• Save
El
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 
 • 2,092 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,092
Views on SlideShare
2,092
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

El El Presentation Transcript

 •  
 •  
  • Euroopa Liidu liikmesriigid on Austria , Belgia , Bulgaaria , Eesti , Hispaania , Holland , Itaalia , Iirimaa , Kreeka , Küpros , Leedu , Luksemburg , Läti , Malta , Poola , Portugal , Prantsusmaa , Rootsi , Rumeenia , Saksamaa , Slovakkia , Sloveenia , Soome , Suurbritannia , Taani , Tšehhi , Ungari .
 •  
 • Euro on kasutusel
  • 17 liikmesriigid
  • Eesti alates 01.01.2011.a
  • II maailmasõja järgne majanduslik ülesehitustöö
  • Vajadus rahu kindlustamiseks ja poliitilise stabiilsuse tagamiseks Euroopas
  • Nn “Saksamaa küsimus” (vajadus rahumeelseks kaasamiseks, k.a. kommunismivastasesse võitlusse;
  • soov välistada Saksamaa varjatud taasrelvastumine)
  • Vajadus vastu seista NSVL ekspansionismile; kartus
  • kommunismi levimise eest Lääne-Euroopasse
  • USA sekkumine: soov ja huvi luua jõukas, rahumeelne ja ühendatud Euroopa (esialgu Lääne-Euroopa )
  • Riikide välispoliitilised eesmärgid
   • Julgeolek
   • Sõltumatus
   • Heaolu
   • Prestiiž
  • Euroopa Liidu eesmärgid
   • Rahu ja julgeoleku tagamine
   • Euroopa identiteedi arendamine
   • Tasakaalustatud majanduslik ja sotsiaalne areng
   • Euroopa konkurentsivõime parandamine ja mõjuvõimu
   • suurendamine rahvusvahelisel areenil
 • EL ja liikmesriikide p ädevused
  • Kolm võimalust:
   • EL on ainupädev
   • Jagatud pädevus
   • Riikide pädevus
 • EL on ainupädev
  • Tolliliit
  • Konkurents
  • Euroga ühinenud liikmesriikide rahanduspoliitika
  • Mere bioloogilise ressursside kaitse ühise kalanduspoliitika raames
  • Kaubanduspoliitika
  • … .
 • Jagatud pädevus
  • Siseturu toimimine
  • Sotsiaalpoliitika ja sotsiaalkaitse
  • Põllumajandus
  • Kalandus
  • Keskkond
  • Tarbijakaitse
  • Transport
  • Energia
  • Rahva tervis
  • ……
 • Riikide pädevus
  • Tervisekaitse
  • Töötus
  • Kultuur
  • Turism
  • Haridus
  • Noorsugu
  • Sport
  • Kutseharidus
  • Kodanikukaitse
  • … ..
  • II MS järgne olukord Euroopas
   • Poliitilised pinged ja ebastabiilsus
   • Rivaliteet ja vastandlikud huvid
   • Majanduslik madalseis
  • Integratsiooni areng enne EÜ aluslepingute sõlmimist
   • 1946 W. Churchill ja Euroopa Ühendriigid
   • 1947 Marshalli plaan
   • 1948 Euroopa Majanduskoostöö Organisatsiooni (OEEC) loomine
   • 1948 Lääneliidu loomine (UK, FRA, Benelux)
   • 1949 NATO loomine
   • 1949 Euroopa Nõukogu (The Council of Europe)
  • 1951/52 Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamine
  • • Schumani plaan (1950)
  • • Riikideülesuse (supranationalism) põhimõte
  • • Idee autoriks Jean Monnet
  • Osales 6 riiki
  • Belgia
  • Holland
  • Itaalia
  • Luksemburg
  • Prantsusmaa
  • Saksamaa
  • 1957/58 Rooma lepingud
  • • Euroopa Majandusühenduse asutamise leping (ingl. k.
