Your SlideShare is downloading. ×
0
Rptbm tahun4
Rptbm tahun4
Rptbm tahun4
Rptbm tahun4
Rptbm tahun4
Rptbm tahun4
Rptbm tahun4
Rptbm tahun4
Rptbm tahun4
Rptbm tahun4
Rptbm tahun4
Rptbm tahun4
Rptbm tahun4
Rptbm tahun4
Rptbm tahun4
Rptbm tahun4
Rptbm tahun4
Rptbm tahun4
Rptbm tahun4
Rptbm tahun4
Rptbm tahun4
Rptbm tahun4
Rptbm tahun4
Rptbm tahun4
Rptbm tahun4
Rptbm tahun4
Rptbm tahun4
Rptbm tahun4
Rptbm tahun4
Rptbm tahun4
Rptbm tahun4
Rptbm tahun4
Rptbm tahun4
Rptbm tahun4
Rptbm tahun4
Rptbm tahun4
Rptbm tahun4
Rptbm tahun4
Rptbm tahun4
Rptbm tahun4
Rptbm tahun4
Rptbm tahun4
Rptbm tahun4
Rptbm tahun4
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Rptbm tahun4

236

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
236
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAKTEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Pada akhir unit ini murid dapat: 1.1 Berbual tentang sesuatu Aras 1 ( i ) Tatabahasa MINGGU perkara berkaitan Berbual tentang sesuatu perkara yang - Kata nama 1 1. berbual tentang sesuatu kehidupan seharian dengan dialami atau yang dilihat atau yang - Kata hubung perkara yang dialami, menggunakan kata-kata dibaca. - Kata Tanya dilihat atau dibaca. ungkapan , ayat, sebutan, - Kata pembenar TEMA: 2. membaca lancar bahan intonasi dan nada yang Aras 2 ( i ) - Kata naïf UNIT 1 sastera dan bukan sesuai. Menggunakan kata panggilan dan kata - Kata panggilanKeluargaku sastera dengan intonasi ganti nama diri yang sesuai mengikut - Ayat penyata Sayang yang betul. situasi dalam perbualan. - Ayat tunggal 3. menggunakan kata - Ayat perintah panggilan dan kata ganti - Ayat majmuk TAJUK: nama diri yang.sesuai 5.2 Membaca kuat teks prosa Aras 1 ( i ) Keluarga mengikut situasi dalam dan puisi dengan sebutan Membaca lancer bahan sastera dan Pengisian Kurikulum Bahagia perbualan. dan intonasi yang betul dan bukan sastera dengan intonasi yang i. Ilmu 4. menulis perkataan dan memahami perkara yang betul - Pendidikan Moral pelbagai jenis ayat dibaca.PENULISAN: berdasarkan topik yang ii. NIlai Murni Dialog diberikan. 8.1 Membina dan menulis Aras 1 ( i ) a. Bersemangat kekitaan 5. menyatakan teguran dan perkataan ayat tunggal dan Menulis perkataan dan pelbagai jenis - bekerjasama dan tolong- menerima teguran secara ayat majmuk. ayat berdasarkan topik yang menolong terbuka dalam perbualan. diberikan. - hormat-menghormati iii. KBT Kemahiran Berfikir - menjana idea - mengkategori b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Kontekstual -mengaitkan pengalaman sedia ada -hidup bekeluarga
 • 2. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAKTEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Pada akhir unut ini murid dapat: 5.1 Membaca kuat perkataan Aras 1 ( i ) Tatabahasa MINGGU dan ayat dengan sebutan Membaca perkataan ,frasa dan ayat - Kata nama 2 1. membaca perkataan ,frasa dan intonasi yang betul dan yang mengandung ayat tunggal dan - Kata hubung dan ayat yang mengandungi memahami perkara yang ayat majmuk dengan sebutan dan - Kata Tanya TEMA: ayat tunggal dan ayat dibaca. intonasi yang betul. - Kata pembenar UNIT 1 majmuk dengan intonasi - Kata naïfKeluargaku yang betul Aras 1 ( ii ) - Kata panggilan Sayang 2. menerangkan makna Menerangkan makna perkataan, frasa - Ayat penyata perkataan, simpulan dan ayat. - Ayat tunggal bahasa, frasa dan ayat. - Ayat perintah TAJUK: 3. membaca pelbagai jenis ayat Aras 2 ( i ) - Ayat majmuk Hargai dengan intonasi yang betul. Membaca dan memahami pelbagaiPengorbanan 4. membaca lancar bahan jenis ayat dengan memberikan Pengisian Kurikulum Ibu Bapa sastera dan bukan sastera penekanan pada intonasi berdasarkan i. Ilmu dengan intonasi yang betul. tanda baca. - Pendidikan Moral 5. menceritakan isi bahan yang dibaca serta menyatakan ii. NIlai MurniPENULISAN: gambaran umum tentang 5.2 Membaca kuat teks prosa Aras 1 ( i ) b. Bersemangat kekitaan Keperihalan sesuatu teks yang dibaca dan puisi dengan sebutan Membaca lancar bahan sastera dan - bekerjasama dan tolong- 6. menulis perkataan dan dan intonasi yang betul dan bukan sastera dengan intonasi yang menolong pelbagai jenis ayat memahami perkara yang betul - hormat-menghormati berdasarkan topik yang dibaca. diberikan. Aras 1 ( i ) iii. KBT 7. menyatakan format pelbagai Menceritakan isi bahan yang dibaca. Kemahiran Berfikir genre. - menjana idea 8. mengenal pasti kata, frasa, - mengkategori peribahasa, dan ayat yang 6.2 Mengenal pasti pelbagai Aras 1 ( i ) b. Kecedasan pelbagai digunakan dalam sesuatu genre penulisan Mengecam dan mengenal pasti format muzik/ interpersonal genre dengan merujuki pelbagai genre. c. Kontekstual kamus. -mengaitkan pengalaman Aras 2 ( i ) sedia ada Mengenal pasti kata,, frasa, -hidup bekeluarga peribahasa dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre.
 • 3. 6.4 Membaca pantas secara Aras 1 ( i ) luncuran untuk Menyatakan gambaran umum tentang mendapatkan maklumat sesuatu teks yang dibaca. yang menyeluruh. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAKTEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Pada akhir unut ini murid dapat: 8.1 Membina dan menulis Aras 1 ( i ) Tatabahasa MINGGU perkataan ayat tunggal dan Menulis perkataan dan pelbagai jenis - Kata nama 3 1. menulis perkataan dan ayat majmuk ayat berdasarkan topik yang - Kata hubung pelbagai jenis ayat diberikan. - Kata Tanya berdasarkan topik yang - Kata pembenar TEMA: diberikan. Aras 2 ( i ) - Kata naïf UNIT 1 2. membina ayat majmuk Membina ayat majmuk daripada dua - Kata panggilan Keluargaku daripada dua atau lebih atau lebih ayat tunggal yang - Ayat penyata Sayang ayat tunggal yang diberikan. - Ayat tunggal diberikan. - Ayat perintah 3. membina ayat majmuk Aras 3 ( i ) - Ayat majmuk TAJUK: dengan kata hubung. Membina ayat majmuk dengan kata Membantu 4. menulis perkataan dengan hubung. Pengisian Kurikulum Amalan tulisan berangkai yang i. Ilmu Terpuji kemas dan cantik. 8.2 Membina dan menulis ayat Aras 1 ( i ) - Pendidikan Moral 2. 5. berbual tentang sesuatu tunggal dan ayat majmuk Membina ayat tunggal dan ayat perkara yang dialami, dalam sesuatu penulisan majmuk berdasarkan tajuk. ii. NIlai MurniPENULISAN: dilihat atau dibaca. teks tentang sesuatu tajuk. c. Bersemangat kekitaan Biografi Aras 2 ( i ) - bekerjasama dan tolong- Membina perenggan dengan ayat menolong tunggal dan ayat majmuk. - hormat-menghormati 8.3 Menulis perkataan dan ayat Aras 1 ( i ) iii. KBT dengan mengunakan tulisan 8.4 Menulis perkataan dengan tulisan Kemahiran Berfikir berangkai yang kemas. berangkai yang kemas dan cantik. - menjana idea - mengkategori b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Kontekstual -mengaitkan pengalaman sedia ada -hidup bekeluarga
 • 4. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAKTEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Pada akhir unut ini murid dapat: 1.2 Bertanya dan menjawab Aras 1 ( i ) Tatabahasa MINGGU tentang sesuatu perkara Mendengar dan mengecam intonasi - Kata nama 4 1, mendengar dan mengecam secara bertatasusila. soalan tanpa kata tanya. - Kata nama khas intonasi dalam soalan tanpa - Kata ganti nama kata tanya. Aras 1 ( ii ) - Kata hubung TEMA: 2. mengemukakan soalan Mengemukakan soalan dengan kata - Ayat tunggal UNIT 2 dengan kata tanya dan tanpa tanya dan tanpa kata tanya untuk - Ayat majmukKeluargaku kata tanya untuk mendapatkan maklumat. - Kata penegasBerwawasan mendapatkan maklumat. - Polisemi 3. mengembangkan idea 3.2 Menghuraikan maklumat Aras 1 ( i ) tentang sesuatu perkara dengan menggunakan Mengembangkan idea tentang sesuatu Pengisian Kurikulum dengan menggunakan diksi alasan yang meyakinkan. perkara dengan memberi alas an yang i. Ilmu TAJUK: sesuai.Pendidikan dan ayat dengan gaya dan - Pendidikan Moraluntuk Masa wacana yang sesuai. 4. menyampaikan idea tentang Aras 2 ( i ) ii. NIlai Murni Depan Membentangkan fakta tentang sesuatu sesuatu perkara dengan a. Kasih saying bahasa yang bertatasusila. topic dengan ulasan yang wajar. b. BekerjasamaPENULISAN: 5. memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu 3.3 Menyampaikan maklumat Aras 1 ( i ) iii. KBT Dialog kepada pihak lain dalam Mempersembahkan idea tentang cerita. Kemahiran Berfikir aktiviti yang terancang. sesuatu persoalan dengan diksi, ayat - menjana idea dan gaya yang sesuai. - mengkategori b. Kecedasan pelbagai Aras 3 ( i ) muzik/ interpersonal Membentangkan pendapat tentang c. Kontekstual sesuatu persoalan dengan bahasa yang -hidup bekeluarga bertatasusila.
 • 5. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAKTEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Pada akhir unut ini murid dapat: 2.1 Bercerita dengan Aras 1 ( i ) Tatabahasa MINGGU menggunakan kata, frasa, Memilih diksi yang sesuai untuk - Kata nama 5 1. membaca lancar bahan ayat serta sebutan dan menyampaikan sesuatu cerita. - Kata nama khas sastera dan bukan sastera intonasi yang baik , jelas - Kata ganti nama dengan sebutan dan intonasi dan teratur. Aras 1 ( ii ) - Kata hubung TEMA: yang betul. Menyampaikan rentetan peristiwa - Ayat tunggal UNIT 2 2. menceritakan isi bahan yang yang berlaku dimluar lingkungan - Ayat majmukKeluargaku dibaca dengan perkataan persekolahan. - Kata penegasBerwawasan sendiri. - Polisemi 3. menjawab soalan Membaca kuat perkataan dan Aras 3 ( i ) pemahaman berdasarkan teks ayat dengan sebutan dan Membaca petikan dengan sebutan dan Pengisian Kurikulum TAJUK: yang dibaca, intonasi yang betul dan intonasi yang betul dan menarik. i. IlmuCerita Datuk 4.. memilih diksi yang sesuai memahami perkara yang - Pendidikan Moral untuk menyampaikan sesuatu dibaca. Aras 3 ( ii ) cerita. Menjelaskan makna perkataan ii. NIlai MurniPENULISAN: 5. menyatakan perkara yang mengikut konteks. a. Kasih saying Cereka menarik dalam sesuatu b. Bekerjasama karya. Membaca kuat teks prosa dan Aras 2 ( i ) puisi dengan sebutan dan Membaca lancar bahan sastera dan iii. KBT intonasi yang betul dan bukan sastera dengan sebutan dan Kemahiran Berfikir lancer serta memahami intonasi yang betul. - menjana idea perkara yang dibaca. - mengkategori Aras 2 ( ii) b. Kecedasan pelbagai Menyatakan isi penting berdasarkan muzik/ interpersonal bahan yang dibaca. c. Kontekstual 11.1 Menyatakan pandangan Aras 1 ( i ) -hidup bekeluarga tentang perkara yang Meneliti perkara yang menarik dalam menarik dalam sesuatu bahan yang ditonton atau dibaca. karya. Aras 2 ( i ) Menyatakan pendapat tentang perkara yang mmenarik.
