Luan van nop thay

 • 8,081 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
8,081
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
290
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPPHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGKINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCHNHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ KÝGiáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện:ThS. NGUYỄN HỒ ANH KHOA NGUYỄN THỊ HỒNG TRANG MSSV : LT10232 LỚP: KT1020L1 Cần Thơ, 2012
 • 2. LỜI CẢM TẠ Trước tiên em xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại Học Cần Thơ đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em những kiến thức vô cùng quý báu trong suốt thời gian học ở trường, làm cơ sở để em hoàn thành bài luận văn hiện tại cũng như làm nền tảng áp dụng vào thực tiễn sau này. Em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Hồ Anh Khoa, giáo viên trực tiếp hướng dẫn đã nhiệt tình giúp đỡ em trong quá trình thực hiện báo cáo tốt nghiệp này. Em cũng xin chân thành cảm ơn quý công ty Trách Nhiệm Hữu hạn Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Lê Ký và quý anh chị ở bộ phận kế toán đã tận tình giúp đỡ, cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho em hoà thành luận văn này. Cuối cùng em xin chúc quý Thầy, Cô luôn dồi dào sức khoẻ, gặt hái được nhiều thành công trong công tác giảng dạy, ngiên cứu. Kính chúc các cô, chú, anh, chị trong Công ty luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, giúp Công ty phát triển ngày càng cao trong thời gian tới. Trân trọng kính chào! Ngày 05 tháng 11 năm 2012 Sinh viên thực hiện ( ký và ghi họ tên) Nguyễn Thị Hồng Trangii ii
 • 3. LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trúng với bất cứ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày 05 tháng 11 năm 2012 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Hồng Trangiii iii
 • 4. NHẬN XÉT CỦ A CƠ QUAN THƢ̣ C TẬP  ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Ngày……Tháng……Năm……. Thủ trưởng đơn vi ̣iv iv
 • 5. NHẬN XÉT CỦA GIÁ O VIÊN HƢỚ NG DẪN Họ và tên Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Hồ Anh Khoa Học vị: Thạc Sĩ Bộ môn: Tài Chính Ngân Hàng Cơ quan công tác: Khoa Kinh Tế - QTKD Trƣờng Đại Học Cần Thơ Ho và tên sinh viên thực hiện đề tài: Nguyễn Thị Hồng Trang MSSV: LT10232 Chuyên ngành: Kế Toán Tên đề tài: “Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thƣơng Mại Dịch Vụ Lê Ký” NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: ....................................................................................................................................... 2. Về hình thức: .......................................................................................................... 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài: ...................................... ....................................................................................................................................... 4. Độ tin cậy về số liệu và tính hiện đại của luận văn:............................................. ....................................................................................................................................... 5. Nội dung và các kết quả đạt được: ......................................................................... ....................................................................................................................................... 6. Các nhận xét khác: .................................................................................................. ....................................................................................................................................... 7. Kết luận:.................................................................................................................... Ngày……Tháng……Năm……. Giáo viên hướng dẫnv v
 • 6. NHẬN XÉT CỦA GIÁ O VIÊN PHẢ N BIỆN  ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Ngày……Tháng……Năm……. Giáo viên phản biệnvi vi
 • 7. Mục lục TrangChương 1: Giới Thiệu 011.1 Đặt vấn đề nghiên cứu 011.2. Mục tiêu nghiên cứu 021.2.1. Mục tiêu chung 021.2.2. Mục tiêu cụ thể 021.3. Câu hỏi nghiên cứu 021.4. Phạm vi nghiên cứu 021.4.1 Phạm vi về thời gian 021.4.2 Phạm vi về không gian 021.4.3 Đối tượng nghiên cứu 031.5. Lược khảo tài liệu 03CHƢƠNG 2:PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 052.1. Phương pháp luận 052.1.1. Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh 052.1.2. Sự cần thiết khách quan của phân tích hoạt động kinh doanh 062.1.3. Nhiệm vụ của phân tích hoạt động kinh doanh 062.1.4. Vai trò của phân tích hoạt động kinh doanh 082.1.5. Khái quát về doanh thu, chi phí và lợi nhuận 092.1.6. Tài liệu sử dụng trong phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanhnghiệp 112.1.7. Giới thiệu một số chỉ tiêu phân tích 112.1.8. Phương pháp thay thế liên hoàn 142.1.9. Phương pháp phân tích và xây dựng ma trận SWOT 152.2. Phương pháp nghiên cứu 172.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 172.2.2. Phương pháp phân tích 17CHƢƠNG 3:GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MTV TM- DV LÊ KÝ 193.1. Tổng quan về công ty TNHH một thành viên TM- DV Lê Ký 19vii vii
 • 8. 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 193.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 193.2. Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty 203.2.1. Tổ chức điều hành của công ty 203.2.2. Các bộ phận và chức năng 203.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 213.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 213.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của bộ máy kế toán tại công ty 213.3.3.Tổ chức thông tin kế toán tại công ty 223.4. Khái quát hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MộT thành viên TM-DV Lê Ký từ năm 2009 – 2011 và quí I, II năm 2012 23CHƢƠNG 4:PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TYTNHH MỘT THÀNH VIÊN TM – DV LÊ KÝ 274.1. Phân tích tổng quan kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTVTM – DV Lê Ký trong giai đoạn 2009-2011 và quí I, II năm 2012 274.2. Phân tích tình hình doanh thu 304.2.1. Phân tích tổng doanh thu 304.2.2. Phân tích doanh thu theo từng mặt hàng: 324.2.3. Phân tích doanh thu tài chính và thu nhập khác 374.3. Phân tích tình hình chi phí 394.3.1. Phân tích tổng chi phí 394.3.2. Phân tích chi phí giá vốn hàng bán 424.3.3. Phân tích chi phí quản lý doanh nghiệp 454.3.4. Phân tích chi phí tài chính 474.4. Phân tích tình hình lợi nhuận 494.4.1. Phân tích tổng lợi nhuận 494.4.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận trước thuế 514.5. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính 614.5.1. Nhóm chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động 614.5.2 Nhóm chỉ tiêu vể khả năng thanh toán 654.5.3. Nhóm chỉ số về khả năng sinh lời 68viii viii
 • 9. CHƢƠNG 5:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINHDOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV TM – DV LÊ KÝ. 715.1. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kinh doanh tại công ty 715.1.1. Bốn yếu tố cơ bản trong mô hình phân tích SWOT 715.1.2. Các chiến lược kinh doanh trong mô hình SWOT 745.2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty 755.2.1. Biện pháp giảm thiểu chi phí và nâng cao lợi nhuận 755.2.2. Một số giải pháp khác 76CHƢƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 776.1. Kết luận 776.2. Kiến nghi 776.2.1. Đối với công ty 776.2.2. Đối với Nhà nước 78TÀI LIÊU THAM KHẢO 79PHỤ LỤC 80ix ix
 • 10. DANH MỤC HÌNH TrangHình 1: Tổ chức điều hành của công ty 20Hình 2 : Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 21Hình 3: Sơ đồ hình thức Sổ Nhật ký chung 23x x
 • 11. ̉ ̉ DANH MỤC BIÊU BANG TrangBảng 1: Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2009 – 2011và quí I, II năm 2012 26Bảng 2: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2009 – 2011và quí I, II năm 2012 29Bảng 3 : Phân tích biến động doanh thu giai đoạn 2009 – 2011 và quí I, IInăm 2012 31Bảng 4: phân tích biến động doanh mặt hàng Chinsu giai đoạn 2009 – 2010và quí I, II năm 2012 34Bảng 5: Phân tích biến động doanh thu nhóm hàng Thiên Longvà nhóm hàng khác giai đoạn 2009 – 2011 và quí I, II năm 2012 36Bảng 6: Bảng phân tích biến động doanh thu tài chính và thu nhập khácgiai đoạn khác 2009 – 2011, và quí I, II năm 2012. 38Bảng 7:Phân tích biến động tổng chi phí của công ty giai đoạn 2009 – 2012và quí I, II năm 2012. 41Bảng 8: Phân tích biến động chi phí giá vốn hàng bán của công ty giai đoạn2009- 2011 và quí I, II năm 2012 44Bảng 9: Phân tích biến động chi phí quản lý doanh nghiệp giai đoạn 2009-2011và quí I, II năm 2012 46Bảng 10: Phân tích biến động chi phí tài chính giai đoạn 2009-2011 vàquí I, II năm 2012 48Bảng 11: Bảng phân tích biến động tình hình lợi nhuận trước thuế của côngty giai đoạn 2009 – 2011 và quí I, II năm 2012 50Bảng 12: Tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận trước thuế giai đoạn2009 – 2011 và quí I, II năm 2012 51Bảng 13: Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giaiđoạn 2009 – 2011 và quí I, II năm 2012 52xi xi
 • 12. Bảng 14: Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận tài chính giai đoạn2009 – 2011 và quí I, II năm 2012 56Bảng 15: Tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận khác giai đoạn2009 – 2011 và quí I, II năm 2012 58Bảng 16: Các chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn2009 – 2011 và quí I, II năm 2012 63Bảng 17: Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của công ty giai đoạn2009 – 2011 và quí I, II năm 2012 67Bảng 18: Các chỉ tiêu về khả năng inh lời của công ty giai đoạn2009 – 2011 và quí I, II năm 2012 70xii xii
 • 13. ̉ DANH MỤC BIÊU ĐỒ TrangBiểu đồ 1: Doanh thu, chi phí, lợi nhuận giai đoạn 2009-2011và quí I, II năm 2012 26Biểu đồ 2: Doanh thu của công ty qua giai đoạn 2009 – 2011 vàquí I, II năm 2012 31Biểu đồ 3: Chi phí của công ty qua giai đoạn 2009 – 2011 vàquí I, II năm 2012 41Biểu đồ 4: Chi phí giá vốn hàng bán của từng mặt hàng quagiai đoạn 2009 – 2011 và quí I, II năm 2012 44Biểu đồ 5 : Tổng lơi nhuận của công ty qua ba năm 2009, 2010, 2011và quí I, II năm 2012 50xiii xiii
 • 14. ́ ́ ̀ ́ ́ DANH SACH CAC TƢ VIÊT TĂTHĐKD : hoạt động kinh doanhHĐTC : hoạt động tài chínhLN : lợi nhuậnCP: : chi phíDT: : doanh thuTNHH : trách nhiệm hữu hạnMTV : một thành viênTM – DV : thương mại dịch vụxiv xiv
 • 15. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký CHƢƠNG 1 GIỚI THIỆU1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Trong nền kinh tế có rất nhiều ngành nghề khác nhau, cung cấp nhiều mặthàng cho xã hội. Việc cung ứng sản phẩm cho xã hội, đặc biệt trong bối cảnh thịtrường khó khăn thì việc chọn sản phẩm được thị trường chấp nhận, và có thể tồntại được lâu là hết sức quan trọng đối với nhà đầu tư. Nhà đầu tư có đưa ra đúng sản phẩm mà người tiêu dùng đang cần thìchắc chắn doanh thu sẽ tăng nhà đầu tư sẽ có lợi nhuận. Dù đó có là sản phẩmthiết yếu hay xa xỉ thì vấn đề lợi nhuận vẫn luôn được các nhà đầu tư đặt lênhàng đầu. Vì lợi nhuận chính là thước đo của quá trình kinh doanh, nó quyết địnhsự thành bại của doanh nghiệp trên thương trường. Nhất là khi Việt Nam trởthành thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO đã đặt các công ty, doanhnghiệp nước ta trước những cơ hội cũng như những thách thức mới. Vì vậy, mỗidoanh nghiệp cần phải nắm vững những cơ hội và phát huy tối đa tiềm năng củamình, đồng thời phải có chiến lược để đối phó với những thách thức của nền kinhtế. Để làm được điều đó thì các doanh nghiệp cần nắm được các nhân tố ảnhhưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh.Và chỉ có tiến hành phân tích tình hình hoạt động kinh doanh thì các doanhnghiệp mới đánh giá đầy đủ và sâu sắc mọi hoạt động kinh tế. Qua phân tích tìnhhình hoạt động kinh doanh giúp doanh nghiệp tìm ra biện pháp sát với thực tế đểtăng cường các hoạt động kinh tế và quản lý nhằm huy động mọi khả năng vềvốn, lao động, đất đai,…vào quá trình kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt độngkinh doanh của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, tài liệu phân tích kinh doanh còn lànhững căn cứ quan trọng phục vụ cho việc dự đoán, dự báo xu thế phát triển kinhdoanh của công ty. Nhận thức được sức ảnh hưởng cũng như tầm quan trọng của việc phântích hoạt động kinh doanh. Nên em đã quyết định chọn đề tài làm luận văn tốtnghiệp là : “Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TráchNhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thƣơng Mại – Dịch Vụ Lê Ký”GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 1
 • 16. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn(TNHH) một thành viên ( MTV) thương mại – dịch vụ ( TM- DV) Lê Ký từ năm2009 đến năm 2011 và quí I, II năm 2012, nhằm rút ra những điểm mạnh, điểmyếu, những tồn tại, khó khăn trong quá trình hoạt động, từ đó đề ra các giải phápnâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên TM-DV Lê Kýtrong thời gian tới. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể - Tìm hiểu thực trạng về tình hình hoạt động kinh doanh tại công ty TNHHmột thành viên TM-DV Lê Ký qua ba năm 2009, 2010, 2011 và quí I, II năm2012. - Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH một thànhviên TM-DV Lê Ký. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty. - Đề ra biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Côngty TNHH một thành viên Lê Ký.1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU - Tình hình hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên TM-DV Lê Ký qua ba năm 2009 – 2010 – 2011 và quí I, II năm 2012 có hiệu quả haykhông? - Hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty qua ba năm 2009 – 2010 –2011 và quí I, II năm 2012 như thế nào? - Cần có những giải pháp gì để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanhcho công ty.1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Phạm vi về thời gian Luận văn được thực hiện tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viênTM-DV Lê Ký. 1.4.2 Phạm vi về không gian Số liệu sử dụng trong đề tài là số liệu của năm 2009, 2010, 2011 và quí I, IInăm 2012.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 2
 • 17. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký Đề tài được thực hiện bắt đầu từ ngày 27 tháng 08 năm 2012 và kết thúcvào ngày 03 tháng 11 năm 2012. 1.4.3 Đối tƣợng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tạiCông ty TNHH một thành viên TM-DV Lê Ký.1.5. LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU  Đề tài “Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MinhĐăng”. Do sinh viên Đỗ Thị Thu Trang thực hiện năm 2012. Trụ sở doanhnghiệp đặt tại số 83 tỉnh lộ 8, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng. Ưu điểm: Đề tài đã phân tích được các chỉ tiêu thanh toán, các yếu tố ảnhhưởng đến kết quả kinh doanh của công ty. Lập được ma trận SWOT và đề đượcnhiều chiến lược giúp công ty lựa chọn. Nhược điểm: đề tài phân tích khá đầy đủ nhưng có một số ý trùng lập.  Đề tài “Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phầ nSách Và Thiết bị Sóc Trăng ” Do Nguyễn Thị Tuyết Ngân thực hiện năm 2012.Trụ sở đặt tại Số 49 Lê Duẫn P3, TPST, Sóc Trăng. Ưu điểm: Phân tích khá ngắn gọn kết quả hoạt động kinh doanh, nêu rađược các vấn đề khó khăn mà công ty gặp phải. Phân tích được các chỉ tiêu tàichính. Nhược điểm: chưa xây dựng ma trận SWOT nên không đưa ra được cácchiến lược giải quyết các vấn đề mà công ty gặp phải. Kết luận: đề tài do Nguyễn Thị Tuyết Ngân thực hiện có nhiều thiếu sót sovới đề tài của sinh viên Đỗ Thị Thu Trang, nhưng đề tài của sinh viên NguyễnThị Tuyết Ngân thực hiện tại công ty cổ phầ n Sách Và Thiế t bi ̣Sóc Trăng có ho ạtđộng kinh doanh khá giống với công ty mà em đang thực tập nên sẽ có một sốđiểm chung giữa hai công ty mà em có thể tham khảo được. Rút kinh nghiệm từ hai đề tài trên, đề tài “Phân tích tình hình hoạt độngkinh doanh tại công ty TNHH một thành viên TM-DV Lê Ký” sẽ thực hiện đượccác ưu điểm mà các đề tài trên đã đạt được. Đề tài sẽ phân tích chi tiết tình hìnhhoạt động kinh doanh của công ty, đưa ra được các khó khăn mà công ty gặpphải, tìm ra được thế mạnh của công ty để tiếp tục phát huy.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 3
 • 18. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký Đề tài sẽ khắc phục được những nhược điểm mà các đề tài trên mắc phải.Đồng thời cũng sẽ phân tích các chỉ tiêu tài chính chi tiết, xây dưng ma trậnSWOT và nêu rõ các chiến lược đã đề ra.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 4
 • 19. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký CHƢƠNG 2 PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU2.1. PHƢƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1. Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh Phân tích hoạt động kinh doanh là việc phân chia các hiện tượng, các quátrình và các kết quả hoạt động kinh doanh thành nhiều bộ phận cấu thành, trên cơsở đó, dùng các phương pháp liên hệ, so sánh, đối chiếu và tổng hợp lại nhằm rútra tính quy luật và xu hướng phát triển của các hiện tượng nghiên cứu. Phân tíchhoạt động kinh doanh luôn gắn liền với mọi hoạt động kinh doanh của doanhnghiệp như những hoạt động tự giác và có ý thức của con người. Tuy nhiên trongđiều kiện kinh doanh với quy mô và trình độ khác nhau, công việc phân tích cũngtiến hành khác nhau. Phân tích hoạt động kinh doanh có đồng thời với hoạt động kinh doanhcủa con người. Nhưng lúc ban đầu nó chỉ là những phép cộng trừ đơn giản vàđược tiến hành ngay trong công tác hạch toán. Khi hoạt động kinh doanh pháttriển, yêu cầu quản lý kinh doanh ngày càng cao và phức tạp thì phân tích hoạtđộng kinh doanh cũng ngày càng phát triển để đáp ứng yêu cầu đó. Từ chỗ đơngiản chỉ là phân tích lỗ lãi của từng thương vụ, sau phát triển phân tích các yếu tốhoạt động kinh doanh và lỗ lãi của từng đơn vị, bộ phận hoạt động kinh doanh,đến nay việc phân tích hoạt động kinh doanh còn được thực hiện không chỉ trongphạm vi doanh nghiệp, mà đã mở rộng đến vùng kinh tế, toàn bộ nền kinh tế… Như vậy phân tích hoạt động kinh doanh đã hình thành như một hoạt độngđộc lập với hệ thống lý luận độc lập và trở thành một môn khoa học độc lập.Hoạt động kinh doanh luôn được tiến hành thường xuyên liên tục rất phong phúvà phức tạp. Muốn thấy được một cách đầy đủ sự phát triển của các hiện tượng,quá trình kinh doanh, từ đó thấy được thực chất hoạt động kinh doanh của doanhnghiệp, phải đi sâu nghiên cứu kết quả và mối quan hệ qua lại giữa các số liệu,tài liệu bằng những phương pháp khoa học. Đó là những phương pháp nhận biếtcác hoạt động thực tế, các hiện tượng, các quá trình trong mối liên hệ trực tiếpvới nhận thức và sự tiếp nhận chủ động của con người, trên cơ sở đó đánh giátình hình hoạt động kinh doanh, tìm nguyên nhân, đề ra những giải pháp và biệnGVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 5
