Buzan tailan 2011 on

2,738 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,738
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
211
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Buzan tailan 2011 on

 1. 1. ÁÓÇÀÍ-èéí çààõ àðãûí íýãäýëийн2010-2011хичээлийн жилийн ажлын òàéëàí 2011 îí
 2. 2. Ìàíàé çààõ àðãûí íýãäýëíü íèéò 20 áàãøòàé.¯¿íýýñ: Ìàòåìàòèêèéí áàãø- 9 ôèçèêèéí áàãø - 4 õèìè áèîëîãèéí áàãø -7 àæèëëàæ áàéíà.
 3. 3. Ñóðãàëòûí õºòºëáºðáîëîâñðóóëàí ñòàíäàðòõàíãàõÑóðãàëòûí æèëèéí, óëèðëûí, á¿ëýãñýäâèéí õºòºëáºð¿¿äèéã öàã òóõàéá¿ðä íü áîëîâñðóóëàí áàòëóóëàíìºðäºæ àæèëëàëàà.
 4. 4. Áàéãàëèéí óõààíû çààõàðãûí íýãäýë (íýãæ хичээл)
 5. 5. Á.ÄîëæèííÿìÌàòåìàòèêèéí áàãø
 6. 6. ×.ÝðäýíýòóóëÌàòåìàòèêèéí áàãø
 7. 7. Á.ÍàðàíãýðýëÌàòåìàòèêèéí áàãø
 8. 8. Í.Äîðæìàà Ìàòåìàòèêèéíáàãø
 9. 9. Ä.ÖýíãýëìààÌàòåìàòèêèéí áàãø
 10. 10. Ð.Ýíõöýöýã Ìàòåìàòèêèéíáàãø
 11. 11. Ñ.ÁàäàìöýöýãÌàòåìàòèêèéí áàãø
 12. 12. ×.Íàðàíòóÿà Õèìèéí áàãø
 13. 13. Ñ.Àëòàíçóë Áèîëîãèéíáàãø
 14. 14. Á.Äîðæõàíä Áèîëîãèéíáàãø
 15. 15. Ä.Çîëçàÿà Ôèçèêèéíáàãø
 16. 16. Á.Õèøãýý Ôèçèêèéíáàãø
 17. 17. Ã.̺íõäàãèíà Ôèçèêèéíáàãø
 18. 18. 2010-2011 оны хичээлийн жилийнII улиралд II,III,IV улиралын иж бүрэнНэгж хичээлүүдийг математик,мэдээлэлзүй,физик,хими,биологийнбагш нар хийж гүйцэтгэлээ.
 19. 19. Ñòàíäàðò õàíãàëò2010-2011 îíû õè÷ýýëèéí æèëèéí I õàãàñ æèë
 20. 20. Ìàòåìàòèê
 21. 21. Ôèçèê
 22. 22. Õèìè
 23. 23. Áèîëîãè
 24. 24. Ìýäýýëýëç¿é
 25. 25. Ñóðãàëòûí õºòºëáºðººð õè÷ýýë çààõ
 26. 26. Ñóðãóóëèéí óð ÷àäâàðûíóðàëäààíä ìàíàé ÇÀÍ àìæèëòòàéîðîëöñîí áà химийн áàãøМ.Баянзул “” õè÷ýýëèéã çààæñóðãóóëüä I áàéð ýçýëж аймагтII байр эзэлсэн.
 27. 27. Ìàòåìàòèêèéí áàãø ×.Ýðäýíýòóóë“” õè÷ýýëèéã àíãèä çààжсургуульд II байр эзэлсэн.
 28. 28. Áàéãàëûí óõààíû çààõàðãûí íýãäýëèéí õàìòîëîí äàðààõ á¿òýýë÷àæëóóäûã õèéæã¿éöýòãýñýí áàéíà.
 29. 29. Багш нарын баярын 45 өдөрийн баярыг нийт багш нарынхаадунд зохион байгууллаа.Үүнд дараах ажлуудыг зохион байгууллаа.1.Шилдэг нэгж хичээлийн уралдаан1-7 жил ажиллаж байгаабагш нарын дунд зохион байгууллаа.2.Уран илтгэгчийн уралдаан8-15жил ажиллаж байгаа багш нарын дунд зохион байгууллаа.3.Судалгааны ажлын үзэсгэлэн16 -с дээш жил ажиллаж байгаа багш нарын дунд зохионбайгууллаа.4.Сурган хүмүүжүүлэх бодлогоНийт багш нарын дунд зохион байгууллаа5. Гар бөмбөгийн тэмцээнНийт багш нарын дунд зохион байгууллаа6.Багш нарын баярын цэнгүүнНийт багш нарын дунд зохион байгууллаа
 30. 30. Áàãøèéí õºãæëèéã õàíãàõ
 31. 31. Áàãø á¿ð ººðèé㺺õºãæ¿¿ëýõ òºëºâëºãººãõèéí áàòëóóëàí àæèëëàæáàéíà.
