อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในการทำงานกับสารเคมี

17,047 views

Published on

นพ.กิติพงษ์ พนมยงค์
ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ รพ.นพรัตนราชธานี

Published in: Health & Medicine
3 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
17,047
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
63
Actions
Shares
0
Downloads
253
Comments
3
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในการทำงานกับสารเคมี

 1. 1. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในการทำงานกับสารเคมี นพ . กิติพงษ์ พนมยงค์ ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ รพ . นพรัตนราชธานี
 2. 2. ความสำคัญ <ul><li>ไอ ระเหย ก๊าซ ฝุ่น ฟูม และอนุภาคของสารเคมี ทำให้บุคลากรที่เข้าไปทำงานเลี่ยงต่ออันตราย ด้วยเหตุนี้บุคลากรที่ทำงานในพื้นที่จึงต้องสวมใส่อุปกรณ์ทุกครั้งที่เข้าไปใกล้พื้นที่นั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกัน หรือแยกคนจากอันตรายทางเคมี อันตรายทางกายภาพ และอันตรายทางชีวภาพ และเป็นการป้องกันผู้สวมใส่จากการบาดเจ็บ หรือการได้รับอันตราย </li></ul>
 3. 3. ประกอบด้วย <ul><li>ชุดสวมใส่ป้องกันสารเคมี Chemical Protective Clothing( CPC ) </li></ul><ul><li>อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ Respiratory Protection </li></ul>
 4. 4. ตย . อุปกรณ์ชุดป้องกันอันตรายจากสารเคมี
 5. 5. ชุดสวมใส่ป้องกันสารเคมี Chemical Protective Clothing( CPC ) <ul><li>เป็นชุดที่ถูกออกแบบมาเพื่อใส่ป้องกันไม่ให้ส่วนต่างๆของร่างกายมีการสัมผัสต่อสารเคมีอันตราย </li></ul><ul><li>เป็นสิ่งกีดขวางระหว่างร่างกายและสารเคมี </li></ul><ul><li>มีหลายระดับสำหรับการป้องกันภัยระดับต่างๆกัน </li></ul><ul><li>แต่ไม่ป้องกันอันตรายจากกายภาพ ดังนั้นการใช้ PPE จะต้องพิจารณาให้ครบทั้งชุด </li></ul>
 6. 6. ตย . อุปกรณ์ชุดป้องกันอันตรายจากสารเคมี <ul><li>1. ชุดสวมใส่ป้องกันสารเคมี มีหลายชนิดใช้ป้องกันก๊าซ ฝุ่น ไอระเหย </li></ul><ul><li>และ การกระเด็นของสาร </li></ul><ul><li>2. หมวกนิรภัย เป็นหมวกแข็ง ทำด้วยพลาสติกแข็งหรือยาง อาจมีพลาสติกบุเพื่อให้เกิดความอบอุ่น ใช้ป้องกันศีรษะจากการกระแทก </li></ul><ul><li>3. กระบังหน้า แว่นนิรภัย แว่นตาที่ครอบปิดตาเป็นอุปกรณ์ป้องกันตาและใบหน้าจากสารเคมีจากอนุภาคขนาดใหญ่ และจากวัตถุที่กระเด็น </li></ul><ul><li>4. ถุงมืออาจเป็นชิ้นเดียวกันยึดติดกันกับแขนเสื้อหรือชุดสวมป้องกัน หรือแยกจากชุดป้องกันอื่น ๆ เป็นอุปกรณ์ปกป้องมือจากการสัมผัสสารเคมี </li></ul><ul><li>5. รองเท้าบูททนต่อสารเคมีใช้ป้องกันเท้าจากการสัมผัสสารเคมี </li></ul>
 7. 8. การเลือกใช้ถุงมือ
 8. 10. รองเท้า (Footwear) <ul><li>Boots </li></ul><ul><ul><li>At least ankle height </li></ul></ul><ul><li>Overboots, overshoes </li></ul><ul><ul><li>Worn over conventional footwear </li></ul></ul><ul><li>Booties </li></ul><ul><ul><li>Garment-like, worn over footwear </li></ul></ul><ul><li>Boot or shoe covers </li></ul><ul><ul><li>Lightweight overboots </li></ul></ul>
 9. 11. รองเท้า (Footwear) <ul><li>Footwear design features </li></ul><ul><ul><li>Boot upper </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Unsupported or coated fabric </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Boot sole </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wear resistant/slip resistant </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Metal plates </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Other features </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Impact resistance </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Closure system </li></ul></ul></ul>
 10. 12. ข้อพิจารณาเมื่อเลือกชุดป้องกันอันตรายจากสารเคมี <ul><li>การบ่งชี้ชนิด , สถานะ และผลกระทบต่อร่างกายเมื่อมีการปนเปื้อน ของสารเคมี </li></ul><ul><li>การประเมินการสัมผัสสารเคมี ในรูปของค่า TLV, IDLH, or STEL </li></ul><ul><li>ปัจจัยความทนทานของชุดป้องกันต่อสารเคมี </li></ul><ul><li>ปัจจัยความทนทานของชุดป้องกันด้านกายภาพ </li></ul><ul><li>ระดับการป้องกันของชุด </li></ul><ul><li>โซนที่เข้าไปปฏิบัติงาน </li></ul>
 11. 13. ระดับการป้องกันของ ชุดป้องกันสารเคมี <ul><li>จำแนกตามความต้องการที่จะใช้ป้องกันสารเคมีในแต่ละสถานการณ์โดย EPA (Environment Protection Agency) มี 4 ชนิดคือ </li></ul><ul><li>- Level A Protection </li></ul><ul><li>- Level B Protection </li></ul><ul><li>- Level C Protection </li></ul><ul><li>- Level D Protection </li></ul>
 12. 14. Levels of Protection Greater Hazard Higher Burden Level A Level B Level C Level D Bunker Gear ?
 13. 15. Level A Protection <ul><li>ให้การป้องกันในระดับสูงสุด ทั้งด้านการหายใจ การสัมผัส กับ ผิวหนัง ดวงตา และ ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ป้องกันสารเคมีทั้งในรูป ของแข็ง ของเหลว และ ก๊าซ </li></ul>
 14. 17. ส่วนประกอบของชุด <ul><li>Light, cotton clothing under CPC </li></ul><ul><li>Positive pressure SCBA </li></ul><ul><li>Hard hat </li></ul><ul><li>Fully Encapsulating Suit (including boots and gloves) </li></ul><ul><li>Gloves: </li></ul><ul><li>- Inner glove </li></ul><ul><li>- Chemical-resistant glove attached to suit </li></ul><ul><li>Chemical-resistant boots with steel toe and shank </li></ul>
 15. 18. Level B Protection <ul><li>ใช้ป้องกันระบบทางเดินหายใจในระดับสูงสุดแต่ระดับการป้องกันจะรองลงมาสำหรับผิวหนัง และ ดวงตา โดยมากจะใช้ป้องกันของเหลวหรือวัตถุกระเด็น </li></ul>
 16. 20. ส่วนประกอบของชุด <ul><li>Light cotton clothing under protective clothing </li></ul><ul><li>Chemical splash suit </li></ul><ul><li>Positive pressure SCBA </li></ul><ul><li>Hard hat </li></ul><ul><li>Gloves: </li></ul><ul><li>- Inner glove </li></ul><ul><li>- Chemical-resistant outer glove </li></ul><ul><li>Boots, chemical-resistant, steel toe and shank </li></ul>
 17. 21. Level C Protection <ul><li>ใช้เมื่อรู้ว่าสารเคมีเป็นอันตรายต่อทางเดินหายใจ มีการวัดความเข้มข้นของสารเคมี และมีข้อบ่งชี้ในการใช้ air-purifying respirators โดยอันตรายจากการสัมผัสทางผิวหนังค่อนข้างน้อย และตลอดการปฏิบัติงานภายใต้ชุดดังกล่าว จะต้องมีการตรวจสภาพอากาศเป็นระยะ </li></ul>
