Psychiatric Emergency

9,878 views

Published on

อ. นพ. พิชัย อิฏฐสกุล
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

1 Comment
8 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
9,878
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
251
Actions
Shares
0
Downloads
495
Comments
1
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Psychiatric Emergency

  1. 1. Psychiatric emergency อ . นพ . พิชัย อิฏฐสกุล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  2. 2. Psychiatric Emergencies <ul><li>The suicidal patient </li></ul><ul><li>The Violent, agitated patient </li></ul><ul><li>The confused patient </li></ul><ul><li>Acute psychosis </li></ul><ul><li>Acute anxiety </li></ul>
  3. 3. Introduction <ul><li>Care for those who require immediate attention for an acute psychiatric problem </li></ul><ul><li>Brief evaluation of physical and mental state </li></ul><ul><li>Short-term management plan </li></ul><ul><li>Co-morbidity of psychiatric and medical illnesses </li></ul>
  4. 4. Suicidal Attempt Take ALL suicidal acts seriously!
  5. 5. <ul><li>ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 22 ปี กำลังศึกษาอยู่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ภูมิลำเนา กทม . </li></ul><ul><li>อาการสำคัญ กินยาฆ่าตัวตาย ประมาณ 2 ชม . ก่อนมารพ . หลังจากที่มีปัญหาทะเลาะกับแฟนเนื่องจาก พบว่าแฟนไปมีผู้หญิงใหม่ </li></ul><ul><li>ท่านมีความรู้สึกอย่างไรกับผู้ป่วยรายนี้ </li></ul><ul><li>การประเมินผู้ป่วยรายนี้ มีประเด็นสำคัญ ๆ ใดบ้าง </li></ul>
  6. 6. Suicide : Assessment of Risk <ul><li>Emergency medical treatment and observation </li></ul><ul><li>Interview family, friends and colleagues </li></ul>
  7. 7. Suicide: Assessment of Risk <ul><li>S uicidal Idea and Behavior </li></ul><ul><li>S everity of psychopathology </li></ul><ul><li>S tressor </li></ul><ul><li>S upporting system </li></ul>4S
  8. 8. Suicide: Assessment of Risk <ul><li>Intent: </li></ul><ul><ul><li>Subjective expectation and desire for a self-destructive act to end in death. </li></ul></ul><ul><li>Lethality: </li></ul><ul><ul><li>Objective danger to life associated with a suicide method or action. </li></ul></ul><ul><ul><li> Lethality is distinct from and may not always coincide with an individual’s expectation of what is medically dangerous. </li></ul></ul>
  9. 9. แนวการถามความคิดฆ่าตัวตาย <ul><li>คุณมีความรู้สึกว่าไม่อยากอยู่ต่อไปหรือจะอยู่ไปทำไมไหม </li></ul><ul><li>คุณคิดถึงกับอยากตายให้พ้นๆไปไหม </li></ul><ul><li>คิดเรื่องนี้บ่อยแค่ไหน </li></ul><ul><li>เริ่มคิดตั้งแต่เมื่อไหร่ </li></ul><ul><li>ได้มีแผนไหมว่าจะทำอย่างไร </li></ul><ul><li>คิดว่าจะทำเมื่อไหร่ </li></ul><ul><li>เคยทดลองทำไหม </li></ul><ul><li>ที่บ้านมีปืน มีเชือก หรือซื้อยามาสะสมไว้ไหม </li></ul>
  10. 10. <ul><li>มีคนดูแล </li></ul><ul><li>ไม่ มีอุปกรณ์ในการกระทำ </li></ul><ul><li>ยังควบคุมตนเองได้ </li></ul><ul><li>การตัดสินใจ ไม่ บกพร่อง </li></ul><ul><li>ยินยอมติดต่อผู้ช่วยเหลือ </li></ul><ul><li>แจ้งคนใกล้ชิดให้คอยดูแล </li></ul><ul><li>ให้การช่วยเหลือทางจิตสังคม </li></ul><ul><li>อย่างเร่งด่วน </li></ul><ul><li>นัดพบบ่อยขึ้น </li></ul><ul><li>เก็บอุปกรณ์ที่อาจใช้กระทำ </li></ul><ul><li>รักษาโรคทางจิตเวชอย่างเต็มที่ </li></ul>มี ไม่มี ADMIT When do you hospitalize?
  11. 11. ลักษณะผู้ป่วยที่ต้องรับไว้ในโรงพยาบาล <ul><li>ผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตายและให้การช่วยเหลือแล้ว </li></ul><ul><ul><ul><li>การกระทำมีลักษณะตั้งใจฆ่าตัวตายสูง </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ยังมีความคิดอยากตายอยู่ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>มีอารมณ์เศร้ามาก </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>รู้สึกท้อแท้ หมดหวัง หมดหนทาง </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>มีโรคซึมเศร้า หรือมีอาการโรคจิต เช่น หูแว่ว </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ปฏิเสธการช่วยเหลือ ปัญหายังมีมาก </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>อยู่คนเดียว ไม่มีคนดูแล </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ผู้ป่วยยังมีความคิดฆ่าตัวตาย </li></ul></ul></ul>
  12. 12. Suicidal precaution <ul><li>ระดับการดูแล </li></ul><ul><ul><li>ดูแลอย่างใกล้ชิดหนึ่งต่อหนึ่ง </li></ul></ul><ul><ul><li>ดูแลใกล้ชิดร่วมกับผู้ป่วยอื่น </li></ul></ul><ul><ul><li>ดูแลเป็นระยะๆ </li></ul></ul>
  13. 13. Suicidal precaution <ul><li>สถานที่ </li></ul><ul><li>ให้ผู้ป่วยอยู่ห้องรวม </li></ul><ul><li>เตียงอยู่ห่างหน้าต่าง ใกล้เคาน์เตอร์พยาบาล </li></ul><ul><li>ระวังสถานที่ลับตาคน ห้องที่ไม่ได้ใช้ให้ล็อคกุญแจ </li></ul>
  14. 14. Suicidal precaution <ul><li>อุปกรณ์ </li></ul><ul><li>เก็บของมีคม แก้ว ชาม เชือก สายน้ำเกลือ การกินใช้ช้อนพลาสติก </li></ul><ul><li>เตือนญาติไม่ให้นำสิ่งของเหล่านี้แก่ผู้ป่วย </li></ul><ul><li>ตรวจดูว่าผู้ป่วยไม่ได้นำเอาของมีคมมาจากห้องอาหาร </li></ul>
  15. 15. The Violent patient
  16. 16. The Violent Patient <ul><li>Prediction of violence </li></ul><ul><li>Predisposing causes </li></ul><ul><li>Management </li></ul>
  17. 17. Mental illness and Violence <ul><li>Little danger to others </li></ul><ul><li>Violent persons attract a psychiatric diagnosis </li></ul><ul><ul><ul><li>: Alcohol and Substance Abuse/Dependence </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>: Personality Disorders </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>: Psychosis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>: Cognitively impaired </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>: Medical illnesses </li></ul></ul></ul>
  18. 18. Types of Violence <ul><li>Emergent Violence </li></ul><ul><ul><li>Restless, irritable, aggressive, abusive, threatening imminent action </li></ul></ul><ul><ul><li>Most common </li></ul></ul><ul><li>Extreme violence </li></ul><ul><ul><li>Violent, assaultive and destructive patient </li></ul></ul>
  19. 19. Predisposing Causes : Alcohol and Drugs <ul><li>Alcohol </li></ul><ul><ul><ul><li>Disinhibition and Irritability </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Impaired judgment </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Common in relationship discord </li></ul></ul></ul><ul><li>Other Drugs </li></ul><ul><ul><ul><li>Amphetamine </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Benzodiazepines: reciprocal disinhibition </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>combinations </li></ul></ul></ul>
  20. 20. Predisposing causes <ul><li>Organic Pathology </li></ul><ul><ul><ul><li>Head injuries </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cerebral infections </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Epilepsy </li></ul></ul></ul><ul><li>Psychopathology associated with increased risk of violence </li></ul><ul><ul><ul><li>Psychosis: Schizophrenia, Mania </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Personality Disorders: Borderline, Antisocial </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cognitively impaired: Delirium and Dementia </li></ul></ul></ul>
  21. 21. The (Potentially) Violent Patient <ul><li>Any patient can be violent. </li></ul><ul><li>Recognize patients at increased risk : </li></ul><ul><ul><li>: Psychotic, intoxicated/withdrawal, delirious, past history of violence, schizophrenia, antisocial personality disorder. </li></ul></ul><ul><li>Warning Signs; </li></ul><ul><ul><li>: Agitated, escalating, paranoid, anxious. </li></ul></ul><ul><li>Trust your intuition </li></ul>
  22. 22. Impending violence <ul><li>Recently violent behavior </li></ul><ul><li>Verbal and Physical threatening </li></ul><ul><li>Armed or sharp objects </li></ul><ul><li>Progressive Psychomotor Agitation </li></ul><ul><li>Alcohol or Drug intoxication </li></ul><ul><li>Paranoid </li></ul><ul><li>Voice Commanding </li></ul><ul><li>Brain disease </li></ul><ul><li>Catatonic excitement </li></ul><ul><li>Mania </li></ul><ul><li>Agitated Depression </li></ul><ul><li>Personality disorder : Impulsive </li></ul>
  23. 23. Approaching the potentially violent pt <ul><li>At any point, leave immediately and initiate seclusion or restraint if any concerns /destabilization. </li></ul><ul><li>Remove any weapons prior to interview. </li></ul><ul><li>Quiet surroundings with “team” assembled. </li></ul><ul><li>Assure pt of safety. </li></ul>
  24. 24. Approaching the potentially violent pt <ul><li>Maintain open exit for pt and physician. </li></ul><ul><li>Never turn your back on patient. </li></ul><ul><li>Maintain distance 6- 8 feet. </li></ul><ul><li>Try to project calmness. </li></ul><ul><li>Adopt non-confrontational posture –avoid prolonged eye contact, not face to face. </li></ul>
  25. 25. Approaching the potentially violent pt <ul><li>Allow pt to vent/express feelings. </li></ul><ul><li>Try to identify the predominant concern for the pt and attempt to acknowledge their feelings. </li></ul><ul><li>Do not bargain – set clear limits/options. </li></ul><ul><li>Suggest medication as a means to regain control. </li></ul>
  26. 26. Management of the violent patient <ul><li>Immediate evaluation: history, physical examination and mental state assessment </li></ul><ul><li>ABC of Management </li></ul><ul><ul><ul><li>A ssessment: begins immediately </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>B ack-up: staff and resources </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>C ontainment: with/without drugs </li></ul></ul></ul>
  27. 27. Management: Restraint <ul><li>Be decisive </li></ul><ul><li>Pre-arranged plan of action </li></ul><ul><li>Show of force </li></ul><ul><li>For pt immobilization </li></ul>
  28. 28. Management: Sedation <ul><li>Psychopharmacologic restraint </li></ul><ul><li>Choice depends clinician’s judgment </li></ul><ul><li>Options </li></ul><ul><ul><ul><li>Benzodiazepines :Diazepam 5-10 mg PO or I/V </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Antipsychotics : Haloperidol 5-10 mg IM </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Combinations: Diazepam 10 mg + Haloperidol 5 mg </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Clopixol-Acuphase 50-100 mg. IM, onset 3-4 hr, Persistence 3 days </li></ul></ul></ul>
  29. 29. Management: Continued Care <ul><li>Manage the underlying condition </li></ul><ul><li>Counsel patient about appropriate communication, improved life-skills and alternative actions </li></ul>
  30. 30. <ul><li>Delirium </li></ul><ul><li>Alcohol withdrawal </li></ul>The confused patient
  31. 31. Delirium <ul><li>Delirium or acute confusional state is a transient global disorder of cognition </li></ul><ul><li>It is a relatively common disorder , esp in older people with physical illness </li></ul><ul><li>has a high morbidity and mortality </li></ul><ul><li>is often under-recognised and undertreated . Early dx and resolution of symptoms are correlated with the most favorable outcomes . </li></ul><ul><li>Therefore, it must be treated as a medical emergency . </li></ul>
  32. 32. Clinical Features <ul><li>Disturbance of consciousness: inability to focus, sustain or shift attention </li></ul><ul><li>Changes in cognition: memory impaired, disorientation, language disturbance </li></ul><ul><li>Perceptional disturbances: misinterpretations, illusions and hallucinations </li></ul>
  33. 33. Clinical features <ul><li>Disturbance in sleep-wake cycle </li></ul><ul><li>Disturbed psychomotor behaviour </li></ul><ul><li>Impaired judgment </li></ul><ul><li>Emotional disturbance </li></ul>
  34. 34. Causes <ul><li>Predisposition </li></ul><ul><ul><ul><li>Elderly </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pre-existing Dementia or cognitive impairment </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Serious injury </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Medical illness </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Combinations of medication </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Final common pathway of many causes (multifactorial) </li></ul></ul></ul>
  35. 35. Causes <ul><li>DITTOM </li></ul><ul><ul><ul><li>D : Drugs: intoxication, withdrawal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>I : Infections: Intracranial, systemic </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>T : Trauma: concussion and Subdural </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>T : Tumor/space-occupying lesion </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>O : Oxygen Deficiency </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>M : Metabolic encephalopathies: fluid-electrolyte </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>disturbance </li></ul></ul></ul>
  36. 36. Management <ul><li>Good History esp. behaviour at night </li></ul><ul><li>Find and treat causative factor </li></ul><ul><li>Investigate appropriately </li></ul><ul><li>Restore the normal nutritional and metabolic state </li></ul><ul><li>Reduce environmental noise, ensure adequate lighting </li></ul>
  37. 37. Management <ul><li>Sedation: relieves distress and prevents complications </li></ul><ul><li>: Haloperidol 0.5 mg , increase by 0.25 mg to 1mg </li></ul><ul><li>: Lorazepam 0.5- 2 mg oral </li></ul>
  38. 38. Alcohol withdrawal syndrome
  39. 39. Alcohol withdrawal <ul><li>6-8 ชม . – สั่น หงุดหงิด กระสับกระส่าย คลื่นไส้อาเจียน ประสาทตื่นตัว สัญญาณชีพเพิ่มขึ้น เหงื่อแตก </li></ul><ul><li>8-12 ชม . – ประสาทหลอน ภาพหลอน หูแว่ว ประสาทหลอนทางสัมผัสผิวหนัง หลงผิด </li></ul><ul><li>12-24 ชม . – ชัก อาจชักมากกว่า 1 ครั้ง เสี่ยงในการเกิดอาการสับสน (DTs) </li></ul><ul><li>24-36 ชม . – อาการมากที่สุดกรณีถอนไม่รุนแรง ผ่านช่วงนี้ไปอาการจะลดลง </li></ul><ul><li>72-96 ชม . – สับสน ( Delirium Tremens ) กระสับกระส่ายอย่างรุนแรง เฉลี่ย 2-3 วัน แต่อาจเป็นได้หลายวัน </li></ul>
  40. 40. Time course and features of simple and complex alcohol withdrawal Onset 6-24 hrs Nausea Tremor Sweats Anxiety Seizures Confusion Distractability Hallucinations Paranoia Delirium tremens Simple withdrawal Days 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Complex withdrawal Adapted from Frank and Pead, 1995 Symptom Severity Symptom Severity Complex withdrawal
  41. 41. ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะ Alcohol withdrawal <ul><li>มีประวัติ Alcohol dependence และมีการหยุดหรือลดการดื่มแอลกอฮอล์ลง </li></ul><ul><li>เคยมีประวัติ Seizure หรือ DTs หลังจากหยุดดื่มแอลกอฮอล์ </li></ul><ul><li>มีประวัติ S edative-hypnotic dependence ร่วมด้วย </li></ul><ul><li>มีความผิดปกติของสารน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย </li></ul><ul><ul><li>Hypokalemia </li></ul></ul><ul><ul><li>Hypomagnesaemia </li></ul></ul><ul><ul><li>Metabolic alkalosis </li></ul></ul><ul><ul><li>Dehydration </li></ul></ul><ul><ul><li>Hypoxia </li></ul></ul>
  42. 42. ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะ Alcohol withdrawal <ul><li>มีภาวะทางอายุรกรรมร่วมด้วย </li></ul><ul><ul><li>Pneumonia or other chest infection </li></ul></ul><ul><ul><li>Other causes of sepsis </li></ul></ul><ul><ul><li>Acute pancreatitis </li></ul></ul><ul><li>มีประวัติ surgery </li></ul><ul><ul><li>Orthopaedic surgery </li></ul></ul><ul><ul><li>Post by-pass </li></ul></ul><ul><ul><li>Gastrectomy </li></ul></ul><ul><li>ได้รับการดมยาแบบ General anesthesia </li></ul><ul><li>อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีตัวกระตุ้นเร้ามาก </li></ul>
  43. 43. การดูแลผู้ป่วย Alcohol withdrawal <ul><li>ประเมินอาการความรุนแรงของการถอนพิษสุรา </li></ul><ul><li>กรณีที่ควรรับเข้าอยู่โรงพยาบาล ได้แก่ </li></ul><ul><ul><li>อาการถอนรุนแรง เช่น CIWA-Ar ≥ 10 (score ≥ 15 = high risk of DTs) </li></ul></ul><ul><ul><li>มีโรคอายุรกรรมหรือโรคจิตเวชรุนแรงแทรกซ้อน </li></ul></ul><ul><ul><li>เสี่ยงในการทำร้ายตนเองหรือผู้อื่น </li></ul></ul><ul><ul><li>มีประวัติ DTs หรือ withdrawal seizure มาก่อน </li></ul></ul><ul><ul><li>รักษาแบบผู้ป่วยนอกแล้วไม่สำเร็จ </li></ul></ul>
  44. 44. การดูแลผู้ป่วย Alcohol withdrawal <ul><li>Alcohol detoxification with benzodiazepine </li></ul><ul><li>: Structured medication regimen </li></ul><ul><li>: Symptom triggered regimen </li></ul>
  45. 45. Structured medication regimen (Australia) 5 0 5 0 Day 5 10 5 5 5 Day 4 10 5 5 5 Day 3 10 10 10 10 Day 2 10 10 10 10 Day 1 12MN 6PM 12MD 6AM
  46. 46. Structured medication regimen <ul><li>ใช้ในกรณีที่แพทย์ไม่ต้องการให้ผู้ป่วยเกิดอาการถอนเลย ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจ ผู้ป่วยที่เคยมีประวัติชัก เป็นต้น </li></ul><ul><li>Chlordiazepoxide 50 mg รับประทานทุก 6 ชม . จำนวน 4 ครั้ง และ 25 mg รับประทานทุก 6 ชม . จำนวน 8 ครั้ง </li></ul><ul><li>Diazepam 10 mg รับประทานทุก 6 ชม . จำนวน 4 ครั้ง และ 5 mg รับประทานทุก 6 ชม . จำนวน 8 ครั้ง </li></ul><ul><li>Lorazepam 2 mg รับประทานทุก 6 ชม . จำนวน 4 ครั้ง และ 1 mg รับประทานทุก 6 ชม . จำนวน 8 ครั้ง </li></ul>
  47. 47. การดูแลผู้ป่วย Alcohol-induced seizure <ul><li>ควรรับตัวผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาล </li></ul><ul><li>หาสาเหตุการชัก </li></ul><ul><li>ให้การรักษาเพื่อป้องกันชักในครั้งต่อไป </li></ul><ul><li>ความเสี่ยงในการชักในช่วง 6-12 ชม . ถัดไป = 25% </li></ul><ul><li>Diazepam 10 mg IV และรับประทานต่อเนื่องอีก 24-48 ชม . ต่อมา </li></ul><ul><li>Phenytoin ไม่ช่วยป้องกันการชักที่เกิดจาก Alcohol withdrawal </li></ul>
  48. 48. Alcohol withdrawal delirium (DTs) <ul><li>มักจะมี Simple withdrawal นำมาก่อน (75%) </li></ul><ul><li>มักเกิดขึ้นในวันที่ 3-4 หลังจากการดื่มครั้งสุดท้าย </li></ul><ul><li>อาจเกิดช้าได้นานถึงวันที่ 7 หลังจากการดื่มครั้งสุดท้าย </li></ul><ul><li>มักจะเป็นอยู่นานประมาณ 3 วัน แต่อาจเป็นได้นานมากกว่า 10-14 วัน </li></ul><ul><li>เมื่อเกิดขึ้นแล้ว การให้ยาไม่สามารถยับยั้งการดำเนินโรคได้ แต่ช่วยลดอัตราการตาย </li></ul>
  49. 49. Hallmarks of DTs <ul><li>Hallucinations </li></ul><ul><li>Disorientation </li></ul><ul><li>Tachycardia </li></ul><ul><li>Hypertension </li></ul><ul><li>Low Grade Fever </li></ul><ul><li>Agitation </li></ul><ul><li>Diaphoresis </li></ul>
  50. 50. การดูแลผู้ป่วย Alcohol withdrawal delirium <ul><li>ให้สารน้ำและเกลือแร่ชดเชยอย่างเพียงพอ ติดตามอาการใกล้ชิด </li></ul><ul><li>ลดสิ่งเร้าที่มากระตุ้นผู้ป่วย จัดให้อยู่มุมสงบ แต่ดูอาการได้ง่าย </li></ul><ul><li>ผูกมัดกรณีที่อาจเป็นอันตราย </li></ul><ul><li>ระวังผู้ป่วยทำร้ายตนเอง หรือผู้อื่น </li></ul><ul><li>ให้การรักษาด้วย Diazepam 10 mg IV ทุก 1 ชม . จนสงบ </li></ul><ul><li>หากมีอาการทางจิต หรือกระสับกระส่ายมาก อาจให้ Haloperidol 2-5 mg IM ทุก 6 ชม . เสริม </li></ul>
  51. 51. CIWA-Ar
  52. 52. Acute Psychosis
  53. 53. Definition Acute psychosis is the presence of the mental state where appreciation of reality is impaired , as evidenced by the presence of psychotic symptoms
  54. 54. Symptom of psychosis <ul><li>Positive symptoms </li></ul><ul><li>: delusions </li></ul><ul><li>: hallucination </li></ul><ul><li>: formal thought disorder </li></ul><ul><li>Negative symptoms </li></ul><ul><li>: flat affect </li></ul><ul><li>: poverty of thought </li></ul><ul><li>: lack of motivation </li></ul><ul><li>: social withdrawal </li></ul><ul><li>Cognitive symptoms </li></ul><ul><li>: impaired working memory </li></ul><ul><li>: impaired executive function </li></ul><ul><li>Mood symptoms </li></ul><ul><li>: depressed mood </li></ul><ul><li>: mania </li></ul><ul><li>Anxiety/panic/perplexity </li></ul><ul><li>Aggression/ hostility/ suicidal behavior </li></ul>
  55. 55. Psychosis <ul><li>a mental state of dysfunction in behavior and thought process. </li></ul><ul><li>The mental capacity is grossly distorted, and thought is disorganized. </li></ul><ul><li>This causes an inability to recognize reality or relate to others in a meaningful ways. </li></ul>
  56. 56. Assessment <ul><li>The 1st step is to establish a therapeutic alliance and rapport ; interest, trust, and a sincere offer of assistance are helpful. </li></ul><ul><li>Doctor should be calm, friendly, and unhurried, while asking questions clearly . </li></ul><ul><li>It is always helpful to talk to the patient’s family </li></ul>
  57. 57. <ul><li>There are a number of physical causes of acute psychoses </li></ul><ul><li>Frequently physical examination is not possible and needs to be deferred until psychosis has been controlled. </li></ul>
  58. 58. Functional VS Organic <ul><li>Historically, psychosis has been divided into &quot;functional&quot; and &quot;organic&quot; categories based on the presumptive underlying pathophysiology. </li></ul><ul><li>organic psychosis - a dysfunction resulting from an abnormality of the anatomy, physiology, or biochemistry of the brain </li></ul>
  59. 59. <ul><li>Functional psychosis is the term used for mental dysfunction that has no known chemical, structural, or physiologic abnormality. </li></ul>
  60. 60. Psychiatric disorder Psychosis Neurotic Functional Organic - Schizophrenia - Schizophreniform - Brief psychotic disorder - Delusional disorder - Schizoaffective disorder - Mood disorder with psychotic symptoms <ul><li>Psychotic disorder due to GMC - Delirium - Dementia - Substance use disorder </li></ul>
  61. 61. Physical (Organic) cause of psychosis <ul><li>Substance : Amphetamine, hallucinogen, cocaine, cannabis </li></ul><ul><li>Temporal lobe epilepsy </li></ul><ul><li>CNS infection : HIV </li></ul><ul><li>Huntington disease </li></ul><ul><li>Cerebrovascular disease </li></ul><ul><li>Head trauma </li></ul><ul><li>Brain tumors </li></ul><ul><li>Cushing disease, steroid </li></ul><ul><li>Thyrotoxicosis </li></ul><ul><li>Hyperparathyroidism </li></ul><ul><li>SLE </li></ul><ul><li>Wilson disease </li></ul>
  62. 62. Features That Point to a Medical Cause of a Mental Disorder <ul><li>Acute onset ( within hours or minutes, with prevailing symptoms ) </li></ul><ul><li>First episode </li></ul><ul><li>Geriatric age </li></ul><ul><li>Current medical illness or injury </li></ul><ul><li>Significant substance abuse </li></ul><ul><li>Nonauditory disturbances of perception </li></ul><ul><li>Neurological symptoms </li></ul><ul><li>: loss of consciousness, seizures, head injury, change in headache pattern, change in vision </li></ul>
  63. 63. <ul><li>Classic mental status signs </li></ul><ul><li>: diminished alertness, disorientation, memory impairment, impairment in concentration and attention, dyscalculia, concreteness </li></ul><ul><li>Other mental status signs </li></ul><ul><li>: speech, movement, or gait disorders </li></ul><ul><li>Constructional apraxia </li></ul><ul><li>: difficulties in drawing clock, cube, intersecting pentagons, Bender gestalt design </li></ul>
  64. 64. Intersecting pentagon Clock drawing test 10.50 am
  65. 65. Laboratories test <ul><li>CBC </li></ul><ul><li>Electrolyte, Blood sugar </li></ul><ul><li>Liver Function Tests </li></ul><ul><li>BUN, Cr. </li></ul><ul><li>CSF </li></ul><ul><li>Brain Imaging </li></ul>
  66. 66. Risk assessment and hospitalisation <ul><li>The clinical judgment as to whether the pt constitutes a risk to him/herself or others must be carried out. </li></ul><ul><li>If there is a danger of suicide or violence, inpatient management will usually be needed. </li></ul><ul><li>Sometimes it will be necessary to invoke legal procedures to facilitate involuntary hospitalisation. </li></ul>
  67. 67. Medications <ul><li>Benzodiazepines: diazepam, lorazepam </li></ul><ul><li>Antipsychotic drug: haloperidol </li></ul><ul><li>Long acting antipsychotic drug </li></ul>
  68. 68. Antipsychotic side effects <ul><li>Acute dystonia </li></ul><ul><ul><li>: brief or prolonged contractions of muscles that result in obviously abnormal movements or postures </li></ul></ul><ul><ul><li>: oculogyric crises, tongue protrusion, torticollis, laryngeal–pharyngeal dystonias, </li></ul></ul><ul><ul><li>: Dystonia can be painful and frightening </li></ul></ul><ul><ul><li>Rx </li></ul></ul><ul><ul><li>: Cogentin 0.5 to 2 mg tid ; IM or IV 1 to 2 mg </li></ul></ul><ul><ul><li>: Benadryl 25 mg qid; IM or IV 25 mg </li></ul></ul><ul><ul><li>: Diazepam 5-10 mg IM </li></ul></ul><ul><ul><li>: Trihexylphenidyl 2-5 mg bid or tid </li></ul></ul>
