дислексія

5,452
-1

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
5,452
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

дислексія

 1. 1. Відділ освіти Городищенської районної державної адміністрації Районний методичний кабінетАвтори: Гріненко Ольга Василівна Покотильська Мирослава Мар’янівна Філоненко Тетяна Яківна ПОДОЛАННЯ ДИСЛЕКСІЇ ТА ДИСГРАФІЇ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Матеріали схвалені радою методичного кабінету Протокол № 2 від 29.03.2010 р. м. ГОРОДИЩЕ 2010
 2. 2. Гріненко О.В.Покотильська М.М.Філоненко Т.Я.Подолання дислексії та дисграфії в учнів початкових класівм.Городище 2010Посібник містить теоретичний матеріал про дислексію та дисграфію, їхрізновиди, шляхи подолання. Розрахований для використання вчителямипочаткової школи. 2
 3. 3. ЗмістРозділ 1. Дислексія. 4Розділ 2. Дисграфія. 13Розділ 3. Корекційна робота по подоланню дислексії та дисграфії. 20Додатки. 23Бібліографія. 32 3
 4. 4. Без високої культури читання немає ні школи, ні справжньої розумової праці В.О.Сухомлинський Останніми роками спостерігається значний ріст кількості дітей зтруднощами в опануванні навичками читання. Серед учнів молодших класівє діти, які з великими труднощами оволодівають грамотою. Їхнє відставанняу навчанні стає помітним з перших днів перебування в школі. У дітейвиникають труднощі в читанні. Їм важко встановлювати зв’язки між звукамиі відповідними буквами, виділяти слова, а в них – окремі склади і звуки,тобто робити звуковий аналіз. Ці труднощі свідчать про наявність у дітей своєрідних розладів читання(дислексія) і письма (дизграфія). При дислексії учні допускають специфічні помилки, які кількісно іякісно відрізняються від помилок, що їх допускають інші учні відповідногокласу. Зокрема, вони пропускають або переставляють букви і склади,плутають букви, подібні за графічним образом, часто повторюють окремісклади. До того ж читають дуже повільно, іноді несвідомо. Часом поглянеш на другокласника – читає важко, аж обличчяпочервоніло, - видно, що не лінується. А результат… Поспішає, збивається,«ковтає» закінчення, плутає літери. Якщо читає по складах, то справапосувається легше. Але дитина переживає, тому читає ледь чутно, складні слованамагається пропустити чи вимовляє невиразно. Звичайно є діти, які не можуть навчитися нормально читати черезвідставання у розумовому розвитку. Але є й такі, котрі не можуть опануватичитання, хоч розвиваються нормально. Це свідчить про наявність у дітейсвоєрідних розладів читання, яке позначається терміном ДИСЛЕКСІЯ. 4
 5. 5. Про неї можна вести мову, коли труднощі виникають при нормальномузорі, слухові, розумовому розвитку і адекватних умовах навчання. Дислексія можлива внаслідок двох причин: спадковості та незначнихмозкових порушень за несприятливого перебігу вагітності матері. Однакдослідження дають підстави стверджувати: опрацювання інформації впроцесі читання порушується переважно через те, що зв’язки між правою ілівою півкулями мозку дозрівають пізніше, ніж інші мозкові структури. І такідіти довго не можуть запам’ятати, плутають поняття «праворуч-ліворуч»,погано орієнтуються на сторінці зошита при письмі, легко гублять і важкознаходять місце на сторінці де зупинились, якщо їх на мить відволікти. Їмскладно зосередитися, запам’ятовувати, вони швидко стомлюються. Види дислексії: - Фонематична дислексія; - Оптична; - аграматична; - семантична; - мнестична. При фонематичних дислексіях у дітей спостерігаєтьсянедорозвинення функції фонемної системи: слуховимовної диференціаціїфонем, фонематичного аналізу і синтезу, у більшості дітей відмічається іпорушення усного мовлення (обмежений словник, неправильне використаннядеяких граматичних форм). Для них властивим є побуквенне читання,спотворення звукової сторони слова, вставки, пропуски, перестановка звуків,труднощі читання оберненого складу. Частіше за все у дітей з порушенням читання виявляєтьсянесформованою найбільш складна форма функції фонематичного аналізу –визначення кількості, послідовності і місця звуків у слові. Оптичні порушення читання пов’язані з недорозвиненням вищихзорових функцій: зорового аналізу і синтезу, оптико-просторових уявлень. 5