 32. 32. Ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ óíøëàãûí Iøàòíû óðàëäààíûã ÇÀÍíýãäýëèéí áàãø íàðûí äóíäçîõèîí áàéãóóëëàà.
 33. 33. Áàãø Á.Äîðæìàà, ×.Ýðäýíýòóóë, Ñ.Àëòàíçóë, íàðîðîëöëîî.
 34. 34. Áàãø ×.Ýðäýíýòóóë , Ñ.Àëòàíçóë íàð ÇÀÍ- ýýñøàëãàðàí ñóðãóóëüä îðîëöñîí áà áàãø×.Ýðäýíýòóóë ñóðãóóëüä II áàéðàíä îðñîí.Áàãø Ñ.Àëòàíçóë ñóðãóóëüä III áàéðàíä îðñîí.
 35. 35. “Mobi тэмүүлэл” хөтөлбөрийн Цахим сургалт төслийнсургалтанд БУЗАН-ийн нийт багш нар хамрагдан хичээллээ.
 36. 36. • Сургалтын талаар•Шинэ үйлдлийн системийг багш нарт түгээндэлгэрүүлэх, хэрэглээ болгон ашиглаж сургах зорилгоортөслийн гүйцэтгэгч тал болох 84-р сургуулийн сургагч багш нар сургалтыг амжилттай явуулж байна.
 37. 37. Серверийн өрөө Багш хөгжлийн төв
 38. 38. Багш нарын мэргэжил дээшлүүлсэн байдал1-р шатны сургалт 2011 оны 01 сарын 17-аас 2011оны 01 сарын 23-ны хооронд Улаанбаатар хотынБЗД-ын 84-р сургуулийн сургагч багшАмарзаяагийн удирдлаган дор 2 ээлжээрсургалтанд хамрагдлаа
 39. 39. Сургалтанд хамрагдсанаар1-р edubuntu үйлдлийн системийнтухай ойлголттой болох, тус үйлдлийнсистемийн офисийн багц програмболох OpenOffice.org Word Processor,OpenOffice.org Spreadsheet,OpenOffice.org Presentationпрограмуудын ерөнхий ойлголт авчтухай програмууд дээр ажиллажсурлаа.
 40. 40. Сургалтанд хамрагдсанаар2-р Мөн интернэтийн орчинд ажиллах,мэдээлэл хайх, имэйл хаяг нээх yahooмэйл, мэссэнжэр ашиглаж мэдээлэлдамжуулах аргуудтай танилцлаа.Мэдээлэлийг :www.bolor-toli.comwww.youtube.comwww.animatoinbuddy.com сайтуудыг ашиглансургалтандаа ашиглаж
 41. 41. Сургалтанд хамрагдсанаар3-р www.blogmn.net дээр хувийн блогүүсгэх талаар ерөнхий ойлголттойболлоо.Blog нээснээр:Цахим хичээлТестСурган хүмүүжүүлэх зөвөлгөөХолбоосБие даалтБусад мэдээллийг интернетэдбайрлуулах боломжтой болсон.
 42. 42. Сургалтанд хамрагдсанаар4-р www.4shared.com www.slideshare.comашиглаж мэдээлэлинтернетэд байршуулах
 43. 43. Энэхүү 1-р шатны сургалтын үеэрх зурагнууд
 44. 44. Заах аргын нэгдлийн сургалтын үеэр
 45. 45. Багш нар цонхтой цагаараа компьютерийн мэдлэгээ дээшлүүлж байгаа нь
 46. 46. Дотоод удирдлагын програмд мэдээлэл оруулахбэлтгэл ажлыг хангах, цахим хичээлийн сан бүрдүүлэх талаарl Дотоод удирдлагын програмын мэдээлэл цуглууллаа. Үүндl хичээл зааж буй багш нарын 3х4 хэмжээтэй цээж зураг,l ахлах дунд, бага ангийн 55 бүлгийн сурагчдын цээж зурагl болон хувийн мэдээллийг цуглуулж програмд ороходl бэлэн болголоо.Цахим хичээлийн санд 40 багшийнl 80 цахим хичээлийг байршууллаа.l Багш бүрээс шилдэг нэг хичээлийг шалгарууланl 2-р шатны сургалтын үеэр төслийн багийханд танилцууланl сурсан мэдсэнээ шалгуулж дүгнүүллээ.
