პროექტის გეგმა 16 ნოემბერი

1,712 views
1,485 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,712
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
71
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

პროექტის გეგმა 16 ნოემბერი

  1. 1. სასწავლო პროექტის გეგმა სასწავლო თემის ავტორი სახელი და გვარი მზია ეგიაშვილი რაიონი ახალციხის სკოლა ახალციხის №1 საჯარო ქალაქი ახალციხე თემის მონახაზი თემის დასახელება: გზაჯვარედინზე თემის შინაარსი თემატური საკითხი: ილია ჭავჭავაძე დღევანდელ პრობლემას-მოზარდთა დანაშაულსა და საზოგადოების გულგრილობას ეხმაურება თავისი მოთხრობით ,,სარჩობელაზედ“. მოზარდის კრიმინალისაკენ მიდრეკილება საყოველთაო პრობლემაა. ძირითადი აქტივობები: კვლევები; გამოკვლეული მასალის პრეზენტაცია; მსჯელობა-დისკუსია; მოსწავლეების ინტეგრირებული ღონისძიება ,,ქუჩის ბავშვებთან”; მოსწავლეთა ნამუშევრები:საინფორმაციო ბუკლეტები; პრეზენტაციები (სლაიდ-შოუ); რეფერატები; ინტეგრ. ღონისძიების სცენარი. საგანი ქართული ენა და ლიტერატურა დონე/კლასი საბაზო საფეხური,IX კლასი აზროვნების ზედა დონის უნარ-ჩვევები ანალიზი; კვლევა; სინთეზი; დისკუსია. განხორციელების დროის ჩარჩო 6 კვირა თემის საფუძვლები შინაარსობრივი სტანდარტები და ინდიკატორები მიმართულება: კითხვა ქართ. IX.6. მოსწავლეს შეუძლია მოისმინოს და აუდიტორიის წინაშე წარმოადგინოს სხვადასხვა თვალსაზრისი სადავო ან პრობლემურ საკითხზე. ინდიკატორი: მოსწავლე ამოიცნობს ზეპირ მოხსენებაში პრობლემურ საკითხთან დაკავშირებით გამოთქმულ თვალსაზრისსა და არგუმენტებს და შეაფასებს, რამდენად დამაჯერებელი და ეფექტურია არგუმენტაცია. მიმართულება: ზეპირმეტყველებაქართ. IX.5. მოსწავლეს შეუძლია დისკუსიისა და კამათის სტრატეგიების გამოყენება. მიმართულება: წერაქართ. IX. 13. მოსწავლეს შეუძლია წერის სტრატეგიების გამოყენება. ინდიკატორი: განსხვავებული თვალსაზრისების ყველა უფლება დაცულია© ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 1 of 7
  2. 2. საპრეზენტაციოდ ქმნის გეგმას, მოიძიებს და აჯგუფებს არგუმენტებს განსხვავებული თვალსაზრისების წარმოსაჩენად. • • • • • • სამოქალაქო განათლების დახმარებით მოსწავლემ უნდა ისწავლოს აქტიური მონაწილეობის მიღება ისეთი გარემოს შექმნაში, სადაც კეთილგანწყობა, ადამიანური ღირსების პატივისცემა, ურთიერთდახმარება, თანაზიარობა ცხოვრების წესია. მიმართულება: ისტ რესურსების შექმნა ის ტექნ. VI.1. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის ციფრული საშუალების შერჩევა და გამოყენება ციფრული მასალის შექმნისას. ინდიკატორი: აღწერს და აყალიბებს ციფრული მასალის სტრუქტურას; ის ტექნ. VI.2. მოსწავლეს შეუძლია ისტ-ის ეფექტიანად გამოყენება ინფორმაციის მიღების, შენახვის და ორგანიზების დროს. ინფორმაციის და ციფრული მასალის ძიებისას ეფექტიანად იყენებს გავრცელებული საძიებო სისტემების შესაძლებლობებს; მოსწავლეების ამოცანები/სწავლის შედეგები მოსწავლეები შეძლებენ გააცნობიერონ ილია ჭავჭავაძის მოთხრობის ,,სარჩობელაზედ” მთავარი სათქმელი და მიზნები, ასევე საღი მსჯელობით გააკეთონ სათანადო ინტერპრეტაცია. შეისწავლონ, როგორ გააანალიზონ დამოკიდებულება ილია ჭავჭავაძის მოთხრობის ,,სარჩობელაზედ” მთავარ და მეორეხარისხოვან პერსონაჟებს შორის და ამ დამოკიდებულების გავლენა სიუჟეტზე. შეისწავლონ, როგორ გააანალიზონ მოთხრობაში გამოხატული მოქმედებები, თემები და პრობლემები იმ საკითხების განსასაზღვრად, რომელიც დღესაც აქტუალურია. ჩაატარონ კვლევა საზოგადოებისთვის საჭირბოროტო საკითხებზე და შეაგროვონ, შეაფასონ და გააერთიანონ სხვადასხვა წყაროდან აღებული მონაცემები, რათა თავიანთი აღმოჩენის შესახებ ინფორმაცია მიზნების და აუდიტორიის შესაბამისად გადმოსცენ. ინფორმაციისმოძიებასადაკვლევასისტ-ისგამოყენებით. ციფრულიმასალისშექმნასისტ-ისგამოყენებით. გამოიყენონსხვადასხვაელექტრონულიდაბეჭდურიმასალაინფორმაციისშესაგროვებლადდაგასაერთიანებლ ად, შემდეგკიმიღებულიცოდნისაუდიტორიისათვისგადასაცემად. ელ- ფოსტების გამოყენებას კომუნიკაციისათვის. თავიანთი ნამუშევრების თვითშეფასებასა და ურთიერთშეფასებას. თავიანთი ნამუშევრებისმოთავსებას ბლოგზე. მიმართულების მიმცემი საკვანძო შეკითხვები ზოგადი კითხვა როგორგვეხმარებალიტერატურაცხოვრების უკეთშეცნობაში? რა არის მოთხრობის მთავარი სათქმელი და მიზნები? თემატური კითხვები შინაარსობრივი კითხვები როგორესაუბრებაილია ჭავჭავაძე21-ესაუკუნისაუდიტორიას? გააანალიზეთ ის პრობლემები, რომლებსაც ვხვდებით ილია ჭავჭავაძის მოთხრობაში ,,სარჩობელაზედ” და აღნიშნეთ, როგორ უკავშირდება ის დღევანდელ ცხოვრებას? რაგზაგანვლობეჟანმასახრჩობელამდე? ყველა უფლება დაცულია© ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 2 of 7
  3. 3. რასაკეთებსსაზოგადოებაბეჟანისჩამოხრჩობისდროს? რატომ არ დაიჯერა პეტრემ კაცის ჩამოხრჩობა? შეფასების გეგმა შეფასების დროის ჩარჩო პროექტზე მუშაობის დაწყებამდე გამოკითხ ვა ვენის დიაგრამა საჭიროების განსაზღვრადიაგნოსტიკუ რი ტესტირება სქემა: ვიცი/ მინდა ვიცოდე/ ვისწავლე მოსწავლეები მუშაობენ პროექტებზე და ასრულებენ დავალებებს გამოკითხვა თვითშეფასე ბის ფორმა პრეზენტაცი ის შეფასების რუბრიკა თანაკლასელ თა უკუკავშირი ს ფორმა პროექტზე მუშაობის დასრულების შემდეგ პროექტის ქულობრი ვი შეფასების გზამკვლე ვი ჯგუფურიმუშაობისშეფასებისრუ ბრიკა ვიცი/ მინდა ვიცოდე/ ვისწავლე (სქემის დასრულება) შეფასების/შეფასების ინსტრუმენტების მოკლე მონახაზი პროექტის განმავლობაში გამოვიყენებ გამოკითხვას მოსწავლეების მიერ სასწავლო გეგმის განმსაზღვრელი კითხვებისა და მოთხრობასთან დაკავშირებული სხვა მნიშვნელოვანი კითხვების გაცნობიერების შესამოწმებლად. განვსაზღვრავ მოსწავლეების საბაზისო ცოდნას და დავეხმარები მათ, გაიხსენონ, რა იციან ილია ჭავჭავაძისა და მისი მოთხრობის შესახებ. ამისათვის გამოვიყენებვენის დიაგრამას. პერიოდულად განვიხილავ პასუხებსგამოკითხვის ასპექტის დავალებაზე, რათა შევაფასო ნაწარმოების გააზრების ხარისხი და შესაბამისად წარვმართო სწავლების პროცესი.გამოვიყენებ სქემას: ვიცი/ მინდა ვიცოდე/ ვისწავლე. გამოვიყენებ ჯგუფური მუშაობის შეფასების რუბრიკას. ჩავატარებ მოსწავლეთა საჭიროების განსაზღვრისათვისდიაგნოსტიკურ ტესტირებას. პრეზენტაციების მომზადებისას მოსწავლეებმა, ასევე, უნდა გამოიყენონ პრეზენტაციის შეფასების რუბრიკას. მოსწავლეებს ვთხოვ, თანაკლასელთა უკუკავშირის ფორმა გამოიყენონ თანაკლასელების შეფასების დასაფიქსირებლად. ეს მათ პროექტის დახვეწაში დაეხმარება, ასევე გამოიყენონ თვითშეფასების ფორმა. საბოლოო პროექტის შესაფასებლად გამოვიყენებპროექტის ქულობრივი შეფასების გზამკვლევს. შევაფასებ მოსწავლეთა მონაწილეობას საბოლოო დისკუსიაში მთავარ კითხვაზე: როგორგვეხმარებალიტერატურაცხოვრების უკეთშეცნობაში? სხვა საკითხები საბაზისო უნარ-ჩვევები წაკითხული აქვთ მოთხრობა; გააზრებული აქვთ მასში გადმოცემული პრობლემა; ყველა უფლება დაცულია© ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 3 of 7
  4. 4. აქვთ: კვლევის საბაზისო უნარ-ჩვევები და ბეჭდვითი და ელექტრონული წყაროების გამოყენების ცოდნა; პრეზენტაციის და საგამომცემლო პროგრამების ცოდნა; ინტერნეტ ბრაუზერების ცოდნა; საინფორმაციო წყაროების ზუსტად მითითების უნარი; იციან ელექტრონული ფოსტის გამოყენება კომუნიკაციისათვის. სასწავლო პროცედურები პროექტის დასაწყისი გავმართავ დისკუსიას იმის შესახებ, თუ რატომ მოსწონს მკითხველს კარგი ამბავი. როგორ „აცოცხლებს“ პერსონაჟებს ნაწარმოები? რომელ პერსონაჟებთან დაინახავენ საკუთარი თავის მსგავსებას მოსწავლეები? რა როლს ასრულებს ამბის თხრობა ჩვენს ცხოვრებაში? შემდეგ წარვადგენ ზოგად კითხვას, რომელიც მთლიანადპროექტზე მუშაობის განმავლობაში იქნება განხილვის საგანი:როგორგვეხმარებალიტერატურაცხოვრების უკეთშეცნობაში?ვისაუბრეთ იმის შესახებ, თუ დამუშავებული პროექტი როგორ დაეხმარება მოსწავლეებს პასუხი გასცენ მთავარ კითხვას. მოსწავლეთა საბაზისო ცოდნის შესამოწმებლად ჩავუტარებ დიაგნოსტიკურ ტესტირებას- გააცნობიერონ ილია ჭავჭავაძის მოთხრობის ,,სარჩობელაზედ” მთავარი სათქმელი და მიზნები, დამოკიდებულება მთავარ და მეორეხარისხოვან პერსონაჟებს შორის და ამ დამოკიდებულების გავლენა სიუჟეტზე, მოთხრობაში გამოხატული მოქმედებები, თემები და პრობლემები იმ საკითხების განსასაზღვრად, რომელიც დღესაც აქტუალურია, ჩაატარონ კვლევა საზოგადოებისთვის საჭირბოროტო საკითხებზე ისტისგამოყენებით.ჯგუფებად დავყოფ მოსწავლეებს და ვთხოვ, შეავსონ ვენის დიაგრამა და მოიფიქრონ, რა განსხვავებაა XIX და XXI საუკუნეების უმთავრეს პრობლემას შორის, რომელიცაა მოზარდის დანაშაული და სასჯელი. პროექტის შუა ნაწილი (ილია ჭავჭავაძის მოთხრობის ,,სარჩობელაზედ” წაკითხვა და ანალიზი) მთელ კლასთან ერთად ვიმუშავებ და შევავსებინებ ვიცი/ მინდა ვიცოდე/ ვისწავლე სქემის პირველ ორ სვეტს, რათა დავეხმარო მოსწავლეებს წარსული ცოდნის გახსენებაში და გამოვავლინო მოსწავლეების დამოკიდებულება და საკითხის ირგვლივ შესაძლო არასწორი წარმოდგენები. ავუხსნი მოსწავლეებს მოცემული პროექტის ფარგლებში როგორ იმუშაონ თემატურ და ზოგად შეკითხვებზე და პარალელურად როგორ შეაფასონ ან გააცნობიერონ მაინც ილია ჭავჭავაძის ცნობილი მოთხრობა ,,სარჩობელაზედ”. მოკლედ ავუხსნი მოსწავლეებს, რომ მათ უნდა მოამზადონ პროექტი, სადაც თანამედროვე პრობლემის და რეალური გადაწყვეტილებების განსახილველად გამოიყენებენ მოთხრობაში არსებულ თემებსა და საკითხებს. სანამ მოსწავლეები მოთხრობის კითხვას დაიწყებენ, გავაცნობ მათ ილიას პერიოდის ენის გაგების და ინტერპრეტირების სხვადასხვა სტრატეგიას. გავანაწილებ მოსწავლეებზე მოთხრობის ტექსტის ნაწილებს, ხმამაღალი წაკითხვის აქტივობისთვის. პროექტის განმავლობაში მოსწავლეების ჩართულობის და სწავლის სხვადასხვა სტილის განხილვისათვის შევცვლი მოთხრობაზე მოსწავლეთა მუშაობის მეთოდებს: მთელ კლასთან ერთად ან მცირე ჯგუფებში ხმამაღლა კითხვა, ინდივიდუალური კითხვა ჩუმად, აუდიო და ვიდეო ჩანაწერის გაკეთება. მოთხრობის კითხვის დროს ავუხსნი მოსწავლეებს ლიტერატურულტერმინებს,ვუჩვენებ მოსწავლეებს ლიტერატურული ანალიზის მაგალითს, რომლის მსგავსი თავად უნდა წარმოადგინონ მოთხრობის შესახებ. მოთხრობის შესახებ დისკუსიის წამოწყებისთვის მოსწავლეებს დავუსვამ კითხვებს: როგორ გვეხმარება მეტაფორები პერსონაჟების განწყობის ასახვაში? რა გავლენას ახდენს ხატოვნება და მეტაფორული ენა პერსონაჟების ჩანაფიქრისა და განზრახვების ანალიზზე? როგორ აძლიერებს ეპიზოდის განწყობას ხატოვანება? რა გავლენას ახდენს ხატოვანება ეპიზოდის მიმართ ჩვენს რეაგირებაზე? მოთხრობის შესწავლისას პერიოდულად ვთხოვ მოსწავლეებს განიხილონ მთავარი კითხვა:როგორგვეხმარებალიტერატურაცხოვრების უკეთშეცნობაში?როდესაც მოსწავლეები მოთხრობის კითხვას დაასრულებენ, ვთხოვ, იმსჯელონ, რა გზა განვლო ბეჟანმა სახრჩობელაზე მისვლამდე; ყველა უფლება დაცულია© ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 4 of 7
  5. 5. ვთხოვ მოსწავლეებს ამ საკითხთან დაკავშირებით თავიანთი ნააზრევი წერილობით დააფიქსირონ. მცირე ჯგუფებში მათ უნდა განიხილონ მოსაზრებები მოზარდის დანაშაულთან დაკავშირებით და დაასახელონ მაგალითები საკუთარი ცხოვრებიდან, ლიტერატურული ნაწარმოებებიდან ან კინოფილმებიდან. შევამოწმებ რამდენად ღრმად გაიაზრეს მოსწავლეებმანაწარმოები. ამისათვის მათ საკლასო დავალებად მივცემ დაწერონ ესე წიგნის გამოყენებით. ესეში მათ უნდა გამოხატონ თავიანთი მოსაზრებები მოთხრობასთან დაკავშირებით და თავიანთი ცოდნა მოთხრობის პერსონაჟების, სიუჟეტის და თემების შესახებ უნდა დააკავშირონ თანამედროვე ცხოვრებასთან.(ეს მათ განუვითარებს 21-ე საუკუნის უნარ-ჩვევებს-შემოქმედებითობას, საღ მსჯელობას და ა.