 6. 6. Діти стикаються з труднощами в конструюванні зображень, у визначеннісхожості і відмінності зорових зображень, перетворення фігур. У нихспостерігається неточні змалювання і конструювання – спрощення фігур,зменшення кількості елементів, неправильне просторове розташування лінійу порівнянні з зразком. В процесі оволодіванні читанням у цих дітейвідмічаються труднощі в засвоєнні схожих графічних букв, їх змішування тазаміни (Т-Г; Д-Л; В-З; Х-К). При аграматичному порушенні у дітей відмічається неправильневживання відмінкових закінчень, неправильне узгодження різних частинмови. Часто це порушення спостерігається у дітей із загальнимнедорозвитком мовлення. Семантичні порушення читання – це порушення розуміння читаногопри технічно правильному читанні. Семантичні дислексії викликаютьсядвома факторами: недорозвиток звуко-складового синтезу, та нечіткістю, недиференційованістю уявлень про синтаксичні зв’язки слів в серединіречення. Мнестичні порушення читання пов’язані з труднощами встановленнязв’язків між звуками і буквами. Дитина важко засвоює всі букви, незапам’ятовує, яка буква відповідає тому чи іншому звуку. Частою причиною нерозуміння читаного слова, речення є розподілслова на склади в процесі читання. Учні, читаючи слово по складам, неможуть об’єднати ці склади в слово, співвіднести розділене на склади словота відповідне слово в усному мовленні, тобто не впізнає його. В такомувипадку дитина читає механічно, не розуміючи змісту тієї інформації. Якувона розшифровує, не знаходить зв’язку між словами в реченні. У багатьохдітей дислексія проявляється у неправильному читанні слів: кіт можутьпрочитати як тік, чи дитина пише слово так, ніби бачить його у дзеркалі: «ротперетворюється на «тор», тощо. Дехто намагається уникнути труднощів,«угадуючи» слово за початком або схожістю звучання з іншим, а не за 6
 7. 7. контекстом. Такі порушення здебільшого проявляються в другому класі,рідко – пізніше. Навчити учнів добре читати - одне з найважливіших завдань школи.Ще В. Сухомлинський писав, що "Читання - це віконце, через яке учні бачатьі пізнають світ і самих себе". Читання настільки складний процес, що його важко визначитиоднозначно. Адже видів читання с дуже багато. І кожен з цих видів потребуєвмінь, навиків, вправляння. А щоб набути ці навики, необхідна систематична,цілеспрямована, продумана робота вчителя на кожному уроці, незалежно відтого, чи це урок читання, мови, математики чи природознавства. Оволодіти навиками читання повинен кожен учень, незважаючи найого вміння, бажання, природні задатки. В чому ж полягає робота по навчанню швидкому читанню?Це зовсім не означає, що читати треба скоромовкою. На швидкість читаннявпливають багато факторів: рівень мовленнєвого розвитку, кут зору читця,вміння артикулювати, постановка дихання, характер тексту, (зміст, легкий чискладний, цікавий - нецікавий), образ слова (шрифт, чіткість друкування),розвиток антиципатії (вміння передбачати наступні літери, слово). 7
 8. 8. Вдосконаленню цього процесу сприяють стимуляція до швидкого читання,систематичний облік і регулювання швидкості. Якщо послідовно приділятиувагу цим факторам, то швидкість читання збільшується на 50 - 100%. Як здійснюється зорове сприймання при читанні? В процесі читання очі рухаються стрибкоподібно. Сприйняття текстувідбувається в мить зупинки очей. Хто читає добре, швидко - потребуєменше зупинок, ніж той, хто читає повільно. Це пояснюється різноювеличиною кута зору. Вона визначається кількістю слів, сприйняття читачемза час однієї фіксації. У гіршому випадку 1-2, у кращому - 5-6 слів. Таким чином перед учителем виникає проблема відбору слів для вправна швидкість зачитування. Йому треба врахувати дві сторони:  поступово збільшувати кількість слів, які дитина здатна прочитати (мовчки самими очима) дуже швидко, не придивляючись до окремих букв;  підготувати учнів до читання конкретного тексту, що запланований для уроку. Для реалізації першого завдання добирати спочатку зовсім короткі слова, що складаються з 1-3 букв, наприклад: і, я, ти ,ви, ми, ніс, рік, око, син. Далі дітям пропонують слова з 4-5 букв. Поступово до вправ включають все довші слова. При доборі матеріалу треба мати на увазі, що слова зі збігомприголосних важчі для сприймання, тому корисно спеціально добирати словаз двома-трьома приголосними на початку, в середині та в кінці слова.Наприклад: став, брав, клав, сніг, верх, центр, ручка, травичка. 8
