAmerikaners praat nie Amerikaans nie, gebruik nie, tot ouma’s en oupa’s praat Die WAT in n neutedophulle praat ook ’n soort Engels, wat ons soms so. Dit is een van die vreemdstemiskien Amerikaanse Engels kan noem. dinge, dat so ’n modewoord skielik in die Die Woordeboek van die Afrikaanse Taal Maar: Franse praat Frans, en Duitsers praat plek van ’n hele reeks goeie Afrikaanse •Dokumenteer die Afrikaanse woordeskat in sy wydste omvang: Ons werk tansDuits. Hollanders kan toevallig Hollands terme gebruik word. Die beste teenvoeter aan die letter Sén Nederlands praat! Die Nederlandse taal daarvoor is om die gevoelswaarde van so ’n •Is die grootste projek ooit rondom Afrikaans en die kroonjuweel van Afrikaansehet vele tongvalle. uitdrukking te beoordeel, en om dan die be- woordeboeke Dit is interessant om na te dink oor die tekenis in gewone Afrikaans weer te gee. •Is op die internet toeganklik vir 300 000 studente aan Suid-Afrikaanse univer-gebruik van sulke benaminge. Ons Boere Ons woordeboeke verduidelik dat koel na siteitepraat nie Boers nie, maar Afrikaans. En iets kouerigs verwys, iets met ’n lae hitte- •Word as elektroniese hulpmiddel gebruik in die onderrig van Afrikaans op skoolAfrikaners praat dan ook Afrikaans! Ons graad; of dit kan verwys na die weerstoes-verwys na ons eie volk as die Boerevolk; tand. Maar dit kan ook gebruik word om ’n Die WAT as instellingmaar ons praat ook van die Afrikanervolk. gevoel oor te dra, soos in: ons is maar koel •Lewer daagliks n gratis telefoniese taaldiens Wanneer ons polities-gesproke meer pre- ontvang. •Bevorder veeltaligheid deur opleiding en steun te verskaf aan die woordeboek-sies wil wees, verwys ons deesdae na die Die jongmense bedoel egter met die ge- eenhede vir die ander tien amptelike landstaleBoere-Afrikanervolk. Dit is miskien nie bruik van “cool”, iets aangenaams of fyn. •Verskaf opleiding aan woordeboekmakers, onderwysers, leerders en studentenodig om in tegniese definisies verstrik te Die gebruik van sulke modewoorde is dik- van Suid-Afrika en ander Afrikalanderaak met sulke volksbenaminge nie; want wels ’n lui mens se uitweg - dan hoef ’n •Publiseer benewens die WAT en Elektroniese WAT ook Etimologiewoordeboekons praat gewoonlik van dieselfde volk, mens mos nie aan die presiese woord te van Afrikaans (EWA), EWA Supplement en Sinonieme en verwante woordewanneer ons hierdie wisselvorme gebruik. dink wat jou gevoel presies weergee nie. •Publiseer die internasionale vaktydskrif, Lexikos, wat in 23 lande versprei wordDie gewone, alledaagse betekenis van In plaas van cool, kan ons byvoorbeeldwoorde is nog altyd ’n goeie maatstaf vir dink aan woorde soos piekfyn, pragtig, Nuwe Woordeons. Maar nou kom ons in hierdie rubriek gaaf, mooi, oulik, treffend, goed, aange- Die WAT ontvang graag woorde of uitdrukkings wat vir opname oorweeg kanen ons praat hier hartlik van ons Boeretaal. naam, of wonderlik. word. Dit kan nuwe woorde, vakterme of voorbeelde van streektaal en geselstaalDit was natuurlik die naam van Die Die algemene gebruik van modewoorde, wees.Afrikaner se eerste taalrubriek wat destyds, wat goeie woorde in ons taal verdring, duiin 1970, deur die bekende dr Hennie op taalverarming. Dit word makliker vir Wikipedia: Hoe kan ek help?Terblanche behartig is. Met die woord Boe- mense om die modewoord te gebruik om-retaal bedoel ons steeds ons eie, Afrikaanse dat hulle nie die gepaste Afrikaanse terme Ons wil seker maak dat Afrikaans n volwaardige taal van die Internet word.taal. Miskien hoor ’n mens in die woord ken nie. Maar daar is ook iets op sielkundi-Boeretaal (soos ook in die term moedertaal) ge vlak aan die werk. Deur die gebruik van Nadat jy geleer het hoe om artikels te skep en te wysig, kan jy help deur:’n sterk sentiment vir die taal. Die woorde die modewoord dink mense dat hulle met 1. Kernartikels te skep;wat ons gebruik verklap dikwels ons diep- die jeug identifiseer – en dat hulle hulself 2. Saadjies uit te brei; enste sentimente. Taal werk met jou verstand sodoende meer aanvaarbaar maak. Maar 3. Taal na te gaan.én met jou hart. daardeur vermink hulle eintlik hul Afri- Maar daar is baie meer wat jy kan doen! Sien gerus in die Gebruikersportaal hoe.... kaanse taalgebruik. Woord en Wêreld Vergeet en vergewe (4)“Om te vergewe en te vergeet” is ont- nou maar daarop reken dat God en van vandag. En op sy slegste dryf onssaglik moeilik. Andersom: om “te ver- God se kinders nou maar moet “ver- ons volgende geslag in die gryparmsgeet en te vergewe” is heelwat mak- geet en vergewe”, laat staan nog hulle van die een wat “listig soos ‘n slang” is!liker. Maar ook baie gevaarliker. Om die moet liefhê? Dis hy wat ons laat “vergeet en ver-waarheid te sê: dit is in werklikheid ‘n Is dan die doodsbange skree van die gewe” wat ons lostrek uit die hande vangroot sonde. Om maar weer terug te God-lose mensheid en sy goddelose die God van ons vaders. Dis hy wat niekom na Rigters 2: 11: En die kinders van leiers in Op. 6: 15 dan onsinnig en onno- van geskiedenis hou nie, want dit isIsrael het gedoen wat verkeerd was in dig? “En die konings van die aarde.. en mos die sigbare hand van God in diedie oë van die HERE – hulle het die al die slawe en al die vrymense het hul- lotgevalle van ons volk.Baäls gedien”. le weggesteek in die spelonke en in die Ons sal, met die Bybel daagliks in die Of ons nou die heilige God ookal “die