• Like
Fellesorgan for opplevelser i Fjord Norge?
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Fellesorgan for opplevelser i Fjord Norge?

 • 686 views
Published

Plenumsforedrag ved Anne Stine Mathisen og Elisabeth Anspach 2. dag under konferansen "Fjord 2.0: Tematurisme for fremtiden".

Plenumsforedrag ved Anne Stine Mathisen og Elisabeth Anspach 2. dag under konferansen "Fjord 2.0: Tematurisme for fremtiden".

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
686
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
7
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Fellesorgan for opplevelser i Fjord Norge?Anne Stine Mathisen, Contrast Adventure AS Elisabeth Anspach, Anspach Consulting AS Bergen 25.november 2010
 • 2. Kommersialisering av opplevelser Større fokus på utvikling og markedsføring avtemakonsepter, samt salg av temaopplevelser/ pakker Trenger vi et nytt selskap?
 • 3. Eller…. Identifisering av ”the missing link”mellom marked/kunder og produkteiere?
 • 4. Utgangspunktet sept. 2010 Hovedrolle - Bindeledd: Offisiell, kompetanse og markedsutvikle Produsent/ Fellesorgan/ Kunder/ Tilbyder Kunnskap Selger Fokus område Markeder Opplevelses Reiselivsnæringen Tematurister leverandørene (Eksportindustri) Segmentering FJORD NORWAY ADVENTURE AS Utvalgte internasjonale markeder og Norge Fylkene DestinasjonProduktutvikling Konsept Felles Virkemiddel Økt trafikk utvikling Markedsføring Hovedoppgave - Merkevarebygging: Posisjonere, informere, selge og booking
 • 5. Reiselivets distribusjonskjede Produkteiere Leverandører Forbruker Transport Incoming Tur- Reise- operatører operatører byrå Opplevelse Aktiviteter Reise- Tur- byrå operatører Overnatting Tur- operatører Reise- Bespisning byrå og service Direkte: Produsent - KundeKilde; BIT Reiseliv
 • 6. From Value Chain to Value Web •  HvhSource: Anna Pollock/BIT Reiseliv
 • 7. Hvilket behov er udekket? –  Hva sier turoperatørene ute på markedene? –  Er det forskjeller i synspunktene til de klassiske Norgesoperatører og tema- og aktivitetsoperatører? –  Er det behov for informasjon eller er det behov for et bookingapparat? –  Hvordan oppfatter destinasjonsselskapene og Fjord Norge situasjonen? –  Er det noen aktører på markedet som gjør det bedre enn andre? –  Hva slags tema- og aktivitetsferier har blitt produsert til nå og har de vært vellykket? –  Hva betyr ny teknologi for utviklingen? –  Hva sier produktleverandørene selv? –  Hvor mange er de og hvor store er de?
 • 8. Visjon og mål«NCE Tourism - Fjord Norway skalgjøre Fjord Norge-regionenverdensledende innen tematurisme»
 • 9. Følgende bedrifter har blitt intervjuet•  Fjord Norge•  2 destinasjonsselskap i Fjord Norge•  2 fergeselskap, ute og hjemme•  7 tyske turoperatører•  2 norske fjordtur-spesialister•  1 tradisjonell incomingoperatør•  7 turoperatører innen “adventure travel”•  5 spesialiserte tema- og aktivitetsaktører•  2 MICEE operatører•  TOTALT 30 intervjuer
 • 10. Oppsummering, markedsaktørene•  Sterk tro på aktivitetsferier for fremtiden•  Få turoperatører er klar over at Fjord Norge har interessante opplevelseskonsepter innenfor tema og aktivitetsferier•  Stort behov for mer informasjon om tema og aktivitetsmuligheter i Fjord Norge
 • 11. Oppsummering, markedsaktørene•  Stor forskjell mellom klassiske- og adventure travel operatører•  Adventure travel operatørene krever å gjøre store deler av jobben selv•  Kvalitetssikring er nøkkelordet for adventure travel operatørene
 • 12. Oppsummering produkteiere•  Mange små og få store produkteiere•  Store forskjeller mellom de; fra leverandør til aktivt salg og turproduksjon av andre sine aktiviteter•  Savner en tettere kommunikasjon med markedsaktørene (PU og salg)
 • 13. Oppsummering produkteiere•  Noen har booking selv, mens andre har via destinasjonsselskap/DMC•  Lite trafikk fra Fjord Norge/ destinasjonsselskap innen temareiser•  Mest fokus på gruppe/ bedrift per i dag, men uttalt ønske om å jobbe mer med “adventure travel”
 • 14. Hvor mange varer har vi i butikken? SETT INN B
 • 15. Fire satsingsområderOutdoor Vandring Kultur Ski/VinterAdventure
 • 16. Hvor mange varer har vi i butikken? Verdt en reise; Opplevelsesprodukter som virkelig trigger reiselyst og interesse (som i seg selv er hele årsaken til valg av reise =reason to go. Verdt en omvei; Opplevelsesprodukter som turister absolutt bør få Spyd- med seg. Opplevelsesprodukter virker kjøpsutløsende, men representerer ikke alene spisser grunn nok til valg av ferie. Kjøpsutløsende Verdt et stopp; produkter Opplevelsesprodukter som bidrar til å gi turistene en god ferie, men som i seg selv ikke er sterke nok til å trigge turisters Støtteprodukter interesse eller er et ”must” å få med seg.
