Fail meja guru kanan matapelajaran

8,447 views
8,127 views

Published on

Published in: Education
3 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
8,447
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
462
Comments
3
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fail meja guru kanan matapelajaran

 1. 1. 1.0. OBJEKTIF JABATAN 1.1. Memberi panduan untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai Guru Kanan Mata Pelajaran. 1.2. Membolehkan Guru Kanan Mata Pelajaran mengamalkan pengurusan yang sistematik. 1.3. Menyediakan proses-proses yang boleh diikuti dan dinilai mengikut prosedur yang jelas. 1.4. Menggerakkan pengurusan kurikulum ke arah peningkatan kecemerlangan.2.0 OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT 1.5. Memberi panduan untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai Guru Kanan Mata Pelajaran. 1.6. Membolehkan Guru Kanan Mata Pelajaran mengamalkan pengurusan yang sistematik. 1.7. Menyediakan proses-proses yang boleh diikuti dan dinilai mengikut prosedur yang jelas. 1.8. Menggerakkan pengurusan kurikulum ke arah peningkatan kecemerlangan. 1.9. Menggerakkan pengurusan kegiatan kokurikulum akademik. 1.10.Membantu pengurusan dan pentadbiran di sekolah. 1.11.Membantu penyelarasan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. 1
 2. 2. 3.0 CARTA ORGANISASI GURU KANAN MATA PELAJARAN (GKMP) (SEKOLAH MENENGAH) PENGETUA GPK GPK HEM GPK PENYELIA KOKURIKULUM PETANG GKMP GKMP SAINS GKMP TEKNIK GKMP SAINS BAHASA DAN DAN KEMASYARAKATAN MATEMATIK VOKASIONAL MPV GEOGRAFI SEJARAHB.MELAYU B.INGGERIS SAINS SAINS K.H TERAS TAMBAHAN ERT PERDAGN P.ISLAM P. MORALB.CINA B.TAMIL KIMIA FIZIK P. AKAUN EKA P.S.VISUAL PJKB.ARAB / SASTERA LAIN MELAYU BIOLOGI MATEMATIK S.PERT. M.TAMB. SIVIK TASAWWURSASTERA PENGAJIAN L. KEJURUT TEK. KEJ.INGGERIS AM P.ALQURAN USULUDIN R.C EKONOMI MUET P.SYARIAH P.P PERAKAUNAN SAINS SUKAN M.P LAIN 4.0. CARTA ORGANISASI KEDUDUKAN PEGAWAI 2
 3. 3. PENGETUA GPK GPK HEM GPK PENYELIA KOKURIKULUM PETANG GKMP GKMP SAINS GKMP TEKNIK GKMP SAINS BAHASA DAN DAN KEMASYARAKATAN MATEMATIK VOKASIONAL KETUA KETUA KETUA KETUA PANITIA PANITIA PANITIA PANITIAGURU MATA GURU MATA GURU MATA GURU MATAPELAJARAN PELAJARAN PELAJARAN PELAJARAN 3
 4. 4. 5.0.SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN BAHAGIAN : KURIKULUM JAWATAN : GURU KANAN MATA PELAJARAN (GKMP)Tugas Pegawai Tugas Dan Kuasa Yang Tugas Pegawai-Atasan Yang Ada Tanggungjawab Diberi Pegawai Lain YangHubungan Ada Hubungan Serta Jenis HubunganPegetua Bertanggungjawab: Arahan Ketua Panitiamengeluarkan 1. Memperoleh sukatan Kementerian Guru Mata Pelajaranarahan kepada terbaru Arahan JPNPenolong Kanan 2. Mengagihkan sukatan Arahanmenyampaikan pelajaran kepada ketua Pengetuaarahan dan bahan panitia Arahan GPKdari JPN kepadaGKMPPenolong Kanan Bertanggungjawab: Pengetua Ketua Panitiamengarahkan GKMP 1. Memastikan rancangan GPK Guru Mata Pelajaranmemastikan pengajaran dibuat dan GKMPrancangan boleh ditunjukkan padapengajaran siap bila-bila masa.dalam jangka waktu 2. Rancangan pengajaranyang ditetapkan siap dan dilaksanakan dalam P&P.Penolong Kanan Bertanggungjawab: GPK Ketua Panitiamengarahkan GKMP 1. Membuat pemilihan dan GKMP Guru Mata Pelajaranmemilih dan menilai penilaian naskah guru,buku rujukan guru buku rujukan dan buku kerja pelajar 2. Memastikan buku tersebut dimanfaatkanPenolong Kanan Bertanggungjawab: GPK Ketua Panitiamengarahkan GKMP 1. menyelaraskan GKMP Guru Mata Pelajaranmemastikan ABM penggunaan ABM dalamdimanfaatkan P&P 4
 5. 5. Penolong Kanan Bertanggungjawab: Arahan Ketua Panitiamenyampaikan 1. Memperoleh pekeliling Kementerian Guru Mata Pelajaranpekeliling format format baru peperiksaan Arahan JPNbaru peperiksaan 2. Mengagihkan format Arahankepada GKMP baru peperiksaan. Pengetua Arahan GPKPenolong Kanan Bertanggungjawab: Pengetua Penyelia Petangmengeluarkan 1. Mencerap guru mata GPK GKMParahan GKMP pelajaran mengikut Ketua Panitiamemastikan jadual yang telahpencerapan ditetapkan pada awaldilaksanakan tahun.mengikut jadualPenolong Kanan Bertanggungjawab: Arahan Penyelia Petangmengeluarkan 1. Memeriksa buku latihan Pengetua Ketua Panitiaarahan kepada pelajar Arahan GPK Guru Mata PelajaranGKMP supaya 2. Membuat laporanmemastikan kepada Penolong Kananpemeriksaan(pencerapan) bukulatihan pelajardilaksanakanPenolong Kanan Bertanggungjawab: Arahan Penyelia Petangmengeluarkan 1. Menyemak buku rekod Pengetua Ketua Panitiaarahan kepada mengajar guru Guru Mata PelajaranGKMP memastikan 2. Merekodkansemakan buku rekod penghantaran bukumengajar guru rekod oleh guru-gurudilaksanakanPenolong Kanan Bertanggungjawab: Arahan Penyelia Petangmengeluarkan 1. Melaksanakan Kementerian Ketua Panitiaarahan kepada penggunaan Bahasa Arahan JPN Guru Mata PelajaranGKMP memastikan Melayu sebagai bahasa ArahanBahasa Melayu ilmu merentasi Pengetua 5
 6. 6. digunakan kurikulum Arahan GPKsepenuhnya sebagaibahasa penghantarPenolong Kanan Bertanggungjawab: Pengetua Penyelia Petangmengeluarkan 1. Menyelaras penyediaan GPK Ketua Panitiaarahan kepada soalan peperiksaan dan Guru Mata PelajaranGKMP untuk ujian bulananmenyediakan soalan 2. Melaksanakanpeperiksaan peperiksaanPenolong Kanan Bertanggungjawab: GPK Setiausahamengeluarkan 1. Memperoleh GKMP Peperiksaanarahan kepada markah / keputusan Ketua PanitiaGKMP peperiksaan Guru Mata Pelajaranmenyampaikan 2. Menyelaras analisisarahan membuat keputusan peperiksaananalisis keputusan dan mendokumenkannyapeperiksaan 3. Merancang pelan tindakanPengetua Bertanggungjawab: Arahan GKMPmengarahkan 1. Membantu program Pengetua KaunselorPenolong Kanan motivasi kecemerlangan Setiausahamerancang dan pelajar Peperiksaanmelaksanakan Ketua Panitiaprogram motivasi Guru Mata PelajaranPengetua Bertanggungjawab: Arahan GKMPmengarahkan 1. Memastikan ketua Pengetua Ketua PanitiaPenolong Kanan panitia merekodkan Guru Pusat Sumbermembeli ABM barang-barang tersebut dalam buku stok dan inventoriArahan Pengetua Bertanggungjawab: Arahan GKMPkepada Penolong 1. Membuat anggaran Pengetua Ketua PanitiaKanan menyelaras perbelanjaan tahunan, Pegawai Kewanganperbelanjaan tahunan menyelaras danpanitia mengagihkan peruntuk- an kewangan yang telah diluluskan dan menyediakan untuk tujuan audit 6
 7. 7. Arahan Pengetua Bertanggungjawab: Arahan Penolong Kanankepada Penolong 1. Menentukan keperluan Pengetua GKMPKanan bersama guru bagi setiap panitia Ketua PanitiaGKMP mengenaikeperluan guru.Arahan Pengetua Bertanggungjawab: Arahan Penolong Kanankepada GKMP 1. Menyemak dan menilai Pengetua GKMPmelalui Penolong peraturan pekeliling Ketua PanitiaKanan mengenai dan manual prosedurmanual prosedur kerja dan fail mejakerja dan fail meja dipatuhiArahan Pengetua Bertanggungjawab: Arahan Penolong Kananmengenai aktiviti 1. Membantu merancang Pengetua GKMPtahunan panitia aktiviti panitia Ketua Panitia sepanjang tahun Guru Mata PelajaranArahan Pengetua Bertanggungjawab: Arahan Penolong Kanankepada Penolong 1. Menyemak fail panitia Pengetua GKMPKanan menyemak Ketua Panitiafail panitiaPegetua Bertanggungjawab: Arahan JPN GKMPmengeluarkan 1. Menentukan kelompok Arahan Ketua Panitiaarahan kepada Pengetua Guru Mata PelajaranPenolong Kanan pelajar untuk programmenyampaikan pemulihan danarahan maklumat pengayaan.dariKementerian/JPNdan PPDPegetua Bertanggungjawab: Arahan Penolong Kananmengeluarkan 1. Mengenalpasti kekuatan Pengetua GKMParahan kepada dan kelemahan guru Ketua PanitiaPenolong Kanan dalam panitia Guru Mata Pelajaranmenentukanrancanganpengajaran disiapkandalam jangka masatertentu dankemaskini 7
 8. 8. Pengetua Bertanggungjawab: Arahan Penolong Kananmengarahkan 1. Merancang kursus Pengetua GKMPPenolong Kanan perkembangan staf Ketua Panitiamerancang dan 2. Melaksanakan Guru Mata Pelajaranmenyelaras perkembangan stafperkembangan stafPengetua Bertanggungjawab: Arahan Penolong Kananmenyampaikan 1. berusaha meningkatkan Pengetua GKMParahan Kementerian inovasi dalam Ketua Panitiakepada Penolong penggunaan ABM Guru Mata PelajaranKanan – semasa P&P.meningkatkan 2. menghasilkan modulinovasi dalam P&P. P&P yang berkualiti 8
 9. 9. SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN BAHAGIAN : KOKURIKULUM JAWATAN : GURU KANAN MATA PELAJARAN (GKMP)Tugas Pegawai Tugas Dan Kuasa Yang Tugas Pegawai-Atasan Yang Ada Tanggungjawab Diberi Pegawai LainHubungan Yang Ada Hubungan Serta Jenis HubunganPengetua Bertanggungjawab: Arahan Ketua Panitiamengeluarkan 1. Memperoleh program Kementerian Guru Persatuanarahan kepada kokurikulum peringkat Arahan JPN Guru KelabPenolong Kanan negeri dan daerah Arahan Pengetuamenyampaikan 2. Mengagihkan jenis-jenis Arahan Penolongarahan dan bahan pertandingan yang Kanan (PK)dari JPN kepada melibatkan persatuan/GKMP kelab akademik kepada ketua panitia/guru persatuan/kelabPenolong Kanan Bertanggungjawab: Pengetua Ketua Panitiamengarahkan 1. Memastikan program Penolong Kanan Guru MataGKMP memastikan persatuan / kelab GKMP Pelajaranaktiviti-aktiviti akademik dibuat danpersatuan/kelab boleh ditunjukkan padaakademik bila-bila masa.dijalankan dalam 2. Memastikan programjangka masa yang dilaksanakan olehditetapkan persatuan/kelabPenolong Kanan Bertanggungjawab: Penolong Kanan Ketua Panitiamengarahkan 1. Membuat pemilihan GKMP Guru Persatuan /GKMP menentukan aktiviti dan menentukan Kelabjenis-jenis aktiviti prosedur pertandinganyang dipertanding- 2. Membuat laporan dalamkan di peringkat buku / fail kokurikulumsekolah danmemastikan adapenyertaan diperingkatdaerah/negeri 9
 10. 10. Penolong Kanan Bertanggungjawab: Penolong Kanan Ketua Panitiamengarahkan 1. mengendalikan aktiviti / GKMP Guru Persatuan /GKMP memastikan pertandingan menulis Kelabaktiviti persatuan / esei, kuiz, deklemasi Guru Bimbingankelab dimanfaatkan sajak, drama, pidato dan dan Kaunselinguntuk meningkat- lain-lainkan kecemerlangan 2. menyelaras kursusakademik kepada pelajar seperti motivasi, kepimpinan, teknik menjawab soalan peperiksaan dan lain-lainPenolong Kanan Bertanggungjawab: Penolong Kanan Ketua Panitiamengarahkan 1. merancang peruntukan GKMP Guru Persatuan /GKMP memastikan kewangan Kelabpenyelarasan 2. merancang perbelanjaankewangan, mengikut kesesuaianperbelanjaan, 3. menetapkan jeniskeselamatan dan pengangkutanpengangkutan 4. memastikan prosedur keselamatan dipatuhi 10
 11. 11. SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN BAHAGIAN : PENTADBIRAN JAWATAN : GURU KANAN MATA PELAJARAN (GKMP)Tugas Pegawai Tugas Dan Kuasa Yang Tugas Pegawai-Atasan Yang Ada Tanggungjawab Diberi Pegawai Lain YangHubungan Ada Hubungan Serta Jenis HubunganPengetua Bertanggungjawab: Arahan Ketua Panitiamengeluarkan 1. Memperoleh bahan / Kementerian Guru Mata Pelajaranarahan kepada pekeliling / surat / Arahan JPNPenolong Kanan panggilan kursus / Arahanmenyampaikan latihan guru / Pengetuaarahan JPN kepada peperiksaan. ArahanGKMP 2. Mengagihkan tugas- Penolong tugas guru di bawah Kanan (GPK) bidang dan kawalannyaPenolong Kanan Bertanggungjawab: Pengetua Ketua Panitiamenyelaras hal 1. Memastikan ujian GPK Guru Mata Pelajaranehwal peperiksaan, / peperiksaan dijalankan GKMPkursus dan latihan mengikut jadual.untuk guru-guru di 2. Memastikan kursus-bawah bidangnya. kursus dan latihan yang perlu dihadiri oleh guru. 3. memastikan jenis kursus dalaman untuk guru-guru di bawah kawalannyaPenolong Kanan Bertanggungjawab: Pengetua Ketua Panitiamengarahkan GKMP 1. memastikan data GPK Guru Mata Pelajaranmembantu / maklumat guru dibuat GKMPmenyelenggara dan dan boleh ditunjukkanmenyelaras kutipan pada bila-bila masa.data atau maklumat 2. memastikan segala jenisdan segala jenis perangkaan berkaitanperangkaan yang bidangnya siap danberkaitan dengan dapat dimanfaatkan 11
 12. 12. bidangnya.Penolong Kanan Bertanggungjawab: Pengetua Ketua Panitiamengarahkan GKMP 1. memastikan program GPK Guru Mata Pelajaranmembantu rutin dan developmental GKMPmerancang takwim dijalankan sepertisekolah. ditetapkan dalam takwim 2. memastikan tarikh-tarikh program mengikut bidangnya dipatuhi yang melibatkan penetapan mesyuarat / taklimat / seminar dan lain-lainPenolong Kanan Bertanggungjawab: Pengetua Ketua Panitiamengarahkan GKMP 1. memastikan pencerapan GPK Guru Mata Pelajaranmenyelia kerja-kerja guru-guru dilakukan GKMPguru di bawah seperti yang ditetapkanbidang dan 2. memastikan pencerapankawalannya buku latihan dijalankan seperti yang dijadualkan. 3. memastikan guru-guru baru / GSTT dapat menjalankan tugas dengan baik melalui bimbingan yang berterusanPenolong Kanan Bertanggungjawab: Pengetua Ketua Panitiamengarahkan GKMP 1. memastikan anggaran GPK Guru Mata Pelajaranmenyediakan belanjawan dibuat dan GKMPanggran belanjawan boleh ditunjukkan padatahunan sekolah dan bila-bila masamengawal perbelan- 2. memastikan perbelan-jaan. jaan dibuat mengikut keperluan 3. memastikan prosedur kewangan dipatuhiPenolong Kanan Bertanggungjawab: GPK Ketua Panitiamengarahkan GKMP 1. memastikan borang GKMP Guru Mata Pelajaranmenjaga dan penyemakan stok dan 12
