Edu3108 pro forma kursus

8,747 views

Published on

Published in: Education, Business
4 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
8,747
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
961
Comments
4
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Edu3108 pro forma kursus

  1. 1. Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pengajian Profesional)Nama Kursus Asas Kepemimpinan dan Perkembangan Profesional Guru (Leadership and Teacher Professional Development)Kod Kursus EDU 3108Kredit 3(3+0)Jam Kontak 45 jamBahasa Bahasa Melayu/Bahasa InggerisPengantarPrasyarat TiadaSemester Pertama/KeduaHasil 1. Menjelaskan konsep profesion,etika, akauntabiliti danPembelajaran kesantunan profesionalisme keguruan. 2. Mengenal pasti ciri-ciri guru sebagai seorang profesional 3. Menganalisis peringkat perkembangan kerjaya dari guru permulaan ke peringkat yang lebih tinggi. 4. Merancang perkembangan diri sebagai profesional. 5. Melaksanakan peranan dan tugas guru dalam pelbagai aspek pengurusan di sekolah. 6. Menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan profesion. Kursus ini membincangkan konsep profesion; ciri-ciri guruSinopsis sebagai seorang profesional; etika, akauntabiliti dan kesantunan guru; peringkat perkembangan guru; kepemimpinan dan peranan guru; kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. This course discusses the concept of a profession; characteristics of a teacher as a professional; ethics accountability and teacher politeness; stages of teacher development; leadership and roles of teachers; professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. Tajuk Kandungan Jam 1. Konsep Mengajar Sebagai Satu Profesion 4 Konsep profesion dan profesionalisme
  2. 2. Ciri-ciri guru sebagai seorang profesional2. Kod Etika Dan Akauntabiliti Keguruan 5 Konsep etika Kod Etika Keguruan Malaysia Akauntabiliti Keguruan Integriti guru3. Isu-isu Etika Guru 4 Kesantunan guru Kepedulian guru Penampilan guru Berniaga di sekolah Kerjaya sambilan Pengurusan masa Pengurusan kewangan4. Peringkat Perkembangan Guru 4 Guru permulaan (novice) Guru cekap (competent) Guru berkesan (effective) Guru mahir (expert) Guru pakar (master)5. Peranan Guru Sekolah Rendah 6 Pengamal ilmu dan kemahiran Pembimbing Pengamal reflektif Penyelidik Agen sosial Agen perubahan Pengganti ibu bapa Pembentuk tingkah laku Pengurus pembelajaran6. Kepemimpinan Guru 6 Asas kepemimpinan Jenis-jenis kepemimpinan Teori kepemimpinan guru Kepemimpinan sekolah
  3. 3. Cabaran kepemimpinan 7. Struktur Organisasi Pendidikan 6 Struktur organisasi Kementerian Pelajaran Malaysia Struktur organisasi sekolah-sekolah Tugas dan tanggungjawab guru Jangkaan guru 8. Perkembangan Profesional Guru: Pembelajaran 10 Sepanjang Hayat Pelan pembelajaran peribadi Budaya membaca Budaya menyelidik Budaya berfikir/reflektif - penulisan jurnal reflektif - pengurusan portfolio Budaya musyawarah/berbincang Budaya kolaborasi dan koperatif Pembelajaran autentik (hands-on) Latihan dalam perkhidmatan Akses maklumat pelbagai sumber JUMLAH 45Pentaksiran Kerja Kursus (50%) Peperiksaan (50%)Rujukan Asas Cunningham,W.G. & Cordeiro,P.A.(2005). Educational leadership:A problem-based approach.(3rd ed.). London: Allyn & Bacon. Hurst,B. & Reding,G. (2006).Professionalism in teaching. (2nd ed). Ohio: Pearson Merrill Prentice Hall. Juzzar,M. & Algozzine,R.(2005).Critical issues in educational leadership.London: Allyn & Bacon.
  4. 4. Rujukan Day, C. (1999). Developing teachers: The challenges of lifelongTambahan learning. London: Falmer Press. Fullan,M.(2000).Educational leadership.San Francisco:John Wiley & Sons,Inc. Johns,C.(2004).Becoming a reflective practioner.(2nd ed.). Oxford: Blackwell Publishing Ltd. Kendall-Seatler,S.(2005).Reflective readers:Primary professional studies.Exeter,U.K.:Learning Matters. Universiti Kebangsaan Malaysia.(2002). Profesion perguruan: Cabaran pendidikan masa kini. Bangi:Universiti Kebangsaan Malaysia Schon,D.A.(1983).The reflective practitioner:How professionals think in action. London:Basics Books. Schon,D.A.(1987).Educating the reflective practitioner: Toward a new design for teaching and learning in the professions. San Francisco: Jossey Bass Ltd.

×