Fiziğin Doğası

8,212 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
8,212
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
100
Actions
Shares
0
Downloads
119
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fiziğin Doğası

 1. 1. FĠZĠK NEDĠR ? Fizik ; Mekanik, elektrik, manyetizma, optik, termodinamik, atom fiziği, nükleer fizik ve katı hal fiziği gibi alt alanlarla ilgilenen bir bilim dalıdır.
 2. 2. Fiziğin YaĢamımızdaki Yeri Yaşarken yaptıklarımızı şöyle kaba başlıklarla anımsarsak fiziğin yaşamın ta kendisi olduğunu da görmüş oluruz. Yaşamak için yaptıklarımıza baktığımızda.; Soluk alıp vermek, beslenmek, hareket etmek, iş yapmak, enerji harcamak ve diğerleri ile gündemdeki konular, global ısınma, nehirlerin, denizlerin kirlenmesi, cep telefonu, yazıcı, bilgisayar, uydular, uzay araçları ve daha nice aklınıza gelen konular fiziğin de konusudur. Fizik konularını canlı ve cansız doğadan alır. Doğada gerçekleşen olayları matematiksel olarak ifadelendirmeye çalışır.
 3. 3. Fiziğin Doğası Önceleri insanoğlu, güneş battığında ve yeryüzü karanlığa gömüldüğünde “ güneşin yarattığı etki “ den korkuyordu. Daha sonra ayın karmaşık hareketinin nedenlerini öğrenmeye uğraştı. Güneş tutulmaları yarın havanın nasıl olacağından çok daha kolay kestirmeye başlandı. Yeryüzünde ilk dinozorun ortaya çıkmasından çok önce ay gezegenimizin çevresinde dolanıyordu. Küçük bir ay sayabileceğimiz insan yapısı bir uydu pervanesiz, jet motorsuz ya da kanatsız, küremiz çevresinde uzun bir süre dolanabilir. Acaba uydular nasıl hareket ediyorlar? Kendi uydumuzu nasıl yapabiliriz? Aya nasıl gidebiliriz?
 4. 4.  Fizik böyle soruları cevaplandırmamızı sağlar. Bize önceden kestirme ve düzenleme gücü verir ve bilinmeyenin derinliğine inmemize, onu anlamamıza yardımcı olur. Fizikte öğrendiklerimizden yararlanarak yeni şeylerin ortaya çıkması sağlanır. Bulunan yeni cevaplarla her zaman yeni sorular da ortaya çıkmaktadır. Eğer fizik kavramları kullanılmamış olsaydı; bu tür sorulardan bir çoğu hiçbir zaman sorulmamış olurdu.
 5. 5.  Fizikte her türden araç ve gereçler kullanılır. İnsanoğlunun hemen hemen tüm yaşantı ve davranışlarında olduğu gibi, fizikçinin ana aracı kendi merakıdır. Sonra, düşündüklerini, yaptıklarını ve yapmak istediklerini kendisine ve başkalarına açıklamak, anlatmak için bir dil gereklidir. Nicelik ve bağıntıların özel, çok açık, elastik ve evrensel dili olarak düşünebileceğimiz Matematik de fizikçinin çantasındaki araçlardan biridir; bu arada kendi gözleri, kulakları ve elleri de gerçekten çok önemlidir. O, bunları anlamaya ve denetimi altına almaya uğraştığı dünyasında olan bitenlere ilişkin bilgileri toplamakta kullandığı ilk aygıtlar olarak görür. Sonra, duyu organlarına yardımcı olmak ve bazen incelemek istediği özel ortamları yaratmak amacıyla bir çok değişik türden araçlar, aygıtlar ve makineleri kullanması gerekir.
 6. 6. Fiziğin Alt Alanları 1. Mekanik Kuvvet ve hareket ile bunlar arasındaki enerji ilişkilerini inceler. Dalgaların oluşmasından makinelerin çalışma prensiplerine kadar çok geniş bir uğraş alanı vardır. 2. Elektrik Maddenin yapısındaki elektron ve protonların sahip olduğu elektrik yükleri ile bunların neden olduğu elektrik alan ve elektriksel kuvvetleri konu edinir. Yıldırımlardan elektrikli ev aletlerine kadar çok geniş bir uygulama alanı vardır. 3. Manyetizma Dünyanın manyetik alanını, manyetik maddelerin ve elektrik akımından oluşan manyetik alanı inceler. Hızlı trenlerin ve telefondaki seslerin iletilmesinde manyetizma alanının ortaya koyduğu bilgilerden yararlanılır.