rotse van die berge, en vir die berge en hand weer vir onsself en vir ons kindersliewe Here”, of “dierbare Vader” noem, Ds. LH Stavast die rotse gesê: Val op ons en verberg moet leer om “te vergeet om te vergeet”Hy is Hoog-hartig en daarom verfoei en des gesterf het, anders. Hy het immers ons vir die aangesig van Hom wat op en om “te onthou om te onthou” wie dievervloek Hy alles en almal wat Hom die Evangelie van die liefde verkondig. die troon sit... én vir die toorn van die God van ons vaders en dus ook dieloslaat vir die Baäls van elke tyd en elke Het Hy nie in die Bergrede gesê: “Maar Lam...!” “Die toorn van die Lam (nie: God van ons volk van vandag nog is.kultuur. Die heidenvolke ontkom nie Ek sê vir julle: julle moet julle vyande “die toorn van die kwaai God van die Ons staan vandag nog steeds “voor dieaan daardie toorn nie, maar ook nie die liefhê...” (Matt. 5: 44). En in die pragtige Ou Testament” nie!) heilige God van hemel en aarde” sooswegloper Godsvolk nie. Lees maar ver- liefdeslied van 1 Kor, 13 sing Paulus tog: Werklik: die mens en die volk wat hom- in 1838. En die God beveel ons steedsder: “Maar toe hulle die “HERE verlaat self onttrek van die Koning en sy ewige om die onreg en heidense roof en moor- “die liefde,,,word nie verbitterd nie, re-en die Baäls en die Astartes dien, het Koninkryk en dan maar saam met die de van vandg te bestry met alle mid- ken die kwaad nie toe nie.”die toorn van die HERE teen Israel ont- antieke en moderne heidendom rond- dele tot ons beskikking. Inderdaad! Maar dit is die wet van envlam, en Hy het hulle oorgegee in die om die Baälsbeelde van toe en nou dans, Die fundamentele wapens van die vir die Koninkryk van God en sy wettigehand van rowers wat hulle beroof het; kan reken op: “die toorn van die Lam” Trekkerslaers by Wasbank was nie hul-en Hy het hulle verkoop in die hand van burgers. Maar ‘n mens en ‘n volk wat “wat die sonde van die wêreld weg- le voorlaaiers en ‘n kanon nie, maar ge-hulle vyande rondom, sodat hulle nie homself buite daardie Koninkryk stel, neem” (vgl. Joh. 1: 29). voude hande en geboë knieë! Slegs asmeer kon standhou voor hulle vyande stel homself immers buite daardie god- Ons moet tog nie barmhartiger en reg- ons in ons binnekamers en ons ge-nie!” (Rigt. 2: 13,14). delike wet? Kan die “rowers” van Rig- verdiger wil wees as die Ewige God en sinsverband weer saam met ons kin- Maar, sê sommige mense, dit is Ou- ters 2 en die “rowers” van ons lands- Vader van ons Here Jesus Christus nie. ders leer luister en bid sal daar weerTestamentiese taal. Dit is die gedagte- bedeling van vandag en almal uit ons Dan verval ons op sy beste in daardie rigting en moed kom in ons oorlewing-gang van die mense van vóór Christus. eie midde wat hulle toegelaat het en soetsappige en skynheilige gepreek en stryd. Wanneer laas was dit in u huisNou is dit, omdat Christus vir ons son- hulle bystaan om te roof en te moor – geskryf van soveel prekers en skrywers die gebruik?
  5. 5. DIE AFRIKANER, 1 - 7 Maart 2013 5 D Majuba-brief Posie Afrik Prebus ane 0001 ria1888 r to info@hnp.org.za Die volgende brief word in Engels Once were there, the kids are relatively selves in groups and have a kleilat geveg school that participates in this festival. The geplaas as waardering teenoor ‘n free to do what they want - that is, apart of (clumps of mud are pressed to the point of three of us who started with this trip haveEngelstalige ondersteuner. Die brief is the activities that we want them to attend. a stick and the clumps are whirled towards been taking kids to Majuba these past ook oorsee gestuur: They start by pitching their own tents (we the enemy). Early evening they join the eleven years. We always take young teach- ask the parents to let them practise at home). cantile (an evening of singing and drinking, ers with us in the hope that they will con-Good morning! Goeie more! The great event of Friday night is going up originating from the Dutch/ German uni- tinue once we are all gone. Even if they, the the mountain with flaming torches. In the versities a couple of hundred years ago) for children or anybody that attended the festi- Wow, retirement has its benefits! I can be beginning I went with them, but since this younger school children, again organised val, remember very little of the history, Iall alone in the peace and quiet of my hou- event is organised and monitored by the stu- by the students. All instructions are given in always think that something of the miraclese. We returned from Majuba late yesterday dents of the University of Potchefstroom, we Latin, and they love the "punishments" that was Majuba, might seep into theirafternoon after having fully enjoyed the fes- dont accompany them anymore. It is a (planning and performing a silly skit or silly veins. The impossible is possible!tivities together with over a thousand other wonderful sight: 300 plus little flames sna- act or song). Of course they are only givenAfrikaners. But Im spent. Drive five hours king up the mountain. cool drink, while the seniors drink beer dur- Van Engelse onderwysereswithout earplugs in a bus with 31 eleven Saturday morning started with a cavalcade ing their cantus later in the evening. While Pretoriayear olds and youll know what I mean! of riders carrying flags that were important that was happening, we organised our kids(Forgotten is the tranquility of Majuba. I during the history of the Boer people (Afri- to "stalk the lantern" in the woods. Theyanyway think that The Lord did not create kaners). That was followed by a short ser- loved this so much that we had to repeat theme to live in a city.) mon and a short speech. Then came an activity. OK, let me inform you. Because of my inactment of the battle after which the The nights were very cold and the daysparticipation in the past, Ive been made an British commander lay a wreath for the warm. We were lucky this year, because ithonorary member of our schools history fallen British soldiers. Next everybody did not rain. Nobody ever wants to leave,club. So I could just "climb the bus" on this filled their water bottles and climbed the but I think everyone looks forward to aeleventh year that we took a group of grade mountain with people telling and showing warm bath. For a change nobody com-6s to Majuba. The festival there takes place them where certain events took place. One plained about food, for they all agreed thatto commemorate the battle of Majuba in tomboy enjoyed this so much, she went up our principal, who always accompanies us1881 between the Boers of the Transvaal the mountain three times! But I think what and always acts as cook, makes better foodRepublic and Great Britain. (If youre inter- the kids always enjoy most is the unorgan- than Wimpy!ested, look it up on Google) ised afternoon activity. They organise them- The sad thing is that we are the only state Afrikanerliberalisme Liberalisme in die politiek dr A.P. Treurnicht“Ons volk verkeer in die geestelike balling- volk. Dikwels toon dit selfs ‘n allergie vir Ons beklemtoon maar weer net dat daar onder Afrikaners ‘n liberalismeskap van die Britse liberalisme, weggevoer die volk en die staat. Die volk, in soverre ingesluip het wat veroorsaak dat ons as volk uitgelewer is aan almal watvan die geestelike erfenis van sy vaders.” dit nog erken word, moet verkieslik gesien hierdie nuwe Suid-Afrika teen wil en dank wil maak werk. Let maar mooi opDis woorde uit die pen van prof. H.G. word as ‘n toevallige versameling van vrye hoedat persone en instansies wat sogenaamd Afrikaners is ook maar dieStoker gedurende die Tweede Wêreldoor- enkelinge wat hulle willekeurig aan die liberalistiese idees huldig. In hierdie artikel gaan dit o.a. oor individualisme,log. In sy boek Die stryd om die ordes het volk kan onttrek en na ‘n soort wêreldbur- liberalistiese Prog-politiek, afkeer van nasionalisme, staat-nasie of nasie-staathy een van die deeglikste ontledings van gerskap moet streef. en maatskaplike strukture oopgegooi.die liberalisme gegee wat ek nog gelees Waar wêreldburgerskap nie so uitdruklik dr. Treurnicht skryf verder oor maatskaplike strukture wat oopgegooi is o.a. oorhet. En billik soos die skrywer is, het hy bepleit word nie, word gelykheid vir alle ontug en huwelik, vrye mededinging en onderneming,gesê die liberalisme het baie waardevolle persone binne ‘n land opgeëis volgens die minimum-staatsinmenging, verdraagsaamheid, geen diskriminasie, vrye pers,momente. Maar hy het ook aangetoon dat “beginsel” van een-mens-een-stem. En dit voorbrand vir kommunisme en die nasionalis se verweer.die liberalisme ‘n lewens- en wêreldbeskou- terwyl landsgrense veral gedurende die 19de die massa. Dit is gelykheid wat dan bereik ty of individual human beings and express-ing is wat omvattend van alle menslike eeu, nie net dwarsdeur volkere gesny het word oor die dooie liggaam van ‘n hele ion of political ideals by way of a system ofdoen en late, van alle menslike verhou- nie, maar ook verskeie volkere onder één volk heen. So word liberalisme die moeder one-man-one-vote, is now overdue. Wedinge en probleme, sy eie opvatting ont- staatkundige beheer ingedwing het. En dan van verslawing, en gee liberalisme en im- should have learned by now that if it workswikkel. het ons die ón-liberale ding belewe dat die perialisme of oorheersing mekaar die hand! in our country it does not necessarily mean Die uitgangspunt van hierdie opvatting is staatsverband met sy landsgrense as feitlik Geen wonder dat die Amerikaanse Senator that it must work elsewhere, for the worlddie hoë waarde en soewereiniteit van die absoluut en finaal aanvaar word terwyl vir Carl T. Curtis moet sê: “The reappraisal of is a mass of disparate communities andvrye, aan alle ander gelyke, goeie en gawe die afsonderlike volkere wat binne daardie the liberal theory .... that a successful for- individuals. This theory is literally blownmenslike indiwidu, wat met die ander wed- grense saamgedwing word nie die vryheid mula exists for political power sharing inywer en daardeur vooruitgang en welvaart van ‘n eie politieke beheer vir elkeen af- societies with disparate ethnic, racial andverseker. sonderlik gegun word nie. Hulle kulturele Vervolg op bl 6 religious communities based on the equali- ‘n Nederlandse ensiklopedie noem die ra- verskille word wel toegegee. Ook die im-dikalisme die linkervleuel van die libe- perialiste is gedwing om die veelvoud ofralisme; dit strewe na die verwesenliking pluraliteit van die kulture of volkere binnevan gelykheid. En die bekende Amerikaner die empire of binne willekeurig-vasge-James Burnham sê in sy boek Suicide of the stelde landsgrense te erken. Maar wanneer Herstigte NasionaleWest dat die liberalisme die brug vormtussen