 13. 13. menyemak stok dan inventori dibuat daninventori, segala boleh ditunjukkan padaperalatan, barang bila-bila masaatau bahan yang 2. memastikan borangberkaitan bidangnya senarai semak siap dan dapat dimanfaatkanPenolong Kanan Bertanggungjawab: GPK Ketua Panitiamengarahkan GKMP 1. memastikan borang GKMP Guru Mata Pelajaranmemastikan aspek- senarai semak amalanaspek penyemaian nilai-nilai murni dibuatnilai-nilai murni dan dan boleh ditunjukkanamalannya berlaku pada bila-bila masa.di bilik darjah 2. Borang merit dan/sekolah demerit dapat dimanfaatkanPenolong Kanan Bertanggungjawab: GPK Ketua Panitiamengarahkan GKMP 1. memastikan jadual GKMP Guru Mata Pelajaranmemastikan pelajar- waktu / jadual tugaspelajar dilatih harian dibuatmelaksanakan tugas- dan boleh ditunjukkantugas bilik darjah pada bila-bila masa.dan menjaga 2. memastikan jadualkeceriaannya. jadual giliran tugas keceriaan dipatuhi 13
 14. 14. SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN BAHAGIAN : TUGAS-TUGAS LAIN JAWATAN : GURU KANAN MATA PELAJARAN (GKMP)Tugas Pegawai Tugas Dan Kuasa Yang Tugas Pegawai-Atasan Yang Ada Tanggungjawab Diberi Pegawai Lain YangHubungan Ada Hubungan Serta Jenis HubunganPengetua Bertanggungjawab: Arahan Ketua Panitiamengeluarkan 1. memperoleh maklumat / Kementerian Guru Mata Pelajaranarahan dan bahan bantuan berhubung Arahan JPNkepada Penolong dengan pusat kegiatan ArahanKanan menyampai- guru (PKG), PPD, Pengetuakan arahan JPN bahagian dan Pusat Arahan GPKkepada GKMP Sumber Pelajaran Negeri (PSPN) 2. mengagihkan bahan / maklumat / bantuan kepada ketua panitiaPenolong Kanan Bertanggungjawab: Pengetua Ketua Panitiamengarahkan GKMP 1. memastikan jemputan / GPK Guru Mata Pelajaranberhubung dengan surat-menyurat dihantar GKMPGKMP sekolah lain untuk mengadakanuntuk berkongsi pertemuan profesional.maklumat dan antara GKMP sekolah-sumber pendidikan sekolah lainbagi memantapkan 2. program dirancang dankeupayaan dan disiapkan, dilaksana danpengetahuan dimanfaatkan.Penolong Kanan Bertanggungjawab: Pengetua Ketua Panitiamengarahkan GKMP 1. memastikan borang GPK Guru Mata Pelajaranmelengkapkan bilik senarai semak dibuat GKMPgerakan sekolah dan boleh ditunjukkandengan data atau pada bila-bila masa.maklumat mengenai 2. giliran tugas guru yangsemua mata terlibat dibuat dengan 14
 15. 15. pelajaran dan bantuan pelajar /menggunakannya persatuan / kelabsecara berkesan.Penolong Kanan Bertanggungjawab: GPK Ketua Panitiamengarahkan GKMP 1. memastikan program GKMP Guru Mata Pelajaranmembantu meran- dibuat dan bolehcang dan menyelia ditunjukkan pada bila-program keindahan bila masa.dan kebersihan 2. borang pemantauan,sekolah. giliran tugas dan senarai semak siap dan dimanfaatkan.Penolong Kanan Bertanggungjawab: GPK Ketua Panitiamengarahkan GKMP 1. memastikan jadual GKMP Guru Mata Pelajaranmembantu Pengetua waktu ujian / peperik-menyelia hal-hal saan / kegiatan sukanpeperiksaan, dan penggunaan pusatkegiatan sukan, sumber semasa P&Ppenyediaan jadual dibuat dan disiapkanwaktu sekolah dan 2. menyelia dan memantauurusan pusat sumber mengikut waktu yang ditetapkan.Penolong Kanan Bertanggungjawab: GPK Ketua Panitiamengarahkan GKMP 1. melaksanakan segala GKMP Guru Mata Pelajaranmelaksanakan segala arahan dan tugasan yangarahan dan tugasan diberi oleh pengetua.yang diberikan oleh 2. memastikan segalapengetua dari arahan diikuti dansemasa ke semasa dipatuhi 15
 16. 16. 6.0. AKTIVITI KURIKULUM:6.1. AKTIVITI MESYUARAT PANITIA6.1.1. Proses Kerja Bagi Mengadakan Mesyuarat PanitiaBil Proses Kerja Pegawai Yang Seksi Undang- Meluluskan/Dirujuk Undang/Peraturani Menentukan tarikh, masa, tempat Pengetua dan agenda GKMPii Memaklumkan mesyuarat Setiausahaiii Menyediakan perkara- perkara yang GKMP perlu semasa mesyuarat mengikut Ketua Panitia keperluan.iv Menjalankan mesyuarat GKMP Ketua Panitiav Mencatat minit dan minit mesyuarat Setiausaha diedarkanvi Minit difailkan dan tindakan susulan GKMP Setiausaha Ketua Panitia 16
 17. 17. 6.1.2. Carta Aliran Mesyuarat Panitia • Mula • Menentukan tarikh,masa,tempat dan agenda mesyuarat • Memanggil mesyuarat • Menyediakan perkara- perkara yang perlu semasa mesyuarat mengikut keperluan. • Menjalankan mesyuarat • Mencatat minit dan minit mesyuarat diedarkan • Minit difailkan dan tindakan susulan • Tamat 17
 18. 18. 6.1.3. Norma Kerja Mesyuarat Ketua-Ketua PanitiaBil Jenis Kerja/Aktiviti Masa Diambil Jumlah Uniti Menentukan tarikh, masa, tempat 10 minit dan agendaii Sediakan keperluan mesyuaratiii Menjalankan mesyuarat 60 minit Sekali sebulaniv Mencatat minitv Tindakan susulan# Lama masa yang diperuntukkan bergantung mengikut agenda yang dimesyuaratkan 18
 19. 19. 6.2. AKTIVITI MENYELARAS DAN MENENTUKAN PENYEDIAAN RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN DAN HARIAN BERDASARKAN SUKATAN PELAJARAN 6.2.1. Proses Kerja Bagi Merancang, Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan Dan Harian. Bil Proses Kerja Pegawai Yang Seksi Undang- Meluluskan/Dirujuk Undang/Peraturan i Menentukan tarikh, masa, tempat Pengetua Surat Pekeliling dan agenda Guru Kanan Mata Ikhtisas Pelajaran (GKMP) Bil 02/2002 ii Memanggil mesyuarat Setiausaha Bil 10/1995 iii Menyemak sukatan pelajaran dan GKMP menentukan jangkamasa satu-satu Ketua Panitia Bil 09/1994 tajuk.. Bil 05/1992 iv Pembahagian tugas dan menentukan GKMP tarikh siap dan mesyuarat kedua. Ketua Panitia Bil 13/1991 v Tindakan Panitia (menyediakan GKMP Bil 11/1991 rancangan pengajaran ) Ketua Panitia Bil 06/1991 vi Mesyuarat kedua : semakan dan Setiausaha penilaian vii Membuat keputusan pilihan GKMP Ketua Panitia viii Melaksanakan Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran 19
 20. 20. 6.2.2. Carta Aliran Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan Dan Harian • Mula • Menentukan tarikh, masa, tempat dan agenda • Memanggil mesyuarat • Menyemak sukatan pelajaran dan menentukan jangkamasa satu-satu tajuk.. • Pembahagian tugas dan menentukan tarikh siap dan mesyuarat kedua. • Tindakan Panitia (menyediakan rancangan pengajaran ) • Mesyuarat kedua : semakan dan penilaian • Membuat keputusan pilihan Tidak Ya • Tamat 20
 21. 21. 6.2.3. Norma Kerja Merancang Dan Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan Dan HarianBil Jenis Kerja/Aktiviti Masa Diambil Jumlah Uniti Menyemak Sukatan Pelajaran Awal Penggalii Mesyuarat pertama (Arahan / 60 minit Sekali setahun Perancangan)iii Mesyuarat kedua (Semakan / 60 minit Sekali sebulan Penilaian) 21
 22. 22. 6.3. AKTIVITI MENENTUKAN DAN MEMILIH NASKAH GURU, BUKU RUJUKAN DAN BUKU KERJA6.3.1. Proses Kerja Menentukan Dan Memilih Naskah Guru, Buku Rujukan Dan Buku KerjaBil Proses Kerja Pegawai Yang Seksi Undang- Meluluskan/Dirujuk Undang/PeraturanI Menentukan tarikh, masa, tempat Pengetua Surat Pekeliling dan agenda Penolong Kanan Ikhtisasii Memanggil mesyuarat dan Setiausaha Bil 10/1993 membawa bahan yang diperlukan Guru Kanan Mata semasa mesyuarat (Senarai buku ) Pelajaran (GKMP) Ketua Panitiaiii Mesyuarat dan bengkel untuk GKMP menentukan dan memilih bahan Ketua Panitiaiv Keputusan pemilihan GKMPv Perakuan / kelulusan Pengetua Penolong Kanan GKMPvi Pembelian GKMP 22
