Proces verbal adr centru evaluare

789 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
789
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Proces verbal adr centru evaluare

 1. 1. PROCES VERBALal ședinței Comisiei de evaluare administrativa a cererilor complete de finanțare, recepționate deADR Centru în cadrul Apelului II de propuneri de proiecte cu finanțare din Fondul Național de Dezvoltare RegionalăData: 07-08.08.2012 Ora începerii: 09.00, Ora finalizării 16.00Locul: Sediul ADR Centru, Or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33. În scopul evaluării administrative dosarelor cererilor complete de finanțare, recepționate încadrul Apelului II de propuneri de proiecte cu finanțare din FNDR și în baza ordinului directoruluiADR Centru nr.72 din 12.07.2012 a fost formată comisia administrativă din 5 persoane înurmătoarea componentă: Președintele comisiei:Tudor MEȘINA, directorul ADR Centru. Membrii comisiei cu drept de vot:  Veceaslav GUȚUȚUI, viceministru MDRC- membru al Comisiei  Grigore COBZAC, președintele CRD Centru- membru al Comisiei  Vasile BÎTCĂ, vicepreședinte CRD Centru - membru al Comisiei  Eduard UNGUREANU, şef secție Management Proiecte, ADR Centru- membru al Comisiei . Suport tehnic:Vadim GROSU, specialist în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor; Secretarul comisiei:Natalia VEVERIȚĂ, specialist în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor. Experți :  Mihail COJOCARU și Ion IONEȚ, masura 1.1.  Alexandru DOLGANIUC, Semion BOGZA și Nicolae TCACI, masura 1.2  Liviu ANDRIUȚĂ, masura 2.2 și măsura 2.3.  Tamara GUVIR, Tatiana ȚUGUI , I. Țugui, măsura 3.2.  Viorel MIRON, masura 3.4. Ordinea de zi a ședinței: 1. Evaluarea tehnică și financiară a cererior de finanțare, recepționate în cadrul Apelului II de Propuneri de Proiecte cu finanțare din FNDR. Conform planului de activități pentru actualizarea Planurilor Operaționale Regionale (POR)și aprobarea Documentului Unic de Program (DUP) 2013-2015, în perioada 07-08 august 2012 laADRCentru a avut loc evaluarea și expertizarea cererilor de finanțare de către grupul de lucru șiexperți. Grupul de lucru, format din reprezentanți MDRC, CRD, ADRCentru, au efectuat expertizatehnică financiară a cererilor de fianțare și celelalte documente specificate în pct.2.2.2 dinInstrucțiunea pentru utilizatori, pentru ca ulterior să fie înaintate spre aprobare în cadrul ședințeiCRD, proiectele ce urmează a fi incluse în POR. ADRCentru în colaborare cu MDRC și GIZ, auimplicat în evaluarea cererilor complete de finanțare experți tehnici independenți, care au completatrapoarte cu rezultate, care au fost analizate de către membrii comisiei.Fiecare expert, a fost audiat conform fiecărei măsuri (priorități): 1
 2. 2. Măsura 1.1 (7 cereri de finanțare), experți Mihail Cojocaru, Ion Ioneț:1. „Construcţia şi restabilirea sistemului de canalizare în oraşul Nisporeni, comuna Vărzăreşti. (apeduct Prut-Nisporeni)”, cod 11002, solicitant CR Nisporeni.2. „Îmbunătăţirea calităţii vieţii a peste 5000 de locuitori în regiunea Chirileni-Buşila-Grăseni, prin acces la apa potabilă, cod 11015, solicitant primăria s. Buşila, r-nul Ungheni3. „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei rurale prin construcţia sistemelor de apă potabilă şi de canalizare, regionalizarea serviciilor comunale în satele din lunca râului Lăpuşniţa, a raionului Hânceşti” cod 11018, solicitant prim. Sofia, r-nul Hânceşti.4. „Crearea condiţiilor de dezvoltare social-economice şi a unui mediu durabil eficient prin modernizarea tehnologică de întreţinere a sistemului de evacuare a apelor uzate în Călăraşi”, cod 11050, solicitant primăria or.Călăraşi.5. „Apă potabilă pentru 6187 cetăţeni din trei localităţi,. cod 11055, solicitant prim. Corneşti, r- nul Ungheni.6. „Construcţia staţiei raionale de epurare şi dezvoltarea sistemului public de canalizare şi epurare a apelor uzate la nivel intercomunitar”, cod 11088, solicitant prim.Teleneşti.7. „Eliberarea izvoarelor râului Bâc în s.Temeleuţi (r.Călăraşi)”, cod 11098 solicitant prim. Temeleuţi.Măsura 1.2 (16 cereri de finanțare) expert Semion Bogza:1. „Acces asigurat la viața publică”, aplicant prim. Pîrlița r-nul Ungheni, cod 12001.2. „Dezvoltarea infrastructurii de transport pentru valorificarea potenţialului turistic a Regiunii de Dezvoltare Centru”, aplicant CR Nisporeni, cod 12003.3. „Reabilitarea infrastructurii de transport spre obiectivele de importanţă majoră”, aplicant prim. or.Nisporeni, cod 12005.4. ”Reabilitarea şi modernizarea drumului regional L-442 şi L-444 (G-442 şi G-444) Voinova – Chirianca – Zubreşti – Recea - Ghelauza - or. Străşeni”, aplicant CR Strășeni, cod 12010.5. „Reabilitarea și modernizarea drumului regional L-452(G-452) or. Strășeni- s. Scoreni(r-nul Strășeni) –s. Malcoci, r-l Ialoveni” cod 12012, solicitant prim. Scoreni, r-nul Străşeni.6. „Drumul R33-Paşcani-Secăreni-Bolţun-M1-drum al speranței de