Your SlideShare is downloading. ×
0
Intro computer
Intro computer
Intro computer
Intro computer
Intro computer
Intro computer
Intro computer
Intro computer
Intro computer
Intro computer
Intro computer
Intro computer
Intro computer
Intro computer
Intro computer
Intro computer
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Intro computer

312

Published on

Intro computer

Intro computer

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
312
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อการฝึกอบรม ผู้สอน .... พ . ท . หญิงวราภรณ์ ธนะเศวต 25 ต . ค .51
 • 2. ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการฝึกอบรม เพิ่มผลผลิตและประสิทธิผลการฝึกอบรม ให้สูงขึ้น
 • 3. ความจำเป็นในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการฝึกอบรม ในด้านผู้จัดการฝึกอบรม .... 1. การประหยัดเวลาในการฝึกอบรม 2. ใช้ทรัพยากรฝึกอบรมน้อยลง 3. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น 4. เพิ่มความพอใจให้กับผู้เรียน 5. เพิ่มความพอใจให้กับผู้สอน 6. เกิดความเชี่ยวชาญในงานสูงขึ้น 7. ลดความเบื่อหน่ายในการเรียน การสอน
 • 4. ความจำเป็นในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการฝึกอบรม ในด้านผู้เรียน .... 1. ระดับความเอาใจใส่และความสนใจใน บทเรียนสูงขึ้น 2. ส่งเสริมการเรียนรู้ลักษณะส่วนตัว 3. นำเสนอภาพจำลองที่เกี่ยวข้องความเป็นจริง 4. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนค้นพบสิ่งที่อยากรู้ ด้วยตนเอง
 • 5. ความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยีการฝึกอบรม ลดค่าใช้จ่ายรวม ( Total training cost ) ลดเวลาฝึกอบรม ลดเวลาด้านการสอน ลดจำนวนวิทยากร / ผู้สอน ลดจำนวนการผลิตเอกสารฝึกอบรม เพิ่มจำนวนผู้เรียนมากขึ้น
 • 6. ความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยีการฝึกอบรม ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฯ ในด้าน ... พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม ผลิตหลักสูตรการฝึกอบรม ปรับให้เป็นปัจจุบันได้ง่าย สามารถนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ และกระจาย หลักสูตรการฝึกอบรมโดยไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย
 • 7. ประเภทของเทคโนโลยีการฝึกอบรม 1. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ 2. เทคนิควิธีการ
 • 8. 1. เทคโนโลยีการฝึกอบรมประเภทเครื่องมือหรืออุปกรณ์ คือ เครื่องมือเป็นวัตถุสิ่งของที่สามารถใช้เป็นสื่อ สำหรับช่วยสนับสนุนหรืออำนวยความสะดวก และเกื้อกูลต่อกระบวนการเรียน การสอน
 • 9. เทคโนโลยีการฝึกอบรมประเภทเครื่องมือหรืออุปกรณ์ เครื่องมือประเภทวัตถุ การเรียนรู้แบบ active การเรียนรู้แบบ passive สื่ออยู่กับที่ สื่อเคลื่อนไหว สื่อปฏิสัมพันธ์ สื่อติดต่อสื่อสาร
 • 10. สื่ออยู่กับที่ สื่อเคลื่อนไหว สื่อปฏิสัมพันธ์ สื่อติดต่อสื่อสาร - การประชุม ทางไกล - วีดีโอเทคซ์ - ออดิโอเทกซ์ - Cable TV - การสอนที่ตั้ง อยู่บนพื้นฐาน ของการใช้ คอมฯ ( CBI ) - เครื่องจำลอง สถานการณ์ - ไมโครคอมฯ - CD Rom - มัลติมีเดีย PC - ภาพยนตร์ - วีดีทัศน์ - วีดีโอดิสค์ - สิ่งพิมพ์ - แผ่นใส - สไลด์ / เทป - ไมโครฟอร์ม
 • 11. 2. เทคโนโลยีการฝึกอบรมประเภทเทคนิควิธีการ หมายถึง เทคโนโลยีที่มีลักษณะเป็นระเบียบวิธี และเทคนิค ซึ่งไม่ใช่วัตถุสิ่งของ แต่มีกรอบ รูปแบบ องค์ประกอบและ / หรือ สัญลักษณ์ เกณฑ์ และมาตรฐานกระบวนการ และขั้นตอนตลอดจน วิธีการปฏิบัติที่ถูกกำหนดไว้เป็นแนว สำหรับการตรวจสอบความเหมาะสม และความถูกต้อง
 • 12. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการฝึกอบรม ควรพิจารณาประเด็นสำคัญ 3 ประการ 1. การเลือกสื่อ 2. การจัดคู่ให้เหมาะสมระหว่าง ระเบียบวิธีและสื่อ / เครื่องมือการฝึกอบรม 3. การใช้เทคโนโลยีในการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ
 • 13. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการฝึกอบรม การเลือกใช้สื่อฯ จะพิจารณาดังนี้ .- 1. วัตถุประสงค์การสอน 2. ลักษณะ / พื้นฐานของผู้เรียน 3. สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ 4. ความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ 5. ปัจจัยด้านองค์การ หรือเศรษฐกิจ
 • 14. แนวโน้มเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการฝึกอบรม เพื่อการถ่ายทอด เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าและปฏิบัติ เพื่อการอบรมด้วยตนเอง
 • 15. การใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการฝึกอบรม ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการฝึกอบรม คอมพิวเตอร์การฝึกอบรมในสถานการณ์ จำลอง
 • 16. คำถาม

×