 9. 9. Добру основу для міцної навички читання й розширення кута зоруможна забезпечити використанням складових пірамідок (таблиць) накожному занятті з навчання грамоти. Розширенню кута зору сприяє також читання згори донизу зфіксуванням погляду на вертикальні лінії, посередині колонки. Чому ж навчання читання така важлива річ? Справа в тім, щоопанування техніки читання не допускає так званої «орієнтації на неуспіх»,яка позначається на процесі навчання. Дитину треба уміти зацікавити іпереконати, дати зрозуміти, що читання – це віконце, через яке діти бачать іпізнають світ і самих себе. Пояснити, що труднощів не варто соромитися, щошкола для того й існує, щоб навчити усіх дітей читати. Ну, а батькам, передякими постала ця проблема, учителю слід надати кілька порад. По-перше,забути про покарання або слова «я, у твоєму віці…». По-друге, ніколи невпадати у розпач, якщо виправлені, «переможені» помилки з’являться знову.Заохочуйте дитину, а згодом, коли проблему буде вирішено, заохоченнямстане задоволення від прочитаного. Якщо дитина тре очі, відволікається, - значить, стомилася. Уникайтеперевтоми, бо в цьому разі результати не поліпшаться, а погіршаться. Основні етапи опанування техніки читання такі: запам’ятовуваннябукв, злиття їх у склади, автоматизувати їх. Дитина буде готова до читанняцілими словами тільки після того, як засвоїть поскладове. А доти школярчитає цілими короткі прості слова, складні ж нові ще довго читатиме поскладах. Ваше завдання – не підганяти дитину, а допомогти спокійно, поскладах прочитати слово, в якому вона робить помилки. Поясніть, що головне – не швидкість, а правильність. Спробуйтевиконати таку вправу: нехай дитина самостійно прочитає невеликий текст,розставляючи наголоси, а потім прочитає його вам, виділяючи їхінтонаційно. Це допоможе перейти до читання цілими словами, але дитинаще не раз повертатиметься до складів, коли буде важко чи стомиться, або не 9
 10. 10. одразу зрозуміє прочитане. Не докоряйте, бо ускладните або порушитеформування навички. Запобігти «ковтанню» закінчень допоможе інша вправа: нехай дитинапрочитає «про себе» легкий текст і підкреслить олівцем закінчення слів, апотім прочитає його вголос. Комусь вистачить трьох-чотирьох днів, а декому– місяця-двох, щоб «побачити» закінчення. Дитина захоплюється книжкою, якщо вона цікава. Поки не читає легко,добирайте книжки з великим шрифтом, яскравими малюнками, короткимиреченнями. Якщо дитині подобається, коли їй читають уголос, запропонуйте:«Я читатиму ліву сторінку, а ти – праву», або зупиніть читання нанайцікавішому місці «до наступного разу», щоб дитина мала змогу зазирнутидо книжки, і дізнатися, чим закінчився епізод. З дітьми, які при читанні і письмі довго плутають опозиційні звуки абобукви за графічним зображенням, необхідно починати роботу на рівні літер.Не етапі ознайомлення з конкретною літерою треба починати з того, щопоказувати , як цей звук вимовляти і як його графічно позначати, знаходитисеред інших. Щоб діти краще засвоїли графічне зображення, можнавикладати літери, склади із дерев’яних паличок різної довжини,використовувати дерев’яні конструктори, природний матеріал (шишки) абовиліплювати ці букви з пластиліну різного кольору. Для стимуляції учнів, зацікавлення їх у процесі читання можнапроводити такі види вправ: 1. «Добери правильно» На набірному полотні виставлено малюнки. Діти беруть таблички з надрукованим текстом, читають і ставлять під відповідним малюнком. 2. «Нісенітниці» Знайти помилки в тексті і виправити їх. 10
 11. 11. 3. «Пари слів»Прочитати парами слова, порівняти їх звуко-буквений аналіз. Уточнитизначення слів. Скласти речення. 4. «Закритий склад» Пропонуються слова з одним закритим складом. Тут можна рекомендувати вправи на заміну однієї літери. Наприклад, Гак - газ - гас - гай Гак - бак - лак - мак кит - кіт - кут - кат 11