 • 20. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Kýpháp khai thác có hiệu quả mọi năng lực hoạt động kinh doanh của doanhnghiệp. 2.1.2. Sự cần thiết khách quan của phân tích hoạt động kinh doanh Bấ t kỳ hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh trong các điề u kiê ̣n khác nhau như thế nào đinữa cũng còn những tiề m ẩ n , còn những khả năng tiề m tàng chưa đươ ̣c phát hiê ̣n,chỉ thông qua phân tích hoạt động doanh nghiệp mới phát hiện được . Từ đó ta sẽcó cách khai thác để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn , thông qua phân tich hoa ̣t ́đô ̣ng doanh nghiê ̣p ta mới thấ y rõ những nguyên nhân và nguồ n gố c của các vấ nđề phát sinh, từ đó có những giải pháp thích hơ ̣p để cải tiế n trong hoa ̣t đô ̣ng quảnlý để mang lại hiệu quả cao hơn. Phân tich hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh gắ ng liề n với quá trình hoa ̣t đ ́ ộng củadoanh nghiê ̣p và có tác du ̣ng giúp doanh nghiê ̣p chỉ đa ̣o mo ̣i mă ̣t hoa ̣t đô ̣ng sảnxuấ t kinh doanh. Thông qua phân tich từng mă ̣t hoa ̣t đô ̣ng của doanh nghiê ̣p như ́công tác chỉ đa ̣o sản xuấ t , công tác tổ chức tiề n lương , công tác mua bán , côngtác quản lý, công tác tài chính,...giúp doanh nghiệp điều hành từng mặt hoạt độngcụ thể với sự tham gia cụ thể của từng phòng ban chức năng , từng bô ̣ phâ ̣n đơn vi ̣trực thuô ̣c của doanh nghiê ̣p . Nó là công cụ quan trọng để liên kết hoạt động củacác bộ phận này làm cho hoạt động chung của doanh nghiệp được ăn khớp nhịpnhàng và đạt hiệu quả cao. Để hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh đa ̣t đươ ̣c kế t quả mong muố n , doanh nghiê ̣pphải thường xu yên phân tích hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh . Dựa trên các tài liê ̣u cóđươ ̣c, thông qua phân tich , doanh nghiê ̣p có thể dự đoán các điề u kiê ̣n kinh ́doanh trong thời gian tới để đề ra các chiế n lươ ̣c kinh doanh phù hơ ̣p . 2.1.3. Nhiệm vụ của phân tích hoạt động kinh doanh Để trở thành một công cụ quan trọng của quá trình nhận thức hoạt độngkinh doanh ở doanh nghiệp và là cơ sở cho việc ra các quyết định kinh doanhđúng đắn, phân tích hoạt động kinh doanh có những nhiệm vụ cụ thể như sau:  Kiểm tra và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh. - Nhiệm vụ trước tiên của phân tích là đánh giá và kiểm tra khái quát giữakết quả tính được so với các mục tiêu kế hoạch, dự toán định mức… đã đặt ra đểGVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 6
 • 21. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Kýkhẳng định tính đúng đắn và khoa học của chỉ tiêu xây dựng trên một số mặt chủyếu của quá trình hoạt động kinh doanh. - Ngoài quá trình đánh giá dựa trên phân tích cần xem xét đánh giá tìnhhình các quy định, các thể lệ thanh toán, trên cơ sở tôn trọng pháp luật của nhànước ban hành và luật trong kinh doanh quốc tế. - Thông qua quá trình kiểm tra, đánh giá, người ta có được cơ sở địnhhướng để nghiên cứu sâu hơn ở các bước sau, nhằm làm rõ các vấn đề mà doanhnghiệp cần quan tâm.  Xác định các nhân tố ảnh hưởng. Sự biến động của chỉ tiêu là do ảnh hưởng trực tiếp của các nhân tố gâynên, do đó ta phải xác định trị số của nhân tố và tìm nguyên nhân gây nên biếnđộng của trị số nhân tố đó.  Đề xuất các giải pháp nhằm khai thác tiềm năng. Phân tích hoạt động kinh doanh không chỉ đánh giá kết quả chung chung,mà cũng không chỉ dừng lại ở chỗ xác định nhân tố và tìm nguyên nhân, mà phảitừ cơ sở nhận thức đó phát hiện các tiềm năng cần được khai thác, và những chỗcòn tồn tại yếu kém nhằm đề xuất giải pháp phát huy thế mạnh và khắc phụcđiểm yếu ở doanh nghiệp của mình.  Xây dựng phương án kinh doanh căn cứ vào mục tiêu đã định. - Quá trình kiểm tra và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh là để nhậnbiết tiến độ thực hiện và những nguyên nhân sai lệch xảy ra, ngoài ra còn giúpcho doanh nghiệp phát hiện những thay đổi có thể xảy ra tiếp theo. Nếu như kiểmtra và đánh giá đúng đắn, nó có tác dụng giúp cho doanh nghiệp điều chỉnh kếhoạch và đề ra các giải pháp tiến hành trong tương lai. - Định kỳ, doanh nghiệp phải tiến hành kiểm tra và đánh giá trên mọi khíacạnh hoạt động đồng thời căn cứ vào các điều kiện tác động ở bên ngoài, nhưmôi trường kinh doanh hiện tại và tương lai để xác định vị trí của doanh nghiệpđang đứng ở đâu và hướng đi đâu, các phương án xây dựng chiến lược kinhdoanh có còn thích hợp nữa hay không? Nếu không còn phù hợp thì cần phảiđiều chỉnh kịp thời.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 7
 • 22. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký - Nhiệm vụ của phân tích nhằm xem xét các dự báo, dự toán có thể đạtđược trong tương lai có thích hợp với chức năng hoạch định các mục tiêu kinhdoanh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường hay không? 2.1.4. Vai trò của phân tích hoạt động kinh doanh Phân tích hoạt động kinh doanh là một công cụ quản lý kinh tế có hiệuquả các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hiện nay các doanh nghiệp hoạtđộng kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế thị trường, vấn đề đặt lên hàng đầulà phải hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Hoạt động kinh doanh có hiệu quả mớicó thể đứng vững trên thị trường, đủ sức cạnh tranh vừa có điều kiện tích luỹ vàmở rộng hoạt động kinh doanh, vừa đảm bảo đời sống cho người lao động và làmtròn nghĩa vụ đối với Nhà nước. Để làm được điều đó doanh nghiệp phải thườngxuyên kiểm tra, đánh giá đầy đủ chính xác mọi diễn biến và kết quả hoạt độngkinh doanh, những mặt mạnh, mặt yếu của doanh nghiệp trong mối quan hệ vớimôi trường kinh doanh và tìm mọi biện pháp để không ngừng nâng cao hiệu quảhoạt động kinh doanh. Việc tiến hành phân tích một cách toàn diện mọi mặt hoạtđộng kinh doanh của doanh nghiệp là hết sức cần thiết và có vị trí hết sức quantrọng. Phân tích hoạt động kinh doanh có vai trò trong việc đánh giá, xem xétviệc thực hiện các chỉ tiêu phản ánh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.Xem xét việc thực hiện các mục tiêu hoạt động kinh doanh, những tồn tại,nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề ra biện pháp khắc phục nhằm tận dụngmột cách triệt để thế mạnh của doanh nghiệp. Kết quả phân tích hoạt động kinhdoanh là những căn cứ quan trọng để doanh nghiệp có thể hoạch định chiến lượcphát triển và phương án hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả. Phân tích hoạt động kinh doanh gắn liền với quá trình hoạt động kinhdoanh của doanh nghiệp, có vai trò và tác dụng đối với doanh nghiệp trong chỉđạo mọi hoạt động kinh doanh của mình. Thông qua việc phân tích từng hiệntượng, từng khía cạnh của quá trình hoạt động kinh doanh, phân tích giúp doanhnghiệp điều hành từng hoạt động cụ thể với sự tham gia cụ thể của từng bộ phậnchức năng doanh nghiệp. Phân tích cũng là công cụ quan trọng để liên kết mọihoạt động của các bộ phận cho hoạt động chung của doanh nghiệp được nhịpnhàng và đạt hiệu quả cao.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 8
 • 23. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký Phân tích hoạt động kinh doanh không chỉ được thực hiện trong mỗi chukì của kinh doanh, mà nó còn được thực hiện trước khi tiến hành hoạt động kinhdoanh. Vì vậy phân tích hoạt động kinh doanh sẽ giúp các nhà đầu tư quyết địnhhướng đầu tư và dự án đầu tư. Các nhà đầu tư thường quan tâm đến việc điềuhành hoạt động và tính hiệu quả của công tác quản lý cũng như khả năng thựchiện kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích hoạt động kinh doanh sẽ đáp ứngnhững đòi hỏi này của nhà đầu tư. 2.1.5. Khái quát về doanh thu, chi phí và lợi nhuận 2.1.5.1. Khái niệm doanh thu Doanh thu là chỉ tiêu tài chính quan trọng của doanh nghiệp, chỉ tiêu nàykhông những có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa đốivới kinh tế quốc dân. Doanh thu là toàn bộ số tiền thu được do tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ củadoanh nghiệp trên thị trường. trong đó: - Doanh thu về bán hàng: doanh thu về bán hàng hoá thuộc hoạt độngkinh doanh chính và doanh thu về cung cấp dịch vụ cho khách hàng theo chứcnăng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. - Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh: là toàn bộ số tiền bán hànghoá, cung cấp dịch vụ sau khi trừ đi các khoản giảm trừ (chiế t khấ u hàng bán ,giảm giá hàng bán , hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thu ̣ đă ̣c biê ̣t , thuế xuấ t khẩ u ) vàkhách hàng chấp nhận thanh toán. - Doanh thu từ hoạt động tài chính: là các khoản thu nhập từ hoạt động tàichính của công ty như lãi tiền gửi… - Doanh thu từ hoạt động khác: bao gồm các khoản thu nhập khôngthường xuyên khác ngoài các khoản trên. 2.1.5.2. Khái niệm chi phí. Chi phí nói chung là sự hao phí thể hiện bằng tiền trong quá trình kinhdoanh với mong muốn mang về một sản phẩm, dịch vụ hoàn thành hoặc một kếtquả kinh doanh nhất định. Chi phí phát sinh trong các hoạt động thương mại,dịch vụ nhằm đến việc đạt được mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp là doanhthu và lợi nhuận.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 9
 • 24. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký Phân loại chi phí rất cần thiết để tiến hành phân tích hoạt động kinhdoanh. Chi phí phát sinh một cách khách quan trong quá trình kinh doanh, nhưngphân loại chúng lại là ý muốn chủ quan của con người nhằm đến phục vụ nhucầu khác nhau của phân tích. - Giá vốn hàng bán: là biểu hiện bằng tiền toàn bộ chi phí của doanhnghiệp để mua hàng hoá về nhập kho và tiêu thụ một loại sản phẩm nhất định. - Chi phí bán hàng ( chi phí quản lý kinh doanh): Gồm các chi phí phátsinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, tiền lương, các khoảnphụ cấp phải trả cho nhân viên bán hàng, tiếp thị, đóng gói sản phẩm, bảo quản,khấu hao TSCĐ, bao bì, chi phí vật liệu, chi phí mua ngoài, chi phí bảo quản,quảng cáo… - Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là những chi phí chi ra có liên quan đếnviệc tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Chi phí quản lý gồmnhiều loại : chi phí nhân viên quản lý, chi phí vật liệu, dụng cụ,… 2.1.5.3. Khái niệm về lợi nhuận Lợi nhuận là một khoản thu nhập thuần túy của doanh nghiệp sau khi đãkhấu trừ mọi chi phí. Nói cách khác lợi nhuận là khoản tiền chênh lệch giữadoanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trừ đi các khoản giảm trừ, giá vốn hàngbán, chi phí hoạt động, thuế… Bất kì một tổ chức nào cũng có mục tiêu để hướng tới, mục tiêu sẽ khácnhau giữa các tổ chức mang tính chất khác nhau. Mục tiêu của tổ chức phi lợinhuận là công tác hành chính, xã hội, là mục đích nhân đạo, không mang tínhchất kinh doanh. Mục tiêu của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường nói đếncũng là lợi nhuận. Mọi hoạt động của doanh nghiệp đều xoay quanh mục tiêu lợinhuận, hướng đến lợi nhuận và tất cả vì lợi nhuận. Lợi nhuận của doanh nghiệp gồm có Lợi nhuận gộp: là lợi nhuận thu được của công ty sau khi lấy tổng doanhthu trừ đi các khoản giảm trừ như giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuếtiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, và trừ giá vốn hàng bán. - Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: là lợi nhuận thu được từ hoạtđộng kinh doanh thuần của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này phản ánh kết quả hoạtđộng kinh doanh của doanh nghiệp trong kì báo cáo. Chỉ tiêu này được tính toánGVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 10
 • 25. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Kýdựa trên cơ sở lợi nhuận gộp từ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trừ chiphí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho hàng hóa, dịch vụ đãcung cấp trong kì báo cáo. LNT từ HĐKD = LN gộp –(CP bán hàng + CP quản lý) - Lợi nhuận từ hoạt động tài chính: phản ánh hiệu quả của hoạt động tàichính của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này được tính bằng cách lấy thu nhập hoạt độngtài chính trừ đi các chi phí phát sinh từ hoạt động này. LN từ HĐTC = DT từ HĐTC – CP HĐTC - Lợi nhuận khác: là những khoản lợi nhuận doanh nghiệp không dự tínhtrước hoặc có dự tính trước nhưng ít có khả năng xảy ra. Những khoản lợi nhuậnkhác có thể do chủ quan đơn vị hoặc do khách quan đưa tới. LN khác = DT khác – CP khác 2.1.6. Tài liệu sử dụng trong phân tích kết quả hoạt động kinh doanh củadoanh nghiệp - Bảng cân đối kế toán: là báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh tổng quáttoàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn vốn hình thành tài sản đó của doanhnghiệp tại một thời điểm nhất định. - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: là báo cáo tài chính tổng hợp tìnhhình và kết quả kinh doanh trong một kỳ kinh doanh của doanh nghiệp, chi tiếttheo hoạt động sản xuất kinh doanh chính và hoạt động khác, tình hình thực hiệnnghĩa vụ với Nhà nước và các khoản phải nộp khác. 2.1.7. Giới thiệu một số chỉ tiêu phân tích 2.1.7.1. Nhóm chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động  Số vòng quay của tài sản (vòng) Qua chỉ tiêu này ta có thể đánh giá khả năng sử dụng tài sản của doanhnghiệp trong năm. Số vòng quay tài sản Doanh thu thuần = Tổng tài sản bình quân 360 Số ngày của 1 vòng quay = Số vòng quay tài sảnGVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 11
 • 26. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký Hệ số vòng quay tổng tài sản nói lên 1 đồng tài sản tạo ra được bao nhiêuđồng doanh thu thuần.  Số vòng quay của tài sản cố định (vòng) Số vòng quay tài sản cố định Doanh thu thuần = Tổng tài sản cố định bình quân Chỉ tiêu này nhằm đo lường hiệu quả sử dụng tài sản cố định, nó cho biếtmột đồng giá trị tài sản cố định dùng để đầu tư sẽ tạo ra bao nhiêu đồng doanhthu thuần. Tỷ số này càng lớn thì hiệu quả sử dụng tài sản cố định càng cao.  Số vòng quay hàng tồn kho (vòng) Giá vốn hàng bán Số vòng quay hàng tồn kho = Hàng tồn kho bình quân Số ngày cùa 1 vòng quay 360 = Số vòng quay hàng tồn kho Chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả quản lý hàng tồn kho của doanh nghiệp, tỷsố này càng lớn thì hiệu quả quản lý hàng tồn kho càng cao. Vì hàng tồn khoquay vòng nhanh sẽ giúp cho công ty giảm được chi phí bảo quản, hao hụt vàvốn lưu động ở hàng tồn kho. Thông thường số vòng quay hàng tồn kho củadoanh nghiệp lớn hơn 6 là tốt.  Số vòng quay các khoản phải thu (vòng) Số vòng quay các khoản phải thu = Doanh thu thuần Các khoản phải thu bình quân 360 Số ngày cùa 1 vòng quay = Số vòng quay các khoản phải thu Vòng quay các khoản phải thu đo lường tốc độ luân chuyển của các khoảnphải thu, số vòng quay này càng lớn thì hiệu quả của việc thu hồi vốn càng tăng.  Vòng quay vốn lưu động ( vòng) Số vòng quay vốn lưu động = Doanh thu thuần Tài sản ngắn hạn bình quân Chỉ tiêu này cho biết hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp, việc tăngvốn lưu động có ý nghĩa kinh tế rất lớn đối với doanh nghiệp, có thể giúp doanhnghiệp giảm một lượng vốn cần thiết trong kinh doanh trên cơ sở vốn hiện có.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 12
 • 27. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký 2.1.7.2. Nhóm chỉ tiêu về lợi nhuận  Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu - Tỷ số này cho biết một doanh thu thuần tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuậnsau thuế. - Công thức: Tổng lợi nhuận sau thuế ROS = * 100% Tổng doanh thu thuần  Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA) - Hệ số sinh lời của tài sản mang ý nghĩa một đồng tài sản tạo ra bao nhiêuđồng lợi nhuận sau thuế. Hệ số càng cao thể hiện sự sắp xếp, phân bổ và quản lýtài sản càng hợp lý và hiệu quả. - Công thức: Tổng lợi nhuận sau thuế ROA = * 100% Tổng tài sản bình quân  Suất sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE) - Hệ số sinh lời của vốn chủ sở hữu mang ý nghĩa một đồng vốn chủ sở hữutạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế cho chủ sở hữu. - Công thức: Tổng lợi nhuận sau thuế ROE = * 100% Vốn chủ sở hữu bình quân 2.1.7.3. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán  Chỉ số khả năng thanh toán tổng quát - Công thức: Chỉ số khả năng Tổng tài sản thanh toán tổng quát = Tổng nợ phải trả Chỉ số này cho biết một đồng nợ doanh nghiệp có bao nhiêu đồng tài sảnđể thanh toán. Hệ số này càng lớn thì khả năng thanh toán của doanh nghiệp càngtốt nhưng phải lớn hơn hoặc bằng 2.  Chỉ số khả năng thanh toán hiện hành. - Chỉ số này biểu thị sự cân bằng giữa tài sản ngắn hạn và các khoản nợngắn hạn.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 13
 • 28. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký - Ý nghĩa : chỉ số này nói lên một đồng nợ ngắn hạn doanh nghiệp có baonhiêu đồng tài sản ngắn hạn thanh toán, chỉ số này phải lớn hơn hoặc bằng 1. Chỉsố càng lớn càng an toàn, phản ánh sự chủ động về mặt tài chính của doanhnghiệp. - Công thức: Chỉ số thanh toán Tài sản ngắn hạn = hiện hành Nợ ngắn hạn  Chỉ số thanh toán nhanh - Công thức: Hệ số thanh toán nhanh = Tài sản lưu động – hàng tồn kho Nợ ngắn hạn Ý nghĩa: chỉ số này nói lên một đồng nợ ngắn hạn doanh nghiệp có khảnăng thanh toán bao nhiêu đồng. chỉ số này càng lớn càng an toàn,phản ánh sựchủ động về mặt tài chính của doanh nghiệp. 2.1.8. Phƣơng pháp thay thế liên hoàn. Với phương pháp thay thế liên hoàn ta có thể xác định được ảnh hưởng củacác nhân tố thông qua việc thay thế lần lượt và liên tiếp các nhân tố để xác định trịsố của chỉ tiêu khi nhân tố đó thay đổi.. - Tác dụng: tính mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến đối tượng phântích. - Đặc điểm (cách làm): + Muốn xác định mức độ ảnh hưởng của nhân tố nào thì chỉ có nhân tố đóđược biến đổi, còn các nhân tố khác được cố định. + Các nhân tố phải được sắp xếp theo một trình tự nhất định, nhân tố sốlượng sắp xếp trước, nhân tố chất lượng sắp xếp sau. Xác định ảnh hưởng củanhân tố số lượng trước, chất lượng sau. + Lần lượt đem số thực tế (năm sau) vào thay thế cho số kế hoạch (nămtrước) của từng nhân tố, lấy kết quả thay thế lần sau so với kết quả thay thế lầntrước sẽ được mức độ ảnh hưởng của nhân tố vừa biến đổi. Các lần thay thế hoànthành một mối quan hệ liên hoàn. Tổng đại số mức độ ảnh hưởng của các nhân tốphải bằng đúng đối tượng phân tích.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 14