 • 6. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAKTEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Pada akhir unut ini murid dapat: 5.1 Membaca kuat perkataan Aras 3 ( i ) Tatabahasa MINGGU dan ayat dengan sebutan Membaca petikan dengan sebutan dan - Kata nama 6 1. menulis perkataan dan dan intonasi yang betul dan intonasi yang betul dan menarik. - Kata nama khas pelbagai jenis ayat memahami perkara yang - Kata ganti nama berdasarkan topik yang dibaca. - Kata hubung TEMA: diberikan. - Ayat tunggal UNIT 2 2. menulis karangan prosa - Ayat majmukKeluargaku 3. menulis ayat dengan tulisan - Kata penegasBerwawasan berangkai yang menarik. - Polisemi 4. membaca lancar bahan a. Membina dan Aras 1 ( i ) sastera dan bukan sastera menulis Menulis perkataan dan pelbagai jenis Pengisian Kurikulum dengan sebutan dan intonasi perkataan ayat ayat berdasarkan topik yang i. Ilmu TAJUK: tunggal dan diberikan. Tahniah, yang betul. - Pendidikan Moral 5. membina dan menulis ayat majmuk Abang perkataan ayat tunggal dan ii. NIlai Murni ayat majmuk b. Membina dan Aras 3 ( i ) a. Kasih sayingPENULISAN: menulis ayat Menulis karangan prosa. b. Bekerjasama Keperihalan tunggal dan ayat majmuk iii. KBT dalam sesuatu Kemahiran Berfikir penulisan teks - menjana idea tentang - mengkategori sesuatu tajuk. b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Menulis Aras 2 ( i ) c. Kontekstual perkataan dan Membina perenggan dengan ayat -hidup bekeluarga ayat dengan tunggal dan ayat majmuk. mengunakan tulisan berangkai yang kemas.
 • 7. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAKTEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Pada akhir unut ini murid dapat: 1.3 Bertanya dan menjawab Aras 2 ( i ) Tatabahasa MINGGU tentang sesuatu perkara Mengemukakan soalan bertumpu dan - Kata tanya 7 1. mengemukakan soalan secara bertatasusila. bercapah serta menjawabnya secara - Kata kerja bertumpu dan bercapah serta logik dan tepat. - Kata adjektif menjawabnya secara logik - Ayat tanya TEMA: dan tepat. Aras 3 ( i ) - Perkataan berlawanan makna UNIT 3 2. mengembangkan idea Bersoal jawab untuk membuat Sekolahku tentang sesuatu perkara rumusan dan keputusan. Pengisian Kurikulum Berjasa dengan alas an yang sesuai. i. Ilmu 3. bersoal jawab untuk 2.2 Melaporkan sesuatu perkara Aras 1 ( i ) - Pendidikan Moral membuat rumusan dan dengan menggunakan Menyampaikan sesuatu berita secara TAJUK: keputusan dengan tepat dan bahasa yang sesuai dan ringkas dengan bahasa yang betul. ii. NIlai Murni Pemimpin jelas. tepat. - Kerjasama Kecil di 4. membentangkan fakta - Kerajinan Sekolahku tentang topik dengan ulasan 3.2 Menghuraikan maklumat Aras 1 ( i ) - Patriotisme yang wajar. dengan menggunakan alasan Mengembangkan idea tentang sesuatu - Semangat bermasyarakat 5. menyampaikan pengumuman yang meyakinkan. perkara dengan memberikan alas anPENULISAN: dengan bahasa yang betul.. yang sesuai. iii. KBTPengumuman 6. menulis perenggan dengan a. Pembelajaran kontekstual ayat tunggal dan ayat Aras 2 ( i ) - membuat keputusan majmuk.. Membentangkan fakta tentang sesuatu b. Kecedasan pelbagai topik dengan ulasan yang wajar. - kemahiran interpersonal . - membuat kategori 8.2 Membina dan menulis yt Aras 2 ( i ) tunggal dan ayat majmuk Membina perenggan dengan ayat dalam sesuatu penulisan tunggal dan ayat majmuk. teks tentang sesuatu tajuk.
 • 8. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAKTEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Pada akhir unut ini murid dapat: 1.4 Menyatakan permintaan Aras 1 ( i ) Tatabahasa MINGGU secara berterus terang dan Mengajukan hasrat dengan ungkapan - Kata tanya 8 1. membaca teks dengan meyakinkan dengan yang sesuai. - Kata kerja sebutan dan intonasi yang menggunakan intonasi dan - Kata adjektif betul dan menarik. paralinguistik yang sesuai - Ayat tanya TEMA: 2. menyatakan makna untuk menguatkan - Perkataan berlawanan makna UNIT 3 perkataan mengikut konteks permintaan. Sekolahku ayat. Pengisian Kurikulum Berjasa 3. membentangkan fakta 2.2 Melaporkan sesuatu perkara Aras 3 ( i ) i. Ilmu tentang topik dengan ulasan dengan menggunakan Mengemukakan cadangan untuk - Pendidikan Moral yang wajar bahasa yang sesuai dan menyelesaikan masalah berdasarkan TAJUK: 4. membaca lancar teks dengan tepat. sesuatu perkara dengan ayat yang ii. NIlai MurniPerhimpunan sebutan dan intonasi yang jelas. - Kerjasama Mingguan betul. 3.2 Menghuraikan maklumat Aras 2 ( i ) - Kerajinan 5. mengajukan hasrat dengan dengan menggunakan alas Membentangkan fakta tentang sesuatu - Patriotisme ungkapan yang sesuai. an yang meyakinkan. topik dengan ulasan yang wajar. - Semangat bermasyarakat 6.. memberikan cadangan untukPENULISAN: menyelesaikan masalah Aras 3 ( i ) iii. KBT Ucapan tentang perkara yang .Menjelaskan pendapat tentang a. Pembelajaran kontekstual dibincang. sesuatu topik dengan mengemukakan - membuat keputusan 7. menjelaskan pendapat bukti yang wajar. b. Kecedasan pelbagai tentang sesuatu topik dengan - kemahiran interpersonal bukti yang wajar.. 5.1 Membaca kuat perkataan Aras 3 ( i ) - membuat kategori dan ayat dengan sebutan Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan intonasi yang betul dan menarik. serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 ( ii ) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks.
 • 9. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAKTEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Pada akhir unut ini murid dapat: Mengemukakan idea dan Aras 1 ( i ) Tatabahasa MINGGU pendapat tentang sesuatu Mengamati topik perbincangan untuk - Kata tanya 9 1. membina ayat topik dan ayat perkara secara terperinci , memberikan pandangan yang relevan - Kata kerja huraian berdasarkan isi yang tepat dan tersusun. - Kata adjektif dikenal pasti. Aras 2 ( i ) - Ayat tanya TEMA 2. menulis karangan prosa. Mengemukakan pendapat bagi - Perkataan berlawanan makna UNIT 3 3. menyatakan topik menjelaskan idea tentang isu Sekolahku perbincangan dengan perbincangan. Pengisian Kurikulum Berjasa mengemukakan pendapat Mengemukakan komen yang Aras 2 ( i ) i. Ilmu yang sesuai. sesuai berdasarkan Mengelaskan pernyataan dan - Pendidikan Moral 4. mengelaskan pernyataan dan pemerhatian, pengalaman memberikan kritikan yang membina. TAJUK: memberikan kritikan yang dan maklumat yang ii. NIlai MurniNasihat Guru membina. disampaikan oleh pihak - Kerjasama 5. menyatakan perkara yang lain. - Kerajinan menarik dalam sesuatu 8.1 Membina dan menulis Aras 1 ( i ) - Patriotisme bahan. perkataan , ayat tunggal, Menulis perkataan dan pelbagai jenis - Semangat bermasyarakatPENULISAN: 6. menulis perenggan dengan dan ayat majmuk. ayat berdasarkan topik yang Keperihalan ayat tunggal dan ayat diberikan. iii. KBT majmuk. 8.2 Membina dan menulis ayat Aras 2 ( i ) a. Pembelajaran kontekstual tunggal, dan ayat majmuk Membina perenggan dengan ayat - membuat keputusan dalam sesuatu penulisan tunggal dan ayat majmuk. b. Kecedasan pelbagai tentang sesuatu tajuk. - kemahiran interpersonal Aras 3 ( i ) - membuat kategori Menulis karangan prosa. 8 8.4 Membina dan menulis ayat Aras 1 ( i ) topik berdaszrkan sesuatu .Mengenal pasti isi yang sesuai perkara. dengan tajuk. Aras 1 ( ii ) Membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang dikenal pasti tentang sesuatu tajuk.