 7. 7.  4. Optik Işığın davranışı ile aydınlanma, gölge oluşumu, yansıma ve kırılma gibi ışık olaylarını inceler. Gözün görmesinden renklerin oluşumuna kadar birçok olay optiğin uğraş alanına girer. Astronomide yeni gezegenlerin, yıldızların, galaksilerin keşfedilmesinde ve davranışlarının incelenmesinde, tıpta görme kusurlarının düzeltilmesinde optik alanında elde edilen bilgileri kullanılır. 5. Termodinamik Temelde ısı olaylarını ve enerjinin ısı ile ilgili kısmını inceler. Suyun kaynamasından buzulların erimesine kadar ısı ile ilgili konularla ilgilenir. 6. Atom Fiziği Fiziğin, maddeyi oluşturan atomları, atomların yapısını ve özelliklerini, atomların birbirleri ile ilişkilerini inceleyen bir daldır. 7. Nükleer Fizik Atomu meydana getiren çekirdeğin özellikleri ve birbirleri ile yaptıkları etkileşmeleri inceleyen fizik dalıdır. Atom bombası gibi zararlı uygulamaları geliştirmiş olsa da radyasyondan korunma yollarını öğretir ve günümüzde enerji üretiminde vazgeçilmez bir yeri vardır.
 8. 8. 8. Katı hal Fiziği Yoğun haldeki maddelerin, elektriksel, manyetik, optik ve esneklik özelliklerini inceler. Yapılarında gözlenen simetri, daha kolay inceleme ortamı oluşturduğu için özellikle kristal özelliğe sahip olan maddeleri inceler. Elektroniğin teorisini oluşturur.
 9. 9. GÖZLEM Duyu organları ve araç gereçlerle yapılan incelemeye gözlem denir.
 10. 10. GÖZLEM NİTEL GÖZLEM NİCEL GÖZLEM Nitel Gözlem: Bir ölçme aracı kullanmadan sadece duyu organları ile yapılan gözlemdir. Nicel Gözlem: Duyu organlarımızla birlikte ölçü aleti kullanılarak yapılan gözlemdir.
 11. 11. TEMEL BÜYÜKLÜKLER Matematiksel olarak tanımlanmamış, yani başka büyüklükler yardımıyla ifade edilmeyen büyüklüklere Temel büyüklükler denir. ELEKTRİK AKIM MADDE BÜYÜKLÜK ADI UZUNLUK KÜTLE ZAMAN SICAKLIK IŞIK ŞİDDETİ ŞİDDETİ MİKTARI SEMBOLÜ l m t İ T I n BİRİMİ Metre Kilogram Saniye Amper Kelvin Candela mole KISALTILMIŞ m Kg s A K cd mol SEMBOLÜ
 12. 12. TÜRETĠLMĠġ BÜYÜKLÜKLER Türetilmiş Büyüklükler : matematiksel olarak tanımlanmış, yani başka büyüklükler yardımı ile ifade edilebilen büyüklüklere Türetilmiş Büyüklükler denir. BÜYÜKLÜK ELEKTRİK GÜÇ AYDINLANMA KUVVET HIZ İVME İŞ ADI YÜKÜ MİKTARI ŞİDDETİ SEMBOLÜ F V A Q W P E BİRİMİ N m/s m/s2 C J Kg. m2/s3 Cd/m2
 13. 13. FĠZĠKTE MODELLEME  Bir olayı açıklamak ve üzerinde düşünmeyi kolaylaştırmak için modelleme yapılır.
 14. 14. Modellemenin Özellikleri Görseldir. Ekonomiktir. Kontrol edilebilir. Tekrarlanabilir. Test aracıdır. Zaman kazandırır. Düşündürücüdür.
 15. 15. Ünlü Fizikçilerin Sözleri Albert Einstein Sadece iki şey sinirsizdir, evren ve insan oğlunun ahmaklığı, ilkinden o kadar da emin değilim. Çok zeki olduğumdan değil, sadece sorunların üstünde daha çok duruyorum.
 16. 16.  Isaac NewtoN Yıldızların hareketlerini hesaplayabilirim ancak insanların deliliklerini değil. Biz düĢüncelerimiz değiliz, biz düĢüncelerimizin düĢüncesiyiz.
 17. 17. Bazı Ünlü Fizikçiler Albert Einstein Isaac Newton
 18. 18.  Thomas Edison Galileo Galilei Stephen Hawking
 19. 19. BU VĠDEOYU ĠZLEDĠĞĠNĠZ ĠÇĠN TEġEKKÜR EDERĠZ…

×