 12. 12. 4. «Обернений склад» Роботу слід починати з обернених складів. Вони легші за прямі, бо не є сумою двох звуколітер. Таблицю спочатку читати по горизонталі, потім по вертикалі.Під час читання текстів дітям- дислексикам необхідно використовуватикартонні смужки – «віконечка», які допомагають дитинізорово сприймати все слово різної структури. Пізніше використовуватикартонну закладку ( або лінійку), яку дитина водить під рядком, який читає.Це допомагає їй краще зосереджуватись на словах, словосполученнях,реченнях. Головне в роботі з дислексиками – це вчити їх за допомогою усіхорганів чуття. Учень повинен дивитись уважно, слухати уважно, звертатиувагу на рухи своїх рук, коли він пише, і своїх уст, коли говорить. Лише тодіможна навчити дитину правильно читати і писати. 12
 13. 13. Корекційна робота з дітьми дислексиками буде ефективнішою, коли її проводить у співпраці вчителя, логопеда, батьків.Правильне вимовляння кожного звука та добре розвинений фонематичний слух – ось головні передумови для правильного правопису. К.Д.Ушинський У формуванні навичок читання та письма задіяні різні аналізатори(слуховий, зоровий і руховий). Процес письма передбачає достатній рівеньсформованості мовних і немовних функцій: слухової диференціації звуків,правильної їх вимови, звуко-буквеного аналізу й синтезу слів, сформованостілексико-граматичної сторони мовлення, зорового аналізу й синтезу,сформованості просторових уявлень. Несформованість будь-якої іззазначених функцій (або їх розлад) може викликати порушення процесуоволодіння письмом. Специфічні помилки неоднакові у різних учнів, але типові помилкикожного школяра можуть бути досить стійкими й повторюються післяпереведення в інший клас. Щоб допомогти учневі позбутися помилок,спочатку слід вивчити ці помилки й визначити вид дисграфії. Класифікують такі види дисграфій: 1. Артикулярно-акустична – в основі якої лежить відображення неправильної вимови на письмі, опора на неправильне вимовлення. Вона виявляється у змінах і пропусках звуків в усному мовленні і відповідних букв на письмі. 2. Акустична дисграфія - на основі порушення диференціації фонем. Вона виявляється в змінах букв, що відповідають фонетично близьким звукам при правильній вимові. Частіше за все замінюються букви, що означають звуки: - свистячі й шиплячі; 13
 14. 14. - дзвінкі й глухі; - африкати й компоненти, що входять до їх складу. Цей вид дисграфії виявляється в неправильному позначенні м’якостіприголосних на письмі внаслідок порушення диференціацій твердих там’яких приголосних .Частими помилками є заміни голосних навітьв наголошеній позиції (е – и, о –у). 3. Дисграфія на основі порушення мовного аналізу і синтезу. Недорозвиток мовного аналізу і синтезу виявляється на письмі у викривленні структури слова і речення. Найбільш характерні помилки: пропуск голосних;перестановка та дописування букв; пропуски, дописування та перестановка складів; написання слів разом (наприклад, прийменників зі словами); окреме написання частин слова. 4. Граматична дисграфія, що пов’язана з недорозвитком граматичної будови мовлення, морфологічних і синтаксичних узагальнень. Аграматизми на письмі виявляються у спотворенні морфологічної структури слова, зміні префіксів і суфіксів, порушенні конструкцій речень і узгодження в них. 5. Оптична дисграфія, що пов’язана з розвитком зорового гнозису, аналізу і синтезу просторових уявлень і виявляється в замінах і спотвореннях букв на письмі. Замінюються букви:  які складаються з однакових елементів, що по – різному розмішуються в просторі ( в –д);  які містять однакові елементи, але відрізняються додатковими ( и - ш, к – т);  дзеркальне письмо ( с - );  пропуски елементів з’єднання букв (ау – оу ,ил –ш). 14