wat in Europa en Latyns-Amerika dit kom by die vraag: Wie regeer oor wie? Word die hele landsbevolking as ‘n “nasie” Partybekend staan as “the Left” en “the Center”.Dit omvat net nie die Kommunistiese par- beskou – één politieke bestel of “gemeen- skap” waarin elke mens een stem het en die 44 ste Jaarkongrestye en daardie sosialistiese partye wat nog regering deur die meerderheid van die be- 5 en 6 April 2013aan die ortodokse Marxisme vaskleef nie. volking daargestel word. Ook in Suid-Afrika ken ons die Libe-ralisme. Prof. T.N. Hanekom het sy proef- Teenstrydigheidskrif geskryf oor Die Liberale Rigting in Die teenstrydigheid in die liberalisme word Tema:Suid-Afrika. Ook hier by ons kan ons die selde elders so aan die kaak gestel: Alle in-goeie en die gevaarlike in die liberalismeonderskei. Ek wil aan die hand van sekere diwidue is vry en gelyk. Die meerderheid van die indiwidue (die helfte plus een) be- Witman, vat terug jou land!kenwysies daarvan bepaalde verskynsels, sluit vir almal. Dit beteken dat bepaalde Plek:standpunte en strewes bespreek. belange van ‘n volk, ook sy politieke be- lange, aan die politieke beslissings van die Die Willie Marais Afrikanersentrum,Die Indiwidualisme meerderheid van die massa onderworpe is. Eloffsdal, Die klem val op die enkele mens as soe- Dan het ‘n volk nie meer eie politieke regtewerein en selfbeskikkend: ”I am the captain wat deur sy eie politieke organisasies of Pretoriaof my soul and I am the master of my fate.” magte gehandhaaf en beskerm word nie. Minder klem op die groepsverband, die Hy word oorheers deur die diktatuur van
  6. 6. 6 DIE AFRIKANER, 1 - 7 Maart 2013 Afrikanerliberalisme Liberalisme in die politiek dr A.P. Treurnicht Liberalistiese wegbereiding na swart vry- ontstaan deurdat —- veral met die opkoms Afrika wees nie. Dat kinders wat uit ontugVervolg vanaf bl 5 heid en oorname oor die hele Suid-Afrika van nasionalisme in die negentiende eeu in tussen Blank en Nie-Blank gebore word teen die prys van Blankes se verlies van Europa —- elke nasie sy eie staat geëis het feitlik deurgaans by die Kleurlinggemeen- hulle vryheid! en “etniese nasiestate” geskep is uit die skap tereg kom, hinder die liberalis blyk-Die Indiwidualisme Gedurende 1977 beluister ons uit hierdie westelike streke van die ou tzaristiese ryk. baar nie.to pieces in front of our eyes in places as oord egter ander klanke wat die glibbe- Betekenisvolle naklanke hiervan beluis- Die verset van die liberaliste teen die On-far apart as Ulster and Angola.” righeid van die liberalisme toon. Blykbaar ter ons by pres. Woodrow Wilson van tugwet en die Wet op Gemengde Huwelike het die noodlottige implikasie van swart Amerika wat, met sy klem op nasionale self- wortel in hul indiwidualistiese gelykheids-Verreikende Implikasies oorname en politieke oorheersing oor die beskikking, reeds in 1916 daarop aange- leer, en in hulle allergie vir volkstrots en Die implikasies van die indiwidualisme hele Suid-Afrika vir baie instansies se so- dring het dat elke etniese groep sy eie staat volksidentiteit, en in hul afkeer van wet-vir Suid-Afrika is duidelik. Dis opvallend siale en finansiële belange tog tot hulle deur- sou hê. En die VV-Handves stel hom ook gewing. Die keuse moet by die indiwiduhoe juis vanuit die anti-nasionale geledere gedring! Daarom sê mnr. Eglin op 20 April op die beginsel van die selfbeskikking vir berus en die gemeenskap of die staat moetgepleit word vir die behoud van die èèn 1977 in die Volksraad: “Ons verwerp die volke. Terloops, juis daarom het die Eerste nie inmeng nie. Sommige sal as argumentSuid-Afrika as tuiste vir alle volke ge- simplistiese begrip swart meerderheidsre- Minister, adv. Vorster, met betrekking tot byvoeg dat ordentlike mense nie so n wetsamentlik. Tèèn “balkanisasie” of “bantoe- gering” Suidwes-Afrika, so sterk gestaan op die nodig het nie. Daarmee gaan ons akkoord.stanisasie”. Dit moet èèn land bly, met één Dis moeilik om te begryp hoe hy dit kan beslissingsreg van die volke van Suidwes- By implikasie word ontug dan tog as “on-ekonomie, en daarom met èèn politieke be- verwerp as hy nog een verenig verenigde Afrika en nie van die bevolking van die ordentlik” beskou; liberalistiese vrye liefdestel. Die kampvegters vir vryheid buig Suid-Afrikaanse volk bepleit en as die een- hele gebied as ‘n beweerde politieke een- oor die kleurgrens heen is dan tog nie goedvoor die dwang van onveranderlike lands- voudige feit is dat in diè “volk” die swartes heid nie. te praat nie, maar niemand moet die “hei-grense! Almal — Blank, Bruin, Swart en ‘n meerderheid van sowat vyf teenoor twee lige” reg van die indiwidu om n “onhei-Indiër – is vòòr alles Suid-Afrikaners. ten opsigte van die res van die “volk” Maatskaplike Strukture Oopgegooi lige” ding te doen, aan bande lê nie! Asse-Etnisiteit, ras, taal en kultuur is aan die vorm! Die indiwidualisme het nie net vernie- blief tog net geen wetgewing nie! Ons be-algemene ekonomie en burgerskap on- Dis meer as duidelik dat wanneer die in- tigende implikasies vir die eie politieke luister dit ook op ander vlakke.dergeskik. Suid-Afrika behoort aan almal. diwidualisme se eis van gelykheid vir alle organisasie en beheer van afsonderlike vol- Dit bly n vraag: Watter soort mens is dit Elke persoon moet vry wees om te woon, persone in een land uitloop op die saam- ke in Suid-Afrika nie. Dit raak die