 47. 47. Цахим хичээлийн уралдаан зарлаж шалгарууллаа.l
 48. 48. Тус сургуулийн хувьдаа компьютертэй болсонбагш нарын 42 зөөврийн компьютер дээр Ubuntuүйлдлийн системийг суулгаж сургалтанд бэлтгэхээс гадна сургалт явуулах 2 танхимыг бэлдэж бэлэнболголоо.2-р шатны сургалт 2011 оны 03 сарын 25-аас 03 саырн 31 хооронд3 багаар хичээллэн сургалт амжилттай явагдлаа.Сургалтыг төслийн сургагч багш Амарзаяа,Сэр-Од, Саруулбуян нар хөтөлбөрийн дагуузохион байгуулан явууллаа. Энэхүү сургалтаар:www.slide.com ашиглаж зураг байршуулах,янзлах, цахим тест бэлтгэх,Pitivi video програмдээр ажиллах, програм хэрхэн татаж суулгахгэх мэт зүйлсийг хөтөлбөрийн дагуу сурлаа
 49. 49. “Цахим сургалт 2.0” програмд мэдээлэл хэрхэноруулах, програмыг яаж ашиглах, ажиллуулах талаар төслийн зохицуулагч Энхмаа, программистЭнхзаяа нар сургалт явууллаа.
 50. 50. Амарзаяагийн группын хичээлийн үеэр Сэр-Од багшийн сургалтын үеэр Саруулбуян багшийн сургалтын үеэр
 51. 51. Áàãø îëèìïèàäàä îðîëöñîí áàéäàë- Сэтгэх чадвар Ч.Эрдэнэтуул àéìàãò II áàéðÌàòåìàòèê ìýäýýëýëç¿éí áàãø Ñ.Áàäàìöýöýã-àéìàãò I áàéð-- Õèìèéí áàãø ß.Ýíõæàðãàë àéìàãò III áàéð- Õèìèéí áàãø M.Баянзул àéìàãò II áàéð- Áèîëîãèéí áàãø Á.Äîðæõàíä àéìàãò I áàéð
 52. 52. Сургуулийн 70 жилийн угтанявуулсан шилдэг ЗАН шалгаруулахтүрүүлж Хөвсгөл далайд очиж амрахэрх буюу 1сая төгрөгөөршагнууллаа.
 53. 53. Энэ оны тэргүүний ЗАН-ээр шалгарчсургуулийн хүндэт самбарт ЗАН-ийнзураг тавигдлаа.
 54. 54. Õ¿¿õäèéí õºãæëèéã õàíãàõ
 55. 55. Ñóðàã÷äûí îëèìïèàäàä îðîëöñîí áàéäàëАймгийн физикийн олимпиадад:IX ангийн сурагч Д.Булгантамир аймагт I байрБиологийн аймгийн олимпиад:XI анги Л.Бадамханд II байрХимийн олимпиад:XI анги Э.Хишигжаргал I байрÀéìãèéí ìàòåìàòèêèéí îëèìïèàä:Øèëæèëòèéí VII àíãè Г.Мөнхтүвшин àéìàãò III áàéðIX àíãè А.Наранчимэг àéìàãò I áàéðX àíãè Ц.Баярсайхан àéìàãò I áàéðXI анги Ж.Бадамгарав аймагт II байр12 жилийн математикийн олимпиадVIII анги Э.Санчирмаа аймагт I байр Ìýäýýëýëç¿éí îëèìïèàäàä:XI àíãè Г.Энхманлай аймагт I áàéðÑýòãýõ ÷àäâàð:V-VII àíãè М.Номундарь,Ж.Анударь нар àéìàãò II,III áàéð.IX-XI àíãè Ц.Батдэлгэр III áàéð тус тус эзэлсэн.