 • 29. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký Giả sử một chỉ tiêu kinh tế Q bao gồm có ba nhân tố ảnh hưởng là a, b, c, .Ba nhân tố này tác động với Q bằng tích số. Ta có: Q=axbxc Nếu gọi: Q1 là thực hiện (năm sau). Q0 là kế hoạch (năm trước). Ta có: Q1 = a1 x b1x c1 Q0= a0 x b0 x c0  Đối tượng phân tích:  Q = Q1 – Q0  Phân tích các nhân tố ảnh hưởng: * Ảnh hưởng bởi nhân tố a:  a = a1 x b0 x c0 – a0 x b0 x c0 * Ảnh hưởng bởi nhân tố b:  a = a1 x b1 x c0 – a1 x b0 x c0 * Ảnh hưởng bởi nhân tố c:  a = a1 x b1 x c1 – a1 x b1 x c0 Với  là mức độ ảnh hưởng kế hoạch (năm trước).  Tổng đại số:  a +  b +  c =  Q Ngoài ra, còn sử dụng một số phương pháp khác để hỗ trợ trong quá trìnhphân tích. 2.1.9. Phƣơng pháp phân tích và xây dựng ma trận SWOT Phân tích SWOT là công cụ kết hợp quan trọng có thể giúp cho các nhàquản trị phát triển 4 loại chiến lược: Chiến lược điểm mạnh - cơ hội (SO); Chiếnlược điểm yếu - cơ hội (WO); Chiến lược điểm mạnh - nguy cơ (ST) và Chiếnlược điểm yếu - nguy cơ (WO). (1) Chiến lược SO Là chiến lược sử dụng những điểm mạnh bên trong của doanh nghiệp đểtận dụng những cơ hội bên ngoài. Tất cả các nhà quản trị đều mong muốn tổchức của họ ở vị trí nào mà những điểm mạnh bên trong có thể được sử dụng đểlợi dụng những xu hướng và biến cố của môi trường bên ngoài. Thông thườngcác tổ chức sẽ theo đuổi các chiến lược WO, ST hay WT để có thể ở vào vị trímà họ có thể áp dụng các chiến lược SO. Khi doanh nghiệp có những điểm yếuGVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 15
 • 30. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Kýlớn thì nó sẽ cố gắng vượt qua, làm cho chúng trở thành những điểm mạnh. Khimột tổ chức phải đối đầu với những mối đe dọa quan trọng thì nó sẽ tìm cáchtránh chúng để có thể tập trung vào những cơ hội. (2) Chiến lược WO Là chiến lược nhằm cải thiện những điểm yếu bên trong bằng cách tậndụng những cơ hội bên ngoài. Đôi khi những cơ hội lớn bên ngoài đang tồn tạinhưng doanh nghiệp có những điểm yếu bên trong ngăn cản nó khai thác nhữngcơ hội này. (3) Chiến lược ST Là chiến lược sử dụng các điểm mạnh của doanh nghiệp để tránh khỏi haygiảm đi ảnh hưởng của những mối đe dọa bên ngoài. Điều này không có nghĩa làmột tổ chức hùng mạnh luôn luôn gặp phải những mối đe dọa từ bên ngoài. (4) Chiến lược WT Là các chiến lược phòng thủ nhằm làm giảm đi những điểm yếu bên trongvà tránh khỏi những mối đe dọa từ bên ngoài. Một tổ chức đối đầu với vô số mốiđe dọa bên ngoài và những điểm yếu bên trong có thể khiến cho nó lâm vào hoàncảnh không an toàn chút nào. Trong thực tế, một tổ chức như vậy phải đấu tranhđể tồn tại, liên kết, hạn chế chi tiêu, tuyên bố phá sản hay phải chịu vỡ nợ. Lập một ma trận SWOT bao gồm các bước sau: 1. Liệt kê các điểm mạnh chủ yếu bên trong tổ chức. 2. Liệt kê các điểm yếu bên trong tổ chức. 3. Liệt kê các cơ hội lớn bên ngoài tổ chức. 4. Liệt kê các đe dọa quan trọng bên ngoài tổ chức. 5. Kết hợp điểm mạnh bên trong với cơ hội bên ngoài và ghi kết quả củachiến lược SO vào ô thích hợp. 6. Kết hợp điểm yếu bên trong với cơ hội bên ngoài và ghi kết quả củachiến lược WO vào ô thích hợp. 7. Kết hợp điểm mạnh bên trong và mối đe dọa bên ngoài và ghi kết quảcủa chiến lược ST vào ô thích hợp. 8. Kết hợp điểm yếu bên trong với nguy cơ bên ngoài và ghi kết quả củachiến lược WT vào ô thích hợp.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 16
 • 31. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký Mục đích kết hợp trong 4 bước cuối cùng là để đề ra các chiến lược khả thicó thể chọn lựa chứ không phải lựa chọn hay quyết định chiến lược nào là tốtnhất. Do đó, không phải tất cả các chiến lược được phát triển trong ma trậnSWOT đều được lựa chọn để thực hiện.2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu Thu thập số liệu thứ cấp tại công ty bao gồm bảng cân đối kế toán, kết quảhoạt động kinh doanh đã qua kiểm toán, đồng thời thu thập một số thông tin từbáo, tạp chí, và từ nguồn Internet để phục vụ thêm cho việc phân tích. 2.2.2. Phƣơng pháp phân tích - Mục tiêu 1: tìm hiểu thực trạng tình hình hoạt động kinh doanh của côngty trong ba năm 2009, 2010, 2011 và quí I, II năm 2012. Với mục tiêu này sửdụng phương pháp thống kê mô tả để mô tả tình hình hoạt động kinh doanh hiệnnay của công ty. Thống kê là một hệ thống các phương pháp bao gồm thu thập, tổng hợp,trình bày số liệu, tính toán các đặc trưng của đối tượng nghiên cứu nhằm phục vụcho quá trình phân tích, dự đoán và đề ra các quyết định. Thu thập thông tin số liệu thống kê một cách chính xác, kịp thời, đầy đủphản ánh tình hình sử dụng và hiệu quả sử dụng các yếu tố của quá trình sảnxuất, đồng thời nghiên cứu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanhnghiệp trong từng thời kỳ. Thu thập thông tin phản ánh tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thốngkê phân tích giá vốn, giá bán và xác định mức cầu thị trường, để điều chỉnh kếhoạch sản xuất cho thích hợp. - Mục tiêu 2: sử dụng phương pháp so sánh để đối chiếu số liệu qua cácnăm và một số chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công tytrong ba năm qua. So sánh bằng số tuyệt đối: là kết quả của phép trừ giữa trị số của kỳ phântích với kỳ gốc, kết quả so sánh này biểu hiện khối lượng, quy mô của các hiệntượng kinh tế.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 17
 • 32. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký So sánh bằng số tương đối: là kết quả của phép chia giữa trị số của kỳphân tích so với kỳ gốc, kết quả so sánh này biểu hiện tốc độ phát triển, mức độphổ biến của các chỉ tiêu kinh tế. Sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn để phân tích các nhân tố ảnhhưởng đến lợi nhuận. - Mục tiêu 3: Phân tích môi trường kinh doanh của công ty, với mục tiêunày thì phương pháp phân tích và xây dựng ma trận SWOT được sử dụng để biếtđược các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, t hách thức hiện có tại công ty từ đó đề racác chiến lược phù hợp. Từ những chiến lược đề ra các biện pháp thực hiện nhằmgiúp công ty có thể khắc phục những hạn chế, nâng cao thế mạnh để công ty cóđược kết quả kinh doanh tốt hơn trong tương lai.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 18
 • 33. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký CHƢƠNG 3 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƢƠNG MẠI – DỊCH VỤ LÊ KÝ.3.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM- DV LÊKÝ. 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Tên công ty: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên ThươngMại Dịch Vụ Lê Ký. Mã số thuế : 1500528216 Địa chỉ: 157 - Nguyễn Huệ - F2 – TXVL – Vĩnh Long, Ngành nghề kinh doanh: phân phối sản phẩm của Thiên Long, Chinsu.. Điện thoại :070-3862250 ; Fax: 070-3862250 Trước đây, Công ty TNHH một thành viên TM-DV Lê Ký là một doanhnghiệp tư nhân được thành lập bởi chủ doanh nghiệp là bà Lê Thị Ký. Sau quátrình hoạt động sản xuất kinh doanh khá tốt, khi doanh nghiệp đã có đủ điều kiệncần thiết và cần phát triển hơn về mọi mặt nên đã quyết định chuyển sang hìnhthức công ty TNHH TM-DV Lê Ký và hoạt động liên tục cho đến ngày nay vớiviệc tạo dựng kênh phân phối hàng hóa trong tỉnh Vĩnh Long. 3.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty Chức năng: chức năng của công ty TNHH một thành viên TM-DV Lê Kýlà kinh doanh thương mại và dịch vụ. Nhiệm vụ: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh nhằm tạothu nhập cho công ty, tích lũy nguồn vốn kinh doanh, khai thác và sử dụng mộtcách có hiệu quả nguồn vốn kinh doanh , đảm bảo mọi chi phí đầu tư , mở rộngsản xuất , chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật , chính sách và chế độ quản lý củaNhà Nước.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 19
 • 34. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 3.2.1. Tổ chức điều hành của công ty Công ty TNHH một thành viên TM-DV Lê Ký điều hành theo cơ chế giám đốc GIÁM ĐỐC Bộ phận Bộ phận Bộ phận giao vận kinh kế toán doanhtoàn diện Hình 1: Tổ chức điều hành của công ty. 3.2.2. Các bộ phận và chức năng Vì công ty kinh doanh có mô hình kinh doanh vừa và nhỏ nên chỉ có mộtgiám đốc, một trợ lý và ba bộ phận. Giám đốc là người đứng đầu công ty điều hành chung mọi hoạt động kinhdoanh, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi vấn đề xảy ra trong công ty. Cótrách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với chính sách Nhà nước. Trợ lý: là người thay giám đốc trực tiếp điều hành công việc hàng ngàycủa công ty như : bố trí nhân viên giao hàng giao theo tuyến, tiếp khách … Bộ phận kinh doanh: có trách nhiệm nghiên cứu, thâm nhập khảo sát thịtrường để từ đó đưa ra các phương án tiêu thụ tốt nhất, hiệu quả nhất nhằm thuhút lượng lớn khách hàng tìm đến những sản phảm mà công ty đang kinh doanh.Tuy nhiên bộ phận này không do công ty chịu trách nhiệm quản lý mà chịu sựquản lý của công ty có sản phẩm phân phối tại công ty. Bộ phận giao vận: có trách nhiệm vận chuyển và giao hàng cho kháchhàng. Bộ phận kế toán: có trách nhiệm quản lý nguồn vốn, quỹ ; cân bằng nguồntài chính công ty; quản lý thu chi, trả công cho lao động; tổ chức công tác kế toánvà lập báo cáo kế toán tài chính...GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 20
 • 35. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký 3.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 3.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty KẾ TOÁN TRƯỞNGKẾ TOÁN KẾ TOÁN THỦ QUỸ KẾ TOÁN BÁN CÔNG NỢ HÀNG HÀNG TỒN KHO Hình 2 : Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 3.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của bộ máy kế toán tại công ty Công ty TNHH MTV TM-DV Lê Ký là một doanh nghiệp nhỏ nên đã tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình tổ chức bộ máy kế toán tập trung hay còn gọi là tổ chức kế toán một cấp. Có thể hiểu là tại đơn vị kế toán độc lập chỉ mở một bộ sổ kế toán, tổ chức một bộ máy kế toán để thực hiện tất cả các giai đoạn hạch toán ở mọi phần hành kế toán. 3.3.2.1. Chức năng Bộ phận kế toán có chức năng phản ánh và giám đốc một cách liên tục và toàn diện các mặt hoạt động kinh tế tài chính ở doanh nghiệp. Những thông tin mà kế toán cung cấp được sử dụng để ra các quyết định quản lý. Tại công ty, chức năng chính của bộ phận kế toán là ghi chép, phản ánh vào sổ sách mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh giúp tính toán chi phí, lợi nhuận cho doanh nghiệp. Ngoài ra dựa vào số liệu đó kế toán có thể tiến hành phân tích sơ bộ giúp thực hiện quản trị nội bộ. Có thể nói bộ phận kế toán là trợ lý đắc lực cho lãnh đạo của công ty trong việc đưa ra các quyết định. Tại Công ty TNHH một thành viên TM-DV Lê Ký các nhân viên kế toán có trình độ cao đẳng, trung cấp đáp ứng được yêu cầu công việc. 3.3.2.2. Nhiệm vụ - Kế trưởng: là người có trách nhiệm báo cáo với ban giám đốc về tình hình kế toán của công ty qua mỗi kỳ kế toán. Và là người đề ra cá biện pháp GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 21
 • 36. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Kýchống lãng phí cũng như tiết kiệm cho công ty. - Kế toán bán hàng: là người theo dõi lưu chuyển hàng hoá về mặt giá trịvà hiện vật. Đồng thời xác định đúng kết quả kinh doanh hàng hoá, tổ chức kiểmkê hàng hoá đúng quy định và báo cáo kịp thời hàng tồn kho. - Kế toán quỹ tiền mặt ( thủ quỹ): chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền mặttại quỹ của công ty. Hàng ngày thủ quỹ phải kiểm kê số tồn quỹ thực tế và tiếnhành đối chiếu với số liệu của sổ quỹ tiền mặt, đồng thời có trách nhiệm tính toánchi trả tiền lương cho nhân viên. - Kế toán hàng tồn kho (thủ kho):đảm nhiệm về số lượng hàng hoá nhập-xuất-tồn trong kỳ. - Kế toán công nợ: là người theo dõi tình hình các khoản nợ của công tycũng như các khoản nợ của khách hàng. 3.3.3. Tổ chức thông tin kế toán tại công ty 3.3.3.1. Tổ chức sử dụng hệ thống tài khoản và chế độ chứng từ kế toán Công ty TNHH một thành viên TM-DV Lê Ký sử dụng hệ thống tài khoảnvà hệ thống chứng từ kế toán đúng theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày14/09/2006 của bộ tài chính. 3.3.3.2. Tổ chức sử dụng chế độ sổ sách kế toán Để phù hợp với hình thức chế độ sổ sách kế toán và thuận lợi trong côngtác hạch toán kế toán, công ty đã áp dụng hình thức kế toán Sổ Nhật ký chunggồm có các loại sổ kế toán sau: - Sổ Nhật ký chung. - Sổ Nhật ký đặc biệt. - Sổ Cái . - Các sổ, thẻ kế toán chi tiết.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 22
 • 37. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký Trình tự kế toán được thể hiện qua sơ đồ sau: Chứng từ kế toán Sổ Nhật ký SỔ NHẬT KÝ CHUNG Sổ thẻ kế đặc biệt toán chi tiết SỔ CÁI Bảng cân đối số Bảng tổng phát sinh hợp chi tiết BÁO CÁO TÀI CHÍNH :Ghi hàng ngày :Ghi cuối tháng :Đối chiếu Hình 3: Sơ đồ hình thức Sổ Nhật ký chung 3.3.3.3. Các phƣơng pháp kế toán cơ bản tại công ty - Phương pháp kế toán hàng tồn kho là: Kê khai thường xuyên. - Phương pháp tính giá hàng xuất kho là: nhập trước xuất trước. - Phương pháp khấu hao tài sản cố định: Khấu hao theo đường thẳng. - Phương pháp thuế giá trị gia tăng: Theo phương pháp khấu trừ.3.4. KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHHMỘT THÀNH VIÊN TM- DV LÊ KÝ TỪ NĂM 2009 – 2011 VÀ QUÍ I, IINĂM 2012. Kết quả hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp phản ánh khả năng,trình độ quản lý của nhà quản trị cũng như hiệu quả lao động của đội ngũ nhânviên trong doanh nghiệp đó. Kết quả hoạt động kinh doanh cũng gián tiếp chothấy những điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, chính sách,...nơi doanh nghiệp đóhoạt động. Nó còn là một trong những căn cứ để khách hàng đánh giá uy tín củadoanh nghiệp và quyết định các mối quan hệ kinh tế trên thị trường.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 23
 • 38. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký Doanh thu Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ LêKý là công ty chuyên phân phối các sản phẩm của Chinsufood, văn phòng phẩmcủa Thiên Long và mới đây công ty nhận phân phối thêm sản phẩm Vinacafe. Vìlà nhà phân phối nên vấn đề doanh thu luôn được công ty quan tâm, đặc biệt làdoanh thu từ hoạt động kinh doanh của công ty. Công ty luôn đặt ra các cột mócdoanh thu theo từng tháng từng quí và cho cả năm. Doanh thu có tăng hay khôngphụ thuộc rất nhiều vào khả năng bán hàng của tiếp thị viên hay còn gọi là nhânviên bán hàng. Nhờ vào khả năng của mình mà các nhân viên bán hàng đã làmcho doanh thu của công ty qua các năm đều tăng. Cụ thể năm 2010 tăng 14.774triệu đồng so với năm 2009, nguyên nhân doanh thu tăng là do năm 2010 tìnhhình kinh tế dần ổn định làm cho doanh thu của công ty tăng 29,6% so với năm2009. Năm 2011, doanh thu của công ty cũng tăng nhưng không cao bằng mứctăng của năm 2010 so với 2009. Với số tiền 71.880 triệu đồng, năm 2011 doanhthu công ty tăng 7.234 triệu đồng so với năm 2010. Tuy nhiên đến sáu tháng đầunăm 2012 thì doanh thu có phần giảm so với sáu tháng đầu năm 2011 giảm 3.577triệu đồng. Chi phí Chi phí hoạt động kinh doanh là chi phí chủ yếu của công ty nên công tycần chú trọng đến chi phí này. Trong tổng chi phí thì tỷ lệ tăng chi phí tài chínhvà chi phí khác qua các năm có phần tăng cao hơn nhiều so với tỷ lệ tăng của chiphí hoạt động kinh doanh. Cụ thể năm 2010 tỷ lệ chi phí hoạt động kinh doanhtăng 28,2% so với năm 2009, thì tỷ lệ chi phí tài chính và chi phí khác tăng147,7% so với năm 2009. Tương tự năm 2011 tỷ lệ chi phí hoạt động kinh doanhtăng 11,9% so với năm 2010, trong khi đó tỷ lệ chi phí tài chính và chi phí kháctăng 109,2% so với năm 2010. Trong giai đoạn 2009-2011 chi phí của hoạt độngkinh doanh liên tục tăng, mức độ tăng gần bằng với tốc độ tăng doanh thu, ảnhhưởng rất nhiều đến lợi nhuận thu được. Nguyên nhân dẫn đến chi phí tăng nhưvậy chủ yếu là do chi phí giá vốn hàng hóa cao, chi phí quản lý doanh nghiệpliên tục tăng do công ty qua các năm đều tăng nhân viên và do biến động của thịtrường xăng dầu. Vì công ty bán hàng theo phương thức chuyển hàng nên chi phívận chuyển hàng hoá đem bán do công ty chịu. Sang quí I, II năm 2012, do tìnhGVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 24
 • 39. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Kýhình tiêu thụ khó khăn nên doanh thu giảm dẫn đến chi phí cũng giảm theo. Theobảng 1, ta có chi phí quí I, II năm 2012 giảm 7,2% tương đương số tiền giảm là3.545 triệu đồng. Lợi nhuận Trong hoạt động thương mại dịch vụ, các công ty đều hướng tới mục tiêulợi nhuận đạt được. Nhìn chung qua 3 năm, lợi nhuận của công ty có nhiều biếnđộng, năm 2010 so với năm 2009 tỷ lệ tăng 90,5%, năm 2011 giảm so với năm2010 tỷ lệ giảm còn 76,5%. Mặc dù doanh thu tăng nhanh qua từng năm, hoạtđộng tiêu thụ hàng hóa đang rất khả quan nhưng do tốc độ tăng chi phí trong nămtăng nhanh hơn tốc độ tăng doanh thu nên lợi nhuận thu được không ổn định. Lợi nhuận không ổn định và qua các năm lại có chiều hướng ngày cànggiảm, điều này gây không ít khó khăn cho công ty trong việc điều động vốn cũngnhư chia cổ tức cho các cổ đông. Trước sự phục hồi của nền kinh tế trong nước,năm 2010 lợi nhuận trước thuế của công ty tăng khá cao với 1.225 triệu đồng.Sang năm 2011 lợi nhuận đạt rất thấp chỉ đạt 288 triệu đồng, nguyên do là tìnhhình kinh tế trong nước diễn biến phức tạp dẫn đến chỉ số tiêu dùng giảm, việctiêu thụ hàng hoá càng khó khăn hơn. Tình hình quí I, II năm 2012 cũng khôngkhả quan cho lắm khi lợi nhuận quí I, II năm 2012 chỉ đạt 134 triệu đồng, giảm19,2 %. Điều này cho thấ công ty cần nổ lực hon trong công tác tiêu thụ hànghoá.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 25
 • 40. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký Bảng 1: TÓM TẮT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2009-2011 VÀ QUÍ I, II NĂM 2012 Đơn vị tính: Triệu đồng Chênh lệch Quí I, Quí I, Chênh lệch Chênh lệch I,II 2012/ I,II Năm Năm Năm II II 2010/2009 2011/2010 Chỉ tiêu 2011 2009 2010 2011 năm năm 2011 2012 Số Số Số tiền % % % tiền tiền1. Tổng doanh thu 49.873 64.646 71.880 49.197 45.620 14.774 29,6 7.234 11,2 (3.577) (7,3)Doanh thu thuần về bán hàng vàcung cấp dịch vụ 49.857 64.637 71.879 49.197 45.618 14.780 29,6 7.242 11,2 (3.578) (7,3)Doanh thu hoạt động tài chính và thunhập khác 16 9 1 0 1 (7) (42,1) (9) (93,6) 1 343,52. Tổng chi phí 49.229 63.421 71.592 49.031 45.486 14.192 28,8 8.171 12,9 (3.545) (7,2)Chi phí hoạt động kinh doanh 48.961 62.757 70.202 48.042 44.518 13.796 28,2 7.445 11,9 (3.524) (7,3)Chi phí tài chính và chi phí khác 268 664 1.389 989 968 396 147,7 725 109,2 (21) (2,2)Lợi nhuận 643 1.225 288 166 134 582 90,5 (937) (76,5) (32) (19,2) Nguồn: Bộ phận kế toán 80.000 60.000 Tổng doanh thu 40.000 Tổng chi phí 20.000 Tổng lợi nhuận 0 2009 2010 2011 I, II/ 2011 I, II/ 2012 Biểu đồ 1:Doanh thu, chi phí, lợi nhuận giai đoạn 2009-2011 và quí I, II năm 2012. GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 26