maat- wat beledig voel oor n wet wat ontugtigeswerk, speel, skool toe of universiteit toe te dwing tot èèn volk, daar geen geduld sal skaplike lewe gevoelig op baie punte. Die wil weerhou van die skande van ontug?gaan waar hy wil. Dis één “gemeenskap” wees met bestaande volke wat die reg opeis aandrang op die oopgooi van alle skole, Die liberalistiese verset teen die Wet opvan 26 miljoen mense. Dat dié een “ge- om hulle by geleentheid af te sonder nie. universiteite, hotelle teaters, bioskope, Gemengde Huwelike pas in die integrasie-meenskap” wesenlik saamgestel word uit Dan is afsonderlike ontwikkeling binne so woonbuurte en sportklubs vir almal in patroon van bloedvermenging, gemengde‘n veelheid gemeenskappe of volke, is ‘n land en “volk” taboe. As ‘n volk nie ‘n Suid-Afrika het sy wortel in die gelyk- sosiale strukture, skole, woonbuurtes,polities van sekondêre belang. Omdat die sekere mate van eksklusiwiteit kan hand- heidsdogma van die indiwidualisme. Elke klubs, sport, kieserslyste, ens. Immers, asekonomie ondeelbaar is, moet die politiek haaf ten opsigte van sy leefruimte, kultuur, indiwidu, ongeag volksverband, moet daar- die rasse en volke van Suid-Afrika tògondeelbaar wees! Daarom word in li- lidmaatskap en sosiale strukture nie, volgens gelyke aanspraak op aanvaarding soos deur liberalistiese bril gesien, slegsberalistiese kringe by voorkeur gepraat van verloor hy sy identiteit en aparte vryheid. in alle situasies hê. En om dié gelykheid te èèn volk is of moet wees, is die bewaring“our multicial society” En hier val die klem bewys, is gemengdheid – rasgemengde si- van verskillende volksidentiteite deur só ndan nie op die “multi” of veelheid volkere Afkeer van Nasionalisme tuasies – die toetssteen. Dit lyk asof daar wet sinloos. Selfs al word op n meer ti-nie maar op die één “society”, waarbinne Die indiwidualisme is afkerig van nasio- by sommige koerante ‘n gretigheid is om pies-liberalistiese wyse aanvaar dat die vryedaar nie gediskrimineer mag word op nalisme. Dit is natuurlik ook waar dat wie deurbrake vanuit afsonderlike ontwikke- keuse aan die enkeling oorgelaat word engrond van ras of kleur nie. Elke indiwidu, die nasie verabsoluteer, die waarde en vry- ling in die rigting van gemengde situasies dat sekere enkelinge kan verkies om as nvan watter ras of volk ook al, het gelyke heid van die enkeling misken. Maar dit wil te begroet as vooruitgang. Blanke gemeenskap behoue te bly, sou dieaanspraak met elke ander indiwidu in elke nie sê dat nasionalisme uiteraard die enke- Die nasionalis se strewe is die opbou en liberaliste die eerste wees om te sê Ja, maarsituasie. ling misken of vyandig teenoor ander na- beskerming van ‘n eie gemeenskap naas julle mag nie n wet aanneem om julle sionalismes is nie. Maar wie die enkeling ander gemeenskappe – elkeen met sy eie Blanke gemeenskap te beskerm nie, andersLiberalistiese Prog-politiek verabsoluteer, misken die eie aard van die sosiale strukture: woonbuurtes, skole, diskrimineer julle teen Nie-Blankes. Dis Oor jare heen het ons in Suid-Afrika sosiale strukture en van die menslike ver- sportklubs, geriewe, ens. Die liberalis daarom dat die smeerwoord “rassisme” sohierdie liberalisme in politieke uitsprake band soos volke wat, in onderskeiding van beskou almal in die land as één same- maklik teen die identiteitsbewuste blankegehoor. In 1970 sê Colin Eglin in die die enkeling, ‘n eie bestemming of taak lewing waarvan die lede ewe aanvaarbaar geslinger word. Blykbaar bestaan daar virVolksraad: “Ons glo dat alles wat moontlik het. in alle sosiale strukture moet wees. Die liberaliste nie swart rassiste nie. En onsis gedoen moet word om die groepsge- Ons hoor die liberalis se stem in die skim- meriete van die persoon moet deurslag gee hoor nie juis kritiek op Bruinmense wat vratrouheid, die groepsgevoel en die groeps- pe op Afrikanerskap of Afrikanernasio- en eksklusiwiteit van ‘n klub, skool, ens. is om teen verswarting beskerm te word nie.vooroordele te verminder.” Ironies genoeg, nalisme, of selfs op die breë Blanke “na- onliberaal en verwerplik. Een ding is duidelik en dit is dat Suid-is dit wesentlik ‘n baie on-liberale siening! sionalisme”. Liberaliste besef dat indien Daarom is die nasionalis se beleid van Afrikaanse liberaliste oor die kwessie vanEn hy voeg hieraan toe: hulle die bestaansreg van die Afrikaner- Christelike nasionale onderwys, eie fasi- ontug en gemengde huwelik radikaler links “Omdat ons glo dat ons moet probeer om volk met sy eie Afrikanernasionalisme liteite in eie woongebiede vir die verskil- beweeg het as hul segsman van enkele de-alle bevolkings van Suid-Afrika in een erken, die idee van èèn “veelrassige volk: lende gemeenskappe, sportbeoefering vol- kades gelede, Prof. Hoernlè. Hy was nie sogemeenskaplike politieke Unie saam te vir die hele Suid-Afrika kapot en verspot keregewys ens. vir die liberalis onaanvaar- allergies vir wetgewing in hierdie verbandsnoer, glo ons derhalwe dat gemeenskap- is. En dan moet hulle ook in beginsel die baar. Die swart indiwidu wat dit kan be- nie. Sy parallelisme aanvaar rasseverskillelike kieserslysverteenwoordiging ‘n beter reg van ‘n Kleurling-, Zoeloe-, Khôsa-, kostig, moet ‘n huis in Houghton of en veronderstel by elke rassegroep “themiddel van verteenwoordiging as aparte Sotho-, Venda-, Tswana-, ens. -nasiona- Parktown of Bishop’s Court kan koop en