 56. 56. Ãàçàðç¿éí áàãø Á.¯¿ðöàéõ “ Ìîíãîë áºõºí áèäíèé áàõàðõàë “ÝÊÎ êëóá 20 õ¿¿õäèéí á¿ðýëäýõ¿¿íòýé áàéãóóëàí àæèëëàà.Á.Äîðæìàà áàãøòàé 11 å àíãèéí õàìò îëîí ñóðãóóëèéí 70æèëèéí îéã óãòàí çàðëàñàí ñóðãóó¿èéí òýðã¿¿íèé àíãèøàëãàðóóëàõ óðàëäààíä I áàéðàíä îðæ ñóðãóóëèéí òýðã¿¿íèéàíãèàð øàëãàðëàà.11å àíãèéí ñóðàã÷ Á.Áàòï¿ðýâ “Óëñûí àâàðãà øàëãàðóóëàõõºíãºí àòëåòèêèéí òýìöýýíýýñ õ¿ðýë ìåäàëëü õ¿ðòëýý.Ý.Ñàíñàðìàà îíû àéìãèéí “Øèëäýã ñóðàã÷” áîëëîî.11å àíãèéí íýðýìæèò ñóðãóóëèéí àâàðãà øàëãàðóóëàõ ãàðáºìáºãèéí òýìöýýíèéã çîõèîí áàéãóóëëàà.×.Ýðäýíýòóóë áàãøòàé 10á àíãèéí ñóðàã÷ À.Öîëìîí÷èìýã “Àëòàéí àëòàí ºâ õ¿¿õäèéí óðëàãûí è íààäìûí ÿçãóóð óðëàãûíòºðºëä III áàéð. ̺í 10á àíãèéí ðåï á¿æãèéí õàìòëàãàéìãèéí àâàðãà øàëãàðóóëàõ òýìöýýíä I áàéð.10á àíãèéí íýðýìæèò ÑÀØ ñàãñàí áºìáºãèéí òýìöýýíèéãçîõèîí áàéãóóëæ ÿâóóëëàà.7à àíãèéí ñóðàã÷ Á.ĺë㺺í ÓÀØÒ òýìöýýíä îðîëöîæ IVáàéð ýçýëñýí.
 57. 57. Áèîëîãèéí áàãø Ñ.Àëòàíçóë áàãøòàé 8â àíãè “Áàéãàëüõàìãààëàõ ñàðûí àÿí” –ã çîõèîí áàéãóóëæ òºðºë á¿ðèéíòýìöýýí óðàëäààíûã çîõèîí áàéãóóëëàà.Á.Äîëæèííÿìàà áàãøòàé 11á àíãèéõàí ýðýãòýé áàãø àæèë÷äûíäóíä “ Öýðýã ýðñ” òýìöýýíèéã çîõèîí áàéãóóëæ ÿâóóëëàà.×.Íàðàíòóÿà áàãøòàé 11ã, ß.Ýíõæàðãàë áàãøòàé 11à àíãèóäñóðãóóëèéí àâàðãà øàëãàðóóëàõ ãèìíàñòèêèéí òýìöýýíèéãçîõèîí áàéãóóëëàà.
 58. 58. Ìàíàé ÇÀÍ-èéí áàãø áàãø íàðûí àæëûí áàéðíû çîðèëãî ÷èã¿¿ðýã ¿éë àæèëëàãààã áèåë¿¿ëýí, õàðèóöëàãàòàé õàíäàí,ñóðãóóëèéí çàõèðãààíààñ ºãñºí ¿¿ðýã äàëãàâàðûã öàã òóõàéá¿ðä áèåë¿¿ëýí áàãøèéí ¸ñç¿éã ñàõèí àæèëëàñàí áà äàðààõàìæèëòóóäûã ãàðãàñàí áàéíà.- Сургуулийн 70 жилийн ойг угтан явуулсан Шилдэг ЗАНшалгаруулах уралдаанд түрүүлэн Хөвсгөл далайдамрах эрх буюу 1 сая төгрөгөөр шагнууллаа. Мөншилдэг багш шалгаруулах багш Б.Нацагдорж түрүүлжзөөврийн компьютерээр шагнууллаа.- Энэ оны тэргүүний ЗАН-ээр шалгарч хүндэт самбартЗАН-ийн хамт олны зураг тавигдлаа.Ñóðãóóëèéí óð ÷àäâàðûí óðàëäààíä áàãø М.Баянзул-түрүүлж аймагт II áàéðÑóðãóóëèéí ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ óíøëàãûí óðàëäààíä-áàãø ×.Ýðäýíýòóóë II áàéð ýçýëñýí.
 59. 59. - Áàãø íàðûí íýãæ õè÷ýýëèéí õºòºëáºðèéíóðàëäààíä áàãø Ñ.Áàäàìöýöýã, ×.Íàðàíòóÿà Iáàéð, áàãø Ä.Öýíãýëìàà, Á.¯¿ðöàéõ íàð III áàéðòóñ òóñ ýçýëñýí.- Ìàòåìàòèê ìýäýýëýëç¿éí áàãø Ñ.Áàäàìöýöýãàéìàãò I áàéð-- Õèìèéí áàãø ß.Ýíõæàðãàë àéìàãò III áàéð- Õèìèéí áàãø М.Баянзул àéìàãò II áàéð- Áèîëîãèéí áàãø Á.Äîðæõàíä àéìàãò I áàéðáàéð òóñ òóñ ýçýëñýí àìæèëòàéãààð àæèëòàéãààð-àæèëëàñàí áàéíà. - Òàéëàí áè÷ñýí ÁÓÇÀÍ- àõëàã÷ Á.Íàöàãäîðæ

×