 • 41. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký CHƢƠNG 4 PHÂN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM – DV LÊ KÝ4.1. PHÂN TÍCH TỔNG QUAN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANHCỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM – DV LÊ KÝ TRONG GIAIĐOẠN 2009-2011 VÀ QUÍ I, II NĂM 2012. Công ty TNHH một thành viên TM – DV Lê Ký là doanh nghiệp chuyênphân phối sản phẩm nên luôn tìm kiếm thị trường để tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiênthời gian vừa qua do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế trong nước và thế giới làmcho việc tiêu thụ sản phẩm của công ty không được thuận lợi. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của năm 2009 là 49.865.370 nghìnđồng với mức doanh thu này thì lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của côngty là 643.254 nghìn đồng. Quan sát bảng 2 ta có thể thấy rằng lợi nhuận từ hoạt độngkinh doanh cũng chính là lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận khác không xuất hiệntrong năm 2009 nên không ảnh hưởng gì đến lợi nhuận trước thuế mà chỉ có lợinhuận hoạt động kinh doanh. Trong các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt độngkinh doanh thì chi phí kinh doanh với số tiền 1.298.606 nghìn đồng đã ảnh hưởng rấtnhiều đến lợi nhuận hoạt động kinh doanh. Năm 2009 là năm mà nền kinh tế trongnước gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với các công ty có quy mô vừa và nhỏ.Trước tình hình này, Chính phủ đã ra Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009về trợ giúp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với Nghi định mà trong năm 2009công ty được giảm 30% trên số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Vì thế mànăm 2009, công ty thay vì phải nộp 160.813 nghìn đồng nhưng chỉ nộp 112.569nghìn đồng thuế thu nhập doanh nghiệp. Cũng vì vậy mà lợi nhuận sau thuế củacông ty là 530.684 nghìn đồng. Năm 2010 là năm mà sự hồi phục sau khủng hoảng kinh tế trong nước trởnên nhanh chóng, nhu cầu tiêu dùng của người dân ngày càng cao. Vì vậy mà việctiêu thụ sản phẩm của công ty cũng tăng mạnh. Doanh thu bán hàng và cung cấpdịch vụ tăng từ 49.865.370 nghìn đồng lên 64.636.917 nghìn đồng, tăng 14.771.548GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 27
 • 42. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Kýnghìn đồng với tỷ lệ tăng 29,62%. Doanh thu bán hàng tăng mạnh thì giá vốn cũngtăng theo tương ứng với mức tỷ lệ tăng là 29,65%. Với tình hình kinh doanh củacông ty phát triển rất tốt nên lợi nhuận trước thuế tăng đột biến đạt 1.225.179 nghìnđồng tăng so với năm 2009 lên đến 90,47%. Vì tình hình kinh tế trong năm 2010 cósự phục hồi khá tốt nên trong năm này doanh nghiệp không được giảm trừ thuế thunhập doanh nghiệp. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm là 306.295nghìn đồng, với số tiền thuế này mà lợi sau thuế của công ty chỉ còn 918.884 nghìnđồng. Nền kinh tế chỉ mới phục hồi trong năm 2010, thì sang năm 2011 lại có nhiềusự biến động làm cho việc kinh doanh của công ty lại gặp nhiều khó khăn. Doanhthu bán hàng tuy có tăng nhưng không cao, với số tiền 71.879.220 nghìn đồng thìmức tăng chỉ đạt 11,20% so với năm 2010. Làm cho lợi nhuận gộp về bán hàng chỉđạt 4.332.212 nghìn đồng tăng 4,47%, và lợi nhuận trước thuế giảm 76,37% với sốtiền 288.161 nghìn đồng. Lợi nhuận trước thuế giảm mạnh, một phần cũng là do ảnhhưởng của các loại chi phí trong doanh nghiệp như: giá vốn hàng bán tăng 11,67%;chi phí quản lý kinh doanh tăng 17,12%. Và đặc biệt là chi phí tài chính tăng độtbiến, với số tiền 1.389.366 nghìn đồng thì tỷ lệ tăng là 109,21%. Chi phí tài chínhcũng là chi phí lãi vay, chi phí này tăng là do số tiền vay của công ty vay từ các ngânhàng để thanh toán tiền hàng cho nhà sản xuất tăng mạnh. Năm 2011, một lần nữacông ty được giảm 30% số thuế phải nộp vì thế mà thuế thu nhập công ty phải nộpchỉ còn 50.428 nghìn đồng. Tình hình kinh doanh của công ty sang quí I, II năm 2012 cũng không khảquan lắm. Qua bảng 2 ta có thể thấy được doanh thu bán hàng giảm 7,27% chỉ còn45.618.320 nghìn đồng so với cùng kỳ năm 2011. Việc tiêu thụ hàng hoá khó khăntrong quí I, II năm 2012 đã làm lợi nhuận trước thuế là 134.151 nghìn đồng giảm19,18% so với cùng kỳ năm 2011. Điều này càng thúc đẩy công ty phải cố gắngvượt qua giai đoạn khó khăn khi sắp tới công ty sẽ được sự giúp đỡ từ những chínhsách của Nhà nước của Đảng.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 28
 • 43. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký Bảng 2: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2009 – 2011 VÀ QUÍ I, II NĂM 2012. Đơn vị tính: Nghìn đồng Chênh lệch Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Quí I, II Quí I, II 2010 so với 2009 2011 so với 2011 2012 so với 2011 năm 2011 năm 2012 Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ % Số tiền Tỷ lệ % Số tiền %1. Doanh thu bán hàng vàcung cấp dịch vụ 49.865.370 64.636.917 71.879.220 49.196.662 45.618.320 14.771.548 29,62 7.242.303 11,20 (3.578.342) (7,27)2. Các khoản giảm trừdoanh thu 8.844 - - - - (8.844) (100,00) - 0,00 - 0,003. Doanh thu thuần vềbán hàng và cung cấp DV 49.856.525 64.636.917 71.879.220 49.196.662 45.618.320 14.780.392 29,65 7.242.303 11,20 (3.578.342) (7,27)4. Giá vốn hàng bán 47.662.735 60.489.889 67.547.008 46.045.336 42.777.384 12.827.155 26,91 7.057.119 11,67 (3.267.952) (7,10)5. Lợi nhuận gộp về bánhàng và cung cấp dịch vụ 2.193.791 4.147.028 4.332.212 3.151.326 2.840.936 1.953.237 89,03 185.184 4,47 (310.390) (9,85)6. Doanh thu hoạt độngtài chính 16.159 3.728 602 315 1.395 (12.432) (76,93) (3.126) (83,86) 1.081 343,497. Chi phí tài chính 268.091 664.097 1.389.366 988.971 967.685 396.006 147,71 725.270 109,21 (21.286) (2,15)Trong đó: chi phí lãi vay 268.091 664.097 1.389.366 988.971 967.685 396.006 147,71 725.270 109,21 (21.286) (2,15)8. Chi phí quản lý DN 1.298.606 2.267.101 2.655.286 1.996.690 1.740.496 968.496 74,58 388.185 17,12 (256.194) (12,83)9. Lợi nhuận thuần từhoạt động kinh doanh 643.254 1.219.557 288.161 165.980 134.151 576.304 89,59 (931.396) (76,37) (31.829) (19,18)10. Thu nhập khác - 5.621 - - - 5.621 0,00 (5.621) (100,00) - 0,0011. Chi phí khác - - - - - - 0,00 - 0,00 - 0,0012. Lợi nhuận khác - 5.621 - - - 5.621 0,00 (5.621) (100,00) - 0,0013. Tổng lợi nhuận kếtoán trước thuế 643.254 1.225.179 288.161 165.980 134.151 581.925 90,47 (937.018) (76,48) (31.829) (19,18)14. Chi phí thuế TNDNhiện hành 112.569 306.295 50.428 41.495 33.538 193.725 172,09 (255.867) (83,54) (7.957) (19,18)15. Lợi nhuận sau thuếTNDN 530.684 918.884 237.733 124.485 100.613 388.200 73,15 (681.151) (74,13) (23.872) (19,18) Nguồn: bộ phận kế toán GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 29
 • 44. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU 4.2.1. Phân tích tổng doanh thu Doanh thu đạt được trong ba năm luôn tăng và có nhiều thay đổi lớn.Doanh thu từ hoạt động kinh doanh luôn là doanh thu chủ yếu của công ty. Sựbiến động của doanh thu này cũng thể hiện sự biến động của tổng doanh thu. Năm 2009, công ty chỉ có hai khoảng doanh thu đó là doanh thu từ hoạtđộng bán hàng và cung cấp dịch vụ và doanh thu tài chính. Ta có thể thấy, doanhthu tài chính chỉ chiếm phần nhỏ trong tổng doanh thu. Cụ thể với số tiền 16.159nghìn đồng thì doanh thu tài chính chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng doanh thu,còn lại là doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ với 49.865.370 nghìn đồng. Năm 2010, tổng doanh thu của công ty tăng 14.764.737 nghìn đồng với tỷlệ 29,60% so với năm 2009. Trong đó thì doanh thu từ bán hàng tăng cao hơn hếtvới số tiền 64.636.917 nghìn đồng tăng 14.771,548 nghìn đồng so với năm 2009.Nhưng doanh thu tài chính lại giảm rất nhiều, giảm 12.432 nghìn đồng. Đặc biệttrong năm 2010 lại có thu nhập khác trong khi năm 2009 và năm 2011 không có.Với số tiền 5.621nghìn đồng từ thu nhập khác đã góp phần làm cho tổng doanhthu năm 2010 tăng mạnh so với năm 2009. Năm 2011, tổng doanh thu tăng 7.233.556 nghìn đồng so với 2010. tổngdoanh thu tăng chủ yếu phụ thuộc vào doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịchvụ. doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2011 tăng 7.242.303 nghìnđồng tăng 11,20% so với năm 2010. Doanh thu tài chính năm 2011 tiếp tục giảm3.126 nghìn đồng còn 602 nghìn đồng. Sang quí I, II năm 2012 thì tổng doanh thu tiếp tục giảm 3.577.261 nghìnđồng tương ứng với giảm 7,27% so với cùng kỳ năm 2011. Tuy quí I, II năm2012 có tổng doanh thu giảm nhưng doanh thu tài chính quí I, II năm 2012 lạităng rất nhiều so với cùng kỳ năm 2011. Cụ thể năm 2011 doanh thu tài chính là315 nghìn đồng thì sang quí I, II năm 2012 doanh thu tài chính tăng lên 1.395nghìn đồng tăng 1.081 nghìn đồng với tỷ lệ tăng là 343,49% so với quí I, II năm2011. doanh thu tài chính tăng mạnh nhưng doanh thu từ bán hàng và cung cấpdịch vụ lại giảm 3.578..342 nghìn đồng. Điều này cho thấy việc tiêu thụ hàng hoácủa công ty đã giảm sút. Công ty cần có biện pháp khắc phụcGVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 30
 • 45. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký Bảng 3: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG DOANH THU GIAI ĐOẠN 2009 – 2011 VÀ QUÍ I, II NĂM 2012 Đơn vị tính: Nghìn đồng Chênh lệch I,II/2012 so Quí I, II Quí I, II 2010 so với 2009 2011 so với 2011 Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 với I, II/2011 năm 2011 năm 2012 Tỷ lệ Tỷ lệ Số tiền Số tiền Tỷ lệ % Số tiền % %Doanh thu bán hàngvà cung cấp dịch vụ 49.865.370 64.636.917 71.879.220 49.196.662 45.618.320 14.771.548 29,62 7.242.303 11,20 (3.578.342) (7,27)Doanh thu sản phẩmChinsu 40.889.603 51.063.165 48.159.078 31.977.830 34.669.923 10.173.562 24,88 (2.904.087) (5,69) 2.692.093 8,42Doanh thu sản phẩmThiên Long 8.477.113 12.281.014 13.657.052 8.855.399 6.842.748 3.803.901 44,87 1.376.038 11,20 (2.012.651) (22,73)Doanh thu sản phẩmkhác 498.654 1.292.738 10.063.091 8.363.433 4.105.649 794.085 159,25 8.770.353 678,43 (4.257.784) (50,91)Doanh thu hoạt độngtài chính 16.159 3.728 602 315 1.395 (12.432) (76,93) (3.126) (83,86) 1.081 343,49Doanh thu khác - 5.621 - - - 5.621 0,00 (5.621) (100,00) - 0,00Tổng cộng 49.881.529 64.646.266 71.879.822 49.196.977 45.619.716 14.764.737 29,60 7.233.556 11,19 (3.577.261) (7,27) Nguồn : bộ phận kế toán 80.000.000 60.000.000 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 40.000.000 Doanh thu tài chính 20.000.000 Doanh thu khác 0 2009 2010 2011 quí I, II/2011 quí I, II/2012 Biểu đồ 2: Doanh thu của công ty qua giai đoạn 2009 – 2011 và quí I, II năm 2012 GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 31
 • 46. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký 4.2.2. Phân tích doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 4.2.2.1 Phân tích doanh thu nhóm hàng Chinsu: Nhóm hàng Chinsu có thể nói là nhóm hàng chủ lực của công ty vì côngty đã phân phối nhóm hàng này nhiều năm liền. Vì vậy mà doanh thu bán hàng từnhóm hàng Chinsu luôn cao hơn nhóm hàng Thiên Long và nhóm hàng khác.Hiện nay công ty phân phối chủ yếu các mặt hàng nước chấm, mì ăn liền vàVinacafe. Các mặt hàng này được chia theo từng nhóm nhân viên bán hàng.Nhân viên bán hàng của nhóm hàng Chinsu được chia ra 3 nhóm, đó là: nhómFood 1, nhóm Food 2 và nhóm Food 3. Nhóm Food 1 bán nước chấm gồm cónước tương, nước mắm… Nhóm Food 2 bán mì ăn liền như mì Tiến Vua, mìKokomi, mì Yoshi,… Nhóm Food 3 bán Vinacafe như café hoà tan, café rang,ngũ cốc… Riêng nhóm Food 3 chỉ mới hình thành vào năm 2011. Năm 2010, doanh thu bán hàng của nhóm hàng Chinsu tăng khá mạnh.Do năm 2010 là năm nền kinh tế có bước chuyển mình khá mạnh nên nhu cầutiêu dùng cao, công ty tiêu thụ được khá nhiều hàng hoá. Với 51.063.165 nghìnđồng thì doanh thu năm 2010 tăng 24,88% tương ứng với 10.173.562 nghìnđồng. Trong đó doanh thu mặt hàng nước tương có số tiền doanh thu lớn hơn cảvới 30.127.267 nghìn đồng tăng 9,97% so với năm 2009. Tuy nhiên mặt hàng cómức tăng cao nhất đó là nước mắm. Doanh thu nước mắm tăng từ 6.133.440nghìn đồng lên 10.212.663 nghìn đồng tăng 66,51%. Sau nước mắm có mức tăngcao kế là Mì ăn liền với mức chênh lệch 45,69%. Năm 2011, do thị trường tiêu thụ giảm nên doanh thu trong nhóm hàngnày chỉ đạt 48.159.078 nghìn đồng giảm 2.904.087 nghìn đồng so với năm 2010.Trong đó mặt hàng giảm mạnh nhất là nước tương giảm 5.566.138 nghìn đồng,kế đến là nước mắm với số tiền 8.187.043 nghìn đồng giảm 2.025.590 nghìnđồng. Trong khi đó mì các loại lại tăng 3.724.459 nghìn đồng với tỷ lệ tăng là34,73%. Trong 2011 cũng là năm mà công ty nhận phân phối thêm Vinacafe.Công ty phải phân phối thêm mặt hàng Vinacafe là do tập đoàn Masan đã nắmgiữ hơn 40% cổ phần của Vinacafe. Nên việc đưa Vinacafe vào nhóm hàngChinsu và việc công ty phân phối Vina là lẽ đương nhiên. Với số tiền 963.182nghìn đồng từ doanh thu bán Vinacafe đã góp phần vào sự hình thành doanh thucủa công ty năm 2011.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 32
 • 47. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký Bước qua quí I, II năm 2012, doanh thu từ nhóm hàng Chinsu có tăng sovới cùng kỳ năm 2011, nhưng độ tăng không cao. Doanh thu từ nhóm hàngChinsu của quí I, II năm 2012 là 34.669.923 nghìn đồng tăng 2.692.093 nghìnđồng. Trong quí I, II năm 2012, thì doanh thu mặt hàng nước tương và Vinacafetăng lần lượt 17,27% với 2.705.992 nghìn đồng và 101,35% với 2.268.642 nghìnđồng so với quí I, II năm 2011. Bên cạnh đó thì mặt hàng nước mắm và mì lạigiảm nhưng mức độ giảm không cao lắm. Doanh thu nước mắm giảm 20,11%,doanh thu mì giảm 13,27%. Công ty cần chú trọng nhiều hơn với mặt hàng nướcmắm và mì.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 33
 • 48. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký BẢNG 4: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG DOANH THU MẶT HÀNG CHINSU GIAI ĐOẠN 2009- 2011 VÀ QUÍ I, II NĂM 2012. Đơn vị tính: Nghìn đồng Chênh lệch Quí I, Quí I, 2010 so với 2009 2011 so với 2011 2012 so với 2011 Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 II/ 2011 II/ 2012 Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ Số tiền Số tiền Số tiền % % %Nước mắm 6.133.440 10.212.633 8.187.043 6.075.788 4.853.789 4.079.193 66,51 (2.025.590) (19,83) (1.221.998) (20,11)Nước tương 27.396.034 30.127.267 24.561.130 15.669.137 18.375.059 2.731.233 9,97 (5.566.138) (18,48) 2.705.922 17,27Mì các loại 7.360.129 10.723.265 14.447.723 7.994.458 6.933.985 3.363.136 45,69 3.724.459 34,73 (1.060.473) (13,27)Café 963.182 2.238.448 4.507.090 0 0,00 963.182 0,00 2.268.642 101,35 Tổng cộng 40.889.603 51.063.165 48.159.078 31.977.830 34.669.923 10.173.562 24,88 (2.904.087) (5,69) 2.692.093 8,42 Nguồn : Bộ phận kế toán GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 34
 • 49. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký 4.2.2.2 Phân tích doanh thu nhóm hàng Thiên Long và các nhóm hàngkhác: Doanh thu hoạt động bán hàng từ nhóm hàng Chinsu là chính thì nhómhàng Thiên Long và các nhóm hàng khác cũng có sức ảnh hưởng không kém.Trong hai nhóm hàng còn lại thì nhóm hàng Thiên Long có doanh thu cao hơn.Mặt hàng Thiên Long có rất nhiều nhưng tiêu thụ nhiều nhất là viết, keo, và tậptrắng. Năm 2010 doanh thu từ nhóm hàng Thiên Long tăng mạnh, tăng3.803.901 nghìn đồng. Trong nhóm hành này thì mặt hàng viết tăng cao nhất, khidoanh thu tăng 2.723.582 nghìn đồng, tương đương 65,57 % so với năm 2009.Kế đến là mặt hàng tập trắng với mức tăng 1.065.092 nghìn đồng với 44,87 %.Cuối cùng là mặt hàng keo chỉ tăng 15.226 nghìn đồng. Bên cạnh đó thì doanhthu từ nhóm khác tăng cũng khá cao. Có thể nói nhóm hàng này có tỷ lệ tăng caohơn tỷ lệ tăng của nhóm hàng Thiên Long. Với số tiền 1.292.738 nghìn đồng thìtỷ lệ tăng là 159,25% trong khi đó tỳ lệ của Thiên Long là 44,87%. Năm 2011, tổng doanh thu từ hai nhóm hàng này tăng 10.146.391 nghìnđồng tương đương 74,75 % . Trong nhóm hàng Thiên Long, thì doanh thu mặthàng viết giảm 595.124 nghìn đồng so với năm 2010. Nhưng doanh thu từ mặthàng keo và tập lại tăng nhẹ lần lượt 1.039.589 nghìn đồng và 931.573 nghìnđồng. Nhìn bảng 5 ta thấy rõ ràng nhóm hàng khác năm 2011 tăng đột biến với8.770.353 nghìn đồng tương ứng với 678,43%. Sang quí I, II năm 2012 thì doanh thu từ hai nhóm hàng này giảm6.270.435 nghìn đồng giảm tương đương 36,42%. Hầu hết cả hai nhóm hàng trênđều giảm trong đó nhóm hàng khác giảm mạnh nhất với tỷ lệ giảm là 50,91% là4.257.784 nghìn đồng. Trong nhóm hàng Thiên Long thì viết và tập là hai mặthàng giảm mạnh với số tiền giảm lần lượt còn 3.489.801 nghìn đồng và2.052.824 nghìn đồng. .GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 35
 • 50. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký BẢNG 5: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG DOANH THU NHÓM HÀNG THIÊN LONG VÀ NHÓM HÀNG KHÁC GIAI ĐOẠN 2009 – 2011 VÀ QUÍ I, II NĂM 2012. Đơn vị tính : Nghìn đồng Chênh lệch Năm Quí I, II Quí I, II 2010 so với 2009 2011 so với 2010 2012 so với 2011 Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 2009 năm 2011 năm 2012 Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ Số tiền Số tiền Số tiền % % %Thiên Long 8.477.113 12.281.014 13.657.052 8.855.399 6.842.748 3.803.901 44,87 1.376.038 11,20 (2.012.651) (22,73)Viết các loại 4.153.785 6.877.368 6.282.244 4.250.592 3.489.801 2.723.582 65,57 (595.124) (8,65) (760.790) (17,90)Keo dán 1.949.736 1.964.962 3.004.551 1.859.634 1.300.122 15.226 0,78 1.039.589 52,91 (559.512) (30,09)Tập 2.373.592 3.438.684 4.370.257 2.745.174 2.052.824 1.065.092 44,87 931.573 27,09 (692.349) (25,22)Nhóm hàng khác 498.654 1.292.738 10.063.091 8.363.433 4.105.649 794.084 159,25 8.770.353 678,43 (4.257.784) (50,91) Tổng cộng 8.975.767 13.573.752 23.720.143 17.218.832 10.948.397 4.597.985 51,23 10.146.391 74,75 (6.270.435) (36,42) Nguồn: Bộ phận kế toán GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 36