desire to preserve its own integrity: Enkieserslyste is” (Hansard, Kol. 2923) lisme erken. En as die idee van ‘n veel- bewoon, en sy kinders na die skool in daar- waar dié begeerte bestaan, “intergroup Nog weer op 24 Februarie 1977 pleit mnr. rassige “volk” kapot is, kan hulle nie ‘n die buurt kan stuur – al is die gefluisterde difference may be re-enforce by legisla-Eglin in die Volksraad dat alle Suid-Afri- een-mens-een-stem politieke bedeling vir hoop tog dat daar darem nie te veel van tion” (South African Native Policy and thekaners — Swart, Bruin en Blank — die hele Suid-Afrika, soos wat hy tans nog diesulkes sal wees nie! Ons onthou nog die Liberal Spirit, bl. 157 e.v.)saamgesnoer moet word tot ‘n “verenigde as een land is, handhaaf nie, ook nie ‘n geval van die aartsbiskop wat op die voor- Plaas hiernaas die standpunt van die N.G.-Suid-Afrikaanse volk” Die liberalistiese meerderheidsregering vir die hele Suid- punt van die proteste teen apartheid was Kerk se Algemene Sinode 1974. “Wat dievolksbegrip! Afrika nie. Immers, nasionalisme is die maar vertroulik navraag gedoen het of se- kerk betref, het hy wel deeglik n pastorale Op 8 September 1975 word in ‘n TV-on- strewe om die eie nasie in stand te hou, vir kere Kleurlinge nie uit sy buurt verwyder roeping om in gegewe omstandighede, metderhoud in Australië aan mev. Helen sy welsyn te ywer, en te glo dat jou nasie ‘n kon word nie! Dis bevestig deur ‘n Mi- die oog op n bepaalde sosiale struktuurSuzman gevra waarom sy ten opsigte van eie roeping het. nister. waarbinne rasgemengde huwelike n “Fremd-stemreg vir swartes gekant is teen “die körper” is, teen die aangaan van dergelikebasiese demokratiese beginsel van een- Staat-nasie of nasie-staat Ontug en Huwelik huwelike te waarsku.” En wat wetgewingmens-een stem. Haar antwoord is ‘n spre- Ek dink dis hier van belang om daarop te Volgens die liberalis moet die indiwidu deur die staat betref, sê die Sinode diskende voorbeeld van liberalistiese sinisme: let dat sommige in Suid-Afrika, soos baie kan trou – en ontug pleeg – met wie hy wil, “moontlik en denkbaar dat die owerheid“Well it is difficult to go from a position of Amerikaners, ‘n staat ‘n “nasie” noem. maak nie saak watter gemeenskap met die die aangaan van dergelike huwelike inno say whatsoever in Parliament to a com- Maar Hathan Glazer wys daarop dat in die gebakte pere van die ontug sit nie. Ontug bepaalde omstandighede kan verbied. Dieplete take-over, and the idea is simply to meeste Europese tale “the nation refers tussen die lede van verskillende rasse of ewewig in die stabilisering van ver-get there by an evolutionary method, that is very specially to the ethnic group.” Die gemeenskappe maak in elk geval nie saak houdinge in n veelrassige en veelvolkigeall.” staat verwys na die formele politieke orga- nie want vir die liberalis moet daar, vol- situasie kan deur die aangaan van ras- Op evolusionêre wyse op pad na swart nisasie wat burgerskap verleen. gens mnr. Eglin, nie verskillende volke enpolitieke oorname en oorheersing! Dis al! Die noue band tussen nasie en staat het gemeenskaps-of volkslojaliteite in Suid- Vervolg op bl. 7
  7. 7. DIE AFRIKANER, 1 - 7 Maart 2013 7 gebrek aan verantwoordelikheidsin kan nisasie, partyvorming, meningsvorming en kenning van groepsbelange, volksbelange. Vervolg vanaf bl 6 laat posvat. Uitskakeling van alle mede- propaganda moet hê. Dis die uiterste pien-gemengde huwelike versteur word, en in dinging sal ons van groot prestasies en kes wat so praat. Vrye Pershierdie omstandighede is die handhawing idealisme berowe. Produksie kan onrusba- Ander liberaliste deins hiervan terug maar Dis nie net liberaliste wat die lof van nvan die ‘vrede’, in die Bybelse sin van die rend afneem. Maar wie in ons Suid-Afri- ons het n lang geskiedenis van verset van vrye pers besing nie. n Vrye pers is nwoord, vir die owerheid belangriker as die kaanse volkesituasie geen beskerming of liberaliste teen wetgewing wat daarop kleinood in n land. Maar ook hier tree dievrye huwelikskeuse van bepaalde indi- arbeidsreëling duld nie, sal die vryheid van gemik is om kommuniste en hul meelopers verskil tussen die liberalis en die ewewig-widue” (Ras, Volk en Nasie en volkere- bepaalde gemeenskappe geweld aandoen en agente kort te vat! As indiwidue die Kom- tige vryheidsoeker aan die lig. Dit het veralverhoudinge in die Lig van die Skrif, bl. en die deur vir ernstige wrywing op maat- munisme wil aanhang, is dit hulle saak! in die debat oor die Wetsontwerp op98-99). skaplike, arbeids- en politieke vlak oop- En so is daar ander terreine waar groter Nuusblaaie in 1977 aan die lig gekom. Die Om te sê dat hierdie twee wette vir or- maak. verdraagsaamheid bepleit word: Verdra liberaliste se verset teen die wetsontwerpdentlike Christene en volksbewuste mense maar pornografie, ontug, gemengde situa- wortel in n siening waarvolgens persvry-nie nodig is nie, is so goed as om vir die Minimum-Staatsinmenging sies in woonbuurtes, skole klubs, ens. heid nà aan absoluut moet wees endominee te sê hy hoef nie die gebod: Jy Jeremy Bentham het die liberalistiese Verdra die liberalis wat jòú nie verdra nie waarvolgens wetlike perke op die persmag nie doodslaan nie, aan n gemeente staatsbeskouing raak getipeer in sy afo- en wat sê dat hy selfs van buite-parle- voorgestel word as absolute beheer metvan bekeerdes, Christene, voor