Cilvēks un vieta: nacionālās identitātes un rīcībspējas telpiskie aspekti

888 views
774 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
888
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
175
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Kādi ir teritoriju attīstību ietekmējošie procesi Latvijā?..Vai to pamatā ir racionāli ekonomiski un ar pārvaldības loģiku saistīti lēmumi? Kā teorētiski tiek konceptualizēta cilvēka un vietas ‘mijiedarbība’ un cilvēku teritoriālās attieksmes? Vai šīm ar šīm attieksmēm saistītu lēdzienu izpētei varētu būt pētnieciska nozīme?
 • pārskatīt
 • Šie procesi VAR TIKT APLŪKOTI CITU TEOŖIJU IETVAROS (TAS PATS ‘PUSH / ‘PULL’) klasiskajās migrācijas teorijās Otrs – vietas veidošana.
 • Nav īpaši veiksmīgs jautājums pēdējais
 • Atbildes uz dažiem jautājumiem par piederību
 • Cilvēks un vieta: nacionālās identitātes un rīcībspējas telpiskie aspekti

  1. 1. CILVĒKS UN VIETA: NACIONĀLĀS IDENTITĀTES UN RĪCĪBSPĒJAS TELPISKIE ASPEKTI ILZE LĀCE, Mag. Soc., LATVIJAS UNIVERSITĀTE Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress «Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte» Sekcija: Nacionālā identitāte un rīcībspēja 2011.gada 25.oktobrī, Rīgā 26. oktobris, 2011
  2. 2. Saturs un mērķis <ul><li>Teorētisko un pētniecisko atziņu pārskats ar mērķi </li></ul><ul><li>konceptualizēt cilvēka un vietas mijiedarbību, </li></ul><ul><li>iezīmēt dažādas reģionālās attīstības aktuālās problēmas Latvijā </li></ul><ul><li>Izvērtēt, kā socioloģiska vietas un cilvēka mijiedarbes analīze var palīdzēt labāk saprast reģionālās attīstības problemātiku dažādos mērogos un dažādās interešu grupās </li></ul>26. oktobris, 2011
  3. 3. Plāns <ul><li>Vieta, piederības izjūta vietai un vietas veidošana </li></ul><ul><li>Reģionālās un teritoriālās attīstības procesi un ar tiem saistītās problēmas Latvijā </li></ul><ul><li>Analīzes piemērs: aptaujas rezultātu analīze: Piesaistes vietai tipoloģija un rīcībspēja </li></ul><ul><li>Diskusija un secinājumi </li></ul>26. oktobris, 2011
  4. 4. Vieta, piederības izjūta vietai un vietas veidošana I <ul><li>Vietu sociālajās zinātnēs konceptuāli var aplūkot kā </li></ul><ul><li>ģeogrāfiski novietotu , </li></ul><ul><li>arhitektūras, infrastruktūras (kopienas un institūciju), kā arī </li></ul><ul><li>cilvēku vērtību, interpretāciju un nozīmju veidotu </li></ul><ul><li>( Lefebvre, 1991 [1974]; Agnew, 1987; Casey, 2001, Cresswell, 2004, Wiborg, 1996& 2011 u.c.) </li></ul><ul><li>Vietu veido </li></ul><ul><li>cilvēku ikdienas pieredze (mijiedarbība kopienā, ikdienas mobilitātes trajektorijas u.tml.), kas ierobežotai telpai – teritorijai - piešķir vērtības, simbolus un nozīmes </li></ul><ul><li>profesionāļi (arhitekti, teritoriju plānotāju, vietu, reģionu ‘zīmolotāji’ u.tml.) </li></ul><ul><li>(Gieryn, 2000, arī Cresswell, 2004) </li></ul><ul><li>Vieta, telpa, teritorija </li></ul>26. oktobris, 2011
  5. 5. Piederības izjūta vietai un vietas veidošana II <ul><li>Vieta un identitāte </li></ul><ul><li>Vietas izjūta (sense of place), piederība (‘belonging’) un piesaiste (‘place attachment’) </li></ul><ul><ul><li>Dažādi mērogi – no lokālajam līdz nacionālajam (Gustafson, 2007) </li></ul></ul><ul><ul><li>Uztvere, ‘zināšanas’ un emocionāla attieksme (Low&Altman,1992) </li></ul></ul><ul><ul><li>.. atmiņu, nozīmju, vērtību un sajūtu komplekss, kas veidojas cilvēka ikdienas mijiedarbē, pieredzē ar fizisko vidi un veido būtisku cilvēka identitātes dimensiju (Proshansky, 1983; Low&Altman, 1992; ) </li></ul></ul><ul><li>Piederības izjūta vietai un rīcībspēja </li></ul><ul><ul><li>Aktivitāte kopienā, interešu aizstāvība </li></ul></ul><ul><ul><li>Protesta kustības, mobilizācija </li></ul></ul><ul><ul><li>Hierarhijas un atšķirības </li></ul></ul>26. oktobris, 2011