 • 10. 11.1 Menyatakan pandangan Aras 1 ( i ) tentang perkara yang Meneliti perkara yang menarik dalam menarik dalam sesuatu bahan yang ditonton atau dibaca. karya. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAKTEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Pada akhir unut ini murid dapat: 1.3 Memberikan dan Aras 1 ( i ) Tatabahasa MINGGU memahami arahan serta Mendengar serta memahami arahan - Kata akar 10 1. menyatakan dan melakukan pesanan tentang sesuatu pesanan. - Kata tunggal sesuatu arahan dengan betul perkara. - Kata bantu 2. menggunakan ayat yang Aras 1 ( ii ) - Kata adjektif TEMA: sesuai untuk mendapatkan Menyampaikan arahan serta pesanan - Kata sendi nama UNIT 4 barangan atau perkhidmatan. dengan intonasi yang betul dan - Kata berimbuhan Minggu 3. menyatakan sesuatu bersopan. -Bandingan semacamKokurikulum keperluan dengan jelas. - Frasa nama 4. membaca perkataan, frasa Aras 2 ( i ) - Frasa adjektif dan ayat dengan sebutan dan Menyampaikan arahan serta pesanan - Ayat tunggal TAJUK: intonasi yang betul. dengan intonasi yang betul dan - Ayat majmuk Hari Kantin 5. menyatakan makna bersopan. - Ayat penyata perkataan dengan - Ayat perintah menggunakan kamus serta 1.6 Menyatakan sesuatu Aras 1 ( i ) memberikan maksud frasa kemahuan semasa Mengenal pasti keperluan dan Pengisian KurikulumPENULISAN: dalam ayat yang diberikan menjalankan transaksi menyatakan dengan jelas. i. Ilmu Dialog dalam urusan harian untuk - Kemahiran Hidup mendapatkan barangan dan Aras 1 ( ii ) - Ekonomi perkhidmatan. Menggunakan ayat yang sesuai untuk - Kajian Tempatan mendapatkan barangan dan perkhidmatan. ii. NIlai Murni - Kerajinan Aras 2 ( i ) - Kebersihan fizikal dan Menggunakan kata dan istilah yang mental betul semasa berurusan. iii. KBT
 • 11. 5.1 Membaca kuat perkataan Aras 1 ( i ) a. Pembelajaran kontekstual dan ayat dengan sebutan Membaca perkataan, frasa dan ayat - membuat keputusan dan intonasi yang betul dan yang mengandungi ayat tunggal dan b. Kecedasan pelbagai memahami perkara yang ayat majmuk dengan sebutan dan - logik matematik dibaca. intonasi yang betul. - kinestatik - verbal linguistic Aras 1 ( ii ) c. Kemahiran berfikir Menerangkan makna perkataan, frasa - menyatakan sebab dan ayat. - mengitlak - membuat perkaitan dan perhubungan mengesan kecondongan pendapat MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAKTEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Pada akhir unut ini murid dapat: 6.1 Merujuk pelbagai sumber Aras 1 ( i ) Tatabahasa MINGGU untuk mendapatkan Merujuk perkataan dari kamus untuk - Kata akar 11 1. menyatakan makna maklumat bagi tajuk yang mencari makna, meneliti ejaan yang - Kata tunggal perkataan dengan sedang dikaji termasuk tepat mengikut susunan perkataan. - Kata bantu menggunakan kamus serta maklumat daripada internet. - Kata adjektif TEMA: memberikan maksud frasa Aras 2 ( i ) - Kata sendi nama UNIT 4 dalam ayat yang diberikan. Meneliti halaman kandungan sinopsis - Kata berimbuhan Minggu 2. membaca halaman sinopsis dan prakata untuk mendapatkan -Bandingan semacamKokurikulum dan prakata untuk maklumat. - Frasa nama - Frasa adjektif
 • 12. mendapatkan maklumat 7.1 Membaca dan menerangkan Aras 1 ( i ) - Ayat tunggal penting. maksud kandungan teks .Membuat dan menyatakan andaian - Ayat majmuk TAJUK: 3. menyatakan maklumat yang yang tersurat dan tersirat. tentang sesuatu perkara yang tersirat - Ayat penyata Gerai tersirat daripada jadual. berdasarkan maklumat yang tersurat. - Ayat perintahMakanan yang Tercantik ? Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Kemahiran Hidup - EkonomiPENULISAN: - Kajian Tempatan Laporan ii. NIlai Murni - Kerajinan - Kebersihan fizikal dan mental iii. KBT a. Pembelajaran kontekstual - membuat keputusan b. Kecedasan pelbagai - logik matematik - kinestatik - verbal linguistic c. Kemahiran berfikir - menyatakan sebab - mengitlak - membuat perkaitan dan perhubungan mengesan kecondongan pendapat MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAKTEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Pada akhir unit ini murid dapat: 2.3 Bertanya dan menjawab Aras 2 ( i ) Tatabahasa MINGGU tentang sesuatu perkara Menyampaikan maklumat penting - Kata akar 12 secara bertatasusila. tentang sesuatu perkara. - Kata tunggal
 • 13. 1. menulis ayat dengan tulisan 3.1 Menyampaikan maklumat Aras 1 ( i ) - Kata bantu berangkai yang kemas dan tentang sesuatu perkara Mengumpul dan menyusun isi - Kata adjektif TEMA: cantik. atau tajuk dengan penting daripada sesuatu topik yang - Kata sendi nama UNIT 4 2. menyatakan isi yang sesuai menggunakan kata, istilah, dibincangkan. - Kata berimbuhan Minggu bagi tajuk yang diberikan. frasa, struktur ayat yang -Bandingan semacamKokurikulum 3. membina ayat topik dan betul dan laras bahasa yang Aras 1 ( ii ) - Frasa nama ayat huraian daripada isi sesuai. Mengemukakan isi penting dengan - Frasa adjektif karangan. jelas. - Ayat tunggal TAJUK: 4. mengemukakan hujah dan 6.1 Merujuk pelbagai sumber Aras 3 ( i ) - Ayat majmuk Pertunjukan alas an dengan cara yang untuk mendapatkan Meneliti glosari dan bibliografi untuk - Ayat penyata Seni cara yang betul. maklumat yang sedang mendapatkan maklumat. - Ayat perintahMempertahan- 5. menyatakan maklumat yang dikaji termasuk maklumat kan Diri tersirat daripada jadual. daripada internet. Pengisian Kurikulum 6. menyenaraikan maklumat 7.1 Membaca dan menerangkan Aras 1 ( i ) i. Ilmu daripada glosari yang maksud kandungan teks Membuat dan menyatakan andaian - Kemahiran Hidup diberikan. yang tersurat dan tersirat. tentang sesuatu perkara yang tersirat - EkonomiPENULISAN: berdasarkan maklumat yang tersurat. - Kajian Tempatan Fakta/ 8.2 Membina dan menulis ayat Aras 2 ( i ) Rencana tunggal dan ayat majmuk Membina perenggan dengan ayat ii. NIlai Murni dalam sesuatu penulisan teks tunggal dan ayat majmuk - Kerajinan tentang sesuatu tajuk. - Kebersihan fizikal dan 8.3 Menulis perkataan dan ayat Aras 2 ( i ) mental dengan tulisan berangkai Menulis ayat dengan tulisan berangkai iii. KBT yang kemas. yang kemas dan cantik. a. Pembelajaran kontekstual - membuat keputusan 8.4 Membina dan menulis ayat Aras 1 ( i ) b. Kecedasan pelbagai topik dan ayat huraian Mengenal pasti isi yang sesuai dengan - logik matematik berdasarkan sesuatu tajuk. - kinestatik perkara. - verbal linguistik Aras 1 ( ii ) c. Kemahiran berfikir Membina ayat topik dan ayat huraian - menyatakan sebab berdasarkan isi yang di kkenal pasti. - mengitlak - membuat perkaitan dan Aras 2 ( i ) perhubungan mengesan Mengemukakan hujah dan alas an kecondongan pendapat yang sesuai dalam perenggan. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAKTEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
 • 14. Pada akhir unut ini murid dapat: 1.3 Memberikan dan Aras 2 ( i ) Tatabahasa MINGGU . memahami arahan serta Menyatakan panduan tunjuk arah - Kata arah 13 1. menyatakan panduan tunjuk pesanan tentang sesuatu kepada orang llain. - Ayat perintah arah perkara. - Ayat penyata 2. membina ayat tunggal dan Aras 3 ( i ) - Huruf besar dan tanda baca TEMA: ayat tunggal dan ayat Menyalurkan arahan serta pesanan - Ayat Tanya UNIT 5 majmuk berdasarkan tajuk. yang diterima kepada orang lain - Ayat seruan Sentiasa 3. menyatakan arahan serta dengan jelas dan tepat. - Kata hubung Berhemat pesanan yang diterima 4.4 Menyatakan pilihan untuk Aras 1 ( i ) - AntonimKita Selamat kepada orang lain. menerima atau menolak Mengemukakan alas an yang sesuai - Penanda wacana 4. membaca perkataan, frasa pandangan dalam untuk menerima atau menolak sesuatu dan ayat majmuk dengan perundingan bagi mencapai pendapat... Pengisian Kurikulum sebutan dan intonasi yang kata sepakat. i. Ilmu TAJUK: betul serta menyatakan fakta - Kajian TempatanAwas, Banjir dalam teks. 5.1 Membaca kuat perkataan Aras 1 ( i ) - Geografi 5. mengemukakan hujah dan dan ayat dengan sebutan Membaca perkataan, frasa dan ayat alas an yang sesuai dalam dan intonasi yang betul dan yang mengandungi ayat tunggal dan ii. NIlai Murni perenggan memahami perkara yang ayat majmuk dengan sebutan dan - Hemah tinggiPENULISAN: dibaca. intonasi yang betul. - Bekerjasama Berita - Semangat bermasyarakat 6.3 membaca dan mengenal Aras 1 ( i ) pasti isi utama dan isi Membaca dan menyatakan fakta yang iii. KBT sampingan daripada teks. terdapat dalam teks. a. Kemahiran berfikir - mentafsir 8.1 membina dan menulis Aras 1 ( i ) -mengenal pasti idea perkataan, ayat tunggal dan Menulis perkataan dan pelbagi jenis utama dan idea ayat majmuk. ayat berdasarkan topik yang sampingan diberikan. - menjana idea b. Kecedasan pelbagai - naturalis - interpersonal - kajian masa depan - membuat ramalan c. Pembelajaran kontekstual - mengaitkan isu keselamatan dengan pengalaman seida ada. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAKTEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
 • 15. Pada akhir unut ini murid dapat: 1.1 Berbual tentang sesuatu Aras 1 ( i ) Tatabahasa MINGGU perkara berkaitan kehidupan Berbual tentang sesuatu perkara yang - Kata arah 14 1. membaca perkataan, frasa seharian dengan dialami atau dilihat atau yang dibaca. - Ayat perintah dan ayat majmuk dengan mengunakan kata, ungkapan, - Ayat penyata sebutan dan intonasi yang ayat, sebutan,intonasi dan - Huruf besar dan tanda baca TEMA: betul serta menyatakan fakta nada yang sesuai. - Ayat Tanya UNIT 5 dalam teks. 1.2 Bertanya dan menjawab Aras 3 ( i ) - Ayat seruan Sentiasa 2. membaca dan mengecam isi tentang sesuatu perkara Bersoal jawab untuk membuat - Kata hubung Berhemat penting dan isi sampingan. secara bertatasusila. rumusan dan keputusan. - AntonimKita Selamat 3. berbual tentang sesuatu - Penanda wacana 5.2 Membaca kuat teks prosa Aras 3 ( i ) perkara yang dialami, dilihat dan puisi dengan sebutan .Membaca lancer teks pelbagai laras atau yang dibaca Pengisian Kurikulum dan intonasi yang betul dan bahasa dengan sebutan dan intonasi 4. menulis perkataan dengan lancer serta memahami yang betul serta gaya yang sesuai. i. Ilmu TAJUK: tulisan berangkai yang - Kajian Tempatan Tragedi perkara yang dibaca. kemas dan cantik - Geografi 6.3 Membaca dan mengenal Aras 1 ( i ) 5. menyatakan mesej daripada pasti isi utama dan isi Membaca dan menyatakan fakta yang bahan yang dibaca. ii. NIlai Murni sampingan daripada teks. terdapat dalam teks. 6. mengemukakan hujah dan - Hemah tinggiPENULISAN: alas an yang sesuai dalam - Bekerjasama Fakta/ Aras 2 ( i ) perenggan - Semangat bermasyarakat Rencana Membaca dan mengecam isi penting 7. membaca lancar teks dan isi sampingan daripada pelbagai pelbagai laras bahasa dengan iii. KBT bahan bacaan intonasi yang betul dan gaya a. Kemahiran berfikir yang sesuai - mentafsir Aras 3 ( i ) 8. mengumpul maklumat -mengenal pasti idea Mengenal pasti dan menyatakan daripada bahan yang dibaca utama dan idea mesej penulis berdasarkan teks yang untuk membuat ramalan. sampingan dibaca. 9. bersoal jawab untuk - menjana idea 6.5 Membuat ramalan tentang Aras 1 ( i ) membuat keputusan dan b. Kecedasan pelbagai sesuatu cerita ata Mengumpulkan maklumat daripada rumusan. - naturalis berdasarkan maklumat yang bahan yang dibaca untuk membuat - interpersonal diberi dalam bahan ilmu. ramalan. - kajian masa depan - 8.3 Menulis perkataan dan ayat Aras 2 ( i ) membuat ramalan dengan menggunakan Menulis ayat dengan tulisan berangkai c. Pembelajaran kontekstual tulisan berangkai yang yang kemas dan cantik - mengaitkan isu kemas. keselamatan dengan 8.4 Membina dan menulis ayat Aras 1 ( i ) pengalaman seida ada. topik dan ayat huraian Mengemukakan hujah dan alas an berdasarkan sesuatu yang sesuai dalam perenggan. perkara. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAK
 • 16. TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Pada akhir unut ini murid dapat: 1.1 berbual tentang sesuatu Aras 1 ( i ) Tatabahasa MINGGU perkara berkaitan kehidupan Berbual tentang sesuatu perkara yang - Kata arah 15 1. mengecam maklumat serta harian dengan menggunakan dialami atau yang dilihat atau yang - Ayat perintah menyatakan pandangan kata, ungkapan, ayat, dibaca. - Ayat penyata tentang mesej dan nilai yang sebutan, intonasi dan nada - Huruf besar dan tanda baca TEMA: terdapat dalam teks. yang sesuai. - Ayat Tanya UNIT 5 2. menyatakan mesej daripada 1.5 memberikan penjelasan Aras 1 ( ii ) - Ayat seruan Sentiasa bahan yang dibaca. tentang sesuatu perkara Mengesan mesej yang terdapat dalam - Kata hubung Berhemat 3. menyatakan sebab atau yang tersurat dan tersirat. bahan. - AntonimKita Selamat alasan yang sesuai untuk menyatakan pilihan untuk Aras 2 ( i ) - Penanda wacana menerima atau menolak menerima atau menolak Menyatakan sebab dan akibat untuk sesuatu pendapat. pandangan dalam menerima atau menolak sesuatu Pengisian Kurikulum 4. membina ayat tunggal dan perundingan bagi mencapai pendapat. i. Ilmu TAJUK: ayat majmuk berdasarkan kata sepakat. - Kajian Tempatan Utamakan tajuk 6.3 membaca dan mengenal Aras 3 ( i ) - Mengenal pasti dan - GeografiKeselamatan 5. membina perenggan yang pasti isi utama dan isi menyatakan mesej penulis kohesif dengan ayat topik sampingan daripada teks. berdasarkan teks yang dibaca. ii. NIlai Murni dan ayat huraian. 6.6 membuat ramalan tentang Aras 1 ( i ) - Hemah tinggi 6. membetulkan kesilapan sesuatu cerita atau Mengumpulkan maklumat daripada - BekerjasamaPENULISAN: ejaan, perkataan dan tanda berdasarkan maklumat yang bahan yang dibaca untuk membuat - Semangat bermasyarakat Karangan baca dalam teks. diberikan dalam bahan ramalan, bergambar 7. berbual tentang sesuatu ilmu. iii. KBT perkara yang dialami, dilihat a. Kemahiran berfikir 8.2 membina ayat tunggal dan Aras 1 ( i ) atau yang dibaca - mentafsir ayat majmuk berdasarkan Membina ayat tunggal dan ayat 8. mengumpul maklumat -mengenal pasti idea dalam sesuatu penulisan majmuk berdasarkan tajuk. daripada bahan yang dibaca utama dan idea teks tentang sesuatu tajuk. untuk membuat ramalan. sampingan 8.3 membina dan menulis ayat Aras 3 ( i ) - menjana idea topik berdasarkan sesuatu Membina perenggan yang kohesif b. Kecedasan pelbagai perkara. dengan ayat topik dan ayat huraian. - naturalis 10.2 Mengedit dan memurnikan Aras 1 ( i ) - interpersonal hasil penulisan Mengenal pasti dan membetulkan - kajian masa depan - kesilapan ejaan, perkataan dan tanda membuat ramalan baca dalam teks.. c. Pembelajaran kontekstual 11.2 mengulas karya bukan Aras 1 ( i ) - mengaitkan isu sastera dari aspek Mengecam maklumat yang terdapat keselamatan dengan penggunaan perkataan, dalam teks. pengalaman seida ada. idea, ayat, wacana, nilai dan pengajaran. Aras 1 ( ii ) Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.
 • 17. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAKTEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Pada akhir unut ini murid dapat: 1.5 Memberikan penjelasan Aras 1 ( i ) Tatabahasa MINGGU . tentang sesuatu perkara Menyatakan fakta yang terdapat - Kata bantu 16 1. menyatakan fakta dan mesej yang tersurat dan tersirat. dalam bahan - Kata penguat yang terdapat dalam bahan. - Kata sapaan 2. menyatakan andaian tentang Aras 1 ( ii ) - Kata seru TEMA: sesuatu perkara yang tersirat Mengecam mesej yang terdapat dalam UNIT 5 atau tersurat yang terdapat bahan Pengisian Kurikulum Hargai dalam sesuatu bahan. i. IlmuWarisan Kita 3. mengenal pasti isi daripada Aras 1 ( iii ) - Sejarah pelbagai sumber berdasarkan Menerangkan fakta dan mesej yang - Kebudayaan tajuk. terdapat dalam bahan. - Kajian Tempatan TAJUK: 4. menyusun isi tentang sesuatu 7.1 Membaca dan Aras 1 ( i ) Melawat topik mengikut perenggan menerangkan maksud Membuat dan menyatakan andaian ii. NIlai Murni ke Muzium bagi menghasilkan karangan kandungan teks yang tentang sesuatu perkara yang tersirat - Hemah tinggi Negara yang lengkap. tersurat dan tersirat. berdasarkan maklumat yang tersurat.. - Kerajinan - Kesyukuran Aras 3 ( i ) Kesimpulan tentang maksud tersurat iii. KBT dan tersirat berdasarkan bahan grafik a. Kemahiran berfikirPENULISAN: dan bukan grafik. - merumus Dialog - mengesan kecondongan 10.1 Menghasilkan penulisan Aras 1 ( i ) pendapat pelbagai genre (prosa dan Mengenal pasti isi daripada pelbagai - mengkategori puisi) termasuk e-mel yang sumber berdasarkan tajuk. - menyusun atur mudah, menarik dan b. Kajian Masa Depan bermakna. Aras 1 ( ii ) - kajian masa lampau Menyusun isi mengikut perenggan c. Kecerdasan Pelbagai bagi menghasilkan karangan yang - visual ruang lengkap.
 • 18. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAKTEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Pada akhir unut ini murid dapat: 3.1 Menyampaikan maklumat Aras 1 ( i ) Tatabahasa MINGGU tentang sesuatu perkara atau Mengumpulkan dan menyusun isi - Kata bantu 17 1. membaca lancar sesuatu tajuk dengan menggunakan penting daripada sesuatu topik yang - Kata penguat bahan dengan sebutan dan kata, istilah, frasa, struktur dibincangkan. - Kata sapaan intonasi yang betul. ayat yang betul dan laras - Kata seru TEMA: 2. menerangkan makna bahasa yang sesuai. Aras 1 ( ii ) UNIT 5 perkataan, frasa dan ayat Mengemukakan isi penting dengan Pengisian Kurikulum Hargai 3. mengenal psti isi daripada jelas i. IlmuWarisan Kita pelbagai sumber berdasarkan - Sejarah tajuk. 5.1 Membaca perkataan dan Aras 1 ( i ) - Kebudayaan 3. mengenal pasti kata, frasa, ayat dengan sebutan dan Membaca perkataan, frasa dan ayat - Kajian Tempatan TAJUK: peribahasa, dan ayat dalam intonasi yang betul dan yang mengandungi ayat tunggal dan Tun Syed pelbagai genre. memahami perkara yang ayat majmuk dengan sebutan dan ii. NIlai Murni Nasir 4. menjelaskan ciri penulisan dibaca. intonasi yang betul. - Hemah tinggi yang baik berdasarkan - Kerajinan sesuatu genre Aras 1 ( ii ) - Kesyukuran 5. menulis perkataan dengan Menerangkan makna perkataan, frasaPENULISAN: tulisan berangkai yang dan ayat. iii. KBT Fakta/ kemas dan cantik. a. Kemahiran berfikir Keperihalan 6. memilih dan mengenal pasti Aras 3 ( i ) - merumus penanda wacana yang Membaca petikan dengan sebutan - mengesan kecondongan terdapat dalam teks dan intonasi yang betul dan menarik. pendapat 7. mencatat nota dalam bentuk - mengkategori grafik. 5.2 Membaca kuat teks prosa Aras 1 ( ii ) - menyusun atur dan puisi dengan sebutan Menceritakan isi bahan yang dibaca b. Kajian Masa Depan dan intonasi yang betul dan - kajian masa lampau lancar serta memahami Aras 3 ( i ) c. Kecerdasan Pelbagai perkara yang dibaca. Membaca lancar teks pelbagai laras - visual ruang bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. .
 • 19. 6.2 Mengenal pasti pelbagai Aras 1 ( i ) genre. Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre. Aras 2 ( i ) Mengenal pasti kata, frasa, peribahasa, dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre. Aras 3 ( i ) Menjelaskan cirri penulisan yang baik berdasarkan sesuatu genre8.3 Menulis perkataan dan ayat Aras 1 ( i ) dengan tulisan berangkai Menulis perkataan dengan tulisan yang kemas. berangkai yang kemas dan cantik.8.5 Mengenal pasti dan Aras 1 ( i ) menggunakan penanda Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang sesuai dalam wacana yang terdapat dalam teks yang satu perenggan atau antara dibaca. perenggan dalam sebuah karangan.9.2 Mengenal pasti maklumat Aras 2 ( i ) dan mencatat nota daripada Mencatat nota dalam bentuk grafik bahan yang didengar dan dibaca.
 • 20. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAKTEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Pada akhir unut ini murid dapat: 5.1 Membaca perkataan dan Aras 1 ( i ) Tatabahasa MINGGU . ayat dengan sebutan dan Membaca perkataan, frasa dan ayat - Kata bantu 18 1. menghubungkaitkan idea intonasi yang betul dan yang mengandungi ayat tunggal dan - Kata penguat antara perenggan dengan memahami perkara yang ayat majmuk dengan sebutan dan - Kata sapaan penanda wacana. dibaca. intonasi yang betul. - Kata seru TEMA: 2. menyusun dan membetulkan UNIT 5 kesilapan struktur ayat dalam Aras 1 ( ii ). Pengisian Kurikulum Hargai teks. Menerangkan makna perkataan, frasa i. IlmuWarisan Kita 3. menerangkan makna dan ayat. - Sejarah perkataan, frasa dan ayat. - Kebudayaan 4. membaca lancar sesuatu 8.5 Mengenal pasti dan Aras 1 ( i ) - Kajian Tempatan TAJUK: bahan dengan sebutan dan menggunakan penanda Memilih dan mengenal pasti penanda Rendang intonasi yang betul. wacana yang sesuai dalam wacana yang terdapat dalam teks yang ii. NIlai Murni Daging 5. memilih dan mengenal pasti satu perenggan atau antara dibaca. - Hemah tinggi penanda wacana yang perenggan dalam sebuah - Kerajinan terdapat dalam teks karangan. Aras 3 ( i ) - Kesyukuran 6. menulis karangan fakta Menghubungkaitkan idea antaraPENULISAN: dengan ayat yang gramatis. perenggan dengan penanda wacana. iii. KBT Biografi Menghasilkan penulisan Aras 1 ( ii ). a. Kemahiran berfikir pelbagai genre (prosa dan Menyusun isi mengikut perenggan - merumus puisi) termasuk e-mel yang bagi menghasilkan karangan yang - mengesan kecondongan mudah, menarik dan lengkap. pendapat bermakna. - mengkategori - menyusun atur Mengedit dan memurnikan hasil Aras 2 ( i ) b. Kajian Masa Depan penulisan. Mengenal pasti dan membetulkan - kajian masa lampau struktur ayat. c. Kecerdasan Pelbagai - visual ruang
 • 21. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAKTEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Pada akhir unut ini murid dapat: 1.2 Bertanya dan menjawab Aras 1 ( ii ) Tatabahasa MINGGU tentang sesuatu perkara Mengemukakan soalan dengan kata - Kata seru 19 1. mengemukakan soalan secara bertatasusila. tanya dan tanpa kata Tanya untuk - Tanda baca dengan kata tanya dan tanpa mendapatkan maklumat. - Penanda wacana kata Tanya untuk - Imbuhan TEMA: mendapatkan maklumat. 1.4 Menyatakan permintaan Aras 1 ( i ) - Frasa UNIT 5 2. memilih serta menggunakan secara berterus terang dan Memilih serta menggunakan kata danPengalaman kata dan ayat yang sesuai meyakinkan dengan ayat yang sesuai untuk menyatakan Pengisian Kurikulum Indah untuk menyatakan menggunakan intonasi dan sesuatu permintaan. i. Ilmu permintaan. paralinguistik yang sesuai - Kajian Tempatan 3. menggunakan mimik muka untuk menguatkan Aras 1 ( ii ) - Geografi TAJUK: yang sesuai semasa permintaan, Menggunakan mimik muka yang - EkonomiPengalaman mengemukakan permintaan. sesuai semasa mengemukakan di Gunung 4. mengajukan hasrat dengan permintaan. ii. NIlai MurniMahchincang ungkapan yang sesuai. - Bersyukur 5. menyatakan sebab dan akibat Aras 1 ( iii ) untuk menyokong sesuatu Memohon pertimbangan untuk iii. KBT permintaan. memenuhi sesuatu permintaan. a. Kemahiran berfikirPENULISAN: - mengkategori Keperihalan Aras 2 ( i ) b. Kajian Masa Depan Mengajukan hasrat dengan ungkapan - Pembelajaran yang sesuai. Konstruktivisme Aras 3 ( i ) Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan.
 • 22. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAKTEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Pada akhir unut ini murid dapat: 5.1 Membaca perkataan dan Aras 3 ( i ) Tatabahasa MINGGU ayat dengan sebutan dan Membaca petikan dengan sebutan dan - Kata seru 20 1. membaca teks dengan intonasi yang betul dan intonasi yang brtul dan menarik. - Tanda baca sebutan dan intonasi yang memahami perkara yang - Penanda wacana brtul dan menarik dibaca. Aras 3 ( ii ) - Imbuhan TEMA: 2 menyatakan makna Menjelaskan makna perkataan - Frasa UNIT 5 perkataan mengikut konteks. mengikut konteks.Pengalaman 3. menjawab soalan Pengisian Kurikulum Indah pemahaman berdasarkan teks 5.2 Membaca kuat teks prosa Aras 3 ( ii ) i. Ilmu dengan betul. dan puisi dengan sebutan Menjawab soalan pemahaman - Kajian Tempatan 4. menyatakan perbezaan dan intonasi yang betul dan berdasarkan teks yang dibaca. - Geografi TAJUK: format karangan pelbagai lancar serta memahami - EkonomiPengalaman di genre. perkara yang dibaca. Sandakan 5. membetulkan kesalahan frasa ii. NIlai Murni dan struktur ayat. 6.2 Mengenal pasti pelbagai Aras 1 ( i ) - Bersyukur 6. menulis ringkasan genre penulisan. Mengecam dan mengenal pasti format berdasarkan teks. pelbagai genre. iii. KBTPENULISAN: a. Kemahiran berfikirCatatan harian - mengkategori 10.2 Mengedit dan memurnikan Aras 2 ( i ) b. Kajian Masa Depan hasil penulisan. Mengenal pasti dan membetulkan - Pembelajaran struktur ayat. Konstruktivisme 10.3 Membuat ringkasan Aras 3 ( i ) daripada bahan yang Menulis ringkasan berdasarkan teks. didengar atau dibaca.
 • 23. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAKTEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Pada akhir unut ini murid dapat: 1.4 Menyatakan permintaan Aras 1 ( ii ) Tatabahasa MINGGU secara berterus terang dan Menggunakan mimik muka yang - Kata seru 21 1. membaca teks dengan meyakinkan dengan sesuai semasa mengemukakan - Tanda baca sebutan dan intonasi yang menggunakan intonasi dan permintaan. - Penanda wacana brtul dan menarik. paralinguistik yang sesuai - Imbuhan TEMA: 2. menulis ayat yang sesuai untuk menguatkan Aras 2 ( i ) - Frasa UNIT 5 bagi menghasilkan permintaan, Mengajukan hasrat dengan ungkapanPengalaman perenggan pengenalan, isi yang sesuai. Pengisian Kurikulum Indah dan penutup. i. Ilmu 3. menulis pebagai jenis Aras 3 ( i ) - Kajian Tempatan perenggan pendahuluan dan Menyatakan sebab dan akibat untuk - Geografi TAJUK: penutup yang bersesuaian menyokong sesuatu permintaan. - Ekonomi Perjalanan dengan tajuk.dengan Kereta 4. menulis karangan berformat. 5.1 Membaca perkataan dan Aras 3 ( i ) ii. NIlai Murni Api 5. menyatakan sebab dan akibat ayat dengan sebutan dan Membaca petikan dengan sebutan dan - Bersyukur untuk menyokong sesuatu intonasi yang betul dan intonasi yang brtul dan menarik. permintaan memahami perkara yang iii. KBT 6. mengajukan hasrat dengan dibaca. a. Kemahiran berfikirPENULISAN: ungkapan yang sesuai. - mengkategori Fakta 8.6 Membina wacana yang Aras 1 ( i ) b. Kajian Masa Depan sempurna bagi keseluruhan Mengenal pasti isi yang sesuai sebagai - Pembelajaran karangan. kerangka penulisan. Konstruktivisme Aras 1 ( ii ) Mengenal pasti ayat yang sesuai bagi menghasilkan perenggan pengenalan, isi dan penutup. Aras 2 ( i ) Membuat pebagai jenis perenggan pendahuluan dan penutup yang bersesuaian dengan tajuk. Aras 3 ( i ) Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format..
 • 24. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA/ IMPAKTEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM MINGGU Pada akhir pengajaran 1.4 Menyatakan permintaan secara Aras 3 Sistem Bahasa 22 dan pembelajaran ini berterus-terang dan menyakinkan i) Menyatakan sebab dan akibat i)Tatabahasa murid-murid dapat: dengan menggunakan intonasi dan untuk menyokong sesuatu Imbuhan apitan peR- paralinguistik yang sesuai untuk permintaan. …-an TEMA: 1. Bercerita dengan menguatkan permintaan. kata bilangan RAKYAT menggunakan bahasa ii)Sebutan dan intonasi CERGAS yang sesuai dan tepat. Intonasi ulasan selari NEGARA 2.1 Bercerita dengan menggunakan Aras 2 MAJU 2.Menyampaikan kata,frasa,ayat sebutan,intonasi yang ii) Menyatakan ramalan kesudahan iii) Kosa kata maklumat dengan baik,jelas dan teratur. sesuatu peristiwa dengan bahasa mendahului, ungkapan yang sesuai. yang betul. menghambat kencang,bencana TAJUK: 3.Menyampaikan 2.2 Melakukan sesuatu perkara denganPertandingan maklumat penting menggunakan bahasa yang sesuai dan Aras 2 iv)PengisianPerahu Layar tentang bahan yang tepat. i) Menyampaikan maklumat penting Kurikulum diberikan. tentang sesuatu perkara. i)Ilmu :Geografi K.TempatanPenulisan: 4.Menyatakan sebabPengumuman dan akibat untuk 3.1 Menyampaikan maklumat tentang Aras 3 Nilai murni: menyokong sesuatu sesuatu perkara atau tajuk dengan (i) Menentukan fakta yang sesuai Bekerjasama permintaan. menggunakan kata, tentang sesuatu topik yang Semangat kesukanan Istilah,frasa,struktur ayat yang betul dibincangkan. 5.Menentukan fakta dan laras bahasa yang sesuai. (ii) Membentangkan maklumat yang v.KBT: Kontekstual yang sesuai tentang diperoleh dengan ayat yang tepat Kajian Masa Depan topik. . Kemahiran berfikir -mengkategori 4.1 Mengemukakan idea dan pendapat Aras 2 tentang sesuatu perkara secara (i) Mengemukakan pendapat bagi terperinci,jelas dan tersusun. menjelaskan idea tentang isu perbincangan.
 • 25. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA/ IMPAKTEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Pada akhir pengajaran 4.2 Mengemukan komen yang sesuai Aras 1 SISTEM BAHASAMINGGU :23 dan pembelajaran ini berdasarkan pemerhatian,pengalaman, i) Memberikan komen yang i)Tatabahasa murid-murid dapat : dan maklumat yang disampaikan oleh membina tentang sesuatu perkara. Sinonim, TEMA: pihak lain. kata bilangan RAKYAT 1.Menyatakan fakta Aras 1 penanda wacana CERGAS yang relevan dengan 6.5 Membaca pantas secara imbasan i) Menyatakan fakta yang relevan NEGARA perkara yang terdapat untuk mendapatkan maklumat khusus dengan perkara yang dikehendaki iii)Kosa kata MAJU teks. . dalam teks. kadet,acuh tak acuh, TAJUK: 2.Menyatakan komen Aras 2 mempromosikanMajulah Sukan tentang sesuatu isu i) Mengimbas fakta yang relevanuntuk Negara dengan jelas. daripada pelbagai bahan iii PENGISIAN KURIKULUM 3.Memilih dan engenal 7.2 Membaca dan mengenal pasti Aras 1 I)Ilmu:Geografi,KT Penulisan : pasti penanda wacana perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya i) Mengecam diksi,istilah dan ayat Biografi yang terdapat dalam bahasa daripada teks sastera dan bukan yang memberi kesan dengan sesuatu teks. sastera yang dapat membawa menyatakan sebab. Iv KBT kesan tertentu kepada pembaca -Kemahiran berfikir 4.Mengimbas fakta . mengkategori daripada pelbagai bahan 8.5 Mengenalpasti dan menggunakan Aras 1 membuat keputusan untuk mengukuhkan penanda wacana yang sesuai dalam i) Memilih dan mengenal pasti Kajian Masa Depan maklumat. satu perenggan dalam sesebuah penanda wacana yang terdapat karangan. dalam teks V Nilai: 5.Mengecam dan Semangat kesukanan menyatakan maklumat Kajian masa depan yang terdapat dalam teks. 6.5 Membaca pantas secara imbasan Aras 3 untuk mendapatkan maklumat khusus. i) Mengumpul maklumat secara imbasan
 • 26. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA/ IMPAKTEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Aras 3 SISTEM BAHASAMINGGU 24 Pada akhir pengajaran 8.5 Mengenal pasti dan menggunakan i) Menghubungkaitkan idea antara i)Tatabahasa dan pembelajaran ini penanda wacana yang sesuai dalam perenggan dengan penanda wacana Penanda wacana,ayat TEMA: murid-murid dapat: satu perenggan atau antara perenggan aktif/ayat asif,k.sendi RAKYAT dalam sesebuah karangan. nama Intonasi dan CERGAS 1.Mengumpulkan sebutan Intonasi NEGARA maklumat untuk Aras 2 dialog MAJU membuat keputusan. i) Mencatatkan idea utama dan idea 10.3 Membuat ringkasan daripada sokongan yang terdapat dalam ii)Kosa kata 2.Menghubungkaitkan bahan yang didengar dan dibaca. petikan yang didengar dan dibaca mewarisi,dicungkil,inTAJUK : idea antara perenggan dalam bentuk linear. sentif,atlet,memperunSukan dan penanda wacana. tukkanMengharumkan Aras 2Nama Negara 3.Mencatat idea utama 11.2 Mengulas karya bukan sastera ii) Menjelaskan mesej dan nilai yang iii)PENGISIAN dan idea sokongan yang dari aspek Penggunaan perkataan, idea, terdapat dalam teks. KURIKULUMPenulisan : terdapat dalam sesuatu ayat, wacana dan nilai, dan pengajaran. iv)IlmuDialog petikan. :PJK,Geografi 4.Menulis ringkasan Aras 3 ii)Nilai:Patriotisme, berdasarkan sesuatu 10.3 Membuat ringkasan daripada i) Menulis ringkasan berdasarkan Semangat Kesukanan teks. bahan yang teks yang didengar atau dibaca. didengar dan dibaca. vKBT: Kemahiran Berfikir -mengkategorikan Kajian Masa Depan
 • 27. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA/ IMPAKTEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUMMINGGU 25 Pada akhir pengajaran 1.5 Memberikan penjelasan tentang Aras 2 Sistem Bahasa dan pembelajaran ini sesuatu perkara yang tersurat dan i) Menerangkan maklumat yangTEMA: murid-murid dapat: tersirat tersurat dan tersirat tentang sesuatu i)TatabahasaHASIL TANI peristiwa. SinonimMENINGKAT 1.Menerangkan Intonasi dan sebutanKAN maklumat yang Aras 3 LakonanEKONOMI tersurat dan tersirat i) Mengusul periksa andaian untuk tentang sesuatu menjelaskan perkara yang tersurat ii)Kosa kataTAJUK : peristiwa. dan tersirat. mengandar,mengendPeristiwa di ong,mengusung,menjLadang 2.Mencatat idea yang 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan Aras 2 injingKelapa Sawit terdapat pada bahan menggunakan tulisan berangkai yang i) Menulis ayat dengan tulisan bacaan. kemas. berangkai yang kemas dan cantik. PengisianPenulisan KurikulumKeperihalan 3.Mengusul periksa 4.4 Menyatakan pilihan untuk i)Ilmu:Ekonomi, sesuatu andaian untuk menerima atau menolak pandangan Aras 3 Geografi menjelaskan sesuatu dan pendapat dalam perundingan bagi i) Meneliti tawaran untuk membuat ii)Nilai:Patriotisme, perkara. mencapai kata sepakat. pilihan. Baik hati 4.Mengenal pasti 10.1Menghasilkan penulisan pelbagai Aras 3 iii)KBT: tawaran untuk membuat genre termasuk e-mel yang mudah, i) Menulis ringkasan berdasarkan Kem.Berfikir- pilihan. menarik dan bermakna. tajuk yang diberikan. membuat analogi Kajian Masa Depan- 2.2Melaporkan sesuatu perkara dengan Aras 3 BCB menggunakan bahasa yang sesuai dan i) Mengemukakan cadangan untuk tepat. menyelesaikan masalah. 9.3 Menyusun maklumat daripada Aras 1 nota atau catatan hasil daripada bahan i) Menulis maklumat mengikut yang didengar atau dibaca secara prosedur yang betul. kohesif.