te lees nie! risme: “Law and government are necessary mentêre metodes gebruik sal maak om jou “draconian powers”. Vrae soos die volgende dui die maatskap- evils, the lesser there-of the better”. Ons regering omver te werp! Wettige regering Natuurlik is albei voorstellinge vals. Ditlike en politieke implikasies van n ge- verskil nie van die liberalis se verset teen of te nie! moet erken word dat wetlike beperkings opmengde huwelik aan: Waar gaan die eg- staatsabsolutisme en staatsregulering van Tereg het Harrigan (The New Republic) die misbruik van persvryheid n baie de-paar woon? Moet die groepsgebiedewet mense se lewens tot in besonderhede nie. gewaarsku: “The leftists, who have no likate aangeleentheid is. Die perswese is nvir hulle opgeskort word, of kry hulle hul Die Calvinis staan nie agter by die liberalis tradition of revolution, cannot be permitted bepaalde funksie in die maatskappy wat,eie grys groepsgebied? Waar word die kin- in sy waardering vir indiwiduele en kor- in a free republic to use the educational and soos alle ander, n eie reg en vryheid moetders geklassifiseer - Blank, Swart, Bruin, poratiewe regte en die handhawing daarvan other resources of the nation to institu- hê. Die feit wat die liberalis egter byna netof skep ons n grys klas? Of anders: moet tèèn staatsdwang nie. Maar die Calvinis is tionalize rebellion. To permit this to met bloedsweet erken, is dat alle ware vry-alle rasseklassifikasie afgeskaf word? nie allergies vir wet en regering nie; hy happen is evidence of national moral bank- heid beperk is - beperk deur die wet vanWaar gaan die kinders skool toe? Moet beskou dit nie as wesenlik n euwel nie. ruptcy”. (bl.56). n Regering wat verdraag- God, beperk deur n eie spesifieke taak enBlanke skole hulle akkommodeer, of moet Hou ons ons oor op die Suid-Afrikaanse saam is teenoor ondermyning is nie net n beperk deur die owerheid wat op sy beurtBruin of Swart skole, alle skole of grys bodem, hoor ons die volgende: Daar moe- swak regering nie maar pleeg onreg en hy ewewig moet bewaar tussen die vryheids-skole dit doen? Waar kry die gesin bur- nie wetgewing wees teen ongewenste pub- ondermyn die vryheid van sy onderdane. aansprake van verskillende instansies.gerskap: Is hulle op dieselfde kieserslys --- likasies, rolprente, ens. nie; geen wetge- Met veel wat gesê word oor die nadeleBlank, Bruin of Tuisland - of op alle wing rakende sabbatsheiliging, ontug, Geen diskriminasie van n pers wat deur die staat beheer word,kieserslyste - of skep ons n ekstra grys gemengde huwelike, skoolbywoning, groeps- Dit is n dogma van die liberalisme. Ook kan saamgestem word. Maar die liberalis-kieserslys met eie verteenwoordiging vir gebiede, sport, indiensneming, aparte ge- nie-liberaliste, nasionaliste, stry tereg teen tiese aansprake op persvryheid is uitspat-diesulkes? En waar? Dieselfde geld vir riewe, ens. nie. Die indiwidu of die plaas- vorms van diskriminasie waardeur op sò n tig. As alle instansies en n land in die eenbelastingplig. Die liberalis se maklikste like gemeenskap moet self besluit, is die wyse tussen persone, groepe of volkere of ander opsig aan die gesag van dieantwoord is: Vergeet ras- en volksverskille aanspraak. onderskei word dat sommige doelbewus owerheid onderworpe is, is dit ongehoorden skeidings, en beskou die totale be- As ons die liberalisme se “geen staats- banadeel of ongelyk behandel word tot om vir die pers alleen n absolute vryheidvolking as n maatskaplike en politieke inmenging” verwerp, beteken dit nie dat voordeel van ander. Maar as daar ooit met bo die wet op te eis.eenheid. Dan verval al die vrae. Almal ons maksimum-staatsreëling en dwang” n gebrek aan onderskeiding oor n begripweet egter dat jy dan èèrs probleme skep! bepleit nie. Die ewewig tussen regmatige gepraat en geskryf word, is dit oor “geen Voorbrand vir KommunismeMaar as n nasionalis, wat op realistiese persoonlike of korporatiewe vryheid ener- diskriminsie”. Dis absoluut holrug gery. Dat die liberalisme in die kaarte van diewyse die implikasies van die ras- en syds en die regmatige reëling en gesag van Baie mense in Suid-Afrika hef dié slag- Kommunisme speel, kan maklik aangetoonvolksverskille en Gemengde Huwelike staatsweë aan die ander kant, is egter n kreet aan om die ongunstige kritiek uit word, soos gedoen by die Internasionalebepleit, verval hy in teenstrydighede. n onderwerp op sy eie. VVO-geledere teen ons beleid van af- Simposium oor Kommunisme in PretoriaNasionalis kan nie met liberalistiese sonderlike ontwikkeling te onderskep. Wat in 1966.kalwers ploeg en n reguit nasionale sommige blykbaar nie begryp nie (of nie Is die Kommunisme totalitêr, deurdat dieploegvoor trek nie. Daar moet n wil laat blyk dat hulle dit wel weet nie), is staat die menslike lewe in besonderhede dat wat die liberaliste en gelykheidsdry- beheer en reglementeer? Dan is die libe- onverdraagsaamheid teen wers onder “geen diskriminasie” verstaan ralisme n wegbereider daartoe deur sy af-Vrye Mededinging en onderneming misdaad wees om Vir die liberalis is vrye mededinging n kortpad na integrasie en die verlies van takeling van die lewensverbande soostussen indiwidue van groot belang. So ook orde te handhaaf en selfbeskikking is. Immers, as alle indiwi- volke met kragtige nasionalisme, wat nvir die nasionalis --- maar binne perke. Dit die lewe en vryheid van mense due in alle