 • 51. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký 4.2.3. Phân tích doanh thu tài chính và thu nhập khác Doanh thu tài chính của công ty chủ yếu là lãi do tiền gửi thanh toán, quabảng 6 ta thấy tiền gửi thanh toán của công ty qua các năm có sự luân chuyểnnhanh hơn nên lượng tiền lãi giảm dần. Năm 2009, doanh thu thu được là 16.159nghìn đồng, sang năm 2010 doanh thu đã giảm xuống còn 3.728 nghìn đồng,giảm 77%, giảm tương đương 12.432 nghìn đồng. Sang năm 2011 doanh thu từhoạt động tài chính tiếp tục giảm mạnh, giảm còn 602 nghìn đồng, so với năm2010 thì tỷ lệ giảm là 84%. Nhưng đến quí I, II năm 2012 thì doanh thu tàichính lại tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2011 là 1.081 nghìn đồng ứng với tỷ lệtăng là 343 %. Do công ty thuộc loại doanh nghiệp vừa và nhỏ cộng thêm công ty chỉphân phối hàng hoá chứ không sản xuất nên thu nhập khác rất hiếm phát sinh.Duy chỉ có năm 2010 là có phát sinh 5.621 nghìn đồng. Việc doanh thu khác phátsinh trong năm 2010 đã góp làm tăng tổng doanh thu của năm 2010 so với năm2009. Vói việc năm 2010 phát sinh doanh thu khác cũng cho thấy doanh thu khácnăm 2010 tăng so với năm 2009. Và đến năm 2011 thì doanh thu này không cónên có thể nói là giảm so với 2010. Đến quí I, II năm 2012 doanh thu khác cũngkhông phát sinh.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 37
 • 52. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký BẢNG 6: BẢNG PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG DOANH THU TÀI CHÍNH VÀ THU NHẬP KHÁC GIAI ĐOẠN 2009 – 2011 VÀ QUÍ I, II NĂM 2012. Đơn vị tính: Nghìn đồng Chênh lệch Quí I, II Quí I, II 2012 so với Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 năm 2010 so với 2009 2011 so với 2011 năm/2011 2011 2012 Số tiền % Số tiền % Số tiền %Lãi tiền gửi 16.159 3.728 602 315 1.395 (12.432) (77) (3.126) (84) 1.081 343Thu nhập khác - 5.621 - - - 5.621 - (5.621) (100) - -Tổng doanh thu tài chính 16.159 3.728 602 315 1.395 (12.432) (77) (3.126) (84) 1.081 343Tổng thu nhập khác - 5.621 - - - 5.621 - (5.621) (100) - - Nguồn: Bộ phận kế toán GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 38
 • 53. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHI PHÍ 4.3.1. Phân tích tổng chi phí Tổng chi phí của công ty năm 2009 là 49.229.431 nghìn đồng, trong đóchi phí tài chính với số tiền 268.091 chiếm một phần nhỏ trong tổng chi phí củacông ty. Với số tiền 47.662.735 nghìn đồng thì chi phí giá vốn hàng bán chiếmnhiều nhất trong tổng chi phí của công ty. Kế đến là chi phí quản lý doanh nghiệpvới số tiền 1.298.606 nghìn đồng. Vì doanh thu bán hàng của công ty là doanh thu chính trong hoạt độngkinh doanh nên chi phí giá vốn có số tền cao nhất trong tổng chi phí là lẽ đươngnhiên. Chi phí tài chính của công ty chủ yếu là chi phí lãi tiền vay. Chi phí tàichính của công ty có mức cao như thế là do nguồn vốn của công ty không đủ đểthanh toán cho nhà sản xuất. Nên công ty phải vay tiền của các ngân hàng đểthanh toán cho nhà sản xuất. Do năm 2010, công ty có doanh thu hoạt động kinh doanh tăng cao so vớinăm 2009 nên kéo theo chi phí tăng cao là điều dễ hiểu. Với tổng chi phí năm2010 là 63.421.088 nghìn đồng, tăng 28,83% tương ứng với 14.191.657 nghìnđồng. Trong tổng chi phí năm 2010, ta thấy chi phí tài chính là chi phí có mứctăng cao nhất với tỷ lệ tăng 147,71% thì chi phí tài chính có mức tiền tăng là396.006 nghìn đồng. Chi phí tài chính có mức tăng cao như vậy là do doanh thubán hàng tăng cao, công ty phải vay ngân hàng để thanh toán cho nhà sản xuất.chi phí tài chính có mức tăng cao trong tổng chi phí nhưng chi phí giá vốn hàngbán lại là chi phí có số tiền tăng nhiều nhất trong tổng chi phí. Chi phí giá vốnhàng bán năm 2010 tăng 12.817.155 nghìn đồng so với năm 2009. Với mức tăng74,58%, chi phí quản lý doanh nghiệp có mức tăng cao thứ hai sau chí phí tàichính với số tiền 2.267.101 nghìn đồng năm 2010 tăng 968.496 nghìn đồng sovới năm 2009. Tiếp tục trong năm 2011, chi phí tài chính vẫn là chi phí có mức tăng caonhất trong tổng chi phí năm 2011. Với mức tăng 109,21%, chi phí tài chính năm2011 tăng 725.270 nghìn đồng so với năm 2010. Kế đến là chi phí quản lý doanhnghiệp với số tiền 2.655.286 nghìn đồng tăng 17,12% tương ứng với số tiền388.185 nghìn đồng. Chi phí giá vốn là chi phí có mức tăng thấp trong tổng chiGVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 39
 • 54. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Kýphí nhưng lại là chi phí có số tiền tăng cao nhất với số tiền 67.547.008 nghìnđồng tăng 7.057.119 nghìn đồng so với năm 2010. Quí I, II năm 2012, do tình hình kinh tế khó khăn nên doanh thu bán hànggiảm nhiều so với cùng kỳ năm 2011. Vì thế mà chi phí của công ty trong quí I,IInăm 2012 cũng giảm theo. Quí I, II năm 2012 có tổng chi phí là 45.030.997nghìn đồng giảm 7,23%. Trong đó chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhiều nhấtvới mức 12,83% làm cho chi phí quản lý doanh nghiệp quí I, II năm 2012 giảmxuống còn 1.740.496 nghìn đồng so với quí I, II năm 2011 là 1.996.690 nghìnđồng. Chi phí tài chính có tỷ lệ giảm ít nhất trong tổng chí phí với mức giảm2,12% thì chi phí tài chính giảm 21.286 nghìn đồng so với quí I, II năm 2011.Quí I, II năm 2012, với số tiền 42.777.384 nghìn đồng thì chi phí giá vốn hàngbán của công ty là chi phí có số tiền giảm mạnh trong tổng chi phí, giảm3.267.952 nghìn đồng so với quí I, II năm 2011. Qua phân tích tổng chi phí của công ty, ta thấy chi phí tăng hay giảm phụthuộc rất nhiều vào thị trường tiêu thụ. Trong năm 2010, công ty tiêu thụ đượcnhiều hàng hoá thì chi phí cũng tăng theo mức tiêu thụ đó. Còn trong quí I, IInăm 2012, thị trường tiêu thụ của công ty giảm mạnh nên chi phí của công tycũng giảm. .GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 40
 • 55. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký Bảng 7: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG TỔNG CHI PHÍ CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2009 – 2011 VÀ QUÍ I, II NĂM 2012 Đơn vị tính: Nghìn đồng Chênh lệch Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 I, II/2011 I, II/ 2012 2010/2009 2011/2010 2012/2011 Số tiền % Số tiền % Số tiền %1.Giá vốn hàngbán 47.662.735 60.489.889 67.547.008 46.045.336 42.777.384 12.827.155 26,91 7.057.119 11,67 (3.267.952) (7,10)2.Chi phí tài chính 268.091 664.097 1.389.366 988.971 967.685 396.006 147,71 725.270 109,21 (21.286) (2,15)3.Chi phí quản lýdoanh nghiệp 1.298.606 2.267.101 2.655.286 1.996.690 1.740.496 968.496 74,58 388.185 17,12 (256.194) (12,83)Tổng chi phí 49.229.431 63.421.088 71.591.661 49.030.997 45.485.565 14.191.657 28,83 8.170.574 12,88 (3.545.432) (7,23) Nguồn: Bộ phận kế toán 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 Giá vốn hàng bán 30.000.000 Chi phí tài chính 20.000.000 Chi phí quản lý doanh nghiệp 10.000.000 0 2009 2010 2011 quí I, II/2011 quí I, II/2012 Biểu đồ 3: chi phí của công ty qua giai đoạn 2009 – 2011 và quí I, II năm 2012 GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 41
 • 56. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký 4.3.2. Phân tích chi phí giá vốn hàng bán Trong tổng chi phí của công ty thì gá vốn hàng bán luôn là chi phí có sốtiền cao nhất, còn trong chi phí giá vốn hàng bán thì chi phí giá vốn của nhómhàng Chinsu chiếm phần lớn trong chi phí giá vốn. Đứng sau nhóm hàng Chinsulà nhóm hàng Thiên Long và cuối cùng là nhóm hàng khác. Với tỷ lệ tăng 23,74%, chi phí giá vốn nhóm hàng Chinsu trong năm 2010có số tiền cao nhất trong ba năm. Với chi phí giá vốn nhóm hàng Chinsu năm2010 là 47.182.114 nghìn đồng thì mức tăng là 9.051.926 nghìn đồng so với chiphí giá vốn năm 2009. chi phí giá vốn năm 2010 tăng cao nhưng sang năm 2011chi phí này giảm 2.601.088 nghìn đồng còn 44.581.026 nghìn đồng. Điều nàycho thấy nhóm hàng Chinsu năm 2011 có sức tiêu thụ giảm so với năm 2010.sang quí I, II năm 2012, tình hình tiêu thụ nhóm hàng Chinsu có bước khả quankhi giá vốn nhóm hàng này tăng 7,20% với số tiền 32.083.038 nghìn đồng tăng2.153.570 nghìn đồng so với cùng kỳ năm 2011. Tình hình tiêu thụ nhóm hàng Thiên Long đều tăng qua ba năm kéo theochi phí giá vốn nhóm hàng này tăng. Cụ thể năm 2010, Với số tiền 10.888.180nghìn đồng tăng 3.262.143 nghìn đồng so với 7.626.038 nghìn đồng năm 2009.Năm 2011, chi phí giá vốn nhóm hàng Thiên Long tăng nhưng không cao bằngmức năm 2010. chi phí giá vốn nhóm hàng Thiên Long trong năm 2011 là11.482.991 nghìn đồng tăng 5,46% so với năm 2010. Trong quí I, II năm 2012,chi phí giá vốn nhóm hành Thiên Long này giảm 1.411.100 nghìn đồng tươngứng 18,03% so với quí I, II năm 2011. Năm 2009, ngoài nhóm hàng Chinsu và Thiên Long, công ty còn nhậnphân phối thêm sản phẩm dầu ăn. Nên năm 2009 chi phí giá vốn nhóm hàng kháclà 1.906.509 nghìn đồng. Nhận thấy mức tiêu thụ của dầu ăn không cao, sảnphẩm không được người tiêu dùng tin dùng nên công ty đã không còn phân phốidầu ăn nữa. Mà thay vào đó công ty nhận lời phân phối sữa bột Nuti. Với sảnphẩm sữa bột Nuti thì chi phí giá vốn tăng 2.419.596 nghìn đồng tăng 513.086nghìn đồng so với năm 2009. Sang năm 2011, do sức tiêu thụ của sữa bột Nutikhông cao công với việc giá thành sản phẩm cao nên công ty đã từ chối tiếp tụcphân phối sản phẩm sữa bột Nuti. Từ chối phân phối sản phẩm sữa bột Nuti,công ty chuyển sang phân phối đường Biên Hoà. Với việc tiêu thụ sản phẩm mớiGVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 42
 • 57. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Kýđã làm cho chi phí giá vốn tăng rất cao với số tiền 11.482.991 nghìn đồng tăng9.063.396 nghìn đồng tương ứng 374,58%. Vì vậy mà công ty tiếp tục phân phốisản phẩm trong năm 2012. Nhưng sản phẩm này chỉ được phân phối đến hết quíII năm 2012 vì qua quí I, II năm 2012 mức tiêu thụ đã giảm khá rõ. Mức tiêu thụgiảm làm chi phí giá vốn giảm còn 4.277.738 nghìn đồng so với quí I, II năm2011 là 8.288.160 nghìn đồng.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 43
 • 58. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký BẢNG 8: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ GIÁ VỐN HÀNG BÁN CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2009 - 2011 VÀ QUÍ I, II NĂM 2012. Đơn vị tính : Nghìn đồng Chênh lệch Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 I, II/2011 I, II/ 2012 2010/2009 2011/2010 2012/2011 Số tiền % Số tiền % Số tiền %1.Giá vốn hàngbán 47.662.735 60.489.889 67.547.008 46.045.336 42.777.384 12.827.155 26,91 7.057.119 11,67 (3.267.952) (7,10)Giá vốn nhómhàng Chinsu 38.130.188 47.182.114 44.581.026 29.929.468 32.083.038 9.051.926 23,74 (2.601.088) (5,51) 2.153.570 7,20Giá vốn nhómhàng Thiên Long 7.626.038 10.888.180 11.482.991 7.827.707 6.416.608 3.262.143 42,78 594.811 5,46 (1.411.100) (18,03)Giá vốn nhómhàng khác 1.906.509 2.419.596 11.482.991 8.288.160 4.277.738 513.086 26,91 9.063.396 374,58 (4.010.422) (48,39) Nguồn : Bộ phận kế toán 50.000.000 40.000.000 30.000.000 Chinsu Thiên Long 20.000.000 Khác 10.000.000 0 2009 2010 2011 quí I, II/2011 quí I, II/2012 Biểu đồ 4: chi phí giá vốn hàng bán của từng mặt hàng qua giai đoạn 2009 – 2011 và quí I, II năm 2012 GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 44
 • 59. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký 4.3.3. Phân tích chi phí quản lý doanh nghiệp Trong chi phí quản lý doanh nghiệp, công ty chia ra 2 loại chi phí đó là chiphí quản lý kinh doanh và chi phí quản lý doanh nghiệp. Vì là công ty thươngmại dịch vụ, chuyên cung cấp hàng hoá nên chi phí quản lý kinh doanh luônchiếm phầm lớn trong tổng chi phí quản lý kinh doanh của công ty. Quan sát bảng 9 ta thấy chi phí quản lý kinh doanh luôn chiếm phần lớntrong tổng chi phí quản lý doanh nghiệp. Theo đó năm 2009, chi phí quản lýkinh doanh là 960.968 nghìn đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp là 337.637nghìn đồng. Năm 2010, tổng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh với 2.267.101nghìn đồng tăng 968.496 nghìn đồng tương ứng tỷ lệ tăng là 74,58%. Trong đóchi phí quản lý kinh doanh với số tiền 1.745.668 nghìn đồng tăng 784.700 nghìnso với năm 2009. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng, với mức tăng 54,44%thì chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên 521.433 nghìn đồng. Năm 2011, tổng chi phí quản lý doanh nghiệp tiếp tục tăng với số tiền2.655.286 nghìn đồng tăng 17,12%. Chi phí quản lý doanh nghiệp có mức tăngcao hơn chi phí quản lý kinh doanh. Với số tiền 823.139 nghìn đồng thì chi phíquản lý doanh nghiệp tăng 301.705 nghìn đồng tương ứng với tỷ lệ tăng là57,86%. Chi phí quản lý kinh doanh tăng thấp với 4,95% tương ứng số tiền86.479 nghìn đồng. Sang quí I, II năm 2012, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 12,83% tươngứng 256.194 nghìn đồng. Chi phí quản lý kinh doanh và quản lý doanh nghiệpcũng giảm theo. Trong đó chi phí quản lý kinh doanh giảm mạnh với số tiền1.374.992 nghìn đồng thì chi phí này giảm 242.327 nghìn đồng tương ứng giảm14,98%. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 3,66% tương ứng số tiền giảm13.867 nghìn đồng.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 45
 • 60. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký BẢNG 9 : PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP QUA NĂM 2009, 2010, 2011 VÀ QUÍ I, II NĂM 2012. Đơn vị tính: Nghìn đồng Chênh lệch Năm Năm Năm 2010 so với Chỉ tiêu I, II/2011 I,II/2012 2011 so với 2010 2012 so với 2011 2009 2010 2011 2009 Số tiền % Số tiền % Số tiền %Chi phí quản lý kinh doanh 960.968 1.745.668 1.832.148 1.617.319 1.374.992 784.700 81,66 86.479 4,95 (242.327) (14,98)Chi phí quản lý doanhnghiệp 337.637 521.433 823.139 379.371 365.504 183.796 54,44 301.705 57,86 (13.867) (3,66)Tổng cộng 1.298.606 2.267.101 2.655.286 1.996.690 1.740.496 968.496 74,58 388.185 17,12 (256.194) (12,83) Nguồn : Bộ phận kế toán GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 46
 • 61. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký4.3.4. Phân tích chi phí tài chính Nhìn chung chi phí tài chính qua các năm điều tăng mà chi phí này chủyếu là chi phí lãi vay của các khoản vay. Các khoản vay này luôn tăng qua cácnăm nên chi phí lãi vay cũng tăng theo. Nguyên nhân là do nhu cầu tiêu dùngtăng nên năm 2011 công ty đã mở rộng kho để chứa hàng hoá. Nhưng với số vốnlưu động hiện có thì công ty không đủ điều kiện để làm nên đã vay của ngânhàng. Năm 2010 chi phí tài chính tăng 396.006 nghìn đồng so với năm 2009.Làm cho tổng chi phí tăng 147,71 % so với năm 2009. Năm 2011 do phải vaythêm vốn để sữa chữa kho nên chi phí tài chính tăng cao nhất vào năm 2011 vớisố tiền 1.389.366 nghìn đồng thì năm 2011 tăng 725.270 nghìn đồng nhưng tỷ lệtăng chỉ 109,21% so với năm 2010. Sang quí I, II năm 2012 thì chi phí này cóphần giảm so với cùng kỳ năm 2011. Với số tiền 967.685 nghìn đồng vào quí I,II năm 2012, ta thấy chi phí đã giảm 21.286 nghìn đồng tương ứng với tỷ lệ giảm2,15%. Điều này cho thấy sang năm 2012 công ty đã giảm bới các khoản vay sovới các năm trước.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 47
 • 62. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký BẢNG 10: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ TÀI CHÍNH QUA NĂM 2009, 2010, 2011 VÀ QUÍ I, II NĂM 2012. Đơn vị tính: Nghìn đồng Chênh lệch Năm Năm Năm I, 2012 so với Chỉ tiêu I, II /2012 2010 so với 2009 2011 so với 2010 2009 2010 2011 II/2011 2011 Số tiền % Số tiền % Số tiền %Chi phí lãi vay 268.091 664.097 1.389.366 988.971 967.685 396.006 147,71 725.270 109,21 (21.286) (2,15)Tổng chi phí 268.091 664.097 1.389.366 988.971 967.685 396.006 147,71 725.270 109,21 (21.286) (2,15) Nguồn: Bộ phận kế toánGVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 48
 • 63. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký4.4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN Lợi nhuận là kết quả cuối cùng mà doanh nghiệp luôn mong đợi từ cáchoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kỳ mang lại bao gồm lợinhuận từ hoạt động kinh doanh và lợi nhuận khác. Lợi nhuận giữ vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanhnghiệp, là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp tồn tại và phát triển, là chỉ tiêu cơbản để đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Mục đích của việc phân tích lợi nhuận là đánh giá được mức độ hoạt độngkinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó tìm ra những nhân tố ảnh hưởng, nhữngnguyên nhân gây khó khăn, hay là những yếu tố mang lại thuận lợi cho quá trìnhhoạt động của công ty. Qua đó, tìm ra giải pháp để khắc phục những vấn đề còntồn đọng nhằm nâng cao mức lợi nhuận trong kỳ kinh doanh tiếp theo. 4.4.1. Phân tích tổng lợi nhuận Qua 3 năm ta thấy lợi nhuận của công ty biến động bất thường, lúc thì quácao lúc thì giảm mạnh. Nếu ta so sánh lợi nhuận của các năm thì nhận thấy lợinhuận năm 2010 có phần tăng cao so với các năm 2009, 2011. Vì trong năm2010, nhu cầu tiêu dùng tăng cao nên tốc độ tăng doanh thu rất cao và tốc độ tăngchi phí tăng thấp so với doanh thu nên lợi nhuận 2010 tăng 73,15 % so với năm2009. Năm 2011 lợi nhuận của công ty giảm còn (74,13) % so với năm 2010, nógiảm hơn năm 2010 là do tốc độ tăng chi phí năm 2011 tăng nhanh hơn tốc độtăng doanh thu năm 2011 nên dẫn đến lợi nhuận năm 2011 giảm khá mạnh. Lợinhuận năm 2011 cũng là lợi nhuận thấp nhất qua 3 năm 2009, 2010 và 2011. Sang quí I, II năm 2012, lợi nhuận của công ty cũng không tăng mà cóphần giảm hơn khi so sánh với cùng kỳ năm 2011. Lợi nhuận quí I, II năm 2012giảm còn (19,18) % so với quí I, II năm 2011. Tóm lại, trong hoạt động kinh doanh, các công ty đều hướng tới mục tiêulợi nhuận đạt được. Nhìn chung qua 3 năm, lợi nhuận của công ty đều tăng nhưngvới tốc độ không đều nhau. Do tốc độ tăng chi phí trong năm luôn biến động vìảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế nên hoạt đông kinh doanh không đượcthuận lợi dẫn đến lợi nhuận không ổn định.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 49
 • 64. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký Bảng 11: BẢNG PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN TRƢỚC THUẾ CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2009 – 2011 VÀ QUÍ I, II NĂM 2012 Đơn vị tính: Nghìn đồng Chênh lệch 10/09 Chênh lệch 11/10 Chênh lệch 12/11 Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 I,II/2011 I,II/2012 Mức % Mức % Mức %Tổng doanh thu 49.872.685 64.646.266 71.879.822 49.196.977 45.619.716 14.773.582 29,62 7.233.556 11,19 (3.577.261) (7,27)Tổng chi phí 49.342.001 63.727.382 71.642.089 49.072.492 45.519.102 14.385.382 29,15 7.914.707 12,42 (3.553.390) (7,24)Tổng lợi nhuận 530.684 918.884 237.733 124.485 100.613 388.200 73,15 (681.151) (74,13) (23.872) (19,18) Nguồn : Bộ phận kế toán 1.000.000 800.000 600.000 Tổng lợi nhuận 400.000 200.000 0 2009 2010 2011 I, II/2011 I, II/2012 Biểu đồ 5 :Tổng lơi nhuận của công ty qua ba năm 2009, 2010, 2011 và quí I, II năm 2012 GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 50
 • 65. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký 4.4.2 Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến lợi nhuận trƣớc thuế Bảng 12: TỔNG HỢP CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾNLỢI NHUẬN TRƢỚC THUẾ GIAI ĐOẠN 2009 – 2011 VÀ QUÍ I, II NĂM 2012. Đơn vị tính: Nghìn đồng I, II I, II Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 năm 2011 năm 2012Lợi nhuận hoạt độngkinh doanh 895.185 1.879.926 1.676.926 1.154.636 1.100.440Lợi nhuận tài chính (251.931) (660.369) (1.388.765) (988.656) (966.289)Lợi nhuận khác - 5.621 - - -Lợi nhuận trƣớcthuế 643.254 1.225.179 288.161 165.980 134.151 Nguồn: Bộ phận kế toán LNHĐKD: lợi nhuận hoạt động kinh doanh LNTC: lợi nhuận tài chính LNkhác: lợi nhuận khác LNTT: lợi nhuận trước thuế Ta có công thức: LNTT = LNHĐKD + LNTC + LNkhác Ta lần lượt xem xét từng nhân tố ảnh hưởng đến LNTT, trước tiên làLNHĐKD. LNHĐKD = DTT – GVHB – CPBH – CPQL Áp dụng phương pháp thay thế liên hoàn để xác định mức độ ảnh hưởngcủa từng nhân tố đến lợi nhuận hoạt động kinh doanh.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 51
 • 66. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký 4.4.2.1. Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến lợi nhuận từ hoạt động kinhdoanh Bảng 13: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2009 – 2011 VÀ QUÍ I, II NĂM 2012. Đơn vị tính: Nghìn đồng Quí I,II Quí I,II Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 năm 2011 năm 2012 Doanh thu thuần 49.856.525 64.636.917 71.879.220 49.196.662 45.618.320 Giá vốn hàng bán 47.662.735 60.489.889 67.547.008 46.045.336 42.777.384 Chi phí quản lý 1.298.606 2.267.101 2.655.286 1.996.690 1.740.496 Nguồn: Bộ phận kế toán a) Trƣớc tiên ta phân tích tình hình nhân tố ảnh hƣởng đến lợi nhuậncủa từ hoạt động kinh doanh giai đoạn 2009 – 2011.Gọi a0 , a1, a2 lần lượt là doanh thu thuần năm 2009, 2010, 2011 b0, b1, b2 là giá vốn hàng bán năm 2009, 2010, 2011 c0, c1, c2 là chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2009, 2010, 2011  Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động kinh doanhnăm 2010 Đối tượng phân tích: LN = LN10 – LN09 LN09 = a0 – b0 – c0 LN10 = a1 – b1 – c1 Lần lượt xem xét mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến lợi nhuận: + Do ảnh hưởng của nhân tố doanh thu thuần đến lợi nhuận hoạt động kinhdoanh.a = a1– b0 – c0 - (a0 – b0 – c0 ) = a 1 – a0 = 64.636.917- 49.856.525 = 14.780.392 nghìn đồngGVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 52
 • 67. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký + Do ảnh hưởng của nhân tố giá vốn hàng bán đến lợi nhuận hoạt độngkinh doanh.b = a1 – b1 - c0 – ( a1 - b0 – c0) = b0 – b1 = 47.662.735 – 60.489.889 = -12.827.155 nghìn đồng + Do ảnh hưởng của nhân tố chi phí quản lý đến lợi nhuận hoạt động kinhdoanh.c = a1 – b1 - c1 – (a1 – b1 - c1) = c 0 – c1 =1.298.606– 2.267.101 = - 968.496 nghìn đồng Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận: LN =a + b + c = 14.780.392 + (-12.827.155) + (- 968.496) =984.741 nghìn đồng Như vậy, năm 2010 nhân tố doanh thu thuần làm lợi nhuận tăng14.780.392 nghìn đồng. Còn nhân tố giá vốn hàng bán và chi phí quản lý làm lợinhuận giảm 13.795.649 nghìn đồng. Tổng hợp các nhân tố làm tăng lợi nhuận vàcác nhân tố làm giảm lợi nhuận, làm cho lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăngso với năm 2009 là 984.741 nghìn đồng.  Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động kinh doanhnăm 2011.Đối tượng phân tích: LN = LN11 – LN10 LN10 = a1 – b1 – c1 LN11 = a2 – b2 – c2Lần lượt thay thế từng nhân tố để xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tốđến lợi nhuận.+ Do ảnh hưởng của nhân tố doanh thu thuần đến lợi nhuận hoạt động kinhdoanh.a = a2 - b1 – c1 – (a1 – b1 – c1) = a 2 – a1 = 71.879.220 - 64.636.917GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 53
 • 68. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký = 7.242.303 nghìn đồng + Do ảnh hưởng của nhân tố giá vốn hàng bán đến lợi nhuận hoạt động kinhdoanh.b = a2 – b2 - c1 – (a2 - b1 – c1) = b 1 – b2 = 60.489.889– 67.547.008 = - 7.057.119 nghìn đồng + Do ảnh hưởng của nhân tố chi phí quản lý đến lợi nhuận hoạt động kinhdoanh.c = a2 – b2 – c2 – (a2 – b2 – c2 –) = c1 – c2 = 2.267.101 -2.655.286 = - 388.185 nghìn đồngTổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động kinh doanh. LN = a + b + c = - 203.001 nghìn đồng Như vậy, năm 2011 nhân tố doanh thu thuần làm lợi nhuận tăng 7.242.303nghìn đồng. Còn nhân tố giá vốn hàng bán và chi phí quản lý làm lợi nhuận giảm7.445.304 nghìn đồng. Tổng hợp các nhân tố trên làm cho lợi nhuận hoạt độngkinh doanh giảm 203.001 nghìn đồng so với năm 2010. b)Tiếp theo ta phân tích tình hình nhân tố ảnh hƣởng đến lợi nhuậncủa từ hoạt động kinh doanh quí I, II năm 2012 so với quí I, II năm 2011.Gọi a2a , a3 lần lượt là doanh thu thuần quí I, II năm 2011 và quí I, II năm 2012. b2a , b3 là giá vốn hàng bán quí I, II năm 2011 và quí I, II năm 2012 c2a , c3 là chi phí quản lý doanh nghiệp quí I, II năm 2011 và quí I, II năm2012 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động kinh doanh quí I, IInăm 2012. Đối tượng phân tích: LN = LN12 – LN11 LN11 = a2a – b2a – c2a LN12 = a3 – b3 – c3 Lần lượt xem xét mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến lợi nhuận:GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 54
 • 69. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký + Do ảnh hưởng của nhân tố doanh thu thuần đến lợi nhuận hoạt động kinhdoanh.a = a3– b2a – c2a - (a2a – b2a – c2a) = a3 – a2a = 45.618.320 – 49.196.662 = -3.578.342 nghìn đồng + Do ảnh hưởng của nhân tố giá vốn hàng bán đến lợi nhuận hoạt độngkinh doanh.b = a3 – b3 – c2a – ( a3 - b2a – c2a) = b2a – b3 = 46.045.336 – 42.777.384 = 3.267.952 nghìn đồng + Do ảnh hưởng của nhân tố chi phí quản lý đến lợi nhuận hoạt động kinhdoanhc = a3 – b3 – c3 – (a3 – b3 – c3) = c2a – c3 = 1.996.690 – 1.740.496 = 256.194 nghìn đồng Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận: LN =a + b + c = = -3.578.342 + ( 3.267.952 + 256.194 )= - 54.196 nghìn đồng Như vậy, quí I, II năm 2012 nhân tố doanh thu thuần làm lợi nhuận giảm3.578.342 nghìn đồng. Còn nhân tố giá vốn hàng bán và chi phí quản lý làm lợinhuận tăng 3.524.046 nghìn đồng. Tổng hợp các nhân tố làm tăng lợi nhuận vàcác nhân tố làm giảm lợi nhuận, làm cho lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giảmso với cùng kỳ năm 2011 là 54.196 nghìn đồng.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 55
 • 70. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký 4.4.2.2. Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến lợi nhuận tài chính Bảng 14: TỔNG HỢP CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 2009 – 2011 VÀ QUÍ I, II NĂM 2012. Đơn vị tính: Nghìn đồng Quí I,II Quí I,II Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 năm 2011 năm 2012Doanh thu tài chính 16.159 3.728 602 315 1.395Chi phí tài chính 268.091 664.097 1.389.366 988.971 967.685 a)Trƣớc tiên ta phân tích tình hình nhân tố ảnh hƣởng đến lợi nhuậntài chính giai đoạn 2009 – 2011.Gọi a0 , a1, a2 là Doanh thu tài chính năm 2009, 2010, 2011 b0, b1, b2 là Chi phí tài chính năm 2009, 2010, 2011 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận tài chính năm 2010 Đối tượng phân tích :LN = LN10 – LN09 LN09 = a0 – b0 LN10 = a1 – b1 Lần lượt xem xét mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến lợi nhuận tàichính: + Do ảnh hưởng của nhân tố doanh thu tài chính đến lợi nhuận tài chính. a = a1 – b0 - (a0 – b0 ) = a 1 – a0 = 3.728 – 16.159 = -12.432 nghìn đồng +Do ảnh hưởng của nhân tố chi phí tài chính đến lợi nhuận tài chính. b = a1 – b1 – ( a1 - b0 ) = b0 – b1 = 268.091 – 664.097 = - 396.006 nghìn đồng Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận tài chính: LN =a + b = -408.438 nghìn đồng Như vậy, năm 2010 lợi nhuận tài chính giảm 408.438 nghìn đồng so vớinăm 2009 là do chi phí tài chính tăng mạnh.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 56
 • 71. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký  Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận tài chính năm 2011 ĐTPT: LN = LN11 – LN10 LN10 = a1 – b1 LN11 = a2 – b2 Lần lượt thay thế từng nhân tố để xác định mức độ ảnh hưởng của từngnhân tố đến lợi nhuận tài chính: +Do ảnh hưởng của nhân tố doanh thu tài chính đến lợi nhuận tài chính: a = a2 - b1 – (a1 – b1 ) = a2 – a1 = 602 – 3.728 = - 3.126 nghìn đồng + Do ảnh hưởng của nhân tố chi phí tài chính đến lợi nhuận tài chính: b = a2 – b2 – (a2 - b1 ) = b1 – b2 = 664.097 – 1.389.366 = - 725.270 nghìn đồng Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận tài chính: LN = a + b = -728.396 nghìn đồng Như vậy, năm 2011 do ảnh hưởng của doanh thu tài chính làm cho lợinhuận tài chính giảm 3.126 nghìn đồng. Còn ảnh hưởng của nhân tố chi phí tàichính làm cho lợi nhuận tài chính giảm 725.269 nghìn đồng. Kết hợp 2 nhân tốnày dẫn đến lợi nhuận tài chính giảm 728.395 nghìn đồng so với năm 2010 b)Tiếp theo ta phân tích tình hình nhân tố ảnh hƣởng đến lợi nhuậncủa từ hoạt động kinh doanh quí I, II năm 2012 so với quí I, II năm 2011.  Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận tài chính quí I, II năm2012Gọi a2a , a3 là Doanh thu tài chính quí I, II năm 2011 và quí I, II năm 2012 b2a , b3 là Chi phí tài chính quí I, II năm 2011 và quí I, II năm 2012 ĐTPT: LN = LN12 – LN11 LN11 = a2a – b2a LN12 = a3 – b3 Lần lượt thay thế từng nhân tố để xác định mức độ ảnh hưởng của từngnhân tố đến lợi nhuận tài chính:GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 57
 • 72. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký +Do ảnh hưởng của nhân tố doanh thu tài chính đến lợi nhuận tài chính: a = a3 - b2a – (a2a – b2a ) = a3 – a2a = 1.395 - 315 = 1.081 nghìn đồng + Do ảnh hưởng của nhân tố chi phí tài chính đến lợi nhuận tài chính: b = a3 – b3 – (a3 – b2a ) = b2a – b3 = 988.971 – 967.685 = 21.286 nghìn đồng Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận tài chính: LN = a + b = 22.367 nghìn đồng Như vậy, quí I, II năm 2012 do ảnh hưởng của doanh thu tài chính làmcho lợi nhuận tài chính tăng 1080 nghìn đồng. Còn ảnh hưởng của nhân tố chiphí tài chính làm cho lợi nhuận tài chính tăng 21.286 nghìn đồng. Kết hợp 2 nhântố này dẫn đến lợi nhuận tài chính tăng 22.366 nghìn đồng so với quí I, II năm2011. 4.4.2.3.Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến lợi nhuận khác Bảng 15: TỔNG HỢP CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN KHÁC GIAI ĐOẠN 2009 - 2011 VÀ QUÍ I, II NĂM 2012. Đơn vị tính: Nghìn đồng Quí I,II Quí I,II Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 năm 2011 năm2012Thu nhập khác - 5.621 - - -Chi phí khác - - - - - Nguồn: Bộ phận kế toán Do công ty có qui mô kinh doanh nhỏ nên thu nhập khác và chi phí khácgần như không có. Qua các năm 2009, 2010, 2011 và sáu tháng đầu năm 2012 thìchỉ có năm 2010 là có thu nhập khác còn chi phí khác thì hoàn toàn không có. Vìvậy lợi nhuận khác chỉ có trong năm 2010 tăng 5.621 nghìn đồng so với năm2009. Trong khi đó thu nhập khác và chi phí khác trong 2011 và quí I, II năm2012 không phát sinh nên thu nhập khác năm 2011 giảm 5.621 nghìn đồng so vớinăm 2010, và không tăng không giảm trong sáu tháng đầu năm 2012.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 58
 • 73. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký Tổng hợp 3 nhân tố: lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, lợi nhuận tàichính và lợi nhuận khác ta có: Chênh lệch năm 2010 so với năm 2009: LNTT = LNHĐKD + LNTC + LNKhác = 984.741 +(-408.438) +5.621 = 581.925 nghìn đồng Chênh lệch năm 2011 so với năm 2010: LNTT = LNHĐKD + LNTC + LNKhác = (-203.001) + ( - 728.395) + (- 5.621)= - 937.018 nghìn đồng Chênh lệch quí I,II năm 2012 so với cùng kỳ 2011 LNTT = LNHĐKD + LNTC + LNKhác = (-54.196)+ 22.366 + 0= -31.829 nghìn đồng Tóm lại, qua phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận trước thuế tacó một số nhận xét như sau: Đối với Lợi nhuận trƣớc thuế: Năm 2010, lợi nhuận tài chính giảm 408.438 nghìn đồng, phần giảm đicủa lợi nhuận này nhỏ hơn phần tăng lên của lợi nhuận hoạt động kinh doanh vàlợi nhuận khác, do đó làm cho lợi nhuận trước thuế tăng 581.925 nghìn đồng sovới năm 2009. Năm 2011, lợi nhuận hoạt động kinh doanh giảm 203.001 nghìn đồng, lợinhuận tài chính giảm mạnh 728.395 nghìn đồng và lợi nhuận khác cũng giảm5.621 nghìn đồng dẫn đến lợi nhuận trước thuế giảm đột ngột xuống 937.018nghìn đồng so với 2010. Quí I, II năm 2012, lợi nhuận hoạt động kinh doanh giảm 54.196 nghìnđồng trong khi đó lợi nhuận tài chính tăng 22.366 nghìn đồng, lợi nhuận kháckhông phát sinh. Tuy nhiên, do lợi nhuận hoạt động kinh doanh giảm nhiều sovới lợi nhuận tài chính nên dẫn đến lợi nhuận trước thuế quí I, II năm 2012 giảm31.829 nghìn đồng so với cùng kỳ năm 2011. Đối với Lợi nhuận tài chính: Năm 2010, doanh thu tài chính giảm 12.342 nghìn đồng nhưng chi phí tàichính thì tăng cao hơn với số tiền tương ứng là 396.006 nghìn đồng. Kết hợp hainhân tố này làm cho lợi nhuận tài chính giảm 408.438 nghìn đồng so với năm2009.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 59
 • 74. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký Năm 2011, do tốc độ tăng của chỉ tiêu chi phí tài chính nhanh hơn tốc độtăng của chỉ tiêu doanh thu tài chính dẫn đến lợi nhuận tài chính giảm. Năm 2011là năm có lợi nhuận tài chính giảm nhiều nhất so với 2010 với số tiền là 728.396nghìn đồng. Quí I, II năm 2012, doanh thu tài chính tăng 1.081 nghìn đồng, đồng thờichi phí tài chính cũng giảm 21.286 nghìn đồng, làm cho lợi nhuận tài chính tăng22.367 nghìn đồng. Đối với lợi nhuận khác: Năm 2010, do thu nhập khác tăng 5.621 nghìn đồng nhưng không có phátsinh chi phí khác vì thế lợi nhuận khác cũng là thu nhập khác. Trong khi đó năm2009 lại không có phát sinh thu nhập khác và chi phí khác nên lợi nhuận khácnăm 2010 tăng 5.621 nghìn đồng so với năm 2009.. Sang năm 2011, công ty lại không phát sinh thu nhập khác lẫn chi phíkhác nên không có lợi nhuận khác trong năm 2011. Vì thế lợi nhuận khác trongnăm 2011 giảm 5.621 nghìn đồng so với 2010. Đến quí I, II năm 2012 cũng không thấy phát sinh chi phí khác cũng nhưthu nhập khác nên không có chênh lệch lợi nhuận khác so với cùng kỳ năm 2011. Đối với Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: Năm 2010, trong 3 nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận từ hoạt động kinhdoanh thì có một nhân tố làm tăng lợi nhuận và hai nhân tố làm giảm lợi nhuận từhoạt động kinh doanh : Giá vốn hàng bán, chi phí quản lý tăng làm cho lợi nhuận giảm13.795.651 nghìn đồng. Doanh thu thuần năm 2010 tăng 14.780.392 nghìn đồng. Kết hợp cácnhân tố này làm cho lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng 984.741 nghìn đồngso với năm 2009. Năm 2011, nhân tố giá vốn hàng bán và chi phí quản lý tăng làm cho lợinhuận giảm 7.445.304 nghìn đồng. Tuy nhiên, nhân tố doanh thu thuần tăngchậm so với hai nhân tố kia nên làm cho lợi nhuận năm 2011 giảm 203.001nghìn đồng.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 60
 • 75. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký Quí I, II năm 2012, nhân tố giá vốn hàng bán và chi phí quản lý tăng3.524.146 nghìn đồng, trong khi đó nhân tố doanh thu thuần giảm 3.578.342nghìn đồng. Vì vậy lợi nhuận quí I, II năm 2012 giảm 54.196 nghìn đồng. Sự tăng giảm của lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh có ảnh hưởng rất lớnđối với sự biến động của lợi nhuận trước thuế. Bởi vì trong 3 nhân tố ảnh hưởngđến lợi nhuận trước thuế thì nhân tố lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chiếm lớnnhất cả về giá trị lẫn tỉ trọng. Do đó, có thể nói lợi nhuận từ hoạt động kinhdoanh là bộ phận quan trọng nhất quyết định toàn bộ lợi nhuận của công ty.4.5. PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH 4.5.1. Nhóm chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động 4.5.1.1. Tỷ số vòng quay hàng tồn kho Tỷ số vòng quay hàng tồn kho của công ty giảm dần qua các năm . Nếu tỷsố vòng quay hàng tồn kho cao thì điều này mang tính tích cực vì hàng hóa đượcgiải phóng nhanh, công ty bán được nhiều hàng hóa. Và ngược lại nếu tỷ số vòngquay hàng tồn kho thấp, cho thấy khả năng giải phóng hàng tồn kho kém, lượnghàng hoá bán ra giảm. Năm 2010 giảm so với năm 2009 cho thấy hàng hóa củacông ty trong giai đoạn này tiêu thụ chậm. Tỷ số vòng quay hàng tồn kho năm2011 tiếp tục giảm so với năm 2010, và sang sáu tháng đầu năm 2012 lại giảmso với cùng kỳ năm 2011, cho thấy lượng hàng bán ra ngày càng giảm. Tỷ sốvòng quay hàng tồn kho giảm qua các năm là do lượng hàng tồn kho bình quâncuối kỳ của các năm luôn tăng so với đầu kỳ. Trong khi đó doanh thu thuần quacác năm cũng tăng nhưng tốc độ tăng không cao bằng với lượng hàng tồn khocuối các kỳ. Nên dẫn đến vòng quay hàng tồn kho luôn giảm chứ không tăng ảnhhưởng rất nhiều đến việc kinh doanh. Kỳ quay vòng hàng tồn kho còn được gọi là số ngày của một vòng quayhàng tồn kho. Số ngày này thể hiện thời gian bị chiếm dụng vốn nên nó có giá trịcàng nhỏ càng tốt. Ta thấy số ngày luân chuyển hàng hóa của Công ty năm 2010cao hơn năm 2009, cụ thể năm 2009 là 52,5 ngày, năm 2010 là 58,2 ngày tăng5,7 ngày so với năm 2009 điều này cho thấy khả năng quản lý số lượng hàng tồnkho của công ty có phần giảm sút. Đến năm 2011 kỳ quay vòng hàng tồn khokhông giảm mà còn tăng khá cao so với năm 2010 với 72,4 ngày tăng so với năm2010 là 14,2 ngày. Sang quí I, II năm 2012 kỳ vòng quay hàng tồn kho lại tăng soGVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 61
 • 76. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Kývới cùng kỳ năm 2011 với số ngày tăng là 14,3 ngày. Điều này chứng tỏ tốc độluân chuyển hàng hóa của Công ty đang ngày càng chậm, có thể đây là dấu hiệuđáng ngại về mức tồn kho cao của các hàng hóa thành phẩm chưa bán được.Công ty cần tìm cách để quản lý tốt số lượng hàng tồn kho để không ảnh hưởngđến hoạt động kinh doanh. 4.5.1.2. Tỷ số vòng quay tài sản cố định Hệ số vòng quay tài sản cố định của công ty tăng dần qua các năm, trongđó năm 2011 có số vòng quay là 68,5 vòng cao nhất trong ba năm. Điều này chothấy tài sản trong năm 2011 được dùng hiệu quả nhất. Do vòng quay tài sản cốđịnh tỉ lệ thuận với doanh thu thuần và tỉ lệ nghịch với tổng tài sản cố định bìnhquân. Doanh thu thuần của năm 2011 tăng cao, tăng 11% so với năm 2010, còntổng tài sản cố định bình quân tăng ít hơn, tăng 0,09% nên vòng quay tài sản cốđịnh ở năm này ở mức cao. Ta thấy, doanh thu thuần của năm 2010 tăng mạnhđến 130% nhưng tổng tài sản cố định bình quân tăng rất ít chỉ tăng 21%, cho nênvòng quay tài sản cố định năm 2010 tăng 4,69 vòng. Với vòng quay tài sản cốđịnh tăng liên tục như vậy thì hiệu quả sử dụng tài sản cố định của công ty ngàycàng hiệu quả hơn. Tuy nhiên, số vòng quay đã giảm đáng kể trong quí I, II năm2012, cụ thể giảm 13 vòng so với quí I, II năm 2011. Điều này cho thấy hiệu quảsử dụng tài sản cố định của công ty đã giảm, công ty cần có biện pháp khắc phục. 4.5.1.3. Vòng quay tổng tài sản Vòng quay tổng tài sản, chỉ số này càng cao thể hiện hiệu quả sử dụngtoàn bộ tài sản của công ty càng cao. Trong đó, năm 2009 chỉ số này đạt cao nhấtvà giảm nhẹ vào các năm 2010, 2011, và giảm mạnh ở quí I, II năm 2012 so vớiquí I, II năm 2011. Năm 2009 doanh thu thuần của công ty đạt 49.856.525 nghìnđồng, trong khi đó tổng tài sản là 9.211.684 nghìn đồng nên hệ số vòng quaytổng tài sản là 5,54 vòng cao hơn hẳn năm 2010 là 4,4 vòng và 2011 cũng là 4,4vòng. Mặc dù năm 2010 và 2011 đều có doanh thu thuần tăng, tuy nhiên tổng tàisản bình quân của các năm có tỷ lệ tăng cao hơn nên có hệ số vòng quay tổng tàisản giảm dần. Hệ số này giảm mạnh vào quí I, II năm 2012 so với cùng kỳ năm2011, nguyên nhân là do doanh thu thuần năm 2012 giảm 3.578.342 nghìn đồnggiảm 0,93 %, trong khi đó tổng tài sản năm 2012 tăng 3.225.280 nghìn đồng tỷlệ tăng 38% so với năm 2011 nên hiển nhiên số vòng quay tổng tài sản sẽ giảm.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 62
 • 77. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê KýTuy hệ số vòng quay qua các năm đều giảm nhưng luôn ở mức cao nên có thể nóicông ty đã sử dụng tài sản có hiệu quả. 4.5.1.4. Vòng quay khoản phải thu Vòng quay khoản phải thu thể hiện khả năng thu hồi vốn của công ty.Vòng quay càng cao thì khả năng thu hồi vốn càng cao. Trong ba năm qua vòngquay khoản phải thu có xu hướng tăng dần. Năm 2010 và năm 2011 có số vòngquay là 188 và 343,1 nhưng đến quí I, II năm 2012 giảm 334,3 còn 33,5. Vòngquay khoản phải thu tỉ lệ thuận với doanh thu thuần và tỉ lệ nghịch với khoảnphải thu bình quân. Hai năm 2010 và 2011 tốc độ khoản phải thu có xu hướnggiảm cụ thể năm 2010 giảm 243.127 nghìn đồng so với năm 2009, năm 2011giảm 134.392 nghìn đồng so với năm 2010. Trong khi đó doanh thuần luôn tăngqua các năm 2010 là 64.636.917 nghìn đồng tăng 30% so với năm 2009, năm2011 tăng 71.879.220 nghìn đồng tăng 11% so với năm 2010. Từ đó ta có thểthấy số vòng quay phải thu khách hàng qua hai năm 2010 và năm 2011 tăng lênrất cao. Tuy nhiên đến quí I,II năm 2012 thì hệ số này lại giảm rất mạnh chỉ còn33,5 vòng thấp hơn cùng kỳ năm 2011 tới 91%. Tóm lại số vòng quay khoảnphải thu của công ty qua 3 năm tăng mạnh điều này cho thấy khả năng thu nợ củacông ty là rất cao, nhưng đến quí I, II năm 2012 thì có xu hướng giảm mạnh chothấy khả năng thu hồi vốn của công ty không được khả quan, công ty cần cónhững biện pháp thu hồi vốn để không bị tồn đọng vốn tạo điều kiện thanh toáncủa công ty. 4.5.1.5. Vòng quay vốn lƣu động Chỉ tiêu này thể hiện trong một đồng vốn lưu động sẽ có bao nhiêu đồngdoanh thu. Số vòng quay vốn lưu động qua ba năm giảm dần cụ thể năm 2010giảm 1,1 so với năm 2009, năm 2011 giảm 0,1 vòng so với năm 2010 và quí I, IInăm 2012 giảm 1,9 vòng so với quí I, II năm 2011. Vòng quay vốn lưu động tỷ lệthuận với doanh thu thuần và tỷ lệ nghịch với vốn lưu động. Năm 2010 doanh thuthuần tăng rất mạnh, vốn lưu động cũng tăng cao nhưng chậm hơn tốc độ tăng củadoanh thu. Đến năm 2011 tốc độ tăng của vốn lưu động cao hơn tốc độ tăng doanhthu nên vòng quay vốn lưu động bị giảm xuốngGVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 63
 • 78. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký Bảng 16: CÁC CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2009 – 2011 VÀ QUÍ I, II NĂM 2012. Quí I,II Quí I,II Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 năm 2011 năm 20121. Doanh thu thuần Nghìn đồng 49.856.525 64.636.917 71.879.220 49.196.662 45.618.3202. Vốn lưu động Nghìn đồng 8.413.125 13.589.493 15.420.859 8.080.530 10.869.7393. Tài sản cố định bình quân Nghìn đồng 798.559 962.920 1.049.138 798.041 937.9344. Tổng tài sản Nghìn đồng 9.211.684 14.716.774 16.391.854 8.549.332 11.774.6115. Giá vốn hàng bán Nghìn đồng 47.662.735 60.489.889 67.547.008 46.045.336 42.777.3846. Hàng tồn kho bình quân Nghìn đồng 6.952.648 9.776.377 13.589.379 10.119.652 11.100.8237. Khoản phải thu bình quân Nghìn đồng 587.015 343.888 209.496 133.757 1.361.257Vòng quay hàng tồn kho Vòng 6,9 6,2 5,0 4,6 3,9 Kỳ quay vòng hàng tồn kho Ngày 52,5 58,2 72,4 79,1 93,4Vòng quay tài sản Vòng 5,4 4,4 4,4 5,8 3,9 Kỳ quay vòng tài sản Ngày 66,5 82,0 82,1 62,6 92,9Vòng quay tài sản cố định Vòng 62,4 67,1 68,5 61,6 48,6 Kỳ quay vong tài sản cố định Ngày 5,8 5,4 5,3 5,8 7,4Vòng quay các khoản phải thu Vòng 84,9 188,0 343,1 367,8 33,5 Kỳ quay vòng các khoản phải thu Ngày 4,2 1,9 1,0 1,0 10,7Vòng quay vốn lưu động Vòng 5,9 4,8 4,7 6,1 4,2 Kỳ quay vòng vốn lưu động Ngày 60,75 75,69 77,23 59,13 85,78 Nguồn: Bộ phận kế toánGVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 64
 • 79. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký 4.5.2 Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán 4.5.2.1. Hệ số khái quát tình hình công nợ Hệ số khái quát tình hình công nợ của công ty qua các năm luôn biến độngvà có xu hướng giảm. Năm 2009 hệ số khái quát tình hình công nợ là 0,11 lần,đến năm 2010 hệ số giảm còn 0,01 lần, sang năm 2011 hệ số tăng nhẹ lên 0,02lần. Hệ số tăng mạnh trong quí I, II năm 2012 với 0,24 lần tăng 0,22 lần so vớicùng kỳ năm 2011. Nhìn chung các chỉ số trên đều dưới 1 điều này cho thấy côngty chiếm dụng vốn của nhà cung cấp ở mức thấp. Điều cho thấy tình hình cáckhoản nợ cần phải trả đều lớn hơn các khoản nợ phải thu hiện có. 4.5.2.2. Hệ số thanh toán ngắn hạn Tỷ số thanh toán ngắn hạn bằng tài sản lưu động chia cho nợ ngắn hạnvà theo một số tài liệu thì hệ số thanh toán ngắn hạn sẽ trong khoảng từ 1 – 2 làtốt nhất. Xét trong bảng 17 ta thấy tỷ số qua các năm đều nằm trong khoảng từ 1đến 2 tức là tài sản lưu động lớn hơn nợ ngắn hạn. Lúc này các tài sản ngắn hạnsẵn có lớn hơn những nhu cầu ngắn hạn, vì thế tình hình tài chính của công ty làlành mạnh ít nhất trong thời gian ngắn. Thêm nữa, do tài sản lưu động lớn hơn nợngắn hạn nên tài sản cố định nhỏ hơn nợ dài hạn, như vậy các nguồn vốn dài hạncủa công ty không những đủ tài trợ cho tài sản cố định mà còn dư. 4.5.2.3. Hệ số thanh toán nhanh Tỷ số thanh toán nhanh là tỷ số đo lường khả năng thanh toán các khoảnnợ ngắn hạn của doanh nghiệp bằng giá trị các loại tài sản lưu động có tính thanhkhoản cao. Mặc dù hàng tồn kho cũng là một lọai tài sản lưu động nhưng tínhthanh khoản của nó thấp so với các loại tài sản lưu động khác nên giá trị của nókhông được tính vào giá trị tài sản lưu động khi tính tỷ số thanh toán nhanh. Năm 2009, khả năng thanh toán của công ty là 0,26 lần, tức là một đồngnợ ngắn hạn có 0,26 đồng vốn bảo đảm. Tỷ số thanh toán nhanh năm 2010 là 0,3lần, tuy tăng lên nhưng tăng rất thấp và công ty không có đủ khả năng thanh toánnợ lúc cần thiết. Đến năm 2011 con số này lại giảm xuống chỉ còn 0,13 lần, vàgiảm 0,17 lần so năm 2010. Nếu cả năm 2011 khả năng thanh toán của công tylà 0,13 thì nửa đầu năm 2011 khả năng thanh toán của công ty thực sự rất thấp vàđã giảm xuống số âm là âm 0,28 lần. Điều này cho thấy khả năng thanh toán củacông ty nữa đầu năm 2011 là rất khó khăn và đến cuối năm thì khả năng thanhGVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 65
 • 80. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Kýtoán mới được dần cải thiện. Sang quí I, II năm 2012 thì khả năm thanh toán lậplại như quí I, II năm 2011 nhưng có phần giảm nhẹ hơn nhiều khi tỷ số này là âm0,02 lần. Khả năng thanh toán của công ty phụ thuộc rất nhiều vào hàng tồn kho,nếu trường hợp cấp thiết công ty phải thanh toán bằng hàng tồn kho.Nhìn chungqua 3 năm giá trị tỷ số này đều nhỏ 0,5 lần, đây là một tiềm ẩn mất khả năngthanh toán các món nợ ngắn hạn của công ty.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 66
 • 81. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký Bảng 17: CÁC CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2009 – 2011 VÀ QUÍ I, II NĂM 2012. Quí I,II Quí I,II Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 năm 2011 năm 20121. Vốn lưu động Nghìn đồng 8.413.125 13.589.493 15.420.859 8.080.530 10.869.7392. Nợ ngắn hạn Nghìn đồng 5.559.523 12.567.206 14.020.657 7.346.824 10.102.8013. Hàng tồn kho Nghìn đồng 6.952.648 9.776.377 13.589.379 10.119.652 11.100.8234. Khoản phải thu ngắn hạn Nghìn đồng 587.015 100.761 318.231 166.753 2.404.283- Hệ số khái quát tình hình công nợ lần 0,11 0,01 0,02 0,02 0,24- Hệ số thanh toán ngắn hạn lần 1,51 1,08 1,10 1,10 1,08- Hệ số thanh toán nhanh lần 0,26 0,30 0,13 (0,28) (0,02) Nguồn: Bộ phận kế toán GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 67
 • 82. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký 4.5.3. Nhóm chỉ số về khả năng sinh lời 4.5.3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS) Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu sẽ cho ta biết mức lợi nhuận thu đượctrong mức doanh thu có được thông qua quá trình cung cấp dịch vụ trong kỳ kinhdoanh. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu càng cao thì càng tốt đối với mỗi doanhnghiệp. Tỷ số này tỷ lệ thuận với lợi nhuận ròng và tỷ lệ nghịch với doanh thuthuần. Năm 2010 lợi nhuận ròng cùng với doanh thu thuần tăng rất cao nên tỷsuất lợi nhuận trên doanh thu tăng so với năm 2009. Năm 2011 tỷ suất lợi nhuậntrên doanh thu giảm rất nhiều so với năm 2010 vì lợi nhuận ròng năm 2011 giảmrất nhiều so với năm 2010 giảm 25,87 %, trong khi đó doanh thu thuần chỉ tăng11,2 %. Qua sáu tháng đầu năm 2012 thì tỷ số này tiếp tục giảm 0,08 % so vớicùng kỳ năm 2011. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu năm 2010 là 1,42 % tức với100 đồng doanh thu thì thu được 1,42 đồng lợi nhuận. Đây là năm khả năng sinhlời của doanh thu cao nhất. Nhìn chung, tỷ số ROS của công ty rất thấp khả năng sinh lời của doanhthu thuần chưa tốt là do ảnh hưởng của sự biến động thị trường nên lợi nhuận đạtđược không cao. 4.5.3.2. Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA) Tỷ số này phản ánh khả năng sinh lời của một đồng tài sản được đầu tư,phản ánh hiệu quả của việc quản lý và sử dụng vốn kinh doanh của doanhnghiệp. Tỷ số này cho biết với 100 đồng tài sản ngắn hạn được sử dụng trong sảnxuất kinh doanh sẽ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận ròng cho doanh nghiệp. Tỷ sốnày càng lớn chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng vốn có hiệu quả. Tỷ suất sinh lời của tài sản của công ty trong thời gian qua luôn biến động.Năm 2009 tỷ suất sinh lời của tài sản là 5,76 % có nghĩa là 100 đồng tài sản tạora 5,76 đồng lợi nhuận ròng. Năm 2010 thì tỷ suất sinh lời của tài sản là 6,24%,do lợi nhuận ròng năm 2010 tăng rất cao trong khi tổng tài sản binh quân cũngtăng nhưng còn thấp hơn rất nhiều so với tốc độ tăng của lợi nhuận ròng. Do đó,tỷ số ROA năm 2010 tăng cao so với năm 2009. Sang năm 2011, lợi nhuận rònglại giảm mạnh vì lợi nhuận ròng năm 2011 giảm 25,87% trong khi đó tổng tài sảnlại tăng 10,3 %, đã làm cho tỷ suất sinh lời của tài sản giảm còn 1,45%. Đến quíGVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 68
 • 83. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê KýI, II năm 2012 tỷ suất này chẳng những không được cải thiện mà còn giảm so vớicùng kỳ năm 2011 là 0,03%. Tỷ số khả năng sinh lời từ tài sản của công ty chưa tốt. Điều đó nói lênrằng công ty bố trí chưa hợp lý tài sản trong quá trình hoạt động kinh doanh củamình. 4.5.3.3. Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE) Vốn chủ sở hữu là một phần trong tổng nguồn vốn của công ty, đây là mộttrong những nguồn vốn phục vụ cho quá trình hoạt động kinh doanh nhằm tạo ratài sản cho công ty. Tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ROE cho biết cứ 100đồng vốn chủ sở hữu của công ty tạo ra bao nhiều đồng lợi nhuận. Nếu tỷ số nàymang giá trị dương, là công ty làm ăn có lãi, nếu mang giá trị âm là công ty làmăn thua lỗ. Dựa trên vốn chủ sở hữu và lợi nhuận ròng để tính tỷ số ROE, và đây làmột chỉ tiêu quan trọng, nó phản ánh khả năng sinh lời của mỗi đồng vốn bỏ rađể đầu tư. Nhìn chung, qua các năm tỷ số vốn chủ sở hữu trên lợi nhuận đềudương, điều này cho thấy công ty luôn có lãi trong kinh doanh. Tuy nhiên tỷ sốnày giảm dần qua các năm, trong đó năm 2011 có tỷ số thấp nhất là 10,03% giảm32,72 % rất nhiều so với năm 2010. Năm 2010 tỷ số này cũng giảm so với năm2009 nhưng tỷ lệ giảm không cao lắm, với 42,75% thì năm 2010 giảm 8,24% sovới năm 2009. Tỷ số này tiếp tục giảm đến sáu tháng đầu năm 2012 khi so sánhvới cùng kỳ năm 2011. Tỷ suất sinh lời càng tăng thì hiệu quả sử dụng vốn củacông ty càng cao. Nhìn chung, tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu của công tyvẫn còn quá thấp, công ty cần nỗ lực hơn nữa để có tỷ suất sinh lời ngày càng caohơn.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 69
 • 84. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký Bảng 18: CÁC CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2009 – 2011 VÀ QUÍ I, II NĂM 2012. Quí I,II Quí I,II Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 năm 2011 năm 20121. Lợi nhuận sau thuế Nghìn đồng 530.684 918.884 237.733 124.485 100.6132. Doanh thu thuần Nghìn đồng 49.856.525 64.636.917 71.879.220 49.196.662 45.618.3203. Vốn chủ sở hữu Nghìn đồng 1.040.700 2.149.568 2.371.197 1.202.507 1.671.8104. Tài sản Nghìn đồng 9.211.684 14.716.774 16.391.854 8.549.332 11.774.611- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu % 1,06 1,42 0,33 0,25 0,22- Tỷ suất sinh lời của tài sản % 5,76 6,24 1,45 1,46 0,85- Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu % 50,99 42,75 10,03 10,35 6,02 Nguồn : bộ phận kế toán GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 70
 • 85. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký CHƢƠNG 5MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM – DV LÊ KÝ.5.1. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG HOẠT ĐỘNG KINHDOANH TẠI CÔNG TY Đối với doanh nghiệp để có thể phát triển được trong môi trường kinhdoanh nhất là trước những biến động của nền kinh tế trong nước và trên thế giới.Để có thể tồn tại và vượt qua những biến động của nền kinh tế thì doanh nghiệpđó phải biết xác định những gì mà mình cần làm và tìm ra những mặt yếu tìmbiện pháp khắc phục nó để tạo điều kiện thuận lợi phát triển. Bên cạnh đó cũngnhận ra điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp để có những cơ hội và tháchthức cần nắm. Một khi doanh nghiệp muốn phát triển, từng bước tạo lập uy tín, thươnghiệu cho mình một cách chắc chắn và bền vững thì phân tích SWOT là một khâukhông thể thiếu trong quá trình hoạch định chiến lược kinh doanh của doanhnghiệp. Để phân tích SWOT, trước tiên là phân tích các yếu tố môi trường bêntrong doanh nghiệp và các yếu tố môi trường bên ngoài mà doanh nghiệp phảiđối mặt. 5.1.1. Bốn yếu tố cơ bản trong mô hình phân tích SWOT 5.1.1.1 Điể m ma ̣nh a) Đội ngũ nhân viên trẻ, năng động. Đa số nhân viên trong công ty có độ tuổi lao động trẻ, phân bổ đều chocác bộ phận. Tuy nằm trong độ tuổi lao động trẻ nhưng nhân viên trong công tycó trình độ chuyên môn khá vững vì khi tuyển dụng ban giám đốc đã đề ra nhữngtiêu chuẩn nhất định cho từng vị trí. Lao động của công ty chủ yếu là lao động phổ thông chiếm tỉ trọng caotrên 80% số lao động của công ty, chủ yếu tại bộ phận giao vận đáp ứng kịp thờicác yêu cầu của quá trình vận chuyển hàng hoá. Lực lượng lao động này đượcduy trì ổn định qua các năm, tay nghề của lao động cũng được nâng cao hơn docông ty luôn có những ưu đãi với các nhân viên có kinh nghiệm.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 71
 • 86. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký b) Có nhiều khách hàng truyền thống. Do công ty chuyên phân phối sản phẩm tiêu dùng nên khách hàng củacông ty chủ yếu là các tiệm tạp hoá tại các chợ hoặc trên các tuyến đường trongtỉnh Vĩnh Long. c) Sản phẩm kinh doanh tốt đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng. Sản phẩm kinh doanh của công ty là những mặt hàng thiết yếu, có nguồngốc rõ ràng, và do các nhà sản xuất có uy tính trong nước sản xuất. Nên tạo đượcniềm tin đối với người tiêu dùng. d) Cơ sở vật chất đầy đủ. Tuy công ty thuộc loại kinh doanh nhỏ nhưng đã trang bị khá đầy đủnhững thiết bị cần thiết cho việc kinh doanh như : văn phòng, nhà kho, máy tính,xe vận chuyển hàng hoá….. 5.1.1.2 Điể m yế u a) Chế độ đãi ngộ cho nhân viên thấp. Do công ty có mô hình kinh doanh nhỏ nên việc trả lương nhân viên cònthấp so với các công ty khác. Điều này dẫn đến có nhiều lao động chuyển sangnơi khác làm việc. Ảnh hưởng rất lớn đến cơ cấu cũng như sự liên tục trongcông việc của công ty. Do công ty phải mắc nhiều thời gian để tuyển chọn và đàotạo lại. b) Thời gian làm việc không ổn định. Do thị trường tiêu thụ trong tỉnh luôn bất thường, khi thì tiêu thụ mạnh khithì sức tiêu thụ giảm. Nên thời gian giao hàng của nhân viên giao nhận cũng bịảnh hưởng rất nhiều. Lúc hàng ít thì thời gian giao hàng của nhân viên giaonhận sẽ rút ngắn lại và nhân viên giao nhận sẽ được về sớm. Như thế sẽ làm lãngphí thời gian thuê lao động của công ty. Còn khi hàng nhiều thì nhân viên giaonhận phải làm thêm giờ như thế sẽ ảnh đến sức khoẻ của nhân viên làm chấtlượng công việc giảm. c) Phần việc của mỗi nhân viên không thực hiện liên tục do thường xuyênthay đổi. Tuy trong quá trình tuyển chọn nhân viên công ty đã đề ra những tiêuchuẩn để tuyển dụng nhưng với những nguyên nhân khách quan mà nhân viênthường xuyên bị thay đổi. Đặc biệt là ở bộ phận kế toán, điều này ảnh hưởng rấtGVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 72
 • 87. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Kýnhiều đến công việc. Vì công ty phải bắt đầu lại từ khâu tuyển dung để tìm kiếmnhân niên. Làm lãng phí thời gian và làm chậm tiến độ trong công việc. 5.1.1.3 Cơ hô ̣i a) Hợp tác thêm với nhiều sản xuất có sản phẩm được người tiêu dùng sửdụng. Mặc dù tình hình kinh tế có nhiều biến động, song điều đó lại là động lựcđể các nhà sản xuất tìm kiếm thị trường cho sản phẩm của mình. Vì vậy việc tạolập mối quan hệ với các nhà sản xuất là hết sức cần thiết. Đặc biệt là những nhàsản xuất có sản phẩm được người tiêu dùng lựa chọn. b) Hàng hoá công ty kinh doanh được người tiêu dùng lựa chọn. Hàng hoá mà công ty đang kinh doanh là hàng hoá được nhiều người tiêudùng ưa chuộng nên đây là cơ hội rất tốt trong việc kinh doanh của công ty. Vớinhóm hàng Chinsu thuộc tập toàn Masan, theo điều tra của tập đoàn Masan thìcác sản phẩm này chiếm 80% thị trường trong nước. Và nhóm hàng Thiên Longcủa công ty TNHH Thiên Long Long Thành đã tồn tại trên thị trường 31 năm.Với những sản phẩm văn phòng phẩm được nhiều đối tượng sử dụng. Đây là cơhội rất lớn để công ty kinh doanh có hiệu quả. c) Nhu cầu thị trường ngày càng tăng. Hiện nay, đời sống của người dân được nâng cao nên nhu cầu sử dụnghàng hoá ngày cao và đa dạng. Trong đó sản phẩm thiết yếu là sản phẩm mà mọigia đình điều sử dụng. Nên có thể nói rằng nhu cầu của người tiêu dùng đối vớisản phẩm thiết yếu ngày càng cao. 5.1.1.4 Nguy cơ a) Xuất hiện một nhà phân phối, mà sản phẩm lại là sản phẩm thế mạnh củacông ty. Đầu năm 2012, do nhu cầu của tập đoàn Masan nên xuất hiện một nhàphân phối nữa của tập đoàn. Sự xuất hiện này là mối đe doạ cho tổng doanh thucủa công ty. b) Cạnh tranh gay gắt với các nhà phân phối khác trên địa bàn. Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các nhà sản xuất đã dẫn đến mộtđiều là các nhà phân phối của các mặt hàng cùng công dụng cạnh tranh càng gaygắt hơn.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 73