 • 28. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA/ IMPAKTEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUMMINGGU 26 Pada akhir pengajaran 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi Aras 2 SISTEM BAHASA dan pembelajaran ini utama dan isi sampingan daripada teks. i) Membaca dan mengecam isi i)TatabahasaTEMA: murid-murid dapat: penting dan isi sampingan daripada Sinonim,imbuhanHASIL TANI pelbagai bahan bacaan. awalan,imbuhanMENINGKAT 1.Mengenalpasti kata, apitanKAN frasa,peribahasa dan 6.4 Membaca pantas secara luncuran Aras 2EKONOMI ayat yang biasa untuk mendapatkan maklumat secara i) Menyatakan maklumat secara ii)Kosa kata digunakan dalam menyeluruh. tentang sesuatu teks yang dibaca. isirung,menggerakkaTAJUK : sesuatu genre. n,diproses,reput,unik,Kelapa Manfaat,pelaksanaanSawit 2.Menyatakan alasan 9.2 Mengenal pasti maklumat dan Aras 2 untuk menerima dan mencatat nota daripada bahan yang i) Mencatat nota dalam bentuk PENGISIAN menolak sesuatu didengar dan dibaca. grafik. KURIKULUMPenulisan: alasan. i)Ilmu:Fakta Geografi,Ekonomi 3.Menyatakan ii)Nilai: pengajaran daripada Patriotisme,Kebersih cerita. 6.2 Mengenal pasti pelbagai genre Aras 2 an penulisan. i) Mengenal pasti kata, frasa, 4.Menyatakan peribahasa, iii)KBT pandangan secara dan ayat yang digunakan dalam Kecerdasan keseluruhan tentang sesuatu genre. Pelbagai- bahan yang dibaca. interpersonal Kajian Masa Depan 5.Menulis pelbagai ayat yang diperdengarkan. 6.Menulis karangan berdasarkan tajuk.
 • 29. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA/ IMPAKTEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUMMINGGU 27 Pada akhir pengajaran 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat Aras 3 SISTEM BAHASA dan pembelajaran ini dengan sebutan dan intonasi yang betul i) Membaca petikan dengan sebutan i)Tatabahasa TEMA: murid-murid dapat: dan memahami perkara yang dibaca. yang betul dan intonasi yang Tanda Bacaan,HASIL TANI menarik. peribahasa,kata sendiMENINGKAT 1.Berbincang dengan "di",imbuhanKAN sopan untuk Aras 1 "di",membinaEKONOMI Mendapatkan 9.1 Mengimlak (mengambil rencana) i) Menulis maklumat mengikut ayat,kata ganda persetujuan semasa teks yang diperdengarkan. prosedur berurusan. ii)Kosa kataTAJUK : Aras 2 tiram,kembung,pelepHasil Pertanian 2.Menulis ayat dengan i) Menulis pelbagai ayat yang ah,tengkujuh,runtuh, tulisan berangkai yang diperdengarkan. tandan kemas dan cantik. 10.3 Membuat ringkasan daripada Aras 1 PENGISIAN 3.Mengemukakan bahan yang i) Menulis ringkasan berdasarkan KURIKULUMPenulisan : cadangan untuk didengar dan dibaca. teks yang didengar dan dibaca. i)Ilmu:Dialog menyelesaikan sesuatu Geografi,Ekonomi masalah. i)Ilmu: Geografi,Ekonomi 4.Menulis maklumat 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan Aras 3 mengikut prosedur yang semasa menjalankan transaksi dalam i) Berunding dengan sopan untuk ii)Nilai: betul. urusan harian untuk mendapatkan mendapatkan persetujuan semasa Patriotisme,Kebersih barangan dan perkhidmatan. berurusan. an 9.1Mengimlak teks yang Aras 3 iii)KBT: Kecerdasan diperdengarkan. i) Mengambil imlak teks yang pelbagai – diperdengar interpersonal
 • 30. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA/ IMPAKTEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUMMINGGU 28 Pada akhir pengajaran 2.1Bercerita dengan menggunakan Aras 3 dan pembelajaran ini kata,frasa,ayat serta sebutan dan i) Mempersembahkan cerita dengan SISTEM BAHASA TEMA: murid-murid intonasi yang baik, jelas, dan sebutan, intonasi, dan penghayatanYANG BAIK teratur. yang sesuai. i)TatabahasaJADIKAN 1.Membaca lancar Kata nafi,simpulanTELADAN bahan sastera dan bukan ii) Menghuraikan sesuatu perkara bahasa,penanda sastera dengan sebutan, yang didengar dengan bahasa yang wacana intonasi yang betul, dan betul. ii)Intonasi danTAJUK : gaya pnyampaian yang sebutanMonyet menarik. Intonasi berceritayang Pintar 3.3 Menyampaikan maklumat kepada Aras 2 iii)Kosa kata 2.Mempersembahkan pihak dalam aktiviti yang terancang. i) Mengemukakan idea tentang ganas,sampuk,herdik,Penulisan : cerita &menghuraikan sesuatu tema dengan wacana yang berapi-api,bahamDialog sesuatu yang didengar sesuai. dengan intonasi yang PENGISIAN betul dan penghayatan KURIKULUM yang sesuai. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi Aras 1 i)Ilmu: dengan sebutan dan intonasi yang betul i) Membaca lancar bahan sastera dan Kesusasteraan 3.Mengemukakan idea dan lancar serta memahami perkara bukan sastera dengan sebutan dan tentang sesuatu tema yang dibaca. intonasi yang betul. ii)Nilai: Baik dengan wacana yang hati,keberanian sesuai. iii)KBT: Kem. 4.Menyatakan watak 11.3 Mengulas karya bukan sastera Aras 1 Berfikir- dan perwatakan dalam yang mudah secara umum dari aspek i) Mengecam watak yang terdapat mencirikan,membuat karya. tema dan persoalan, watak dan dalam teks. analogi perwatakan,nilai dan pengajaran dan ii) Mengenal pasti perwatakan yang 5.Menyusun peristiwa gaya bahasa. terdapat dalam teks. yang terdapat dalam teks.
 • 31. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA/ IMPAKTEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Pada akhir pengajaranMINGGU 29 dan pembelajaran ini 5.2 Membaca kuat perkataan dan ayat Aras 2 SISTEM BAHASA murid-murid dapat : dengan sebutan dan intonasi yang betul i) Membaca lancar bahan sastera i)TatabahasaTEMA: dan memahami perkara yang dibaca. dengan gaya dan penyampaian Antonim,Sinonim,KaYANG BAIK 1.Mengenal pasti kata, ta kerja aktif /kataJADIKAN frasa,peribahasa, dan 7.1Membaca dan menerangkan kerja pasifTELADAN ayat yang biasa maksud kandungan teks yang tersurat Aras 2 ii)Intonasi dan digunakan dalam dan tersirat. i) Menjelaskan maksud tersurat dan sebutan penulisan. tersirat berdasarkan bahan iii)Kosa kataTAJUK : insaf,menyembelih,hPak Senik 2.Membuat kesimpulan Aras 3 arum,kazat.lembutInsaf atau menjelaskan i) Membuat kesimpulan tentang maksud yang maksud tersurat dan tersirat PENGISIANPenulisan : tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan KURIKULUMCereka berdasarkan bahan bukan grafik. i)Ilmu: grafik dan bukan grafik. Kesusasteraan ii)Nilai: Baik 3.Menjelaskan makna hati,keberanian mengikut konteks. Aras 2 6.2 Mengenal pasti pelbai genre i) Mengenal pasti frasa, kata iii)KBT: Kem. 4.Menyatakan dan penulisan. ,peribaha dan ayat yang biasa Berfikir- mengulas perkara digunakan dalam sesuatu genre mencirikan,membuat menarik dalam karya penulisan. analogi kecerdasan Pelbagai- 11.3 Mengulas karya bukan sastera Aras 2 verbal linguistic dari aspek penggunaan perkataan,idea, i) Menyusun peristiwa yang terdapat ayat, wacana, dan nilai pengajaran. Dalam teks.
 • 32. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA/ IMPAKTEMA /TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUMMINGGU 30 11.1Menyatakan pandangan tentang Aras 3 SISTEM BAHASA perkara yang menarik dalam sesebuah i)Mengulas perkara yang menarik TEMA: karya. dalam karya. i)TatabahasaYANG BAIK Sinonim,kata pemeriJADIKAN 11.2 Mengulas karya bukan sastera Aras 2 ii)Intonasi danTELADAN dari aspek penggunaan perkataan, idea, ii)Menjelaskan mesej dan nilai yang sebutan Pada akhir pengajaran ayat, wacana dan nilai pengajaran. terdapat dalam teks. Intonasi ayat dan pembalajaran iniTAJUK : murid-murid 11.3 Mengulas karya bukan sastera Aras 3 iii)Kosa kataApai Saloi dapat: yang mudah secara umum dari aspek i)Mengemukakan pendapat tentang diajak,ternampak tema dan persoalan watak dan msj dan nilai yang terdapat dalam prosa 1.Menyatakan persoalan perwatakan. teks.Penulisan: dan menghubungkaitkan Aras 3 PENGISIANCerita tema dengan persoalan ii)Menghubungkaitkan tema dengan KURIKULUM dalam teks. persoalan yang terdapat dalam teks. i)Ilmu: iii)Mengulas tema dan persoalan Kesusasteraan 2.Mengulas tema dan yang erdapat dalam teks. ii)Nilai: Baik hati persoalan yang terdapat iii)KBT: Kem. dalam teks. 8.2 Membina dan menulis ayat Aras 3 Berfikir tunggal dan ayat majmuk dalam i)Menulis karangan prosa. Kecerdasan Pelbagai 3.Menjelaskan pendapat sesuatu penulisan teks tentang tentang mesej dan nilai sesuatu tajuk. yang terdapat dalam teks. 11.1Menyatakan pandangan tentang Aras 2 perkara yang menarik dalam sesebuah i)Menyatakan pendapat tentang 4.Menulis karangan karya. perkara yang menarik. prosa. Aras 1 5.1Membaca kuat perkataan dan ayat i)Membaca perkataan, frasa, ayat dengan sebutan dan intonasi yang yang mengandungi ayat tunggal dan betul. ayat majmuk dengan sebutan yang betul.