opsigte gelyk is en, ongeag ras bolwerk teen oorheersing en aggressie is;is n bekende feit dat die roekelose te beskerm. of volk, in alle situasies gelyke aansprake ook deur sy ondermyning van gesag, envryhandelspolitiek van die negentiende eeu moet hê, is afsonderlike ontwikkeling buite deur die permissiwiteit op sedelike gebied- vrye mededinging tussen kapitaalkrag- die kwessie. Vir die konsekwente liberalis wat deur die liberalisme bevorder word.tiges en armes - gelei het tot die uitbuiting Verdraagsaamheid beteken “geen diskriminasie” die afskaf- Die liberalisme, wat prinsipieel die sterk-en vertrapping van die armes en die aan- Hierdie is n sleutelbegrip in die libe- fing van aparte groepsgebiede, kiesers- ste teenstander van die Kommunisme be-leiding tot die opkoms van die Sosialisme ralisme. Toleransie. En dit is n waarde- lyste, skole universiteite, klubs, teaters, hoort te wees, skep daarvoor ruimte deur syen Kommunisme was. Vrye mededinging volle en noodsaaklike aksent. Daarsonder bioskope, ens. verdraagsaamheid en leer van onbeperkteis n uiters waardevolle faset van die vrye sal mense se gemeenskappe mekaar ver- Eintlik is dit n logiese móét vir die libe- mededinging, en sy onvermoë om kommu-wêreld, maar as dit onbeperk tussen on- skeur en verteer. By die liberalisme word ralis waar sy uitgangspunt n eenheids- nistiese insypeling teen te staan.gelykes beoefen word, lei dit tot die ver- dit egter oordryf. As alles verdra moet gemeenskap - geografies, maatskaplik en Deur ondergrawing van nasionalisme entrapping, uitbuiting en verslawing van die word, moet onreg en aggressie geduld polities - vir die hele Suid-Afrika is. Maar nasionale soewereiniteit, deur sy gelyk-swakstes. En so is die liberalisme wat uit word, moet sonde nie bestraf word nie, kan dit is dan ook juis waar die liberalis mistas. heidsdogma, sy “left of center” aksent, synaam van vryheid haas geen beskerming of selfs die liberalis nie agiteer vir verande- Suid-Afrika is nie n geografies-politiese dekmantel aan “fellow-travellers” van diebeheer wil hê nie, regstreeks verantwoor- ring nie, en kan daar geen hervorming wees eenheid meer nie en sy bevolking was ook kommuniste en deur sy venynige onver-delik vir on-vryheid en ekonomiese ver- nie. nog nooit n eenheids-gemeenskap, sosiaal draagsaamheid teenoor behoudende magte,slawing, wat dan agterna weer met pogings Daar moet n onverdraagsaamheid teen of polities, nie. En daarom tas hy ook mis is die liberalisme n wegbereider van dievan filantropiese hulp gedokter moet word. misdaad wees om orde te handhaaf en die in sy eis van geen diskriminasie. Sy “feite” Kommunisme (Oorlog om die Volksiel, bl In Suid-Afrika beluister ons hierdie noot lewe en vryheid van mense te beskerm. is verkeerd en sy oogmerke is noodlottig. 142-3)van die indiwidualisme in die ongekwalifi- Eienaardig genoeg is dit in die praktyk sò As hy sy sin kon kry en absolute gelykheidseerde slagkreet van “vrye onderneming” dat liberaliste soms die venynigste en vir alle indiwidue in alle situasies kon Ons Verweeren die verset teen staatsinmenging; ook in ónverdraagsaamste teenoor andersdenken- verkry, sou hy juis flagrante diskriminasie, Ons verweer teen die liberalisme lê nie indie afkeer van werkreservering en die des kan wees. onreg, pleeg teenoor gemeenskappe of n reaksionêre verstarde houding of inbeskerming van werknemers in sekere ka- Prof. Zuidema het dit min of meer soos volke. Bepaalde volke sal nie langer volks- miskenning van persoonlike vryheid,tegorieë van arbeid; of ook in die agitasie volg woordspelenderwys opgesom: Die identiteit kan handhaaf en volksregte kan gesonde mededinging, ens. nie. Dit lê in nom alle instromingsbeheer af te skaf. Her- verdraagsames gee voor dat hulle alles en uitoefen binne eie leef-ruimtes ter uit- Christelike lewensiening en praktyk; in nhaalde male is daarop gewys dat indien almal verdra. Ons daarenteen is onver- sluiting van aansprake van indiwidue uit besielende kerklik-godsdienstige lewe; indaar in n sekere gebied sê, twintigduisend draagsaam teenoor só n verdraagsaamheid. ander volke of politieke verbande nie. En goed georganiseerde lewensverbande waar-werkgeleenthede is en daardie gebied word n Christen kan tog ook nie alles duld nie. dit sal veral die kleinste volke tref. “Geen binne die enkeling sy regte en vryhededeur dubbel die getal werksoekers oor- Die ondervinding leer egter dat die liberale diskriminasie” deur gedwonge gelykma- vertolk en gewaarborg vind; in die verant-stroom, dit enorme probleme vir die ar- verdraagsames reageer met n nog groter king beteken diskriminasie deur oorheer- woordelike en kragtige gesagsuitoefeningbeidsmark, wet en orde, huisvesting, maat- onverdraagsaamheid teenoor ons onver- sing van die meerderheid oor minderhede! deur die staat teen ondermyning en terskaplike lewe, ens. skep. draagsaamheid teenoor hulle verdraag- En dis n verkragting van die reg uit naam beskerming van persone en organisasies se Dit spreek vanself dat oorbeskerming van saamheid! van gelykheid! Dit is die teenstrydigheid regmatige belange en vryheid; in Christe-werknemers ongesond is en traagheid en n Die liberaliste wil hê dat Kommuniste ook van die indiwidualisme, oftewel van die like, volksverbonde onderwys; in n krag- in Suid-Afrika die reg op politieke orga- gelykheid van alle mense en van die mis- tige nasionale wil.

×