   • European Economic Community, lühend EEC)
   • Ühisturg (Common Market)
   • Tolliliit (Customs Union)
   • Ühine põllumajanduspoliitika (Common Agricultural Policy)
  • • Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamise leping (ingl. k. European AtomicEnergy Community, lühend EURATOM)
  • 1960 Euroopa vabakaubanduspiirkonna (EFTA) konventsioon
  • 1966 Luxembourgi kompromiss
  • 1965/67 Ühtse Komisjoni ja ühtse Nõukogu
  • moodustamise leping (Merger Treaty)
  • 1968 Tollibarjäärid kolmandatele riikidele
  • 1970 Euroopa Ühenduste tuluallikad
  • 1973 Ühendatud Kuningriigi, Taani ja Iirimaa ühinemine EÜ-ga
  • 1974 Euroopa Ülemkogu (The European Council)
  • 1979 Euroopa Rahasüsteem (European Monetary System)
  • 1979 Euroopa Parlamendi otsevalimine
  • 1981 Kreeka ühinemine Euroopa Ühendustega
  • 1986 Hispaania ja Portugali ühinemine Euroopa Ühendustega
  • 1985/87 Ühtne Euroopa Akt (ingl. K. Single European Act, lühend
  • SEA)
  • 1990 Saksamaade ühendamine
  • 1992/93 Euroopa Liidu leping (Maastrichti leping)
  • • Euroopa Liidu kolm sammast
   • Uus Euroopa Ühendus (3 algühendust) senise koostöö süvendamine ning laiendamine uutesse valdkondadesse
   • Ühine välis- ja julgeolekupoliitika
   • Koostöö õigus- ja siseküsimustes
  • 1994 Euroopa Majandusruumi lepingu (EEA) jõustumine (sõlmitud
  • mais 1992; EU ja EFTA)
  • 1995 Austria, Soome ja Rootsi ühinemine Euroopa Liiduga
  • 1994 - 1996 10 Kesk- ja Ida-Euroopa riigi liitumisavaldused
  • 1951 Söe- ja Teraseühenduse asutamisleping (jõustunud
  • 1952)
  • Lepingu eesmärk
   • Kiirendada majanduslikku arengut, tööturu laienemist ning
   • elukvaliteedi tõusu liikmesriikides söe ja terase ühisturu loomisega
   • Lepingu rakendamine
   • 5 aastane kahte etappi jagatud üleminekuperiood
   • 1. etapp - tollitariifide ja kaubandustõkete kõrvaldamine; 2. etapp -
   • ühisturu loomine
   • Riikideülese institutsionaalse struktuuri loomine
   • Ülemamet (High Authority)
   • Ministrite Nõukogu (Council of Ministers)
   • Euroopa Assamblee (Common Assembly)
   • Euroopa Kohus (Court of Justice)
  • 1957 Euroopa Majandusühenduse asutamisleping
  • (jõustunud 1958)
  • Lepingu eesmärk
   • Ühisturu loomine
   • Vabakaubanduspiirkonna loomine
   • Ühise tollitariifi sisseseadmine mitte-liikmesriikidele
   • Inimeste, kaupade ja kapitali vaba liikumine
   • • Konkurentsipoliitika
   • Majandusühenduse laiendamine teistesse valdkondadesse
   • • Ühine põllumajanduspoliitika
   • • Ühine transpordipoliitika
   • • Euroopa Sotsiaalfondi loomine
   • • Euroopa Investeerimispanga loomine
   • • Majandus- ja rahanduspoliitika koordineerimine
  • 1957 Euroopa Majandusühenduse asutamisleping
  • (jõustunud 1958)
  • Institutsionaalse struktuuri loomine
   • Euroopa Komisjon (European Commission)
   • Ministrite Nõukogu (Council of Ministers)
   • Parlamentaarne Assamblee (Parliamentary Assembly)
   • Euroopa Kohus (Court of Justice)
   • Euroopa Investeerimispank (European Investment Bank)
   • Majandus- ja Sotsiaalkomitee (Economic and Social Committee;
   • ECOSOC)
   • Kontrollikoda (Court of Auditors)
  • 1957 Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamisleping
  • (jõustunud 1958)
  • Lepingu eesmärk
   • Koordineerida aatomienergia ühist rahumeelset kasutamist
   • liikmesriikides ning suurendada selle osakaalu
   • Lepingu põhiprintsiibid
   • Uuringute toetamine ja koordineerimine
   • Informatsiooni vahetamine
   • Tervishoiu ja turvalisuse tagamine
   • Ühisturu loomine aatomienergiale
   • Lepingu tulemus
   • Rahvuslike huvide eelistamine ühistele koostööprojektidele
  • 1985 Ühtne Euroopa Akt (jõustunud 1987)
  • Lepingu eesmärk
   • Ühisturu reformi ja protseduurilise reformi läbiviimine
   • Lepingu olulisemad sätted
   • Siseturu sisseviimine 1992 aastaks
   • Komisjoni Valge Raamat ‘Completing the Internal Market’; aprill 1985