relansare economică regională”, cod 12024, solicitant CR Hînceşti;7. „Construcţia drumului Drăguşenii Noi – Horodca”, cod 12030, solicitant prim. Drăguşenii Noi, r-nul Hînceşti.8. „Lucrări de reabilitare a drumurilor locale L479, L474, L474.1 cu acces spre centrul raional Anenii Noi şi drumul republican Chişinău – Odesa cu lungimea totală de 21,6km”, cod 12031, Solicitant CR Anenii Noi.9. „Modernizarea drumului de centură Ungheni-conexiune Europeană”, cod 12032, solicitant prim. Ungheni.10. „Îmbunătățirea căii de acces în regiunea centru prin reabilitarea drumului Bănești-Telenești- Țibirica”, cod 12044, solicitant CR Teleneşti.11. „Dezvoltarea activității economice în sectorul cu potențial industrial regional a orașului Hîncești prin construcția capitală a drumului de ocolire”, cod 12051, solicitant prim. Hînceşti12. „Construcţia drumului L473.3, sector s. Bălăbăneşti – s. Corjova – s. Dubăsarii Vechi, r-l Criuleni și s. Delacău – s. Puhăceni, r-l Anenii Noi-24,45 km”, cod 12060, solicitant prim.Corjova, r-nul Criuleni.13. „Reabilitarea străzilor de importanță națională din orașele centrale ale țării”, cod 12075, solicitant prim.Orhei.14. „Construcţia drumului local L 547 pe porţiunea М3 - s. Răzeni – s. Cigîrleni -s. Moleşti - s. Buţeni - R3” , aplicant prim. Răzeni, r-nul Ialoveni, cod 12081.15. „Sporirea accesului la terenul de fotbal internaţional „Sfîntul Gheorghe”din s. Suruceni, r-l Ialoveni prin construcția unui segment de drum în localitate”, cod 12082, solicitant prim. Suruceni, r-nul Ialoveni.16. „Modernizarea infrastructurii de transport în regiunea de dezvoltare centru pe o porțiune din drumul R20 Rezina-Orhei-Călărași”, cod 12092, solicitant CR Orhei. 2
 3. 3. Măsura 2.2 şi 2.3 (5 cereri de fianţare) expert Liviu Andriuţă:1. „Crearea cadrului pentru dezvoltarea economică durabilă a teritoriului Rezervaţiei cultural- naturale „Orheiul Vechi” prin acordarea de consultanţă, instruire şi servicii publice de calitate”. cod 22057 solicitant primăria Ivancea, r-nul Orhei.2. „Îmbunătățirea infrastructurii de susținere a dezvoltării sectorului privat prin crearea Incubatorului Tehnologic de Afaceri (ITA) Hânceşti”,Cod 22065, solicitant CR Hâncești, r-nul Hîncești.3. „Crearea zonei investiționale Greenfield în orașul Orhei”, cod 22073 solicitant prim. Orhei, r- nul Orhei4. „Construcţia Poligonului de depozitare şi livrare a deşeurilor animaliere de pe teritoriul aferent Fermei de porcine în extravilanul oraşului Hînceşti” , cod 23054 ,solicitant CR Hîncești, r-nul Hîncești.5. „Grup de producători și Casă de ambalare pentru servicii moderne de marketing la export”, cod 23079, solicitant prim. Costești, r-nul Ialoveni.Măsura 3.2 (10 cereri de finanţare) experți Tatiana Ţugui şi Tamara Guvir:1. „Sistem de management integrat de gestionare al deşeurilor menajere pentru 26 comune din 3 raioane și mun. Chișinău” cod 32022, solicitant prim. Ţînţăreni, r-nul Anenii Noi2. „Managementul deşeurilor solide pentru localitățile: comunele Răzeni, Gangura, Tîpala și Zîmbreni; satele Mileştii Mici, Costeşti, Hansca, Moleşti, Horești, Cărbuna, Cigîrleni, Puhoi, Văratic din raionul Ialoveni şi satul Buţeni din raionul Hînceşti”, cod 32027 solicitant CR Ialoveni.3. „Managementul deșeurilor pentru o dezvoltare durabilă”, cod 32033, solicitant prim. Ungheni.4. „Managementul deşeurilor solide în oraşul Anenii Noi ”, cod 32034, solicitant prim. Anenii Noi5. „Crearea unui sistem de colectare selectiva a deşeurilor în 9 localităţi din raionul Teleneşti”, cod 32045, solicitant CR Telenești.6. „Un mediu curat pentru o dezvoltare regională”, cod 32064 , solicitant prim.Sărata Galbenă7. “Îmbunătăţirea serviciilor municipale privind extinderea sistemului de colectare a deşeurilor solide, eliminarea controlată şi măsurile de reducere a deşeurilor în raionul Şoldăneşti si alte localităţi din bazinul râului Ciorna", cod 32067 solicitant prim. Şoldăneşti .8. „Extinderea şi modernizarea sistemului existent de management al deşeurilor în localităţile raionului Orhei, etapa II”, cod 32074 solicitant prim. Orhei.9. „Colectarea deşeurilor și salubrizarea localităţilor Lozova, Stejăreni și Vorniceni”, cod 32090, solicitant prim. Lozova, r-nul Străşeni.10. „Dezvoltarea regională durabilă prin crearea parteneriatelor în bazinul rîului Bîc”, cod 32085, solicitant ADRCentru.Măsura 3.4 (8 cereri de finantare) expert Viorel Miron:1. „Sporirea atractivităţii turistice a zonei centru prin consolidarea patrimoniului existent” cod 34009, solicitant prim. Donici, r-nul Orhei.2. „Premize pentru dezvoltarea mediului turistic în bazinul de mijloc al rîului Prut. cod 34014, solicitant CR Ungheni.3. „Deschiderea traseului turistic (Vama Veche Lăpuşna) prin restaurarea obiectelor de patrimoniu istoric, Conacul „Manuc-Bey” din or. Hînceşti , Locaţia geto-dacică din s. Stolnicen” cod 34023, solicitant CR Hînceşti.4. „Dezvoltarea atractivităţii turistice în mediul rural din lunca rîului Nistru”, cod 34061, solicitant CR Dubăsari.5. „Traseul turistic în 9 localităţi – crearea oportunităţilor de investire în turism”, cod 34078, solicitant primăria Ulmu.6. „Construcţia Complexului Turistic Sportiv”, cod 34080, solicitant prim.Vălcineţ.7. „Dezvoltarea turismului regional în zona Parcului Naţional Orheiul Vechi”, cod 34084 solicitant prim. Vatici. 3