 23. 23. 6.3.2. Carta Aliran Menentukan Dan Memilih Naskah Guru, Buku Rujukan Dan Buku Kerja Yang Berkualiti • Mula • Menentukan tarikh, masa, tempat dan agenda mesyuarat • Memanggil mesyuarat dan membawa bahan yang diperlukan semasa mesyuarat (Senarai buku ) • Mesyuarat dan bengkel untuk menentukan dan memilih bahan • Keputusan / pemilihan Tidak Ya • Rujuk Pengetua / Penolong Kanan ( Perakuan / Kelulusan ) Ya • Keputusan / pemilihan Tidak • Dilaksanakan pembelian dan stok • Tamat 23
 24. 24. 6.3.3. Norma Kerja Menentukan Dan Memilih Naskah Guru, Buku Rujukan Dan Buku Kerja Yang BerkualitiBil Jenis Kerja/Aktiviti Masa Diambil Jumlah Uniti Mesyuarat 60 minit Sekali setahunii Bengkel ( Proses memilih bahan ) 120 minit Sekali setahuniii Penilaian 24
 25. 25. 6.4. AKTIVITI MENYELARAS DAN MEMASTIKAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN6.4.1. Proses Kerja Menyelaras Dan Memastikan Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Dalam Pengajaran Dan PembelajaranBil Proses Kerja Pegawai Yang Seksi Undang- Meluluskan/Dirujuk Undang/PeraturanI Menentukan tarikh, /agenda Pengetua Surat Pekeliling mesyuarat AJK mesyuarat peranan Penolong Kanan Ikhtisas BBM dalam P& P Bil 06/2003ii Menyediakan surat panggilan Guru Kanan Mata mesyuarat dengan menyatakan Pelajaran (GKMP) Bil 06/2002 matlamat dan tujuan Bil 03/1999iii Mesyuarat dan bengkel Penolong Kanan • Menentukan / menetapkan GKMP Bil 11/1998 bahan BBM yang perlu Ketua Panitia dihasilkan dan digunakan Bil 03/1998 dalam P&P • Sumbang saraniv Pengagihan tugas untuk GKMP menyediakan BBMv Menyerahkan senarai BBM yang GKMP diperlukan Ketua Panitiavi Pendedahan penggunaan BBM GKMP Setiausaha Pusat Sumbervii Melaksanakan BBM dalam P&P Ketua Panitia Semua Guru Mata Pelajaran 25
 26. 26. 6.4.2. Carta Aliran Menyelaras Dan Memastikan Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran • Mula • Menentukan tarikh, masa, tempat dan agenda mesyuarat • Memanggil mesyuarat • Menentukan dan mengagihkan tugas dan menetapkan tarikh siap. • Mesyuarat ,bengkel panitia dan tindakan. • Mesyuarat kedua membuat pilihan • Keputusan penilaian Tidak Ya • Melaksanakan dan penghargaan Ya 26
 27. 27. • Tamat6.4.3. Norma Kerja Menyelaras Dan Memastikan Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Dalam Pengajaran Dan PembelajaranBil Jenis Kerja/Aktiviti Masa Diambil Jumlah Uniti Mesyuarat 30 minit 3 kali setahunii Bengkel panitia – penyediaan ABM Mengikut kesesuaian Sekali sepenggal6.5. AKTIVITI BERTINDAKBALAS DAN PROAKTIF KEPADA SETIAP PERUBAHAN BARU DALAM FORMAT PEPERIKSAAN DAN ARAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PANITIA6.5.1. Proses Kerja Perubahan Format Peperiksaan Dan Arahan Yang Berkaitan Dengan PanitiaBil Proses Kerja Pegawai Yang Seksi Undang- Meluluskan/Dirujuk Undang/PeraturanI Menerima dan memaklumkan Pengetua Surat Pekeliling arahan Penolong Kanan Ikhtisasii Memahami segala maklumat yang Guru Kanan Mata Bil 04/1994 diterima Pelajaran (GKMP) Bil 02/1993iii Menyebarkan maklumat kepada GKMP panitia dan mengambil tindakan Ketua Panitia Bil 05/1993 Guru Mata Pelajaraniv Mengambil tindakan dan GKMP pelaksanaan oleh Panitia dan Guru Ketua Panitia Mata Pelajaran 27
 28. 28. 6.5.2. Carta Aliran Perubahan Format Peperiksaan Dan Arahan Yang Berkaitan Dengan Panitia • Maklumat dari Lembaga Peperiksaan • Menerima maklumat dan arahan daripada Pengetua / Penolong Kanan • Memahami maklumat yang diterima • Menyebarkan maklumat kepada panitia dan mengambil tindakan • Mengambil tindakan dan pelaksanaan oleh Panitia dan Guru Mata Pelajaran. • Tamat 28
 29. 29. 6.5.3. Norma Kerja Mesyuarat Ketua-Ketua PanitiaBil Jenis Kerja/Aktiviti Masa Diambil Jumlah Uniti Terima maklumat/ menyebar 30 minit Bila perlu maklumat kepada anggota bidangnya/Panitiaii Tindakan 29
 30. 30. 6.6. AKTIVITI PENCERAPAN BUKU LATIHAN DAN RAMPAIAN PELAJAR6.6.1. Proses Kerja Pencerapan Buku Latihan Dan Rampaian PelajarBil Proses Kerja Pegawai Yang Seksi Undang- Meluluskan/Dirujuk Undang/PeraturanI Menentukan tarikh penghantaran Pengetua Surat Pekeliling buku latihan(jenis buku,bilangan dan Penolong Kanan Ikhtisas tingkatan) Guru Kanan Mata Pelajaran (GKMP) Bil 07/1989ii Menyediakan dan mengedarkan GKMP borang semakaniii Ketua Panitia/Guru menghantar Ketua Panitia buku latihan kepada GKMP GKMPiv Menyemak dan mengambil tindakan GKMP yang perluv Membuat laporan dan mengisi GKMP borang semakan kerja pelajarvi Mengambil tindakan susulan GKMP terhadap guru,pelajar dan ketua panitiavii Memilih secara rawak/rambang GKMP buku latihan pelajar untuk semakan Penolong Kananviii Memfailkan borang laporan GKMP semakan kerja pelajar yang telah Ketua Panitia diisi 30
 31. 31. 6.6.2. Carta Aliran Pencerapan Buku Latihan Dan Rampaian Pelajar • Mula • Taklimat kepada guru yang terlibat • Menentukan tarikh penghantaran buku latihan(jenis buku,bilangan dan tingkatan • Menyediakan dan mengedarkan borang semakan • Ketua Panitia/guru hantar buku latihan. • Menyemak dan mengambil tindakan yang perlu • Mengisi borang laporan • Tindakan susulan Guru Pelajar Ketua Panitia • Laporan dan fail • Tamat 31
 32. 32. 6.6.3. Norma Kerja Pencerapan Buku Latihan Dan Rampaian PelajarBil Jenis Kerja/Aktiviti Masa Diambil Jumlah Uniti Menyediakan boring penilaian rekod 30 minit Sekali setahunii Tindakan : Menyemak dan 60 minit Sekali sepenggal mengambil tindakaniii Menyediakan laporan untuk 30 minit tindakan pembaikan6.7. AKTIVITI MENJALANKAN PEMANTAUAN DAN PENCERAPAN GURU6.7.1. Proses Kerja Pemantauan Dan Pencerapan GuruBil Proses Kerja Pegawai Yang Seksi Undang- Meluluskan/Dirujuk Undang/PeraturanI Menyediakan borang pemantauan Guru Kanan Mata Pelajaran (GKMP)ii Taklimat umum mengenai GKMP pemantauan yang hendak dilakukan dan keperluaniii Menentukan/pemilihan calon yang GKMP hendak dimantauiv Memberitahu ,membincang dan GKMP membimbing Guru yang berkenaanv Mengisi borang laporan dan GKMP menghantar semakan kepada Penolong Kananvi Fail Penolong Kanan 32
 33. 33. GKMP6.7.2. Carta Aliran Pemantauan Dan Pencerapan Guru • Mula • Menyediakan borang • Taklimat umum mengenai cara pemantauan dan keperluan • Menentukan calon yang hendak dicerap • Mencerap dan melaporkan. • Memberitahu dan berbincang serta membimbing • Mengisi borang laporan dan hantar salinan laporan kepada Pengetua/Penolong Kanan • Fail • Tamat 33