 15. 15. З урахуванням порушень операцій фонемного розпізнавання, мовногоаналізу і синтезу професор Л. Волкова та деякі інші фахівці виокремлюютьфонематичну дисграфію. Вона є досить поширеною в учнів молодшогошкільного віку. У їхніх письмових роботах специфічні помилки обмеженіпевним колом дефектів, що майже завжди виявляються в змінах, пропусках,вставках і перестановках букв тощо. Заміни букв, що відповідають близьким за акустикоо-артикуляційними ознаками звукам, трапляються всередині таких фонетичнихгруп:  глухі - дзвінкі ( зуби – /суби/, диктант - /тиктант/, сніги - /сніхи/, та ін.);  свистячі – шиплячі (жуки -/зуки/, м’ячик - /м’яцик/ тощо);  тверді – м’які ( апельсин - /апелсин/, молодець - /молодец/ та ін. );  африкати та їхні складові (хлопці - /хлопсі/, яйце - /яйсе/);  голосні звуки (сани - /сони/, пили - /пули/). Досить поширеними є помилки на :  пропуски букв (просила - /посила/, хвилі - /хилі/).  Вставлення букв (трава - /тарава/);  Перестановка букв, складів (молоток - /мотолок/, замерзла - /замезрла/). Найчастіше додаються, пропускаються чи переставляються голосніу відкритому складі, ненаголошеній позиції , приголосні – переднаголошеними голосними, а також при збігу. Усі помилки виникають внаслідок недорозвитку фонематичногосприймання, яке у школярів виявляється в нечіткості розрізнення подібних зазвуковою структурою фонетичних рядів, у незавершеності процесу 15
 16. 16. диференціації звуків, що відрізняються периферійними акустичними абоартикуляційними ознаками.Найскладнішими для диференціації є звуки: [ш] – [щ], [ч ] – [ щ ], [ц ] – [ с ].Частими є заміни на письмі букв, що позначають парні приголосні:[ж ]–[ ш ], [ з] – [ с ] , [ ш] – [ с ] , [д ] - [ т ] , [ р] - [ л ] . Роботу з подоланням різних видів дисграфії у школярів потрібнопроводити з урахуванням виявлених причин і ознак порушень, структуридефекту, психологічних особливостей кожного учня. Перше завдання (основне) – подолання оптичних проявівдисграфії та прискорення терміну запам’ятовування літер. Значну увагу тутслід приділити уточненню й диференціації оптичних образів літер, які легкосплутати. Під час формування навичок правопису тієї чи іншої літеринеобхідно пропонувати дітям різноманітні вправи з моделювання літер. - Змалювати фігуру або літеру за запропонованим зразком післякороткочасного споглядання. - Скласти фігуру, літеру з паличок, сірників, викласти шнурком,зліпити з пластиліну (спочатку за зразком, потім по пам’яті). - Сконструювати літеру з поданих елементів (завдання пропонується зкількох варіантах: за зразком; після короткочасного споглядання; засловесною інструкцією). - Показати правильно зображену літеру у парі, де одна літеразображена правильно, а друга – дзеркально. - Доповнити відсутній елемент фігури за наявності зразка. 16
 17. 17. - Додати відсутній елемент фігури за уявою, доповнити відсутнійелемент у літері (за зразком; за уявою після короткочасного спогляданнялітери; за словесною інструкцією). Для кращого засвоєння літера співвідноситься з якимось подібнимзображенням (предметом). Для засвоєння наступної графеми доцільнопереробити літеру, додаючи елемент. Одночасно відбувається написання закритого та відкритого складів:об, аб, юб; бо, ба, бю. Склади прописуються як за поданим графічним зразком з обов’язковимприговорюванням, так і під диктовку. Потім можна моделювати слова: баба, фа, арфа, фарба… У словахлітери з іншої оптичної групи (якщо дитина не вміє їх писати) вчительпрописує іншим кольором (ці літери виділені жирним шрифтом). Друге завдання – запобігання виникненню графічної дисграфії. Зперших занять моделюються та графічно прописуються речення звписуванням вивчених слів. Наприклад:Пташка співає ф’ю._____ ____ ф’ю.Я м’ячик б’ю._ _____ б’ю. Третє завдання – запобігання виникненню фонематичної дисграфії.При накопиченні букв, які позначають звуки, що розрізняються зафонематичними ознаками, можна розпочинати роботу з диференціаціїтвердих і м’яких звуків у складах, словах. 17