 4. 4. 8. „Dezvoltarea rutei turistice Rogojeni – Dobruşa – Cuşelăuca –Cobîlea – Vadul-Raşcov - Climauţii de Jos - Şoldăneşti – Saharna – Ţipova – Horodişte –Cuizăuca - Trifeşti – Pripiceni, cod 34086 solicitant CR Şoldăneşti. Evaluarea tehnică și financiară a cererilor de finanțare a fost efectuată în baza următoarelorcriterii de bază și anume:  Întrunirea condițiilor eliminatorii: existența studiilor de pre-fezabilitate sau fezabilitate, proiectului tehnic actualizat (desenelor tehnice, devizelor de cheltuieli), raportul de verificare a proiectului tehnic, existența parteneriatelor, informația pe suport electronic, terenurile și/sau proprietățile necesare pentru implementarea proiectului dacă sunt în proprietate publică sau există permisiunea proprietarului ș.a.  Coerența documentației tehnico-economice.  Relevanța soluției tehnice.  Bugetul proiectului. În baza grilelor tehnice și financiare au fost completate fișe centralizatoare a punctajului acumulat în rezultatul evaluării cererilor de finanțare, care au fost semnate de fiecare membru al comisiei administrative. De asemenea a fost întocmit tabelul cu privire la evaluarea tehnică financiară de către membrii comisiei de evaluare a cererilor de finanțare în urma Apelului II de Propuneri de Proiecte etapa a II-a (anexa 1). 4
 5. 5. Anexa 1 Evaluarea administrativă a cererilor de finanţare de către membrii ComisieiNr. Denumirea proiectului Codul Aplicant Punctaj Nota unic mediu acumulatPrioritatea I„Reabilitarea infrastructurii fizice” 1 Construcția și restabilirea C11002 Consiliul 16,00 Întrunește condițiile sistemului de canalizare în raional obligatorii. Documentația or.Nisporeni, com.Vărzărești Nisporeni tehnico-economică (apeduct Prut-Nisporeni) coerentă. Au fost prezentate 2 studii de fezabilitate pentru 2 localități, proiect tehnic pentru 3 etape și contract pentru com. Vărzărești. Bugetul proiectului complet și corelat cu activitățile prevăzute, costuri realiste, cheltuieli eligibile. Soluția tehnică propusă în proiect răspunde parțial scopului /obiectivelor acestuia. Colectorul principal urmează a fi redimensionat. Estimarea costurilor de operare şi a veniturilor generate de investiţie lipseste. 2 Îmbunătățirea calității vieții a C11015 Primăria 8,00 Întrunește condițiile peste 5000 locuitori în regiunea s. Bușila, obligatorii. Chirileni-Bușila-Grăseni prin r-nul Proiect tehnic prezentat în acces la apă potabilă. Ungheni 12 cărți. Studiu de fezabilitate învechit (2007), proiect tehnic de adopțiune, dar pentru rețele de intravilan nu există, se aduce doar magistrala în sat. Datele sunt insuficiente şi slab cuantificate. Bugetul proiectului incomplet. 3 Îmbunătățirea calității vieții C11018 Primăria s. 21,40 Întrunește condițiile populației rurale prin Sofia, r- obligatorii. Documentația construcția sistemelor de apă nul tehnico-economică potabilă și de canalizare, Hîncești coerentă. Sunt prezentate 3 regionalizarea serviciilor proiecte tehnice pentru comunale în satele din lunca r. Negrești, Sofia, Dolceana. Lapușnița, raionul Hîncești Nu toate devizele sunt expertizate; Lipseşte proiectul tehnic pentru s. Negrea şi avizul pentru s. Bălceana; În partea 5
 6. 6. Nr. Denumirea proiectului Codul Aplicant Punctaj Nota unic mediu acumulat tehnică, pentru care există grafica, costurile sunt conforme preţurilor de piaţă; Bugetul proiectului complet și parţial corelat cu activitățile prevăzute, costuri realiste, cheltuieli eligibile. Soluția tehnică propusă în proiect răspunde în totalitate scopului /obiectivelor acestuia.4 Crearea condițiilor de C11050 Primăria 2,40 Documentație tehnico- dezvoltare social-economice și or. economică este incoerentă. a unui mediu durabil eficient Călărași, Soluție tehnică irelevantă. prin modernizarea tehnologică r-nul Bugetul proiectului de întreținere a sistemului de Călărași incomplet și necorelat cu evacuare a apelor uzate, r-nul activitățile prevăzute, Călărași resursele alocate/estimate sau cu devizul general și pe obiecte. Costurile sunt în mare măsură nerealiste. Staţia de epurare a apelor uzate nu este exploatată la capacitatea maximă; costurile post- implementare urmează a fi acoperite de tariful la serviciile de canalizare; Proiectul prezentat nu conţine părţi grafice;5 Apă potabilă pentru 6187 C11055 Primăria Eliminat Nu întrunește condițiile. cetățeni din 3 localități or. Nu a fost prezentat Cornești, proiectul tehnic nici pentru r-nul branşament, nici pentru Ungheni satele partenere, doar 4 contracte cu proiectantul. Nu este clar cum vor fi alimentate cu apă alte localităţi descrise în cererea de finanţare; Grafica proiectului nu este încă elaborată;.6 Construcția stației raionale de C11088 Primăria 24,80 Întrunește condițiile epurare și dezvoltarea or. obligatorii. Documentația sistemului public de canalizare Telenești, tehnică-economică și epurare a apelor uzate la r-nul coerentă. A fost prezentat nivel intercomunitar Telenești proiect tehnic și 5 rapoarte de verificare pe sectoare. Studiul de fezabilitate este 6
 7. 7. Nr. Denumirea proiectului Codul Aplicant Punctaj Nota unic mediu acumulat prezentat, conţine acest capitol cu calcule; Grafica proiectului este elaborată în corespundere cu actele normative; Nu este clară alegerea capacităţii staţiei de epurare; Costurile sunt conforme preţurilor de piaţă Soluție tehnică relevantă. Bugetul proiectului complet și corelat cu activitățile prevăzute.7 Acces asigurat la viață publică C12001 Primăria 25,00 Întrunește condițiile Pîrlița, obligatorii. Documentația r-nul tehnică-economică Ungheni coerentă. Documentația tehnică prezentată integral. Este prezentat raportul de verificare. Proiectul de execuție este coordonat cu toate serviciile respective; Estimarea costurilor a fost efectuată în prețurile tr. 1 anul 2012 și sunt corelate cu listele de cantități și desenele de execuție; soluțiile tehnice propuse în Proiectul de execuție ating obiectivele scopului proiectului în totalitate; Soluție tehnică relevantă. Bugetul proiectului complet și corelat cu activitățile prevăzute.8 Dezvoltarea infrastructurii de C12003 Consiliul 30,00 Întrunește condițiile transport pentru valorificarea raional obligatorii. Documentația potențialului turistic a Regiunii Nisporeni tehnică-economică de Dezvoltare Centru coerentă. Documentația tehnică prezentată integral: 2 proiecte tehnice, 2 rapoarte de verificare, studiu de fezabilitate. Soluție tehnică relevantă. Bugetul cererii de finanţare include costul total al proiectelor nu lucrări de construcţii conform devizului. Costul lucrărilor de construcţii 7
 8. 8. Nr. Denumirea proiectului Codul Aplicant Punctaj Nota unic mediu acumulat constituie - 27 764,56 mii lei in loc de 28 527, 98 mii lei;; Cheltuielile sunt corect încadrate în categoria celor eligibile.9 Reabilitarea infrastructurii de C12005 Primăria 27,00 Întrunește condițiile transport spre obiectivele de or. obligatorii. Documentația importanță majoră Nisporeni, tehnică-economică r-nul coerentă. Documentația Nisporeni tehnică prezentată integral. Este prezentat raportul de verificare, devize generale Soluție tehnică relevantă. Bugetul proiectului complet și corelat cu activitățile prevăzute.10 Reabilitarea și modernizarea C12010 Consiliul 24.50 Întrunește condițiile drumului regional L442 - L444 raional obligatorii. A fost (G442 - G444) Voinova - Strășeni prezentat proiectul tehnic Chirianca - Zubrești - Recea - original actualizat și Ghelăuza - or. Strășeni raportul de verificare la data de 15.08.2012. Dispune de studiu de fezabilitate. Soluția tehnică propusă răspunde total scopului/ obiectivelor acestuia. Bugetul proiectului complet și total corelat cu activitățile prevăzute.11 Reabilitarea și modernizarea C12012 Primăria s. 11,80 Întrunește condițiile drumului regional L-452 (G- Scoreni, obligatorii. Datele din 452) or. Strășeni - s. Scoreni (r- r-nul documentația tehnico- nul Strășeni) - s. Malcoci (r-nul Strășeni economică este Ialoveni) insuficientă și/sau slab justificate. Este prezentat contract pentru achiziționarea serviciilor de proiectare la reconstrucția porțiunii de drum L 452 și scrisoare de garanție a antreprenorului. Dispune de studiu de fezabilitate conform normelor în vigoare, datele obținute sunt corecte și justificate. Soluția tehnică propusă în proiect răspunde parțial scopului/obiectivelor 8
 9. 9. Nr. Denumirea proiectului Codul Aplicant Punctaj Nota unic mediu acumulat acestuia. Buget incomplet și necorelat cu activitățile prevăzute, costuri nerealiste.12 Drumul R33 Pășcani - Secăreni C12024 Consiliul 30,80 Întrunește condițiile - Bolțun -M1 - drum al Raional obligatorii. Documentație speranței de relansare Hîncești tehnico-economică economică regională coerentă prezentată integral. Este prezentat raportul de verificare. Dispune de studiu de fezabilitate. Soluție tehnică relevantă. Costurile determinate în proiectul de execuţie sunt actuale; Cheltuielile indicate în proiectului de execuţie sunt încadrate în categoria celor eligibile (cofinanțare de la Ministerul Transporturilor prin Fondul Rutier.13 Construcția drumului C12030 Primăria 25,00 Întrunește condițiile Drăgușenii Noi-Horodca com. obligatorii. Documentația Drăgușeni tehnică-economică i Noi, r- coerentă. Proiectul nul prezentat integral. Raport Hîncești de verificare actual. Soluție tehnică relevantă. Bugetul proiectului complet și corelat cu activitățile prevăzute. Cheltuielile indicate în proiectului de execuţie sunt încadrate în categoria celor eligibile14 Lucrările de reabilitare a C12031 Consiliul Eliminat Nu întrunește condițiile. drumurilor locale L 479, L474, Raional Nu a fost prezentat L 474.1 cu acces spre centrul Anenii proiectul tehnic, doar raional Anenii Noi și drumul Noi scrisoare de garanție. republican Chișinău-Odesa, cu Cererea de finanţare nu lungimea totală de 21,6 km. corespunde formularului de aplicare.15 Modernizarea drumului de C12032 Primăria 26,80 Întrunește condițiile centură Ungheni - conexiune or.Unghen obligatorii. Documentația Europeană i, r-nul tehnică-economică Ungheni coerentă prezentată integral. Este prezentat raportul de verificare. Dispune de studiu de fezabilitate, Devize de 9
 10. 10. Nr. Denumirea proiectului Codul Aplicant Punctaj Nota unic mediu acumulat cheltuieli. Soluție tehnică relevantă. Bugetul proiectului complet și corelat cu activitățile prevăzute.16 Îmbunătățirea căii de acces în C12044 Consiliul 25,20 Întrunește condițiile regiunea centru prin reabilitarea Raional obligatorii. Documentația drumului Bănești - Telenești - Telenești tehnică-economică Țibirica coerentă este proiect tehnic, totuși devizele estimative nu sunt corelate cu părțile grafice. Dispune de studiu de fezabilitate. Soluție tehnică propusă în proiect parțial scopului/obiectivelor acestuia. Bugetul proiectului complet și corelat cu activitățile prevăzute.17 Dezvoltarea activității C12051 Primăria 25,20 Întrunește condițiile economice în sectorul cu or. obligatorii. Documentația potențial industrial regional a Hîncești, tehnică-economică orașului Hîncești prin r-nul coerentă. Proiectul și construcția capitală a drumului Hîncești devizele generale actuale. de ocolire Soluție tehnică relevantă. Costurile determinate în proiectul de execuţie sunt actuale; Cheltuielile indicate în proiectului de execuţie sunt încadrate în categoria celor eligibile;18 Construcția drumului L473.3 C12060 primăria 9,20 Datele din documentaţia sector s. Bălăbănești - s. Corjova, tehnico-economică Corjova - s. Dubăsarii Vechi, r- r-ul insuficiente şi slab ul Criuleni și s. Delacău - s. Criuleni justificate. a fost prezentat Puhăceni, r-ul Anenii Noi - studiul geotehnic și devize 24,45 km generale. Soluţia tehnică propusă în proiect raspunde parţial obiectivelor. Bugetul incomplet şi necorelat cu activităţile prevăzute.19 Reabilitarea străzilor de C12075 Primăria 22,20 Întruneşte condiţiile importanță națională din orașele or. Orhei, obligatorii. Date suficiente centrale ale țării r-nul şi justificate., au fost Orhei prezentate 3 proiecte tehnice cu date suficiente şi justificate și 3 rapoarte de verificare. Soluţia 10
 11. 11. Nr. Denumirea proiectului Codul Aplicant Punctaj Nota unic mediu acumulat tehnică răspunde parţial obiectivelor acestuia. Bugetul complet şi parţial corelat cu activităţile prevăzute.20 Construcția Drumului L-547 pe C12081 Primăria 15,60 Întruneşte condiţiile porțiunea M3 - s. Răzeni - s. com. obligatorii. Datele din Cigîrleni - s. Molești - s. Buțeni Răzeni, documentaţia tehnico- - R3, r-ul Ialoveni - Hîncești r-nul economică sunt suficiente Ialoveni şi justificate. e prezentat proiectul tehnic cu cu date suficiente şi justificate. Dispune de studiu de fezabilitate. Soluţia tehnică propusă raspunde parţial scopului acestuia. Bugetul cererii de finanţare necesită modificări conform devizului final al Proiectului de execuție și Raportului de verificare.21 Sporirea accesului la terenul de C12082 primăria 29,60 Întruneşte condiţiile fotbal internațional „Sfîntul Suruceni, obligatorii. Documentație Gheorghe” din s. Suruceni, r. r-nul tehnico-economică Ialoveni prin construcția unui Ialoveni coerentă. Dispune de segment de drum în localitate proiect tehnic. A fost prezentat raportul de verificare. Soluție tehnică relevantă. Bugetul proiectului complet și corelat cu activitățile prevăzute.22 Modernizarea infrastructurii de C12092 Consiliul 17,20 Întruneşte condiţiile transport în regiunea de Raional obligatorii. Documentația dezvoltare centru pe o porțiune Orhei tehnică prezentată parțial, din drumul R20 Rezina - Orhei fiindcă proiectul tehnic se - Călărași află în execuție la antreprenor (ministerul transporturilor). Este prezentat raportul de verificare.Soluţia tehnică propusă în proiect raspunde parţial scopului acestuia. Buget incomplet şi necorelat cu activităţile prevăzute.Prioritatea II„Susținerea dezvoltării sectorului privat, în special în regiunile rurale” 11
 12. 12. Nr. Denumirea proiectului Codul Aplicant Punctaj Nota unic mediu acumulat23 Crearea cadrului pentru C22057 Primăria Eliminat Nu întruneşte condiţiile dezvoltarea economică durabilă Ivancea, r- obligatorii. Nu este deviz a teritoriului Rezervației nul Orhei de cheltuieli. Nu este clar cultural-naturale „Orheiul în a cui proprietate sunt Vechi” prin acordarea de terenurile pentru consultanță, instruire și servicii implementarea proiectului, publice de calitate sau dacă există permisiunea proprietarului pentru efectuarea lucrărilor proiectul nu prezintă larg interes24 Îmbunătățirea infrastructurii de C22065 Primăria Eliminat Nu întruneşte condiţiile susținere a dezvoltării Sărata- obligatorii. Nu a fost sectorului privat prin crearea Galbenă, elaborat un deviz de Incubatorului Tehnologic și de r-nul cheltuieli și nu este clar în Afaceri (ITA) Hîncești Hîncești a cui proprietate sunt terenurile pentru implementarea proiectului, sau dacă există permisiunea proprietarului pentru efectuarea lucrărilor.25 Crearea zonei investiționale C22073 Primăria 23,20 Întruneşte condiţiile GREENFIELD în orașul Orhei or. Orhei, obligatorii. Documentaţie r-nul tehnico-economică Orhei coerentă. Devizul general a fost întocmit conform solicitărilor înaintate de FNDR. Nu conține costuri neeligibile Soluţia tehnică propusă în proiect răspunde în totalitate scopului acestuia.26 Construcția Poligonului de C23054 Consiliul 21,80 Datele din documentaţia depozitare și livrare a deșeurilor raional tehnico-economică sunt animaliere de pe teritoriul Hîncești suficiente şi justificate. aferent Fermei de porcine în Soluţia tehnică propusă în extravilanul orașului Hîncești proiect răspunde în totalitate scopului acestuia. Documentația tehnică prezentată parțial și răspunde în totalitate scopului acestuia. Au fost prezentate: desene tehnice, scheme, deviz , proiect tehnic contractat.27 Grup de producători și casă de C23079 Primăria s. 23,20 Datele sunt suficiente şi ambalare pentru servicii Costești, justificate. Este prezentat moderne de marketing la export r-nul contract cu proiectantul, Ialoveni schițe de proiect. Dispune 12
 13. 13. Nr. Denumirea proiectului Codul Aplicant Punctaj Nota unic mediu acumulat de studiu de fezabilitate. Soluţia tehnică propusă în proiect răspunde parţial scopului acestuia. Buget complet şi corelat cu activităţile prevăzute.Prioritatea III „Îmbunătățirea factorilor de mediu și a atractivității turistice”28 Sistem de management integrat C32022 Primăria s. 21,40 Întruneşte condiţiile de gestionare al deșeurilor Țînțăreni, obligatorii. Documentaţia menajere pentru 26 comune din r-nul tehnico-economică cu date 3 raioane și mun.Chișinău Anenii suficiente şi justificate. Noi Documentația tehnică prezentată integral. Sunt prezentate 2 rapoarte de verificare Soluţie tehnică propusă în proiect răspunde scopului/obiectivelor acestuia. Buget complet şi parţial corelat cu activităţile prevăzute, resursele alocate/estimate şi cu devizul general şi pe obiecte. Costuri parţial realiste.29 Managementul deșeurilor solide C32027 Consiliul 4,00 Documentaţie tehnico- pentru localitățile: comunele Raional economică incoerentă. A Răzeni, Gangura, Țipala și Ialoveni fost prezentat studiul de Zîmbreni; satele Mileștii Mici, fezabilitate și contractul cu Costești, Hansca, Molești, proiectantul. Soluţia Horești, Cărbuna, Cigîrleni, tehnică propusă în proiect Puhoi și Văratic din raionul răspunde parţial scopului Ialoveni și satul Buțeni din obiectivelor acestuia. raionul Hîncești Buget incomplet şi necorelat cu activităţile prevăzute, resursele alocate /estimate sau cu devizul general şi pe obiecte.30 Managementul deșeurilor C32033 Primăria 26,00 Întruneşte condiţiile pentru o dezvoltare durabilă or. obligatorii. Documentaţie Ungheni tehnico-economică r-nul coerentă. Documentația Ungheni tehnică prezentată integral. Este prezentat raportul de verificare. Dispune de studiu de fezabilitate si devize de cheltuieli. Pentru construcția Centrului este necesară elaboarea Documentației de evaluare 13
 14. 14. Nr. Denumirea proiectului Codul Aplicant Punctaj Nota unic mediu acumulat a impactului asupra mediului înconjurător (EIMÎ). Soluţie tehnică relevantă. Bugetul proiectului complet şi corelat. Costuri realiste.31 Managementul deșeurilor solide C32034 Primăria 7,00 Documentaţie tehnico- în orașul Anenii Noi or. Anenii economică cu date Noi, r-nul insuficiente şi slab Anenii noi justificate. A fost prezentat proiect tehnic și 6 scheme de amplasare. Soluţia tehnică propusă în proiect răspunde parţial scopului/obiectivelor acestuia. Buget incomplet şi necorelat cu activităţile prevăzute. De examinat posibilitatea de comasat cu proiectul 32033.32 Crearea unui sistem de C32045 Consiliul 17,80 Date suficiente, justificate.. colectare selectivă a deșeurilor Raional Dispune de studiu de în 9 localități din raionul Telenești fezabilitate. Analiza Telenești alternativelor minimală. Devizele estimative nu sunt corelate cu părţile grafice. Părţile grafice nu sunt complete. Soluţia tehnică răspunde parţial obiectivelor acestuia. Bugetul complet şi parţial corelat cu activităţile prevăzute în proiect.33 Un mediu curat pentru o C32064 Primăria Eliminat Nu este clar în a cui dezvoltare regională Sărata- proprietate sunt terenurile Galbenă, pentru implementarea r-nul proiectului, sau dacă există Hîncești permisiunea proprietarului pentru efectuarea lucrărilor, nu a fost prezentat proiectul tehnic, nu a fost elaborat un deviz de cheltuieli.34 Îmbunătățirea serviciilor C32067 Primăria 28,20 Întruneşte condiţiile municipale privind extinderea or. obligatorii. Documentaţie sistemului de colectare a Șoldănești tehnico-economică deșeurilor solide, eliminarea , r-nul coerentă. Au fost controlată și măsurile de Șoldănești prezentate 2 proiecte reducere a deșeurilor în raionul tehnice , 2 devize de Șoldănești și alte localități din cheltuieli, raport studiu de 14
