Тези учнів-членів Гадяцького районного наукового товариства учнів - 2013

1,781 views
1,683 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,781
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Тези учнів-членів Гадяцького районного наукового товариства учнів - 2013

 1. 1. ВІДДІЛ ОСВІТИ ГАДЯЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇГАДЯЦЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТРГАДЯЦЬКЕ РАЙОННЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО УЧНІВТЕЗИнауково-дослідницьких робіт учнів-членів Гадяцького районногонаукового товариства учнів
 2. 2. Гадяч-2013Посібник: Тези науково-дослідницьких робіт учнів-членів Гадяцького районного науковоготовариства учнів.- Гадяч, 2013. - 33 с.Упорядник – Мирошниченко Н.М., методист Гадяцького науково-методичного центру Гадяцькоїрайонної державної адміністрації.Посібник містить зразки тез науково-дослідницьких робіт учнів-членів Гадяцького районногонаукового товариства учнів Полтавського територіального відділення МАН України.Видання рекомендовано до використання в роботі учителями, заступниками директорівнавчальних закладів, науковими керівниками учнівських науково-дослідницьких робіт, учнями.2
 3. 3. НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТКожен учасник І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робітучнів-членів МАНподає до своєї наукової роботи тези.У тезах (текст обсягом до 1 сторінки) подається стисла характеристика змісту науково-дослідницької роботи з визначенням основної мети, актуальності та завдань науковогодослідження. Також у них зазначаються висновки та отримані результати проведеної роботи.У заголовку тез наводяться такі дані: назва роботи, прізвище, ім’я, по батькові автора, ,повна назва навчального закладу, клас, населений пункт, прізвище, ім’я, по батькові, посада,кваліфікаційна категорія (за наявності науковий ступінь, вчене звання) наукового керівника, назватериторіального відділення Малої академії наук України, секція.Обсяг тексту тез – не більше 1 сторінки формату А-4, набраного в текстовому редакторіWord шрифтом Times New Roman розміром 14 з полуторним міжрядковим інтервалом.Тези подаються в друкованому та електронному вигляді, без помилок та обов’язковоперевірені науковим керівником (за потребою і вчителем української мови.)НАУКОВО-ПРИРОДНИЧЕ ВІДДІЛЕННЯСЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКАТЕЗИнауково-дослідницької роботи «Рівняння-основний об’єкт вивчення в математиці»Автор: Крат Родіон Олександрович,учень 8-А класу Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №3Гадяцької районної ради Полтавської областіНаукові керівники: Сербін Наталія Миколаївна, учитель математики Гадяцької спеціалізованоїшколи І-ІІІ ст. №3, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»; Кирченкова Ольга Миколївна, учитель інформатики та математики Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІст.№3, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»Полтавське територіальне відділення МАН УкраїниСекція: математикаПроблема розвитку самостійності особистості в оволодінні необхідним об’ємом знань для подальшого навчання увищих навчальних закладах.Мета роботи: познайомити з деякими видами рівнянь, які доволі часто зустрічаються, але яким мало приділяєтьсяуваги на уроках; Довести, що можна освоїти самостійно не тільки мову програмування, а й зробити перші кроки встворенні програм.Завдання роботи:1. Познайомити з найраціональнішим методом розв’язування квадратних рівнянь з параметрами.2. Дослідити можливість застосування діофантового аналізу до розв’язування конкурсних задач.3. Показати можливість самостійного освоєння мови програмування Delphi та спробувати створити програму,яка б допомагала розв’язувати деякі види рівнянь.Основними результатами є:• Пошук найефективнішого методу розв’язування квадратних рівнянь, що містять параметри – один із способівотримання стійких навиків розв’язування таких рівнянь.• Вдосконалення вміння розв’язувати конкурсні задачі шляхом дослідження можливості застосування теоріїподільності чисел за діофантовим аналізом.• Освоєння мови програмування Delphi та спроба створення програми, що допомагає розв’язувати деякі видирівнянь.ТЕЗИ3
 4. 4. науково – дослідницької роботи « У світі чисел»Автор Кузьменко: Анна Русланівна, учениця 7 – Б класу Гадяцької спеціалізованоїшколи Ι - ΙΙΙ ступенів №3Гадяцької районної ради Полтавської областіНауковий керівник: Палінкаш Ніна Іванівна, учитель математики Гадяцькоїспеціалізованої школи Ι-ΙΙΙ ступенів №3 Гадяцької районної ради Полтавської областікваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»Полтавське територіальне відділення МАН УкраїниСекція: математикаНе можна знати сучасного, не знаючи минулого. Завжди цікаво знати як, звідки і коли з′явилася та чи інша назва,термін, хто займався наукою в давнину.Особливий інтерес складає історія виникнення чисел та систем числення, вплив чисел на долю людини.Мета роботи – вивчити історію виникнення чисел і систем числення, дослідити вплив чисел на характер людини та їїдолю.Завдання роботи: 1) вивчити історію виникнення чисел та систем числення; 2) виявити магічне значення чисел.Структура роботи складається зі вступу, основної частини, висновків, списку використаних джерел.Основним результатом роботи є те, що значно розширилися знання з історії чисел та систем числення, проведенідослідження з учнями дали можливість кожному учневі знати своє число і з′ясувати, які риси характеру йомупритаманні.ТЕЗИнауково-дослідницької роботи“Точки дотику: математика та характер людини”Автор: Кумир Юлія Анатоліївна, учениця 11 класу Березоволуцькоїзагальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Гадяцької районної радиПолтавської областіНауковий керівник: Гринь Надія Василівна, учитель математикиБерезоволуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Гадяцької районної радиПолтавської області, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»Полтавське територіальне відділення МАН УкраїниГадяцьке районне наукове товариство учнівСекція: математикаАктуальність теми дослідження зумовлена насамперед в отриманні результатів дослідження характеру моїходнокласників та старшокласників Тест допомагає виявити важливі якості, які складають реальний психологічнийпортрет учнів.Мета роботи: визначити тип особи у однокласників та старшокласників.Завдання роботи: познайомитися з методом вивчення особи за допомогою психогеометрії. Провести дослідження повивченню особливостей характеру однокласників та старшокласників. Проаналізувати отримані результати.Практичне значення наукової роботи полягає в тому, що її результат можна використати на уроках математики , навиховних годинах та практичному психологу школи.Структура роботи: вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел та додатки.Основні результати роботи: Мета і завдання, які були поставлені на початку роботи, успішно досягнуті. Автордізналася про один із способів поділу людей на психологічні типи. Навчилася визначати за допомогою психогеометріїособливості характеру своїх ровесників.ТЕЗИнауково-дослідницької роботи«Квадратична функція на службі людині»Автор: Казанцева Ілона Олегівна, учениця 9-А класу Гадяцької спеціалізованоїшколи I-III ступенів №4 Гадяцького районної ради Полтавської областіНауковий керівник : Рудяк Марія Тамбіївна, вчитель математики Гадяцькоїспеціалізованої школи I-III ступенів №4 Гадяцького району Полтавської області,кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»Полтавське територіальне відділення МАН УкраїниГадяцьке районне наукове товариство учнівСекція: математикаКвадратична функція зародилася з практичних запитів людства, з її допомогою люди можуть керуватиприродою, вона проникла і в інші науки.Мета мого дослідження - Вивчаючи тему «Квадратична функція», у нас виникла низка запитань:Навіщо треба вивчати квадратичну функцію? Чи дійсно вона застосовується в практичній діяльності людини?Як за допомогою функції люди керують природою ?4
 5. 5. Завдання роботи - Ми припустили, що функціональні залежності існують у всіх сферах життя людини. Заразспробуємо це довести. Завдання дослідження:- узагальнити і систематизувати відомості про квадратичні залежності і повязані з ними рівняння інерівності;- виявити та вивчити області, в яких застосовується квадратична функція і її властивості.Методи дослідження – теоретичний метод: пошук, вивчення та аналіз наукової та науково-популярноїлітератури з даного питання; з практичних методів – спостереження, проведення експериментів, створенняпрезентацій. Структура роботи - робота складається зі вступу, двох розділів, висновку, списку використаних джерел,додатків.Основні результати роботи - теоретична значимість дослідження полягає в систематизації та узагальненніданої теми.Практична значимість роботи полягає в можливості використання у вирішенні завдань доведених формул ітверджень. Матеріали цієї роботи можуть бути корисні учням 9-11 кл. та вчителям шкіл.ТЕЗИНауково-дослідницької роботи «Дослідження можливостівикористання світлодіодів як економного джерела світла »Автор: Хижняк Юлія Анатоліївна, учениця 9 класу Веприцької ЗОШ І- ІІІ ст.Гадяцької районної ради Полтавської областіНауковий керівник : Короленко Микола Іванович, учительфізики Веприцької ЗОШ І-ІІІ ст.Гадяцької районної ради Полтавської області,кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»Полтавське територіальне відділення МАНСекція: фізикаРобота, виконана автором, має практичне значення, оскільки джерела світла повинні бути економними, аосвітлення приміщень повинно бути достатнім і відповідати санітарним нормам.Автор виконав дослідження можливості використання світлодіодів як джерела світла , а також економічнудоцільність їх використання. Дослідив і порівняв характеристики світлодіодної панелі, лампи розжарювання талюмінесцентної лампи.Мета роботи :дослідити та вивчити характеристики різних джерел світла. Встановити доцільність використаннясвітлодіодів як джерела світла.Завдання роботи: провести експериментальне дослідження характеристик таких джерел світла: світлодіодноїпанелі , лампи розжарювання та люмінесцентної лампи.Структура роботи : робота складається з вступу , трьох розділів, висновків та додатків.Основні результати роботи : автор досяг поставленої мети , експериментально було досліджено характеристикирізних джерел світла. Встановлено, що серед досліджених джерел світла для освітлення приміщень найбільшпридатні для використання світлодіодні панелі, як з економічної точки зору так із світлових та енергетичниххарактеристиках.ТЕЗИнауково-дослідницької роботи«Світло – дивовижне явище. Веселка – один із його проявів »Автор: Завгородня Ірина Іванівна, учениця 8 класуХитцівської ЗОШ І- ІІ ст. Гадяцької районної ради Полтавської областіНауковий керівник: Хлібко Любов Федотівна, учитель фізики ХитцівськоїЗОШ І-ІІ ст. Гадяцької районної ради Полтавської області ,кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»,Полтавське територіальне відділення МАНСекція: фізикаПідсекція: теоретична фізикаСпектральні кольори мають вликий вплив на людину. Автор вирішила більш детально розглянутивластивості світла.Мета дослідження:на основі вивченої наукової літератури скласти часткову характеристику фізичноїприроди світла,дослідити якість сприйняття інформації, поданої кольоровим спектром, намалювати картинудля вітальні.Для досягнення мети були поставлені і виконані такі завдання:1. Систематизувати та узагальнити дослідження відомих учених про світло.2. Розглянути та пояснити оптичне явище – веселку.3. Ознайомитися з практичним використанням кольору у повсякденному житті, зокрема, в одязі тааксесуарах ділової людини.5
 6. 6. 4. Дослідити, як впливає на людину інформація спектру кольорів, опрацювати отримані дані проведенихдосліджень.5. Вивчити роль фізичних законів та явищ для їх застосування в художній творчості.Робота складається із вступу, шести розділів, висновків, спуска використаних джерел.Основні результати роботи. Аналіз проведених досліджень показує, що застосування колірногосприйняття при викладі навчального матеріалу веде до отримання кращих показників у знанннях.Робота може бути використана при вивченні різної інформації.6
 7. 7. С Е К Ц І Я: Т Е Х Н І К АТЕЗИнауково – дослідницької роботи«Проблеми і перспективи біогазових установок»Автор: Гайдабура Альона Сергіївна, учениця 11-го класу Краснознаменської школи І-ІІІступенів Гадяцької районної ради Полтавської області.Науковий керівник: Педько Тамара Михайлівна, учитель фізики та математикиКраснознаменської школи І-ІІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавської області,кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»Полтавське територіальне відділення МАН УкраїниСекція: технікаУ нетрадиційній енергетиці особливе місце посідає переробка біомаси (органічних сільськогосподарських іпобутових відходів) метановим шумуванням з одержанням біогазу та шламу, який переважно використовується яквисокоякісне добриво. Застосування біодобрив на оброблених землях підвищує врожайність до 80%, що даєможливість отримання екологічно чистих продуктів харчування.Наша робота змушує читача задуматися, провести аналіз, зробити висновки: біогаз є не тільки відновлюванимджерелом енергії, але й екологічним методом переробки та утилізації цих відходів. У перспективісільськогосподарське виробництво із споживача енергії перетворюється на її виробника.Мета роботи: показати читачам перевагу біогазової технології, можливість отримання біогазу для власнихпотреб та збільшення врожайності за рахунок кращих якостей біодобрива.Завдання роботи: 1) проаналізувати літературу з даної теми; 2)створити біогазову установку, отриматибіогаз та високоякісне добриво; 3)формувати активну життєву позицію.Основними результатами роботи є:• проаналізовано принцип дії біогазової установки;• розглянуто механізм завантаження і вивантаження;• показана біотехнологія анаеробного метанового зброджування;• підрахована кількість органічних відходів на сільських подвір’ях с. Краснознаменка;• отримано біогаз та біодобрива в установці, виготовленій власними руками.;• отримано біогаз в установці, виготовленій власними руками.ВІІДДІЛЕННЯ БІОЛОГІЇ, ЕКОЛОГІЇ, ХІМІЇ, АГРАРНИХ НАУК І НАУК ПРО ЛЮДИНУСЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯТЕЗИнауково-дослідницької роботи«Вплив засобів масової інформації на формування особистості»Автор Савченко Марина Русланівна,учениця 10 класу ГадяцькоїСпеціалізованої школи I-III ступенів №3 Гадяцької районної радиПолтавської областіНауковий керівник: Репецька Ірина Володимирівна, учитель біологіїГадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №3Гадяцької районної ради Полтавської області,кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»Секція: психологіяАвтор наукової роботи мав на меті обґрунтувати та довести безпосередній вплив ЗМІ на формуванняособистості. Завданням роботи стало: охарактеризувати ЗМІ, визначити їх роль, вплив на молодий організм, провестидослідження та проінформувати людей про загальні висновки .Актуальність теми полягає в важливості висвітлених питань,адже наше сучасне суспільство дуже суперечливе. Зодного боку, ми вже звикли використовувати у своєму житті надбання нашого сучасного світу такі, як: компютер,побутова техніка, телевізор, а з іншого - ми навіть не замислюємося, що стали надто вразливими і легко піддаємосявпливу, який на нас здійснюють за допомогою цих засобів.Засоби масової інформації - могутня сила впливу на свідомість людей, що здатна переконувати їхнайефективнішим чином. На основі цих думок автор провів дослідження, які підкреслюють саме цей вплив.Дослідження проводилося на учнях школи на основі спостережень,анкетування та аналізування.Отже, за допомогоюемпіричних даних можна стверджувати про існування взаємозв’язку між впливом засобів масової інформації таформуванням дитячої особистості. Результати опитування підтвердили високий рівень зацікавленості молодісучасними комунікаційними засобами.7
 8. 8. СЕКЦІЯ: АГРАРНІ НАУКИТЕЗИнауково-дослідницької роботи«Виробничі сорти суниці КСП «Зелений гай»Автор: Чемерис Наталія Вікторівна, учениця 9 класу Сарськоїспеціалізованої школи І – ІІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавської областіНауковий керівник: Харадзе Наталія Григорівна, учитель біології Сарськоїспеціалізованої школи І – ІІІ ступенів Гадяцької районної радиПолтавської області, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»,учитель-методистПолтавське територіальне відділення МАН УкраїниСекція: аграрні наукиПідсекція: агрономіяСуниці — не тільки найраніший делікатес, а й еліксир здоровя. Соковита, солодка, ароматна ягода наче такприголошує: «Ану-ж- мо, скуштуй мене». Скоростиглість, ранній вступ в плодоносіння, можливість вегетативногорозмноження, а, отже, і отримання великої кількості посадкового матеріалу,- все це зумовило вибір теми.Мета дослідження: виявити серед виробничих сортів суниці найкращі, проаналізувати результати дослідженнянасіннєвого розмноження цих сортів, обґрунтувати доцільність насіннєвого розмноження суниці, розробитирекомендації щодо строків та умов її посіву.Робота складається зі вступу, основної частини, висновків, списку використаних джерел, додатка.Основними результатами роботи є:• аналіз статистичних матеріалів щодо площ та врожайності виробничих сортів суниці в господарстві «Зеленийгай»,• виявлення перспективних сортів,• дослідження строків сівби насіння,• обґрунтування необхідності стратифікаційного періоду для останнього,• неоднакової здатності сортів до насіннєвого розмноження.ТЕЗИнауково – дослідницької роботи«Вплив раціону харчування на продуктивність ВРХ»Автор: Балко Вячеслав Володимирович, учень 7 класуЛисівської ЗОШ І-ІІ ст. Гадяцької районної ради Полтавської областіНауковий керівник: Коваленко Надія Іванівна, вчитель біології Лисівської ЗОШ І-ІІступенів Гадяцької районної ради Полтавської області,кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»Полтавське територіальне відділення МАН УкраїниСекція: аграрні наукиМета роботи: дослідити вплив складових кормів на надій молока корови.Завдання роботи: розглянути вплив ВРХ на історичні та культурні аспекти розвитку народів світу;вивчити склад кормів та їх вплив на надій молока корови;визначити склад кормів, які підвищують надої ВРХ.Структура роботи: робота складається з трьох розділів. Перший – містить історичні довідки про історіюодомашнення великої рогатої худоби; породами корів, які створюють основу скотарства в Україні та в нашіймісцевості; використанням продуктів скотарства та цікавими фактами про тварин. В другому розділі описано8
 9. 9. кормову базу ВРХ. В третьому розділі автор наводить опис методик досліджень, знайомить з їх результатами та даєграфічне зображення.СЕКЦІЯ: БІОЛОГІЯТЕЗИнауково дослідницької роботи« Голубівництво – захоплення , яке потребує зусиль»Автор: Коваленко Вікторія Сергіївна, учениця 9 класу Краснолуцькоїзагальноосвітньої школи І-ІІ ступенів ім. Героя Радянського СоюзуВ.В.Овсяннікова Гадяцької районної ради Полтавської області.Науковий керівник: Маковецька Ірина Вікторівна, вчитель біології і хіміїКраснолуцької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів ім. В.В. Овсяннікова Гадяцькоїрайонної ради Полтавської області,кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»Полтавське територіальне відділення МАН УкраїниСекція: біологіяПідсекція: селекція і генетикаГолубівництво почалося з моменту приручення людиною дикого сизого голуба. Спочатку голубів споживали в їжу, адізнавшись про їхню можливість повертатися до гнізда, птахів стали використовувати для зв’язку і отримання інформації,зокрема під час військових дій та олімпійських ігор.З тих пір люди, які займаються голубівництвом, вивели багато порід домашніх голубів, різних по кольору, формі тілата призначенню. Тисячі людей різного віку займаються розведенням цих гарних птахів, набуваючи при цьому не тількипевних знань, але й отримуючи велике естетичне задоволення.Актуальність теми полягає в тому, що голубівництво потребує певних знань про особливості біології голубів,утворення пар при розмноженні, несіння та насиджування яєць, розвиток від маленького пташеняти до зрілого птаха, а такожпро вироблення умовних рефлексів у голубів .Мета роботи – дослідити особливості догляду за голубами на різних етапах розвитку.Основними результатами роботи є: 1) аналіз біологічних особливостей голубів; 2)характеристика різних способівта видів розведення голубів; 3)дослідження процесів, які відбуваються на різних етапах розвитку птахів; 4)виробленнярекомендацій щодо догляду за голубами.Практичне значення роботи визначається можливістю використання матеріалів дослідження на уроках біології,заняттях гуртків природничого напрямку, для проведення позакласної роботи з біології.ТЕЗИнауково-дослідницької роботи «Рівень санітарно – гігієнічної поведінкиукраїнських степових бджіл»Автор: Семеренко Анна Олександрівна, учениця 11 класу Гадяцькоїспеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 імені Михайла ДрагомановаГадяцької районної ради Полтавської областіНауковий керівник: Субота Ірина Миколаївна, учитель біології Гадяцької спеціалізованоїшколи І-ІІІ ступенів № 2 імені Михайла ДрагомановаГадяцької районної ради Полтавської області, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»Полтавське територіальне відділення МАН УкраїниСекція: біологіяПідсекція: ботаніка і зоологіяБджільництво - важлива галузь сільського господарства. Великих збитків бджільництву завдають різні хворобита шкідники. Виявлення бджолиних сімей української степової породи (УСП) із кращими ознаками санітарно-гігієнічної поведінки дає можливість відібрати бджолині родини для покращення епізоотичної ситуації пасік,впливати на інтенсивність виробництва продукції.Мета наукової роботи: встановити рівень санітарно-гігієнічної поведінки бджолиних сімей українськоїстепової породи.Завдання роботи: 1) опрацювавши літературу з’ясувати, які механізми задіяні в основі природноїрезистентності бджіл до хвороб і шкідників; 2) визначити рівень гігієнічної здатності бджіл УСП до очисткиміжрозплідного простору та до видалення штучно ушкодженого розплоду з комірок стільника.Основними результатами роботи є: встановлення середнього показникаочистки міжрозплідного простору для УСП бджіл у період весняного нарощування - 67,1%, в період підготовки домедозбору - 97,4% , в період підготовки до зимівлі - 59,2% за 24 години за пасічницький сезон 2012 року; визначеннясереднього показника гігієнічної поведінки бджіл для УСП - видалення 76,8 % штучно ушкоджених личинок;з’ясування залежності рівня очистки міжрозплідного простору від сили бджолиної сім’ї та періоду сезону інезалежності видалення ушкодженого розплоду від сили бджолиних сімей та від періоду спостережень.Практичне значення: результати роботи є важливим початковим кроком для отримання бджіл селекційнимшляхом з підвищеними санітарно-гігієнічними ознаками.9
 10. 10. ТЕЗИнауково-дослідницької роботи«Про що знав Штірліц: дослідження функціональних особливостей памяті»Автор: Лукаш Іван Іванович, учень 10-А класу Гадяцької спеціалізованої школи I-IIIступенів №4 Гадяцького району Полтавської областіНауковий керівник : Таран Оксана Романівна, вчитель біології Гадяцькоїспеціалізованої школи I-III ступенів №4 Гадяцького району Полтавської області,кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»Полтавське територіальне відділення МАН УкраїниСекція: біологія людиниЗовнішнє середовище - все те суще, що знаходиться поза нами: грандіозне різноманіття навколишньогосвіту - тендітна, легко уразлива рухома природа; матеріалізовані продукти, духовний результат людської діяльності,творчості; соціум, суспільства, держави. Всі вони вступають в складні екологічні взаємини і взаємодії з внутрішнімсередовищем організму, забезпечуючи своє існування, життя, хвороби або загибель людини.Всі форми психічної діяльності людини обумовлені безліччю найрізноманітніших біологічних і соціальних потреб,які виникають в процесі взаємодії організму з навколишнім середовищем. Людина має надзвичайно високоюпристосовністю і мінливістю поведінки, що безпосередньо повязано з максимальним розвитком головного мозку івиникненням свідомості, яка включає всі прояви психічної діяльності: відчуття і сприйняття, уявлення і мислення,увагу і память, почуття і волю. Однак при всій складності роботи центральної нервової системи її основний,елементарної функціональною одиницею служить рефлекс. Діяльність кори великих півкуль, що забезпечуєповедінка, тобто індивідуальне пристосування організму до мінливих умов середовища, І.Павлов назвав вищоїнервової діяльністю. Він розкрив фізіологічні механізми, за рахунок яких здійснюється відбивна діяльність головногомозку. До них відносяться:1) ланцюга найскладніших безумовних рефлексів (інстинкти, афекти, потяги), що є базою психічної діяльності;2) ланцюга умовних рефлексів (за винятком мовних умовних рефлексів), за рахунок яких здійснюється широкепристосування організму до навколишнього середовища, виникають відчуття, сприйняття, уявлення. Вони становлятьєдину сигнальну систему у людини, що обумовлює конкретне мислення;3) ланцюга мовних умовних рефлексів, що лежать в основі другої сигнальної системи, яка є тільки у людини і єбазою абстрактного мислення.Постійний звязок людини із зовнішнім світом це головна умова його нормальної свідомої діяльності, яка є кінцевимрезультатом всіх матеріальних процесів, що відбуваються в головному мозку.Мета мого дослідження - Дослідження ролі фізіологічних основ памяті і виявлення його обсягу у школярів;зясувати, від чого залежить память і як можна її покращити.Завдання роботи - Вивчити значення і роль памяті, виявити види памяті, уваги і працездатності, визначити обсягпамяті, стійкість уваги та динаміки працездатності.Структура роботи - робота складається зі вступу, двох розділів, висновку, списку використаних джерел, таблиць.Основні результати роботи - у кінцевому підсумку повинна сформувати систему норм і правил ставлення до своєїпам’яті, уваги. Матеріали роботи доцільно використовувати в профілактичній роботі з молоддю.СЕКЦІЯ: ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯТЕЗИнауково-дослідницької роботи«Просторові та часові аспекти поширення грипу»Автор: Титаренко Ірина Володимирівна, учениця 10 класу Сарськоїспеціалізованої школи І – ІІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавської областіНауковий керівник: Харадзе Наталія Григорівна, учитель біології Сарськоїспеціалізованої школи І – ІІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавськоїобласті, спеціаліст вищої категорії, «вчитель – методист»Полтавське територіальне відділення МАН УкраїниСекція: загальна біологіяВіруси - неклітинні форми живих організмів. Існують віруси небезпечні збудники хвороб рослин, тварин ілюдини. Вірусні хвороби людини це – віспа, поліомієліт, сказ, вірусний гепатит, грип, СНІД і т.д. Багато вірусів, дояких чутлива людина, вражає тварин і навпаки. Крім того деякі тварини є переносниками вірусів людини, при цьомуне хворіючи.Кожного року напередоднізими в суспільстві починається одна і та сама хвороба, яку можна назватиістерією грипу. Незважаючи на успіхи, досягнуті в боротьбі з грипом, лікування цієї хвороби і надалі лишаєтьсяскладною проблемою. Спроба зробити крок до розуміння закономірностей просторового та часового поширеннягрипозної інфекції може сприяти розв’язанню завдання зменшення економічної шкоди та негативного впливу наздоров’я людей епідемії грипу.10
 11. 11. Встановлено, що початкова поява вірусів грипу приурочена до сільської місцевості; ця місцевість, як правило,лежить в теплому і жаркому кліматі; всі епідемії починаються в теплу пору року в жаркому поясі, а потім вжевідбуваються спалахи зараження в помірному поясі, при чому в той час , коли створюються сприятливі (для інфекції)умови, тобто восени або взимку. Якщо збудник потрапляє в ці регіони у теплу пору року, то масового зараження невідбувається. Підтверджено наявність кореляційних зв’язків між захворюваністю на грип та сонячною активністю, якібули відкриті О.Л.Чижевським, на статистичному матеріалі Гадяцького району.СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯТЕЗИнауково – дослідницької роботи«Вплив темпераменту на формування успішної особистості»Автор: Пєстєрєв Вадим Юрійович, учень 9-А класу Гадяцької спеціалі-зованої школи І – ІІІст. №3 Гадяцької районної ради Полтавської областіНауковий керівник: Кононенко Олена Герасимівна, учитель географії та біологіїГадяцької спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів №3Гадяцької районної ради Полтавської області,кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»Секція: психологіяУспіх… Більшість з нас прагне його досягти, але як це зробити, знають лишеодиниці. Чи впливає темпераментна досягнення успіху та виховання успішної особистості і як саме, це питання ми хотіли розкрити в науковій роботі.Що треба робити, які завдання перед собою ставити, які моменти враховувати, коли ми починаємо важливу справу?Яка допомога від батьків та вчителів повинна надходити школярам при виконання завдань та при прийняттірішень.Мета роботи – показати роль темпераменту у формуванні успішної особис-тості, надати рекомендації батькам,вчителям та учням, пропагувати розвиток творчості та вміння долати труднощі через досягнення успіху .Завдання роботи - виявити домінуючі типи темпераменту у дев’ятикласників та дослідити як вони впливаютьна успішність та виявлення творчих здібностей, довести, на конкретних прикладах, що головне у житті –саморозвиток і самовдосконалення.Основними результатами роботи є:1) виявлення домінуючих типів темпераменту в класі ;2) моніторинг успішності учнів;3) встановлення взаємозв’язку між темпераментом і рівнями знань учнів;4) вироблення порад для вчителів початкової школи;5) виготовлення буклету з інформацією по темі наукової роботи для ровесників;6) виступ перед однокласниками із результатами дослідження.ТЕЗИнауково-дослідницької роботи «Психологічні особливості сімейного вихованняобдарованих дітей молодшого шкільного віку»Автор: Іващенко Наталія Віталіївна, учениця 11 класу Сватківської ЗОШ І –ІІІ ст. Гадяцької районної ради Полтавської областіНауковий керівник: Пуць Людмила Петрівна, практичний психолог СватківськоїЗОШ І – ІІІ ст. Гадяцької районної ради Полтавської області,кваліфікаційна категорія «спеціаліст»Полтавське територіальне відділення МАН УкраїниСекція: психологіяОбдаровані діти – це діти, в яких у ранньому віці виявляються здібності до виконання певних видівдіяльності. Вони відрізняються серед однолітків яскраво вираженими можливостями в досягненні результатів наякісно вищому рівні, який перевищує певний умовний «середній рівень». Їх успіхи не є випадковими, вонипроявляються постійно.Мета роботи: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити психологічні особливості сімейноговиховання обдарованих дітей молодшого шкільного віку.Визначена мета зумовила постановку та розв’язання наступних завдань: 1.Охарактеризувати особливостісімейного виховання.2. Проаналізувати психофізіологічний розвиток обдарованих дітей. 3. Дати особистіснухарактеристику молодшого школяра. 4. Охарактеризувати особливості обдарованих дітей молодшого шкільного віку всім’ї. 5. Дослідити психологічні особливості сімейного виховання обдарованих дітей молодшого шкільноговіку за допомогою психологічних методик та анкет. 6. Розробити рекомендації батькам у вихованні обдарованихдітей.Структура роботи: вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел, додатки.11
 12. 12. Практична значущість роботи полягає в тому, щоб експериментально дослідити психологічні особливостісімейного виховання обдарованих дітей молодшого шкільного віку. Це дозволить батькам, учителям організованобудувати навчально – виховний процес.ТЕЗИнауково-дослідницької роботиПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ДІАГНОСТУВАННЯАГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ СТАРШОКЛАСНИКІВАвтор: Лідова Ірина Ігорівна, учениця 11 класу Краснознаменської загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавської областіНауковий керівник: Горб Тетяна Василівна, учитель біології Краснознаменськоїзагальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавської області,кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»Полтавське територіальне відділення МАН УкраїниСекція: психологіяПитання, пов’язані з людською агресивністю, зачіпаються у багатьох психологічних дослідженнях. Наявністьнадзвичайно високої концентрації агресії в суспільстві і відсутність однозначного і адекватного наукового визначенняцього складного феномена роблять проблему дослідження агресивності однією з найбільш актуальних проблем. Метанашої роботи полягає у діагностуванні агресивної поведінки старшокласників та вивчені її психологічнихособливостей. Досягнення поставленої мети здійснюється шляхом розв’язання поставлених завдань: одне з якихпроведення емпіричного дослідження агресивної поведінки старшокласників. На основі отриманих результатів булисформовані висновки про переважаючі форми агресивної поведінки старшокласників та проведенно порівнянняступеня їх виразності. Враховуючи результати сомооцінки за Спілбергом було встановлено,шо самооцінка в осібжіночої статі досліджуваної групи є вищою, ніж серед чоловіків. Навіть враховуючи те, що жінок серед тестованихбільше рівень тривожності, в загальному він у них нижчий.ТЕЗИ ТЕЗИнауково – дослідницької роботи «Вплив музики на людину»Автор: Хоменко Владислав Іванович, учень 11 класу Гадяцької спеціалізованої школи I – IIIступенів №3 Гадяцької районної ради Полтавської областіНауковий керівник: Галась Наталія Богданівна, практичний психоло Гадяцькоїспеціалізованої школи I – III ступенів №3 Гадяцької районної ради Полтавської області,кваліфікаційна категорія «спеціаліст»Полтавське територіальне членів МАН УкраїниСекція: психологіяТема впливу музики на людину є дуже актуальною, тому що музика є популярним та доступним засобоммистецтва, яку людина використовує для різних цілей. Музика може по – різному впливати на людину, і навітьзцілювати, але слухаючи різні мелодії люди навіть і не замислюються який потужний вплив має на них музичнемистецтво.Мета роботи - дослідити як впливає різна музика на психо – емоційний стан підлітків, їх активність, до якихдій вона спонукає .Завдання роботи – 1) Здійснити теоретичний аналіз наукової літератури по даному питанню, а саме якінадбання мають різні дослідники у різні історичні часи , як впливає музика на організм людини, як окремі елементивпливають на різні системи людського організму, як і де використовують музичне мистецтво; 2) Надатихарактеристику різних музичних напрямів; 3) Дослідити як музика різних напрямів впливає на психо – емоційний станпідлітків.Структура роботи складається зі вступу, основної частини, висновків, списку використаних джерел тадодатків.Основними результатами роботи є інформація про вплив різних напрямів музики на психо – емоційний стан,активність та дії підлітків.ТЕЗИнауково-дослідницької роботи«Музика як психологічний чинник впливу на особистість»Автор: Повзун Владислава Анатоліївна, учениця 9 класу Сарської спеціалізованої школи І– ІІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавської областіНауковий керівник: Шимка Наталія Петрівна, учитель музичного мистецтва та художньоїкультури Сарської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавськоїобласті, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»Полтавське територіальне відділення МАН УкраїниСекція: психологія12
