Arhimedes e-škola - naša škola
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Arhimedes e-škola - naša škola

on

 • 876 views

Januarski dani 2012

Januarski dani 2012

Statistics

Views

Total Views
876
Views on SlideShare
876
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Arhimedes e-škola - naša škola Document Transcript

 • 1. Е‐школа – Наша школа страна 1 од 4 Е-школа – Наша школаИнформационе и комуникационе технологије су током само једнељудске генерације револуционарно промениле начин живота,учења, рада и забаве. ИКТ све дубље трансформишу начининтеракције људи, предузећа и јавних институција.Укупне промене у свим аспектима друштва које су омогућенеприменом ИКТ чине развој информационог друштва. Један од тихаспеката је и развој ИКТ у образовању.Интегрисање информационо комуникационих технологија у циљуефективног и ефикаснијег образовања је неминован процесусловљен друштвеним и технолошким променама. Развијеност овогпроцеса показатељ је развијености друштва и прихваћен је каоједан од индикатора развијености информационог друштва, односнодруштва базираног на знању.Да би се овај процес правилно одвијао потребно је да ИКТ постануинтегрални део образовних програма, да наставни кадар будеобучен за примену модерних облика наставе и да ученици стекнузнања и вештине за коришћење ИКТ у циљу стицања знања.Почетком 2010. године, препозната је потреба за интегрисањеминформационо-комуникационих технологија у образовни системсредњих школа.У циљу модернизације наставе у средњим школама, размене добреобразовне праксе и поспешивања сарадње наставника и ученикапутем интернета, октобра 2010. године покренут је порталwww.nasaskola.net као јединствен у Србији по томе што спајаелектронско учење и друштвено умрежавање.
 • 2. Е‐школа – Наша школа страна 2 од 4Тим студената из Ниша покренуо је портал www.nasaskola.net, уоквиру пројекта „еШкола”, који има за циљ да усмери ученике инаставнике да се окрену електронском учењу у почетку каованнаставној методи, са идејом да електронско учење постанесаставни део део образовања у земљи. Пројекат је подржан одстране ПЕЦД програма „Партнерство за образовање и развојзаједнице“, који финансира ДИН „Филип Морис Интернешенел“, ареализује студентска организација Суприма.Портал www.nasaskola.net осмишљен је као јединственакомбинација друштвене мреже и система за електронско учење. Каопрви овакав портал у Србији, од самог почетка усмерен је каследећим циљевима:• повећање општег нивоа знања које ученици добијају у средњим школама кроз редовну наставу;• повећање интересовања ученика за ваннаставне активности као што су разне секције, неформале едукације, студијска путовања;• унапређивање комуникације између школске администрације и ученика;• усмеравање професора на коришћење система за електронско учење у редовној настави.На самом порталу, креирана је база електронских едукативнихматеријала, из разних предмета. Портал је званично пуштен у радоктобра 2010. године и за четири месеца функционисања окупио јевише од 3 хиљаде корисника. Од самог почетка, у рад портала суактивано укључени наставници и ученици, који доприносе развојупортала својим предлозима и идејама.Тим пројекта еШкола, препознао је потребу дасе електронско учење промовише и интегришеу систем образовања. Да би остварили овајциљ, организоване су промоције у четиринишке гимназије, као и у гимназијама уАлексинцу и Лесковцу. На овај начин су се професори у ученицидиректним путем упознали са могућностима које нуди овај портал,као и са бенефитима његовог коришћења.
 • 3. Е‐школа – Наша школа страна 3 од 4Да би мотивисали ученике и професоре да активно користепортал, организована су два такмичења за избор најбољелекције коју су ученици креирали, а професори проверавали.На овај начин смо направили и битан корак у побољшањукомуникације између ученика и професора.Веома је важно истаћи да је истовремено побољшана икомуникација између бивших и садашњих ученика школа.Такмичења су организована у оквиру наставних предмета српскијезик, математика, енглески језик и рачунарство и иноформатика.Победнике тамкичења бирали су корисници портала путем гласања,као и комисија за оцену квалитета направљених лекција коју сучинили професори из гимназија укључених у пројекат.Од почетка рада портал је привукао великиброј ученика који су желели да се укључе у радпројектног тима. Рад ученика на пројекту јеорганизован кроз фокус групу, која активноради на имплементацији нових идеја напројекту. На овај начин ученици добијајумогућност да стекну знања и вештине која ће им бити важна укаснијем животу као што су: тимски рад, тренинзи и едукације које зањих организујемо, развој меких вештина кроз тимски рад. Великамотивација ученика да се укључе у пројекат је показала да онипоседују огромне потенцијале које треба усмеравати и крозваннаставне активности.Маја 2011. године, организована је панел дискусија на темуелектронског учења у којој су учешће узелиВесна Бабовић, професор математике у Првојнишкој гимназији „Стеван Сремац“, ДраганаТомић, менаџер људских ресурса и Драган Гејо,просветни саветник Школске управе Ниш. Дискусија је организованаса циљем да се пронађу решења која ће омогућити да образовнисистем у Србији напредује и усвоји савремене методе учења.
 • 4. Е‐школа – Наша школа страна 4 од 4Портал, који је прилагођен и професорима и ученицима, садрживелики број функционалности и у делудруштвене мреже и у делу за електронскоучење. У оквиру друштвене мреже ученици семогу међусобно повезивати и дописивати,имају могућност писања блога, постављањаслика, музике, отворени су и форуми као истранице одељења на којима се могупостављати заједничке фотографије или информације.Део за електронско учење, поред свихфункционалности које садржи мудл платформа,пружа корисницима могућност да оцењујуматеријале, што је изузетно важно и у погледувршњачког процењивања али и у циљу израдеквалитетниних и функционалних наставнихсадржаја и материјала.У жељи да стално напредујемо осмислили смо подпројекат „Бољастрана знања”. Циљ пројекта је да на још занимљивији икреативнији начин средњошколцима приближи наставне садржаје. Уодносу на досадашња такмичења радове ће креирати тимовиученика, а радови ће садржати велики број илустрација које ћепомоћи свима у бржем и занимљивијем савладавању наставнихсадржаја.У року од годину дана рада портала остварени су следећирезултати:• портал има више од 3 хиљаде корисника• систем за електронско учење броји више од 500 лекција• професори активно користе портал у свакодневној настави• велика заинтересованост школа из целе Србије да се укључе у пројекат• тим средњошколаца који ради на развоју портала чини више од 30 ученика