 • 33. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA/ IMPAKTEMA /TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Pada akhir pengajaran 4.3 Mengemukakan hujah untuk Aras 2 Tatabahasa – Maksud MINGGU 31 dan pembelajaran ini, menyokong atau menentang sesuatu i. Memberikan pendapat dengan frasa, kata penguat, murid-murid dapat : pendirian dengan memberikan alasan alasan tentang sesuatu topik. makna perkataan, yang sesuai secara sopan dalam aktiviti kata bilangan, kata TEMA: 1. Memberikan sebab yang terancang Aras 3 LESTARI dan akibat untuk i. Menyokong sesuatu tajuk dengan Kosa Kata - ALAM menolak atau mengemukakan sesuatu pencemaran, menerima pendapat perbincangan. anugerah, kitar dengan jelas. semula, gelodak, TAJUK: 2. Menyampaikan Aras 2 PENGISIANAlam Ceria Kita maklumat penting 4.4 Menyatakan pilihan untuk i. Menyatakan sebab dan akibat KURILKULUM Selesa tentang bahan yang menerima atau menolak pandangan untuk menerima atau menolak Pendidikan Jasmani diberikan . dan pendapat dalam perundingan bagi sesuatu pendapat. dan Kesihatan, 3. Menulis karangan mencapai kata sepakat. Kajian Tempatan, berdasarkan tajuk Aras 3 Geografi, Pendidikan yang berkesan. i. Mengemukakan alas an untuk Alam Sekitar Penulisan : 4. Memberikan komen menerima atau menolak sesuatu Keperihalan yang membina pendapat. Nilai Murni – tentang suatu Bekerjasama, perkara. kewarganegaraan, 11.2 Mengulas karya bukan sastera Aras 1 mencintai Negara dari aspek penggunaan perkataan, idea, ii. Menyatakan pandangan tentang sendiri, ayat, wacana dan nilai pengajaran. mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. KBT:Mengkategori, membuat inferens, membuat keputusan, mengenalpasti sebab dan akibat, menjana idea.
 • 34. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA/ IMPAKTEMA /TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Pada akhir pengajaran Tatabahasa –MINGGU 32 dan pembelajaran ini, 5.2 Membaca kuat teks prosa dan Aras 2 Maksud frasa, kata murid-murid dapat : puyisi dengan sebutan dan intonasi yan i. Membaca lancar bahan sastera penguat, makna TEMA: betul dan lancar serta memahami dengan gaya dan penyampaian yang perkataan, LESTARI Memberikan pendapat perkara yang dibaca. menarik. kata bilangan, kata ALAM tentang tajuk ajektif, kata majmuk, dengan alasan yang 4.1 Mengemukakan idea dan pendapat Aras 2 jelas. tentang sesuatu perkara secara i. Mengemukakan pendapat bagi Kosa Kata - Membaca lancar terperinci, tepat dan tersusun. menjelaskan idea tentang isu pencemaran, TAJUK: pelbagai teks perbincangan. anugerah, kitarBumi Tercemar dengan sebutan, semula, gelodak, intonasi dan gaya 10.2 Menghasilkan penulisan pelbagai Aras 3 fauna, karbon penyampaian yang genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel i. Menulis karangan berdasarkan dioksida, Penulisan : menarik. yang mudah, menarik dan bermakna. tajuk yang diberikan. Pengisian Syarahan Mengemukakan Kurikulum – pendapat bagi Pendidikan Jasmani menjelaskan idea 7.2 Membaca dan mengenal pasti Aras 3 dan Kesihatan, tentang teks yang perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya i. Mengklasifikasikan Kajian tempatan, , diberikan. bahasa daripada teks sastera dan bukan pelbagai jenis ayat yang Mengenal pasti ayat sastera yang dapat memabawa kesan memberikan kesan Nilai Murni – yang memberikan tertentu kepada pembaca. dengan mengemukakan Bekerjasama, kesan dengan alasan kewarganegaraan, memberikan alasan. mencintai Negara sendiri, , KBT – Mengkategori, membuat inferens, keputusan, sebab dan akibat, menjana idea.
 • 35. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA/ IMPAKTEMA /TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUMMINGGU 33 Pada akhir pengajaran Tatabahasa – dan pembelajaran ini, 10.2 Menghasilkan penulisan pelbagai Aras 3 Maksud frasa, kata TEMA: murid-murid dapat : genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel i. Menulis karangan berdasarkan penguat, makna LESTARI yang mudah, menarik dan bermakna. tajuk yang diberikan. perkataan, ALAM 1. Menyatakan kata ajektif, pendapat tentang Kosa Kata - mesej dan nilai 8.6 Membina wacana yang sempurna Aras 2 pencemaran, yang terdapat bagi keseluruhan karangan i. Membuat pelbagai jenis perenggan anugerah, kitar TAJUK: dalam teks. pendahuluan dan perenggan penutup semula, gelodak, Pencemaran 2. Membina pelbagai yang bersesuaian dengan tajuk. perenggan yang Pengisian sesuai dengan tajuk Kurikulum – Penulisan : yang diberikan. Pendidikan Jasmani Fakta, 3. Membentangkan dan Kesihatan, Surat Rasmi pendapat bagi Kajian Tempatan, menjelaskan 11.2 Mengulas karya bukan sastera Aras 3 Nilai Murni – persoalan dengan dari aspek penggunaan perkataan, idea, i. Mengemukakan pendapat tentang Bekerjasama, bahasa yang ayat, wacana dan nilai pengajaran mesej dan nilai yang terdapat dalam kewarganegaraan, bertatasusila. teks. mencintai Negara 4. Menyatakan mesej sendiri dan nilai yang 11.1 Menyatakan pandangan tentang Aras 2 terdapat dalam perkara yang menarik dalam sesebuah i. Menyatakan pendapat tentang Kemahiran bahan. karya. perkara yang menarik. Bernilai Tambah – 5. Menulis karangan Mengkategori, berdasarkan tajuk membuat inferens yang berkesan
 • 36. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA/ IMPAKTEMA /TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM MINGGU 34 Pada akhir pengajaran 3.1 Menyampaikan maklumat tentang Aras 1. Tatabahasa – Kata dan pembelajaran ini, sesuatu perkara atau tajuk dengan i. Mengumpulkan dan menyusun isi ganda, imbuhan TEMA: murid-murid dapat : menggunakan kata, istilah, frasa, penting daripada sesuatau topik yang akhirani KEAJAIBAN struktur ayat yang betul dan laras dibincangkan. ALAM 1. Menyampaikan dan bahasa yang sesuai. Kosa Kata - menyusun isi dipanggang,, jus, penting daripada Aras 3 ulam, merawat, TAJUK: sesuatu topik yang 8.6 Membina wacana yang sempurna i. Menulis karangan yang lengkap produksi, warkah,Sirih dan Pegaga dibincangkan. bagi keseluruhan karangan. bersesuai dengan format 2. Menyatakan isi Pengisian daripada pelbagai Aras 1 Kurikulum – Sains, Penulisan : sumber. 1.2 Bertanya dan menjawab tentang iii. Memberikan respon yang sesuai Perubatan,Karangan Fakta 3. Menyatakan diksi sesuatu perkara secara bertatasusila. terhadap soalan yang dikemukakan Astronomi dan ayat yang menarik daripada Nilai Murni – teks dengan berdedikasi, menyatakan sebab kerajinan, kerjasama 4. Membina ayat topik dan ayat huraian Aras 2 Kemahiran bagi menghasilkan 6.5 Membaca pantas secara imbasan i. Mengimbas fakta yang releven Bernilai Tambah – perenggan yang untuk maklumat khusus daripada pelbagai bahan untuk menyelesaikan kohesif. mengukuhkan maklumat. masalah, 5. Menyenaraikan membezakan ayat informatif fakta dengan dalam teks. pendapat
 • 37. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA/ IMPAKTEMA /TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM MINGGU 35 Pada akhir pengajaran 6.5 Membaca pantas secara imbasan Aras 1 Tatabahasa – dan pembelajaran ini, untuk maklumat khusus. i. Menyatakan fakta yang releven Kata ganda, TEMA: murid-murid dapat : dengan perkara yang dikehendaki imbuhan akhiran, KEAJAIBAN Mengumpulkan dalam teks. ayat tunggal, maksud ALAM pendapat yang perkataan sesuai terhadap 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi Aras 3 TAJUK: sesuatu persoalan. dengan sebutan dan intonasi yang ii. Menjawab soalan pemahaman Kosa Kata - Gamat dan Menyatakan diksi dan betul. berdasarkan teks yang dibaca. dipanggang,, jus, Rumpai Laut ayat yang menarik ulam, merawat, daripada teks selera, dengan menyatakan Penulisan : sebab PengisianSurat tidak rasmi Menyenaraikan ayat 1.5 Memberikan penjelasan tentang Aras 3 Kurikulum – Sains, informatif dalam sesuatu perkara yang tersurat dan i. Mengusul periksa andaian untuk Perubatan, teks. tersirat. menjelaskan perkara yang tersirat Astronomi Mengimbas fakta yang dan tersurat. sesuai daripada Nilai Murni – pelbagai bahan berdedikasi, untuk kerajinan, kerjasama mengukuhkan maklumat. Kemahiran Menulis karangan Bernilai Tambah – dengan ayat yang menyelesaikan gramatis. masalah, . membezakan fakta dengan pendapat,
 • 38. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA/ IMPAKTEMA /TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Pada akhir pengajaran SISTEM BAHASAMINGGU 36 dan pembelajaran ini, 10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai Aras 2 Tatabahasa – Kata murid-murid dapat : genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel i. i. Mengecam ayat informatif bilangan, Apitan, TEMA: yang mudah, menarik dan bermakna. dalam dalam teks. Penjodoh bilanganKEAJAIBAN Menyusun isi penting ALAM daripada sesuatu ii. Membina ayat topik dan ayat Kosa Kata - topik. huraian untuk menghasilkan dipanggang,, jus, Menyusun isi penting perenggan yang kohesif dengan ayat ulam, merawat, TAJUK: sesuatu topik. informatif. selera, Komet Menyusun isi mengikut samudera, perenggan bagi 10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai Aras 3 endapan, hadam, menghasilkan genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel i. Menulis karangan berdasarkan komet, karangan yang mudah, menarik dan bermakna. tajuk yang diberikan. Penulisan : Menyenaraikan ayat PengisianKarangan Fakta informatif dalam Kurikulum – Sains, Laporan teks 10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai Aras 1 Perubatan, Mengumpulkan genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel i. Mengenal pasti isi daripada Astronomi maklumat secara yang mudah, menarik dan bermakna. pelbagai sumber berdasarkan tajuk. imbasan untuk Nilai Murni – membuat ii. Menyusun isi mengikut perenggan berdedikasi, keputusan. bagi menghasilkan karangan yang kerajinan, kerjasama lengkap. Kemahiran Bernilai Tambah – menyelesaikan 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi Aras 2 masalah, dengan sebutan dan intonasi yang betul ii. Menyatakan isi penting membezakan dan lancar serta memahami perkara berdasarkan bahan yang dibaca. fakta dengan yang dibaca. pendapat
