ดำเนินธุรกิจอย่างไร เพื่อตอบกระแสใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

1,226 views
1,177 views

Published on

โดยผศ.ดร.จิรพล สินธุนาวา จากการอบรมการตลาดท่องเที่ยว ดำเนินการจัดอบรม จำนวน 5 ครั้ง ใน 5 ภูมิภาค ในช่วงเมษายน – สิงหาคม 2554

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,226
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
370
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ดำเนินธุรกิจอย่างไร เพื่อตอบกระแสใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 1. 1. ก F ก F F F
 2. 2. :48 :52 21 ก ก 6 ก ก ˈ F F ก 59 % F F 20 F F 14 1 ก ก 8 กก 15 20 F ก 80 % F F 80 F75 F ก 25 F 57 17 F
 3. 3. ก ก 1ก ก 2.4ก F กF F ก F (CO2) 762ก กF F ก F (CO2) ก 250 (7.9 F / ʾก กF ก (O2) ก 690 (21.9 F / ʾ)ก 0.000000000348 (0.011 C/y)ก ˁ F 0.6 Fก 78ก 28.6ก F 1.27ก F 4ก F F 240,000 USD (Professor R. Yamamoto (2002)
 4. 4. F Resources Transport Material+Energy Recycling processing Marketing Productconcept and Product Distribution Consumption Final Waste Recovery design Use consumptionManufacturing Packaging process Maintenance, Disposal Incineration Repair, ReuseSupply chain Energy
 5. 5. ก ก F»ก ก ˈ F ˆ F F F F F F ก F ˈ F F F F ก ก F ก F F F ก F F ก (Bruntland Commission, 2002) 2002)
 6. 6. ก (Sufficient Economy)• ˈ F F ก F ก ก ก กก ก F F F ก ก F F ก ก ก ก ก F F F F ก ก ก ก F ก F F F F ˆ F F Fก ก F กF F F ก ก ก F ˈ F ( F F )
 7. 7. ก F F ก– ก ก • F ก F ˈ ก F F F F • F F Fก F F ก • ก ก • F ก • F ก ก F •ก ก ก F ˈ ก
 8. 8. Climate Change and Tourism
 9. 9. ก F ˂ Space Cooling Dishwasher Clothes Dryers Source: IEA/OECD 2003 Clothes WashersCirculating Pumps Televisions PCs Other Cooking Water Heating Refrigeration Lighting Space Heating Standby 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 TWh/a by 2030
 10. 10. Dr.Chirapol Sintunawa, Mahidol 12 University
 11. 11. GHGs Carbon dioxide, the most significant greenhouse gas being produced Methane, the second most significant by human activities. greenhouse gas being produced by human activities.Nitrous oxide, the third most significantgreenhouse gas being produced byhuman activities. Collectively carbon dioxide,methane, and nitrous oxide account for ~99% Water, the most significantof current man-made greenhouse emissions. naturally occurring greenhouse gas.
 12. 12. GHGsOzone :The naturally occurring Sulfur hexafluoride, the most potentozone layer provides an essential known greenhouse gas per molecule withbuffer against ultraviolet radiation, a global warming potential at 100 years ofhowever low level ozone formed 22,000 times that of carbon dioxide. Itsas a consequence of air pollution concentration in the atmosphere is veryacts as a greenhouse gas. low, and it does not contribute significantly to global warming.
 13. 13. กF ก ก7-11-2007 . 16
 14. 14. ก FCFC ก
 15. 15. who or what will be affected by each of the effects• People;• Environment;• Facilities;• Infrastructure;• Utilities; and• Economy.
 16. 16. Level of impacts
 17. 17. Beach-goers struggled to find a free spot in Dalian
 18. 18. Relief: Swimmers attempt to escape the heat at an indoor pool
 19. 19. Rubber ring to rubber ring: Swimmers still manage to smile despite beingcrammed into a swimming pool in Nanjing, China, as a heatwave sweeps across the country
 20. 20. Cooling off: Temperatures reached as high as 40 degrees forcing many Chinese to seek relief in swimming pools and even the Yangtze river.
 21. 21. Running amok: Children play in the fountains at Peoples Square
 22. 22. 30-10-2007 . 32
 23. 23. 30-10-2007 . 33
 24. 24. ก F F ˁDr.Chirapol Sintunawa, Mahidol 38 University
 25. 25. ˆ ก ก
 26. 26. Fก Fก F
 27. 27. ก F
 28. 28. Moving to Green Business
 29. 29. 7 Greens Concept• Green Heart• Green Activities• Green Logistics• Green Community• Green Services• Green Attractions• Green Plus
 30. 30. +Experiience + +Capability Skill Knowledge + Business williness to pay Income + + + + + Wisdom + + + Quality service Trainning Service + + + +Capital Demand for service Material sales Material availability +
