Tutoria I Recursos Tic

2,905 views
2,783 views

Published on

Recursos TIC per a la tutoria

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,905
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
95
Actions
Shares
0
Downloads
62
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tutoria I Recursos Tic

 1. 1. POSTGRAU LA TUTORIA I LA SEVA PRÀCTICA CURS: 2008-2009 Núria Alart RECURSOS TIC PER A LA TUTORIA
 2. 2. Ens presentem http://www.xtec.cat/ ~nalart / moltesmescoses /presenta/presentacio1.htm <ul><li>1.- Adjectius positius amb la inicial del nostre nom. Exemple: Núria = natural </li></ul><ul><li>2.-Presentació per parelles. </li></ul><ul><li>Descripció i desenvolupament </li></ul><ul><li>Els alumnes es posen per parelles. Durant 5’ un ha d’explicar a l’altre coses que serveixin per presentar-lo al gran grup, i aquest se les va apuntant al full: nom, procedència, família, estudis, diversions, aficions, ... Al cap de 5’ s’intercanvien els rols de les parelles. Al final un presenta l’altre a la resta de la classe. </li></ul><ul><li>La gran cadena de noms. </li></ul>
 3. 3. TUTORIA Educació per a la salud Dinàmica de grups Avaluació portfoli Orientació professional Educació intercultural Educació en valors Educació emocional E I N E S T I C E I N E S T I C E I N E S T I C E I N E S T I C
 4. 4. WEB 2.0 + interacció : expressar, col·laborar, opinar, compartir, cercar, rebre, crear coneixement, aprendre… Publicar, compartir buscar informació Youtube (Vídeos) Slideshare (presentacions) Del.icio.us (enllaços) Publicar, expressar, crear Bloc Wiki Altres activitats Xarxes socials Ning Second Life LLibres virtuals Trencaclosques Animacions Mapes conceptuals Per accedir a informació d’interès Buscadors especialitzats: Google Docs, Reader Metodologies WebQuest, Mini WQ, Caceres del Tresor,…
 5. 5. Implicacions educatives <ul><li>Permet crear, cercar, compartir, interactuar on-line.( Blocs, Wiki, Slideshare, …..) </li></ul><ul><li>Aprenentatge més autònom, major participació a les activitats grupals, més interès i motivació. ( WebQuest, Caceres del Tresor, Trencaclosques, Animacions,….) </li></ul><ul><li>Permet elaborar materials, compartir-los i comentar-los on-line. (Youtube, Slideshare, ) </li></ul><ul><li>Noves activitats d’aprenentatge i avaluació. (e-portfoli) </li></ul><ul><li>Millora les competències digitals. (cercar, processar, comunicar,… ) </li></ul><ul><li>Creació i gestió en xarxa de centre i professors/es. </li></ul>P.Marquès, 2007
 6. 6. Els nadius digitals segons M. Prensky DE MANERA DIFERENT <ul><li>Es comuniquen (Correu-e, missatgeria) </li></ul><ul><li>Comparteixen (blocs, webcam, …) </li></ul><ul><li>Consumeixen (Música, </li></ul><ul><li>Intercanvien ( Pel·lícules, …) </li></ul><ul><li>Creen (Vídeos,…) </li></ul><ul><li>Es troben (Second Life,…) </li></ul><ul><li>Valoren, avaluen </li></ul><ul><li>Juguen </li></ul><ul><li>Analitzen </li></ul><ul><li>Busquen informació </li></ul><ul><li>Es socialitzen </li></ul><ul><li>Creen </li></ul>Ref: R. Barlam 2008
 7. 7. Metodologia WebQuest Caceres del Tresor, .... CONVIVÈNCIA INCLUSIÓ DIVERSITAT T U T O R I A
 8. 8. LES WEBQUEST <ul><li>Les Webquest s’integren dins de les TAC ens permet emprar diversos recursos informàtics per realitzar les tasques assignades, com per exemple programari específic, inclusió de vídeos i de sons, text acompanyat d’estímuls gràfics i pictogràfics, accessibilitat web, activitats jclic, quaderns virtuals, caceres del tresor i projectes interdisciplinaris. </li></ul>
 9. 9. LES CACERES DEL TRESOR <ul><li>Moltes possibilitats didàctiques : </li></ul><ul><li>Aprenentatge més àgil i pràctic. </li></ul><ul><li>Diferents tipus d’avaluació: </li></ul><ul><li>- Inicial per saber els coneixements previs </li></ul><ul><li>- Avaluació formativa l’alumnat treballa utilitzant recursos d’Internet </li></ul><ul><li>- Avaluació sumativa on es pot presentar una prova </li></ul><ul><li>L’alumnat treballa: </li></ul><ul><li>- Competències bàsiques </li></ul><ul><li>- Sintetitza els punts més importatnts de cada tema </li></ul><ul><li>- Potencia la seva responsabilitats </li></ul><ul><li>- L’autonomia personal </li></ul><ul><li>- Treball cooperatiu </li></ul><ul><li>- Respecte els ritmes d’aprenentatge. </li></ul>http:// webquest.xtec.cat / WebCaceres / index.htm