 15. 15. Nr. Denumirea proiectului Codul Aplicant Punctaj Nota unic mediu acumulat bazinul râului Ciorna referință, analiza diagnostică la proiect. Soluţie tehnică relevantă. Proiectul tehnic conține date pentru fundamentarea proiectului este avizat de autoritățile relevante, Studiu de fezabilitate conține date privind recuperarea investițiilor și potențialelor venituri din recuperarea fracțiilor reclabile. Buget complet şi corelat cu activităţile prevăzute.35 Extinderea și modernizarea C32074 Primăria 25,60 Întruneşte condiţiile sistemului existent de or. Orhei, obligatorii. Documentaţie management al deșeurilor în r-nul tehnico-economică localitățile raionului Orhei, Orhei coerentă. a fost prezentat etapa II proiectul tehnic cu soluţie tehnică relevantă. Buget complet şi corelat cu activităţile prevăzute. Proiectul specifică modalitatea de recuperare a investițiilor prin tarife și a potențialelor venituri din recuperarea fracțiilor reclabile, prevede lucrări doar pentru construcția platformelor.Soluţie tehnică relevantă. Buget complet şi corelat cu activităţile prevăzute.36 Dezvoltarea regională durabilă C32085 ADR 28,00 Întruneşte condiţiile prin crearea parteneriatelor în Centru obligatorii. Documentaţie bazinul rîului Bîc tehnico-economică coerentă. Soluţie tehnică relevantă. Buget complet şi corelat cu activităţile prevăzute.37 Colectarea deșeurilor și C32090 primăria 28,40 Întruneşte condiţiile salubrizarea localităților com. obligatorii. Documentaţie Lozova, Stejăreni și Vorniceni Lozova, tehnico-economică r-nul coerentă. Dispune de Strășeni proiect tehnic, deviz de cheltuieli, scheme și planuir geometrice. Soluţie tehnică relevantă. Buget complet şi corelat cu 15
 16. 16. Nr. Denumirea proiectului Codul Aplicant Punctaj Nota unic mediu acumulat activităţile prevăzute. Lipsesc calcule argumentate cu referire la utilizarea tehnicii solicitate. Soluţie tehnică relevantă. Buget complet şi corelat.38 Eliberarea izvoarelor rîului Bîc C32098 primăria 18,40 Documentaţia tehnico- în s. Temeleuți (r. Călărași) Temeleuți, economică cu date r-nul suficiente şi justificate. A Călărași fost prezentat raport geotehnic, și studiu geodezic, contractul cu proiectantul, expertiza de debit a izvoarelor. Grafica proiectului nu este încă elaborată; De efectuat analiza calităţii apei şi calculul capacităţii sursei de apă pentru acoperirea cererii de apă; Devizul de cheltuieli nu prevede construirea sistemului e canalizare, aşa cum se descrie în cerere; Soluţia tehnică propusă răspunde parţial obiectivelor acestuia. Buget complet şi parţial corelat cu activităţile prevăzute.39 Sporirea atractivității turistice a C34009 Primăria s. 15,40 Datele din documentaţia zonei centru prin consolidarea Donici, tehnico-economică sunt patrimoniului existent r-nul suficiente şi justificate. Au Orhei fost prezentate devize de cheltuieli și raportul de verificare. Soluţia tehnică propusă răspunde parţial obiectivelor. Buget complet şi parţial corelat cu activităţile prevăzute. Costuri parţial realiste.40 Premize pentru dezvoltarea C34014 Consiliul Eliminat Nu a fost prezentat mediului turistic în bazinul de Raional proiectul tehnic, nu a fost mijloc al rîului Prut Ungheni prezentat devizul de cheltuieli, nu este clar în a cui proprietate sunt terenurile pentru implementarea proiectului, sau dacă există permisiunea proprietarului 16
 17. 17. Nr. Denumirea proiectului Codul Aplicant Punctaj Nota unic mediu acumulat pentru efectuarea lucrărilor, au fost prezentate doar scheme foto ale plajei, se cere argumentarea pentru sporirea impacului regional (un sistem din 7 plaje locale nu asigură impact regional suficient) și prezentarea unor permisiuni/prevederi legale explicite pentru crearea locurilor de aglomeraţie turistică nemijlocit la frontiera RM-UE.41 Deschiderea traseului turistic C34023 Consiliul 25,40 Documentaţie tehnico- (Vama Veche Lăpușna) prin Raional economică coerentă. restaurarea obiectelor de Hîncești Documentația tehnică patrimoniu istoric, Conacul prezentată integral. Este „Manuc-Bey” din or.Hîncești, prezentat raportul de Locația geto-dacică din s. verificare. Dispune de Stolniceni studiu de prefezabilitate. Soluţie tehnică relevantă. Buget complet şi corelat cu activităţile prevăzute.42 Dezvoltarea atractivității C34061 Consiliul 5,60 Date insuficiente şi slab turistice în mediul rural din Raional justificate. Soluţie tehnică lunca rîului Nistru Dubăsari