 13. 13. Важливу роль у духовному становленні особистості відіграє музика. Музика є мовою серця, найніжнішихпочуттів, світу емоцій людини. Вона дає людині поштовх для внутрішнього переживання і уяви. Музика «захопила»всю нашу планету. Без музики ми не можемо уявити свого життя.Робота змушує читача задуматися, зробити висновки: яку музику обрати для слухання, яким жанрамнадати перевагу; спонукає до активної життєвої позиції, наштовхує на розуміння власної індивідуальності,особливості, ролі в суспільстві.Мета роботи - робота покликана показати переваги сприйняття класичної музики і її впливу наособистість.Завдання роботи: 1) Опрацювати наукову, довідникову літературу, дослідження з даної проблеми; 2)дослідити вплив музики на психофізіологічні процеси, що протікають в організмі підлітка в момент сприйняття; 3)встановити звязок музики і емоційних станів слухача; 4) проаналізувати дані дослідження та визначити роль музики іїї значення в житті особистості.Робота складається зі вступу, основної частини, висновків, списку використаних джерел.Основними результатами роботи є дослідження впливу музики на підлітка.ТЕЗИнауково-дослідницької роботи «Шкільна тривожність в учнівському середовищі»Автор: Пітель Анна Вячеславівна, учениця 9 класу Гадяцької спеціалізованої школиІ-ІІІ ступенів №2 імені Михайла Драгоманова Гадяцького району Полтавської областіНауковий керівник: Чирвон Ірина Іванівна, соціальний педагог,кваліфікаційна категорія «спеціаліст»Полтавське територіальне відділення МАН УкраїниСекція: психологіяВ сучасному житті майже кожна дитина є тривожною. У шкільній практиці, з огляду на необхідність охоронипсихічного і фізичного здоровя учнів, тривожні діти мають бути в зоні постійної уваги з боку вчителів та психологашколи. Дана робота дає змогу побачити, що саме викликає у дітей тривожність і на що потрібно звернути увагу щодоподолання стану тривожності у підлітків.Мета роботи - вивчення явища тривожності, її динаміки та проявів у житті підлітка, пошук можливих шляхівподолання тривожних станів.Завдання роботи: розкрити поняття "шкільна тривожність"; визначити рівні тривожності учнів;використовуючи методику, дослідити тривожність у взаємовідносинах учень-учень, учень-вчитель, учень-батьки;спираючись на отримані шляхом діагностування дані, зробити висновки.Структура роботи: зміст, вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел, додатки.Основними результатами роботи є: виявлення основних факторів що викликають тривогу у дітей івивчення можливих варіантів щодо пригнічення тривожності в учнів.ТЕЗИнауково-дослідницької роботи«Вплив ціннісних орієнтацій підлітків на вибір професії»Автор: Гвасалія Ангеліна Валеріївна, учениця 8 класу Веприцької загальноосвітньоїшколи І-ІІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавської областіНауковий керівник: Бондаренко Вікторія Вікторівна, практичний психолог Веприцькоїзагальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавської області,кваліфікаційна категорія, «спеціаліст другої категорії»Полтавське територіальне відділення МАН УкраїниСекція: психологіяВибір професій для сучасних підлітків є одним з першочергових завдань. Адже від правильності вибору залежитьне тільки успіх учнів у їх майбутній професійній діяльності, але й психічне здоровя молодого покоління і можливістьмаксимальної реалізації своїх можливостей.Професійне самовизначення є предметом багатьох досліджень, але перевага традиційно віддається мотивам виборупрофесії, тому ми вирішили, що доцільно буде вивчити дану проблему в аспекті ціннісних орієнтацій.У даній роботі ми намагаємося показати як ціннісні орієнтації, будучи елементами структури особистості,впливають на вибір конкретної професії.Мета роботи - виявити і вивчити вплив ціннісних орієнтацій підлітків на вибір професії.Завдання роботи:1) Вивчити психолого-педагогічну літературу з проблеми ціннісних орієнтацій та професійного самовизначенняособистості.2) Експериментально вивчити домінуючі групи цінностей підлітків та їх професійну спрямованість.3) Вивчити вплив ціннісних орієнтацій підлітків на вибір професії.Дослідно-експериментальна робота була проведена на базі Веприцької ЗОШ І-ІІІ ст. У дослідженні брали участьдіти підліткового віку - учні 8-го (20 осіб) та 9-го класів (18 осіб) - всього 38 осіб.13
 14. 14. СЕКЦІЯ ХІМІЯТЕЗИнауково-дослідницької роботи«Кристали в природі та в лабораторії»Автор: Найда Олена Олександрівна, учениця 8 класу Веприцької загальноосвітньоїшколи І – ІІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавської областіНауковий керівник: Найда Наталія Григорівна, учитель хімії Веприцькоїзагальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавської області,кваліфікаційна категорія спеціаліст другої категоріїПолтавське територіальне відділення МАН УкраїниСекція: хіміяРозвиток науки і техніки привів до того, що кристали, які рідко зустрічаються в природі, стали дужепотрібними для виготовлення деталей приладів і машин, для виконання наукових досліджень. Потреба в кристалахзросла настільки, що задовольнити її за рахунок розширення масштабів видобутку старих і пошуку нових природнихродовищ виявилось неможливим. У багатьох галузях людської діяльності використовуються нині кристалічні тіла.Сучасна техніка і космонавтика, мистецтво і медицина не можуть обійтись без найрізноманітніших кристалів. Тому надопомогу прийшла наука по вирощуванню штучних кристалів. Штучні кристали, отримані хімічними або фізичнимиметодами мають властивості, аналогічні природним мінералам тих же назв, отримання яких повністю або частково єсправою рук людини.Мета роботи: навчитися вирощувати штучні кристали, дослідити як впливає температура, концентраціярозчину, освітлення, звук, наприклад, гучна музика, на процес росту і якість кристалів.Робота складається зі вступу,основної частини, висновків, списку використаних джерел.Основними результатами роботи є:- порівняльна характеристика природних і штучних кристалів;- досліджування методики вирощування кристалів;- вирощування кристалів в домашніх умовах та в лабораторії;- дослідження чинників, які мають вплив на ріст, форму і якість кристала.СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯТЕЗИнауково-дослідницької роботи«Вплив комп’ютера на здоровя школярів»Автор: Васіна Марина учениця Гадяцької спеціалізованої школи I-III ступенів №4Гадяцького району Полтавської областіНауковий керівник : Таран Оксана Романівна, вчитель біологіїГадяцької спеціалізованої школи I-III ступенів №4 Гадяцького районуПолтавської області, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»Полтавське територіальне відділення МАН УкраїниСекція: екологіяГоловні фактори ризику шкоди компютера на здоровя людини: наслідки електромагнітного випромінювання;проблеми із зором; проблеми з мязами і суглобами.При цьому ступінь ризику залежить від того часу, який людина проводить за компютером. Дорослі повинніслідкувати за тим, скільки часу їх чадо проводить перед монітором, як організоване його місце, в якому положеннівін сидить.Проте, все не так страшно, як здається, адже компютер компютеру ворог (найбільш безпечними для очейвважаються сучасні рідкокристалічні монітори). Ну, а застарілі монітори, випущені до 1997 року, з діагоналлю 14дюймів, представляють найсерйознішу небезпеку для здоровя.Часом батьки панічно бояться того, що від компютерів їхні діти можуть осліпнути.А побоюватися батькам потрібно іншого. Безліч дітей мають зараз хвороби серцево-судинної системи. І багато із цихдітей погіршують свій стан, просиджуючи в напруженій позі за компютером, переживаючи з приводу своїх успіхів угрі. Компютер негативно впливає і на інші системи організму людини, наприклад, на нервову.Про користь чи шкоду комп’ютерів постійно ведуться дискусії. Як можна уберегти себе і свою дитину від небезпеки?Тому мета мого дослідження - вивчення дії персонального комп’ютера на організм школяра.Завдання роботи - аналіз проблеми здоров’я учнів під час роботи на ПК.Структура роботи - робота складається зі вступу, трьох розділів, висновку, списку використаних джерел, додатків.Основні результати роботи - у кінцевому підсумку повинна сформувати систему норм і правил ставлення допроблеми здоров’я учнів під час роботи на ПК.Матеріали роботи доцільно використовувати в профілактичній роботі з молоддю.ТЕЗИ14
 15. 15. науково-дослідницької роботи«Формування нового екологічного мислення та культури ставлення до свогоздоровя в умовах соціуму через діяльність учнів»Автор: Рутковська Анжела, учениця 9 -А класу Гадяцької спеціалізованої школи I-IIIступенів №4 Гадяцької районної ради Полтавської областіНауковий керівник : Таран Оксана Романівна, вчитель біології Гадяцькоїспеціалізованої школи I-III ступенів №4 Гадяцької районної ради Полтавської області,кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»Полтавське територіальне відділення МАН УкраїниСекція: екологiяФормування інсульту починається в дитячому віці. Вивчення екологічних умов для прояву факторів ризикузахворюваності інсультом серед учнів Гадяцької школи №4 дозволило привернути увагу до проблеми інсульту,активізувати роль учнів у профілактиці інсульту і гіпертонії в сімях.Мета мого дослідження - вивчення екологічних умов для прояву факторів ризику інсульту серед учнів школи №4 м.Гадяч.Завдання досліджень включали в себе аналіз літератури, статистичних даних по захворюваності інсультом в містіГадяч, проведення скринінгу інформованості школярів і їх сімей про проблему інсульту, гіпертонії та їх наслідки,виявлення факторів ризику інсульту серед учнів і дорослих.Дослідження показали, що хвороби органів кровообігу складають 23% від загального числа терапевтичноїзахворювань в Гадячі, серед них гіпертонія - 40%, інсульт - 11%. В ході опитування 557 дорослих, які вважають, що уних немає ризику розвитку інсульту, виявлено, що досить часто їх турбують зниження працездатності, серцебиття,почуття тривоги і погіршення памяті, головний біль і затримка рідини в організмі, пітливість, внутрішнє напруження ідратівливість. Інформованість дорослих про інсульт дуже низька, особливо у чоловіків.Надмірна вага за індексом Кетле спостерігається у 14,4% учнів школи. Рівень тривожності виявлено у 19% учнів 7-хкласів та 30,4% в учнів 11-х класів. Депресія встановлена у 14,3% учнів 7-х класів та 21,7% учнів 11-х класів. Удорослих тривожність охоплює 9 осіб з 10.Структура роботи - робота складається зі вступу, шести розділів, висновку, списку використаних джерел, таблиць.Основні результати роботи – у кінцевому підсумку повинна сформувати систему норм і правил ставлення допроблеми інсульту. Матеріали роботи доцільно використовувати в профілактичній роботі з молоддю. Запропонованоплан профілактичних заходів щодо зняття психоемоційної напруги, зниження ваги і збільшення рухової активностіучнів. Рекомендується проявляти творчість, мати хобі, підвищувати інтерес до навчання, цілеспрямовано формуватихарактер, тренувати волю, привчати до самообмеження і подолання труднощів, виховувати самодисципліну,позбавлятися від негативних емоцій.15
 16. 16. ТЕЗИНауково-дослідницької роботи «Вивчення екологічного стану пришкільної території Гадяцької гімназії іменіОлени Пчілки »Автор: Стаднік Вікторія Юріївна, учениця 10-Б класу Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки Гадяцькоїрайонної ради Полтавської областіНауковий керівник: Рвач Олена Іванівна, учитель біології Гадяцької гімназії імені Олени Пчілкикваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»Полтавське територіальне відділення МАН УкраїниСекція: охорона довкілля та раціональне природокористуванняМета роботи - комплексне вивчення екологічного стану території, прилеглої до Гадяцької гімназії імені ОлениПчілкиЗавдання роботи: 1) вивчити устаткування території, прилеглої до Гадяцької гімназії; 2) проаналізуватизабрудненість повітря на території навчального закладуСтруктура роботи. Робота має 22 сторінки друкованого тексту, список використаної літератури включає 16найменувань. Наукова робота містить фотографії та таблиці.Основними результатами роботи є:• з’ясували, що Гадяцька гімназія імені Олени Пчілки розташована в місті Гадяч згідно не всіхсанітарнихправилтанормустаткуваннятаутримання середніхзагальноосвітніхнавчальнихзакладів;• виявили,що найбільшими джерелами шкідливихсполук єавтомобільні викиди навулиці Гетьманській зпівночі.;• дослідили роль зеленихрослин через дані екологічної служби, фенологічні спостереження зарослинами.• напришкільній ділянці виявленоусього 68дерев,що єнедостатнімдлянашої школи.ТЕЗИнауково-дослідницької роботи«Проблеми репродуктивного здоров’я»Автор: Галушка Олександра Сергіївна, учениця 11 класу Гадяцької гімназії імені Олени ПчілкиНауковий керівник: Комащук Марія Олександрівна, соціальний педагог Гадяцької гімназії імені ОлениПчілки, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»Полтавське територіальне відділення МАН УкраїниСекція: медицинаМетою цієї роботи є проведення досліджень з вивчення сучасного стану репродуктивного здоровя молоді,визначення основних факторів ризику його порушень, розроблення науково обґрунтованих заходів профілактики та їхздійснення; залучення громадських організацій до збереження репродуктивного здоровя, вивчення світового досвіду зцих питань.