 18. 18. Наприклад: - у+ю, лук – люк, рука – рюшик тощо. Діти прописують склади та слова як за поданим графічним зразком зобов’язковим звуко-буквеним аналізом та приговорюванням, так і піддиктовку. Пізніше додаються вправи з диференціації звуків за глухістю тадзвінкістю. Для цих вправ необхідна більша кількість засвоєних літер. Слова для тренування слід добирати так, щоб у них якомога частішеповторювалися літери однієї оптичної групи. Спочатку це склади і слова, унаписанні яких використовується одна літера з цієї групи (наприклад, г),потім слова, де ця літера виступає як елемент іншої літери (п,р). Потімпрописуються слова, де можна диференціювати ці літери (пора, гора). У дітей, які мають прояви оптичної дисграфії, як правило, страждає іфункція запам’ятовування даної літери, слова. Для тренування цієї функціїмодна виконувати вправи зі словотворення і словозміни. Основа слова весьчас залишається незмінною, багаторазове прописування її є запорукою того, 18
 19. 19. що дитина просто механічно запам’ятає, як вона пишеться (іноді цедопомагає зняти багато проблем). Четверте корекційне завдання – формування активного словникадитини з одночасним формуванням граматично правильного мовлення. Наприклад: гора-гори, стіл – столи, ніс – носик, йти, пройти, вийти,зайти, перейти, відійти тощо. 19
 20. 20. Корекційна робота по подоланню дислексії та дисграфії Корекційна робота із запобігання та подолання дисграфій та дислексійкопітка, тривала і вона не має припиняється за будь-яких умов і повиннатривати упродовж усього терміну навчання в школі. Серед учнів початкових класів є чимало дітей з мовленнєвими вадами,які заважають успішному навчанню. Головна умова правопису – добрерозвинений фонематичний слух. Тому, одним з перших етапів роботи поподоланню вад читання і письма є розвиток фонематичних процесів: аналізу ісинтезу. І обов’язково це має бути паралельно. Часто вчителі звертаютьувагу на звуковий аналіз; діти навчаються виділяти окремі звуки, а надсинтезом працюють недостатньо і тоді маємо помилки типу йаблуко, знайу іт.д. (дитина засвоїла, що букви я, ю, є, ї позначають два звуки). Як правило, дітям нецікаво вчитися, тому що в них не все виходить так,як треба; тому потрібно урізноманітнювати свою роботу, залучаючи до цьогоякомога більше аналізаторів. Тоді виконуючи ті чи інші завдання, дитинанавіть сама цього не помічаючи, навчається. І знання, здобуті таким чином,засвоюються значно краще. Дітям подобається працювати з "Чарівним годинником", "Чарівноюторбинкою", різноманітними кубиками; бути в ролі рибалок, виловлювати"рибку" з різними завданнями; поселяти картинки в різні будиночки;мандрувати в "поїзді" і т. ін. (дивіться додаток 1). Тому такі завдання доцільно використовувати на уроках навчанняграмоти, читання, української мови. Як уже згадувалося, використовуючи тактильні відчуття, зоровісприймання для закріплення образу звука-букви: скласти букву з шнурівочкичи тасьми, з пластиліну, паличок, тощо, розрізні букви. В зв’язку з тим, що вдітей з порушенням читання і письма часто недостатньо розвинута 20
 21. 21. просторова орієнтація, потрібно формувати поняття "вліво-вправо", "вверх –вниз" і т.д. Тому корисні завдання типу: "Що бачиш зліва (справа) від себе?","Торкнись правою рукою лівого плеча" і т. ін. Тут же – ігри-складанки, якіможна виготовити зі старих зошитів чи альбомів, коробок, сірників і ін. Цесприяє не лише вдосконаленню просторових уявлень, а й розвиває дрібнумоторику. А вчені кажуть, що мова наша знаходиться на кінчиках пальців,отже ми "вбиваємо двох зайців". Використовуються "Картки від Незнайка", "Допиши букву". Так, як уже говорилося раніше, найскладніше для дітей з порушеннямичитання і письма є навчитися виділяти голосні звуки, спів ставляти їх збуквами. Тому використовують гру "Зіпсований телевізор" (німаартикуляція голосних), гру "Відлуння" (повторити останній склад у слові),"Закінч слово" (додати склад чи кілька, щоб утворилося нове слово), "Хтобільше?" (назвати слова із заданим звуком), "Будь уважний!" (почути заданийзвук серед ряду звуків), "Чарівний годинник" (виділення заданих звуків услові, поділ слів на склади, узагальнення родових і видових понять),"Великий-маленький" (творення слів з допомогою суфіксів), "Навпаки" 21
