• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
L193 - Hemija - Alkaloidi - Milan Borkovac - Marina Jovanović
 

L193 - Hemija - Alkaloidi - Milan Borkovac - Marina Jovanović

on

 • 2,051 views

L193 - Hemija - Alkaloidi - Milan Borkovac - Marina Jovanović

L193 - Hemija - Alkaloidi - Milan Borkovac - Marina Jovanović

Statistics

Views

Total Views
2,051
Views on SlideShare
2,043
Embed Views
8

Actions

Likes
0
Downloads
34
Comments
1

2 Embeds 8

http://www.pdis.org.rs 5
http://www.nasaskola.net 3

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  L193 - Hemija - Alkaloidi - Milan Borkovac - Marina Jovanović L193 - Hemija - Alkaloidi - Milan Borkovac - Marina Jovanović Presentation Transcript

  • Učenik: Milan Borkovac Predmet: HemijaProfesor : Marina Jovanovic
  •  Alkaloidi su organska jedinjenja biljnog porekla koja sadrže azot u molekulu i imaju izraženo fiziološko delovanje već u minimalnim koncentracijama. U biljkama se nalaze u obliku soli, a retko kao slobodne baze. Najčešće su to soli vinske, limunske ili jabučne kiseline. Do sada je otkriveno oko 5000 raznih alkaloida. Svaki alkaloid ima sistematski naziv sa sufiksom –in ili - inum Soli alkaloida su kristalna jedinjenja, najčešće bele boje, rastvorne u vodi i imaju gorak ukus. Alkaloidi se iz biljaka izoluju ekstrakcijom. Oni su uglavnom jaki otrovi.U malim koncentracijama imaju lekovita svojstva, pa se koriste u terapiji različitih oboljenja. Zloupotreba Alkaloida je uzrok narkomanije, jednog od najvećih socijalnih i zdravstvenih problema današnjice.
  • Najrasprostranjenija i najboljeproučena su tri jedinjenja:• kofein (1,3,7-trimetilksantin) - analeptik• teofilin (1,3-dimetilksantin) – nespecifični bronhodilatator• teobromin (3,7-dimetilksantin) - diuretik.Najbogatiji izvori kofeina su: seme kafe (do 2%), kotiledoni kole(do 3%) i list čaja (do 4%).Teobromina ima u semenjači preprženog semena kakaovca.Teofilina, u prirodi, ima u tragovima; dobija se sintezom ilipolusintezom.
  • Podela Alkaloida Najrasprostranjenija i najbolje proučena su tri jedinjenja:• kofein (1,3,7-trimetilksantin) - analeptik• teofilin (1,3-dimetilksantin) – nespecifični bronhodilatator• teobromin (3,7-dimetilksantin) - diuretik. Najbogatiji izvori kofeina su: seme kafe (do 2%), kotiledoni kole (do 3%) i list čaja (do 4%). Teobromina ima u semenjači preprženog semena kakaovca. Teofilina, u prirodi, ima u tragovima; dobija se sintezom ili polusintezom.
  •  Medju ovim alkaloidima terapeutsku primenu ima samo efedrin. Može se dobiti ekstrakcijom iz kineske biljke Ephedra vulgaris, ali se uglavnom dobija sintetskim putem. Sintetski postupak dobijanja efedrina sesastoji u katalitičkoj hidrogenaciji metilfenil-diketona u prisustvu metalamina: Terapeutsko dejstvo ima samo L-efedrin, ali se može koristiti i racemska smeša.Upotrebljava se u obliku soli, najčešće hidrohlorida, protiv astme, alergije itd...
  • Metil-ksantini - Purinski alkaloidi O 1 7 R1 N N R3 N N H O N N N 3 N 9 R2 Purin Ksantin (2,6-dioksopurin) O O O CH3 N N CH3 H N N CH3 CH3 N N H O N N O N N O N N CH3 CH3 CH3 Kof ein Teobromin Teof ilin
  • 2.ALKALOIDI SA AZOTOM UPRSTENU U sastavu alkaloida ove grupe se mogu naći različiti heterociklični sistemi(piridinski, piperidinski, pirolidinski, hinolinski,izohinolinski i dr.) Nikotin je glavni alkaloid lišća duvana, odakle se dobija destilacijom pomoću vodene pare. Izuzetno je otrovan jer deluje na feoma važne centre u mozgu. Veoma važnu grupu alkaloida čine oni koji imaju kondenzovan pirolidinski i piperidinski skelet. U tu grupu spadaju atropin, skopolamin, hiosciamin i kokain.
  •  Svi imaju estarske funkcije u molekulu, pa je pri njihovoj izolaciji potrebno voditi računa da ne dođe do saponifikacije. Atropin je nađen u velebilju (Atropora belladona), ali se danas dobija uglavnom sintetskim putem. Pri lečenju se koristi u obliku sulfata. Deluje na centralni nerv. sistem, izaziva širenje zenica. Koristi se u terapeutske svrhe, smanjuje lučenje pljuvačke i znojnih žlezda.
  •  Alkaloidi sa indolskim skeletom su veoma značajna grupa alkaloida. Među ove spada strihnin koji se dobija iz biljaka Strychnos vrste. To je veoma jak otrov, a smrt nastupa usled paralize mišića organa za disanje. U veoma malim količinama se koristi kao analeptik- kao sredstvo za jačanje i okrepljenje. Koristi se najviše za unistavanje štetočina.(glodara)
  •  U ovu grupu se ubrajaju i tzv. Ergot- alkaloidi, koji se izoluju iz micelija ražane glavice - Claviceps purpurea. Svi ergot-alkaloidi su derivati lisergne kiseline za koju su vezani ostaci različitih aminokiselina. Prvi izolovan alkaloid ove podgrupe je ergotamin, koji u molekulu sadrži ostatke prolina, fenilalanina i leucina
  • Strihnin
  •  Lisergna kiselina koja se dobija hidrolizom ergot-alkaloida, predstavlja polazno jedinjenje za dobijanje polusintetske droge, dietilamida lisergne kiseline, poznate kao LSD. To jedan od najjačih halucinogena.
  • Purinski alkaloidi - metil ksantiniOva struktura vodiporeklo od glicina, glutamata,aspartamske kiseline, formaldehida i drugih jedinjenja.Osnovu purinskih alkaloida predstavlja purin.Purin je biciklični sistem.Predstavlja proizvod kondenzacije pirimidinskog iimidazolinskog jezgra.Purin je amfotermnog karaktera, rastvara se u toplojvodi i rastvaračima koji sadrže hlor.Jedinjenja koja sadrže purinski skelet, ne odgovarajuklasičnoj definiciji alkaloida jer su široko zastupljena uživim organizmima (npr. adenin i guanin): - kao delovi nukleotida i nukleinskih kiselina. - fosforilovani nukleozidi (nukleotidi) ulaze usastav enzima, koenzima, biljnih hormona i sl.
  • Raubazin blokira -receptorei deluje kao simpatolitik.Veće doze izazivaju inverzijuadrenalinskog delovanja.Umanjuje aktivnostvazomotornihcentara, naročito u kičmenojmoždini.Prolazno povećava protokkrvi u mozgu i deluje slaboanksiolitički.
  • Hvala na pažnji…