 • 88. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký c) Giá nhiên liệu biến động bất thường làm ảnh hưởng rất nhiều đến doanhthu. Một yếu tố ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận của công ty là nhiên liệu dùngtrong khâu vận chuyển hàng hoá. Hiện nay do ảnh hưởng của thị trường trên thếgiới nên giá nhiên liệu lên xuống bất thường làm ảnh hưởng đến kế hoạch thựchiện tiết giảm chi phí của công ty. 5.1.2. Các chiến lƣợc kinh doanh trong mô hình SWOT 5.1.2.1 Chiến lƣợc SO Giữ vững thị trường hiện có, thâm nhập vào thị trường mới. Công ty cầnduy trì các khách hàng truyền thống để đảm bảo có lượng khách hàng ổn định,luôn có đơn đặt hàng để duy trì kinh doanh. Có một số ưu đãi cho các kháchhàng. Do đó với những điểm mạnh và cơ hội mà công ty đang có thì sẽ rất thuậnlợi cho việc mở rộng thị trường. Chiến lược này mang tính thời cơ, do đó công tynên thực hiện ngay khi có thể. Tiếp tục đa dạng hóa các loại sản phẩm: đa dạng các mặt hàng sẽ giúp chocông ty có thêm nhiều cơ hội làm tăng doanh thu. Mở rộng kinh doanh các mặthàng được người tiêu dùng ưa chuộng. Muốn làm được điều này công ty cần hợptác với những nhà sản xuất có sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng. Để đẩy mạnh sản lượng bán ra có hiệu quả và phù hợp với thị trường thìcông ty nên có một nhân viên kế toán quản trị, để có thể dự đoán, ước tính số cầucủa từng thị trường là bao nhiêu, sản phẩm ưa chuộng của từng thị trường.. 5.1.2.2 Chiến lƣợc WO Nên có chế độ đãi ngộ tốt hơn cho nhân viên vì như vậy công ty mới cóthể làm chủ trong việc sử dụng nhân viên. Như công ty có thể giữ lại những nhânviên giỏi có năng lực có đạo đức trong nghề nghiệp. Cũng như việc sa thải nhữngnhân viên có nhân phẩm kém hoặc năng lực làm việc kém. Điều chỉnh thời gian làm việc của nhân viên cũng như điều chỉnh lượnghàng bán ra. Công ty nên phân bổ lượng hàng bán ra trong năm đều qua cáctháng. Để làm điều này công ty nên có thêm một hoặc hai sản phẩm phân phối,để tránh việc nhân viên về sớm khi hàng ít và về trễ khi hàng quá nhiều.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 74
 • 89. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký 5.1.2.3 Chiến lƣợc ST Với những thế mạnh của công ty và việc mở rộng hợp tác với các nhà sảnxuất có nhu cầu phân phối sản phẩm để có thêm sản phẩm lựa chọn phân phốicho thị trường trong tỉnh. Điều này sẽ giúp công ty có lợi trong việc lựa chọn sảnphẩm để phân phối, không phải phụ thuộc vào một nguồn cung. Đồng thời cần tăng cường mối liên hệ bền chặt với các khách hàng, luônđảm bảo uy tín với khách hàng. Điều này rất quan trọng vì các khách truyềnthống luôn là những khách mang đến cho công ty nguồn thu nhập ổn định. 5.1.2.4 Chiến lƣợc WT Công ty nên điều chỉnh lại thời gian làm việc của nhân viên. Điều nàykhông những giúp nhân viên có được sức khoẻ làm việc. Mà còn giúp công tyđiều chỉnh lượng hàng bán ra ổn định hơn. Giảm thất thoát tiền công trong nhữngngày giao hàng với số lượng ít. Có như vậy công ty mới sử dụng có hiệu quả sửdụng lao động. Công ty nên lập kế hoạch sử dụng nhiên liệu cho việc vận chuyển hànghoá đem bán. Với sự biến động của thị trường xăng dầu trên thế giới đã làm ảnhhưởng rất lớn đối với kinh tế trong nước nói chung và lợi nhuận của công ty nóiriêng. Luôn theo dõi tình hình kinh doanh của các nhà phân phối khác trong tỉnh.Từ đó, công ty sẽ có những kế hoạch, chiến lược kịp thời điều chỉnh việc kinhdoanh của mình có hiệu quả hơn.5.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINHDOANH TẠI CÔNG TY 5.2.1. Biện pháp giảm thiểu chi phí và nâng cao lợi nhuận - Đối với chi phí quản lý doanh nghiệp: xây dựng định mức sử dụng điện,nước, điện thoại, lập dự toán chi phí trong ngắn hạn giúp công tác quản lý chi phícụ thể hơn. Thực hiện công khai công tác quản lý chi phí đến từng bộ phận trựcthuộc công ty để đề ra biện pháp cụ thể nhằm tối thiểu hóa các loại chi phí. - Nâng cao ý thức tiết kiệm của nhân viên công ty nên thiết lập quy chếkhen thưởng hoặc khiển trách về việc sử dụng tiết kiệm, lãng phí tài sản chungcủa doanh nghiệp.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 75
 • 90. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký - Tăng cường quản lý và thường xuyên kiểm tra công tác luân chuyểnhàng hóa nhằm tiết kiệm chi phí một cách hiệu quả nhất. - Đối với chi phí tài chính, hiện tại nhà nước đang tìm cách để giúp cácngân hàng cho các doanh nghiệp vay với lãi suất phù hợp với tình hình kinhdoanh của từng doanh nghiệp. Công ty phải chi trả rất nhiều cho khoản chi phí lãivay, với sự tác động của nhà nước phần nào sẽ giúp công ty tiết kiệm được mộtphần khoản chi phí này. Chủ động ứng phó trước những biến động của giá cả hàng hóa nhằm kiểmsoát chặt chẽ chi phí , tăng lơ ̣i nhuâ ̣n cho công ty . Tăng cường biê ̣n pháp quản lý ,kiể m tra nhằ m tiế t kiê ̣m các khoản mu ̣c chi phí bằ ng cách luân chuyể n hàng hóamô ̣t cách khoa ho ̣c, hơ ̣p lý. Từng bước xây dựng, hoàn chỉnh các định mức về chiphí hoạt động kinh doanh của công ty. Thường xuyên kiể m tra , đánh giá mức chi phí hoạt động của công ty , kịpthời điề u chỉnh hơ ̣p lý , tránh gây thất thoát , lãng phí là tăng chi phí hoạt độngkinh doanh. 5.2.2. Một số giải pháp khác 5.2.2.1.Giƣ̃ vƣ̃ng thi trƣờng : ̣ Trong điề u kiê ̣n kinh tế thi trườ ng ca ̣nh tranh gay gắ t , để đảm bảo thị phần ̣công ty phải có những chinh sách, biê ̣n pháp để giữ chân khách hàng cũ , vì khách ́hàng là nhân tố quan trọng nhất trong việc mang lại lợi nhuận cho công ty , lơ ̣inhuâ ̣n càng nhiề u , công ty hoa ̣t đô ̣ng có hiê ̣u quả . Luôn luôn đảm bảo chấ t lươ ̣ng hàng hóa , đảm bảo quyề n lơ ̣i cho kháchhàng và giữ uy tín với khách hàng. Dịch vụ hậu mãi phải luôn đảm bảo, với đô ̣i ngũ nhân viên nhiê ̣t tinh. ̀ 5.2.2.2. Đa da ̣ng hóa sản phẩ m, tìm kiếm thị trƣờng mới Ngoài những sản phẩm hiện có và những ưu thế chuyên môn . Nhằ m mởrô ̣ng đố i tươ ̣ng phu ̣c vu ,̣ công ty cầ n mở rô ̣ng thêm sản phẩ m thiết yếu khác phu ̣cvụ các cơ quan , công ty, xí nghiệp hay doanh ngh iê ̣p tư nhân trong tinh . Ngoài ̉thị trường hiện có, công ty nên thâm nhập vào các quán ăn, nhà hàng, khách sạn,các công ty có nhà ăn cho nhân viên...GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 76
 • 91. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký CHƢƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ6.1. KẾT LUẬN Qua phân tich tinh hinh hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh của côn ́ ̀ ̀ g ty trách nhiệmhữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ Lê Ký, ta nhâ ̣n thấ y rằ ng , tuy doanhthu bán hàng và cung cấ p dich vu ̣ của công ty tăng đề u qua ̣ 3 năm nhưng lơ ̣inhuâ ̣n sau thuế thì có giá tri ̣có thể nói là thấ p hơn nhiề u so v ới lợi nhuận gộp vềbán hàng và cung cấp dịch vụ . Nguyên nhân là do tổ ng chi phí c ủa công ty tăngqua 3 năm, trong đó năm 2010 tăng 22,82% so với năm 2009, năm 2011 tăng12,88% so với năm 2010, trong đó chi phí giá vố n hàng bán và chi phí quản lýdoanh nghiê ̣p đề u tăng qua 3 năm. Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ LêKý với vai trò là mô ̣t trong những doanh nghiê ̣p chuyên phân ph ối các mặt hàngthiết yếu trong tỉnh. Mă ̣c dù công ty có nh ững lúc gặp khó khăn nhưng vẫn cungứng cho thị trường các mặt hàng thiết yếu mà công ty kinh doanh . Tuy nhiêncông ty vẫn chưa khai thác hế t tinh hinh thi ̣trường nhằ m phu ̣c vu ̣ t ận tay người ̀ ̀tiêu dùng. Với những dấ u hiê ̣u chưa khả quan lắ m . Nên Ban lanh đa ̣o luôn tích cực ̃đề ra những chính sách , phương án kinh doanh trong những năm tiế p theo . Vớinhững nổ lực như vâ ̣y chắ c chắ n sẽ làm cho tinh hinh hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh của ̀ ̀công ty ngày càng phát triể n vững ma ̣nh và hoàn thiê n hơn trong tương lai. ̣6.2. KIẾN NGHỊ 6.2.1. Đối với công ty Trong nề n kinh tế thi ̣trường hiê ̣n nay thì sự ca ̣nh tranh để tồ n ta ̣i ngày gaygắ t hơn n ữa giữa các doanh nghiê ̣p với nhau . Vài năm trở lại đây hệ thống bánhàng của tư nhân rấ t phát triể n cả về quy mô và vố n , nhấ t là các nhà phân ph ối ởtỉnh Vĩnh Long đang có khuynh hướng mở rô ̣ng quy mô kinh doanh của mình .Do đó muố n giữ vững đươ ̣c thi ̣phầ n của minh , đồ ng thời để phát triể n và ca ̣nh ̀tranh với các nhà phân ph ối. Công ty nên quan tâm đến nhu cầu của khách hàngnhiều hơn, để từ đó có những chiến lược mở rô ̣ng ma ̣ng lưới bán lẻ của mình , sựGVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 77
 • 92. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Kýphục vụ của nhân viên bán hàng , đó chính là nguyên nhân của viê ̣c tiêu thu ̣ khố ilươ ̣ng hàng hóa lớn trong bán lẻ . Vì bán lẻ có mức chiết khấu thấp hơn bán buôn .Vì vậy công ty cần chú trọng việc huy động thêm nguồn vốn , nhân lực để mởrô ̣ng ma ̣ng lưới bán lẻ của minh trên điạ bàn huyê ̣n , xã, vùng sâu... ̀ Luôn nhắc nhở nhân viên bán hàng cũng như nhân viên giao vận về tháiđộ phục vụ để giữ chân những khách hàng lâu năm. Công ty cần mở rộng phạm vi bán hàng của mình bằng cách thâm nhậpvào các nhà hàng quán ăn hay khách sạn. Vì những nơi này sẽ sử dụng khá nhiềucác sản phẩm thiết yếu như nước chấm, văn phòng phẩm... 6.2.2. Đối với nhà nƣớc Nhà nước cần tạo điều kiện và giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tháogỡ khó khăn trong giai đoạn hiện nay như giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.Theo đó thì hiện nay chính phủ đã ban hành nghị quyết 29/2012/QH13 giảm 30%số thuế TNDN năm 2012 đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với chính sách nàythì các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ giảm được một phần thuế phải nộp cho nhànước. Nhà nước cần có những chính sách tương tự để giúp các doanh nghiệp cóthể tồn tại và phát triển. Không chỉ có doanh nghiệp phát triển mà tính đến tổngthể thì cả nền kinh tế trong nước cũng phát triển. Bên cạnh việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừavà nhỏ thì việc hỗ trợ lãi vay thấp cũng rất cần thiết. Và giảm bớt các thủ tụchành chính để các doanh nghiệp có thể tiếp cận vốn vay của các ngân hàng mộtcách dễ dàng hơn.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 78
 • 93. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. GS.TS.NGƯT. Bùi Xuân Phong (2007). Giáo trình phân tích ho ạt độngkinh doanh, Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông. 2. PGS.TS. Phan Thị Cúc, ThS. Đặng Thị Trường Giang, TS.Nguyễn TrungTrực, (2010). Giáo trình Tài Chính Doanh Nghiệp. Nhà xuất bản tài chính 3. ThS. Nguyễn Hồ Anh Khoa (2010). Giáo trình phân t ích hoạt động kinhdoanh. Đại học Cần Thơ 4. Tài liệu luận văn về phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của các sinhviên khóa trước. 5. Một số trang web: www.atheenah.com www.danketoan.comGVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 79
 • 94. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký PHỤ LỤC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị tính:.Đồng. Mã số Thuyết Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Quí I, II năm Quí I, II năm minh 2011 2012 TÀI SẢN A B C 1 2 3 4 5 A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 8.413.124.743 13.589.492.837 15.420.858.666 8.080.529.942 10.869.739.400 (100=110+120+130+140+150)I. Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền 110 (III.01) 449.337.534 243.147.284 16.608.746 8.702.983 612.363.570II. Đầu tƣ tài chính ngắn hạn 120 (III.05)1. Đầu tư tài chính ngắn hạn 1212. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 129(*)III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 587.014.513 100.760.832 318.230.999 166.753.044 2.404.283.3671. Phải thu của khách hàng 131 571.124.291 156.793.965 82.160.038 1.020.161.1002. Trả trước cho người bán 132 84.870.6103. Các khoản phải thu khác 138 15.890.222 15.890.222 161.437.034 84.593.006 1.384.122.2674. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139IV. Hàng tồn kho 140 6.952.684.135 12.600.070.824 14.578.687.650 7.639.232.329 7.622.957.8851. Hàng tồn kho 141 (III.02) 6.952.684.135 12.600.070.824 14.578.687.650 7.639.232.329 7.622.957.8852. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149V. Tài sản ngắn hạn khác 150 424.088.561 645.513.897 507.331.271 265.841.586 230.134.5781. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 151 424.088.561 645.513.897 507.331.271 265.841.586 230.134.5782. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 152 GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 80
 • 95. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký3. Tài sản ngắn hạn khác 158 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 798.559.397 1.127.281.277 970.995.591 468.801.690 904.871.959 (200 = 210+220+230+240)I. Tài sản cố định 210 (III.03.0 798.559.397 1.127.281.277 970.995.591 468.801.690 904.871.959 4)1. Nguyên giá 211 976.796.983 1.385.882.468 1.403.763.377 735.572.010 1.444.714.3772. Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 212 (178.237.586) (258.601.191) (432.767.786) (266.770.320) (539.842.418)3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 213II. Bất động sản đầu tƣ 2201. Nguyên giá 2212. Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 222III. Các khoản đầu tƣ tài chính dài hạn 230 (III.05)1. Đầu tư tài chính dài hạn 231 2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 239IV. Tài sản dài hạn khác 2401. Phải thu dài hạn 2412. Tài sản dài hạn khác 2483. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 249 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 250 9.211.684.140 14.716.774.114 16.391.854.257 8.549.331.632 11.774.611.359 (250 = 100 + 200) NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ 300 8.170.983.919 12.567.205.872 14.020.657.370 7.346.824.463 10.102.801.224 (300 = 310 + 320)I. Nợ ngắn hạn 310 5.559.522.987 12.567.205.872 14.020.657.370 7.346.824.463 10.102.801.2241. Vay ngắn hạn 311 4.961.961.463 12.114.337.250 13.804.817.982 7.233.724.623 9.504.814.2602. Phải trả cho người bán 312 331.504.665 54.596.318 GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 81
 • 96. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký3. Người mua trả tiền trước 313 52.681.3034. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 III.06 111.546.431 198.818.380 136.580.154 71.568.001 383.610.7245. Phải trả người lao động 315 131.830.000 132.900.000 39.693.1136. Chi phí phải trả 3167. Các khoản phải trả ngắn hạn khác 318 22.680.428 68.468.939 79.259.234 41.531.839 120.086.8098. Dự phòng phải trả ngắn hạn 319II. Nợ dài hạn 320 2.611.460.9321. Vay và nợ dài hạn 321 2.611.460.9322. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 3223. Phải trả, phải nộp dài hạn khác 3284. Dự phòng phải trả dài hạn 329 B - VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 1.040.700.221 2.149.568.242 2.371.196.887 1.202.507.169 1.671.810.135 (400 = 410+430)I. Vốn chủ sở hữu 410 III.07 1.040.700.221 2.149.568.242 2.371.196.887 1.202.507.169 1.671.810.1351. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 510.015.976 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.0002. Thặng dư vốn cổ phần 4123. Vốn khác của chủ sở hữu 4134. Cổ phiếu quỹ (*) 4145. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 4156. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 4167. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 417 530.684.245 1.449.568.242 1.671.196.887 502.507.169 971.810.135II. Quỹ khen thƣởng, phúc lợi 430 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 9.211.684.140 14.716.774.114 16.391.854.257 8.549.331.632 11.774.611.359 (440 = 300 + 400 ) GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 82
 • 97. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Đơn vị tính: Đồng. Mã Thuyết Quí I, II năm Quí I, II năm CHỈ TIÊU Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 số minh 2011 20121. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1 IV.08 49.865.369.501 64.636.917.272 71.879.220.452 49.196.662.110 45.618.320.0732. Các khoản giảm trừ doanh thu 2 8.844.1833. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 49.856.525.318 64.636.917.272 71.879.220.452 49.196.662.110 45.618.320.073(10 = 01 - 02 )4. Giá vốn hàng bán 11 47.662.734.752 60.489.889.405 67.547.008.450 46.045.335.830 42.777.383.9315. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 20 2.193.790.566 4.147.027.867 4.332.212.002 3.151.326.280 2.840.936.14220 = 10 - 11 )6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 16.159.450 3.727.565 601.631 314.653 1.395.4607. Chi phí tài chính 22 268.090.837 664.096.811 1.389.366.456 988.970.557 967.684.617 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 268.090.837 664.096.811 1.389.366.4568. Chi phí quản lý kinh doanh 24 1.298.605.549 2.267.101.423 2.655.286.247 1.996.690.455 1.740.495.9889. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 30 643.253.630 1.219.557.198 288.160.930 165.979.921 134.150.997+ 21 - 22 – 24)10. Thu nhập khác 31 5.621.46511. Chi phí khác 3212. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 - 5.621.465 - - -13. Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế (50 = 30 + 40) 50 IV.09 643.253.630 1.225.178.663 288.160.930 165.979.921 134.150.99714. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 51 112.569.385 306.294.666 50.428.163 41.494.980 33.537.74915. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 60 530.684.245 918.883.997 237.732.767 124.484.941 100.613.24850 – 51) GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 83
 • 98. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê KýGVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 84
 • 99. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê KýGVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 85
 • 100. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê KýGVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 86