หลักสูตร51
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

หลักสูตร51

on

 • 14,909 views

 

Statistics

Views

Total Views
14,909
Views on SlideShare
14,909
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
7
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  หลักสูตร51 หลักสูตร51 Presentation Transcript

  • ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนต้นแบบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน แบ่งออกเป็น 3 ตอน ตามวัตถุประสงค์ของการสำรวจ ดังนี้
   ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามเพศ ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน และระดับที่เปิดสอน
  • ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนต้นแบบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน ทั้งรายด้านและโดยรวม โดยทำการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS for Windows
   ตอนที่ 3ข้อเสนอแนะอื่นๆ ของการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ (f)
  • ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
  • ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
  • ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
  • ผลการวิเคราะห์การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ของโรงเรียนต้นแบบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน ทั้งโดยรวมและรายด้าน ดังนี้
   1. ด้านวิสัยทัศน์
   2. ด้านภารกิจ
   3. ด้านเป้าหมาย
   4. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
   5. ด้านโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
  • ผลการวิเคราะห์การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ของโรงเรียนต้นแบบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน ทั้งโดยรวมและรายด้าน ดังนี้(ต่อ)
   6.ด้านการจัดทำคำอธิบายรายวิชา/โครงสร้าง
   รายวิชา /หน่วยการเรียนรู้
   7.ด้านการกำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   8.ด้านการกำหนดการจัดการเรียนรู้
   9.ด้านการกำหนดการวัดและประเมินผล
   10.ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
  • ผลการวิเคราะห์ การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ด้านวิสัยทัศน์
  • ผลการวิเคราะห์ การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ด้านภารกิจ
  • ผลการวิเคราะห์ การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ด้านเป้าหมาย
  • ผลการวิเคราะห์ การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  • ผลการวิเคราะห์ การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ด้านโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
  • ผลการวิเคราะห์ การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ด้านการจัดทำคำอธิบายรายวิชา/โครงสร้างรายวิชา/หน่วยการเรียนรู้
  • ผลการวิเคราะห์ การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ด้านการกำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  • ผลการวิเคราะห์ การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ด้านการกำหนดการวัดและประเมินผล
  • ผลการวิเคราะห์ การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา