Alkoholi- Doroteja Petrović- Marija Cvetković

3,388 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,388
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
35
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Alkoholi- Doroteja Petrović- Marija Cvetković

 1. 1. A l k oh ol i HemijaDoroteja Petrovic II2
 2. 2. Alkoholi Alkoholi su jedinjenja koja imaju hidroksilnu (OH) grupu vezanu za ugljovodonični niz Mogu se smatrati derivatima vode, gde je jedan atom vodonika zamenjen alkil grupom
 3. 3. Nastanak alkohola Reč alkohol se, počev od 18. veka, odnosi na aktivan princip opojnih pića Smatra da ova reč vodi poreklo od arapske reči al-kuhl, koja je korišćena za sitno sprašen antimon-sulfid, koji su Arabljanke upotrebljavale kao kozmetičko sredstvo za crnjenje trepavica Kasnije je izraz upotrebljavan za ma koju fino usitnjenu supstancu, a zatim u 16. veku u smislu "esencija", tj. osnovni ili ključni sastojak (alkul-vini - esencija iz vina) U prvoj polovini 19 veka izraz alkohol počeo je da se upotrebljava za alkohol iz vina
 4. 4. Podela I opsta formula alkohola Opšta formula zasićenih monohidroksilnih alkohola otvorenog niza je CnH2n+2O Prvi član homologog niza ima molekulsku formulu CH4O alkoholi se klasifikuju u:  primarne (RCH2-OH)  sekundarne (R2CH-OH) i  tercijarne (R3C-OH). U zavisnosti od strukture ugljovodoničnog niza, mogu biti alifatični (nezasićeni ili zasićeni), ciklični ili aromatični, koji se nazivaju fenoli
 5. 5. MetanolMetanol (poznat i kao metil-alkohol) je najprostiji alkohol. Vrlo je otrovan (količina od 30 ml može usmrtiti čovjeka ili izazvati trajno sljepilo). U savremenoj industrijskoj proizvodnji zauzima najvažnije mjesto, u odnosu na druge alkohole. Njegova formula je CH3OH.
 6. 6. Dobijanje metanola Metanol se nekada dobivao suvom destilacijom drveta. Danas se najčešće dobiva sinzezom vodonika (H) i ugljik-II-oksida (CO), pri povišenoj temperaturi i pritisku uz katalizator: CO + 2H2 ----> CH3OH (p=200-300 bar; t=300-400 °C)
 7. 7. Etanol Etanol je organsko hemijsko jedinjenje koje čine ugljenik, vodonik i jedna OH-grupa, odnosno predstavnik alkohola. Ranije se nazivao etilalkohol. Često se ovo jedinjenje narodnim govorom naziva samo alkohol ili špiritus, iako je to samo jedan predstavnik čitave klase alkoholnih jedinjenja.
 8. 8. Dobijanje etanola Alkohol se najčešće dobija alkoholnim vrenjem secera, a dobijeni etanol se označava kao agrar- ili bioetanol. Ograničvajući faktor u dobijanju bioetanola je otpornost mikroorganizama koji ga proizvode (kvasac ugine pri koncentraciji etanola od 18%) pa je za dobijanje žestokih alkoholnih pica neophodna je redestilacija. Etanol se može proizvesti i sintezom iz vode i etena u prisustvu sumporne kiseline kao katalizatora. Smeša 95,57% etanola i 4,43% vode čini azeotropnu smešu, pa se veća koncentracija etnola ne može dobiti destilacijom pri atmoferskom pritisku, već se za dobijanje 100% (apsolutnog) etanola koriste druge metode.
 9. 9. Hemijske osobine alkohola Reakcije alkohola obuhvataju raskidanje ili C-OH veze (uz uklanjanje -OH grupe) ili O-H veze (uz uklanjanje H-atoma). Ova dva tipa reakcija mogu uključiti supstituciju, u kojoj dolazi do zamene –OH grupe ili H-atoma, ili eliminaciju, koja vodi formiranju dvostruke veze. Hemijski parametri
 10. 10. Alkohol je stetan "Ne može se sa sigurnošću reći gde je granica za štetno konzumiranje alkohola", rekao je Arc Jens Rajmer iz nemačkog društva za lečenje zavisnosti. Hemijska supstanca etanol, koja je opijat u pivu i vinu, je neurotoksična supstanca i sa svakim gutljajem se žrtvuju neke od milijardi naših nervnih ćelija. Nije tajna da toksični efekti alkohola i njegovi metabolički otpaci napadaju organe u našem telu. Oštećenje jetre i povećan rizik od raka su neosporne dugoročne posledice konzumiranja alkohola, a da se ne spominje opasnost od zavisnosti kao rezultat stalne potrošnje.
 11. 11. Sta alkohol radi ljudima:

×