 34. 34. 6.7.3. Norma Kerja Pemantauan Dan Pencerapan GuruBil Jenis Kerja/Aktiviti Masa Diambil Jumlah Uniti Menyediakan borang pencerapan 30 minit Sekali setahun mata pelajaranii Memaklumkan dan keperluan 30 minit Sekali setahun pemantauaniii Mencerap dan melapor 80 minit Dua kali semingguiv Membincang,membimbing guru 30 minit yang dicerap Sekali semingguv Laporan untuk Pengetua/Penolong 30 minit Sekali seminggu Kanan 34
 35. 35. 6.8. AKTIVITI MENYEMAK BUKU REKOD MENGAJAR GURU6.8.1. Proses Kerja Menyemak Buku Rekod Mengajar GuruBil Proses Kerja Pegawai Yang Seksi Undang- Meluluskan/Dirujuk Undang/PeraturanI Mesyuarat Guru Kanan Mata Pengetua Pelajaran (GKMP) dengan Pengetua Penolong Kanan Surat Pekeliling dan Penolong Kanan Ikhtisasii Menetapkan tarikh dan masa Pengetua Bil 03/1999 menyerahkan buku rekod mengajariii Mengadakan mesyuarat panitia dan GKMP menyampaikan arahan berdasarkan Ketua Panitia garis panduan yang ditetapkaniv Aplikasi persediaan mengajar Pengetua Penyelia Petangv Menyemak Buku Rekod Mengajar Penolong Kanan Guru GKMPvi Keputusan Pengetuavii Semakan semula Pengetua Penolong Kanan 35
 36. 36. 6.8.2. Carta Aliran Penyemakan Buku Rekod Mengajar Guru • Mula • Mesyuarat GKMP dengan Pengetua dan Penolong Kanan • Menetapkan tarikh menyerahkan buku ringkasan • Memanggil mesyuarat ahli panitia dan menyampaikan arahan (Berdasarkan kualiti yang ditetapkan) • Melaksanakan • Disemak oleh GKMP • Keputusan Ya • Semak oleh Pengetua dan Penolong Kanan dari semasa ke semasa • Tamat 36
 37. 37. 6.8.3. Norma Kerja Penyemakan Buku Rekod Mengajar GuruBil Jenis Kerja/Aktiviti Masa Diambil Jumlah Unit1. Mesyuarat - arahan 20 minit Sekali Setahun2. Kerja Menyemak 80 minit Sekali Seminggu 37
 38. 38. 6.9. AKTIVITI MEMPERTINGKAT DAN MEMPERLUASKAN AMALAN MENGGUNAKAN BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA ILMU MERENTAS KURIKULUM6.9.1. Proses Kerja Mempertingkatkan Dan Memperluaskan Amalan Menggunakan Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu Merentas KurikulumBil Proses Kerja Pegawai Yang Seksi Undang- Meluluskan/Dirujuk Undang/Peraturan1. Menentukan tarikh, masa, tempat dan Pengetua Surat Pekeliling agenda mesyuarat Penolong Kanan Ikhtisas Bil 2/1993 GKMP Bil 9/19892. Memanggil mesyuarat Setiausaha3. Menjelaskan arahan/pekeliling Pengetua mengenai Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu merentas kurikulum4. Memaklumkan arahan/pekeliling ini GKMP Ketua Panitia 38
 39. 39. 5. Laksanakan arahan/pekeliling Guru Mata pelajaran6.9.2. Carta Aliran Mempertingkat Dan Memperluaskan Amalan Menggunakan Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu Merentas Kurikulum • Mula • Menerima pekeliling/arahan dari Kementerian Pelajaran/Jabatan Pendidikan Negeri • Menentukan tarikh, masa, tempat dan agenda mesyuarat • Memanggil mesyuarat • Menjelaskan arahan//pekeliling Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu merentas kurikulum • Memaklumkan arahan kepada GKMP dan Ketua Panitia • Laksanakan arahan oleh semua guru mata pelajaran kecuali guru Bahasa Inggeris • Tamat 39
 40. 40. 6.9.3. Norma Kerja Mempertingkat Dan Memperluaskan Amalan Menggunakan Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu Merentas KurikulumBil Jenis Kerja/Aktiviti Masa Diambil Jumlah Unit1. Mesyuarat menjelaskan 30 minit Bila Perlu arahan/pekeliling Sepanjang Tahun2. Laksanakan arahan 40
 41. 41. 6.10. AKTIVITI MENYELARAS / MENYEMAK SOALAN-SOALAN PEPERIKSAAN DAN SKEMA JAWAPAN6.10.1. Proses Kerja Menyelaras / Menyemak Soalan-Soalan Peperiksaan Dan Skema JawapanBil Proses Kerja Pegawai Yang Seksi Undang- Meluluskan/Dirujuk Undang/Peraturan1. Mengadakan pertemuan dengan Ketua GKMP Panitia Ketua Panitia2. Memberi arahan kepada guru mata GKMP pelajaran Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran3. Menyediakan soalan dan skema Guru Mata Pelajaran jawapan4. Membuat semakan soalan-soalan dan GKMP kertas jawapan Ketua Panitia5. Mencetak soalan PAR 41
 42. 42. 6. Menyimpan soalan dan skema dalam GKMP peti keselamatan Setiausaha6.10.2. Carta Aliran Penyelarasan dan Penyemakan Soalan-soalan Peperiksaan dan Skema Jawapan • Mula • Menerima soalan dan skema jawapan • Menyemak soalan-soalan berdasarkan format sebenar • Mencetak soalan • Menyimpan soalan dan skema dalam peti keselamatan • Mengedarkan soalan pada masa peperiksaan • Menyediakan laporan • Tamat 42
 43. 43. 6.10.3. Norma Kerja Menyelaras / Menyemak Soalan-Soalan Peperiksaan Dan Skema JawapanBil Jenis Kerja/Aktiviti Masa Diambil Jumlah Unit1. Pertemuan dengan Ketua Panitia 60 minit2. Penyediaan soalan dan skema Satu minggu jawapan3. Semakan Satu minggu4. Mencetak 30 minit5. Menyusun dan mengokot 30 minit 43
 44. 44. 6.11. AKTIVITI MENYELARAS DAN MENGANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PELAJARAN DAN STRATEGI PENINGKATAN PENCAPAIAN6.11.1. Proses Kerja Menyelaras Dan Menganalisis Keputusan Peperiksaan Pelajaran Dan Strategi Peningkatan PencapaianBil Proses Kerja Pegawai Yang Seksi Undang- Meluluskan/Dirujuk Undang/Peraturan1. Mendapatkan analisis keputusan Ketua Panitia2. Mengenal pasti kekuatan dan GKMP kelemahan pelajar Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran3. Merancang strategi / program untuk GKMP mengatasi kelemahan Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran4. Memantau program GKMP Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran5. 44
 45. 45. Menilai keputusan program GKMP Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran6.11.2. Carta Aliran Menyelaras Dan Menganalisis Keputusan Peperiksaan Mata Pelajaran Berkenaan Dan Mengkaji Serta Mencari Jalan Untuk Meningkatkan Taraf Pencapaian • Mula • Dapatkan analisis keputusan • Kenalpasti kekuatan dan kelemahan • Rancang strategi/program untuk mengatasi kelemahan • Pelaksanaan • Keputusan Tidak Ya • Berjaya • Tamat 45
 46. 46. 6.11.3. Norma Kerja Menyelaras Dan Menganalisis Keputusan Peperiksaan Mata Pelajaran Berkenaan Dan Mengkaji Serta Mencari Jalan Untuk Meningkatkan Taraf PencapaianBil Jenis Kerja/Aktiviti Masa Diambil Jumlah Unit1. Dapatkan analisis keputusan Satu minggu2. Kenal pasti kekuatan dan kelemahan Satu hari3. Rancang strategi/program untuk Satu minggu mengatasi kelemahan4. Pelaksanaan berterusan Sehingga peperiksaan 46
 47. 47. 6.12. AKTIVITI MENYEDIAKAN DAN MELAKSANAKAN PROGRAM KECEMERLANGAN PELAJAR6.12.1. Proses Kerja Menyediakan Dan Melaksanakan Program Kecemerlangan Pelajar Pegawai Yang Seksi Undang-Bil Proses Kerja Meluluskan / Undang /Peraturan Dirujuk i Mengenalpasti pelajar-pelajar yang GKMP dijangka mencapai tahap cemerlang Ketua Panitia Surat Pekeliling berpandukan peperiksaan akhir Guru Mata Ikhtisas tahun. Pelajaran ii Mengumpulkan pelajar yang telah GKMP Bil 12/2001 dikenalpasti untuk motivasi dan Ketua Panitia Bil 1/1999 akujanji.iii Menyediakan program untuk Penolong Kanan Bil 13/1998 pelajar-pelajar seperti latihan GKMP Bil 3/1998 peperiksaan, latih tubi soalan lalu Ketua Panitia dan banyakkan bahan rujukan. iv Menilai pencapaian pelajar untuk Penolong Kanan mencari GKMP kekuatan dan kelemahan. v Menyediakan program pemulihan Semua guru mata pelajaran yang lemah. Kaunselor vi Menyediakan program pengayaan Penolong Kanan bagi pelajar cemerlang. Semua guruvii Melakukan pemantauan ke atas Penolong Kanan program yang dilaksanakan secara GKMP berterusan. Ketua Panitiaviii Penilaian akhir sebelum menjelang Penolong Kanan peperiksaan. GKMP 47