შ.) თხზულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს მთავარი კითხვაც: როგორგვეხმარებალიტერატურაცხოვრების უკეთშეცნობაში? საბოლოო პროექტისთვის მოსამზადებლად ჩავატარებ გონებრივ იერიშს მოთხრობაში არსებული იმ პრობლემური საკითხების შესახებ, რომელიც დღესაც აქტუალურია. საბოლოო პროექტი დაწვრილებით განვიხილავთ საბოლოო პროექტს, სადაც მოსწავლეებითანამედროვე ცხოვრებაში გადმოიტანენმოთხრობაში არსებულპრობლემებს: მოზარდის დანაშაულებრივი გზა და საზოგადოების გულგრილობა. მოსწავლეები იმუშავებენ საუკუნოვანი პრობლემების გადაწყვეტაზე. მოსწავლეებს ავუხსნი, რომ კვლევის შედეგები და პრობლემების გადაჭრის გზები აუდიტორიას უნდა წარუდგინონ და უნდა შექმნან პროდუქტი, რომელიც მათ ძირითად მოსაზრებებს დაადასტურებს, მაგალითად: მოსწავლეები გამოიკვლევენ საზოგადოებრივ მასალებს მოზარდების დანაშაულებების შესახებ და მართავენ დისკუსიას, როგორ შეიძლება ამ პრობლემის მოგვარება. შემდეგ ისინი შესაბამის აუდიტორიას - თანაკლასელებს, მშობლებს ან საზოგადოების სხვა წევრებს წარუდგენენ კვლევის შედეგებსა და თავიანთ მოსაზრებებს პრობლემების გადაჭრის გზებზე. მოსწავლეები გამოიკვლევენ ინტერნეტ საიტებს, გაესაუბრებიან ექსპერტებს და წაიკითხავენ წიგნებს, რათა გაეცნონ საუკეთესო გზებს, თუ როგორ შეიძლება ძნელადაღსაზრდელ მოზარდებთან ურთიერთობა და მათი დანაშაულებრივი ცხოვრების პრევენცია. შემდეგ ისინი შექმნიან პრეზენტაციას,რომელსაც ფართო აუდიტორიას წარუდგენენ. მოსწავლეები გამოიკვლევენ ინტერნეტ საიტებს და წიგნებს, რათა განსაზღვრონ საზოგადოებაში ძალადობის პრევენციის გზები, რომელთაც ასევე წარუდგენენ აუდიტორიას პრეზენტაციის სახით. კვლევის ეტაპზე მოსწავლეებს ვთხოვ თვალი მიადევნონ რესურსებს და განსაზღვრონ მოქმედების კურსი. განვიხილავთ კვლევის მინიმალურ მოთხოვნებს თანმხლები პროდუქტის (ბუკლეტების, პრეზენტაციების) დასრულების შემდეგ. პროექტის დასაწყისშივე დავარიგებთ პროექტის ქულობრივი შეფასების გზამკვლევს,რათა მოსწავლეებმა შეძლონ თვითშეფასების განხორციელება თავიანთი მოსაზრებების და შესაბამისი პროდუქტების წარდგენის შემდეგ. პროექტის მიმდინარეობისას პერიოდულად შევხვდები თითოეულ ჯგუფს და განვიხილავ მათ მუშაობას, რათა იგი სწორი მიმართულებით წარმართონ. როცა ყველა ჯგუფს შევხვდები ინდივიდუალურად, ვთხოვ მათ ერთმანეთსაც შეხვდნენ უკუკავშირის მისაღებად. ამისათვის მათ თვითშეფასებისა და ურთიერთშეფასების რუბრიკები უნდა გამოიყენონ. მას შემდეგ, რაც ყველა ჯგუფი წარდგება შესაბამისი აუდიტორიის წინაშე, გავმართავ საკლასო სხდომას, ამ შეხვედრაზე განვიხილავ მოსწავლეთა მიერ მიღებულ გამოცდილებას, მათს პრეზენტაციებს და აღვნიშნავ, როგორ მიიღებს აუდიტორია წარმოდგენილ მოსაზრებებს. პროექტთან დაკავშირებულ დისკუსიას დავასრულებ მოსწავლეების ნააზრევის შეჯამებით ძირითადი შეკითხვის შესახებ: როგორგვეხმარებალიტერატურაცხოვრების უკეთშეცნობაში? პროექტის დასასრულს სკოლაში მოვიწვევთ მზრუნველობამოკლებულ ბავშვებს, ჩემი მოსწავლეები მათთან მოაწყობენ ინტეგრირებულ გასართობ ღონიძიებას, დასახავენ გეგმას მომავალი ღონისძიებებისთვის მათთან კომუნიკაციის მიზნით. ყველა უფლება დაცულია© ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 5 of 7