 31. 31. Sustainable Tourism• Community Based Tourism• Bird Watching• Eco friendly Diving• Bicycling Tour• Nature walk and Paddling• Tourism activity promotion• Eco friendly resort
 32. 32. Nature walk and Paddling
 33. 33. ก Fก ก กF ก
 34. 34. ก F F- F ก ก -ก ก ก F F F- ก ก F F F ก ก F F F
 35. 35. ก ก 1. F - ก - กF - -ก 2. ʾก - 3. - -
 36. 36. - F ก ก กก ก F- Green Menu- ˄
 37. 37. ก F 1. F ก ก F กก ก 2. ก ˂ ก -ก F ˂ -ก F -ก F กF -ก F F
 38. 38. ก F
 39. 39. F
 40. 40. ก ก ก F
 41. 41. Energy ConservationThe responsibly manage energy use, seekrenewable energy sources, eliminate activities thatproduce green house gases and carbon emissionsby implementing alternative efficient energy
 42. 42. ก F
 43. 43. ก F ก F F ก ก F ก F ˂ F ก F ˂ ก Fก F ˂ F F F ก ʽ ʽ กF F F F ก ก F ˂ ก ˂
 44. 44. ก F ก F - ก F - ก ˈ ก - F - F ก ก กF F ก F F F
 45. 45. ก ก F
 46. 46. - ก ก ก ก ก F F- ก ก ก- ก ก ก ˀˊ ก ˀˊ- F ก F F F
 47. 47. ก - ˈ F -ก ก F F F -ก F ก F ก F ก ก ก F F
 48. 48. ก ก - ก 25- 26 c - ก ก ก ก ก F ก - ก F ก (Fresh Air) F ก - ก ʽ F F F ก
 49. 49. ก Fก1. CFC ( F F ) -ก กF F F ก -ก F F กก ˄ F - ก F - - F F
 50. 50. ก กFก ก ก กก
 51. 51. ก F ก ก
 52. 52. ก - กก F ก F- F ก - F ก F - กก F F
 53. 53. ก ˁ - ก F F - F F F กก ก ก ก ก - กก กF F - กก กF F - กก F ˁ กก ก ก กF F ก F
 54. 54. ก ก - F F กก ˄ - ก ก ก F F ก ก F F
 55. 55. - ก F ก ก F ก F Fก - ˂ ก F ก F ก ก
 56. 56. - F ก Fกก ก F F F ก F F ก ˈ F F F ก F F - กก ก F F ก F ก F F ก Fก F ก F ก
 57. 57. ก ก F F F
 58. 58. ก ก ก F ก ก กF F ˂ ก ก ˀˊ กF ก ก F ก F F F
 59. 59. F - ก ก - - F F - F
 60. 60. F ก - ก F F ˈ F - ก ก F ˈ F F ก F F F
 61. 61. F F ก F F F F - ก - F - ก F - F F ก - ก ก
 62. 62. F F กF ก F - F - ,ก - ก F - F - - ก
 63. 63. F F ก - ก F Fก F ก ก - ก F - F ก F ก - ก F
 64. 64. ก ก กF 1. ก ก F ก ก ก F 2. ก ก F ก ก ก F 3. ก ก F F ก
 65. 65. ก F - ก ก F F ก ˁ ก ก F F F - กก F F ก กก ก ก ก F F ˁ ˁ F F F กF ก F F ก
 66. 66. - F ก ก F F ˈ F F F ก F ˆ F ก F F
 67. 67. ก F F ก Fก F - F F กก F F ก F - กก F F ก ก ก F ก F
 68. 68. - กก F F Fกก F F F ก F
 69. 69. • Buy seasonal and local fruits and food• rice (Brown & White)• Organic prawn• Herb Garden Organic
 70. 70. Reusable and natural products in local communities
 71. 71. Local people andparticipate the specialevent Local Products and Local Staff for the sustainable tourism
 72. 72. Promote local wisdom
 73. 73. - Using of natural materials and reusable material
 74. 74. Organic Recycling and the Production of Fertilizer• With the by-products of this process, we produce a highly concentrated liquid form of fertilizer from the compost of all organic food and waste by-products of our kitchen.
 75. 75. Organic garden in hotel Cooking class Organic garden 120
 76. 76. Tree plantingRaising corporate environmental responsibility
 77. 77. F 2 F 3 1 ก F 1 ก (14) F (24) 2ก (22) 2ก ก (32) 3 ก F 3 ก ก (14) (92) 4ก (19) 4 ˂ ก (21) 5 ก 5ก ก (19)(10) 6 ก (20) 6 ก F (45)
 78. 78. F 2 F 3 7 (7) 7 ก F (25) 8 (13) 8 F (31) 9ก ก ก F ก 9 F ก (24) กF (16) 10 ก F (10) 10 ก (15) 11 ก F F ก 11 กFก F (11) ก (26) 12 (17) 13 ก (25)
 79. 79. Green Spa• 1 F ก ก ก• 2 ก• 3 ก F• 4• 5ก ก• 6 ก ก• 7ก ก ก F F F F ก ก F
 80. 80. ก• ก Fก ก F F ก F กก ก (Smoke Free Hotel)
 81. 81. ก F F ก F ˈ ก F F ก ˈ ก F FF ก กˁ ก F ก ก F F F F ก ก F F ก ก F Fก F F
 82. 82. กF ก 65-75%
 83. 83. กF ก กก F 75%
 84. 84. F ก F FF 30% ก ก F F ก F ก ก F Fก F ก F ก ก ก ก F ก F 80-85% F ก F F ก
 85. 85. ก F F F F• Promotion By TAT• Special favorite form UN agency pass WHO• Thai health promotion• TUI• ASEAN• APEC
 86. 86. ก F F F F (2)• Karen Fletchen, Representative of IHEI :International Hotel Environmental Initiatives Forum of Great Britain (Founded by Prince Charles) attended the green leaf seminar
 87. 87. F 1600 ก F F F กก ก 10400 F: +660 2250 5500 ext. 2064 /+660 2652 8321 : +660 2652 8322Email: contact@greenleafthai.org Website: www.greenleafthai.org
 88. 88. The challenge is clear and many of thesolutions are known : the point is to act !

×