 • 39. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA/ IMPAKTEMA /TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Aras 2 Tatabahasa – kataMINGGU 37 Pada akhir pengajaran 2.2 Melaporkan sesuatu perkara i.Menyampaikan maklumat penting dasar, kata dan pembelajaran ini, dengan menggunakan bahasa yang tentang sesuatu perkara. berimbuhan, makna murid-murid dapat : sesuai dan tepat. perkataan, bandingan TEMA: semacam, kata ERA SAINS 1. Menyatakan adjektif, ayat tunggal, DAN pendapat sendiri 4.3 Mengemukakan hujah untuk Aras 2 ayat majmuk,TEKNOLOGI dalam sesuatu menyokong atau menentang sesuatu i. Memberikan pendapat dengan alas perbincangan. pendirian dengan memberikan alasan an tentang sesuatu topik. Kosa Kata – 2. membina ayat topik yang sesuai secara sopan dalam aktiviti memprogramkan, TAJUK: dan ayat huraian yang terancang. mengaktifkan, Pertandingan berdasarkan isi komponen, litar, Robotik yang diberikan. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang Aras 2 berfungsi, robotik, 3. Membuat ramalan sesuatu perkara atau tajuk dengan i.Menyusun isi penting berdasarkan tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, Pengisian Kurikulum Penulisan : yang diberi. stuktur ayat yang betul dan laras ii. Menyampaikan isi penting sesuatu – Ilmu – Sains, Kem Laporan 4. Menulis karangan bahasa yang sesuai. topik secara tersusun dengan bahasa Hidup, Kajian berdasarkan tajuk yang mudah. Tempatan. yang diberikan Nilai – Kerajinan, 11.1 Menyatakan pandangan tentang Aras 2 rasional, berdikari perkara yang menarik dalam sesebuah i. Menyampaikan pendapat tentang karya. perkara yang menarik. KBT: Teknologi Maklumat dan Kom, Kajian masa Depan, Kem Belajar Cara 8.4 Membina dan membina ayat topik Aras 1 Belajar dan ayat huraian berdasarkan sesuatu ii. Mengenal pasti isi yang seuai perkara. dengan tajuk
 • 40. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA/ IMPAKTEMA /TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Aras 2 Tatabahasa – kataMINGGU 38 Pada akhir pengajaran 6.6 Membuat ramalan tentang sesuatu i. Membuat ramalan berdasarkan idea dasar, makna dan pembelajaran ini, cerita atau berdasarkan maklumat yang yang berkaitan dengan cerita dan isu perkataan, bandingan TEMA: murid-murid dapat : diberikan dalam bahan ilmu. yang diberikan. semacam, kata ERA SAINS adjektif, ayat tunggal, DAN 1. Menyusun Aras 1 ayat majmuk, ayatTEKNOLOGI maklumat penting i. Mengumpulkan maklumat daripada Tanya, ayat penyata,, untuk membuat bahan yang dibaca untuk membuat ayat perintah laporan. ramalan. TAJUK: 2. Mengulas perkara Kosa Kata –Basikal Bestari yang baik dalam ii. Menentukan kesesuaian maklumat memprogramkan, cerita. yang terdapat dalam teks untuk mengaktifkan, 3. Menjelaskan membuat ramlan. komponen, litar, Penulisan : maksud tersurat dan berfungsi, robotik, Autobiografi tersirat berdasarkan 9.2 Mengenalpasti maklumat dan Aras 1 kategori, sumo, bahan yang dibaca. mencatat nota daripada bahan yang ii. Memilih dan menulis idea yang kreatif, saiz, kriteria 4. Menulis maklumat didengar dan dibaca. terdapat dalam petikan yang dibaca daripada petikan atau didengar. Pengisian Kurikulum dalam bentuk – Ilmu – Sains, Kem grafik. Hidup, Kajian 5. Mengemukakan Tempatan. pendapat tentang 11.1 Menyatakan pandangan tentang Aras 3 mesej dan nilai perkara yang menarik dalam sesebuah i. Mengulas perkara yang menarik Nilai – Kerajinan, daripada bahan karya. dalam karya. rasional, berdikari yang diberikan. 6. Menulis karangan Kem. Bernilai berdasrkan tajuk Tambah – Kem. yang diberikan. Teknologi Maklumat dan Kom, Kajian masa Depan
 • 41. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA/ IMPAKTEMA /TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Pada akhir pengajaran Tatabahasa – kataMINGGU 39 dan pembelajaran ini, 9.2 Mengenal pasti maklumat dan Aras 3 adjektif, ayat tunggal, murid-murid dapat : mencatat nota daripada bahan yang i. Mendengar dan menyenaraikan ayat majmuk, ayat TEMA: didengar atau dibaca. idea utama dan idea sokongan yang Tanya, ayat penyata,, ERA SAINS 1. Menyampaikan terdapat dalam petikan. ayat perintah DAN maklumat penting Sistem Ejaan – EjaanTEKNOLOGI tentang sesuatu 7.1 Membaca dan menerangkan Aras 1 kata dasar dan kata perkara. maksud kandungan teks yang tersurat i. Membuat dan menyatakan andaian terbitan. 2. Membaca untuk dan tersirat. tentang sesuatu perkara yang tersirat TAJUK: mengumpulkan berdasarkan maklumat yang tersurat. Kosa Kata –Hasil Ciptaan maklumat bagi memprogramkan, Sains dan membuat ramalan. mengaktifkan, Teknologi 3. Mengemukakan 9.3. Menyusun maklumat daripada Aras 2 komponen, litar, cadangan bagi nota atau catatan hasil daripada bahan i. Menyusun maklumat yang penting berfungsi, robotik, menyelesaikan didengar atau dibaca secara kohesif. yang terdapat dalam bahan grafik.. kategori, sumo, Penulisan : masalah kreatif, saiz, kriteria berdasarkan sesuatu Autobiografi perkara denganayat Pengisian Kurikulum yang jelas. – Ilmu – Sains, Kem 4. Menyatakan 11.2 Mengulas karya bukan sastera Aras 3 Hidup, Kajian andaian perkara dari aspek penggunaan perkataan, idea, i. engemukakan pendapat tentang Tempatan. yang tersirat ayat, wacana dan nilai dan pengajaran. mesej dan nilai yang terdapat dalam berdasarkan teks. Nilai – Kerajinan, maklumat tersurat. rasional, berdikari 5. Menulis karangan berdasarkan tajuk KBT: – Kem. yang diberikan. Teknologi Maklumat 6. Membaca untuk dan Kom, Kajian mengumpulkan masa Depan, Kem maklumat bagi Belajar Cara Belajar membuat ramalan.
 • 42. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA/ IMPAKTEMA /TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Pada akhir pengajaran Aras 2 Tatabahasa – MINGGU 40 dan pembelajaran ini, 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi i. Membaca lancar bahan sastera Antonim, Sinonim, murid-murid dapat : dengan sebutan dan intonasi yang betul dengan gaya dan penyampaian yang Kata sendi nama, TEMA: dan lancar serta memahami perkara menarik. Penanda wacana, WAWASAN 1. Memberi respons yang dibaca. Ayat Tanya, KITA tentang sesuatu isu Sebutan dan yang dibincangkan 11.1 Menyatakan pandangan tentang Aras 2 intonasi.Intonasi ayat dengan perkara yang menarik dalam sesebuah i. Menyampaikan pendapat tentang Tanya,. TAJUK: mengemukakan karya. perkara yang menarik.Membaca Untuk alasan yang sesuai. Kosa Kata - berleter, Menguasai 2. Membaca lancar keliru, ustaz, Dunia bahan sastera 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai Aras 3 samudeara, terokai, dengan gaya berdasarkan pemerhatian, pengalaman i. Mengemukakan teguran yang pelosok, jelajahi, penyampaian yang dan maklumat yang disampaikan oleh positif berdasarkan maklumat yang minda, simulasi, Penulisan : menarik dan pihak lain. diperoleh situasi. menjawab soalanKarangan Fakta pemahaman Pengisian Kurikulum berdasarkan teks Ilmu – Kajian yang dibaca. Tempatan. 3. Memilih ayat 4.1 Mengemukakan idea dan pendapat memberikan kesan tentang sesuatu perkara secara Aras 3 Nilai – Rasional, dalam teks dengan terperinci, tepat dan tersusun. Memberikan respons tentang sesuatu Kesyukuran, menyatakan alasan isu yang dibincangkan dengan Semangat kerjasama. yang sesuai. mengemukakan alas an yang sesuai. 4. Menulis karangan Kewarganegaraan – prosa. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara Aras 3 Menginginkan 5. Menyatakan pilihan dengan menggunakan bahasa yang i. Mengemukakan cadangan untuk Negara yang maju. untuk menerima sesuai dan tepat. menyelesaikan masalah berdasarkan atau menolak sesuatu perkara dengan ayat yang KBT: – Interpersonal sesuatu pendapat jelas. verbal linguistik. yang munasabah.
 • 43. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA/ IMPAKTEMA /TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Fokus Utama SISTEM BAHASAMINGGU 41 Pada akhir pengajaran 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi Aras 3 Tatabahasa – Kata dan pembelajaran ini, utama dan isi sampingan daripada teks. i. Mengenal pasti dan menyatakan sendi nama, enanda TEMA: murid-murid dapat : mesej penulis berdasarkan teks yang wacana, Ayat Tanya, WAWASAN dibaca. Ayat perintah, Ayat KITA 1. Membaca lancar 7.2 Membaca dan mengenal pasti pasif, Ayat aktif bahan sastera perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya Aras 2 dengan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan i. Memilih ayat yang memberikan Kosa Kata - berleter, TAJUK: penyampaian yang sastera yang dapat memabawa kesan kesan dalam teks prosa dan puisi keliru, ustaz, Perpustakaan menarik dan tertentu kepada pembaca. dengan menyatakan kesan. samudeara, terokai, Awam Desa menjawab soalan pelosok, jelajahi, pemahaman 8.6 Membina wacana yang sempurna Aras 3 minda, simulasi, berdasarkan teks bagi keseluruhan karangan. i. Menulis karangan yang lengkap situasi. Penulisan : yang dibaca. bersesuai dengan format 2. Menyatakan mesej Pengisian Kurikulum Surat Rasmi dan gambaran Ilmu – Kajian umum pelbagai teks Tempatan. yang dibaca. 7.2 Membaca dan mengenal pasti Aras 3 3. Mengulas perkara perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya i. Mengklasfikasikan pelbagai jenis Nilai – Rasional, yang menarik bahasa daripada teks sastera dan bukan ayat yang memberikan kesan dengan Kesyukuran, dalam karya. sastera yang dapat memabawa kesan mengemukakan alas an. Semangat kerjasama. 4. Mengemukakan tertentu kepada pembaca. cadangan untuk Fokus Sampingan Kewarganegaraan – menyelesaikan Menginginkan masalah. Negara yang maju. 5. Mengemukakan teguran yang positif Kem. Bernilai beradasrkan Tambah – maklumat yang menyatakan sebab diperoleh. dan akibat Interpersonal , verbal linguistik.
 • 44. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA/ IMPAKTEMA /TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Pada akhir pengajaran Aras 3 SISTEM BAHASA MINGGU 42 dan pembelajaran ini, 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi ii. Menjawab soalan pemahaman Tatabahasa – murid-murid dapat : dengan sebutan dan intonasi yang betul berdasarkan teks yang dibaca. perintah, Ayat pasif, TEMA: 1. Mencatat idea dan lancar serta memahami perkara Ayat aktif WAWASAN utama dan idea yang dibaca. Aras 2 Sebutan dan KITA sokongan yang i. Mencatat idea utama dan idea intonasi.Intonasi ayat terdapat dalam 10.3 Membuat ringkasan daripada sokongan yang terdapat dalam Tanya, Intonasi ayat petikan yang bahan yang didengar dan dibaca. petikan yang didengar dan dibaca perintah. didengar dan dibaca dalam bentuk linear. TAJUK: dalam bentuk Kosa Kata - berleter, Membaca linear. Aras 3 keliru, ustaz,Santapan Minda 2. Mencatat idea i. Menulis ringkasan berdasarkan pelosok, jelajahi, utama dan idea teks yang didengar atau dibaca. minda, simulasi, sokongan yang situasi. Penulisan : terdapat dalam petikan. Pengisian Kurikulum Laporan 3. Menulis ringkasan 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan Aras 2 Ilmu – Kajian berdasarkan teks menggunakan tulisan berangkai dan i. Menulis ayat dengan tulisan Tempatan. yang didengar atau kemas. berangkai yang kemas dan cantik. dibaca. Nilai – Rasional, 4. Menulis perkataan Kesyukuran, dan pelbagai jenis Semangat kerjasama. ayat berdasarkan Kewarganegaraan – topik yang Menginginkan diberikan dengan Negara yang maju. tulisan berangkai KBT: – menyatakan dengan kemas dan sebab dan akibat cantik. Interpersonal , verbal 5. Mengklasfikasikan linguistik. pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan memberikan alasan.

×