   • sisaldas 300 abinõu siseturu efektiivsemaks muutmisel
   • • Siseturu 4 alustala
   • • 4 vabadust (kaupade vaba liikumine; isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumine,)
   • • Seaduste ühtlustamine
   • • Konkurentsieeskirjad
   • • Tolliliit
  • 1985 Ühtne Euroopa Akt (jõustunud 1987)
  • Lepingu olulisemad sätted
  • • Uued koostöövaldkonnad
   • • Keskkonnapoliitika, teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise ja regionaalpoliitika
  • Euroopa Poliitiline Koostöö ja Euroopa Ülemkogu
  • Parlamendi pädevuse oluline suurendamine otsustusprotsessis
   • • koostöömenetlus; nõusolekumenetlus
  • • Kvalifitseeritud häälteenamuse laiendamine Ministrite Nõukogus
  • • Esimese astme kohtu loomine (Court of First Instance)
 •  
  • • I sammas: Uus Euroopa Ühendus
  • • Subsidiaarsuse põhimõte
  • • Euroopa Liidu kodakondsus
  • • õigus valida ja saada valituks kõikide liikmesriikide kohalikel valimistel
  • • õigus valida ja saada valituks Euroopa Parlamendi valmistel (art.19 end. 8b)
  • • konsulaarlepe (art. 20, end. 8c)
  • • Majandus- ja rahapoliitika (VII jaotis, art. 98-124)
  • • majanduspoliitika (art. 98-104)
  • • rahapoliitika (EKS ja EKPS; art. 105-111)
  • • institutsioonilised sätted (art. 112-115)
  • • üleminekusätted (majandus- ja rahaliidu loomise etapiline areng; art.116-124)
  • Tööturu ja - sotsiaalpoliitika
  • Keskkonnapoliitika
  • EL regionaalpoliitika väljaarendamine
  • majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus
  • Lepingu erandid (• Iirimaa, Ühendkuningriik, Taani - III sammas (lisaks EÜ lepingu IV jaotis - viisa-, varjupaiga-, sisserände-, ja muu isikute vaba liikumisega seotud
  • poliitika)
  • • Eesmärgid
  • • Kaitsta liikmesriikide ühiseid huve, väärtusi ja sõltumatust
  • • Tugevdada liidu ja tema liikmesriikide julgeolekut
  • • Säilitada rahu ja tugevdada RV julgeolekut kooskõlas ÜRO, NATO, Helsingi lõppakti ja Pariisi rahukonverentsi põhimõtetega
  • • Arendada ja tugevdada demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid
  • • Põhiprintsiibid
   • Süsteemne koostöö
   • Ühised seisukohad kaitseküsimustes
   • Ühismeetmed Koordineeritud seisukohad RV konverentsidel ja organisatsioonides
   • Ühise välis- ja julgeolekupoliitika väljatöötamine
  • III sammas: koostöö õigus- ja siseküsimustes
  • Ühist huvi” pakkuvad valdkonnad
  • Asüülipoliitika
  • Isikute liikumist reguleerivad eeskirjad
  • Immigratsioonipoliitika
  • Narkomaaniavastane võitlus
  • Pettustevastane võitlus
  • Õigusalane koostöö tsiviil- ja kriminaalasjades
  • Tollikoostöö
  • Politseikoostöö
  • • Koostöömeetodid
   • • Ühised seisukohad
   • • Ühisaktsioonid
   • • Konventsioonid
  • • Koordineeriv Komitee
  • 1997 Amsterdami leping (jõustunud mai 1999)
  • Lepingu 2 põhieesmärki
  • Tuua EL kodanikele lähemale
  • Valmistada liit ette uute liikmete vastuvõtuks
  • Lepinguga sisseviidud muudatused
   • Euroopa Rahaliidu ajakava kinnitamine (VII jaotis); Euroopa
   • Valuutakoostöö Fondi kaotamine ja Euroopa Rahainstituudi loomine vabaduse, demokraatia, õigusriigi põhimõtete tähtsustamine (EL lepingu art. F muutmine)
   • III samba 7 ‘ühise huvi’ valdkonna viimine I samba alla (alles jäävad
   • koostöö kriminaalasjades ja politseialane koostöö) (EL lepingu VI
   • jaotise muutmine)
   • Tööhõive peatüki täiendamine (VIII jaotis)
  • 2001 Nice’i (Nizza) leping (jõustunud 01.02.2003)
  • Institutsioonide ja otsusetegemise reform
  • EL Ministrite Nõukogu – häälte arv (jaotus liikmesriikide vahel)
  • Euroopa Komisjon – volinike arv, presidendi pädevuse suurendamine
  • Euroopa Parlament – kohtade jaotus liikmesriikide vahel
  • Euroopa Kohus – kohtunike arv
  • Kontrollikoda (Audiitorkogu) – liikmete arv
  • Majandus- ja sotsiaalkomitee, regioonide komitee – esindajate arv
  • Euroopa Ülemkogu – toimumise koht