  69. 69. Antipsychotic side effects <ul><li>Akathisia </li></ul><ul><li>: subjective feelings or objective signs of restlessness </li></ul><ul><li>: sense of anxiety, jitteriness, pacing, rapid alternation of sitting and standing </li></ul><ul><li>Rx </li></ul><ul><li>: Propranolol 20 to 40 mg t.i.d </li></ul><ul><li>: Clonazepam 1 mg bid </li></ul>
  70. 70. Acute Anxiety
  71. 71. Acute anxiety <ul><li>Panic attack </li></ul><ul><ul><li>Intense fear, tension, restlessness </li></ul></ul><ul><ul><li>Patient overwhelmed, cannot concentrate </li></ul></ul><ul><ul><li>May also cause anxiety, agitation among family, bystanders </li></ul></ul>
  72. 72. Acute anxiety <ul><li> Panic attack </li></ul><ul><li>Dizziness </li></ul><ul><li>Tingling of fingers, area around mouth </li></ul><ul><li>Carpal-pedal spasms </li></ul><ul><li>Tremors </li></ul><ul><li>Shortness of breath </li></ul><ul><li>Irregular heartbeat </li></ul><ul><li>Palpitations </li></ul><ul><li>Diarrhea </li></ul><ul><li>Sensation of choking, smothering </li></ul>
  73. 74. Cause <ul><li>Stressor </li></ul><ul><li>Substance intoxication & withdrawal </li></ul><ul><ul><ul><li>alcohol abuse </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>substance abuse </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>BDZ abuse </li></ul></ul></ul><ul><li>Metabolic </li></ul>
  74. 75. Investigation <ul><li>Metabolic </li></ul><ul><li>EKG </li></ul>
  75. 76. Medication <ul><li>BDZ : diazepam, alprazolam, clonazepam </li></ul><ul><li>Reassurance ! </li></ul>
  76. 77. Hyperventilation syndrome <ul><li>ผู้ป่วยมักมาด้วยอาการ </li></ul><ul><li>แน่นหน้าอก </li></ul><ul><ul><li>หายใจไม่ออกหรือหายใจไม่อิ่ม </li></ul></ul><ul><ul><li>หายใจหอบเร็ว </li></ul></ul><ul><ul><li>มือเท้าชา </li></ul></ul><ul><ul><li>มึนศีรษะ </li></ul></ul><ul><ul><li>นิ้วมือจีบ ( carpopedal spasm ) </li></ul></ul>
  77. 78. <ul><li>การรักษา </li></ul><ul><ul><li>: R/O Medical condition </li></ul></ul><ul><ul><li>: ถ้าไม่รุนแรง - ปรับการหายใจ </li></ul></ul><ul><ul><li>: รุนแรง – ใช้ถุงกระดาษหรือพับกระดาษเป็นกรวยครอบปากและจมูก เพื่อเพิ่ม CO 2 และบอกผู้ป่วยว่าจะทำให้อาการดีขึ้น </li></ul></ul><ul><ul><li>: บางรายอาจต้องให้ยาร่วมด้วย – diazepam 5-10 mg i.v. ช้าๆ </li></ul></ul><ul><ul><li>เมื่อดีขึ้นอาจให้ diazepam 2-5 mg ไปกินด้วย </li></ul></ul>
  78. 79. <ul><li>Psychological intervention </li></ul><ul><ul><li>: แสดงความเข้าอกเข้าใจ (empathy) ว่าผู้ป่วยคงมีเรื่องไม่สบายใจ และขณะนั้นคงรู้สึกไม่สบายทางร่างกายร่วมด้วย </li></ul></ul><ul><ul><li>: ชี้แจงญาติให้เข้าใจถึงความตึงเครียดในใจของผู้ป่วย ซึ่งทำให้เกิดการทำงานผิดปกติของระบบหายใจ และกล้ามเนื้อ </li></ul></ul><ul><ul><li>: ถ้าญาติมีประเด็นขัดแย้งกับผู้ป่วย ให้ชี้แจงสั้นๆและนัดมาประเมินอีกครั้ง </li></ul></ul><ul><ul><li>: แนะนำวิธีปฏิบัติเพื่อทำให้อาการดีขึ้น </li></ul></ul>
  79. 80. Summary <ul><li>Brief evaluation of physical and mental state </li></ul><ul><li>Short-term management plan (with long-term plan in mind) </li></ul><ul><li>High index of suspicion of medical illnesses </li></ul><ul><li>Consider admission </li></ul>
  80. 81. THANK YOU

  ×