NAP2020 izstrādes gaita un sasniegtais progress

891 views

Published on

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja Mārtiņa Krieviņa prezentācija Ministru kabineta sēdē 2012.gada 24.aprīlī (http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40249329&mode=mk&date=2012-04-24)

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
891
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
145
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

NAP2020 izstrādes gaita un sasniegtais progress

 1. 1. NAP2020 izstrādes gaitaun sasniegtais progress Mārtiņš Krieviņš Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Rīgā, 2012.gada 24.aprīlī
 2. 2. Paveiktie darbi• NAP2020 vadmotīva un prioritāšu fokusēšana: – sagatavots «lielo» indikatoru garais saraksts; – noteikts ierobežots skaits darbības virzienu katrā prioritātē; – identificēti potenciālie rīcības virzienu mērīšanas indikatori; – sagatavots sākotnējais «vajadzību saraksts» aktivitātēm katrā rīcības virzienā.• Aktīvas darba grupu sēdes, lai iezīmētu prioritāšu iespējamo aptvērumu, kas tiek turpināts īsināt un fokusēt• Vadības grupas sēdes, kas konceptuāli atbalsta rīcības virzienus, taču sagaida lielāku detalizācijas pakāpi un fokusēšanos (koncentrāciju)• Regulāras tikšanās ar ieinteresētajām pusēm (pašvaldības, uzņēmēji, zinātnieki u.c.) un procesa / sasniegto rezultātu skaidrošana 2
 3. 3. Avots: Gatis BuravcovsNAP 2020 prioritātes un indikatoriLai gan diskusijas par NAP2020 prioritātēm beidzās jau februārī līdz arNAP prioritāšu pamatojuma ziņojuma apstiprināšanu, regulāri izskanpriekšlikumi tos mainīt vai papildināt. 3
 4. 4. NAP2020 Attīstīta pētniecība un inovācija Tautas saimniecības«karte» Izcila uzņēmējdarbības attīstību atbalstoša kvalitatīva izglītība vide Tautas saimniecības Augstražīga un attīstību atbalstoši eksportspējīga ražošana mērķorientēti ieguldījumi infrastruktūrā Ekonomiskās aktivitātes veicināšana reģionos – teritoriju Piederība potenciāla Latvijai izmantošana Uz sadarbību orientētaPakalpojumu pieejamība sabiedrība līdzvērtīgu dzīves undarba apstākļu radīšanai Vesels cilvēks Tautas ataudze Dabas un kultūras Pārvaldības kapitāla efektīva Prognozējami optimizācija atbilstoši izmantošana ienākumi un apdzīvojuma struktūrai cienīgs darbs un teritoriju ekonomiskās attīstības prognozēm 4
 5. 5. NAP2020 stratēģiskie mērķi Ekonomikas izrāviens, kas atbalsta Latvijas iedzīvotāju labklājības pieaugumu, līdz 2020.gadam nodrošinot vidējo ikgadējo IKP izaugsmi vismaz 5% apjomā Starptautiski konkurētspējīga, atvērta un ilgtspējīga ekonomika iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšanai Spēcīga Latvijas vidusšķira, kas nodrošina tautas ataudzi Latvijā – valstī, kur ikkatram cilvēkam ir iespējas gādāt par savu, savu tuvinieku un Latvijas attīstību Būtiskāko sociālekonomiskās attīstības atšķirību mazināšana starp Latvijas reģioniem 5
 6. 6. NAP2020 indikatoru karte 6
 7. 7. NAP2020 makro indikatori1 7
 8. 8. NAP2020 makro indikatori2 8
 9. 9. NAP2020 makro indikatori3 9
 10. 10. NAP2020 makro indikatori4 10
 11. 11. NAP2020 makro indikatori5 11
 12. 12. NAP2020 makro indikatori6 12
 13. 13. NAP2020 makro indikatori7 13
 14. 14. Avots: Dienas BiznessPrioritāte «Tautas saimniecības izaugsme»Uzņēmēju skepse par iespējām sagatavot tiešām labu plānošanasdokumentu ir samērā liela, un tā ir pamatota līdzšinējā pieredzē.Fokusēšanās uz dažām visbūtiskākajām lietām ir centrālais uzņēmēju (uncitu valdības partneru) uzstādījums. 14
 15. 15. Prioritātes rīcības virzieni• Rīcības virziens «Augstražīga un eksportspējīga ražošana»• Rīcības virziens «Izcila uzņēmējdarbības vide»• Rīcības virziens «Attīstīta pētniecība un inovācija»• Rīcības virziens «Tautas saimniecības attīstību atbalstoša kvalitatīva izglītība»• Rīcības virziens «Tautas saimniecības attīstību atbalstoši mērķorientēti ieguldījumi infrastruktūrā» 15
 16. 16. Rīcības virziens «Augstražīga un eksportspējīga ražošana» Būtiskākās aktivitātes Problēmas mērījums rūpniecības ar augstu pievienoto vērtību lomas palielināšana un eksporta produktu komplicētības paaugstināšana; mērķtiecīga investīciju piesaiste ražošanā inovatīvu produktu ražošanai un produktivitātes kāpināšanai; kapitāla pieejamība un finanšu atbalsta instrumenti uzņēmējiem. 16
 17. 17. Rīcības virziens «Izcila uzņēmējdarbības vide» Būtiskākās aktivitātes Problēmas mērījums lietpratīgs, ilgtermiņā prognozējams, uz uzņēmējdarbību vērsts regulējums; motivācijas radīšana maksāt nodokļus un radikāla rīcība ēnu ekonomikas apkarošanai; moderna publiskā pārvalde, izmantojot IKT sniegtās iespējas; uzņēmumu aktīvu maksimāli ātra atgriešanās tautsaimniecībā uzņēmumu darbības sarežģījumu gadījumos; korupcijas apkarošana publiskajā sektorā; efektīva tiesu vara. 17
 18. 18. Rīcības virziens «Attīstīta pētniecība un inovācija» Būtiskākās aktivitātes Problēmas mērījums zinātniskās kapacitātes un potenciāla celšana, atbalstot izcilību un atjaunotni, viedu specializēšanos un veidojot tam nepieciešamo infrastruktūru; ilgtermiņa zinātnes un industrijas sadarbības platformas veidošana, t.sk. ar vienotu tehnoloģiju pārneses sistēmu un finansējumu pētījumiem ražošanas vajadzībām; uzņēmumu inovācijas kapacitātes paaugstināšana, t.sk. atbalstot inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrādi un atbalstot privātā sektora ieguldījumus pētniecībā. 18
 19. 19. Rīcības virziens «Tautas saimniecības attīstību atbalstoša kvalitatīva izglītība» Būtiskākās aktivitātes Problēmas mērījums profesionālā vidējā izglītība un augstākā izglītība, orientējoties uz eksaktajām, dabas un inženierzinātnēm; kvalitatīva individuālo un kopējo konkurētspēju paaugstinoša pieaugošo izglītība, t.sk. pirmspensijas vecumā; uzņēmējspēju un radošuma attīstība caur izglītības sistēmu, sākot no pirmsskolas līmeņa. 19
 20. 20. Rīcības virziens «Tautas saimniecības attīstību atbalstoši mērķorientēti ieguldījumi infrastruktūrā» Būtiskākās aktivitātes Problēmas mērījums ieguldījumi enerģētikā: Enerģētikas, ekonomikas un vides kvalitātes rādītāju mijiedarbība Latvijā  energoefektivitāte; 3,0  konkurētspējīga enerģijas cena; 2,5  saprātīga atjaunojamo 2,0 energoresursu izmantošana; 1,5  energoapgādes drošība. 1,0 0,5 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 IKP 2000. gada salīdzināmās cenās IKP prognoze 2000. gada salīdzināmās cenās Bruto nacionālais elektroenerģijas patēriņš Bruto nacionālā elektroenerģijas patēriņa prognoze Kopējais primāro energoresursu patēriņš Kopējā primāro energoresursu patēriņa prognoze Kopējās SEG emisijas (bez zemes izmantošanas un mežsaimniecības) Kopējo SEG emisiju prognoze ar esošiem pasākumiem (bez zemes izmantošanas un mežsaimniecības) 20
 21. 21. Avots: Gatis BuravcovsPrioritāte «Cilvēka drošumspēja»Lai gan sākotnēji termins «drošumspēja» izsauca jautājumus par tānozīmi, aizvien vairāk un vairāk cilvēku to sāk saprast, jo atšifrējotprioritātes rīcības virzienus, kļūst skaidra tā jēga. 21
 22. 22. Prioritātes rīcības virzieni• Rīcības virziens «Prognozējami ienākumi un cienīgs darbs»• Rīcības virziens «Tautas ataudze»• Rīcības virziens «Vesels cilvēks»• Rīcības virziens «Uz sadarbību orientēta sabiedrība»• Rīcības virziens «Piederība Latvijai» 22
 23. 23. Rīcības virziens «Prognozējami ienākumi un cienīgs darbs» Būtiskākās aktivitātes Problēmas mērījums nodokļu sistēmas optimizēšana:  nodokļu sloga samazināšana, prioritāri Ekonomiskās spriedzes indekss darbaspējas vecumā cilvēkiem ar zemiem ienākumiem;  atbalsts nodarbinātībai personām ar bērniem. sociālās apdrošināšanas sistēmas finanšu ilgtspēja; izglītība mūža garumā, ietverot pārkvalifikāciju; specifisku iedzīvotāju grupu iesaistīšana darba tirgū (jaunieši, pirmspensijas vecuma cilvēki, invalīdi), tai skaitā attālināta darba iespēju paplašināšana. Avots: EU-Silc, Eurostat 23
 24. 24. Rīcības virziens «Vesels cilvēks» Būtiskākās aktivitātes Problēmas mērījums sabiedrības veselības stiprināšana, Veselīgi nodzīvotie dzīves gadi iedarbojoties uz četriem ietekmējamiem veselības riska faktoriem:  nepietiekama fiziskā aktivitāte;  nepilnvērtīgs uzturs;  pārmērīgs alkohola patēriņš;  tabakas lietošana. pieejamības nodrošināšana veselības aprūpei, īpaši stiprinot ģimenes ārstu lomu pilnvērtīgu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā Avots: Eurostat 24
 25. 25. Rīcības virziens «Tautas ataudze» Būtiskākās aktivitātes Problēmas mērījums progresīvs atbalsta mehānisms otrā un katra nākamā bērna dzimšanas veicināšanai; atbalsta pasākumi darba, izglītības un ģimenes dzīves apvienošanai; bāreņu, bez vecāku gādības palikušo bērnu un bērnu ar invaliditāti aprūpe ģimeniskā vidē; senioru iesaiste bērnu aprūpē, zināšanu nodošanā; palīdzība ģimenēm krīzes situācijās. Avots: CSP 25
 26. 26. Rīcības virziens «Uz sadarbību orientēta sabiedrība» Būtiskākās aktivitātes Problēmas mērījums iniciatīvas, kas stiprina sadarbību starp Terciāro kontaktu indekss dažādām paaudzēm, etniskajām grupām, 26% profesijām, novadiem; atbalstīt cilvēku iesaisti brīvprātīgā darba veikšanā; iedzīvotāju (īpaši bērnu un jauniešu) iesaiste vietējās kopienas aktivitātēs un lēmumu pieņemšanas procesā. Avots: iedzīvotāji 15 – 65 gadu vecumā, n=8000 26
 27. 27. Rīcības virziens «Piederība Latvijas valstij» Būtiskākās aktivitātes Problēmas mērījums publiskās pārvaldes komunikācija ar Cieša piederība Latvijai jauniešu vidū sabiedrību; sadarbība ar diasporu; mediju telpa, kas mazākumtautībām nodrošina pieeju kvalitatīvai informācijai par valstī un sabiedriskā dzīvē notiekošo; uz vajadzībām pamatotu latviešu valodas prasmes, latviešu kultūras un vēstures apgūšana mazākumtautībām, nepilsoņiem, jaunajiem imigrantiem, ārzemēs Piezīme: jauniešu īpatsvars, kuri noteikti jūtas piederīgi Latvijai Avots: vidusskolas skolēnu un profesionālo mācību iestāžu dzīvojošiem latviešiem. audzēkņu aptauja 2005.gadā (n= 3046) un 2011.gadā (n=3541) 27
 28. 28. Avots: IRPrioritāte «Izaugsmi atbalstošas teritorijas»Pašvaldības ir vienas no aktīvākajiem savu interešu aizstāvjiem un vēlassaņemt ievērojamu atbalstu nākamajā plānošanas periodā, turklātuzskatot, ka vienlīdz jāattīsta ir visas teritorijas. 28
 29. 29. Prioritātes rīcības virzieni• Rīcības virziens «Ekonomiskās aktivitātes veicināšana reģionos – teritoriju potenciāla izmantošana»• Rīcības virziens «Pakalpojumu pieejamība līdzvērtīgu dzīves un darba apstākļu radīšanai»• Rīcības virziens «Dabas un kultūras kapitāla efektīva izmantošana»• Rīcības virziens «Pārvaldības optimizācija atbilstoši apdzīvojuma struktūrai un teritoriju ekonomiskās attīstības prognozēm» 29
 30. 30. Rīcības virziens «Ekonomiskās aktivitātes veicināšana reģionos – teritoriju potenciāla izmantošana» Būtiskākās aktivitātes Problēmas mērījums lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības produkti un pakalpojumi - atbalsts tālākapstrādei, kooperācijai un klasteriem; biznesa atbalsta infrastruktūras veidošana, tostarp izmantojot nodokļu iniciatīvas investīciju piesaistei; tirgus regulēšanas instrumentu veidošana MVU pieejai izplatīšanas tīkliem; pārrobežu sadarbība ar fokusu uz ekonomiskās aktivitātes pieaugumu; piedāvājumu formēšana (paketēšana) privāto investīciju projektu piesaistei (kompleksi infrastruktūras, cilvēkresursu, transporta, finanšu instrumentu risinājumi). 30
 31. 31. Rīcības virziens «Pakalpojumu pieejamība līdzvērtīgu dzīves un darba apstākļu radīšanai» Būtiskākās aktivitātes Problēmas mērījums ieguldījumi nozīmīgākajos transporta koridoros (pamats TEN-T tīkls); ES ārējās robežas šķērsošanas infrastruktūras uzlabošana; ceļu tīkla (prioritāri 9+21 attīstības centru savienošanai) atjaunošana; sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšana (pagastu savienojums ar 21+9 centru, vismaz 2x dienā); pakalpojumu grozs atbilstoši apdzīvojuma līmeņiem; IKT pieejamības un kvalitātes nodrošināšana ekonomiskās aktivitātes pieaugumam (30Mb/s); digitālā satura veidošana un e- pakalpojumu attīstība. 31
 32. 32. Rīcības virziens «Dabas un kultūras kapitāla efektīva izmantošana» Būtiskākās aktivitātes Problēmas mērījums pamestu infrastruktūras objektu Dabas resursu izmantošanas produktivitāte (Euro per Kilogram (Euro: chain-linked volumes, reference year 2000, at 2000 «atdzīvināšana» ar mērķi veidot exchange rates)) uzņēmējdarbību; nacionālo kultūras vērtību saglabāšana un konkurētspējas attīstīšana; zemes ilgtspējīga izmantošana (zemes apsaimniekošana un saistītās infrastruktūras nodrošināšana) un nekustamā īpašuma nodokļa likmes diversifikācija; vietējo preču un pakalpojumu patēriņa palielināšana publiskajos iepirkumos («Zaļais publiskais iepirkums»). 32
 33. 33. Rīcības virziens «Pārvaldības optimizācija atbilstoši apdzīvojuma struktūrai un teritoriju ekonomiskās attīstības prognozēm» Būtiskākās aktivitātes Problēmas mērījums administratīvo procedūru sistematizēšana un vienkāršošana, t.sk. vienas pieturas aģentūras pakalpojumu ieviešana; nepieciešamības izvērtējums administratīvi teritoriālās reformas turpinājumam; neefektīvi izmantoto valsts un pašvaldību aktīvu kapitalizācija / pašvaldību tiesības rīcībai ar aktīviem; privāto investīciju projekti pašvaldībās – process/politiskie lēmumi. 33
 34. 34. Turpmākie soļiNAP2020 izstrādes process ir ļoti straujš un nonākot līdz konkrēturisinājumu meklējumiem sāk parādīties tendence, ka 34
 35. 35. Turpmākie soļi• Turpināt rīcības virzienu un identificēto būtiskāko aktivitāšu, kā arī indikatoru KONCENTRĀCIJU• SINHRONIZĒT NAP2020 rādītājus ar LIAS2030 un NRP2020 izmantotajiem indikatoriem• Sadarbībā ar iesaistītajām pusēm DAUDZ PRECĪZĀK nodefinēt veicamās aktivitātes, lai tām pievienotu finanšu izmaksas• SAGATAVOT NAP2020 pirmo kopējo TEKSTUĀLO VERSIJU un sākt par to konsultācijas ar ministrijām / valdības partneriem 35
 36. 36. Piedāvājums protokollēmumam• Pieņemt zināšanai PKC ziņojumu par NAP2020 izstrādes gaitu un sasniegto progresu• Noteikt, ka nākamais ziņojums par NAP2020 izstrādes gaitu PKC jāsniedz Ministru Kabineta 29.maija sēdē 36
 37. 37. Veiksmes darbos!Ar cieņu,Mārtiņš KrieviņšPārresoru koordinācijas centra vadītājsTālrunis: 67082811E-pasts: martins.krievins@pkc.mk.gov.lv 37

×