Досягнення поcтавленої мети передбачає виконання таких завдань:- розглянути стан досліджуваної проблеми українськими та зарубіжними вченими;- з’ясувати як ведеться державна політика стосовно репродуктивного здоров’я;- проаналізувати рівень установки щодо вживання учнями тютюну чи алкоголю,наркотиків чи токсичних речовин;- порівняти статистичні дані державної програми «Репродуктивне здоров’я на період до 2015 року»;- На основі державної розробити районну програму «Репродуктивне здоров’я на період до 2015 року».Практичне значення: зібрані статистичні дані,розроблені і удосконалені опитувальники, які можна використовуватив роботі з класним колективом,класним керівником,практичним психологом,соціальним педагогом. На основідержавної програми розроблено районну.Особистий внесок - проведено опитування учнів 7-10 класів Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки,складенотаблиці,діаграми.Дослідивши дану теми ми дійшли до такого висновку, що репродуктивне здоров’я важлива передумовасприятливих демографічних перспектив нації. Сучасна ситуація стану здоров’я вимагає нових ефективних шляхіврозв’язання проблеми його збереження та поліпшення.ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ, ГЕОГРАФІЇ, ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВАСЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ УКРАЇНИТЕЗИнауково - дослідницької роботи«Наш край і моя родина в першій половині ХХ століття.»Автор: Лукаш Іван іванович, учень 10-А класу Гадяцької спеціалізованоїшколи І – ІІІ ступенів №4 Гадяцької районної ради Полтавської областіНауковий керівник: Сапсай Валентина Павлівна, вчитель історії Гадяцькоїспеціалізованої школи І – ІІІ ступенів №4 Гадяцької районної ради Полтавської області ,16
 17. 17. кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»Полтавське територіальне відділення МАН УкраїниСекція: історія УкраїниПроблема переосмислення історичних подій відома світу. Стільки людей, стільки і думок. Про деякі події взагалізабувають нащадки. Ще живі учасники Великої Вітчизняної війни, сталінських репресій, голодомору, але школярі всечастіше говорять про проблеми сьогодення, майбутнє, забуваючи минуле.Робота змушує читача задуматися, зробити висновки, провести паралель: минуле – сьогодення – майбутнє; спонукає доактивної життєвої позиції, наштовхує на розуміння власної індивідуальності, особливості, ролі в суспільстві.Мета роботи - робота покликана розкрити історичну правду подій першої половини ХХ століття на Україні,Гадяччині.Завдання роботи: 1) дослідити події першої половини ХХ століття на Україні; 2) показати вплив історії першоїполовини ХХ століття на Гадяччину, мою сім`ю; 3) формувати активну життєву позицію.Структура роботи складається зі вступу, основної частини, висновків, списку використаних джерел, додатку.Основними результатами роботи є:- розкриття особливостей історичних подій першої половини ХХ століття на Україні, Гадяччині;- дослідження зв’язків: країна – Гадяччина – сім`я.СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВОТЕЗИнауково-дослідницької роботи «Полтавська столиця Гетьманщини»Автор: Качур Владислав, учень 11 класу Лютенської загальноосвітньої школи І-ІІІступенів Гадяцької районної ради Полтавської областіНауковий керівник: Маслова Світлана Іванівна, учитель історії Полтавщини ЛютенськоїЗОШ І-ІІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавської області ,кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»Полтавське територіальне відділення МАН УкраїниСекція: історичне краєзнавство11 жовтня 2012 року в місті Гадячі відбулася науково-практична конференція «Гадяч - гетьманськастолиця» за участю науковців Полтави . Її організатори – Гадяцька районна державна адміністрація та Гадяцькарайонна рада. Учасники ухвалили підняти клопотання перед Кабінетом Міністрів України про відзначення 350-річчя від дня проголошення міста Гадяча гетьманською столицею на державному рівні та звернутися донауковців популяризувати відзначення цієї дати. Ми поставили собі за мету вивчити особливості і значеннягетьманського двору, відтворити на основі проведених історичних розвідок картини тогочасного життя Гадяча.Наукові пошуки з даної проблеми показали, що питання гетьманського двору залишається малодослідженим.Перші кроки пошуків довели, що гетьманський двір діяльністю своїх структур був покликаний возвеличувати особугетьмана як самодостатнього правителя українських земель . Двір був важливим регулятором економічного життя,запозичуючи кращий європейський досвід, стимулював прогрес господарства, відігравав творчу, стимулюючу роль урозвитку культури. Нам вдалося відтворити особливості функціонування гетьманського двору, вияснити, що до ньогоналежали не тільки різноманітні чини та служби при резиденції гетьмана, а й ціла система управлінців гетьманськимимаєтками, найвище місце займав господар Гадяцького замку. В Гадяцькому полку знаходився найбільший комплексгетьманських маєтків, що називався Гадяцьким ключем, тому всі прогресивні явища економічного, культурногожиття, духовного розвитку започатковувалися і відбувалися саме в нашому краї.ТЕЗИнауково-дослідницької роботи «Їхніми іменами славиться земля гадяцька»Автор: Коваленко Вікторія Валеріївна, учениця 11 класуПетрівсько-Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенівГадяцької районної ради Полтавської областіНауковий керівник: Бірченко Ольга Петрівна, учитель історії Петрівсько-Роменськоїзагальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавської області,кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», «учитель-методист»Полтавське територіальне відділення МАН УкраїниСекція: історичне краєзнавствоАктуальність теми дослідження зумовлена: а) історичною необхідністю культурно-духовного відродженняУкраїни; б) активізацією краєзнавчо-пошукової роботи в освітніх закладах, що допомагає досягти основної метивиховання на сучасному етапі – формування громадянина незалежної України, патріота, всебічно і гармонійнорозвиненої особистості; в) бажанням зробити свій внесок у справу духовної розбудови Гадяччини, у роботу, яканарешті увінчається офіційним визнанням міста Гадяча гетьманською столицею Лівобережної України; г)потребоюсистематизувати напрацьований матеріал з даної теми з метою зручного використання його у практичній роботі.Мета дослідження: а) опрацювати друковані та зібрані в результаті пошукової роботи матеріали з даногопитання; б) представити відомі та невиправдано забуті імена гадяцького краю, гідні людської пам’яті; в)систематизувати напрацьований матеріал згідно адміністративно-територіального поділу району. Практичне значення17
 18. 18. наукової роботи визначається тим, що її результат можна легкЀ

×