Gabriel Garcia Marquez

346 views
295 views

Published on

A Genius Says Goodbye

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
346
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gabriel Garcia Marquez

 1. 1. A GENIUS SAYS GOODBYE El Arco de Triunfo, Francia خداحافظي يك نابغه
 2. 2. Mr.Gabriel García Marquez, great Latin American writer, has said goodbye to the public life due to complications in his health: lymphatic cancer. Luminaria de Notre Dame آقاي گابريل گارسيا ماركز، نويسنده بزرگ آمريكاي لاتين از زندگي اجتماعي خود بواسطه عوارضي در مزاج و سلامتي‌اش :( سرطان لنفاوي ) خداحافظي كرده است
 3. 3. El Puente Artes al amanecer He has sent a letter to his friends and thanks to the Internet we all are able to share it. او نامه‌اي به دوستانش فرستاده است و با سپاس از اينترنت كه همگي ما را قادر ساخته تا آنرا با هم تسهيم كنيم .
 4. 4. I recommend you to read it, because this short text written by one of the most brilliant Latin American of the past years is really inspiring. El Concièrgerie al cambio من خواندن آنرا به شما توصيه مي‌كنم، چراكه اين متن كوتاه توسط درخشانترين آمريكايي لاتين تبار از سالها پيش نگاشته شده است كه حقيقتاً الهام بخش است .
 5. 5. “ If for an instant God forgot that I am just a puppet, and He gave me one more piece of life, I would take advantage of that time, the best I could.” Plaza de La Concordia « اگر براي نمونه خدا فراموش كند كه من فقط يك عروسك خيمه شب بازيم و به من تكه‌اي بيشتري از زندگي بدهد، من از همه آن زمان سود برده و استفاده خواهم كرد، بهترين كاري كه مي‌توانم انجام دهم .»
 6. 6. I would probably not say everything I think, but definitely think all I say. Plaza de La Concordia al amanecer شايد نگويم هرچه را كه مي‌انديشم اما قطعاً درباره هر چه مي‌گويم انديشه مي‌كنم .
 7. 7. París desde el Louvre I would value things not for what they are worth, but for what they represent. به هر چيزي ارزش مي‌نهم نه فقط براي اينكه با ارزشند، بلكه براي آنچه آنها ارائه مي‌كنند و بيان مي‌دارند .
 8. 8. I would sleep less and dream more. For every minute we close our eyes we lose sixty seconds of light. Fachada del Quai de Borbón & su reflexión كمتر خواهم خوابيد و بيشتر رويا خواهم ديد . براي هر دقيقه‌اي كه چشمانمان را رويهم مي‌گذاريم، بمدت شصت ثانيه روشنايي و نور را از دست مي‌دهيم .
 9. 9. I would continue where others have stopped and I would rise when others sleep . Fuente Medicinal, Jardín de Luxemburgo ادامه مي‌دادم از آنجايي كه ديگران متوقف شده‌اند و برمي‌خاستم وقتي كه ديگران مي‌خوابند .
 10. 10. París en luna creciente If God allowed me one more piece of life, I would dress simpler, would wallow in the sunlight, leaving uncovered, not only my body but also my soul. اگر خدا تكه‌اي بيشتري از زندگي به من مي‌داد، ساده‌تر لباس مي‌پوشيدم، در نور آفتاب غوطه مي‌خوردم، برهنه خود را رها مي‌كردم، نه فقط جسمم را بلكه روحم را نيز .
 11. 11. I would prove to men how wrong they are to think that they stop falling in love as they get older, since they actually start getting older as soon as they stop falling in love. . Los pasos del Foro de Halles به مردم ثابت مي‌كردم كه چقدر در اشتباهند كه فكر مي‌كنند چونكه پيرتر شده‌اند عاشق شدن را قطع كرده‌اند ، چراكه آنها عملاً از همان زماني كه عاشق شدن را متوقف كرده‌اند، شروع به پيرتر شدن كرده‌اند .
 12. 12. I would give wings to the children, but I would leave the child alone so that he could learn how to fly on his own. El Hotel de Ville Paris به كودكان دو بال مي‌دادم، اما آنها را به تنهايي رها مي‌كردم تا هر كدام بياموزد كه چگونه با تكيه بر خود پرواز كند .
 13. 13. Malecón, Blanco y Negro To the old, I would show them how death comes not with the ageing process but with forgetting. به فرد سالخورده، نشان مي‌دادم كه آنها چگونه مي‌ميرند نه با فرآيند مسن شدن بلكه با غفلت كردن .
 14. 14. So many things I have learned from you…. I have learned that everybody wants to live at the top of the mountain, forgetting that is how we climb is all that matters. El Instituto de Francia چيزهاي زيادي از شما ياد گرفته‌ام .... من ياد گرفته‌ام كه هر كس مي‌خواهد تا بر بالاي كوه زندگي كند، اما فراموش مي‌كند كه اصل مطلب همان چگونگي راه پيمودن است .
 15. 15. I have learned that when a newborn grabs his father’s thumb, he takes a hold on him forever. El Instituto de Francia & el Puente Nuevo من ياد گرفته‌ام كه وقتي نوزادي تازه تولد يافته انگشت شست پدرش را چنگ مي‌اندازد، براي هميشه در قلب او جا گرفته است .
 16. 16. Desde el Puente de Artes el amanecer I have learned that a man has the right to look down on somebody, only when he is helping him to get up. من ياد گرفته‌ام كه يك فرد تنها وقتي مي‌تواند به فردي ديگر از بالا به پائين نگاه كند كه بخواهد به او در برخاستن كمك نمايد .
 17. 17. So many things I have learned from all of you. Jardín de Luxemburgo مطالب زيادي را از همه شما آموخته‌ام .
 18. 18. Always tell, what you feel and do what you think. Brazo de Seine desde la Isla Saint Louis هميشه بيان كن، آنچه را كه احساس مي‌كني و انجام بده آنچه را كه فكر مي‌كني .
 19. 19. If I knew that today it would be the last time that I will see you, I will embrace you strongly to be the guardian of your soul. Durmiente اگر من ميدانستم كه امروز آخرين وقتي است كه شما را خواهم ديد، شما را قوياً به آغوش خواهم گرفت تا نگهبان روحتان باشم .
 20. 20. If I would know that these would be the last minutes that I will see you, I would say to you “I love you” and wouldn´t assume that you would know it. Fachada de la calle de Rivoli Tuileries desde el jardín اگر من بدانم كه اين دقايق آخرين دقايقي هستند كه من شما را خواهم ديد، به شما مي‌گفتم كه « عاشقتان هستم » و به اين فرض بسنده نمي‌كردم كه شما خود آنرا مي‌دانيد .
 21. 21. Montmartre There is always morning where life gives us another opportunity to make things good. هميشه صبحگاهي هست كه در آن زندگي بما فرصتي دوباره مي‌دهد تا كارهاي خوبي انجام دهيم .
 22. 22. Keep always close to you, your dear ones, and tell them how much you need them and love and take care of them. Take time to say, “I am sorry”, “forgive me”, “please,” “ thank you” and all the nice and lovely words you know. La Isla de Cité Desde el puerto de la Kyriad-de-Ciudad به خودتان نزديك باشيد، به عزيزانتان،و به آنها بگوئيد كه چقدر به آنها نياز داريد و چقدر عاشقشان هستيد و چقدر به آنها توجه داريد . زماني را براي بيان اين جملات بگذاريد، « متاسفم » ، « مرا ببخش » ، « لطفاً » ، « متشكرم » و همه كلمات قشنگ و دوست‌داشتني كه شما بلديد .
 23. 23. Notre Dame de París desde el Puente de Archevéché Nobody would remember you if you keep your thoughts secret. Force yourself to express them. هيچكسي شما را به خاطر نخواهد آورد اگر شما افكارتان را پيش خود بصورت راز نگه داريد، خودتان را وادار كنيد تا آنها را بيان و ابراز داريد .
 24. 24. Show your friends and dear ones how much you care about them. Brazo de Seine desde la Isla Saint Louis به دوستان و عزيزانتان نشان دهيد كه چقدر به آنها علاقمنديد .
 25. 25. SEND THIS TO THE PEOPLE YOU CARE OR LOVE. Panorámica de París y Defensa اين مطلب را به افرادي كه به آنها علاقمنديد يا عاشقشان هستيد بفرستيد .
 26. 26. IF YOU DON´T DO IT, TOMORROW WILL BE THE SAME AS TODAY. Pedal de la Torre Eiffel اگر شما آنرا نفرستيد، فردا هم مثل امروز خواهد بود .
 27. 27. París bajo la lluvia And it will not matter either…. و اهميت نخواهد داشت يا ....
 28. 28. Now is the time to send it. La Conciergerie y el lugar de Châtelet هم اكنون زمان ارسال آن است .
 29. 29. For you with much love and care. El puente Alexandre III براي شما با بيشترين عشق و علاقه .
 30. 30. I hope and wish that you like it. Muelle del arrepentimiento de Bourbon Gabriel García Márquez

×