 22. 22. (утворення слів з допомогою префіксів), "Один-багато" ( формуваннякатегорії числа) (дивіться додаток 2), "Ланцюжок" (називання слова на звук,яким закінчується попереднє слово), "Засели будиночок" (поділ слів насклади, виділення заданого звука (букви) в слові), "Контролери" (показуютьвіялами правильну букву), "Живі слова" (з перших звуків малюнків скластислово), "Від меншого до більшого", "Від більшого до меншого" (дивітьсядодаток 3). Для кращого розвитку моторики використовую на заняттях м’яч (це іфізхвилинки, і користь), кубики, трафарети для заштриховування,зафарбовування. Для вдосконалення читання корисна таблиця "Прочитай склади",таблиці складів зі збігом приголосних. Досить цікавим видом роботи є карткиз деформованими словами (за книгою В. Едігея "Вчися читати, малюк"), уяких потрібно не лише прочитати слова, а й узагальнити, виявити зайвеслова. Такі картки сприяють не лише вдосконаленню техніки читання, а йрозвивають мислення, увагу, спостережливість. Також використовую такі жтексти. На уроках мови можна використати графічні диктанти, де записуємолише ті букви, про які домовимось. К.Д.Ушинський говорив: "Дайте дитинімалюнок, і вона заговорить". Одним з видів графічних диктантів є запис лише головних букв. Дляцього можна використовувати малюнки, предмети, слова в підручнику і т.ін.Це може бути і на читанні: "Відшукайте слова, в яких є голосні ао, еу і ін.,речення, в якому чотири слова і ін.". Використовуючи такі види роботи на уроках, можна досягнутибажаних результатів. 22
 23. 23. Додаток 1 "Чарівний годинник" Ця гра може бути використана у різних варіантах.Варіант 1. Назви перший звук у словах, назвах малюнків, що показаністрілкою.Варіант 2. Покажи малюнок, що починається заданим звуком.Варіант 3. Покажи малюнок, що має 1,2,3 склади.Варіант 4. Покажи малюнок, про яких можна сказати великий, велика, великеі інше.Варіант 5. Склади речення зі словом, що має певну кількість складів ізаданий звук. Можна придумати і інші варіанти. "Чарівна торбинка" Розвивати тактильні відчуття, закріплює знання форми предмета,збагачує прикметниками.Завдання: 1. Дістань предмет округлої форми, м’який, великий. 2. Дістань маленький, твердий, шорсткий предметпродовгастої форми. Що це? "Кубики" 1. Кубики з гранями з голосними буквами.Завдання: назви слова з буквою, що випала на кубику. 2. Кубики з кольоровими гранями. 23
 24. 24. Завдання: назвати словосполучення, в якому був би колір, що випав накубику. Наприклад: зелений огірок, жовтий лимон і т.д. 3. Кубик із займенниками.Завдання: Скласти речення або словосполучення із займенником, що випавна грані кубика. Наприклад: Я побачив сірого горобця. Ми ходили гуляти впарк і т.д. 4. Кубик із числами від 1 до 6.Завдання: Назвати скільки слів із заданим звуком (буквою), скільки випалона кубику. "Рибалка"1. "Виловлюючи рибку" назвати перший, останній, заданий звук у слові.2. Розкласти "спійману рибку" у три відеречка, залежно від кількості складів,від місця звука в слові. "Засели будиночок"1. Можна поселити тільки ті малюнки, в яких є заданий звук.2. Розділити на три будиночки, залежно від кількості віконечок і відповідноскладів у слові. "Поїзд"1. Мандруючи в поїзді, беремо пасажирів, що мають заданий звук (напочатку, в середині, в кінці слова) у певний вагон.2. Розділити слова, що мають букви а-я, у-ю і ін. в різні вагони. 24
 25. 25. Додаток 2 Зіпсований телевізорМета: Закріпити вміння дітей розрізняти голосні звуки за німоюартикуляцією. Ігри з м’ячем "Відлуння"Мета: Вчити учнів виділяти останній склад у словах. "Закінч слово"Мета: Збагачення словника дітей.Завдання: Додати один або кілька складів, щоб утворилося нове слово. "Хто більше?"Мета: Збагачення словника; розвиток фонематичних процесів.Завдання: Назвати слова із заданим звуком. Виграє той, хто назве більшетаких слів . "Великий-маленький"Мета: Закріпити вміння дітей утворювати слова з допомогою суфіксів (стіл-столи, курка-курча, олівець-олівчик і т.д.). "Навпаки"Варіант 1. Назвати слова з протилежним значенням (великий-малий,високий-низький).Варіант 2. Утворення слів з допомогою префіксів (зайти-вийти, забігти-вибігти і т.д.). 25
 26. 26. Варіант 3. Назвати склади з твердими (м’якими )приголосними.Варіант 4. Назвати склади, обернені названому логопедом: ла-ал, мо-ом, ат-тата ін. "Один-багато"Мета: Формування категорії числа іменників, прикметників (стіл-столи, рік-роки, олівець-олівці). "Дорослі і діти"Назвати дітей або мам тварин, птахів: лисиця-лисеня, корова-теля, ягня-вівця, порося-свиня і т.д. 26