 48. 48. Ketua Panitia Unit Penilaian dan Peperiksaan6.12.2. Carta Aliran Menyediakan Dan Melaksanakan Program Kecemerlangan Pelajar • Mula • Membentuk ahli jawatankuasa program kecemerlangan • Merangka strategi/perancangan • Latihtubi/pengayaan • Program motivasi • Penilaian Gagal Ya • Berjaya • Tamat 48
 49. 49. 6.12.3. Norma Kerja Bagi Menyediakan Dan Melaksanakan Program Kecemerlangan PelajarBil Jenis Kerja/ Aktiviti Masa Diambil Jumlah Unit i Pembentukan ahli jawatankuasa 30 minit program kecemerlangan ii Merangka strategi / perancangan 60 minitiii Latih tubi / pengayaan / pemulihan 40 mint 3 kali seminggu iv Motivasi 20 minit 1 kali seminggu 49
 50. 50. 6.13. AKTIVITI MEMASTIKAN SUKATAN PELAJARAN DAPAT DIHABISKAN PADA TARIKH YANG TELAH DITETAPKAN6.13.1. Proses Kerja Bagi Memastikan Sukatan Pelajaran Dapat Dihabiskan Pada Tarikh Yang Telah Ditetapkan Pegawai Yang Seksi Undang-Bil Proses Kerja Meluluskan / Undang / Dirujuk Peraturan i Menyediakan borang senarai semak GKMP Surat Pekeliling untuk guru mata pelajaran Ikhtisas Bil 5/2003 ii Mengadakan perjumpaan dengan GKMP Bil 5/1999 Ketua Panitia Ketua Panitia Bil 2/1998 iii Mengedarkan borang senarai semak Ketua Panitia kepada guru mata pelajaran iv Mengajar mengikut sukatan Guru Mata pelajaran dan rancangan pengajaran Pelajaran v Mengumpul senarai semak (Check GKMP list) Ketua Panitia 50
 51. 51. 6.13.2. Carta Aliran Memastikan Sukatan Pelajaran Dapat Dihabiskan Pada Tarikh Yang Telah Ditetapkan • Mula • Borang senarai semak • Perjumpaan dengan Ketua Panitia • Edaran kepada guru • Pelaksanaan pengajaran • Senarai semak dikembalikan • Penilaian Tidak Ya • Habis sukatan pelajaran/rancangan pengajaran 51
 52. 52. • Tamat6.13.3. Norma Kerja Memastikan Sukatan Pelajaran Dapat Dihabiskan Pada Tarikh Yang Telah DitetapkanBil Jenis Kerja/ Aktiviti Masa Diambil Jumlah Unit i Mengedarkan borang senarai semak 10 minit ii Perjumpaan dengan Ketua Panitia 30 minitiii Mengedarkan borang senarai semak 30 minit kepada guru iv Mendapatkan semula borang senarai 120 minit semak 52
 53. 53. 6.14. AKTIVITI PENYEMAKAN KERJA KURSUS , MARKAH DIREKODKAN DAN DIHANTAR KE LEMBAGA PEPERIKSAAN PADA TARIKH YANG TELAH DITETAPKAN6.14.1. Proses Kerja Penyemakan Kerja Kursus, Markah Direkodkan Dan Dihantar Ke Lembaga Peperiksaan Pada Tarikh Yang Telah Ditetapkan Pegawai Yang Seksi Undang-Bil Proses Kerja Meluluskan / Undang / Dirujuk Peraturan i Mengadakan perbincangan dengan GKMP guru mata pelajaran Ketua Panitia Surat Pekeliling Guru Mata Ikhtisas Pelajaran Bil 17/2002 ii Merancang jadual kerja untuk kerja GKMP Bil 4/1994 kursus Ketua Panitia Bil 9/1993 Guru Mata Pelajaraniii Memberitahu maklumat kepada Ketua Panitia pelajar tentang jadual kerja Guru Mata Pelajaran berkenaan iv Memastikan kerja kursus disiapkan Guru Mata Pelajaran Pelajar v Menyemak dan menilai kerja kursus Guru Mata Pelajaran 53
 54. 54. vi Merekodkan untuk Lembaga Ketua Panitia Peperiksaan Guru Mata Pelajaran6.14.2. Carta Aliran Penyemakan Dan Penghantaran Kerja Kursus • Mula • Perbincangan dengan guru mata pelajaran tingkatan 3 • Perancangan jadual kerja kursus • Taklimat pelajar • Pelaksanaan kerja kursus Tidak • Semakan sempurna Ya • Pemberian markah dan dihantar ke Lembaga Peperiksaan • Tamat 54
 55. 55. 6.14.3. Norma Kerja Pelaksanaan Kerja Kursus Disemak, Markah Direkodkan Dan Dihantar Ke Lembaga Peperiksaan Pada Tarikh Yang Telah DitetapkanBil Jenis Kerja/ Aktiviti Masa Diambil Jumlah Unit i Mengadakan perbincangan dengan 30 minit guru tingkatan ii Taklimat oleh guru mata pelajaran 60 minit dengan para pelajar untuk menerangkan kehendak soalan dan format soalaniii Pelaksanaan kerja kursus oleh 10 minggu (arahan pelajar Lembaga) iv Mengumpul kerja kursus pelajar 1 minggu v Penilaian markah kerja kursus dan 1 minggu pemberian markah 55
 56. 56. 6.15. AKTIVITI PEMANTAUAN PROJEK KHAS KECEMERLANGAN GERAK GEMPUR, PROJEK BESTARI DAN SEBAGAINYA6.15.1. Proses Kerja Pemantauan Projek Khas Kecemerlangan (Seperti Gerak Gempur, Projek Bestari Dan Sebagainya) Pegawai Yang Seksi Undang-Bil Proses Kerja Meluluskan / Undang / Dirujuk Peraturan i Membentuk ahli jawatankuasa dan Penolong Kanan menentukan pembahagian tugas GKMP Surat Pekeliling Ketua Panitia Ikhtisas Bil 12/2001 ii Melancarkan program Pengetua Bil 1/1999 Penolong Kanan Bil 13/1998 GKMP Bil 3/1998 Semua guru iii Menyediakan senarai semak GKMP pelaksanaan program Ketua Panitia iv Pemantauan, penilaian dan motivasi GKMP Ketua Panitia 56
 57. 57. 6.15.2. Carta Aliran Pemantauan Projek Khas Kecemerlangan (Seperti Gerak Gempur, Projek Bestari Dan Sebagainya) • Mula • Membentuk ahli jawatankuasa dan pembahagian tugas • Mesyuarat • Pelancaran program • Senarai semak pelaksanaan • Pemantauan/penilaian • Pelaksanaan • Penilaian Ya Tidak • Berjaya 57
 58. 58. • Tamat6.15.3. Norma Kerja Pemantauan Projek Khas Kecemerlangan (Sperti Gerak Gempur, Projek Bestari Dan Sebagainya)Bil Jenis Kerja/ Aktiviti Masa Diambil Jumlah Unit i Membentuk ahli jawatankuasa dan 30 minit pembahagian tugas ii Mesyuarat ahli jawatankuasa gerak 60 minit gempuriii Pelancaran program gerak gempur 60 minit peringkat sekolah iv Pelaksanaan gerak gempur 3 bulan (tertakluk kepada keperluan) v Penilaian program 120 minit 58
 59. 59. 6.16. AKTIVITI MERANCANG PEMBELIAN BBM DAN MEREKODKAN SUMBER TERSEBUT DALAM BUKU STOK DAN INVENTORI MASING-MASING6.16.1. Proses Kerja Merancang Pembelian Bbm Dan Merekodkan Sumber Tersebut Dalam Buku Stok Dan Inventori Masing-MasingBil Proses Kerja Pegawai Yang Seksi Undang- Meluluskan/Dirujuk Undang/PeraturanI Memanggil mesyuarat Ketua Panitia Guru Kanan Mata Pelajaran (GKMP) Ketua Panitiaii Menentukan cadangan GKMP Ketua Panitiaiii Merujuk peruntukan di pejabat Pegawai Tadbir Kanan GKMPiv Mengambil sebut harga barang Ketua Panitiav Membuat pembelian GKMPvi Menerima dan menyemak kualiti GKMP barangan yang dibelivii Stok dan merekod Ketua Panitiaviii Menyimpan GKMP Ketua Panitia 59