 • 17. Hvor mange varer har vi i butikken?•  Få som er “reason to go” (som i alle fall er godt kjent og tilgjengelig)•  En del opplevelser kan settes sammen og samlet bli en “reason to go”•  Mye gjenstår på produktutviklingssidenHUSK VI SNAKKER INTERNASJONALE MARKEDER
 • 18. Hva er den egentlige problemstillingen?•  Er den egentlige problemstillingen at det er et mylder av mindre aktiviteter som ikke alene er “reason to go”?•  Og at markedet ikke en gang vet om dem?
 • 19. The AIDA marketing model
 • 20. "Har vi hoppet over noen trinn i vår entusiasme over åkomme i gang med et mottakerapparat for NCE?!Fjord Norges tema- og aktivitetsopplevelser er internasjonalt lite kjent!"" - Må vi ikke så før vi kan høste? - Er det ikke en del arbeid som må gjøres før det er forretningsmessig grunnlag for en kommersiell enhet som Gjenkjøp bare steller med tema- og aktivitetsferier? Kjøp" Interesse" Kunnskap Kjennskap
 • 21. Hva er dagens behov?•  Sterkt behov for informasjon•  Sterkt behov for å få frem gode, salgbare produkter innenfor de 4 satsingsområdene•  Sterkt behov for “tilretteleggelse for salg” – ikke booking
 • 22. Foreløpig oppsummering•  Vi har fremdeles en del jobb å gjøre før vi er verdensledende……. –  Kunnskap om tematurisme –  Kunnskap om hverandre (produkt, marked og kunde) –  Produktutvikling og tilgjengelighet –  Markedsbearbeiding (informasjon) og deretter salg –  Ski Fjord Norway er et godt eksempel på at vi er i gang. De andre temaene står for tur.. –  Hva skal vi gjøre videre?
 • 23. Scenario 1: Etablere NÅEtablere: ”Fjord Norway Adventures”Forretningsidè: utvikle, selge og gjennomføre temareiser i Fjord NorgeOrganisering: min. 2,5 årsverkOmsetning: min 12,5 millionerFinansiering: 5 mill. i egenkapitalEiere: nåværende aktører?
 • 24. Fjord Norway Adventures bør/skal:•  Dekke hele Fjord Norge, og fri for kommune/fylkes grenser•  Salg og booking (?): bransje markedet og forbruker•  Service: god og rask oppfølging•  Ansatte med høy kunnskap/ kompetanse•  Produktutvikling: kvalitetssikring, konseptutvikling•  Turproduksjon: egen, lokalt eid eller en mix•  Gjennomføring og oppfølging•  Juridisk ansvarlig aktør, HMS•  Produktsortiment: nisje vs. volum, tema vs. rundreise
 • 25. Scenario 1: Etablere NÅ Fordeler Ulemper•  Forenkler bildet for en del •  Konkurrent til noen aktører. Eks. Fjord Norge vil eksisterende aktører: få en hovedleverandør av destinasjonsselskap, DMC, temareiser og NCE vil få en andre turarrangører ekstra ”goal getter” •  Er etterspørselen stor nok per•  Kan fungere som i dag? bookingssystem for mindre •  Vil de store/gode aktørene bli produktleverandører med?•  Kunden finner de ”beste” •  Investeringsevne- og vilje hos de små aktørene? varene samlet i en butikk •  Utfordring med lokalkunnskap•  Kan kanskje operere direkte i og kvalitetssikring forbruker markedet (mer •  Er det nok varer til butikken? fremtidsorientert..) Lønnsomhet?•  Førstemann •  Turoperatørene ute vil ikke ha en bookingenhet •  Fordyrende mellomledd?