  6. 6. Reģionālās un teritoriālās attīstības procesi Latvijā I <ul><li>‘ Sarūkoša sabiedrība’ (‘shrinking society’) un ‘noplicinātas’ vietas (‘thinning places’) (Sack, 1997, Casey, 2001) </li></ul><ul><ul><li>Migrācija & novecošanās </li></ul></ul><ul><ul><li>Pakalpojumu ‘attālināšanās’ un dzīves kvalitātes pazemināšanās </li></ul></ul><ul><ul><li>KĀDA IR PIESAISTES UN MOBILITĀTES DINAMIKA ŠAJOS PROCESOS? KAS VARĒTU ŠOS PROCESUS APTURĒT? KĀPĒC CILVĒKI TOMĒR IZVĒLAS PALIKT VAI ATGRIEZTIES? </li></ul></ul><ul><li>Administratīvi teritoriālā reforma </li></ul><ul><ul><li>Daudzveidība teritoriāli un demogrāfiski </li></ul></ul><ul><ul><li>Bieži nesakrīt ar ikdienas dzīves telpu (transporta, darba tirgus plūsmām, dažādiem pakalpojumiem) </li></ul></ul><ul><ul><li>Identitātes veidošana – nosaukums,norādes, ģerbonis </li></ul></ul><ul><ul><li>KĀDS IR VISPIEMĒROTĀKAIS PĀRVALDĪBAS UN PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANAS MĒROGS? KĀDA IR CILVĒKU ‘IKDIENAS DZĪVES TELPA’? </li></ul></ul>26. oktobris, 2011
  7. 7. Reģionālās un teritoriālās attīstības procesi Latvijā II <ul><li>Vietējā attīstība un interešu konflikti </li></ul><ul><ul><li>Vietējās ekonomiskās attīstības projekti: vai visas investīcijas kopienā tiek vienlīdz atbalstītas? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>NMBY </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vieta kā produktīva vai rekreatīva vide (vieta tūrismam vai vieta mierīgai dzīvei; vieta lauksaimnieciskai ražošanai vai lauku ‘idillei’) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Teritoriju atjaunošanas, uzlabošanas projekti un vietējo iedzīvotāju intereses </li></ul></ul><ul><ul><li>VAI TIEK ŅEMTAS VĒRĀ VIETĒJO IEDZĪVOTĀJU IKDIENAS TELPISKĀS PIEREDZES, VAI VIŅI TIEK IESAISTĪTI LĒMUMU PIEŅEMŠANĀ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Jaunu iedzīvotāju grupu ienākšana lauku teritorijās, ‘jauno ciematu’ veidošanās un vietas veidošanas process </li></ul></ul><ul><li>KĀ VEIDOJAS TERITORIĀLĀS ATTIEKSMES UN KĀDA IR TO IETEKME UZ VIETAS ATTĪSTĪBU? </li></ul>26. oktobris, 2011
  8. 8. Analīzes piemērs: Piesaistes vietai tipoloģija un rīcībspēja <ul><li>Reprezentatīva Latvijas iedzīvotāju aptauja «Migrācija un piesaiste vietai» 2010.gada beigas – 2011. gada sākums </li></ul><ul><ul><li>Empīriski tika analizēta Latvijas iedzīvotāju piesaisti veidojošo elementu struktūra </li></ul></ul><ul><ul><li>Domājot par pilsētu vai pagastu, kurā dzīvojat pašlaik, kas no minētā Jūs piesaista Jūsu pašreizējai dzīves vietai? (Iespējams izvēlēties visas atbildes) </li></ul></ul><ul><ul><li>Piedāvāti 18 atbilžu varianti, iespējas ierakstīt savu </li></ul></ul><ul><ul><li>Biežumu sadalījumi un klāsteru analīze </li></ul></ul>26. oktobris, 2011
  9. 9. Telpiskās piesiastes tipi <ul><li>Ģimene un mājoklis (41%) </li></ul><ul><ul><li>zema emocionālā piederības izjūta vietai un kopienai </li></ul></ul><ul><li>Pakalpojumu un iespēju pieejamība (ikdienas pakalpojumi, transports, sakari, izglītība, kultūra) (15%) </li></ul><ul><ul><li>augsta piesaiste, piederība vietai, bet zema piederība sizjūta kopienai </li></ul></ul><ul><li>Dzīves vides kvalitāte (‘idilliskie lauki’) (21%) </li></ul><ul><ul><li>Augsta piederība tuvākajai kopienai un apkārtnei, bet salīdzinoši zema piederība vietai un zems personiskās ietekmes uz attīstību vērtējums </li></ul></ul><ul><li>Kvalitatīva dzīves vide un pakalpojumu pieejamība (‘priekšpilsētas idille’) (23%) </li></ul><ul><ul><li>Lauku un piepilsētas elite ar piesaisti vietai un kopienai, augstu personiskās ietekmes un aktivitātes </li></ul></ul>26. oktobris, 2011 Vieta, kur ir ģimene un mājas
  10. 10. Diskusija un secinājumi <ul><li>Vietas un cilvēka mijiedarbes rezultātā radušos vērtību un attieksmju analīze var palīdzēt labāk saprast reģionālās attīstības problemātiku </li></ul><ul><li>BET </li></ul><ul><li>Ar vairākiem ierobežojumiem </li></ul><ul><ul><li>Iespējamo attieksmu konceptualizācija ir daudzveidīga </li></ul></ul><ul><ul><li>Attieksmes un vērtības ir saistītas ar fizisko vidi un iespējām </li></ul></ul>26. oktobris, 2011

  ×