 60. 60. 6.16.2. Carta Aliran Merancang Pembelian BBM Dan Merekodkan Sumber Tersebut Dalam Buku Stok Dan Inventori Masing-Masing • Mula • Mesyuarat ketua panitia • Keputusan cadangan • Rujuk peruntukan di pejabat • Keputusan Tidak Ya • Mengambil sebut harga • Beli • Terima dan semak kualiti • Stok ( rekod) • Simpan / edar 60
 61. 61. • Tamat 6.16.3. Norma Kerja Merancang Pembelian BBM Dan Merekodkan Sumber Tersebut Dalam Buku Stok Dan Inventori Masing-MasingBil Jenis Kerja/Aktiviti Masa Diambil Jumlah Uniti Mesyuarat ketua panitia 120 minitii Mencadangkan kepada Pengetua / 1 hari Penolong Kananiii Mengambil sebut harga 1 mingguiv Pembelian 1 hariv Stok / merekod 1 hari 61
 62. 62. 6.17. AKTIVITI MENYEDIAKAN ANGGARAN PEMBELIAN TAHUNAN, MENYELARAS DAN MENGAGIH PERUNTUKAN KEWANGAN YANG TELAH DILULUSKAN DAN MENYEDIAKAN UNTUK TUJUAN AUDIT6.17.1. Proses Kerja Menyediakan Anggaran Pembelian Tahunan, Menyelaras Dan Mengagih Peruntukan Kewangan Yang Telah Diluluskan Dan Menyediakan Untuk Tujuan AuditBil Proses Kerja Pegawai Yang Seksi Undang- Meluluskan/Dirujuk Undang/Peraturan1. Mengadakan mesyuarat ketua panitia GKMP Ketua Panitia2. Mendapat anggaran perbelanjaan Ketua Panitia setiap panitia3. Menyelaras mengikut keutamaan GKMP4. Memajukan kepada Pengetua Pengetua Penolong Kanan GKMP5. Mengagihkan peruntukan Pengetua6. Merekodkan perbelanjaan untuk GKMP 62
 63. 63. laporan audit Ketua Panitia6.17.2. Carta Aliran Menyediakan Anggaran Pembelian Tahunan, Menyelaras Dan Mengagih Peruntukan Kewangan Yang Telah Diluluskan Dan Menyediakan Untuk Tujuan Audit • Mula • Mesyuarat ketua panitia • Dapatkan program tahunan/anggaran perbelanjaan • Selaraskan ikut panitia Tidak • Majukan kepada Pengetua KIV • Mendapatkan kelulusan • Agihkan • Belanja • Laporan audit • Tamat 63
 64. 64. 6.17.3. Norma Kerja Menyediakan Anggaran Pembelian Tahunan, Menyelaras Dan Mengagih Peruntukan Kewangan Yang Telah Diluluskan Dan Menyediakan Untuk Tujuan AuditBil Jenis Kerja/Aktiviti Masa Diambil Jumlah Unit1. Mesyuarat ketua panitia 60 minit2. Anggaran perbelanjaan program 1 minggu Awal tahun tahunan3. Serah laporan anggaran perbelanjaan 60 minit program tahunan 64
 65. 65. 6.18. AKTIVITI MENCADANGKAN KEPERLUAN GURU BAGI SETIAP PANITIA6.18.1. Proses Kerja Menyelaras Dan Mencadangkan Keperluan Guru Bagi Setiap PanitiaBil Proses Kerja Pegawai Yang Seksi Undang- Meluluskan/Dirujuk Undang/Peraturan1. Mengadakan mesyuarat ketua panitia Penolong Kanan2. Mengenal pasti bilangan guru, kelas GKMP dan subjek3. Menganalisis kedudukan guru Penolong Kanan GKMP4. Melapor kedudukan guru Penolong Kanan GKMP5. Menyelaras agihan guru Penolong Kanan 65
 66. 66. 6.18.2. Carta Aliran Menyelaras Dan Mencadangkan Keperluan Guru Bagi Setiap Panitia • Mula • Mesyuarat ketua panitia • Kenal pasti guru,kelas/subjek • Analisis kekurangan / kelebihan Lapor kepada pengetua/Pen Kanan Kurang/ lebih • Cukup/kurang/lebih Cukup • Selaraskan / agihan kelas • Laporkan kepada Pengetua/Penolong Kanan • Terima dan semak kualiti • Tamat 66
 67. 67. 6.18.3. Norma Kerja Menyelaras Dan Mencadangkan Keperluan Guru Bagi Setiap PanitiaBil Jenis Kerja/Aktiviti Masa Diambil Jumlah Uniti Mesyuarat ketua panitia 120 minitii Mengenal pasti bilangan kelas, dan 1 minggu guru bagi setiap mata pelajaraniii Serah kepada Pengetua / Penolong 1 hari Kanan 67
 68. 68. 6.19. AKTIVITI MENYEMAK DAN MENILAI PERATURAN, PEKELILING MANUAL PROSEDUR KERJA DAN FAIL MEJA DIPATUHI6.19.1. Proses Kerja Menyemak Dan Menilai Peraturan, Pekeliling Manual Prosedur Kerja Dan Fail Meja DipatuhiBil Proses Kerja Pegawai Yang Seksi Undang- Meluluskan/Dirujuk Undang/PeraturanI Mendapatkan fail meja panitia Guru Kanan Mata Surat Pekeliling Pelajaran (GKMP) Ikhtisas Ketua Panitia Bil 11/1999ii Menyemak fail meja Penolong Kananiii Memantau pelaksanaan Penolong Kanan GKMP Ketua Panitiaiv Membuat laporan Penolong Kanan 68
 69. 69. 6.19.2. Carta Aliran Menyemak Dan Menilai Peraturan, Pekeliling Manual Prosedur Kerja Dan Fail Meja Dipatuhi • Mula • Mendapatkan fail meja • Senarai semak • Pemantauan Tindakan susulan • Penilaian Cukup • Laporan • Tamat 69
 70. 70. 6.19.3. Norma Kerja Menyemak Dan Menilai Peraturan, Pekeliling Manual Prosedur Kerja Dan Fail Meja DipatuhiBil Jenis Kerja/Aktiviti Masa Diambil Jumlah Uniti Mendapatkan fail meja dan manual 1 minggu prosedur kerja 1 mingguii Semakiii Pemantauan 1 bulan 70
 71. 71. 6.20. AKTIVITI MEMBANTU MERANCANG AKTIVITI PANITIA SEPANJANG TAHUN DAN AKTIVITI PANITIA DI BAWAH BIDANGNYA6.20.1. Proses Kerja Membantu Merancang Aktiviti Panitia Sepanjang Tahun Dan Aktiviti Panitia Di Bawah BidangnyaBil Proses Kerja Pegawai Yang Seksi Undang- Meluluskan/Dirujuk Undang/PeraturanI Mengadakan mesyuarat dan garis panduan Guru Kanan Mata Pelajaran Surat Pekeliling (GKMP) Ikhtisas Ketua Panitia Bil 05/2002ii Merangka dan menetapkan tarikh program GKMP Bil 02/1998iii Membuat anggaran dan memohon Penolong Kanan peruntukan perbelanjaan GKMP Bil 06/1994iv Menyelaras penjadualan program GKMP Bil 03/1991v Laporan Penolong Kanan GKMP 71
 72. 72. 6.20.2. Carta Aliran Merancang Aktiviti Panitia Sepanjang Tahun Dan Menyelaras Aktiviti Antara Panitia • Mula • Mesyuarat dan memberi garis panduan • Membuat program panitia dan pemilihan tarikh • Membuat anggaran peruntukan • Penjadualan / Penyelarasan • Laporan kepada Pengetua / Penolong Kanan • Tamat 72
 73. 73. 6.20.3. Norma Kerja Merancang Aktiviti Panitia Sepanjang Tahun Dan Menyelaras Aktiviti Antara PanitiaBil Jenis Kerja/Aktiviti Masa Diambil Jumlah Unit1. Mesyuarat 120 minit2. Merancang program panitia 1 minggu3. Pemantauan 1 bulan4. Laporan kepada Pengetua dan 30 minit Penolong Kanan 73
 74. 74. 6.21. AKTIVITI MENYEMAK FAIL PANITIA6.21.1. Proses Kerja Menyemak Fail PanitiaBil Proses Kerja Pegawai Yang Seksi Undang- Meluluskan/Dirujuk Undang/Peraturan1. Dapatkan fail GKMP Ketua Panitia2. Semak kandungan fail GKMP3. Buat ulasan dan laporan Penolong Kanan GKMP4. Buat pemantauan Penolong Kanan GKMP 74
 75. 75. 6.21.2. Carta Aliran Penyemakan Fail Panitia • Mula • Mendapatkan fail panitia • Menyemak senarai semak Bincang • Keputusan – puas hati ? Tidak Ya • PemantauanTindakan susulan • Penilaian Tidak Ya • Laporan • Tamat 75
 76. 76. 6.21.3. Norma Kerja Penyemakan Fail PanitiaBil Jenis Kerja/Aktiviti Masa Diambil Jumlah Uniti Mendapatkan fail 1 Hariii Semak 1 minggu Sekali Sepenggaliii Laporan 30 minit 76
 77. 77. 6.21.AKTIVITI MENGENAL PASTI DAN MENGUMPUL PARA PELAJAR MENGIKUT KEMAMPUAN UNTUK MERANCANG PROGRAM PEMULIHAN DAN PENGAYAAN6.21.1. Proses Kerja Mengenal Pasti Dan Mengumpul Para Pelajar Mengikut Kemampuan Untuk Merancang Program Pemulihan Dan Pengayaan Pegawai Yang Seksi Undang-Bil Proses Kerja Meluluskan / Undang / Dirujuk Peraturan i Tubuhkan ahli jawatankuasa pasca Pengetua peperiksaan Penolong Kanan GKMP ii Adakan mesyuarat ahli Penolong Kanan jawatankuasa untuk menentukan GKMP piawai Ketua Panitiaiii Kelompokkan pelajar mengikut GKMP pencapaian Ketua Panitia 77