  6. 6. დიფერენცირებული სწავლება სპეციალური საჭიროებები საჭიროების შეხმთხვევაშიმოსწავლეებსვაძლევდამატებითდროსსწავლისათვის. ვამუშავებ ჯგუფებში მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეებთან ერთად მათი კოლაბორაციის მიზნით. შევუდგენ სპეციალურ კალენდარს, სადაც დროში გაწელილი იქნება დავალებები თავიანთი საჭიროებიდან გამომდინარე. დავურიგებ პროექტისსაინფორმაციო ბროშურისშაბლონს. შევავსებინებსამუშაოფურცლებსსიუჟეტისშესახებ. ესმათპერსონაჟებისადამოქმედებისდამახსოვრებასგაუმარტივებს. ვამუშავებ მათთვის ადაპტირებული ტექნოლოგიებით. თვითონ ავარჩევინებ საბოლოოპროექტზემუშაობისმეთოდსდასაშუალებების საკუთარიშესაძლებლობებისშესაბამისად.მათთვის გამოვიყენებ მასალის ,,ნახევარფაბრიკატებს“. მოვიძიებ მულტიმედიურ საშუალებებს თემასთან დაკავშირებით და შევთავაზებ. ყველას ვაყურებინებ ქართულ ფილმებს: ,,უძინართა მზე“, ,,ლაქა“. გავამართინებ დისკუსიას მოზარდის ცხოვრებისა და დანაშაულის შესახებ. გავმართავ მონიტორინგებს, გამოვაყენებინებ თვითშეფასებისა და ურთიერთშეფასების რუბრიკებს. მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეები დამატებით მივცემ დავალებას სიღრმისეულად შეისწავლონ და გამოიკვლიონ პროექტში მოცემული პრობლემა: ,,მოზარდები და დანაშაული“, მიაგნონ ამ პრობლემის კრეატიულ გადაწყვეტილებას. შეადარონ XIX და XXI საუკუნეების იდენტური პრობლემა ერთმანეთს და ჩამოაყალიბონ მათი გადაჭრის გზები. ვთხოვ, თვითონ მოიძიონ ინტერნეტის საშუალებით მასალები, ვიდეოფილმები ამ პრობლემის შესახებ. მექნება მუდმივი მონიტორინგი მათთან. სასწავლო თემისთვის საჭირო მასალები ტექნოლოგია – ტექნიკა (მონიშნეთპროექტისათვისსაჭიროტექნოლოგიურიუზრუნველყოფა) ფოტოკამერა ლაზერული დისკი VCR, ვიდეო კომპიუტერი (ები) საბეჭდი მანქანა/პრინტერი ვიდეოკამერა ციფრული კამერა პროექტორი ვიდეო საკონფერენციო აღჭურვილობა. DVD ფლეიერი სკანერი სხვა ინტერნეტკავშირი ტელევიზორი ტექნოლოგია – პროგრამული პროგრამა/პროგრამები ) უზრუნველყოფა (მონიშნეთ პროექტის ფარგლებში გამოყენებული ყველა უფლება დაცულია© ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 6 of 7
  7. 7. მონაცემთა ბაზა/ცხრილები ფოტო/სურათების დამუშავება ინტერნეტძიება ვორდის პროგრამა მულტიმედია საგამომცემლო პროგრამები ვებგვერდის შექმნა სხვა ელფოსტის პროგრამა ენციკლოპედია კომპაქტდისკზე ბეჭდვითი მასალები IX კლასის სახელმძღვანელო- ქართული ენა და ლიტერატურა რედაქტორობით), მოთხრობა- ილია ჭავჭავაძის ,,სარჩობელაზედ“. (ვ.როდონაიას ინვენტარი/მასალები პროექტის დასრულების შემდეგ პრეზენტაციისთვის: ფორმატები, მარკერები. ინტერნეტრესურსები YouTube; wikipedia. სხვა რესურსები ღონისძიებისთვის: მოწვეული სტუმრები-სკოლის დირექცია, მასწავლებლები, მზრუნველობამოკლებული ბავშვები, მოსწავლეები სხვა ჯგუფებიდან, რესურსცენტრის წარმომადგენლები, მშობლები. ყველა უფლება დაცულია© ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 7 of 7

×