หลักสูตร51
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

หลักสูตร51

on

 • 15,072 views

 

Statistics

Views

Total Views
15,072
Views on SlideShare
15,072
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
8
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

หลักสูตร51 Presentation Transcript

 • 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนต้นแบบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน แบ่งออกเป็น 3 ตอน ตามวัตถุประสงค์ของการสำรวจ ดังนี้
  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามเพศ ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน และระดับที่เปิดสอน
 • 2. ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนต้นแบบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน ทั้งรายด้านและโดยรวม โดยทำการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS for Windows
  ตอนที่ 3ข้อเสนอแนะอื่นๆ ของการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ (f)
 • 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
 • 4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
 • 5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
 • 6. ผลการวิเคราะห์การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ของโรงเรียนต้นแบบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน ทั้งโดยรวมและรายด้าน ดังนี้
  1. ด้านวิสัยทัศน์
  2. ด้านภารกิจ
  3. ด้านเป้าหมาย
  4. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  5. ด้านโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
 • 7. ผลการวิเคราะห์การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ของโรงเรียนต้นแบบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน ทั้งโดยรวมและรายด้าน ดังนี้(ต่อ)
  6.ด้านการจัดทำคำอธิบายรายวิชา/โครงสร้าง
  รายวิชา /หน่วยการเรียนรู้
  7.ด้านการกำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  8.ด้านการกำหนดการจัดการเรียนรู้
  9.ด้านการกำหนดการวัดและประเมินผล
  10.ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
 • 8. ผลการวิเคราะห์ การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ด้านวิสัยทัศน์
 • 9. ผลการวิเคราะห์ การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ด้านภารกิจ
 • 10. ผลการวิเคราะห์ การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ด้านเป้าหมาย
 • 11. ผลการวิเคราะห์ การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 • 12. ผลการวิเคราะห์ การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ด้านโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
 • 13. ผลการวิเคราะห์ การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ด้านการจัดทำคำอธิบายรายวิชา/โครงสร้างรายวิชา/หน่วยการเรียนรู้
 • 14. ผลการวิเคราะห์ การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ด้านการกำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • 15. ผลการวิเคราะห์ การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ด้านการกำหนดการวัดและประเมินผล
 • 16. ผลการวิเคราะห์ การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา