Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
นำเสนอเขตนครสวรรค์
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

นำเสนอเขตนครสวรรค์

 • 855 views
Published

 

Published in Education , Spiritual , Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
855
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. การจัดทำสัญญาและบริหารสัญญา ข้อตกลง หนังสือแสดงความจำนง บันทึกความร่วมมือ ( MOU ) และ แผนงาน / โครงการ สำนักบริหารกองทุน มกราคม 2553
 • 2. หลักการและแนวคิดการบริหารคู่สัญญา “ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ตั้งขึ้นตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ . ศ . 2546 เพื่อใช้จ่าย สนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขให้บุคคลเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
 • 3. ขอบเขตงานบริหารสัญญา
  • ๑ . งานทำสัญญา ข้อตกลง บันทึกความร่วมมือ MOU
  • ๒ . งานบริหารคู่สัญญา
  • ๓ . งานจัดเก็บ / การยกเลิกสัญญา
  • ๔ . งานการกันเงินค้างจ่าย / เงินเหลื่อมปี
  • ๕ . งานบันทึกสัญญา ข้อตกลง กิจกรรม / แผนงาน / โครงการและงานจัดหาตามข้อบังคับทางพัสดุฯ ด้วยเงินงบกองทุน
  • ๖ . งานรายงานสถานการณ์การก่อหนี้ผูกพันตามสัญญา
 • 4. ๑ . สัญญา ข้อตกลง บันทึกความร่วมมือ UMO
  • ๑ . แบบสัญญา
  • ๑ . ๑ สัญญาให้บริการสาธารณสุขฯ
  • ๑ . ๒ สัญญาดำเนินการตามโครงการ
  • ๑ . ๓ สัญญาพิเศษเฉพาะ เช่น สัญญาเกี่ยวกับศูนย์สำรองเตียง สัญญาให้การสนับสนุนงบลงทุน สัญญาการดูแลผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย ( H.D.) เป็นต้น ฯลฯ
  • หมายเหตุ กิจกรรมต่อเนื่องใช้หนังสือแสดงความจำนง ( แบบ ๒ )
 • 5. ๑ . สัญญา ข้อตกลง บันทึกความร่วมมือ MOU
  • ๒ แบบข้อตกลง
  • ๒ . ๑ ข้อตกลงให้บริการสาธารณสุขฯ
  • ๒ . ๒ ข้อดำเนินการตามโครงการ
  • ๒ . ๓ ข้อตกลงดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ระหว่าง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล
  • ๒ . ๔ข้อตกลงพิเศษเฉพาะหน่วยงาน อาจจะจัดทำเป็นครั้งๆไป เพื่อให้ได้ผลงานและกำกับงบประมาณ เป็นต้น ฯลฯ
  • หมายเหตุ กิจกรรมต่อเนื่องใช้หนังสือแสดงความจำนง ( แบบ ๑ )
 • 6. ๑ . สัญญา ข้อตกลง บันทึกความร่วมมือ MOU
  • หนังสือแสดงความจำนง ทำขึ้นโดยอ้างสัญญา ข้อตกลงเดิม
  • หนังสือแสดงความจำนง ( แบบ ๑ ) หมายถึง เอกสารที่ทำกับหน่วยบริการ กระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยบริการตามมติ ครม . เช่น รพ . ศูนย์ รพ . ทั่วไป รพ . ชุมชนต่างๆ โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ฯลฯ
  • หนังสือแสดงความจำนง ( แบบ ๒ ) หมายถึง เอกสารที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อตกลงที่ทำกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน คณะบุคคล ฯลฯ นอกเหนือจากหน่วยบริการ กระทรวงสาธารณสุข
 • 7. ๑ . สัญญา ข้อตกลง บันทึกความร่วมมือ MOU
  • บันทึกความร่วมมือ ( MOU: Memorandum Of Understanding )
  • เป็นบันทึกความร่วมมือทางวิชาการหรือประกาศความร่วมมือกันในการทำงานเชิงนโยบายระหว่างองค์กร ไม่มีรายละเอียดงวดเงิน งวดงาน จึงไม่สามารถใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงิน จำเป็นต้องมาทำสัญญา ข้อตกลง ภายหลัง
 • 8. ๑ . สัญญา ข้อตกลง บันทึกความร่วมมือ MOU
  • แผนงาน / โครงการ ตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2552 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนเอกสาร ถ้าโครงการที่มอบให้หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการ สามารถทำโครงการประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยไม่ต้องทำข้อตกลงหรือหนังสือแสดงความจำนง แต่ต้องมีเงื่อนไขการจ่ายเงินและเงื่อนไขการประชาสัมพันธ์
  • แต่กรณีที่มีการติดตามพัฒนางานเป็นพิเศษ ซึ่งมีการกำกับงบประมาณเป็นพิเศษเพื่อรับประกันผลงาน หรือควบคุมกำกับติดตามงานอาจต้องทำข้อตกลงหรือหนังสือแสดงความจำนงแล้วแต่กรณี
 • 9. ๒.การบริหารสัญญา
  • การขออนุมัติจัดทำสัญญา ข้อตกลงดำเนินการตามโครงการ หนังสือแสดงความจำนง บันทึกความร่วมมือ ( MOU ) หรือโครงการต่างๆ
  • ควรทำบันทึกขออนุมัติดำเนินการ ( FM-17-007 )
 • 10. ๒.การบริหารคู่สัญญา
  • การจัดทำเงื่อนไขการจ่ายเงิน
  • ให้ระบุด้วยว่าเงื่อนไขนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่เท่าไร ลงวันที่ใด เงินเท่าไร แบ่งกี่งวด งวดที่ ๑ ต้องการผลงานอะไรบ้าง ขอจ่ายเท่าไร ถ้าจ่ายเกินระเบียบฯจะทำอย่างไร ( รัฐ ๕๐ % เอกชน ๑๕ %) จ่ายล่วงหน้าหรือจ่ายหลังจาก ลงนาม ต้องระบุให้ชัดเจน
  • ( ในการจัดทำโครงการประกอบการเบิกจ่าย เลขบัญชีเงินจะจ่ายตาม Vendor )
 • 11. ๒.การบริหารคู่สัญญา
  • การจัดทำเงื่อนไขการจ่ายเงิน
  • งานในงวดที่ ๒ , ๓ .. ให้ระบุวงเงินสนับสนุนจะเป็น % หรือไม่ก็ได้ ระบุผลงานว่าเราต้องการอะไรและระบุวันสิ้นสุดในแต่ละงวด เพื่อการควบคุมกำกับติดตามงาน
  • งวดสุดท้ายควรระบุด้วยว่า ( งวดสุดท้าย ) ผลงานที่ต้องการควรที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด
 • 12. ๒.งานบริหารคู่สัญญา
  • เงื่อนไขภาครัฐไม่มีค่าปรับ ไม่มีหลักประกันสัญญา
  • เงื่อนไขภาคเอกชนมีค่าปรับ มีหลักประกันสัญญา
 • 13. ๒.การบริหารคู่สัญญา
  • ในการจัดทำสัญญา ข้อตกลง หนังสือแสดงความจำนง โครงการประกอบการเบิกจ่ายเงิน ทุกครั้งต้องมีเงื่อนไขการประชาสัมพันธ์
  • ( ยกเว้นสัญญาหรือข้อตกลงให้บริการสาธารณสุขหรือสัญญา ข้อตกลงพิเศษที่กำหนดเป็นครั้งๆไป )
 • 14. 3. การจัดเก็บ / การยกเลิกสัญญา
  • 3.1 การจัดเก็บสัญญา
  • 3.1.1 scan ต้นฉบับสัญญาพร้อมเอกสารและรายละเอียดแนบท้ายใน D:W/
  • เขต / สำเนาสัญญา ข้อตกลง ปี 2553
  • 3.1.2 งานบริหารสัญญาจะตรวจสอบว่า ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร
 • 15. 3. การจัดเก็บและยกเลิกสัญญา
  • 3.2 การยกเลิกสัญญา
  • 3.2.1 หนังสือแจ้งสงวนสิทธิการปรับหรือเรียกค่าปรับ ( ถ้ามี )
  • 3.2.2 หนังสือแจ้งให้ดำเนินการตามสัญญาอย่างน้อย 15 วัน ก่อนสิ้นสุดสัญญา
  • 3.2.3 หนังสือบอกเลิกสัญญาพร้อมขอทราบเหตุผลความจำเป็นของคู่สัญญา
  • 3.2.4 ความเห็นของผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการตรวจรับหรือกรรมการประเมินผล
 • 16. ๔ . งานการกันเงินค้างจ่าย / เงินเหลื่อมปี
  • เมื่อสิ้นปีงบประมาณหนึ่งๆ งานบริหารสัญญาจะตรวจสอบว่า มีสัญญา ข้อตกลง รวมถึงแผนงานโครงการใด ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่าย หรือเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเงื่อนไข เพื่อประสานงานกับการเงินดำเนินการขอกันเงินค้างจ่ายหรือกันเงินเหลื่อมปีจากผู้มีอำนาจต่อไป
 • 17. ๕ . งานรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสัญญา ข้อตกลง
  • การบันทึกรายละเอียดของสัญญา ข้อตกลง
  • งานกิจกรรม / แผนงาน / โครงการที่มีการเบิกจ่าย ซึ่งไม่ต้องทำสัญญา ข้อตกลง
  • งานจัดหา ( ซื้อ จ้าง เช่า ) ตามข้อบังคับทางพัสดุฯ ด้วยเงินงบกองทุนที่ดำเนินการจากสำนัก กองทุน และสำนักงานเขต ต่างๆ
  • หมายเหตุ เป็นการบันทึกในระบบ E-Contract เพื่อทราบสถานการณ์การก่อหนี้ การเบิกจ่าย การบริหารเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาเพื่อประกอบการตัดสินใจทางการเงินการคลังของผู้บริหาร
 • 18. ๕ . งานรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสัญญา ข้อตกลง
  • - แบบรายงานข้อมูลการจัดหา ( ซื้อ จ้าง เช่า ) ตามข้อบังคับว่าด้วยพัสดุ พ . ศ . ๒๕๔๖ จากสำนักที่เกี่ยวข้องเช่น สำนักบริหารทั่วไป
  • - การจ่ายเงินตามกฎหมาย จากสำนักกฎหมายเช่น จ่ายตามมาตรา ๔๑ มาตรา ๑๘ ( ๔ ) แห่ง พรบ . หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นต้น
 • 19. ๖ . งานรายงานสถานการณ์การก่อหนี้ผูกพันตามสัญญา
 • 20. “ ทำสัญญาอย่างไร จึงจะเบิกจ่ายเงินได้”
 • 21. สิ่งที่ต้องพิจารณา
  • 1. รหัสงบประมาณ
  • 2. รหัสคู่สัญญา ( VENDOR )
 • 22. เอกสารประกอบ การทำสัญญา / ข้อตกลง / หนังสือแสดงความจำนง / บันทึกความร่วมมือ
 • 23. กรณีบุคคลธรรมดา ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
  • ๑ . สำเนาบัตรประชาชน
  • ๒ . สำเนาทะเบียนบ้าน
  • ๓ . สำเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
  • ๔ . สำเนาบัญชีธนาคาร Book Bank
  • ๕ . เอกสารอื่นที่จำเป็นที่ระบุเพิ่มจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี )
 • 24. กรณีเป็นนิติบุคคล
  • ๑ . สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลจากสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือหนังสือรับรองการจัดตั้งสมาคม หรือมูลนิธิ วันที่รับรองต้องไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันทำสัญญา
  • ๒ . สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
  • ๓ . หนังสือมอบอำนาจ ( ติดอากร ๑๐ บาท / ครั้ง มากกว่า ๑ ครั้ง ๓๐ บาท )
  • ๔ . สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
  • ๕ . สำเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการพยาบาล
  • ๖ . สำเนาบัญชีเงินธนาคาร Book Bank
  • ๗ . สำเนาบัตรเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของนิติบุคคล
  • ๘ . เอกสารอื่นที่จำเป็นที่ระบุเพิ่มจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี )
 • 25. กรณีเป็นชมรม เครือข่าย สมัชชา
  • ๑ . เอกสารหลักฐานที่มีอยู่จริงของคณะบุคคล เช่น หนังสือรับรอง จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ หรือ รายงานการประชุม เป็นต้น
  • ๒ . สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม ที่มีชื่อระบุในรายงานการประชุม หรือระบุในเอกสารสำคัญของคณะบุคคลนั้น ถ้ามีการมอบอำนาจขอสำเนาบัตรประชาชนทั้งผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ
  • ๓ . หนังสือมอบอำนาจ ( ติดอากร๑๐บาท / ครั้ง มากกว่า๑ครั้ง ๓๐บาท )
  • ๔ . สำเนาบัญชีเงินธนาคาร Book Bank ถ้าโอนเข้าบัญชีชื่อบุคคลต้องระบุชื่อตามบัญชีในรายงานการประชุม
  • ๕ . สำเนาบัตรเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคณะบุคคลหรือที่ระบุตามบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ ๔หรือเอกสารการได้รับการยกเว้นภาษี
 • 26.