 • 26. Scenario 2: Løst samarbeid•  Etablere erfaringsgrupper•  ”Forretningsidè”: frivillighetsprinsippet, dele erfaring og kunnskap, stå sterkere sammen•  Organisering: beror på nivået man vil legge det på Bør bestå av både produkt og markedsaktører•  Finansiering: beror på nivået man vil legge det på
 • 27. Disse erfaringsgruppene bør/skal:•  Etablere grupper i forhold til de fire temaene (eks. Ski Fjord Norway)•  Ledes av NCE og/eller Fjord Norge•  De bør ha klare mål og mandat•  Kan operere i markedet samlet som en enhet•  Kvalitetssikre produkter•  Teste produkter
 • 28. Scenario 2: Løst samarbeid Fordeler Ulemper•  Utveksle erfaringer mellom •  Tilgjengelighet/ aktørene profesjonalitet overfor•  Viktig for produktutvikling markedet og kvalitetssikring •  Kan bli for produktorientert•  Kan være positivt for •  Ressurskrevende for markedsarbeide, men produkteierne viktig at markedsaktørene •  Vil de store aktørene være er med (reduserer gapet) med?•  Utvikle ”spisskompetanse •  Sikrer en god nok miljø” markedskunnskap? •  Godt nok til å bli verdensledende?
 • 29. Scenario 3; Gjøre eksisterende aktører verdensledende! En 3 trinns rakett
 • 30. Trinn 1- varighet 1 år MARKEDSAKTIVITETER/MARKEDSKOMPETANSE•  Opptrapping av informasjon til turoperatører i utlandet, om tema- og aktivitetsaktiviteter i Fjord Norge, og feedback til produkteierne•  Bygge kjennskap og kunnskap om adventure travel muligheter i Fjord Norge overfor nye adventure travel aktører (CRM database)•  Bygge markedskompetanse om adventure travel og subsegmentene innenfor adventure travel med feedback til produkteierne•  Ansette 1-2 konseptutviklere, som kan sette sammen gode turforslag og være inspiratorer, ildsjeler, “storytellere”, limet i maskineriet mellom produkteiere, drive konsepttesting på markedene slik at adventure produktene fra Fjord Norge blir markedsorienterte
 • 31. Trinn 1 forts. - varighet 1 år INTERNE AKTIVITETER I PROSJEKTETINTERNE AKTIVITETER (i gang)•  System for kunnskapsoverføring av markedskompetanse til produkteierne og produktkompetanse til markedsaktørene•  Lage kravspesifikasjon til produkteierne•  Sette krav til markedsaktører om hva NCE forventer av dem•  Bygge opp en felles informasjonsdatabase tilgjengelig for alle aktører•  Starte booking av tema- og aktiviteter på nett•  Utarbeide en fyrtårnstrategi med bookbare eksempler innenfor NCE temaene•  Sette krav til minimum antall varer i butikken for å kunne gå ut bredt og trykke på “kampanjeknappen”•  Begrense sortimentet i første omgang- begynne med fyrtårnene
 • 32. Trinn 2- varighet ¾ årMARKEDSAKTIVITETER•  Kjøre tema- og aktivitetskampanjer overfor bransje- og prioriterte forbrukermarkederINTERNE AKTIVITETER•  Varespekteret må være avklart (minimum kapasitet)•  Tilgjengelige samarbeidsaktører på mottakersiden•  Måling; Evaluering av kampanjer og antall markedsaktører•  Måling; Feedback fra turoperatører og sluttforbrukere
 • 33. Trinn 3, innen år 2•  Evaluering om mottakerapparatet for adventure travel i fjordregionen er godt nok, eller om Fjord Norge/NCE har behov for etablering av –  et felles mottakerapparat –  flere regionale apparat –  flere smale –  ett multiapparat UTVIKLINGEN I TRINN 1 OG 2 VIL AVGJØRE DET
 • 34. Scenario 3: Gjøre eksisterende aktører verdensledende Fordeler Ulemper•  Brobygger/tilrettelegger •  Store forskjeller i kvalitet for turoperatørene ute og størrelse på•  Bruke tid til destinasjonsselskapene markedssegmentering•  Bruke tid til uttesting av •  Kravspesifikasjons- riktige produkt konsepter prosessen blir utfordrende pr. markedssegment (men nødvendig??)•  Spille eksisterende aktører gode •  Har vi nok aktører til å•  Belønne de som er i ferd komme i gang? med å få det til
 • 35. Oppsummering•  Bygg gode relasjoner mellom marked og produkteiere•  Sett krav til dagens aktører (det gjelder alle!)•  Kunnskap og kompetanse om tematurisme i alle ledd!•  Fyrtårnsatsing -begrense sortimentet i første omgang (bli god på noe!)•  Test ut opplevelseskonseptene internasjonalt•  Avvent vurdering av eget selskap inntil aktivitetene i trinn 1 og 2 er gjennomførtPROSESSEN SKAL GJØRE OSS VERDENSLEDENDE SAMMEN