propusă în proiect răspunde în mică măsură obiectivelor acestuia.Buget incomplete şi necorelat cu activităţile prevăzute, costuri nerealiste.43 Traseul turistic în 9 localități - C34078 primăria 26,00 Documentaţie tehnico- crearea oportunităților de Ulmu, economică coerentă. sunt investire în turism r-nul prezentate 3 proiecte Ialoveni tehnice și devize generale.Soluţie tehnică relevantă. Buget complet şi corelat cu activităţi.44 Construcția complexului turistic C34080 primăria s. 13,00 Datele documentaţiei sportiv Vălcineț, tehnico-economice sunt r-nul insuficiente şi slab Călărași justificate. Este prezentat proiectul tehnic dar soluţia tehnică răspunde parţial scopului acestuia, bugetul e incomplet şi necorelat. Proiectul de execuţie este actual (2011) şi e prezentat 17
 18. 18. Nr. Denumirea proiectului Codul Aplicant Punctaj Nota unic mediu acumulat cu raportul de verificare (nr.0939-10-11 din 22.11.11, Bugetul reflectă activităţile prevăzute în Proiect, dar mai puţin decît sunt necesare pentru finalizare. Acţiunile sunt insuficiente pentru a asigura un impact regional sufficient. Soluţia tehnică răspunde parţial scopului acestuia. Buget incomplete şi necorelat.45 Dezvoltarea turismului în zona C34084 primăria 29,60 Documentaţie tehnico- Parcului Național Orhei com. economică coerentă. Vatici, Documentația tehnică r-nul prezentată integral. Orhei Dispune de studiu de fezabilitate. Toate liniile de buget relevante sunt asigurate cu Devize locale verificate sau Specificaţii tehnice (Partea C a Studiului de Fezabilitate), Costurile sunt realiste şi necesare prezentate în Devize verificate corespunzător Soluţie tehnică relevantă. Buget complet şi corelat cu activităţile prevăzute.46 Dezvoltarea rutei turistice C34086 Consiliul 19,60 Documentaţie tehnico- Rogojeni - Dobrușa - Cușelăuca Raional economică coerentă. - Cobîlea - Vadul Rașcov - Șoldănești documentația tehnică Climauții de Jos - Șoldănești - prezentată parțial, doar Saharna - Țipova - Horodiște - devizul de cheltuieli pe Cuizăuca - Trifești - Pripiceni parcări. Soluţie tehnică răspunde parţial scopului acestuia. Buget complet şi corelat cu activităţile prevăzute. 18
 19. 19. S-a decis: 1. Se propune spre examinare către CRD cererile complete de finanţare evaluate administrativ, în vederea selectării proiectelor care vor fi aprobate în POR. 2. „Eliberarea izvoarelor râului Bâc în s.Temeleuţi (r.Călăraşi)”, solicitant prim. Temeleuţi, măsura 11098, trece la măsura 3.2 dezvoltarea factorilor de mediu- 32098 ca obiectiv curățirea și eliberarea izvoarelor pentru a ajunge în rîul Bîc, de a soluționează problema ecologică. S-a cerut ca aplicantul să prezinte documentația tehnică pînă la ședința CNCDR din septembrie. 3. „Construcţia Poligonului de depozitare şi livrare a deşeurilor animaliere de pe teritoriul aferent Fermei de porcine în extravilanul oraşului Hînceşti”, solicitant CR Hîncești, r-nul Hîncești, măsura 31054, trece la măsura 23054, din motiv că se încadrează perfect la măsura 2 susţinerea dezvoltării sectorului privat şi de exclus cheltuielile neeligibile din bugetul proiectului 4. „Sporirea atractivităţii turistice a zonei centru prin consolidarea patrimoniului existent” cod 34009, solicitant prim. Donici, r-nul Orhei , devizele pe obiecte (doar pentru primăria Donici) sunt actuale (2012) şi verificate conform legislaţiei, lucrările de construcţii (86,5%% din valoarea proiectului) sunt asigurate parţial cu devize pe obiect, devizele la 2 parcuri, 9 intrari în sat și pentru jumătate din trotuare lipsesc, aplicantul să prezinte toată documentația tehnică necesară pînă la ședința CNCDR din septembrie. 5. „Traseul turistic în 9 localități - crearea oportunităților de investire în turism”, cod 34078 , solicitant primăria Ulmu, r-nul Ialoveni, pentru liniile de buget care au documentație tehnică, vor fi susținute, restul e necesar de prezentat pînă la ședința CNCDR. 6. „Construcția și restabilirea sistemului de canalizare în or.Nisporeni, com.Vărzărești (apeduct Prut-Nisporeni)”, CR Nisporeni, cod 11002, are cofinațare de la Biroul de Cooperare Tehnică a Elveției, se vor face recomandări de îmbunătățire pînă la ședința CNCDR. 7. „Managementul deșeurilor solide în orașul Anenii Noi”, cod 32034, prim. Anenii Noi, de a preciza sumele la echipament şi tehnica din bugetul proiectului. 8. „Reabilitarea și modernizarea drumului regional L442 - L444 (G442 - G444) Voinova - Chirianca - Zubrești - Recea - Ghelăuza - or. Strășeni”, cod 12010, CR Strășeni, de îmbunătăţit proiectul tehnic pînă la şedinţa CNCDR.Membrii comisiei administrative de evaluare a cererilor de finanţare au luat act de prezentul procesverbal și au semnat: Tudor Meșina _____________________ Veaceslav Guțuțui _____________________ Grigore Cobzac _____________________ Vasile Bîtca _____________________ Eduard Ungureanu _____________________ Secretarul comisiei: Veveriță Natalia ______________________. 19

×