  • ๑ . หนังสือหรือเอกสารยืนยัน
  • ๒ . สำเนาบัญชีธนาคาร Book Bank
  • ๓ . หนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบหมายจากผู้มีอำนาจของหน่วยงาน ( กรณีมอบอำนาจ )
  • ๔ . สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ ( กรณีมอบอำนาจ )
  กรณีเป็นหน่วยงานภาครัฐ
 • 27. สัญญาให้บริการสาธารณสุข
 • 28.  
 • 29.  
 • 30.  
 • 31.  
 • 32.  
 • 33.  
 • 34.  
 • 35.  
 • 36.  
 • 37.  
 • 38.  
 • 39.  
 • 40.  
 • 41.  
 • 42.  
 • 43.  
 • 44.  
 • 45.  
 • 46.  
 • 47.  
 • 48.  
 • 49.  
 • 50.  
 • 51. สัญญาดำเนินงานตามโครงการ
 • 52.  
 • 53.  
 • 54.  
 • 55.  
 • 56.  
 • 57.  
 • 58.  
 • 59.  
 • 60.  
 • 61. ข้อตกลงดำเนินงานตามโครงการ
 • 62.  
 • 63.  
 • 64.  
 • 65.  
 • 66.  
 • 67.  
 • 68.  
 • 69.  
 • 70.  
 • 71. ข้อแตกต่างระหว่าง สัญญาดำเนินงานตามโครงการ กับ ข้อตกลงดำเนินงานตามโครงการ
  • 1. หลักประกันสัญญา ( ระบุในสัญญา )
  • 2. ค่าปรับ ( ระบุในเงื่อนไขการจ่ายเงิน )
 • 72. หนังสือแสดงความจำนง ( สธ .)
 • 73.  
 • 74.  
 • 75.  
 • 76.  
 • 77.  
 • 78.  
 • 79. หนังสือแสดงความจำนง
 • 80.  
 • 81.  
 • 82.  
 • 83.  
 • 84.  
 • 85.  
 • 86. บันทึกความร่วมมือ
 • 87.  
 • 88.  
 • 89.  
 • 90. แผนงาน/โครงการ
 • 91.  
 • 92.  
 • 93.  
 • 94.  
 • 95. การลงนามในเอกสาร
  • กรณีทำสัญญา คู่สัญญา ต้องลงนามท้ายเอกสารทุกหน้า
  • กรณีทำข้อตกลง คู่สัญญาลงนามในข้อตกลงทุกหน้า พยาน หรือ ผู้รับผิดชอบ ลงนามท้ายเอกสารผนวกทุกหน้า
  • กรณียื่นหนังสือแสดงความจำนง คู่สัญญาลงนามในหนังสือแสดงความจำนง ส่วนเอกสารผนวกให้ ผู้รับผิดชอบ ต้องลงนามท้ายเอกสารทุกหน้า
 • 96. การออกเลขที่ สัญญา ข้อตกลง หนังสือแสดงความจำนง บันทึกความร่วมมือ แผนงาน / โครงการ ในระบบ LOTUS NOTES
 • 97. เข้าระบบ Lotus Notes เลือก สารบรรณ
 • 98. เลือก งานสารบรรณ ปี 2553
 • 99. เลือก เอกสารส่ง สร้างเอกสารส่ง เลือก เขต .................... กด O.K.
 • 100. ประเภทหนังสือส่ง เลือก ภายนอก เรื่อง พิมพ์ เช่น - ข้อตกลงดำเนินงานตามโครงการ ... ประเภทเอกสาร เลือก เช่น - ข้อตกลงตามโครงการ ( กองทุน ) - แผนงาน / โครงการ ( กองทุน ) ฯลฯ
 • 101. เช่น 32/00001/2553