 27. 27. Додаток 3 "Ланцюжок"Мета: Виділення першого і останнього звука в слові.Назвати слово, яке починається останнім звуком слова попереднього гравця. "Контролери"Варіант 1. Показати віялом правильну букву, які слід написати в тому слові,яке називає ведучий.Варіант 2. Показати цифру, яка вказує місце заданого звука в слові. "Від більшого до меншого" "Від меншого до більшого"Розташувати букви за розміром і прочитати словоКе ллеа (лелека), барк сио (абрикос) 27
 28. 28. Додаток 4 Завдання для закріплення поняття голосний звук та буква ЗАВДАННЯ 1 Пройшов буквений дощик, з неба накапали букви << И >>І зіпсував надпис. Закресли всі букви << И >> і прочитай, що вийшло.ИПОИЗИДОИРИОВЛИЯЄИМОИЗИИИСИВИИЯТИОИМИЗакресли всі букви << І >> і прочитай, що вийшло .ІЛІАСІКІАВІОІІПІРІОСИМІОІ Потрібно усно проінструктувати дитину і прослідкувати, щоб першупризначену для закреслення букву учень визначив вірно. Такі завдання можуть бути дещо видозміненні вами - залежно від того,із засвоєнням якої букви є проблеми (А, О, Ї тощо). ЗАВДАННЯ 2 Повіяв вітер і видув зі слів букви <<О >>. Допоможи словам повернутиїх на свої місця.КУЛЯРИ РЕЛВІКН ВВКЛІТ ВЧІ 28
 29. 29. У цьому виді завдань графічний образ букви дитині можна нагадати, якщовона не може зробити це самостійно. Та як і попереднє, це завдання можемати варіації залежно від потреби. ЗАВДАННЯ 3Зафарбуй клітинки з голосними зеленим кольором, а з приголосними –жовтим. К Л Ж М Ц Х З П С Т Б І Ї Ч В Р Т Н О С Щ Е Ш Л З Є Х П М К У Т Ї А Є Е А И О У Б О Р Ф Г Ц А К Н У Г О Ї Ш Ї Щ З І Х Я Є Ф И В П А Р Л Д Ж Я Ч С Ї М Т Ь Б Ю Ц К Ю Е Є И А О Н В Г Ш З Х Ф П Р 29
 30. 30. ЗАВДАННЯ 4 Слово – відповіді розташуй у клітинках. Знайти відповідь допоможезагадка:Пухнастий клубочок тихенько муркоче. При виконанні цих завдань не тільки закріплюються і диференціюютьсяпоняття <<голосний>> - <<приголосний>>, а й розвивається дрібнамоторика руки. Нині набули широкої популярності різноманітні кросворди. Їх люблятьрозв’язувати як дорослі, так і діти. Цей вид роботи можна використовуватина уроках як ігровий момент при вивченні або закріпленні нового матеріалу .І справді, вони корисні, бо їх розв’язування сприяє: - закріплення зв’язку звуком і буквою; - закріпленню звуко-буквеного аналізу слів; - розвитку пам’яті ; - розширенню словникового запасу; - заохоченню дитини до вивчення рідної мови. А при навчанні дітей, які мають певні труднощі в оволодінні навичками письма та читання, кросворди взагалі повинні зайняти особливе місце. Для першокласників можна запропонувати кросворд з односкладових слів, які складаються з трьох букв. Те, що всі слова такого кросворду подібні за буквеним складом, а форма східців <<підказує>> дитині першу літеру кожного наступного слова, робить цей кросворд доступним для 30
 31. 31. розв’язання будь-якою дитиною, що сприяє підвищенню самооцінки учнів, а це дуже важливо для дітей, схильних до дисграфії та дислексії . ЗАВДАННЯ 5 Допоможи мишці дістатися першого поверху. 1. Квітка червоного кольору (МАК.) 2. Домашня тварина (КІТ) 3. Місце, де тренуються влучно стріляти (ТИР) 4. Він один вміщує 12 місяців (РІК) 5. Так кричить ворона (КАР) 6. Він знаходиться між носом і підборіддям (РОТ) 7. Відомий кіт , ворог мишеняти (ТОМ)1 2 3 4 5 6 7 31
 32. 32. БІБЛІОГРАФІЯ1. Барищук Г.С. Усунення вад письма. - Тернопіль: Богдан, 2003.2. Блінова Г.Й., Черпіта О.Р.. Дидактичний матеріал для подолання дислексіїу дітей. К.: "Проза", 2000.3. Блінова Г.І. Дидактичний матеріал для подолання вад письма у дітей. – К.:Радянська школа, 1990.4. Дьоміна І.І. Розвиток мовлення дитини (Стратегії педагогічної допомоги).– К.: Главник, 2004.5. Ефименкова Л.Н., Садовникова И.Н. Исправление ы предупреждениедисграфии у детей. – М.: Просвещение, 1972.6. Лалаева Р.И. Нарушение чтения и пути их коррекции у младшихшкольников. – СПб.:Союз, 1998.7. Малярчук А.Я. Обстеження мовлення дітей. – К.: Літера ЛТД, 2002.8. Садовникова И.Н. Нарушение письменной речи и их преодоление умладших школьников". – М.: 1995.9. Сєдих Н.О. Вчимося писати й говорити правильно. Поради логопеда. – Х.:ВГ "Основа", 2007. 32

×