 78. 78. 6.21.2. Carta Aliran Mengenal pasti Dan Mengumpul Para Pelajar Mengikut Kemampuan Untuk Merancang Program Pemulihan Dan Pengkayaan • Mula • Tubuh ahli jawatankuasa pasca peperiksaan • Mesyuarat ahli jawatankuasa • Menetapkan piawai berdasarkan prestasi Lemah Sederhana Cemerlang Tamat Tamat Tamat 78
 79. 79. 6.21.3. Norma Kerja Mengenal pasti Dan Mengumpul Para Pelajar Mengikut Kemamampuan Untuk Merancang Program Pemulihan Dan PengayaanBil Jenis Kerja/Aktiviti Masa Diambil Jumlah Unit i. Menubuhkan ahli jawatankuasa 60 minitii. Mesyuarat dengan ahli jawatankuasa 120 minitiii. Kenalpasti dan mengelompok pelajar 2 Hari 79
 80. 80. 6.22. AKTIVITI MERANCANG PROGRAM PEMULIHAN DAN PENGAYAAN 6.22.1. Proses Kerja Merancang Program Pemulihan Dan Pengayaan Pegawai Yang Seksi Undang-Bil Proses Kerja Meluluskan / Undang / Dirujuk Peraturan i Tubuhkan ahli jawatankuasa GKMP Ketua Panitiaii Kenal pasti guru-guru yang terlibat GKMP Ketua Panitiaiii Rancang jadual program GKMP Ketua Panitiaiv Laksanakan kelas pemulihan dan Ketua Panitia pengayaan Guru Mata pelajaranv Buat pemantauan GKMPvi Laksanakan penilaian Ketua Panitia Guru Mata pelajaranvii Sediakan laporan GKMP 80
 81. 81. 6.22.2. Carta Aliran Merancang Program Pemulihan Dan Pengkayaan • Mula • Menubuhkan ahli jawatankuasa • Mengenalpasti guru • Merancang jadual program • Pelaksanaan Tidak • Penilaian Pemulihan Keputusan baik • (masuk kumpulan lebih baik) • Laporan • Tamat 81
 82. 82. 6.22.3 Norma Kerja Merancang Program Pemulihan Dan PengayaanBil Jenis Kerja/ Aktiviti Masa Diambil Jumlah Unit i Menubuhkan ahli jawatankuasa 60 minit ii Mengenal pasti guru 1 hariiii Merancang 3 hari iv Melaksanakan 3 hari 1 semester v Pemantauan 3 kali setahun vi Penilaian 2 kali setahun 82
 83. 83. 6.23. AKTIVITI MERANCANG DAN MENGADAKAN PERKEMBANGAN STAF DALAM PANITIA 6.23.1. Proses Kerja Merancang Dan Mengadakan Perkembangan Dalam Panitia Pegawai Yang Seksi Undang-Bil Proses Kerja Meluluskan / Undang / Dirujuk Peraturan i Sediakan borang mengenal pasti GKMP kekuatan dan kelemahan staf Ketua Panitia (panitia di bawah bidang)ii Tentukan tarikh, masa dan tempat GKMPiii Sediakan penceramah dan fasilitator GKMP Kaunseloriv Menyediakan bahan-bahan seperti Ketua Panitia kertas edaran, OHP dan lain-lain Guru APD keperluanv Sediakan borang penilaian selepas Penceramah kursus Fasilitatorvi Buat penilaian GKMPvii Sediakan laporan untuk Pengetua Ketua Panitia 83
 84. 84. 6.23.2. Carta Aliran Merancang Dan Mengadakan Perkembangan Staf Dalam Panitia • Mula • Mengenalpasti kekuatan/kelemahan guru • Merancang program yang sesuai • Menetapkan tarikh, masa dan tempatKaji semula • Mengenalpasti fasilitator/penceramah (dalam/luar) • Menyediakan tempat, bahan edaran dan keperluan lain • Pelaksanaan • Penilaian Ya • Laporan 84
 85. 85. • Tamat6.23.3. Norma Kerja Merancang Dan Mengadakan Perkembangan Staf Dalam PanitiaBil Jenis Kerja/ Aktiviti Masa Diambil Jumlah Unit i Mengenal pasti kekuatan dan 1 minggu kelemahan guru ii Menetapkan tarikh, masa dan tempat 2 jamiii Mengenal pasti fasilitator / 2 hari penceramah iv Penyediaan tempat dan bahan 1 minggu keperluan v Pelaksanaan 1 minggu (mengikut keperluan) 85
 86. 86. 6.24. AKTIVITI INOVASI GURU DALAM PENGGUNAAN BBM SERTA BERUSAHA MENGHASILKAN MODUL PENGAJARAN YANG BERKUALITI6.24.1. Proses Kerja Inovasi Guru Dalam Penggunaan BBM Serta Berusaha Menghasilkan Modul Pengajaran Yang Berkualiti Pegawai Yang Seksi Undang-Bil Proses Kerja Meluluskan / Undang / Dirujuk Peraturan i Edarkan borang, mendapatkan GKMP maklumat dan mesyuarat Ketua Panitia ii Tentukan jenis-jenis BBM dan GKMP modul Ketua Panitiaiii Sediakan bahan-bahan membuat GKMP BBM dan modul Ketua Panitia iv Serahkan bahan kepada setiap Ketua Panitia panitia Penyelenggara Stor v Kumpulkan BBM dan modul GKMP vi Laksanakan dan hasilkan modul Ketua Panitia Penyelia Pusat Sumber Guru Mata Pelajaran Ketua Panitiavii Menyimpan BBM dan modul di Penyelia Pusat 86
 87. 87. pusat sumber sekolah Sumber Guru Mata Pelajaran6.24.2. Carta Aliran Meningkatkan Inovasi Dalam Penggunaan BBM Dan Menghasilkan Modul Pengajaran Yang Berkualiti • Mula • Mesyuarat Ketua Panitia • Mengenalpasti modul/BBM • Menyediakan input • Pelaksanaan Baiki Tidak • Penilaian Ya • Modul dihasilkan • Simpan • Tamat 87
 88. 88. 6.24.3. Norma Kerja Meningkatkan Inovasi Dalam Penggunaan BBM Dan Menghasilkan Modul Pengajaran Yang BerkualitiBil Jenis Kerja/ Aktiviti Masa Diambil Jumlah Unit i Mesyuarat 120 minit ii Mengenal pasti BBM dan Modul 1 mingguiii Menyediakan input 1 minggu iv Pelaksanaan Sepanjang tahun v Laporan penggunaan BBM Akhir semester 88
 89. 89. 7.0. AKTIVITI KOKURIKULUM AKADEMIK7.1. AKTIVITI PENGURUSAN PERSATUAN AKADEMIK7.1.1. Proses Kerja Pengurusan Persatuan Akademik Pegawai Yang Seksi Undang-Bil. Proses Kerja Meluluskan / Undang / Dirujuk Peraturan i. Adakan mesyuarat ketua-ketua panitia GKMP, Surat Ketua Panitia Pekeliling Ikhtisas ii. Sediakan rancangan aktiviti persatuan Ketua Panitia Bil. 01/1995iii. Laksanakan aktiviti Ketua Panitiaiv. Buat pemantauan pelaksanaan GPK, GPK Kokurikulum, GKMP, v. Buat penilaian GPK Kokurikulum, GKMP, Ketua Panitiavi. Sediakan laporan Ketua Panitiavii. Buat simpanan rekod Penolong Kanan, GPK Kokurikulum, GKMP 89
 90. 90. 90
 91. 91. 7.1.2. Carta Aliran Pengurusan Persatuan Akademik Mula Mengadakan mesyuarat Menyediakan rancangan aktiviti persatuan Melaksanakan aktiviti Memantau aktiviti Tindakan penambah- baikan Menilai aktiviti Mencapai objektif Tidak Ya Melapor kepada pengetua Merekodkan aktiviti Tamat 91
 92. 92. 7.1.3. Norma Kerja Pengurusan Persatuan Akademik Bil. Jenis kerja / aktiviti Masa diambil Jumlah unit 1 Mengadakan mesyuarat ketua-ketua 4 X 40 minit panitia = 160 minit 2 Melaksanakan aktiviti 20 kali x 2 jam 3 Pemantauan Ketika aktiviti berlangsung 4 Laporan kepada pengetua 1 minggu selepas aktiviti 92
 93. 93. 8.0. AKTIVITI PENTADBIRAN 8.1. AKTIVITI PROGRAM RUTIN DAN DEVELOPMENTAL 8.1.1. Proses kerja Program Rutin dan Developmental Pegawai Yang Seksi Undang-Bil. Proses Kerja Meluluskan / Undang / Dirujuk Peraturan i. Adakan mesyuarat GKMP dengan Pengetua Pengetua dan GPK GPKii. Tetapkan tarikh, masa, tempat dan Pengetua agenda Mesyuarat Kurikulumiii. Adakan mesyuarat Majlis Kurikulum Pengetua untuk menyampaikan arahan GPK, beradasarkan garis panduan yang GKMP, ditetapkaniv. Tetapkan senarai tugasan GKMP v. Laksanakan program GKMPvi. Buat pemantauan program GKMPvii Sediakan laporan GKMP 93

×