 18. 23. ส่วนประกอบของชุด <ul><li>Light, cotton clothing under protective clothing </li></ul><ul><li>Chemical splash suit </li></ul><ul><li>Air-purifying respirator </li></ul><ul><li>Hard hat </li></ul><ul><li>Gloves: </li></ul><ul><li>- Inner glove </li></ul><ul><li>- Chemical-resistant outer glove </li></ul><ul><li>Boots, chemical-resistant, steel toe and shank </li></ul>
 19. 24. Level D Protection <ul><li>คือชุดใส่ทำงานทั่วไป ไม่ควรใส่ในที่ซึ่งมีสิ่งคุกคามต่อผิวหนังหรือทางเดินหายใจ </li></ul>
 20. 25. ส่วนประกอบของชุด <ul><li>Work clothes </li></ul><ul><li>Boots/shoes, leather or chemical-resistant, steel toe and shank </li></ul><ul><li>Hard hat </li></ul><ul><li>Splash glasses or goggles </li></ul><ul><li>Face shield* </li></ul><ul><li>Gloves (chemical-resistant or cloth)* </li></ul>
 21. 26. Staff PPE <ul><li>Levels of PPE </li></ul><ul><ul><li>A: big suit, big tank </li></ul></ul><ul><ul><li>B: little suit, big tank </li></ul></ul><ul><ul><li>C: little suit, little mask </li></ul></ul><ul><ul><li>D: no suit, no mask </li></ul></ul><ul><li>Level A for entry </li></ul><ul><li>Level C for known hazard </li></ul><ul><li>Level B or C for unknown? </li></ul>
 22. 27. Description of the levels of Personal Protective Equipment (PPE) as well as any inherent limitation
 23. 29. ความทนทานของชุดป้องกันต่อสารเคมี <ul><li>ประสิทธิภาพในการป้องกันขึ้นกับ </li></ul><ul><li>การแพร่ผ่าน (permeation) การเสื่อมสภาพ (degradation) การซึมผ่าน (penetration) </li></ul>
 24. 30. การเสื่อมสภาพ (degradation)
 25. 32. การแพร่ผ่าน (permeation)
 26. 34. <ul><li>MATERIAL </li></ul><ul><li>GOOD FOR </li></ul>POOR FOR
 27. 35. <ul><li>MATERIAL </li></ul><ul><li>GOOD FOR </li></ul>POOR FOR
 28. 36. <ul><li>MATERIAL </li></ul><ul><li>GOOD FOR </li></ul>POOR FOR
 29. 37. ทนทานของชุดป้องกันด้านกายภาพ <ul><li>ทนต่อการฉีกขาด </li></ul><ul><li>ทนต่ออุณหภูมิ </li></ul><ul><li>ความยืดหยุ่น </li></ul><ul><li>ทนต่อการทิ่มแทง ขัดถู </li></ul>
 30. 39. ระดับเริ่มแรกในการป้องกันที่แนะนำกรณี Hazardous Materials Accidents <ul><li>ส่วนใหญ่ระยะแรกใส่อย่างน้อยในระดับ B </li></ul><ul><li>ถ้าสงสัย Skin toxic ให้ใช้ระดับ A </li></ul><ul><li>ระดับการป้องกันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลปัจจุบันที่ได้รับ </li></ul>
 31. 40. ระดับเริ่มแรกในการป้องกันที่แนะนำกรณี Weapons of Mass Destruction <ul><li>ประเภทของสาร </li></ul><ul><li>UNKNOWN </li></ul><ul><li>NERVE </li></ul><ul><li>BLISTER </li></ul><ul><li>CHOKING </li></ul><ul><li>BIOLOGICAL </li></ul><ul><li>RADIOLOGICAL </li></ul><ul><li>ระดับต่ำสุดที่ใช้ในการป้องกัน </li></ul><ul><li>Level A </li></ul><ul><li>Level A </li></ul><ul><li>Level A </li></ul><ul><li>Level B </li></ul><ul><li>HEPA Filter w/ Level C </li></ul><ul><li>HEPA Filter w/ Level C </li></ul>
 32. 41. Alternate Protection Materials <ul><li>It is difficult for most civilians to have provision for a chemical war. </li></ul><ul><li>One should resort to any means around him/her to have at least minimal protection against attacks or terrors employing chemical agents if he/she does not have proper protection equipment. </li></ul><ul><li>It is essential to find alternate civilian materials which can work best for NBC protection. </li></ul><ul><li>Most of the possible alternate materials showed performance results lower than expected level (lower than the level of protection achieved by standard materials currently used in the military). </li></ul><ul><li>While the military standard impermeable cloth used for protective suit showed 100 minutes of resistance against blister and 200 minutes against gas, most raincoats - both military and commercial - showed less than 20 minutes of resistance. </li></ul>
 33. 42. Alternate Protection Materials <ul><li>Protective hood, military standard material, lasted longer than 30 minutes while vinyl plastic as alternate material lasted less than 10 minutes. </li></ul><ul><li>When layers of vinyl plastic were doubled or tripled and additional vinyl plastic cover was added, relatively high level of protection was acquired. </li></ul><ul><li>The protection capability of Agricultural vinyl plastic increased from 10~20 minutes to 40~100 minutes by simply overlapping 2 or 3 vinyl plastic covers. Adding one layer of vinyl plastic, covers without any protective capability achieved the protection level of 50 minutes. </li></ul><ul><li>※ Based on these results we can utilize civilian materials as alternate protection materials. </li></ul>
 34. 43. Results of Alternate Protective Clothing Performance Test Alternate Protection -3 17 min 17 min Sportswear raincoat 10 min 10 min Gentlemen’s raincoat 11 min 11 min Raincoat 6 min 6 min Transparent raincoat 5 min 5 min Sae-ma-eul raincoat 2 min 2 min Disposable raincoat Civilian use Tyvek 14 min 14 min Disposable protective suit 7 min 7 min Sapper’s raincoat, poncho 2 min 2 min Officer’s raincoat Military use Defense ministry standard 200 min 100 min Military standard (butyl coated texture for protective clothing) Method 206 (Gas resistance) Method 204 (Blister resistance) Remarks Defense capability Possible alternate material Classification
 35. 44. Results of Alternate Protective hood/ Overboots/ Protective gloves Performance Test Alternate Protection -4 Classification Possible alternate material Defense capability Remarks Method 204 (Blister resistance) Method 206 (Gas resistance) Protective hood Military Standard (butyl coated texture for protective clothing) 30 min 30 min Military Standard Black plastic bag 2 min 4 min   Supermarket plastic bag 2 min 5 min   Standard garbage bag 6 min 10min   Protective Gloves Military Standard 360 min 450 min   Taewha rubber gloves 25 min 50 min   Goeunson rubber gloves 25 min 42 min   Overboots Military standard 360 min 450 min   Farmer’s boots 100~120 min 210 min   Regular boots 220 min 230 min  
 36. 45. Results of Covers/ Adhesive Tapes Performance Test Alternate Protection -5 Classification Possible alternate material Defense capability Remarks Method 204 (Blister resistance) Method 206 (Gas resistance) Covers Military vehicle cover 1 min Less than 1 min   Agricultural Vinyl plastic cover 10 min 12 min   Industrial Vinyl plastic cover 2 min 3 min   Adhesive Tapes Transparent tape 100 min Over 240 min   Blue tape 25 min 50 min  
 37. 46. Effect of Overlapping Vinyl Plastic Covers Alternate Protection -6 Classification One layer Double layers Triple layers Agricultural Vinyl plastic cover (thickness: 0.1 mm) Method 204 (Blister Resistance) 10 min 26 min 40 min Method 206 (Gas Resistance) 12 min 50 min 104 min   Industrial Vinyl plastic cover (thickness: 0.05 mm) Method 204 (Blister Resistance) 2 min 7 min 14 min Method 206 (Gas Resistance) 3 min 14min 38 min
 38. 47. Agricultural Vinyl plastic cover (one layer) added Cover/Raincoats Alternate Protection -9 Classification One layer Double layers Triple layers Original material Vinyl plastic cover added Original material Vinyl Plastic cover added Military vehicle cover 1 min 50 min 1 min 20 min Officer’s raincoat 2 min 33 min 2 min 50 min Sapper’s raincoat/ poncho 7 min 55 min 14 min 180 min Gentlemen’s raincoat 4 min 45 min 5 min 68 min
 39. 48. อันตรายจากการสวมใส่ ชุดป้องกันสารเคมี <ul><li>อันตรายจากความร้อน </li></ul><ul><li>เกิดอุบัติเหตุ </li></ul><ul><li>เหนื่อยล้า </li></ul><ul><li>การเสื่อมของชุดป้องกัน </li></ul>
 40. 49. อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ Respiratory Protection
 41. 50. ปัจจัยที่มีผลต่อการคัดเลือกอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ <ul><li>Oxygen concentration in the area </li></ul><ul><li>Identity of the substance </li></ul><ul><li>Concentration of the substance </li></ul><ul><li>Chemical and physical properties of the substance </li></ul><ul><li>Warning properties of the substance </li></ul><ul><li>Area in which responders must operate </li></ul><ul><li>Specific tasks to be completed </li></ul>
 42. 51. ชนิดของอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ <ul><li>อุปกรณ์ทำให้อากาศบริสุทธิ์ (Air purifying devices) </li></ul><ul><li>อุปกรณ์ส่งอากาศสำหรับหายใจ (Atmosphere supplying devices) </li></ul><ul><li>อุปกรณ์ทำให้อากาศบริสุทธิ์ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ส่งอากาศสำหรับหายใจ (Combination of air purifying devices and atmosphere-supplying devices) </li></ul>
 43. 52. อุปกรณ์ทำให้อากาศบริสุทธิ์ (Air purifying devices) <ul><li>ทำให้อากาศบริสุทธิ์ โดยจะกำจัดสารมลพิษ เช่น ก๊าซ , ไอ , แอโรซอล หรือของผสมของสารต่าง ๆเหล่านี้ </li></ul><ul><li>ใช้ได้ในสิ่งแวดล้อมที่มีปริมาณออกซิเจนเพียงพอสำหรับการหายใจ ( มากกว่า 19.5 % ) </li></ul><ul><li>ทราบชนิดของสารเคมี </li></ul><ul><li>ความเข้มข้นของสารมลพิษอยู่ในช่วงที่อุปกรณ์นี้กำจัดได้ </li></ul><ul><li>ความเข้มข้นไม่อยู่ในภาวะ IDLH </li></ul><ul><li>ไม่ใช้ร่วมกับการดับเพลิง </li></ul><ul><li>แผ่นกรองถูกออกแบบมาเฉพาะสาร และเฉพาะความเข้มข้น </li></ul>
 44. 53. ชนิดอุปกรณ์ทำให้อากาศบริสุทธิ์ <ul><li>กำจัดแอโรซอล (Aerosol-removing respirators) </li></ul><ul><li>ป้องกันสำหรับก๊าซ หรือไอ </li></ul><ul><li>กำจัดแอโรซอล และป้องกันสำหรับก๊าซ หรือไอ </li></ul>
 45. 57. Evatox™ NBC hoods for civilians Baby Safe Pro Infant Protective Wrap
 46. 59. อุปกรณ์ส่งอากาศสำหรับหายใจ (Atmosphere supplying devices) <ul><li>อุปกรณ์ชนิดนี้ จะให้อากาศบริสุทธิ์กับผู้สวมใส่โดยไม่เกี่ยวข้องกับอากาศภายนอก แบ่งเป็น 3 แบบคือ </li></ul><ul><li>Self-contained breathing apparatus (SCBA) </li></ul><ul><li>Air-line respirators </li></ul><ul><li>Combination- SCBA and air-line respirators </li></ul>
 47. 61. อุปกรณ์ทำให้อากาศบริสุทธิ์ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ส่งอากาศสำหรับหายใจ (Combination of air purifying devices and atmosphere-supplying devices) <ul><li>เป็นวิธีที่นิยมใช้เนื่องจากประกอบด้วย Air-line respirator ที่มี Air-purifying device อยู่ด้วย จะสามารถใช้ได้แม้ Air supply ล้มเหลว </li></ul><ul><li>แต่มีข้อจำกัด คือ </li></ul><ul><li>ไม่ใช้ใน IDLH atmosphere </li></ul><ul><li>ไม่ใช้ในบรรยากาศที่มีออกซิเจนน้อยกว่า 19.5 % </li></ul><ul><li>ใช้เมื่อมีความยาวท่อส่งอากาศ และความดันในช่วงที่กำหนด </li></ul>
 48. 62. ขั้นตอนในการคัดเลือกอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ <ul><li>ถ้าไม่สามารถบ่งชี้ชนิดของสารมลพิษได้ ให้ถือว่าเป็น IDLH </li></ul><ul><li>ถ้าไม่มีค่ามาตรฐานหรือค่าที่แนะนำ ให้ถือว่าเป็น IDLH </li></ul><ul><li>ถ้าบรรยากาศมีออกซิเจน้อยกว่า 19.5 % ให้ถือว่าเป็น IDLH </li></ul><ul><li>ถ้าความเข้มข้นที่หาได้หรือประมาณได้สูงกว่า IDLH บรรยากาศนี้เป็น IDLH </li></ul><ul><li>ถ้าเป็นสี แลคเกอร์ และอินาเมล อุปกรณ์ป้องกันต้องเลือกใช้ Atmosphere-supplying respirator </li></ul>
 49. 63. ขั้นตอนในการคัดเลือกอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ <ul><li>ถ้าเป็นสารฆ่าแมลง ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันที่มีแผ่นกรองเฉพาะ หรือเลือกใช้ Atmosphere-supplying respirator </li></ul><ul><li>ถ้าเป็นแอโรซอลที่ไม่ทราบขนาดของอนุภาค หรือมีขนาดส่วนใหญ่น้อยกว่า 2 ไมครอน ควรใช้ HEPA filter </li></ul><ul><li>ถ้าแอโรซอลมีขนาดส่วนใหญ่มากกว่า 2 ไมครอน แผ่นกรองที่ใช้ ได้แก่ แผ่นกรองฝุ่น / ละออง , ฝุ่น / ละออง / ฟูม หรือ เฮพปะ </li></ul><ul><li>ถ้าเป็นฟูม ให้ใช้แผ่นกรองเฉพาะหรือเฮพปะ </li></ul>
 50. 64. สัญญาณเตือน อันตราย ขณะใส่ชุดป้องกัน <ul><li>Damage of suit </li></ul><ul><li>Respirator malfunction </li></ul><ul><li>Perception odors </li></ul><ul><li>Skin irritation </li></ul><ul><li>Physical discomfort </li></ul><ul><li>Interference with vision or communication </li></ul><ul><li>Restrict of movement </li></ul><ul><li>Personal responses such as rapid pulse, dizziness </li></ul>
 51. 65. สรุป <ul><li>การเลือกใช้อย่างเหมาะสมร่วมกับอุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจจะสามารถป้องกันบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานในสิ่งแวดล้อมที่มีสารเคมีอันตรายได้ </li></ul>

×