 10. 10. HISTORIA WEBQUEST BERNIE DODGE Universidad de San Diego (California) 1995
 11. 11. DEFINICIÓ WQ <ul><li>Una WebQuest és una estrategia d’investigació guiada, amb recursos principalment d’Internet. </li></ul><ul><li>Obliga a la utilizació d’habilitats cognitives d’ alt nivell. </li></ul><ul><li>Preveu el treball cooperatiu, la responsabilitat individual i l’autonomía dels alumnes. </li></ul><ul><li>Prioritza la transfomació de la informació. </li></ul><ul><li>Inclou una avaluació autèntica </li></ul>
 12. 12. WEBQUEST Una WebQuest és una activitat orientada a la recerca en la que la majoria de la informació utilitzada pels alumnes s'obté de la Web. Bernie Dodge & Tom March, Sant Diego State University (1995) http://www.webquestcat.cat/ http:// www.xtec.cat /recursos/ webquests / index.htm http://www.xtec.cat/ ~nalart /
 13. 13. Estructura <ul><li>Índex o pàgina principal. </li></ul><ul><li>Introducció. </li></ul><ul><li>Tasca. </li></ul><ul><li>Procés/Recursos. </li></ul><ul><li>Avaluació/Rúbrica. </li></ul><ul><li>Conclusions. </li></ul><ul><li>Crèdits i Referències. </li></ul><ul><li>Guia Didàctica. </li></ul>
 14. 14. PARTS D’UNA WEBQUEST Introducció : Informació inicial per donar un context. Tasca: projecte individual o col·lectiu (activitat), usualment amb rols i opcions. Procés: descripció del projecte, seqüenciat pas a pas en activitats concretes (recerca, identificació, anàlisis, comparació, classificació, selecció, edició…) Recursos : diferents fonts d’informació (documents web, emails d’experts, conferències en temps real, bases de dades, llibres, imatges, mapes). Claus + Guies (pel professorat i l’alumnat): com organitzar la informació adquirida… preguntes d’orientació… esquemes i quadres resum… agenda i temporalització… mapes conceptuals… diagrames causals... Avaluació : criteris, tests, quadres, eines i orientacions didàctiques pel seguiment i l’avaluació, per l’autoavaluació i per l’avaluació compartida Conclusió: producció i difusió de la feina feta, recordatori del que s’ha après i propostes d’ampliació o aprofundiment amb orientacions per a els altres professors i alumnes. Guia didàctica pels professors/es: descripció dels objectius, continguts, competències TIC i altres, que es preveuen assolir en la WebQuest, la temporització i els recursos a utilitzar.
 15. 15. <ul><ul><ul><ul><ul><li>Amb TIC i recerca a Internet. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Amb bastides i guiatges. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Per la gestió del coneixement. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Per la recerca guiada a Internet </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Per la resolució de problemes </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Per orientar la presa de decisions. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Amb tasques cooperatives. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Amb simulacions i estratègies lúdiques. </li></ul></ul></ul></ul></ul>Una WebQuest és també una seqüència didàctica...
 16. 16. LES TIC I LA TRANSFORMACIÓ DEL CONEIXEMENT CONSTRUCTIVISME
 17. 17. Processos mentals d’ordre superior Identificar Coneixement Enumerar Classificar Comprensió Explicar Calcular Aplicació Usar Compara Anàlisi Elegir Crear Síntesi Contrastar Avaluació Justificar Taxonomia de Bloom Competències Bàsiques Prendre decisions
 18. 18. Què fa l’alumnat? Genera, integra i combina idees en un producte o en proposa de nous. Valora, crítica en base a criteris específics. Diferencia, classifica i relaciona hipòtesis, evidències o estructura d’una pregunta. Selecciona, transfereix, utilitza dades per a completar una tasca o solucionar un problema Associa, compren o interpreta informació en base al seu coneixement previ Recorda, reconeix informació, idees de la mateixa manera que ho ha arprès CREAR Reunir, incorporar AVALUAR Jutjar el resultat ANALITZAR Dividir, separar APLICAR Fer ús del coneixement COMPRENDRE Comfirmació Aplicació CONÈIXER Recollir informació
 19. 19. http://www.phpwebquest.org/catala/index.php http://www.xtec.cat/~nalart/moltesmescoses/fem%20anuncis/index.htm http://www.xtec.cat/ ~nalart / moltesmescoses / valors / valors.htm
 20. 20. ACTIVITATS 1. Avaluació d’una WebQuest 2. Preparem una activitat per a la tutoria

×